For nogle lyder det næsten for godt til at være sandt. For andre er det et skræmmescenarie,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For nogle lyder det næsten for godt til at være sandt. For andre er det et skræmmescenarie,"

Transkript

1 dm privat NR JUNI 2014 Han har verden som sin arbejdsplads Globaliseringen skaber også nye job Ny formand for DM Privat Den globale verden trænger sig på Globalisering har også ramt det akademiske arbejdsmarked, og der bliver i stigende grad udvekslet job og opgaver på tværs af landegrænser. Udviklingen vil kun blive forstærket i årene fremover, vurderer forskerholdet bag rapporten Globalisering af magisterarbejde. Det lyder jo fantastisk at have hele verden som sin potentielle arbejdsplads. Tænk at rejse derhen, hvor det fedeste job er. Eller tjekke ind i en first-mover-virksomhed, selv om den ligger på den anden side af jordkloden. For nogle lyder det næsten for godt til at være sandt. For andre er det et skræmmescenarie, som kan forstyrre nattesøvnen og give svedeture i dagtimerne. Men ikke desto mindre er det et realistisk billede af det magisterarbejdsmarked, der venter forude: Globaliseringen er over os. Og den indebærer både store muligheder og store udfordringer. Det fastslår Nana Wesley Hansen, adjunkt på Sociologisk Institut, FAOS, ved Københavns Universitet og medforfatter på rapporten Globalise- Artiklen fortsætter på side 2

2 2 af Vivian A. Voldgaard og Lone Theils illustration: Colourbox Artiklen fortsat fra forsiden ring af magisterarbejdet, som er udarbejdet for Dansk Magisterforening. Vi kan se i tallene, at der er en stigende global tendens på magisterarbejdsmarkedet. Der kommer flere udlændinge til Danmark, der er job, der outsources og sendes offshore, og der er flere, der rejser ud, fastslår hun. Ifølge forskeren er der ikke tale om, at udenlandske magistre kommer væltende ind over landegrænsen for at tage jobbene fra højtuddannede danskere. Af den samlede danske arbejdsstyrke udgør udenlandsk arbejdskraft under otte procent, og det er kun en lille del, der er ansat i job, der kræver højtkvalificeret arbejdskraft, fastslår hun. Til gengæld viser undersøgelser, at 532 virksomheder sendte i alt stillinger, der kræver højtkvalificeret arbejdskraft, offshore i perioden fra 2009 til 2011, og det svarer til, at hver fjerde job sendt offshore kræver er højtkvalificeret arbejdskraft. Når vi analyserer de opgaver, der bliver sendt ud af landet, er det på magisterområdet i høj grad inden for industrien samt it- og telesektoren, at jobbene flyttes ud. Man flytter både kerne- og hjælpefunktioner ud, og blandt hjælpe- funktionerne er der især en stigning i udflytningen af administrative og managementfunktioner. I den kvalitative del af analysen, der for den private sektor alene ser på it- og teleområdet samt medicinalog biotekområdet, kan man finde eksempler på outsourcing af alle disse typer af opgaver, siger hun. Job bliver omplaceret Tendensen med at lægge driftsopgaver uden for Danmarks berører både standardopgaver og udviklingsopgaver, og Nana Wesley Hansen ser ingen tegn på, at det bliver anderledes fremover. Virksomhederne er meget opmærksomme på, hvornår knap så højtkvalificerede medarbejdere i udlandet kan tage sig af opgaverne, og når det handler om drift, er det for virksomheder sund fornuft at gå efter den mest konkurrencedygtige løsning selv om det koster arbejdspladser i Danmark, lyder filosofien fra blandt andre DI, Dansk Industri. Analysen i rapporten viser dog, at der kan være mange forskellige årsager til, at jobbene flyttes ud af Danmark. Særligt på it-området er der fokus på omkostningsbesparelser, mens udflytning af forsknings- og udviklingsopgaver i både it- og medicinal- og biotekbranchen også tit hænger sammen med, hvor ekspertisen er til rådighed, og hvor virksomhederne lægger produktion. Omkostningsbesparelser kan i sådanne tilfælde bare være en ekstra bonus. Offshoring, altså at virksomhederne flytter opgaver ud af Danmark enten til andre selskaber i en koncern eller til helt fremmede virksomheder betyder heller ikke nødvendigvis, at de job, der kræver højtkvalificeret arbejdskraft, helt forsvinder. Der er snarere tale om en arbejdsdeling, for ikke sjældent er der brug for dansk arbejdskraft der, hvor eksempelvis driftsopgaverne rykker hen. Særligt i Sydøstasien, i lande som Kina og Indien, kræver en vellykket offshoring ofte en stor grad af kontrol og dokumentation, og det er en kerneopgave for en højtuddannet medarbejder. Det viser sig tit, at der er brug for at sende en højtuddannet arbejdskraft med opgaverne ud i verden, fordi der er brug for en vis kontrol med opgaveløsningen derude. Det er her, at begrebet medarbejder- mobilitet kommer i spil, forklarer Nana Wesley Hansen. Der er også en tendens til, at der i halen på de opgaver, der er sendt offshore, opstår nye job. Det går med andre ord op for virksomhederne, at der stadig er brug for højtkvalificerede medarbejdere til at videreudvikle på eksempelvis produktionsmetoder eller produkter. Men i stedet for at jobbene opstår i udviklingsafdelingerne i Danmark, opstår en del af dem altså der, hvor produktionen eller driftsopgaverne er flyttet hen. Globaliseringen fører et mobilitetsfænomen med sig. Casestudierne viser, at flytningen af opgaver og job på tværs af landene kræver styring og vidensdeling, og det fører en øget medarbejdermobilitet med sig, fastslår hun. Vilkår udfordrer Der er påfaldende mange job, som forsvinder på it-området i forbindelse med det, som kaldes business proces outsourcing, altså driftsopgaver, som danske virksomheder outsourcer til danskbaserede it-virksomheder, men som dernæst flytter videre til udlandet. Det sker hovedsageligt, fordi lønnen er lavere, og kompetencerne er at finde i udlandet, fastslår Nana Wesley Hansen. Det er i den forbindelse, at der også finder en særlig form for medarbejdermobilitet sted. Her rekrutterer virksomhederne ikke udenlandske it-eksperter, fordi de skal blive i Danmark på længere sigt, men fordi de skal oplæres og have del i den viden, som den danske organisation rummer. Herefter kan de drage hjem igen UNDERSØGELSESRESULTATER

3 3 Den store bekymring for, at globaliseringen eller kineserne kommer og tager os, køber jeg ikke. Det er en proces, der er i gang. Ja, der er udfordringer, og arbejdsmarkedet vil blive påvirket af globaliseringen, og det vil lægge pres på arbejdsvilkårene. Men på sigt kan globaliseringen også føre en ny arbejdsdeling med sig. Nana Wesley Hansen, sociolog og adjunkt, FAOS, Københavns Universitet og derfra udføre serviceopgaverne for de danske virksomheder. Der er altså tale om en form for opgaveeksport, som har den konsekvens, at visse akademiske job forsvinder fra Danmark. Den form for medarbejdermobilitet, som er tæt forbundet med outsourcing, skaber dog nogle særlige udfordringer. Her sidder danske og udenlandske medarbejdere side om side og arbejder på det samme område, men efter vidt forskellige overenskomster. Den enes job er måske i fare på længere sigt, mens den anden arbejder hårdt for at få afsluttet opgaven, så vedkommende kan komme hjem til familien igen. Der kan opstå det, som forskeren kalder en parallelorganisation. Og det lægger pres på den danske model: En parallelorganisation kan opstå, når ansatte inden for samme jobfunktion sidder og udfører deres arbejde på meget forskellige vilkår og med udgangspunkt i forskellige virksomhedskulturer. En kollega, der kommer for at løse en specifik opgave over tre eller fire måneder, vil ikke integrere sig i virksomheden, på samme måde som hvis der er tale om en ny medarbejder, der sidder i en blivende funktion. Desuden skaber usikkerheden over sin egen fremtidige beskæftigelse som dansk medarbejder i den danske virksomhed der sender offshore, massiv utryghed, konkluderer Nana Wesley Hansen. Nye muligheder opstår Ifølge undersøgelsen er der stadig relativt få magistre, der går under betegnelsen internationalt mobile magistre. Men tendensen til at søge ud i længere perioder er stigende. Mens der i 1973 var under 100 årligt, der rejste ud, er tallet steget støt og roligt i alle årene siden og nåede i 2011 således op på magistre årligt. Lysten til at udforske verden er dog ikke noget, der nødvendigvis kaster noget positivt af sig. Ikke hvis man kigger på jobmulighederne og lønudviklingen efter et udlandsophold. For selv om de fleste betragter et job i udlandet som både personligt og fagligt udviklende, så er det ikke noget, der afspejler sig i forhold til hverken karriere eller ansættelsesforhold efterfølgende. For medarbejdere, der har taget et år eller to i eksempelvis et udenlandsk datterselskab, kan det være svært at komme hjem og finde sin plads i virksomheden. Det kan ganske simpelt være svært at omsætte færdighederne fra udlandet til den danske virkelighed, siger Nana Wesley Hansen. Helt slemt står det til for de relativt nyuddannede magistre, der vover sig ud på eventyr uden for Danmarks grænser. Her viser undersøgelsen, at det har en direkte negativ effekt på lønnen at rejse ud, og for dem, der oplevede ledighed, inden de drog ud, er der tilsvarende negativ effekt på ledigheden også. Den udvikling, som globaliseringen fører med sig, får dog ikke forskeren bag undersøgelsen til at råbe vagt i gevær eller protestere over udviklingen: Den store bekymring for, at globaliseringen eller kineserne kommer og tager os, køber jeg ikke. Det er en proces, der er i gang. Ja, der er udfordringer, og arbejdsmarkedet vil blive påvirket af globaliseringen, og det vil lægge pres på arbejdsvilkårene. Men på sigt kan globaliseringen også føre en ny arbejdsdeling med sig, for der sker en udvikling i forhold til de opgaver, der skal løses. Der opstår nye opgaver, i takt med at andre opgaver flytter ud. Og der opstår nye teknologier, som kræver noget nyt. Cyper-security er et eksempel, som vi ikke havde forestille os for få år siden, men som nok skal generere nogle nye job til magistre i Danmark også. Det er en del af udviklingen, så jeg er ikke bekymret, fastslår hun

4 4 af Vivian A. Voldgaard og Lone Theils foto: Kristian Buus Thomas Kejser har foreløbigt arbejdet i Sverige, USA og Storbritannien. Han overvejer, om næste step skal være Asien. Mit job kan sagtens flytte til Asien Thomas Kejser rejste ud, så snart han var færdig med sin uddannelse på Aarhus Universitet, og har foreløbigt arbejdet i it-branchen i både Sverige, USA og senest Storbritannien. Nu overvejer han at rykke til Asien for at matche den nye virkelighed i en branche, der bevæger sig med lynets hast. For Thomas Kejser var det egentlig aldrig et større filosofisk spørgsmål, om han skulle rejse til det store udland med sin kandidatgrad i it-teknologi fra Aarhus Universitet, da han blev færdig i Det faldt ham helt naturligt at se ud over landets grænser, da han skulle ud på arbejdsmarkedet. Jeg tror, at enten har man det i sig, at man gerne vil ud, eller også har man ikke. Og for mig var det en nærliggende mulighed, fordi jeg altid har været vant til at rejse meget med mine forældre og opleve verden, siger han. I første omgang rykkede Thomas Kejser ikke så langt væk. Det første job var i Sverige, men det var her, han knyttede de første internationale kontakter, og det varede ikke længe, før han blev kontaktet af en headhunter, der lokkede ham til Storbritannien. I løbet af sin karriere har han indtil videre arbejdet for selskaber som CSC, Platon og Microsoft, hvor han var Principal Programme Manager, og senest som CTO, Chief Technical Officer, for Livedrive i London, der leverer cloud-services til virksomheder. Kulturel udfordring Da arbejdsadressen blev britisk, måtte Thomas Kejser lære, hvordan man begår sig i en international sammenhæng som dansker, og det var en udfordring: Kulturelt set var det let at flytte til Sverige, men i Storbritannien er arbejdsmarkedet markant anderledes. Det, der har slået mig mest, er, hvor dovne folk er. Som danskere har vi faktisk en udmærket arbejdsmoral. Måske lægger vi ikke 18 timer i døgnet som briterne, men vi får udrettet meget mere i de ni-ti timer, hvor vi faktisk møder frem. Folk sætter pris på, at man arbejder hårdt, siger Thomas Kejser. En anden kulturforskel, man skal indstille sig på som dansker, er, at det ikke er alle steder, hvor den danske tradition for at sige tingene ligeud falder i god jord. Man skal være klar til at få nogle rap over nallerne, når man som dansker bare siger, hvad man tænker. I Danmark er det ikke så vigtigt, at man bruger en masse tid på processen, og at man taler til hinanden på en politisk korrekt måde. Men i både USA og Storbritannien har jeg oplevet stor fokus på den del, siger den danske it-ekspert, der for længe siden besluttede sig for at holde fast i sin evne til at tale lige ud af posen. Man kan vælge at se det som en ulempe og lære at tale som alle de andre. Eller man kan vælge at se det som en fordel og bruge det i sin karriere. Folk respekterer ofte, at man siger sin mening, understreger Thomas Kejser. Lønnen rækker længere En anden ting, der gør Thomas Kejser anderledes end størstedelen af it-eksper-

5 5 Der er en tendens i Danmark til, at man ikke sætter så stor pris på it-folk som i udlandet. Som it-ansat i USA og Storbritannien kan man tjene en rigtig, rigtig god løn. Ikke mindst fordi der er muligheder for gode bonusordninger, som jeg ikke synes, man kan komme i nærheden af i Danmark. Thomas Kejser, it-arkitekt, London terne i Danmark, er tilknytningen til en fagforening. Den står ikke øverst på hans must have-liste: Jeg føler mig helt i stand til at slås for mig selv. Jeg har måske ikke den store jobsikkerhed. Men det handler jo også om, at jeg har opsøgt den slags arbejde, hvor tingene flytter sig hurtigt. Men så er belønningerne også tilsvarende højere, understreger han. Der er en tendens i Danmark til, at man ikke sætter så stor pris på it-folk som i udlandet. Som it-ansat i USA og Storbritannien kan man tjene en rigtig, rigtig god løn. Ikke mindst fordi der er muligheder for gode bonusordninger, som jeg ikke synes, man kan komme i nærheden af i Danmark, siger Thomas Kejser. Han er samtidig godt klar over, at hans job er under pres fra billig arbejdskraft i Asien, og erkender, at flere og flere opgaver bliver flyttet hen i den del af verden. Det er skræmmende at se, hvordan vi hele tiden outsourcer til rigtig dygtige folk i Asien, der skal have en brøkdel af, hvad vi skal have for arbejdet. På den anden side så kommer der flere penge til Asien, efterhånden som vores viden flytter derover. Når leveomkostningerne stiger, så stiger lønningerne også, så jeg tror, Asien er i en overgangsfase. Thomas Kejser er netop nu i færd med at pakke kufferten for at tage til Thailand i en måned. Her skal han sidde og skrive programmer. Jeg kan leve i fire uger i Thailand for det, som det koster mig at bo i London i en uge. Så jeg kan godt forestille mig, at jeg en dag flytter mit job derover. Det er jo den eneste måde at sikre sig mod lønpres i Asien på, og opsparingen på min engelske konto holder rigtig, rigtig langt på de kanter.

6 6 af Vivian A. Voldgaard og Lone Theils HVAD BETYDER GLOBALISE- RINGEN? Jan Bardino, projektleder, tillidsrepræsentant i TDC A/S: derne for outsourcing/offshoring, lægger det et psykisk pres på medarbejderne. Samarbejdet med udenlandske underleverandører betyder, at der jævnligt kommer medarbejdere fra de lande, hvor opgaverne skal løses, for at få overdraget viden og/eller nogle medarbejdere er det også uvant at arbejde på et fremmedsprog. Hvad forventer du af fremtiden? Så længe der ikke sker en samlet opgørelse over de ekstraomkostninger, det være til stede i forbindelse medfører at sende offshore, Hvordan mærker du globalise- med ændringer. vil der formentlig ske yderli- ringen på din arbejdsplads? Den øgede globalisering gere flytning af opgaver på Globaliseringen mærkes på giver ikke anledning til, at et urealistisk grundlag. flere måder. Primært ved at der kommer større mangfol- Lige nu ser det ud, som om TDC har flyttet en hel del opga- dighed blandt de fastansat- lønniveauet for specialister ver offshore til firmaer i Indien te, end vi har set tidligere. er blevet ret højt i Indien, så og Filippinerne. jeg gætter på, at der er andre Nyeste tiltag er, at vi åbner Hvad er de største udfordrin- lande, der vil komme i spil. et call center i Flensborg. Hver ger ved globaliseringen? TDC har lige taget hul på en gang der er foretaget outsour- Det er som oftest tungt at kontrakt med kinesere, el- cing/offshoring, har det bety- kommunikere over store af- lers vil østeuropæiske lande det, at en del medarbejdere en- stande, halvdårlige telefon- sikkert også snart melde ten er flyttet med opgaverne forbindelser, medarbejdere, sig. måske midlertidigt eller er der sidder i storrumskontor OUTSOURCING OG OFFSHORING blevet sagt op. I den periode, hvor man undersøger mulighe- og taler engelsk med en, for os, noget speciel dialekt. For Outsourcing: Der er kun ganske få dan- Ingen respekt for de planer, skere i ledelsen. Den asia- som den enkelte medarbej- tiske ledelse ser gerne, at der har for sit eget arbejde. danskerne tilpasser sig den Lavere kvalitet af arbejds- Offshoring: asiatiske arbejdskultur, og produkterne delvis grun- Mette Dupont, Business Analyst, medlem af samarbejdsudvalget i Tata Consultancy Services: de tilpasser sig selv kun nødigt til den danske arbejdskultur. Hvad er de største udfordrin- det manglende viden. Højt støjniveau, lavt oprydningsniveau. Hvad forventer du af frem- ger ved globaliseringen? tiden? Hvordan mærker du globalise- Jeg er selv blevet sat til at Jeg er selv tæt på pensions- IT-OMRÅDER SOM OFTE OUTSOURCES/OFFSHORES: ringen på din arbejdsplads? Min arbejdsplads er en stor, asiatisk, international virk- lave andet arbejde arbejde, som jeg aldrig har beskæftiget mig med før. Det net- alderen og har ingen konkrete forventninger til min egen situation. Efterløn er blevet - somhed, og jeg er kommet ind i værk af kolleger, som kunne en ikke usandsynlig løsning - virksomheden gennem en out- sætte mig ind i arbejdet, har på min egen utilfredshed. sourcing. for længst forladt virksom- Om virksomheden overlever Virksomheden ønsker at flyt- heden. De fleste som fyrede, på det danske marked, er for te flest mulige arbejdspladser andre har selv søgt nye græs- tidligt at udtale sig om. Kun- - til hjemlandet. Det betyder, at gange. dens tålmodighed er til dels - ca. 75 procent af mine tidligere Klimaet på arbejdspladsen styret af en tilsyneladende kolleger i Danmark blev fyret er præget af den asiatiske billigere pris. Jeg har svært - i løbet af to år. De er blevet er- arbejdskultur: Begrænset ved at se akademikere på ar- stattet af asiatiske kolleger. information, kort planlæg- bejdspladsen i fremtiden, for En del af dem kommer til Dan- ningshorisont mange op- vi kræver for høj løn og stil- mark i perioder af tre til tolv gaver skal løses, samme dag ler for mange krav til indfly- måneder. som ledelsen udsteder dem. delse på eget arbejde.

7 af Vivian A. Voldgaard og Lone Theils illustration: 7 Danske vilkår under pres Globaliseringen udfordrer de danske løn- og arbejdsvilkår, men med udviklingen følger også nye jobfunktioner. For 10 år siden troede vi, at globalisering på arbejdsmarkedet var noget, der kun ramte produktionsvirksomhederne. Dem, der fremstiller ting og sager tøj, elektronik, komponenter. Men vi er blevet klogere. Verden har for længst indhentet Danmark, og det gælder også de opgaver, som danske lønmodtagere tidligere forestillede sig at have eneretten over. Vi kan alle sammen godt huske, dengang de første tekstilvirksomheder begynde at sende opgaver til Portugal og Østen. Dengang var der ingen, der forestillede sig, at det også ville ramme akademikerne, men det er det, vi ser nu. Globaliseringen er simpelthen kommet op på et højere niveau, siger Helle Wahlberg, forhandlingskonsulent i DM. Set fra hendes plads er udviklingen i øjeblikket helt tydelig. Akademiske opgaver, der kan beskrives detaljeret, ryger i større og større udstrækning til lavtlønslande. Særligt i it-branchen går det stærkt med at sende opgaver uden for Danmarks grænser, og også her gælder det, at når noget kan sættes på en formel, så findes der både kompetent og billig arbejdskraft andre steder. Det er klart, at det er svært for alle de mennesker, der plejer at være beskæftiget Helle Wahlberg erkender, at det er svært at kæmpe mod udviklingen. Hun sammenligner vilkårene i it-branchen med det, der skete for tekstilbranchen for flere år siden. med de her opgaver. Det er ikke rart at se sit job forsvinde, og det er en svær udfordring at skulle omstille sig fra at være en dybt specialiseret ekspert på et område til pludselig at skulle arbejde med noget nyt, medgiver Helle Wahlberg. Arbejder sent Globaliseringen sætter de danske virksomheder, der har opgaver af den type, under pres. Og presset ryger direkte videre til medarbejderne. Opmærksomheden på virksomhedernes omkostningsstruktur har aldrig været større, og det konstante fokus gælder også de generelle løn- og arbejdsvilkår, fastslår Helle Wahlberg. Vi ser tydelige tegn på, at vilkårene på de danske arbejdspladser er under pres, og særligt i it-branchen, hvor der sendes offshore i stor stil. Som fagforening er det en udfordring, at tredjeverdenslandene ikke har den samme fagforeningsstruktur, som vi kender herhjemme, og det giver os problemer i forhold til den danske model, siger hun. Løn- og arbejdsvilkårene bliver ikke kun presset af det lavere niveau, som ansatte i store dele af Syd- og Østeuropa samt Fjernøsten og USA arbejder under. For kampen om opgaverne foregår også på dansk jord. Her er det specielt udviklings- og forskningsopgaver, der i stigende grad bliver løst af medarbejdere, der enten hyres ind til den enkelte opgave eller kommer rejsende fra moder- eller datterselskaber med base i lande, der har helt andre grundvilkår end de danske. Og ofte for at blive lært op til en opgave, som de tager med sig retur til deres hjemland i den sidste ende. Særligt arbejdstidsaftalerne bliver pressede, når der kommer udenlandske akademikere til Danmark. Ofte er der tale om medarbejdere, der ikke har familien med, og som egentlig bare er interesseret i at blive færdige med opgaven i en fart, så de kan rejse hjem igen. Det betyder, at de tit sidder til langt ud på aftenen og arbejder, for hvad skal de ellers, og tit foregår det jo til en lavere løn, end deres danske kolleger får. Det lægger pres på de generelle vilkår, som vi har på det danske arbejdsmarked, og de danske kolleger føler sig tit pressede til også at arbejde ekstra, fortæller Helle Wahlberg. En del af de udenlandske akademikere, der kommer til Danmark for at arbejde, kommer på nogle af de særordninger, der findes. Nogle jobfunktioner er beskrevet på den såkaldte Positivliste og giver dermed adgangsbillet til udenlandske kandidater. Andre kommer via Koncernordningen, hvor de arbejder under vilkår, der gælder i det udenlandske moder- eller datterselskab, hvor de har deres oprindelige ansættelse. Greencardordningen bliver ikke længere brugt så flittigt, men det gør derimod Beløbsordningen. For at gøre brug af den skal den udenlandske medarbejder have mindst kroner om året i løn, og det beløb er ifølge Helle Wahlberg med til at trykke de danske vilkår: kroner om året er mindre end det, en nyuddannet akademiker tjener på det område, og det synes vi ikke er i orden. Fra politisk hold signalerer man, at man gerne vil have akademikere til lan-

8 8 det, men man vil ikke sikre dem arbejdsvilkår på lige fod med danske ansatte, så der opstår et socialt dumpingpres. Det lægger et voldsomt pres på os, så fra DM s side forsøger vi selvfølgelig via politisk vej at gøre opmærksom på, at beløbet er for lavt. Det giver unfair konkurrence, når udenlandske medarbejdere kan komme til Danmark på de vilkår, fastslår hun. Nye muligheder opstår På trods af de pressede vilkår ser Helle Wahlberg dog heller ikke kun negativt på globaliseringen. Der er en omstilling på vej i samfundet, og man kan ikke kortslutte udviklingen. Der forsvinder nogle arbejdspladser, men der kommer også nogle nye opgaver til opgaver, der er på et andet niveau, end vi hidtil har set. Hvis vi tænker tilbage på tekstilindustrien, så forsvandt produktionen, og i dag har vi design, som genererer gode job i Danmark. Det er den samme udvikling, som vi ser inden for itbranchen i dag, siger hun. Og at der er nye muligheder i globaliseringen, bekræfter rapporten Outsourcing og offshoring hvad følger efter? som KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab udarbejdede sidste år. Rapporten har fokus på brugen af it og de muligheder, som teknologien rummer, og der er vækst at hente, vurderer KPMG-forfatteren, Senior Manager Bo Lund Rosenlund. Fokus og opgaver flyttes fra teknik, produktion og drift til et andet abstraktionslag med fokus på strategi, måling og opfølgning på realisering af den forretningsmæssige værdi, fastslår han i rapporten. KPMG-rapporten forudser, at de mest progressive virksomhedsejere fremover vil se it som en katalysator for netop forandringer. Og at it vil indgå som en naturlig del af forretningsstrategien i både store og små virksomheder i endnu højere grad end i dag. De højtkvalificerede it-medarbejdere vil altså komme til at fungere som sparringspartnere og støttepersoner, så strategier og vækstpotentialer kan føres ud i livet hvilket ligner opgaver, der langtfra kan sættes på formler og eksporteres videre til billigere arbejdskraft uden for Danmarks grænser. KONCERNORDNINGEN BELØBSORDNINGEN POSITIVLISTEN GREENCARDORDNING

9 af Vivian A. Voldgaard og Lone Theils illustration: Colourbox 9 FAGFORENINGER SKAL VÆRE INTERNATIONALE Et mobilt og globalt arbejdsmarked kræver fagforeninger, der forstår at begå sig og spille med på det internationale arbejdsmarked. Men der er brug for radikal nytænkning, fastslår organisationen UNI Global Union. Aldrig før har der været så stor brug for internationale fagforeninger, som kan organisere brancher på tværs af landegrænser og hjælpe it-medarbejdere hvad enten de er højtlønnede karrieremennesker i Silicon Valley eller sidder på en bjergtop i Nepal. Det fastslår den internationale fagforeningsorganisation UNI Global Union, der organiserer omkring 20 millioner arbejdere, fordelt i 900 fagforeninger over hele verden. Og it-branchen er en branche med særlige udfordringer. Ikke kun for medarbejderne men også for fagforeningerne, siger Alan Tate, der er chef for UNI Global Unions ICTS-sektion, som blandt andet arbejder med at organisere it-medarbejdere på tværs af landegrænser og kontinenter. Af flere årsager bliver det sværere og sværere for fagforeningerne at få hvervet it-folk. Traditionelt er der tale om meget individuelt indstillede mennesker, ofte er deres forhold til arbejdspladsen ikke tæt, de sidder måske og arbejder hjemme eller tager ud til kunder, og derfor er det svært at få fat på dem, siger han. Ud over udfordringen med at få fat på og også holde på ansatte inden for denne branche er der brug for, at fagforeningerne tænker nyt, hvis det skal give mening for it-folkene rundtomkring i verden at melde sig ind, mener Alan Tate. Løn og andre traditionelle fagforeningsmærkesager er ikke nødvendigvis noget, der optager disse mennesker. Mange får en høj løn, og derfor er vi nødt til at gå ind at se på, hvad vi som fagforeninger kan tilbyde, som giver mening i deres liv, siger han. Alan Tate mener, at balancen mellem privatliv og arbejde er et område, hvor den globale it-branche godt kan bruge en fagforening. Hvad nytter det, at man får en gigantisk løn, hvis man aldrig har tid til at bruge den eller være sammen med sin familie, fordi man forventes at arbejde et enormt antal timer? Der skal fagforeningerne være bedre til at sætte ind, mener han, men erkender samtidig, at fagforeningerne stadig har svært ved at finde ud af, hvad deres moderne medlemmer har brug for. Som fagforening er det vores største udfordring lige nu at blive bedre til at nå vores medlemmer. Nogle af de ting, vi håber, der kan være med til at hverve og fastholde folk i fremtiden, er ting som videreuddannelse, omskoling og hjælp i forbindelse med karriererådgivning, siger han. Dårlige vilkår giver dårligt ry I den anden ende af spektret møder UNI Global Union også de medarbejdere, der er beskæftiget med det arbejde, som danske og andre europæiske virksomheder har outsourcet. De medarbejdere sidder typisk i områder, hvor arbejdsgivernes lønudgifter er minimale, og hvor lukrative arbejdsvilkår hører en helt anden verden til. Generelt set forsøger vi selvfølgelig at forhindre, at job går tabt. Men realistisk set i den her verden, så bliver der outsourcet til lande med billigere arbejdskraft hele tiden. Og når det sker, så går vi ind og forsøger at sikre, at de arbejdsvilkår, der bliver skabt i andre lande, er anstændige, og at arbejdsgiverne giver deres medarbejdere mulighed for at organisere sig i fagforeninger, siger Alan Tate. UNI Global Union har netop været med til at organisere en hel it-arbejdsplads i Nepal i forbindelse med outsourcing fra en svensk virksomhed. Mange virksomheder i Europa er godt klar over, at det er en god idé at lade deres medarbejdere organisere sig også i udlandet. Ellers kan det nemt gå ud over deres brand, så i dette tilfælde gik det helt problemfrit, fortæller Alan Tate. Han understreger dog, at det ikke er alle steder, hvor fagforeningerne har lige let ved at få fat. Filippinerne er ved at komme frem som et sted, hvor man lægger it-opgaver, og her er det svært. Ikke mindst fordi regeringen har lagt økonomien an på at tiltrække investeringer og virksomheder, der kommer til regionen på grund af lave lønninger. Der kan man godt mærke, at der er en direkte modvilje mod fagforeninger.

10 10 NYE OG FORNYEDE OVERENSKOMSTER INCITA Incita, det tidligere REVA-center, har indgået en virksomhedsoverenskomst med de faglige organisationer, der har medlemmer ansat i virksomheden, bl.a. Dansk Magisterforening. Akademikere får en grundlønsstruktur med fire trin, hvor første trin er kr. netto stigende med kr. pr. trin og et sluttrin på kr. Pensionsdelen er 17,5 % og fuld pensionsdækning i både den lønnede og ulønnede del af barselsorloven. Betalt frokostpause. Merarbejde afvikles i forholdet 1:1,5, lørdag efter kl. 12 i forholdet 1:2. 2 omsorgsdage, 5 feriefridage og 1 seniordag (fra det fyldte 62. år) om året. Aftalen kan først varsles opsagt 1. januar CSC DANMARK Fornyelsen af overenskomsten mellem CSC på den ene side og IDA, Djøf og Dansk Magisterforening på den anden side har ikke været uden vanskeligheder, hvorfor Forligsinstitutionen er blevet inddraget. Et mæglingsforslag er blevet resultatet. Skalaløntrinnene reguleres med i alt 4,50 % over tre omgange: 1. marts i 2014, i 2015 og i Den samlede regulering af den pensionsgivende løn over de næste 3 år kan dog ændres, hvis AC-organisationerne vinder en faglig voldgift vedr. en generel minimumslønsreguleringsprocent for fremtidige overenskomstfornyelser. Der vil ikke ske yderligere ændringer af den nuværende ACoverenskomst på CSC. BL DANMARKS ALMENE BOLIGER BL Danmarks Almene Boliger har indgået en treårig overenskomst med akademikerorganisationerne Lønregulering på 1,7 % i 2014 og 1,90 % i 2015 og 2016, i alt 5,5 %. Hensigtserklæring om lønpolitik vedr. decentrale lønforhandlinger og -tillæg. Forsøgsordning med introduktionsstillinger for ledige akademikere. Evaluering af lønstruktur, efteruddannelse og introduktionsstillinger med henblik på at skabe overblik over den måde, de ca. 700 boligorganisationer forvalter overenskomsten på. Overenskomsten løber i tre år. DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND Dansk Firmaidrætsforbund og Dansk Magisterforening har indgået en treårig overenskomst Lønskalaen udvides med to etårige trin. Mulighed for at modtage et kreditkort fra arbejdsgiveren. Betalt forældreorlov udvides med 1 uge, fra 12 til 13 uger. Outplacementforløb og efteruddannelse i tilfælde af afskedigelse for medarbejdere med mere end 1 års anciennitet. Retten til suppleant for tillidsrepræsentanten er præciseret. TDC Fornyelse af overenskomsten er blevet til ved Forligsinstitutionens involvering. En samlet lønregulering på mindst 1,3 % i Lønudviklingen sker ved individuel forhandling og regulering. Regulering af de fleste af overenskomstens satser: mindstelønninger ved ansættelse og efter 3 års anciennitet, mindsteløn for studenter, hjemmevagts- og udstationeringstillæg. KØBENHAVNS LUFTHAVNE Overenskomsten hos Københavns Lufthavne er en mindstelønsoverenskomst, dvs. at løn ud over mindstelønnen skal forhandles individuelt Mindstelønnen for 2014, 2015 og 2016 er nu henholdsvis: kr. (stigning: 241 kr. pr. måned), kr. (stigning: 265 kr. pr. måned) og kr. (stigning: 289 kr. pr. måned). Hovedparten af akademikerne er ansat på jobløn. Seniorordning, hvor arbejdstiden reduceres med 20 %, men lønnen kun med 16 %. Nyansatte, der holder ferie uden løn, får indbetalt til pensionen under ferien.

11 11 dm.dk/kalender

12 12 LEDER af Bjarke Friborg, bestyrelsesmedlem af DM Privat En ny global virkelighed kræver nye svar fra DM Flere DM-medlemmer på udlandsophold, flere med en international hverdag og flere udenlandske akademikere til Danmark. Den ene dag en kilde til berigelse, den anden dag til usikkerhed og bekymringer. Som fagligt organiserede giver globalisering os nye udfordringer, som vi er tvunget til at løfte, hvis vi ønsker os både karriere og en vis social tryghed. Konsekvenserne af globaliseringen for de højtuddannedes arbejdsliv er netop blevet beskrevet i DM s globaliseringsrapport (læs om den i dette nummer af DM Privat). Det er den hidtil mest omfattende afdækning af området og er bl.a. blevet til på initiativ af DM Privat. Rapporten afdækker, hvordan udflytning af jobfunktioner i dag også omfatter akademikere, og hvordan navnlig it-branchen men også andre brancher er blevet konkurrenceudsat. Det giver langt flere muligheder, men også risici for den enkelte. På den ene side nye og spændende jobfunktioner med højere løn, større ansvar og flere udlandsrejser. På den anden side pres på løn og arbejdstid fra lavtlønslande og et forværret arbejdsmiljø med frustrationer og kommunikationsproblemer. Det er ikke os alle, der er så risikovillige og rejseparate som Thomas Kejser, der er interviewet i dette nummer af DM Privat. Eller som kan kapere at skulle optræne sin efterfølger i Indien og se sit jobområde fordufte. Som DM-medlemmer skal vi indstille os på en ny virkelighed, hvor vi er udfordret af de multinationale koncerner, der hverken er vant til eller indstillet på at forhandle med egne medarbejdere. Desuden skal vi selv langt mere aktivt strække hånden ud til udenlandske fagfæller. Både via samarbejde med andre fagforeninger i udlandet og i allerhøjeste grad konkret som kolleger på egen arbejdsplads. I DM skal vi ikke kun være en fagforening for danske akademikere, men for akademikere i Danmark uafhængig af baggrund. Desuden skal vi være der for de godt medlemmer, der hvert år rejser til udlandet, og som på forskellige måder risikerer at komme i klemme. Giv lyd til os i bestyrelsen, hvis du som os gerne vil bidrage til et globaliseret DM. Foto: Stefan Kai Nielsen Ny formand for DM s sektor for privatansatte DM Privat valgte på sit bestyrelsesmøde den 8. maj ny formand i stedet for Frederik Dehlholm, der ønskede at træde tilbage efter rigtig mange år i formandsstolen. Valget, enstemmigt, faldt på Camilla Gregersen, selv medlem af DM Privats bestyrelse gennem de seneste fem år og også medlem af DM s hovedbestyrelse. Camilla Gregersen er uddannet i socialvidenskab og pædagogik fra RUC i 2004, er i dag ansat i fagforeningen Prosa, hvor hun er ledelseskonsulent ud over at hun er fællestillidsrepræsentant for akademikerne i Prosa. Privat er Camilla Gregersen, 37 år, gift og har tre børn, en pige og to drenge. DM Privat holder sommerfest for sektorens medlemmer den 17. juni i København og den 18. juni i Aarhus (se annoncen på foregående side). Her vil der blive afholdt en afskeds- og velkomstreception for henholdsvis Frederik Dehlholm og Camilla Gregersen. I Magisterbladet nr. 7, der udkommer den 22. august, bringer vi et portræt af den nye formand for de privatansatte i Dansk Magisterforening. mt Foto: Hans Søndergaard DM Privat er sektorblad for privatansatte medlemmer af DM. Ansvarshavende redaktør: Bjarke Friborg Redaktionssekretær: Vivian Voldgaard og Mogens Tanggaard Næste nummer af DM Privat udkommer den 12. september Forsidefoto: Colourbox Design og produktion: Datagraf Communications

Globalisering af magisterarbejdet

Globalisering af magisterarbejdet Globalisering af magisterarbejdet Rapport udarbejdet for DM Dansk Magisterforening Nana W. Hansen, Steen E. Navrbjerg og Anna P. Kylling April 2014 ISBN 978-87-91833-90-8 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

GLOBALISERING AF VIDENSTUNGT ARBEJDE

GLOBALISERING AF VIDENSTUNGT ARBEJDE Projektbeskrivelse GLOBALISERING AF VIDENSTUNGT ARBEJDE Den teknologiske udvikling og virksomhedernes internationalisering har øget mulighederne for at frigøre en række arbejdsfunktioner fra bindinger

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT \ INDHOLD \ IT-FAGETS FAGFORENING...............................................\ 3 \ TRYGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN......................................\

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

DM dansk magisterforening årsrapport 2013

DM dansk magisterforening årsrapport 2013 DM kort fortalt 2013 1 2 Christian Strøm har været adm. direktør i DM siden 2008. Som øverste administrative chef i DM er han ansvarlig for et budget på 150 millioner kroner og 110 fuldtidsansatte medarbejdere.

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Indhold: 1) Forslag til nyt punkt 4 i Handlingsplanen 2) Forslag til finansiering samt motivation 3) Alternativt budgetforslag 1) Forslag til nyt punkt

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1 OK2014 Urafstemning information om aftalen 1 Kære kollega Vi har nu indgået en aftale med arbejdsgiverne om forbedringer af industriens overenskomster. I forhandlingerne har vi især lagt vægt på at få

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Globalisering. dm privat

Globalisering. dm privat dm privat NR. 1 10. FEBRUAR 2012 SEKTOREN FOR PRIVATANSATTE DM Privat sætter globalisering på DM s dagsorden 3 Forskningen flytter til udlandet 4 Uddannelse er den bedste forsikring 6 Indere er også kolleger

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Messeoversigt Efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Som arbejdsgiver har du mulighed for at deltage på jobmesser i udlandet. Her

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. DORTHE BRINCK LILLELUND, JA-MEDLEM 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

Ingeniøren som leder. Resume

Ingeniøren som leder. Resume August 2010 Ingeniøren som Resume skab fremstår i dag som en uomgængelig faktor og en afgørende forudsætning for, at private og offentlige virksomheder og organisationer kan udvikle og begå sig i en stadigt

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT Indholdsfortegnelse: Om gennemgangen af forhandlingsresultatet: Side 1 Indledning: Side 2 Staten: Side 3 Kommuner: Side 7 Regioner: Side 10 Om gennemgangen af forhandlingsresultatet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø...

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 1 Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Sektor... 6 Køn... 7 Alder... 7 Stillingsniveau...

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Globalisering af magisterarbejdet

Globalisering af magisterarbejdet Globalisering af magisterarbejdet Rapport udarbejdet for DM Dansk Magisterforening Nana W. Hansen, Steen E. Navrbjerg og Anna P. Kylling April 2014 ISBN 978-87-91833-90-8 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere