Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser"

Transkript

1 Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING SÅDAN LÆSES EN AKTIVITETSBESKRIVELSE AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Side 1 1

3 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Side 2 2

4 2 Indledning Bilaget indeholder de aktivitetsbeskrivelser, der indgår i løsningsflowet for indberetning, administration og udbetaling af boligstøtte. Bilaget refereres fra bilag 3A.1 (Kravliste) og skal læses i sammenhæng med dette. 2.1 Sådan læses en aktivitetsbeskrivelse Aktivitetsbeskrivelse er udformet efter et fast skema, som er vist i tabellen nedenfor. Overskrift Formål Indhold Aktivitetens formål kort beskrevet Startbetingelser Beskrivelse Sluttilstand Betingelser, som skal være opfyldt for at aktiviteten kan gennemføres En beskrivelse af den behandling, som aktiviteten indebærer. Som en del af beskrivelsen beskrives rollerne (dem der har en aktie i aktiviteten). Betingelser, som skal være / er opfyldt når aktiviteten er gennemført Tabel 2: Udformning af aktivitetsbeskrivelsen Aktivitetsbeskrivelser i løsningsflowet, indeholder beskrivelse af funktionelle krav. Kravene kan ikke læses isoleret, men må læses i sammenhæng med den aktivitet, de indgår i. Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Side 3 3

5 3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Side 4 4

6 *Kanal Automatisk*Selvbetjener * Boligstøtesystem - i *eindkomst*personkmdindkomst Huslejeregister *Start**Modtag Person oplysninger Boligstøtte søger **Modtag oplysninger loginbs: vist sag Orienter sig i Danmark*Kunderådgiver Husstandsmedlem på ansøgeren) (i samme session, logger som BS: boligstøtteberegning henvendelse www på omborger.dk*start Person Simulérviasøge henvender ydelser har behov sig eller via for angive Borger.dk at se opl./ egne og ændringer logger oplysninger, påog *Stop boligoplysn.? ansøgning? formueopl.? husstandsog ErJa BS: tidspunkt af Boligstøtte Fastlæg for ogstartbs: suppl. pers.opl. afgiv Verificer/ samtykke roller evt. indkomst- pers.opl.? Ændr det en husstandsmedlem NejNej stoppe/ændre Fylder 18år? *Udbetaling*BerigetGrundata -Automatisk eksisterende og/ boligstøttesag BS: oplysninger Beriget eller Find *Generer *Hent Systemet? Person Hvad har Grunddata gemt til isag kladdebs: adresse, BBR *Opdater og ejeroplysn relationer, med boligstøtte?bs: Nej skrivelse? Ønsker agter- Svar på atja Ja Ja *Stop agterskrivelse agterskrivelse dato beløbsstørrelse ændringsdato, ændringer vedhæft BS: opgave indbakke Registrer Angiv for *StopNej, stop dok. svar ønsk. ogel. må ikke BS: adresse, Boligsøtte søge Fastlæg Opret sag? ny hvor søges Nej på på sag) tileksisterende (ansøgninghusstand?nej Ændret Ja*Start**Modtag oplysninger login Sag (ingen Kladde alene/ sager kladde) BS: sagsstatus Orienter sig i alene og Sag/ *Generer tillf Træf Boligstøtte afgørelse Beriget BS: oplysninger boligstøttesag - B*Opret *Hent *Generer GrunddataBS: -Hent om registreret Ansøgerens aktuelle sag itilalle, oplysninger adresse der på adresse, BBR *Opdater og ejeroplysn relationer, med Beriget BS: oplysninger boligstøttesag *Hent *Generer GrunddataBS: Hent på medlemmer, Ansøger tilføjet. i de oplysninger husstands- harsomadresse, BBR *Opdater og ejeroplysn relationer, med **Afsend Anmodning om samtykke post*stop Forespørgsel vedr. forskuds- årsopgørelseeindkomstdata eindkomst og **Foretag webservicekald Forskuds- og BS: indkomstoplysn angiv Tilpas ureg. evt. formue ogansøgning?ja NejForespørgsel boligoplysningerboligoplysningerbs: Almen bolig? Ja**Foretag webservicekald pånej boligoplysning vedhæft Indtast dato, og BS: modtagelse samtykke Udestående Tjek samtykke? fornej afjaja afventende på BS: digital MinSide Opret *Generer besked loginbs: eindkomst, forskuds- årsopgørelse HentogBS: indkomstoplysninger Opdater med BS: boligoplysninger Huslejeregister HentiBS: boligoplysninger Opdater medbs: tentativ berettigelse Vurder Kvittering Erklæring BS: oplysninger ansøgning/ændring Godkendog send **Afsend ansøgning ændringfor post*stop eller**afsend vedrørende solidarisk hæfter Husstandsmedlem post via session BS: statusbesked*stop Udstil BS: medlem cept hæftelse **Modtag Min Side oplysninger end ansøgeren) (i Husstands- af solidarisk giver login en anden logger på Ansøgning andel? vedr. ejer/ BS: supplerende materiale JaUdfyld Nej *Start *StartBlanketansøgning ac- **Modtag post Berettiget?Ja NejBS: tentativ Beregn boligstøttebs: oplysning bestem person Gembesked ogtilbs: digital *Generer beskedlf Håndter genererede oplysninger - Boligstøtte automatisk BS: digital -*Generer samtykke?bs: - JaNej Mangler Abeskedstatusbesked *Generer BS: oplysninger samtykke Registrer oglogin*stopbs: husstand, tidspunkt af boligst. Fastlæg for adr., start LF Boligstøtte Håndter automatisk genererede oplysninger A- 1

7 Denne aktivitet nedbrydes til et løsningssubflow. Flowet beskriver overordnet hvordan personers henvendelser via www modtages i Udbetaling Danmark. Processen er den samme for alle ydelsesområderne i Udbetaling Danmark. Systemet skal simuleret kunne modtage et boligstøttebeløb henvendelser på baggrund via www af via de denne oplysninger, proces. som Person indtaster. Person har fremfundet et simuleringsværktøj på borger.dk. Personen simulerede Simuleringsværktøjet Person indtaster logget resultater på. oplysninger for anvender Person. om de Systemet samme husstand, regler, gemmer indkomst som ikke Systemet og resultatet. bolig. Systemet anvender simulerer til berettigelse et boligstøttebeløb, og beregning ved og viser ansøgningen, det hvor Person har fået vist simuleringsresultatet. Denne aktivitet nedbrydes til et løsningssubflow. Flowet beskriver overordnet hvordan personers log-in oplysninger modtages i Udbetaling Danmark. Processen er den samme for alle ydelsesområderne i Udbetaling Danmark. Systemet skal kunne modtage log-in oplysninger via denne proces. 2

8 Systemet skal bestemme, om Person der er logget på, har en relation til en eller flere sager og en kladde. Personen har er logget valgt at på. gå til selvbetjeningsløsningen. Systemet Person flere Systemet eksisterende der igangsætter gennemgår logget sag på samtlige en skal indgår opdatering Systemet kladder i en kladde af præsentere og kladden, sager, eller i inden der Person eller pt. Person flere for i Systemet. kladden eksisterende kan fortsætte eller Herefter den sager. med eller bestemmer at Hvis de udfylde eksisterende Person Systemet kladden. indgår sager. udfra i en kladde regler, eller om den i eller Systemet har fundet en kladde og/eller en eller flere sager. BS: Hvilken sag skal Person præsenteres for ved login? Systemet skal indhente oplysninger fra Beriget Grunddata Systemet eller Person ønsker har fundet at ændre en kladde, i oplysningerne som Person i en kan eksisterende fortsætte med boligstøttesag. at arbejde på, Systemet Ny Ændring: sag:henter bestemmer afhængig boligen af startbetingelserne, og på de personer, hvilke der oplysninger registreret der på skal den hentes adresse fra som Beriget Person Grunddata. Kladde fundet: den/de nye som personen har angivet pt. er registreret på Systemet henter har oplysninger afsendt en forespørgsel på boligen og om de de husstandsmedlemmer, ønskede oplysninger der til Beriget fremgår Grunddata. af den gemte version af kladden 3

9 Beriget Grunddata skal generere de oplysninger, som Systemet har efterspurgt. Beriget Grunddata har modtaget en forespørgsel fra Systemet. Beriget Grunddata fremfinder de efterspurgte oplysninger og afsender dem til Systemet. Beriget Grunddata har afsendt de oplysninger, som Systemet har efterspurgt. Personen skal gennemgå, de viste oplysninger, og vælge hvad personen vil foretage sig i Selvbetjeningsløsningen. eller Systemet har enten ikke fundet fundet nogle den/de sager eksisterende eller kladde sager og/eller kladde Hvis Uanset Person om Person har en har eksisterende en kladde sag, eller viser eksisterende systemet sag, denne. Ny Stoppe ansøgning sin boligstøtte til ny eksisterende adresse adresse har Person mulighed for at ændre eller indberette følgende: Give Barn Husstandsoplysninger Indkomstoplysninger svar fylder på 18 agterskrivelse år 4 Hvis Person har en gemt kladde viser Systemet denne.

10 Formueoplysninger Det forbindelse skal Boligoplysninger I situationer, afklares med, hvor at om personen evt. den oplysninger samme får vist oplysning kladden skal opdateres kan eller komme automatisk det fra først både skal ( automatisk ske og i forbindelse Huslejeregisteret opdatering med fra at (fx de personen m2) autoritative så skal beder det registre) om afklares dette. i kildes aftalen, BBR-oplysningen oplysninger boligselskaberne der der skal leverer vises. et Ved blankt m2 så felt, vil hvis det de altid er være enige huslejeregisterets i BBR's oplysninger oplysninger - i denne der situation, er vil være så skal korrekte. det være Dog hvilken er For Person rækkefølgen har orienteret af bestutningsmodeller sig i sag og har enten i denne angivet, aktivitet hvad sebf Person - Boligstøtte vil foretage - Orienter sig videre sig i Selvbetjeningsløsningen, i vist sag. har forladt Selvbetjeningsløsningen. eller Person BS: Hvad Hvilke Person sagsoplysninger kan foretage har i Person Selvbetjeningsløsningen? adgang til at se? System skal opdatere sagen med de oplysninger, som er indhentet fra Beriget Grunddata. Beriget Grunddata har afsendt de oplysninger, som System har efterspurgt. System være:adresse Relationer modtager de relevante oplysninger fra Beriget Grunddata, og opdaterer sagen med disse. Dette kunne eksempelvis Sagen BBR-oplysninger er opdateret med oplysninger fra Beriget Grunddata. 5

11 Person skal orienterer sig i status på sagen, og skal beslutte, om der skal foretages noget i Selvbetjeningsløsningen. Person er logget på Borger.dk, og befinder sig på MinSide. Person Person har har mulighed orienteret for sig at i status logge på af. sagen. BS: Hvilken statusbesked skal udstilles over for Person? Person skal ændre boligoplysninger til en eksisterende sag. Person har valgt at ændre oplysninger om boligen. Systemet bestemmer udfra regler, hvilken status der er aktuelt og viser dette for Person. Person har indberettet nye boligoplysninger til en eksisterende sag. indberetter boligoplysninger. Person vedhæfter evt. dokumentation. Hvis Person ikke vedhæfter dokumentation, viser systemet en meddelelse, der beskriver, at Person skal fremsende dokumentation efterfølgende. 6

12 eller Person skal standse ændre størrelsen sin boligstøtte på sin via boligstøtte Selvbetjeningsløsningen standse sin boligstøtte. via Selvbetjeningsløsningen, hvis Person har en ejer-eller andelsbolig. Personen Person oplyser, har valgt at boligstøtten at ændre i størrelsen skal standses. på den Person månedlige skal indtaste boligstøtte. Hvis maximale der beløb, tale om som Person ejer- eller kan andelssag, modtage jf. så regler skal personen herom. meddele datoen om for, boligstøttebeløbet hvornår dette er skal gældende ændres fra. indenfor det Personen har indtastet, dato hvilket for beløb stop af personen boligstøttesag fremover ønsker at modtage i boligstøtte. Person kan svare på agterskrivelse, hvis Person er uenig. Person har valgt at svare på agterskrivelse, som System tidligere har fremsendt. System viser agterskrivelse overfor Person. Person angiver sit svar. Person har svaret på agterskrivelse. 7

13 System skal registrere svaret på agterskrivelsen på den givne sag. Person har besvaret agterskrivelse. System initierer oprettelse fremfinder af den opgaven givne sag, til indbakke hvorfra agterskrivelse er blevet afsendt, og registrerer modtagelsen af agterskrivelse, og System har registreret agterskrivelse på sagen. BS: Hvilken opgaveårsag skal et svar på agteskrivelse føre til? Systemet skal genere opgave til Opgaveindbakke. System har identificeret behov for manuel behandling af en given sag jf. regler. System nødvendige stopper data. den automatiske behandling af sagen og opretter en opgave til Opgaveindbakke. Systemet genererer de Sagen er taget ud af det automatiske flow til manuel behandling, og opgave er oprettet i Opgaveindbakke. tage Kunderådgiver generere sagen en ud opgave af kan det finde automatiske til Kunderådgiver opgaven flow og orientere for vedr. behandling manuel sig i opgavens behandling formåljf. af sagen afsnit med Opgaveårsag de oplysninger, der er tilstrækkelige til at 8 Hver gang Systemet har afgjort udfald til manuel behandling, som følge af reglerne i en af de forudgående aktiviteter vedr. vurdering af datagrundlag, berettigelse til ydelsen, vurdering af kontrolbehov, beregning og afgørelse, skal Systemet

14 udkast, Person søger om ydelse eller ændring, og der er flere udfald til manuel behandling, så skal der oprettes kun én opgave til kunderådgiver. (eks. fødsel, død, tilflytning, svar fra kommune om stærkt bevægelseshæmmet, anvist bolig) Kunderådgiverne hvis som i forbindelse Kunderådgiver med opgaven kan vælge skal at sendes supplere brev med til yderligere. Person eller Sådan Myndighed, et udkast skal skal Systemet indgå i automatisk opgaven forgenerere et hvor alle opgaveårsager samles. en hændelse, flere udfald til manuel behandling (flere opgaveårsager) så der oprettes kun én opgave til Kunderådgiver, hvor alle opgaveårsager samles opmærke opgaven på sådan måde, så den kommer ind i en relevant arbejdspakke Leverandøren generere validere oplysninger til log på sagen vedr. oprettelse opgave til manuel behandling (dato, tidspunkt, emne for opgaven, genereret af Boligstøttesystemet). Loggen for en given sag skal være synlig for Kunderådgiver. Systemets behandling og skal brugergrænsefladevalidere i supplere loggen i samarbejde på det sagen. endelige med ATP datasæt i Delleverancens og supplere til brug for det udstilling afklaringsforløb: endelige og indhold fremsøgning vedr. oprettelse af opgaver af til opgave manuel til behandling manueli Systemet skal indeholde funktionalitet, der gør det muligt en Forretningsadministrator at ændre eller slette de eksisterende arbejdspakketyper eller oprette nye arbejdspakketyper. opgaver, som Systemet genererer efterfølgende, skal komme ind i de relevante arbejdspakker, som gældende til den tid. Person skal fastlægge adressen, der søges boligstøtte til. Person har valgt at søge om boligstøtte. Systemet indtaste en viser anden Person adresse. den adresse, Hvis Person som vælger Person ny er adresse, registreret bliver på i denne Beriget vertificeret Grunddata. af System. giver Person mulighed for at Adressen er fastlagt, og System bestemmer, om der er behov for at oprette en ny sag. BS: Hvornår skal Systemet oprette ny sag? 9

15 System System skal har oprette identificeret en sag. behov for oprettelse af ny sag. System opretter tildeler sagstilstanden: ny sag, og Person Opstået. er part i sagen. System har oprettet en sag. Person skal fastlægge angive den husstanden. valgt at ændre dato, husstand som Person på en ønsker eksisterende boligstøtte sag, fra. eller Person Hvis Person har angivet vælger den at ændre adresse, husstanden, som der søges viser System boligstøtte den til. fjerne Person et angiver hustandsmedlem datoen for, eller hvornår tilføje Person et nyt ønsker husstandsmedlem. boligstøtte husstand fra. Person som fastlægger pt. fremgår derefter af sagen, den nye og husstand. gvier mulighed for enten af eller Personen har angivet husstanden, dato for opstart af boligstøtte. 10

16 Person Alle solidarisk husstandsmedlemmer skal hæftelse. oplyse roller på over samtlige 18 år personer kan give i samtykke husstanden for inklusiv visning eventuelle af indkomst personlige oplysninger oplysninger. og kan underskrive erklæring om System Person har angivet, anmodet hentet oplysninger hvem om underskrivelse indgår om nye i husstanden. husstandsmedlemmer af erklæring om solidarisk fra Beriget hæftelse. Grunddata. System Grunddata. Person angiver viser Det de overblik muligt personlige over for Person de oplysninger husstandsmedlemmer, at ændre ud fra Systemets en fast defineret som tildeling Person liste. af roller har jf. angivet regler. samt angive med tilhørende personlige roller, oplysninger. som hentet i Beriget skal Husstandsmedlemmer erklæring underskrive om solidarisk erklæring over hæftelse. om 18 solidarisk år, Husstandsmedlemmer kan der give ikke hæftelse samtykke er undtaget jf. reglerne for for visning over obligatorisk herom. 18 af år, indkomst der selvbetjening, er tilstede, oplysninger kan skal nu og bruge underskrive bliver NemId gjort opmærksom erklæring for at underskrive om på, solidarisk at de hæftelse. For BF - rækkefølgen Boligstøtte - af Verificer/ bestutningsmodeller suppl. roller og i denne pers.opl. aktivitet og evt. se Alle i husstanden har fået tildelt en rolle. afgiv samtykke Husstandsmedlemmer erklæring Anmodning om om solidarisk underskrift over hæftelse. af 18 solidarisk år, der er hæftelse tilstede, er har afsendt. givet samtykke til visning af økonomiske oplysninger og underskrivelse af BS: Hvilken Skal Systemet oplysninger rolle kan indhente et om husstandsmedlem husstanden samtykke/ kan accept have Person fra på et se sagen? givet i Selvbetjeningsløsningen Husstandsmedlem digitalt? 11

17 Systemet til System visning skal af skal indkomst kontrollere, kontrollere, oplysninger. om om alle alle husstandsmedlemmer husstandsmedlemmer over over 1815 år, år, der ikke ikke er undtaget barn af for husstanden, obligatorisk har selvbetjening, givet digitalt samtykke digitalt samtykke til visning af indkomst oplysninger og digitalt har underskrevet erklæring om solidarisk hæftelse. har givet Alle Husstandsmedlemmer Person i husstanden har valgt at har fortsætte fået over tildelt 18 med år en der indberetningen rolle. tilstede, har efter afgivet at have samtykke. kontrollerer, om der er afgivet samtykke for alle husstandsmedlemmer fastsat rollerne for jf. regler. alle i husstanden. solidarisk Systemet bestemmer hæftelse. ud fra regler, hvilken hvem der beskedskabelon skal være modtager der skal af bruges anmodningen til generering om afgivelse anmodningen. af samtykke og erklæring om System solidarisk har hæftelse. bestemt behov for anmodning om afgivelse af samtykke af indkomst oplysninger og underskrivelse af erklæring om BS: Skal Systemet anmode om accept af solidarisk hæftelse digitalt? Denne aktivitet nedbrydes til et løsningssubflow. Flowet beskriver overordnet hvordan post afsendes i Udbetaling Danmark. Processen er den samme for alle ydelsesområderne i Udbetaling Danmark. Systemet skal danne kunne besked afsende til Person post via eller denne Myndighed. proces. System har modtaget besked om at generere besked 12

18 System sammensætter besked ud fra den relevante Dokumentskabelon, og fletter de relevante oplysninger fra sagen beskeden. Herefter initierer System afsendelsen af besked. System sætter frist for modtagelse af svar jf. regler. ind i Besked er klar til afsendelse, og der er sat en frist for modtagelse af svar. BS: Hvilken frist gælder ved afsendelse af brev/ besked? System solidarisk skal hæftelse. oprette en anmodning om samtykke til visning af indkomst oplysninger og underskrivelse af erklæring om System om solidarisk har identificeret hæftelse. de husstandsmedlemmer, der skal anmodes om at afgive digital samtykke og underskrive erklæring System hæftelse underskrive opretter på erklæring husstandsmedlemmets en anmodning om solidarisk om samtykke hæftelse "MinSide" med af på visning Borger.dk. NemID. af indkomst Herfra kan oplysninger husstandsmedlemmet og underskrivelse afgive erklæring sit samtykke om og solidarisk samtidig Anmodning på hustandsmedlemmets om samtykke "MinSide" til visning af på indkomst Borger.dk. oplysninger og underskrivelse af erklæring om solidarisk hæftelse er oprettet Denne aktivitet nedbrydes til et løsningssubflow. Flowet beskriver overordnet hvordan webservicekald foretages i Udbetaling Danmark. Processen er den samme for alle ydelsesområderne i Udbetaling Danmark. Systemet skal kunne foretage webservicekald via denne proces. 13

19 System skal hente indkomstoplysninger forskuds- og årsopgørelser fra SKAT fra KMD eindkomst. Person har defineret sin husstand. Indkomst. System anmoder om indkomst oplysninger og forskuds- og årsopgørelser på alle i husstanden ud fra reglerne. System har afsendt anmodning om indkomst oplysninger og forskuds- og årsopgørelse på alle i husstanden System skal opdatere sagen med oplysninger indhentet fra SKAT eindkomst og KMD Indkomst. System har modtaget oplysninger fra SKAT eindkomst og KMD Indkomst. System Person. opdaterer sagen med de oplysninger, der er hentet fra SKAT eindkomst og KMD Indkomst til brug for visning for System har opdateret sagen med husstandens indkomst oplysninger. 14

20 Person skal have mulighed for at oplyse angive uregistreret gældende formue. indkomst- og formueoplysninger. System udstiller overfor Person de indhentede indkomst- og formueoplysninger. System samtykke. angiver tilpasser viser indkomst- eventuelt og de indkomst- formueoplysninger gældende og indkomst- formue for oplysninger alle og formueoplysninger i husstanden, på de husstandsmedlemmer, der på for dette husstandsmedlemmer, tidspunkt der har ikke afgivet har deres afgivet har samtykke deres afgivet samtykke deres herfor. herfor. Person Person oplyser har angivet uregistreret gældende formue indkomst- og formueoplysninger. BS: Må indkomstoplysninger for husstand udstilles? System skal indhente boligoplysninger fra Huslejeregisteret. System har identificeret et behov for indhentning af boligoplysninger fra Huslejeregisteret. System Huslejeregister. Hvis Huslejeregister genererer en ikke forespørgsel er tilgængelig, vedr. meddeler boligoplysninger System på overfor en given Person, person at denne og gør skal det klar angive til afsendelse boligoplysningerne imod vedhæfte eller fremsende lejekontrakt. og System har generet en forespørgsel om boligoplysninger mod Huslejeregisteret. 15

21 Systemet skal opdatere sagen med boligoplysninger fra Huslejeregisteret. Systemet har modtaget svar fra Huslejeregisteret med boligoplysninger. Systemet fremfinder den relevante sag, som svaret fra Huslejeregisteret vedrører og opdaterer sagen med boligoplysninger. Systemet har opdateret boligoplysningerne. Person skal indtaste kunne vedhæfte datoen boligoplysninger, for dokumentation start af da lejekontrakt. der herfor. ikke er tale om en almen bolig. System har identificeret behov for boligoplysninger, som Person selv skal indtaste. angiver dato for af datoen for af boligen, og angiver påkrævede boligoplysninger. Person har angivet vedhæfter vedhæftet da de lejekontrakt, lejekontrakt, for påkrævede opstart af boligoplysninger. og hvis eller lejekontrakt eller for overtagelse af boligen. dette Person ikke har fået muligt, meddelelse fortæller om, System, at der at skal Person fremsendes skal fremsende lejekontrakt. lejekontrakt. 16

22 System skal bestemme, om Person er berettiget til boligstøtte, inden selve beregningen. Person har angivet de oplysninger, der er nødvendige for, at System kan foretage en foreløbig vurdering af berettigelse System til boligstøtte. bestemmer ud for reglerne og på baggrund af de oplysninger, som Person har angivet, om Person kan være berettiget System har vurderet at Person ikke er berettiget berettiget til boligstøtte. til boligstøtte, eller BS: Er Person berettiget til boligstøtte (tentativt) Person boligstøtte. skal underskrive digitale dokumenter med NemID. Disse dokumenter er afgørende for om Person kan modtage System har identificeret behov for indhentning af Personens underskrifter på visse dokumenter. Andelsbolig: Ejerbolig: Person Hvis person skal underskrive ikke har en digital en gældserklæring. Person skal underskrive en fuldmagt gældserklæring signatur, til tinglysning så skal Person have mulighed for at printe bilaget. Afklaring Hvis udestår person og ikke det har er oprettet en digital på signatur, Issuelisten. så skal Person have mulighed for at printe bilagene. 17

23 Person har underskrevet bilag, eller Person har fået meddelelse om, hvilke bilag der skal fremsendes underskrevet BS: Hvem skal underskrive bilagene? System skal beregne, hvor meget Person er berettiget til i boligstøtte. System har bestemt, at Person er berettiget til boligstøtte ud fra de ikke økonomiske oplysninger. System berettiget beregner til boligstøtte.hvis ud fra de oplysninger beregningen der giver 0, hentet såbestemmer fra diverse registre Systemet, og det at som person Person ikke har er berettiget indtastet, til om boligstøtte. Person er Systemet har beregnet beløbet på boligstøtten, og har bestemt, om person er foreløbigt berettiget til boligstøtten. BS: Hvor meget udgør Boligstøtte (tentativt) Person Danmark. skal gennemgå og godkende de oplysninger, der er indtastet, inden ansøgningen/ændringen sendes til Udbetaling System viser alle de informationer, de informationer, som som Person hentet har indtastet. fra andre registrer. System indtastet. viser Person resultatet af alle informationer, der er hentet fra andre registrer, og de informationer som Person har Person har mulighed for at ændre/rette i oplysningerne. Dette er kun muligt ud fra de gældende regler. 18

24 Hvis det er ejer- eller andelssager, så skal Person have mulighed for at justere i boligstøttebeløbet, således at Person modtager Person godkender et mindre alle boligstøttebeløb, informationerne, end og det sender som Person ansøgningen/ændringen er berettiget til at modtage. med sin NemID. kan Person har sendt sin ændring/ansøgning til Udbetaling Danmark. System skal gemme bestemme, de oplysninger, hvilke beskeder som der Person skal sendes har indberettet til Person. på sagen. Person Systemet har bestemmer indsendt ansøgning ud fra reglerne, eller ændring hvem til eksisterende skal modtage sag. derudover, Herudover sender hvilken System brevskabelon anmodning der skal om bruges underskrivelse til at generere af erklæring kvittering de nødvendige om for solidarisk den beskeder. indsendte hæftelse. ansøgning/ændring(er). Systemet bestemmer System har gemt de indberettede oplysninger, og bestemt hvilke beskeder der skal sendes. BS: Hvem skal informeres om hvad ved modtagelse af ansøgning/ændring via Selvbetjeningsløsning? 19

25 Person behandlet. får en opdatering på, hvor langt sagen er, og hvilke dokumenter der mangler for, at ansøgning/ændring kan blive System har modtaget en ansøgning/ændring til en eksisterende sag. System viser den aktuelle status overfor Person. Person har orienteret sig i sagens aktuelle status. System skal generere en besked til Person om den aktuelle status i sagen. System har modtaget en ansøgning/ændring til en eksisterende sag. System genererer den aktuelle status i sagen. System har genereret en sagens status. 20

26 Husstandsmedlem hæftelse. skal afgive samtykke for visning af indkomst oplysninger og afgive underskrift til erklæring om solidarisk System solidarisk Husstandsmedlemmet har hæftelse. anmodet husstandsmedlem er logget på borger.dk om samtykke for visning af indkomst oplysninger og underskrivelse af erklæring om Selvbetjeningsløsning oplysninger samtykke til og visning underskrift af vertificerer indkomst af erklæring oplysninger om husstandsmedlem om solidarisk og underskriver hæftelse stadig erklæring jf. har regler. adgang om Husstandsmedlem solidarisk til at afgive hæftelse samtykke åbner med til "MinSide" NemID. af visning og af afgiver indkomst Person har afgivet samtykke til visning af indkomst oplysninger og har underskrevet erklæring om solidarisk hæftelse. BS: Hvor længe skal det være adgang til at give accept af solidarisk hæftelse? System solidarisk skal hæftelse. registrere, om Person har afgivet samtykke for visning af indkomst oplysninger og underskrevet af erklæring om Person har afgivet enten samtykke for visning af indkomst oplysninger og/eller underskrevet erklæring om solidarisk hæftelse. System og/eller overvågningen underskrift fremfinder af Person den af erklæring relevante efter Systemet om sag, solidarisk hvor har der modtaget hæftelse. er afventende samtykke System anmodning registrerer og erklæring om de samtykke modtagne af solidarisk for oplysninger hæftelse. visning af på indkomst sagen, oplysninger og afslutter System har registreret oplysninger vedr. afgivelse af samtykke og underskrift af erklæring om solidarisk hæftelse. 21

27 Denne aktivitet nedbrydes til et løsningssubflow. Flowet beskriver overordnet hvordan post modtages i Udbetaling Danmark. Processen er den samme for alle ydelsesområderne i Udbetaling Danmark. Kunderådgiver Systemet skal skal kunne indberette modtage oplysninger, post via denne der er proces. modtaget på blanket. Posthåndteringsleverandøren Kunderådgiver indberetter oplysninger har oprettet fra blanket. en sag, og Kunderådgiver har vedhæftet foretager dokumenter markering på sagen. vertificerer vedlagt dokumentation. Afslutningsvis sætter Kunderådgiver sagen ind i det af automatiske manglende flow. oplysninger, og Kunderådgiver har indberettet de modtagne oplysninger. 22

28 LF -**Modtag BS: Boligstøtte Simulér henvendelse - boligstøtteberegning Håndter indberetning via www [Activity] **Modtag login oplysninger [Activity] Find *Hent eksisterende oplysninger i sag Beriget og/ eller Grunddata gemt kladde [Activity] *Generer oplysninger til boligstøttesag [Activity] Orienter *Opdater sig med vist adresse, sag [Activity] relationer, BBR og ejeroplysn [Activity] 1.9. BS: Orienter sig i sagsstatus [Activity] ændringsdato, ønsk. dato for stop ændringer el. ændr og beløbsstørrelse vedhæft dok. [Activity] Angiv svar på agterskrivelse Registrer *Generer opgave agterskrivelse til indbakke [Activity] [Activity] adresse, hvor Boligsøtte søges til [Activity] Fastlæg *Opret sag husstand [Activity] og tidspunkt for start af Boligstøtte [Activity] BS: **Afsend Verificer/ Tjek for post modtagelse suppl. [Activity] roller af og samtykke pers.opl. [Activity] og evt. afgiv samtykke [Activity] *Generer digital besked [Activity] BS: **Foretag Opret webservicekald afventende login [Activity] på MinSide [Activity] Hent eindkomst, forskuds- årsopgørelse [Activity] Opdater Tilpas evt. med indkomstoplysninger og angiv [Activity] ureg. formue [Activity] Hent boligoplysninger i Huslejeregister Opdater Indtast dato, med boligoplysninger og [Activity] vedhæft [Activity] Vurder berettigelse Udfyld Beregn supplerende tentativ boligstøtte materiale [Activity] [Activity] Godkend oplysninger og send ansøgning/ændring [Activity] Gem Udstil oplysning statusbesked og bestem [Activity] besked til person [Activity] *Generer statusbesked [Activity] BS: Husstands- medlem giver ac- cept af solidarisk hæftelse [Activity] 21 1 Indhold

Bilag 3A.2 Løsningsflows

Bilag 3A.2 Løsningsflows Bilag 3A.2 Løsningsflows Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW/LØSNINGSSUBFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOWS OG LØSNINGSSUBFLOWS...

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Side 2 1 Vejledning til Tilbudsgiver

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Version 0.9 05-05-2014 3T13T 3TUVEJLEDNING 3T23T 3TUINDLEDNINGU3T 3T33T 3TUBARSELSSPECIFIKKE Indhold TIL TILBUDSGIVERU3T... 2... 3 LØSNINGSFLOWS

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt tart lut og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte,

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Side 1 1 Vejledning

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Nanna er 34 år og bor alene med sine katte i en boligforening i København. Hun er på førtidspension pga. posttraumatisk stress og depression. Hun har færdiggjort

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 REGEL- OG BESLUTNINGSMODELLER... 5 3.1 BEREGN TIMETAL... 8 3.2 BEREGN YDELSE...

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice August 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 1 Mellemkommunal refusion af boligstøtte... 2 Afregning

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN DANSKE BEDEMÆND september 2014 v.1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overblik... 3 Sortering af ordrer... 3 Status... 4 Afventer fuldmagt...

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice marts 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Beregning af boligstøtte... 2 Efterregulering... 3 Ændring af udbetalingsform

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte

Guide: Sådan søger du boligstøtte Guide: Sådan søger du boligstøtte Få hjælp til at søge boligstøtte K L E C K. Orientering E. Hvor meget har hvert enkelt C. Oplysninger husstandsmedlem om alle andre tjent Send til børn fra. og januar

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT

Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT 17. maj 2002 Side 1 Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT Lars Frelle-Petersen Den Digitale Taskforce, Finansministeriet lfp@tforce.dk 17. maj 2002 Side 2 Den digitale udfordring

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen.

Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen. 1910 Efterregulering: Hvad er efterregulering (startside) Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen. Her får du først en introduktion til, hvad efterregulering er. Hvad er efterregulering?

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed.

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed. Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune imødekom henholdsvis den 19. juni 2013 og den 3. juni 2013 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM (print i farver om muligt) VERSION 1.5 3. FEBRUAR 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opret bruger, log på og find relevante udbud...

Læs mere

Miniguide: Sådan bruger du selvbetjeningsløsningen www.borger.dk/su-laan Denne guide kan du bruge, når du er i gang med at afvikle på dit SU-lån

Miniguide: Sådan bruger du selvbetjeningsløsningen www.borger.dk/su-laan Denne guide kan du bruge, når du er i gang med at afvikle på dit SU-lån Miniguide: Sådan bruger du selvbetjeningsløsningen www.borger.dk/su-laan Denne guide kan du bruge, når du er i gang med at afvikle på dit SU-lån Hvorfor denne guide?... 2 Log in på selvbetjeningsløsningen...

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 22. april 2014 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Forsvarets Center for Arbejdsmiljø Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Indberetter og godkender FCA/FPT 27-09-2013 2 Arbejdsulykker i forsvaret skal anmeldes via Forsvarets Arbejdsmiljødatabase. Forvaltningsgrundlag

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Velkommen til Pensionsguiden Hvis du ikke er logget på borger.dk med NemID, skal du logge på her. Klik på Log på. Er du logget på, kan du klikke her og hoppe frem til

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

Brugervejledning. Aftalesystemet

Brugervejledning. Aftalesystemet Brugervejledning Aftalesystemet Revideret den 01.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan logger jeg på?... 2 1.1 Login... 2 1.2 Startside... 2 1.3 Brugernavn og Kodeord... 2 1.4 Glemt kodeord... 2 1.5 Skift

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice Maj 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Efterregulering 2014... 2 Lejekontrakter ved kommunalt anviste

Læs mere

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Ansøgning om støtte til køb af invalidebil Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf. Dato: Sagsgang: Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Borger

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Vejledning til virksomheder Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion.

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem, DANS! Hvis du ikke allerede

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 0. Kom i gang 5 1. Ansøgninger 7 2. Afsluttede ansøgninger 13 3. Vis kursisternes

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014.

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014. Høringsnotat Notat om bemærkninger til høringssvarene vedrørende forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger Kompetenceplan Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9 = Sagsbehandler TML = Teamleder/fagansvarlig AFL = Afsnits-/Afdelingsleder/Sektionsleder AFC = Afdelingschef UDV = Udvalg B =

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Indhold 1.0 Adgang til TAP rekrutteringsportal... 2 2.0 Opret stilling... 3 3.0 Søg stillingen elektronisk... 6 3.1 Ansøgning modtaget undenom systemet... 7 4.0

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Reglerne om tilbagebetaling af studielån og krav om for meget udbetalt SU er beskrevet i SUbekendtgørelsen (bkg. Nr. 792 af

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation.

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. SKS Applikation Service ApS Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. Redigeret 4. februar 2014 SKS Applikation Service ApS Åstrupvej 10 9800 Hjørring T: 22

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Bilag 2A Sådan forretningsmodellerer vi i ATP

Bilag 2A Sådan forretningsmodellerer vi i ATP Bilag 2A Sådan forretningsmodellerer vi i ATP Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 SÅDAN FORRETNINGSMODELLERER VI I ATP... 4 2.1 FORRETNINGSMODELLERING I KONTEKST AF FORRETNINGSARKITEKTUREN...

Læs mere

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Plan for dagen 1. Hvorfor laver vi ændringer i EfterUddannelse.dk? 2. Den nye type ansøgning Hvordan opretter jeg en ansøgning (et ansøgningsgrundlag)?

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 2: Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Quick Guide. til. DRs udbudsportal

Quick Guide. til. DRs udbudsportal Quick Guide til DRs udbudsportal Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1 Oprettelse som bruger i systemet:... 4 1.2 Find annoncering/udbud... 5 1.3 Vælg udbud... 6 2. Afgivelse af anmodning

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Vejledning i brug af D6USU

Vejledning i brug af D6USU Vejledning i brug af D6USU Uddannelsesinstitution EASY-A v. 1.1. 1 1. Introduktion til D6USU... 3 2. Uddannelsesinstitutionens sagsbehandling af tilmeldinger... 3 A. Klargøring til modtagelse af ansøgninger

Læs mere

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag.

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag. Til bestyrelsen for efterskoler, hus- og håndarbejdsskoler, folkehøjskoler, produktionsskoler, frie grundskoler, private gymnasier, private studenter og hf-kurser og kombinerede skole Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere