Ra 2 hauge White Paper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ra 2 hauge White Paper"

Transkript

1 Ra 2 hauge White Paper #1 November 2013 Det Værdifokuserede Afsætningsparadigme Introduktion

2 Filosofien bag Det værdifokuserede Afsætningskoncept At fokusere på at levere værdi til kunderne er ikke noget nyt. Det der er anderledes i dag end tidligere er, at det afsætningsparadigme som en virksomhed i dag befinder sig i, aldrig har stillet større krav til at kunne levere differentieret værdi, og dermed kunne fastholde denne afsætningsproces samt styre alle de elementer i virksomheden, der sikrer fortsat differentieret styrke. Alternativet er en begyndende rejse med faldende avance, hvor konkurrencen kun bliver større og hårdere. Dette stiller således store krav til virksomhedernes afsætning. Dette White Paper er det første i en række, hvor vi hos Ra 2 hauge vil viderebringe den empiri de erfaringer som vi har gjort os indenfor Den Værdifokuserede Afsætning gennem de sidste 15 år. Lidt provokerende mener vi således hos Ra 2 hauge, at virksomheden har to måder, hvorpå den kan erhverve sig nye kunder og fastholde / udvikle eksisterende: 1. Give sin avance væk 2. Levere differentieret værdi (og dermed ikke være billigst, men bedst) Differentiering er, hvorledes virksomheden positivt adskiller sig fra konkurrenterne. Hos Ra 2 hauge interesserer vi os udelukkende for den værdifokuserede afsætning, og ikke den naive prisdumping. Det betyder ikke, at prisparameteren ikke er vigtig tværtimod, men det betyder, at prisen i stedet bliver betaling for den differentierede værdi, som en virksomhed kan levere en kunde. En lav pris kan altid kopieres det kan differentierede fordele ikke! Budskabets karakter og afledte opfattelse Det budskab som en virksomhed kommunikerer (eksempelvis fordele og værdi af en ERP løsning) kan betragtes på tre niveauer i forhold til

3 hvor TILGÆNGELIG budskabet opleves af kundemarkedet: Strategisk Taktisk Operationelt Operationelt Eks.: Ren mobiltelefoni hos mindre virksomheder Taktisk Eks.: Leasing af flådebiler Strategisk Eks.: Køb af ERP løsning De operationelle budskaber bliver i stadig større grad kommunikeret gennem upersonlige og reaktive kanaler, fordi fokus i rigtig mange tilfælde er på pris og rabatter, hvorfor der ikke er økonomi i at have personlig dialog med kunderne dette oplever vi eksempelvis indenfor brancher som finans, tele, IT m.lf. Oftest vender en række af virksomhederne i disse brancher dog tilbage til den personlige, dialogbaserede kommunikation for at skabe sig kontrol med afsætningen. Det værdifokuserede Afsætningskoncept har sin primære styrke, når budskabet er taktisk / strategisk, idet afsætningsprocessen her er afgørende. Strategiske og taktiske budskaber vedrører beslutninger med stor risiko og kompleksitet. Der findes ikke nogen QuickFix løsning, når budskabet er strategisk eller taktisk. Beslutningsprocessen er kompleks og kritisk. Desværre overfaldes virksomhederne af afsætningsvirksomheder, der bilder kunderne ind, at der findes en kortsigtet løsning. Det kan KUN lade sig gøre, hvis virksomheden har nøjagtig viden om hvert emne i sin målgruppe. Det oplever vi kun YDERST sjældent er tilfældet! Budskabets karakter og den afledte købsadfærd BØR ALTID være udgangspunktet afsætningsindsatsen men negligeres i stor stil! Alt for mange virksomheder har ikke fokus på, hvad beslutningsproces og købscenter tilgang betyder for kommunikationen. MLC modellen Hos Ra 2 hauge har vi (sammen med Jesper Mortensen) udviklet MLCmetoden med udgangspunkt i strategiske og taktiske budskaber. MLC står for Message Life Cycle, og fokus er netop på, hvordan en virksomheds budskab bliver opfattet i kundemarkedet, og hvilken afledt købsadfærd og beslutningsproces, der er tale om. Metoden blev reelt udviklet i frustration og provokation over, hvor ofte vi har oplevet, at bearbejdningen af emner og kunder er sket

4 med udgangspunkt i en håbløs tilgang, hvor ønsket er kortsigtede resultater, men hvor rammen for afsætning ikke lader dette være muligt, bl.a. fordi viden om kundemarkedet (emnerne) er stort set ikke eksisterende: Der er ingen konkret viden om emnets potentiale, om købscenter, om timing osv. Dette er meget kritisk, når der er tale om taktiske og strategiske budskaber. Det svarer jo til at sende en rumfærge / sattelit op i himmelrummet og håbe, at den lander på månen! Altså: Det ER nødvendigt at kende ruten, risikoelementerne, krav til hastighed, vinkler for at komme igennem atmosfære m.m. Det er fuldstændigt det samme med afsætningen: Det er nødvendigt at kende potentiale, købscenter, beslutningsproces, timing, osv. Derfor vil vi også påstå, at KAMPAGNER er stort set håbløse uden denne viden. Vi analyserede ca dialoger på tværs af 500 projekter, og fandt et klart mønster, som er angivet i modellen nedenfor. MLC metoden er empirisk udviklet gennem analyse af mere end samtaler på tværs af 500 projekter. Ra 2 hauge Vil du vide mere om, hvordan MLC metoden kan understøtte Jeres afsætning kontakt Michael Raahauge på Figur 1: MLC modellen Ca. 80% af et given målmarked (ved taktiske og strategiske budskaber) har ikke rigtig timing i forhold til det præsenterede budskab Ca. 40% af en målgruppe var lavt involveret i budskabet, og ønskede ikke at bruge flere / mange ressourcer herpå på nuværende tidspunkt (det betyder altså IKKE, at de ikke er potentielle blot at timingen ikke er rigtig!) Ca. 15% af en målgruppe var i stigende overvejelse om at erhverve sig en løsning.

5 Ca. 2-5% var så langt i beslutningsprocessen, at de var klar til at kontakte leverandøren, og hvis ikke leverandøren PROAKTIVT havde bearbejdet emnet, så havde emnet selv kontaktet leverandøren Ca. 40% var irrelevante for budskabet eller havde lige købt en løsning. Det er indlysende, at når budskabet er taktisk / strategisk, er det ikke nok at sende én , lave ét opkald osv., da beslutningsprocessen er kompleks og vigtig. Oftest vil købet gennemføres relativt sjældent altså med års mellemrum. Det er således vigtigt at kunne fastholde dialogen som en ongoing proces. Det er heller IKKE NOK at anvende reaktive og upersonlige kanaler og medier med mindre virksomheden giver sin avance væk. Hvis virksomheden ønsker at afsætte på værdi og derved konstant søger at differentiere sig så er det helt afgørende at kunne operere proaktivt og via dialog. Den afsætningsmæssige udvikling i verden bevirker, at konkurrenceintensiteten er stigende samtidig med, at kunderne bruger mindre tid på informationssøgning og andre faser i beslutningsprocessen. Mere end 15 års empirisk erfaring lægger bagved det Værdifokuserede Afsætningsparadigme Udgangspunktet for det værdifokuserede afsætningskoncept er ønske og krav om at levere differentieret kundeværdi. Der er en række fordele ved at vælge den værdifokuserede filosofi i stedet for bare at være billigst nogle få er: Det er væsentligt sværere nogle gange næsten umuligt at kopiere en virksomhed, der driver efter den værdifokuserede afsætningstilgang, da den differentierede styrke er placeret flere steder i virksomheden: kompetencer, processer, markedsindsigt m.m. Den værdifokuserede afsætning baserer sig på gensidig interesse mellem sælger og køber i forhold til at skabe bedste løsning. Alle vore undersøgelser hos Ra 2 hauge viser, at der er større værdi for både sælger og køber, og at netop denne gensidige interesse i at udvikle fælles konkurrencedygtige løsninger sikrer begge parter bedre forretningsgrundlag.

6 Priskonkurrencen flytter sig hele tiden. Det er meget nemmere blot at sætte prisen ned og dermed give sin avance væk. Der er intet i vejen med at være billigst: Fokus er bare i højere grad på virksomhedens egen forretning mere end kundernes behov. Den værdifokuserede afsætning er en virksomhedsfilosofi et mindset, der tager sit udgangspunkt i mål, værdier og kultur. Det er kompleks og ressourcekrævende at afsætte på værdi det er bøvl - men det er nødvendigt i en verden, hvor konkurrencen er blevet global og konstant stigende, og hvor der ALTID vil være steder i verden, der kan producere til en lavere pris. Den værdifokuserede afsætning starter reelt et andet sted end på produkter og løsninger. Det må være virksomhedens filosofi. Det skal skabe grundlag for virksomhedens kultur og ledelse. At sikre kundens værdi driver virksomheden i alt, hvad den gør. Det er en konstant stræben efter at levere merværdi. Det er altså et mindset / en livsstil. Det betyder også, at de virksomheder, der lever efter og praktiserer reel værdifokuseret afsætning har udviklet en nærmest autonom proaktiv adfærd. De skaber sig konstant indsigt i deres kunders forretning, marked og afsætningskanal, for de ved, at denne indsigt er hele fundamentet for at kunne udlede og afsætte nye differentierede løsninger. Dette sikrer dog også virksomheden differentieret konkurrencekraft og meget stærk markedsposition. De værdifokuserede virksomheder interesserer sig ikke bare for deres kunde men også deres kundes kunder. De ved, at der er tale om afledt efterspørgsel. Ved at sikre sig indsigt i kundens kunder, opnår virksomheden den fornødne markedsindsigt til at være reel sparringspartner for kunden og herigennem udvikles nye, differentierede løsninger. Værdifokuserede virksomheder VED, at den interne erfarings- og informationsudveksling er kritisk i forhold til at udlede nye, differentierede kundeløsninger. Der opereres i stor grad med partnerskaber mellem virksomheden og dens kunder. Relationer er vigtige. Værdifokuserede virksomheder organiserer sig også anderledes end de prisfokuserede. De opererer i langt større grad med tværfunktionelle teams, da netop denne organisering skaber mulighed for erfarings- og informationsudveksling hvilket er hele grundlaget for at udlede nye, differentierede kundeløsninger. Dette står i skærende kontrast til den simple fokusering på afgrænsede

7 funktioner, der alene skal være effektive (i mange tilfælde er effektiviteten på de forkerte områder (manglende efficiens)). Værdifokuserede virksomheder ved også, at konstant kompetenceudvikling på medarbejdersiden er en kritisk parameter. Endnu et kendetegn for den værdifokuserede virksomhed er, at salg IKKE er et appendix. Salget er i stedet flyttet ind i virksomhedens center (sammen med marketing). Salget er mere end at afsætte løsningen salget er ansvarlig for kunde- og markedsudvikling. Salget har ansvaret for, at hele virksomhedens organisation er committet mod kunden. Virksomheder, der anvender den værdifokuserede afsætning har en stærk, konsekvent og udviklende ledelse. Ledelsen styrer ikke kun i forhold til resultater, men i endnu højere grad efter indsatser. Merværdi Proaktive indsatser / dialog Ra 2 hauge Den proaktive indsats er livskritisk for virksomheden, der ikke er billigst. tid Ordre! Ordre! Ordre! Ordre! Ordre! Ordre! Figur 2: Værdifokuserede virksomheder fokuserer på den kontinuerlige dialog (indsats) med kunden Som det fremgår af figur 2 så er det netop de proaktive indsatser, der driver virksomheder, der lever efter den værdifokuserede afsætningstilgang. Ordren er alene resultatet af virksomhedens indsatser.

8 De værdifokuserede virksomheder arbejder konstant med differentieringsprocessen altså en konstant udvikling af de differentiererede styrker, som giver virksomheden en unik markedsposition. Figur 3 viser VÆRDICIRKLERNE mange virksomheders største udfordring: Virksomheden kan levere kunderne mere og bedre værdi end kunderne reelt kender. Ra 2 hauge Figur X: Værdicirklerne Figur 3: Værdicirklerne Den afsættende virksomhed risikerer således at den enkelte kunde IKKE er bekendt med de fordele, som virksomheden reelt kan levere kunden. Konkurrenterne vil forsøge at overbevise kunden om, at deres løsning er tilstrækkelig og i øvrigt billigere. Opgaven for virksomheden er således at AKTIVERE kunden mod de differentierende fordele, som virksomheden kan levere, og som bør give kunderne differentieret værdi. Dialog og proaktiv adfærd Med udgangspunkt i værdicirklerne, som netop anskueliggjorde behovet for at få kundemarkedet til at forstå de differentierede fordele og afledte bedre værdi, som kunden kan opnå så afleder dette to andre kritiske elementer:

9 Det er nødvendigt at have dialog med den enkelte kunde (købscentret), da dialogen er helt afgørende for at virksomheden får muligheden for at forklare og argumentere de fordele, som virksomheden kan tilbyde. Netop gennem dialog (samtale) kan komplekse kundefordele forklares og bevisføres. Det er helt afgørende, at den værdifokuserede virksomhed har en PROAKTIV tilgang til afsætningen, og at hele organisationen forstår nødvendigheden af denne proaktive adfærd. Det er af stor betydning, at virksomheden kan skaffe sig adgang til strategiske beslutningstagere på de rette tidspunkter. Her er det væsentligt at huske på, at der findes to typer af beslutningstagere hos kunden: De beslutningstagere, der kan BRUGE penge, og de beslutningstagere, der kan FINDE penge. Det er naturligvis helt afgørende for den værdifokuserede virksomhed, at den er i stand til at skaffe sig adgang til dialog med de strategiske beslutningstagere, der kan FINDE penge, da dette er afgørende for at få accept på en anderledes og bedre løsning med større ROI og kundeværdi men muligvis også til en højere pris. Den værdifokuserede virksomhed SKAL have dialog med kunden (strategiske beslutningstagere) INDEN det tidspunkt, hvor kunden kravspecificerer, idet kunden på dette tidspunkt træffer den MENTALE BESLUTNING om valg af løsning. Efter dette tidspunkt er det væsentligt sværere for virksomheden at påvirke kundens beslutning, og det bliver i højere grad et spørgsmål om at levere den i kundens hoved interessante løsning til en LAVERE PRIS. Figur 4 viser dette.

10 Ra 2 hauge Figur 4. Den proaktive bearbejdningsmodel Kravspecifikation 60% af de kunder en virksomhed mister, skyldes kundens oplevede manglende opmærksomhed! Figur 4 illustrerer også, hvad der skete for rigtig mange virksomheder i forbindelse med finanskrisen (der startede i 2008). 90% af alle virksomheder var lullet i søvn af den høje vækst. De levede af den eksisterende kundeplatform, men blev mere og mere arrogante overfor kunderne. Glemte den proaktive adfærd, der sikrer fortsat oplevet commitment hos kunden (C-niveauet). Da finanskrisen kom, havde virksomhederne reelt ingen mulighed for at agere så proaktivt som nødvendigt dette skyldtes primært, at det at ændre adfærd tager langt tid. Men de blev presset i niveau A og mange sælgere og virksomheder døde i denne periode. De havde stillet og roligt negligeret og forsømt det værdifokuserede salgs mest vigtige komponent: Den proaktive adfærd. Differentiering Differentiering eller at have differentieret styrke på en eller flere områder er helt centralt, hvis virksomheden ønsker at praktisere Værdifokuseret Afsætning. Differentiering er en proces, der aldrig stopper. Desværre er denne proces stort set ikke-eksisterende i de fleste virksomheder. I bedste fald tales der differentiering på et strategisk seminar en gang om året. Figur 5 viser en oversigt over resultatet af en differentieringsøvelse (simpel form).

11 Figur 5. Eksempel på udledt differentierede elementer Differentiering er, hvorledes en virksomhed adskiller sig positivt fra konkurrenterne. Virksomheden kan differentiere sig på adskillige parametre og områder i dag. Synliggørelse af kundens værdi ved IKKE at reducere pris, men optimere andre parametre. Leadtime Bedre Kvalilet Pris Intet Lager Større fleksibilitet Det interessante er, om virksomheden reel besidder en så stærk differentiering, at der er tale om en UNIK situation / position altså noget, der ikke kan kopieres umiddelbart. Dette vil give virksomheden en fordelagtig markedsposition. De differentierede styrker MÅ omsættes til kundetermer og kundefordele for at kunderne reelt kan opleve den differentierede værdi. Overlad det ikke til kunde at udlede fordele virksomheden må og skal kommunikere fordele og værdi i KUNDETERMER, så budskabet er enkelt og letforståeligt. Synliggørelse af ROI og Værdi Det er nødvendigt at kunne udlede den differentierede VÆRDI og ROI, som den enkelte kunde opnår. Synliggørelse af ROI er en kompleks opgave, idet det kræver at virksomheden (sælgeren) er i stand til at forstå ALLE forretningskritiske elementer i markedet og hos den enkelte kunde. At skabe sig forretningsindsigt. Herigennem opnår virksomheden den detailindsigt, der gør det muligt at udforme den løsning, der giver kunden optimal værdi - og større værdi end en prisnedsættelse.

12 Dette er eksempelvis tilfældet, når RoseHolm (en udbyder af store fundamentsbolte til bl.a. vindmølleindustrien) er istand til at flytte fokus fra prisen på stål og bolte til fokus på leadtime, lagernedbringelse, leveringstid, kassations andel m.m. På denne måde bliver enhedsprisen næsten irrelevant, fordi RoseHolm kan synliggøre en opnået værdi gennem de andre elementer, som er mange gange større end besparelsen på stål! Herved retfærdiggøres den eventuel højere pris i forhold til den afledte ROI. Prisen er i bund og grund alene betalinger for den forventelige værdi, som kunden opnår. Målet er og vil altid være at såvel kunde som leverandør opnår størst mulig værdi af samarbejdet, således at der også kan og vil investeres i fortsat udvikling af merværdiskabende tiltag. Det er netop denne situation, som Den værdifokuserede Afsætning skal bære, fordi denne approach skaber optimale løsninger for virksomheden og kunden nu og i fremtiden. Målet med denne introduktion har således været, at sætte rammen for en dybere og udviklende diskussion af Den værdifokuserede Afsætning. Vi er fuldstændig bekendte med og klar over, at dette White Paper ikke er udtømmende, og modtager gerne forslag og kritik hertil. De efterfølgende White Papers vil behandle de enkeltstående elementer (der dog fortsat må ses i sammenhæng!), der er kritiske indenfor området, og vil blive publiceret løbende gennem 2014 og 2015.

13 Ra 2 hauge Ønsker du yderligere dialog omkring Værdifokuseret Afsætning kontakt Michael Raahauge mobil: Følg LinkedIN gruppen Værdifokuseret Salg Hør mere om vort LeadManagement koncept, hvor vi opbygger og driver pipeline.

14 SalesLab Book vores SalesLab med instruktør til udvikling af centrale elementer indenfor Jeres afsætning.

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche?

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013 Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Vision Vinderstrategi er kendt for at være større virksomheder og vækstvirksomhedersmest attraktive

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering ProspectFinder Intelligent B2B leadgenerering 2 Kundernes købsproces har ændret sig Det kræver en ny proces for virksomheders leadgenerering IDENTIFICERING Det bliver stadig vigtigere aktivt at identificere

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Tendensen de seneste år har været, at der er blevet og til stadighed bliver flere konkurrenter til samme kunde-, pris- og produktgruppe. Resultatet er

Læs mere

TMS Bagholdet. Salg. Tirsdag den 28. maj 2013 Lars Grandjean Salgsrådgiver Indehaver af Grandjean Nordic og Partner i Mål & Resultater I/S

TMS Bagholdet. Salg. Tirsdag den 28. maj 2013 Lars Grandjean Salgsrådgiver Indehaver af Grandjean Nordic og Partner i Mål & Resultater I/S TMS Bagholdet Salg Tirsdag den 28. maj 2013 Lars Grandjean Salgsrådgiver Indehaver af Grandjean Nordic og Partner i Mål & Resultater I/S Salgsrådgiver Mål & Resultater hjælper virksomheder, der ønsker

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing"

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: 2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing 1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing" 21% 3 Hverken- Eller 3 2. Hvor enig er du i følgende udsagn:

Læs mere

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Få viden om: Prisens vigtighed som konkurrenceparameter Hvornår er prisen rigtig Forskellige prisstrategier Hvordan fastsætter

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Er der stadig behov for brugeruddannelse?

Er der stadig behov for brugeruddannelse? Er der stadig behov for brugeruddannelse? Bjarne Herskin, teach to teach, 2013 ER DET NØDVENDIGT MED BRUGERUDDANNELSE ANNO 2013? Er det virkelig stadig relevant at afholde it-brugerkurser. Er vi ikke nået

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

FORKERT TIMING I SALGSARBEJDET ER EN STOR BARRIERE. White paper, april 2014

FORKERT TIMING I SALGSARBEJDET ER EN STOR BARRIERE. White paper, april 2014 FORKERT TIMING I SALGSARBEJDET ER EN STOR BARRIERE White paper, april 2014 Indhold Timing af salgsarbejde... 3 Værdisalg for tekniske sælgere... 5 Viden om egne og konkurrenters produkter... 6 I dette

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

VÆRKTØJ. til formulering af mål og opgørelse af ROI

VÆRKTØJ. til formulering af mål og opgørelse af ROI VÆRKTØJ til formulering af mål og opgørelse af ROI INTRODUKTION Hvis ikke vi formulerer et mål, vil vi aldrig kunne opgøre hvor langt vi når på vores møder. Og så kan vi ikke retfærdiggøre den investering

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Victoria Concepts Husk figurer 14. april 2015 Victoria Concepts Tel +45 30 28 06 56 Skovbovænget 141 Email: fon@victoria.dk 2750 Ballerup Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Lobbyismen boomer i Danmark

Lobbyismen boomer i Danmark N O V E M B E R 2 0 0 9 : Lobbyismen boomer i Danmark Holm Kommunikations PA-team: Adm. direktør Morten Holm e-mail: mh@holm.dk tlf.: 40 79 23 33 Partner Martin Barlebo e-mail: mb@holm.dk tlf.: 20 64 11

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE

STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Nyhed December 2009 STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Nyhed 1 / 4 STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Døråbning som disciplin I en tid, hvor behovet for at kapre nye kunder er større end nogensinde, får disciplinen

Læs mere

paustian: MERA forstår vores forretning

paustian: MERA forstår vores forretning paustian: MERA forstår vores forretning Paustian er afhængig af et virksomhedssystem, der giver overblik og som er bygget af folk med forretningsforståelse og evne til at skræddersy de enkelte dele på

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision Opgave 1 Indledning Som et led i Matas fortsatte vækst har bestyrelsen besluttet at udvikle et nyt forretningsområde. Matas nyudviklede forretningsområde vil tage udgangspunkt i en omfattende salgsstrategi,

Læs mere

Pris kapitel 13 side 189

Pris kapitel 13 side 189 Pris kapitel 13 side 189 Oversigt Prisstrategi Priselasticitet Prisfastsættelsesmetoder Prisdifferentiering Prisfastsættelse for nye produkter hp://jyskebank.tv/012220820081297/hj pris signalerer hj kvalitet

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING VÆRKTØJSKASSE

FORRETNINGSUDVIKLING VÆRKTØJSKASSE FORRETNINGSUDVIKLING VÆRKTØJSKASSE INDHOLDS FORTEGNELSE LÆSERVEJLEDNING Indledning til forretningsudvikling Værktøjskasse i forretningsudvikling Hvordan tages værktøjskassen i brug? ANLEDNINGER TIL FORRETNINGSUDVIKLING:

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Den kommunale lobbyist hvad virker? Tirsdag den 20. november 2012

Den kommunale lobbyist hvad virker? Tirsdag den 20. november 2012 Den kommunale lobbyist hvad virker? Tirsdag den 20. november 2012 Disposition Hvorfor er PA vigtigt? Perspektiver på den politiske beslutningsproces Interne udfordringer i PA-arbejdet Hvordan opfatter

Læs mere

Underleverandørers Internationale markedsekspansion. Poul Houman Andersen

Underleverandørers Internationale markedsekspansion. Poul Houman Andersen Underleverandørers Internationale markedsekspansion Poul Houman Andersen Hvad er en underleverandør En underleverandør producerer ydelser 1) på baggrund af ordregivers specifikationer 2) som indgår i ordregiverens

Læs mere

Job- og personprofil. Uddannelseschef til Campus

Job- og personprofil. Uddannelseschef til Campus Job- og personprofil Uddannelseschef til Campus Food College Aalborg Style & Wellness College Aalborg Dental College Aalborg Skolehjem December 2013 Udarbejdet af HR-afdelingen, Tech College Aalborg, i

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

LAD STEMMEN GØRE ARBEJDET!

LAD STEMMEN GØRE ARBEJDET! WHITE PAPER LAD STEMMEN GØRE ARBEJDET! Fem områder, hvor fri-tale-teknologi kan effektivisere jeres kontaktcenter juni2016_17009 Effektiv styring af henvendelser og bedre kundeoplevelse med fri tale Det

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER 64 De kreative erhverv, og herunder modebranchen, er et af

Læs mere

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02 Simplify to optimize Simplimize / METODE 02 01 01 Simplimize / METODE Simplimize Simplimize / METODE 02 02 Høj lagerbinding Lang omstillingstid Stigende antal komponenter Nævn bare én virksomhed, som har

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Disruption i fødevarebranchen er der nok fokus herpå?

Disruption i fødevarebranchen er der nok fokus herpå? November 215 Disruption i fødevarebranchen er der nok fokus herpå? Af studentermedhjælper Victoria Julie Jensen og konsulent Peter Bernt Jensen, DI Fødevarer Den teknologiske udvikling går i dag stærkere

Læs mere

Hvor svært kan det være? salgs3ner.dk Træning med vilje JohnHarmsen.dk

Hvor svært kan det være? salgs3ner.dk Træning med vilje JohnHarmsen.dk Salg Hvor svært kan det være? Dagsorden 10.00-11:15 Velkomst & Generelle salgsværktøjer 11.15-12.00 Gruppearbejde & Fremlæggelse 12.00-12.30 Frokost 12.30-14.00 Gruppearbejde & Fremlæggelse 14.00-14.30

Læs mere

DIAGNOSE AF JERES UDFORDRINGER

DIAGNOSE AF JERES UDFORDRINGER WHITE PAPER DIAGNOSE AF JERES UDFORDRINGER Sådan kan kontaktcentret bidrage til en vindende kundeoplevelse juli2016_17065 Det gælder om at have gode kontakter Dårlig service er den mest almindelige årsag

Læs mere

Sådan kommer du i gang med Google Analytics. Mads Bloch Lemvigh

Sådan kommer du i gang med Google Analytics. Mads Bloch Lemvigh Sådan kommer du i gang med Google Analytics Mads Bloch Lemvigh Sådan kommer du i gang med Google Analytics Vil du gerne optimere din forretning og tjene flere penge på din webshop? Hvis ja, så læs videre

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

SKRIDT PÅ VEJEN MOD DEN OPTIMALE KUNDESERVICE

SKRIDT PÅ VEJEN MOD DEN OPTIMALE KUNDESERVICE WHITE PAPER SKRIDT PÅ VEJEN MOD DEN OPTIMALE KUNDESERVICE Sådan kan kontaktcentret bidrage til en mere positiv kundeoplevelse juli2016_17064 Gør kundeservice til jeres vigtigste vindue ud mod omverdenen

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

42 spørgsmål som baner vejen til den succesfulde salgsorganisation

42 spørgsmål som baner vejen til den succesfulde salgsorganisation 42 spørgsmål som baner vejen til den succesfulde salgsorganisation I dette nyhedsbrev får du et overblik over, hvad netop du skal gøre for at sikre en langt mere produktiv salgsorganisation. Det er mit

Læs mere

I denne e-bog får du en introduktion til følgende:

I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound Marketing I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound marketing metoden Hvad der adskiller inbound marketing fra de mere traditionelle markedsføringsmetoder Hvordan du tiltrækker

Læs mere

Jacob Salmon, stifter, spiludvikler Elevated: Strategi- og innovationsværktøjer til nye og etablerede virksomheder Brætspillet Breakaway gør det

Jacob Salmon, stifter, spiludvikler Elevated: Strategi- og innovationsværktøjer til nye og etablerede virksomheder Brætspillet Breakaway gør det Jacob Salmon, stifter, spiludvikler Elevated: Strategi- og innovationsværktøjer til nye og etablerede virksomheder Brætspillet Breakaway gør det muligt for iværksættere at håndtere strategi Erfaringer

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014 GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE White paper, april 2014 Indhold Vigtigheden af segmentering... 3 Hvor vil I sælge?... 3 Hvem køber?... 4 Hvorfor køber kunderne fra jer?... 4 Hvordan køber kunderne?...

Læs mere

Michael Hviid Garver Senior Business Advisor. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Michael Hviid Garver Senior Business Advisor. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Analytics som salgsafdelingens forlængede arm Michael Hviid Garver Senior Business Advisor Customer intelligence Optimering af KUNDEVÆRDI Hvad er potentialet af en kundeaccount? Hvilken opsalgsmulighed

Læs mere

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Denne strategi gælder indtil 2018, hvor DIEH kan fejre sit 10 års jubilæum. DIEHs kerneopgave og værdi Visionen

Læs mere

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder.

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgaverne: Stedprøve April 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal

Læs mere

Social Selling Sælg B2B P2P med bla LinkedIn. Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling www.dortemollermadsen.dk www.stormvind.

Social Selling Sælg B2B P2P med bla LinkedIn. Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling www.dortemollermadsen.dk www.stormvind. Social Selling Sælg B2B P2P med bla LinkedIn Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling www.dortemollermadsen.dk www.stormvind.dk Emnerne Hvem er Stormvind? Hvad er Social Selling.. egentligt? Tid til

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis LASERSKÆRING REVOLVERSTANSNING Den foretrukne underleverandør Med mange års erfaring, en bred og alsidig maskinpark og ikke mindst en professionel

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

6 af de hyppigste Google AdWords fejl. af Nicolas Zangenberg Search Marketing Director

6 af de hyppigste Google AdWords fejl. af Nicolas Zangenberg Search Marketing Director 6 af de hyppigste Google AdWords fejl White paper af Nicolas Zangenberg Search Marketing Director Tankerne bag dette white paper På de næste sider finder du 6 af de største brølere man kan lave, når man

Læs mere

Nye veje med dokumentation. SOFU årskursus 2015

Nye veje med dokumentation. SOFU årskursus 2015 Nye veje med dokumentation SOFU årskursus 2015 Kort om oplægget Malene Skov Dinesen, Ineva Innovativ evaluering er en tilgang med fokus på at drive praksis gennem evaluering Blikket er på at skabe viden

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

Kim R Bohn Aalborg Universitet PÅ HERRENS MARK 3 SALGET

Kim R Bohn Aalborg Universitet PÅ HERRENS MARK 3 SALGET PÅ HERRENS MARK 3 SALGET Det personlige salg Det personlige salg er den interpersonelle del af promotion mix og kan indeholde: Face-to-Face kommunikation Telefon kommunikation Video eller Web konferencer

Læs mere

Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S:

Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S: Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S: 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Prospekttillæg... 3 2 Ansvar og erklæringer... 6 2.1 Ledelsens erklæring...6 2 1 Prospekttillæg

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

10 tips til hvordan du skaber loyale kunder

10 tips til hvordan du skaber loyale kunder 10 tips til hvordan du skaber loyale kunder OneBizz Whitepaper, 2016 10 tips til hvordan du skaber loyale kunder At skaffe nye kunder er væsentligt dyrere end at fastholde dem, du allerede har. Det kan

Læs mere

GØR DET BEDRE SOM SÆLGER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling

GØR DET BEDRE SOM SÆLGER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE SOM SÆLGER Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE SOM SÆLGER er et af flere dialogværktøjer udviklet af DufkeResult. Se den komplette liste på www.dufkeresult.dk Gør det

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK OPGAVEN FORMÅL Opgavens formål er at fastlægge en formidlingsstrategi, der sikrer at: - bibliotekernes digitale tjenester opnår øget kendskab

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

NYE TIDER NYE STRATEGIER

NYE TIDER NYE STRATEGIER NYE TIDER NYE STRATEGIER Få ny retning og fremdrift gennem en handlingsorienteret strategiproces Teknologisk Institut, Center for Teknologisk Partnerskab NYE TIDER NYE STRATEGIER Nye tider skaber et naturligt

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN

DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN Overlad trygt dine tavler til os Denne brochure handler om noget, de fleste industrivirksomheder helst vil undgå at bruge tid og tanker på. For ganske vist er el-tavler

Læs mere

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde 6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde Af Thobias Laustsen Det er almindeligt kendt, at mindre organisationer ikke altid har de samme økonomiske muligheder

Læs mere

Sådan får du booket. flere møder!

Sådan får du booket. flere møder! Sådan får du booket flere møder! Mødebooking er en svær disciplin, som kræver øvelse at mestre. Det handler grundlæggende om at forstå menneskets psykologi og forskellige sindstilstande. Disse spiller

Læs mere

Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden?

Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden? Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden? DETAILUDDANNELSE - HORSENS 2014 MODUL BESKRIVELSER FORMÅL: I en hård konkurrence situation er det nødvendigt konstant at fokusere på forretningens

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Præsentation af rapport 1 Præsentation Disposition 1. Udfordringen 2. Anbefalingerne 1. Systemleverancer

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere