Rubiks kube = supply chain kompleksitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rubiks kube = supply chain kompleksitet"

Transkript

1 KLUMMESKRIBENT: Henrik Knak, partner i SCOPTI Management Consulting og Uffe Nørtoft, konsulent i SCOPTI Management Consulting. Rubiks kube = supply chain kompleksitet Kompleksitet er en voksende udfordring inden for SCM. Nogle af de store globale virksomheder har erkendt, at et øget kompleksitetsniveau er uundgåeligt i forsøget på at tilpasse sig udviklingen. Det er derfor absolut nødvendigt at udvikle kompetencerne til at håndtere og reducere kompleksitet i supply chain. Læs mere om erfarne konsulenters syn på, hvordan du tackler den stigende kompleksitet. Bag om forfatterne Henrik Knak har mere end 20 års erfaring inden for supply chain optimering og etablerede i 2010 rådgivningsvirksomheden SCOPTI Management Consulting. Navnet står for Supply Chains Optimized! hvilket er præcist, hvad SCOPTI leverer! SCOPTI hjælper virksomheder med at optimere deres forsyningskæder fra strategi til realisering! Uffe Nørtoft har sin uddannelsesmæssige baggrund fra Copenhagen Business School, hvorfra han er uddannet cand.merc. Supply Chain Management med speciale i kompleksitetshåndtering og -reduktion i distributions- og produktionsnetværk. Han var tidligere ansat to år i Deloitte Business Consulting inden for SCM-området. De fleste kender til Rubiks kube eller professorterningen, som den også kaldes; det populære legetøj fra 1980 erne, hvor opgaven går ud på at dreje på terningens tre x tre skiver indtil man har seks ensfarvede sider. Mange af os har forsøgt at løse opgaven intuitivt og uden hjælpemidler - i håb om, at vi med vore evner til at tænke tredimensionelt kan gennemskue legetøjet; og for mange af os uden succes. Har man først løst én side forkludrer man det, når man forsøger med næste side. Nogle har måske gennemskuet, at man med korte algoritmer kan narre sig uden om denne gensidige påvirkning mellem siderne på terningen og måske løse to sider. Men på et tidspunkt stopper det kompleksiteten er for stor og man må give op. Gør kompliceret kompleksitet enkelt! Men hvad har kompleksiteten forbundet med professorterningen til fælles med Supply Chain Kompleksitet? De har uundgåelig kompleksitet tilfælles! Professorterningen har ca. 43 trillioner forskellige kombinationsmuligheder. Drejer man på en side, får det konsekvenser for den modsatte side, fordi der eksisterer gensidig påvirkning mellem siderne; og den person som sidder med terningen i hånden, og de valg denne træffer, kan gøre det sværere eller lettere at løse terningen! Rubiks kube er en kompleks størrelse, ligesom en supply chain kan være det, eksempelvis når: den strækker sig over mange lande, sourcing af råvarer og komponenter sker fra Østen, Østeuropa, lokalt og måske andre steder, produktion i flere lande nogle steder med center-of-exellence, nogle steder køres der parallelproduktion, andre steder produceres der kun delkomponenter til brug andre steder i produktionsnetværket, et netværk af warehouses med forskellige strategiske roller som fx konsolidering af forsendelser, nærhed til markeder, overholdelse af lovgivningsmæssige krav om fysisk tilstedeværelse i et land, virtuelt lager for at kunne overholde produktregistreringer mv., et stort udbud af forskellige produkter, SKU er og serviceydelser som følge af kundekrav, lovgivning og en ikke-fokuseret konkurrencestrategi. Det giver tilsammen en supply chain, som kan have ufattelig mange variations- og kombinationsmuligheder på produkt-, netværksstruktur-, proces- og organisationsniveau. I denne supply chain eksisterer der ligeledes gensidig påvirkning mellem part Supply Chain magasinet

2 HURTIG PRÆCIS TRANSPORT international featured standards IFS Logistics Transport og Logistik H.P. Therkelsen er en af Danmarks førende leverandører af effektive logistik- og transportløsninger med speciale i landevejstransport overalt i Europa. Hos H.P. Therkelsen ligger vi vægt på at være en logistikpartner som styrker vores kunders konkurrenceevne. Både store og små kunder kan drage fordel af et samarbejde med H.P. Therkelsen, idet vi skaber tryghed i hele transportforløbet. Vores styrker er blandt andet: Høj leveringssikkerhed Hurtig opfølgning 24/7 Faste kontaktpersoner Fleksibilitet Høj materiel standard Ærlighed/troværdighed Vore mere end 200 dedikerede medarbejdere er eksperter i blandt andet transport af temperaturfølsomme varer både frosne, kølede og ferske levnedsmidler, varmegods samt medicinalvarer. For os er enhver opgave af interesse og vi sætter en ære i at levere den bedste kundeservice i ethvert kundeforhold. Terminalydelser Hos H.P. Therkelsen tager vi vare på alle aspekter af din logistik. Vore terminaler og lagre i Padborg er omdrejningspunktet for mange af de logistik- og transportkoncepter, vi tilbyder vores kunder. Her kan vi fungere som lagerhotel og tilbyde ompakning, plukning, mærkning m.m. af alle typer fødevareprodukter også indenfor køl og frys. 3PL Vi tilbyder integrerede 3PL løsninger i relation til lager- og logistik funktioner for fødevarer i Europa, så Deres faste omkostninger bliver variable. Kvalitet IFS Logistics H.P. Therkelsen er som en af de få logistikoperatører i Danmark og Europa certificeret i henhold til IFS-standarden. Dette giver vores kunder en optimal sikkerhed i lager- og transportleddet, idet vores kvalitet og vore processer systematisk kontrolleres i forhold til markedets mest krævende standard. Miljø Hos H.P. Therkelsen har vi gennem årene haft et kontinuerligt fokus på miljø. Dette har resulteret i, at vi er en af de få virksomheder som er blevet certificeret som grøn transportvirksomhed af Trafikstyrelsen. H.P. Therkelsen iværksætter løbende CO2 reducerende tiltag og vognparken lever op til den nyeste standard indenfor Euronormer. Vi er vores ansvar bevidst og ønsker at bidrage til en mere bæredygtig transport uden tab af mobilitet og kvalitet for vore kunder. Ønsker De at høre mere om de services vi kan tilbyde, er De velkommen til at kontakte os. H. P. Therkelsen A/S - Eksportvej 1 - DK-6330 Padborg - Tel

3 Din lokale partner i den internationale supply chain Damco - en del af A.P. Møller - Mærsk Gruppen Damco er en af verdens førende leverandører indenfor spedition og supply chain management. I mere end 20 år har vi leveret transport- og logistikløsninger til vores kunder over hele verden. Vores løsninger er vidtgående og kundetilpassede for at imødekomme alle af vores kunders behov. Vi er klar hvad enten du har brug for en konkurrencedygtig rate for en hasteforsendelse eller en strategisk partner, som kan levere effektivitet og sikre langsigtet konkurrencedygtighed. Kontakt ring tlf eller besøg for yderligere oplysninger om Damco.

4 nere, funktioner og virksomheder, som kan betyde, at én enhed kan påvirke præstationsevnen i en anden enhed, hvilket man blandt andet finder afspejlet i Forrestereffekten. Rubiks kube kan løses med højest tyve drejninger af terningens skiver og ved brug af en simpel metode baseret på syv simple logaritmer. Dermed reducerer man ikke kompleksiteten forbundet med professorterningen, men man håndterer og kontrollerer den effektivt. Det samme gør sig gældende, når vi taler om kompleksitet i en forsyningskæde, kompleksiteten kan reduceres i nogen grad, men ofte handler det mere om at udvikle kompetencerne til at kunne håndtere og kontrollere kompleksitet effektivt ved brug af en simpel fremgangsmåde. Hvad er kompleksitet, og hvad koster den? Kompleksitet har været genstand for granskning inden for mange forskellige forskningsgrene, og de senere år også inden for Supply Chain Management. I supply chain sammenhænge kan man sige, at kompleksitet bestemmes ved: Talrighed: Hvis der eksisterer et stort antal af elementer i forsyningskæden som fx produkter, services, funktioner & ansvarsområder, produktionsenheder, leverandører, komponenter og råvarer, processer mv. Variation: Hvis der sker mange afvigelser fra normen i processer, produkter, services, strukturer mv. eksempelvis på grund af det geografiske marked, kundekrav eller andre interne og eksterne krav. Sammenhængskraft og gensidig påvirkning: Hvis der eksisterer relationer mellem forsyningskædens elementer, og hvis den gensidige påvirkning ikke altid er let at gennemskue. Det kommer næppe som en overraskelse for nogen, at der typisk er en korrelation at spore mellem kompleksitetsniveauet i form af talrighed, variationer og gensidig påvirkning, og effektivitetsniveauet i en virksomhed og virksomhedens supply chain. Og det er derfor meget forståeligt, at øget kompleksitet som regel klinger negativt i ørerne på de virksomhedsledere, som har fokus på at forenkle, standardisere, omkostningsoptimere og lean ifisere virksomhedens forsyningskæde(-r). Desværre er det ikke altid ligetil at identificere og kvantificere niveauet af kompleksitet og vurdere hvilken indflydelse, det har på virksomhedens præstationsevne, da omkostningerne ved kompleksitet ligger skjult på mange forskellige konti, og i mange tilfælde indgår som indirekte omkostninger. Nogle af de konsekvenser, som vi ofte ser som følge af for høj og ikke effektivt håndteret kompleksitet, er bl.a.: Store og omkostningsfulde lagre. Problemer med at styre introduktion, indfasning og udfasning af produkter. Likviditetspres grundet et højt driftskapitalniveau. Figur 1: Strategier for håndtering af kompleksitet Copyright 2011 SCOPTI 33

5 Rabatter grundet fejl, mangler eller for sen levering af produkter. Mange haste-aktiviteter og brandslukningsarbejder grundet fejl eller forsinkelser. Store omkostninger forbundet med kassation, omarbejdelse af fejl, for kort holdbarhedsperiode grundet lang gennemløbstid. Mange dataøer og genindtastninger af data samt usammenhængende IT-løsninger. Simplificer din kompleksitet! Det kan være fristende bare at skære i kompleksiteten, og det er heller ikke svært at identificere nogle kompleksitetselementer, som hurtigt kan frembringe umiddelbare gevinster og en reduktion i kompleksiteten. Men ikke al kompleksitet kan reduceres uden, at det får negative konsekvenser. Der findes kompleksitet, som er uundgåelig og værdiskabende, der udgør en konkurrencedifferentierende faktor og som ikke kan reduceres. Og der findes den undgåelige og ikke-værdigivende kompleksitet, som kan elimineres, uden at det får negative konsekvenser for virksomhedens konkurrenceog differentieringsevne. Reducerer man den kompleksitet, som giver kunden værdi, risikerer man at frastøde kunden og skubbe denne i armene på en konkurrent, fx hvis kompleksitetsreduktionen får konsekvenser for en værdsat servicedifferentiering eller udfaser ønskede pakkevarianter. Men som pointeret med Rubiks kube selvom kompleksiteten er uundgåelig, bør det ikke forhindre en virksomhed i at simplificere håndteringen af den. Figur 1 viser mulige strategier, som kan bidrage til enten at blive bedre til at styre kompleksitet eller at reducere den på de områder, som vi typisk støder på i de virksomheder, vi rådgiver. Hvad har andre gjort? En række virksomheder har forstået alvoren ved kompleksitet og har derfor haft fokus på at igangsætte initiativer, hvormed de har reduceret og/eller er blevet bedre til at håndtere kompleksitet. Et godt eksempel er LEO Pharma. Den danske farmaceutiske virksomhed søsatte i 2009 en ny vækststrategi Going for Gold med målet om en tocifret vækstrate i omsætningen baseret på øget salg, penetrering af nye geografiske markeder og ved nye produktlanceringer. Dette sammenholdt med LEO Pharmas globale tilstedeværelse har betydet et øget kompleksitetsniveau særligt i form af strukturkompleksitet, men også på andre områder. Strukturkompleksiteten opstår ved, at LEO Pharma distribuerer og sælger produkter til en række markeder med op til 10 distributions- og håndteringsled, før patienten modtager sin medicin, og at der er behov for vidt forskellige distributions-setup grundet: eksterne faktorer: lovgivningsmæssige krav, divergerende markedskarakteristika og krav, lokale grossisters indflydelse og geografiske dækningsområde, krav om lokalkendskab, mv. Interne faktorer: Fokus på kernekompetencer og outsourcing, krav om kapacitets- og strukturfleksibilitet for at kunne håndtere vækst mv. Nøgleordne for kompleksitetsstyringen i distributionen er skalerbarhed og fleksibilitet samt fokus på få centrale kernekompetencer, som skal leveres med høj effektivitet, høj kvalitet og stor præcision. Med tocifrede årlige vækstmål skal LEO Pharmas distributionsstruktur i den sammenhæng kunne håndtere nye markeder med nye lokale regulatoriske krav, nye kunder, nye produkter, nye services og nye kanaler. For at kunne håndtere denne kompleksitet har LEO Pharma outsourcet alle transportopgaver, etableret ordrehåndtering og distribution via kun én pre-grossist i hvert land (som udgangspunkt), som integreres via én fælles VMI og DRP løsning til LEO Pharmas centrale ERP-system, hvor alle fabrikker kan planlægges. Man opererer med få standardiserede distributionsvarianter og vurderer løbende, om der er behov for yderligere optimering af såvel styringsstruktur som fysiske strukturer. Ikke kun inden for egen virksomhed, men også længere ude i kæden. Bl.a. har LEO Pharma på enkelte markeder, hvor lovgivningen tillader det, arbejdet med at konsolidere distributionspunkter efter den centrale pre-grossist til få store og regionale grossister mod tidligere mange små. Derved er kompleksitetsniveauet reduceret betydeligt gennem færre interaktionspunkter med større volumen. Med mange fordele til følge. Hvad kan du gøre, og hvor skal du starte? Så hvad kan du gøre for at komme rigtigt i gang med reduktion eller bedre styring af virksomhedens kompleksitet? En struktureret metode, som vi selv anvender til at afdække og igangsætte bedre styring og reduktion af kompleksitet, baserer sig på fem trin, som illustreret i figur 2. Figur 2: Metode til Kompleksitetsstyring og -reduktion. Copyright 2011 SCOPTI 34 - Supply Chain magasinet

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION

FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION CFO CONTENT Vol. 3-2012 FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION SIDE 3 KRIG MOD KOMPLEKSITETEN DER ER PENGE TIL BUNDLINJEN Omfanget af kompleksitet i virksomhederne er støt stigende også i finansfunktionen.

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

ER DU SIKKER PÅ, AT DU TJENER PENGE PÅ ALLE DINE KUNDER?

ER DU SIKKER PÅ, AT DU TJENER PENGE PÅ ALLE DINE KUNDER? WHITE PAPER ER DU SIKKER PÅ, AT DU TJENER PENGE PÅ ALLE DINE KUNDER? Hvorfor adfærdsbaseret omkostningsstyring sikrer optimal indsigt i, hvad og hvem der skaber værdi i din virksomhed Philip Reschke, Business

Læs mere

Tid til at gøre en forskel

Tid til at gøre en forskel Invitation Frigør 20-40 % kapacitet i din it-afdeling Side 4-5 DK Company Aggressiv vækst drives af godt internt samarbejde Side 7 Nedsat arbejdstid med fuld løn hos Toyota. Det er der penge i! Læs bagsiden

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Indhold 3 4 Forord Analyse af leverandører til vindindustrien 5 Positiv historisk udvikling 6 Indtjeningsevnen er stærkt svingende på tværs

Læs mere

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

HerbertNathan & Co A/S

HerbertNathan & Co A/S ERP i Danmark 2009 Den uvildige evaluering af det danske ERP-marked Strategier, leverandører og løsninger, fakta og tal, branche og partnerforhold, forretningsprocesser, teknologier, prisstrukturer, anskaffelses-

Læs mere

Gør virksomheden klar til Outsourcing

Gør virksomheden klar til Outsourcing Gør virksomheden klar til Outsourcing Outsourcing dækker over uddelegering af arbejdsopgaver til andre virksomheder, så du selv kan koncentrere dig om din kerneforretning. Med outsourcing siger man i samme

Læs mere

Fokus på vækst! 1.5. sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer. 1.

Fokus på vækst! 1.5. sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer. 1. Fokus på vækst! Fokus på vækst! sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer af direktør Jesper Elling, je@sjp.dk og partner Jesper Krogh Jørgensen,

Læs mere

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion Få styr på fremdrift, kapacitetsudnyttelse og hele dit projektflow EG Byg & Installation www.eg.dk/byg Hvor trykker skoen egentlig? Trenden

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Transportartikler 2008 201

Transportartikler 2008 201 Transportartikler 2008 201 Grøn logistik Carbon Footprint i logistikken Efter i en årrække at være dømt ude synes miljøet nu atter på vej ind i virksomhedernes bevidsthed. Ikke mindst den megen omtale

Læs mere

GLOBAL ARBEJDSDELING I DEN FINANSIELLE SEKTOR

GLOBAL ARBEJDSDELING I DEN FINANSIELLE SEKTOR Oxford Research A/S, marts 2012 GLOBAL ARBEJDSDELING I DEN FINANSIELLE SEKTOR Analyse af danske finansvirksomheders brug af international arbejdsdeling i form af outsourcing, offshoring og import af udenlandsk

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn

Få succes med outsourcing af løn SEL LVGJORT ER IKKE ALTID VELGJORT Få succes med outsourcing af løn Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. Indledning... 3 Mange kender ikke potentialet... 4 For din virksomheds skyld............... 6 3.1. Produktivitet...

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes Annonce Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia Annonce Fremtidens Handel for viden, udvikling og globalisering Globale ambitioner > Evnen til at forstå andres måde at drive forretning på vil i fremtiden

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Outsourcing op på strategisk niveau

Outsourcing op på strategisk niveau Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce outsourcing Maj 2008 Outsourcing op på strategisk niveau Fra tidligere at dreje sig om produktion i tredjeverdens lande, er outsourcing

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere