CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST"

Transkript

1 BASICO CONTENT Vol FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES SIDE 3 SIDE 10 CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX Krisestemningen er på retur, men er de danske virksomheder og deres ledelser klar? Patty McCord, tidligere Chief Talent Officer hos Netflix, besøgte for nylig Basico til et særdeles spændende arrangement om performance management. SIDE 5 SIDE 12 BASICO SURVEY 2014: TENDENSER I FINANCE NYT FORRETNINGSOMRÅDE: FINANCE IT Resultaterne af Basico Survey 2014 foreligger nu. Her får du en smagsprøve på nogle af tendenserne. Som følge af vores kunders stigende afhængighed af kritiske forretningssystemer og IT ikke mindst indenfor Finance har vi udvidet vores services med Finance IT. SIDE 8 FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES Med inspiration fra USA og England har Basico rystet posen og indført en helt ny type erhvervsjuridisk rådgivning i Danmark. 1

2 AF ANDERS OLESEN LEDER KLAR TIL VÆKST Dette nummer af Basico Content står i vækstens tegn. Vi oplever en tiltagende optimisme, og at der atter er ved at komme gang i hjulene. Det kommer blandt andet til udtryk ved et stigende antal projekter hos vores kunder og en øget mobilitet blandt økonomifolk. Vi bringer artiklen: CFO ens rolle: organisering for vækst på side 3. Mange CFO er har i de seneste år med god grund fokuseret indad i bestræbelserne på at tilpasse virksomheden til en periode med lavere vækst end i de glade 00 ere. Når pendulet nu svinger den anden vej igen, så er det vigtigt, at CFO en følger med og skaber optimale rammer for vækst. En virksomhed, som har oplevet betydelig vækst, er amerikanske Netflix. Basico afholdt for nylig et netværksmøde om performance management med selskabets hidtidige Chief Talent Officer. I dette nummer af Basico Content kan du læse en række interessante pointer fra Netflix om, hvordan man skaber de bedste rammer for vækst og høj performance. Basico har i løbet af sommeren og efteråret gennemført en spørgeskemaundersøgelse for at afdække de seneste tendenser inden for organisering af finance-funktionen i danske virksomheder. Læs om resultaterne på side 5 og bestil rapporten. BASICO CONTENT ANSV. REDAKTØR: ANDERS OLESEN OPLAG: BASICO CONTENT ER BASICOS NYHEDSBREV. DET UDKOM- MER 3-4 GANGE ÅRLIGT OG HANDLER OM ALLE TÆNKELIGE PROBLEMSTILLINGER INDEN FOR ØKONOMIFUNKTIONEN. FORSIDEFOTO: LARS SVANKJÆR UDGIVES AF: BASICO PHILIP HEYMANS ALLÉ 3, HELLERUP SØREN FRICHS VEJ 42B 8230 ÅBYHØJ TLF: Hos Basico står den også på vækst, og vi har for nylig udvidet vores ydelser med Legal Services og Finance IT. Samtidig har CFO Content skiftet navn til Basico Content. Læs om vores to nye spændende service lines på side 8 og 12. Vi håber, at dette nummer af Basico Content giver dig inspiration til, hvordan du bedst håndterer væksten, som forhåbentlig også rammer din virksomhed. God læselyst! 2

3 AF JACOB POULSEN CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST DAGBLADET BØRSEN HAR I FLERE ARTIKLER I SEPTEMBER OG OKTOBER SAT FOKUS PÅ BEHOVET FOR VÆKST I DANMARK. KRISESTEMNINGEN ER PÅ RETUR, MEN ER DE DANSKE VIRKSOMHEDER OG DERES LEDELSER KLAR? Krisen kom næsten ud af det blå, og mange virksomheder blev fanget på det forkerte ben. Planer om vækst og investeringer blev skrottet. Finansiering blev et issue, og NWCtiltag kom på dagsordenen overalt. Dernæst kom nedskæringer, omstruktureringer, slankninger etc. Optimismen er på vej tilbage, men frygten for at krisen kan komme tilbage lurer. Frygten kan afholde os fra at investere i vækst, men faktisk er der flere tiltag, som CFO en kan sætte i gang, uden at investeringsbudgettet springes. I denne artikel ser vi nærmere på, hvordan virksomhedens organisering både kan være en vækstbarriere og en vækstenabler. ORGANISERING AF FORRETNINGEN Siden krisen begyndte i 2008, har de fleste organisationsændringer i større virksomheder været lig med sammenlægning af enheder. Disse tiltag har ofte været vellykkede ud fra et rent omkostningsmæssigt synspunkt. Sammenlægning af enheder har gjort det nemmere at skære 5, 10 eller flere procent af en given funktion. Men det kan have hæmmet muligheden for, at virksomheden kan gribe vækstagendaen. I et vækstscenarie kan store enheder være hæmmende for væksten for med størrelse følge ofte langsommelighed og en træghed, som betyder, at muligheder for vækst misses. TID TIL AT ORGANISERE SIG FOR VÆKST Hvor krisen betød sammenlægninger, er det nu tid til at overveje organiseringen med henblik på at skabe en mere agil struktur, som gør virksomheden klar til vækst (og andre forandringer) uden at sætte de opnåede stordriftsfordele over styr. Her kan CFO en spille en væsentlig rolle. En række forhold i den økonomiske styring kan indeholde konflikter mellem fokus på effektivisering og fokus på vækst, og i det spil er det afgørende, at der vælges en organisering, hvor disse problemer reduceres. Vi gennemgår her kort følgende muligheder for at skabe mere enkle og agile organisationer: Tværorganisatoriske teams Selvstændige enhed Spin-outs Vækstoptioner Tværorganisatoriske teams En måde at jagte vækst på, er ved at sammensætte en bred vifte af kompetencer og ressourcer i et selvstændigt tværorganisatorisk team på fuld tid, som får til opgave at bringe et eksisterende produkt til nye markeder/kunder eller på anden vis forfølge en potentiel markedsmulighed. Men hvad der kan være naturligt for medarbejderne i forretningen, kan nemt bremses af interne regnskaber, hvor længere udlån af medarbejdere vil lægge et omkostningspres på den leder, som afgiver de pågældende ressourcer. De udlånte medarbejdere skal dækkes ind, og en eventuel meromkostning ved at dække ind med midlertidige medarbejdere fremstår ofte som en overskridelse af budgettet eller stigning i omkostninger, selv om det vedrører et andet initiativ. Økonomifunktionen spiller en stor rolle i sin håndtering af opfølgning på regnskaberne for den enhed, der udlåner. Det er vigtigt kunne se gennem ændringen i omkostningerne 3

4 TILBAGE PÅ VÆKSTSPORET I EN RÆKKE ARTIKLER OG WHITE PAPERS SÆTTER BASICO FOKUS PÅ CFO ENS ROLLE, NÅR DET GÆLDER OM AT FÅ VIRKSOMHEDEN TILBA- GE PÅ VÆKSTSPORET. I DENNE ARTIKEL, SOM ER ET SAMMENDRAG AF DET FØRSTE WHITE PAPER, BERØRER VI NOGLE MULIGE ORGANI- SATIONSFORMER. KONTAKT LONE NIELSEN PÅ HVIS DU ØNSKER AT MODTAGE VORES WHITE PAPER OM ORGANISERING FOR VÆKST. og kende de bagvedliggende årsager. Samtidig skal opfølgningen på det midlertidige team være anderledes end på den modne enhed, som ressourcerne kommer fra. KPI og resultatopfølgning skal fokusere på andre dimensioner end ren effektivitet og at sikre, at forecasts nås. Selvstændige enheder med andre krav En af ulemperne ved ovenstående model er, at processer, systemer og politikker fortsat er en del af den store virksomheds DNA. Med andre ord kan det lille team ikke få samme dynamik som en lille virksomhed. Samtidig betyder teamstrukturen, at der er tale om et midlertidigt forløb, og medarbejderne slipper således ikke helt deres normale job, da de ofte er fokuseret på perioden efter teamet ophører. Hvis virksomheden ønsker at signalere et vedvarende engagement og commitment, kan etableringen af et selvstændigt datterselskab være en bedre vej frem. Men et lille datterselskab kan hurtigt få vanskeligt ved at fokusere på vækst i en stor koncerns fintmaskede net af regnskabsprocesser. Finance kan derfor benytte forskellige tiltag, som øger værdien af at have et selvstændigt selskab, som ikke skal drukne i den store effektive organisation. Her tænker vi på at lette selskabet for en del bureaukrati (rapportering, procedurer, budgetter etc.) og give det hurtigere adgang til flere ressourcer, så væksten ikke hindres unødigt. Spin-out med kapitaltilførsel fra eksterne parter I nogle tilfælde har den store virksomhed et selvstændigt datterselskab (eller BU) med et vækstpotentiale, som ikke udnyttes på grund af skyggerne fra den store enhed, og hvor væksten bedst forfølges, hvis ledelsen i vækstenheden føler sig som topledelse. Denne situation kan skabes ved spin-outs, hvor virksomheden beholder en betydelig ejerandel i den udskilte enhed, og der tilføres vækstkapital fra en ekstern medejer. Ud over kapitalindskuddet kan denne struktur tilføre en anden kultur og ledelse, som kan give den udskilte enhed fuldt råderum til at vokse. Køb vækstoptioner med ejerandele i mindre virksomheder I stedet for at omorganisere interne enheder, kan køb af vækstoptioner give en lang række fordele. Vækstoptioner er eksempelvis mindre virksomheder, som har produkter, markeder og kunder, som forventes at vokse, men virksomhedernes kultur og interne organisering er ikke smittet af den store virksomheds effektiviseringsmaskine. De nykøbte selskaber forbliver selvstændige og får tilført ressourcer, de ikke tidligere haft adgang til, fx kapital, flere kunder, produkter, knowhow, ledelse m.m. Den købte virksomhed bliver ikke overdænget med den store virksomheds processer og systemer, men får lov til at agere som vækstvirksomhed. OPSUMMERING: FINANCE S ROLLE I ORGANISERING FOR VÆKST CFO en skal sikre, at virksomheden gennemgås for at se, hvor der er vækstpotentiale internt, og om den store forretning indeholder barrierer for vækst. Analysen bør afdække hvilken af ovenstående muligheder, der bedst giver vækstspiren mulighed for at nå sit fulde potentiale. CFO en skal samtidig sikre, at der er en proces og en politik for de eksternt rettede initiativer, som udover køb af vækstoptioner kan omfatte M&A. Hvad er processen? Og er det en aktiv proces, som hele tiden eksekveres, eller er det et beredskab, som kan aktiveres, når muligheden opstår? 4

5 AF HENRIK DAHLGAARD BASICO SURVEY 2014: TENDENSER I FINANCE RESULTATERNE AF BASICO SURVEY 2014 FORELIGGER NU. HER FÅR DU EN SMAGSPRØVE PÅ NOGLE AF TENDENSERNE. Basico har gennemført en analyse af tendenserne i finansfunktionerne. Analysen er udarbejdet på baggrund af input på CFO-niveau fra flere end 100 virksomheder. Emnerne er: Finansfunktionens struktur i dag og fremover. Kriterier for organisering lokalt, i shared services centre (SSC) og off shoring. Kapacitetsniveauet i finansfunktionen. Resultaterne er samlet i en rapport, som du kan få tilsendt, men her giver vi dig et overblik over nogle af de vigtigste tendenser. FLERE FORANDRINGER I VENTE OG FOKUS ER PÅ BASIS To ud af tre finansorganisationer har de seneste to år oplevet betydelige organisatoriske ændringer, og tre ud af fire virksomheder har planlagt betydelige projekter inden for de næste 12 måneder. Tendensen fortsætter. FIGUR 1 Prioriteter for den nærmeste fremtid Forbedre basis Forbedre rapportering ved systemunderstøttelse Optimering af processer og systemer Høj fokus 0% 50% 100% Mellem eller lav fokus Der er et betydeligt fokus på optimering af processer og systemer samt forbedring af basis i form af stamdata- og transaktionsbehandling. Dette fokus kan overskygge udviklingen af de værdiskabende aktiviteter som andre højt prioriterede fokusområder som fx business partnering og kvalitetsforbedringer af rapportering. FOKUS PÅ OMKOSTNINGERNE VED EFFEKTIVISERINGER Flere end halvdelen arbejder på at få reduceret omkostningerne med fokus på anvendelse af ny teknologi, effektivisering af processerne og outsourcing (primært SSC). Til trods for dette fokus, er der kun en tredjedel, som forventer faldende omkostninger de næste 12 måneder. På kort sigt forventes der således ikke overbevisende succes med de mange tiltag i finansfunktionerne. De gennemsnitlige omkostninger til finansfunktionen udgør 1,5 % af omsætningen, hvorimod APQC globale bench mark 1 anslår dette tal til 1,2 %. Figur 2 illustrerer et betydeligt forbedringspotentiale blandt de dårligst performende virksomheder i vores survey. 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 FIGUR 2 Gennensnitlige samlede omkostninger i % af omsætningen Høj Mellem Lav APQC Basico Survey OUTSOURCING FORTSÆTTER En tredjedel af finansfunktionens processer er i dag outsourcet til eget SSC eller tredjepart, og flere end tre ud af fire forventer at outsource yderligere opgaver i den nærmeste fremtid. Tendensen er, at når første bølge af out- 1) APQC Open Standards Benchmarking Database

6 FÅ INSPIRATION TIL DIN EGEN CASE! HVIS DU ER INTERESSERET I AT MODTAGE ANALYSEN, SÅ KONTAKT LONE NIELSEN HOS BASICO PÅ TLF ELLER LNIEL- sourcing er gennemført, lægges flere og flere services i outsourcing-regi. Denne udvikling fortsætter til trods for, at næsten halvdelen ikke har været tilfredse med implementeringen eller driften i det nye set-up. Der ses et naturligt behov for at fastholde kontrollen, men erfaringsmæssigt er der en tendens til, at kontrolprocedurerne i modsætning til før opgaverne blev outsourcet udføres efter transaktionens gennemførelse med deraf øget tids- og ressourceforbrug. Bemærkelsesværdigt er det, at halvdelen outsourcer efter pres fra ejerskab eller den øvrige organisation og ikke, fordi de ser det som en god business case. BETYDELIG UNDERKAPACITET Hver sjette virksomhed oplever permanent underkapacitet i finansfunktionerne, og ni ud af ti oplever periodisk underkapacitet. Der er ikke noget, der indikerer, at outsourcing har væsentlig påvirkning på kapacitetsudfordringen, og det er dermed heller ikke universalløsningen. Den periodiske underkapacitet foregår ofte i forbindelse med rapporteringerne m.m., og det må konstateres, at det ikke er lykkedes at effektivisere denne proces tilstrækkeligt. Den gennemsnitslige rapporteringstid er syv dage sammenlignet med APQC s opgjorte gennemsnit på seks dage (median jf. figur 3). Halvdelen af virksomhederne forsøger at løse underkapaciteten med overarbejde, og ved at udskyde eller skære ned på opgaverne. Det ser dog ikke ud til at fungere i praksis, og risikoen er naturligvis at miste medarbejdere. Flere end tre ud fire virksomheder tilkendegiver, at de enten ikke har de rigtige kompetencer eller mangler ressourcer i forbindelse med projekter, og to ud af fem virksomheder løser udfordringen ved at købe ekstern ad hoc-support. Tendensen til aktivt at vurdere, hvad vi selv gør, og hvornår vi køber, er i tråd med den tendens, der ses i andre brancher globalt (Make and Buy). REFLEKSIONER Hos Basico har vi efter analysen vurderet resultatet i forhold til vores generelle indtryk fra de mange finansfunktioner, som Basico dagligt er en del af eller i dialog med. Her ser vi, at tiltag og ændringer lykkes, men vi må samtidig konstatere, at vi kan genkende, at der er et markant behov for at få styr på finansorganisationernes basisopgaver. Vi kan også genkende kapacitetsudfordringen og oplever, at velfungerende organisationer er gået fra stabilitet til det modsatte, når opgaver fx er blevet outsourcet. Underkapacitet, det konstante forandringsniveau og behovet for at få styr på basis i kombination eller enkeltvis sætter finansorganisationerne under pres og kommer i markant grad til at overskygge muligheden for at udvikle værdiskabende aktiviteter, som forretningen efterspørger FIGUR 3 Gennensnitlig rapporteringstid (dage) Høj Mellem Lav APQC Basico Survey KOM VIDERE FOKUS PÅ PROAKTIV PLANLÆGNING Mange finansorganisationer har mål om effektivitet, omkostningsreduktion m.m., men vores erfaringer er, at aktiviteterne for målopfyldelse ofte ikke er tilstrækkeligt planlagte eller strukturerede, og vejen til succes bliver derfor unødigt besværliggjort. Basico Survey 2014 viser, at finansorganisationerne står over for betydelige udfordringer, som i den grad kræver proaktiv og detaljeret planlægning som et led på vejen til stabilitet. 6

7 AF KIM MUNCH LENDAL OG STEFFEN MOLDOW FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES EN HELT NY DIMENSION AF ERHVERVSJURIDISK RÅDGIVNING HAR SET DAGENS LYS. VIRKSOMHEDERNES JURIDISKE FORHOLD HAR GENERELT VÆRET HÅNDTERET I EN BLANDING AF INTERNE JURIDISKE RES- SOURCER OG EKSTERN SPECIALVIDEN. MED INSPIRATION FRA USA OG ENGLAND HAR BASICO RYSTET POSEN OG INDFØRT EN HELT NY TYPE ERHVERVSJURIDISK RÅDGIVNING I DANMARK. Markedet for køb af juridiske ydelser er under forandring. Det er vores ambition at bidrage hertil med en forretningsmæssig optimering af juridiske processer, således at jura bliver en integreret del af forretningen. Konceptet har sin pendant i Basicos CFO Services, hvor erfarne konsulenter løfter opgaverne i økonomifunktionen på interimsbasis. Basicos Legal Services erfarne konsulenter kombinerer deres faglighed med virksomhedens forretning tilsat en god portion gnist. Til sammen giver det en proaktiv rådgivning, der er skræddersyet til virksomheden. ØKONOMISK BEVIDSTHED Søren Lundsberg-Nielsen, Group General Counsel, G4S i England, er en af dem, som ser erhvervsjuridisk rådgivning på interimsbasis som en fremadstormende global trend. Ifølge Lundsberg-Nielsen er de oplagte fordele ved er- hvervsjuridisk rådgivning på interimsbasis, at den interne, juridiske afdeling kan reduceres, der bruges mindre tid på eksterne samarbejdspartnere, effektiviteten øges og omkostningerne reduceres. Han mener, at juridiske områder delvist vil blive løst af eksterne partnere, hvor billig pris og høj effektivitet går håndi-hånd. Specialopgaverne vil derimod blive liggende hos de advokatvirksomheder, der er specialister i den unikke, individuelle rådgivning i enkeltsager. Han er ikke alene om det synspunkt. Den internationalt anerkendte professor med speciale i legal services, Richard Susskind, har givet sit bud på, hvordan legal service ser ud nu, og hvordan det udvikler sig fremadrettet: FIGUR 1 I DAG LEGAL SERVICE Rådgivning Reaktive ydelser Timebaseret aflønning Fokus på legal LEGAL PROCESS Løsning af juridiske problemer Konflikthåndtering Målrettet juridisk faglighed Trykbaserede systemer I MORGEN LEGAL SERVICE Information Proaktive ydelser Produktorienteret aflønning Fokus på forretningen LEGAL PROCESS Legal risk management Forebyggelse af konflikter Legal-specialisering og informationsudvikling IT- og webbaserede systemer Richard Susskind 7

8 OPTIMÉR DE JURIDISKE OPGAVER KONTAKT OS GENNEM BASICO LEGAL S RÅDGIVNING BLIVER DU SKARPERE PÅ, HVOR STOR EN DEL AF DE JURIDISKE OPGAVER, DER MEST EFFEKTIVT KAN LØSES AF JER SELV, OG HVILKE OPGAVER DER BEDST LØSES EKSTERNT. ALLE OPGAVER ER SÅ VELDEFINEREDE OG MÅLSATTE, AT VI VED AFSLUTNINGEN AF DEM KAN DOKUMENTERE ET POSITIVT NETTOBIDRAG TIL VÆRDISKABELSEN. FOTO: LARS SVANKJÆR 8 KONTAKT BASICO LEGAL SERVICES PARTNERE STEFFEN MOLDOW ELLER KIM MUNCH LENDAL PÅ TLF OG FÅ EN UFORPLIGTENDE SNAK OM, HVORDAN VI KAN ØGE VÆRDIEN AF DIN VIRKSOMHEDS JURIDISKE OPGAVER.

9 I sin seneste bog, Tomorrow s Lawyers, skriver Susskind, at den måde juridisk rådgivning foregår på vil ændre sig radikalt mere over de kommende to årtier i forhold til, hvordan udviklingen har været de seneste to århundreder. Og det, mener han, vil være med til at skabe nye jobtyper for jurister. FORRETNINGENS DNA Legal er kernen i enhver forretning. Det står ikke til debat, at de juridiske rammebetingelser skal være på plads i alle virksomhedens forhold. Derfor er det vigtigt at sikre, at det interne møde mellem jura og forretning er så optimalt som muligt og samtidig udvikles løbende. Kunden FIGUR 2 Eksterne advokater Specialer Med Basicos Legal Services vil du opleve, at jura går fra at være et cost center og en stopklods til at blive en integreret del af virksomhedens centrale værdiskabelse. Behovet kan veksle fra de mere traditionelle opgaver som fx et akut behov ved overbelastning indenfor et konkret område til de mere specialiserede erhvervsjuridiske områder. SPECIALIST VS. GENERALIST Virksomhederne har gennem længere tid efterspurgt jurister til at varetage interne opgaver som kontrakter, samarbejdsaftaler, købs-/salgsaftaler m.fl. Her kommer Basicos konsulenter ind som de generalister, der kombinerer erhvervsjuraen med forretningen. Samtidig sørger interimsmedarbejderen for, at der fortsat er et godt samarbejde med virksomhedens eksterne specialister og rådgivere. Det er et godt supplement til den traditionelle måde at tænke erhvervsjura på. Virksomheden får spidskompetencerne uden at skulle igennem dyre ansættelsesforhold. Det er en fleksibel og effektiv måde at få medarbejdere, der performer fra første øjeblik. For at sikre et optimalt juridisk grundlag i virksomhederne er det vigtigt, at juristerne kommer så tidligt ind i processen som muligt, siger Steffen Moldow, som sammen med Kim Munch Lendal står i spidsen for Basicos Legal Services. REKRUTTERINGEN SIKRER KVALITETEN Konceptet har foreløbig kørt 12 år i USA, og en af udbyderne, Axiom Law, er en af de hurtigst voksende konsulentvirksomheder i USA. Der er flere årsager til, at det er interessant for højtuddannede og erfarne jurister at arbejde med interimsstillinger: juristerne kommer tættere på forretningen, de får et varieret arbejdsliv med nye kunder, markeder, kulturer og forretningsområder og derudover øger den store frihedsgrad livskvaliteten for den enkelte. Netop livkvalitet er et af de centrale nøgleord i rekrutteringen af konsulenter. Basico Legal Service er first mover på konceptet, men ambitionerne rækker også til hele tiden være på innovativ forkant, når det gælder people management, faglighed og internationale trends. Vores konsulenter er fagligt topkvalificerede. De kombinerer den juridiske faglighed med en stærk forretningsforståelse. De er trænede i hurtigt at forstå virksomhedens strategi og værdier. Det giver virksomhederne en proaktiv rådgivning frem for en bagudrettet brandslukning, afslutter Kim Munch Lendal. 9

10 AF ANDERS OLESEN PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX PATTY McCORD, SOM INDTIL FOR NYLIG VAR CHIEF TALENT OFFICER HOS NETFLIX, OG SOM HAR VÆRET EN AF DE LEDENDE SKIKKELSER I NETFLIX, BESØGTE FOR NYLIG BASICO TIL ET SÆRDELES SPÆNDENDE ARRANGEMENT OM PERFORMANCE MANAGEMENT. Fra tid til anden afholder vi arrangementer med personer, som har en spændende og relevant historie at fortælle til vores kunder og netværk. I de seneste år har vi således haft en række topchefer fra danske virksomheder på besøg, fx fra Novo Nordisk og ISS. For nylig lykkedes det os at få fat på en spændende personlighed fra Silicon Valley i form af Patty McCord, som delte ud af sine erfaringer fra 14 år hos Netflix. Mødet kom i stand i kraft af Basicos tilknytning til det internationale Beyond Budgeting-netværk, som netop fokuserer på performance management (se Patty McCord har været med til at opbygge Netflix til den store succes, som vi kender i dag, og det var spændende at høre hendes anekdoter og erfaringer med at forme og udvikle selskabet sammen med CEO Reed Hastings, som er en af de helt store guruer i Silicon Valley. Patty blev for alvor kendt i offentligheden, da hun tidligere i år i Harvard Business Review skrev en artikel om Netflix særlige performance-kultur. Det ligger der en præsentation af på nettet, og dokumentet, som er set flere end 5 mio. gange, har Facebooks COO Sheryl Sandberg betegnet som: one of the most important documents ever to come out of Silicon Valley. Temaet for Basicos netværksmøde var: Performance Management: Creating Conditions for Excellent Performance, og nedenfor gennemgås nogle af de temaer, som vi talte om på mødet. VÆRDILEDELSE Næsten alle virksomheder har ca. en håndfuld værdier, som står på hjemmeside, i årsrapport og i receptionen, men dette er ingen garanti for, at værdierne for alvor bliver respekteret og efterlevet af alle. Netflix gør meget ud af at sikre, at deres værdier for alvor bliver værdsat og anvendt. Dette sker bl.a. ved at beskrive, hvad de enkelte værdier betyder i praksis; og gennem talrige eksempler beskrive hvilken adfærd, som ønskes. Efterlevelse af værdierne er således et centralt element ved ansættelse, forfremmelse, belønning og afskedigelse. FOKUS PÅ PERFORMANCE ANSÆT KUN STJERNER Netflix har i høj grad fokus på performance. Dette er en forudsætning for at lykkes i deres hastigt forandrende og meget konkurrenceprægede branche. Samtlige stillinger ønskes besat af stjerner. Dette kommer til udtryk i næsten alt, de foretager sig. Her er et par eksempler: Netflix går efter at ansætte de bedste i samtlige positioner. Ledere bliver fx bedt om at besvare følgende spørgsmål: Hvilke af mine medarbejdere ville jeg kæmpe for at beholde, hvis de sagde op? og de bliver bedt om at skille sig af med alle, som ikke bliver nævnt i denne forbindelse. Det skal tilføjes, at alle, som opsiges, bliver hjulpet ordentligt og rundhåndet videre. Formålet er at skabe plads til stjerner på alle poster. Medarbejdere bliver målt på resultater (output), ikke på indsats (input). Medarbejdere, som arbejder benhårdt, men som ikke formår at levere på A-niveau, bliver hjulpet videre til jobs andetsteds. Dem, som leverer på A-niveau uden at anstrenge sig, bliver anerkendt og belønnet med større ansvar og høj løn. TILLID ERSTATTER BUREAUKRATI Et fundamentalt element i Netflix model er troen på, at 10

11 HVIS DU VIL VIDERE HVIS DU ER INTERESSERET I AT FINDE UD AF, HVORDAN BASICO KAN HJÆLPE DIG OG DIN VIRKSOMHED MED AT FORBEDRE JERES PER- FORMANCE MANAGEMENT-MODEL, SÅ KONTAKT PARTNER ANDERS OLESEN PÅ ELLER PÅ MOBIL: alle ønsker at gøre det godt; at gøre en positiv forskel. Det er Netflix erfaring, at det, der virkelig trigger folk, har noget at gøre med den tillid, de bliver vist, kvaliteten af de kollegaer de arbejder sammen med (stunning colleagues) og stoltheden over at skabe noget stort sammen med andre. Det er også Netflix erfaring, at hvis man bestræber sig på at ansætte voksne mennesker, som sætter virksomhedens interesse før egne og som forstår og støtter virksomhedens ønske om at være en high performance arbejdsplads, så vil 97 % af alle ansatte opføre sig ordentligt og træffe gode beslutninger. De fleste virksomheder bruger betydelige ressourcer på at skrive omfattende politikker til at håndtere de 3 %, som risikerer at skabe problemer. Ikke hos Netflix; her er fokus på at få ansat de rigtige og hurtigt skille sig af med dem, som ikke kan håndtere den betydelige frihed og det ansvar, som hører med. Som følge af den udprægede tillid til selskabets medarbejdere samt for at bekæmpe kompleksitet og bureaukrati, har Netflix meget få og enkle regler. Et par eksempler: Selskabets omkostningspolitik lyder således: Act in Netflix s best interest ǫǫ Alle forventes at kunne håndtere selskabets midler, som om det var deres egne. ǫǫ Ansvaret er således flyttet fra at ligge centralt hos ledelsen til den enkelte medarbejder. Selskabet har ingen feriepolitik ǫǫ Medarbejdere forventes at holde ferie, men det er op til den enkelte at bestemme, hvor meget der er nødvendigt og passende. ǫǫ Der er en forventning om, at man er voksen nok til at koordinere med og informere sine kollegaer om sine ferieplaner, så det ikke skaber problemer for andre. HØJ FAST LØN For at tiltrække og fastholde de bedste, er det Netflix politik at give en løn i toppen af markedet. Medarbejdere opfordres til selv at benytte lejligheder til at afsøge markedet for at finde ud af den enkeltes markedspris og dele denne viden med selskabet. Tilsvarende deler Netflix også åbent den information, de har om lønniveauet for de forskelige jobtyper. Om løn siger Patty McCord: Hos Netflix er der ikke performance-bonus. Hvis man ansætter de rigtige voksne mennesker med rette værdisæt, så vil de hverken arbejde mere eller bedre på grund af en bonus. Medarbejdere, som ønsker medejerskab af Netflix, kan frit vælge at anvende en del af deres høje faste løn til at købe aktier. BETYDNING FOR FINANCE En væsentlig forudsætning for solide langsigtede resultater er dygtige og top-motiverede medarbejdere. Eksemplet fra Netflix, som er i tråd med mange andre moderne virksomheders erfaringer, og som bakkes op af omfattende forskning, viser, at høj performance findes der, hvor den enkelte medarbejder har en god portion autonomi i jobbet, har mulighed for at lære og vokse og hvor der er et højere formål med jobbet. Vi, som arbejder inden for Finance, skal arbejde sammen med resten af ledelsen om at skabe de rette betingelser for, at vores kollegaer kan performe bedst muligt; dette gøres ikke i isolation eller gennem central detaljestyring og et utal af KPI er, måltal og afvigelsesforklaringer, som desværre ofte sættes lig med performance management. Det er vores erfaring at bedre performance opnås ved at den enkelte virksomhed etablerer en sammenhængende tilgang til performance management; fra strategi, over HR og til Finance. 11

12 KONTAKT KONTAKT PARTNER MORTEN BILLE PÅ ELLER MOBIL: FOR MERE INFORMATION ELLER ET UFOR- PLIGTENDE MØDE. AF MORTEN BILLE NYT FORRETNINGSOMRÅDE: FINANCE IT SOM FØLGE AF VORES KUNDERS STIGENDE AFHÆNGIGHED AF KRITISKE FORRETNINGSSYSTEMER OG IT IKKE MINDST INDEN FOR FINANCE HAR VI FOR NYLIG UDVIDET VORES SERVICES MED FINANCE IT. Effektiv økonomisk styring kræver en effektiv teknologisk understøttelse. Det gælder fra evnen til at fakturere, til overblik over risici, valid rapportering og detaljeret forretningsmæssig indsigt. I dag er der et væld af muligheder. Lige fra store ERP systemer som dækker stort set hele virksomheden, til små fokuserede systemer, der løser klare behov. Fælles for alle virksomheder med høj grad af systemanvendelse er et behov for medarbejdere og ressourcer, som både forstår applikationen og regnskab, økonomi og forretning. Da virksomhederne i dag anvender forretningssystemer i gennemsnitlig 7-10 år, og systemerne i stigende grad skal understøtte alle processer i virksomheden fra væg-til-væg, er det de færreste virksomheder, som har de nødvendige ressourcer og kompetencer til at gennemføre evaluering og implementering af nye systemer in-house. Ud over adgang til de rigtige kompetencer i alle faser af projektet fra benchmarking til drift er det vigtigt med en ordentlig procesforståelse; herunder af change management-delen. Basico løser allerede i dag en del lignende opgaver for virksomheder, som har set fordelene ved at anvende eksterne spidskompetencer i en kortere eller længere periode. De fleste af vores konsulenter har således deltaget i mange IT-projekter og kan derfor hjælpe med praktisk hands-on assistance som projektmedarbejder eller som rådgiver med erfaringer fra den anden side af bordet. Ved tilknytning af Morten Bille som ny partner i Basico og ansættelse af specialiserede konsulenter foretager vi en markant opgradering af vores ressourcer og kompetencer inden for Finance IT. Med de nye kræfter ombord står vi endnu bedre rustet til at hjælpe vores kunder. Finance IT yder blandt andet assistance inden for: Interims ressourcer: dedikerede midlertidige kollegaer som bistår med koblingen mellem Finance og IT; særligt i forhold til optimering, tilpasning og bedre anvendelse af økonomifunktionens mange IT-systemer. Vi oplever et stort behov for IT-økonomer med speciale i Microsoft Dynamics AX og NAV, SAP, Hyperion, samt i forbindelse med avancerede Excel-løsninger. Nyt ERP-system: beslutning om investering i nyt ERPsystem kan være ganske afgørende for den enkelte virksomhed. Systemer kan i dag meget mere end tidligere, og virksomhedens afhængighed har aldrig været større. Vi hjælper med udarbejdelse af kravspecifikation, udsendelse af RFI og valg af leverandør. Når beslutning om system er taget, kan vi endvidere hjælpe med valg af den rigtige samarbejdspartner, og vi kan naturligvis deltage i projekt- og styregruppe. Finance tools: Udvælgelse og implementering af fokuserede applikationer som løser specifikke behov i økonomifunktionen, såsom kontrol og compliance, månedsluk, rapportering, konsolidering osv. Sådanne systemer kan ofte implementeres på en brøkdel af den tid og pris, som de større ERP-systemer kræver. Rådgivning: brug vores erfarne konsulenter til at få gode råd og sparring, inden I går i gang med større forandringer. Basico leverer rådgivning, interimsløsninger og rekruttering indenfor områderne CFO Services, Legal Services og Finance IT. Kernen i Basico er vores konsulenters store erfaring med drift og ledelse af økonomifunktioner i både Danmark og udlandet. Står din virksomhed i en situation, der kalder på rådgivning, interimsløsninger eller rekruttering, så står vores erfarne konsulenter parat til at hjælpe dig. Læs mere på basico.dk eller ring

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST BASICO CONTENT Vol. 3-2014 FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES SIDE 3 SIDE 10 CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX Krisestemningen er på retur, men er de danske virksomheder

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES CapTech CapSourcing CapAssist 2 Experts without boundaries Om CapWorks CapWorks er skabt som et stærkt alternativ til de store etablerede konsulenthuse. Vi har specialiseret

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger

Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger DFM præsentation Søren Andersen Facility Management Director Novozymes A/S 6. oktober 2011 2 Summary og anbefaling FM Deep Dive fra McKinsey

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES INVITATION TIL PÅ VEJ HJEM-MØDE OUTSOURCING OG SHARED SERVICES NORRBOM VINDING INVITERER TIL PÅ VEJ HJEM- MØDE TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER 2015 KL.16.00 18.30, HVOR VI DRØFTER EN RÆKKE AF DE TEMAER, SOM OUTSOURCING

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER:

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING AF NY MEDARBEJDER Når en ny medarbejder begynder, er der enten fokus på at få indhentet de opgaver, som den nye medarbejder er ansat til og som har været

Læs mere

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Værdien når ikke længere end til IT-afdelingen ANALYSE RP OVERBLIK Analysens konklusioner... side 3 Baggrund for analysen... side 4 5 nøglefaktorer

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Marts 2009. Produktudviklingens paradoks

Marts 2009. Produktudviklingens paradoks Nyhed Marts 2009 Produktudviklingens Nyhed 1 / 5 Produktudviklingens Hos Artlinco lever vi af at skabe holistisk produktudvikling for vores kunder. I november 2009 vendte vi imidlertid kikkerten mod os

Læs mere

SINGLE POINT OF CONTACT

SINGLE POINT OF CONTACT COLUMBUSCARE Support med kunden i centrum Uanset om der er tale om et implementeringsprojekt, ændringer til en eksisterende løsning, first-, second eller third level support, giver vi dig et SINGLE POINT

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

KPI er og Resultatsikring Maj 2012 v.2

KPI er og Resultatsikring Maj 2012 v.2 KPI er og Resultatsikring Maj 2012 v.2 1 Personlig inspiration til dig I denne lille Tema Folder tager vi et enkelt element af Resultatsikringsledelsen ud af helheden. Vi sætter vores tanker i perspektiv

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3 6 contract management del 3 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 3: Opbygning af Contract Management-funktion Contract Management kan være et centralt redskab i arbejdet med at nedbringe

Læs mere

ERP prisen oktober 2013 Torben Iversen

ERP prisen oktober 2013 Torben Iversen ERP prisen 2013 24. oktober 2013 Torben Iversen Indledning Konferencen FORRETNINGSsystemer har i samarbejde med HerbertNathan & Co valgt at indføre en ERP pris for at hædre leverandør- og kundevirksomheder,

Læs mere

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring Analyse: Kontraktstyring 1 Bech-Bruun Intelligence Kontraktstyring Analyse September 2015 2 Analyse: Kontraktstyring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 6 Alle rettigheder til denne analyse

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING HVEM ER VI... VI ER GENERALISTER, SOM ER SPECIALISTER I MENNESKER pro&co blev etableret i 2000 og har siden da løst mere end 1000 stillingssager.

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Lokal styrke og viden globalt netværk* *connectedthinking

Lokal styrke og viden globalt netværk* *connectedthinking Lokal styrke og viden globalt netværk* *connectedthinking Kend din revisor Vi har et udbredt lokalt og internationalt kendskab. Og vi har indsigt i de erhvervspolitiske forhold og problemstillinger, som

Læs mere

Topchefernes 10 bedste værktøjer

Topchefernes 10 bedste værktøjer Tema: Strategiimplementering Topchefernes 10 bedste værktøjer Sker der forandringer i topchefernes prioritering af værktøjer? Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Kompetenceprofiler for

Kompetenceprofiler for Kompetenceprofiler for medarbejder, teams, afdelingsleder og direktør Vi spiller hinanden gode på vores forskellige niveauer 13. januar 2015 1 MEDARBEJDER PRIORITET Som medarbejder skal jeg levere løsninger

Læs mere

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud København 21. september 2011 Magnus Kuchler, ansvarlig for FM rådgivning Norden FM trends lige nu? Fortsat omkostningspres et bevis på konkurrenceevne.

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Kvalitet. er altafgørende. Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker

Kvalitet. er altafgørende. Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker Kvalitet er altafgørende Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker. Når andre skal være virksomhedens ansigt udadtil,

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Ledelse Organisationsudvikling

Ledelse Organisationsudvikling Personalestyrelsens temadag 12.april 2011 Gitte Mandrup Ledelse Organisationsudvikling Forstå behov og opgaver udefra og ind Tag ansvar indefra og ud Virksomhedens ydelser, resultatkrav, realiteter, udfordringer

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

MTU 2011 Det videre arbejde med resultaterne. Ennova A/S

MTU 2011 Det videre arbejde med resultaterne. Ennova A/S MTU 2011 Det videre arbejde med resultaterne Ennova A/S Man taber sig ikke af at stille sig op på en badevægt, så Har du allerede en plan? Det finder vi ud af når vi har resultatet Hvorfor en nøje planlagt

Læs mere

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC 1 FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 IMPLEMENTERINGEN AF MANGE ERP

Læs mere

Chefjurist: En rolle i forandring 1. Bech-Bruun Intelligence. Chefjurist: En rolle i forandring

Chefjurist: En rolle i forandring 1. Bech-Bruun Intelligence. Chefjurist: En rolle i forandring Chefjurist: En rolle i forandring 1 Bech-Bruun Intelligence Chefjurist: En rolle i forandring Analyse November 2015 2 Chefjurist: En rolle i forandring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater Om PwC s Global CEO Survey 2016 PwC s Global CEO Survey er en af verdens førende toplederundersøgelser og er i år gennemført for 19. gang. Flere end 1.400

Læs mere

2Adecco. IT Consulting

2Adecco. IT Consulting 2 Svært ved at rekruttere rutinerede IT-specialister? Ikke længere... IT er i dag så specialiseret, at det kan være svært for mange virksomheder at besætte vigtige IT-funktioner. Det gælder både for faste

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt P med stort overblik og høj effekt Tag springet... Med Partnership sætter du og din virksomhed nye standarder for effektiv outsourcing. Vi tilbyder en skræddersyet, kosteffektiv og fleksibel partnerskabsmodel,

Læs mere

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder Transaction Services Due diligence ved virksomhedsovertagelse Finansiel og driftsøkonomisk due diligence Identifikation af risici og muligheder Vurderinger af indtjeningskvaliteten Arbejdskapitalanalyser

Læs mere

Facilities Management 2016 Survey

Facilities Management 2016 Survey Facilities Management 2016 Survey FM: Professionalisme, netværk og værdiskabelse Eksempel på benchmarking: Areal til kommunale formål DK-Benchmark er 5,4 m² pr. borger i kommunen FM2016 Survey viser, at

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Smag for vækst Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Præsentation DAH - historien SOS Dansk Autohjælp Pensionisten Situationen 2010 Katastrofal økonomi Elendig service

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden?

Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden? Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden? Flemming Poulfelt, CBS Mark Holst-Mikkelsen, STRATEGOS Introduktion IT-Branchen har ultimo august 2011 gennemført en undersøgelse blandt de ca. 400

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Det gør det nemt og overskueligt for kunden og muligt for JN Data at levere sikker og stabil IT-drift effektivt - og til en attraktiv pris.

Det gør det nemt og overskueligt for kunden og muligt for JN Data at levere sikker og stabil IT-drift effektivt - og til en attraktiv pris. STRATEGI 2020 I JN Data har vi lanceret en strategi med et kommercielt sigte. Med strategien har vi en klar ambition om, at vi i 2020 er en one stop shop for vores kunder. Det betyder, at vi finder vi

Læs mere

ecapacity Digitale kanaler: Strategi Eksekvering Analyse

ecapacity Digitale kanaler: Strategi Eksekvering Analyse ecapacity Digitale kanaler: Strategi Eksekvering Analyse Strategi, eksekvering og analyse ecapacity tilbyder end-to-end forbedring af digital performance ecapacity har indgående erfaring med at udvikle

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013

Fremtidens marked for juridiske ydelser. Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 Fremtidens marked for juridiske ydelser Forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand 24. januar 2013 1 Hvorfor arbejde med fremtiden? Forandringer sker hver dag, på alle markeder og virksomheder og brancher

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Kelly Financial Resources

Kelly Financial Resources Kelly Financial Resources Talent News Controllere Marts 2012 Kelly Services telefon 33 11 70 70 kfr@kellyservices.dk www.kellyfinance.dk Vi har talenterne! Vidste du at 85% af de potentielle kandidater

Læs mere

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science Firmapræsentation Vidste du det? Scott er navnet på en Oracle-bruger, der som standard installeres i Oracle databaser Opkaldt efter Bruce Scott, der var en af de første ansatte i Oracle, og som var med

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer

Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer 31.10.2016 Motivation I dag risikerer udviklingsprojekter at ende blindt, fordi det ikke lykkes for virksomhederne at skaffe

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos 2 Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til er et speciale hos Rekruttering til både vikariater og faste jobs indenfor og fødevareindustrien er et speciale hos. Vi har stor erfaring med at finde

Læs mere

Datadrevet HR som ledelsesværktøj

Datadrevet HR som ledelsesværktøj Datadrevet HR som ledelsesværktøj Et bearbejdet og let tilgængeligt datagrundlag skal støtte Forsvarets chefer i deres HR-virke. Grundlaget skal gøre det nemmere at spotte tendenser og sætte prognoser

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere