Indholdsfortegnelse:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse:"

Transkript

1 ITIT

2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Formål... 4 Transmissionssystem og -opbygning... 5 Ordbog/begreber... 8 Transaktionsdefinitioner... 9 Ændringslog XML-schema-definitioner Oracle AQ GET- og PUT-procedurer Bilag 1: Eksempler på transaktioner ITIT ver juli 2014 Side 2 af 31

3 Forord ////////// ITIT ver juli 2014 Side 3 af 31

4 Formål Formål: Formålet med en dataudvekslingsstandard er at sikre, at det er de samme data-definitioner og udvekslingstransaktioner, der benyttes hos både afsendere og modtagere af transaktioner Datadefinitioner og udvekslingstransaktioner bør så vidt muligt være system-uafhængige. Nomenklatur: Til brug for ændringsstyring versioneres standarden efter nomenklatur på formen X.Y.Z, hvor: X angiver versionsnumret. Værdien ændres kun ved gennemgribende revidering af standarden. Y angiver betydningsfulde ændringer til versionen i principper, funktionalitet og transaktioner (eks. ændringer i feltlængder og/eller tilføjelse/fjernelse af felter m.v.) Z angiver mindre ikke betydningsfulde ændringer til versionen (typisk ændringer i værdilister og redaktionelle ændringer). Bemærk at ændringer i Y-værdi nulstiller Z-værdi. Alle ændringer føres i ændringslog. Vedligeholdelse: Ansvaret for vedligeholdelse af standarden varetages af Bladkompagniets IT-afdeling. Gyldighed: Nærværende standard benævnes ITIT version. 3.y.z. ITIT ver juli 2014 Side 4 af 31

5 Transmissionssystem og -opbygning Transmissionssystem: Bladkompagniets integrations strategi baserer sig på Oracle teknologi, herunder Oracle InterConnect. De systemløsninger, som understøtter Bladkompagniets forretningsområder, skal alle anvende den nedenfor beskrevede integrations-strategi. Bladkompagniets integrations-strategi er baseret på en hub-and-spoke løsning. Hvert forretnings-system er at betragte som en spoke i løsningen og Oracle InterConnect er hub en. Hver spoke (forretnings-system) har en ind- og en ud-kø, hvor forretnings-systemet har ansvaret for at hente de meddelelser, der ligger på ind,køen og behandle dem, samt at aflevere meddelelser på ud,køen, som skal sendes til andre forretnings-systemer eller til BK s samarbejdspartnere. Figur 1 viser Hub and Spoke løsningen. REBS KØS Oracle InterConnect PAK ERP ABO Figur 1 Alle meddelelser, som sendes igennem integrations løsningen, sendes som enkelt transaktioner. Kø-systemet, som anvendes i integrations-løsningen, er Oracle AQ. AQ køerne er sat op på hver forretnings system database. De to køer som standard er sat op ligger i ICSPOKE skemaet og der er vil blive givet adgang til de databasebrugere, som skal hente og aflevere meddelelser. Køerne har følgende navne: BK_IN_QUE. Køen hvor forretnings-system modtager meddelelser fra. BK_OUT_QUE. Køen hvor forretnings-system afleverer meddelelser til. Køerne er sat op således, at når meddelelsen er hentet fra køen, vil den blive registreret at den er hentet men ikke fjernet. Enten skal det enkelte forretnings-system hente og aflevere direkte på køerne eller anvende BK_AQ_GET og BK_AQ_PUT som er to BK standard procedurer. Anvendelse af disse to procedurer kan ses i afsnittet Oracle AQ GET- og PUT-procedurer ITIT ver juli 2014 Side 5 af 31

6 Transaktionsopbygning: Alle transaktioner udveksles i XML og skal overholde XML-schema-definitionen beskrevet i afsnittet XML-schemadefinitioner. I XML-schemaet er selve meddelelsen beskrevet som attributten og message som en string. Indholdet i attributten skal være CDATA : <![CDATA[ meddelelsen som XML; se afsnittet XML-schema-definitioner pkt. transaktion ]]> attributten TRANSFORKORTELSE i BK_HEADER og overordnede tag i meddelelses XML skal være ens Nærværende standards transaktions-beskrivelser angiver indholdet af transaktionerne, herunder datatyper, længder og værdier. En samlet transaktion er opbygget af en header og data-angivelse. Indholdet af header-delen indeholder oplysninger/data til brug for transmissionssystemet. Indholdet aftales specifik imellem afsender og modtager. Headeroplysninger er altid de samme på alle transaktioner imellem afsender og modtager (med undtagelse af de transaktionsspecifikke oplysninger) Generelt: For standarden gælder følgende overordnede principper: datofelter er i formatet ÅÅÅÅMMDD Fra- og til-datoer er incl. Tidsstempling er i formatet ÅÅÅÅMMDDTTMISS (timer angives i intervallet 00 23) Afsender (master) har ansvaret for at data er konsistente og dermed at forretningsregler er defineret og overholdt (master-slave-forhold - slave gør nøjagtig hvad master beder om). Afsender (master) er således også ansvarligt for sletning af evt. fremtidige records før en master-record kan lukkes Transaktioner afsendes med det samme til slave, når aktion er foretaget i master-system Alle transaktioner har definerede nøgle-felter (markeret med *). Nøgle-felter kan ikke opdateres og benyttes til at styre I(nsert)-, U(pdate)-, D(elete)- og C(lose)-logik (se afsnittet vedr. periodestyring) Ansvaret for opfølning af evt. fejl i modtagelsessystemet påhviler modtageren Al kommunikation til og fra pakkerisystemet går igennem kørselssystemet (da Turnr skal føjes til data) I nummeriske felter skal altid angives en værdi. Såfremt et numerisk felt er mandatory kan værdien 0 (nul) ikke benyttes (skal være et positivt heltal) I nummeriske felter kan ikke angives negative værdier. Valideringsprincip: I alle transaktioner skal (felt-)valideringer ske efter følgende princip/rækkefølge: Format-validering: Indhold af felt skal være i overensstemmelse med angivede datatype og format Simpel-indholds-validering: Indhold af felt skal have en valid værdi i forhold til gyldig periode og/eller aftalte/tilladte værdilister Logisk-indholds-validering: Indhold af felt skal være validt i forhold til logiske relationer med andre data Det påhviler afsender at tilsikre, at transaktionerne er valid og i overensstemmelse med valideringsreglerne. Modtager validerer iht. reglerne. ITIT ver juli 2014 Side 6 af 31

7 Datostyringsprincip: Nogle transaktioner i standarden indeholder oplysninger som er gældende for en specifik dato. For disse transaktioner gælder, at oplysningerne er gældende indtil en ny/anden transaktioner opdaterer eller annullerer oplysningerne. Data i den sidst modtagne transaktion er gældende. Periodestyringsprincip: En del transaktioner i standarden indeholder oplysninger som er gældende for en periode. For disse transaktioner gælder, at oplysningerne er gældende indtil en ny/anden transaktioner opdaterer oplysningerne. Data i den sidst modtagne transaktion er gældende. Følgende dato-definitioner er gældende: Fra-dato: Angiver fra og med hvilken dato oplysninger er gældende Til-dato: Angiver til og med hvilken dato oplysninger er gældende For periodestyrede data er udgangspunktet, at vedligeholdelse kan styres af en markering (ændringskode) i relevante transaktioner, hvor markeringen angiver den ønskede operation hos modtageren. Følgende markeringer er mulige: I (Insert) U (Update) D (Delete) Data i transaktionen indsættes Data med samme fra-dato rettes kun til-dato og/eller øvrige detail-attributter kan være ændret. Sletning af data med samme fra- og til-dato I Bilag 1er der eksempler på operationerne. Ovenstående operationer bygger på princippet om at afsender bestemmer, hvordan data skal gemmes eller med andre ord er afsender master i forhold til modtager. Følgelig giver det mening at afsender altid oplyser om fra-dato i record ved U- og D-trans. Derved sikres en entydig identifikation af, hvilken record der ønskes opdateret hhv. slettet. Konsekvensen heraf er, at det udløser fejl, såfremt fra-dato ikke er ens hos både afsender og modtager. Eks: U-trans. D-trans. Hvis modtager ikke kan finde en record med samme fra-dato, skal modtager reagere/behandle denne fejl. Hvis modtager ikke kan finde en record med samme fra-dato og til-dato, skal modtager reagere/behandle denne fejl. Derudover er der følgende generelle forudsætninger: Master (afsender) har ansvaret for at data er konsistente og dermed at forretningsregler er defineret og overholdt (master-slave-forhold - slave gør nøjagtig hvad master beder om). Nøgle-felter (markeret med #) kan ikke opdateres og benyttes til at styre I(nsert)- og U(pdate)-logik (se nedenstående vedr. periodestyring) Ansvaret for opfølgning af evt. fejl i modtagelsessystemet påhviler afsender, som bliver bekendtgjort med fejlen ved en af modtager returneret fejltransaktion, hvis en sådan er defineret. ITIT ver juli 2014 Side 7 af 31

8 Ordbog/begreber Skal udarbejdes ITIT ver juli 2014 Side 8 af 31

9 Transaktionsdefinitioner Header-angivelser: HEAD FEJL Transaktions-angivelser: 1. DVSO 2. FOKA 3. FOST 4. IFLM 5. IFST 6. LELO 7. LESO 8. PROV 9. PYST 10. UDDO 11. UDKO 12. UDST 13. VORO ITIT ver juli 2014 Side 9 af 31

10 Transaktions-navn: Transaktions-forkortelse: Formål / anvendelse: Valideringer: Header HEAD At kunne angive og beskrive en transaktions afsender, modtager og indhold Afsender skal findes Modtager skal findes Standard skal findes Standard-version skal findes ift. standard Transaktionsforkortelse skal findes ift. standard og standard-version Beskrivelse: Felt-beskrivelse XML Skal Pos. Pos. Længde Felttype Bemærkninger tag angives fra til Afsender Afsd Ja 5 Alfa. Værdi/indhold aftales imellem afsender og modtager Modtager Modt Ja 5 Alfa. Værdi/indhold aftales imellem afsender og modtager Afsender - tegnsæt AfsdTegnset Ja 6 Værdisæt Standardnavn StandardNavn Ja 6 Alfa Tilladte standarder er SALT2, KISS og ITIT Standard-version StandardVersion Ja 3 Num. Afsender - AfsdSekNr Ja 6 Num. sekvensnummer Afsender - tidstempling AfsdTidsStempling Ja 14 Num. Format er ÅÅÅÅMMDDTT24MISS Afsender - bakke-ident BakkeIdentAfsd Nej 5 Num. Modtager - bakkeident BakkeIdentModt Nej 5 Num. Afsender angiver om modtager skal modtage udgående ekstern transaktion i gammelt eller nyt head erformat Transaktionforkortelse TransForkortelse Ja 4 Alfa. Transaktionslængde TransLaengde Ja 5 Num. Samlet længde af header og transaktion Prioritet Prioritet Nej 1 Num. Værdisæt er 1 9 Fejlkode FejlKode Nej 6 Num. Fejltekst FejlTekst Nej 250 Alfa. Bemærkninger: ITIT ver juli 2014 Side 10 af 31

11 Transaktions-navn: Transaktions-forkortelse: Afsender: Modtagere: Udvekslingsform: Formål / anvendelse: Distributør/vognmand-stam-oplysninger DVSO ERP ABO TRL On-line At kunne udveksle/angive stamoplysninger på distributører og vognmænd Beskrivelse: Felt-beskrivelse XML Skal Pos. Pos. Længde Felttype Bemærkninger tag angives fra til Ændringskode Kode Ja 1 Alfa Tilladte værdier er I/U/D Distributør-/vognmandsnummer DistrVgmNr Ja 1 8 Num * Type Type Ja 1 Alfa Tilladte værdier er D(istributør) og V(ognmand) Navn1 Navn1 Ja 30 Alfa Navn2 Navn2 Nej 30 Alfa Navn3 Navn3 Nej 30 Alfa Gade-id GadeId Ja 9 Num BK s nye gadedatabase Husnummer HusNr Ja 4 Num Litra Litra Nej 1 Alfa Tilladte værdier er <blank>, 0-9 og A-Z Etage Etage Nej 2 Alfa Side Side Nej 4 Alfa Telefonnummer1 TlfNr1 Nej 12 Alfa Anbefales til brug for telefonnummer Telefonnummer2 TlfNr2 Nej 12 Alfa Anbefales til brug for mobilnummer Telefonnummer3 TlfNr3 Nej 12 Alfa Anbefales til brug for faxnummer Mail Nej 135 Alfa Hjemmeside Hp Nej 256 Alfa User Bruger Ja 5 Alfa Opdaterendes user-id Bemærkninger: 1 = Såfremt Type er en vognmand skal Distributør/vognmands-numret altid være på 8 cifre, hvor de første er har værdien 530 (kontonummer) ITIT ver juli 2014 Side 11 af 31

12 Transaktions-navn: Transaktions-forkortelse: Formål / anvendelse: Afsender: Modtagere: Udvekslingsform: Forhandler-kategori FOKA At udveksle/angive oplysning om en forhandlers kategorier ERP TRL On-line Beskrivelse: Felt-beskrivelse XML Skal Pos. Pos. Længde Felttype Bemærkninger tag angives fra til Ændringskode Kode Ja 1 Alfa. Tilladte værdier er I/U/D Kontonummer * KtoNr Ja 8 Num Fra-dato * FraDato Ja 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Til-dato TilDato Nej 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Forhandler-kategori ForhKat Ja 3 Num. Forhandler-underkæde ForhUndk Ja 5 Num Scanner-kategori ScanKat Nej 1 Alfa. Tilladte værdier er A, B, C, D eller blank/null MagScan MagScan Ja 1 Alfa Tilladte værdier er J/N User Bruger Ja 5 Alfa Opdaterendes user-id Bemærkninger: Det er muligt at feltet Scanner-kategori udgår på længere sigt (hvis Scanner-projektet udgår), men da dette ikke vides på nuværende tidspunkt, og RBS kræver at værdien bliver display et i det nye Kørselsreklamationssystem der laves af TRL, bliver feltet indtil videre nødt til at eksistere i den interne transaktion fra ERP til TRL. ITIT ver juli 2014 Side 12 af 31

13 Transaktions-navn: Transaktions-forkortelse: Formål / anvendelse: Afsender: Modtagere: Udvekslingsform: Forhandler-stamoplysninger FOST At udveksle/angive stam oplysninger på en forhandler (adresse m.v.). TRL videresender disse oplysninger til udgivere (primært BRM/POL) via INVN/SNVNtransaktionerne ERP TRL On-line Beskrivelse: Felt-beskrivelse XML Skal Pos. Pos. Længde Felttype Bemærkninger tag angives fra til Ændringskode Kode Ja 1 Alfa. Tilladte værdier er I/U/D Kontonummer * KtoNr Ja 8 Num Adressekode * AdrKd Ja 1 Num. Tilladte værdier er 3 (Alternativ Leveringsadresse) og 4 (Forretningsadresse) Fra-dato * FraDato Ja 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Til-dato TilDato Nej 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Regions-id RegId Ja 9 Num. Lokationsnummer LokaNr Ja 13 Num. Navn1 Navn1 Nej 30 Alfa. Forretningsnavn Navn2 Navn2 Nej 30 Alfa. Navnelinie-1 (typisk Ejer/Kæde-navn) Navn3 Navn3 Nej 30 Alfa. Navnelinie-2 (typisk Kontaktperson) Gade-id GadeId Ja 9 Num. BK s nye gadedatabase Husnummer HusNr Ja 4 Num. Litra Litra Nej 1 Alfa Tilladte værdier er <blank>, 0-9 og A-Z Etage Etage Nej 2 Alfa. Side Side Nej 4 Alfa. Telefonnummer1 TlfNr1 Nej 12 Alfa. Anbefales til brug for forretningstelefonnummer Telefonnummer2 TlfNr2 Nej 12 Alfa. Anbefales til brug for mobilnummer Telefonnummer3 TlfNr3 Nej 12 Alfa. Anbefales til brug for fax-nummer Mail Nej 135 Alfa. Hjemmeside Hp Nej 256 Alfa. Forretningsnummer ButikNr Nej 7 Alfa. Ophørsdato OphoerDato Nej 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Datoen skal være >= TilDato Ophørsdato = BFN-ophørsdato OBS: I KØS lægges + 8 dage til aht. retur og afregn. Grossistnummer GrosNr Nej 6 Num. = FakturaDebitor i Ax. Sæsonforhandler SaesonForh Ja 1 Alfa Tilladte værdier er J/N. Retur-ugedage * 1 Ugedage Ja 7 Alfa. Returret er implicit heri: NNNNNNN User Bruger Ja 5 Alfa Opdaterendes user-id 1 = Uger defineres med mandag som første dag og søndag som sidste. Markeringen af ugedage er J/N og angives på positionen svarende til ugedagen (eks. mandag, onsdag og lørdag som aktive, skal vises som JNJNNJN) Bemærkninger: Bemærk at TRL ikke ønsker at abonnere på Betalingsadresser (Adressekode-2) fra ERP, men kun på Adressekode- 3 og 4. Det skal aftales med ERP, om det det er ERP der skal styre dette, eller om det er TRL der i modtagelsesprogrammet blot skal ignorere de øvrige Adressekoder. Det er muligt at den nuværende transaktion Udleveringssted-stam-oplysninger skal udgå som selvstændig transaktion, og indbygges i denne transaktion. ITIT ver juli 2014 Side 13 af 31

14 Transaktions-navn: Transaktions-forkortelse: Formål / anvendelse: Afsender: Modtagere: Udvekslingsform: Forhandler-lukninger IFLM ERP TRL Udgivere On-line Beskrivelse: Transaktionnen er den samme som er defineret i KISS ver. 2, dvs: Uddrag fra KISS pr : IFLM - Forhandleroplysninger, midlertidig lukning (BK BRM): TRART 1 kar. Alfanumerisk Transaktionsart KTONR* 8 kar. Numerisk Kontonummer IDATO* 8 kar. Numerisk Ikrafttræd.dato TDATO 8 kar. Numerisk Til-dato LKODE 2 kar. Numerisk Lukkekode RKODE 1 kar. Numerisk Regningskode TEXT 60 kar. Alfanumerisk Fri tekst USER 5 kar. Alfanumerisk Opdaterendes user-id Recordlængde: 93 karakterer. FORMÅL: Er at oprette/ændre en midlertidig lukkeperiode på en forhandler. DEADLINE: Transaktionen skal være BH i hænde senest kl dagen før udkomstdatoen - for søndag dog to dage før (d.v.s. senest fredag kl ). Dato-styring: IDATO og TDATO udfyldes med gyldighedsperiode. Der må ikke eksistere overlap i de angivne lukkeperioder. Der må angives flere fremtidige lukkeperioder. ITIT ver juli 2014 Side 14 af 31

15 Transaktions-navn: Forhandler-standsninger Transaktions-forkortelse: IFST Formål / anvendelse: Afsender: Modtagere: Udvekslingsform: ERP TRL Udgivere On-line Beskrivelse: Transaktionnen er den samme som er defineret i KISS ver. 2, dvs: Uddrag fra KISS pr : IFST - Forhandleroplysninger, standsning af forhandler, (BK BRM): TRART 1 kar. Alfanumerisk Transaktionsart KTONR* 8 kar. Numerisk Kontonummer IDATO* 8 kar. Numerisk Ikrafttræd.dato TDATO 8 kar. Numerisk Til-dato STKOD 2 kar. Numerisk Standsekode USER 5 kar. Alfanumerisk Opdaterendes user-id Recordlængde: 32 karakterer. FORMÅL: Anvendes når en forhandler skal stoppes pga. misligeholdelse af aftaler. DEADLINE: Transaktionen skal være BH i hænde senest kl dagen før udkomstdatoen - for søndag dog to dage før (d.v.s. senest fredag kl ). DATO-STYRING: IDATO og TDATO udfyldes med gyldighedsperiode. Der må ikke eksistere overlap i de angivne standseperioder, der burde ikke kunne findes flere fremtidige standseperioder. Når en standseperiode bliver oprettet (TRART=I) vil STKOD altid være = 2 eller 3, og TDATO vil normalt altid være = (Uendelig). ITIT ver juli 2014 Side 15 af 31

16 Transaktions-navn: Leveringssted-leverance-oplysninger Transaktions-forkortelse: Afsender: Modtagere: Udvekslingsform: Formål / anvendelse: leveringssteder. LELO ERP ABO On-line At kunne udveksle/angive leverance-oplysninger om distributørers kontraktuelle Beskrivelse: Felt-beskrivelse XML Skal Pos. Pos. Længde Felttype Bemærkninger tag angives fra til Ændringskode Kode Ja 1 Alfa. Tilladte værdier er I/U/D Leveringssted-id * LevstId Ja 8 Num Skal altid være på 8 cifre, hvor de 3 første cifre skal være 330 (kontonummer-opbygning) Leverance-nummer * LevNr Ja 1 Num. Tilladte værdier er 1-9 Distributions-art * DistrArt Ja 3 Num. Ugedage * Ugedage Ja 7 Alfa. Fra-dato * FraDato Ja 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Til-dato TilDato Nej 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Servicekrav-tid ServTid Ja 4 Num Format er HHMI ( ) Leverance-procent LevProc Ja 3 Num. User Bruger Ja 5 Alfa Opdaterendes user-id Bemærkninger: 1 = Uger defineres med mandag som første dag og søndag som sidste. Markeringen af ugedage er J/N og angives på positionen svarende til ugedagen (eks. mandag, onsdag og lørdag som aktive, skal vises som JNJNNJN) ITIT ver juli 2014 Side 16 af 31

17 Transaktions-navn: Transaktions-forkortelse: Afsender: Modtagere: Udvekslingsform: Formål / anvendelse: Leveringssted-stam-oplysninger LESO ERP ABO On-line At kunne udveksle/angive oplysninger om distributørers kontraktuelle leveringssteder. Beskrivelse: Felt-beskirvelse XML Skal Pos. Pos. Længde Felttype Bemærkninger tag angives fra til Ændringskode Kode Ja 1 Alfa. Tilladte værdier er I/U/D Leveringssted-id * LevstId Ja 8 Num Skal altid være på 8 cifre, hvor de 3 første cifre skal være 330 (kontonummer-opbygning) Fra-dato * FraDato Ja 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Til-dato TilDato Nej 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Kontrakt-aftale Kontrakt Ja 1 Alfa. Værdi skal altid være J Distributør-id DistrId Ja 8 Num. Distributør-område-id DistrOmrId Ja 9 Num. Gade-id GadeId Ja 9 Num. BK s nye gadedatabase Husnummer HusNr Ja 4 Num. Litra Litra Nej 1 Alfa Tilladte værdier er <blank>, 0-9 og A-Z Etage Etage Nej 2 Alfa. Side Side Nej 4 Alfa. User Bruger Ja 5 Alfa Opdaterendes user-id Bemærkninger: Et leveringssted kan ikke skifte distributør ITIT ver juli 2014 Side 17 af 31

18 Transaktions-navn: Transaktions-forkortelse: Afsender: Modtagere: Udvekslingsform: Formål / anvendelse: Beskrivelse: Produkt-vægt oplysninger PROV ERP ABO TRL On-line At kunne/udveksle angive vægtoplysninger på et produkt på en given udkomstdato Svarer til PRVA i SALT-II Felt-beskrivelse XML Skal Pos. Pos. Længde Felttype Bemærkninger tag angives fra til Produkt-id * ProdId Ja 5 Num. Udkomst-dato * Udkdato Ja 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Regions-id * RegId Ja 9 Num. Faktisk-Vægt Vaegt Ja 6 Num. Angives i gram Annulleret Annulleret Ja 1 Alfa Tilladte værdier er J/N User Bruger Ja 5 Alfa Opdaterendes user-id ITIT ver juli 2014 Side 18 af 31

19 Transaktions-navn: Transaktions-forkortelse: Afsender: Modtagere: Udvekslingsform: Formål / anvendelse: Beskrivelse: Produkt-ydelse-stam-oplysninger PYST ERP ABO TRL On-line At kunne udveksle/angive stamoplysninger på ydelser og produkter. Skal omfatte Salt-II transaktionen PRSO Felt-beskrivelse Skal Pos. Pos. Længde Felttype Bemærkninger angives fra til Ændringskode Kode Ja 1 Alfa. Tilladte værdier er I/U/D Produkt-id * ProdId Ja 5 Num. Fra-dato * FraDato Ja 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Til-dato TilDato Nej 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Udgiver-id UdgId Ja 6 Num. Produkt-navn ProdNavn Ja 30 Alfa. Produkt-forkortelse 1 ProdNavnFork Ja 5 Alfa. Produkt-titel ProdTitel Ja 14 Alfa. Regningstitel Følger-produkt-id FlgProdId Nej 5 Num. Varegruppe Varegrp Ja 6 Alfa. = Produkttype i ABDI & i TRLO (pmag, pavis, ) Produkttype ProdType Nej 10 Alfa Aviser, Magasin, Adresseret, DirectMail Adresseret Adresseret Ja 1 Alfa Tilladte værdier er J/N Labels tilladt? Label Ja 1 Alfa. Tilladte værdier er J/N Depot-produktabonnement DepotProdAbo Ja 1 Alfa Tilladte værdier er J/N Depot-produkt-løssalg DepotProdLoes Ja 1 Alfa Tilladte værdier er J/N Frieksemplar-produktabonnement FriProdAbo Ja 1 Alfa Tilladte værdier er J/N Produkt-i-abonnement ProdAbo Ja 1 Alfa Tilladte værdier er J/N Produkt-i-løssalg ProdLoes Ja 1 Alfa Tilladte værdier er J/N BK-administreretprodukt BkAdminProd Ja 1 Alfa Tilladte værdier er J/N Scanner-produkt ScanProd Ja 1 Alfa Tilladte værdier er J/N Pakke-produkt PakkeProd Ja 1 Alfa Tilladte værdier er J/N Reklamation-produktkørsel ReklProdLoes Ja 1 Alfa Tilladte værdier er J/N Distribueret-produkt DistrProd Ja 1 Alfa Tilladte værdier er J/N Moms-pligtigt-produkt MomsProd Ja 1 Alfa Tilladte værdier er J/N Produkt-sortering ProdSort Nej 5 Num. Faktura-layoutnummer FakLay Nej 2 Num. OplagBestilling OplagBestil Ja 1 Alfa Tilladte værdier er J/N Returret Returret Ja 1 Alfa Tilladte værdier er J/N User Bruger Ja 5 Alfa Opdaterendes user-id Bemærkninger: 1 = Forkortelse skal være unik på tværs af produkter (der tillades kun én forkortelse uanset produkt) Felterne Adresseret og Labels tilladt svarer til adresseringsformerne i SALT-II: A = Labels tilladt Omdeling/adresseret: Budomdeling, hvor bud/distributør påsætter label på produkt B = N i A og C Omdeling/uadresseret: Almindelig budlevering (som det kendes) C = Adresseret Omdeling/adresseret (påtrykt): Almindelig budlevering / udgiver har adresseret produkt ITIT ver juli 2014 Side 19 af 31

20 Transaktions-navn: Transaktions-forkortelse: Afsender: Modtagere: Udvekslingsform: Formål / anvendelse: Beskrivelse: Udkomst-oplysninger UDKO ERP ABO + TRL On-line At kunne udveksle/angive udkomstoplysninger på et produkt på en given udkomstdato Felt-beskrivelse XML Skal Pos. Pos. Længde Felttype Bemærkninger tag angives fra til Produkt-id * ProdId Ja 5 Num. Udkomst-dato * UdkDato Ja 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Annulleret Annulleret Ja 1 Alfa Tilladte værdier er J/N Ordre-dato-til- OrdreDatoLoes Nej 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD distributions-dato- løssalg Ordre-dato-til- OrdreDatoAbo Nej 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD distributions-dato- abonnement Omdelings-fra-dato-til- OmdFraDatoAbo Nej 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD distributions-dato- abonnement Omdelings-til-dato-til- OmdTilDatoAbo Nej 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD distributions-dato- abonnement Alternativ-produkt-idabonnement AltProdIdAbo Nej 5 Num. Alternativ-udkomstdato-abonnement AltUdkDatoAbo Nej 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Bundtstørrelse Bdt Nej 5 Num. Udgave-nummer UdgaveNr Nej 7 Num. Regningsuge RgnUge Nej 6 Num. Format er ÅÅÅÅUU Returuge RetUge Nej 6 Num. Format er ÅÅÅÅUU Forhandler-købspris ForhKoebPris Nej 8 Num Format er KKKKKØØØ Forhandler-udsalgspris ForhUdsPris Nej 8 Num Format er KKKKKØØØ EAN-nummer EanNr Nej 13 Num = Stregkoden i Ax Stregkode Stregkode Nej 18 Alfa = Fuld stregkode i Ax Add-on-kode AddOn Nej 6 5 Alfa Stød-/læg-størrelse StoedLaeg Nej 5 3 Num Feltet er Num3 i SALT-II Vejledende vægt VejlVaegt Nej 6 Num Folieret Folie Ja 1 Alfa Adresse-placering AdrPlads Nej 8 Alfa Modtagelsesdato-afdata-fra-udgiver DataDatoFraUdgAbo Nej 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Afsendelsesdato-afdata-til-udgiver DataDatoTilUdgAbo Nej 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Overdragelsesdato Overdragelsesdato Nej 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD SidsteSalgsDato SidsteSalgsDato Nej 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Pakkestang-omdeling PakkestangOmd Nej 2 Num Tilladte værdier 1-99 Pakkedata-dato-fra-dist PakDataDatoDist Nej 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Pakkedata-dato-tilpakkeri PakDataDatoPakkeri Nej 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Pakningsnr_løssalg PakkenrLoes Ja 2 Num Tilladte værdier 0 99 User Bruger Ja 5 Alfa Opdaterendes user-id Bemærkninger: Ad Pakningsnr i Loessalg: Hvis produktet ikke skal pakkes angives værdien 0 ITIT ver juli 2014 Side 20 af 31

21 Transaktions-navn: Transaktions-forkortelse: Afsender: Modtagere: Udvekslingsform: Formål / anvendelse: Udkomst-Distributions-Oplysninger UDDO ERP ABO + TRL On-line At kunne udveksle distributionsoplysninger på et produkt på en given udkomstdato Beskrivelse: Felt-beskrivelse XML Skal Pos. Pos. Længde Felttype Bemærkninger tag angives fra til Produkt-id * ProdId Ja 5 Num. Udkomst-dato * UdkDato Ja 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Annulleret Annulleret Ja 1 Alfa Tilladte værdier er J/N Distributions-dato * DistrDato Ja 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Distribution-løssalg DistrLoes Ja 1 Alfa. Tilladte værdier er J/N Distribution-abonnement. DistrAbo Ja 1 Alfa. Tilladte værdier er J/N Køreliste-løsalg KoerlLoes Ja 1 Alfa. Tilladte værdier er J/N Køreliste-abonnement KoerlAbo Ja 1 Alfa. Tilladte værdier er J/N BK-følgeseddel BkFlgSed Ja 1 Alfa. Tilladte værdier er J/N User Bruger Ja 5 Alfa Opdaterendes user-id Bemærkninger: ITIT ver juli 2014 Side 21 af 31

22 Transaktions-navn: Transaktions-forkortelse: Formål / anvendelse: Afsender: Modtagere: Udvekslingsform: Udgiver-stam-oplysninger UDST At kunne udveksle/angive stamoplysninger på udgivere ERP ABO TRL On-line Beskrivelse: Felt-beskrivelse XML Skal Pos. Pos. Længde Felttype Bemærkninger tag angives fra til Ændringskode Kode Ja 1 Alfa Tilladte værdier er I/U/D Udgiver-id * UdgId Ja 6 Num. Navn UdgNavn Ja 30 Alfa. Navn forkortelse 1 UdgNavnFork Ja 5 Alfa. Koncern_udgiver_id KoncernId Nej 6 Num User Bruger Ja 5 Alfa Opdaterendes user-id Bemærkninger: 1 = Forkortelse skal være unik på tværs af udgivere (der tillades kun én forkortelse uanset udgiver) ITIT ver juli 2014 Side 22 af 31

23 Transaktions-navn: Transaktions-forkortelse: Formål / anvendelse: Afsender: Modtagere: Udvekslingsform: Vognmand-Rute-Oplysninger VORO At udveksle/angive hvilke ruter der er solgt til hvilken vognmand indefor en given periode ERP TRL On-line Beskrivelse: Felt-beskrivelse Xml Skal Pos. Pos. Længde Felttype Bemærkninger tag angives fra Til Ændringskode Kode Ja 1 Alfa. Tilladte værdier er I/U/D Kontonummer * KtoNr Ja 8 Num Skal altid være på 8 cifre, hvor de 3 første cifre skal være530 Rutenummer * RuteNr Ja 10 Num. Fra-dato * FraDato Ja 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Til-dato TilDato Nej 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD User Bruger Ja 5 Alfa Opdaterendes user-id Bemærkninger: Der er kun det planlagte salg af Ruter til Vognmænd, der registreres i ERP (= Kontraktforholdene) der udveksles via denne transaktion til TRL. Hvis Styringsafdelingen under distributionen laver et ikke-planlagt salg af Ruter til Vognmænd, skal dette evt. i en overgangsordning opsamles manuelt (som det sker idag) og indrapportes til ERP via manuelle rutiner/skuffesystemer. ERP skal naturligvis på sigt abonnere på Rute/Turnr-stamdata fra TRL, dette skal evt. i en overgangsordning opsamles manuelt (som det sker idag) og indrapporteres til ERP via manuelle rutiner/skuffesystemer. ITIT ver juli 2014 Side 23 af 31

24 Ændringslog Dato Ændring af Ændringsbeskrivelse ITIT ver udsendt. Reviderede transaktioner og tilføjelse af brødtekst m.m.m. Columbus er også modtager ITIT ver udsendt Transaktionen Udgiver-Stam-Oplysninger har ændret forkortelse til UDGS (havde sammenfald med anden transaktion) Transaktionen Produkttype-stam-oplysninger er udgået (funktionalitet dækkes i stedet af tilføjelse af felt på Produktydelse-stam-oplysninger) Transaktionen Turnummer-stam-oplysninger udgår (forslag var ej heller udarbejdet endeligt) Produkt-stam-oplysninger ændrer navn og forkortelse til Produktydelse-stam-oplysninger hhv. PYSO og har fået tilføjet et felt mere Distributionsprodukt Transaktionen Ydelse-stam-oplysninger udgår (funktionalitet dækkes i stedet af tilføjelse af felt på Produkt-ydelse-stamoplysninger) ITIT ver udsendt internt Transaktionen Produkt-ydelse-stam-oplysninger er tilføjet 4 felter mere - efterleverings-produkt-abonnement, sikkerhedsleveringsprodukt-abonnement, særleverings-produkt-abonnement og momspligtigt-produkt Feltet Distributions-produkt i transaktionen Produkt-ydelse-stamoplysninger har ændret navn til ydelses-produkt Transaktionen Produkt-udkomst-oplysninger er tilføjet 3 felter mere Forhandler-købspris, forhandler-udsalgspris og EAN ITIT ver udsendt internt ITIT ver udsendt. Columbus er også modtager nummer Side 11- Ny transaktion Udleveringssted-leveringssted-relation tilføjet Side 12 Ny transaktion Kalender-undtagelser tilføjet Side 16 Tidligere felter Efterleverings-produkt-abonnement, Sikkerhedsleverings-produkt-abonnement, Særleveringsprodukt udgår Side 16 feltet ydelse ændrer navn til Distribueret-produkt Side 16 feltet Layoutnummer ændrer navn til ERP-layoutnummer Side 17 prisfelter og EAN-nummer tilføjet længde og felttype, samt format på prisfelter Side 24 Nyt felt Initiel-distributør tilføjet Side 28 Feltet Leveringssted-kontonummer udgår Side 30 Ny transaktion Udleveringssted-leveringssted-relation Side 37 Antalsfelter ændret til Nej i skal-angives Side 50 Ny transaktion Kalender-undtagelser Generelt: I alle transaktioner har kolonnen/overskirften Felt skiftet navn til Felt-beskrivelse. Endvidere har alle transaktioner fået tilføjet kolonne XML tag. Side 17 Felterne Forhandler-købspris og Forhandlerudsalgspris har ændret længde til 8 og formatet ændret til KKKKKØØØ. Feltet EAN-nummer har ændret længde til 13 Side 36 Feltet Leveringsnummer har ændret navn til Leverancenummer Side 50 Felt for Dagsforkortelse er udgået ITIT ver udsendt Side 10, 11 og 12 i ver indeholdende oversigter over transaktioner er flyttet ned bagerst i versionen. Oversigt vil senere fremgå an indholdfortegnelse Side 10 HEAD XML-tags ændret grundt allerede kodede/opsatte progammel ITIT ver juli 2014 Side 24 af 31

KISS. KISS ver. 2.1.0 01-10-2011

KISS. KISS ver. 2.1.0 01-10-2011 KISS 1 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål:... 4 Transaktionsopbygning og periodestyringsprincipper:... 5 Transaktionsdefinitioner:... 7 Værdilister:... 39 Ændringslog:... 140 Bilag 1 - Bladkompagniets

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Håndbog Til CPR services Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

Teknisk vejledning til AR260 - inkl. valideringsregler

Teknisk vejledning til AR260 - inkl. valideringsregler Teknisk vejledning til AR260 - inkl. valideringsregler Grundoplysninger AK-Samvirke, den 6. marts 2012, version 3.03 afsender_reference ex Efterlønsreg.projekt 2001 el. j.nr. 01-02-1234 Afsendende a-kasses

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol 1 Spil kontrol kan vindes af 1 Jackpot - Identifikation - Gevinst - TotalGevinst - DatoTid - KommissionRake Spil - Identifikation - KøbDatoTid - Salgskanal - ForventetSlutDatoTid - FaktiskSlutDatoTid -

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Unitel EDI MT940 Juni 2010 Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Indhold 1. Indledning...3 2. Generelt...3 3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen...3 3.1.

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade 37 1566 København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version 1.2 20. august 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Forkortelser

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Integration af online tilbud

Integration af online tilbud Brugervejledning til udviklere Integration af online tilbud Version 2015-05-15 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores

Læs mere

Eksamen, DSDS, efterår 2008

Eksamen, DSDS, efterår 2008 Eksamen, DSDS, efterår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 6. januar 2009 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

BESTILLING AF MANGLENDE PUBLIKATIONER LEVERINGSREKLAMATIONER KØB KØRSEL

BESTILLING AF MANGLENDE PUBLIKATIONER LEVERINGSREKLAMATIONER KØB KØRSEL BRUGERVEJLEDNING BESTILLING AF MANGLENDE PUBLIKATIONER LEVERINGSREKLAMATIONER KØB KØRSEL Sidst opdateret af NRA den 15-04-2009 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ajourfør Reklamationer (Bestillinger)

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK KONTAK T: KLC@FANET.DK ESI-STANDARD - FRAVÆR Om FA s vejledninger...2

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Ankestyrelsen Data og Analyse Den 4. marts 2014 KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Kontakt: Jesper Nyholm, Statistiksektionen, jny@ast.dk, tlf. 61 89 75 07 1 af 12 1. Indledning I denne kravspecifikation

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Importere kunderegister

Importere kunderegister Importere kunderegister Pacsoft Online 25-09-2014 2 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Eksport fra et andet system... 3 1.2 Importfilens opbygning... 3 1.3 Importere filen... 6 1.4 Vedligehold af modtagere...

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Side 1 af 7 Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer...

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Avanceret kampagnestyring

Avanceret kampagnestyring Indlæsning af egne kampagner:... 1 Prioritering af kampagner... 3 Arbejdsgangen er følgende:... 3 Mere om RET:... 4 Kampagne numre:... 4 Rapportudskrivning af kampagner:... 4 Udskriv prismærker for en

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

Begrænsninger i SQL. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen

Begrænsninger i SQL. Databaser, efterår 2002. Troels Andreasen Databaser, efterår 2002 Begrænsninger i SQL Troels Andreasen Datalogiafdelingen, hus 42.1 Roskilde Universitetscenter Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000 Fax: 4674 3072 www.dat.ruc.dk

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter

EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter 18. november 2011 EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter Indhold 1 SVENDEPRØVER, FU05... 2 1.1 ANTAL ELEVER PÅ EN SVENDEPRØVE VISES NU... 2 1.2 NYT BEMÆRKNINGSFELT PR. ELEV

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Indhold 1. Opsætningsvejledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger... 3 1.3 Vigtigt... 3 2. Brugeropsætning... 4 2.1 Definering af brugeropsætning...

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

eskattekortsanmodninger fra og med 2011

eskattekortsanmodninger fra og med 2011 eskattekortsanmodninger fra og med 2011 Fra og med skatteåret 2011 skal anmodning om elektroniske skattekort ske via et nyt format som defineres i det følgende. Udgangspunktet er det danske skattevæsens

Læs mere

Vejledning for annoncering

Vejledning for annoncering Side 1 Denne vejledning indeholder oplysninger til brug ved annoncering på Aller Media A/S ( Aller ) prisportaler, EDBpriser.dk, DVDpriser.dk, HIFIpriser.dk, SPILpriser.dk og PRISER.dk. Vejledningen har

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Vejledningen beskriver lidt om, hvordan der dannes data til Tilbagemelding.dk (og dermed UVvej) fra erhvervsskolerne,

Læs mere

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20 Indhold Introduktion...3 Formål...3 Support...3 0. Systemkrav...4 0.1 Internet browser...4 0.2 PDF Reader...4 0.3 Hvordan tillades pop-up vinduer...4 0.4 Kompatibilitetsvisning i Internet Explorer 8...6

Læs mere

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion Laboratorieafsnit Revideret 06-03-2009 MADS MENU: KODER -> SYSTEMET -> LABORATORIEAFSNIT (E.1.2.) 1 Introduktion I programmet Laboratorieafsnit oprettes laboratorieafsnit og deres grundlæggende oplysninger,

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto Dokumentationsguide for dansk Bankkonto OIOXML dokumentationsguide for dansk Bankkonto Denne guide er udarbejdet af Peter Neergaard Jensen, IT- og Telestyrelsen, i regi af Kernekomponentgruppen under XML-projektet

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes.

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Denne brugervejledning er skrevet til personer, som har rollen [Admin] i denne SMS database. Administrator 3 Opret Admin setup 4 Oversigten: Alle Brugerprofiler

Læs mere

KØBERKARTOTEK. Får du en ny ejendom til salg, vil du allerede på vurderingstidspunktet kunne se om der er interesserede købere.

KØBERKARTOTEK. Får du en ny ejendom til salg, vil du allerede på vurderingstidspunktet kunne se om der er interesserede købere. KØBERKARTOTEK Boligsøgende kunder er et af de vigtigste aktiver, du kan pleje som ejendomsmægler. Med C&B s køberkartotek kan du oprette et eller flere ønsker på en person eller firma og med det samme

Læs mere

UNI Login. Licens webservice. ws-03

UNI Login. Licens webservice. ws-03 UNI Login Licens webservice ws-03 UNI Login Licens webservice 5.0 Licens webservice 1 Indhold 1 Licens webservice... 2 1.1 Informationsmodel... 2 1.2 Entiteter og attributter... 2 Projekt... 2 Gruppe...

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning til rapportering

Spillemyndighedens vejledning til rapportering Spillemyndighedens vejledning til rapportering af spil Dato Version Beskrivelse 1.7.2015 1.0 Dette dokument samler kravene direkte relateret til rapportering af spil data ved brug af standard records.

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Navision Stat 3. juli 2015 ØSY/NSUDV/cps Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Nærværende dokument beskriver de regnskabsspecifikke opsætninger, som institutionen selv skal (overveje

Læs mere

STINA-vejledning Automatiseret indberetning

STINA-vejledning Automatiseret indberetning DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 December 2010 STINA-vejledning Automatiseret indberetning 1. Indledning Vejledningen henvender sig til teknikere i virksomheder, der vil automatisere

Læs mere

Introduktion til SQL

Introduktion til SQL Introduktion til SQL Introduktion til SQL 1. udgave, 1. oplag 2013 Copyright 2013 Libris Media A/S Forfatter: Bobby Henningsen Forlagsredaktion: Peter Wiwe og Louise Peulicke Larsen Omslag: Louise Peulicke

Læs mere

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet.

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet. Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer

Læs mere

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Organisation Side Kapitel Afsnit/figur/tabel /note Type af kommentar (generel (G), redaktionel (R), teknisk (T)) Kommentar KMS-1 G Godt

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Fakturahåndtering. 3B Nye funktioner. Steffen Hansen & Paw Larsen Basware A/S

Fakturahåndtering. 3B Nye funktioner. Steffen Hansen & Paw Larsen Basware A/S Fakturahåndtering 3B Nye funktioner Steffen Hansen & Paw Larsen Basware A/S Nye Versioner & Funktioner IP 5.0 blev frigivet tilbage i Februar 2008 Væsentligste forbedringer i forhold til tidligere versioner:

Læs mere

Kunder. 1 Introduktion

Kunder. 1 Introduktion Kunder ADMINISTRATION KUNDEKARTOTEK KUNDER (F.2.1.) Revideret 09-12-2010 1 Introduktion I programmet Kunder (afdelinger og læger mv.) oprettes eller rettes oplysninger på kunder i kundekartoteket. Her

Læs mere

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel INDHOLD Indhold Indledning 3 Inden du går i gang 4 Tilslutnings aftale hos e-nettet 4 Opsætning af dine firmaoplysninger 4 Salgsopstilling

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde INDENRIGSMINISTERIET Opgavenr. Journal nr. 370715 EJ-HJEMMESID Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE) 19.07.2007

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

Sådan opretter du et EXPORT certifikat i TRACES

Sådan opretter du et EXPORT certifikat i TRACES 16-04-2014 J.nr.: 2014-14-1119-00002/AJK Sådan opretter du et EXPORT certifikat i TRACES Log på TRACES Hvis du og din virksomhed/bedrift mv. ikke allerede er oprettet som henholdsvis bruger og organisation

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Person

OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person . Ejerskab Indenrigs og Sundhedsministeriets CPR-kontor i medfør af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, jf. lov nr.

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails

Casper Fabricius http://casperfabricius.com. ActiveRecord. O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius http://casperfabricius.com ActiveRecord O/RM i Ruby on Rails Casper Fabricius Freelance webudvikler - casperfabricius.com 9 års erfaring med webudvikling 6 år med ASP/ASP.NET/C# 3 år med

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision.

Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision. SMS beskeder til kunder Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision. SMS beskeder kan med denne løsning, afsendes fra: Salgsordre Maskinsalgsordre

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

:: Implementering af Betalingssystem

:: Implementering af Betalingssystem :: Implementering af Betalingssystem Implementeringen kræver viden om HTML, asp eller php. Er du i tvivl, om du selv er i stand at gennemføre implementeringen bør du kontakte din webmaster. Få i dette

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.10 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere