Indholdsfortegnelse:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse:"

Transkript

1 ITIT

2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Formål... 4 Transmissionssystem og -opbygning... 5 Ordbog/begreber... 8 Transaktionsdefinitioner... 9 Ændringslog XML-schema-definitioner Oracle AQ GET- og PUT-procedurer Bilag 1: Eksempler på transaktioner ITIT ver juli 2014 Side 2 af 31

3 Forord ////////// ITIT ver juli 2014 Side 3 af 31

4 Formål Formål: Formålet med en dataudvekslingsstandard er at sikre, at det er de samme data-definitioner og udvekslingstransaktioner, der benyttes hos både afsendere og modtagere af transaktioner Datadefinitioner og udvekslingstransaktioner bør så vidt muligt være system-uafhængige. Nomenklatur: Til brug for ændringsstyring versioneres standarden efter nomenklatur på formen X.Y.Z, hvor: X angiver versionsnumret. Værdien ændres kun ved gennemgribende revidering af standarden. Y angiver betydningsfulde ændringer til versionen i principper, funktionalitet og transaktioner (eks. ændringer i feltlængder og/eller tilføjelse/fjernelse af felter m.v.) Z angiver mindre ikke betydningsfulde ændringer til versionen (typisk ændringer i værdilister og redaktionelle ændringer). Bemærk at ændringer i Y-værdi nulstiller Z-værdi. Alle ændringer føres i ændringslog. Vedligeholdelse: Ansvaret for vedligeholdelse af standarden varetages af Bladkompagniets IT-afdeling. Gyldighed: Nærværende standard benævnes ITIT version. 3.y.z. ITIT ver juli 2014 Side 4 af 31

5 Transmissionssystem og -opbygning Transmissionssystem: Bladkompagniets integrations strategi baserer sig på Oracle teknologi, herunder Oracle InterConnect. De systemløsninger, som understøtter Bladkompagniets forretningsområder, skal alle anvende den nedenfor beskrevede integrations-strategi. Bladkompagniets integrations-strategi er baseret på en hub-and-spoke løsning. Hvert forretnings-system er at betragte som en spoke i løsningen og Oracle InterConnect er hub en. Hver spoke (forretnings-system) har en ind- og en ud-kø, hvor forretnings-systemet har ansvaret for at hente de meddelelser, der ligger på ind,køen og behandle dem, samt at aflevere meddelelser på ud,køen, som skal sendes til andre forretnings-systemer eller til BK s samarbejdspartnere. Figur 1 viser Hub and Spoke løsningen. REBS KØS Oracle InterConnect PAK ERP ABO Figur 1 Alle meddelelser, som sendes igennem integrations løsningen, sendes som enkelt transaktioner. Kø-systemet, som anvendes i integrations-løsningen, er Oracle AQ. AQ køerne er sat op på hver forretnings system database. De to køer som standard er sat op ligger i ICSPOKE skemaet og der er vil blive givet adgang til de databasebrugere, som skal hente og aflevere meddelelser. Køerne har følgende navne: BK_IN_QUE. Køen hvor forretnings-system modtager meddelelser fra. BK_OUT_QUE. Køen hvor forretnings-system afleverer meddelelser til. Køerne er sat op således, at når meddelelsen er hentet fra køen, vil den blive registreret at den er hentet men ikke fjernet. Enten skal det enkelte forretnings-system hente og aflevere direkte på køerne eller anvende BK_AQ_GET og BK_AQ_PUT som er to BK standard procedurer. Anvendelse af disse to procedurer kan ses i afsnittet Oracle AQ GET- og PUT-procedurer ITIT ver juli 2014 Side 5 af 31

6 Transaktionsopbygning: Alle transaktioner udveksles i XML og skal overholde XML-schema-definitionen beskrevet i afsnittet XML-schemadefinitioner. I XML-schemaet er selve meddelelsen beskrevet som attributten og message som en string. Indholdet i attributten skal være CDATA : <![CDATA[ meddelelsen som XML; se afsnittet XML-schema-definitioner pkt. transaktion ]]> attributten TRANSFORKORTELSE i BK_HEADER og overordnede tag i meddelelses XML skal være ens Nærværende standards transaktions-beskrivelser angiver indholdet af transaktionerne, herunder datatyper, længder og værdier. En samlet transaktion er opbygget af en header og data-angivelse. Indholdet af header-delen indeholder oplysninger/data til brug for transmissionssystemet. Indholdet aftales specifik imellem afsender og modtager. Headeroplysninger er altid de samme på alle transaktioner imellem afsender og modtager (med undtagelse af de transaktionsspecifikke oplysninger) Generelt: For standarden gælder følgende overordnede principper: datofelter er i formatet ÅÅÅÅMMDD Fra- og til-datoer er incl. Tidsstempling er i formatet ÅÅÅÅMMDDTTMISS (timer angives i intervallet 00 23) Afsender (master) har ansvaret for at data er konsistente og dermed at forretningsregler er defineret og overholdt (master-slave-forhold - slave gør nøjagtig hvad master beder om). Afsender (master) er således også ansvarligt for sletning af evt. fremtidige records før en master-record kan lukkes Transaktioner afsendes med det samme til slave, når aktion er foretaget i master-system Alle transaktioner har definerede nøgle-felter (markeret med *). Nøgle-felter kan ikke opdateres og benyttes til at styre I(nsert)-, U(pdate)-, D(elete)- og C(lose)-logik (se afsnittet vedr. periodestyring) Ansvaret for opfølning af evt. fejl i modtagelsessystemet påhviler modtageren Al kommunikation til og fra pakkerisystemet går igennem kørselssystemet (da Turnr skal føjes til data) I nummeriske felter skal altid angives en værdi. Såfremt et numerisk felt er mandatory kan værdien 0 (nul) ikke benyttes (skal være et positivt heltal) I nummeriske felter kan ikke angives negative værdier. Valideringsprincip: I alle transaktioner skal (felt-)valideringer ske efter følgende princip/rækkefølge: Format-validering: Indhold af felt skal være i overensstemmelse med angivede datatype og format Simpel-indholds-validering: Indhold af felt skal have en valid værdi i forhold til gyldig periode og/eller aftalte/tilladte værdilister Logisk-indholds-validering: Indhold af felt skal være validt i forhold til logiske relationer med andre data Det påhviler afsender at tilsikre, at transaktionerne er valid og i overensstemmelse med valideringsreglerne. Modtager validerer iht. reglerne. ITIT ver juli 2014 Side 6 af 31

7 Datostyringsprincip: Nogle transaktioner i standarden indeholder oplysninger som er gældende for en specifik dato. For disse transaktioner gælder, at oplysningerne er gældende indtil en ny/anden transaktioner opdaterer eller annullerer oplysningerne. Data i den sidst modtagne transaktion er gældende. Periodestyringsprincip: En del transaktioner i standarden indeholder oplysninger som er gældende for en periode. For disse transaktioner gælder, at oplysningerne er gældende indtil en ny/anden transaktioner opdaterer oplysningerne. Data i den sidst modtagne transaktion er gældende. Følgende dato-definitioner er gældende: Fra-dato: Angiver fra og med hvilken dato oplysninger er gældende Til-dato: Angiver til og med hvilken dato oplysninger er gældende For periodestyrede data er udgangspunktet, at vedligeholdelse kan styres af en markering (ændringskode) i relevante transaktioner, hvor markeringen angiver den ønskede operation hos modtageren. Følgende markeringer er mulige: I (Insert) U (Update) D (Delete) Data i transaktionen indsættes Data med samme fra-dato rettes kun til-dato og/eller øvrige detail-attributter kan være ændret. Sletning af data med samme fra- og til-dato I Bilag 1er der eksempler på operationerne. Ovenstående operationer bygger på princippet om at afsender bestemmer, hvordan data skal gemmes eller med andre ord er afsender master i forhold til modtager. Følgelig giver det mening at afsender altid oplyser om fra-dato i record ved U- og D-trans. Derved sikres en entydig identifikation af, hvilken record der ønskes opdateret hhv. slettet. Konsekvensen heraf er, at det udløser fejl, såfremt fra-dato ikke er ens hos både afsender og modtager. Eks: U-trans. D-trans. Hvis modtager ikke kan finde en record med samme fra-dato, skal modtager reagere/behandle denne fejl. Hvis modtager ikke kan finde en record med samme fra-dato og til-dato, skal modtager reagere/behandle denne fejl. Derudover er der følgende generelle forudsætninger: Master (afsender) har ansvaret for at data er konsistente og dermed at forretningsregler er defineret og overholdt (master-slave-forhold - slave gør nøjagtig hvad master beder om). Nøgle-felter (markeret med #) kan ikke opdateres og benyttes til at styre I(nsert)- og U(pdate)-logik (se nedenstående vedr. periodestyring) Ansvaret for opfølgning af evt. fejl i modtagelsessystemet påhviler afsender, som bliver bekendtgjort med fejlen ved en af modtager returneret fejltransaktion, hvis en sådan er defineret. ITIT ver juli 2014 Side 7 af 31

8 Ordbog/begreber Skal udarbejdes ITIT ver juli 2014 Side 8 af 31

9 Transaktionsdefinitioner Header-angivelser: HEAD FEJL Transaktions-angivelser: 1. DVSO 2. FOKA 3. FOST 4. IFLM 5. IFST 6. LELO 7. LESO 8. PROV 9. PYST 10. UDDO 11. UDKO 12. UDST 13. VORO ITIT ver juli 2014 Side 9 af 31

10 Transaktions-navn: Transaktions-forkortelse: Formål / anvendelse: Valideringer: Header HEAD At kunne angive og beskrive en transaktions afsender, modtager og indhold Afsender skal findes Modtager skal findes Standard skal findes Standard-version skal findes ift. standard Transaktionsforkortelse skal findes ift. standard og standard-version Beskrivelse: Felt-beskrivelse XML Skal Pos. Pos. Længde Felttype Bemærkninger tag angives fra til Afsender Afsd Ja 5 Alfa. Værdi/indhold aftales imellem afsender og modtager Modtager Modt Ja 5 Alfa. Værdi/indhold aftales imellem afsender og modtager Afsender - tegnsæt AfsdTegnset Ja 6 Værdisæt Standardnavn StandardNavn Ja 6 Alfa Tilladte standarder er SALT2, KISS og ITIT Standard-version StandardVersion Ja 3 Num. Afsender - AfsdSekNr Ja 6 Num. sekvensnummer Afsender - tidstempling AfsdTidsStempling Ja 14 Num. Format er ÅÅÅÅMMDDTT24MISS Afsender - bakke-ident BakkeIdentAfsd Nej 5 Num. Modtager - bakkeident BakkeIdentModt Nej 5 Num. Afsender angiver om modtager skal modtage udgående ekstern transaktion i gammelt eller nyt head erformat Transaktionforkortelse TransForkortelse Ja 4 Alfa. Transaktionslængde TransLaengde Ja 5 Num. Samlet længde af header og transaktion Prioritet Prioritet Nej 1 Num. Værdisæt er 1 9 Fejlkode FejlKode Nej 6 Num. Fejltekst FejlTekst Nej 250 Alfa. Bemærkninger: ITIT ver juli 2014 Side 10 af 31

11 Transaktions-navn: Transaktions-forkortelse: Afsender: Modtagere: Udvekslingsform: Formål / anvendelse: Distributør/vognmand-stam-oplysninger DVSO ERP ABO TRL On-line At kunne udveksle/angive stamoplysninger på distributører og vognmænd Beskrivelse: Felt-beskrivelse XML Skal Pos. Pos. Længde Felttype Bemærkninger tag angives fra til Ændringskode Kode Ja 1 Alfa Tilladte værdier er I/U/D Distributør-/vognmandsnummer DistrVgmNr Ja 1 8 Num * Type Type Ja 1 Alfa Tilladte værdier er D(istributør) og V(ognmand) Navn1 Navn1 Ja 30 Alfa Navn2 Navn2 Nej 30 Alfa Navn3 Navn3 Nej 30 Alfa Gade-id GadeId Ja 9 Num BK s nye gadedatabase Husnummer HusNr Ja 4 Num Litra Litra Nej 1 Alfa Tilladte værdier er <blank>, 0-9 og A-Z Etage Etage Nej 2 Alfa Side Side Nej 4 Alfa Telefonnummer1 TlfNr1 Nej 12 Alfa Anbefales til brug for telefonnummer Telefonnummer2 TlfNr2 Nej 12 Alfa Anbefales til brug for mobilnummer Telefonnummer3 TlfNr3 Nej 12 Alfa Anbefales til brug for faxnummer Mail Nej 135 Alfa Hjemmeside Hp Nej 256 Alfa User Bruger Ja 5 Alfa Opdaterendes user-id Bemærkninger: 1 = Såfremt Type er en vognmand skal Distributør/vognmands-numret altid være på 8 cifre, hvor de første er har værdien 530 (kontonummer) ITIT ver juli 2014 Side 11 af 31

12 Transaktions-navn: Transaktions-forkortelse: Formål / anvendelse: Afsender: Modtagere: Udvekslingsform: Forhandler-kategori FOKA At udveksle/angive oplysning om en forhandlers kategorier ERP TRL On-line Beskrivelse: Felt-beskrivelse XML Skal Pos. Pos. Længde Felttype Bemærkninger tag angives fra til Ændringskode Kode Ja 1 Alfa. Tilladte værdier er I/U/D Kontonummer * KtoNr Ja 8 Num Fra-dato * FraDato Ja 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Til-dato TilDato Nej 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Forhandler-kategori ForhKat Ja 3 Num. Forhandler-underkæde ForhUndk Ja 5 Num Scanner-kategori ScanKat Nej 1 Alfa. Tilladte værdier er A, B, C, D eller blank/null MagScan MagScan Ja 1 Alfa Tilladte værdier er J/N User Bruger Ja 5 Alfa Opdaterendes user-id Bemærkninger: Det er muligt at feltet Scanner-kategori udgår på længere sigt (hvis Scanner-projektet udgår), men da dette ikke vides på nuværende tidspunkt, og RBS kræver at værdien bliver display et i det nye Kørselsreklamationssystem der laves af TRL, bliver feltet indtil videre nødt til at eksistere i den interne transaktion fra ERP til TRL. ITIT ver juli 2014 Side 12 af 31

13 Transaktions-navn: Transaktions-forkortelse: Formål / anvendelse: Afsender: Modtagere: Udvekslingsform: Forhandler-stamoplysninger FOST At udveksle/angive stam oplysninger på en forhandler (adresse m.v.). TRL videresender disse oplysninger til udgivere (primært BRM/POL) via INVN/SNVNtransaktionerne ERP TRL On-line Beskrivelse: Felt-beskrivelse XML Skal Pos. Pos. Længde Felttype Bemærkninger tag angives fra til Ændringskode Kode Ja 1 Alfa. Tilladte værdier er I/U/D Kontonummer * KtoNr Ja 8 Num Adressekode * AdrKd Ja 1 Num. Tilladte værdier er 3 (Alternativ Leveringsadresse) og 4 (Forretningsadresse) Fra-dato * FraDato Ja 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Til-dato TilDato Nej 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Regions-id RegId Ja 9 Num. Lokationsnummer LokaNr Ja 13 Num. Navn1 Navn1 Nej 30 Alfa. Forretningsnavn Navn2 Navn2 Nej 30 Alfa. Navnelinie-1 (typisk Ejer/Kæde-navn) Navn3 Navn3 Nej 30 Alfa. Navnelinie-2 (typisk Kontaktperson) Gade-id GadeId Ja 9 Num. BK s nye gadedatabase Husnummer HusNr Ja 4 Num. Litra Litra Nej 1 Alfa Tilladte værdier er <blank>, 0-9 og A-Z Etage Etage Nej 2 Alfa. Side Side Nej 4 Alfa. Telefonnummer1 TlfNr1 Nej 12 Alfa. Anbefales til brug for forretningstelefonnummer Telefonnummer2 TlfNr2 Nej 12 Alfa. Anbefales til brug for mobilnummer Telefonnummer3 TlfNr3 Nej 12 Alfa. Anbefales til brug for fax-nummer Mail Nej 135 Alfa. Hjemmeside Hp Nej 256 Alfa. Forretningsnummer ButikNr Nej 7 Alfa. Ophørsdato OphoerDato Nej 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Datoen skal være >= TilDato Ophørsdato = BFN-ophørsdato OBS: I KØS lægges + 8 dage til aht. retur og afregn. Grossistnummer GrosNr Nej 6 Num. = FakturaDebitor i Ax. Sæsonforhandler SaesonForh Ja 1 Alfa Tilladte værdier er J/N. Retur-ugedage * 1 Ugedage Ja 7 Alfa. Returret er implicit heri: NNNNNNN User Bruger Ja 5 Alfa Opdaterendes user-id 1 = Uger defineres med mandag som første dag og søndag som sidste. Markeringen af ugedage er J/N og angives på positionen svarende til ugedagen (eks. mandag, onsdag og lørdag som aktive, skal vises som JNJNNJN) Bemærkninger: Bemærk at TRL ikke ønsker at abonnere på Betalingsadresser (Adressekode-2) fra ERP, men kun på Adressekode- 3 og 4. Det skal aftales med ERP, om det det er ERP der skal styre dette, eller om det er TRL der i modtagelsesprogrammet blot skal ignorere de øvrige Adressekoder. Det er muligt at den nuværende transaktion Udleveringssted-stam-oplysninger skal udgå som selvstændig transaktion, og indbygges i denne transaktion. ITIT ver juli 2014 Side 13 af 31

14 Transaktions-navn: Transaktions-forkortelse: Formål / anvendelse: Afsender: Modtagere: Udvekslingsform: Forhandler-lukninger IFLM ERP TRL Udgivere On-line Beskrivelse: Transaktionnen er den samme som er defineret i KISS ver. 2, dvs: Uddrag fra KISS pr : IFLM - Forhandleroplysninger, midlertidig lukning (BK BRM): TRART 1 kar. Alfanumerisk Transaktionsart KTONR* 8 kar. Numerisk Kontonummer IDATO* 8 kar. Numerisk Ikrafttræd.dato TDATO 8 kar. Numerisk Til-dato LKODE 2 kar. Numerisk Lukkekode RKODE 1 kar. Numerisk Regningskode TEXT 60 kar. Alfanumerisk Fri tekst USER 5 kar. Alfanumerisk Opdaterendes user-id Recordlængde: 93 karakterer. FORMÅL: Er at oprette/ændre en midlertidig lukkeperiode på en forhandler. DEADLINE: Transaktionen skal være BH i hænde senest kl dagen før udkomstdatoen - for søndag dog to dage før (d.v.s. senest fredag kl ). Dato-styring: IDATO og TDATO udfyldes med gyldighedsperiode. Der må ikke eksistere overlap i de angivne lukkeperioder. Der må angives flere fremtidige lukkeperioder. ITIT ver juli 2014 Side 14 af 31

15 Transaktions-navn: Forhandler-standsninger Transaktions-forkortelse: IFST Formål / anvendelse: Afsender: Modtagere: Udvekslingsform: ERP TRL Udgivere On-line Beskrivelse: Transaktionnen er den samme som er defineret i KISS ver. 2, dvs: Uddrag fra KISS pr : IFST - Forhandleroplysninger, standsning af forhandler, (BK BRM): TRART 1 kar. Alfanumerisk Transaktionsart KTONR* 8 kar. Numerisk Kontonummer IDATO* 8 kar. Numerisk Ikrafttræd.dato TDATO 8 kar. Numerisk Til-dato STKOD 2 kar. Numerisk Standsekode USER 5 kar. Alfanumerisk Opdaterendes user-id Recordlængde: 32 karakterer. FORMÅL: Anvendes når en forhandler skal stoppes pga. misligeholdelse af aftaler. DEADLINE: Transaktionen skal være BH i hænde senest kl dagen før udkomstdatoen - for søndag dog to dage før (d.v.s. senest fredag kl ). DATO-STYRING: IDATO og TDATO udfyldes med gyldighedsperiode. Der må ikke eksistere overlap i de angivne standseperioder, der burde ikke kunne findes flere fremtidige standseperioder. Når en standseperiode bliver oprettet (TRART=I) vil STKOD altid være = 2 eller 3, og TDATO vil normalt altid være = (Uendelig). ITIT ver juli 2014 Side 15 af 31

16 Transaktions-navn: Leveringssted-leverance-oplysninger Transaktions-forkortelse: Afsender: Modtagere: Udvekslingsform: Formål / anvendelse: leveringssteder. LELO ERP ABO On-line At kunne udveksle/angive leverance-oplysninger om distributørers kontraktuelle Beskrivelse: Felt-beskrivelse XML Skal Pos. Pos. Længde Felttype Bemærkninger tag angives fra til Ændringskode Kode Ja 1 Alfa. Tilladte værdier er I/U/D Leveringssted-id * LevstId Ja 8 Num Skal altid være på 8 cifre, hvor de 3 første cifre skal være 330 (kontonummer-opbygning) Leverance-nummer * LevNr Ja 1 Num. Tilladte værdier er 1-9 Distributions-art * DistrArt Ja 3 Num. Ugedage * Ugedage Ja 7 Alfa. Fra-dato * FraDato Ja 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Til-dato TilDato Nej 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Servicekrav-tid ServTid Ja 4 Num Format er HHMI ( ) Leverance-procent LevProc Ja 3 Num. User Bruger Ja 5 Alfa Opdaterendes user-id Bemærkninger: 1 = Uger defineres med mandag som første dag og søndag som sidste. Markeringen af ugedage er J/N og angives på positionen svarende til ugedagen (eks. mandag, onsdag og lørdag som aktive, skal vises som JNJNNJN) ITIT ver juli 2014 Side 16 af 31

17 Transaktions-navn: Transaktions-forkortelse: Afsender: Modtagere: Udvekslingsform: Formål / anvendelse: Leveringssted-stam-oplysninger LESO ERP ABO On-line At kunne udveksle/angive oplysninger om distributørers kontraktuelle leveringssteder. Beskrivelse: Felt-beskirvelse XML Skal Pos. Pos. Længde Felttype Bemærkninger tag angives fra til Ændringskode Kode Ja 1 Alfa. Tilladte værdier er I/U/D Leveringssted-id * LevstId Ja 8 Num Skal altid være på 8 cifre, hvor de 3 første cifre skal være 330 (kontonummer-opbygning) Fra-dato * FraDato Ja 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Til-dato TilDato Nej 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Kontrakt-aftale Kontrakt Ja 1 Alfa. Værdi skal altid være J Distributør-id DistrId Ja 8 Num. Distributør-område-id DistrOmrId Ja 9 Num. Gade-id GadeId Ja 9 Num. BK s nye gadedatabase Husnummer HusNr Ja 4 Num. Litra Litra Nej 1 Alfa Tilladte værdier er <blank>, 0-9 og A-Z Etage Etage Nej 2 Alfa. Side Side Nej 4 Alfa. User Bruger Ja 5 Alfa Opdaterendes user-id Bemærkninger: Et leveringssted kan ikke skifte distributør ITIT ver juli 2014 Side 17 af 31

18 Transaktions-navn: Transaktions-forkortelse: Afsender: Modtagere: Udvekslingsform: Formål / anvendelse: Beskrivelse: Produkt-vægt oplysninger PROV ERP ABO TRL On-line At kunne/udveksle angive vægtoplysninger på et produkt på en given udkomstdato Svarer til PRVA i SALT-II Felt-beskrivelse XML Skal Pos. Pos. Længde Felttype Bemærkninger tag angives fra til Produkt-id * ProdId Ja 5 Num. Udkomst-dato * Udkdato Ja 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Regions-id * RegId Ja 9 Num. Faktisk-Vægt Vaegt Ja 6 Num. Angives i gram Annulleret Annulleret Ja 1 Alfa Tilladte værdier er J/N User Bruger Ja 5 Alfa Opdaterendes user-id ITIT ver juli 2014 Side 18 af 31

19 Transaktions-navn: Transaktions-forkortelse: Afsender: Modtagere: Udvekslingsform: Formål / anvendelse: Beskrivelse: Produkt-ydelse-stam-oplysninger PYST ERP ABO TRL On-line At kunne udveksle/angive stamoplysninger på ydelser og produkter. Skal omfatte Salt-II transaktionen PRSO Felt-beskrivelse Skal Pos. Pos. Længde Felttype Bemærkninger angives fra til Ændringskode Kode Ja 1 Alfa. Tilladte værdier er I/U/D Produkt-id * ProdId Ja 5 Num. Fra-dato * FraDato Ja 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Til-dato TilDato Nej 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Udgiver-id UdgId Ja 6 Num. Produkt-navn ProdNavn Ja 30 Alfa. Produkt-forkortelse 1 ProdNavnFork Ja 5 Alfa. Produkt-titel ProdTitel Ja 14 Alfa. Regningstitel Følger-produkt-id FlgProdId Nej 5 Num. Varegruppe Varegrp Ja 6 Alfa. = Produkttype i ABDI & i TRLO (pmag, pavis, ) Produkttype ProdType Nej 10 Alfa Aviser, Magasin, Adresseret, DirectMail Adresseret Adresseret Ja 1 Alfa Tilladte værdier er J/N Labels tilladt? Label Ja 1 Alfa. Tilladte værdier er J/N Depot-produktabonnement DepotProdAbo Ja 1 Alfa Tilladte værdier er J/N Depot-produkt-løssalg DepotProdLoes Ja 1 Alfa Tilladte værdier er J/N Frieksemplar-produktabonnement FriProdAbo Ja 1 Alfa Tilladte værdier er J/N Produkt-i-abonnement ProdAbo Ja 1 Alfa Tilladte værdier er J/N Produkt-i-løssalg ProdLoes Ja 1 Alfa Tilladte værdier er J/N BK-administreretprodukt BkAdminProd Ja 1 Alfa Tilladte værdier er J/N Scanner-produkt ScanProd Ja 1 Alfa Tilladte værdier er J/N Pakke-produkt PakkeProd Ja 1 Alfa Tilladte værdier er J/N Reklamation-produktkørsel ReklProdLoes Ja 1 Alfa Tilladte værdier er J/N Distribueret-produkt DistrProd Ja 1 Alfa Tilladte værdier er J/N Moms-pligtigt-produkt MomsProd Ja 1 Alfa Tilladte værdier er J/N Produkt-sortering ProdSort Nej 5 Num. Faktura-layoutnummer FakLay Nej 2 Num. OplagBestilling OplagBestil Ja 1 Alfa Tilladte værdier er J/N Returret Returret Ja 1 Alfa Tilladte værdier er J/N User Bruger Ja 5 Alfa Opdaterendes user-id Bemærkninger: 1 = Forkortelse skal være unik på tværs af produkter (der tillades kun én forkortelse uanset produkt) Felterne Adresseret og Labels tilladt svarer til adresseringsformerne i SALT-II: A = Labels tilladt Omdeling/adresseret: Budomdeling, hvor bud/distributør påsætter label på produkt B = N i A og C Omdeling/uadresseret: Almindelig budlevering (som det kendes) C = Adresseret Omdeling/adresseret (påtrykt): Almindelig budlevering / udgiver har adresseret produkt ITIT ver juli 2014 Side 19 af 31

20 Transaktions-navn: Transaktions-forkortelse: Afsender: Modtagere: Udvekslingsform: Formål / anvendelse: Beskrivelse: Udkomst-oplysninger UDKO ERP ABO + TRL On-line At kunne udveksle/angive udkomstoplysninger på et produkt på en given udkomstdato Felt-beskrivelse XML Skal Pos. Pos. Længde Felttype Bemærkninger tag angives fra til Produkt-id * ProdId Ja 5 Num. Udkomst-dato * UdkDato Ja 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Annulleret Annulleret Ja 1 Alfa Tilladte værdier er J/N Ordre-dato-til- OrdreDatoLoes Nej 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD distributions-dato- løssalg Ordre-dato-til- OrdreDatoAbo Nej 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD distributions-dato- abonnement Omdelings-fra-dato-til- OmdFraDatoAbo Nej 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD distributions-dato- abonnement Omdelings-til-dato-til- OmdTilDatoAbo Nej 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD distributions-dato- abonnement Alternativ-produkt-idabonnement AltProdIdAbo Nej 5 Num. Alternativ-udkomstdato-abonnement AltUdkDatoAbo Nej 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Bundtstørrelse Bdt Nej 5 Num. Udgave-nummer UdgaveNr Nej 7 Num. Regningsuge RgnUge Nej 6 Num. Format er ÅÅÅÅUU Returuge RetUge Nej 6 Num. Format er ÅÅÅÅUU Forhandler-købspris ForhKoebPris Nej 8 Num Format er KKKKKØØØ Forhandler-udsalgspris ForhUdsPris Nej 8 Num Format er KKKKKØØØ EAN-nummer EanNr Nej 13 Num = Stregkoden i Ax Stregkode Stregkode Nej 18 Alfa = Fuld stregkode i Ax Add-on-kode AddOn Nej 6 5 Alfa Stød-/læg-størrelse StoedLaeg Nej 5 3 Num Feltet er Num3 i SALT-II Vejledende vægt VejlVaegt Nej 6 Num Folieret Folie Ja 1 Alfa Adresse-placering AdrPlads Nej 8 Alfa Modtagelsesdato-afdata-fra-udgiver DataDatoFraUdgAbo Nej 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Afsendelsesdato-afdata-til-udgiver DataDatoTilUdgAbo Nej 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Overdragelsesdato Overdragelsesdato Nej 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD SidsteSalgsDato SidsteSalgsDato Nej 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Pakkestang-omdeling PakkestangOmd Nej 2 Num Tilladte værdier 1-99 Pakkedata-dato-fra-dist PakDataDatoDist Nej 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Pakkedata-dato-tilpakkeri PakDataDatoPakkeri Nej 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Pakningsnr_løssalg PakkenrLoes Ja 2 Num Tilladte værdier 0 99 User Bruger Ja 5 Alfa Opdaterendes user-id Bemærkninger: Ad Pakningsnr i Loessalg: Hvis produktet ikke skal pakkes angives værdien 0 ITIT ver juli 2014 Side 20 af 31

21 Transaktions-navn: Transaktions-forkortelse: Afsender: Modtagere: Udvekslingsform: Formål / anvendelse: Udkomst-Distributions-Oplysninger UDDO ERP ABO + TRL On-line At kunne udveksle distributionsoplysninger på et produkt på en given udkomstdato Beskrivelse: Felt-beskrivelse XML Skal Pos. Pos. Længde Felttype Bemærkninger tag angives fra til Produkt-id * ProdId Ja 5 Num. Udkomst-dato * UdkDato Ja 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Annulleret Annulleret Ja 1 Alfa Tilladte værdier er J/N Distributions-dato * DistrDato Ja 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Distribution-løssalg DistrLoes Ja 1 Alfa. Tilladte værdier er J/N Distribution-abonnement. DistrAbo Ja 1 Alfa. Tilladte værdier er J/N Køreliste-løsalg KoerlLoes Ja 1 Alfa. Tilladte værdier er J/N Køreliste-abonnement KoerlAbo Ja 1 Alfa. Tilladte værdier er J/N BK-følgeseddel BkFlgSed Ja 1 Alfa. Tilladte værdier er J/N User Bruger Ja 5 Alfa Opdaterendes user-id Bemærkninger: ITIT ver juli 2014 Side 21 af 31

22 Transaktions-navn: Transaktions-forkortelse: Formål / anvendelse: Afsender: Modtagere: Udvekslingsform: Udgiver-stam-oplysninger UDST At kunne udveksle/angive stamoplysninger på udgivere ERP ABO TRL On-line Beskrivelse: Felt-beskrivelse XML Skal Pos. Pos. Længde Felttype Bemærkninger tag angives fra til Ændringskode Kode Ja 1 Alfa Tilladte værdier er I/U/D Udgiver-id * UdgId Ja 6 Num. Navn UdgNavn Ja 30 Alfa. Navn forkortelse 1 UdgNavnFork Ja 5 Alfa. Koncern_udgiver_id KoncernId Nej 6 Num User Bruger Ja 5 Alfa Opdaterendes user-id Bemærkninger: 1 = Forkortelse skal være unik på tværs af udgivere (der tillades kun én forkortelse uanset udgiver) ITIT ver juli 2014 Side 22 af 31

23 Transaktions-navn: Transaktions-forkortelse: Formål / anvendelse: Afsender: Modtagere: Udvekslingsform: Vognmand-Rute-Oplysninger VORO At udveksle/angive hvilke ruter der er solgt til hvilken vognmand indefor en given periode ERP TRL On-line Beskrivelse: Felt-beskrivelse Xml Skal Pos. Pos. Længde Felttype Bemærkninger tag angives fra Til Ændringskode Kode Ja 1 Alfa. Tilladte værdier er I/U/D Kontonummer * KtoNr Ja 8 Num Skal altid være på 8 cifre, hvor de 3 første cifre skal være530 Rutenummer * RuteNr Ja 10 Num. Fra-dato * FraDato Ja 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD Til-dato TilDato Nej 8 Dato Format er ÅÅÅÅMMDD User Bruger Ja 5 Alfa Opdaterendes user-id Bemærkninger: Der er kun det planlagte salg af Ruter til Vognmænd, der registreres i ERP (= Kontraktforholdene) der udveksles via denne transaktion til TRL. Hvis Styringsafdelingen under distributionen laver et ikke-planlagt salg af Ruter til Vognmænd, skal dette evt. i en overgangsordning opsamles manuelt (som det sker idag) og indrapportes til ERP via manuelle rutiner/skuffesystemer. ERP skal naturligvis på sigt abonnere på Rute/Turnr-stamdata fra TRL, dette skal evt. i en overgangsordning opsamles manuelt (som det sker idag) og indrapporteres til ERP via manuelle rutiner/skuffesystemer. ITIT ver juli 2014 Side 23 af 31

24 Ændringslog Dato Ændring af Ændringsbeskrivelse ITIT ver udsendt. Reviderede transaktioner og tilføjelse af brødtekst m.m.m. Columbus er også modtager ITIT ver udsendt Transaktionen Udgiver-Stam-Oplysninger har ændret forkortelse til UDGS (havde sammenfald med anden transaktion) Transaktionen Produkttype-stam-oplysninger er udgået (funktionalitet dækkes i stedet af tilføjelse af felt på Produktydelse-stam-oplysninger) Transaktionen Turnummer-stam-oplysninger udgår (forslag var ej heller udarbejdet endeligt) Produkt-stam-oplysninger ændrer navn og forkortelse til Produktydelse-stam-oplysninger hhv. PYSO og har fået tilføjet et felt mere Distributionsprodukt Transaktionen Ydelse-stam-oplysninger udgår (funktionalitet dækkes i stedet af tilføjelse af felt på Produkt-ydelse-stamoplysninger) ITIT ver udsendt internt Transaktionen Produkt-ydelse-stam-oplysninger er tilføjet 4 felter mere - efterleverings-produkt-abonnement, sikkerhedsleveringsprodukt-abonnement, særleverings-produkt-abonnement og momspligtigt-produkt Feltet Distributions-produkt i transaktionen Produkt-ydelse-stamoplysninger har ændret navn til ydelses-produkt Transaktionen Produkt-udkomst-oplysninger er tilføjet 3 felter mere Forhandler-købspris, forhandler-udsalgspris og EAN ITIT ver udsendt internt ITIT ver udsendt. Columbus er også modtager nummer Side 11- Ny transaktion Udleveringssted-leveringssted-relation tilføjet Side 12 Ny transaktion Kalender-undtagelser tilføjet Side 16 Tidligere felter Efterleverings-produkt-abonnement, Sikkerhedsleverings-produkt-abonnement, Særleveringsprodukt udgår Side 16 feltet ydelse ændrer navn til Distribueret-produkt Side 16 feltet Layoutnummer ændrer navn til ERP-layoutnummer Side 17 prisfelter og EAN-nummer tilføjet længde og felttype, samt format på prisfelter Side 24 Nyt felt Initiel-distributør tilføjet Side 28 Feltet Leveringssted-kontonummer udgår Side 30 Ny transaktion Udleveringssted-leveringssted-relation Side 37 Antalsfelter ændret til Nej i skal-angives Side 50 Ny transaktion Kalender-undtagelser Generelt: I alle transaktioner har kolonnen/overskirften Felt skiftet navn til Felt-beskrivelse. Endvidere har alle transaktioner fået tilføjet kolonne XML tag. Side 17 Felterne Forhandler-købspris og Forhandlerudsalgspris har ændret længde til 8 og formatet ændret til KKKKKØØØ. Feltet EAN-nummer har ændret længde til 13 Side 36 Feltet Leveringsnummer har ændret navn til Leverancenummer Side 50 Felt for Dagsforkortelse er udgået ITIT ver udsendt Side 10, 11 og 12 i ver indeholdende oversigter over transaktioner er flyttet ned bagerst i versionen. Oversigt vil senere fremgå an indholdfortegnelse Side 10 HEAD XML-tags ændret grundt allerede kodede/opsatte progammel ITIT ver juli 2014 Side 24 af 31

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Salt-II Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål:... 4 Ansvarsfordeling imellem transaktions-afsendere og modtagere:... 5 Transaktionsopbygning og periodestyringsprincipper:... 6 Ordbog/begreber:... 8

Læs mere

KISS. KISS ver. 2.1.0 01-10-2011

KISS. KISS ver. 2.1.0 01-10-2011 KISS 1 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål:... 4 Transaktionsopbygning og periodestyringsprincipper:... 5 Transaktionsdefinitioner:... 7 Værdilister:... 39 Ændringslog:... 140 Bilag 1 - Bladkompagniets

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

SelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Håndbog Til CPR services Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn.

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Teknisk oversigt over elementer i fødselsanmeldelsen Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Der anvendes XML. Denne version

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Stamoplysninger for en person CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3

Læs mere

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data...

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug af feltbeskrivelsen... 3 2 Formål og beskrivelse... 4 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4 2.2 Modtagelse af data... 4 2.3 Begreber, definitioner

Læs mere

Bilag 10. Dataindhold i SUP-databaser. Udkast af 12. juni Udarbejdet for. SUP-Styregruppen

Bilag 10. Dataindhold i SUP-databaser. Udkast af 12. juni Udarbejdet for. SUP-Styregruppen SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 10 Dataindhold i SUP-databaser Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af indholdet kan gengives med tydelig kildeangivelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Indholdsfortegnelse. August 2005 Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. August 2005 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FORSENDELSESADVIS Upload/download...2 Opbygning af Forsendelsesadvisfil...4 Forsendelsesadvishoved...5 Referencer...7 Forsendelsesadvislinier...8 Mærkningsinformation,

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

Vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 2014 / NAV 2013

Vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 2014 / NAV 2013 Vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 2014 / NAV 2013 Her har du de vigtigste funktionstaster, som både gælder for Microsoft Dynamics C5 2014 og NAV 2013. Filtrering af søgekriterier Du kan anvende

Læs mere

VEJLEDNING REGISTRERING AF ANKOMSTTIDER (TRANSPORT & LOGISTIK, INF119) SÆROMDELINGS- OG UDSKYDELSESREGLER

VEJLEDNING REGISTRERING AF ANKOMSTTIDER (TRANSPORT & LOGISTIK, INF119) SÆROMDELINGS- OG UDSKYDELSESREGLER VEJLEDNING I REGISTRERING AF ANKOMSTTIDER (TRANSPORT & LOGISTIK, INF119) OG SÆROMDELINGS- OG UDSKYDELSESREGLER 1 1. Formål Med henblik på at kunne foretage korrekt afregning af ventepenge i forbindelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning...

Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning...8 Ordre upload/download - August 2005

Læs mere

Integration af online tilbud

Integration af online tilbud Brugervejledning til udviklere Integration af online tilbud Version 2015-05-15 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19-05-2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til danmark 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Version 1.0, jnr.: 1084-V0667-11 Løsningsbeskrivelse Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse 1. Manuel bestilling af SMS-notifikation... 3 1.1 Løsningens

Læs mere

ExternalCalendarServiceForDFDG og PlannerExternalCalendarService

ExternalCalendarServiceForDFDG og PlannerExternalCalendarService ExternalCalendarServiceForDFDG og PlannerExternalCalendarService sfortegnelse Forretningsbeskrivelse... 2 Metoder... 3 CreateEvents... 3 UpdateEvents... 3 DeleteEvents... 4 GetEvents... 5 GetResources...

Læs mere

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Unitel EDI MT940 Juni 2010 Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Indhold 1. Indledning...3 2. Generelt...3 3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen...3 3.1.

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

Beskrivelse Tælleværket KEBL9 opdateres ikke når kunden er 'kun mod kontant'.

Beskrivelse Tælleværket KEBL9 opdateres ikke når kunden er 'kun mod kontant'. 6201 Sagsregistrering B 00363805 Ej faktureret opdateres ikke. Ref.: 36126 Tælleværket KEBL9 opdateres ikke når kunden er 'kun mod kontant'. Hvis kunden ved ordrens oprettelse er "Kun mod kontant", altså

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 53

CPR Centrale Personregister Side 1 af 53 CPR Centrale Personregister Side 1 af 53 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde OFFENTLIG M. VALGFRIE RECORDTYPE Opgavenr. Journal nr. 001402 Udtrækstype Oprettet Ændret ÆNDRINGSUDTRÆK 12.11.2008 27.01.2011 Udtrækskriterier/formål:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. BEK nr 1333 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1703063 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Vejledning til SLS webservice - Afgang

Vejledning til SLS webservice - Afgang Side 1 af 9 Vejledning til SLS webservice - Afgang Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol 1 Spil kontrol kan vindes af 1 Jackpot - Identifikation - Gevinst - TotalGevinst - DatoTid - KommissionRake Spil - Identifikation - KøbDatoTid - Salgskanal - ForventetSlutDatoTid - FaktiskSlutDatoTid -

Læs mere

BESTILLING AF MANGLENDE PUBLIKATIONER LEVERINGSREKLAMATIONER KØB KØRSEL

BESTILLING AF MANGLENDE PUBLIKATIONER LEVERINGSREKLAMATIONER KØB KØRSEL BRUGERVEJLEDNING BESTILLING AF MANGLENDE PUBLIKATIONER LEVERINGSREKLAMATIONER KØB KØRSEL Sidst opdateret af NRA den 15-04-2009 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ajourfør Reklamationer (Bestillinger)

Læs mere

Brugervejledning Datavask

Brugervejledning Datavask Brugervejledning Datavask Kuk Datavask Overblik Introduktion Semler IT har udviklet et koncept til vedligeholdelse af kundedata, i daglig tale kaldet datavask. Konceptet minimerer risikoen for fejlagtige

Læs mere

Teknisk vejledning til AR260 - inkl. valideringsregler

Teknisk vejledning til AR260 - inkl. valideringsregler Teknisk vejledning til AR260 - inkl. valideringsregler Grundoplysninger AK-Samvirke, den 6. marts 2012, version 3.03 afsender_reference ex Efterlønsreg.projekt 2001 el. j.nr. 01-02-1234 Afsendende a-kasses

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

- beskrivelse af snitflader

- beskrivelse af snitflader - beskrivelse af snitflader 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Ændringer... 3 3. Læsevejledning... 4 4. Tilmeldingslisten... 5 5. Materiale-indlæsningsfilen... 7 6. Fejl- og kvitteringslisterne...

Læs mere

Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning

Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning Dato 20-01-2016 Version Status 0.9 Foreløbig udgave Ansvarlig Egon Thor Hansen Side 2 af 15 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse 0.9 Dokumentet.

Læs mere

Rundskrivelse nr. 09/03

Rundskrivelse nr. 09/03 Rundskrivelse nr. 09/03 24. februar 2003 Beskrivelse af den elektroniske kommunikation mellem Arbejdsformidlingen og arbejdsløshedskasserne Direktoratet vedlægger til orientering og videre foranstaltning

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0603 Aftaleoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

Releasenote til JobKon 29. juni 2015

Releasenote til JobKon 29. juni 2015 Releasenote til JobKon Vejledning til pr. Superbrugere 29. juni 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 25. juni 2015 Den 29. juni 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i JobKon: 1. GENERELT...

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 2 af 50

CPR Centrale Personregister Side 2 af 50 CPR Centrale Personregister Side 1 af 50 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde OFFENTLIG M. VALGFRIE RECORDTYPE Opgavenr. Journal nr. 001403 Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (EKSTERN NØGLE) 06.01.2009

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Tidligere navne CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Ankestyrelsen Data og Analyse Den 4. marts 2014 KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Kontakt: Jesper Nyholm, Statistiksektionen, jny@ast.dk, tlf. 61 89 75 07 1 af 12 1. Indledning I denne kravspecifikation

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

OPBYGNING AF INSTRUMENTER. Online Designeren Record ID Felttyper Validering og variabelnavne

OPBYGNING AF INSTRUMENTER. Online Designeren Record ID Felttyper Validering og variabelnavne OPBYGNING AF INSTRUMENTER Online Designeren Record ID Felttyper Validering og variabelnavne Online Designer Online designeren er det primære værktøj til at opbygge skemaet til dataindsamling. I REDCap

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for. DH300010Q - Transaktioner til KMD Fravær. Version 1.2 05.10.2009

Snitfladebeskrivelse for. DH300010Q - Transaktioner til KMD Fravær. Version 1.2 05.10.2009 KMD Fravær Snitfladebeskrivelse for DH300010Q - Transaktioner til KMD Fravær Version 1.2 05.10.2009 KMD 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

PlanDK2+: Byggefelt OBS. Byggefelter er implementeret i PDK som en selvstændig Plantype (30.4) under objektkode 30 (lokalplandelområde).

PlanDK2+: Byggefelt OBS. Byggefelter er implementeret i PDK som en selvstændig Plantype (30.4) under objektkode 30 (lokalplandelområde). PlanDK2+: Byggefelt OBS. Byggefelter er implementeret i PDK som en selvstændig Plantype (30.4) under objektkode 30 (delområde). 4. december 2017 Felter markeret med rødt SKAL udfyldes, når der gemmes en

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

DANPOT DATA A/S HVIDKÆRVEJ 29-5250 ODENSE SV - TLF. 66174716

DANPOT DATA A/S HVIDKÆRVEJ 29-5250 ODENSE SV - TLF. 66174716 FAX 66174219 - E-MAIL: mogens@danpot.dk EAN-lokationsnr: 5790000432615 07-06-2011 Side 1 af 5 Salgsselskabers bestilling af etiketter sammen med ordrer. Vareetiketter med/uden stregkode Det er nu muligt

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 4 C.3 TILMELDINGSLISTE... 5 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 5 C.3.1.1 HEADERRECORD...

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

DATABESKRIVELSE FOR LMS-FILER

DATABESKRIVELSE FOR LMS-FILER DATABESKRIVELSE FOR LMS-FILER Tab.navn Indhold Type Antal Fra - til Felt nr. Kar. LMS01 Grunddata, Lægemiddel 01 Drugid N 11 1-11 02 Varetype AN 2 12-13 03 Varedeltype AN 2 14-15 04 Alfabet. sekvensplads

Læs mere

Ferieregnskab (Rapport-ID: 74)

Ferieregnskab (Rapport-ID: 74) Ferieregnskab (Rapport-ID: 74) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten... 2 5.

Læs mere

DPR Viderestilling. Grænseflade for klient applikation

DPR Viderestilling. Grænseflade for klient applikation DPR Viderestilling CSC Danmark Copyright All Rights Reserved. Side 2 af 15 1. Generel beskrivelse Program-til-program kommunikationen foregår mellem to applikationer: DPR Viderestilling og en klient applikation.

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK KONTAK T: KLC@FANET.DK ESI-STANDARD - FRAVÆR Om FA s vejledninger...2

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Validering af journalnumre og genstandsnumre samt eksport til Regin. Museernes Udgravningsdata (MUD)

Indholdsfortegnelse. Validering af journalnumre og genstandsnumre samt eksport til Regin. Museernes Udgravningsdata (MUD) Museernes Udgravningsdata (MUD) Validering af journalnumre og genstandsnumre samt eksport til Regin Kravspecifikation og tilbud version 32 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11

Læs mere

Appendix C - Databeskrivelse

Appendix C - Databeskrivelse Appendix C - Databeskrivelse D1: Entitet: Person En Person repræsenterer en borger, som anvender systemet. En Person har ved oprettelsen ingen Barselsforløb og orlovsperioder, men kan generelt have flere

Læs mere

De vigtigste SQL-sætninger. SQL kap Oprette database. DDL og DML

De vigtigste SQL-sætninger. SQL kap Oprette database. DDL og DML SQL kap 6-7 + 17-20 DDL og DML 1 De vigtigste SQL-sætninger Data Definition Language (DDL) create table: opretter en ny tabel create unique index: tilføjer et index til en tabel drop table : sletter en

Læs mere

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes.

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Denne brugervejledning er skrevet til personer, som har rollen [Admin] i denne SMS database. Administrator 3 Opret Admin setup 4 Oversigten: Alle Brugerprofiler

Læs mere

OPERATIONS QUALITY. Brugermanual. Administration af returnering af brugte enheder ( depositumsager )

OPERATIONS QUALITY. Brugermanual. Administration af returnering af brugte enheder ( depositumsager ) OPERATIONS QUALITY Brugermanual Administration af returnering af brugte enheder ( depositumsager ) INDHOLD 1. Adgang til Administration af Returmaterialer... side 2 2. Brugte enheder (ombytterdele der

Læs mere

* På startet udvidelse af dropfelter, så der vises sigende ledetekster

* På startet udvidelse af dropfelter, så der vises sigende ledetekster ASPECT4 Transport Releaseniveau 4.6.00 Opdatering 70701 pr. 10.10.14 Indhold jf. medsendte beskrivelser Highlights: * Geokodning af 6111 adresser via Google api. * På startet udvidelse af dropfelter, så

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

Avanceret kampagnestyring

Avanceret kampagnestyring Indlæsning af egne kampagner:... 1 Prioritering af kampagner... 3 Arbejdsgangen er følgende:... 3 Mere om RET:... 4 Kampagne numre:... 4 Rapportudskrivning af kampagner:... 4 Udskriv prismærker for en

Læs mere

Dokumentation af optagelse.dk

Dokumentation af optagelse.dk ApplicationService Indhold Versionsstyring Introduktion Navn URL Formål Sikkerhed Operationer echo() findftuapplicationids(...) findftuapplicationbyid(...) findftuapplicationpdfbyid(...) findftuapplicationenclosurezipurlbyid(...)

Læs mere

Importere kunderegister

Importere kunderegister Importere kunderegister Pacsoft Online 25-09-2014 2 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Eksport fra et andet system... 3 1.2 Importfilens opbygning... 3 1.3 Importere filen... 6 1.4 Vedligehold af modtagere...

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere