Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur"

Transkript

1 Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Resumé 4 Barrierer for erhvervslivets digitalisering 6 De interne barrierer for digitalisering 6 De eksterne barrierer for digitalisering 8 Digitalisering åbner mange muligheder. 10 Reduktion af omkostninger 10 Bedre kvalitet og service 11 Innovation og forretningsudvikling 12 Disruption fylder meget i den offentlige debat, men meget lidt hos virksomhederne 13 Digitaliseringsgrad brancherne imellem og på tværs af størrelse 13 Profil af den digitale frontløber 14 Appendix 15 2

3 Forord Danmark har i mange år været i den internationale elite, når det gælder erhvervslivets udnyttelse af ny IT og digitalisering. Men gennem de senere år har udviklingen ikke været entydigt positiv. Det viser flere undersøgelser på området, både nationale og internationale. Danmark var førende under den første bølge af digitaliseringen. Her var fokus populært sagt at sætte strøm til papir for at gennemføre effektiviseringer og besparelser af det, vi gjorde i forvejen. Det kunne fx være blanketten til SKAT, som før kom på papir, men nu er på skærmen. Desværre er der tegn på, at vi mister pusten i digitaliseringens næste bølge, som handler om at bruge teknologien til at skabe ny værdi, udvikle nye eller tilpasse eksisterende produkter og services til den digitale forbrugers behov og købemønstre. Altså en digitalt drevet forretnings- og markedsudvikling, der fremtidssikrer salg og vækst. Kort sagt: Den digitale revolution kører for fuld damp i alle dele af erhvervslivet og verden og virksomheder, der ikke har forholdt sig til nye forbrugsmønstre og digitale services, bliver udfordret af digitale forretningsmodeller. Dansk Erhverv og Microsoft har en fælles interesse i at fremme brugen af digitale værktøjer og processer i dansk erhvervsliv til gavn for danske virksomheders vækst, beskæftigelse og konkurrencedygtighed. Derfor har vi gennemført denne analyse af barrierer og muligheder, som danske virksomheder oplever, når de møder den tiltagende digitalisering af produkter, serviceydelser og markeder. Det er vores ambition, at analysen vil bidrage med nye indsigter om digitaliseringen af dansk erhvervsliv, så vi kan tage diskussionen om danske virksomheders digitale vækst videre til næste niveau et niveau, hvor spørgsmål og problematiseringer kan afløses af svar og handling. Anders Thomsen, Direktør for politik og strategi, Microsoft Janus Sandsgaard, Fagchef for IT og Digitalisering, Dansk Erhverv 3

4 Indledning Forbrugere og virksomheder orienterer sig i stigende grad mod mobile services og nye digitale platforme, og det skaber helt nye adfærdsmønstre og præferencer. Denne udvikling skaber samtidig nye og betydelige forretningsmuligheder for de virksomheder, der proaktivt udnytter nye teknologier som fx cloud computing, mobile platforme, big data og sociale medier til at booste synlighed og salg. Men udviklingen er samtidig en trussel for virksomheder, der ikke gentænker sin forretning og former sine produkter og services efter den nye virkelighed. ECG har på vegne af Dansk Erhverv og Microsoft lavet en kvalitativ undersøgelse i fire udvalgte brancher: Detail, Transport, Engros og Spedition. Formålet er at undersøge muligheder ved og barrierer for digitalisering og derved at skabe et bedre informeret grundlag at debattere digitalisering på og give konkrete anbefalinger til handling. På baggrund af indsigten fra de kvalitative interviews er planen at lave en større spørgeskemaundersøgelse blandt 200 af Dansk Erhvervs medlemmer for at kunne verificere den kvalitative rapports resultater. Resumé Virksomhederne ved, at digitalisering er den eneste vej frem, men oplever, at det er svært og dyrt Hos de interviewede virksomheder er der en positiv indstilling til digitalisering, og der er i overvejende grad digitale ambitioner, der er højere end virksomhedens nuværende digitaliseringsgrad. Virksomhederne giver mange steder udtryk for, at de er over middel på digitalisering, når man sammenligner sig med andre virksomheder i sin branche. Der er dog stor forskel på virksomhederne i den samme branche - nogle virksomheder er frontløbere, og andre falder bagud. Det overvejende høje selvbillede af digitaliseringsgrad stemmer ikke helt overens med virkeligheden, når de interviewede virksomheders udsagn, omkring hvordan de bruger IT i forretningen, sammenlignes med de digitale frontløberes udsagn. Det er tydeligt, at de fleste interviewede virksomheder i samme branche ser ens på fordelene ved digitalisering, da det er de samme termer og værdikædeperspektiver, der fremhæves i interviewene. Men afhængigt af hvor langt man er i digitaliseringen, og hvor mange barrierer man ser, enten nedtones eller fremhæves mulighederne ved digitalisering. Hvis man er langt bagud på digitalisering, fremhæver man fx vigtigheden af den gode fysiske kundeservice og kontakten med kunden, som man risikerer at miste ved for megen digitalisering. Hvorimod frontløberne har fundet ud af, at man faktisk kan forbedre kundeservicen og komme endnu tættere på kunden ved at digitalisere sig. Det er i høj grad interne og ikke eksterne barrierer, der bremser digitaliseringen Det er i høj grad virksomhederne selv, der skaber barrierer for digitalisering, og i mindre grad eksterne barrierer der bremser for digitaliseringen. De identificerede barrierer er: Begrænsede ressourcer, højt fokus på afkast af investeringer, og at IT-kompetencen hos medarbejderne ikke er høj nok. Dog angives der nogle få eksterne barrierer, som kan være væsentlige barrierer i forhold til digitaliseringen, fx manglende standardløsninger. Der er meget varierende viden og usikkerhed omkring cloud-baserede løsninger Cloud computing eller skyen er et begreb, som dækker levering af software, service og tjenesteydelser via internettet. Der er meget varierende kendskab til cloud-baserede løsninger, hvilket hos 1/3 af virksomhederne skaber barrierer omkring data- og driftssikkerhed. Det vurderes, at en del virksomheder mangler basal viden omkring cloud-baserede løsninger. Nogle af dem, der har fravalgt cloud-baserede løsninger, påpeger desuden manglende mulighed for integration til eksisterende systemer og manglende fleksibilitet som barrierer for at benytte cloud computing. 4

5 Oplevelsen er, at det offentlige primært digitaliserer for at optimere sine egne processer Disruption som en trussel fylder meget i den offentlige debat, men meget lidt hos virksomhederne Det offentlige har travlt med at promovere den stigende digitalise- Virksomhederne er alle bekendte med disruption-begrebet, men har ring i det offentlige, som skal gøre det administrativt lettere at drive svært ved at se, at det kunne ske i deres branche. Den enkeltstående virksomhed i Danmark. Oplevelsen hos de interviewede er, at fx faktor, der bliver nævnt i forbindelse med disruption, er internethan- digitalisering af indberetninger har haft begrænset effekt, og at det del set i forhold til den traditionelle fysiske butik, især hos Engros og offentlige primært har optimeret sine egne processer og i for lille grad Detail. Således er disruption ikke noget, der fylder meget i planlæg- har involveret brugerne (= virksomhederne), således at der kunne ningen eller beslutningsprocesserne hos de interviewede. skabes integrerede løsninger, der ville give værdi for begge parter. Digitalisering skaber nye markedsmuligheder og mulighed for differentiering Mulighederne, som digitalisering skaber, er klassificeret ind i tre kategorier: Reduktion af omkostninger, bedre kvalitet og service samt innovation og forretningsudvikling. Lavere omkostninger er typisk det sted, de fleste virksomheder er startet med at kigge på i forhold til mulighederne for digitalisering, men når de største procesoptimeringer er gennemført, bevæger man sig typisk videre til fokus på kvalitet og service. Det er det fokus, som hovedparten af SMV ere har i forhold til digitalisering. 5

6 Barrierer for erhvervslivets digitalisering Afsnittet indeholder en række identificerede barrierer, som virksomhederne oplever afholder dem fra at digitalisere sig yderligere og dermed indfri de potentialer, der er ved en større grad af digitalisering. Interne Der er for få kompetente IT-ressourcer i virksomheden til at afdække mulighederne i digitalisering Det er svært at få et tilfredsstillende payback på IT- investeringen Stabile IT-løsninger vægtes højere end first-mover fordele ved den helt nye teknologi Brugernes IT-kompetence er ikke høj nok, og derfor får man ikke nok effekt ud af et nyt IT-system Der er meget fokus på drift og mindre fokus på at stoppe op og evaluere på forretningsmodellen Eksterne Standardløsninger er ikke plug and play, og tilpasning er dyrt Usikkerhed omkring cloud-baserede løsninger afholder nogle fra digitalisering Det offentliges digitalisering er oversolgt, og oplevelsen er, at det primært er det offentlige, der opnår fordele De interne barrierer for digitalisering De identificerede barrierer af mere generel karakter kan samles under følgende overskrifter: 1. Begrænsede ressourcer 2. Højt fokus på afkast af investering 3. IT-kompetencen hos medarbejderne er ikke høj nok I de følgende afsnit behandles disse barrierer mere indgående Begrænsede ressourcer Denne barriere fylder meget for virksomheder med under 100 ansatte, som typisk heller ikke har en fuldtids IT-ressource, men hvor ejeren eller typisk en adm. chef har ansvaret for IT og trækker på eksterne firmaer eller ens netværk i forhold til anbefalinger vedrørende digitalisering. IT ressourcer i virksomheder Antal IT-ansatte 1-5 < 1 Ejer % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% % af de interviewede virksomheder 6

7 Som det ses af grafen, så har 50 % af virksomhederne ikke en dedikeret IT-ressource, da det typisk er ejeren selv eller en adm. medarbejder, der varetager IT som en del af deres jobbeskrivelse. Den anden halvdel af virksomhederne har en IT-afdeling, og 30 % har en IT-afdeling med 1-5 ansatte. De sidste 20 % ligger fra 6 til 50 IT-medarbejdere. Derfor afhænger digitaliseringen i høj grad af, hvorvidt den IT-ansvarlige selv ser muligheder i digitalisering eller primært koncentrerer sig om driften af den eksisterende forretning. I virksomhederne, hvor den IT-ansvarlige primært koncentrerer sig om driften af sine opgaver ved siden af IT, bliver udfordringen, at man ikke får evalueret mulighederne for digitalisering, og hvordan man vil bruge IT til at understøtte forretningen. Digitaliseringen sker således mere tilfældigt og opstår på baggrund af ting, man støder på i driften eller manuelle rutiner, hvor det er oplagt for virksomheden at digitalisere sig. I de virksomheder hvor den IT-ansvarlige ser muligheder i digitaliseringen, prioriterer virksomheden den nødvendige tid og ressourcer til digitalisering. De interne IT-kompetente ressourcer til at undersøge potentielle digitaliseringsmuligheder er få, og det er meget dyrt med ekstern rådgivning. Adm. chef, Detailvirksomhed, 208 ansatte Højt fokus på afkast af investering Den økonomiske ramme i en SMV er ofte begrænset, hvilket gør, at der er et meget højt fokus på investeringer, og at tilbagebetalingstiden på en investering skal være kort. To ting går igen: Typisk er der en begrænset administration og derfor få administrative processer i en SMV, hvilket gør det svært at retfærdiggøre investeringen i fx et nyt ERP-system for at skabe procesoptimeringsgevinster. Det er svært at lave en målbar business case af en IT-investering, da den typisk er én af mange faktorer, der kan påvirke det efterfølgende resultat. Det kan være svært at skille den isolerede effekt ud af at investere i nyt ERP-system, softwareopgradering eller en webshop. IT-kompetencen hos medarbejderne er ikke høj nok Denne barriere påvirker i høj grad de to ovenstående barrierer: Digitaliseringsinitiativerne opstår primært hos ejeren eller den IT-ansvarlige og i mindre grad ude i organisationen. Dette skaber en flaskehals for at tænke digitalisering i hele organisationen som en del af den daglige forretning. Hvis der skal investeres i et nyt ERP-system eller i ny software, så frygter beslutningstageren, at medarbejderne ikke i tilstrækkeligt omfang vil tage de nye features i brug, hvilket gør det til en dårlig business case. Derfor har mange virksomheder en defensiv tilgang til at lave dyre opdateringer af eksisterende systemer. Det vil sige, at man bruger systemet, man har, indtil det bliver udfaset af leverandøren. 7

8 De eksterne barrierer for digitalisering Der fremkommer ved interviewene flere interne barrierer end eksterne barrierer i forhold til digitalisering af virksomheden. Dog gik enkelte af de eksterne barrierer igen. Standard IT-løsninger er ikke plug and play, og hvad skal vi vælge? Det er ikke muligt at tilkøbe et standardsystem uden at skulle lave tilpasninger af systemet, og disse er typisk lige så dyre som selve standardsystemet. Regnskabschef, Engrosvirksomhed, 15 ansatte Flertallet af de interviewede - og selv de store virksomheder - påpeger, at de mest komplekse, mest omkostnings- og ressourcekrævende projekter i en organisation er IT-projekter. Udfordringerne for SMV erne er: Det er et uoverskueligt marked, dvs. svært at gennemskue hvad der er den rigtige IT-løsning. Man oplever, at der ikke eksisterer standardsystemer, som er plug and play, men at der altid tilgår en væsentlig udgift til tilpasning af det indkøbte system, når det skal implementeres i virksomheden. Dette i form af eksterne konsulenter, men også tid og ressourcer internt i virksomheden. Usikkerhed omkring cloud-baserede løsninger I interviewet blev der specifikt spurgt ind til, hvad virksomhedernes syn på cloud computing var for at afdække virksomhedernes parathed til denne teknologi. Alle virksomheder havde en holdning til cloud computing, og de mest generelle skitseres i nedenstående tabel fordelt på tre grupper af interviewede virksomheder: Gruppe Ønsker ikke cloud Har overvejet cloud, men fravalgt det Bruger cloud Argumenter Manglende viden om cloud Fysisk storage på egen eller hosted server er billigere Cloud-udbydere kan drifte det på en mere effektiv og stabil måde, end virksomheden Usikkerhed omkring driftssikkerheden Ikke gode nok integrationer ind mod serverbaserede ERPsystemer Sikkerhed i cloud er lige så god som på en fysisk server Utryg ved at ens data ligger i skyen Nuværende cloud-baserede løsninger har en række præmisser indbygget, der giver begrænsninger i fleksibiliteten Sikkerhed i offentlig cloud, er ikke lige så god som i privat cloud 50 % af de interviewede virksomheder bruger cloud-baserede løsninger i forskellig udstrækning, mens den resterende del ikke ønsker cloudbaserede løsninger eller rationelt har fravalgt det. 8

9 Jeg kan ikke lide tanken om, at data ikke er geografisk verificerbar i skyen. IT-ansvarlig, Transportvirksomhed, 240 ansatte Som det ses af ovenstående tabel, så eksisterer der nogle barrierer vedrørende viden, driftssikkerhed og det at have data til at ligge i skyen hos den første gruppe af virksomheder. Hos de sidste to grupper opleves disse barrierer ikke, og vurderingen er, at vidensniveauet om cloud computing hos disse virksomheder er højere og mere faktuelt end hos den første gruppe. Gruppe 1 har fravalgt cloud-baserede løsninger mest baseret på holdning og i mindre grad fakta. Gruppe 2 har sat sig ind i mulige cloud-baserede løsninger, men har truffet et rationelt fravalg af cloud. Gruppe 3 har sat sig ind i cloud-baserede løsninger og truffet et rationelt tilvalg eller bruger cloud computing uden at være bevidste om, at det er en cloud-baseret løsning, som de har valgt. Kommunerne sender stadigvæk mange papirer, og der mangler stadigvæk digitalisering den anden vej. Adm. chef, Detailvirksomhed, 90 ansatte Det offentlige digitaliserer primært for egen vindings skyld Alle virksomheder er enige om, at der er sket en betydelig digitalisering hos det offentlige, og det er man positiv overfor. Oplevelsen er dog, at det offentlige primært har haft fokus på at digitalisere sine egne processer og i meget lille grad har involveret brugerne (= virksomhederne) til at skabe integrerede løsninger, der giver værdi begge veje, fx: Det er primært indberetningerne til det offentlige, der er blevet digitaliseret. Virksomheden føler ikke en mindre arbejdsbyrde som følge af, at indberetningen er blevet digital. Oplevelsen er, at det primært er det offentlige, der har høstet gevinsterne af det, og at man kun i begrænset omfang indtil nu har involveret brugerne for at skabe integrerede løsninger, der også giver værdi for brugeren. Indberetningerne er ikke samordnede. Oprettelse af brugere og rettigheder i systemerne er tung. Når man har brug for hjælp, er der meget lang ventetid - dog får man nu i højere grad end tidligere en kvalificeret person i røret. Det offentliges kommunikation tilbage til brugeren er i vid udstrækning stadigvæk brevbaseret, fx kommunernes kommunikation. OIO XML/UBL-faktureringsformatet er officielt det offentliges elektroniske faktureringsstandard, men fakta er, at nogle virksomheder oplever, at den enkelte kommune stiller individuelle ekstrakrav til formatet, fx krav om flere felter eller ombytning af rækkefølgen, hvilket tvinger virksomheden til at lave individuelle tilpasninger af det, der burde være en standard. 9

10 Digitalisering åbner mange muligheder Afsnittet indeholder de identificerede muligheder, som virksomhederne ser, at digitaliseringen skaber inden for nedenstående tre kategorier: 1. Reduktion af omkostninger 2. Bedre kvalitet og service 3. Innovation og forretningsudvikling Kategorierne baserer sig på tidligere analysers resultater 1, samt de interviewede virksomheders udsagn omkring hvad de bruger digitalisering til. Lavere omkostninger Bedre kvalitet og service Innovation og forretningsudvikling Optimering af forretningsgange Automatisering af virksomhedens processer Skabe en billigere forretningsplatform for vækst Billigere markedsføring der når ud til flere eksisterende og potentielle forbrugere Optimering af lagerstyringen Udvider kundegrundlag og serviceniveau Mulighed for at komme tættere på kunden Skaber tilgængelighed for ens medarbejdere Data skaber mulighed for differentiering Endnu tættere integration med leverandør og kunde Differentieret kundeoplevelse Mulighed for at interagere med kunden overalt og fokusere på det kunden synes er relevant Muligt at udbrede brand via nye salgskanaler Den fysiske og virtuelle butik skaber synergi sammen Baseret på de afholdte interviews starter en stor gruppe virksomheder med at fokusere på digitalisering for at opnå lavere omkostninger, og når de største procesoptimeringsgevinster er realiseret, bevæger man sig typisk videre til fokus på kvalitet og service. Dog starter en del virksomheder faktisk med at fokusere på bedre kvalitet og service for kunderne, da de vurderer, at deres administrative processer er meget begrænsede og typisk er spredt ud på få medarbejdere, hvilket gør, at man ser en begrænset gevinst i at digitalisere de administrative processer. Derfor ønsker man i højere grad at fokusere på at skabe vækst via bedre kvalitet og service. Det er få virksomheder, der er nået til at tænke digitalisering som en katalysator til innovation og forretningsudvikling, men de, der gør det, er langt fremme. I dette afsnit vil der blive givet eksempler på de muligheder, som virksomhederne har skabt via digitalisering Reduktion af omkostninger IT giver mulighed for at optimere forretningsprocesserne ude i butikken, således at der skabes mere tid hos personalet til salg og kundeservice, eller man kan reducere bemandingen. Automatisk dataudveksling med kunder og leverandører sparer administration og sikrer hurtigere forretningsgange. I detail- og engrosvirksomhederne spiller IT en meget stor rolle i at kunne optimere logistik og lagerstyring og giver dermed mulighed for at nedbringe arbejdskapitalen. Webshop gør købsdata tilgængelig for kunden og reducerer dermed antallet af kundehenvendelser til virksomheden, der ikke går på salg. Vi tror, at en øget gennemsigtighed i arbejdsgange og vores processer skal være med at sikre vores vækst. Medejer, Transportvirksomhed, 40 ansatte 10 1 Digitalisering af Dansk Erhvervsliv(januar 2013), Erhvervsstyrelsen og IRIS Group

11 Vi investerede i det nye bookingsystem for at spare tid, men systemet endte med at blive en vigtig differentieringsparameter, som kunderne nu vælger os til på. Medejer, Speditionsvirksomhed, 21 ansatte Case Th. Rasmussen & Søn A/S er en transportvirksomhed med 40 ansatte, der løser en bred række transportopgaver og specialopgaver med kran. Administrationen er på syv mand, og det er to søskende, der driver virksomheden, og der er ikke en dedikeret IT-ansvarlig i virksomheden. Selve kørselsopgaven vurderes ikke som kompliceret, men det er kundens rimelige krav og ønsker om tillæg, ændringer i tider, mængder og adresser, der skaber udfordringen og gør forskellen mellem den gode og den dårlige oplevelse. De har taget denne udfordring op ved at tænke nyt og udnytte IT-løsninger for at forenkle, forkorte og effektivisere leveringsprocessen. Ved hjælp af automatisk indlæsning af ordrer (document capture) er virksomheden i stand til at kommunikere effektivt mellem kunde og leverandør. Der er således kun to punkter i kommunikationen igennem hele processen fra ordreafgivelse til levering, og virksomheden er elektronisk i stand til hurtigt at foretage ændringer i forløbet; det minimerer fejl og konsekvenserne af fejl og giver høj præcision. Samtidig er virksomheden begyndt at bruge de opsamlede data, som man har i systemet omkring varens og lastbilens flow, ud mod kunden og oplever, at dette er et væsentligt konkurrenceparameter. IT-setup et gør således, at man står stærkt i forhold til både mindre og større konkurrenter, når der skal bydes på konktrakter, da mange af dem ikke kan tilbyde kunderne tilsvarende setup. Bedre kvalitet og service Via Facebook, Instagram, apps og webshop er det blevet muligt at få fat i nogle forbrugere, som den fysiske butik ikke giver mulighed for, og dermed øger man kundegrundlaget for forretningen ud over den fysiske butik. Den fysiske butik og webshop tænkes sammen som en integreret kundeoplevelse, hvor webshoppen giver fleksible åbningstider og dermed øger tilgængeligheden for flere forbrugere, samtidigt med at den fysiske butik kan fungere som et showroom. En del virksomheder indenfor Detail oplever, at webshoppen er blevet deres største salgskanal og mener, at det skyldes den øgede convenience i forhold til deres fysiske butik. CRM-systemer giver sælgeren mere tid til salg og sikrer ham bedre og hurtigere information i marken, når han er sammen med kunden. Muligheder i at udbrede den fysiske butiks brand til flere forbrugere via samarbejde med e-commerce-spillere, fx partnerskab med digitale supermarkeder. IT is the edge of all our ambitions, the tool that moves the business towards it s goals. Head of IT, Detailvirksomhed, 248 ansatte Andre bruger kun IT til at standardisere med, vi bruger primært IT til at differentiere os på. Group CFO, Speditionsvirksomhed, ansatte 11

12 Case AC Perch s Thehandel er en detailbutik med 50 ansatte og to fysiske butikker i Danmark samt to i udlandet. Virksomheden drives af to søskende og har ikke en dedikeret IT-ansvarlig. Virksomheden ser internettet som en mulighed for en udvidelse af den fysiske butik og tænker meget i de muligheder, som de digitale medier giver virksomheden. I forbindelse med åbningen af den sidste butik har virksomheden udelukkende brugt digital markedsføring som promotion og bruger aktivt medier som Facebook og Instagram. Den typiske kunde er loyal og kender brandet godt, og derfor er webshoppen et nemt alternativ til den fysiske butik for kunden. IT er en af de vigtigste funktioner i virksomheden i dag, og fokus er ligeledes på at tilbyde den samme gode service på nettet, som man er kendt for i butikkerne, bl.a. er man Des med kunderne på hjemmesiden, webshop, Facebook og Instagram. Desuden er virksomheden meget bevidst omkring tonen i forhold til reklamationer af køb på nettet eller kommentarer på Facebook siden, hvor ambitionen er at fremstå serviceminded, selvom der ikke er fysisk kontakt med kunden ligesom i butikken. Innovation og forretningsudvikling Frontløberne inden for detailhandel er begyndt at tænke i Omni Channel Marketing. Dvs. at kunne genkende kunden, dernæst at opsamle data for enhver interaktion og huske samt benytte denne i kommunikation og service i fremtidige berøringspunkter for at kunne aflæse kundens intention uanset kanal for at sikre relevansen for kunden. Dette er specielt relevant for detailhandlen, hvor kunden tidligere har været en anonym transaktion fra gang til gang, men fremadrettet nu kan genkendes via fx et loyalitetskort, og dermed får virksomheden en mulighed for at komme i dialog med kunden. Digitalisering giver mulighed for endnu tættere dataintegration med virksomhedens kunder og leverandører. Det er muligt at skabe realtime data i Speditionsbranchen. Data der fortæller: Hvor varen er, hvornår den er fremme, i hvilken bil eller container den befinder sig. Viden der giver værdi for hele værdikæden omkring speditøren. P.t. er det dog kun de største spillere, der bruger dette fuldt ud. Fokus på at adskille virksomhedens IT-drift og -udvikling i to afdelinger, således at driften kan optimere sikkerhed og stabilitet, og udvikling kan fokusere på agilitet og differentiering af forretningsmodellen for at tilpasse sig kundens behov. Case Spejdersport A/S er en detailbutik med 90 ansatte og 19 fysiske butikker. Der er en IT-afdeling på to mand, fordelt på drift og udvikling. Virksomheden har meget fokus på digitalisering og ser, at digitaliseringen skal støtte op omkring forretningens processer. Blandt andet sikrer automatisk lageropfyldning ude i butikkerne, at salgspersonalet kan fokusere på at sælge og ikke bestille varer hjem. Virksomheden ser en masse muligheder i internettet, men oplever det også som den største trussel mod deres forretningsmodel. Webshoppen er nu virksomhedens største salgskanal, men man ser den som komplementær til den fysiske butik, fx giver det mulighed for afhentning af varer købt på nettet i den fysiske butik og gratis fragt, hvis man køber i butikken, og varen ikke er hjemme. Virksomheden ser Omni Channel som den oplagte vej at gå fremadrettet, men med udgangspunkt i troværdig og god service. Virksomheden bruger Facebook meget aktivt til at understøtte virksomhedens brand. Disruption som en trussel fylder meget i den offentlige debat, men meget lidt hos virksomhederne I den offentlige debat er der meget fokus på, at den teknologiske udvikling ikke bare skaber muligheder for virksomhederne, men at dis- interviewede virksomheder spurgt om, hvorvidt man troede, at deres anser den teknologiske udvikling som en brændende platform, blev de ruptive innovation kan være en brændende platform for de etablerede branche kunne blive udsat for disruptive innovation (fx streaming i spillere i en industri, der fx kan skabe nye og utraditionelle konkurrenter eller et helt nyt marked. For at klarlægge hvorvidt virksomhederne hederne er alle bekendte med disruption-begrebet, men har stedet for DVD, mobiltelefon i stedet for GPS og lignende). Virksom- svært 12

13 ved at se, at det kunne ske i deres branche. Den enkeltstående faktor, der bliver nævnt i forbindelse med disruption, er internethandel set i forhold den traditionelle fysiske butik, især hos Engros og Detail. I Transport og Spedition nævnes fragtbørser, der er opstået flere steder i Europa, men de tillægges ikke en reel disruptiv effekt. En enkelt virksomhed ud af de 22 ser sig selv som en disruptor og mener, at man er i gang med at forandre branchen. Således er disruption ikke noget, der fylder meget i planlægningen eller beslutningsprocesserne hos de interviewede. Man er i højere grad optaget af at udnytte mulighederne ved digitalisering og ser det ikke som en trussel. Vi vil digitalisere os til vækst IT-Direktør, Detailvirksomhed, ansatte Digitaliseringsgrad brancherne imellem og på tværs af størrelse Brancher Alle virksomheder blev spurgt om, hvordan de bruger IT i dag, og hvad deres grad af digitalisering er i forhold til branchen (under middel, middel, over middel) 55 % af de 22 virksomheder vurderer sig selv som værende over middel på digitaliseringsgrad i forhold til branchen, 27 % placerer sig selv som middel, mens de resterende 18 % placerer sig under middel. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Digitaliseringsgrad i-f-t branchen Total Over middel Middel Under middel Branche Under middel Middel Over middel Total Detail Engros Transport & Spedition Total

14 Den højeste perception af digitalisering har man i Transport og Spedition samt Detail, hvorimod Engros er mere ligelig fordelt. De tre ud af fire store virksomheder, der er med i analysen, er meget langt fremme med digitalisering og derfor IT-frontløbere. Dog mener 50 % af SMV erne, at de er på samme niveau som frontløberne. Baseret på interviewene er Detail samt Transport og Spedition de to brancher, der er længst fremme med digitalisering, dog primært de store spillere. Især speditørerne har meget advancerede digitale løsninger og er langt med dataintegration af realtime data mellem kunde og leverandør. Indenfor Detail er frontløberne meget optaget af Omni Channel-begrebet og tror på ideen om at være tilgængelig for kunden, uanset hvor han befinder sig, og hvilken platform eller fysisk kædebutik han besøger. Størrelse De tre store virksomheder, der er interviewet, har alle været meget langt fremme på digitalisering, og det må vurderes, at størrelsen har en betydning for digitaliseringsgraden, da de større virksomheder har store IT-afdelinger (10-50 mand) og betydeligt større budgetter end SMV erne. Det må forventes at give et højere fokus på IT og flere ressourcer til digitalisering. De store virksomheder, der er med i analysen, har alle et årligt IT-budget på +15 mio. DKK og de største på 50 mio. DKK. Hvorimod det gennemsnitlige årlige budget for SMV erne i brancherne er: Detail = DKK (fra DKK) Engros = DKK (fra DKK) Transport og Spedition = DKK (fra DKK) Profil af den digitale frontløber Som tidligere nævnt så ser virksomhederne i den samme industri de samme muligheder ved digitalisering, men hvad er det, der gør, at nogle virksomheder er længere fremme på digitalisering end andre, og er der nogle fællestræk, der karakteriserer disse virksomheder som digitale frontløbere. Nedenstående er de fællestræk, der er identificeret igennem interviewene, og der er ikke identificeret nogen branchespecifikke karakteristika. Dog kan der være nuancer på nedenstående afhængigt af, om man er orienteret mod B2C- eller B2B-kunder. Dedikerede IT-ressourcer eller en ejer der tilegner sig viden omkring de digitale muligheder, og som formår at se mulighederne i digitalisering. Ser synergier mellem den fysiske butik og webshop, fælles lager, bedre service til kunden. Ser den digitale markedsføring som en mulighed for at nå nye kunder og markeder med sit brand. Tænker brug af virksomhedens systemdata som en ny måde at skabe værdi for kunden på. Optaget af at skabe tættere systemintegration med kunder og leverandører for at automatisere processerne. Ser digitalisering som en mulighed og platform for vækst. Som beskrevet i afsnittet omkring digitaliseringsgrad, så placerer 15 ud af 19 SMV ere sig som værende på middel eller over middel på digitaliseringsgrad i forhold til branchen. Virkeligheden er dog en anden, når virksomhedernes udsagn og ageren holdes op mod de ovenstående karakteristika. Det er få SMV er, der agerer således på nuværende tidspunkt og dermed er reelle frontløbere. Nogle har ambitionen om at komme derhen, men føler barriererne bremser dem, men en række SMV har ikke ambitionen om dette og er langt fra at udnytte de muligheder, som digitaliseringen skaber. 14

15 Appendix: Metode Design Der er i alt blevet udvalgt 22 medlemsvirksomheder hos Dansk Erhverv inden for brancherne: Detail, Engros samt Transport og Spedition. Oprindeligt var Transport og Spedition delt op, men det blev besluttet at koble dem sammen til én branche for at få færre grupper og opnå flere interviews i hver gruppe. Scope har fra start være afgrænset til 22 interviews, og derfor er der kun valgt tre brancher ud for at få mere dybde inden for den enkelte branche. De tre brancher er valgt ud fra et kriterie om at skulle dække en stor del af det danske erhvervsliv samt kunne være repræsentative for andre brancher, samt at digitalisering vurderes at have haft væsentlig betydning for de valgte brancher. De interviewede virksomheder har alle mellem ansatte, dog er der i hver branche valgt en større spiller ud med +250 ansatte for at vurdere, om størrelse påvirker en virksomheds digitaliseringsgrad. Virksomheder med < 5 ansatte er vurderet som havende en begrænset gevinst ved at bruge digitalisering til fx procesoptimering grundet deres størrelse og typisk meget flade organisation. Derfor indgår de ikke i analysen. Nedenstående tabel viser fordelingen af antal interviewede virksomheder per branche og størrelse. Branche Detail Engros Spedition & Transport Total SMV Stor Total Den gennemsnitlige SMV-virksomhed i analysen har 75 ansatte i intervallet ansatte, hvorimod de fire store virksomheder i snit havde ansatte i intervallet ansatte. Interviewsituation Den interviewede person var den IT-ansvarlige i virksomheden, og i syv ud af de 22 virksomheder var det ejeren, der blev interviewet som IT-ansvarlig. Interviewene var af 45 min. varighed, og 21 ud af 22 interviews foregik i marts og april 2015 ved personligt fremmøde, og det sidste var et telefoninterview. Ved hvert interview blev brugt en spørgeramme med 10 overordnede spørgsmål omkring forretningens ambition og målsætninger - fx hvordan IT støtter op om disse samt hvilke barrierer i forhold til digitalisering og rammebetingelser, der påvirker digitaliseringen. 15

16 København, d. 15. april 2015 Evt. spørgsmål kan rettes til: Partner ECG, Stig Bach tlf mail: eller Partner ECG, Henrik Jørgensen tlf mail:

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Hvad er cloud computing?

Hvad er cloud computing? Hvad er cloud computing? Carsten Jørgensen cjo@devoteam.dk Devoteam Consulting COPYRIGHT 11/05/2010 Architecture & Information Simplificering af it og effektiv it til forretningen Business Intelligence

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

De digitale muligheders land

De digitale muligheders land 10. november 2014 /NP Sag ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Tlf. 35 29 10 00 Fax 35 29 10 01 CVR-nr 10 15 08 17 E-post erst@erst.dk www.erst.dk De digitale muligheders

Læs mere

Produktion i Danmark. Førende fremstillingsvirksomheder satser. på digitalisering

Produktion i Danmark. Førende fremstillingsvirksomheder satser. på digitalisering Produktion i Danmark Førende fremstillingsvirksomheder satser på digitalisering Titel: Førende fremstillingsvirksomheder satser på digitalisering Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Velkommen til OneHouse

Velkommen til OneHouse Now what? Velkommen til OneHouse Højt kvalificeret it-konsulenthjælp til lave priser Har I brug for en totalløsning? OneHouse yder hurtig og effektiv it-support til jeres virksomhed med fokus på stabilitet,

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Succes online Træning #1. Odsherred / Google/ i-strategi.dk 5. Marts 2014

Succes online Træning #1. Odsherred / Google/ i-strategi.dk 5. Marts 2014 Succes online Træning #1 Odsherred / Google/ i-strategi.dk 5. Marts 2014 Dagens agenda Online tilstedeværelse Kravspecifikation til website og -shop Google-konto- Google+ Hjemmeopgaver Og så - handson

Læs mere

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet.

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet. Survey Resumé IDC Nordic, Bredgade 23A 3. 1260 Copenhagen K, Denmark & Upplandsgatan 7, 111 23 Stockholm, Sweden Converged Systems i Danmark Kendskab og præferencer Anders Elbak June 2013 Dette dokument

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering INVOICE PROCESSING BEST PRACTICES FOR READSOFT ON PREMISE SOLUTIONS ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering Er din håndtering af fakturaer dyr og tidskrævende så automatisér.

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Din virksomhed Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Lars Forsendelse og modtagelse Lars holder styr på forsendelser og modtagelser af varer. Han er også team leder for for

Læs mere

ODIN. eshop for IT-forhandlere

ODIN. eshop for IT-forhandlere ODIN eshop for IT-forhandlere Når vi snakker om løsninger indenfor IT branchen så er det svært at komme udenom Emini. Vi har arbejdet sammen med dem i flere år og for Scribona har vores webløsning været

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Virksomhedsprofil Brandbook

Virksomhedsprofil Brandbook Virksomhedsprofil Brandbook KTerhvervsbyg A/S Ryttervangen 18 7323 Give Telefon: 7573 3366 www.klaebel-design.dk www.www.kterhvervsbyg.dk VIRKSOMHEDS- IDENTITET Vision & Mission Vision KTerhvervsbyg A/S

Læs mere

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED TEST DIN VIRKSOMHED: - HVOR OMNICHANNEL-MODEN OG PARAT ER DU? OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: - CASES FRA MAGASIN, FLÜGGER OG TOP-TOY VÆRKTØJSKASSEN:

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk At forenkle og effektivisere hverdagen for mindre virksomheder med software, tjenester og

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

Møde med Holger Christiansen 06/10/14

Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Hvem er jeg? Lidt statistik Konkrete B2B data fra undersøgelse Dansk industri, 2013 Fremtidens salg og E-business En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheder

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z På vej mod IP-telefoni nyttige overvejelser fra A til Z Hvorfor vælge IP-telefoni? Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv. De

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

4 sekunder. 20 sekunder. 1-3 timer. 14% hurtigere. 5-6% bagud. 30/70 split. Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea

4 sekunder. 20 sekunder. 1-3 timer. 14% hurtigere. 5-6% bagud. 30/70 split. Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea 4 sekunder 1-3 timer 20 sekunder 14% hurtigere 5-6% bagud 30/70 split Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea Emnerne jeg vil tale om Brændende platforme versus brændende ambitioner

Læs mere

Digital forretning med succes

Digital forretning med succes Digital forretning med succes 5. september 2013 Agenda 9.05: e-commerce skal være en del af forretningsstrategien. Oplæg ved Per Rasmussen, bestyrelsesformand for FDIH (brancheforeningen for dansk e-handel)

Læs mere

E-tailhandel. Hvad foregår der her? Agenda. Karakteristika ved e-tail handel Succesfulde varer Købsprocessen Forretningsmodeller

E-tailhandel. Hvad foregår der her? Agenda. Karakteristika ved e-tail handel Succesfulde varer Købsprocessen Forretningsmodeller E-tailhandel E-tailhandel beskriver situationen, hvor detailhandleren sælger sine fysiske og evt. digitale varer i mindre mængder til den endelige forbruger via en Internetbutik. Hvad foregår der her?

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Al opstart er svært lad os hjælpe dig

Al opstart er svært lad os hjælpe dig Al opstart er svært lad os hjælpe dig Vi kan gøre din hverdag nemmere At vælge det rigtige kan være svært lad os hjælpe dig frem til dine mål og behov. I denne brochure finder du de produkter vi har. Vi

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5 IT OG LOGISTIK It som salgsværktøj i butikken 2 It som forretningsunderstøttelse 3 Oms 3,9b Hjemmesiden 4 HTH er ordreproducerende 5 It i administrationen 6 1 IT SOM SALGSVÆRKTØJ I BUTIKKEN Kunder gribes

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Henrik Sværke Markedschef henrik.svaerke@cgi.com CGI Group Inc. 2013 24. oktober 2013 Case KSTR A/S er en dansk ejet international rådgivende ingeniørvirksomhed

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Markedsføring med IT som værktøj

Markedsføring med IT som værktøj Markedsføring med IT som værktøj Søren Koed Lars Frandsen Præsentation Hvem er vi? Søren Koed & Lars Frandsen Cand.merc studerende i international virksomhedsøkonomi HA afgangsprojekt indenfor internettets

Læs mere

It-chefens vej ud af krisen - sådan prioriterer it-cheferne i den finansielle sektor

It-chefens vej ud af krisen - sådan prioriterer it-cheferne i den finansielle sektor White Paper It-chefens vej ud af krisen - sådan prioriterer it-cheferne Udarbejdet for af Henrik Egede Carsten Schmidt I samarbejde med April 2010 HENRY Corporation Denmark HENRY Corporation 2010 Finansiel

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

HVAD KAN POST DANMARK HJÆLPE MED?

HVAD KAN POST DANMARK HJÆLPE MED? HVAD KAN POST DANMARK HJÆLPE MED? Mike Martinussen & Tomas Volf 1 STYRK DIN KUNDEDIALOG MED E-BOKS AGENDA Kort introduktion af Post Danmark ekommunikation Afsenderfokus og udfordringer ekommunikation leverer

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Re-tail Retail Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Passioneret for hjælpe vores kunder fra data til viden -ogfra viden til værdi Fokuseret Business Intelligence software- og konsulenthus

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Innovation i Dagligvarebranchen

Innovation i Dagligvarebranchen Innovation i Dagligvarebranchen En undersøgelse af innovations-kulturen i branchen og en kortlægning af problemer og muligheder 13. marts 2014 Kort om DLF innovation score board Webbaseret spørgeskema,

Læs mere

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser Mamut One din nye løsning! Læs mere side 6 forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Viden er en sikker investering Køb kurser og spar op til 47%. Læs mere side 4 op til

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

PRAKTISK ERFARING OG FAGLIG KUNNEN

PRAKTISK ERFARING OG FAGLIG KUNNEN / 1 EV TRANSPORT Få optimeret forretningen med en effektiv transportløsning Det har stor betydning, at Elbek & Vejrup har branchekendskab, da problematikken fra idé til virkelighed ofte bliver meget kortere.

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Produkt- og serviceinnovation

Produkt- og serviceinnovation Produkt- og serviceinnovation Om ligheder og forskelle, og om hvordan serviceydelser for alle virksomheder bliver en central værdiskaber Møde d. 26. oktober 2011 1 Hvad er service? Det er ikke en let opgave

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Ultrakort om Kop&Kande

Ultrakort om Kop&Kande Ultrakort om Kop&Kande 96 butikker (DK, Grønland, Island, Færøerne) Frivillig kæde Omsætter for ca. 750 mio. kroner ud af butik 2012 vs2009 Omsætningsvækst +15% Antal butikker + 18% Acceptabel indtjening

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN NOGLE AF DE BEDSTE MULIGHEDER FOR AT OPTIMERE WORKFLOWS FINDES, HVOR PAPIR OG DIGITALT MØDES Alle ved, at... DIGITALE PROCESSER STRØMLINER INFORMATIONSFLOWET

Læs mere

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING EN LILLE KONKURRENCE Hvem stiller det bedste spørgsmål på Twitter? #ThorupMajlund AGENDA 1. Quiz med en suveræn præmie 2. Om os 3. Digital Transformation på

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere