information om automationsteknologier,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "information om automationsteknologier,"

Transkript

1 SESAM sekretariatet S E S A M - N Y T N R. 8 September 2007 I D E T T E N U M M E R : SESAM samler aktiviteterne IT integration - Hvorfor er IT integration interessant? Udpluk fra el-kurser 5 Hvad er GAPP? - Projektmodel Elektronisk projekt og dokumentstyringssystem til automationsbranchen. Hvorledes skabes en automationsstrategi Sekretariatet og kommende aktiviteter Punkter af særlig interesse: SESAM samler aktiviteterne, til fordel for medlemmerne. De få flere muligheder for at fokusere på automations problemstillinger. IT Integrations møde 2. oktober 2007 hos Grundfos i Bjerringbro. Samarbejde med MESA er indledt. SESAM er i samarbejde med flere virksomheder ved at udvikle et elektronisk dokumentstyringssystem til automationsbranchen Bestyrelse og medlemmer 12 SESAM samler aktiviteterne SESAM samler alle aktiviteter vedrørende informationsudveksling inden for automatisering og sammenkobling af produktionsudstyr. SESAM har tre fokusområder: Informationsformidling om automationsteknologier. Kendetegnet ved de normale SESAM møder. SESAM er et netværk af mere end 120 kunder, leverandører, rådgivere m.fl. inden for automation. Beskrivelse og opbygning af viden om god automatiserings praksis i fødevareindustrien. Denne aktivitet er kendt under navnet SESAM-FOOD og GAPP. Udarbejdelse af et projekt og dokumentstyringssystem til gennemførelse af automationsprojekter. Målet er at stille et værktøj til rådighed for kunder, rådgivere og leverandører. Et værktøj der kan være med til at sikre kvalitet i automationsprojekter. SESAMs fokus områder er illustreret i figuren i midten repræsenteres teknologien, det personlignetværk nederst i cirklen (SESAM), projektmodel og beskrivelsen af Gode Automations Projekt Processer (GAPP) repræsenteres med den blå cirkel og endelig repræsenterer den grønne cirkel et værktøj til projekt og dokumentstyring byggende på Microsoft Office Sharepoint Server (MOSS) 2007 teknologi. Ønsker du at få adgang til nogle af SE- SAM s netværk, produkter og ydelser så kontakt sekretariatet MES SESAM-FOOD Projektmodel ERP Fortrådning Fieldbus / sensor bus Remote I/O Personlig netværk Projekt- og dokumentværktøj Grund idéen bag foreningen er, at vi skal være en ERFA-gruppe og at møderne skal holdes hos virksomheder, der har en relation til det aktuelle emnet og gerne med besøg hos producerende virksomheder. Til at samle alle aktiviteterne har vi udtaget et domain: Her vil der i løbet af primo oktober komme links til samtlige aktiviteter i SESAM regi. De allerede kendte web adresser virker stadig. Det tilstræbes at give alle den optimale information om automationsteknologier, -processer samt modeller og værktøjer til gennemførelse af succesfulde automatiseringsprojekter. Carsten Nøkleby

2 Side 2 September 2007 IT INTEGR AT I O N H V O R F O R E R I T I N T E G R A T I O N I N T E R E S S A N T? S E S A M M Ø D E 2. O K T O B E R H O S G R U N D F O S A / S MES & ERP møde 2. oktober 2007 Grundfos Bjerringbro Mødet er udarbejdet i et samarbejde med Kravene til industrien bliver højere og højere pga. international konkurrence og lokale forhold i form af overenskomster, priser på råvare, logistik og nationale regler. Et af midlerne for at klare sig i konkurrencen kan være at automatisere og rationalisere produktionen. Det kunne så være rimeligt at spørge om hvad der så kommer efter automatisering for de producerende virksomheder, der allerede har automatiseret hovedparten af produktionen. Her kan svaret være automatisering på et andet plan, nemlig integration mellem IT systemer der styre virksomheden og produktions IT systemer. Det 77. SESAM møde vil fokusere på denne problemstilling, idet behovet for automatisering ikke forsvinder, men automationsprojekter vil ændre karakter fra et fokus på produktionsgulvet med & til en større fokusering på integration mellem IT systemer MES og ERP. SESAM mødet vil have fokus på de forventninger og realiserede mål forskellige producerende virksomheder har til en integreret løsning mellem det administrative IT systemer (Enterprise Resource Planning systemer - ERP) og produktions IT systemerne (MES, DCS, og ). Få indsigt i de bevæggrunde forskellige virksomheder har for at investere i IT integration mellem ERP systemet og produktions IT systemerne. Hvor se de fordelene og hvad sikre investeringen: Mere ensartede produktionsspecifikationer, Bedre udnyttelse af produktionsressourcer, Mere optimal produktionsafvikling, Bedre produktions- & kvalitetskontrol Mere ensartet produktionsdokumentation, der kan bruges på tværs af virksomhedens produktionsanlæg. Mulighed for produktions- & ERP Hvorfor? Produktions IT procesoptimering på tværs af produktionslinier. Udvalgte kunder og brugere vil forklare, hvorfor IT integration er interessant. Desuden bliver der indlæg fra kunder, rådgivere, brugere og leverandører om deres erfaringer med IT integration, samt de muligheder og problemer der har været relateret til et IT integrationsprojekt. Præsentationerne vil have fokus på følgende problemstillinger: Teknisk løsning (åbenhed, visualisering, teknologi, service og vedligeholdelse) Indflydelsen på produktionskapaciteten og kvaliteten (OEE resultater) Finansielle resultat (værdien af investeringen, tilbagebetalingstid, forretningsmuligheder) Krav til uddannelse Kvalitet af softwareløsning Under introduktionent til mødet vil der være en kort præsentation af en nylig gennemført investeringsanalyse inden for IT systemerne: ERP, MES, DCS, og. Analysen vil vise hvordan givne brancher forventer at investere i IT og automationssystemer. Derudover vil analysen angive forventninger til prisudvikling. Endelig vil der være en oversigt over top 10 kriterier, som kunder vælger deres leverandører og rådgivere efter. Kom og hør om disse forudsigelse passer Tilmelding på

3 SESAM-nyt nr. 8 Enterprise Resource Planning Side 3 Material Resource Planning Sales & Distribution Resources Execution & Batch Control Production & Quality Control Documentation Production & Process Optimization DCS DCS DCS DCS DCS Master Data Purchasing Specification DCS ERP Manufacturing Execution System MES Production Control Systems med konkrete kundecases. På mødet vil der være indlæg om ISA-95 standarden som ramme for udarbejdelsen af en kravspecifikation, idet standarden kan benyttes til at fastlægge hvilke informationer der er nødvendige at udveksle mellem systemer for salg, logistik, produktion, vedligehold og kvalitet. Informationen struktureres efter en UML model. ISA-95 kan ydermere anvendes til fastlæggelse af krav- LIMS Maintenance Management specifikation, valg af MES leverandør og for udvikling af en løsning. Kom og hør om erfaringerne og tal med specialister og mød ligestillede kolleger. TILBUD OM YDERLIGERE INFORMATION Der er mulighed for at købe bogen "Hitchhiker Guide to Operations Management, ISA-95 Best Practices Book 1.0" til 325,00 kr. excl. moms. Bogen er en samling af white papers fra ISA-95. Nedenfor er en oversigt over de emner bogen behandler. ISA-95 Best Practices and Business Case Evolve Through Manufacturing Application An Overview and Comparison of ISA-95 and OAGIS (Standards for Mfg. Systems Integration ISA-95 and OAGIS White Paper Series, White Paper #1) Related Manufacturing Integratioin Standards, A Survey (Standards for Mfg. Systems Integration ISA-95 and OAGIS White Paper Series, White Paper #2) ISA-95 As Is/To Be Study Method Manufacturing Information Systems - ISA-88/95 based Functional Definition Workflow Descriptions Using B2MML ISA-95 Based Operations and KPI Metrics Assessment and Analysis ISA-95: The (SAP) Enterprise-Plant Link to Achieve Adaptive Manufacturing ISA-95 Based Change Management Bestil boggen ved at sende en mail: Pris 325,- DKK Excl. moms

4 Side 4 September 2007 IT INTEGR AT I O N PROGR AM 2. OKTO B E R H V O R F O R E R I T I N T E G R A T I O N I N T E R E S S A N T? Registrering og kaffe Velkomst Carsten Nøkleby, SESAM :00 Grundfos overvejelser og valg af IT integration Lejf Fomsgaard, Grundfos :30 Pause Hvad er historien bag Grundfos investeringer i IT integration mellem ERP systemet SAP og de underliggende produktions IT løsninger. Få et indblik i bevæggrunde for investeringerne i denne integration samt et bud på, hvad der fremover forventes at nye tiltag for at integrere systemerne yderligere. Få et overblik over den tekniske systemarkitektur og de valgte system komponenter Saint-Gobain Isovers erfaringer med MES løsning Bent Myllerup, Saint-Gobain Isover Saint-Globain Isover har gennemført en integration mellem produktionssystemerne og det overliggende SAP ERP system. Det har været en god forretning med denne IT integration for alle parter i virksomheden. Hør om hvilken indflydelse denne integration har haft på udnyttelsen af produktionsressourcerne, hvorledes dette interface har givet mulighed for, at en produktions og procesoptimering, der har givet en væsentlig bedre lønsomhed. Få derudover en indsigt i de udfordringer der har være i gennemførelsen af dette integrationsprojekt. Hør om valg af IT teknologier rettet mod andre brancher og den tekniske løsning IT integration - erfaringer hos Arla Foods Arne Svendsen, Arla Foods Frokost Hør om de erfaringer som Arla Foods har gjort siden 2002 med integration mellem deres produktionssystemer og det overliggende ERP system. Hør om hvilke fokusområder og i hvilken takt de er realiseret fra start til i dag. Få indsigt i hvorfor Arla Foods gennemfører det og hvad de har fået ud af det. Hvad må det koste? Hvilke elementer er anvendt fra ISA- 95 modellen? Hvad er planerne fremover og hvilke områder berøres næste gang? Anvendelsen af ISA-95 til udarbejdelse af kravspecifikation for en IT integration Allan Møller Schmidt, COWI Pause Hvordan vælges den rette MES løsning? Hvordan dimensioneres en ny MES løsning, så det sikres at behovene dækkes, samtidig med at systemet ikke bliver for stort og komplekst? Hvordan integreres et ERP system bedst med et proceskontrol system? Ved at lave en systematisk analyse af behovene, forretningsgangene og de fremtidige mål i en virksomhed, fremkommer kravene til et nyt MES system. Her giver standarden ISA-95 gode værktøjer, der sørger for at man kommer hele vejen rundt i analysen, og sikrer at resultatet (specifikationerne) er skrevet, så leverandører forstår dem. Hør i dette indlæg om COWIs projektmodel, der baserer sig på ISA-95, og som er blevet anvendt hos forskellige kunder i forbindelse med MES projekter Nyt fra MESA - status fra konference i USA Michael Justesen, LogicaCMG SESAM og MESA har indledt et samarbejde om informationsudveksling, og i den forbindelse vil der være en kort orientering om de nyeste standardiserings tiltag inden for IT integrationsdomain. Informationen stammer fra den netop afholdte konference i USA En samlet løsning - et samarbejde mellem Siemens, Microsoft og LogicaCMG Frank Faurholt, Siemens, Bo Bennett, Microsoft og Klavs Esbjerg, WM-data (LogicaCMG) Siemens, Microsoft og LogicaCMG har indbyrdes indgået et antal samarbejdsaftaler og partnerskaber, der tilsammen sikrer at en produktionsvirksomhed kan få en sammenhængende samlet løsning dækkende hele virksomhedens behov for IT systemer, integration og supply chain kontrol. En samlet løsning der kan være med til at sikre at producerende virksomheder møder de nye udfordringer med logistik optimering, omkostningsreduktion, optimering af supply chain En samlet løsning der kan sikre at den producerende virksomhed har produkter og processer under kontrol Paneldiskussion - hvorfor er IT integration interessant? Carsten Nøkleby, SESAM Rundvisning hos Grundfos Der er mulighed for at se tre forskellige produktionslinier hos Grundfos: 1. En fuldautomatisk produktionslinie for et nyt lavenergiprodukt. 2. Tre nye fuldautomatiske komponentlinier. 3. Elektronikproduktion. Angiv ved tilmelding hvad du ønsker at se.

5 Udpluk af el-kurser på Aalborg tekniske skole Termografering E254 I perioden september 2007 (3 dage) - NY Industriel Ethernet, opsætning E129 I perioden september 2007 (5 dage) NY Can Bus kursus I perioden november 2007 (2 dage) - NY, højniveauprogrammering med Visual Basic E186 I perioden november 2007, industrielle bussystemer E130 I perioden december 2007 (5 dage), soft programmering E131 I perioden december 2007 (5 dage), opsætning af dataopsamling i produktionsanlæg E256 I perioden december 2007 (5 dage) Udstyr på -kurser : Siemens og Allen Bradly Skole kan også tilbyde din virksomhed specielt tilrettelagt kurser, der kan sammensættes præcist efter jeres ønsker og behov. Vores undervisere tager også gerne ud i virksomheden og afholder kursus, hvis det er praktisk muligt. Prisen aftales nærmere med skolen. Tilmelding via skolen hjemmeside: Tilmeld på adressen Gå ind under El, her har du mulighed for at tilmelde dig, de kurser du ønsker Tilmelding og yderligere oplysninger kontakt: Uddannelsessekretær Manuela Brümmer telefon: mobil: mail: Uddannelseskonsulent Majbritt Laursen telefon: mobil: mail: Teknologi & kommunikation Øster Uttrup Vej 1 Postboks Aalborg Tlf

6 Side 6 Se ptem ber 2007 H VA D E R G A P P? - SESAM-FOOD PROJEKTMODEL En fælles standard Kom hurtigt i gang GAPP projekt og dokumentværktøj er værktøjet, der sætter dig i stand til lettere at udarbejde beskrivelser, og som samtidig forbedrer din kommunikation med dine samarbejdspartnere, så misforståelser mindskes. GAPP projekt og dokumentværktøjet er en fælles standard for beskrivelse af automatiseringsprojekter i fødevareindustrien. Værktøjet er blevet til i samarbejde med en lang række toneangivende aktører i branchen, så kvaliteten og det faglige niveau i beskrivelserne altid er i top. Når du har tegnet abonnement, finder du det aktuelle elektroniske projekt og dokumentparadigme på GAPP hjemmesiden og ved hjælp fra vejledningen i beskrivelsesanvisningen, udarbejder du den projektspecifikke beskrivelse. GAPP beskrivelsesanvisninger indeholder projektmodel med tilhørende checklister og dokumentskabeloner der alle kan guide dig igennem et automatiseringsprojekt. GAPP kurser SESAM holder løbende introduktionskurser, hvorefter du hurtigt vil være i stand til at arbejde med beskrivelsesværktøjet, og du vil samtidigt undgå at lave begynderfejl. Hvis du ønsker at vide mere om vores kurser eller firmakurser og hvornår de afholdes kan du kontakte SESAM sekretariatet på telefon eller mobil En forenklet arbejdsgang Med GAPP projekt og dokumentværktøj får du én fælles projektmodel for branchen, og et sæt af checklister og dokumentskabeloner, der sikre at gældende krav til specifikationer af automationsprojekter overholdes. GAPP projekt og dokumentværktøj består af 3 elementer: Det betyder, at dine samarbejdspartneres fokus rettes mod det, der er særligt for den enkelte del i projektet. GAPP beskrivelseschecklister og beskrivelsesskabeloner kan anvendes til at udarbejde automatiseringsprojekt beskrivelser. Med GAPP projekt og dokumentværktøj har du adgang til de fleste arbejder, lige fra instrumentering, installation, hardware, software, m.fl. GAPP beskrivelse af projektmodellen. En håndbog i opbygningen og brugen af projekt og dokumentværktøjet. GAPP beskrivelser - en arbejdsspecifik de facto standard, som sammen med projektspecifikke beskrivelser udgør den samlede projekt beskrivelser. Et hverdagsværktøj hos mange GAPP projekt og dokumentværktøj er allerede udbredt i branchen. Fra starten anvendte 3 fødevareproducerende virksomheder GAPP projekt og dokumentværktøjet. Et stigende antal virksomheder ønsker GAPP anvendt på deres automatiseringsprojekter. Over 60 virksomheder abonnerer på GAPP projekt og dokumentværktøj, og de største fødevareproducenter, rådgivere og automationsleverandører, maskinbyggere, m.fl. har allerede taget standarden til sig.

7 SESAM-nyt nr. 8 Side 7 GAPP Gode Automations Projekt Processer Bliv en del af SESAM-FOOD Når du køber GAPP projekt og dokumentværktøj får du ikke bare værktøjet, du bliver også medlem af foreningen SESAM.- FOOD. Som medlem bliver du holdt ajour med de seneste udviklingstendenser i automatisering i fødevareindustrien, du kan være med til at præge udviklingen i branchen, og du opnår desuden rabatter på SESAMs publikationer og arrangementer. Dine fordele som medlem af SESAM-FOOD Bliv holdt ajour med de nyeste udviklingstendenser i automation i fødevareindustrien. Få rabat på arrangementer Få rabat på SESAM-FOOD publikationer Deltag i faglige læringsnetværk Deltag i udviklings og standardiseringsaktiviteter inden for automatisering i fødevareindustrien. Fødevare Myndighedskrav Automation SESAM er en synlig og slagkraftig forening, der samler fødevare- og automationssektorens kræfter og under ét prioriterer udviklingsbehov og indsats for fælles metode og værktøjer på tværs af brancherne. IT ERP Tele.. MES Koncern netværk Fabriks netværk Beskrivelser med mange fordele GAPP projekt og dokumentværktøj giver dig og dine samarbejdspartnere en række fælles og individuelle fordele: Automation..... Fortrådning Fieldbus / sensor bus Remote I/O Proces netværk Field netværk Få en ensartet struktur Det bliver nemmere for dig at placere og finde informationer på grund af en fælles og ensartet struktur i beskrivelserne. Spar tid på beskrivelserne Du sparer tid på beskrivelsesarbejdet, da beskrivelserne på en ensartet måde angiver de generelle specifikationer for et arbejdes udførelse. Kvalitetssikret indhold Vores faglige redaktører ajourfører løbende værktøjet, og du vil opleve, at beskrivelsernes indhold altid er kvalitetssikret og opdateret, også når det gælder normer og standarder. Forbedret kommunikation Kommunikationen mellem dig og dine samarbejdspartnere bliver forbedret, da den fælles standard gør at mange misforståelser mindskes, og at alle parter kommer til at tale samme sprog. Enklere beslutninger Når både du og dine samarbejdspartnere på en sag anvender beskrivelsesværktøjet, bliver det enklere at beslutte, i hvilke arbejdsbeskrivelser og faser de enkelte ydelser skal specificeres. En checkliste, der giver større sikkerhed Projekt og dokumentværktøjet fungerer som en checkliste for de forskellige arbejders ydelser, så der er større sikkerhed for, at alt huskes i udarbejdelsen af beskrivelser. Brugernes oplevelser og forventninger Divisionsdirektør teknik og medlemmer Henning Lorentzen, Arla Foods udtaler: Arla Foods har været blandt initiativtagerne til SESAM-FOOD samarbejdet og vil være en aktiv, drivende part. Vi har en klar interesse i at få en fælles projektmodel for proces-automations projekter i den danske fødevarebranche. Derfor finder vi det yderst positivt, at både producenter, leverandører og offentlige institutioner bakker op om dette unikke samarbejde. Vi tror på, at en ensartet projektmodel har potentiale til at give hele branchen et løft i gennemførelsen af projekter - resulterende i bedre konkurrence-evne og øget fødevaresikkerhed generelt Chris Shelley Vice President APV udtaler: At være en ledende leverandør at udstyr og services til den globale fødevareindustri, betyder at vi føler et stort ansvar for den fortsatte udvikling. Hos APV mener vi, at stærke relationer med vores partnere er yderst nødvendige, og en måde at udvikle og styrke disse på, er ved at levere den højeste værdi gennem verdensledende automationsløsninger. Vi ser meget tydeligt denne udvikling på mange af de globale markeder vi operer på, og er glade for at Danmark endnu engang indtager en ledende rolle indenfor fødevareindustriens udvikling hen imod en bedre og mere konkurrencemindet industri for både aktører og forbrugere. Vi støtter derfor op omkring dette initiativ, og er glade for proaktivt at præge dette arbejde.

8 Side 8 September 2007 Elektronisk projekt og dokumentstyringssystem til automationsbranchen Baggrund Baggrunden for projektet er et identificeret behov for at styre projekter og den dertilhørende dokumentation. Et system der skal understøtte GAPP projektmodellen og de tilhørende dokumentskabeloner og værktøjer. Et elektronisk projekt og dokumentstyringssystem (EPDS), der kan håndtere de interne såvel som eksterne dokumenter, referater, breve og mails, som udarbejdes i forbindelse med et automationsprojekt. Systemet skal desuden sikre en optimal kommunikation i projektgruppen og kommunikation til eksterne bl.a. byggebranchen og maskinproducenterne. På nuværende tidspunkt har 8 virksomheder, bestående af 5 fødevareproducenter, 1 IT leverandør, 1 rådgiver og 1 systemintegrator, udarbejdet et idéoplæg og en kravspecifikation. Det næste skridt er at protype en model, der kan danne baggrund for løsningsbeskrivelsen og den efterfølgende implementation. Succeskriterier Der er fastlagt følgende succeskriterier for projektet: At første version af EPDS Light Edition er klar primo At brugerne får et reduceret tidsforbrug på dokumenthåndtering i forbindelse med projekter. At bruger og kunder fremadrettet tror på løsningen og er villig til at betale for den videre udvikling. At det bliver en brancheløsning for gennemførelse af automationsprojekter i fødevareindustrien. At virksomhederne bag udviklingen vil støtte op om en fælles løsning på lang sigt. Der findes en eller flere partnere der vil vedligeholde EPDS platformen og de 10 moduler. Projektidé løsnings screening Idéen er at udvikle, sælge og vedligeholde et WEB baseret projekt- og dokumentstyringsplatform baseret på Microsoft Office Share Point Server version 3 (i.e. MOSS 2007). EPDS platformen skal være modul opbygget, således at funktionalitet kan tilvælges efter behov. Der er identificeret 2 basis moduler, 7 moduler og to tillægsmodul, der er bundet sammen vha. MOSS 2007 teknologien. Målet er, at systemet findes i tre editions: Light, Small Business og Professionel Business Editions. Kernen har de basale elementer til at identificere, finde og styre indholdet i de enkelte moduler. De modulelementer, der vil være i en beta version primo 2008, vil svare til Light Edition: Brugergrænseflade, projektmodel, skabeloner og dokumenthåndtering. Den måde hvorved f.eks. skabeloner med indbygget hjælp er integreret i projektmodellen, er ved at de dokument leverancer der skal startes i en given fase vil blive illustreret. Derudover kan de leverancer i form af skabeloner, der skal afleveres ved en given gate være tilgængelige. Der vil være et utal af muligheder for at få sorteret og illustreret skabelonerne, leverancer og status på givne dokumentleverancer. F.eks. kunne et skærmbillede vise alle de dokumenter, der er i tilstanden review og godkendt. Dermed får projektdeltagere og ledere et hurtigt overblik. Årsagen til denne fleksibilitet er at alle dokumenter vil bliver forsynet med udvalgte meta data. Dokumenthåndtering er et modul, der kan konfigureres, således at de enkelte projekter får deres egen bibliotek, hvor alle dokumenter kan gemmes og styres. Brugergrænsefladen bygger på en browser løsning (MOSS 2007), hvor den enkelte konstruktør, udvikler, projektleder og leder kan finde netop den nødvendige information på følgende måde: Basis platform Light Edition Skabeloner med Indbygget hjælp Dokumenthåndtering Small Business Edition Forretningsprocesser Standarder Måling og værktøjer Projektmodel GAPP v1 Professionel Business Edition Eksempler Brugergrænseflade WEB platform MOSS 2007 Interfaces til andre systemer Projekt porteføjle styring Tillæg Projekt Benchmarking Udvælgelse i forhold til fase og/eller gate. Direkte links ved navigering Aktive WEB hjemmesider med tilhørende dokumenter og struktur. Søgning Direkte i databasen Endelig vil adgangsrettigheder og brugeradministration blive inkluderet i en Light Edition version. Er du interesseret i projektet, så kontakt SESAM sekretariatet.

9 SESAM-nyt nr. 8 Side 9 Hvorledes skabes en automatiseringsstrategi i en dynamisk verden? Kundernes krav om lavere priser, hurtigere leverancer og højere service niveau, bevirker at leverandørerne af automationsudstyr bliver nødsaget til at gå nye veje. For at leverandørerne kan efterleve forventningerne til prisen, bliver de nødsaget til at se på nye teknologier der er præget at volumen og masseproduktion. Altså leverandørerne må vælge teknologier fra konsum markedet. Dette valg giver leverandørerne nogle umiddelbare fordele i form af lavere komponent priser, og et marked hvor antallet af udviklingsmedarbejdere også er større. Dette valg af teknologi fra konsum markedet giver også nogle udfordringer for leverandørerne, men også for kunderne, idet levetiden for produkter bygget på konsumvare teknologier er meget mindre end det normal kendte fra automationsbranchen. Der vil i fremtiden komme større krav om udskift af udstyr når vi tage udgangspunkt i den investeringsanalyse som blev gennemført i foråret Her er der et klart billede af at kunderne forventer lavere priser på hardware til automation. En af ulemperne for kunderne er at service- og vedligeholdelsesperioden nedsættes, og leverandørerne kan bekræfte at funktionaliteten kan genetableres; men det må forventes at levetiden er under 10 år og nærmere sig mere 5 år. Denne udvikling inden for automationsudstyr stiller nye krav til producerende virksomheder og deres fremtidige automationsstrategi. Det er så nærliggende at spørge, hvorledes ledelsen i producerende virksomheder fastlægge et strategi for automatisering? Levetid på automationsudstyr Producerende virksomheder og automationsleverandører kan bliver nødsaget til at søge nye veje for at klare den internationale konkurrence, derfor må det forventes at vi i fremtiden, ser tættere samarbejde mellem kunder og leverandører. Målet med dette samarbejde vil være at opnå den bedste løsning, hvor parterne i tæt samarbejde forholder sig til produkt, proces og teknologi. Der vil blive fokuseret på at opnå automationsløsninger, der vil reducere Total Cost of Ownership for et anlæg. Denne reduktion af omkostningerne kan hovedsagelig opnås ved at reducere drift og vedligeholdelsesomkostningerne for et anlæg. For at opnå denne reduktion kan det blive nødvendigt at investere flere midler i design fasen af projektet, for at få skabt den optimale løsning. Derfor må det forventes at initial omkostninger i forbindelse med automatiserede anlæg vil stige, men de totale omkostninger vil blive reduceret. Der vil også blive set samarbejdsformer, der bygge på at leverandører og kunde deler omkostninger, risici og indtjening mellem sig i et fastlagt mønster. Af den årsag ønsker vi i SESAM, at skabe et forum for chefer, der kan anvendes til i fællesskab af tale og forholde sig til virksomhedernes udfordringerne med automatisering. Et helt aktuelt emne at behandle: Hvorledes formuleres og implementeres en automationsstrategi i producerende virksomheder. Der vil være mulighed for at diskutere, hvorledes skabes en strategi i en virksomhedsfusion? Kontakt SESAM sekretariatet hvis du er interesseret i dette nye forum. Stort & komplekst Automationsgrad og kompleksitet Lille & simpelt Det kan bekræftes at flere producerende virksomheder har store udfordringer, fordi deres hovedkompetence ikke er automation; men automation kommer til at spille en større og større rolle for fremtidens produktionssystemer i Danmark År

10 Side 10 September 2007 Sekretariatet Sekretariatsfunktionen varetages af SE- SAM-World, som består i at styre og koordinere aktiviteterne i SESAM, SESAM- FOOD og GAPP tool gruppen. SESAM-worlds opgaver er at udarbejde programoplæg og invitere foredragsholdere samt afvikle arrangementerne. SE- SAM-world sikre også at aktiviteterne styres og koordineres i SESAM-FOOD og de tilhørende arbejdsgrupper. SESAM-world sikre også at der findes referater og materiale fra møder der foregår i SESAM, SESAM-FOOD og GAPP gruppen. SESAM-world står for at viden formidles til SESAMs og SESAM-FOODs medlemmer. Desuden sikre SE- SAM-world, at der udarbejdes en produkt- og investeringsanalyse inden for industriel IT automatisering (,, MES og ERP). Desuden skal SESAM-world arbejde for at markedsføre SESAM og SESAM-FOOD. SESAM-world varetager SESAM og SESAM-FOODs interesser og skal hjælpe med til at udvide foreningens aktiviteter og interessen for foreningen SESAM. Annonce priser Oplaget er 1600 stk. rettet direkte til personer der arbejder med automatisering. 1/1 side: 1.500,00 DKK 1/2 side: 1.000,00 DKK 1/4 side: 800,00 DKK 1/8 side: 600,00 DKK Alle priser er excl. Moms. Deadline for annoncer 3. december Kommende SESAM møder Der vil i efteråret 2007 og foråret 2008 blive afholdt SESAM møder med fokus på IT integration set fra flere synsvinkler. Møderne afholdes som sædvanlig i virksomheder der har relation og erfaringer med temaet. Dec./jan. : Forår 2008: Hvilke erfaringer har vi med IT integration? Gennemgang af flere kundecases, og ISA-95 anvendt til implementering af en løsning. Der vil blive afholdt er arrangement om Make2Pack og PackML. Standarder fra OMAG til programmering til pakkeriudstyr. Derudover er der kommet forslag til temaer: - Optimering af produktionen og forbedring af produktiviteten. - Dataopsamling, OEE og SPC. - Hvorledes opleves IT integration set fra alle involverede parters side? MES Survey 2007 fra MESA tilgængelig MES survey 2007 fra MESA kan bestilles hos MESA via link:

11 SESAM-nyt nr. 8 Side 11 Investeringsanalyse 2007 I forbindelse med IT integrationskonference blev der gennemført en investeringsanalyse, der kan rekvireres fra SESAM sekretariatet. Et kort resume: Der er en stigende interesse for investering i automation i de kommende år (bredt defineret). Stigningen er dog markant i fødevareindustrien. De primære investeringer vil finde sted i den øvre del af automationspyramiden (MES og ERP). I fødevareindustrien er der dog et stort investeringsbehov på de nederste niveauer i automationspyramiden (i.e instrumentering,, mm.) Softwareinvesteringerne peger til gengæld temmelig entydigt på, at ERP er storebror i investeringslysten, tæt forfulgt af bunden af automationslaget. Det kan tyde på, at der er nogle der stadig er i gang med den basale automation og der er andre, som er i gang med bølge 2 nemlig at integrere MES/ERP? Samarbejde med MESA International SESAM er ved at indgå et samarbejde med MESA International. Samarbejdet v indebærer, at SESAMs medlemmer får rabat på MESA s arrangementer. Derudover vil SESAM i samarbejde med MESA arrangere en større automationskonference i Danmark. Alle kontaktpersoner i medlemsvirksomhederne vil blive informeret om mulighederne for rabat hos MESA i efteråret Se yderligere information på Hr. K & Hr. L

12 M E D L E M M E R AU2MATE AARHUS KARLSHAMM ABB ACTIVE COMMUNICATION AN GROUP APV ARLA FOODS ATKINS DANMARK BALSLEV BEIJER ELECTRONICS BRODERSEN AUTOMATION BANG & OLUFSEN BIRCH & KROGBOE - DANBREW BOMAN CE BRUUN AUTOMATION & IT B&R INDUSTRIAUTOMATISERING CARLSBERG CENTRUM PÆLE CHR. HANSEN COLUMBUS IT PARTNER CFS SLAGELSE COWI DAT-SCHAUB HOLDING DALUM PAPIR DANIIT DANSK AUTOMATION & ANALYSE DAMCOS DANFOSS DANFOSS DRIVES DANISH CROWN DANISCO DANSK EL-FORBUND DANSK STYRINGSTEKNIK DLG DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET DONG ENERGY DONG ENERGY GENERATION ELTROLUX HOME PRODUCTS ELOPAK DANMARK ELTRONIC EMERSON PROCESS MANAGEMENT ENERGI E2 FKILOGISTEX FLSMIDT AUTOMATION FORSKNINGSCENTER RISØ GARTNER DANMARK GEA LIQUID PROCESSING SCANDINAVIA GLENCO GREEN MATIC GRONTMIJ CARL BRO GRUNDFOS HANS FØLSGAARD HH AUTOMATION A/S HOUSE OF PRINCE I2R IAAPS IC AUTOMATION INNOVATIC INSATECH INVENSYS PROCESS SYSTEMS JOKAN JUNCKERS INDUSTRIER KIMS KJÆRGAARD KRÜGER LAURITZ KNUDSEN LEMVIGH-MÜLLER LEO-PHARMA LPT-IT LANTMANNEN LANTMÄNNEN DANPO LYNGSOE SYSTEMS MARK INFORMATION MARKMANN PROSYSTEM MASKINSIKKERHED NEOPROCESS NIELSEN-AUTOMATION NIRAS NORVIDAN OVERSEAS NNE PHARMAPLAN NNIT NOVO NORDISK NOVOTEK PJD PENTRA PHOENIX CONTACT PICCA AUTOMATION POST DANMARK PR ELECTRONICS PROCES-DATA RAMBØLL ROBO[CLUSTER] ROCKWELL AUTOMATION ROSE POULTRY SAAP ENGINEERING SAINT-GOBAIN ISOVER SCAN-TRONIC SCANVAEGT INTERNATIONAL SCHNEIDER ELECTRIC SCHUR PACKAGING SYSTEMS SEELEN SESAM-WORLD SFK SYSTEMS SIEMENS SIEMENS BUSINESS SERVICES SIEMENS A&D - UGS PLM SOFTWARE SLAGTERIERNES FORSKNINGSINSTITUT SOCO SYSTEM SCHUR PACKAGING SYSTEMS SUN CHEMICAL TETRA PAK HOYER TOMS GRUPPEN TRICON TECHSOFT TEKNIQ TULIP FOOD COMPANY VESTAS WIND SYSTEMS V&S DANMARK WM-DATA WONDERWARE SCANDINAVIA ZENIT AUTOMATION ÅF ÅLBORG INDUSTRIES ÅLBORG TEKNISKE SKOLE B E S T Y R E L S E Carsten Nøkleby, Formand SESAM-world Vestre Allé Silkeborg Tlf Alex Severin, Næstformand NNE Pharmaplan A/S Gladsaxevej Søborg Tlf.: Lejf Fomsgaard, Medlem Grundfos A/S Poul Due Jensens Vej Bjerringbro Tlf.: Torben Schmidt, Suppleant Grontmij Carl Bro as Granskoven 8 Glostrup 2600 Tlf.: Per Møller Hemmingsen, Kasserer serer Siemens A/S Borupvang Ballerup Tlf.: Kim Madsen, Medlem FKI Logistex A/S P. O. Pedersens vej Århus N Tlf.: Gert Vestergaard, Suppleant Niras A/S Sortemosevej Allerød Tlf.: Lasse Andersen, Suppleant Zenit Automation Absalonsgade København V Tlf.: Medlemskab af SESAM Et års medlemskab koster for en virksomhed 6.500,- kr. excl. moms og 1.500,- kr. excl. moms for læreanstalter og enkeltmandsvirksomheder. Der tegnes én kontaktperson for hele virksomheden. Alle medarbejdere fra virksomheden er velkomne til at deltage til møderne og prisen er 925,- kr. excl. moms pr. deltager. Ved indmeldelse i løbet af året, beregnes medlemskontingentet for den resterende periode ved at gange antal resterende måneder frem til 31. august med 1/12 af kontingentet. SESAM sekretariatet Vestre Allé Silkeborg Danmark Tlf Fax nyt.dk am-nyt.dk

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark IT integration Integration mellem produktions IT systemer og administrative IT systemer Enterprise Resource Planning ERP Master Data Purchasing Material Resource Planning Sales & Distribution LIMS Maintenance

Læs mere

Hvor og hvordan anvendes radio tags - RFID?

Hvor og hvordan anvendes radio tags - RFID? Hvor og hvordan anvendes radio tags - RFID? Introduktion ERP SESAM møde nr. 66 8. december 2004 Automation IT Tele PLC.......... MES PLC............ SCADA Koncern netværk Fabriks netværk.......... Fortrådning

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking Energi & forsyning Energi & forsyning Opstartsmøde Velkomst Hvem og hvad er SESAM? Program 09:30-10:15 Velkomst og introduktion Carsten Nøkleby, SESAM-World 10:15-10:30 Rammerne for dagen - Mål og formål

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking SESAM møde 104 Produktions it & Automation Strategisk, taktisk og operationelt SESAM møde 104 Hvorledes udarbejdes en produktions it strategi? Hvorledes implementeres en produktions it strategi? Hvad er

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking Energi & forsyning Energi & Forsyning SRO standardisering i forsyningsvirksomheder Økonomisystem Kundecentersystem Dokument & projektstyringssystem Portal og kommunikation Ledelsesrapporteringssystem Asset

Læs mere

Ny viden gennem netværk. Automation Produktion Proces IT Projektledelse

Ny viden gennem netværk. Automation Produktion Proces IT Projektledelse Ny viden gennem netværk Automation Produktion Proces IT Projektledelse Automatisering Produktion Proces It Projektledelse SESAM-World Aktiviteter Teknologi & standardisering Energi & forsyning Fødevareproduktion

Læs mere

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg?

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? SESAM møde 107 Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? Analyse Projektbeskrivelse Løsningsbeskrivelse Fremstilling

Læs mere

Energi & forsyning IT sikkerhed og SRO anlæg

Energi & forsyning IT sikkerhed og SRO anlæg Energi & forsyning Energi & Forsyning IT sikkerhed og SRO anlæg 1 Energi & Forsyning IT sikkerhed og SRO anlæg Hvorfor skal vi fokusere på it sikkerhed ifm. SRO anlæg? Hvad stiller det af krav til systemer

Læs mere

Kursusprogram i Gode Automations Projekt Processer

Kursusprogram i Gode Automations Projekt Processer Automation Projektledelse Networking Kursusprogram i Gode Automations Projekt Processer Analyse Projektbeskrivelse Løsningsbeskrivelse Fremstilling Indkøring Aflevering Evaluering Idé Systembeskrivelse

Læs mere

Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen

Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen Automation Projektledelse Networking Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen SESAM nr. 85 møde 17. september 2009 Brugergrænseflader til udstyr og systemer - Hvorledes monitoreres organisation

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking SESAM møde 106 Opbygning af produktionsanlæg HMI, proces kontrol, standardisering SESAM møde 106 Hvad kræver det at kommer man fra Proces & Instrumenterings diagram til kørende anlæg? Hvad er fordele og

Læs mere

Produktivitet Automation og produktivitet

Produktivitet Automation og produktivitet Produktivitet PRODUKTIVITET Automation og produktivitet SESAM møde nr. 102 Produktivitet Automation og produktivitet 1 Program SESAM møde nr. 102 09:00-09:15 Velkomst og introduktion Carsten Nøkleby Kort

Læs mere

Deltag i de tre workshops: 1) Hvad er fremtidens platforme? 2) Hvad er fremtidens standarder? 3) Hvem er fremtidens automationstekniker?

Deltag i de tre workshops: 1) Hvad er fremtidens platforme? 2) Hvad er fremtidens standarder? 3) Hvem er fremtidens automationstekniker? Fremtidens platform? Fremtidens automations og produktionsplatforme: ERP, MES, DCS, SCADA og PLC er under forandring. Deltag i de tre workshops: 1) Hvad er fremtidens platforme? 2) Hvad er fremtidens standarder?

Læs mere

Mennesker & teknik om 5-10 år. Workshops fra SESAM seminaret den 24. marts 2010

Mennesker & teknik om 5-10 år. Workshops fra SESAM seminaret den 24. marts 2010 Mennesker & teknik om 5-10 år Workshops fra SESAM seminaret den 24. marts 2010 Automatisering Produktion Proces It Projektledelse Ramme for workshop Deltagere i workshop Abstrakt for mødet Kultur, politik

Læs mere

Automation og vedligehold

Automation og vedligehold Automation Projektledelse Networking Automation og vedligehold Hvorledes fastlægges en vedligeholdelsesstrategi i forhold til produktionsprincipper & teknologier, og på baggrund af Life Cycle Cost SESAM

Læs mere

Indkøb af maskiner og automationsløsninger

Indkøb af maskiner og automationsløsninger Indkøb af maskiner og automationsløsninger SESAM nr. 109 seminar 22. april 2014 Seminaret afholdes hos: Arla Foods Sønderhøj 14 8260 Viby J Seminaret er udarbejdet i samarbejde med foredragsholderne Indkøb

Læs mere

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE Innovation og vækst starter på NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE 3. - 6. september 2013 h i 1 3. d k 5 0 Å R S J U B I L Æ U M Hele den danske industri mødes på Nordens største industrimesse I år fejrer

Læs mere

SESAM Generalforsamling

SESAM Generalforsamling SESAM Generalforsamling Den 16. september 2015 Afholdes hos Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV kl. 18:00 20:30 27. ordinære generalforsamling vil blive afholdt ifølge vedtægter for SESAM. Dagsorden

Læs mere

Referat fra Make2Pack møde

Referat fra Make2Pack møde Referat fra Make2Pack møde 29-11-2010 Møde data Dato: 29.11.2010 Kl.: 9:30 13:00 Sted: Carlsberg Danmark A/S, Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia Deltagere Deltager Firma Mail Ole Christian Olsen Carlsberg

Læs mere

Processen at vælge leverandører og systemintegratorer

Processen at vælge leverandører og systemintegratorer Introduktion Processen at vælge leverandører og systemintegratorer ERP Carsten Nøkleby Formand SESAM Civilingeniør & Ph.D MES.. SCADA Koncern Fabriks PLC......... Fortrådning PLC......... Fieldbus / sensor

Læs mere

Fremtidens IT platform

Fremtidens IT platform Automation Projektledelse Networking Fremtidens IT platform Hvad betyder fremtidens IT platform for udviklingen af automatiserings applikationer? ERP SESAM nr. 83 møde 15. januar 2009 PLC......... MES

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur GAPP GAPP projektmodel Struktur Gennemgang af GAPP projektmodel struktur Formål og mål med GAPP projektmodel Struktur af dokumenter Referencemodel og tilhørende matrice Baggrund Produktion Automation Myndigheds-

Læs mere

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg?

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? Hvorledes kan små og mellemstore virksomheder få et setup til at

Læs mere

Referat fra sporbarhedsmøde

Referat fra sporbarhedsmøde Referat fra sporbarhedsmøde 01-12-2010 Møde data Dato: 01-12-2010 Kl.: 9:00 13:00 Sted: COWI, Havneparken 1, 7100 Vejle Deltagere Deltager Firma Mail Mads Vistisen Arla Foods a.m.b.a mavit@arlafoods.com

Læs mere

Produktions it & Automation

Produktions it & Automation Produktions it & Automation Strategisk, taktisk og operationelt Hvorledes udarbejdes en produktions it strategi? Hvorledes implementeres en produktions it strategi? Hvad er der af muligheder for at digitaliser

Læs mere

Reference arkitektur for dokumentation i automationsprojekter

Reference arkitektur for dokumentation i automationsprojekter Reference arkitektur for dokumentation i automationsprojekter SESAM nr. 110 seminar 3. juni 2014 Seminaret afholdes hos: Solar Danmark A/S Industrivej Vest 43 6600 Vejen Seminaret er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Værdien af Manufacturing Execution System

Værdien af Manufacturing Execution System Værdien af Manufacturing Execution System Produktionsplanlægning Produktionsoptimering Analyse og kvalitet Energi og miljø Vedligehold SESAM nr. 93 seminar 31. marts 2011 Seminaret afholdes hos: Rambøll

Læs mere

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark IT integration Integration mellem produktions IT systemer og administrative IT systemer Enterprise Resource Planning ERP Master Data Purchasing Material Resource Planning Sales & Distribution LIMS Maintenance

Læs mere

Udfordringer Automation Projektledelse Networking

Udfordringer Automation Projektledelse Networking Udfordringer Forsyningsvirksomhedernes udfordringer med anvendelse af it, for at effektivisere forretningen, øge forsyningssikkerheden og øge servicen over for kunderne Proceskonsulent Lene Jensen, COWI

Læs mere

Opbygning af produktionslinjer Hvorledes standardiseres produktionsudstyr?

Opbygning af produktionslinjer Hvorledes standardiseres produktionsudstyr? Opbygning af produktionslinjer Hvorledes standardiseres produktionsudstyr? Hvad gør virksomheder når produktionsudstyret ikke er standardiseret? Hvad kan og er opnået ved standardisering af produktionsudstyr?

Læs mere

Trådløs kommunikation

Trådløs kommunikation Trådløs kommunikation Hvilke muligheder giver trådløs kommunikation for at opnå mere fleksibel produktion og større mobilitet? Fjernaflæsning - Standardisering - Sikkerhed SESAM nr. 94 seminar 23. juni

Læs mere

Produktivitet. Automation og produktivitet. SESAM seminar nr. 102 13. marts 2013. Seminaret afholdes hos: Vattenfall A/S

Produktivitet. Automation og produktivitet. SESAM seminar nr. 102 13. marts 2013. Seminaret afholdes hos: Vattenfall A/S Produktivitet Automation og produktivitet SESAM seminar nr. 102 13. marts 2013 Seminaret afholdes hos: Vattenfall A/S Fynsværket Indgang 1 Havnegade 120 5000 Odense C Seminaret er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Energi management & Energibesparelse i industrien

Energi management & Energibesparelse i industrien Energi management & Energibesparelse i industrien Bæredygtig produktion nye standarder Energi Management - Energibesparelser SESAM nr. 92 seminar 27. januar 2011 PLC........ MES PLC.......... SCADA ERP

Læs mere

Opgradering og udskiftning af produktions it og automation

Opgradering og udskiftning af produktions it og automation Opgradering og udskiftning af produktions it og automation SESAM seminar nr. 101 6. december 2012 Seminaret afholdes hos: Lemvigh-Müller A/S Nordager 1 6000 Kolding Seminaret er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Sesam seminar nr. 106. Sesam seminar nr. 106 - Opbygning af standard bibliotek til PLC / SCADA / MES

Sesam seminar nr. 106. Sesam seminar nr. 106 - Opbygning af standard bibliotek til PLC / SCADA / MES Sesam seminar nr. 106 Opbygning af standard software bibliotek til PLC / SCADA / MES Fokus områder: Fundament & omfang af software bibliotek Overvejelser i forbindelse med etablering af bibliotek Vedligeholdelse

Læs mere

IT sikkerhed og SRO anlæg

IT sikkerhed og SRO anlæg IT sikkerhed og SRO anlæg Hvorfor skal vi fokusere på it sikkerhed ifm. SRO anlæg? Hvad stiller det af krav til systemer og organisation? Hvad findes der af værktøjer? Få hjælp til at sikre dit SRO it

Læs mere

Automationsleverandører. Producent. Automationsprojekt. System integratorer. IT leverandører

Automationsleverandører. Producent. Automationsprojekt. System integratorer. IT leverandører S E S A M - N Y T April 2008 Automation Projektledelse Networking I D E T T E N U M M E R : Forøg innovationen gennem netværk Make2Pack - SESAM møde nr. 79 Sådan fik vi MES til at fungere med SAP Strategi

Læs mere

Industri 4.0 Digitalisering af produktionen Fra sensor til information til forretning Hvad er praksis i dag og hvad vil blive fremtidens praksis?

Industri 4.0 Digitalisering af produktionen Fra sensor til information til forretning Hvad er praksis i dag og hvad vil blive fremtidens praksis? SESAM seminar 3. december 2015 Industri 4.0 Digitalisering af produktionen Fra sensor til information til forretning Hvad er praksis i dag og hvad vil blive fremtidens praksis? Seminaret afholdes hos:

Læs mere

Business Intelligence og Industriel Automation

Business Intelligence og Industriel Automation SESAM seminar nr. 99 14. juni 2012 Business Intelligence og Industriel Automation Seminaret afholdes hos: Chr. Hansen A/S Jernholmen 1-27 Avedøre 2650 Hvidovre Seminaret er udarbejdet i samarbejde med

Læs mere

MES Industriel IT SCADA Automation. Frontmatec. Fødevarer. (+45)

MES Industriel IT SCADA Automation. Frontmatec. Fødevarer. (+45) MES Industriel IT SCADA Automation Frontmatec Fødevarer (+45) 97 52 50 22 info@frontmatec.com www.frontmatec.com Tillad os at præsentere Frontmatec Vi har over 30 års erfaring med MES Industriel IT og

Læs mere

Nyeste automationsteknologi

Nyeste automationsteknologi Nyeste automationsteknologi SESAM seminar 8. juni 2016 Få et billede af fremtidens anvendelse af ny teknologi i indutrien, og hvorledes denne teknologi vil påvirke industrien og hvorledes vi og maskiner

Læs mere

BIG DATA som styringsværktøj på et produktionssted. Martin Kamber, Arla Foods, Kruså dairy

BIG DATA som styringsværktøj på et produktionssted. Martin Kamber, Arla Foods, Kruså dairy BIG DATA som styringsværktøj på et produktionssted Martin Kamber, Arla Foods, Kruså dairy Navn: Martin Kamber Job: Project Manager Firma: Arla Foods Afdeling: Arla Foods, Kruså Dairy. Uddannelse: M.Sc.

Læs mere

Få succesmed automatisering i producerende virksomheder

Få succesmed automatisering i producerende virksomheder SESAM seminar nr. 100 Få succesmed automatisering i producerende virksomheder 0 SESAM seminar nr. 100 Få succes med automatisering i producerende virksomheder Program #1 09:00-09:10 Velkomst og introduktion

Læs mere

6(6$0Q\W 2NWREHU 6(6$0VHNUHWDULDWHW9HVWHUOHG6LONHERUJ

6(6$0Q\W 2NWREHU 6(6$0VHNUHWDULDWHW9HVWHUOHG6LONHERUJ 6(6$0VHNUHWDULDWHW9HVWHUOHG6LONHERUJ 2NWREHU 6(6$0Q\W Indhold Leder Håb om øget forretning.. 1 Sporbarhed i fødevareindustrien, forordning 178/2002.. 2 Referat fra generalforsamlingen.. 4 Fremtidens konkurrenter

Læs mere

Industri 4.0. Digitalisering i forsyningsindustrien og krav til informationssikkerhed. Fra information til forretning

Industri 4.0. Digitalisering i forsyningsindustrien og krav til informationssikkerhed. Fra information til forretning Industri 4.0 Digitalisering i forsyningsindustrien og krav til informationssikkerhed. Fra information til forretning Networking - Get knowledge of automation and become a member of a business network Dagens

Læs mere

2013-09-04 SESAM Seminar Erfaring med opbygning af produktionslinjer og fordelene ved standardisering af grænseflader til maskiner og udstyr

2013-09-04 SESAM Seminar Erfaring med opbygning af produktionslinjer og fordelene ved standardisering af grænseflader til maskiner og udstyr 2013-09-04 SESAM Seminar Erfaring med opbygning af produktionslinjer og fordelene ved standardisering af grænseflader til maskiner og udstyr PJD A/S har 23 års erfaring med Automation og Industriel IT

Læs mere

Fremtidens automations platform

Fremtidens automations platform Whitepaper Ph.D. Carsten Nøkleby, SESAM-WORLD ApS Årgang 2014 nr. 01 Fremtidens automations platform Automationsbranchen er forholdsvis konservativ og der er ikke kommet meget nyt. Indtil videre tyder

Læs mere

Översyn av projektmodeller och projekt erfarenhet

Översyn av projektmodeller och projekt erfarenhet GAPP Översyn av projektmodeller och projekt erfarenhet Carsten Nøkleby, SESAM-World ApS 29. August 2013 Tetra Pak Proocessing Systems CV for Carsten Nøkleby Link til film Carsten Nøkleby SESAM-World Uddannelse

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

Executive Circle - Integration. Forretningsspor

Executive Circle - Integration. Forretningsspor Executive Circle - Integration Forretningsspor Dagens menu 10:20 Business Integration - Microsofts strategi og visioner Henrik Albrechtsen, Solution Specialist, Microsoft Danmark 10:30 - Kundecase Royal

Læs mere

Automation og industrielle it projekter - Hvordan planlægger og gennemfører du dit projekt optimalt? Konference hos COWI A/S 28.

Automation og industrielle it projekter - Hvordan planlægger og gennemfører du dit projekt optimalt? Konference hos COWI A/S 28. Automation og industrielle it projekter - Hvordan planlægger og gennemfører du dit projekt optimalt? Konference hos COWI A/S 28. august 2012 Velkommen Johnny Krogh Søren, Implementation manager Chr. Hansen

Læs mere

Opbygning af procesanlæg HMI, proces kontrol, standardisering

Opbygning af procesanlæg HMI, proces kontrol, standardisering Opbygning af procesanlæg HMI, proces kontrol, standardisering Hvad kræver det at kommer man fra Proces & Instrumenterings diagram til kørende anlæg? Hvad er fordele og ulemper ved DCS platform og SCADA/PLC

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

System Integration I dag og i fremtiden

System Integration I dag og i fremtiden SESAM seminar 30. september 2015 System Integration I dag og i fremtiden Seminaret afholdes hos: Schneider Electric A/S Lautrupvang 1 2750 Ballerup Seminaret er udarbejdet i samarbejde med foredragsholderne

Læs mere

Er automationsniveauet for lavt i danske virksomheder?

Er automationsniveauet for lavt i danske virksomheder? Er automationsniveauet for lavt i danske virksomheder? Ved Ph.D. Carsten Nøkleby, SESAM-World Få hjælp til at automatisere produktionen. Job og produktion i Danmark vil ændre sig løbende de næste par år.

Læs mere

Generel fremstillingsindustri - MES

Generel fremstillingsindustri - MES Generel fremstillingsindustri - MES Automation af industrielle produktioner Der er store muligheder i automation af industrielle produktioner med industrisoftware. Vores erfaring er, at der både er store

Læs mere

DAu konference - september 2013

DAu konference - september 2013 DAu konference - september 2013 Sådan sikres ensartet kvalitet i MES applikationer implementeret på 70 Arla mejerier Allan Møller Schmidt, Solution Consultant Arla Foods GBS-IT, MSA 23-09-2013 Tema - Rejse

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning?

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Gæstetaler Herbert Nathan fra det uvildige rådgivningsfirma HerbertNathan & Co. Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Få viden om tre af markedets stærkeste ERP-løsninger, så du kan fokusere

Læs mere

Morten Bodilsen, Divisionsdirektør Elektriker, Automationsingeniør og HD-O. mob@kia.dk, +45 4080 0040

Morten Bodilsen, Divisionsdirektør Elektriker, Automationsingeniør og HD-O. mob@kia.dk, +45 4080 0040 Morten Bodilsen, Divisionsdirektør Elektriker, Automationsingeniør og HD-O mob@kia.dk, +45 4080 0040 Kjærgaard fakta Etableret i 1921 Leverandør af alt fra trykknapper til turnkey-projekter indenfor automation

Læs mere

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation Fredericia Kommune Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation København den 26. oktober 2005 Peter Møller Projektchef Fredericia Kommune Tlf.: 7210 7730 sfpt@fredericiakom.dk

Læs mere

Referat fra Make2Pack møde 12-01-2011

Referat fra Make2Pack møde 12-01-2011 Referat fra Make2Pack møde 12-01-2011 Møde data Dato: 12-01-2011 Kl.: 9:30 14:30 Sted: Grundfos A/S, Poul Due Jensen Vej 7, 8850 Bjerringbro, Poul Due Jensen Academy, Classroom 2. Deltagere Deltager Firma

Læs mere

SAS øger værdien af dit SAP-system

SAS øger værdien af dit SAP-system SAS øger værdien af dit SAP-system Erling Glud Nielsen, Professional Services Director Professional Services Division SAS øger værdien af dit SAP-system Agenda Generel positionering SAS og SAP Arkitektur

Læs mere

ERP prisen oktober 2013 Torben Iversen

ERP prisen oktober 2013 Torben Iversen ERP prisen 2013 24. oktober 2013 Torben Iversen Indledning Konferencen FORRETNINGSsystemer har i samarbejde med HerbertNathan & Co valgt at indføre en ERP pris for at hædre leverandør- og kundevirksomheder,

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Smartere HMI kan forbedre din virksomheds KPI er. Konference hos Marketenderiet 4. december 2012

Smartere HMI kan forbedre din virksomheds KPI er. Konference hos Marketenderiet 4. december 2012 Smartere HMI kan forbedre din virksomheds KPI er Konference hos Marketenderiet 4. december 2012 Velkommen Konferenceudvalg: - Leif Poulsen, NNE Pharmaplan - Frank Faurholt, Siemens - Per Larsen, ABB -

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden Kundetilpassede løsning + Masseproduktion i små mæ + fleksibel teknologi + reduceret lønandel + øget udvikling af viden + leverandører og kunder i h = konkurrencedygtig fr Nytænk Produktiviteten 8. 9.

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen?

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? Så er et DANSK HR Partnerskab noget for dig Eksklusiv viden om HR-branchen Nyeste HR-trends Fagligt sparringsrum Kommuniker med DANSK HR-medlemmer Stærk markedsføring

Læs mere

Business/Commerce Rank Employer

Business/Commerce Rank Employer Business/Commerce 1 Lego 2 Novo Nordisk 3 A.P. Møller - Mærsk 4 Carlsberg 5 Google 6 Arla Foods 7 Novozymes 8 Vestas 9 Bestseller 10 McKinsey & Company 11 Nordea 12 Danske Bank-koncernen 12 Siemens 14

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski Partner session 1 Mamut One Temadag 12. & 13. august 2009 Antonio Bibovski Agenda Mamut ONE Leverance En god investering for dine kunder Mamut Online Desktop Installation i praksis Mamut Validis Analyseværktøj

Læs mere

ISA 101. Ny Standard for Brugergrænseflader. Human Machine Interface til maskiner og procesudstyr. VELUX A/S Innovest Ånumvej Skjern

ISA 101. Ny Standard for Brugergrænseflader. Human Machine Interface til maskiner og procesudstyr. VELUX A/S Innovest Ånumvej Skjern SESAM seminar 8. september 2016 Ny Standard for Brugergrænseflader ISA 101 Human Machine Interface til maskiner og procesudstyr Seminaret afholdes hos: VELUX A/S Innovest Ånumvej 28 6900 Skjern Seminaret

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 AGENDA FORMIDDAG VELKOMST INTRODUKTION TIL COLUMBUS OG DAGENS AGENDA 9.00 NYHEDER OG EFFEKTIVISERING

Læs mere

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Henrik Sværke Markedschef henrik.svaerke@cgi.com CGI Group Inc. 2013 24. oktober 2013 Case KSTR A/S er en dansk ejet international rådgivende ingeniørvirksomhed

Læs mere

Supply Chain september, København. Capability building

Supply Chain september, København. Capability building Supply Chain 2017 12. september, København Supply Chain 2017 På konferencen Supply Chain 2017 får du som deltager en unik mulighed for at høre inspirerende præsentationer og deltage i et professionelt

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 RAPIDVALUE FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER. John T. Hummelgaard & John Petersen Maj 2013

DYNAMICS AX 2012 RAPIDVALUE FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER. John T. Hummelgaard & John Petersen Maj 2013 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER RAPIDVALUE John T. Hummelgaard & John Petersen Maj 2013 RAPIDVALUE MED BEST PRACTICE DET ALLE HAR TALT OM DE SIDSTE 20 ÅR, MEN SOM INGEN HAR KUNNET LEVERE

Læs mere

Spar tid og penge med Sertica Maintenance

Spar tid og penge med Sertica Maintenance Tid til optimering Spar tid og penge med Sertica Maintenance D Frigør ressourcer i den tekniske afdeling, og forlæng levetiden på dit udstyr med Sertica - et fleksibelt softwaresystem, der administrerer,

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

Effektive Supply Chains i en global verden

Effektive Supply Chains i en global verden Effektive Supply Chains i en global verden med fokus på leverandør relationer og økonomistyring TEKNOLOGISK INSTITUT TAASTRUP DEN 4. OKTOBER 2007 Det får du ud af at deltage: Styrk virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Besøg Danfoss produktion og lær om Label Print Server

Besøg Danfoss produktion og lær om Label Print Server SEMINAR 28. JUBI I NORDBORG SEMINAR 28. JUNI I NORDBORG INVITATION: Besøg Danfoss produktion og lær om Label Print Server Central styring: Overblik over alle virksomhedens etiketlayouts Myndigheds- eller

Læs mere

Tænk fremad mod en succesrig fremtid.

Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Essential Business Builder Program you can Der er en enorm fremdrift i de digitale printløsninger. Både printleverandører og kunder har for alvor taget de nye teknologier

Læs mere

Få succes med automatisering i producerende virksomheder

Få succes med automatisering i producerende virksomheder Få succes med automatisering i producerende virksomheder SESAM seminar nr. 100 12. september 2012 Seminaret afholdes hos: Automatik 2012 Idrættens Hus - Gunnar Nu salen Brøndby Station 20 2605 Brøndby

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner Fujitsus kommunale platform - dpublic Applikationslag Ledelsesinformation - LIS Økonomi PRISME Sags. og dokumentstyring edoc Løn/HR SD LØN Produkt-

Læs mere

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder RAPIDVALUE til AX 2012 procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder med udgangspunkt i best practice Bryd med de sidste 20 års tilgang til ERPimplementering Veldokumenterede Best Practice forretningsprocesser

Læs mere

Kender du alle fordelene ved at være registreret Microsoft partner?

Kender du alle fordelene ved at være registreret Microsoft partner? Kender du alle fordelene ved at være registreret Microsoft partner? Du får adgang til en række hjælpe funktioner, som kan lette dig i dit daglige arbejde. Blandt andet kan du ringe til vores licensdesk

Læs mere

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER www.dmsoftware.dk DM PARTNER ACADEMY Dialog Manager SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER Slotsmarken DK-2970 Hørsholm Denmark Tel +45 45 76 69 00 Fax +45 45 76 69 0 dmsoftware@dmsoftware.dk At

Læs mere

DC LABEL - EN CENTRAL ETIKETLØSNING I SESAM, 26. FEBRUAR 2015

DC LABEL - EN CENTRAL ETIKETLØSNING I SESAM, 26. FEBRUAR 2015 DC LABEL - EN CENTRAL ETIKETLØSNING I DANISH CROWN SESAM, 26. FEBRUAR 2015 Jens Barfred, Danish Crown Lars Bjerre-Harpøth, Frontmatec International fødevarevirksomhed med produktion og salg over hele verden

Læs mere

Den datadrevne fabrik sådan høster du potentialet ved digitalisering og automation

Den datadrevne fabrik sådan høster du potentialet ved digitalisering og automation Den datadrevne fabrik sådan høster du potentialet ved digitalisering og automation Hvordan kommer du i gang med dit automationsprojekt? Hvad er dine værktøjer, når du skal gennemføre investeringer i produktionen?

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

Best Practice for it og automationsprojekter Huskeliste med råd og erfaringer

Best Practice for it og automationsprojekter Huskeliste med råd og erfaringer Best Practice for it og automationsprojekter Huskeliste med råd og erfaringer Allan P. Kjær, Ph.D. (E), senior specialist IT og automation, COWI A/S Der er mange måder at planlægge og gennemføre et industrielt

Læs mere