Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser"

Transkript

1 Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING SÅDAN LÆSES EN AKTIVITETSBESKRIVELSE AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Side 1 1

3 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Side 2 2

4 2 Indledning Bilaget indeholder de aktivitetsbeskrivelser, der indgår i løsningsflowet for indberetning, administration og udbetaling af boligstøtte. Bilaget refereres fra bilag 3A.1 (Kravliste) og skal læses i sammenhæng med dette. 2.1 Sådan læses en aktivitetsbeskrivelse Aktivitetsbeskrivelse er udformet efter et fast skema, som er vist i tabellen nedenfor. Overskrift Formål Indhold Aktivitetens formål kort beskrevet Startbetingelser Beskrivelse Sluttilstand Betingelser, som skal være opfyldt for at aktiviteten kan gennemføres En beskrivelse af den behandling, som aktiviteten indebærer. Som en del af beskrivelsen beskrives rollerne (dem der har en aktie i aktiviteten). Betingelser, som skal være / er opfyldt når aktiviteten er gennemført Tabel 2: Udformning af aktivitetsbeskrivelsen Aktivitetsbeskrivelser i løsningsflowet, indeholder beskrivelse af funktionelle krav. Kravene kan ikke læses isoleret, men må læses i sammenhæng med den aktivitet, de indgår i. Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Side 3 3

5 3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Side 4 4

6 *Kanal Automatisk*Selvbetjener * Boligstøtesystem - i *eindkomst*personkmdindkomst Huslejeregister *Start**Modtag Person oplysninger Boligstøtte søger **Modtag oplysninger loginbs: vist sag Orienter sig i Danmark*Kunderådgiver Husstandsmedlem på ansøgeren) (i samme session, logger som BS: boligstøtteberegning henvendelse www på omborger.dk*start Person Simulérviasøge henvender ydelser har behov sig eller via for angive Borger.dk at se opl./ egne og ændringer logger oplysninger, påog *Stop boligoplysn.? ansøgning? formueopl.? husstandsog ErJa BS: tidspunkt af Boligstøtte Fastlæg for ogstartbs: suppl. pers.opl. afgiv Verificer/ samtykke roller evt. indkomst- pers.opl.? Ændr det en husstandsmedlem NejNej stoppe/ændre Fylder 18år? *Udbetaling*BerigetGrundata -Automatisk eksisterende og/ boligstøttesag BS: oplysninger Beriget eller Find *Generer *Hent Systemet? Person Hvad har Grunddata gemt til isag kladdebs: adresse, BBR *Opdater og ejeroplysn relationer, med boligstøtte?bs: Nej skrivelse? Ønsker agter- Svar på atja Ja Ja *Stop agterskrivelse agterskrivelse dato beløbsstørrelse ændringsdato, ændringer vedhæft BS: opgave indbakke Registrer Angiv for *StopNej, stop dok. svar ønsk. ogel. må ikke BS: adresse, Boligsøtte søge Fastlæg Opret sag? ny hvor søges Nej på på sag) tileksisterende (ansøgninghusstand?nej Ændret Ja*Start**Modtag oplysninger login Sag (ingen Kladde alene/ sager kladde) BS: sagsstatus Orienter sig i alene og Sag/ *Generer tillf Træf Boligstøtte afgørelse Beriget BS: oplysninger boligstøttesag - B*Opret *Hent *Generer GrunddataBS: -Hent om registreret Ansøgerens aktuelle sag itilalle, oplysninger adresse der på adresse, BBR *Opdater og ejeroplysn relationer, med Beriget BS: oplysninger boligstøttesag *Hent *Generer GrunddataBS: Hent på medlemmer, Ansøger tilføjet. i de oplysninger husstands- harsomadresse, BBR *Opdater og ejeroplysn relationer, med **Afsend Anmodning om samtykke post*stop Forespørgsel vedr. forskuds- årsopgørelseeindkomstdata eindkomst og **Foretag webservicekald Forskuds- og BS: indkomstoplysn angiv Tilpas ureg. evt. formue ogansøgning?ja NejForespørgsel boligoplysningerboligoplysningerbs: Almen bolig? Ja**Foretag webservicekald pånej boligoplysning vedhæft Indtast dato, og BS: modtagelse samtykke Udestående Tjek samtykke? fornej afjaja afventende på BS: digital MinSide Opret *Generer besked loginbs: eindkomst, forskuds- årsopgørelse HentogBS: indkomstoplysninger Opdater med BS: boligoplysninger Huslejeregister HentiBS: boligoplysninger Opdater medbs: tentativ berettigelse Vurder Kvittering Erklæring BS: oplysninger ansøgning/ændring Godkendog send **Afsend ansøgning ændringfor post*stop eller**afsend vedrørende solidarisk hæfter Husstandsmedlem post via session BS: statusbesked*stop Udstil BS: medlem cept hæftelse **Modtag Min Side oplysninger end ansøgeren) (i Husstands- af solidarisk giver login en anden logger på Ansøgning andel? vedr. ejer/ BS: supplerende materiale JaUdfyld Nej *Start *StartBlanketansøgning ac- **Modtag post Berettiget?Ja NejBS: tentativ Beregn boligstøttebs: oplysning bestem person Gembesked ogtilbs: digital *Generer beskedlf Håndter genererede oplysninger - Boligstøtte automatisk BS: digital -*Generer samtykke?bs: - JaNej Mangler Abeskedstatusbesked *Generer BS: oplysninger samtykke Registrer oglogin*stopbs: husstand, tidspunkt af boligst. Fastlæg for adr., start LF Boligstøtte Håndter automatisk genererede oplysninger A- 1

7 Denne aktivitet nedbrydes til et løsningssubflow. Flowet beskriver overordnet hvordan personers henvendelser via www modtages i Udbetaling Danmark. Processen er den samme for alle ydelsesområderne i Udbetaling Danmark. Systemet skal simuleret kunne modtage et boligstøttebeløb henvendelser på baggrund via www af via de denne oplysninger, proces. som Person indtaster. Person har fremfundet et simuleringsværktøj på borger.dk. Personen simulerede Simuleringsværktøjet Person indtaster logget resultater på. oplysninger for anvender Person. om de Systemet samme husstand, regler, gemmer indkomst som ikke Systemet og resultatet. bolig. Systemet anvender simulerer til berettigelse et boligstøttebeløb, og beregning ved og viser ansøgningen, det hvor Person har fået vist simuleringsresultatet. Denne aktivitet nedbrydes til et løsningssubflow. Flowet beskriver overordnet hvordan personers log-in oplysninger modtages i Udbetaling Danmark. Processen er den samme for alle ydelsesområderne i Udbetaling Danmark. Systemet skal kunne modtage log-in oplysninger via denne proces. 2

8 Systemet skal bestemme, om Person der er logget på, har en relation til en eller flere sager og en kladde. Personen har er logget valgt at på. gå til selvbetjeningsløsningen. Systemet Person flere Systemet eksisterende der igangsætter gennemgår logget sag på samtlige en skal indgår opdatering Systemet kladder i en kladde af præsentere og kladden, sager, eller i inden der Person eller pt. Person flere for i Systemet. kladden eksisterende kan fortsætte eller Herefter den sager. med eller bestemmer at Hvis de udfylde eksisterende Person Systemet kladden. indgår sager. udfra i en kladde regler, eller om den i eller Systemet har fundet en kladde og/eller en eller flere sager. BS: Hvilken sag skal Person præsenteres for ved login? Systemet skal indhente oplysninger fra Beriget Grunddata Systemet eller Person ønsker har fundet at ændre en kladde, i oplysningerne som Person i en kan eksisterende fortsætte med boligstøttesag. at arbejde på, Systemet Ny Ændring: sag:henter bestemmer afhængig boligen af startbetingelserne, og på de personer, hvilke der oplysninger registreret der på skal den hentes adresse fra som Beriget Person Grunddata. Kladde fundet: den/de nye som personen har angivet pt. er registreret på Systemet henter har oplysninger afsendt en forespørgsel på boligen og om de de husstandsmedlemmer, ønskede oplysninger der til Beriget fremgår Grunddata. af den gemte version af kladden 3

9 Beriget Grunddata skal generere de oplysninger, som Systemet har efterspurgt. Beriget Grunddata har modtaget en forespørgsel fra Systemet. Beriget Grunddata fremfinder de efterspurgte oplysninger og afsender dem til Systemet. Beriget Grunddata har afsendt de oplysninger, som Systemet har efterspurgt. Personen skal gennemgå, de viste oplysninger, og vælge hvad personen vil foretage sig i Selvbetjeningsløsningen. eller Systemet har enten ikke fundet fundet nogle den/de sager eksisterende eller kladde sager og/eller kladde Hvis Uanset Person om Person har en har eksisterende en kladde sag, eller viser eksisterende systemet sag, denne. Ny Stoppe ansøgning sin boligstøtte til ny eksisterende adresse adresse har Person mulighed for at ændre eller indberette følgende: Give Barn Husstandsoplysninger Indkomstoplysninger svar fylder på 18 agterskrivelse år 4 Hvis Person har en gemt kladde viser Systemet denne.

10 Formueoplysninger Det forbindelse skal Boligoplysninger I situationer, afklares med, hvor at om personen evt. den oplysninger samme får vist oplysning kladden skal opdateres kan eller komme automatisk det fra først både skal ( automatisk ske og i forbindelse Huslejeregisteret opdatering med fra at (fx de personen m2) autoritative så skal beder det registre) om afklares dette. i kildes aftalen, BBR-oplysningen oplysninger boligselskaberne der der skal leverer vises. et Ved blankt m2 så felt, vil hvis det de altid er være enige huslejeregisterets i BBR's oplysninger oplysninger - i denne der situation, er vil være så skal korrekte. det være Dog hvilken er For Person rækkefølgen har orienteret af bestutningsmodeller sig i sag og har enten i denne angivet, aktivitet hvad sebf Person - Boligstøtte vil foretage - Orienter sig videre sig i Selvbetjeningsløsningen, i vist sag. har forladt Selvbetjeningsløsningen. eller Person BS: Hvad Hvilke Person sagsoplysninger kan foretage har i Person Selvbetjeningsløsningen? adgang til at se? System skal opdatere sagen med de oplysninger, som er indhentet fra Beriget Grunddata. Beriget Grunddata har afsendt de oplysninger, som System har efterspurgt. System være:adresse Relationer modtager de relevante oplysninger fra Beriget Grunddata, og opdaterer sagen med disse. Dette kunne eksempelvis Sagen BBR-oplysninger er opdateret med oplysninger fra Beriget Grunddata. 5

11 Person skal orienterer sig i status på sagen, og skal beslutte, om der skal foretages noget i Selvbetjeningsløsningen. Person er logget på Borger.dk, og befinder sig på MinSide. Person Person har har mulighed orienteret for sig at i status logge på af. sagen. BS: Hvilken statusbesked skal udstilles over for Person? Person skal ændre boligoplysninger til en eksisterende sag. Person har valgt at ændre oplysninger om boligen. Systemet bestemmer udfra regler, hvilken status der er aktuelt og viser dette for Person. Person har indberettet nye boligoplysninger til en eksisterende sag. indberetter boligoplysninger. Person vedhæfter evt. dokumentation. Hvis Person ikke vedhæfter dokumentation, viser systemet en meddelelse, der beskriver, at Person skal fremsende dokumentation efterfølgende. 6

12 eller Person skal standse ændre størrelsen sin boligstøtte på sin via boligstøtte Selvbetjeningsløsningen standse sin boligstøtte. via Selvbetjeningsløsningen, hvis Person har en ejer-eller andelsbolig. Personen Person oplyser, har valgt at boligstøtten at ændre i størrelsen skal standses. på den Person månedlige skal indtaste boligstøtte. Hvis maximale der beløb, tale om som Person ejer- eller kan andelssag, modtage jf. så regler skal personen herom. meddele datoen om for, boligstøttebeløbet hvornår dette er skal gældende ændres fra. indenfor det Personen har indtastet, dato hvilket for beløb stop af personen boligstøttesag fremover ønsker at modtage i boligstøtte. Person kan svare på agterskrivelse, hvis Person er uenig. Person har valgt at svare på agterskrivelse, som System tidligere har fremsendt. System viser agterskrivelse overfor Person. Person angiver sit svar. Person har svaret på agterskrivelse. 7

13 System skal registrere svaret på agterskrivelsen på den givne sag. Person har besvaret agterskrivelse. System initierer oprettelse fremfinder af den opgaven givne sag, til indbakke hvorfra agterskrivelse er blevet afsendt, og registrerer modtagelsen af agterskrivelse, og System har registreret agterskrivelse på sagen. BS: Hvilken opgaveårsag skal et svar på agteskrivelse føre til? Systemet skal genere opgave til Opgaveindbakke. System har identificeret behov for manuel behandling af en given sag jf. regler. System nødvendige stopper data. den automatiske behandling af sagen og opretter en opgave til Opgaveindbakke. Systemet genererer de Sagen er taget ud af det automatiske flow til manuel behandling, og opgave er oprettet i Opgaveindbakke. tage Kunderådgiver generere sagen en ud opgave af kan det finde automatiske til Kunderådgiver opgaven flow og orientere for vedr. behandling manuel sig i opgavens behandling formåljf. af sagen afsnit med Opgaveårsag de oplysninger, der er tilstrækkelige til at 8 Hver gang Systemet har afgjort udfald til manuel behandling, som følge af reglerne i en af de forudgående aktiviteter vedr. vurdering af datagrundlag, berettigelse til ydelsen, vurdering af kontrolbehov, beregning og afgørelse, skal Systemet

14 udkast, Person søger om ydelse eller ændring, og der er flere udfald til manuel behandling, så skal der oprettes kun én opgave til kunderådgiver. (eks. fødsel, død, tilflytning, svar fra kommune om stærkt bevægelseshæmmet, anvist bolig) Kunderådgiverne hvis som i forbindelse Kunderådgiver med opgaven kan vælge skal at sendes supplere brev med til yderligere. Person eller Sådan Myndighed, et udkast skal skal Systemet indgå i automatisk opgaven forgenerere et hvor alle opgaveårsager samles. en hændelse, flere udfald til manuel behandling (flere opgaveårsager) så der oprettes kun én opgave til Kunderådgiver, hvor alle opgaveårsager samles opmærke opgaven på sådan måde, så den kommer ind i en relevant arbejdspakke Leverandøren generere validere oplysninger til log på sagen vedr. oprettelse opgave til manuel behandling (dato, tidspunkt, emne for opgaven, genereret af Boligstøttesystemet). Loggen for en given sag skal være synlig for Kunderådgiver. Systemets behandling og skal brugergrænsefladevalidere i supplere loggen i samarbejde på det sagen. endelige med ATP datasæt i Delleverancens og supplere til brug for det udstilling afklaringsforløb: endelige og indhold fremsøgning vedr. oprettelse af opgaver af til opgave manuel til behandling manueli Systemet skal indeholde funktionalitet, der gør det muligt en Forretningsadministrator at ændre eller slette de eksisterende arbejdspakketyper eller oprette nye arbejdspakketyper. opgaver, som Systemet genererer efterfølgende, skal komme ind i de relevante arbejdspakker, som gældende til den tid. Person skal fastlægge adressen, der søges boligstøtte til. Person har valgt at søge om boligstøtte. Systemet indtaste en viser anden Person adresse. den adresse, Hvis Person som vælger Person ny er adresse, registreret bliver på i denne Beriget vertificeret Grunddata. af System. giver Person mulighed for at Adressen er fastlagt, og System bestemmer, om der er behov for at oprette en ny sag. BS: Hvornår skal Systemet oprette ny sag? 9

15 System System skal har oprette identificeret en sag. behov for oprettelse af ny sag. System opretter tildeler sagstilstanden: ny sag, og Person Opstået. er part i sagen. System har oprettet en sag. Person skal fastlægge angive den husstanden. valgt at ændre dato, husstand som Person på en ønsker eksisterende boligstøtte sag, fra. eller Person Hvis Person har angivet vælger den at ændre adresse, husstanden, som der søges viser System boligstøtte den til. fjerne Person et angiver hustandsmedlem datoen for, eller hvornår tilføje Person et nyt ønsker husstandsmedlem. boligstøtte husstand fra. Person som fastlægger pt. fremgår derefter af sagen, den nye og husstand. gvier mulighed for enten af eller Personen har angivet husstanden, dato for opstart af boligstøtte. 10

16 Person Alle solidarisk husstandsmedlemmer skal hæftelse. oplyse roller på over samtlige 18 år personer kan give i samtykke husstanden for inklusiv visning eventuelle af indkomst personlige oplysninger oplysninger. og kan underskrive erklæring om System Person har angivet, anmodet hentet oplysninger hvem om underskrivelse indgår om nye i husstanden. husstandsmedlemmer af erklæring om solidarisk fra Beriget hæftelse. Grunddata. System Grunddata. Person angiver viser Det de overblik muligt personlige over for Person de oplysninger husstandsmedlemmer, at ændre ud fra Systemets en fast defineret som tildeling Person liste. af roller har jf. angivet regler. samt angive med tilhørende personlige roller, oplysninger. som hentet i Beriget skal Husstandsmedlemmer erklæring underskrive om solidarisk erklæring over hæftelse. om 18 solidarisk år, Husstandsmedlemmer kan der give ikke hæftelse samtykke er undtaget jf. reglerne for for visning over obligatorisk herom. 18 af år, indkomst der selvbetjening, er tilstede, oplysninger kan skal nu og bruge underskrive bliver NemId gjort opmærksom erklæring for at underskrive om på, solidarisk at de hæftelse. For BF - rækkefølgen Boligstøtte - af Verificer/ bestutningsmodeller suppl. roller og i denne pers.opl. aktivitet og evt. se Alle i husstanden har fået tildelt en rolle. afgiv samtykke Husstandsmedlemmer erklæring Anmodning om om solidarisk underskrift over hæftelse. af 18 solidarisk år, der er hæftelse tilstede, er har afsendt. givet samtykke til visning af økonomiske oplysninger og underskrivelse af BS: Hvilken Skal Systemet oplysninger rolle kan indhente et om husstandsmedlem husstanden samtykke/ kan accept have Person fra på et se sagen? givet i Selvbetjeningsløsningen Husstandsmedlem digitalt? 11

17 Systemet til System visning skal af skal indkomst kontrollere, kontrollere, oplysninger. om om alle alle husstandsmedlemmer husstandsmedlemmer over over 1815 år, år, der ikke ikke er undtaget barn af for husstanden, obligatorisk har selvbetjening, givet digitalt samtykke digitalt samtykke til visning af indkomst oplysninger og digitalt har underskrevet erklæring om solidarisk hæftelse. har givet Alle Husstandsmedlemmer Person i husstanden har valgt at har fortsætte fået over tildelt 18 med år en der indberetningen rolle. tilstede, har efter afgivet at have samtykke. kontrollerer, om der er afgivet samtykke for alle husstandsmedlemmer fastsat rollerne for jf. regler. alle i husstanden. solidarisk Systemet bestemmer hæftelse. ud fra regler, hvilken hvem der beskedskabelon skal være modtager der skal af bruges anmodningen til generering om afgivelse anmodningen. af samtykke og erklæring om System solidarisk har hæftelse. bestemt behov for anmodning om afgivelse af samtykke af indkomst oplysninger og underskrivelse af erklæring om BS: Skal Systemet anmode om accept af solidarisk hæftelse digitalt? Denne aktivitet nedbrydes til et løsningssubflow. Flowet beskriver overordnet hvordan post afsendes i Udbetaling Danmark. Processen er den samme for alle ydelsesområderne i Udbetaling Danmark. Systemet skal danne kunne besked afsende til Person post via eller denne Myndighed. proces. System har modtaget besked om at generere besked 12

18 System sammensætter besked ud fra den relevante Dokumentskabelon, og fletter de relevante oplysninger fra sagen beskeden. Herefter initierer System afsendelsen af besked. System sætter frist for modtagelse af svar jf. regler. ind i Besked er klar til afsendelse, og der er sat en frist for modtagelse af svar. BS: Hvilken frist gælder ved afsendelse af brev/ besked? System solidarisk skal hæftelse. oprette en anmodning om samtykke til visning af indkomst oplysninger og underskrivelse af erklæring om System om solidarisk har identificeret hæftelse. de husstandsmedlemmer, der skal anmodes om at afgive digital samtykke og underskrive erklæring System hæftelse underskrive opretter på erklæring husstandsmedlemmets en anmodning om solidarisk om samtykke hæftelse "MinSide" med af på visning Borger.dk. NemID. af indkomst Herfra kan oplysninger husstandsmedlemmet og underskrivelse afgive erklæring sit samtykke om og solidarisk samtidig Anmodning på hustandsmedlemmets om samtykke "MinSide" til visning af på indkomst Borger.dk. oplysninger og underskrivelse af erklæring om solidarisk hæftelse er oprettet Denne aktivitet nedbrydes til et løsningssubflow. Flowet beskriver overordnet hvordan webservicekald foretages i Udbetaling Danmark. Processen er den samme for alle ydelsesområderne i Udbetaling Danmark. Systemet skal kunne foretage webservicekald via denne proces. 13

19 System skal hente indkomstoplysninger forskuds- og årsopgørelser fra SKAT fra KMD eindkomst. Person har defineret sin husstand. Indkomst. System anmoder om indkomst oplysninger og forskuds- og årsopgørelser på alle i husstanden ud fra reglerne. System har afsendt anmodning om indkomst oplysninger og forskuds- og årsopgørelse på alle i husstanden System skal opdatere sagen med oplysninger indhentet fra SKAT eindkomst og KMD Indkomst. System har modtaget oplysninger fra SKAT eindkomst og KMD Indkomst. System Person. opdaterer sagen med de oplysninger, der er hentet fra SKAT eindkomst og KMD Indkomst til brug for visning for System har opdateret sagen med husstandens indkomst oplysninger. 14

20 Person skal have mulighed for at oplyse angive uregistreret gældende formue. indkomst- og formueoplysninger. System udstiller overfor Person de indhentede indkomst- og formueoplysninger. System samtykke. angiver tilpasser viser indkomst- eventuelt og de indkomst- formueoplysninger gældende og indkomst- formue for oplysninger alle og formueoplysninger i husstanden, på de husstandsmedlemmer, der på for dette husstandsmedlemmer, tidspunkt der har ikke afgivet har deres afgivet har samtykke deres afgivet samtykke deres herfor. herfor. Person Person oplyser har angivet uregistreret gældende formue indkomst- og formueoplysninger. BS: Må indkomstoplysninger for husstand udstilles? System skal indhente boligoplysninger fra Huslejeregisteret. System har identificeret et behov for indhentning af boligoplysninger fra Huslejeregisteret. System Huslejeregister. Hvis Huslejeregister genererer en ikke forespørgsel er tilgængelig, vedr. meddeler boligoplysninger System på overfor en given Person, person at denne og gør skal det klar angive til afsendelse boligoplysningerne imod vedhæfte eller fremsende lejekontrakt. og System har generet en forespørgsel om boligoplysninger mod Huslejeregisteret. 15

21 Systemet skal opdatere sagen med boligoplysninger fra Huslejeregisteret. Systemet har modtaget svar fra Huslejeregisteret med boligoplysninger. Systemet fremfinder den relevante sag, som svaret fra Huslejeregisteret vedrører og opdaterer sagen med boligoplysninger. Systemet har opdateret boligoplysningerne. Person skal indtaste kunne vedhæfte datoen boligoplysninger, for dokumentation start af da lejekontrakt. der herfor. ikke er tale om en almen bolig. System har identificeret behov for boligoplysninger, som Person selv skal indtaste. angiver dato for af datoen for af boligen, og angiver påkrævede boligoplysninger. Person har angivet vedhæfter vedhæftet da de lejekontrakt, lejekontrakt, for påkrævede opstart af boligoplysninger. og hvis eller lejekontrakt eller for overtagelse af boligen. dette Person ikke har fået muligt, meddelelse fortæller om, System, at der at skal Person fremsendes skal fremsende lejekontrakt. lejekontrakt. 16

22 System skal bestemme, om Person er berettiget til boligstøtte, inden selve beregningen. Person har angivet de oplysninger, der er nødvendige for, at System kan foretage en foreløbig vurdering af berettigelse System til boligstøtte. bestemmer ud for reglerne og på baggrund af de oplysninger, som Person har angivet, om Person kan være berettiget System har vurderet at Person ikke er berettiget berettiget til boligstøtte. til boligstøtte, eller BS: Er Person berettiget til boligstøtte (tentativt) Person boligstøtte. skal underskrive digitale dokumenter med NemID. Disse dokumenter er afgørende for om Person kan modtage System har identificeret behov for indhentning af Personens underskrifter på visse dokumenter. Andelsbolig: Ejerbolig: Person Hvis person skal underskrive ikke har en digital en gældserklæring. Person skal underskrive en fuldmagt gældserklæring signatur, til tinglysning så skal Person have mulighed for at printe bilaget. Afklaring Hvis udestår person og ikke det har er oprettet en digital på signatur, Issuelisten. så skal Person have mulighed for at printe bilagene. 17

23 Person har underskrevet bilag, eller Person har fået meddelelse om, hvilke bilag der skal fremsendes underskrevet BS: Hvem skal underskrive bilagene? System skal beregne, hvor meget Person er berettiget til i boligstøtte. System har bestemt, at Person er berettiget til boligstøtte ud fra de ikke økonomiske oplysninger. System berettiget beregner til boligstøtte.hvis ud fra de oplysninger beregningen der giver 0, hentet såbestemmer fra diverse registre Systemet, og det at som person Person ikke har er berettiget indtastet, til om boligstøtte. Person er Systemet har beregnet beløbet på boligstøtten, og har bestemt, om person er foreløbigt berettiget til boligstøtten. BS: Hvor meget udgør Boligstøtte (tentativt) Person Danmark. skal gennemgå og godkende de oplysninger, der er indtastet, inden ansøgningen/ændringen sendes til Udbetaling System viser alle de informationer, de informationer, som som Person hentet har indtastet. fra andre registrer. System indtastet. viser Person resultatet af alle informationer, der er hentet fra andre registrer, og de informationer som Person har Person har mulighed for at ændre/rette i oplysningerne. Dette er kun muligt ud fra de gældende regler. 18

24 Hvis det er ejer- eller andelssager, så skal Person have mulighed for at justere i boligstøttebeløbet, således at Person modtager Person godkender et mindre alle boligstøttebeløb, informationerne, end og det sender som Person ansøgningen/ændringen er berettiget til at modtage. med sin NemID. kan Person har sendt sin ændring/ansøgning til Udbetaling Danmark. System skal gemme bestemme, de oplysninger, hvilke beskeder som der Person skal sendes har indberettet til Person. på sagen. Person Systemet har bestemmer indsendt ansøgning ud fra reglerne, eller ændring hvem til eksisterende skal modtage sag. derudover, Herudover sender hvilken System brevskabelon anmodning der skal om bruges underskrivelse til at generere af erklæring kvittering de nødvendige om for solidarisk den beskeder. indsendte hæftelse. ansøgning/ændring(er). Systemet bestemmer System har gemt de indberettede oplysninger, og bestemt hvilke beskeder der skal sendes. BS: Hvem skal informeres om hvad ved modtagelse af ansøgning/ændring via Selvbetjeningsløsning? 19

25 Person behandlet. får en opdatering på, hvor langt sagen er, og hvilke dokumenter der mangler for, at ansøgning/ændring kan blive System har modtaget en ansøgning/ændring til en eksisterende sag. System viser den aktuelle status overfor Person. Person har orienteret sig i sagens aktuelle status. System skal generere en besked til Person om den aktuelle status i sagen. System har modtaget en ansøgning/ændring til en eksisterende sag. System genererer den aktuelle status i sagen. System har genereret en sagens status. 20

26 Husstandsmedlem hæftelse. skal afgive samtykke for visning af indkomst oplysninger og afgive underskrift til erklæring om solidarisk System solidarisk Husstandsmedlemmet har hæftelse. anmodet husstandsmedlem er logget på borger.dk om samtykke for visning af indkomst oplysninger og underskrivelse af erklæring om Selvbetjeningsløsning oplysninger samtykke til og visning underskrift af vertificerer indkomst af erklæring oplysninger om husstandsmedlem om solidarisk og underskriver hæftelse stadig erklæring jf. har regler. adgang om Husstandsmedlem solidarisk til at afgive hæftelse samtykke åbner med til "MinSide" NemID. af visning og af afgiver indkomst Person har afgivet samtykke til visning af indkomst oplysninger og har underskrevet erklæring om solidarisk hæftelse. BS: Hvor længe skal det være adgang til at give accept af solidarisk hæftelse? System solidarisk skal hæftelse. registrere, om Person har afgivet samtykke for visning af indkomst oplysninger og underskrevet af erklæring om Person har afgivet enten samtykke for visning af indkomst oplysninger og/eller underskrevet erklæring om solidarisk hæftelse. System og/eller overvågningen underskrift fremfinder af Person den af erklæring relevante efter Systemet om sag, solidarisk hvor har der modtaget hæftelse. er afventende samtykke System anmodning registrerer og erklæring om de samtykke modtagne af solidarisk for oplysninger hæftelse. visning af på indkomst sagen, oplysninger og afslutter System har registreret oplysninger vedr. afgivelse af samtykke og underskrift af erklæring om solidarisk hæftelse. 21

27 Denne aktivitet nedbrydes til et løsningssubflow. Flowet beskriver overordnet hvordan post modtages i Udbetaling Danmark. Processen er den samme for alle ydelsesområderne i Udbetaling Danmark. Kunderådgiver Systemet skal skal kunne indberette modtage oplysninger, post via denne der er proces. modtaget på blanket. Posthåndteringsleverandøren Kunderådgiver indberetter oplysninger har oprettet fra blanket. en sag, og Kunderådgiver har vedhæftet foretager dokumenter markering på sagen. vertificerer vedlagt dokumentation. Afslutningsvis sætter Kunderådgiver sagen ind i det af automatiske manglende flow. oplysninger, og Kunderådgiver har indberettet de modtagne oplysninger. 22

28 LF -**Modtag BS: Boligstøtte Simulér henvendelse - boligstøtteberegning Håndter indberetning via www [Activity] **Modtag login oplysninger [Activity] Find *Hent eksisterende oplysninger i sag Beriget og/ eller Grunddata gemt kladde [Activity] *Generer oplysninger til boligstøttesag [Activity] Orienter *Opdater sig med vist adresse, sag [Activity] relationer, BBR og ejeroplysn [Activity] 1.9. BS: Orienter sig i sagsstatus [Activity] ændringsdato, ønsk. dato for stop ændringer el. ændr og beløbsstørrelse vedhæft dok. [Activity] Angiv svar på agterskrivelse Registrer *Generer opgave agterskrivelse til indbakke [Activity] [Activity] adresse, hvor Boligsøtte søges til [Activity] Fastlæg *Opret sag husstand [Activity] og tidspunkt for start af Boligstøtte [Activity] BS: **Afsend Verificer/ Tjek for post modtagelse suppl. [Activity] roller af og samtykke pers.opl. [Activity] og evt. afgiv samtykke [Activity] *Generer digital besked [Activity] BS: **Foretag Opret webservicekald afventende login [Activity] på MinSide [Activity] Hent eindkomst, forskuds- årsopgørelse [Activity] Opdater Tilpas evt. med indkomstoplysninger og angiv [Activity] ureg. formue [Activity] Hent boligoplysninger i Huslejeregister Opdater Indtast dato, med boligoplysninger og [Activity] vedhæft [Activity] Vurder berettigelse Udfyld Beregn supplerende tentativ boligstøtte materiale [Activity] [Activity] Godkend oplysninger og send ansøgning/ændring [Activity] Gem Udstil oplysning statusbesked og bestem [Activity] besked til person [Activity] *Generer statusbesked [Activity] BS: Husstands- medlem giver ac- cept af solidarisk hæftelse [Activity] 21 1 Indhold

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version1.0 februar 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.1 Introduktion til og afgrænsning af forretningsområdet...

Læs mere

PROCEDUREBESKRIVELSE

PROCEDUREBESKRIVELSE Stormrådet PROCEDUREBESKRIVELSE SAGSBEHANDLING I STORMBASEN Opdateret 21-02-2014 Opdateret Indledning... 4 Fase 1 Opstart af sag... 5 Hændelsen... 5 - Stormrådets meddelelse om stormflod... 5 - Orientering

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse Funktionsanalyse ESR AS-IS Analyse Funktionsanalyse af ESR. Dokumentets metadata Projektnavn: Funktionsanalyse ESR Projektejer: Projektfase: Arbejdspakke: Produkt: Forfatter: Version: 1.0 Status: Thomas

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.5 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning...2 1.1. Mål...2 1.2. Ansvar...2 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt...3

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte

Guide: Sådan søger du boligstøtte Guide: Sådan søger du boligstøtte Få hjælp til at søge boligstøtte K L E C K. Orientering E. Hvor meget har hvert enkelt C. Oplysninger husstandsmedlem om alle andre tjent Send til børn fra. og januar

Læs mere

Digital overflytning Håndbog til datafelter. Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015

Digital overflytning Håndbog til datafelter. Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015 Digital overflytning Håndbog til datafelter Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015 Indhold Indledning... 3 Ændringer... 3 Rekvirer oplysninger fra anden a-kasse... 5 Forsendelser, delt i pakker...

Læs mere

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Vejledning til gevinstrealisering Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til vejledning til gevinstrealisering............................. 3

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere