Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur"

Transkript

1 Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Resumé 4 Barrierer for erhvervslivets digitalisering 6 De interne barrierer for digitalisering 6 De eksterne barrierer for digitalisering 8 Digitalisering åbner mange muligheder. 10 Reduktion af omkostninger 10 Bedre kvalitet og service 11 Innovation og forretningsudvikling 12 Disruption fylder meget i den offentlige debat, men meget lidt hos virksomhederne 13 Digitaliseringsgrad brancherne imellem og på tværs af størrelse 13 Profil af den digitale frontløber 14 Appendix 15 2

3 Forord Danmark har i mange år været i den internationale elite, når det gælder erhvervslivets udnyttelse af ny IT og digitalisering. Men gennem de senere år har udviklingen ikke været entydigt positiv. Det viser flere undersøgelser på området, både nationale og internationale. Danmark var førende under den første bølge af digitaliseringen. Her var fokus populært sagt at sætte strøm til papir for at gennemføre effektiviseringer og besparelser af det, vi gjorde i forvejen. Det kunne fx være blanketten til SKAT, som før kom på papir, men nu er på skærmen. Desværre er der tegn på, at vi mister pusten i digitaliseringens næste bølge, som handler om at bruge teknologien til at skabe ny værdi, udvikle nye eller tilpasse eksisterende produkter og services til den digitale forbrugers behov og købemønstre. Altså en digitalt drevet forretnings- og markedsudvikling, der fremtidssikrer salg og vækst. Kort sagt: Den digitale revolution kører for fuld damp i alle dele af erhvervslivet og verden og virksomheder, der ikke har forholdt sig til nye forbrugsmønstre og digitale services, bliver udfordret af digitale forretningsmodeller. Dansk Erhverv og Microsoft har en fælles interesse i at fremme brugen af digitale værktøjer og processer i dansk erhvervsliv til gavn for danske virksomheders vækst, beskæftigelse og konkurrencedygtighed. Derfor har vi gennemført denne analyse af barrierer og muligheder, som danske virksomheder oplever, når de møder den tiltagende digitalisering af produkter, serviceydelser og markeder. Det er vores ambition, at analysen vil bidrage med nye indsigter om digitaliseringen af dansk erhvervsliv, så vi kan tage diskussionen om danske virksomheders digitale vækst videre til næste niveau et niveau, hvor spørgsmål og problematiseringer kan afløses af svar og handling. Anders Thomsen, Direktør for politik og strategi, Microsoft Janus Sandsgaard, Fagchef for IT og Digitalisering, Dansk Erhverv 3

4 Indledning Forbrugere og virksomheder orienterer sig i stigende grad mod mobile services og nye digitale platforme, og det skaber helt nye adfærdsmønstre og præferencer. Denne udvikling skaber samtidig nye og betydelige forretningsmuligheder for de virksomheder, der proaktivt udnytter nye teknologier som fx cloud computing, mobile platforme, big data og sociale medier til at booste synlighed og salg. Men udviklingen er samtidig en trussel for virksomheder, der ikke gentænker sin forretning og former sine produkter og services efter den nye virkelighed. ECG har på vegne af Dansk Erhverv og Microsoft lavet en kvalitativ undersøgelse i fire udvalgte brancher: Detail, Transport, Engros og Spedition. Formålet er at undersøge muligheder ved og barrierer for digitalisering og derved at skabe et bedre informeret grundlag at debattere digitalisering på og give konkrete anbefalinger til handling. På baggrund af indsigten fra de kvalitative interviews er planen at lave en større spørgeskemaundersøgelse blandt 200 af Dansk Erhvervs medlemmer for at kunne verificere den kvalitative rapports resultater. Resumé Virksomhederne ved, at digitalisering er den eneste vej frem, men oplever, at det er svært og dyrt Hos de interviewede virksomheder er der en positiv indstilling til digitalisering, og der er i overvejende grad digitale ambitioner, der er højere end virksomhedens nuværende digitaliseringsgrad. Virksomhederne giver mange steder udtryk for, at de er over middel på digitalisering, når man sammenligner sig med andre virksomheder i sin branche. Der er dog stor forskel på virksomhederne i den samme branche - nogle virksomheder er frontløbere, og andre falder bagud. Det overvejende høje selvbillede af digitaliseringsgrad stemmer ikke helt overens med virkeligheden, når de interviewede virksomheders udsagn, omkring hvordan de bruger IT i forretningen, sammenlignes med de digitale frontløberes udsagn. Det er tydeligt, at de fleste interviewede virksomheder i samme branche ser ens på fordelene ved digitalisering, da det er de samme termer og værdikædeperspektiver, der fremhæves i interviewene. Men afhængigt af hvor langt man er i digitaliseringen, og hvor mange barrierer man ser, enten nedtones eller fremhæves mulighederne ved digitalisering. Hvis man er langt bagud på digitalisering, fremhæver man fx vigtigheden af den gode fysiske kundeservice og kontakten med kunden, som man risikerer at miste ved for megen digitalisering. Hvorimod frontløberne har fundet ud af, at man faktisk kan forbedre kundeservicen og komme endnu tættere på kunden ved at digitalisere sig. Det er i høj grad interne og ikke eksterne barrierer, der bremser digitaliseringen Det er i høj grad virksomhederne selv, der skaber barrierer for digitalisering, og i mindre grad eksterne barrierer der bremser for digitaliseringen. De identificerede barrierer er: Begrænsede ressourcer, højt fokus på afkast af investeringer, og at IT-kompetencen hos medarbejderne ikke er høj nok. Dog angives der nogle få eksterne barrierer, som kan være væsentlige barrierer i forhold til digitaliseringen, fx manglende standardløsninger. Der er meget varierende viden og usikkerhed omkring cloud-baserede løsninger Cloud computing eller skyen er et begreb, som dækker levering af software, service og tjenesteydelser via internettet. Der er meget varierende kendskab til cloud-baserede løsninger, hvilket hos 1/3 af virksomhederne skaber barrierer omkring data- og driftssikkerhed. Det vurderes, at en del virksomheder mangler basal viden omkring cloud-baserede løsninger. Nogle af dem, der har fravalgt cloud-baserede løsninger, påpeger desuden manglende mulighed for integration til eksisterende systemer og manglende fleksibilitet som barrierer for at benytte cloud computing. 4

5 Oplevelsen er, at det offentlige primært digitaliserer for at optimere sine egne processer Disruption som en trussel fylder meget i den offentlige debat, men meget lidt hos virksomhederne Det offentlige har travlt med at promovere den stigende digitalise- Virksomhederne er alle bekendte med disruption-begrebet, men har ring i det offentlige, som skal gøre det administrativt lettere at drive svært ved at se, at det kunne ske i deres branche. Den enkeltstående virksomhed i Danmark. Oplevelsen hos de interviewede er, at fx faktor, der bliver nævnt i forbindelse med disruption, er internethan- digitalisering af indberetninger har haft begrænset effekt, og at det del set i forhold til den traditionelle fysiske butik, især hos Engros og offentlige primært har optimeret sine egne processer og i for lille grad Detail. Således er disruption ikke noget, der fylder meget i planlæg- har involveret brugerne (= virksomhederne), således at der kunne ningen eller beslutningsprocesserne hos de interviewede. skabes integrerede løsninger, der ville give værdi for begge parter. Digitalisering skaber nye markedsmuligheder og mulighed for differentiering Mulighederne, som digitalisering skaber, er klassificeret ind i tre kategorier: Reduktion af omkostninger, bedre kvalitet og service samt innovation og forretningsudvikling. Lavere omkostninger er typisk det sted, de fleste virksomheder er startet med at kigge på i forhold til mulighederne for digitalisering, men når de største procesoptimeringer er gennemført, bevæger man sig typisk videre til fokus på kvalitet og service. Det er det fokus, som hovedparten af SMV ere har i forhold til digitalisering. 5

6 Barrierer for erhvervslivets digitalisering Afsnittet indeholder en række identificerede barrierer, som virksomhederne oplever afholder dem fra at digitalisere sig yderligere og dermed indfri de potentialer, der er ved en større grad af digitalisering. Interne Der er for få kompetente IT-ressourcer i virksomheden til at afdække mulighederne i digitalisering Det er svært at få et tilfredsstillende payback på IT- investeringen Stabile IT-løsninger vægtes højere end first-mover fordele ved den helt nye teknologi Brugernes IT-kompetence er ikke høj nok, og derfor får man ikke nok effekt ud af et nyt IT-system Der er meget fokus på drift og mindre fokus på at stoppe op og evaluere på forretningsmodellen Eksterne Standardløsninger er ikke plug and play, og tilpasning er dyrt Usikkerhed omkring cloud-baserede løsninger afholder nogle fra digitalisering Det offentliges digitalisering er oversolgt, og oplevelsen er, at det primært er det offentlige, der opnår fordele De interne barrierer for digitalisering De identificerede barrierer af mere generel karakter kan samles under følgende overskrifter: 1. Begrænsede ressourcer 2. Højt fokus på afkast af investering 3. IT-kompetencen hos medarbejderne er ikke høj nok I de følgende afsnit behandles disse barrierer mere indgående Begrænsede ressourcer Denne barriere fylder meget for virksomheder med under 100 ansatte, som typisk heller ikke har en fuldtids IT-ressource, men hvor ejeren eller typisk en adm. chef har ansvaret for IT og trækker på eksterne firmaer eller ens netværk i forhold til anbefalinger vedrørende digitalisering. IT ressourcer i virksomheder Antal IT-ansatte 1-5 < 1 Ejer % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% % af de interviewede virksomheder 6

7 Som det ses af grafen, så har 50 % af virksomhederne ikke en dedikeret IT-ressource, da det typisk er ejeren selv eller en adm. medarbejder, der varetager IT som en del af deres jobbeskrivelse. Den anden halvdel af virksomhederne har en IT-afdeling, og 30 % har en IT-afdeling med 1-5 ansatte. De sidste 20 % ligger fra 6 til 50 IT-medarbejdere. Derfor afhænger digitaliseringen i høj grad af, hvorvidt den IT-ansvarlige selv ser muligheder i digitalisering eller primært koncentrerer sig om driften af den eksisterende forretning. I virksomhederne, hvor den IT-ansvarlige primært koncentrerer sig om driften af sine opgaver ved siden af IT, bliver udfordringen, at man ikke får evalueret mulighederne for digitalisering, og hvordan man vil bruge IT til at understøtte forretningen. Digitaliseringen sker således mere tilfældigt og opstår på baggrund af ting, man støder på i driften eller manuelle rutiner, hvor det er oplagt for virksomheden at digitalisere sig. I de virksomheder hvor den IT-ansvarlige ser muligheder i digitaliseringen, prioriterer virksomheden den nødvendige tid og ressourcer til digitalisering. De interne IT-kompetente ressourcer til at undersøge potentielle digitaliseringsmuligheder er få, og det er meget dyrt med ekstern rådgivning. Adm. chef, Detailvirksomhed, 208 ansatte Højt fokus på afkast af investering Den økonomiske ramme i en SMV er ofte begrænset, hvilket gør, at der er et meget højt fokus på investeringer, og at tilbagebetalingstiden på en investering skal være kort. To ting går igen: Typisk er der en begrænset administration og derfor få administrative processer i en SMV, hvilket gør det svært at retfærdiggøre investeringen i fx et nyt ERP-system for at skabe procesoptimeringsgevinster. Det er svært at lave en målbar business case af en IT-investering, da den typisk er én af mange faktorer, der kan påvirke det efterfølgende resultat. Det kan være svært at skille den isolerede effekt ud af at investere i nyt ERP-system, softwareopgradering eller en webshop. IT-kompetencen hos medarbejderne er ikke høj nok Denne barriere påvirker i høj grad de to ovenstående barrierer: Digitaliseringsinitiativerne opstår primært hos ejeren eller den IT-ansvarlige og i mindre grad ude i organisationen. Dette skaber en flaskehals for at tænke digitalisering i hele organisationen som en del af den daglige forretning. Hvis der skal investeres i et nyt ERP-system eller i ny software, så frygter beslutningstageren, at medarbejderne ikke i tilstrækkeligt omfang vil tage de nye features i brug, hvilket gør det til en dårlig business case. Derfor har mange virksomheder en defensiv tilgang til at lave dyre opdateringer af eksisterende systemer. Det vil sige, at man bruger systemet, man har, indtil det bliver udfaset af leverandøren. 7

8 De eksterne barrierer for digitalisering Der fremkommer ved interviewene flere interne barrierer end eksterne barrierer i forhold til digitalisering af virksomheden. Dog gik enkelte af de eksterne barrierer igen. Standard IT-løsninger er ikke plug and play, og hvad skal vi vælge? Det er ikke muligt at tilkøbe et standardsystem uden at skulle lave tilpasninger af systemet, og disse er typisk lige så dyre som selve standardsystemet. Regnskabschef, Engrosvirksomhed, 15 ansatte Flertallet af de interviewede - og selv de store virksomheder - påpeger, at de mest komplekse, mest omkostnings- og ressourcekrævende projekter i en organisation er IT-projekter. Udfordringerne for SMV erne er: Det er et uoverskueligt marked, dvs. svært at gennemskue hvad der er den rigtige IT-løsning. Man oplever, at der ikke eksisterer standardsystemer, som er plug and play, men at der altid tilgår en væsentlig udgift til tilpasning af det indkøbte system, når det skal implementeres i virksomheden. Dette i form af eksterne konsulenter, men også tid og ressourcer internt i virksomheden. Usikkerhed omkring cloud-baserede løsninger I interviewet blev der specifikt spurgt ind til, hvad virksomhedernes syn på cloud computing var for at afdække virksomhedernes parathed til denne teknologi. Alle virksomheder havde en holdning til cloud computing, og de mest generelle skitseres i nedenstående tabel fordelt på tre grupper af interviewede virksomheder: Gruppe Ønsker ikke cloud Har overvejet cloud, men fravalgt det Bruger cloud Argumenter Manglende viden om cloud Fysisk storage på egen eller hosted server er billigere Cloud-udbydere kan drifte det på en mere effektiv og stabil måde, end virksomheden Usikkerhed omkring driftssikkerheden Ikke gode nok integrationer ind mod serverbaserede ERPsystemer Sikkerhed i cloud er lige så god som på en fysisk server Utryg ved at ens data ligger i skyen Nuværende cloud-baserede løsninger har en række præmisser indbygget, der giver begrænsninger i fleksibiliteten Sikkerhed i offentlig cloud, er ikke lige så god som i privat cloud 50 % af de interviewede virksomheder bruger cloud-baserede løsninger i forskellig udstrækning, mens den resterende del ikke ønsker cloudbaserede løsninger eller rationelt har fravalgt det. 8

9 Jeg kan ikke lide tanken om, at data ikke er geografisk verificerbar i skyen. IT-ansvarlig, Transportvirksomhed, 240 ansatte Som det ses af ovenstående tabel, så eksisterer der nogle barrierer vedrørende viden, driftssikkerhed og det at have data til at ligge i skyen hos den første gruppe af virksomheder. Hos de sidste to grupper opleves disse barrierer ikke, og vurderingen er, at vidensniveauet om cloud computing hos disse virksomheder er højere og mere faktuelt end hos den første gruppe. Gruppe 1 har fravalgt cloud-baserede løsninger mest baseret på holdning og i mindre grad fakta. Gruppe 2 har sat sig ind i mulige cloud-baserede løsninger, men har truffet et rationelt fravalg af cloud. Gruppe 3 har sat sig ind i cloud-baserede løsninger og truffet et rationelt tilvalg eller bruger cloud computing uden at være bevidste om, at det er en cloud-baseret løsning, som de har valgt. Kommunerne sender stadigvæk mange papirer, og der mangler stadigvæk digitalisering den anden vej. Adm. chef, Detailvirksomhed, 90 ansatte Det offentlige digitaliserer primært for egen vindings skyld Alle virksomheder er enige om, at der er sket en betydelig digitalisering hos det offentlige, og det er man positiv overfor. Oplevelsen er dog, at det offentlige primært har haft fokus på at digitalisere sine egne processer og i meget lille grad har involveret brugerne (= virksomhederne) til at skabe integrerede løsninger, der giver værdi begge veje, fx: Det er primært indberetningerne til det offentlige, der er blevet digitaliseret. Virksomheden føler ikke en mindre arbejdsbyrde som følge af, at indberetningen er blevet digital. Oplevelsen er, at det primært er det offentlige, der har høstet gevinsterne af det, og at man kun i begrænset omfang indtil nu har involveret brugerne for at skabe integrerede løsninger, der også giver værdi for brugeren. Indberetningerne er ikke samordnede. Oprettelse af brugere og rettigheder i systemerne er tung. Når man har brug for hjælp, er der meget lang ventetid - dog får man nu i højere grad end tidligere en kvalificeret person i røret. Det offentliges kommunikation tilbage til brugeren er i vid udstrækning stadigvæk brevbaseret, fx kommunernes kommunikation. OIO XML/UBL-faktureringsformatet er officielt det offentliges elektroniske faktureringsstandard, men fakta er, at nogle virksomheder oplever, at den enkelte kommune stiller individuelle ekstrakrav til formatet, fx krav om flere felter eller ombytning af rækkefølgen, hvilket tvinger virksomheden til at lave individuelle tilpasninger af det, der burde være en standard. 9

10 Digitalisering åbner mange muligheder Afsnittet indeholder de identificerede muligheder, som virksomhederne ser, at digitaliseringen skaber inden for nedenstående tre kategorier: 1. Reduktion af omkostninger 2. Bedre kvalitet og service 3. Innovation og forretningsudvikling Kategorierne baserer sig på tidligere analysers resultater 1, samt de interviewede virksomheders udsagn omkring hvad de bruger digitalisering til. Lavere omkostninger Bedre kvalitet og service Innovation og forretningsudvikling Optimering af forretningsgange Automatisering af virksomhedens processer Skabe en billigere forretningsplatform for vækst Billigere markedsføring der når ud til flere eksisterende og potentielle forbrugere Optimering af lagerstyringen Udvider kundegrundlag og serviceniveau Mulighed for at komme tættere på kunden Skaber tilgængelighed for ens medarbejdere Data skaber mulighed for differentiering Endnu tættere integration med leverandør og kunde Differentieret kundeoplevelse Mulighed for at interagere med kunden overalt og fokusere på det kunden synes er relevant Muligt at udbrede brand via nye salgskanaler Den fysiske og virtuelle butik skaber synergi sammen Baseret på de afholdte interviews starter en stor gruppe virksomheder med at fokusere på digitalisering for at opnå lavere omkostninger, og når de største procesoptimeringsgevinster er realiseret, bevæger man sig typisk videre til fokus på kvalitet og service. Dog starter en del virksomheder faktisk med at fokusere på bedre kvalitet og service for kunderne, da de vurderer, at deres administrative processer er meget begrænsede og typisk er spredt ud på få medarbejdere, hvilket gør, at man ser en begrænset gevinst i at digitalisere de administrative processer. Derfor ønsker man i højere grad at fokusere på at skabe vækst via bedre kvalitet og service. Det er få virksomheder, der er nået til at tænke digitalisering som en katalysator til innovation og forretningsudvikling, men de, der gør det, er langt fremme. I dette afsnit vil der blive givet eksempler på de muligheder, som virksomhederne har skabt via digitalisering Reduktion af omkostninger IT giver mulighed for at optimere forretningsprocesserne ude i butikken, således at der skabes mere tid hos personalet til salg og kundeservice, eller man kan reducere bemandingen. Automatisk dataudveksling med kunder og leverandører sparer administration og sikrer hurtigere forretningsgange. I detail- og engrosvirksomhederne spiller IT en meget stor rolle i at kunne optimere logistik og lagerstyring og giver dermed mulighed for at nedbringe arbejdskapitalen. Webshop gør købsdata tilgængelig for kunden og reducerer dermed antallet af kundehenvendelser til virksomheden, der ikke går på salg. Vi tror, at en øget gennemsigtighed i arbejdsgange og vores processer skal være med at sikre vores vækst. Medejer, Transportvirksomhed, 40 ansatte 10 1 Digitalisering af Dansk Erhvervsliv(januar 2013), Erhvervsstyrelsen og IRIS Group

11 Vi investerede i det nye bookingsystem for at spare tid, men systemet endte med at blive en vigtig differentieringsparameter, som kunderne nu vælger os til på. Medejer, Speditionsvirksomhed, 21 ansatte Case Th. Rasmussen & Søn A/S er en transportvirksomhed med 40 ansatte, der løser en bred række transportopgaver og specialopgaver med kran. Administrationen er på syv mand, og det er to søskende, der driver virksomheden, og der er ikke en dedikeret IT-ansvarlig i virksomheden. Selve kørselsopgaven vurderes ikke som kompliceret, men det er kundens rimelige krav og ønsker om tillæg, ændringer i tider, mængder og adresser, der skaber udfordringen og gør forskellen mellem den gode og den dårlige oplevelse. De har taget denne udfordring op ved at tænke nyt og udnytte IT-løsninger for at forenkle, forkorte og effektivisere leveringsprocessen. Ved hjælp af automatisk indlæsning af ordrer (document capture) er virksomheden i stand til at kommunikere effektivt mellem kunde og leverandør. Der er således kun to punkter i kommunikationen igennem hele processen fra ordreafgivelse til levering, og virksomheden er elektronisk i stand til hurtigt at foretage ændringer i forløbet; det minimerer fejl og konsekvenserne af fejl og giver høj præcision. Samtidig er virksomheden begyndt at bruge de opsamlede data, som man har i systemet omkring varens og lastbilens flow, ud mod kunden og oplever, at dette er et væsentligt konkurrenceparameter. IT-setup et gør således, at man står stærkt i forhold til både mindre og større konkurrenter, når der skal bydes på konktrakter, da mange af dem ikke kan tilbyde kunderne tilsvarende setup. Bedre kvalitet og service Via Facebook, Instagram, apps og webshop er det blevet muligt at få fat i nogle forbrugere, som den fysiske butik ikke giver mulighed for, og dermed øger man kundegrundlaget for forretningen ud over den fysiske butik. Den fysiske butik og webshop tænkes sammen som en integreret kundeoplevelse, hvor webshoppen giver fleksible åbningstider og dermed øger tilgængeligheden for flere forbrugere, samtidigt med at den fysiske butik kan fungere som et showroom. En del virksomheder indenfor Detail oplever, at webshoppen er blevet deres største salgskanal og mener, at det skyldes den øgede convenience i forhold til deres fysiske butik. CRM-systemer giver sælgeren mere tid til salg og sikrer ham bedre og hurtigere information i marken, når han er sammen med kunden. Muligheder i at udbrede den fysiske butiks brand til flere forbrugere via samarbejde med e-commerce-spillere, fx partnerskab med digitale supermarkeder. IT is the edge of all our ambitions, the tool that moves the business towards it s goals. Head of IT, Detailvirksomhed, 248 ansatte Andre bruger kun IT til at standardisere med, vi bruger primært IT til at differentiere os på. Group CFO, Speditionsvirksomhed, ansatte 11

12 Case AC Perch s Thehandel er en detailbutik med 50 ansatte og to fysiske butikker i Danmark samt to i udlandet. Virksomheden drives af to søskende og har ikke en dedikeret IT-ansvarlig. Virksomheden ser internettet som en mulighed for en udvidelse af den fysiske butik og tænker meget i de muligheder, som de digitale medier giver virksomheden. I forbindelse med åbningen af den sidste butik har virksomheden udelukkende brugt digital markedsføring som promotion og bruger aktivt medier som Facebook og Instagram. Den typiske kunde er loyal og kender brandet godt, og derfor er webshoppen et nemt alternativ til den fysiske butik for kunden. IT er en af de vigtigste funktioner i virksomheden i dag, og fokus er ligeledes på at tilbyde den samme gode service på nettet, som man er kendt for i butikkerne, bl.a. er man Des med kunderne på hjemmesiden, webshop, Facebook og Instagram. Desuden er virksomheden meget bevidst omkring tonen i forhold til reklamationer af køb på nettet eller kommentarer på Facebook siden, hvor ambitionen er at fremstå serviceminded, selvom der ikke er fysisk kontakt med kunden ligesom i butikken. Innovation og forretningsudvikling Frontløberne inden for detailhandel er begyndt at tænke i Omni Channel Marketing. Dvs. at kunne genkende kunden, dernæst at opsamle data for enhver interaktion og huske samt benytte denne i kommunikation og service i fremtidige berøringspunkter for at kunne aflæse kundens intention uanset kanal for at sikre relevansen for kunden. Dette er specielt relevant for detailhandlen, hvor kunden tidligere har været en anonym transaktion fra gang til gang, men fremadrettet nu kan genkendes via fx et loyalitetskort, og dermed får virksomheden en mulighed for at komme i dialog med kunden. Digitalisering giver mulighed for endnu tættere dataintegration med virksomhedens kunder og leverandører. Det er muligt at skabe realtime data i Speditionsbranchen. Data der fortæller: Hvor varen er, hvornår den er fremme, i hvilken bil eller container den befinder sig. Viden der giver værdi for hele værdikæden omkring speditøren. P.t. er det dog kun de største spillere, der bruger dette fuldt ud. Fokus på at adskille virksomhedens IT-drift og -udvikling i to afdelinger, således at driften kan optimere sikkerhed og stabilitet, og udvikling kan fokusere på agilitet og differentiering af forretningsmodellen for at tilpasse sig kundens behov. Case Spejdersport A/S er en detailbutik med 90 ansatte og 19 fysiske butikker. Der er en IT-afdeling på to mand, fordelt på drift og udvikling. Virksomheden har meget fokus på digitalisering og ser, at digitaliseringen skal støtte op omkring forretningens processer. Blandt andet sikrer automatisk lageropfyldning ude i butikkerne, at salgspersonalet kan fokusere på at sælge og ikke bestille varer hjem. Virksomheden ser en masse muligheder i internettet, men oplever det også som den største trussel mod deres forretningsmodel. Webshoppen er nu virksomhedens største salgskanal, men man ser den som komplementær til den fysiske butik, fx giver det mulighed for afhentning af varer købt på nettet i den fysiske butik og gratis fragt, hvis man køber i butikken, og varen ikke er hjemme. Virksomheden ser Omni Channel som den oplagte vej at gå fremadrettet, men med udgangspunkt i troværdig og god service. Virksomheden bruger Facebook meget aktivt til at understøtte virksomhedens brand. Disruption som en trussel fylder meget i den offentlige debat, men meget lidt hos virksomhederne I den offentlige debat er der meget fokus på, at den teknologiske udvikling ikke bare skaber muligheder for virksomhederne, men at dis- interviewede virksomheder spurgt om, hvorvidt man troede, at deres anser den teknologiske udvikling som en brændende platform, blev de ruptive innovation kan være en brændende platform for de etablerede branche kunne blive udsat for disruptive innovation (fx streaming i spillere i en industri, der fx kan skabe nye og utraditionelle konkurrenter eller et helt nyt marked. For at klarlægge hvorvidt virksomhederne hederne er alle bekendte med disruption-begrebet, men har stedet for DVD, mobiltelefon i stedet for GPS og lignende). Virksom- svært 12

13 ved at se, at det kunne ske i deres branche. Den enkeltstående faktor, der bliver nævnt i forbindelse med disruption, er internethandel set i forhold den traditionelle fysiske butik, især hos Engros og Detail. I Transport og Spedition nævnes fragtbørser, der er opstået flere steder i Europa, men de tillægges ikke en reel disruptiv effekt. En enkelt virksomhed ud af de 22 ser sig selv som en disruptor og mener, at man er i gang med at forandre branchen. Således er disruption ikke noget, der fylder meget i planlægningen eller beslutningsprocesserne hos de interviewede. Man er i højere grad optaget af at udnytte mulighederne ved digitalisering og ser det ikke som en trussel. Vi vil digitalisere os til vækst IT-Direktør, Detailvirksomhed, ansatte Digitaliseringsgrad brancherne imellem og på tværs af størrelse Brancher Alle virksomheder blev spurgt om, hvordan de bruger IT i dag, og hvad deres grad af digitalisering er i forhold til branchen (under middel, middel, over middel) 55 % af de 22 virksomheder vurderer sig selv som værende over middel på digitaliseringsgrad i forhold til branchen, 27 % placerer sig selv som middel, mens de resterende 18 % placerer sig under middel. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Digitaliseringsgrad i-f-t branchen Total Over middel Middel Under middel Branche Under middel Middel Over middel Total Detail Engros Transport & Spedition Total

14 Den højeste perception af digitalisering har man i Transport og Spedition samt Detail, hvorimod Engros er mere ligelig fordelt. De tre ud af fire store virksomheder, der er med i analysen, er meget langt fremme med digitalisering og derfor IT-frontløbere. Dog mener 50 % af SMV erne, at de er på samme niveau som frontløberne. Baseret på interviewene er Detail samt Transport og Spedition de to brancher, der er længst fremme med digitalisering, dog primært de store spillere. Især speditørerne har meget advancerede digitale løsninger og er langt med dataintegration af realtime data mellem kunde og leverandør. Indenfor Detail er frontløberne meget optaget af Omni Channel-begrebet og tror på ideen om at være tilgængelig for kunden, uanset hvor han befinder sig, og hvilken platform eller fysisk kædebutik han besøger. Størrelse De tre store virksomheder, der er interviewet, har alle været meget langt fremme på digitalisering, og det må vurderes, at størrelsen har en betydning for digitaliseringsgraden, da de større virksomheder har store IT-afdelinger (10-50 mand) og betydeligt større budgetter end SMV erne. Det må forventes at give et højere fokus på IT og flere ressourcer til digitalisering. De store virksomheder, der er med i analysen, har alle et årligt IT-budget på +15 mio. DKK og de største på 50 mio. DKK. Hvorimod det gennemsnitlige årlige budget for SMV erne i brancherne er: Detail = DKK (fra DKK) Engros = DKK (fra DKK) Transport og Spedition = DKK (fra DKK) Profil af den digitale frontløber Som tidligere nævnt så ser virksomhederne i den samme industri de samme muligheder ved digitalisering, men hvad er det, der gør, at nogle virksomheder er længere fremme på digitalisering end andre, og er der nogle fællestræk, der karakteriserer disse virksomheder som digitale frontløbere. Nedenstående er de fællestræk, der er identificeret igennem interviewene, og der er ikke identificeret nogen branchespecifikke karakteristika. Dog kan der være nuancer på nedenstående afhængigt af, om man er orienteret mod B2C- eller B2B-kunder. Dedikerede IT-ressourcer eller en ejer der tilegner sig viden omkring de digitale muligheder, og som formår at se mulighederne i digitalisering. Ser synergier mellem den fysiske butik og webshop, fælles lager, bedre service til kunden. Ser den digitale markedsføring som en mulighed for at nå nye kunder og markeder med sit brand. Tænker brug af virksomhedens systemdata som en ny måde at skabe værdi for kunden på. Optaget af at skabe tættere systemintegration med kunder og leverandører for at automatisere processerne. Ser digitalisering som en mulighed og platform for vækst. Som beskrevet i afsnittet omkring digitaliseringsgrad, så placerer 15 ud af 19 SMV ere sig som værende på middel eller over middel på digitaliseringsgrad i forhold til branchen. Virkeligheden er dog en anden, når virksomhedernes udsagn og ageren holdes op mod de ovenstående karakteristika. Det er få SMV er, der agerer således på nuværende tidspunkt og dermed er reelle frontløbere. Nogle har ambitionen om at komme derhen, men føler barriererne bremser dem, men en række SMV har ikke ambitionen om dette og er langt fra at udnytte de muligheder, som digitaliseringen skaber. 14

15 Appendix: Metode Design Der er i alt blevet udvalgt 22 medlemsvirksomheder hos Dansk Erhverv inden for brancherne: Detail, Engros samt Transport og Spedition. Oprindeligt var Transport og Spedition delt op, men det blev besluttet at koble dem sammen til én branche for at få færre grupper og opnå flere interviews i hver gruppe. Scope har fra start være afgrænset til 22 interviews, og derfor er der kun valgt tre brancher ud for at få mere dybde inden for den enkelte branche. De tre brancher er valgt ud fra et kriterie om at skulle dække en stor del af det danske erhvervsliv samt kunne være repræsentative for andre brancher, samt at digitalisering vurderes at have haft væsentlig betydning for de valgte brancher. De interviewede virksomheder har alle mellem ansatte, dog er der i hver branche valgt en større spiller ud med +250 ansatte for at vurdere, om størrelse påvirker en virksomheds digitaliseringsgrad. Virksomheder med < 5 ansatte er vurderet som havende en begrænset gevinst ved at bruge digitalisering til fx procesoptimering grundet deres størrelse og typisk meget flade organisation. Derfor indgår de ikke i analysen. Nedenstående tabel viser fordelingen af antal interviewede virksomheder per branche og størrelse. Branche Detail Engros Spedition & Transport Total SMV Stor Total Den gennemsnitlige SMV-virksomhed i analysen har 75 ansatte i intervallet ansatte, hvorimod de fire store virksomheder i snit havde ansatte i intervallet ansatte. Interviewsituation Den interviewede person var den IT-ansvarlige i virksomheden, og i syv ud af de 22 virksomheder var det ejeren, der blev interviewet som IT-ansvarlig. Interviewene var af 45 min. varighed, og 21 ud af 22 interviews foregik i marts og april 2015 ved personligt fremmøde, og det sidste var et telefoninterview. Ved hvert interview blev brugt en spørgeramme med 10 overordnede spørgsmål omkring forretningens ambition og målsætninger - fx hvordan IT støtter op om disse samt hvilke barrierer i forhold til digitalisering og rammebetingelser, der påvirker digitaliseringen. 15

16 København, d. 15. april 2015 Evt. spørgsmål kan rettes til: Partner ECG, Stig Bach tlf mail: eller Partner ECG, Henrik Jørgensen tlf mail:

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Din branches e-handel

Din branches e-handel B2B e-handelsanalyse 2017 23. jan. 17 B2B e-handelsanalyse 2017 Din branches e-handel Gennemført i samarbejde med EPINION Din branches e-handel Analysen er en opfølgning til DI Handels store B2B e-handelsanalyse,

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Virksomhedernes syn på digitalisering af handel

Virksomhedernes syn på digitalisering af handel B2B e-handelsanalyse 2017 23. jan. 17 B2B e-handelsanalyse 2017 Virksomhedernes syn på digitalisering af handel Gennemført i samarbejde med EPINION Forord Handelsvirksomhedernes værdikæder er under forandring

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

Forretningssystemers rolle i den digitale transformation

Forretningssystemers rolle i den digitale transformation Forretningssystemers rolle i den digitale transformation Forretningssystemer 2016 24. november 2016 Torben Storgaard og Søren B. Sørensen Digital Transformation Den itunderstøttede Eksisterende forretningsmodel

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Kursusforløb: Sæt kunden i centrum

Kursusforløb: Sæt kunden i centrum Kursusforløb: Sæt kunden i centrum Kursusforløbet Sæt kunden i centrum - hvorfor deltage? Kursusforløbet Sæt kunden i centrum, som Dansk Erhverv arrangerer i samarbejde med Networked Business Initiative

Læs mere

Forretningssystemers rolle i den digitale transformation

Forretningssystemers rolle i den digitale transformation Forretningssystemers rolle i den digitale transformation 14. marts 2017 Torben Storgaard Digital Transformation Den itunderstøttede Eksisterende forretningsmodel forretningsmodel Digital Transformation

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Business Transformation

Business Transformation SAS CIO NETWORKING Business Transformation IT i praksis 2006 31. oktober 2006 Underdirektør Ejvind Jørgensen IT i praksis -pilotpanelet - eksempler Agenda Resultater og best practices Forretningsudvikling

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Notat Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Dansk Erhverv har i november 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres anvendelse af og forventninger

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk At forenkle og effektivisere hverdagen for mindre virksomheder med software, tjenester og

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

ANALYSENOTAT It-anvendelse i erhvervslivet

ANALYSENOTAT It-anvendelse i erhvervslivet ANALYSENOTAT It-anvendelse i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Erhvervslivet har taget it- og informationsteknologien til sig, og internetadgang og emails til informationsudveksling, kundekontakt

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald For virksomheden Flexiket A/S blev Region Midtjyllands projekt Rethink Business startskuddet til at give indspil til kundernes ressourcestrategier.

Læs mere

Netværk for Transport og Miljø 24. september 2015. ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

Netværk for Transport og Miljø 24. september 2015. ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport Netværk for Transport og Miljø 24. september 2015 ITD - Brancheorganisation for den danske vejgodstransport ITD s Generalforsamling vedtog i 2014 at etablere ITD s eget innovationscenter, som skal hjælpe

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet.

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet. Survey Resumé IDC Nordic, Bredgade 23A 3. 1260 Copenhagen K, Denmark & Upplandsgatan 7, 111 23 Stockholm, Sweden Converged Systems i Danmark Kendskab og præferencer Anders Elbak June 2013 Dette dokument

Læs mere

Hvad er cloud computing?

Hvad er cloud computing? Hvad er cloud computing? Carsten Jørgensen cjo@devoteam.dk Devoteam Consulting COPYRIGHT 11/05/2010 Architecture & Information Simplificering af it og effektiv it til forretningen Business Intelligence

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

Den digitale Skoleforvaltning

Den digitale Skoleforvaltning Den digitale Skoleforvaltning Forvaltningsledelsen i Skoleforvaltningen har godkendt, der udarbejdes kommissorium for projektgruppe til opdere og samle Skoleforvaltningens stregier for arbejde med it i

Læs mere

Movias forretningsmodel for Flextrafik skal kunne tilbyde løsninger, som understøtter kommunernes og regionernes behov.

Movias forretningsmodel for Flextrafik skal kunne tilbyde løsninger, som understøtter kommunernes og regionernes behov. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2013 Peter Henriksen 12 Digitaliseringsstrategi for Flextrafik Indstilling: Direktionen indstiller, At arbejdet med digitaliseringsstrategien

Læs mere

Hvordan bliver din butik synlig på nettet?

Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Ved Teknologisk Institut 23. April 2013 Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.55 Fordele og faldgruber ved sociale medier v/peter Lemcke

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

T

T Børsen 1217 København K www.danskerhverv.dk info@danskerhverv.dk T. + 45 3374 6000 Notat Ny analyse om omnichannel Af: Matthias Lumby Vesterdal, politisk konsulent En stor del af danskernes indkøbsrejser

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling DI ANALYSE Oktober 215 Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling Den rivende teknologiske udvikling, vi oplever i dag, åbner dørene for nye markeder og forretningsmodeller,

Læs mere

paustian: MERA forstår vores forretning

paustian: MERA forstår vores forretning paustian: MERA forstår vores forretning Paustian er afhængig af et virksomhedssystem, der giver overblik og som er bygget af folk med forretningsforståelse og evne til at skræddersy de enkelte dele på

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Virksomhedsprofil Brandbook

Virksomhedsprofil Brandbook Virksomhedsprofil Brandbook KTerhvervsbyg A/S Ryttervangen 18 7323 Give Telefon: 7573 3366 www.klaebel-design.dk www.www.kterhvervsbyg.dk VIRKSOMHEDS- IDENTITET Vision & Mission Vision KTerhvervsbyg A/S

Læs mere

Skabt til værdiskabelse i en kommunal kontekst. Skabt til automatisering af gentagelsespræget arbejde

Skabt til værdiskabelse i en kommunal kontekst. Skabt til automatisering af gentagelsespræget arbejde Municipal Skabt til værdiskabelse i en kommunal kontekst Automatic Skabt til automatisering af gentagelsespræget arbejde Robot Skabt som softwarerobot til at arbejde på brugerflader Caseworker Skabt til

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Produktion i Danmark. Førende fremstillingsvirksomheder satser. på digitalisering

Produktion i Danmark. Førende fremstillingsvirksomheder satser. på digitalisering Produktion i Danmark Førende fremstillingsvirksomheder satser på digitalisering Titel: Førende fremstillingsvirksomheder satser på digitalisering Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

De digitale muligheders land

De digitale muligheders land 10. november 2014 /NP Sag ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Tlf. 35 29 10 00 Fax 35 29 10 01 CVR-nr 10 15 08 17 E-post erst@erst.dk www.erst.dk De digitale muligheders

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017 CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017 1 INDHOLD RESULTATER & METODE KENDSKAB, ANVENDELSE & HOLDNING EFFEKTER OG POTENTIALE BARRIERER ANSVAR OG FREMTIDSPERSPEKTIVER APPENDIKS

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Energisparesekretariatet

Energisparesekretariatet Energisparesekretariatet Morten Pedersen Energisparerådet 16. April 2015 Trin 1: Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug (Viegand & Maagøe januar 2015) Trin 2: Kortlægning af energisparepotentialer

Læs mere

Industrialisering Hvad betyder det for din virksomhed?

Industrialisering Hvad betyder det for din virksomhed? Business & Technology Innovation Industrialisering 4.0 - Hvad betyder det for din virksomhed? Tom Togsverd, Ph.D., partner Indesmatech ApS Hvem er Tom Togsverd? Civilingeniør og Ph.D. fra DTU Compute 18

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

Velkommen til OneHouse

Velkommen til OneHouse Now what? Velkommen til OneHouse Højt kvalificeret it-konsulenthjælp til lave priser Har I brug for en totalløsning? OneHouse yder hurtig og effektiv it-support til jeres virksomhed med fokus på stabilitet,

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services "Transforming your business" Canon Business Services I et landskab, hvor kundeadfærden hele tiden ændrer sig, ændrer det også den måde, virksomheder arbejder på, samt hvordan de

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5 IT OG LOGISTIK It som salgsværktøj i butikken 2 It som forretningsunderstøttelse 3 Oms 3,9b Hjemmesiden 4 HTH er ordreproducerende 5 It i administrationen 6 1 IT SOM SALGSVÆRKTØJ I BUTIKKEN Kunder gribes

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Vækst på top og bund

Vækst på top og bund Vækst på top og bund Vi er E-handelsbureauet Wølund & Wraae Etableret i 2006 Full-service e-handelsbureau, der løser opgaver for kunder i hele Norden 12 e-handelseksperter placeret i 2 afdelinger i København

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI

DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI HVAD SKAL DER TIL FOR AT LYKKES MED DIGITAL BORGER KOMMUNIKATION? EJVIND JØRGENSEN, DIREKTØR, EJJ@RAMBOLL.COM, +4551617871 TORSDAG DEN 24. APRIL 2014 TEMAER Fakta

Læs mere

Møde med Holger Christiansen 06/10/14

Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Hvem er jeg? Lidt statistik Konkrete B2B data fra undersøgelse Dansk industri, 2013 Fremtidens salg og E-business En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheder

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NOTAT OM INFORMATIONSSIKKERHED OG DIGITALISERING 2014 2008 2014 Notatet er udarbejdet for: Oktober 2014 INDLEDNING Digitaliseringen i

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed visamlertrådene ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning ansvarlighed én leverandør, der samler trådene og skaber synergi De fleste ved, at der kan være meget at spare ved at samle

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN

KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2005 KAPITEL 5 Musik, film og konsolspil 5.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Vi hører ofte spørgsmålene: Hvordan kan det være, at cd er er så dyre, og hvorfor er priserne

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

GUIDE: SKÆRP DIT BRAND!

GUIDE: SKÆRP DIT BRAND! En gratis e-guide til dig fra Stormvind. - med håb om at du kan lide smagen i denne digitale smagsprøve på Velbekomme! Dorte 1 Inden du går i gang med at investere din tid i at implementere nogle af disse

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Mindre ventetid. Høj tilgængelighed. Bedre kundeservice.

Mindre ventetid. Høj tilgængelighed. Bedre kundeservice. Mindre ventetid. Høj tilgængelighed. Bedre kundeservice. Telia CallGuide gør det nemt at prioritere ressourcerne i jeres kontaktcenter i forhold til belastningen. I kan holde kontakten med kunderne via

Læs mere

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling

Læs mere