executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04"

Transkript

1 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage og bliv klogere Jeg så mig selv udefra og blev klogere Side 14 executive lederudvikling for den erfarne leder

2 02 LederudvikLing mannaz leadership PiPeLine Her er et overblik over de lederudviklingsforløb, Mannaz tilbyder. Uanset hvilket ledelsesniveau du er på, kan vi hjælpe dig med at udvikle de kompetencer, du har brug for. Kontakt os for sparring og rådgivning eller læs mere på Leder For organisationer Virksomhedsledelse for topledere, VL Business Insight The Growth Seminar Leder For FunkTion Business Insight Leading Business Performance Strategi, vækst og lederskab Fra kollega til leder Introduktion til ledelse Mannaz lederuddannelse Dit personlige lederskab Teamledelse Forandringer med succes Retorik og ledelse Motivation, nøglen til succes Karriereudvikling som leder Leder For Ledere Leder For medarbejdere medarbejdere Retorik og ledelse Lederens psykologi Strategi, vækst og lederskab Forandringer med succes Ledelsesmetoder for den erfarne leder Coachingbaseret lederskab Kommunikation og lederskab Leading Business Performance Motivation, nøglen til succes Styr på tid og ressourcer kolofon udgiver og redaktion: mannaz a/s, kogle allé 1, 2970 Hørsholm, tlf , redaktion: mikkel gram (ansv.) og karin Bjerrekær. design og layout: susanne Bøgh og Bcreative. foto: mogens schelde og søren Brissing. tryk: rosendahls-fihl Jensen a/s. citater skal være med tydelig kildeangivelse. enhver form for gengivelse af artikler og illustrationer forudsætter redaktionens tilladelse. mannaz tager forbehold for trykfejl. giv din karriere et gratis servicetjek Skal du udvide og forny dit netværk? Eller øge din indsigt i et specifikt område? Er kravet konkrete kompetencer til næste skridt i din karriere? Eller noget helt fjerde? Få en personlig kompetenceplan ganske gratis. Se mere på mannaz.com/myway og tjek de øvrige tilbud fra Danmarks førende udvikler af ledelseskompetence. LedeLse

3 Leder 03 vi skal selv være den forandring, vi ønsker at se i takt med at samfundet ændres og udvikles, kræves en omstillingsparathed som aldrig før. det gælder også for ledere. i en tid med usikre markeder, skæve konjunkturer og øget globalt fokus er der høje forventninger til dagens ledere. og en forudsætning for at kunne forandre virksomheden er at være i stand til og villig til at forandre sig selv. god ledelse er forudsætningen for at skabe attraktive arbejdspladser, vækst og motiverede medarbejdere. som leder skal du kunne navigere og træffe de rigtige beslutninger i turbulente tider. du skal være den autentiske leder, der skaber resultaterne for dig selv, dine medarbejdere og virksomheden. du ved, at der skal lyttes, informeres og uddelegeres, og du skal kunne ændre retning i takt med forandringerne udenfor. det er ikke så lidt, det ved vi alt om. mannaz executive lederudviklingsforløb giver dig værktøjer og viden, der er tilpasset konjunkturer og tendenser globalt og nationalt. vi målretter konstant programmerne til fremtidens krav og forventninger til lederrollen samt træningen til dine udfordringer som leder uanset hvilket niveau, du befinder dig på. Hos mannaz har vi mange års erfaring i at udvikle ledere. du får en god kombination af ny viden, teori, praksisnær undervisning og personlig udvikling. Læringen er baseret på dine egne cases, mulighed for refleksion i forhold til de ledelsesudfordringer og dilemmaer, der optager dig og giver plads til at videndele med ligestillede ledere. når vi arbejder med lederudvikling på executive niveau, stiller vi skarpt på innovation, strategi og forandringsledelse. vi arbejder med netværk, globalisering, kommunikation og målstyring med det formål at styrke din organisation og din personlige succes. er du klar til at tilføre dit lederskab helt nye dimensioner? vi lover dig, at du bliver beriget, udfordret, støttet og overrasket undervejs. velkommen hos mannaz niels christian engelsborg voss, direktør LedeLse

4 04 global FremTid LeDeRSKaB I en global FReMTID VirkSomhEDEr internationaliserer ikke længere DE globaliserer. UDViklingEn FørEr nye DilEmmaEr med Sig, når organisationer Skal UDViklE DErES ledere. i En ny lederundersøgelse SEr mannaz nærmere på, hvad DEr kendetegner FrEmtiDEnS globale leder. Af Journalist Kenneth Mikkelsen den største udfordring for globale virksomheder i dag er at drive innovation ved at forstå den verden, de opererer i. siden den finansielle krise brød ud, står det klart, at der også er en bagside af medaljen ved en øget globalisering. men trods den øgede kompleksitet i samfundet er de fleste ledere dog enige i, at fremtidens vækstkometer er de virksomheder, der er i stand til at mobilisere talent, teknologi, kapital og nytænkning over hele kloden. i en ny lederundersøgelse belyser mannaz, i samarbejde med institute of executive development i usa og mobley group Pacific i asien, de seneste tendenser inden for global lederudvikling og ser nærmere på, hvad det kræver at udvikle et globalt mindset i en organisation. undersøgelsen involverer 120 virksomhedsledere, Hr-ansvarlige og førende undervisere inden for organisatorisk læring fra asien, europa og nordamerika. globalisering - Et modeord i DEt 21. århundrede i det akademiske miljø raser i øjeblikket en debat om, hvordan globaliseringen reelt påvirker os. synspunkterne spænder fra journalist Thomas Friedmans The world is Flat tilgang, som understreger, hvordan kulturforskelle udviskes og gør os alle mere ens, til professor Pankaj ghemawat fra iese Business school, der i bogen world 3.0 påpeger, at vi i virkeligheden ikke er så globaliseret, som vi går rundt og tror. i bogen fremhæver han, at særligt virksomhedsledere ofte har en tendens til at overvurdere globaliseringen. uafhængigt af synspunktet er det dog en kendsgerning, at globaliseringen står øverst på agendaen hos mange ledere. det understøttes i lederundersøgelsen fra mannaz, hvor 68% af virksomhederne angiver, at deres efterspørgsel efter globale ledere er høj eller meget høj. LEVEL OF DEMAND FOR GLOBAL LEADERS: 68% - High or Very High 22% - Medium 10% - Low or Very Low LedeLse

5 global FremTid 05 UDVikling af Et globalt mindset en stærk efterspørgsel er ofte ledsaget af visse udfordringer. det står også klart, når deltagerne i undersøgelsen bliver bedt om at fortælle, hvad der forhindrer dem i finde egnede kandidater, der kan understøtte deres globale vækst. de fire væsentligste årsager fremgår af den nedenstående illustration. Lack of available talent Work-life balance Mobility Lack of global mindset & experience MAJOR BARRIERS FOR MEETING THE NEEDS FOR GLOBAL LEADERS manglen på talenter, der besidder de nødvendige egenskaber til at løfte en virksomhedsstrategi, er et tilbagevendende problem, men undersøgelsen viser samtidig, at de fleste virksomheder har udfordringer med at finde ledere, som besidder et globalt mindset og erfaring. ifølge dr. Jørgen Thorsell, der er adm. direktør i mannaz Ltd i Hong kong, er et globalt mindset simpelthen blevet et must-have sammen med evnen til at lede teams, der er sammensat af medarbejdere fra flere etniske kulturer. Det er ikke et quick fix at udbrede en global tankegang i en virksomhed, da det udspringer af de personlige egenskaber og empatiske kvaliteter hos den enkelte leder. En leder med et globalt mindset kan skabe synteser ved at opfatte forskellige aspekter af en kompleks situation og se tingene fra flere vinkler, og siden skelne og sortere mellem, hvad der er vigtigt. Men den måde at tænke på udspringer også af en vis portion kosmopolitisme eller en mental fleksibilitet over for andre kulturer. Det handler altså ikke bare om at anerkende andre, men også om at have stærk interesse i at udforske mangfoldigheden, siger Jørgen Thorsell. af undersøgelsen fremgår det, at virksomhederne anser det som den mest effektive metode, at der designes og skræddersys individuelle læringsrejser for deres globale ledere, som tager højde for den enkelte leders behov. Lederudviklingsprogrammerne spænder typisk over flere måneder og involverer en samlet gruppe af ledere. at ledere undervejs udsættes for forskellige input, nye markeder, kontekster og kulturer, er en central forudsætning for at udvikle nye kompetencer og erkendelser. uanset deres geografiske placering er deltagerne i undersøgelsen enige om, at det at være ydmyg, vise respekt og demonstrere nysgerrighed er fundamentale egenskaber for, at globale ledere udvikler sig. men undersøgelsen viser også, at respondenterne har forskellige holdninger til læring i forskellige regioner i verden. særligt underviserne indikerer, at de ofte støder på kyniske vestlige ledere, der tror, de kender og har prøvet det hele før, når det drejer sig om lederudvikling. det står i kontrast til lederne i asien, Latinamerika og afrika, som ifølge underviserne udviser en ægte interesse i og iver efter at tilegne sig nye færdigheder og omsætte læringen i praksis. DEn globale jagt på talent den stærke efterspørgsel efter globale ledere bevirker, at lederudvikling prioriteres højt af de deltagende virksomheder i undersøgelsen. 79% af respondenterne anser, at lederudvikling er afgørende for, at deres virksomhed når de strategiske mål og skaber fremtidig vækst. Flere ledere understreger, at deres lederudviklingsinitiativer er helt afgørende for at sikre en pipeline af lokale ledere til ledende stillinger fremover. i undersøgelsen er der fem strategiske udfordringer, som deltagerne anser for at være de mest presserende: Customer satisfaction & local market development HR & leadership development strategies Growth strategy Managing growth Sustainable talent development Leveraging on diversity by knowledge sharing LedeLse

6 06 global FremTid Bæredygtig talentudvikling fremstår som et af de mest kritiske spørgsmål. som en konsekvens af dette, forudser Jørgen Thorsell, at mange organisationer vil gå endnu længere for at tilpasse deres udviklingsprogrammer til lokale behov og kulturer med henblik på at fastholde og engagere de rigtige mennesker i fremtiden. Virksomheder internationaliserer ikke længere - de globaliserer. Det betyder, at vi kan se enden på en æra med de traditionelle udstationeringer af medarbejdere. I stedet forfølger mange multinationale virksomheder nu en anden strategi, hvor de rekrutterer lokale og ofte billigere ledere, som i stedet er udsat for virksomhedens mere modne operationer uden for det lokale marked. Virksomheder med et ry for at udvikle lokale ledere, har samtidig bedre muligheder for at tiltrække de talenter, de har behov for, for at kunne ekspandere og skabe vækst på nye markeder, siger Jørgen Thorsell. global VækSt gennem mennesker når vi møder mennesker fra andre samfund og kulturer, er der flere årsager til, at det kniber med forståelsen. det kan være forskelle i sprog, værdier, gestik, følelsesmæssige udtryk, normer, ritualer, regler, forventninger, familiebaggrund og livserfaring. mange af disse grunde er indlysende for de fleste. alligevel er det fortsat en udfordring for mange ledere at bevæge sig ud over de gængse fordomme og stereotyper, når de navigerer uden for deres velkendte miljø. inden for en kort årrække angiver respondenterne, at deres ledere særligt udfordres på fire områder, når de skal begå sig globalt: Forståelse for tværkulturelle forskelle adoption af holdninger og lederskabskompetencer, som er afgørende for de globale ledere øget bevidsthed og sensitivitet Forøget læringshastighed undersøgelsens respondenter indikerer, at mange ledere stadig ikke har den fornødne kulturelle bevidsthed, når de beskæftiger sig med oversøiske medarbejdere og samarbejdspartnere. dertil har mange ledere ikke nok erfaring i at lede mere og mere komplekse processer på afstand. samtidig er en række vigtige projekter i store organisationer i stigende grad uddelegeret til tværgående og internationale teams, der ofte er geografisk spredt. det rejser spørgsmålet om, hvordan man opbygger tillidsfulde relationer i en virtuel verden, og hvordan ledere udvikler evnen til skabe en fælles korpsånd blandt folk, der sjældent mødes ansigt til ansigt. Kulturelle forskelle er en alvorlig forhindring for globaliseringen. Faren ved at tro, at vi alle er ens, er, at vi ikke opfatter forskellene under overfladen. Selvom vi arbejder på tværs af landegrænser, er vi alle dybt forankret i vores egen kultur og verdenssyn. Det er den afgørende grund til at forhandlinger, samtaler, projekter og strategier typisk løber af sporet, fordi vi ikke i tilstrækkelig grad respekterer hinandens værdier, normer og måder at tænke på. Undersøgelsen viser, at topledere og de HR-ansvarlige er opmærksomme på det - men det kræver også, at de sætter handling bag. En måde at gøre det på er ved at indarbejde det kulturelle aspekt i designet af lederudvikling og sikre, at resultaterne efterfølgende bliver målt, siger Jørgen Thorsell. LedeLse

7 global FremTid 07 Stærkt lederskab i FrEmtiDEn i lederundersøgelsen har mannaz også spurgt respondenterne om, hvilke ledelseskvaliteter de mener, lederne skal besidde for at kunne udøve god ledelse inden for de næste tre til fem år. emnerne er en naturlig afspejling af de nuværende udfordringer, som virksomhederne oplever, og de kan derfor opfattes som en inspirationskilde til, hvilke områder deres lederudviklingsprogrammer skal adressere fremover. nedenfor er gengivet de syv væsentligste ledelseskvaliteter i de kommende år: 1. strategisk indsigt og tænkning 2. evnen til at samarbejde og opbygge effektive teams 3. respekt for mangfoldighed og tværkulturel forståelse 4. autentisk lederskab gennem øget selvindsigt og personlig balance 5. Beherskelse af evnen til at imødegå forandringer 6. evnen til at lede innovation 7. stærke kommunikationsevner Vi ser et stigende ønske om at styrke evnen til at samarbejde på tværs som et middel til at skabe resultater på nye markeder. Det er også relateret til den teknologiske udvikling, som frembringer nye måder at arbejde sammen på, stimulere innovation og høste de gode ideer. Øget selvbevidsthed og ydmyghed er andre centrale spørgsmål, der anses for vigtige for at kunne interagere med andre som en autentisk, troværdig og respekteret leder i fremtiden, afslutter Jørgen Thorsell. kulturelle For- SkEllE Er En alvorlig ForhinDring For globaliseringen. FarEn VED at tro, at Vi alle Er EnS, Er, at Vi ikke opfatter ForSkEllEnE UnDEr overfladen. den globale fremtid byder på et hav af muligheder og faldgruber, der utvivlsomt vil føje nye lag til, hvad vi definerer som godt lederskab. Fremtidens vindervirksomheder vil være dem, der formår at hæve det globale opmærksomhedsniveau i deres organisation, og som sikrer, at deres ledere er rustet til at udforske og drage fordel af den nye virkelighed. Modtag Mannaz online nyhedsservices Her får du aktuelle tilbud, nyheder og tendenser inden for kompetenceudvikling Tilmeld dig på LedeLse

8 08 PersonLig BereTning - vl FagLigT BrusH-uP og nyt netværk For adm. dir., Jakob schou meding fra Hewlett-Packard (HP), var der to grundlæggende årsager til, at han tilmeldte sig vl-forløbet. den ene var ønsket om et fagligt brush-up på den uddannelse, han 12 år før havde taget på Handelshøjskolen. det andet var ønsket om at udvide sit netværk. Det var ved at være længe siden, at jeg havde færdiggjort min uddannelse, så det var på tide at få strammet min viden op. Desuden havde jeg i mange år arbejdet uden for Danmark, og den periode, jeg havde arbejdet i Danmark, havde udelukkende været i it-branchen, så jeg trængte til at få et bredere netværk. Jakob schou meding oplevede selve forløbet som en meget positiv oplevelse. Vi mødtes tre dage om måneden hen over de 12 måneder, VL blev afviklet. Forløbet var meget lærerigt og givende, både fagligt og netværksmæssigt. Kort sagt kom jeg hver gang hjem fra kurset med langt mere faglig ballast, end jeg investerede tid og forberedelse i. Ønsket om at udvide netværket blev også opfyldt. Vi var en gruppe topledere, som delte faglige udfordringer, selvom vi kom fra både små, mellemstore til helt store virksomheder. På det tidspunkt, jeg tog uddannelsen, var finanskrisen netop ved at rulle ind over landet, og vi fik virkelig brugt hinanden som sparring både på et professionelt plan men også på et mere personligt niveau. I dag mødes vores gruppe på 26 to gange om året, hvor der både er et fagligt og et rent socialt indhold. Jakob Schou Meding er ikke i tvivl om, at VL udfordrer og udvikler deltagerne. Jeg er kommet stærkere ud af forløbet. Processen med at lære noget sammen med nogle mennesker, som du synes er dygtige, og som dagligt står over for mange af de smamme udfordringer som dig, er med til at stimulere dine egne tankegange, så du tænker længere, stærkere og anderledes. VL-80 Jakob Schou Meding, adm. dir., Hewlett-Packard LedeLse

9 strategi vækst og LederskaB 09 strategi, vækst og lederskab Ledelsesværdi, effektivitet og performance Strategi, vækst og lederskab er et helhedsorienteret, ambitiøst lederudviklingsforløb, der er målrettet den kompetente og erfarne leder, som ønsker at udvikle sig gennem sin ledelse og derigennem skabe bedre resultater. deltagerne på strategi, vækst og lederskab har den fælles ambition, at de prioriterer deres egen udvikling med det formål at udfordre samt styrke sig selv i forhold til medarbejdernes, organisationens og forretningens krav, behov samt forventninger og dermed øge egen performance. som deltager er du en erfaren leder, der har et godt kendskab til de grundlæggende ledelsesværktøjer. du ønsker at fokusere på forretningsresultater, din lederrolle og din egen personlige udvikling. Forløbet tager udgangspunkt i dine egne udfordringer og kobler dem sammen i en dynamisk helhed. Programmet starter og slutter med en 360 graders måling. Første måling bruges som udgangspunkt for en personlig udviklings- og handleplan. sidste måling bruges til at måle effekten af udbyttet. under forløbet bliver du coachet individuelt af underviserne i forhold til aktuelle ledelses- eller karrieremæssige udfordringer og som bidrag til implementeringen af det lærte. Holdets deltagere bruger aktivt hinanden på og mellem modulerne til sparring, feedback og erfaringsudveksling i faste læringsteams Du får: Fakta Kick -off Management Leadership Coaching option Personal større organisations- samt forretningsforståelse og evne til at udarbejde og omsætte en strategiplan operationelt samt implementere den gennem og med dine medarbejdere indsigt i og klarhed over egne styrker samt udviklingsområder input og viden om moderne metoder til ledelsesmæssigt strategiarbejde, herunder strategisk kompetenceanalyse viden om og videregående kompetencer inden for væsentlige ledelsesgreb: effektiv kommunikation, gennemslagskraft og ledelsesstile, følelsesmæssig intelligens, teams, udvikling samt ledelse af teams og endelig coaching kompetencer inden for håndtering af high- samt lowperformance og moderne konfliktløsning indsigt i og overblik over modeller til forandringsledelse indsigt i og værktøjer til at arbejde med innovation samt kreativitet større selvforståelse, indsigt i autencitet, magt samt etik i ledelse og lærer dermed betydningen af et klart personligt udgangspunkt i din ledelse Varighed: 1 år. 11 undervisningsdage fordelt på 6 moduler Undervisere: erhvervspsykologer fra Mannaz, eksterne konsulenter inden for strategi og management Næste afholdelse: Se Kontakt: Gitte Madsen på telefon eller Læs mere på: Personal LedeLse

10 10 PersonLig BereTning Selv de DyGTIGSTe kan blive BeDRe om DortE helene Dam nuværende stilling: Marketingdirektør hos TV2. Tidligere job: Kontaktchef og projektleder hos bl.a. y&r O&M, egeberg, La Familie, Republica og Kommunikationshuset SP3. Uddannelse: Finansiel baggrund fra BG Bank, kurser i strategi, ledelse og kommunikation, projektleder fra Reklameskolen, uddannet gestalt terapeut. LedeLse

11 PersonLig BereTning 11 marketingdirektør, dorte helene dam, fra tv2 marketing gennemførte forløbet strategi, vækst og lederskab. den nye viden bruges konstant eksempelvis til det løbende strategiarbejde og for at sikre medarbejdertrivsel. da dorte Helene dam blev tilbudt stillingen som marketingdirektør på Tv2 i 2007, var det på baggrund af hendes flotte resultater i reklamebranchen samt hendes evne til både at have overblik og ambitioner uden at gå på kompromis med det kreative og det menneskelige element. Det var helt sikkert en drømmestilling, men samtidig var jeg meget bevidst om, at det var noget helt andet at være chef for et mindre team i reklamebranchen og så at skulle lede en marketingafdeling med 60 medarbejdere. det første, dorte Helene dam gjorde, var at få et overblik over, hvad hendes afdeling som internt reklamebureau til Tv2 skulle levere, så hun kunne forventningsafstemme med samarbejdspartnere og egne medarbejdere. Ja, der var ting, som jeg var meget dygtig til, men der var også et vækstpotentiale, og jeg tilmeldte mig forløbet, Strategi, vækst og lederskab, af samme årsag. InD I ProceSSen i den forbindelse gennemgik dorte Helene dam en såkaldt 360 graders ledermåling, hvor medarbejdere, ledere og samarbejdspartnere evaluerede hende. Jeg fik bekræftet mine styrker og mine udfordringer, og det var som forventet på det strategiske område. dorte Helene dam lægger ikke skjul på, at hun ønskede det maksimale udbytte af forløbet. Beslutningen var god, for jeg føler mig i den grad styrket. udbyttet var eksempelvis tydeligt i arbejdet med strategi. Jeg brugte omgående de modeller og den faglighed, jeg havde fået med mig. Det var vigtigt for mig at gøre strategien levende og forståelig, og min ledergruppe skulle også involveres i processen. Vi skulle sikre os, at vi havde de rette varer på hylderne, og at vi havde ressourcerne til at levere dem. Efter mit uddannelsesforløb er det blevet helt tydeligt for mig, hvad vi skal og ikke skal. Mine medarbejdere er super dygtige, og jeg skylder dem at skabe nogle rammer, som de kan føle sig som en del af. Dorte helene Dam marketingdirektør, tv2 LedeLse

12 12 Leading Business PerFormance Leading Business Performance Modul 5 Modul 1 Leading uncertainty Leading Business Excellence + kickoff ACTION LEARNING GROUPS Leading People ACTION LEARNING GROUPS Modul 4 ACTION LEARNING GROUPS Personal Leadership Modul 2 ACTION LEARNING GROUPS Leading Business Performance Modul 3 LedeLse

13 Leading Business PerFormance 13 strategi, forandringer, succesfuld ledelse af forrretning og mennesker Dette udviklingsforløb giver dig et stærkt fundament til at styrke din forretningsmæssige indsigt, din strategiske ballast og din evne til at lede frem til bedre resultater. deltagerne på Leading Business Performance er erfarne ledere med strategisk og forretningsudviklingsansvar, som allerede har skabt resultater og ønsker at styrke den forretningsmæssige indsigt, strategiske ballast og evnen til at lede sig selv samt andre mod endnu bedre resultater. som deltager får du styrket evnen til at se sammenhængen mellem forretningsudvikling og ledelse af mennesker dvs. koblingen mellem management og leadership. målet er, at du klart kan se, hvordan udviklingen af dit ansvarsområde og dine medarbejdere står i et direkte afhængighedsforhold, og nøglen til succes er at kunne balancere og afstemme disse. det ambitiøse fokus på at skabe bedre resultater indebærer, at din organisation inddrages undervejs i forløbet. Forberedelse til de enkelte moduler er bygget op om læringsmøder deltagerne imellem for at sikre maksimal udvikling og effekt. der er mulighed for at opbygge nogle stærke netværkskontakter undervejs i forløbet, som meget vel kan strække sig udover forløbets afslutning. Du får: analyseredskaber og forretningsmodeller til at forholde dig forretningsmæssigt og strategisk til din ledelsesopgave indsigt i strategiske værktøjer, så du kan drive og styre din del af forretningen i den fælles og ønskede retning styrket en magtfuld sammensætning af din forretningsmæssige indsigt, din selvindsigt og din evne til at skabe følgeskab og opnå resultater sammen med andre Fakta Varighed: 10 måneder og 12 undervisningsdage fordelt på 5 moduler samt 4 netværksdage Undervisere: erhvervspsykologer fra Mannaz og eksterne konsulenter inden for forretningsudvikling og strategi. Gæster udvalgt på baggrund af aktuelle ledelsestemaer. Næste afholdelse: Se Kontakt: Gitte Madsen på telefon eller Læs mere på: Fokus på succesfaktorer i dit job, dine styrker og udviklingsbehov som leder samt hvordan du udnytter dem til øget selvudvikling og performance indsigt i ledelse af forandringsprocesser på strategisk og operationelt niveau en handlingsplan med indsatsområder til at styrke din lederprofil Åbnet og aktivt anvendt lederens værktøjskasse et netværk med andre ledere, som giver dig mulighed for udbytterig erfaringsudveksling og sparring også i fremtiden LedeLse

14 14 PersonLig BereTning brødrene hartmann Er En af VErDEnS FørEnDE producenter og leverandører af StøbEpapEmballagE med produktion i 7 lande og Salg EllEr repræsentation i 12 lande. brødrene hartmann råder over EgEn teknologi og FrEmStillEr maskinudstyr til produktion af StøbEpapEmballagE. koncernen beskæftiger Ca medarbejdere om ChriStian ChriStianSEn Christian Christiansen blev færdig som produktionsingeniør fra Odense Teknikum i Han har siden arbejdet med implementering af it til understøttelse af forretningsprocesser inden for design (CaD), integration og supply chain (erp) dels som forretningskonsulent, projektleder og senest som afdelingsleder. LedeLse

15 PersonLig BereTning 15 Træd et skridt tilbage og BLiv klogere Erp manager, ChriStian ChriStianSEn Fra brødrene hartmann a/s har DEltagEt i ForløbEt StratEgi, VækSt og lederskab. læs om hans UDbyttE og ErFaringEr efter mange år som specialist fik christian christiansen for et par år siden tilbudt en lederstilling hos Brødrene Hartmann a/s. med den nye stilling fulgte også et voksende behov for ny viden. Jeg havde brug for et samlet, praktisk orienteret forløb, hvor der udover undervisning i ledelsesværktøjer også blev prikket til min selvindsigt. Se dig Selv udefra På forløbet strategi, vækst og lederskab gennemgik christian christiansen en 360 graders ledermåling på det første modul. På uddannelsens sidste modul blev målingen foretaget igen for at evaluere deltagerens udvikling over det år, der er gået. sådan en evaluering er virkelig værdifuld. det er nemlig en god mulighed for både medarbejdere og overordnede at tilkendegive deres mening på en konstruktiv måde. For mig har det bl.a. betydet, at jeg har startet en værdifuld dialog med min chef om, hvad der er de vigtigste kompetencer i en serviceafdeling som min. Samtidig er jeg blevet opmærksom på nogle elementer i min ledelsesstil, som kan strammes op. Det har helt konkret medført, at jeg nu er lidt hurtigere til at tage svære samtaler og lukke uhensigtsmæssige diskussioner ned. Samtidig er jeg blevet bedre til at fortælle medarbejderne, hvad jeg forventer af dem. Det har været en øjenåbner at lære at træde tilbage og betragte min adfærd udefra. Men det er en løbende proces, og der er flere af de elementer, målingen satte fokus på, som jeg fremover skal arbejde med. indsigt i Strategi strategi var et af de elementer i uddannelsen, som christian christiansen særligt ønskede at blive styrket på. Udover at underviseren i den grad var inspirerende og god til at ramme plet, så kunne jeg med det samme se stor værdi i det indblik i strategi og de værktøjer, jeg fik med hjem. I en serviceafdeling, som min, er det særdeles vigtigt, at jeg formår at koble afdelingens strategi op imod forretningens strategi. Det kan jeg eksempelvis gøre med nogle af de værktøjer, vi arbejdede med, og det brænder jeg for at gøre meget mere fremover. Jeg er blevet modigere på at mene noget om strategi og bedre til at sætte afdelingen på det strategiske landkort. Det styrker min afdeling. HigH performance Hvordan? et andet element fra strategi, vækst og lederskab, som christian christiansen allerede har taget i brug, er den viden, han fik om ledelse af teams. Jeg er meget inspireret af det, jeg lærte om High Performance Team, i kombination med Hartmanns interne værdier. Det har givet mig nogle værktøjer til at starte en dialog i afdelingen om, hvor vi ligger performance-mæssigt i dag, og hvordan vi bliver endnu bedre i fremtiden. christian christiansen erp manager, Brødrene hartmann LedeLse

16 16 Business insight business insight LedeLse

17 Business insight 17 globale udfordringer, strategi, innovation, mennesker og forandringer business insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering designet og målrettet dig, der ønsker de ypperste forudsætninger for at lede succesfuldt i disciplinerne globalisering, strategi, innovation, mennesker og forandringer. business insight har det klare mål at løfte din karriere og samtidig tilføre din virksomhed endnu bedre resultater. deltagere på Business insight er erfarne, ambitiøse og kompetente ledere på strategisk niveau. Holdene sammensættes, så deltagerne repræsenterer en stor bredde i dansk erhvervsliv og samtidig bidrager med forskellige faglige og ledelsesmæssige baggrunde. deltagerne har nysgerrigheden til at blive udfordret og beriget til fælles. de har også drivkraften til at blive styrket i forhold til deres stakeholderes krav og forventninger. Programmet er designet til den travle leder og består af korte intensive moduler med minimal forberedelse. indholdet består af en god kombination af teori og ny viden internationalt og nationalt, praksisnær træning på egne cases, personlig udvikling og sparring med ligestillede erhvervsledere. På Business insight møder du internationale professorer fra blandt andet London Business school og insead. du får indsigt i ledelsesopgaven på en interkulturel scene og udvikler din forretningsmæssige forståelse i et globalt perspektiv blandt andet gennem en studietur. kina er valgt, fordi verden direkte eller indirekte er påvirket af udviklingen i asien. mellem modulerne er der indlagt en netværksdag. det giver basis for at skabe meget stærke kontakter med ligestillede og et godt fundament for dit fremtidige netværk. det forventes, at du intervaltræner undervejs i forløbet. det gør du ved blandt andet at anvende den nye viden, implementere nye tiltag i din organisation og bringe de temaer i spil, som du brænder mest for. men først skal du gøre dig klart, hvilke mål, du ønsker at nå. Både personligt og ledelsesmæssigt. dine udfordringer og målsætninger bliver ledetråd gennem hele forløbet. allerede efter de første moduler kan du begynde at justere din ledelsespraksis og se resultater. Du får: indsigt i internationale ledelsesproblematikker og globale udfordringer nye input til arbejdet med strategisk ledelse som et aktivt ledelsesinstrument styrket din forretningsmæssige forståelse indsigt i innovation som et vigtigt middel til vækst Fokus på succesfaktorer i dit job; dine styrker og udviklingsbehov som leder Forståelse, indsigt og metoder til ledelse af forandringer et stærkt netværk med ligestillede, som giver dig mulighed for udbytterig erfaringsudveksling og sparring også i fremtiden et program med korte, intensive moduler og minimal forberedelse Fakta Varighed: 1 år. 19 undervisningsdage fordelt på 7 moduler, herunder studietur til Shanghai samt 5 netværksdage. Opfølgningsmøde med kursusleder ½ år efter programmets afslutning. Undervisere: Fast programleder gennem hele forløbet. erhvervspsykologer fra Mannaz, 8 forskel- lige eksterne konsulenter og professorer fra London Business School, InSeaD, CeIBS, Dansk Innovationscenter i Kina mv. Næste afholdelse: Se Kontakt: Gitte Madsen på telefon eller Læs mere på: LedeLse

18 18 stærkt netværk stærkt netværk PÅ 12. ÅR LedeLse

19 stærkt netværk 19 alle medlemmer må bidrage med både arbejde og EnErgi For at SkabE Et VElFUngErEnDE netværk. med tiden kommer belønningen: Et rum af tillid hvor medlemmerne UDVEkSlEr ErFaringEr og SparrEr med hinanden også om DE SVærEStE beslutninger. Af Isa Lindbæk Jeg tror ikke, nogen af os dengang anede, at vi mere end 12 år senere stadig ville mødes jævnligt for at udveksle erfaringer og sparre med hinanden. i december 1999 mødtes en gruppe ledere på lederudviklingsprogrammet Bi og dannede efterfølgende et netværk. To af medlemmerne var Jan Jønsson, afdelingsdirektør hos nykredit, og rené skjøde andersen, tidligere underdirektør i Tdc operations, nu seniorkonsulent i netplan. vi har sat de to i stævne for at høre lidt om, hvorfor deres netværk stadig fungerer i bedste stil. god kemi rené skjøde andersen: Der er ikke nogen, som har skabt vores netværk for os. At netværket eksisterer og fungerer, er vores egen fortjeneste. Vi var en gruppe ressourcestærke ledere, og selvom mange af os allerede havde eksisterende netværk, havde gruppen en god kemi, og vi synes, det var oplagt at fastholde forbindelsen. alle må bære lige meget Jan Jønsson tilføjer: Jeg er enig. Fra start til slut under forløbet havde vi en god forbindelse med hinanden i gruppen, og alle synes villige til at bidrage med nogenlunde lige meget energi, tid og arbejdsindsats. Det er en væsentlig forudsætning for netværkets succes. Det nytter ikke, at det er nogle få, som skal står for det hele. Så kommer det ikke til at fungere i længden. Alle må bære lige meget. SpænDEnDE ForSkEllighED rené skjøde andersen: Geografisk og fagligt er vi en bred gruppe med ledere inden for bankverdenen, telebranchen, konsulentbranchen, ejendomsbranchen med mere, så vi er ikke på den måde en homogen gruppe. Jan Jønsson: Men det er netop forskelligheden, som er interessant. Gennem de andre bliver man nemlig opdateret om, hvad der rører sig i andre brancher. Samtidig er det en fordel, at ingen af os er i direkte konkurrence. lige børn leger bedst rené skjøde andersen: Det har nok også været en styrke for os, at vi alle befinder os på nogenlunde samme niveau i vores respektive organisationer. Der er ingen af os, som er topdirektører, men vi befinder os alle på underdirektørniveau. Dermed har vi haft mange sammenlignelige, arbejdsmæssige udfordringer. Fra start til slut på Business insight havde vi en god forbindelse med hinanden i gruppen, og alle synes villige til at bidrage med nogenlunde lige meget energi, tid og arbejdsindsats. det er en væsentlig forudsætning for netværkets succes. det nytter ikke, at det er nogle få, som skal står for det hele. så kommer det ikke til at fungere i længden. alle må bære lige meget. Jan Jønsson, afdelingsdirektør hos nykredit LedeLse

20 20 stærkt netværk andre i ens bekymringer. I vores netværk kan vi trygt diskutere udfordringer og svære beslutninger med hinanden. Vi tør godt være åbne og ærlige, og vi har alle sammen styrker og svagheder. Tilliden var der selvfølgelig ikke helt fra starten, men den er kommet med tiden. der er ikke nogen, som har skabt vores netværk for os. at netværket eksisterer og fungerer, er vores egen fortjeneste. international DimEnSion Jan Jønsson: Vi var oprindeligt 20 på kurset, og der kommer fast stykker til netværksmøderne. Vores netværk har været en prioritet for folk, og selvom vi har haft medlemmer udstationeret i både Kina og Polen, har de alligevel forsøgt at komme, så meget de kunne. Det har desuden været et positivt bidrag til gruppen at få den internationale dimension med også. lidt FamlEnDE i StartEn rené skjøde andersen: Da vi først startede, var vi lidt famlende og brugte tid på at få en ekstern foredragsholder med på møderne. Med tiden har vi fået så stor viden, at vi kan klare det selv, måske med støtte fra en anden nøgleperson fra vores virksomheder. Der er også et økonomisk perspektiv i den beslutning. Jan Jønsson: Vi betaler ikke noget for at deltage i netværket, og det tror jeg faktisk også er et af succeskriterierne. FrEm og tilbage, FrEm og tilbage medlemmerne af netværksgruppen har gennem de seneste 12 år skiftedes til at arrangere deres netværksmøder, som har en frekvens på to om året. mødet har ofte inkluderet en præsentation af arrangørens virksomhed. Jan Jønsson: Et af vores medlemmer arbejdede på Scandlines, og et år mødtes vi på færgen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi var rundt på færgen, og bagefter satte vi os og snakkede om, hvad der var sket siden sidst. Jeg tror, vi var frem og tilbage med færgen 10 gange. Det var et lidt anderledes møde. Stor FortrolighED med tiden rené skjøde andersen: Når man er leder, kan det være svært at finde en ligestillet internt i virksomheden, man kan drøfte tingene med. Det kan især være svært, hvis man er i tvivl om noget, og man ikke ønsker at delagtiggøre Et anderledes liv ikke alle medlemmer af netværket har foretaget de traditionelle valg. Jan Jønsson: Det har været med til at udvide min horisont at se, hvordan andre medlemmer i netværket har forholdt sig til livet og deres karriere. Eksempelvis rejste et af vores medlemmer jorden rundt i to år i en sejlbåd, og efterfølgende gav han os et meget spændende foredrag om oplevelsen. tog En pause Jan Jønsson fortsætter: Et andet medlem stoppede som administrerende direktør, fordi han prioriterede at passe hjem og børn, mens hans kone arbejdede og uddannede sig. Det var spændende at se, at man sagtens kan vælge noget andet end den slagne vej. René Skjøde Andersen tilføjer: Erhvervslivet har dog løbende haft bud efter ham i orlovsperioden, for han har selv sørget for at holde sig opdateret under sin orlov. Det viser jo, at det ikke er så farligt at tage en pause. opdatering mange bruger deres netværk i forbindelse med jobsøgning, men det har ikke været relevant for dette netværk. rené skjøde andersen: Vi har været rimeligt privilegerede, da ingen af os rigtig har været uden arbejde, men skete det, ville vi helt klart hjælpe. Vores netværk har mest været baseret på oplysning og sparring, og eksempelvis skriver et af vores medlemmer bøger om økonomi, så han har virkelig kunnet give os et stort indblik i finanskrisen. Et positivt tilvalg Jan Jønsson: Jeg tror, at vores gruppe har set netværket som et positivt tilvalg. Nogle gange er man kun blevet til selve mødet, andre gange er man gået med ud at spise. Personligt glæder jeg mig altid til næste gang, vi skal mødes, for vi har altid noget at snakke om. For andre, som godt kunne tænke sig at være med i et velfungerende netværk, har Jan Jønsson følgende råd. Gå aktivt og åbent ind i netværket, så skal tilliden og den virkelig værdifulde sparring nok komme med tiden. rené skjøde andersen: Man får ikke et netværk forærende, man skal skabe det selv. Det har krævet en arbejdsindsats, men vi har været glade ved det arbejde. LedeLse

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder Strategi, vækstog lederskab executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder bedre Skab resultater Strategi, vækst og lederskab Programmet er et helhedsorienteret og ambitiøst lederudviklingsforløb,

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration i dit lederskab og til at få videndepoterne fyldt op? Vil du gerne udfordres på dit lederskab, styrke

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces.

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces. Forandringsledelse Succesfuld ledelse af forandringsprocesser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer sker hele tiden, og de sker hurtigere end nogensinde

Læs mere

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager?

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager? Forandringsledelse Forandringsledelse Skab resultater gennem succesfulde forandringer Succesfuld ledelse af ser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com MANNAZ UPDATE Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com Lederudvikling hos Mannaz Vejen til succes går gennem ny viden og nye kompetencer. Hos Mannaz udbyder vi lederforløb,

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Ledelse af organisationskultur

Ledelse af organisationskultur Ledelse af organisationskultur Brug kulturen som løftestang for forandringer De fleste ledere har oplevet, at uanset hvor god en strategi er, kan organisationskulturen vise sig at være en kraftfuld størrelse,

Læs mere

Executives. Changing. the Game. Mannaz Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Executives. Changing. the Game. Mannaz Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com Changing Executives the Game Mannaz Lederudviklingsprogram www.mannaz.com i forandring. Verden er Er du? Som en del af virksomhedens øverste ledelse oplever du i højere grad end nogensinde, hvordan de

Læs mere

PwC s CXO Network. PwC s CXO Network 1

PwC s CXO Network. PwC s CXO Network 1 PwC s CXO Network PwC s CXO Network 1 Toplederudvikling Bliv en del af PwC s CXO Network og få inspiration og indsigt fra en række topledere ansat i nogle af Danmarks største virksomheder. Vi kan med PwC

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Kom igennem med dit budskab Hvad enten du sælger, fremlægger ideer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Udviklingsforløb for erfarne ledere Strategi, vækst og lederskab Udviklingsforløb for erfarne ledere Strategi, vækst og lederskab er et helhedsorienteret, ambitiøst læringsforløb,

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK Som leder og specialist står du ofte alene, når vigtige strategier og ledelsesmæssige beslutninger skal træffes, samtidig med

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM. Fra medarbejder til leder

TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM. Fra medarbejder til leder TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM Fra medarbejder til leder Silkeborg Kommune 2014-2015 Talentudvikling fra medarbejder til leder Med en gennemsnitsalder på over 50 år blandt Silkeborg Kommunes ledere og med de

Læs mere

Netværk for ledere, chefer og direktører. Stærke netværk til stærke ledere

Netværk for ledere, chefer og direktører. Stærke netværk til stærke ledere , chefer og direktører Stærke netværk til stærke ledere > Netværksmøder hos os giver dig nye indfaldsvinkler til dine ledelsesmæssige udfordringer, og du får konkret og brugbar viden med dig hjem. Vær

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Mannaz HR-uddannelse

Mannaz HR-uddannelse Mannaz HR-uddannelse Sæt fokus på dig og din HR-rolle På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor du bliver stillet over for konkrete HRudfordringer og kommer tæt på alle aspekter af

Læs mere

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING CORPORATE CLUB Corporate Club er en del af JUC Group Danmarks største private udbyder af kurser

Læs mere

Mannaz HR-uddannelsen

Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Grundlæggende teori og træning i HR-funktionens kerneopgaver Sæt fokus på dig og din HR-rolle På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor

Læs mere

Start din bestyrelseskarriere

Start din bestyrelseskarriere Start din bestyrelseskarriere Bliv klar til bestyrelsesarbejde Som medlem af en bestyrelse skal du bidrage til nytænkning og udvikling, stille kvalificerede spørgsmål og træffe hurtige beslutninger. På

Læs mere

MSP Programme management

MSP Programme management MSP Programme management Managing Successful Programmes Deltag på et inspirerende og effektivt læringsforløb inden for programledelse. På forløbet får du et højt fagligt udbytte, og der er fokus på at

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Styrk din kulturelle intelligens i projekter

Styrk din kulturelle intelligens i projekter Styrk din kulturelle intelligens i projekter Tværkulturelle projekter med succes Arbejder du i et tværkulturelt projekt med deltagere fra forskellige kulturer, som måske også er spredt ud over forskellige

Læs mere

Ledelsesbaseret lærende coaching

Ledelsesbaseret lærende coaching Ledelsesbaseret lærende coaching Bliv en stærkere kommunikerende leder Ledere, der arbejder med ledelsesbaseret coaching, fastholder ikke en bestemt idé, metode eller instrumentaliseret tilgang til samtale.

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø - en vej til god ledelse 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. På vej til nye læringsformer... 4 2. Statistisk set... 5 3. Forudsætninger for et godt læringsmiljø... 6 3.1 Organisering...

Læs mere

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S Ledelse i TDC Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S November 2005 Indledning Nedenstående case er en beskrivelse af samarbejdet mellem TDC Koncern HR og

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Dit personlige lederskab

Dit personlige lederskab Dit personlige lederskab Fokus på din person og dit lederskab Nøglen til god ledelse ligger i dig selv. Du er dit eget vigtigste ledelsesværktøj, og derfor er det afgørende, at du lærer dig selv, dine

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten

Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten Indledning en del af PLUS Erfarne ledere i staten er en del af det samlede Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS), der har som mål at øge ledelseskvaliteten

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt til forhandling. I hverdagen forhandler du med kunder, leverandører, arbejdsgivere, kolleger

Læs mere

Mannaz Proceskonsulentuddannelse

Mannaz Proceskonsulentuddannelse Mannaz Proceskonsulentuddannelse Kraftfulde værktøjer til forandring Arbejder du med forandringsprocesser i organisationer, fx som leder, konsulent eller proceskonsulent, og vil du udvikle din systemforståelse,

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder

Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder Projektledelse 4 Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder Når alt kommer til alt, er der én, der skal gå forrest. Projektledelse 4 stiller skarpt på din ledelsesadfærd som projektleder og afdækker

Læs mere

Procesledelse i kompleksitet (PKU 2)

Procesledelse i kompleksitet (PKU 2) Procesledelse i kompleksitet (PKU 2) Gå forrest i komplekse sammenhænge Tag en overbygning på Proceskonsulentuddannelsen (PKU 1), og byg videre på dine evner som procesfacilitator med state-of-the-art

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

VÆLG DIT NETVÆRK MED OMHU

VÆLG DIT NETVÆRK MED OMHU Netværk for ejerledere VÆLG DIT NETVÆRK MED OMHU Ejerledede virksomheder udgør med god grund 85 procent af dansk erhvervsliv. Friheden til at styre sit eget arbejdsliv, forfølge sine ideer og arbejde med

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Kurset. Samtaler, der virker. På kurset arbejder du med: EMCC-akkrediteret coachcertificering

Kurset. Samtaler, der virker. På kurset arbejder du med: EMCC-akkrediteret coachcertificering Avanceret coaching Samtaler, der virker Møder, ledelseskommunikation og daglige snakke mellem medarbejdere. Organisationer består af mange samtaler, men det er ikke altid, at samtalerne bidrager til udvikling,

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Kreativ nytænkning. Få nye ideer til innovation og forandring. Kreativitet på kommando. Hvem deltager? Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer

Kreativ nytænkning. Få nye ideer til innovation og forandring. Kreativitet på kommando. Hvem deltager? Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer Kreativ nytænkning Kreativ nytænkning Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer Få nye ideer til innovation og forandring Vi lever i en verden fuld af forandring. Hvis du har vanskeligt ved at bryde

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Læringsarkitekten. På kurset arbejder du med: Undervisning målrettet organisation og deltagere. Del af uddannelse. Hvem deltager?

Læringsarkitekten. På kurset arbejder du med: Undervisning målrettet organisation og deltagere. Del af uddannelse. Hvem deltager? Læringsarkitekten Læringsarkitekten Lær at designe og tilrettelægge målrettede undervisnings- /læringsforløb Undervisning målrettet organisation og deltagere Læringsarkitekten er et kursus, hvor du får

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Ledelseskvaliteten kan den måles

Ledelseskvaliteten kan den måles 9. Virksomheds 5. Processer 1. Lederskab Ledelseskvaliteten kan den måles Af Jan Wittrup, Adm. Direktør og Executive Advisor Fokus på balancerede indsatser for at skabe balancerede er et eksempel på Excellent

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Lederen som facilitator af innovation og forandring

Lederen som facilitator af innovation og forandring Lederen som facilitator af innovation og forandring Styrk din facilitatorrolle Mange ledere faciliterer hver eneste dag, men de færreste har lært at benytte de grundlæggende teknikker, som skaber gode

Læs mere

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Toplederuddannelse Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Executive Management Programme INSEAD Opnå strategisk skarphed med den nyeste viden På vores toplederuddannelse Executive

Læs mere

TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM 22. april 2015 2015-2016

TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM 22. april 2015 2015-2016 TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM 22. april 2015 2015-2016 Talentudvikling fra medarbejder til leder Med en typisk gennemsnitsalder på over 50 år blandt kommunale ledere og med de små årgange, der nu rammer arbejdsmarkedet,

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Dig som underviser. På kurset arbejder du med: Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil. Del af uddannelse. Hvem deltager?

Dig som underviser. På kurset arbejder du med: Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil. Del af uddannelse. Hvem deltager? Dig som underviser Dig som underviser Få gennemslagskraft og større bevidsthed om din egen undervisningsstil Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil Med udgangspunkt i en DISC-profil

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Dette forløb er for dig, som ønsker at kunne udtrykke dig med ro, overbevisning og autenticitet med det rette budskab.

Dette forløb er for dig, som ønsker at kunne udtrykke dig med ro, overbevisning og autenticitet med det rette budskab. Personlig Power Find ro og brænd igennem med autenticitet og gennemslagskraft Vil du gerne brænde igennem og opnå autenticitet og gennemslagskraft uden at gå på kompromis med din integritet? Og vil du

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN...

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... OM MOTIVATION MANAGEMENT I 2009 startede Motivation Management en succesfuld rejse. Vi har formået at forene motivation og ledelse på en succesfuld måde. Ideen om at

Læs mere

Værktøjer til engagement i undervisningen

Værktøjer til engagement i undervisningen Værktøjer til engagement i undervisningen Gør dine deltagere engageret og involveret - variér din undervisning! Du kender det måske du skal undervise dine kollegaer i en af virksomhedens systemer, som

Læs mere