Ra 2 hauge White Paper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ra 2 hauge White Paper"

Transkript

1 Ra 2 hauge White Paper #1 November 2013 Det Værdifokuserede Afsætningsparadigme Introduktion

2 Filosofien bag Det værdifokuserede Afsætningskoncept At fokusere på at levere værdi til kunderne er ikke noget nyt. Det der er anderledes i dag end tidligere er, at det afsætningsparadigme som en virksomhed i dag befinder sig i, aldrig har stillet større krav til at kunne levere differentieret værdi, og dermed kunne fastholde denne afsætningsproces samt styre alle de elementer i virksomheden, der sikrer fortsat differentieret styrke. Alternativet er en begyndende rejse med faldende avance, hvor konkurrencen kun bliver større og hårdere. Dette stiller således store krav til virksomhedernes afsætning. Dette White Paper er det første i en række, hvor vi hos Ra 2 hauge vil viderebringe den empiri de erfaringer som vi har gjort os indenfor Den Værdifokuserede Afsætning gennem de sidste 15 år. Lidt provokerende mener vi således hos Ra 2 hauge, at virksomheden har to måder, hvorpå den kan erhverve sig nye kunder og fastholde / udvikle eksisterende: 1. Give sin avance væk 2. Levere differentieret værdi (og dermed ikke være billigst, men bedst) Differentiering er, hvorledes virksomheden positivt adskiller sig fra konkurrenterne. Hos Ra 2 hauge interesserer vi os udelukkende for den værdifokuserede afsætning, og ikke den naive prisdumping. Det betyder ikke, at prisparameteren ikke er vigtig tværtimod, men det betyder, at prisen i stedet bliver betaling for den differentierede værdi, som en virksomhed kan levere en kunde. En lav pris kan altid kopieres det kan differentierede fordele ikke! Budskabets karakter og afledte opfattelse Det budskab som en virksomhed kommunikerer (eksempelvis fordele og værdi af en ERP løsning) kan betragtes på tre niveauer i forhold til

3 hvor TILGÆNGELIG budskabet opleves af kundemarkedet: Strategisk Taktisk Operationelt Operationelt Eks.: Ren mobiltelefoni hos mindre virksomheder Taktisk Eks.: Leasing af flådebiler Strategisk Eks.: Køb af ERP løsning De operationelle budskaber bliver i stadig større grad kommunikeret gennem upersonlige og reaktive kanaler, fordi fokus i rigtig mange tilfælde er på pris og rabatter, hvorfor der ikke er økonomi i at have personlig dialog med kunderne dette oplever vi eksempelvis indenfor brancher som finans, tele, IT m.lf. Oftest vender en række af virksomhederne i disse brancher dog tilbage til den personlige, dialogbaserede kommunikation for at skabe sig kontrol med afsætningen. Det værdifokuserede Afsætningskoncept har sin primære styrke, når budskabet er taktisk / strategisk, idet afsætningsprocessen her er afgørende. Strategiske og taktiske budskaber vedrører beslutninger med stor risiko og kompleksitet. Der findes ikke nogen QuickFix løsning, når budskabet er strategisk eller taktisk. Beslutningsprocessen er kompleks og kritisk. Desværre overfaldes virksomhederne af afsætningsvirksomheder, der bilder kunderne ind, at der findes en kortsigtet løsning. Det kan KUN lade sig gøre, hvis virksomheden har nøjagtig viden om hvert emne i sin målgruppe. Det oplever vi kun YDERST sjældent er tilfældet! Budskabets karakter og den afledte købsadfærd BØR ALTID være udgangspunktet afsætningsindsatsen men negligeres i stor stil! Alt for mange virksomheder har ikke fokus på, hvad beslutningsproces og købscenter tilgang betyder for kommunikationen. MLC modellen Hos Ra 2 hauge har vi (sammen med Jesper Mortensen) udviklet MLCmetoden med udgangspunkt i strategiske og taktiske budskaber. MLC står for Message Life Cycle, og fokus er netop på, hvordan en virksomheds budskab bliver opfattet i kundemarkedet, og hvilken afledt købsadfærd og beslutningsproces, der er tale om. Metoden blev reelt udviklet i frustration og provokation over, hvor ofte vi har oplevet, at bearbejdningen af emner og kunder er sket

4 med udgangspunkt i en håbløs tilgang, hvor ønsket er kortsigtede resultater, men hvor rammen for afsætning ikke lader dette være muligt, bl.a. fordi viden om kundemarkedet (emnerne) er stort set ikke eksisterende: Der er ingen konkret viden om emnets potentiale, om købscenter, om timing osv. Dette er meget kritisk, når der er tale om taktiske og strategiske budskaber. Det svarer jo til at sende en rumfærge / sattelit op i himmelrummet og håbe, at den lander på månen! Altså: Det ER nødvendigt at kende ruten, risikoelementerne, krav til hastighed, vinkler for at komme igennem atmosfære m.m. Det er fuldstændigt det samme med afsætningen: Det er nødvendigt at kende potentiale, købscenter, beslutningsproces, timing, osv. Derfor vil vi også påstå, at KAMPAGNER er stort set håbløse uden denne viden. Vi analyserede ca dialoger på tværs af 500 projekter, og fandt et klart mønster, som er angivet i modellen nedenfor. MLC metoden er empirisk udviklet gennem analyse af mere end samtaler på tværs af 500 projekter. Ra 2 hauge Vil du vide mere om, hvordan MLC metoden kan understøtte Jeres afsætning kontakt Michael Raahauge på Figur 1: MLC modellen Ca. 80% af et given målmarked (ved taktiske og strategiske budskaber) har ikke rigtig timing i forhold til det præsenterede budskab Ca. 40% af en målgruppe var lavt involveret i budskabet, og ønskede ikke at bruge flere / mange ressourcer herpå på nuværende tidspunkt (det betyder altså IKKE, at de ikke er potentielle blot at timingen ikke er rigtig!) Ca. 15% af en målgruppe var i stigende overvejelse om at erhverve sig en løsning.

5 Ca. 2-5% var så langt i beslutningsprocessen, at de var klar til at kontakte leverandøren, og hvis ikke leverandøren PROAKTIVT havde bearbejdet emnet, så havde emnet selv kontaktet leverandøren Ca. 40% var irrelevante for budskabet eller havde lige købt en løsning. Det er indlysende, at når budskabet er taktisk / strategisk, er det ikke nok at sende én , lave ét opkald osv., da beslutningsprocessen er kompleks og vigtig. Oftest vil købet gennemføres relativt sjældent altså med års mellemrum. Det er således vigtigt at kunne fastholde dialogen som en ongoing proces. Det er heller IKKE NOK at anvende reaktive og upersonlige kanaler og medier med mindre virksomheden giver sin avance væk. Hvis virksomheden ønsker at afsætte på værdi og derved konstant søger at differentiere sig så er det helt afgørende at kunne operere proaktivt og via dialog. Den afsætningsmæssige udvikling i verden bevirker, at konkurrenceintensiteten er stigende samtidig med, at kunderne bruger mindre tid på informationssøgning og andre faser i beslutningsprocessen. Mere end 15 års empirisk erfaring lægger bagved det Værdifokuserede Afsætningsparadigme Udgangspunktet for det værdifokuserede afsætningskoncept er ønske og krav om at levere differentieret kundeværdi. Der er en række fordele ved at vælge den værdifokuserede filosofi i stedet for bare at være billigst nogle få er: Det er væsentligt sværere nogle gange næsten umuligt at kopiere en virksomhed, der driver efter den værdifokuserede afsætningstilgang, da den differentierede styrke er placeret flere steder i virksomheden: kompetencer, processer, markedsindsigt m.m. Den værdifokuserede afsætning baserer sig på gensidig interesse mellem sælger og køber i forhold til at skabe bedste løsning. Alle vore undersøgelser hos Ra 2 hauge viser, at der er større værdi for både sælger og køber, og at netop denne gensidige interesse i at udvikle fælles konkurrencedygtige løsninger sikrer begge parter bedre forretningsgrundlag.

6 Priskonkurrencen flytter sig hele tiden. Det er meget nemmere blot at sætte prisen ned og dermed give sin avance væk. Der er intet i vejen med at være billigst: Fokus er bare i højere grad på virksomhedens egen forretning mere end kundernes behov. Den værdifokuserede afsætning er en virksomhedsfilosofi et mindset, der tager sit udgangspunkt i mål, værdier og kultur. Det er kompleks og ressourcekrævende at afsætte på værdi det er bøvl - men det er nødvendigt i en verden, hvor konkurrencen er blevet global og konstant stigende, og hvor der ALTID vil være steder i verden, der kan producere til en lavere pris. Den værdifokuserede afsætning starter reelt et andet sted end på produkter og løsninger. Det må være virksomhedens filosofi. Det skal skabe grundlag for virksomhedens kultur og ledelse. At sikre kundens værdi driver virksomheden i alt, hvad den gør. Det er en konstant stræben efter at levere merværdi. Det er altså et mindset / en livsstil. Det betyder også, at de virksomheder, der lever efter og praktiserer reel værdifokuseret afsætning har udviklet en nærmest autonom proaktiv adfærd. De skaber sig konstant indsigt i deres kunders forretning, marked og afsætningskanal, for de ved, at denne indsigt er hele fundamentet for at kunne udlede og afsætte nye differentierede løsninger. Dette sikrer dog også virksomheden differentieret konkurrencekraft og meget stærk markedsposition. De værdifokuserede virksomheder interesserer sig ikke bare for deres kunde men også deres kundes kunder. De ved, at der er tale om afledt efterspørgsel. Ved at sikre sig indsigt i kundens kunder, opnår virksomheden den fornødne markedsindsigt til at være reel sparringspartner for kunden og herigennem udvikles nye, differentierede løsninger. Værdifokuserede virksomheder VED, at den interne erfarings- og informationsudveksling er kritisk i forhold til at udlede nye, differentierede kundeløsninger. Der opereres i stor grad med partnerskaber mellem virksomheden og dens kunder. Relationer er vigtige. Værdifokuserede virksomheder organiserer sig også anderledes end de prisfokuserede. De opererer i langt større grad med tværfunktionelle teams, da netop denne organisering skaber mulighed for erfarings- og informationsudveksling hvilket er hele grundlaget for at udlede nye, differentierede kundeløsninger. Dette står i skærende kontrast til den simple fokusering på afgrænsede

7 funktioner, der alene skal være effektive (i mange tilfælde er effektiviteten på de forkerte områder (manglende efficiens)). Værdifokuserede virksomheder ved også, at konstant kompetenceudvikling på medarbejdersiden er en kritisk parameter. Endnu et kendetegn for den værdifokuserede virksomhed er, at salg IKKE er et appendix. Salget er i stedet flyttet ind i virksomhedens center (sammen med marketing). Salget er mere end at afsætte løsningen salget er ansvarlig for kunde- og markedsudvikling. Salget har ansvaret for, at hele virksomhedens organisation er committet mod kunden. Virksomheder, der anvender den værdifokuserede afsætning har en stærk, konsekvent og udviklende ledelse. Ledelsen styrer ikke kun i forhold til resultater, men i endnu højere grad efter indsatser. Merværdi Proaktive indsatser / dialog Ra 2 hauge Den proaktive indsats er livskritisk for virksomheden, der ikke er billigst. tid Ordre! Ordre! Ordre! Ordre! Ordre! Ordre! Figur 2: Værdifokuserede virksomheder fokuserer på den kontinuerlige dialog (indsats) med kunden Som det fremgår af figur 2 så er det netop de proaktive indsatser, der driver virksomheder, der lever efter den værdifokuserede afsætningstilgang. Ordren er alene resultatet af virksomhedens indsatser.

8 De værdifokuserede virksomheder arbejder konstant med differentieringsprocessen altså en konstant udvikling af de differentiererede styrker, som giver virksomheden en unik markedsposition. Figur 3 viser VÆRDICIRKLERNE mange virksomheders største udfordring: Virksomheden kan levere kunderne mere og bedre værdi end kunderne reelt kender. Ra 2 hauge Figur X: Værdicirklerne Figur 3: Værdicirklerne Den afsættende virksomhed risikerer således at den enkelte kunde IKKE er bekendt med de fordele, som virksomheden reelt kan levere kunden. Konkurrenterne vil forsøge at overbevise kunden om, at deres løsning er tilstrækkelig og i øvrigt billigere. Opgaven for virksomheden er således at AKTIVERE kunden mod de differentierende fordele, som virksomheden kan levere, og som bør give kunderne differentieret værdi. Dialog og proaktiv adfærd Med udgangspunkt i værdicirklerne, som netop anskueliggjorde behovet for at få kundemarkedet til at forstå de differentierede fordele og afledte bedre værdi, som kunden kan opnå så afleder dette to andre kritiske elementer:

9 Det er nødvendigt at have dialog med den enkelte kunde (købscentret), da dialogen er helt afgørende for at virksomheden får muligheden for at forklare og argumentere de fordele, som virksomheden kan tilbyde. Netop gennem dialog (samtale) kan komplekse kundefordele forklares og bevisføres. Det er helt afgørende, at den værdifokuserede virksomhed har en PROAKTIV tilgang til afsætningen, og at hele organisationen forstår nødvendigheden af denne proaktive adfærd. Det er af stor betydning, at virksomheden kan skaffe sig adgang til strategiske beslutningstagere på de rette tidspunkter. Her er det væsentligt at huske på, at der findes to typer af beslutningstagere hos kunden: De beslutningstagere, der kan BRUGE penge, og de beslutningstagere, der kan FINDE penge. Det er naturligvis helt afgørende for den værdifokuserede virksomhed, at den er i stand til at skaffe sig adgang til dialog med de strategiske beslutningstagere, der kan FINDE penge, da dette er afgørende for at få accept på en anderledes og bedre løsning med større ROI og kundeværdi men muligvis også til en højere pris. Den værdifokuserede virksomhed SKAL have dialog med kunden (strategiske beslutningstagere) INDEN det tidspunkt, hvor kunden kravspecificerer, idet kunden på dette tidspunkt træffer den MENTALE BESLUTNING om valg af løsning. Efter dette tidspunkt er det væsentligt sværere for virksomheden at påvirke kundens beslutning, og det bliver i højere grad et spørgsmål om at levere den i kundens hoved interessante løsning til en LAVERE PRIS. Figur 4 viser dette.

10 Ra 2 hauge Figur 4. Den proaktive bearbejdningsmodel Kravspecifikation 60% af de kunder en virksomhed mister, skyldes kundens oplevede manglende opmærksomhed! Figur 4 illustrerer også, hvad der skete for rigtig mange virksomheder i forbindelse med finanskrisen (der startede i 2008). 90% af alle virksomheder var lullet i søvn af den høje vækst. De levede af den eksisterende kundeplatform, men blev mere og mere arrogante overfor kunderne. Glemte den proaktive adfærd, der sikrer fortsat oplevet commitment hos kunden (C-niveauet). Da finanskrisen kom, havde virksomhederne reelt ingen mulighed for at agere så proaktivt som nødvendigt dette skyldtes primært, at det at ændre adfærd tager langt tid. Men de blev presset i niveau A og mange sælgere og virksomheder døde i denne periode. De havde stillet og roligt negligeret og forsømt det værdifokuserede salgs mest vigtige komponent: Den proaktive adfærd. Differentiering Differentiering eller at have differentieret styrke på en eller flere områder er helt centralt, hvis virksomheden ønsker at praktisere Værdifokuseret Afsætning. Differentiering er en proces, der aldrig stopper. Desværre er denne proces stort set ikke-eksisterende i de fleste virksomheder. I bedste fald tales der differentiering på et strategisk seminar en gang om året. Figur 5 viser en oversigt over resultatet af en differentieringsøvelse (simpel form).

11 Figur 5. Eksempel på udledt differentierede elementer Differentiering er, hvorledes en virksomhed adskiller sig positivt fra konkurrenterne. Virksomheden kan differentiere sig på adskillige parametre og områder i dag. Synliggørelse af kundens værdi ved IKKE at reducere pris, men optimere andre parametre. Leadtime Bedre Kvalilet Pris Intet Lager Større fleksibilitet Det interessante er, om virksomheden reel besidder en så stærk differentiering, at der er tale om en UNIK situation / position altså noget, der ikke kan kopieres umiddelbart. Dette vil give virksomheden en fordelagtig markedsposition. De differentierede styrker MÅ omsættes til kundetermer og kundefordele for at kunderne reelt kan opleve den differentierede værdi. Overlad det ikke til kunde at udlede fordele virksomheden må og skal kommunikere fordele og værdi i KUNDETERMER, så budskabet er enkelt og letforståeligt. Synliggørelse af ROI og Værdi Det er nødvendigt at kunne udlede den differentierede VÆRDI og ROI, som den enkelte kunde opnår. Synliggørelse af ROI er en kompleks opgave, idet det kræver at virksomheden (sælgeren) er i stand til at forstå ALLE forretningskritiske elementer i markedet og hos den enkelte kunde. At skabe sig forretningsindsigt. Herigennem opnår virksomheden den detailindsigt, der gør det muligt at udforme den løsning, der giver kunden optimal værdi - og større værdi end en prisnedsættelse.

12 Dette er eksempelvis tilfældet, når RoseHolm (en udbyder af store fundamentsbolte til bl.a. vindmølleindustrien) er istand til at flytte fokus fra prisen på stål og bolte til fokus på leadtime, lagernedbringelse, leveringstid, kassations andel m.m. På denne måde bliver enhedsprisen næsten irrelevant, fordi RoseHolm kan synliggøre en opnået værdi gennem de andre elementer, som er mange gange større end besparelsen på stål! Herved retfærdiggøres den eventuel højere pris i forhold til den afledte ROI. Prisen er i bund og grund alene betalinger for den forventelige værdi, som kunden opnår. Målet er og vil altid være at såvel kunde som leverandør opnår størst mulig værdi af samarbejdet, således at der også kan og vil investeres i fortsat udvikling af merværdiskabende tiltag. Det er netop denne situation, som Den værdifokuserede Afsætning skal bære, fordi denne approach skaber optimale løsninger for virksomheden og kunden nu og i fremtiden. Målet med denne introduktion har således været, at sætte rammen for en dybere og udviklende diskussion af Den værdifokuserede Afsætning. Vi er fuldstændig bekendte med og klar over, at dette White Paper ikke er udtømmende, og modtager gerne forslag og kritik hertil. De efterfølgende White Papers vil behandle de enkeltstående elementer (der dog fortsat må ses i sammenhæng!), der er kritiske indenfor området, og vil blive publiceret løbende gennem 2014 og 2015.

13 Ra 2 hauge Ønsker du yderligere dialog omkring Værdifokuseret Afsætning kontakt Michael Raahauge mobil: Følg LinkedIN gruppen Værdifokuseret Salg Hør mere om vort LeadManagement koncept, hvor vi opbygger og driver pipeline.

14 SalesLab Book vores SalesLab med instruktør til udvikling af centrale elementer indenfor Jeres afsætning.

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche?

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013 Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Vision Vinderstrategi er kendt for at være større virksomheder og vækstvirksomhedersmest attraktive

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Tendensen de seneste år har været, at der er blevet og til stadighed bliver flere konkurrenter til samme kunde-, pris- og produktgruppe. Resultatet er

Læs mere

7 effektive tips. www.marketingondemand.dk / 1

7 effektive tips. www.marketingondemand.dk / 1 7 effektive tips TIL MARKEDSFØRING AF IT OG TEKNIK / 1 Kære læser Denne e-guide er til dig, der ønsker at optimere din virksomheds markedsføring og sælge (endnu) mere. Omdrejningspunktet er markedsføring

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Michael Hviid Garver Senior Business Advisor. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Michael Hviid Garver Senior Business Advisor. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Analytics som salgsafdelingens forlængede arm Michael Hviid Garver Senior Business Advisor Customer intelligence Optimering af KUNDEVÆRDI Hvad er potentialet af en kundeaccount? Hvilken opsalgsmulighed

Læs mere

TMS Bagholdet. Salg. Tirsdag den 28. maj 2013 Lars Grandjean Salgsrådgiver Indehaver af Grandjean Nordic og Partner i Mål & Resultater I/S

TMS Bagholdet. Salg. Tirsdag den 28. maj 2013 Lars Grandjean Salgsrådgiver Indehaver af Grandjean Nordic og Partner i Mål & Resultater I/S TMS Bagholdet Salg Tirsdag den 28. maj 2013 Lars Grandjean Salgsrådgiver Indehaver af Grandjean Nordic og Partner i Mål & Resultater I/S Salgsrådgiver Mål & Resultater hjælper virksomheder, der ønsker

Læs mere

6 af de hyppigste Google AdWords fejl. af Nicolas Zangenberg Search Marketing Director

6 af de hyppigste Google AdWords fejl. af Nicolas Zangenberg Search Marketing Director 6 af de hyppigste Google AdWords fejl White paper af Nicolas Zangenberg Search Marketing Director Tankerne bag dette white paper På de næste sider finder du 6 af de største brølere man kan lave, når man

Læs mere

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing"

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: 2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing 1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing" 21% 3 Hverken- Eller 3 2. Hvor enig er du i følgende udsagn:

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Social Selling Sælg B2B P2P med bla LinkedIn. Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling www.dortemollermadsen.dk www.stormvind.

Social Selling Sælg B2B P2P med bla LinkedIn. Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling www.dortemollermadsen.dk www.stormvind. Social Selling Sælg B2B P2P med bla LinkedIn Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling www.dortemollermadsen.dk www.stormvind.dk Emnerne Hvem er Stormvind? Hvad er Social Selling.. egentligt? Tid til

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision Opgave 1 Indledning Som et led i Matas fortsatte vækst har bestyrelsen besluttet at udvikle et nyt forretningsområde. Matas nyudviklede forretningsområde vil tage udgangspunkt i en omfattende salgsstrategi,

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

3. Forslag: Kompetenceafdækning og kompetenceudvikling

3. Forslag: Kompetenceafdækning og kompetenceudvikling 1. Forslag: Stakeholder Management Styrkelse af relationerne mellem Udvikling Fyn og vores mange interessenter / samarbejdspartnere, så vi sammen med dem kan udvikle og skærpe en professionel tilgang til

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

som mindre virksomhed?

som mindre virksomhed? :: White paper :: Hvorfor gøre brug af Facebook Marketing Services, s mindre virkshed? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen

Læs mere

Kim R Bohn Aalborg Universitet PÅ HERRENS MARK 3 SALGET

Kim R Bohn Aalborg Universitet PÅ HERRENS MARK 3 SALGET PÅ HERRENS MARK 3 SALGET Det personlige salg Det personlige salg er den interpersonelle del af promotion mix og kan indeholde: Face-to-Face kommunikation Telefon kommunikation Video eller Web konferencer

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk

Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk spring ud i det Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk Virksomhedsudvikling med kundens drøm og bundlinje i fokus! Bianca Hegedüs - ejer. Baggrund: En international designer baggrund med mere end

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer.

NNIT PLAYMAKER. PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. NNIT PLAYMAKER PLAYMAKER Et redskab til aktiv refleksion over din holdsætning, din placering på banen og dine målchancer. FORMÅL NYE PERSPEKTIVER OG MULIGHEDER It-rollen er under stærk forandring, påvirket

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Maksimer effekten og/eller reducer omkostningerne til online marketing Direktør Per Rasmussen ecapacity Sæt dig i førersædet for online marketing Brug

Læs mere

Keep it simple. Implementering af kommunikationsstrategi. Introduktion. Analysedesign

Keep it simple. Implementering af kommunikationsstrategi. Introduktion. Analysedesign Keep it simple Implementering af kommunikationsstrategi Af kommunikationsbureauet, LEAD Agency Det er et velkendt paradoks, at kommunikationsstrategier ofte slet ikke bliver det levende aktiv for virksomheden,

Læs mere

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis LASERSKÆRING REVOLVERSTANSNING Den foretrukne underleverandør Med mange års erfaring, en bred og alsidig maskinpark og ikke mindst en professionel

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Kompetenceskabende Salgsudvikling

Kompetenceskabende Salgsudvikling uddannelse uddannelse Formel Formel Kompetenceskabende Salgsudvikling Salgsuddannelsen er opbygget som et kompetenceskabende udviklingsforløb baseret på de nyeste indlæringsteorier. Vi benytter indlæringsmetoder,

Læs mere

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Få viden om: Prisens vigtighed som konkurrenceparameter Hvornår er prisen rigtig Forskellige prisstrategier Hvordan fastsætter

Læs mere

Pris kapitel 13 side 189

Pris kapitel 13 side 189 Pris kapitel 13 side 189 Oversigt Prisstrategi Priselasticitet Prisfastsættelsesmetoder Prisdifferentiering Prisfastsættelse for nye produkter hp://jyskebank.tv/012220820081297/hj pris signalerer hj kvalitet

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH

CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH 1 OVERBLIK 1/2 GENEREL INFORMATION HVAD ER EN ELEVATOR PITCH 5 HVAD ER MÅLET 6 PITCH-TRÆNING INFORMATION UDBYTTET AF PITCHTRÆNING 8 HVEM

Læs mere

Optimering af it. 30. april 2009. bedst til private

Optimering af it. 30. april 2009. bedst til private Optimering af it 30. april 2009 Lidt om mig på 1 minut 39 år Uddannet datalog og halv læge Gift med hel læge og far til tre drenge på 7, 10 og 13 år. Snart 10 år i Lån & Spar Bank Startede som freelanceudvikler

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Kompetencekatalog Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Færdighedstyper FT1000 Forretning Evnen til at udvikle og implementere

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis Holbæk Regionens Erhvervsråd Forretningsudvikling i teori og praksis Forretningsudvikling teori Dagsorden v/jesper Salling Nielsen Forretningsudvikling praksis v/arkitekt Thomas Kullegaard Jesper Salling

Læs mere

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien KUNDELOGO Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien Den 2. december 2010 Copyright 2010 Discus Communications A/S Conventional marketing wisdom long held that a dissatisfied customer tells

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet.

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet. Survey Resumé IDC Nordic, Bredgade 23A 3. 1260 Copenhagen K, Denmark & Upplandsgatan 7, 111 23 Stockholm, Sweden Converged Systems i Danmark Kendskab og præferencer Anders Elbak June 2013 Dette dokument

Læs mere

Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden?

Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden? Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden? Flemming Poulfelt, CBS Mark Holst-Mikkelsen, STRATEGOS Introduktion IT-Branchen har ultimo august 2011 gennemført en undersøgelse blandt de ca. 400

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Strategisk marketinguddannelse

Strategisk marketinguddannelse Strategisk marketinguddannelse - skab vækst og øget bundlinje Nyskabende strategisk marketinguddannelse inkl. teamseancer og individuel rådgivning MPETENCEUDVIKLING kst er virksomheders e kompetencer rked

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO

NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO MTO (Make to Order/ Fremstil til ordre ) til Microsoft Dynamics NAV En Dynamics NAV Manufacturing add-on

Læs mere

Karakteristik af købers firma

Karakteristik af købers firma Organisation? Branche? Værdier? Markedsposition? Købers firma Kultur? Særlige kendetegn? Økonomi? Historik? Fig. 3.1 Karakteristik af købers firma 5 Forretningsmæssig risiko Omverdenens feedback Lav Høj

Læs mere

Det er ikke bare gas

Det er ikke bare gas Det er ikke bare gas Hvad pokker kan OK lige sælge Online? Succes med datadrevet optimering Novicell konference juni 2015 Hvor kom vi fra Del af Marketing internt bureau Manglende tid/ressourcer ift. mængden

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

GØR DET BEDRE SOM SÆLGER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling

GØR DET BEDRE SOM SÆLGER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE SOM SÆLGER Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE SOM SÆLGER er et af flere dialogværktøjer udviklet af DufkeResult. Se den komplette liste på www.dufkeresult.dk Gør det

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker!

Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker! Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker! Tænk på sidst du købte noget meget dyrt! Købte du det der var mest logisk? Er du sikker? Ville den sælger du fravalgte være enig? Kunden og

Læs mere

SINGLE POINT OF CONTACT

SINGLE POINT OF CONTACT COLUMBUSCARE Support med kunden i centrum Uanset om der er tale om et implementeringsprojekt, ændringer til en eksisterende løsning, first-, second eller third level support, giver vi dig et SINGLE POINT

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere