Den digitaliserede økonomifunktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den digitaliserede økonomifunktion"

Transkript

1 Tematillæg udgivet af Økonomiforum i forbindelse med konferencen: Den digitaliserede økonomifunktion. Den digitaliserede økonomifunktion 4. kvartal 2011 Alt kan digitaliseres Digitalisering af ledelsesinformationen og brugen af data til business intelligence fratager ikke virksomheden opgaven at analysere på informationsbehov og forretningsrelevans. Digitalisering betaler sig Der er klar sammenhæng mellem danske virksomheders digitaliseringsstrategi og produktivitet, viser ny rapport. Digitalisering og datakvalitet Omkostningen ved at bruge fejlbehæftede data er forbundet med store konsekvenser for omsætning, resultat og kundetilfredshed. The Analysis of Data to Gain Business Insight Hvordan økonomidirektøren opnår relevante analyser og målinger med IT-teknologi. Digitale årsregnskaber kravet om fuldt digitaliserede årsrapporter i XBrl giver anledning til en række spørgsmål fra virksomhederne. Effektiv og intelligent Fakturastyring vigtige elementer i en succesfuld automatisering af fakturahåndteringen. Mediepartner: Partner sponsorer: Business sponsorer:

2 Tematillæg : 4. kvartal 2011 Partnere Mediepartner Økonomisk Ugebrev CFO er en ny version af Økonomisk Ugebrev med fokus på analyser og værktøjer for økonomichefen. Hvordan håndteres den aktuelle økonomiske situation? Er der nye muligheder via BRIK-landene? Hvordan agerer top-cfoer? Økonomisk Ugebrev CFO ønsker at give økonomichefen/cfo en analyser, overblik og værktøjer og er derfor mediepartner til Økonomiforums konferencer og nyhedsbrev. Partner sponsorer: SAS Institutes værktøjer og metoder til økonomistyring effektiviserer virksomhedens processer og forbedrer mulighederne for strategisk ledelse. Økonomisystemet SAS Financial Management understøtter alle virksomhedens processer inden for økonomisk planlægning, budgettering, konsolidering og rapportering. Løsningen udmærker sig ved præcise forecasts, hurtig og fleksibel rapportgenerering og ved altid on demand at kunne præsentere den seneste, relevante information for beslutningstagere og revisorer. Medius Danmark Aps er en international koncern hvis kerne ydelser er vores Workflow platform MediusFlow, der indeholder en række forskellige moduler til effektivisering af processerne omkring dokumenthåndtering. Vores mest solgte modul er vores Leverandørfaktura modul, hvor man effektivt kan behandle alle typer leverandørfaktura. Derudover har vi udviklet en række andre moduler aftalemodul, indkøbsmodul samt en designer til udvikling af egne workflows. Vi har udviklet integration til over 45 forskellige ERP-systemer og netop dette gør, at MediusFlow nemt kan integreres i virksomhedens eksisterende systemer. Medius har i alt over 650 kunder inden for både produktion, handel, detail og service. IT Solutions Danmark A/S er med produktet IRIS Suite en førende virksomhed, der løser opgaver indenfor dokument- og fakturahåndtering, i Danmark som globalt. Vor kunder opnår effektivitet i det daglige arbejde med vore nøglefærdige løsninger, der er kendetegnet af en ekstrem høj sikkerhed, meget omfattende og unik funktionalitet samt brugervenlighed. Resultatet er øjeblikkelige effektivitetsforøgelser samt rationaliseringer som medfører en meget flot ROI. Vi garanterer for opfyldelse af bogføringsloven og lever op til Sarbanes Oxley og EuroSOX. Automatiser udarbejdelsen af årsrapporten og XBRL rapporteringen med EG A/S. EG Performance Management kan med IBM Cognos FSR (Financial Statement Reporting) effektivisere din økonomifunktion, gennem en automatisering af den sidste del af arbejdet, inden selskabet står med den færdige rapport i hånden. Løsningen tager hånd om alle processer i forbindelse med tilblivelsen af årsrapporten, herunder genereringen af XBRL rapporten til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Kontakt salgschef Thomas Varan på for mere information. Microsoft udvikler verden med software. Vi har i mere end 30 år været med til at skabe nye arbejdsmønstre, nye kommunikationsformer og nyt livsindhold. Business sponsorer: Basware er førende global leverandør af softwareløsninger til styring af økonomiske processer. Løsningerne bruges af mere end brugere i over 60 lande og Baswares Open Network forbinder i dag mere end virksomheder globalt. Basware leverer løsninger, der reducerer omkostninger ifm. indkøb og betaling af varer og services og samtidig skaber fuld gennemsigtighed og kontrol med processerne. Løsningerne kan både implementeres lokalt i virksomheden eller som en cloud baseret SaaS løsning. Se mere på InfoSuite er markedets ledende Business Intelligence, Budget Management og likviditetsstyringsløsning. Et digitalt værktøj, der adskiller sig fra, hvad du hidtil har set. InfoSuite er intuitiv, fleksibel og meget brugervenlig. Dit uundværlige daglige styringsværktøj. Intelligent opbygget og altid opdateret. Kom lynhurtigt i gang med allerede udarbejdede analyser og nøgletal i stort set alle brancher. Du får totalt overblik over virksomheden, på alle forretningsområder og alle niveauer. InfoSuite gør brugere til bedre beslutningstagere! FormPipe Software AB er en softwarevirksomhed inden for Enterprise Content Management (ECM). Vi udvikler ECM-produkter til at strukturere information og leverer dem til virksomheder, myndigheder og organisationer. Vores software hjælper organisationer til at fange, håndtere og distribuere information, og at placere den i en sammenhæng. Reducerede omkostninger, minimeret risikoeksponering og struktureret information er alle fordele, der kan opnås ved at bruge vores ECM-produkter, herunder FormPipe LaserNet. FormPipe Software blev grundlagt i 2004 og har kontorer i Stockholm, Uppsala, Linkøbing i Sverige, og i København i Danmark. FormPipe Software er noteret på NASDAQ OMX nordiske liste, small cap. Solitworks strukturerede og automatiserede løsninger til finansiel konsolidering, økonomisk rapportering samt budgettering og forecast, løser økonomiafdelingernes udfordringer med effektivt, at udarbejde koncernregnskaber og økonomisk rapportering. Løsningerne er integreret og fjerner de typiske barrierer, der er for en effektiv proces. Præcise og korrekte rapporter kan leveres til ledelsen, revisionen eller eksterne hurtigere og i et kendt samt brugervenligt miljø. Den automatiserede proces frigør ressourcer og dermed tid til at analysere. Kompetent rådgivning samt metodisk implementering er i højsædet hos Solitwork. Rehfeld er Danmarks største Microsoft Business Intelligence partner, med stærke kompetencer indenfor hele værdikæden data information strategi ledelse. Hos Rehfeld har vi har mange års erfaring med at understøtte økonomifunktionens arbejdsprocesser. Vi fokuserer på at etablere en dynamisk integreret proces mellem organisationens strategiske temaer og de afledte KPI er. De løsninger Rehfeld arbejder med udmærker sig ved at kunne automatisere, advisere og effektivisere budgettering, analyse og rapportering af organisations Informationsbehov. Tematillægget er udgivet af Økonomiforum i forbindelse med konferencen: Den digitaliserede økonomifunktion

3 Den digitaliserede økonomifunktion Den digitaliserede økonomifunktion Økonomiforum ApS Store kongensgade 59D, 3. Dk-1264 københavn k Både konkrete målbare effektiviseringer og forretningsmæssige udviklingsmuligheder gør, at digitalisering af økonomifunktionen er et værdifuldt område for den økonomiansvarlige at kigge nærmere på. For det første viser en helt ny undersøgelse, at der kan være mange penge at hente ved at øge digitaliseringen af interne funktioner. Der er tale om rigtig store besparelser og en væsentlig øget værditilvækst pr. medarbejder på mere end kr. pr. ansat. For det andet ansporer den øgede effektivitet og værditilvækst økonomifunktionen til at omstille sig fra det hedengangne mantra: vi kan producere en masse tal. Til fremtidens: Hvad er efterspørgslen efter relevante tal og analyser? Digitalisering af økonomifunktionens processer handler nemlig både om bedre indtjening til forretningen og nye opgaver som forretningspartner for organisationen. Digitaliseringen af økonomifunktionen skaber flere opgaver og muligheder. kompetencerne til at håndtere dem findes i mange tilfælde allerede i mange virksomheder og nogle af de dygtigste økonomer i den sammenhæng, kan du møde på konferencen Den digitaliserede økonomifunktion. Du finder flere informationer om konferencen på eller bagerst i dette tematillæg. vel mødt! Om tematillægget Dette tematillæg er udgivet i forbindelse med konferencen Den Digitaliserede Økonomifunktion. Tematillægget har fokus på automatisering via digitalisering af en række processer knyttet til transaktioner, rapportering og regnskab samt ledelsesinformation og business intelligence. Distribution Tillægget udsendes til modtagere af Økonomiforums nyhedsbrev, til abonnenter på Økonomisk Ugebrev CFO samt medlemmer af linkedin gruppen Business Controlling Network. antal modtagere Økonomiforum nyhedsbrev personer. antal modtagere Business Controlling Network (danske) personer. antal læsere Økonomisk Ugebrev CFO personer. I alt antal læsere / modtagere via Økonomiforum personer i målgruppen Joachim kattrup adm.dir. Økonomiforum aps Målgruppen Tematillægget er målrettet medarbejdere på taktisk og strategisk niveau i store og mellemstore virksomheders økonomifunktion. Redaktion og projektledelse adm. dir. Joachim kattrup Projektleder Betina Bladt, Mediepartner Økonomisk Ugebrev CFO Grafik klaus koch-nielsen, art2deto.dk Se konferenceprogram på 3

4 Tematillæg : 4. kvartal 2011 Digitalisering af økonomifunktionen - effektivitet, datakvalitet og fleksibilitet Uden strategi og omtanke kan digitalisering af økonomifunktionen være et omfattende og ressourcetungt projekt for økonomichefen. Selvom mange virksomheder allerede har digitaliseret store dele af de grundlæggende transaktionsprocesser, er der gode grunde til at vurdere digitaliseringspotentialet i alle forretningsprocesser ud fra forskellige kriterier. Økonomifunktionens forretningsprocesser kan, i en digitaliserings optik, overordnet opdeles i tre niveauer. De grundlæggende transaktionsprocesser (1), rapportering og kontrol (2) samt ledelsesinformation herunder business intelligence (3). Hvert af disse dataniveauer kan vurderes efter tre forskellige kriterier - effektivtiet, kvalitet og fleksibilitet. Digitaliseringsområder og vurderingskriterier Område: Grundlæggende transaktionsprocesser Vurderingskriterium: Effektivtiet Område: Rapportering og kontrol Vurderingskriterium: Kvalitet i data Område: Ledelsesinformation og business intelligence Vurderingskriterium: Relevans og efterspørgsel Effektivisering af grundlæggende transaktionsprocesser Det mest oplagte kriterium er effektiviseringspotentialet, som samtidig er det mest nærliggende og lettest målbare i relation til de grundlæggende transaktionsprocesser i økonomifunktionen. I kreditorbogholderiet er det hensigtsmæssigt at automatisere fakturahåndteringen, i debitorbogholderiet kan godkendelsesprocesser, betalingshåndtering og afstemninger med fordel gøres digitale med konkrete effektiviseringer som direkte konsekvens. Den daglige bogføring foregår nok ikke manuelt ret mange steder og er mange steder hovedsagligt implementeret på baggrund af et effektiviseringskriterium. Det overordnede formål med digitalisering af økonomifunktionens basale transaktionsprocesser er selvklart målbar effektivitet i form af fx sparede årsværk, lavere omkostninger pr. faktura eller andre konktete besparelser. Efterfølgende kan effektivitetskriteriet på de grundlæggende transaktionsprocesser nuancers med mere kvalitative betragtninger. Kvalitet i rapportering og kontroller Den økonomiansvarlige må i fremtiden spørge, hvordan digitalisering kan gøre arbejdsprocesser nemmere og mere brugervenlige for kollegaer og kunder, der interagerer på og med det grundlæggende informations- og transaktionsniveau i virksomheden. Det kvalitative kriterium er velkendt, når vi taler om rapportering og kontrol. Rapportering og kontrol produceres som regel, fordi nogen i eller uden for virksomheden har brug en specifik information om virksomheden, og her er effektivitet ikke det afgørende kriterium. For langt de fleste brugere/modtagere af rapporteringer er det vigtigste kvaliteten af data. Kvalitet kræver homogene data- Tematillægget er udgivet af Økonomiforum, i forbindelse med konferencen Den digitaliserede økonomifunktion

5 38 Magasin om ledelse, strategi og teknologi fra SAS Institute Da krisen ramte, rejste jeg ekstremt meget og arbejdede helt igennem. Alligevel sov jeg godt om natten. Niels B. Christiansen, adm. direktør, Danfoss Henrik Heideby mælkedrengen fra PFA De sociale mediers indtog Mød Trygs nye topchef Tre topledere diskuterer Danmarks konkurrenceevne Danske Bank plukker kirsebærrene SAS Institute sætter fokus på analytisk ledelse. I magasinet Refleksion får du mulighed for at lære PFA s topchef Henrik Heideby bedre at kende, møde Morten Hübbe fra Tryg og læse, hvordan Niels B. Christiansen styrede Danfoss gennem krisen. Vi giver dig også et blik ind i TDC s verden, hvor aktiekurser og Facebook går hånd i hånd, og Magasin fortæller, hvorfor de er mest optaget af at automatisere bagbutikken. Læs med på Læs konferenceprogram og betingelser på 5

6 Inspiration artiklen er skrevet af Joachim kattrup med inspiration fra samtale med Director lars Paredes, Pa Consulting Group. lars Paredes har stor erfaring med udvikling af økonomifunktioner i en lang række virksomheder. Du kan møde lars Paredes på konferencen Den Digitaliserede Økonomifunktion. strømme og her støder mange økonomiansvarlige på udfordringer, idet en digital hovedvej kan være svær at etablere og vedligeholde, når virksomheden arbejder globalt og med mange samarbejdspartnere. volumen og størrelse på virksomheden spiller naturligvis en rolle, men har virksomheden ikke en klar holdning til, hvor og hvordan stamdata håndteres, vil der potentielt opstå store udfordringer med at levere valide data i rapporteringen. Og samtidig vil de interne kontroller være ressourcekrævende at dokumentere, når data er decentraliseret i mange forskellige systemer i mange forskellige lande. Sikring af stamdata og en klar idé om, hvor den digitale hovedvej er placeret, er derfor helt centralt i relation til at skabe kvalitet i rapportering og kontroller. Et helt afgørende kriterium for succesfuld digitalisering af rapporterings- og kontrolprocesser er dermed kvalitet i stamdata. Fleksibel ledelsesinformation og business intelligence Digitalisering af ledelsesinformationen og brugen af data til business intelligence fratager ikke virksomheden opgaven at analysere på informationsbehov og forretningsrelevans. Tværtimod! Digitalisering påvirker i høj grad økonomifunktionens arbejde, idet digitalisering af processer kræver stor indsigt i virksomhedes endto-end proces og stiller store krav til økonomifunktionen om at levere relevante informationer baseret på valide data. Er der tvivl om validiteten af ledelsesinformation og analyser, skaber det subsystemer og informationsanarki, der trækker unødvendige ressourcer og arbejdstimer ud af hele virksomheden. Med andre ord: er kvalitetskriteriet ikke tilstrækkeligt opfyldt, kan det få store konsekvenser for effektiviteten uanset hvor gennemarbejdet og implementeret dette kriterium måtte være. Økonomifunktionen må omstille sig fra det hedengangne mantra: vi kan producere en masse tal, til fremtidens: hvad er efterspørgslen efter relevante tal og analyser? Det kræver en stor fleksibilitet både i systemerne og hos medarbejderne at være i stand til at levere de rette data, på den rette tid og til de rette mennesker. kriteriet for digitalisering af processer vedrørende ledelsesinformation bliver derfor et efterspørgselskriterium, der opfyldes ved stor fleksibilitet. Behøver fx fakturagodkendelse eller omsætningsanalyser at blive behandlet en PC på kontoret, når nye teknologier og applikationer giver muligheden fra mobiltelefonen? adgang fra mobilenheder eller anden efterspørgsel efter kvalitative kriterier åbner op for kriterier, der ikke direkte er målbare, men omvendt kræver stor fleksibilitet af både systemer og mennesker. Økonomifunktionens ydelser skal afspejle efterspørgslen på både indhold og form. Business Intelligence systemer er blevet mere komplekse med bl.a. kuber og mange dimensioner. adgangen til intelligent information og muligheden for dybe analyser kræver også skarpe vurderinger af den forretningsmæssige relevans for en given information. Bedre analysemuligheder kræver større kendskab til forretningen og dygtighed til at agere forretningsorienteret. Specielt økonomifunktionens medarbejdere er ofte særlig analytisk kompetente og kan måske falde i den fælde, der hedder analyse for analysens egen skyld. kriteriet for digitalisering af produktion og levering af ledelsesinformation bør derfor være brugerdrevet og betinget af den reelle efterspørgsel i organisationen. Og informationen skal leveres på mange fleksible måder. De muligheder, der opstår i kølvandet af digitalisering, er store for økonomifunktionen. Den proaktive økonomifunktion kan med adgang til data kaste sig over fx Enterprise risk Management, compliance eller interne konsulentopgaver. Det giver nye Tematillægget er udgivet af Økonomiforum, i forbindelse med konferencen Den digitaliserede økonomifunktion

7 3 gode råd om digitalisering af økonomifunktionen 1. Sørg for at have en klar holdning til virksomhedens datahovedveje og skab integration mellem alle systemer og data. Gennemsigtighed i data giver bedre validitet. 2. Hvad er målsætningen med digitaliseringen for hver proces? Økonomifunktion skal definere hvilke forretningsmæssige data, der skal produceres, og søge at opfylde kundernes behov. 3. Økonomifunktionen skal se nye muligheder som dataejer og skabe udviklingsmuligheder for sig selv. produkter og ydelser, der kan gøre økonomifunktionen til en stærk sparringspartner for ledelse og funktionsledere. Digitaliseringen af økonomifunktionen skaber flere opgaver og muligheder. kompetencerne til at håndtere dem findes i mange tilfælde allerede i funktionen. Men selv med de bedste kompetencer kræver det, at digitaliseringen opfylder kriterierne om effektivitet i grundlæggende transaktionsprocesser, kvalitet i stamdata og fleksibilitet i ledelsesinformationen. Business Intelligence Budget Management Likviditetsstyring Fra 22 regneark til ét skærmbillede Mød os på konferencen Den digitaliserede økonomifunktion den 26. og 27. oktober Læs mere på Læs konferenceprogram og betingelser på 7

8 Tematillæg : 4. kvartal 2011 Nedenstående artikel er redaktionelt bearbejdet af redaktionen på baggrund af undersøgelsens executive summary. Digitalisering betaler sig Der er klar sammenhæng mellem danske virksomheders digitaliseringsstrategi og produktivitet, viser ny rapport. FAKTABOKS Centre for Economic and Business Research (CEBR), Copenhagen Business School, har udarbejdet en rapport for IT- og Telestyrelsen (Digitalization and Productivi ty august 2011), der viser, at der er klar sammenhæng mellem digitalisering og vækst i danske virksomheder. En helt ny undersøgelse fra It- og Telestyrelsen viser, at der kan være mange penge at hente ved at øge digitaliseringen af interne funktioner hos danske virksomheder. Der er tale om rigtig store besparelser og en væsentlig øget værditilvækst pr. medarbejder. Undersøgelsen viser nemlig, at hvis andelen af private virksomheder med digitaliserede funktioner øges med ét procent-point, vil det give en værditilvækst på op til 6,5 mia. kr. om året. Det vil svare til en øget vækst på mere end kr. pr. ansat. Undersøgelsesresultaterne er et første skridt mod en dybere forståelse af digitaliseringens betydning for produktiviteten. Rapportens resultater rejser en række nye spørgsmål, hvis besvarelse har stor relevans for såvel erhvervslivet som økonomer og politikere. Sammenhæng mellem digitaliseringstrategi og produktivitet Der er klar sammenhæng mellem danske virksomheders digitaliseringsstrategi og produktivitet. Det viser denne rapport, som CEBR har udarbejdet for IT- og Telestyrelsen på grundlag af en pålidelig stikprøve på omkring danske virksomheder. Et af rapportens nøgleresultater er, at en 1 procent-point større andel af virksomheder, som har digitaliseret visse forretningsprocesser, er knyttet til 0,72 procent højere værditilvækst pr. medarbejder. Det svarer i et makroøkonomisk perspektiv til mellem 2,6 og 6,5 milliarder kroner i årlig bruttoværditilvækst. Målet med undersøgelsen er at kvantificere sammenhængen mellem på den ene side uddannelsesmønstrene i danske virksomheder og den interne digitalisering, og på den anden side sammenhængen mellem intern digitalisering og virksomhedernes produktivitet. Intern digitalisering er defineret som automatiseret (dvs. IT-baseret) vidensdeling i virksomheden om modtagne og/eller afgivne ordrer i en eller flere af følgende interne funktioner: lagerstyring, bogføring, distribution, og produktionskontrol. Denne definition af intern digitalisering svarer til det EU-harmoniserede spørgsmål om automatiseret vidensdeling i virksomheden, som Danmarks Statistik medtager i den årlige undersøgelse af danske virksomheders IT-anvendelse. Den mekanisme, som knytter intern digitalisering til uddannelsesmønstre og produktivitetsudvikling, kan forklares med to hypoteser. Den første hypotese er, at en vellykket implementering og anvendelse af IT (herunder intern digitalisering) er relateret til veluddannede medarbejdere, for de digitaliserede funktioner i virksomheden vil først og fremmest overtage rutineopgaver, som hidtil har været udført af medarbejdere med begrænset eller ingen uddannelse. Samtidig vil de digitaliserede funktioner skabe flere data, som vil kræve analytiske kompetencer, som typisk leveres af bedre uddannede medarbejdere. Den anden hypotese er, at produktiviteten er højere i virksomheder, der har implementeret intern digitalisering, end i virksomheder, der ikke har digitaliseret. Digitalisering går hånd i hånd med højere produktivitet og bedre uddannet arbejdskraft. Tematillægget er udgivet af Økonomiforum, i forbindelse med konferencen Den digitaliserede økonomifunktion

9 Digitalisering går hånd i hånd med højere produktivitet og bedre uddannet arbejdskraft Data for virksomhedernes interne digitalisering stammer fra Danmarks Statistiks undersøgelse om ITanvendelsen i danske virksomheder i 2007 og Disse data er suppleret med virksomhedsspecifikke oplysninger om værditilvækst, antal medarbejdere, kapitalapparat mm. fra Danmarks Statistiks erhvervsstatistiske registre. Konklusionerne i undersøgelsen er tydelige: 1. virksomheder, som har digitaliseret mindst en af de fire interne funktioner, har generelt bedre uddannede medarbejdere end virksomheder, som ikke har digitaliseret nogen af funktionerne. 2. virksomheder, der har digitaliseret mindst en af de fire funktioner, er mere produktive (skaber større værditilvækst pr. medarbejder) end virksomheder, som ikke har digitaliseret nogen af funktionerne. 3. Den gennemsnitlige værditilvækst pr. medarbejder i virksomheder, der ikke har digitaliseret nogen af funktionerne, er kroner pr. år, mens den gennemsnitlige værditilvækst pr. medarbejder i virksomheder, der har digitaliseret mindst én af de fire funktioner, er kroner. medarbejdere med en uddannelse ud over grundskole. Bemærk, at den observerede sammenhæng kan være forårsaget af bagvedliggende faktorer, som både påvirker virksomhedernes uddannelsesmønstre og digitaliseringsbeslutninger. Undersøgelsens hovedresultater viser desuden, at andelen af veluddannede medarbejdere i virksomheden er positivt relateret til virksomhedens digitaliseringsbeslutninger. Den positive sammenhæng er stærkest for medarbejdere med enten en samfundsvidenskabelig eller teknisk/naturvidenskabelig kandidatgrad. Desuden konkluderes det at en forøgelse på 1 procent-point i andelen af virksomheder, der har digitaliseret mindst én af de fire funktioner, er relateret til en stigning på 0,72 % i gennemsnitsproduktiviteten blandt virksomhederne i stikprøven. Denne positive sammenhæng mellem digitalisering og værdiskabelse pr. medarbejder er særdeles robust. Samfundsøkonomiske perspektiver Undersøgelsen skønner på grundlag af disse analyseresultater, at en forøgelse på 1 procentpoint i andelen af virksomheder, der har digitaliseret mindst én af de fire funktioner, er relateret til en forbedring af virksomhedernes værdiskabelse på op til 6,5 milliarder kroner om året. Det svarer til 0,44 % af den årlige danske bruttoværditilvækst. 4. virksomheder, der har digitaliseret mindst én af de fire funktioner, har gennemsnitligt 4,6 % points flere Læs konferenceprogram og betingelser på Undersøgelsen kan downloades på 9

10 RollebaseRet, industrispecifik erp stærkt, enkelt, innovativt Ønsker du også mere tid til at tænke vækst og nye forretningsmuligheder og bruger du mest tid på servicering af kolleger? Microsoft Dynamics AX bringer relevant og opdateret ERP data helt ud på skærmen hos dine kolleger, så du kan kan koncentrere dig om det, der kan føre Factjeres forretning videre og fremad. Beyond Budgeting round Table (BBrT) was established in 1997 by Jeremy Hope and robin Fraser.The network includes a number of american, English, German and Scandinavian companies who have rejected the traditional use of the budget as a management tool. Jeg kommer gerne ud og belyser, hvilke fordele I konkret kan opnå med udgangspunkt i jeres virksomhed. Send mig en mail på så kontakter jeg dig for et møde. Per Christensen Produktchef, Microsoft Dynamics AX Gik du Glip af vores lancering d. 8. september? Du kan se alle sessionerne, når du har tid og lyst, via denne side hvor du også gratis kan downloade White Paper New Generation in ERP Tematillægget er udgivet af Økonomiforum, i forbindelse med konferencen Den digitaliserede økonomifunktion

11 Tematillæg : 4. kvartal 2011 Artiklen er venligst udlånt og udarbejdet af Basico Consulting. Artiklen er redaktionelt bearbejdet og forkortet af Økonomiforum. Hele artiklen kan downloades på Digitalisering og datakvalitet Omkostningen ved at bruge fejlbehæftede data er forbundet med store konsekvenser for omsætning, resultat og kundetilfredshed Mange økonomifolk har gennem tiden måtte erfare, at den ledelsesinformation, som de ønskede at levere, var fejlbehæftet, fordi grunddata ikke var gode nok. Ringe datakvalitet betyder, at rapporteringen fra økonomifunktionen er fejlbehæftet. Ofte er omkostningen ved at bruge fejlbehæftede data forbundet med store konsekvenser for omsætning, resultat og kundetilfredshed. Mistillid til data giver en lang række problemer. Økonomifunktionen er typisk i forbindelse med implementering af nye IT systemer i en unik position til at opdage stamdataproblemer og sætte fokus på den forretningsmæssige konsekvens og medfølgende usikkerhed i rapporteringen. Ved digitaliseringsprojekter og implementering af ny software til f.eks. faktura - og ordreprocesser, afstemninger, rapportering og business intelligence trækker softwaren som udgangspunkt på det bestående ERP system. Det er derfor vigtigt, at økonomifunktionen identificerer det reelle problem og anerkender at datakvalitet kommer før implementering af nye systemer og sikre sig at stamdata i ERP systemet er i orden. Det vigtige er at udfordre problemerne og danne sig et overblik over virksomhedens data i relation til kvalitet og håndtering. Det kan ske gennem følgende grundspørgsmål: Giver vores datahåndtering et tids- or/eller ressource problemer? Er der manglende fuldstændighed ved registeringen? Har vi rigtige data, men giver ikke de rigtige personer adgang? Forstår modtageren hvordan data skal tolkes? Hvordan præsenterer vi data for brugerne? Har vi data til at beskrive den historiske udvikling?...fortsættes på næste side Læs konferenceprogram og betingelser på 11

12 alle virksomheder har dårlige data! Det er bare ikke alle, der kender omfanget eller kilden, og det kan ofte give forkerte løsninger på problemet. Nedenståedne områder beskriver i grove træk de væsentligste kilder til manglende kvalitet i data. Nøjagtighed / fri for fejl Den mest almindelige kritik vedrørende datakvalitet er, når vi som økonomer erfarer, at der er en unøjagtighed eller en fejlregistrering i de data, vi anvender eller de rapporter, vi modtager. Nøjagtighed kræver, at man kan sammenligne data med en kendt og accepteret standard hvor der er vished for, at en fejl er en fejl hvilket er det, vi ofte bedst kan forholde os til. Fuldstændighed Fuldstændighed er ofte en overset risiko. vi er som økonomer ganske gode til at arbejde med de data, vi har og præsentere dem, så indholdet af data giver mening. Men hvis der mangler data, er risikoen ved at arbejde videre ganske betydelig og kan i bedste fald give ukomplette og forkerte rapporter og i værste fald føre til væsentlige fejlbeslutninger. I mange tilfælde er det nemt at konstatere, at der er problemer med fuldstændigheden, men det kræver, at man har et udgangspunkt, der kan betragtes som sandheden. Dupletter Modsætningen til manglende fuldstændighed er dupletter. I datasæt med mange ensartede data er det svært at konsolidere resultater, så resultaterne er anvendelige. Endvidere er der risiko for, at vigtige registreringer sker på baggrund af forskelige versioner af data og dermed hele tiden øger spredningen af information. Tid og punktlighed Data, som ikke opdateres, vedligeholdes eller leveres til tiden, kan være ukorrekte, når de skal bruges; det er åbenlyst. Men faktisk er tidsdimensionen et overset problem, og brugere kan senere i processen give systemet skylden, fordi alle de rigtige data er jo i systemet. Men hvis data er kommet ind efter en kritisk proces er blevet sat i gang så bliver uddata forkerte. Ofte kan timingen skyldes pukler i sagsbehandlingen, eller at systemerne, som behandler data, udveksler information i en forkert rækkefølge. Autorisation I miljøer, hvor der ikke er den fornødne governance i forbindelse med kritiske data, oplever man ofte, at det er vanskeligt at vurdere, om de data, der bruges, er behørigt godkendt. Det fører en lang række andre udfordringer med sig jævnfør andre dimensioner men først og fremmest drives forretningen tilfældigt på de områder, hvor data Relevans Datarelevans forholder sig til, om brugeren præsenteres for data, som passer ind i den sammenhæng, som han eller hun arbejder i. ligesom mangel på relevante data er et problem, er det også irriterende at blive præsenteret for en række irrelevante data, som man skal forholde sig til i den tro, at de har betydning for den beslutning, man som bruger skal træffe. Manglende datarelevans er i stigende grad et problem for mange virksomheder. I takt med at mængden af data vokser eksplosivt, og adgangen til data bliver nemmere og nemmere, øges mængden af data, som brugerne bliver præsenteret for. Forståelighed Hvis brugerne af data ikke forstår de data, de præsenteres for, er det ikke nok, at de er nøjagtige, fuldstændige og relevante etc. Uforståelige data kan føre til fejlbeslutninger - simpelthen fordi data opfattes forkert. Ensartethed I store virksomheder oplever man ofte, at data ikke behandles og beskrives ensartet. Det betyder, at de samme data benævnes og/eller anvendes forskelligt gennem flere systemer eller organisatoriske enheder, og at sammenhængen på tværs af virksomheden forsvinder. Tillid / troværdighed / opfattelse Perception is reality. Hvis brugerne tror, data er dårlige, vil de ikke udvise data den fornødne tillid og måske fuldstændig lade være med at bruge dem. Hvis et system eller et datasæt opleves forkert, og der eksempelvis findes faktuelle fejl, kan der gå lang tid, før brugerne har tillid til, at de nu igen kan stole på data. Det kan have en lang række forskellige konsekvenser; lige fra at i) brugerne ikke gider opdatere og vedligeholde til, at ii) man bruger ressourcer på egne beregninger, eller iii) at man er komplet ligeglad. Objektivitet Økonomer elsker facts. Men mange data, som anvendes til at træffe beslutninger, Tematillægget er udgivet af Økonomiforum, i forbindelse med konferencen Den digitaliserede økonomifunktion

13 stammer fra et subjektivt grundlag. Hvis de, der arbejder med data, ikke anerkender denne subjektivitet, risikere man at gå helt galt ved fortolkningen af de data, der arbejdes med. Et hvert datasæt bør derfor vurderes ud fra, hvor objektive data er. Forringelse Sandheden om data er, at de ofte langsomt bliver ringere og derfor skal vedligeholdes. Hvis brugere af data ikke kender graden, hvormed data forvaskes og forringes, kan man ikke tilrettelægge processer, som sikrer, at datakvaliteten er god nok. Manglende historik En lang række controllere og økonomer har oplevet frustrationen over data, som ikke kan spores tilbage i tiden. Det kan skyldes forandringer i forretningen eller manglende registrering og/eller ændret datamodel/ definition. Den i data af systemmæssige årsager, eller fordi data er gemt på papir, eller ii) fordi brugerprofilen, som den pågældende medarbejder har, ikke giver adgang til at se de data, som vedkommende skal bruge. Omvendt risikerer nogle virksomheder, at dataadgangen til kritiske data gives til de forkerte personer, hvilket kan være et større problem. Præsentation og anvendelighed Præsentation ligger tæt op ad anvendelighed og beskriver i hvilken grad, data præsenteres nemt tilgængeligt for modtageren, så informationen let kan absorberes. Oveskrifter og farver, grafer og figurer, tal- og tegnstørrelse samt forklaringer til materialeret er nogle af de muligheder, som indgår, hvis man ønsker at forbedre sin datapræsentation. Dataadgang Manglende adgang til data kan være frustrerende og stammer ofte fra to kilder; i) hvor det er teknisk besværligt at få fat Effektive og strukturerede processer omkring finansiel konsolidering, budgettering og økonomisk rapportering Frigiver ressourcer og tid til analyse, konklusioner og rigtige beslutninger Solitwork er eksperter i at hjælpe virksomheder med at få styr på processerne omkring finansiel konsolidering, budgettering, planlægning samt økonomisk rapportering. Vi tilbyder løsninger til fuldstændigt at automatisere processen fra posteringer i grundsystemerne frem til den endelige rapportering. Eliminere de barrierer der hindrer høj kvalitet, fjerner de tidskrævende afstemninger og minimere vedligehold. Vores dygtige og kompetente forretningsanalytikere står klar til at hjælpe med at afdække udfordringer og behov. Vores certificerede konsulenter står klar til at sikre at løsningen fungerer effektivt i jeres miljø. Solitwork er med hele vejen og sikrer en effektiv og velfungerende løsning. Læs mere om vores ekspertise og løsninger på eller ring på (+45) Læs konferenceprogram og betingelser på 13

14 Tematillæg : 4. kvartal 2011 The Analysis of Data to Gain Business Insight Denne historie udforsker anbefalinger om, hvordan man opnår mere relevante analyser og målinger med teknologi. Vil du læse part 2 og 3 tilhørende denne artikel kan de findes på Financial analysis dates back centuries, at least to the codification of double-entry bookkeeping in the 15th century. The analysis of balance sheets and income statements has long served as the basis of credit and lending decisions. The discipline of management accounting developed in the early 20th century as a way of using accounting data to keep corporate executives and managers informed about what happened or is happening and why. The scope of data finance departments have to work with has expanded considerably over the past two decades. Moreover, the discipline of management accounting has changed considerably to reflect business practices and the significantly broader availability of business data. Much of that change involves automating previously manual processes with the positive results of reducing repetition and error, saving time and improving productivity. Among these technology advances are ones that provide greater analytic power to the office of finance. Open standards have made data far more accessible. In addition, increased processing power and the continued push to make sophisticated applications easier to use have enabled more managers to harness the power of analytic software. Predictive analytics borrow a variety of techniques from statistics, game theory and data mining to improve forecasts of future business outcomes, and these capabilities can be used with a richer set of operating and financial data to improve the quality, accuracy and time- Tematillægget er udgivet af Økonomiforum, i forbindelse med konferencen Den digitaliserede økonomifunktion

15 Læs konferenceprogram og betingelser på liness of information to support business activities. The upshot is that technology has given finance the opportunity to play a more central, strategic role in its organization than ever before. The timing of these advances is fortuitous. Given the pace of business today, finance departments cannot stand still. If the organization is to maintain its competitive standing, they must take advantage of the widening range of data -- especially more operating data -- to provide deeper analysis of company results. The use of analytics also will be important in the emerging recovery since companies will be challenged to maintain or improve their position in more competitive and volatile environments. Corporations will need to pay increased attention to managing profitability. analytics should be at the center of this effort. Having a clearer picture of the profitability of products and customers is critical to crafting strategies and establishing objectives; it s also essential for measuring results and providing the incentives necessary to ensure these objectives are met consistently. Today, operating units likely have only a vague idea of the impact their strategies will have on the bottom line, and much of the top-down financial analysis done in this area does not incorporate enough data from those operating units. That situation can change if finance steps up to lead the efforts. ventana research recently conducted benchmark research to determine attitudes toward analytics and metrics in the office of finance and their rate of utilization. Many organizations participating in the research rely on traditional budget-related metrics and conventional types of analytics; the most important analyses their finance professionals perform involve income statements, financial planning, cashflow planning and product profitability. Not many use innovative tools such as predictive analytics and fraud detection, nor do they analyze customer profitability. Yet they are not complacent: More than half of organizations said it is very important to their business goals to simplify making analytics and metrics available to people who need them. Furthermore, the vast majority of organizations -- almost nine out of said they can improve the way their company uses analytics and those in senior roles most often said that use can be improved significantly. roughly half of all organizations said they are satisfied with the processes used to create analytics, and the other half are not satisfied with them. The research found that quality of data derived through analytics is not an area where many see a strong need for improvement; more than two-thirds said they are confident or very confident in the quality of the information generated by their analytics. Nor is availability of data a major issue: Organizations generally do not find it difficult to get to the data they need to assemble metrics and performance indicators. However, the research also found fewer than half of senior finance executives and just one-third of other senior executives always have analytics available when they need them. Yet even if data is largely available and accurate, it is not necessarily fresh and timely, and the research found this to be an area of more concern. More than half of organizations have stale or outdated data in the metrics and key performance indicators (kpis) they use, and half also require longer than one business week to provide important metrics and kpis to people who need them. lacking the latest metrics and kpis, people at all levels find it difficult to take advantage of opportunities, address issues or correct mistakes. The analytics process itself is another area where improvement is needed: 40 percent spend most of their time here in unproductive activities including waiting for data, reviewing it for quality and consistency and grappling with metrics that are not easily accessible. analysis of the research using our ventana research Maturity Index determined that most organizations are immature in process, one of the four categories in which we assess maturity. Taking an extended length of time to provide important metrics and kpis is an indicator of immaturity in...continues next page 15

16 Der er mere end 2000 gode grunde til at vælge LaserNet til Input & Output Management Besøg vores stand d. 26. & 27. oktober! Vi hjælper dig gerne på vej - med LaserNet Output Management kan din virksomhed høste store besparelser på at automatisere jeres forretningsdokumenter. Desuden får du mere tid til din kerneforretning, når alle forretningsdokumenter bliver digitaliseret. Så hvad venter du på? Nogle af dem hedder Invita, Fleggaard, COWI, Georg Jensen og Med LaserNet kan du Aalborg Portland. Opnå store besparelser på dokumenthåndtering Opfylde alle kundekrav til dokumenter Opnå hurtigere ERP implementering Effektivisere virksomhedens indkøbsprocesser Vedligeholde alt dokumentlayout Forvente bedre og ensartet dokumentkvalitet Sikre en bedre kundeservice med online arkiv» NYHED: Arbejde med dokumenter og data i SharePoint Med LaserNet kan din virksomhed automatisere og effektivisere processerne omkring økonomifunktionen, og opnå fordele som fx: Lyder det let? Ring eller skriv til os, så regner vi på hvor meget du kan spare og hvor hurtigt du kan være i drift!» Store besparelser på dokumenthåndtering» Elektronisk arkivering samt konvertering og distribution af forretningsdokumenter» Mulighed for at opfylde alle kundekrav omkring format og layout FormPipe Software, Park Allé 290 stuen, 2605 Brøndby, tlf.: , web: Hurtig ERP implementering Og derudover en ROI på under 6 måneder!... continued from the previous page... the relevant processes as is infrequency of formally reviewing them: 28 percent do this only quarterly, annually or not at all. This analysis found organizations are most mature in the technology category and least mature in process and information. Yet in every category, most organizations do not get the fullest benefit from finance analytics; in none of them do as many as one in five reach the top innovative maturity level. and even in technology, more than half rank at the two lowest of four levels of maturity. Spreadsheets are the tool most commonly used by more than one-fourth of participating organizations. We consider spreadsheets inadequate for complex analytics because spreadsheets are designed for individual, ad-hoc analyses and are poorly suited to other enterprise-wide tasks. To get maximum benefit from applying analytics to finance, we advise organizations that use spreadsheets for repetitive analyses and reports or to collaborate in ongoing analysis and decision-making processes to replace them with analytic databases and warehouses as well as software for planning and forecasting and business intelligence. To reach the innovative level of maturity, organizations should add tools for performing predictive analytics as well. They also should determine what analytic capabilities are most important for their business, ensure data used for metrics is timely and people who use analytics have what they need and modify the process of using analytics to facilitate productive effort. The research shows the three most significant barriers to making changes are a lack of resources and budget for the change, a business case that is not strong enough and low priority given to the issue. These factors indicate that most in finance do not see a driving motivation to reach the highest level of excellence in this area. But as the economic recovery gathers momentum, we expect more finance organizations to consider enhancing their finance analytics processes and capabilities Besøg vores stand på den Digitaliserede Økonomifunktion, så beregner vi hvor meget I kan spare og hvor hurtigt I kan være i drift. This content is presented to Økonomiforum aps in partnership with Business Finance (a Penton Media publication). Tematillægget er udgivet af Økonomiforum, i forbindelse med konferencen Den digitaliserede økonomifunktion

17 Tror du også fremtiden byder på øgede krav til effektivitet? IT Solutions Danmark A/S er en virksomhed der løser opgaver indenfor dokument- og fakturahåndtering, i Danmark som internationalt. Vor kunder opnår effektivitet i det daglige arbejde med vore nøgle-færdige løsninger, der er kendetegnet af en ekstrem høj sikkerhed, brugervenlighed og funktionalitet, samt en prismodel tilpasset marked og virksomhedsstørrelse. Uanset om dine dokumenter og bilag er fysiske, elektroniske eller en blanding, har vi en løsning der sparer tid og giver overblik. Vi lægger vægt på at følge med tiden, så du kan møde fremtidens krav om effektiv administration. Konferencerabat: Kom til vores stand og få et gavekort på DKK til køb af IRIS Suite software! IT Solutions Danmark A/S Fabriksparken 2, Glostrup Læs konferenceprogram og betingelser på 17

18 Tematillæg : 4. kvartal 2011 Digitale årsrapporter Kravet om fuldt digitaliserede årsrapporter i XBRL giver anledning til en række spørgsmål fra virksomhederne. Hvad skal vi gøre for at blive klar til at aflægge digitale årsrapporter? Er der forskel på udarbejdelse af digitale årsrapporter aflagt efter årsregnskabsloven og aflagt efter IFRS? Hvordan hænger det sammen med vores ERP/ økonomisystem? På konferencen Den Digitaliserede Økonomifunktion kan du få svar på spørgsmålene. Baggrunden I 2012 bliver det et krav til langt de fleste danske virksomheder, at de skal indlevere deres årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i et digitalt format, der er baseret på den internationale XBRL-standard. Samtidig kan skatteregnskabet afleveres til SKAT og regnskabsstatistikken til Danmarks Statistik med brug af den samme XBRLstandard. I forhold den tidligere regeringens (VK) digitaliseringsstrategi fra 2007 er det nu besluttet, at senest i 2012 kan og skal virksomhederne aflevere elektronisk til staten. Staten satser på at gøre en XBRLløsning obligatorisk, hvilket også har været Erhvervs- og Selskabsstyrelsens klare mål i mange år. Der findes i dag en række overgangsløsninger, men fremtidens digitale indberetninger skal ske med udgangspunkt i XBRL-standarden. Tilbage i 2000 dukkede der en ny de facto standard op fra USA, XBRL, extensible Business Reporting Language, der er udviklet specielt til at udveksle finansielle oplysninger. Og det er denne XBRL-standard, der nu er blevet grundstenen i fremtidens elektronisk e indberetning af årsrapporter til Erhvervsog Selskabsstyrelsen. Ifølge Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det store arbejde været at lave en taksonomi, som omfatter alle kontoplaner i Danmark, og som samtidig overholder de internationale regnskabsregler. Dette arbejde er nu afsluttet. Selvom XBRL er en international de facto standard, så er kontoplanen dansk, så det har været nødvendigt at lave en særlig dansk taksonomi i forbindelse med Erhvervs- og Selskabsstyrelsens XBRL-løsning. Det samme har man set i andre lande. For virksomhederne og deres revisorer er udfordringen at omdanne årsrapporterne til XBRL-format. Det kan ske enten i det system, man laver sin årsrapport med, eller ved at man downloader konverteringssoftware, der kan tagge regnskabet op. Denne metode til at aflevere digitale regnskaber til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har været i drift siden januar 2008 uden den store offentlige opmærksomhed og uden, at den er blevet benyttet af ret mange. Men Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forventer naturligvis, at lovgivningen udløser flere indberetninger. Tematillægget er udgivet af Økonomiforum, i forbindelse med konferencen Den digitaliserede økonomifunktion

19 Tematillæg : 4. kvartal 2011 Automatiser din årsrapport og XBRL rapporter med IBM Cognos FSR Frigør værdifuld tid i økonomifunktionen til håndtering af mere aktuelle problemstillinger Slutbruger IBM Cognos FSR Central Application IBM Cognos FSR giver mulighed for: Legal og Management rapportering samt XBRL Automatisere indtastningen af tal i årsrapporten Opbygning af valideringsregler til afrunding og afstemning af tal i årsrapporten Tag-Once Integrated XBRL Automatisk rulning af tal og tekst til ny periode Flere personer kan arbejde på årsrapporten samtidigt Udbygning af revisionsspor fra ERP/konsolideringsløsning til færdig årsrapport Meget kort implementeringstid Brug IBM Cognos FSR til at automatisere The Last Mile EG Performance Management kan med IBM Cognos FSR (Financial Statement Reporting) effektivisere din økonomifunktion. Dette sker gennem en automatisering af den sidste del af arbejdet, inden selskabet står med den færdige rapport i hånden. Løsningen tager hånd om alle processer i forbindelse med tilblivelsen af årsrapporten, herunder genereringen af XBRL rapporten til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Kontakt Performance Management afdelingen hos EG A/S og hør, hvordan IBM Cognos FSR kan effektivisere din økonomifunktion yderligere. Tal med salgschef Thomas Varan på tlf eller mail: EG Læs konferenceprogram og betingelser på 19

20 Tematillæg : 4. kvartal 2011 Effektiv og intelligent fakturastyring Imens mange virksomheder delvist har automatiseret fakturahåndteringen, må virksomheder, som forventer at realisere det fulde udbytte fokusere indsatsen på de tre mest kritiske elementer for at reducere omkostningerne og strømline processerne: Automatiseret dataregistrering. Artiklen er skrevet af Medius A/S Ifølge en rapport fra Aberdeen Groups 2010 omkring elektroniske betalinger e-payables er omkostningen for håndtering af en leverandørfaktura ti gange højere i en virksomhed i den dårlige ende af skalaen i forhold til en virksomhed i den gode ende af skalaen. Med udgangspunkt i en undersøgelse over 16 måneder med mere end kreditorfunktioner, konkluderede rapporten, at desto højere centraliseringsgrad af kreditorfunktion, automatisering og synlighed gav det overbevisende fordele: 83% reducerede omkostninger 82,7% kortere godkendelsestid 51% færre undtagelser 50,5% flere betalinger til tiden Automatisering af fakturahåndteringen på leverandørfakturaer er forudsætningen, ikke kun for at fjerne manuelle- og ineffektive processer og rutiner i virksomheden, men også for at øge synligheden af de finansielle passiver, øge nøjagtigheden, overholdelse og styrkelse af leverandørforholdet. I et område med reducerede antal medarbejdere og nedbarberede kreditor teams øges potentialet for besparelse og fordele ved en automatiseret fakturahåndteringsproces af leverandørfakturaer. Ved en investering i en automatiseret fakturahåndtering kræver det, at virksomheden fokuserer på at strømline og optimere de følgende mest arbejdsintensive dele i fakturagodkendelsesprocessen for leverandørfakturaer. Fakturamodtagelse, Arkivering & Genfinding Omkostningerne til fakturahåndteringsprocessen reduceres væsentligt ved fjernelse af manuelle processer for indtastning af data, samt fuld integration til ERP-systemet. Effektiviteten i fakturahånderingsprocessen begynder med evnen til at kunne modtage, håndtere og arkivere alle typer leverandørfakturaer og relaterede dokumenter lige fra scannede papirfakturaer til PDF, EDI og andre typer e-fakturaer. Med et søgbart digitalt arkiv reducerer man også yderligere risikoen for at miste værdifulde dokumenter og fjerner typiske scenarier i det daglige, hvor man leder i skrivebordsskuffer og arkiveringsmapper for at finde fakturaer, som er arkiveret forkert. Den mest komplicerede og tidsrøvende omkring fakturahåndteringen og måske mest frustrerende aspekt i håndteringen af leverandørfakturaer er sammenligning og match af fakturaer mod indkøbsordrer og varemodtagelser. En medarbejder må indtaste, checke og sammenligne hver eneste faktura op imod PO/indkøbsordre linje for linje. Med front-end scanning og datafangst efterfulgt af en automatiseret og avanceret matchning på linie-niveau kan man fjerne den manuelle arbejdskraft og tidsforsinkelsen, der er forbundet med matchningen, samtidigt med at man forenkler kommunikationen til leverandøren for et tættere samarbejde og langsigtet partnerskab. Fakturaer uden afvigelser håndteres automatisk og kører Tematillægget er udgivet af Økonomiforum, i forbindelse med konferencen Den digitaliserede økonomifunktion

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

2014 Microsoft Rapporten

2014 Microsoft Rapporten 214 Microsoft Rapporten 3 Forord Kære læser, Consulting League har hermed fornøjelsen af at præsentere Microsoft Rapporten 214, hvor vi analyserer det danske Microsoft konsulentmarked med fokus på Microsoft

Læs mere

TEMA DELTAG PÅ KONFERENCE 24. OKTOBER 2013 I CINEMAXX KØBENHAVN OG OPLEV BL.A. Tilmelding på www.fs2013.dk

TEMA DELTAG PÅ KONFERENCE 24. OKTOBER 2013 I CINEMAXX KØBENHAVN OG OPLEV BL.A. Tilmelding på www.fs2013.dk ANNONCETILLÆG OKTOBER 2013 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED HERBERTNATHAN & CO. OG KOMMERCIELLE PARTNERE TEMA DISTRIBUERET MED BERLINGSKE & ÅRHUS STIFTSTIDENDE Foto: Scanpix DELTAG PÅ

Læs mere

Data Management. Tema

Data Management. Tema Data Management Tema Data Management handler om mange forskellige aktiviteter og discipliner med det centrale formål at sikre virksomhedens data og at sikre at værdien af disse data bliver realiseret.

Læs mere

FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION

FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION CFO CONTENT Vol. 3-2012 FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION SIDE 3 KRIG MOD KOMPLEKSITETEN DER ER PENGE TIL BUNDLINJEN Omfanget af kompleksitet i virksomhederne er støt stigende også i finansfunktionen.

Læs mere

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy K U N D E M A G A S I N F R A M I C R O S O F T D A N M A R K 0 1-2 0 0 7 W. CHAN KIM Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy ONLINE-HANDEL Banebrydende internetbutik er født til stordrift

Læs mere

Årsager til fejl i årsrapporter

Årsager til fejl i årsrapporter Årsager til fejl i årsrapporter Kortlægningsanalyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen September 2014 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27 1 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 FORORD TIL OPGAVESTRUKTUR...2 PROBLEMIDENTIFIKATION...3 BETRAGTNINGSNIVEAU OG SYNSVINKEL...4 METODE-, MODELVALG OG TEORIVALG...5 Afsnit 1...5

Læs mere

Outsourcing op på strategisk niveau

Outsourcing op på strategisk niveau Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce outsourcing Maj 2008 Outsourcing op på strategisk niveau Fra tidligere at dreje sig om produktion i tredjeverdens lande, er outsourcing

Læs mere

HerbertNathan & Co A/S

HerbertNathan & Co A/S ERP i Danmark 2009 Den uvildige evaluering af det danske ERP-marked Strategier, leverandører og løsninger, fakta og tal, branche og partnerforhold, forretningsprocesser, teknologier, prisstrukturer, anskaffelses-

Læs mere

INTERN REVISION Hvad bringer fremtiden? Et bud på fremtidens interne revision

INTERN REVISION Hvad bringer fremtiden? Et bud på fremtidens interne revision INTERN REVISION Hvad bringer fremtiden? Et bud på fremtidens interne revision 1 PROBLEMANALYSE...5 1.1 INDLEDNING...5 1.2 PROBLEMFORMULERING...6 1.3 STRUKTUR...8 1.3 METODE...9 1.3.1 Validitet og reliabilitet...10

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

COOP rider nu på en ledelsesbølge

COOP rider nu på en ledelsesbølge tidsskrift om personaleledelse I udgivet af Dansk HR 62013 Ledelsesmodel for næste generations ledere side 18 Lederudvikling hvad er det, og hvornår har det effekt? side 22 Bestyrelser i små virksomheder

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Specialeafhandling: Cloud Computing I et teknisk og stratgisk perspektiv. Cloud computing - i et teknisk og strategisk perspektiv 7

Specialeafhandling: Cloud Computing I et teknisk og stratgisk perspektiv. Cloud computing - i et teknisk og strategisk perspektiv 7 Abstract The thesis explores the unique opportunities that cloud computing has brought to the delivery of IT-services, both from a technical point of view and as a new business model. Very few businesses

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD

KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD Kan KMD øge sin effektivitet og konkurrenceevne ved at implementere Business Coaching og Narrativ organisationsteori i projektledelsen? Udarbejdet af:

Læs mere

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking #11 september 2011 FM Update Temaer: Sourcing benchmarking Leder FM er det kun for nørder? Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Forsiden: CFM konferencen på DTU 22.-23. august Kære FM er, Vi har jo talt om

Læs mere

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres DC Magazine oktober 2013 FORRETNINGSSYSTEMER Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres FORRETNINGSSYSTEMER side 18 Forøg konkurrencekraften med Datacon FORRETNINGSSYSTEMER side 14 Fakturaworkflow

Læs mere

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering Kandidatspeciale af Palle Bisgaard 12-01-2012 TITELBLAD Speciale af Palle Bisgaard ved Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg, med speciale

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST BASICO CONTENT Vol. 3-2014 FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES SIDE 3 SIDE 10 CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX Krisestemningen er på retur, men er de danske virksomheder

Læs mere

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR MARKETING OG ORGANISATION IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden Skrevet af: MADS MELBALLE (412386), HA.IT

Læs mere

Danske Investeringsforeninger et lukrativt marked, men for hvem?

Danske Investeringsforeninger et lukrativt marked, men for hvem? HD afhandling i Marketing management HD. 2. del, Aarhus Universitet, 2014 Titel: Danske Investeringsforeninger et lukrativt marked, men for hvem? Forfatter: Valdemar Stilling Vejleder: Morten Munksgaard

Læs mere

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling Annonce Denne temaavis er en annonce fra NextMedia Annonce Jeg er overbevist om, at mobiltelefonen vil blive et at de vigtigste midler til bankforretninger og betalinger i løbet af nogle år. Christian

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals!

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å a t f o r e n k l e h v e r d a g e n Få Kontrol over pengene Kundestyret udvikling I Mamut er vi optagede

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Udfordringer og overvejelser i forbindelse med IT-outsourcing

Udfordringer og overvejelser i forbindelse med IT-outsourcing Copenhagen Business School Kandidatafhandling Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Udfordringer og overvejelser i forbindelse med IT-outsourcing Morten Weber Olesen Med vejledning fra:

Læs mere