MemoBase. Relationship Management Technology. White Paper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MemoBase. Relationship Management Technology. White Paper"

Transkript

1 MemoBase Relationship Management Technology White Paper Indenfor hardware fordobles effektiviteten for hver 6-9 måneder. Hidtil har det ikke været muligt at overføre dette til software Udarbejdet af Søren Sommer og Mogens Esbech Side 1

2 Indhold: 1 Electronic Relationship Management (erm) 2 Behov for en ny metode til System Integration 3 Behov for 10 gange bedre performance indenfor Software 4 erm udbydere System Integratorer Nyetablerede virksomheder pplication Service Providers Software selskaber 5 Behov for en generisk datamodel 6 Behov for forretningslogik lagret som data 7 Den komplette arkitektur for data og forretningslogik 8 - Eksempler 9 Kontakt information Side 2

3 1 Electronic Relationship Management (erm) Set i et historisk perspektiv, har software altid været lig med fragmenterede løsninger. Det skyldes at opdragsgiverne har været lig med linieorganisationens ledere altså lederne fra økonomi, salg og marketing, produktion og personale. Opfyldelsen af linieorganisationens behov har ført til systemer, der går under betegnelserne ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), SCM (Supply Chain Management), e-business, e-commerce, Office etc. Hvert af disse systemer har sin egen database med et indhold, der er nøje afgrænset af de funktioner, der er knyttet til ansvarsområdet. Økonomifunktionen arbejder ikke med kunder, men med debitorer, og debitorer er lig med ubetalte fakturaer. nderledes er det i salg og marketing, hvor kunder er lig med omsætning, provisioner og markedsandele. Hovedparten af de systemer der findes i en virksomhed, er alene anskaffet med henblik på internt brug. Fusioner, køb og frasalg af virksomheder i en koncern har kompliceret IT-landskabet i mange virksomheder. Hensigten har normalt været at udfase de dårligste systemer og beholde de bedste, og derved forenkle drift og vedligeholdelse. I praksis har det vist sig at være betydeligt vanskeligere end det umiddelbart ser ud til. Kulturforskelle mellem to virksomheder, der fusionerer, afspejler sig i systemerne, og der er ofte juridiske forpligtelser i forhold til kunder og leverandører, der blokerer for valget af "den rigtige" tekniske løsning. ndre blokerende faktorer er forskelle i hardware, styresystemer, databaser og programsprog. Software er i disse år ved at blive reformuleret til at være lig med Relationship Management. Vi indser, at virksomheden er nødt til at dele sine informationer og funktioner med kunderne, partnerne og med leverandørerne. Vi indser, at grænsefladerne mellem en virksomhed og dens omverden, har ændret sig i relation til at udføre arbejde. Vi indser, at virksomhedens omverden er indstillet på at udføre arbejde, som ansatte tidligere tog sig af. Vi indser, at det ikke alene er et spørgsmål om villighed fra virksomhedens omverden,- det er ofte et krav med konsekvenser for konkurrenceevnen, hvis kravet ikke opfyldes. Det positive i udviklingen er, at omverdenen oplever en større grad af tilfredshed og dermed loyalitet. Samtidig kan virksomheden spare omkostninger ved omfordelingen af arbejde. Det er også positivt, at krydssalget lettes gennem en tættere elektronisk dialog med kunderne. Det negative i udviklingen er behovet for investeringer i nødvendig teknologi. Det er ikke billigt at gennemføre et integrationsprojekt for en række fragmenterede systemer. Det er heller ikke billigt at skifte systemerne ud med mere moderne standardsystemer eller rammesystemer. Det er velkendt, at eksempelvis en SP implementering, koster mange penge og kræver omstilling af virksomhedens forretningsgange,- og dermed en omstilling i virksomhedens kultur. Det negative i udviklingen er også forandringstempoet, som i dag er mange gange højere end for tyve år siden. IT skal kunne følge med. Men det har IT vanskeligt ved, fordi de processer for udvikling og implementering, der ligger bagved, ikke har fulgt med den generelle udvikling inden for forandring og forandringsledelse. Udviklingen af hardware har fulgt med. For hver 6-9 måneder fordobles hardwarekapaciteten til forholdsmæssigt uændrede priser. Derimod har tempoet i softwareudviklingen og implementeringen ikke ændret sig nævneværdig de seneste 10 år. Hvorfor ikke? Det skyldes, at de forandringer vi vil lave, bliver realiseret gennem en forældet metode. Først detailbeskriver vi det, der skal ændres,- så programmerer vi,- så tester vi,- og så retter vi de fejl, som testen ikke afdækkede, men som blev afdækket af Side 3

4 virkeligheden i et produktionsmiljø. Og i mellemtiden har verden forandret sig igen, så vi stadig er bagud i forhold til egne og omverdenens krav. Hvad skulle alternativet være? lternativet kaldes Structured Business Rules Objects Modeling. Denne metode eliminerer både kravspecifikationen og programmeringsfasen. I stedet oversættes ændringer i en virksomheds forretningslogik til data, der lagres i en database umiddelbart. Resultatet er færdig IT funktionalitet,- klar til test. MemoBase-metoden minder om "Iterative design" og "Extreme programming". Men uden de ulemper, der er kendt fra disse metoder, fordi det er en styret proces. Udgangspunktet er erm, der frembringer et single view af kunder, partnere og medarbejdere. Dette er grundlaget for modellering af objektorienteret forretningslogik. Oversættelsen af forretningslogik til data er nærmest at sammenligne med stenografi. Det tager kortere tid at oversætte forretningslogik til data, end det tager at nedskrive forretningslogik i en kravspecifikation,- altså som ord i et dokument. Her spares megen tid. Metoden har en anden vigtig gevinst, relateret til menneskets naturlige begrænsninger. Vi kan ikke overskue alle følgevirkningerne af vore beslutninger fra skrivebordet. Vi må se og prøve tingene af i virkeligheden,- eller i det mindste i et testmiljø. Herved opdager vi vores fejl, og kan foretage rettelser og justeringer. Denne proces skal have en meget kort turn around tid, fordi det er Nu, vi har det hele klart i hovedet. Om blot nogle få dage har menneskets glemselskurve gjort et pænt indhug i vores paratviden. MemoBase metoden er 10 gange så hurtigt som konventionel udvikling og implementering. På denne tiendedel af tiden opnås samtidig en højere kvalitet, fordi metoden tillader try-and-error processen. 2 Behov for en ny metode til System Integration SP og Oracle (eksempelvis) følger en vertikal produktudviklingsstrategi. De udvikler med det mål, at kunne levere alle nødvendige IT-funktioner til en virksomhed,- altså EN integreret løsning. Siebel og i2 (eksempelvis) følger en horisontal produktudviklingsstrategi. Siebel ønsker at være bedst indenfor Customer Relationship Management (CRM), mens i2 ønsker at være bedst indenfor Supply Chain Management (SCM). ltså to fragmenterede løsninger uden medfølgende integration. Systemintegratorer, som for eksempel Cap Gemini Ernst & Young og ccenture, kan gennemføre både en SP implementering, og en Siebel og/eller i2 implementering med tilhørende integration til et eventuelt tredje ERP system. En virksomhed, der ønsker hel eller delvis fornyelse af systemet, er godt hjulpet for udbuddet af standardsystemer er stort, - og udbuddet af systemintegratorer, der kan skabe sammenhæng i det store systemvalg, er også meget stort. Resultatet af et givet fornyelsesprojekt er imidlertid, at den virksomhed, der gennemfører projektet, er i fare for, billedligt talt: "t sælge sin sjæl". Enhver virksomhed har en "sjæl", der er relateret til originaliteten i dens produkter/ services og/eller dens måde at gøre forretning på. Det er denne "sjæl", sammen med tilhørende forandringer hen over tid, der er baggrunden for virksomhedens opståen og baggrunden for dens eksistens i fremtiden. Det er denne sjæl, der adskiller den enkelte virksomhed fra alle andre virksomheder i samme branche. En virksomheds "sjæl" afspejles direkte i virksomhedens data og i de forretningsregler, der er knyttet til disse data. Når en virksomhed køber et standardsystem, køber den i virkeligheden en samling forretningsregler, der kan eksekveres på en bestemt IT-platform. Hvis virksomhedens bestående forretningsregler kan rummes indenfor rammerne af standardsystemet, er det som udgangspunkt godt. Så er proble- Side 4

5 met blot, om nye forretningsideer, og dermed nye regler, også kan rummes indenfor rammerne af standardsystemet. Og kan de det, er det fortsat fint. I praksis går det ikke så let. Et standardsystem favner bredt over et antal brancher og et antal landegrænser. lene sprog og kulturforskelle i samme branche hen over et antal landegrænser, får et standardsystem til at svulme op i størrelse. Hvis standardsystemet også favner over et antal brancher, øges størrelsen af systemet betragteligt. Hvis standardsystemet ydermere skal dække alle linieorganisationens behov, fordi det er ET integreret system, så nærmer vi os grænsen for det muliges kunst. Og skal standardsystemet tillige gå i dybden, så vi sikrer at unikke forretningsideer, som vi først udtænker om et år eller to, også skal kunne understøttes af standardsystemet. Ja, så har vi passeret grænsen for det muliges kunst,- definitivt. Når standardsystemer er så svære at implementere, så skyldes det ikke, at der står dårlige udviklere bag. Det skyldes heller ikke, at de, der implementerer, er inkompetente. Det skyldes fortrinsvist, at systemerne er meget store og meget komplekse, samtidig med, at den enkelte virksomhed kun benytter 5-10% af systemets funktionalitet. Disse 5-10% er til gengæld spredt ud over omtrent 80% af systemets kildekode. Forretningsregler kan ikke fungere uden data. Så når en virksomhed køber et standardsystem, konverteres dataene både til den database, standardsystemet benytter, og til det databasedesign, som forretningsreglerne forudsætter. Databasedesignet er så komplekst, at kun specialister kan overskue tabellerne i databasen. Så en virksomhed, der implementerer et standardsystem mister en betydelig del af kontrollen med egne data, og mister dermed en betydelig del af kontrollen med udviklingen af de nye forretningsideer, der skal IT-understøttes. Er der ikke andre muligheder, som er mere fleksible? Og mere økonomisk fordelagtige? Jo, det er der! Ved at adskille data fra forretningslogik, opnår virksomheden kontrol med egne data. MemoBase som erm-center Kunder Fig. 1 Data Eget udviklet system(er) Partnere Web teknologi erm logik Generisk datamodel med single view Data Standardsystem(er) Medarbejdere Data Office system(er) Kilde: MemoBase /S dskillelsen finder sted ved at samle alle virksomhedens data i EN database, og lade den fungere som dataserver til de forskellige standardsystemer, som virksomheden foretrækker. Standardsystemerne vil ofte fortsat have deres egne databaser, men alle data replikeres ud i den fælles dataserver, der også fungerer som dataleverandør, når standardsystemet har brug for nye data. Denne disposition indebærer, at et bestående IT landskab kan betragtes ud fra ren funktionalitet,- altså forretningsreglerne. Bestående funktionalitet kan udskiftes helt eller delvist med ny funktionalitet. Samtidig er der hele tiden styr på de data, der er grundlaget for at drive den daglige forretning. Fremgangsmåden indebærer også, at en ønsket funktionalitet, som ikke Side 5

6 allerede findes i et af de bestående systemer, kan skabes enten konventionelt via et program, der kommunikerer med dataserveren, eller via MemoBase Business Rules Objects (forretningslogik, der optræder som en datatype i den fælles dataserver). Læs mere om Business Rules Objects (BRO) i næste afsnit. 3 Behov for 10 gange bedre performance indenfor Software Softwareudvikling og implementering har fulgt den samme metode i mange år: Funktionalitet tilvejebringes gennem et sæt af programmer, der kommunikerer med en eller flere databaser. MemoBase Business Rules Objects bryder fundamentalt med denne tradition, idet programmerne er elimineret fuldstændigt med denne metode. I stedet beskrives forretningslogik som rene data på lige fod med konventionelle data. På den måde opnås en performanceforbedring ved udvikling og implementering, der er på en faktor 10 sammenlignet med konventionel udvikling. Den nævnte faktor 10 øges yderligere betragteligt, hvis man kan genbruge komponenter, der i forvejen er skabt til at udføre den funktionalitet, man ønsker at implementere. Sammen med MemoBase systemet leveres en række standardkomponenter, som er skabt specielt til CRM, ERP, SCM og e- business. En virksomhed kan vælge fra et katalog og (uden separat betaling) udvælge de komponenter, der er behov for. Hvis der er brug for det, kan virksomheden derefter selv modificere funktionaliteten, så den passer perfekt til egne behov. Filosofien i Business Rules Objects er, på en økonomisk fordelagtig måde, at bringe kontrollen over data og funktionalitet tilbage til virksomheden. Filosofien er videre at skabe en hidtil uhørt kort turn-around tid, fra det tidspunkt en ny forretningsidé bliver undfanget til den er ITunderstøttet i et produktionsmiljø. Differentiering i forhold til konkurrenter, og i forhold til segmenter i markedet, er nu underlagt virksomhedens strategi og strategiske evner, og ikke længere de rammer, som et standardsystem sætter. Når et Business Rules Object skabes eller modificeres til højere eller lavere funktionalitet, minder det om måden, man stenograferer på. Der findes altså et tegnsæt, som er opbygget efter den måde, som mennesker tænker på. Efter 3 ugers uddannelse, kan man både skabe nye og modificere bestående objekter. Man har ikke behov for en IT-baggrund - blot en almindelig logisk sans - men folk med en IT-baggrund vil ofte lære hurtigere og have visse fordele efterfølgende, f.eks. i forbindelse med datamodellering, test og fejlsøgning. Visionen om at få et systemkompleks til at fungere som den menneskelige hjerne, hvor data og logik er lagret side om side, har været undervejs i mange år. MemoBase startede på dette projekt i Den gang var vi istand til at eliminere 80% af programmerne i et systemkompleks. Nu er de sidste 20% også væk. MemoBase Business Rules Objects understøttes af en generisk datamodel, - læs mere om dette i kapitel 5. 4 erm udbydere I fremtiden vil alle virksomheder være erm udbydere i en eller anden grad. Det er specielt virksomheder med mange interne og/eller eksterne relationer, for hvem det er vigtigt, at kunne styre relationerne og følge op på dem rettidigt. Et af de grundlæggende problemer med relationer i IT-sammenhæng, er skabelsen af en vedvarende datakvalitet. I dag er det muligt at samkøre forskellige databaser og eliminere dubletter med det formål at skabe et single view af den enkelte kunde, partner,leverandør, eller medarbejder. Men det nytter ikke meget, hvis vi umiddelbart efter mister dette single view, fordi det var et øjebliksbillede, vi fik skabt. Kravet er, at vi kan levere et single view, internt som eksternt, i alle kontaktpunkt- Side 6

7 erne og til enhver tid. Det vil sige på Internettet, i telefonen, ved møder etc. Der skal til enhver tid også bestå en tovejs responsmulighed, der tager sig af forespørgsler vedrørende produkter og administration, og som tager sig af nye ordrer. Fig. 2 MemoBase mellem fortidens og fremtidens systemer Gammelt ERP system Gammelt workflow system System Integratorer Til System Integratorer har MemoBase udviklet en række Business Rules Objects, der undersøger datakvaliteten fra et stort antal datakilder. Disse undersøgelser er rettet mod forekomsten af data, variationen i data og krydsafhængigheden af data, idet det i praksis viser sig, at den foreliggende dokumentation af data ikke modsvarer virkeligheden. Der er udviklet objekter til at finde dubletter og slå disse sammen, samtidig med at historikken bevares i et single view. D T D T D T Gammelt ordrehåndteringssystem Integrationslogik (erm) Generisk datamodel (single view) Der er udviklet objekter, der udveksler data mellem et antal produktionssystemer, samtidig med at regelværket for korrekt datakvalitet er aktivt. repository og Business Rules Objects til styring af forretningslogik. For systemintegratorer kan MemoBase fungere som det data-layer, der gør det muligt, at integrere bestående systemer. Eller det data-layer, der gør det muligt, at udskifte bestående systemer med en fortsat forbindelse til fortiden, mens fremtiden skabes. D T D T Nyt ERP system Nyt workflow system Kilde: MemoBase /S Nystartede virksomheder Nystartede virksomheder har den fordel, at de ikke er belastet af en IT fortid. Til gengæld har de den ulempe, at det forretningskoncept som virksomheden er bygget på, næsten altid viser sig utilstrækkeligt i forhold til virkeligheden. Der er normalt behov for mange justeringer af forretningslogikken i det første 1-2 år efter opstarten. Og der er desværre utallige eksempler på, at kassen løber tør for penge i denne fase, fordi der fra starten er valgt en forkert teknologi,- herved forstået konventionel teknologi. Til nystartede virksomheder har MemoBase udviklet en meget omfattende serie af Business Rules Objects, der i EN integreret database løser ERP, CRM, SCM og e- business funktionalitet. Ud over at få adgang til konkret og nødvendig funktionalitet her og nu, er fordelen altså, at disse objekter kan ændres meget hurtigt i funktionalitet. Det kan ske i takt med at behovet opstår - og behovet VIL opstå for en nystartet virksomhed. Der er bare ingen, der på forhånd ved hvilke påvirkninger, der nødvendiggør disse ændringer. Der er udviklet objekter, der kan sende data til beregningsmotorer, starte disse,- og modtage resultatet. Dette kan ske i såvel batch som realtids mode. Der er udviklet objekter, der kan udnytte Web'et i e-business initiativer. Der er udviklet objekter, der kan udveksle XML dokumenter baseret på et XML For en nyetableret virksomhed er MemoBase løsninger via en pplication Service Provider specielt velegnede. pplication Service Providers (SP) Mange har sympati for visionen om en SP leverandør, der både leverer IT-funktionalitet, datakraft og help desk. Problemet er Side 7

8 imidlertid, at de SP'er vi har set indtil videre, tænker konventionelt i standardsoftware og serverløsninger. Det betyder, at besparelserne ved stordrift udebliver, fordi der i virkeligheden er tale om megen smådrift på et "stort" sted. Den praksis giver hverken nævneværdige besparelser eller ny fleksibilitet i kundernes behov for IT funktionalitet. Til SP'er har MemoBase udviklet Multi Master funktionalitet. Det betyder, at en MemoBase installation kan håndtere et vilkårligt antal virksomheder, med hver sit eget datadictionary og hver sin egen database der rummer både de konventionelle data, og de data der styrer virksomhedernes forretningslogik. Den serie af Business Rules Object, der gratis står til rådighed for nystartede virksomheder, står også til rådighed for SP'ere, og de kan hurtigt modificeres til de segmenter i markedet, som SP'eren finder mest attraktive. Software firmaer De softwarevirksomheder, der har en horisontal markedsstrategi, - altså dem, der løser et fragment, som f.eks CRM i et antal brancher, - må nok se sig alvorlig truet af de softwarevirksomheder, der har en vertikal markedsstrategi. Kunderne vil nemlig have færre og mere sammenhængende systemer. De fleste kunder har den holdning, at de hellere vil fravælge den ypperligt gode 5-10% af funktionaliteten på ét område, mod til gengæld at få noget, der hænger sammen. Det gælder også hen over release skift, der gerne må komme hyppigt hvis systemerne hænger sammen. Gør de ikke det, kan et releaseskift forårsage betydelige problemer og omkostninger. Til softwarevirksomheder har MemoBase udviklet integrationsfaciliteter til såvel andre software virksomheders produkter som til "legacy systems" (systemer udviklet af virksomheden selv). Således fungerer MemoBase som den "adapter", der får et fragmenteret system til at hænge sammen med et større system landskab. Læs mere nedenfor, hvordan filosofien i MemoBase konkret er udformet. 5 Behov for en generisk datamodel Hvis alle data i en virksomhed skal samles i én database, - både de data vi kender i dag og de data vi ikke kender i dag, - så er det nødvendigt at være i besiddelse af en generisk datamodel. ltså en model, der på konkret record plan, kan absorbere LT. Det er ikke nogen let opgave at løse. Det ved de, der har arbejdet med DataWare House i nogle år. I MemoBase systemet findes en generisk datamodel, der oprindelig er tænkt som en ren filosofi om data og datasammenhænge. I første release af MemoBase, der udkom i 1983, var denne filosofi bygget ind som en integreret del af softwaren. Styrken i filosofien er, at uanset hvad der sker i fremtiden, vil datamodellen kunne rumme det. lt, hvad der vil ske i fremtiden kan udtrykkes ved: - nye produkter (P) - nye grupperinger (G) - nye mennesker (M) - nye relationer - de dertil knyttede nye begivenheder (transaktioner) Fremtiden rummer, holistisk set, ikke andre muligheder for begivenheder. Filosofien handler ikke kun om konventionelle data. Den handler også om, at forretningslogik kan udtrykkes som data. t tænke på denne måde er et IT-historisk paradigmeskifte, med enorme effektivitetsfordele. Vi skriver forretningslogik ind i en database som rene data. Vi tillader, at det er virksomheden selv, der gør dette, og at det kan ske uden brug af IT folk. Der opstår således en frihed, som ikke er set før. Virksomheden kan samle hele sin intellektuelle kapital (logik og data) i en og Side 8

9 samme database, og kan selv ajourføre denne kapital fra minut til minut. Tænk at kunne træffe nye store strategiske beslutninger, eller justere på bestående, og se resultatet på en brøkdel af den tid, der kendes i dag. Det er frihed, som flytter grænser og konkurrencekraft. Med forretningslogikken lagret som data og med en generisk datamodel, står vi med et "backbone", der rummer hele virksomhedens intellektuelle kapital. l viden kan nu distribueres til medarbejdere, kunder og partnere gennem intranettet, ekstranettet og Internettet. lt hvad der behøves er en browser. 6 Behov for forretningslogik lagret som data Når den generiske datamodel er på plads, mangler der en metode til at beskrive forretningslogik som data. Det er nødvendigt for at en enkelt database både kan rumme konventionelle data og logiske data, og være i stand til at eksekvere sig selv, styret af enten bestemte begivenheder eller af en "timer". Den menneskelige hjerne tænker i logiske trin. Først gør vi det her, og så gør vi det her som det næste. Hjernen regner og sammenligner, - og benytter checkpoints, for at finde ud af om en given retning er rigtig. Hjernen arbejder med synonymer, og den ved godt at en plæneklipper er det samme som en græsslåmaskine. Ved at adoptere disse ting fra den menneskelige hjerne, og derefter definere et datasymbol for hver funktion, var det muligt at skabe et sammenhængende symbolsprog, der kan udtrykkes ved rene data. Det var dette udviklingsarbejde, som førte til MemoBase Business Rules Objects. Med omkring 75 "symboler" kan vi beskrive al tænkelig forretningslogik. Skrive Tælle Sortere Sammenligne Udregne Huske Læse tabeller Importere Eksportere Skrive rapporter Skrive breve Skrive s Skrive SMS Skrive labels Finde dubletter Sammenlægge dubletter Starte andre Objects Starte special Objects 7 Den komplette arkitektur for data og forretningslogik Kernen i systemet er en datamodel, der er så rummelig og abstrakt, at den kan beskrive LT. Modellen kalder vi PGM (fig. 3). P'et står for Produkter - både materielle og immaterielle produkter. G'et står for Grupperinger af Mennesker for eksempel husstande, afdelinger, virksomheder, koncerner, lande etc. M'et står for Menneske. Man kan også sige, at P'et står for Udbud og at G og M står for Efterspørgsel. lt hvad vi mennesker foretager os er at udbyde og efterspørge. Og det gælder i alle livets forhold, både som privatpersoner og som erhvervsaktive. Når vi kender udbud og efterspørgsel også den latente efterspørgsel - er det blot et spørgsmål om at knytte relationerne. Derved vises en markedsplads for det der er sket,- det der sker lige nu,- og det der vil ske i fremtiden. Hvad kan et Business Rules Object så? Det kan f.eks.: Læse Side 9

10 Generisk objektorienteret model for data og logik G Grupper Fig. 3 Niveau 1 P Produkter PGM Relationer Statiske Data PGM M Mennesker GT Gruppebegivenheder Niveau 2 PT Produktbegivenheder RT Relationsbegivenheder Datamodellen sigter på at skabe den totale markedsplads for LT. Læg mærke til at datamodellen integrerer de to markedspladser business-to-consumer (via PM) og business-to-business (via PG og PGM). Det er vigtigt for virksomheder, der arbejder på begge markeder at have et single view begge steder. PGM og relationerne imellem P, G og M udgør en bestemt type af data, som vi kalder for Temporær Statiske Data. Det kalder vi dem, fordi disse data er kendetegnet ved at have en vis levetid. Et produkt har en vis levetid ligesom et menneske og en gruppering har det. I løbet af en levetid sker der en række begivenheder, som det kan være svært at holde rede på. Der købes og sælges. Der forespørges. Der forhandles. Der reklameres. Der udtrykkes tilfredshed osv. MT Dynamiske Data Transaktioner Menneskebegivenheder Disse begivenheder kalder vi Dynamiske Data. De Dynamiske Data lagres som transaktioner i datamodellen og bliver tilknyttet P, G, M, PG, GM, PM eller PGM. Yderligere opdeles transaktionerne i logiske GL Gruppelogik Niveau 3 PL Produktlogik RL Relationslogik Logik Data Objekter ML Menneskelogik grupper, som kaldes systemer. Det opstår nogle helt unikke muligheder for datamining, når man sondrer mellem Temporær Statiske Data og Dynamiske Data. Hvis man opdager noget specielt i PGMdelen af datamodellen, kan man afdække hvad der er sket, ved at se hvilke begivenheder, der er indtruffet eller ikke indtruffet. Omvendt kan man stå med nogle begivenheder og afdække de mennesker, der står bag. Kilde: MemoBase /S Usædvanlige segmenteringer og overvågning af segmenter eller trends på markedet, er også muligt med PGM datamodellen. Man kan overvåge et segment og få systemet til automatisk at varsle de personer, som er ansvarlige for pågældende marked. 8 Eksempler Eksempel på systemintegration. Vital Forsikring Norges største livsforsikringsselskab Vital, anvender MemoBase til at skabe et single view af sine kunder. Via BRO s overvåges udviklingen i de forskellige kundegrupper og resultatet publiceres på virksomhedens Intranet. ndre Business Rules Objects "fodrer" løbende work flow management systemet med et opdateret kundebillede, og atter andre arbejder konstant med rengøring af kundedata. IF Forsikring IF Forsikring - Skandinaviens største forsikringsselskab - anvender MemoBase til at skabe et single view af kunder, såvel private som virksomheder. Systemet ud- Side 10

11 sender spørgeskemaer og tilbud styret af begivenheder på enkeltkunde niveau. Kunderne har via adgang til en samlet forsikringsoversigt, til detaljer om de enkelte forsikringer, til at følge et skadesforløb og til at foretage ændringer og skadesanmeldelser. På et tidspunkt gennemførte If en benchmark, hvor MemoBase og et amerikansk CRM-værktøj skulle producere 1 million breve. Vores løsning var 19 gange hurtigere end den amerikanske konkurrent. Eksempel på nystartet virksomhed: Vejr2 (www.mitvejr.dk) Vejr2 opbyggede på 2 måneder en Internetløsning til lokale vejrudsigter, indeholdende håndtering af nye vejrdata hver time, håndtering af abonnementer til vejrafhængige virksomheder, udsendelse af varsler ved individuelt definerede vejrbegivenheder, CRM til nysalg, krydssalg og bevaring og ERP til bogføring og håndtering af debitorer og kreditorer. lt sammen i én datamodel med PGM og Business Rules Objects. TradeFacta.com (http://www. tradefacta.com/) TradeFacta er en international business-tobusiness portal, hvor virksomheder kan finde produkter og distributører. Bag portalen ligger en MemoBase datamodel med 2,2 millioner virksomheder og et synkroniseret brancheregister. Desuden er der et tilknyttet baglokale til administration salg og CRM. Sitet fungere på dansk, engelsk, norsk, svensk og italiensk. lle tekster og oversættelser styres også i en MemoBase datamodel. Hele systemet er opbygget af 3 mand på 2 måneder. Eksempel på Web udvikling McDonald's Danmark Ronald McDonald Fødselsdagsklub driftes i Danmark. Norge og Sverige i en MemoBase database. Medlemmerne har adgang til databasen via Internettet, restauranterne via McDonald's Extranet og klubbens administratorer via særlige passwords på Internettet. Business Rules Objects renholder databasen, udsender fødselsdagsbreve, håndterer lokale kampagner og overvåger den samlede udvikling. Eksempel på direct marketing: NWB (www.anwb.nl) Den hollandske automobilorganisation NWB har siden 1988 anvendt MemoBase til at styre direct marketing kampagner til sine 3,6 millioner medlemmer. l segmentering og anden kampagnelogik oprettes af marketingafdelingens ansatte som Business Rules Objects, typisk 2-4 kampagner pr. uge. Systemet bidrager både til store besparelser og til store indtægter. I 2002 er systemet blevet downsized fra mainframe til pc-server, hvilket yderligere bidrager med besparelser. 9 Kontakt information Mogens Esbech, dministrerende direktør og systemarkitekt. MemoBase Selsmosevej 2, vest, 3.sal 2630 Tåstrup Tlf.: Fax: Søren Sommer, Udviklingschef og projektleder. MemoBase Fredericiavej Vejle Tlf.: Fax: Side 11

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug. Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011

Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug. Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011 Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011 Formål og agenda Formål Vi vil på denne workshop diskutere:

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning.

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. idq MDM Edition Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. Hvad er Master Data Management? Master Data

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

APEX i Praksis Martin B. Nielsen. Navn. MBNDATA Emne

APEX i Praksis Martin B. Nielsen. Navn. MBNDATA Emne APEX i Praksis Martin B. Nielsen Navn MBNDATA Emne Foredragsholderen Oracle/APEX Arkitekt/udvikler/DBA Siden Oracle v.5 (1988) APEX Siden 2007, men før (Database provider, HTMLDB) MBNDATA siden 1996 MBNDATA

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

SVEA Inkasso. Klub Danmark medlemmer

SVEA Inkasso. Klub Danmark medlemmer SVEA Inkasso Klub medlemmer Kontakt: Christian Olsen Telefon: 48 16 94 40 Mobil: 27 52 20 57 E-mail: christian.olsen@sveainkasso.dk 2 (5) Præsentation af Sveakoncernen Svea er et af Nordens største privatejede

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Etablering af et Ledelsescockpit... og som understøtter forretningsplatformen!

Etablering af et Ledelsescockpit... og som understøtter forretningsplatformen! Etablering af et Ledelsescockpit... og som understøtter forretningsplatformen! Opbygning og forankring af en robust ledelsesplatform på 3 måneder /Finn Henrik Hansen Slide 1 Nulpunktsmodellen, MSEK 1 Refleksion

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Den forretningsorienterede mobile IT strategi

Den forretningsorienterede mobile IT strategi Den forretningsorienterede mobile IT strategi v/ Bo Snitkjær Nielsen bsn@globeteam.com 5. Oktober 2011 Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Indhold Den forretningsorienterede mobile IT strategi Hvorfor

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall 1 Microsoft Dynamics AX Scanfak Fall 16 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge administrative rutiner ved håndtering af kreditor

Læs mere

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005 Ledig 28. februar 2005 Født 1968 Civilstand Gift, 2 børn IT-erfaring Siden 1988 Personprofil Gunnar har gennem de seneste 15 år arbejdet med mange forskellige aspekter af systemudvikling inden for en bred

Læs mere

Marked. Udbyder U n u s e d. S e c t i o n. Sli de s be for e 1st Se cti on Di vid er. Unu sed Secti on Spa ce 1. U n u s e d. S p a c e.

Marked. Udbyder U n u s e d. S e c t i o n. Sli de s be for e 1st Se cti on Di vid er. Unu sed Secti on Spa ce 1. U n u s e d. S p a c e. Unu sed Secti on Spa ce 1 Udbyder U n u s e d S e c t i o n S p a c e 2 Sli de s be for e 1st Se cti on Di vid er Marked U n u s e d S e c t i o n U n u s e d S e c t U n u s e d S e c t Un us ed Se cti

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Skalerbar CRM løsning

Skalerbar CRM løsning Skalerbar CRM løsning Cubizz eksperter i effektiv afsætning! Cubizz Mission Vores mission er at hjælpe vores kunder med at øge omsætningen, men til en lavere omkostning pr. omsætningskrone dvs. mere effektivt

Læs mere

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski Partner session 1 Mamut One Temadag 12. & 13. august 2009 Antonio Bibovski Agenda Mamut ONE Leverance En god investering for dine kunder Mamut Online Desktop Installation i praksis Mamut Validis Analyseværktøj

Læs mere

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing?

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? White Paper Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? Udarbejdet for KMD af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow Carsten Schmidt, Managing Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010

Læs mere

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5 IT OG LOGISTIK It som salgsværktøj i butikken 2 It som forretningsunderstøttelse 3 Oms 3,9b Hjemmesiden 4 HTH er ordreproducerende 5 It i administrationen 6 1 IT SOM SALGSVÆRKTØJ I BUTIKKEN Kunder gribes

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Keynote. Dit SharePoint intranet - nu og i fremtiden. #WizKonf2015. 11. marts 2015 Webtop A/S

Keynote. Dit SharePoint intranet - nu og i fremtiden. #WizKonf2015. 11. marts 2015 Webtop A/S Keynote Dit SharePoint intranet - nu og i fremtiden #WizKonf2015 1 Godt nyt - Skandinaviens største og hurtigst voksende SharePoint intranetløsning Antal Wizdom kunder Antal Wizdom brugere 155,417 5 19

Læs mere

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder TM - er NEM IT til alle virksomheder Introduktion Virksomheder bør ikke stræbe efter de alt omfattende visioner og tro, at de med analyse og projektmodeller kan udvikle den optimale digitale løsning. I

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence)

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Kundelivstidsværdi, Customer Insights, Customer Life Time Management, Customer Life Time Value, CRM strategi, kundeloyalitet osv. Det

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps Wizdom med forretningsapplikation 1 Wizdom Business Apps Dan Thomsen 1 Dan Thomsen Har arbejdet med forretnings applikationer til SharePoint med store danske og internationale virksomheder Har arbejdet

Læs mere

Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12

Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12 Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12 Andreas Johannsen Communications Manager & Co-founder andreas@synkron.dk www.synkron.dk Om Synkron Synkron har lavet CMS siden '97 Markedsledende

Læs mere

Agenda. Kort om YouSee. Udfordringer & Vision. Setup & Dataflow. Dynamikken i løsningen. Resultater og femtiden

Agenda. Kort om YouSee. Udfordringer & Vision. Setup & Dataflow. Dynamikken i løsningen. Resultater og femtiden Agenda Kort om YouSee Udfordringer & Vision Setup & Dataflow Dynamikken i løsningen Resultater og femtiden Agenda Kort om YouSee Udfordringer & Vision Setup & Dataflow Dynamikken i løsningen Resultater

Læs mere

Web CMS kontra Collaboration

Web CMS kontra Collaboration Web CMS kontra Collaboration Sammenligning mellem Sitecore og Sharepoint Lars Fløe Nielsen, Evangelism ln@sitecore.net Page 1 Sitecore har dyb integration til Microsoft Sitecore har integration til mange

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

Identity Access Management

Identity Access Management Identity Access Management Traditionel tilgang til Identity & Access Governance-projekter, udfordringer og muligheder Alex Sinvani ais@dubex.dk Dubex A/S Formålet Opbygge en god konceptuel baggrund for

Læs mere

En præsentation af Primavera Risk Analysis

En præsentation af Primavera Risk Analysis En præsentation af Primavera Risk Analysis Vælg i menuen: Om West Soft Om Oracle Primavera Alment om Risk Analysis Vores forretningsidé er at tilbyde vores kunder Forbedret projekt- og porteføljestyring

Læs mere

Adresse: TailorMade ApS Høgevej 12 3400 Hillerød. Kontakt: Telefon 4825 3539 info@tailorsoft.dk www.tailorsoft.dk

Adresse: TailorMade ApS Høgevej 12 3400 Hillerød. Kontakt: Telefon 4825 3539 info@tailorsoft.dk www.tailorsoft.dk Adresse: TailorMade ApS Høgevej 12 3400 Hillerød Kontakt: Telefon 4825 3539 info@tailorsoft.dk www.tailorsoft.dk Kompetencer: Vores ansatte har kompetencer indenfor salg, projektledelse og udvikling Største

Læs mere

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak 1 Microsoft Dynamics Fall 16 AX Scanfak 1 2 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge og kedelige administrative rutiner ved håndtering

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

InsuBiz. Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul

InsuBiz. Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul InsuBiz Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul Om Horsens Kommune Horsens Kommune Horsens Kommune har

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL

CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL Dynamics for Partners GET THE BUDGET RIGHT! Læg nøjagtige budgetter med væsentlig mindre arbejdsindsats og brug i stedet tiden på at vurdere tallene og lægge planer for

Læs mere

Dynamics AX 2012 (og AX 7) v. Benny Jepsen, Chief Solution Architect, EG A/S

Dynamics AX 2012 (og AX 7) v. Benny Jepsen, Chief Solution Architect, EG A/S Dynamics AX 2012 (og AX 7) v. Benny Jepsen, Chief Solution Architect, EG A/S Agenda Overordnet om AX og i hvilken retning går udviklingen? Intro til AX 2012 og brugeroplevelsen Dynamics AX i en koncern/i

Læs mere

Hvor er Call Centrets serviceaftaler?

Hvor er Call Centrets serviceaftaler? Hvor er Call Centrets serviceaftaler? v. Ole Westergaard Westergaard CSM om Westergaard CSM Westergaard CSM er markedsledende rådgivere indenfor Customer Service Management (CSM). Vi udvikler kundeserviceorganisationer

Læs mere

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi Virksomhedens informationssystem Systembeskrivelse II IT og økonomi Det elektroniske kontor Elektronisk dokumenthåndtering Hvordan omlægger vi arbejdsgange, så elektronikken styrker vores arbejde? Data

Læs mere

Fælles Bibliotekssystem

Fælles Bibliotekssystem Fælles Bibliotekssystem Møder med leverandører af 3. partssystemer, der integrerer til FBS Afholdt d. 22. og 23. oktober 2014 Spørgsmål til organisation, rammeplan og tilslutningsforløb: 1. Hvem leverer

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København Forelæsning 3: E-R modellering 17. februar 2005 Forelæser: Rasmus Pagh Forelæsningen i dag Datamodellering hvad, hvornår, hvorfor og hvordan? Business

Læs mere

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Tilsted Web HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Nye muligheder med Content Management Systemer (CMS) til vedligeholdelse af hjemmesider, web- og intranetløsninger. CMS betyder nem vedligeholdelse og

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 03.07.2013 fået 17 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 03.07.2013 fået 17 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 04.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

ERPower365. Sådan vælger du en ERP-løsning. 5 gode råd. så du optimerer processen og sparer penge

ERPower365. Sådan vælger du en ERP-løsning. 5 gode råd. så du optimerer processen og sparer penge Sådan vælger du en ERP-løsning 5 gode råd så du optimerer processen og sparer penge Forord Sådan vælger du en ERP-løsning 5 gode råd, så du optimerer processen og sparer penge Dette whitepaper indeholder

Læs mere

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System De sidste par år er internettet gået fra at være endnu en marketingaktivitet for de fleste organisationer til at blive et strategisk og forretningskritisk

Læs mere

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

Få mere succes med email marketing Velkomst flow og drop-basket flow mm. MailPlatform.dk - 2012

Få mere succes med email marketing Velkomst flow og drop-basket flow mm. MailPlatform.dk - 2012 Få mere succes med email marketing Velkomst flow og drop-basket flow mm. MailPlatform.dk - 2012 Ordbog ECP = ecommerce platformen, dvs. shop systemet. EMM eller ESP = E-mail marketing platformen FB = FaceBook

Læs mere

DONG Energy OPEN TEXT Streamserve

DONG Energy OPEN TEXT Streamserve DONG Energy OPEN TEXT Streamserve Torben M Christiansen/Gert Grubbe Nielsen CCM Næstved den 12.11.2014 Agenda Hvem er DONG Energy? Hvordan bruger vi Streamserve? Hvordan forbedrer vi vores kundeoplevelse-

Læs mere

Visualisering. Kan opdeles i 2 dele Præsentations værktøj Portal

Visualisering. Kan opdeles i 2 dele Præsentations værktøj Portal Innofactor Plc 2000-2012 Visualisering Stigende krav til visualisering Brugervenlighed - flere brugere skal kunne anvende og lave visualiseringer Dynamisk Æstetisk Flere forskellige former for visualiseringer

Læs mere

Internationale partnerskaber skaber salg!

Internationale partnerskaber skaber salg! Internationale partnerskaber skaber salg! GLOBAL BUSINESS DAY 12.JUNI 2009 Anna Marie Dyhr Ulrich Hvorfor er virksomhedens valg af agenter og distributører ofte præget af tilfældigheder?? TYPISKE SITUATIONER:

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

ODIN. eshop for IT-forhandlere

ODIN. eshop for IT-forhandlere ODIN eshop for IT-forhandlere Når vi snakker om løsninger indenfor IT branchen så er det svært at komme udenom Emini. Vi har arbejdet sammen med dem i flere år og for Scribona har vores webløsning været

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Din virksomhed Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Lars Forsendelse og modtagelse Lars holder styr på forsendelser og modtagelser af varer. Han er også team leder for for

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Kunsten at have fuldkommen kontrol

Kunsten at have fuldkommen kontrol Kunsten at have fuldkommen kontrol ProArc giver dig fuldkommen kontrol over dine informationer under alle tekniske projekters faser lige fra planlægning og konstruktion til drift og vedligeholdelse uanset

Læs mere

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen Web services i brug Anvendelse uden for biblioteksverdenen Agenda Visionen bag webservices Tre cases Et kig fremad Nordija Etableret i marts 1998 Udviklingsprojekter Forretningskritiske applikationer Komponenter

Læs mere

Strategisk udvikling af SMV 28.01.2008

Strategisk udvikling af SMV 28.01.2008 Strategisk udvikling af SMV 28.01.2008 Perspektivering af fælles udfordringer i resultaterne fra interviewrunden 28.01.2008 Strategisk udvikling af SMV er 1 Dagsorden Kort om interviews / referater (arbejdspapirer)

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

PRINCE2 - et strategisk valg

PRINCE2 - et strategisk valg PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov

Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov Et webbaseret værktøj som gør informationerne og tallene i virksomhedens forretningssystemer tilgængelige for alle ansatte Visma

Læs mere

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT?

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorforhar vi projekter? Resultater! Fokus på en opgave der ikke er mulig i linjeorganisationen Arbejde på tværs af en organisation Afgrænsning af styringsområde Bedre styring

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG INDKØBSPOLITIK HANSENBERG revideret den 19. februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik... 3 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 4 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv projektorienteret produktion Velkommen til seminaret Effektiv projektorienteret produktion Styrk overblikket, og reager i tide på udsving i projektets

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere