Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser"

Transkript

1 Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING SÅDAN LÆSES EN AKTIVITETSBESKRIVELSE AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Side 1 1

3 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Side 2 2

4 2 Indledning Bilaget indeholder de aktivitetsbeskrivelser, der indgår i løsningsflowet for indberetning, administration og udbetaling af boligstøtte. Bilaget refereres fra bilag 3A.1 (Kravliste) og skal læses i sammenhæng med dette. 2.1 Sådan læses en aktivitetsbeskrivelse Aktivitetsbeskrivelse er udformet efter et fast skema, som er vist i tabellen nedenfor. Overskrift Formål Indhold Aktivitetens formål kort beskrevet Startbetingelser Beskrivelse Sluttilstand Betingelser, som skal være opfyldt for at aktiviteten kan gennemføres En beskrivelse af den behandling, som aktiviteten indebærer. Som en del af beskrivelsen beskrives rollerne (dem der har en aktie i aktiviteten). Betingelser, som skal være / er opfyldt når aktiviteten er gennemført Tabel 2: Udformning af aktivitetsbeskrivelsen Aktivitetsbeskrivelser i løsningsflowet, indeholder beskrivelse af funktionelle krav. Kravene kan ikke læses isoleret, men må læses i sammenhæng med den aktivitet, de indgår i. Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Side 3 3

5 3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Side 4 4

6 *Kanal Automatisk*Selvbetjener * Boligstøtesystem - i *eindkomst*personkmdindkomst Huslejeregister *Start**Modtag Person oplysninger Boligstøtte søger **Modtag oplysninger loginbs: vist sag Orienter sig i Danmark*Kunderådgiver Husstandsmedlem på ansøgeren) (i samme session, logger som BS: boligstøtteberegning henvendelse www på omborger.dk*start Person Simulérviasøge henvender ydelser har behov sig eller via for angive Borger.dk at se opl./ egne og ændringer logger oplysninger, påog *Stop boligoplysn.? ansøgning? formueopl.? husstandsog ErJa BS: tidspunkt af Boligstøtte Fastlæg for ogstartbs: suppl. pers.opl. afgiv Verificer/ samtykke roller evt. indkomst- pers.opl.? Ændr det en husstandsmedlem NejNej stoppe/ændre Fylder 18år? *Udbetaling*BerigetGrundata -Automatisk eksisterende og/ boligstøttesag BS: oplysninger Beriget eller Find *Generer *Hent Systemet? Person Hvad har Grunddata gemt til isag kladdebs: adresse, BBR *Opdater og ejeroplysn relationer, med boligstøtte?bs: Nej skrivelse? Ønsker agter- Svar på atja Ja Ja *Stop agterskrivelse agterskrivelse dato beløbsstørrelse ændringsdato, ændringer vedhæft BS: opgave indbakke Registrer Angiv for *StopNej, stop dok. svar ønsk. ogel. må ikke BS: adresse, Boligsøtte søge Fastlæg Opret sag? ny hvor søges Nej på på sag) tileksisterende (ansøgninghusstand?nej Ændret Ja*Start**Modtag oplysninger login Sag (ingen Kladde alene/ sager kladde) BS: sagsstatus Orienter sig i alene og Sag/ *Generer tillf Træf Boligstøtte afgørelse Beriget BS: oplysninger boligstøttesag - B*Opret *Hent *Generer GrunddataBS: -Hent om registreret Ansøgerens aktuelle sag itilalle, oplysninger adresse der på adresse, BBR *Opdater og ejeroplysn relationer, med Beriget BS: oplysninger boligstøttesag *Hent *Generer GrunddataBS: Hent på medlemmer, Ansøger tilføjet. i de oplysninger husstands- harsomadresse, BBR *Opdater og ejeroplysn relationer, med **Afsend Anmodning om samtykke post*stop Forespørgsel vedr. forskuds- årsopgørelseeindkomstdata eindkomst og **Foretag webservicekald Forskuds- og BS: indkomstoplysn angiv Tilpas ureg. evt. formue ogansøgning?ja NejForespørgsel boligoplysningerboligoplysningerbs: Almen bolig? Ja**Foretag webservicekald pånej boligoplysning vedhæft Indtast dato, og BS: modtagelse samtykke Udestående Tjek samtykke? fornej afjaja afventende på BS: digital MinSide Opret *Generer besked loginbs: eindkomst, forskuds- årsopgørelse HentogBS: indkomstoplysninger Opdater med BS: boligoplysninger Huslejeregister HentiBS: boligoplysninger Opdater medbs: tentativ berettigelse Vurder Kvittering Erklæring BS: oplysninger ansøgning/ændring Godkendog send **Afsend ansøgning ændringfor post*stop eller**afsend vedrørende solidarisk hæfter Husstandsmedlem post via session BS: statusbesked*stop Udstil BS: medlem cept hæftelse **Modtag Min Side oplysninger end ansøgeren) (i Husstands- af solidarisk giver login en anden logger på Ansøgning andel? vedr. ejer/ BS: supplerende materiale JaUdfyld Nej *Start *StartBlanketansøgning ac- **Modtag post Berettiget?Ja NejBS: tentativ Beregn boligstøttebs: oplysning bestem person Gembesked ogtilbs: digital *Generer beskedlf Håndter genererede oplysninger - Boligstøtte automatisk BS: digital -*Generer samtykke?bs: - JaNej Mangler Abeskedstatusbesked *Generer BS: oplysninger samtykke Registrer oglogin*stopbs: husstand, tidspunkt af boligst. Fastlæg for adr., start LF Boligstøtte Håndter automatisk genererede oplysninger A- 1

7 Denne aktivitet nedbrydes til et løsningssubflow. Flowet beskriver overordnet hvordan personers henvendelser via www modtages i Udbetaling Danmark. Processen er den samme for alle ydelsesområderne i Udbetaling Danmark. Systemet skal simuleret kunne modtage et boligstøttebeløb henvendelser på baggrund via www af via de denne oplysninger, proces. som Person indtaster. Person har fremfundet et simuleringsværktøj på borger.dk. Personen simulerede Simuleringsværktøjet Person indtaster logget resultater på. oplysninger for anvender Person. om de Systemet samme husstand, regler, gemmer indkomst som ikke Systemet og resultatet. bolig. Systemet anvender simulerer til berettigelse et boligstøttebeløb, og beregning ved og viser ansøgningen, det hvor Person har fået vist simuleringsresultatet. Denne aktivitet nedbrydes til et løsningssubflow. Flowet beskriver overordnet hvordan personers log-in oplysninger modtages i Udbetaling Danmark. Processen er den samme for alle ydelsesområderne i Udbetaling Danmark. Systemet skal kunne modtage log-in oplysninger via denne proces. 2

8 Systemet skal bestemme, om Person der er logget på, har en relation til en eller flere sager og en kladde. Personen har er logget valgt at på. gå til selvbetjeningsløsningen. Systemet Person flere Systemet eksisterende der igangsætter gennemgår logget sag på samtlige en skal indgår opdatering Systemet kladder i en kladde af præsentere og kladden, sager, eller i inden der Person eller pt. Person flere for i Systemet. kladden eksisterende kan fortsætte eller Herefter den sager. med eller bestemmer at Hvis de udfylde eksisterende Person Systemet kladden. indgår sager. udfra i en kladde regler, eller om den i eller Systemet har fundet en kladde og/eller en eller flere sager. BS: Hvilken sag skal Person præsenteres for ved login? Systemet skal indhente oplysninger fra Beriget Grunddata Systemet eller Person ønsker har fundet at ændre en kladde, i oplysningerne som Person i en kan eksisterende fortsætte med boligstøttesag. at arbejde på, Systemet Ny Ændring: sag:henter bestemmer afhængig boligen af startbetingelserne, og på de personer, hvilke der oplysninger registreret der på skal den hentes adresse fra som Beriget Person Grunddata. Kladde fundet: den/de nye som personen har angivet pt. er registreret på Systemet henter har oplysninger afsendt en forespørgsel på boligen og om de de husstandsmedlemmer, ønskede oplysninger der til Beriget fremgår Grunddata. af den gemte version af kladden 3

9 Beriget Grunddata skal generere de oplysninger, som Systemet har efterspurgt. Beriget Grunddata har modtaget en forespørgsel fra Systemet. Beriget Grunddata fremfinder de efterspurgte oplysninger og afsender dem til Systemet. Beriget Grunddata har afsendt de oplysninger, som Systemet har efterspurgt. Personen skal gennemgå, de viste oplysninger, og vælge hvad personen vil foretage sig i Selvbetjeningsløsningen. eller Systemet har enten ikke fundet fundet nogle den/de sager eksisterende eller kladde sager og/eller kladde Hvis Uanset Person om Person har en har eksisterende en kladde sag, eller viser eksisterende systemet sag, denne. Ny Stoppe ansøgning sin boligstøtte til ny eksisterende adresse adresse har Person mulighed for at ændre eller indberette følgende: Give Barn Husstandsoplysninger Indkomstoplysninger svar fylder på 18 agterskrivelse år 4 Hvis Person har en gemt kladde viser Systemet denne.

10 Formueoplysninger Det forbindelse skal Boligoplysninger I situationer, afklares med, hvor at om personen evt. den oplysninger samme får vist oplysning kladden skal opdateres kan eller komme automatisk det fra først både skal ( automatisk ske og i forbindelse Huslejeregisteret opdatering med fra at (fx de personen m2) autoritative så skal beder det registre) om afklares dette. i kildes aftalen, BBR-oplysningen oplysninger boligselskaberne der der skal leverer vises. et Ved blankt m2 så felt, vil hvis det de altid er være enige huslejeregisterets i BBR's oplysninger oplysninger - i denne der situation, er vil være så skal korrekte. det være Dog hvilken er For Person rækkefølgen har orienteret af bestutningsmodeller sig i sag og har enten i denne angivet, aktivitet hvad sebf Person - Boligstøtte vil foretage - Orienter sig videre sig i Selvbetjeningsløsningen, i vist sag. har forladt Selvbetjeningsløsningen. eller Person BS: Hvad Hvilke Person sagsoplysninger kan foretage har i Person Selvbetjeningsløsningen? adgang til at se? System skal opdatere sagen med de oplysninger, som er indhentet fra Beriget Grunddata. Beriget Grunddata har afsendt de oplysninger, som System har efterspurgt. System være:adresse Relationer modtager de relevante oplysninger fra Beriget Grunddata, og opdaterer sagen med disse. Dette kunne eksempelvis Sagen BBR-oplysninger er opdateret med oplysninger fra Beriget Grunddata. 5

11 Person skal orienterer sig i status på sagen, og skal beslutte, om der skal foretages noget i Selvbetjeningsløsningen. Person er logget på Borger.dk, og befinder sig på MinSide. Person Person har har mulighed orienteret for sig at i status logge på af. sagen. BS: Hvilken statusbesked skal udstilles over for Person? Person skal ændre boligoplysninger til en eksisterende sag. Person har valgt at ændre oplysninger om boligen. Systemet bestemmer udfra regler, hvilken status der er aktuelt og viser dette for Person. Person har indberettet nye boligoplysninger til en eksisterende sag. indberetter boligoplysninger. Person vedhæfter evt. dokumentation. Hvis Person ikke vedhæfter dokumentation, viser systemet en meddelelse, der beskriver, at Person skal fremsende dokumentation efterfølgende. 6

12 eller Person skal standse ændre størrelsen sin boligstøtte på sin via boligstøtte Selvbetjeningsløsningen standse sin boligstøtte. via Selvbetjeningsløsningen, hvis Person har en ejer-eller andelsbolig. Personen Person oplyser, har valgt at boligstøtten at ændre i størrelsen skal standses. på den Person månedlige skal indtaste boligstøtte. Hvis maximale der beløb, tale om som Person ejer- eller kan andelssag, modtage jf. så regler skal personen herom. meddele datoen om for, boligstøttebeløbet hvornår dette er skal gældende ændres fra. indenfor det Personen har indtastet, dato hvilket for beløb stop af personen boligstøttesag fremover ønsker at modtage i boligstøtte. Person kan svare på agterskrivelse, hvis Person er uenig. Person har valgt at svare på agterskrivelse, som System tidligere har fremsendt. System viser agterskrivelse overfor Person. Person angiver sit svar. Person har svaret på agterskrivelse. 7

13 System skal registrere svaret på agterskrivelsen på den givne sag. Person har besvaret agterskrivelse. System initierer oprettelse fremfinder af den opgaven givne sag, til indbakke hvorfra agterskrivelse er blevet afsendt, og registrerer modtagelsen af agterskrivelse, og System har registreret agterskrivelse på sagen. BS: Hvilken opgaveårsag skal et svar på agteskrivelse føre til? Systemet skal genere opgave til Opgaveindbakke. System har identificeret behov for manuel behandling af en given sag jf. regler. System nødvendige stopper data. den automatiske behandling af sagen og opretter en opgave til Opgaveindbakke. Systemet genererer de Sagen er taget ud af det automatiske flow til manuel behandling, og opgave er oprettet i Opgaveindbakke. tage Kunderådgiver generere sagen en ud opgave af kan det finde automatiske til Kunderådgiver opgaven flow og orientere for vedr. behandling manuel sig i opgavens behandling formåljf. af sagen afsnit med Opgaveårsag de oplysninger, der er tilstrækkelige til at 8 Hver gang Systemet har afgjort udfald til manuel behandling, som følge af reglerne i en af de forudgående aktiviteter vedr. vurdering af datagrundlag, berettigelse til ydelsen, vurdering af kontrolbehov, beregning og afgørelse, skal Systemet

14 udkast, Person søger om ydelse eller ændring, og der er flere udfald til manuel behandling, så skal der oprettes kun én opgave til kunderådgiver. (eks. fødsel, død, tilflytning, svar fra kommune om stærkt bevægelseshæmmet, anvist bolig) Kunderådgiverne hvis som i forbindelse Kunderådgiver med opgaven kan vælge skal at sendes supplere brev med til yderligere. Person eller Sådan Myndighed, et udkast skal skal Systemet indgå i automatisk opgaven forgenerere et hvor alle opgaveårsager samles. en hændelse, flere udfald til manuel behandling (flere opgaveårsager) så der oprettes kun én opgave til Kunderådgiver, hvor alle opgaveårsager samles opmærke opgaven på sådan måde, så den kommer ind i en relevant arbejdspakke Leverandøren generere validere oplysninger til log på sagen vedr. oprettelse opgave til manuel behandling (dato, tidspunkt, emne for opgaven, genereret af Boligstøttesystemet). Loggen for en given sag skal være synlig for Kunderådgiver. Systemets behandling og skal brugergrænsefladevalidere i supplere loggen i samarbejde på det sagen. endelige med ATP datasæt i Delleverancens og supplere til brug for det udstilling afklaringsforløb: endelige og indhold fremsøgning vedr. oprettelse af opgaver af til opgave manuel til behandling manueli Systemet skal indeholde funktionalitet, der gør det muligt en Forretningsadministrator at ændre eller slette de eksisterende arbejdspakketyper eller oprette nye arbejdspakketyper. opgaver, som Systemet genererer efterfølgende, skal komme ind i de relevante arbejdspakker, som gældende til den tid. Person skal fastlægge adressen, der søges boligstøtte til. Person har valgt at søge om boligstøtte. Systemet indtaste en viser anden Person adresse. den adresse, Hvis Person som vælger Person ny er adresse, registreret bliver på i denne Beriget vertificeret Grunddata. af System. giver Person mulighed for at Adressen er fastlagt, og System bestemmer, om der er behov for at oprette en ny sag. BS: Hvornår skal Systemet oprette ny sag? 9

15 System System skal har oprette identificeret en sag. behov for oprettelse af ny sag. System opretter tildeler sagstilstanden: ny sag, og Person Opstået. er part i sagen. System har oprettet en sag. Person skal fastlægge angive den husstanden. valgt at ændre dato, husstand som Person på en ønsker eksisterende boligstøtte sag, fra. eller Person Hvis Person har angivet vælger den at ændre adresse, husstanden, som der søges viser System boligstøtte den til. fjerne Person et angiver hustandsmedlem datoen for, eller hvornår tilføje Person et nyt ønsker husstandsmedlem. boligstøtte husstand fra. Person som fastlægger pt. fremgår derefter af sagen, den nye og husstand. gvier mulighed for enten af eller Personen har angivet husstanden, dato for opstart af boligstøtte. 10

16 Person Alle solidarisk husstandsmedlemmer skal hæftelse. oplyse roller på over samtlige 18 år personer kan give i samtykke husstanden for inklusiv visning eventuelle af indkomst personlige oplysninger oplysninger. og kan underskrive erklæring om System Person har angivet, anmodet hentet oplysninger hvem om underskrivelse indgår om nye i husstanden. husstandsmedlemmer af erklæring om solidarisk fra Beriget hæftelse. Grunddata. System Grunddata. Person angiver viser Det de overblik muligt personlige over for Person de oplysninger husstandsmedlemmer, at ændre ud fra Systemets en fast defineret som tildeling Person liste. af roller har jf. angivet regler. samt angive med tilhørende personlige roller, oplysninger. som hentet i Beriget skal Husstandsmedlemmer erklæring underskrive om solidarisk erklæring over hæftelse. om 18 solidarisk år, Husstandsmedlemmer kan der give ikke hæftelse samtykke er undtaget jf. reglerne for for visning over obligatorisk herom. 18 af år, indkomst der selvbetjening, er tilstede, oplysninger kan skal nu og bruge underskrive bliver NemId gjort opmærksom erklæring for at underskrive om på, solidarisk at de hæftelse. For BF - rækkefølgen Boligstøtte - af Verificer/ bestutningsmodeller suppl. roller og i denne pers.opl. aktivitet og evt. se Alle i husstanden har fået tildelt en rolle. afgiv samtykke Husstandsmedlemmer erklæring Anmodning om om solidarisk underskrift over hæftelse. af 18 solidarisk år, der er hæftelse tilstede, er har afsendt. givet samtykke til visning af økonomiske oplysninger og underskrivelse af BS: Hvilken Skal Systemet oplysninger rolle kan indhente et om husstandsmedlem husstanden samtykke/ kan accept have Person fra på et se sagen? givet i Selvbetjeningsløsningen Husstandsmedlem digitalt? 11

17 Systemet til System visning skal af skal indkomst kontrollere, kontrollere, oplysninger. om om alle alle husstandsmedlemmer husstandsmedlemmer over over 1815 år, år, der ikke ikke er undtaget barn af for husstanden, obligatorisk har selvbetjening, givet digitalt samtykke digitalt samtykke til visning af indkomst oplysninger og digitalt har underskrevet erklæring om solidarisk hæftelse. har givet Alle Husstandsmedlemmer Person i husstanden har valgt at har fortsætte fået over tildelt 18 med år en der indberetningen rolle. tilstede, har efter afgivet at have samtykke. kontrollerer, om der er afgivet samtykke for alle husstandsmedlemmer fastsat rollerne for jf. regler. alle i husstanden. solidarisk Systemet bestemmer hæftelse. ud fra regler, hvilken hvem der beskedskabelon skal være modtager der skal af bruges anmodningen til generering om afgivelse anmodningen. af samtykke og erklæring om System solidarisk har hæftelse. bestemt behov for anmodning om afgivelse af samtykke af indkomst oplysninger og underskrivelse af erklæring om BS: Skal Systemet anmode om accept af solidarisk hæftelse digitalt? Denne aktivitet nedbrydes til et løsningssubflow. Flowet beskriver overordnet hvordan post afsendes i Udbetaling Danmark. Processen er den samme for alle ydelsesområderne i Udbetaling Danmark. Systemet skal danne kunne besked afsende til Person post via eller denne Myndighed. proces. System har modtaget besked om at generere besked 12

18 System sammensætter besked ud fra den relevante Dokumentskabelon, og fletter de relevante oplysninger fra sagen beskeden. Herefter initierer System afsendelsen af besked. System sætter frist for modtagelse af svar jf. regler. ind i Besked er klar til afsendelse, og der er sat en frist for modtagelse af svar. BS: Hvilken frist gælder ved afsendelse af brev/ besked? System solidarisk skal hæftelse. oprette en anmodning om samtykke til visning af indkomst oplysninger og underskrivelse af erklæring om System om solidarisk har identificeret hæftelse. de husstandsmedlemmer, der skal anmodes om at afgive digital samtykke og underskrive erklæring System hæftelse underskrive opretter på erklæring husstandsmedlemmets en anmodning om solidarisk om samtykke hæftelse "MinSide" med af på visning Borger.dk. NemID. af indkomst Herfra kan oplysninger husstandsmedlemmet og underskrivelse afgive erklæring sit samtykke om og solidarisk samtidig Anmodning på hustandsmedlemmets om samtykke "MinSide" til visning af på indkomst Borger.dk. oplysninger og underskrivelse af erklæring om solidarisk hæftelse er oprettet Denne aktivitet nedbrydes til et løsningssubflow. Flowet beskriver overordnet hvordan webservicekald foretages i Udbetaling Danmark. Processen er den samme for alle ydelsesområderne i Udbetaling Danmark. Systemet skal kunne foretage webservicekald via denne proces. 13

19 System skal hente indkomstoplysninger forskuds- og årsopgørelser fra SKAT fra KMD eindkomst. Person har defineret sin husstand. Indkomst. System anmoder om indkomst oplysninger og forskuds- og årsopgørelser på alle i husstanden ud fra reglerne. System har afsendt anmodning om indkomst oplysninger og forskuds- og årsopgørelse på alle i husstanden System skal opdatere sagen med oplysninger indhentet fra SKAT eindkomst og KMD Indkomst. System har modtaget oplysninger fra SKAT eindkomst og KMD Indkomst. System Person. opdaterer sagen med de oplysninger, der er hentet fra SKAT eindkomst og KMD Indkomst til brug for visning for System har opdateret sagen med husstandens indkomst oplysninger. 14

20 Person skal have mulighed for at oplyse angive uregistreret gældende formue. indkomst- og formueoplysninger. System udstiller overfor Person de indhentede indkomst- og formueoplysninger. System samtykke. angiver tilpasser viser indkomst- eventuelt og de indkomst- formueoplysninger gældende og indkomst- formue for oplysninger alle og formueoplysninger i husstanden, på de husstandsmedlemmer, der på for dette husstandsmedlemmer, tidspunkt der har ikke afgivet har deres afgivet har samtykke deres afgivet samtykke deres herfor. herfor. Person Person oplyser har angivet uregistreret gældende formue indkomst- og formueoplysninger. BS: Må indkomstoplysninger for husstand udstilles? System skal indhente boligoplysninger fra Huslejeregisteret. System har identificeret et behov for indhentning af boligoplysninger fra Huslejeregisteret. System Huslejeregister. Hvis Huslejeregister genererer en ikke forespørgsel er tilgængelig, vedr. meddeler boligoplysninger System på overfor en given Person, person at denne og gør skal det klar angive til afsendelse boligoplysningerne imod vedhæfte eller fremsende lejekontrakt. og System har generet en forespørgsel om boligoplysninger mod Huslejeregisteret. 15

21 Systemet skal opdatere sagen med boligoplysninger fra Huslejeregisteret. Systemet har modtaget svar fra Huslejeregisteret med boligoplysninger. Systemet fremfinder den relevante sag, som svaret fra Huslejeregisteret vedrører og opdaterer sagen med boligoplysninger. Systemet har opdateret boligoplysningerne. Person skal indtaste kunne vedhæfte datoen boligoplysninger, for dokumentation start af da lejekontrakt. der herfor. ikke er tale om en almen bolig. System har identificeret behov for boligoplysninger, som Person selv skal indtaste. angiver dato for af datoen for af boligen, og angiver påkrævede boligoplysninger. Person har angivet vedhæfter vedhæftet da de lejekontrakt, lejekontrakt, for påkrævede opstart af boligoplysninger. og hvis eller lejekontrakt eller for overtagelse af boligen. dette Person ikke har fået muligt, meddelelse fortæller om, System, at der at skal Person fremsendes skal fremsende lejekontrakt. lejekontrakt. 16

22 System skal bestemme, om Person er berettiget til boligstøtte, inden selve beregningen. Person har angivet de oplysninger, der er nødvendige for, at System kan foretage en foreløbig vurdering af berettigelse System til boligstøtte. bestemmer ud for reglerne og på baggrund af de oplysninger, som Person har angivet, om Person kan være berettiget System har vurderet at Person ikke er berettiget berettiget til boligstøtte. til boligstøtte, eller BS: Er Person berettiget til boligstøtte (tentativt) Person boligstøtte. skal underskrive digitale dokumenter med NemID. Disse dokumenter er afgørende for om Person kan modtage System har identificeret behov for indhentning af Personens underskrifter på visse dokumenter. Andelsbolig: Ejerbolig: Person Hvis person skal underskrive ikke har en digital en gældserklæring. Person skal underskrive en fuldmagt gældserklæring signatur, til tinglysning så skal Person have mulighed for at printe bilaget. Afklaring Hvis udestår person og ikke det har er oprettet en digital på signatur, Issuelisten. så skal Person have mulighed for at printe bilagene. 17

23 Person har underskrevet bilag, eller Person har fået meddelelse om, hvilke bilag der skal fremsendes underskrevet BS: Hvem skal underskrive bilagene? System skal beregne, hvor meget Person er berettiget til i boligstøtte. System har bestemt, at Person er berettiget til boligstøtte ud fra de ikke økonomiske oplysninger. System berettiget beregner til boligstøtte.hvis ud fra de oplysninger beregningen der giver 0, hentet såbestemmer fra diverse registre Systemet, og det at som person Person ikke har er berettiget indtastet, til om boligstøtte. Person er Systemet har beregnet beløbet på boligstøtten, og har bestemt, om person er foreløbigt berettiget til boligstøtten. BS: Hvor meget udgør Boligstøtte (tentativt) Person Danmark. skal gennemgå og godkende de oplysninger, der er indtastet, inden ansøgningen/ændringen sendes til Udbetaling System viser alle de informationer, de informationer, som som Person hentet har indtastet. fra andre registrer. System indtastet. viser Person resultatet af alle informationer, der er hentet fra andre registrer, og de informationer som Person har Person har mulighed for at ændre/rette i oplysningerne. Dette er kun muligt ud fra de gældende regler. 18

24 Hvis det er ejer- eller andelssager, så skal Person have mulighed for at justere i boligstøttebeløbet, således at Person modtager Person godkender et mindre alle boligstøttebeløb, informationerne, end og det sender som Person ansøgningen/ændringen er berettiget til at modtage. med sin NemID. kan Person har sendt sin ændring/ansøgning til Udbetaling Danmark. System skal gemme bestemme, de oplysninger, hvilke beskeder som der Person skal sendes har indberettet til Person. på sagen. Person Systemet har bestemmer indsendt ansøgning ud fra reglerne, eller ændring hvem til eksisterende skal modtage sag. derudover, Herudover sender hvilken System brevskabelon anmodning der skal om bruges underskrivelse til at generere af erklæring kvittering de nødvendige om for solidarisk den beskeder. indsendte hæftelse. ansøgning/ændring(er). Systemet bestemmer System har gemt de indberettede oplysninger, og bestemt hvilke beskeder der skal sendes. BS: Hvem skal informeres om hvad ved modtagelse af ansøgning/ændring via Selvbetjeningsløsning? 19

25 Person behandlet. får en opdatering på, hvor langt sagen er, og hvilke dokumenter der mangler for, at ansøgning/ændring kan blive System har modtaget en ansøgning/ændring til en eksisterende sag. System viser den aktuelle status overfor Person. Person har orienteret sig i sagens aktuelle status. System skal generere en besked til Person om den aktuelle status i sagen. System har modtaget en ansøgning/ændring til en eksisterende sag. System genererer den aktuelle status i sagen. System har genereret en sagens status. 20

26 Husstandsmedlem hæftelse. skal afgive samtykke for visning af indkomst oplysninger og afgive underskrift til erklæring om solidarisk System solidarisk Husstandsmedlemmet har hæftelse. anmodet husstandsmedlem er logget på borger.dk om samtykke for visning af indkomst oplysninger og underskrivelse af erklæring om Selvbetjeningsløsning oplysninger samtykke til og visning underskrift af vertificerer indkomst af erklæring oplysninger om husstandsmedlem om solidarisk og underskriver hæftelse stadig erklæring jf. har regler. adgang om Husstandsmedlem solidarisk til at afgive hæftelse samtykke åbner med til "MinSide" NemID. af visning og af afgiver indkomst Person har afgivet samtykke til visning af indkomst oplysninger og har underskrevet erklæring om solidarisk hæftelse. BS: Hvor længe skal det være adgang til at give accept af solidarisk hæftelse? System solidarisk skal hæftelse. registrere, om Person har afgivet samtykke for visning af indkomst oplysninger og underskrevet af erklæring om Person har afgivet enten samtykke for visning af indkomst oplysninger og/eller underskrevet erklæring om solidarisk hæftelse. System og/eller overvågningen underskrift fremfinder af Person den af erklæring relevante efter Systemet om sag, solidarisk hvor har der modtaget hæftelse. er afventende samtykke System anmodning registrerer og erklæring om de samtykke modtagne af solidarisk for oplysninger hæftelse. visning af på indkomst sagen, oplysninger og afslutter System har registreret oplysninger vedr. afgivelse af samtykke og underskrift af erklæring om solidarisk hæftelse. 21

27 Denne aktivitet nedbrydes til et løsningssubflow. Flowet beskriver overordnet hvordan post modtages i Udbetaling Danmark. Processen er den samme for alle ydelsesområderne i Udbetaling Danmark. Kunderådgiver Systemet skal skal kunne indberette modtage oplysninger, post via denne der er proces. modtaget på blanket. Posthåndteringsleverandøren Kunderådgiver indberetter oplysninger har oprettet fra blanket. en sag, og Kunderådgiver har vedhæftet foretager dokumenter markering på sagen. vertificerer vedlagt dokumentation. Afslutningsvis sætter Kunderådgiver sagen ind i det af automatiske manglende flow. oplysninger, og Kunderådgiver har indberettet de modtagne oplysninger. 22

28 LF -**Modtag BS: Boligstøtte Simulér henvendelse - boligstøtteberegning Håndter indberetning via www [Activity] **Modtag login oplysninger [Activity] Find *Hent eksisterende oplysninger i sag Beriget og/ eller Grunddata gemt kladde [Activity] *Generer oplysninger til boligstøttesag [Activity] Orienter *Opdater sig med vist adresse, sag [Activity] relationer, BBR og ejeroplysn [Activity] 1.9. BS: Orienter sig i sagsstatus [Activity] ændringsdato, ønsk. dato for stop ændringer el. ændr og beløbsstørrelse vedhæft dok. [Activity] Angiv svar på agterskrivelse Registrer *Generer opgave agterskrivelse til indbakke [Activity] [Activity] adresse, hvor Boligsøtte søges til [Activity] Fastlæg *Opret sag husstand [Activity] og tidspunkt for start af Boligstøtte [Activity] BS: **Afsend Verificer/ Tjek for post modtagelse suppl. [Activity] roller af og samtykke pers.opl. [Activity] og evt. afgiv samtykke [Activity] *Generer digital besked [Activity] BS: **Foretag Opret webservicekald afventende login [Activity] på MinSide [Activity] Hent eindkomst, forskuds- årsopgørelse [Activity] Opdater Tilpas evt. med indkomstoplysninger og angiv [Activity] ureg. formue [Activity] Hent boligoplysninger i Huslejeregister Opdater Indtast dato, med boligoplysninger og [Activity] vedhæft [Activity] Vurder berettigelse Udfyld Beregn supplerende tentativ boligstøtte materiale [Activity] [Activity] Godkend oplysninger og send ansøgning/ændring [Activity] Gem Udstil oplysning statusbesked og bestem [Activity] besked til person [Activity] *Generer statusbesked [Activity] BS: Husstands- medlem giver ac- cept af solidarisk hæftelse [Activity] 21 1 Indhold

Bilag 3A.2 Løsningsflows

Bilag 3A.2 Løsningsflows Bilag 3A.2 Løsningsflows Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW/LØSNINGSSUBFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOWS OG LØSNINGSSUBFLOWS...

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows

Bilag 3A.2 Løsningsflows Bilag 3A.2 Løsningsflows Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LØSNINGSFLOWS... 4 Bilag 3A.2 Løsningsflows Side 1 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflow

Bilag 3A.2 Løsningsflow Bilag 3A.2 Løsningsflow Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOW... 6 Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 1 1 1 Vejledning

Læs mere

Ny version af "Søg boligstøtte"

Ny version af Søg boligstøtte Ny version af "Søg boligstøtte" Går i luften den 1. juli 2015 17-06-2015 Hvorfor kommer der en ny version af Søg boligstøtte? Søg boligstøtte er tilpasset lovgivningen vedr. eindkomst Det fremgår af loven,

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflow

Bilag 3A.2 Løsningsflow Bilag 3A.2 Løsningsflow Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOW... 6 Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 1 1 Vejledning

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Side 2 1 Vejledning til Tilbudsgiver

Læs mere

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter DEBITOR Bilag 3A.8 Oversigter Version 0.9 23-02-2015 Vejledning Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Indledning Dette dokument indeholder følgende oversigter: Brevoversigt viser breve i forhold til

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt tart lut og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte,

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Version 0.9 05-05-2014 3T13T 3TUVEJLEDNING 3T23T 3TUINDLEDNINGU3T 3T33T 3TUBARSELSSPECIFIKKE Indhold TIL TILBUDSGIVERU3T... 2... 3 LØSNINGSFLOWS

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for personer der er visiteret til fleksjob.

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Kerneprocesser Førtidspension

Kerneprocesser Førtidspension Kerneprocesser Førtidspension An nsøgnin ng Førtidspension Håndter ansøgninger om tillæg 21 2.1 Førtidspension Start løbende førtidspension 2.2 Start Opret of oplys Afgør FØP sag FØP sag FØP sag 221 2.2.1

Læs mere

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling)

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 05.08.2013 KY Projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for Personer, der er visiteret til

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Boligstøtte... 2 Ændring af satser pr. 1. januar Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2

Boligstøtte... 2 Ændring af satser pr. 1. januar Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Boligstøtte.... 2 Ændring af satser pr. 1. januar 2017...2 Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2 Kontanthjælpsloftet... 3 Ændring

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Side 1 1 Vejledning

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 6 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 6 3.1.1 MODTAGERORIENTERET SPROG...

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Log ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Nanna er 34 år og bor alene med sine katte i en boligforening i København. Hun er på førtidspension pga. posttraumatisk stress og depression. Hun har færdiggjort

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 REGEL- OG BESLUTNINGSMODELLER... 5 3.1 BEREGN TIMETAL... 8 3.2 BEREGN YDELSE...

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, kontanthjælp 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en sag om kontanthjælp. Kontanthjælp er

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice August 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 1 Mellemkommunal refusion af boligstøtte... 2 Afregning

Læs mere

Borgerforslag.dk. Supplerende dokument til flowchart. Ref

Borgerforslag.dk. Supplerende dokument til flowchart. Ref Borgerforslag.dk Supplerende dokument til flowchart Ref. 17-000197-1 Indhold 1. Flowchart-forklaring... 3 Opret nyt forslag med Medstillere... 3 Få forslaget publiceret, så andre kan stemme... 4 Få forslaget

Læs mere

Pensioneringsprocessen for institutioner

Pensioneringsprocessen for institutioner Public Release PENSAB Pensioneringsprocessen for institutioner Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Start en pensioneringssag for en tjenestemand... 3 2.1 Udfyld pensionsskemaet... 3 2.2

Læs mere

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Temaer/spørgsmål til individuelle leverandørmøder Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Uge 6, 2016 0 Dagsorden Velkomst og introduktion Introduktion til leverandørens

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN DANSKE BEDEMÆND september 2014 v.1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overblik... 3 Sortering af ordrer... 3 Status... 4 Afventer fuldmagt...

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, uddannelseshjælp eller kontanthjælp 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en sag om uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Læs mere

Introduktion til nye og forbedrede boligstøttebreve

Introduktion til nye og forbedrede boligstøttebreve Introduktion til nye og forbedrede boligstøttebreve 16-09-2015 Dagsorden Overordnede principper Standardafsnit Afslagsbreve Bevillingsbreve Ændringsbreve Ophørsbreve Kombinationsbreve Reguleringer Gæld

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Håndter ekstern kontakt

Håndter ekstern kontakt Håndter ekstern kontakt Procesbeskrivelser for: 1. Håndter indgående telefonisk henvendelse 2. Håndter indgående fysisk dokument med scanningsudfordringer 3. Håndter digital henvendelse 4. Håndter udgående

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Til samtlige kommuner, m.fl.

Til samtlige kommuner, m.fl. Til samtlige kommuner, m.fl. Orientering om ny bekendtgørelse om dagtilbud som følge af indførelsen af regler om anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud i dagtilbud

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Indhold Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ November 2015 Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Nye regler for Boligstøtte i 2016... 2 Kommunikation til

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Kommunikationsprocesser

Kommunikationsprocesser Kommunikationsprocesser Udbetaling Danmark, 1. september 2011 Version 1.2 1 Giv helhedsorienteret vejledning Udbetaling Danmark, 1. september 2011 Version 1.2 2 Definition af helhedsorienteret vejledning

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS er det muligt at registrere en aftale om, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale inkl. undervisningsplanen ved

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Oplysning Fagområde Specifikation Familieydelser og 4.000 - Anbringelse og hjemgivelse af barn - Forældrepålæg - At uddannelsesplan ikke er overholdt om:

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Bilag 3A.3 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser tværgående

Bilag 3A.3 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser tværgående Bilag 3A.3 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser tværgående Version 0.9 05052014 3T13T 3TUVEJLEDNING 3T23T 3TUINDLEDNINGU3T 3T33T 3TUTVÆRGÅENDE Indhold TIL TILBUDSGIVERU3T... 2... 3 LØSNINGSFLOWS OG

Læs mere

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2 Vejledning for det elektroniske sælgeroplysningsskema (ver. 1. 01-09-2016) Indholdsfortegnelse 1 Sælgeroplysningsskema... 2 1.1 Bygningssagkyndig udfylder...2 1.1.1 Sælger kan svare på alle spørgsmål...

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Log ind med nøglekort NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Hvis du ikke har NemID, kan du bestille det på www.nemid.nu

Læs mere

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb forside Boligydelse 2000 Oversigt i korte træk Se nærmere om beregningen på de næste sider. Sådan beregnes boligydelse i 2000 Boligydelsen udgør i 2000: 87% af forskellen mellem (A) En beregnet boligudgift

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice November 2014 Uge 48 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Tema: Obligatorisk digital selvbetjening... 2 Giv besked til Udbetaling

Læs mere

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3.

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3. Mit Sygefravær Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær December 2015 Version 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Ændringerne

Læs mere

BILAG: Lån og afdragsordninger

BILAG: Lån og afdragsordninger BILAG: Lån og afdragsordninger Mange borgere er ikke i stand til at optage et almindeligt bank- eller realkreditlån, men der findes dog andre lånemuligheder, hvilket Norddjurs Kommune informerer om i forbindelse

Læs mere

Håndter adgang til arkivalier

Håndter adgang til arkivalier Håndter adgang til arkivalier Samarbejdsproces mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 25. maj 2012 Version 1.5 1 Håndter adgang til arkivalier Definition

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

BORGERVENDT SELVBETJENING - SYGEDAGPENGE. Ved Pernille Østerbye, KOMBIT

BORGERVENDT SELVBETJENING - SYGEDAGPENGE. Ved Pernille Østerbye, KOMBIT BORGERVENDT SELVBETJENING - SYGEDAGPENGE Ved Pernille Østerbye, KOMBIT Hvorfor skal vi have en Borgervendt Selvbetjeningsløsning? Den fællesoffentlige bølgeplan for selvbetjening siger, at selvbetjening

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice Oktober 2014 Uge 41 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Tema: Obligatorisk digital selvbetjening... 2 Undtagelsesmodel... 2

Læs mere

Miniguide: Sådan bruger du selvbetjeningsløsningen www.borger.dk/su-laan Denne guide kan du bruge, når du er i gang med at afvikle på dit SU-lån

Miniguide: Sådan bruger du selvbetjeningsløsningen www.borger.dk/su-laan Denne guide kan du bruge, når du er i gang med at afvikle på dit SU-lån Miniguide: Sådan bruger du selvbetjeningsløsningen www.borger.dk/su-laan Denne guide kan du bruge, når du er i gang med at afvikle på dit SU-lån Hvorfor denne guide?... 2 Log in på selvbetjeningsløsningen...

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

3 Tryk på Besvar. Trin for trin 3 Digital underskrift - Fuldmagt

3 Tryk på Besvar. Trin for trin 3 Digital underskrift - Fuldmagt Trin for trin 3 Digital underskrift - Fuldmagt Der skal fremsendes fuldmagt, hvis ansøger er en anden end ejendommes ejer, fx en rådgiver eller en andelshaver i en andelsboligforening. 1 Lav et fuldmagtsdokument.

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Ref.nr.: Nyt fra Kontrolområdet/ Februar 2016 Oplys venligst ved henvendelse Indhold Kontrolområdet... 2 Indsats for igangværende sager... 2 Afgørelser fra Ankestyrelsen...

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte

Guide: Sådan søger du boligstøtte Guide: Sådan søger du boligstøtte Få hjælp til at søge boligstøtte K L E C K. Orientering E. Hvor meget har hvert enkelt C. Oplysninger husstandsmedlem om alle andre tjent Send til børn fra. og januar

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Selvbetjeningsløsningen boligstøtte. Undervisningspræsentation 28. april 2016

Selvbetjeningsløsningen boligstøtte. Undervisningspræsentation 28. april 2016 Selvbetjeningsløsningen boligstøtte Undervisningspræsentation 28. april 2016 Dagens indhold Præsentation af den nye løsning Gennemgang af demomiljø Instrukser 1 Projekttilgang Visionen Det skal være muligt

Læs mere

Vejledning til "Henstandsordning"

Vejledning til Henstandsordning 1. AFGRÆNSNING AF HENSTANDSORDNINGENS VIRKEOMRÅDE... 3 2. SAMTYKKEERKLÆRING... 3 3. ANSØGNINGEN... 3 4. SAGSBEHANDLING... 4 4.1 SAGSBEHANDLINGSTIDER... 4 4.2 AFSLAG PÅ HENSTANDSORDNING... 4 4.3 KLAGER

Læs mere

Vejledning i logning af servicemål i Byg og Miljø

Vejledning i logning af servicemål i Byg og Miljø 26. september 2016 Vejledning i logning af servicemål i Byg og Miljø Sagsbehandlingstider for byggesager og miljøgodkendelser måles i Byg og Miljø Som opfølgning på økonomiaftalen for 2015 har KL og regeringen

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 UNDERBILAG... 8 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 9 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Delpension. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Delpension. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Delpension Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Delpension - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel...

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel... Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 28-11-2013 02-12-2013 125-13 2013-2911-18125 Status: Gældende Principafgørelse om: børnetilskud - enlig-erklæring - e-boks -

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v.

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 30. juni 2016 Indhold: 1. Hvordan sendes en ansøgning? 2. Overblik over ansøgning og kommunikation

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice marts 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Beregning af boligstøtte... 2 Efterregulering... 3 Ændring af udbetalingsform

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Praktikkonferencen 25.-26. april 2012. Orientering fra AER

Praktikkonferencen 25.-26. april 2012. Orientering fra AER Praktikkonferencen 25.-26. april 2012 Orientering fra AER Agenda Information omkring AER www.atp.dk Sket siden sidst Ændringer fra skolerne som har konsekvens for udbetalinger mv. Pixi udgave til ændring

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.7 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 REGEL- OG BESLUTNINGSMODELLER... 5 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT

Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT 17. maj 2002 Side 1 Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT Lars Frelle-Petersen Den Digitale Taskforce, Finansministeriet lfp@tforce.dk 17. maj 2002 Side 2 Den digitale udfordring

Læs mere

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Ansøgning om støtte til køb af invalidebil Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf. Dato: Sagsgang: Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Borger

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Guide til ansøgning i Byg & Miljø

Guide til ansøgning i Byg & Miljø Guide til ansøgning i Byg & Miljø Digital selvbetjeningsløsning Fra d. 1. december 2014 er det obligatorisk at bruge den digitale selvbetjeningsløsning Byg & Miljø ved ansøgning om byggetilladelse. Dette

Læs mere

Kontanthjælpsloftet boligstøtte og særlig støtte

Kontanthjælpsloftet boligstøtte og særlig støtte Kontanthjælpsloftet boligstøtte og særlig støtte Samarbejdsprocesser mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit i relation til implementeringen af kontanthjælpsloftet (supplement

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om studieskift eller overflytning

Så dån udfylder du en ånsøgning om studieskift eller overflytning Så dån udfylder du en ånsøgning om studieskift eller overflytning Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Vejledning HR-centret 13.10.2014 Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Ansættelse af fast medarbejder både indenfor og udenfor overenskomst og forhåndsaftale. Med indenfor overenskomst og forhåndsaftale

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Fælles informationsmøde Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Onsdag den 3. februar 2016 Dagsorden Velkomst og introduktion De forretningsmæssige behov Hvilke temaer skal

Læs mere

Fleksydelsesbidrag, Hovedproces

Fleksydelsesbidrag, Hovedproces Fleksydelsesbidrag, Hovedproces Indmeldelse (ved tidligere udmelding) Tilmelding til fleksydelsesordning Besked om Fleksydelses (ved tilflytning) Modtag henvendelse Blanket til ydfyldelse (FL125) Opret

Læs mere

Fleksydelsesbidrag, Hovedproces

Fleksydelsesbidrag, Hovedproces Jobcenter Fleksydelsesbidrag, Hovedproces Indmeldelse (ved tidligere udmelding) Besked om Fleksydelses (ved tilflytning) Blanket til ydfyldelse (FL125) (FL125) Blanket retur (Oplysninger om A-kasse medlemskab)

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere