information om automationsteknologier,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "information om automationsteknologier,"

Transkript

1 SESAM sekretariatet S E S A M - N Y T N R. 8 September 2007 I D E T T E N U M M E R : SESAM samler aktiviteterne IT integration - Hvorfor er IT integration interessant? Udpluk fra el-kurser 5 Hvad er GAPP? - Projektmodel Elektronisk projekt og dokumentstyringssystem til automationsbranchen. Hvorledes skabes en automationsstrategi Sekretariatet og kommende aktiviteter Punkter af særlig interesse: SESAM samler aktiviteterne, til fordel for medlemmerne. De få flere muligheder for at fokusere på automations problemstillinger. IT Integrations møde 2. oktober 2007 hos Grundfos i Bjerringbro. Samarbejde med MESA er indledt. SESAM er i samarbejde med flere virksomheder ved at udvikle et elektronisk dokumentstyringssystem til automationsbranchen Bestyrelse og medlemmer 12 SESAM samler aktiviteterne SESAM samler alle aktiviteter vedrørende informationsudveksling inden for automatisering og sammenkobling af produktionsudstyr. SESAM har tre fokusområder: Informationsformidling om automationsteknologier. Kendetegnet ved de normale SESAM møder. SESAM er et netværk af mere end 120 kunder, leverandører, rådgivere m.fl. inden for automation. Beskrivelse og opbygning af viden om god automatiserings praksis i fødevareindustrien. Denne aktivitet er kendt under navnet SESAM-FOOD og GAPP. Udarbejdelse af et projekt og dokumentstyringssystem til gennemførelse af automationsprojekter. Målet er at stille et værktøj til rådighed for kunder, rådgivere og leverandører. Et værktøj der kan være med til at sikre kvalitet i automationsprojekter. SESAMs fokus områder er illustreret i figuren i midten repræsenteres teknologien, det personlignetværk nederst i cirklen (SESAM), projektmodel og beskrivelsen af Gode Automations Projekt Processer (GAPP) repræsenteres med den blå cirkel og endelig repræsenterer den grønne cirkel et værktøj til projekt og dokumentstyring byggende på Microsoft Office Sharepoint Server (MOSS) 2007 teknologi. Ønsker du at få adgang til nogle af SE- SAM s netværk, produkter og ydelser så kontakt sekretariatet MES SESAM-FOOD Projektmodel ERP Fortrådning Fieldbus / sensor bus Remote I/O Personlig netværk Projekt- og dokumentværktøj Grund idéen bag foreningen er, at vi skal være en ERFA-gruppe og at møderne skal holdes hos virksomheder, der har en relation til det aktuelle emnet og gerne med besøg hos producerende virksomheder. Til at samle alle aktiviteterne har vi udtaget et domain: Her vil der i løbet af primo oktober komme links til samtlige aktiviteter i SESAM regi. De allerede kendte web adresser virker stadig. Det tilstræbes at give alle den optimale information om automationsteknologier, -processer samt modeller og værktøjer til gennemførelse af succesfulde automatiseringsprojekter. Carsten Nøkleby

2 Side 2 September 2007 IT INTEGR AT I O N H V O R F O R E R I T I N T E G R A T I O N I N T E R E S S A N T? S E S A M M Ø D E 2. O K T O B E R H O S G R U N D F O S A / S MES & ERP møde 2. oktober 2007 Grundfos Bjerringbro Mødet er udarbejdet i et samarbejde med Kravene til industrien bliver højere og højere pga. international konkurrence og lokale forhold i form af overenskomster, priser på råvare, logistik og nationale regler. Et af midlerne for at klare sig i konkurrencen kan være at automatisere og rationalisere produktionen. Det kunne så være rimeligt at spørge om hvad der så kommer efter automatisering for de producerende virksomheder, der allerede har automatiseret hovedparten af produktionen. Her kan svaret være automatisering på et andet plan, nemlig integration mellem IT systemer der styre virksomheden og produktions IT systemer. Det 77. SESAM møde vil fokusere på denne problemstilling, idet behovet for automatisering ikke forsvinder, men automationsprojekter vil ændre karakter fra et fokus på produktionsgulvet med & til en større fokusering på integration mellem IT systemer MES og ERP. SESAM mødet vil have fokus på de forventninger og realiserede mål forskellige producerende virksomheder har til en integreret løsning mellem det administrative IT systemer (Enterprise Resource Planning systemer - ERP) og produktions IT systemerne (MES, DCS, og ). Få indsigt i de bevæggrunde forskellige virksomheder har for at investere i IT integration mellem ERP systemet og produktions IT systemerne. Hvor se de fordelene og hvad sikre investeringen: Mere ensartede produktionsspecifikationer, Bedre udnyttelse af produktionsressourcer, Mere optimal produktionsafvikling, Bedre produktions- & kvalitetskontrol Mere ensartet produktionsdokumentation, der kan bruges på tværs af virksomhedens produktionsanlæg. Mulighed for produktions- & ERP Hvorfor? Produktions IT procesoptimering på tværs af produktionslinier. Udvalgte kunder og brugere vil forklare, hvorfor IT integration er interessant. Desuden bliver der indlæg fra kunder, rådgivere, brugere og leverandører om deres erfaringer med IT integration, samt de muligheder og problemer der har været relateret til et IT integrationsprojekt. Præsentationerne vil have fokus på følgende problemstillinger: Teknisk løsning (åbenhed, visualisering, teknologi, service og vedligeholdelse) Indflydelsen på produktionskapaciteten og kvaliteten (OEE resultater) Finansielle resultat (værdien af investeringen, tilbagebetalingstid, forretningsmuligheder) Krav til uddannelse Kvalitet af softwareløsning Under introduktionent til mødet vil der være en kort præsentation af en nylig gennemført investeringsanalyse inden for IT systemerne: ERP, MES, DCS, og. Analysen vil vise hvordan givne brancher forventer at investere i IT og automationssystemer. Derudover vil analysen angive forventninger til prisudvikling. Endelig vil der være en oversigt over top 10 kriterier, som kunder vælger deres leverandører og rådgivere efter. Kom og hør om disse forudsigelse passer Tilmelding på

3 SESAM-nyt nr. 8 Enterprise Resource Planning Side 3 Material Resource Planning Sales & Distribution Resources Execution & Batch Control Production & Quality Control Documentation Production & Process Optimization DCS DCS DCS DCS DCS Master Data Purchasing Specification DCS ERP Manufacturing Execution System MES Production Control Systems med konkrete kundecases. På mødet vil der være indlæg om ISA-95 standarden som ramme for udarbejdelsen af en kravspecifikation, idet standarden kan benyttes til at fastlægge hvilke informationer der er nødvendige at udveksle mellem systemer for salg, logistik, produktion, vedligehold og kvalitet. Informationen struktureres efter en UML model. ISA-95 kan ydermere anvendes til fastlæggelse af krav- LIMS Maintenance Management specifikation, valg af MES leverandør og for udvikling af en løsning. Kom og hør om erfaringerne og tal med specialister og mød ligestillede kolleger. TILBUD OM YDERLIGERE INFORMATION Der er mulighed for at købe bogen "Hitchhiker Guide to Operations Management, ISA-95 Best Practices Book 1.0" til 325,00 kr. excl. moms. Bogen er en samling af white papers fra ISA-95. Nedenfor er en oversigt over de emner bogen behandler. ISA-95 Best Practices and Business Case Evolve Through Manufacturing Application An Overview and Comparison of ISA-95 and OAGIS (Standards for Mfg. Systems Integration ISA-95 and OAGIS White Paper Series, White Paper #1) Related Manufacturing Integratioin Standards, A Survey (Standards for Mfg. Systems Integration ISA-95 and OAGIS White Paper Series, White Paper #2) ISA-95 As Is/To Be Study Method Manufacturing Information Systems - ISA-88/95 based Functional Definition Workflow Descriptions Using B2MML ISA-95 Based Operations and KPI Metrics Assessment and Analysis ISA-95: The (SAP) Enterprise-Plant Link to Achieve Adaptive Manufacturing ISA-95 Based Change Management Bestil boggen ved at sende en mail: Pris 325,- DKK Excl. moms

4 Side 4 September 2007 IT INTEGR AT I O N PROGR AM 2. OKTO B E R H V O R F O R E R I T I N T E G R A T I O N I N T E R E S S A N T? Registrering og kaffe Velkomst Carsten Nøkleby, SESAM :00 Grundfos overvejelser og valg af IT integration Lejf Fomsgaard, Grundfos :30 Pause Hvad er historien bag Grundfos investeringer i IT integration mellem ERP systemet SAP og de underliggende produktions IT løsninger. Få et indblik i bevæggrunde for investeringerne i denne integration samt et bud på, hvad der fremover forventes at nye tiltag for at integrere systemerne yderligere. Få et overblik over den tekniske systemarkitektur og de valgte system komponenter Saint-Gobain Isovers erfaringer med MES løsning Bent Myllerup, Saint-Gobain Isover Saint-Globain Isover har gennemført en integration mellem produktionssystemerne og det overliggende SAP ERP system. Det har været en god forretning med denne IT integration for alle parter i virksomheden. Hør om hvilken indflydelse denne integration har haft på udnyttelsen af produktionsressourcerne, hvorledes dette interface har givet mulighed for, at en produktions og procesoptimering, der har givet en væsentlig bedre lønsomhed. Få derudover en indsigt i de udfordringer der har være i gennemførelsen af dette integrationsprojekt. Hør om valg af IT teknologier rettet mod andre brancher og den tekniske løsning IT integration - erfaringer hos Arla Foods Arne Svendsen, Arla Foods Frokost Hør om de erfaringer som Arla Foods har gjort siden 2002 med integration mellem deres produktionssystemer og det overliggende ERP system. Hør om hvilke fokusområder og i hvilken takt de er realiseret fra start til i dag. Få indsigt i hvorfor Arla Foods gennemfører det og hvad de har fået ud af det. Hvad må det koste? Hvilke elementer er anvendt fra ISA- 95 modellen? Hvad er planerne fremover og hvilke områder berøres næste gang? Anvendelsen af ISA-95 til udarbejdelse af kravspecifikation for en IT integration Allan Møller Schmidt, COWI Pause Hvordan vælges den rette MES løsning? Hvordan dimensioneres en ny MES løsning, så det sikres at behovene dækkes, samtidig med at systemet ikke bliver for stort og komplekst? Hvordan integreres et ERP system bedst med et proceskontrol system? Ved at lave en systematisk analyse af behovene, forretningsgangene og de fremtidige mål i en virksomhed, fremkommer kravene til et nyt MES system. Her giver standarden ISA-95 gode værktøjer, der sørger for at man kommer hele vejen rundt i analysen, og sikrer at resultatet (specifikationerne) er skrevet, så leverandører forstår dem. Hør i dette indlæg om COWIs projektmodel, der baserer sig på ISA-95, og som er blevet anvendt hos forskellige kunder i forbindelse med MES projekter Nyt fra MESA - status fra konference i USA Michael Justesen, LogicaCMG SESAM og MESA har indledt et samarbejde om informationsudveksling, og i den forbindelse vil der være en kort orientering om de nyeste standardiserings tiltag inden for IT integrationsdomain. Informationen stammer fra den netop afholdte konference i USA En samlet løsning - et samarbejde mellem Siemens, Microsoft og LogicaCMG Frank Faurholt, Siemens, Bo Bennett, Microsoft og Klavs Esbjerg, WM-data (LogicaCMG) Siemens, Microsoft og LogicaCMG har indbyrdes indgået et antal samarbejdsaftaler og partnerskaber, der tilsammen sikrer at en produktionsvirksomhed kan få en sammenhængende samlet løsning dækkende hele virksomhedens behov for IT systemer, integration og supply chain kontrol. En samlet løsning der kan være med til at sikre at producerende virksomheder møder de nye udfordringer med logistik optimering, omkostningsreduktion, optimering af supply chain En samlet løsning der kan sikre at den producerende virksomhed har produkter og processer under kontrol Paneldiskussion - hvorfor er IT integration interessant? Carsten Nøkleby, SESAM Rundvisning hos Grundfos Der er mulighed for at se tre forskellige produktionslinier hos Grundfos: 1. En fuldautomatisk produktionslinie for et nyt lavenergiprodukt. 2. Tre nye fuldautomatiske komponentlinier. 3. Elektronikproduktion. Angiv ved tilmelding hvad du ønsker at se.

5 Udpluk af el-kurser på Aalborg tekniske skole Termografering E254 I perioden september 2007 (3 dage) - NY Industriel Ethernet, opsætning E129 I perioden september 2007 (5 dage) NY Can Bus kursus I perioden november 2007 (2 dage) - NY, højniveauprogrammering med Visual Basic E186 I perioden november 2007, industrielle bussystemer E130 I perioden december 2007 (5 dage), soft programmering E131 I perioden december 2007 (5 dage), opsætning af dataopsamling i produktionsanlæg E256 I perioden december 2007 (5 dage) Udstyr på -kurser : Siemens og Allen Bradly Skole kan også tilbyde din virksomhed specielt tilrettelagt kurser, der kan sammensættes præcist efter jeres ønsker og behov. Vores undervisere tager også gerne ud i virksomheden og afholder kursus, hvis det er praktisk muligt. Prisen aftales nærmere med skolen. Tilmelding via skolen hjemmeside: Tilmeld på adressen Gå ind under El, her har du mulighed for at tilmelde dig, de kurser du ønsker Tilmelding og yderligere oplysninger kontakt: Uddannelsessekretær Manuela Brümmer telefon: mobil: mail: Uddannelseskonsulent Majbritt Laursen telefon: mobil: mail: Teknologi & kommunikation Øster Uttrup Vej 1 Postboks Aalborg Tlf

6 Side 6 Se ptem ber 2007 H VA D E R G A P P? - SESAM-FOOD PROJEKTMODEL En fælles standard Kom hurtigt i gang GAPP projekt og dokumentværktøj er værktøjet, der sætter dig i stand til lettere at udarbejde beskrivelser, og som samtidig forbedrer din kommunikation med dine samarbejdspartnere, så misforståelser mindskes. GAPP projekt og dokumentværktøjet er en fælles standard for beskrivelse af automatiseringsprojekter i fødevareindustrien. Værktøjet er blevet til i samarbejde med en lang række toneangivende aktører i branchen, så kvaliteten og det faglige niveau i beskrivelserne altid er i top. Når du har tegnet abonnement, finder du det aktuelle elektroniske projekt og dokumentparadigme på GAPP hjemmesiden og ved hjælp fra vejledningen i beskrivelsesanvisningen, udarbejder du den projektspecifikke beskrivelse. GAPP beskrivelsesanvisninger indeholder projektmodel med tilhørende checklister og dokumentskabeloner der alle kan guide dig igennem et automatiseringsprojekt. GAPP kurser SESAM holder løbende introduktionskurser, hvorefter du hurtigt vil være i stand til at arbejde med beskrivelsesværktøjet, og du vil samtidigt undgå at lave begynderfejl. Hvis du ønsker at vide mere om vores kurser eller firmakurser og hvornår de afholdes kan du kontakte SESAM sekretariatet på telefon eller mobil En forenklet arbejdsgang Med GAPP projekt og dokumentværktøj får du én fælles projektmodel for branchen, og et sæt af checklister og dokumentskabeloner, der sikre at gældende krav til specifikationer af automationsprojekter overholdes. GAPP projekt og dokumentværktøj består af 3 elementer: Det betyder, at dine samarbejdspartneres fokus rettes mod det, der er særligt for den enkelte del i projektet. GAPP beskrivelseschecklister og beskrivelsesskabeloner kan anvendes til at udarbejde automatiseringsprojekt beskrivelser. Med GAPP projekt og dokumentværktøj har du adgang til de fleste arbejder, lige fra instrumentering, installation, hardware, software, m.fl. GAPP beskrivelse af projektmodellen. En håndbog i opbygningen og brugen af projekt og dokumentværktøjet. GAPP beskrivelser - en arbejdsspecifik de facto standard, som sammen med projektspecifikke beskrivelser udgør den samlede projekt beskrivelser. Et hverdagsværktøj hos mange GAPP projekt og dokumentværktøj er allerede udbredt i branchen. Fra starten anvendte 3 fødevareproducerende virksomheder GAPP projekt og dokumentværktøjet. Et stigende antal virksomheder ønsker GAPP anvendt på deres automatiseringsprojekter. Over 60 virksomheder abonnerer på GAPP projekt og dokumentværktøj, og de største fødevareproducenter, rådgivere og automationsleverandører, maskinbyggere, m.fl. har allerede taget standarden til sig.

7 SESAM-nyt nr. 8 Side 7 GAPP Gode Automations Projekt Processer Bliv en del af SESAM-FOOD Når du køber GAPP projekt og dokumentværktøj får du ikke bare værktøjet, du bliver også medlem af foreningen SESAM.- FOOD. Som medlem bliver du holdt ajour med de seneste udviklingstendenser i automatisering i fødevareindustrien, du kan være med til at præge udviklingen i branchen, og du opnår desuden rabatter på SESAMs publikationer og arrangementer. Dine fordele som medlem af SESAM-FOOD Bliv holdt ajour med de nyeste udviklingstendenser i automation i fødevareindustrien. Få rabat på arrangementer Få rabat på SESAM-FOOD publikationer Deltag i faglige læringsnetværk Deltag i udviklings og standardiseringsaktiviteter inden for automatisering i fødevareindustrien. Fødevare Myndighedskrav Automation SESAM er en synlig og slagkraftig forening, der samler fødevare- og automationssektorens kræfter og under ét prioriterer udviklingsbehov og indsats for fælles metode og værktøjer på tværs af brancherne. IT ERP Tele.. MES Koncern netværk Fabriks netværk Beskrivelser med mange fordele GAPP projekt og dokumentværktøj giver dig og dine samarbejdspartnere en række fælles og individuelle fordele: Automation..... Fortrådning Fieldbus / sensor bus Remote I/O Proces netværk Field netværk Få en ensartet struktur Det bliver nemmere for dig at placere og finde informationer på grund af en fælles og ensartet struktur i beskrivelserne. Spar tid på beskrivelserne Du sparer tid på beskrivelsesarbejdet, da beskrivelserne på en ensartet måde angiver de generelle specifikationer for et arbejdes udførelse. Kvalitetssikret indhold Vores faglige redaktører ajourfører løbende værktøjet, og du vil opleve, at beskrivelsernes indhold altid er kvalitetssikret og opdateret, også når det gælder normer og standarder. Forbedret kommunikation Kommunikationen mellem dig og dine samarbejdspartnere bliver forbedret, da den fælles standard gør at mange misforståelser mindskes, og at alle parter kommer til at tale samme sprog. Enklere beslutninger Når både du og dine samarbejdspartnere på en sag anvender beskrivelsesværktøjet, bliver det enklere at beslutte, i hvilke arbejdsbeskrivelser og faser de enkelte ydelser skal specificeres. En checkliste, der giver større sikkerhed Projekt og dokumentværktøjet fungerer som en checkliste for de forskellige arbejders ydelser, så der er større sikkerhed for, at alt huskes i udarbejdelsen af beskrivelser. Brugernes oplevelser og forventninger Divisionsdirektør teknik og medlemmer Henning Lorentzen, Arla Foods udtaler: Arla Foods har været blandt initiativtagerne til SESAM-FOOD samarbejdet og vil være en aktiv, drivende part. Vi har en klar interesse i at få en fælles projektmodel for proces-automations projekter i den danske fødevarebranche. Derfor finder vi det yderst positivt, at både producenter, leverandører og offentlige institutioner bakker op om dette unikke samarbejde. Vi tror på, at en ensartet projektmodel har potentiale til at give hele branchen et løft i gennemførelsen af projekter - resulterende i bedre konkurrence-evne og øget fødevaresikkerhed generelt Chris Shelley Vice President APV udtaler: At være en ledende leverandør at udstyr og services til den globale fødevareindustri, betyder at vi føler et stort ansvar for den fortsatte udvikling. Hos APV mener vi, at stærke relationer med vores partnere er yderst nødvendige, og en måde at udvikle og styrke disse på, er ved at levere den højeste værdi gennem verdensledende automationsløsninger. Vi ser meget tydeligt denne udvikling på mange af de globale markeder vi operer på, og er glade for at Danmark endnu engang indtager en ledende rolle indenfor fødevareindustriens udvikling hen imod en bedre og mere konkurrencemindet industri for både aktører og forbrugere. Vi støtter derfor op omkring dette initiativ, og er glade for proaktivt at præge dette arbejde.

8 Side 8 September 2007 Elektronisk projekt og dokumentstyringssystem til automationsbranchen Baggrund Baggrunden for projektet er et identificeret behov for at styre projekter og den dertilhørende dokumentation. Et system der skal understøtte GAPP projektmodellen og de tilhørende dokumentskabeloner og værktøjer. Et elektronisk projekt og dokumentstyringssystem (EPDS), der kan håndtere de interne såvel som eksterne dokumenter, referater, breve og mails, som udarbejdes i forbindelse med et automationsprojekt. Systemet skal desuden sikre en optimal kommunikation i projektgruppen og kommunikation til eksterne bl.a. byggebranchen og maskinproducenterne. På nuværende tidspunkt har 8 virksomheder, bestående af 5 fødevareproducenter, 1 IT leverandør, 1 rådgiver og 1 systemintegrator, udarbejdet et idéoplæg og en kravspecifikation. Det næste skridt er at protype en model, der kan danne baggrund for løsningsbeskrivelsen og den efterfølgende implementation. Succeskriterier Der er fastlagt følgende succeskriterier for projektet: At første version af EPDS Light Edition er klar primo At brugerne får et reduceret tidsforbrug på dokumenthåndtering i forbindelse med projekter. At bruger og kunder fremadrettet tror på løsningen og er villig til at betale for den videre udvikling. At det bliver en brancheløsning for gennemførelse af automationsprojekter i fødevareindustrien. At virksomhederne bag udviklingen vil støtte op om en fælles løsning på lang sigt. Der findes en eller flere partnere der vil vedligeholde EPDS platformen og de 10 moduler. Projektidé løsnings screening Idéen er at udvikle, sælge og vedligeholde et WEB baseret projekt- og dokumentstyringsplatform baseret på Microsoft Office Share Point Server version 3 (i.e. MOSS 2007). EPDS platformen skal være modul opbygget, således at funktionalitet kan tilvælges efter behov. Der er identificeret 2 basis moduler, 7 moduler og to tillægsmodul, der er bundet sammen vha. MOSS 2007 teknologien. Målet er, at systemet findes i tre editions: Light, Small Business og Professionel Business Editions. Kernen har de basale elementer til at identificere, finde og styre indholdet i de enkelte moduler. De modulelementer, der vil være i en beta version primo 2008, vil svare til Light Edition: Brugergrænseflade, projektmodel, skabeloner og dokumenthåndtering. Den måde hvorved f.eks. skabeloner med indbygget hjælp er integreret i projektmodellen, er ved at de dokument leverancer der skal startes i en given fase vil blive illustreret. Derudover kan de leverancer i form af skabeloner, der skal afleveres ved en given gate være tilgængelige. Der vil være et utal af muligheder for at få sorteret og illustreret skabelonerne, leverancer og status på givne dokumentleverancer. F.eks. kunne et skærmbillede vise alle de dokumenter, der er i tilstanden review og godkendt. Dermed får projektdeltagere og ledere et hurtigt overblik. Årsagen til denne fleksibilitet er at alle dokumenter vil bliver forsynet med udvalgte meta data. Dokumenthåndtering er et modul, der kan konfigureres, således at de enkelte projekter får deres egen bibliotek, hvor alle dokumenter kan gemmes og styres. Brugergrænsefladen bygger på en browser løsning (MOSS 2007), hvor den enkelte konstruktør, udvikler, projektleder og leder kan finde netop den nødvendige information på følgende måde: Basis platform Light Edition Skabeloner med Indbygget hjælp Dokumenthåndtering Small Business Edition Forretningsprocesser Standarder Måling og værktøjer Projektmodel GAPP v1 Professionel Business Edition Eksempler Brugergrænseflade WEB platform MOSS 2007 Interfaces til andre systemer Projekt porteføjle styring Tillæg Projekt Benchmarking Udvælgelse i forhold til fase og/eller gate. Direkte links ved navigering Aktive WEB hjemmesider med tilhørende dokumenter og struktur. Søgning Direkte i databasen Endelig vil adgangsrettigheder og brugeradministration blive inkluderet i en Light Edition version. Er du interesseret i projektet, så kontakt SESAM sekretariatet.

9 SESAM-nyt nr. 8 Side 9 Hvorledes skabes en automatiseringsstrategi i en dynamisk verden? Kundernes krav om lavere priser, hurtigere leverancer og højere service niveau, bevirker at leverandørerne af automationsudstyr bliver nødsaget til at gå nye veje. For at leverandørerne kan efterleve forventningerne til prisen, bliver de nødsaget til at se på nye teknologier der er præget at volumen og masseproduktion. Altså leverandørerne må vælge teknologier fra konsum markedet. Dette valg giver leverandørerne nogle umiddelbare fordele i form af lavere komponent priser, og et marked hvor antallet af udviklingsmedarbejdere også er større. Dette valg af teknologi fra konsum markedet giver også nogle udfordringer for leverandørerne, men også for kunderne, idet levetiden for produkter bygget på konsumvare teknologier er meget mindre end det normal kendte fra automationsbranchen. Der vil i fremtiden komme større krav om udskift af udstyr når vi tage udgangspunkt i den investeringsanalyse som blev gennemført i foråret Her er der et klart billede af at kunderne forventer lavere priser på hardware til automation. En af ulemperne for kunderne er at service- og vedligeholdelsesperioden nedsættes, og leverandørerne kan bekræfte at funktionaliteten kan genetableres; men det må forventes at levetiden er under 10 år og nærmere sig mere 5 år. Denne udvikling inden for automationsudstyr stiller nye krav til producerende virksomheder og deres fremtidige automationsstrategi. Det er så nærliggende at spørge, hvorledes ledelsen i producerende virksomheder fastlægge et strategi for automatisering? Levetid på automationsudstyr Producerende virksomheder og automationsleverandører kan bliver nødsaget til at søge nye veje for at klare den internationale konkurrence, derfor må det forventes at vi i fremtiden, ser tættere samarbejde mellem kunder og leverandører. Målet med dette samarbejde vil være at opnå den bedste løsning, hvor parterne i tæt samarbejde forholder sig til produkt, proces og teknologi. Der vil blive fokuseret på at opnå automationsløsninger, der vil reducere Total Cost of Ownership for et anlæg. Denne reduktion af omkostningerne kan hovedsagelig opnås ved at reducere drift og vedligeholdelsesomkostningerne for et anlæg. For at opnå denne reduktion kan det blive nødvendigt at investere flere midler i design fasen af projektet, for at få skabt den optimale løsning. Derfor må det forventes at initial omkostninger i forbindelse med automatiserede anlæg vil stige, men de totale omkostninger vil blive reduceret. Der vil også blive set samarbejdsformer, der bygge på at leverandører og kunde deler omkostninger, risici og indtjening mellem sig i et fastlagt mønster. Af den årsag ønsker vi i SESAM, at skabe et forum for chefer, der kan anvendes til i fællesskab af tale og forholde sig til virksomhedernes udfordringerne med automatisering. Et helt aktuelt emne at behandle: Hvorledes formuleres og implementeres en automationsstrategi i producerende virksomheder. Der vil være mulighed for at diskutere, hvorledes skabes en strategi i en virksomhedsfusion? Kontakt SESAM sekretariatet hvis du er interesseret i dette nye forum. Stort & komplekst Automationsgrad og kompleksitet Lille & simpelt Det kan bekræftes at flere producerende virksomheder har store udfordringer, fordi deres hovedkompetence ikke er automation; men automation kommer til at spille en større og større rolle for fremtidens produktionssystemer i Danmark År

10 Side 10 September 2007 Sekretariatet Sekretariatsfunktionen varetages af SE- SAM-World, som består i at styre og koordinere aktiviteterne i SESAM, SESAM- FOOD og GAPP tool gruppen. SESAM-worlds opgaver er at udarbejde programoplæg og invitere foredragsholdere samt afvikle arrangementerne. SE- SAM-world sikre også at aktiviteterne styres og koordineres i SESAM-FOOD og de tilhørende arbejdsgrupper. SESAM-world sikre også at der findes referater og materiale fra møder der foregår i SESAM, SESAM-FOOD og GAPP gruppen. SESAM-world står for at viden formidles til SESAMs og SESAM-FOODs medlemmer. Desuden sikre SE- SAM-world, at der udarbejdes en produkt- og investeringsanalyse inden for industriel IT automatisering (,, MES og ERP). Desuden skal SESAM-world arbejde for at markedsføre SESAM og SESAM-FOOD. SESAM-world varetager SESAM og SESAM-FOODs interesser og skal hjælpe med til at udvide foreningens aktiviteter og interessen for foreningen SESAM. Annonce priser Oplaget er 1600 stk. rettet direkte til personer der arbejder med automatisering. 1/1 side: 1.500,00 DKK 1/2 side: 1.000,00 DKK 1/4 side: 800,00 DKK 1/8 side: 600,00 DKK Alle priser er excl. Moms. Deadline for annoncer 3. december Kommende SESAM møder Der vil i efteråret 2007 og foråret 2008 blive afholdt SESAM møder med fokus på IT integration set fra flere synsvinkler. Møderne afholdes som sædvanlig i virksomheder der har relation og erfaringer med temaet. Dec./jan. : Forår 2008: Hvilke erfaringer har vi med IT integration? Gennemgang af flere kundecases, og ISA-95 anvendt til implementering af en løsning. Der vil blive afholdt er arrangement om Make2Pack og PackML. Standarder fra OMAG til programmering til pakkeriudstyr. Derudover er der kommet forslag til temaer: - Optimering af produktionen og forbedring af produktiviteten. - Dataopsamling, OEE og SPC. - Hvorledes opleves IT integration set fra alle involverede parters side? MES Survey 2007 fra MESA tilgængelig MES survey 2007 fra MESA kan bestilles hos MESA via link:

11 SESAM-nyt nr. 8 Side 11 Investeringsanalyse 2007 I forbindelse med IT integrationskonference blev der gennemført en investeringsanalyse, der kan rekvireres fra SESAM sekretariatet. Et kort resume: Der er en stigende interesse for investering i automation i de kommende år (bredt defineret). Stigningen er dog markant i fødevareindustrien. De primære investeringer vil finde sted i den øvre del af automationspyramiden (MES og ERP). I fødevareindustrien er der dog et stort investeringsbehov på de nederste niveauer i automationspyramiden (i.e instrumentering,, mm.) Softwareinvesteringerne peger til gengæld temmelig entydigt på, at ERP er storebror i investeringslysten, tæt forfulgt af bunden af automationslaget. Det kan tyde på, at der er nogle der stadig er i gang med den basale automation og der er andre, som er i gang med bølge 2 nemlig at integrere MES/ERP? Samarbejde med MESA International SESAM er ved at indgå et samarbejde med MESA International. Samarbejdet v indebærer, at SESAMs medlemmer får rabat på MESA s arrangementer. Derudover vil SESAM i samarbejde med MESA arrangere en større automationskonference i Danmark. Alle kontaktpersoner i medlemsvirksomhederne vil blive informeret om mulighederne for rabat hos MESA i efteråret Se yderligere information på Hr. K & Hr. L

12 M E D L E M M E R AU2MATE AARHUS KARLSHAMM ABB ACTIVE COMMUNICATION AN GROUP APV ARLA FOODS ATKINS DANMARK BALSLEV BEIJER ELECTRONICS BRODERSEN AUTOMATION BANG & OLUFSEN BIRCH & KROGBOE - DANBREW BOMAN CE BRUUN AUTOMATION & IT B&R INDUSTRIAUTOMATISERING CARLSBERG CENTRUM PÆLE CHR. HANSEN COLUMBUS IT PARTNER CFS SLAGELSE COWI DAT-SCHAUB HOLDING DALUM PAPIR DANIIT DANSK AUTOMATION & ANALYSE DAMCOS DANFOSS DANFOSS DRIVES DANISH CROWN DANISCO DANSK EL-FORBUND DANSK STYRINGSTEKNIK DLG DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET DONG ENERGY DONG ENERGY GENERATION ELTROLUX HOME PRODUCTS ELOPAK DANMARK ELTRONIC EMERSON PROCESS MANAGEMENT ENERGI E2 FKILOGISTEX FLSMIDT AUTOMATION FORSKNINGSCENTER RISØ GARTNER DANMARK GEA LIQUID PROCESSING SCANDINAVIA GLENCO GREEN MATIC GRONTMIJ CARL BRO GRUNDFOS HANS FØLSGAARD HH AUTOMATION A/S HOUSE OF PRINCE I2R IAAPS IC AUTOMATION INNOVATIC INSATECH INVENSYS PROCESS SYSTEMS JOKAN JUNCKERS INDUSTRIER KIMS KJÆRGAARD KRÜGER LAURITZ KNUDSEN LEMVIGH-MÜLLER LEO-PHARMA LPT-IT LANTMANNEN LANTMÄNNEN DANPO LYNGSOE SYSTEMS MARK INFORMATION MARKMANN PROSYSTEM MASKINSIKKERHED NEOPROCESS NIELSEN-AUTOMATION NIRAS NORVIDAN OVERSEAS NNE PHARMAPLAN NNIT NOVO NORDISK NOVOTEK PJD PENTRA PHOENIX CONTACT PICCA AUTOMATION POST DANMARK PR ELECTRONICS PROCES-DATA RAMBØLL ROBO[CLUSTER] ROCKWELL AUTOMATION ROSE POULTRY SAAP ENGINEERING SAINT-GOBAIN ISOVER SCAN-TRONIC SCANVAEGT INTERNATIONAL SCHNEIDER ELECTRIC SCHUR PACKAGING SYSTEMS SEELEN SESAM-WORLD SFK SYSTEMS SIEMENS SIEMENS BUSINESS SERVICES SIEMENS A&D - UGS PLM SOFTWARE SLAGTERIERNES FORSKNINGSINSTITUT SOCO SYSTEM SCHUR PACKAGING SYSTEMS SUN CHEMICAL TETRA PAK HOYER TOMS GRUPPEN TRICON TECHSOFT TEKNIQ TULIP FOOD COMPANY VESTAS WIND SYSTEMS V&S DANMARK WM-DATA WONDERWARE SCANDINAVIA ZENIT AUTOMATION ÅF ÅLBORG INDUSTRIES ÅLBORG TEKNISKE SKOLE B E S T Y R E L S E Carsten Nøkleby, Formand SESAM-world Vestre Allé Silkeborg Tlf Alex Severin, Næstformand NNE Pharmaplan A/S Gladsaxevej Søborg Tlf.: Lejf Fomsgaard, Medlem Grundfos A/S Poul Due Jensens Vej Bjerringbro Tlf.: Torben Schmidt, Suppleant Grontmij Carl Bro as Granskoven 8 Glostrup 2600 Tlf.: Per Møller Hemmingsen, Kasserer serer Siemens A/S Borupvang Ballerup Tlf.: Kim Madsen, Medlem FKI Logistex A/S P. O. Pedersens vej Århus N Tlf.: Gert Vestergaard, Suppleant Niras A/S Sortemosevej Allerød Tlf.: Lasse Andersen, Suppleant Zenit Automation Absalonsgade København V Tlf.: Medlemskab af SESAM Et års medlemskab koster for en virksomhed 6.500,- kr. excl. moms og 1.500,- kr. excl. moms for læreanstalter og enkeltmandsvirksomheder. Der tegnes én kontaktperson for hele virksomheden. Alle medarbejdere fra virksomheden er velkomne til at deltage til møderne og prisen er 925,- kr. excl. moms pr. deltager. Ved indmeldelse i løbet af året, beregnes medlemskontingentet for den resterende periode ved at gange antal resterende måneder frem til 31. august med 1/12 af kontingentet. SESAM sekretariatet Vestre Allé Silkeborg Danmark Tlf Fax nyt.dk am-nyt.dk

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark IT integration Integration mellem produktions IT systemer og administrative IT systemer Enterprise Resource Planning ERP Master Data Purchasing Material Resource Planning Sales & Distribution LIMS Maintenance

Læs mere

Ny viden gennem netværk. Automation Produktion Proces IT Projektledelse

Ny viden gennem netværk. Automation Produktion Proces IT Projektledelse Ny viden gennem netværk Automation Produktion Proces IT Projektledelse Automatisering Produktion Proces It Projektledelse SESAM-World Aktiviteter Teknologi & standardisering Energi & forsyning Fødevareproduktion

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking Energi & forsyning Energi & Forsyning SRO standardisering i forsyningsvirksomheder Økonomisystem Kundecentersystem Dokument & projektstyringssystem Portal og kommunikation Ledelsesrapporteringssystem Asset

Læs mere

Kursusprogram i Gode Automations Projekt Processer

Kursusprogram i Gode Automations Projekt Processer Automation Projektledelse Networking Kursusprogram i Gode Automations Projekt Processer Analyse Projektbeskrivelse Løsningsbeskrivelse Fremstilling Indkøring Aflevering Evaluering Idé Systembeskrivelse

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking SESAM møde 104 Produktions it & Automation Strategisk, taktisk og operationelt SESAM møde 104 Hvorledes udarbejdes en produktions it strategi? Hvorledes implementeres en produktions it strategi? Hvad er

Læs mere

Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen

Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen Automation Projektledelse Networking Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen SESAM nr. 85 møde 17. september 2009 Brugergrænseflader til udstyr og systemer - Hvorledes monitoreres organisation

Læs mere

Mennesker & teknik om 5-10 år. Workshops fra SESAM seminaret den 24. marts 2010

Mennesker & teknik om 5-10 år. Workshops fra SESAM seminaret den 24. marts 2010 Mennesker & teknik om 5-10 år Workshops fra SESAM seminaret den 24. marts 2010 Automatisering Produktion Proces It Projektledelse Ramme for workshop Deltagere i workshop Abstrakt for mødet Kultur, politik

Læs mere

Automation og vedligehold

Automation og vedligehold Automation Projektledelse Networking Automation og vedligehold Hvorledes fastlægges en vedligeholdelsesstrategi i forhold til produktionsprincipper & teknologier, og på baggrund af Life Cycle Cost SESAM

Læs mere

Produktions it & Automation

Produktions it & Automation Produktions it & Automation Strategisk, taktisk og operationelt Hvorledes udarbejdes en produktions it strategi? Hvorledes implementeres en produktions it strategi? Hvad er der af muligheder for at digitaliser

Læs mere

Fremtidens IT platform

Fremtidens IT platform Automation Projektledelse Networking Fremtidens IT platform Hvad betyder fremtidens IT platform for udviklingen af automatiserings applikationer? ERP SESAM nr. 83 møde 15. januar 2009 PLC......... MES

Læs mere

Processen at vælge leverandører og systemintegratorer

Processen at vælge leverandører og systemintegratorer Introduktion Processen at vælge leverandører og systemintegratorer ERP Carsten Nøkleby Formand SESAM Civilingeniør & Ph.D MES.. SCADA Koncern Fabriks PLC......... Fortrådning PLC......... Fieldbus / sensor

Læs mere

Værdien af Manufacturing Execution System

Værdien af Manufacturing Execution System Værdien af Manufacturing Execution System Produktionsplanlægning Produktionsoptimering Analyse og kvalitet Energi og miljø Vedligehold SESAM nr. 93 seminar 31. marts 2011 Seminaret afholdes hos: Rambøll

Læs mere

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark IT integration Integration mellem produktions IT systemer og administrative IT systemer Enterprise Resource Planning ERP Master Data Purchasing Material Resource Planning Sales & Distribution LIMS Maintenance

Læs mere

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg?

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? Hvorledes kan små og mellemstore virksomheder få et setup til at

Læs mere

Trådløs kommunikation

Trådløs kommunikation Trådløs kommunikation Hvilke muligheder giver trådløs kommunikation for at opnå mere fleksibel produktion og større mobilitet? Fjernaflæsning - Standardisering - Sikkerhed SESAM nr. 94 seminar 23. juni

Læs mere

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE Innovation og vækst starter på NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE 3. - 6. september 2013 h i 1 3. d k 5 0 Å R S J U B I L Æ U M Hele den danske industri mødes på Nordens største industrimesse I år fejrer

Læs mere

Automationsleverandører. Producent. Automationsprojekt. System integratorer. IT leverandører

Automationsleverandører. Producent. Automationsprojekt. System integratorer. IT leverandører S E S A M - N Y T April 2008 Automation Projektledelse Networking I D E T T E N U M M E R : Forøg innovationen gennem netværk Make2Pack - SESAM møde nr. 79 Sådan fik vi MES til at fungere med SAP Strategi

Læs mere

Energi management & Energibesparelse i industrien

Energi management & Energibesparelse i industrien Energi management & Energibesparelse i industrien Bæredygtig produktion nye standarder Energi Management - Energibesparelser SESAM nr. 92 seminar 27. januar 2011 PLC........ MES PLC.......... SCADA ERP

Læs mere

IT sikkerhed og SRO anlæg

IT sikkerhed og SRO anlæg IT sikkerhed og SRO anlæg Hvorfor skal vi fokusere på it sikkerhed ifm. SRO anlæg? Hvad stiller det af krav til systemer og organisation? Hvad findes der af værktøjer? Få hjælp til at sikre dit SRO it

Læs mere

Opgradering og udskiftning af produktions it og automation

Opgradering og udskiftning af produktions it og automation Opgradering og udskiftning af produktions it og automation SESAM seminar nr. 101 6. december 2012 Seminaret afholdes hos: Lemvigh-Müller A/S Nordager 1 6000 Kolding Seminaret er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur GAPP GAPP projektmodel Struktur Gennemgang af GAPP projektmodel struktur Formål og mål med GAPP projektmodel Struktur af dokumenter Referencemodel og tilhørende matrice Baggrund Produktion Automation Myndigheds-

Læs mere

Udfordringer Automation Projektledelse Networking

Udfordringer Automation Projektledelse Networking Udfordringer Forsyningsvirksomhedernes udfordringer med anvendelse af it, for at effektivisere forretningen, øge forsyningssikkerheden og øge servicen over for kunderne Proceskonsulent Lene Jensen, COWI

Læs mere

Business Intelligence og Industriel Automation

Business Intelligence og Industriel Automation SESAM seminar nr. 99 14. juni 2012 Business Intelligence og Industriel Automation Seminaret afholdes hos: Chr. Hansen A/S Jernholmen 1-27 Avedøre 2650 Hvidovre Seminaret er udarbejdet i samarbejde med

Læs mere

Fremtidens automations platform

Fremtidens automations platform Whitepaper Ph.D. Carsten Nøkleby, SESAM-WORLD ApS Årgang 2014 nr. 01 Fremtidens automations platform Automationsbranchen er forholdsvis konservativ og der er ikke kommet meget nyt. Indtil videre tyder

Læs mere

System Integration I dag og i fremtiden

System Integration I dag og i fremtiden SESAM seminar 30. september 2015 System Integration I dag og i fremtiden Seminaret afholdes hos: Schneider Electric A/S Lautrupvang 1 2750 Ballerup Seminaret er udarbejdet i samarbejde med foredragsholderne

Læs mere

Få succesmed automatisering i producerende virksomheder

Få succesmed automatisering i producerende virksomheder SESAM seminar nr. 100 Få succesmed automatisering i producerende virksomheder 0 SESAM seminar nr. 100 Få succes med automatisering i producerende virksomheder Program #1 09:00-09:10 Velkomst og introduktion

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

DAu konference - september 2013

DAu konference - september 2013 DAu konference - september 2013 Sådan sikres ensartet kvalitet i MES applikationer implementeret på 70 Arla mejerier Allan Møller Schmidt, Solution Consultant Arla Foods GBS-IT, MSA 23-09-2013 Tema - Rejse

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 AGENDA FORMIDDAG VELKOMST INTRODUKTION TIL COLUMBUS OG DAGENS AGENDA 9.00 NYHEDER OG EFFEKTIVISERING

Læs mere

Få succes med automatisering i producerende virksomheder

Få succes med automatisering i producerende virksomheder Få succes med automatisering i producerende virksomheder SESAM seminar nr. 100 12. september 2012 Seminaret afholdes hos: Automatik 2012 Idrættens Hus - Gunnar Nu salen Brøndby Station 20 2605 Brøndby

Læs mere

Business/Commerce Rank Employer

Business/Commerce Rank Employer Business/Commerce 1 Lego 2 Novo Nordisk 3 A.P. Møller - Mærsk 4 Carlsberg 5 Google 6 Arla Foods 7 Novozymes 8 Vestas 9 Bestseller 10 McKinsey & Company 11 Nordea 12 Danske Bank-koncernen 12 Siemens 14

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning?

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Gæstetaler Herbert Nathan fra det uvildige rådgivningsfirma HerbertNathan & Co. Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Få viden om tre af markedets stærkeste ERP-løsninger, så du kan fokusere

Læs mere

Morten Bodilsen, Divisionsdirektør Elektriker, Automationsingeniør og HD-O. mob@kia.dk, +45 4080 0040

Morten Bodilsen, Divisionsdirektør Elektriker, Automationsingeniør og HD-O. mob@kia.dk, +45 4080 0040 Morten Bodilsen, Divisionsdirektør Elektriker, Automationsingeniør og HD-O mob@kia.dk, +45 4080 0040 Kjærgaard fakta Etableret i 1921 Leverandør af alt fra trykknapper til turnkey-projekter indenfor automation

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden Kundetilpassede løsning + Masseproduktion i små mæ + fleksibel teknologi + reduceret lønandel + øget udvikling af viden + leverandører og kunder i h = konkurrencedygtig fr Nytænk Produktiviteten 8. 9.

Læs mere

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski Partner session 1 Mamut One Temadag 12. & 13. august 2009 Antonio Bibovski Agenda Mamut ONE Leverance En god investering for dine kunder Mamut Online Desktop Installation i praksis Mamut Validis Analyseværktøj

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

IT-referencearkitektur for Logistik & Sterilcentraler. Jan Stokkebro Hansen IT Arkitekt

IT-referencearkitektur for Logistik & Sterilcentraler. Jan Stokkebro Hansen IT Arkitekt IT-referencearkitektur for Logistik & Sterilcentraler Jan Stokkebro Hansen IT Arkitekt Center for It, Medico og Telefoni Jan Stokkebro Hansen Hvorfor en reference arkitektur Nye Sterilcentraler Nye Varemodtagelser

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Complexity management 2012

Complexity management 2012 KONFERENCE Den 30. maj 2012 Radisson BLU Falconer Hotel, København Complexity management 2012 Mød: Pfizer Consumer Healthcare Rockwool Skandinavien Carlsberg Danmark A/S Martin Professional A/S Læs stregkoden

Læs mere

Asset management - hvad er det og hvad kan det?

Asset management - hvad er det og hvad kan det? TØF - hvad er det og hvad kan det? Erik Helms Nielsen, direktør En ingeniør krydser sit spor 1 Copyright Reliasset A/S, 2013 1 TØF En ingeniør krydser sit spor 2 En ingeniør krydser sit spor 3 Copyright

Læs mere

Velkommen SAS Forum 2010

Velkommen SAS Forum 2010 Velkommen SAS Forum 2010 Bent Sørensen Country manager Velkommen til SAS Forum 2010 Faglighed og netværk Velkommen til SAS Forum 2010 en institution gennem 25 år Velkommen til SAS Forum 2010 en institution

Læs mere

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder RAPIDVALUE til AX 2012 procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder med udgangspunkt i best practice Bryd med de sidste 20 års tilgang til ERPimplementering Veldokumenterede Best Practice forretningsprocesser

Læs mere

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Henrik Sværke Markedschef henrik.svaerke@cgi.com CGI Group Inc. 2013 24. oktober 2013 Case KSTR A/S er en dansk ejet international rådgivende ingeniørvirksomhed

Læs mere

MØDE NOTAT Forfatter: Carsten Nøkleby Dokumentansvarlig: Carsten Nøkleby Dato: Rev.: Side: Projekt: 2012-01-24 1A 1 (23) Energi & Forsynings netværk

MØDE NOTAT Forfatter: Carsten Nøkleby Dokumentansvarlig: Carsten Nøkleby Dato: Rev.: Side: Projekt: 2012-01-24 1A 1 (23) Energi & Forsynings netværk 2012-01-24 1A 1 (23) Energi & Forsynings netværk Referat fra opstartsmøde Energi & Forsyning Dato: 24-01-2012 Tid: 9:30 15:00 Sted: Deltagere: Dagsorden: COWI, Havenparken 1, 7100 Vejle Se deltagerlisten

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Automationstrend. Udviklingsværktøjer til automation. SESAM seminar nr. 97 8. marts 2012. Syddansk Universitet. Seminaret afholdes hos:

Automationstrend. Udviklingsværktøjer til automation. SESAM seminar nr. 97 8. marts 2012. Syddansk Universitet. Seminaret afholdes hos: Automationstrend Udviklingsværktøjer til automation SESAM seminar nr. 97 8. marts 2012 Seminaret afholdes hos: Syddansk Universitet Teknisk Fakultet, Syddansk Universitet Auditorium Niels Bohrs Allé 1

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder TM - er NEM IT til alle virksomheder Introduktion Virksomheder bør ikke stræbe efter de alt omfattende visioner og tro, at de med analyse og projektmodeller kan udvikle den optimale digitale løsning. I

Læs mere

LEAN & Automation. Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces? SESAM seminar nr. 96 22. november 2011. Lemvigh-Müller A/S

LEAN & Automation. Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces? SESAM seminar nr. 96 22. november 2011. Lemvigh-Müller A/S LEAN & Automation Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces? Fra blyant og papir til digitalisering. SESAM seminar nr. 96 22. november 2011 Seminaret afholdes hos: Lemvigh-Müller A/S Nordager 1

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown 3 september 2013 - HI SVINE STALDE - SMUKFEST WANTED SVIN SØGES CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT,

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

Tavler og processtyring

Tavler og processtyring 38 Tavler og processtyring Tavler og Processtyring Vi er blandt de førende producenter af tavler og automationsløsninger til det industrielle og maritime marked. 39 Tavler og processtyring Vi kan tilbyde

Læs mere

Intelligent Energistyring AmbA

Intelligent Energistyring AmbA Intelligent Energistyring AmbA Ordinær Generalforsamling den 30. april 2013 1 Andelshavere ArosTeknik 2 Hvorfor et andelsselskab omkring Smart Grid? Danmark har brug for en åben IT-platform, der kan kommunikere

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning?

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? ? Gæstetaler Herbert Nathan fra det uvildige rådgivningsfirma HerbertNathan & Co Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Få viden om tre af markedets stærkeste ERP-løsninger, så du kan fokusere

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER

REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER REFERAT CAMP SEMINAR 2007 MEDLEMSORGANISATIONER OG SOCIALE MEDIER Brug integrationen af medlemssystemet og Sharepoint Portalen til at skabe den ultimative administration og vedligeholdelse af de faglige

Læs mere

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights Datcol DCS lager - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning Integreret lagerstyringsløsning Til ERP- og Økonomisystemer! Økonomisystemer DCS lager er specifikt udviklet mod

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner Fujitsus kommunale platform - dpublic Applikationslag Ledelsesinformation - LIS Økonomi PRISME Sags. og dokumentstyring edoc Løn/HR SD LØN Produkt-

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv projektorienteret produktion Velkommen til seminaret Effektiv projektorienteret produktion Styrk overblikket, og reager i tide på udsving i projektets

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

CP Kelco ApS. CP Kelco koncernen har fabrikker i Danmark, Tyskland, Finland, USA, Brasilien, Kina og Philippinerne. Jesper Knage

CP Kelco ApS. CP Kelco koncernen har fabrikker i Danmark, Tyskland, Finland, USA, Brasilien, Kina og Philippinerne. Jesper Knage CP Kelco ApS CP Kelco er førende producent af Ingredienser baseret på pektin og carrageenan, som anvendes til forbedring af tekstur, konsistens og stabilitet i fødevarer og farmaceutiske produkter samt

Læs mere

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER www.dmsoftware.dk DM PARTNER ACADEMY Dialog Manager SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER Slotsmarken DK-2970 Hørsholm Denmark Tel +45 45 76 69 00 Fax +45 45 76 69 0 dmsoftware@dmsoftware.dk At

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog 1 Information Materialet er baseret på en kombination af det bedste fra de mest anerkendte

Læs mere

VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER HVORFOR OG HVORDAN?

VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER HVORFOR OG HVORDAN? VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER HVORFOR OG HVORDAN? JOHN AMMENTORP VÆRDISKABENDE OPGRADERINGER AGENDA 01 02 Trends i markedet Gennemførelse af opgraderingen 03 Hvorledes skabes en automationsstrategi 04 Hvilke

Læs mere

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group.

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group. MediusFlow XI næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen 4 udviklingsprincipper hentet fra verdenen omkring os. Easy to use Powerfull

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Everything-as-a-Service. Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen

Everything-as-a-Service. Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen Everything-as-a-Service Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen Agenda Atea s rejse Hvorfor ændrer IT sig til services? as-a-service tilgangen Den fremtidige it-leverance Markedstrends Atea EaaS vi skaber overblikket

Læs mere

ASPECT4 Logistik Spor 2

ASPECT4 Logistik Spor 2 ASPECT4 Day ASPECT4 Logistik Spor 2 Vi går i dybden med udvalgte nyheder set i logistikbranche-perspektiv: Den nye funktionalitet, fordelene, teknologien og implementeringen. Agenda spor 2 Velkomst ved

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark November 2013 Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark Indhold Siteimprove A/S foretog i november 2013 en undersøgelse af de 50 største danske virksomheders hjemmesider for at

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Improving your performance

Improving your performance Novotek & GE Fanuc Improving your performance COWI temadag 06.11.2008 For more information visit us at www.novotek.com Page 1 Temadag COWI Agenda Temadag COWI Novotek & GE Fanuc Proficy Change Management

Læs mere

Opnå optimal ydeevne, samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M221 PLC er

Opnå optimal ydeevne, samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M221 PLC er Opnå optimal ydeevne, samtidig med at du øger fortjenesten Modicon M221 Få det maksimale ud af dine maskiners ydeevne med MachineStruxure Den NÆSTE generation af MachineStruxure er en komplet automationsløsning,

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

SESAM-FOOD NYHEDSBREV

SESAM-FOOD NYHEDSBREV SESAM sek retariatet SESAM sekretariatet SESAM-FOOD NYHEDSBREV SESAM-FOOD nr. 2 Oktober 2006 Vil branchen kvalitet? Ved Carsten Nøkleby, Formand SESAM-FOOD Jeg vil tillade mig at stille spørgsmålstegn

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

Kender du alle fordelene ved at være registreret Microsoft partner?

Kender du alle fordelene ved at være registreret Microsoft partner? Kender du alle fordelene ved at være registreret Microsoft partner? Du får adgang til en række hjælpe funktioner, som kan lette dig i dit daglige arbejde. Blandt andet kan du ringe til vores licensdesk

Læs mere

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Temadag om smarte sensorer

Temadag om smarte sensorer Temadag om smarte sensorer - mulighederne med state-of-the-art århus 5. november 2009 Få mere at vide om: Hvad en smart sensor kan Hvad kan en smart sensor betyde for dig og din virksomhed Teknologiske

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere