BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products CREA Slides

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products CREA Slides"

Transkript

1 VITROS Chemistry Products Slides Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS slides måler kvantitativt kreatininkoncentrationen i serum, plasma og urin. Opsummering og forklaring af analysen Udskillelse af serumkreatinin og urinkreatinin er en funktion af lean body mass hos normale patienter og udviser kun ringe eller ingen reaktion på kostændringer. Serumkreatininkoncentrationer er højere hos mænd end hos kvinder. Da urinkreatinin hovedsageligt udskilles ved glumerulær filtration og kun en lille mængde som følge af tubulær sekretion, kan serumkreatinin og udskillelse af urinkreatinin efter et døgn anvendes til at estimere hastigheden af glumerulær filtration. Serumkreatininniveauet forhøjes ved akut eller kronisk nyresvigt, urinvejsobstruktion, nedsat renal blodgennemstrømning, chok, dehydrering og rhabdomyolysis. Årsagerne til en lav serumkreatininkoncentration inkluderer debilitas og reduceret muskelmasse. Motion kan forårsage øget kreatinin-clearance. Hastigheden af kreatinin-clearance er ikke pålidelig, hvis urinflowet er lavt. Procedureprincipper VITROS slidemetoden udføres ved hjælp af VITROS slides og VITROS Chemistry Products kalibratoræt 1 på VITROS Chemistry Systems. VITROS sliden er et flerlaget, analytisk element, der er coated på en polyester base. En dråbe patientprøve afpippeteres på sliden og fordeles jævnt vha. spredningslaget til de underliggende lag. trænger gennem til reagenslaget, hvor det hydrolyseres til kreatin på det kinetik-bestemmende trin. Kreatin omdannes til sarcosin og urea af kreatin amidinohydrolase. Sarcosin ved tilstedeværelse af sarcosinoxidase oxideres til glycin, formaldehyd og brintoverilte. Den endelige reaktion er en peroxidase-katalyseret oxidation af et leukokype-farvestof, der producerer et farvet produkt. Efter tilsætning af prøven inkuberes sliden. I løbet af den initiale reaktionsfase oxideres endogen kreatin i prøven. Den resulterende ændring i reflektionsdensitet måles på 2 tidspunkter. Forskel i reflektionsdensitet er proportional med koncentrationen af kreatinin i prøven. Reaktionssekvens kreatinin + H 2 O kreatin + H 2 O sarcosin + O 2 + H 2 O kreatinin amidinohydrolase kreatin amidinohydrolase sarcosin oxidase kreatin sarcosine + urea glycin + formaldehyd + H 2 O 2 H 2 O 2 + leukokype-farvestof peroxidase farvestof + 2H 2 O Analyseprincip og -betingelser Analyseprincip og -betingelser for * Testtype Topunkts-rate VITROS system 5,1 FS, 950, 750, 550, 250/350 Omtrentlig Prøvens inkubationstid Temperatur Bølgelængde dråbevolumen 5,0 minutter 37 C 670 nm 6 µl * Prøvevolumen afhænger af slidens format og bestemmes automatisk af analyseinstrumentet. Slides med coating numre < 3201 kræver en 10 µl prøvevolumen. Version 6.0 Pub. nr. MP2-49_DA 1 af 13

2 BRUGSANVISNING Advarsler og forholdsregler Advarsler og forholdsregler Kun til in vitro diagnostisk brug. Udvis forsigtighed ved håndtering af materialer og prøver af human oprindelse. Da ingen testmetode helt kan garantere, at der ikke forekommer infektiøse stoffer, skal alle prøver, kontroller og kalibratorer betragtes som potentielt infektiøse. Håndter prøver, fast og flydende affald og testkomponenter i overensstemmelse med lokale regulativer og CLSI-retningslinjer M29 1 eller andre offentliggjorte sikkerhedsmæssige retningslinjer for biologisk farlige produkter. Se specifikke advarsler og forholdsregler for kalibratorer, kvalitetskontrolmaterialer og andre komponenter i brugsanvisningen til det relevante VITROS produkt eller anden produktlitteratur fra fabrikanten. Reagenser Slide-diagram Slide-ingredienser 1. Øverste slide-ramme 2. Spredningslag (TiO 2 ) Reaktive ingredienser pr. cm 2 amidohydrolase (Flavobacterium sp., E.C ) 0,20 U; kreatin amidinohydrolase (Flavobacterium sp., E.C ) 4,7 U; sarcosin oxidase (Bacillus sp., E.C ) 0,55 U; peroxidase (peberrod, E.C ) 1,6 U og 2-(3,5-dimethoxy-4- hydroxyphenyl)-4,5-bis(4-dimethylaminophenyl) imidazol (leukokype farvestof) 32 µg. Andre ingredienser Pigment, bindemidler, overfladeaktive stoffer, rense/ maskeringsreagens, chelator, buffer, opløsningsmiddel til farvestof og krydsbindingsreagens. Håndtering af reagenser Forsigtig: Anvend ikke slide-kassetter med beskadigede eller ufuldstændigt forseglede pakninger. 3. Reagenslag kreatinin amidohydrolase kreatin amidinohydrolase sarcosin oxidase peroxidase leukokype-farvestof buffer, ph 7,0 4. Støttelag 5. Nederste slide-ramme Efterse pakningen for tegn på skader. Udvis forsigtighed, hvis den ydre pakning åbnes med et skarpt instrument, så den enkelte produktpakning ikke beskadiges. Reagens-klargøring VIGTIGT: Slide-kassetten skal nå stuetemperatur, C, inden den pakkes ud og fyldes på slide-beholdningen. 1. Fjern slide-kassetterne fra opbevaringen. 2. Opvarm den indpakkede kassette ved stuetemperatur i 30 minutter, når den tages fra køleskab eller 60 minutter fra fryser. 3. Pak kassetten ud, og læg den på slide-beholdningen. Bemærk: Påfyld kassetterne inden for 24 timer, efter de har nået stuetemperatur, C. Reagensopbevaring og -stabilitet VITROS slides er holdbare indtil udløbsdatoen på kartonen, når de opbevares og håndteres som angivet. Reagensopbevaring og -stabilitet for Reagens Opbevaringstilstand Stabilitet Uåbnet Nedkølet 2 8 C 4 uger Frosset -18 C Indtil udløbsdato Åbnet Instrument aktiveret System tændt 2 uger Instrument aktiveret System slukket 2 timer Kontroller ydeevne med kvalitetskontrolmaterialer: Hvis systemet er slukket i mere end 2 timer. Efter genpåfyldning af kassetter, der er fjernet fra slide-beholdningen og gemt til senere brug. Krav til prøvemateriale ADVARSEL Håndter prøver som biologisk farligt materiale. 2 af 13 Pub. nr. MP2-49_DA Version 6.0

3 Krav til prøvemateriale Egnet prøvemateriale Serum Plasma: 2 Heparin Urin VIGTIGT: Der er offentliggjort rapporter om, at visse typer prøvetagningssystemer påvirker andre analytter og prøver. 3 Bekræft, at dit system er kompatibelt med denne prøve. Ikke-egnet prøvemateriale Brug ikke prøver taget via katetre, der har været benyttet til infusion af hyperalimentationsvæske. Der henvises til Procedurens begrænsninger. Serum og plasma Urin Prøvetagning og -forberedelse Tag prøver vha. standard laboratorieprocedurer. 4, 5 Bemærk: Se oplysninger om minimumsvolumenkrav i instruktionsvejledningen til VITROS Chemistry System. Patientforberedelse Ingen særlig patientforberedelse er nødvendig. Særlige forholdsregler Centrifuger prøver, og fjern serum eller plasma fra cellulært materiale inden for 4 timer fra prøvetagning. 6 Prøvehåndtering og -opbevaring ADVARSEL Håndter prøver som biologisk farligt materiale. Håndter og gem prøver i tilproppede beholdere for at undgå kontamination og fordampning. Bland prøver ved forsigtig inversion, og lad dem opnå stuetemperatur, C inden analysering. Prøveopbevaring og -stabilitet for : Serum og Plasma 7 Opbevaring Temperatur Stabilitet Stuetemperatur C 5 dage Nedkølet 2 8 C 30 dage Frosset -18 C Ubestemt Prøvetagning og -forberedelse Tag prøver vha. standard laboratorieprocedurer. 8 Opbevar dem i køleskab indtil analyseringen. Bemærk: Se oplysninger om minimumsvolumenkrav i instruktionsvejledningen til VITROS Chemistry System. Patientforberedelse Ingen særlig patientforberedelse er nødvendig. Særlige forholdsregler Urinprøver skal forbehandles inden behandling. Se anvisninger i Forbehandling af prøver. Prøvehåndtering og -opbevaring Håndter og gem prøver i tilproppede beholdere for at undgå kontamination og fordampning. Bland prøver ved forsigtig inversion, og lad dem opnå stuetemperatur, C inden analysering. Prøveopbevaring og -stabilitet for : Urin 9 Opbevaring Temperatur Stabilitet Stuetemperatur C 3 dage Nedkølet 2 8 C 5 dage Frosset -18 C Ubestemt Version 6.0 Pub. nr. MP2-49_DA 3 af 13

4 BRUGSANVISNING Forbehandling af prøver Forbehandling af prøver Urin Præfortynding VIGTIGT: Hvis et VITROS 250/350 eller et VITROS 5,1 FS system anvendes i On-Analyzer Dilution Mode (automatisk fortyndingsmodus i analyseinstrumentet), må prøverne ikke fortyndes manuelt før analysering og må ikke multipliceres med en fortyndingsfaktor efter analysering. Se brugervejledningen til VITROS Chemistry System for at få flere oplysninger om fortyndingsproceduren i analyseinstrumentet. 1. Bland 1 del prøve med 20 dele vand af reagenskvalitet. 2. Analyser prøven. 3. Gang resultatet med 21 for at finde kreatininkoncentrationen i den oprindelige urinprøve. Vedlagte materialer VITROS Chemistry Products slides Nødvendige, ikke vedlagte materialer VITROS Chemistry Products kalibratorkit 1 Kvalitetskontrolmaterialer, såsom VITROS Chemistry Products kvalitetskontroller I og II til serum og plasma VITROS Chemistry Products 7% BSA Vand af reagenskvalitet VITROS Chemistry Products FS Diluent Pack 2 (BSA/saltvand) (til automatisk fortynding i analyseinstrumentet af serumog plasmaprøver) VITROS Chemistry Products FS Diluent Pack 3 (Special-diluent/vand) (til automatisk fortynding i analyseinstrumentet af urinprøver) Analyseprocedure Driftsanvisninger Kontroller reagensbeholdningerne mindst en gang om dagen for at sikre, at mængderne er tilstrækkelige til den planlagte arbejdsbyrde. Der står flere oplysninger i instruktionsvejledningen til VITROS Chemistry System. VIGTIGT: Lad alle væsker og prøver opnå stuetemperatur, C, inden analysering. Prøvefortynding Serum og plasma Hvis kreatininkoncentrationerne overstiger systemets lineære (dynamiske) område, eller hvis resultatet markeres med en DP-kode (hvilket angiver høj baggrundsdensitet, som i reglen skyldes en eleveret kreatinkoncentration): Manuel prøvefortynding: 1. Fortynd prøven med VITROS 7% BSA. 2. Analyser igen. 3. Gang resultaterne med fortyndingsfaktoren for at opnå et estimat af den oprindelige prøves kreatininkoncentration. Prøvefortynding i analyseinstrumentet (Kun VITROS 5,1 FS og 250/350 Systems) Se brugervejledningen til VITROS Chemistry System for at få flere oplysninger om fortyndingsproceduren i analyseinstrumentet. Til VITROS 5,1 FS anvendes VITROS Chemistry Products FS Diluent Pack 2 til fortyndingen. Urin Hvis kreatininkoncentrationer overstiger systemets lineære (dynamiske) område: 4 af 13 Pub. nr. MP2-49_DA Version 6.0

5 Kalibrering VITROS 250/350, 550, 750, 950 Systems 1. Bland 1 del præfortyndede prøve med 1 del vand af reagenskvalitet. 2. Analyser igen. 3. Gang resultatet med fortyndingsfaktoren for at opnå et estimat af kreatininkoncentrationen i den oprindelige prøve. Prøvefortynding i analyseinstrumentet (Kun VITROS 5,1 FS System) Se brugervejledningen til VITROS Chemistry System for at få flere oplysninger om fortyndingsproceduren i analyseinstrumentet. Anvend VITROS Chemistry Products FS Diluent Pack 3 til fortyndingen. Kalibrering Nødvendige kalibratorer VITROS Chemistry Products kalibratorkit 1 Bemærk: Det samme VITROS kalibratorkit anvendes til at kalibrere serum-, plasma- og urinkreatinin. Specifikke supplerende værditildelinger (SAV er) anvendes dog til hver kropsvæske. Forberedelse, håndtering og opbevaring af kalibratorer Der henvises til brugsanvisningen for VITROS kalibratorkit 1. Kalibreringsprocedure Se instruktionsvejledningen til VITROS Chemistry System. Kalibrering foretages i følgende tilfælde Kalibrer: Når der skiftes slide-lotnummer. Når kritiske systemdele udskiftes i forbindelse med service eller vedligeholdelse. Når det er påkrævet i henhold til regeringsregulativer. I USA kræver CLIA regulativer f.eks. kalibrering eller kalibreringskontrol mindst én gang hver sjette måned. Det kan også være nødvendigt at kalibrere VITROS -prøven: Hvis kvalitetskontrolresultater vedvarende er uden for acceptabelt område. Når visse serviceprocedurer er udført. Der står flere oplysninger i instruktionsvejledningen til VITROS Chemistry System. Beregninger Reflektans fra sliden aflæses ved 670 nm på to fastlagte tids-punkter i løbet af inkubationsperioden, og ændringen i reflektans mellem de to aflæsninger beregnes. Når en kalibrering er blevet udført for hvert slide-lot, kan kreatininkoncentrationen i ukendte prøver bestemmes ved at benytte en topunkts rate matematisk model som er lagret i softwaren sammen med ændringen i reflektans beregnet for hver ukendt prøveslide. Validitet af en kalibrering Kalibreringsparametre fastsættes automatisk af VITROS Chemistry System overfor et sæt kvalitetsparametre, der er angivet på skærmbilledet Coefficient and Limits (for VITROS 5,1 FS, se dataskærmen Review Assay). Hvis ikke alle disse prædefinerede kvalitetsparametre overholdes, vil det resultere i en fejlkalibrering. Kalibreringsrapporten bør anvendes sammen med kvalitetskontrolresultaterne til validering af en kalibrering. Lineært (dynamisk) område Lineært (dynamisk) område for Konventionelle enheder (mg/dl) SI-enheder (µmol/l) Alternative enheder (mg/l) Serum 0,05 14, ,5 140 Urin 1,05 346,5 * * 10, * * Efter at have ganget med en fortyndingsfaktor på 21. Se prøver uden for det lineære område under Prøvefortynding. Kalibreringssporbarhed Værdier, der fastsættes for VITROS Chemistry Products kalibratorkit 1 for kreatinin, kan spores til det certificerede NIST (National Institute of Standards and Technology) Reference Material, SRM (Standard Reference Material) 914a. Kalibreringslaboratoriet hos Ortho-Clinical Diagnostics bruger SRM 914a til at kalibrere udvalgte måleprocedurer, herunder Version 6.0 Pub. nr. MP2-49_DA 5 af 13

6 BRUGSANVISNING Kvalitetskontrol en HPLC (High Performance Liquid Chromatography) 10 metode og en kinetisk Jaffe metode 11 til understøttelse af fastlæggelsen af kreatininværdier for VITROS kalibratorkit 1. Kvalitetskontrol Procedureanbefalinger ADVARSEL Håndter kvalitetskontrolmaterialer som biologisk farligt materiale. Vælg kontrolniveauer, der kontrollerer det klinisk relevante område. Analyser kvalitetskontrolmaterialer på samme måde som patientprøver før eller under patientprøvebehandling. Analyser kontrolmaterialer for at kontrollere systemets kvalitet: Efter kalibrering. Ifølge lokale regulativer eller mindst en gang om dagen, når prøven udføres. Når specificerede serviceprocedurer er blevet udført. Se instruktionsvejledningen til VITROS Chemistry System. Hvis kontrolresultater befinder sig uden for dit acceptable område, undersøges årsagen, før der tages beslutning om rapportering af patientresultater. For anbefalinger vedrørende almen kvalitetskontrol henvises til Statistical Quality Control for Quantitative Measurements: Principles and Definitions; Approved Guideline-Third Edition 12 eller andre offentliggjorte retningslinjer. Der står flere oplysninger i instruktionsvejledningen til VITROS Chemistry System. Valg af kvalitetskontrolmateriale VIGTIGT: VITROS kvalitetskontroller anbefales til brug sammen med VITROS Chemistry System. Evaluer andre kommercielle kontrolvæskers kvalitet med henblik på kompatibilitet med denne prøve, før de anvendes til kvalitetskontrol. Kontroller, der rekonstitueres med demineraliseret vand, forventes at have acceptabel kvalitet. Andre kontrolmaterialer end VITROS kvalitetskontroller kan vise en difference ved sammenligning med andre kreatininmetoder, hvis de: Afviger fra en ægte human matrix. Indeholder høje koncentrationer af konserveringsmidler, stabilisatorer eller andre nonfysiologiske tilsætningsstoffer. Flydende serum og urinkontroller indeholder ofte høje kreatinmængder og kan give DP-fejlkoder. Anvend ikke kontrolmaterialer, der er stabiliseret med ethylenglykol. Urin Anvend kommercielt tilgængelige urinkontrolmaterialer til urinprøver. VIGTIGT: Hvis et VITROS 250/350 eller et VITROS 5,1 FS system anvendes i On-Analyzer Dilution Mode (automatisk fortyndingsmodus i analyseinstrumentet), må prøverne ikke fortyndes manuelt før analysering og må ikke multipliceres med en fortyndingsfaktor efter analysering. Se brugervejledningen til VITROS Chemistry System for at få flere oplysninger om fortyndingsproceduren i analyseinstrumentet. Klargøring, håndtering og opbevaring af kvalitetskontrolmaterialer Se brugsanvisningen til VITROS Chemistry Products kvalitetsskontrol I og II eller anden produktlitteratur fra fabrikanten. Forventede værdier og rapporteringsenheder Referenceinterval Disse referenceintervaller er de centrale 95% af resultater fra en intern undersøgelse af tilsyneladende raske voksne fra en befolkningsgruppe (serum: 90 kvinder, 105 mænd; urin: 67 forsøgspersoner). 6 af 13 Pub. nr. MP2-49_DA Version 6.0

7 Procedurens begrænsninger Referenceinterval for Konventionelle enheder SI-enheder Alternative enheder Serum Mænd 0,8 1,5 mg/dl µmol/l 8 15 mg/l Kvinder 0,7 1,2 mg/dl µmol/l 7 12 mg/l Urin Døgn mg/dag * µmol/dag ** mg/dag *** * koncentration (mg/dl) x døgnvolumen (dl) = mg/dag. ** koncentration (µmol/l) x døgnvolumen (L) = µmol/dag. *** koncentration (mg/l) x døgnvolumen (L) = mg/dag. Hvert laboratorium skal bekræfte gyldigheden af disse intervaller for de befolkningsgrupper, der arbejdes med. Rapporteringsenheder og omregningsfaktor VITROS Chemistry System kan programmeres til at rapportere resultater i konventionelle, SI- og alternative enheder. Rapporteringsenheder og enhedsomregning for Konventionelle enheder SI-enheder Alternative enheder mg/dl µmol/l (mg/dl x 88,4) mg/l (mg/dl x 10) Procedurens begrænsninger Kendte interferenser Serum og plasma Kreatin: Ved en kreatininkoncentration på 1,5 mg/dl (133 µmol/l) vil kreatin på mere end 8 mg/dl (707 µmol/l) blive markeret med en DP-fejlkode (fordi stærkt eleverede kreatinkoncentrationer kan forårsage kraftig baggrundsdensitet). For ikke-markerede prøver vil residualskævheden for kreatin være mindre end 0,15 mg/dl (13 µmol/l). Ved en kreatininkoncentration på 14 mg/dl (1237 µmol/l), vil kreatin på mere end 1 mg/dl (88 µmol/l) blive markeret med en DP fejlkode. Residualskævhed for ikke-markerede prøver vil være under 2%. Se fortyndingsanvisninger under Prøvefortynding. Prolin: Patienter, som får hyperalimentationsvæsker indeholdende prolin kan udvise en stigning på 0,2 mg/dl (18 µmol/l). Tag ikke prøver fra intravenøse slanger, som er kontamineret med hyperalimentationsvæske. Dobutamin: Rapporter har vist, at prøver kontamineret med dobutamin fra intravenøs væske udviste signifikant negativ bias. En dobutaminkoncentration på 83 µg/ml forårsagede et fald på 2,7 mg/dl (239 µmol/l) fra en initial kreatininkoncentration på 4,8 mg/dl (424 µmol/l). 13 Lidocain: Patienter under langtids lidocainbehandling kan udvise en stigning på op til 1,0 mg/dl (88 µmol/l) på grund af en lidocain metabolit, N-ethylglycin (NEG). 14 VITROS slide-metoden blev screenet for interfererende substanser ifølge NCCLS protokol EP7. 15 Substanserne, der er angivet i tabellen, forårsagede den viste bias, når de blev undersøgt ved de angivne koncentrationer. Se Specificitet vedrørende substanser, der blev undersøgt og ikke interfererede. Kendte interfererende substanser for koncentration Bias Interferent Konv. SI (µmol/l) Konv. SI Interferent * Koncentration (mg/dl) (mg/dl) (µmol/l) Dipyron (Metamizol) 40 mg/dl (1138 µmol/l) 1,0 88-0,6-53 Hæmoglobin 900 mg/dl (9 g/l) 1, ,1-9 N-acetyl-cystein 90 mg/dl (5,50 mmol/l) 1, ,4-35 * Det er muligt, at andre interfererende forbindelser kan opstå. Disse resultater er repræsentative. Dine resultater kan dog afvige noget på grund af variationer fra den ene prøve til den anden. Interferensgraden ved andre koncentrationer end de angivne er ikke forudsigelig. Andre begrænsninger Visse medikamenter og kliniske tilstande vides at ændre kreatininkoncentration in vivo. Der står flere oplysninger i én af de offentliggjorte opsummeringer. 16, 17 Version 6.0 Pub. nr. MP2-49_DA 7 af 13

8 BRUGSANVISNING Præstationskarakteristika Præstationskarakteristika Metodesammenligning Graferne og tabellerne viser resultaterne af en sammenligning mellem prøver, der er analyseret på VITROS 750 System, og prøver analyseret vha. HPLC (High Performance Liquid Chromatography) sammenligningsmetoden. 18 Tabellerne viser også resultaterne af sammenligninger mellem VITROS 250 og 950 Systems og VITROS 750 System, og mellem VITROS 5,1 FS System og VITROS 950 System. Metodesammenligning for : Serum Konventionelle enheder SI-enheder VITROS 750-system (mg/dl) VITROS 750-system (µmol/l) Sammenlignende metode: HPLC (mg/dl) Sammenlignende metode: HPLC (µmol/l) Metodesammenligning for : Serum 750 System vs. sammenlignende metode 250 System vs. 750 System 950 System vs. 750 System 5,1 FS System vs. 950 System n Hældning Korrelationskoefficient Konventionelle enheder (mg/dl) Område for prøvekonc. Intercept Sy.x SI-enheder (µmol/l) Område for prøvekonc. Intercept Sy.x 68 0,98 0,999 0,4 13,2 +0,09 0, ,96 11, ,03 0,999 0,9 13,3-0,08 0, ,07 11, ,00 0,999 0,5 13,2-0,01 0, ,88 2, ,01 1,000 0,4-12,5-0,07 0, ,19 8,84 Metodesammenligning for : Urin Konventionelle enheder SI-enheder VITROS 750-system (mg/dl) VITROS 750-system (µmol/l) Sammenlignende metode: HPLC (mg/dl) Sammenlignende metode: HPLC (µmol/l) 8 af 13 Pub. nr. MP2-49_DA Version 6.0

9 Præstationskarakteristika Metodesammenligning for : Urin 750 System vs. sammenlignende metode 250 System vs. 750 System 950 System vs. 750 System 5,1 FS System vs. 950 System n Konventionelle enheder (mg/dl) Område for prøvekonc. Intercept Sy.x SI-enheder (µmol/l) Område for prøvekonc. Intercept Sy.x 74 1,00 0,999 4,6 327,6 +0,27 1, ,82 135, ,04 0,999 30,7 314,4-4,97 3, ,35 269, ,02 0,999 9,7 337,5-0,81 1, ,60 112, ,03 0,999 10,3 289,3-2,74 3, ,22 343,88 Præcision Præcisionen blev evalueret med kvalitetskontrolmaterialer på VITROS 250, 750, 950 og 5,1 FS Systems ifølge NCCLS protokol EP5. 19 De viste data er et udtryk for analysepræcisionen og skal opfattes som vejledende. Variabler som f.eks. prøvehåndtering og opbevaring, reagenshåndtering og -opbevaring, laboratoriemiljø og systemvedligeholdelse kan påvirke prøveresultaternes reproducerbarhed. Præcision for : Serum System Konventionelle enheder (mg/dl) SD indenfor samme dag * Intern laboratorie -SD ** SI-enheder (µmol/l) SD indenfor samme dag * Intern laboratorie -SD ** Intern laboratorie - CV% ** Antal observ. Antal dage VITROS 250 0,9 0,02 0, ,8 1,9 2, ,1 0,05 0, ,3 6,5 1, VITROS 750 0,2 0,00 0, ,0 0,9 5, ,9 0,01 0, ,9 0,9 1, ,6 0,04 0, ,5 4,4 1, VITROS 950 0,9 0,02 0, ,5 1,7 2, ,2 0,06 0, ,0 5,5 1, VITROS 5,1 FS 1,2 0,01 0, ,1 1,9 1, ,9 0,04 0, ,0 7,7 1, * Præcision indenfor samme dag blev bestemt vha. to kørsler/dag med to til tre gentagelser. ** Intern laboratoriepræcision blev bestemt vha. et enkelt lot slides og ugentlig kalibrering. Præcision for : Urin System Konventionelle enheder (mg/dl) SD indenfor samme dag * Intern laboratorie -SD ** Hældning Korrelationskoefficient Gennemsnitskonc. Gennemsnitskonc. Gennemsnitskonc. Gennemsnitskonc. SI-enheder (µmol/l) SD indenfor samme dag * Intern laboratorie -SD ** Intern laboratorie - CV% ** Antal observ. Antal dage VITROS ,7 1,11 1, ,8 168,8 2, ,4 1,53 2, ,0 211,1 2, ,0 2,91 5, ,3 491,9 4, ,0 2,47 4, ,5 398,6 2, VITROS ,5 0,74 2, ,4 212,2 2, ,4 1,35 6, ,3 533,9 2, VITROS ,6 0,79 2, ,8 224,5 2, ,3 1,39 5, ,9 496,8 2, ,0 0,81 1, ,0 151,6 2, VITROS 5,1 FS 146,8 1,89 2, ,8 242,2 1, * Præcision indenfor samme dag blev bestemt vha. to kørsler/dag med to til tre gentagelser. ** Intern laboratoriepræcision blev bestemt vha. et enkelt lot slides og ugentlig kalibrering. Version 6.0 Pub. nr. MP2-49_DA 9 af 13

10 BRUGSANVISNING Præstationskarakteristika Specificitet Substanser, der ikke interfererer Substanserne i nedenstående tabel blev testet med VITROS slides ifølge NCCLS protokol EP7 20 og blev fundet ikke at interferere, bias <0,1 mg/dl (<8,8 µmol/l), ved de viste koncentrationer. Substanser, der ikke interfererer med Forbindelse Koncentration Forbindelse Koncentration Acetoacetat 30 mmol/l 30 mmol/l Isoniazid 1,5 mg/dl 109 µmol/l Ampicillin 1,5 mg/dl 43 µmol/l Limcomycin 1,5 mg/dl 37 µmol/l Amikacin 1,5 mg/dl 26 µmol/l Methicillin 1,5 mg/dl 37 µmol/l Ammoniumchlorid 1 mmol/l 1 mmol/l 6-Mercaptopurin 1,5 mg/dl 99 µmol/l Amphotericin B 1,5 mg/dl 16 µmol/l Minocyclin 1,5 mg/dl 33 µmol/l Ascorbinsyre 3 mg/dl 170 µmol/l Nalidixsyre 1,5 mg/dl 65 µmol/l Bacitracin 1,5 mg/dl 11 µmol/l Nafcillin 1,5 mg/dl 34 µmol/l Bicarbonat 40 mmol/l 40 mmol/l Neomycin 1,5 mg/dl 24 µmol/l Bilirubin 20 mg/dl 342 µmol/l Nitrofurantoin 1,5 mg/dl 63 µmol/l Bleomycinsulfat 1,5 mg/dl 11 µmol/l Oxacillin 1,5 mg/dl 37 µmol/l Carbenicillin 1,5 mg/dl 40 µmol/l Oxytetracyclin 1,5 mg/dl 33 µmol/l Cefazolin 1,5 mg/dl 33 µmol/l Penicillin-g 1,5 mg/dl 45 µmol/l Cephalothin 1,5 mg/dl 38 µmol/l Phenobarbital 3 mg/dl 129 µmol/l Cephaloridin 1,5 mg/dl 36 µmol/l Phenoxymethylpenicillinsyre 1,5 mg/dl 43 µmol/l Cephaloglycin 1,5 mg/dl 37 µmol/l ph 6,8 6,8 Cephalexin 1,5 mg/dl 43 µmol/l ph 8,8 8,8 Cephardin 1,5 mg/dl 43 µmol/l Polymyxin B sulfat 1,5 mg/dl 13 µmol/l Cleocin 1,5 mg/dl 35 µmol/l Polymyxin E 1,5 mg/dl 13 µmol/l Cloxacillin 1,5 mg/dl 34 µmol/l Kalium 8 meq/l 8 mmol/l Demeclocyclin 1,5 mg/dl 32 µmol/l Rifampicin 1,5 mg/dl 18 µmol/l Dextran 1000 mg/dl 250 µmol/l Spectinomycin 1,5 mg/dl 45 µmol/l Dicloxacillin 1,5 mg/dl 32 µmol/l Streptomycin sulfat 1,5 mg/dl 13 µmol/l Doxycyclin 1,5 mg/dl 32 µmol/l Sulfachloropyridazin 1,5 mg/dl 53 µmol/l Di-cycloserin 1,5 mg/dl 147 µmol/l Sulfamethoxypyridazin 1,5 mg/dl 54 µmol/l Dilantin 2 mg/dl 79 µmol/l Sulfamethoxazol 1,5 mg/dl 59 µmol/l Ethambutol 1,5 mg/dl 73 µmol/l Sulfisoxazol 1,5 mg/dl 56 µmol/l Ethanol 300 mg/dl 65 mmol/l Sulfadiazin 1,5 mg/dl 60 µmol/l Furazolidon 1,5 mg/dl 67 µmol/l Sulfathiazol 6 mg/dl 235 µmol/l 5-Flurocytosin 5 mg/dl 387 µmol/l Tetracyklin 1,5 mg/dl 34 µmol/l Gentamicin 1,5 mg/dl 32 µmol/l Ticarcillin 1,5 mg/dl 39 µmol/l Glukose 600 mg/dl 33 mmol/l Tolbutamid 22 mg/dl 814 µmol/l Glutathion 1 mg/dl 33 µmol/l Triglycerider 800 mg/dl 9 mmol/l Hypaque 500 mg/dl 8,2 mmol/l Vancomycin 1,5 mg/dl 10 µmol/l Intralipid 800 mg/dl 8 g/l Ureanitrogen 100 mg/dl 36 mmol/l Kanamycin 1,5 mg/dl 31 µmol/l Urinsyre 15 mg/dl 892 µmol/l Urin Følgende konserveringsmidler er blevet testet og har vist en virkning på mindre end 2% på kreatininresultater: Thymol Toluen Borsyre Eddikesyre (0,5 1,0 v/v) 12N HCl NH 4 OH 10 af 13 Pub. nr. MP2-49_DA Version 6.0

11 Referencer Bromid Iodid 5% NaOH Referencer 1. CLSI. Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline Third Edition. CLSI document M29-A3 [ISBN ]. CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA USA; Doumas BT, et al. Differences Between Values for Plasma and Serum in Tests Performed in the Ektachem 700 XR Analyzer, and Evaluation of Plasma Separator Tubes (PST). Clin. Chem. 35: ; Calam RR. Specimen Processing Separator Gels: An Update. J Clin Immunoassay. 11:86-90; NCCLS. Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard Fifth Edition. NCCLS document H3-A5 [ISBN ]. CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA USA; NCCLS. Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Capillary Blood Specimens; Approved Standard Fifth Edition. NCCLS document H4-A5 [ISBN ]. CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania USA, Clinical Laboratory Handbook for Patient Preparation and Specimen Handling. Fascicle VI: Chemistry/Clinical Microscopy. Northfield, IL: College of American Pathologists; Clinical Laboratory Handbook for Patient Preparation and Specimen Handling. Fascicle VI: Chemistry/Clinical Microscopy. Northfield, IL: College of American Pathologists; NCCLS. Urinalysis and Collection, Transportation, and Preservation of Urine Specimens; Approved Guideline. NCCLS Document GP16. Wayne, PA: NCCLS; Clinical Laboratory Handbook for Patient Preparation and Specimen Handling. Fascicle VI: Chemistry/Clinical Microscopy. Northfield, IL: College of American Pathologists; Ambrose RT, Ketchum DF, Smith JW. Creatinine Determined by High Performance Liquid Chromatography. Clin. Chem. 29: ; Jaffe M. Uber den Niederschlag welchen Pikrinsaure in normalen Harn erzeugt und uber eine neue Reaktion des s. Z Physiol Chem. 10: ; CLSI. Statistical Quality Control for Quantitative Measurements: Principles and Definitions; Approved Guideline Third Edition. CLSI document C24-A3 [ISBN ]. Clinical and Laboratory Standards Institute, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA USA; Jaffe M. Uber den Niederschlag welchen Pikrinsaure in normalen Harn erzeugt und uber eine neue Reaktion des s. Z Physiol Chem. 10: ; Sena SF, Syed D, Romeo R, Krzymowski GA, McComb RB. Lidocaine Metabolite and Creatinine Measurements in the Ektachem 700: Steps to Minimize its Impact on Patient Care. Clin. Chem. 34:10; NCCLS. Interference Testing in Clinical Chemistry. NCCLS Document EP7. Wayne, PA: NCCLS; Young DS. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests. ed. Washington D.C.: AACC Press; Friedman RB, Young DS. Effects of Disease on Clinical Laboratory Tests. Washington, D.C.: AACC Press; Ambrose RT, Ketchum DF, Smith JW. Creatinine Determined by High Performance Liquid Chromatography. Clin. Chem. 29: ; NCCLS. Evaluation of Precision Performance of Clinical Chemistry Devices; Approved Guideline. NCCLS Document EP5. Wayne, PA: NCCLS; NCCLS. Interference Testing in Clinical Chemistry. NCCLS Document EP7. Wayne, PA: NCCLS; Version 6.0 Pub. nr. MP2-49_DA 11 af 13

12 BRUGSANVISNING Symbolforklaring Symbolforklaring Revisionshistorie Revisionsdato Version Beskrivelse af tekniske ændringer* Prøvefortynding: Urin Korrigerede data Referencer Opdateret M29, H3, H4, C Nødvendige materialer men ikke vedlagt - opdaterede data Prøvefortynding, urin - opdaterede data Tilføjet VITROS 5,1 FS Chemistry System Principper for procedurenr opdateret tekst Krav til prøvemateriale, Særlige forholdsregler opdateret tekst Prøvefortynding opdatering af formulering Lineært (dynamisk) område opdateret data Procedurens begrænsninger Tilføjet Hæmoglobin Præcision opdateret data Specificitet Tilføjet Intralipid, fjernet Hæmoglobin; Urin opdateret data References opdateret 16 Symbolforklaring opdateret data Prøveopløsning Serum og plasma: fjernet Der anbefales en indledende dobbelt opløsning. Valg af kvalitetskontrolmateriale fjernet erklæring vedrørende Tris buffer Referenceinterval Serum: korrigerede SI-enheder for mænd og kvinder (omvendt i V 2.0); Urin: korrigerede beregninger i tabelfodnoter Kendte interfererende substanser tilføjet N-acetyl-cystein Revisionsoversigt 2002APR19 revision: korrigeret datoen for teknisk svarende til. 12 af 13 Pub. nr. MP2-49_DA Version 6.0

13 Revisionshistorie Revisionsdato Version Beskrivelse af tekniske ændringer* Kun på Ny organisering og nye afsnit i overensstemmelse med IVD-direktiv engelsk Betegnelser fjernet enkelt-slide fra analysenavn Anbefalede prøver plasma: Opdateret fra natriumheparin til heparin Referencer tilføjet 1, 2, 3, 9, APR Kun på Nyt format, teknisk svarende til 2001OCT18. engelsk * Ændringsmarkeringerne angiver en teknisk ændring i teksten i forhold til den tidligere version af dokumentet. Underskriv og datér herunder. Opbevar den gamle brugsanvisning ifølge relevante lokale regulativer eller laboratoriets retningslinjer. Underskrift Forældet dato Ortho-Clinical Diagnostics Johnson & Johnson Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4DP United Kingdom Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. 100 Indigo Creek Drive Rochester, NY VITROS er et varemærke, der tilhører Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., 2003, Version 6.0 Pub. nr. MP2-49_DA 13 af 13

albumin + bromcresolgrønt (BCG) BCG-albumin kompleks

albumin + bromcresolgrønt (BCG) BCG-albumin kompleks BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products ALB slides ALB 819 6057 198 8211 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS ALB slides måler kvantitativt koncentrationen af albumin (ALB) i

Læs mere

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum og plasma.

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum og plasma. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TP slides TP 839 2292 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum

Læs mere

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum, plasma og urin.

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum, plasma og urin. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products Mg slides Mg 825 5093 192 1204 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum,

Læs mere

allantoin + H 2O 2 + CO 2 farvestof + 2H 2O

allantoin + H 2O 2 + CO 2 farvestof + 2H 2O BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products URIC slides URIC 194 3927 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS URIC slides måler kvantitativt koncentrationen af urinsyre (URIC) i serum,

Læs mere

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products Ca Slides

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products Ca Slides VITROS Chemistry Products Slides 145 0261 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products -slides måler kvantitativt koncentrationen af calcium () i serum, plasma og urin

Læs mere

IgA. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent

IgA. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent IgA 6801732 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products IgA-reagens anvendes til kvantitativ måling af koncentrationen

Læs mere

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products CREA-slides

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products CREA-slides BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products CREA-slides CREA 814 1947 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products CREA-slides måler kvantitativt koncentrationen af kreatinin

Læs mere

glucoseoxidase peroxydase

glucoseoxidase peroxydase BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products GLU slides GLU 170 7801 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS GLU slides måler kvantitativt koncentrationen af glucose (GLU) i serum, plasma,

Læs mere

TRFRN. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TRFRN Reagent

TRFRN. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TRFRN Reagent BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TRFRN Reagent TRFRN 6801767 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products TRFRN-reagens anvendes til kvantitativ måling af koncentrationen

Læs mere

BRUGSANVISNING BUN/UREA. VITROS Chemistry Products BUN/UREA Slides

BRUGSANVISNING BUN/UREA. VITROS Chemistry Products BUN/UREA Slides BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products BUN/UREA Slides BUN/UREA 174 3418 810 2204 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS BUN/UREA slides måler kvantitativt koncentrationen af

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2015/09/09 A93A01230CDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

BRUGSANVISNING. %A1c %A1c beregnes ud fra de kvantitative målinger af hæmoglobin og hæmoglobin A1c.

BRUGSANVISNING. %A1c %A1c beregnes ud fra de kvantitative målinger af hæmoglobin og hæmoglobin A1c. VITROS Chemistry Products Reagent Kit 680 2314 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products -reagens anvendes til at beregne procentdelen af glyceret hæmoglobin (%A1c)

Læs mere

ph 4,2 p-methylaminfenolsulfat

ph 4,2 p-methylaminfenolsulfat BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products PHOS slides PHOS 151 3209 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS PHOS slides måler kvantitativt koncentrationen af fosfor (PHOS) i serum,

Læs mere

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products CRP slides

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products CRP slides VITROS Chemistry Products slides 192 6740 809 7990 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products -slides måler kvantitativt koncentrationen af () i serum og plasma ved

Læs mere

ABX Pentra Fructosamine

ABX Pentra Fructosamine 2015/09/18 A93A00192KDA A11A01679 6 x 14 ml 6 x 6 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af glykeret protein (fruktosamin) i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2011/05/02 A93A01230BDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Form-0846 Rev.4

Læs mere

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products VANC Reagent

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products VANC Reagent VITROS Chemistry Products Reagent 680 1709 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products -reagens anvendes til kvantitativ måling af koncentrationen af vancomycin ()

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2013/07/30 A93A01329ADA A11A01933 27.5 ml 8 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Applikationsudgivelse Serum, plasma:

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2015/09/18 A93A01276FDA A11A01933 27.5 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Applikationsudgivelse Serum, plasma: CREA3

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2012/08/01 A93A01276BDA A11A01933 27.5 ml 8 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Form-0846 Rev.4

Læs mere

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products GENT Reagent

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products GENT Reagent VITROS Chemistry Products Reagent 680 1711 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products -reagens anvendes til kvantitativ måling af koncentrationen af gentamicin ()

Læs mere

BRUGSANVISNING K + VITROS Chemistry Products K + slides

BRUGSANVISNING K + VITROS Chemistry Products K + slides BRUGSANVISNING K + VITROS Chemistry Products K + slides 161 6200 815 7596 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS K + slides måler kvantitativt kalium (K + ) koncentration i serum,

Læs mere

HÆMATOKRIT/HCT OG BEREGNET HÆMOGLOBIN/HB

HÆMATOKRIT/HCT OG BEREGNET HÆMOGLOBIN/HB HÆMATOKRIT/HCT OG BEREGNET HÆMOGLOBIN/HB Hæmatokrit bestemmes konduktometrisk. Når den målte konduktivitet er korrigeret i forhold til elektrolytkoncentrationen, er den omvendt proportional med hæmatokritten.

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products malb Reagent

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products malb Reagent BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products malb Reagent malb 680 1740 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products malb reagens bruges til kvantitativ måling af albumin

Læs mere

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk.

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk. Valideringsperiode: Marts 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk.

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk. Valideringsperiode: April Maj 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Synovasure PJI lateral flow-testkit

Synovasure PJI lateral flow-testkit Synovasure PJI lateral flow-testkit Alfa-defensintest til detektion af infektion omkring implanterede ledproteser Forhandler Gå ind på www.cddiagnostics.com for at få yderligere produktoplysninger Brugere

Læs mere

ABX Pentra ALP CP. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri.

ABX Pentra ALP CP. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri. 2014/09/30 A93A01282ADA A11A01626 26 ml 6.5 ml Brug i reagensrack 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. - [DK] - 2015/01 Indholdsfortegnelse Access HIV combo QC4 & QC5 1 Tilsigtet brug...

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek.

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek. Valideringsperiode: Marts April 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

ABX Pentra Phosphorus CP

ABX Pentra Phosphorus CP 2013/06/18 A93A01300ADA A11A01665 29.5 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af phosphor i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8 Applikationsudgivelse

Læs mere

B8L246 CREATININE (ENZYMATIC) CREATININE (ENZYMATIC) 49-7830/R01. 8L24-31 og 8L24-41

B8L246 CREATININE (ENZYMATIC) CREATININE (ENZYMATIC) 49-7830/R01. 8L24-31 og 8L24-41 CREATININE (ENZYMATIC) BEMÆRK: Denne brugsanvisning skal læses og følges nøje, inden produktet tages i brug. Hvis anvisningerne ikke følges, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. BEMÆRK:

Læs mere

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette.

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette. DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og the HemoCue

Læs mere

Metodeblad for D-vitamin

Metodeblad for D-vitamin List Metodeblad for D-vitamin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Calcifediol+25-Hydroxyergocalciferol (Vitamin D2+D3);stofk. Indikation Forberedelse af patient

Læs mere

ABX Pentra Glucose HK CP

ABX Pentra Glucose HK CP 2015/12/02 A93A01304BDA A11A01667 56 ml 14 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af glucose ved hexokinasemetoden i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles!

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles! DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og HemoCue Glucose

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Haptoglobin-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Haptoglobin-analysen på ARCHITECT c Systems. da HAPTOGLOBIN 9D91-21 B9D9B6 G2-5211/R02 HAPTOGLOBIN Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Haptoglobin-analysen på ARCHITECT c Systems. BEMÆRK: Ændringer er markeret BEMÆRK: Det anbefales

Læs mere

ABX Pentra Micro ALBUMIN CP

ABX Pentra Micro ALBUMIN CP 2015/02/20 A93A01308BDA A11A01965 30 ml 8 ml Urin Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af albumin i lave koncentrationer (µ-alb) i urin ved immunturbidimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

ABX Pentra Calcium AS CP

ABX Pentra Calcium AS CP 2013/07/30 A93A01338ADA A11A01954 79 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af calcium i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8 Applikationsudgivelse

Læs mere

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk.

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk. Valideringsperiode: Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Dato: 23. april 2013 Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Siemens Healthcare Diagnostics er glade for at kunne introducere en ny anvendelse af Hæmoglobin A1c reagenset til DCA

Læs mere

ABX Pentra Phosphorus CP

ABX Pentra Phosphorus CP 2015/03/05 A93A00242PDA A11A01665 29.5 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af phosphor i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Albumin BCG-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Albumin BCG-analysen på ARCHITECT c Systems. da 7D53 B7DU36 G2-1457/R01 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Albumin BCG-analysen på ARCHITECT c Systems. BEMÆRK: Ændringer er markeret BEMÆRK: Det anbefales at læse og følge denne

Læs mere

ABX Pentra Calcium AS CP

ABX Pentra Calcium AS CP 2011/04/12 A93A01290ADA A11A01954 79 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af calcium i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Klinisk interesse (1, 2,

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek.

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek. Valideringsperiode: December 2010 Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur Serienummer:

Læs mere

ABX Pentra. Chloride-E. Ionselektiv elektrode beregnet til kvantitativ bestemmelse af chlorid i serum, plasma og urin på ABX Pentra 400 ISE-modul.

ABX Pentra. Chloride-E. Ionselektiv elektrode beregnet til kvantitativ bestemmelse af chlorid i serum, plasma og urin på ABX Pentra 400 ISE-modul. 2013/02/12 A93A01092GDA A11A01739 400 Ionselektiv elektrode beregnet til kvantitativ bestemmelse af chlorid i serum, plasma og urin på 400 ISE-modul. Tilsigtet anvendelse a b er beregnet til kvantitativ

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Glucose-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Glucose-analysen på ARCHITECT c Systems. da GLUCOSE 3L82 B3L8X6 G3-3332/R02 GLUCOSE Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Glucose-analysen på ARCHITECT c Systems. Læs markerede ændringer. Revideret i oktober 2012 Anvisningerne

Læs mere

DIRECT BILIRUBIN DIRECT BILIRUBIN 8G63-21 B8G6W6 48-9949/R1

DIRECT BILIRUBIN DIRECT BILIRUBIN 8G63-21 B8G6W6 48-9949/R1 da DIRECT BILIRUBIN 8G63-21 B8G6W6 48-9949/R1 DIRECT BILIRUBIN Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Direct Bilirubin-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System. BEMÆRK: Det anbefales

Læs mere

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage Quality Sheet Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Cholesterol-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Cholesterol-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System. da CHOLESTEROL 7D62-21 B7D6C6 48-9807/R1 CHOLESTEROL Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Cholesterol-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System. BEMÆRK: Det anbefales at læse

Læs mere

IMMUNOGLOBULIN M. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin M-analysen på ARCHITECT c Systems.

IMMUNOGLOBULIN M. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin M-analysen på ARCHITECT c Systems. IMMUNOGLOBULIN M da IMMUNOGLOBULIN M 1E01 B1E0B6 G2-8937/R03 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin M-analysen på ARCHITECT c Systems. Ændringer er markeret. Revideret

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

Gentofte Hospital Dato: / Klinisk-biokemisk afdeling. Validering

Gentofte Hospital Dato: / Klinisk-biokemisk afdeling. Validering Udarbejdet af: Taget i brug: 29.01.2007 Karin Heidemann Erstatter: 03.11.2006 Målegruppe: Alle, der deltager i validering Dokumenthistorik Revision: 29.01.2009 Rum nr.: Side / punkt Ændring / tilføjelse

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE

ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE da ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE 8L92 B8L9X6 G2-5262/R02 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Activated Alanine Aminotransferase-analysen på

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P(fPt)-Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) Udgave 1. Analysevejledning

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P(fPt)-Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) Udgave 1. Analysevejledning Analysevejledning 083-216 P(fPt) Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) DNK35842 Roche/Hitachi Modular P Initialer Navn Dato Udarbejdet af: KK, MSa Karin Knudsen, Michele Saldo 4. feb. 2003 Sidst revideret af:

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

ABX Pentra Calcium AS CP

ABX Pentra Calcium AS CP 2014/10/22 A93A01338CDA A11A01954 90 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af calcium i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

ABX Pentra HDL Direct 100 CP

ABX Pentra HDL Direct 100 CP 2013/06/18 A93A01332ADA A11A01934 26 ml 10 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af HDL-kolesterol (high-density lipoprotein kolesterol) in humant serum eller plasma ved

Læs mere

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014

Velkommen til LKO temadag. 4. marts 2014 Velkommen til LKO temadag 4. marts 2014 Præanalytiske forhold ved prøvetagning Yokelin Chan Habibah Larsen Afdeling KBF Odense Universitetshospital Præanalytiske forhold Definition: Korrekt blodprøvetagning

Læs mere

DIRECT LDL 1E31-20 B1E316 G3-3267/R07 DIRECT LDL

DIRECT LDL 1E31-20 B1E316 G3-3267/R07 DIRECT LDL DIRECT LDL Anvisningerne i denne brugsanvisning skal følges nøje. Hvis anvisningerne ikke følges, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. Læs markerede ændringer. Revideret i december 2012

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid

Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid List Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin C-peptid;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder

Læs mere

GAMMA-GLUTAMYL TRANSFERASE

GAMMA-GLUTAMYL TRANSFERASE da GAMMA-GLUTAMYL TRANSFERASE 7D65 B7DTF6 G2-8840/R02 GAMMA-GLUTAMYL TRANSFERASE Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Gamma-Glutamyl Transferase-analysen på ARCHITECT c Systems. Læs

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin A-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin A-analysen på ARCHITECT c Systems. da IMMUNOGLOBULIN A 9D98-21 B9D9I6 G2-5228/R02 IMMUNOGLOBULIN A Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Immunoglobulin A-analysen på ARCHITECT c Systems. BEMÆRK: Ændringer er markeret

Læs mere

ABX Pentra Amylase CP

ABX Pentra Amylase CP 2013/07/30 A93A01324ADA A11A01628 26 ml 6.5 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af α-amylase i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8 Applikationsudgivelse

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin

Metodeblad for P- Proinsulin Quality Sheet Metodeblad for P- Proinsulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

B6K906 + R1B BILE ACIDS BILE ACIDS 6K90-30 G2-1418/R02

B6K906 + R1B BILE ACIDS BILE ACIDS 6K90-30 G2-1418/R02 BILE ACIDS BEMÆRK: Denne brugsanvisning skal læses og følges nøje, inden produktet tages i brug. Hvis anvisningerne ikke følges, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. BEMÆRK: Ændringer er

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Strimmel

Tidlig Graviditetstest Strimmel DK Tidlig Graviditetstest Strimmel Brugsanvisning Beregnet til hjemmebrug. Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-S 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre

Læs mere

Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden?

Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden? Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden? CVU Øresund Bioanalytikeruddannelsen København 29-11-2007 Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium

Læs mere

KREATININ/CREA O 2. O glycin + formaldehyd + H 2

KREATININ/CREA O 2. O glycin + formaldehyd + H 2 KREATININ/CREA Kreatinin måles amperometrisk. Kreatinin hydrolyseres til kreatinin ved en reaktion, der katalyseres af enzymet kreatininamidohydrolase. Kreatinin hydrolyseres derefter til sarkosin ved

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Stav

Tidlig Graviditetstest Stav DK Tidlig Graviditetstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-M14 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre selv. Den tester for tilstedeværelsen

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument 06878007re_Da.fm Page 1 Monday, August 18, 2008 11:30 AM Graviditetstest Indhold REF Indhold Antal test 1760 (06484105) 25 foliepakkede (enkeltvis) Clinitest hcg-testkassetter, hver indeholdende en engangspippette

Læs mere

CREP2. Kreatinin plus ver.2 Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes

CREP2. Kreatinin plus ver.2 Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes Ordreinformation 05401470 190 Creatinine plus ver.2 (2 100 tests) cobas c 111 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) Kode 401 10759350 360 Calibrator f.a.s. (12 3 ml, i USA) Kode 401 12149435 122 Precinorm

Læs mere

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf DA OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf 150841-0 følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) M Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Kuvettetest Princip Total kulstof () og total uorganisk kulstof () bliver gennem oxidation () eller forsuring

Læs mere

UA2. Urinsyre ver.2 Ordreinformation. Substrater. Analyseinstrument(er), hvor cobas c pack kan anvendes COBAS INTEGRA 400 plus COBAS INTEGRA 800

UA2. Urinsyre ver.2 Ordreinformation. Substrater. Analyseinstrument(er), hvor cobas c pack kan anvendes COBAS INTEGRA 400 plus COBAS INTEGRA 800 syre ver.2 Ordreinformation 03183807 190 Uric Acid ver.2 (400 tests) System-ID 07 6615 1 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) System-ID 07 3718 6 10759350 360 Calibrator f.a.s. (12 3 ml, i USA) System-ID

Læs mere

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1 Titel: Klorofyl a koncentration Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stiig Markager og Henrik Fossing TA henvisninger TA. nr.: M07 Version: 1 Oprettet: 20.12.2013 Gyldig fra: 20.12.2013 Sider: 10

Læs mere

Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund

Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund NYT FRA 2007/3 ISSN: 1901-5437 Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund Kemikaliet, som anvendes til farvereaktion ved bestemmelse af chlor, har vist sig at have begrænset holdbarhed. Dette

Læs mere

Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets nøjagtighed og præcision I. NØJAGTIGHED. Indledning. Metode

Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets nøjagtighed og præcision I. NØJAGTIGHED. Indledning. Metode Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets nøjagtighed og præcision I. NØJAGTIGHED Systemets nøjagtighed er vurderet i henhold til ISO 15197. Indledning Formålet med denne undersøgelse var at

Læs mere

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing.

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing. VALIDERINGSRAPPORT COBAS e411 Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 21-9-23 Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. ANALYSEDATA... 2 2.1 Navn, IUPAC-kode eller dansk kode og enhed... 2 2.2 Engelsk navn... 2 2.3

Læs mere

Terminer Kontinuerlig brug med månedlig indrapportering af resultater.

Terminer Kontinuerlig brug med månedlig indrapportering af resultater. Pakningsvedlæg, version 7 HK07 Biokemi, Human langtidskontrol Januar 2012 HK07 Biochemistry Human Longterm EQA serum Programkode: 2069 DK Formål HK07 er et eksternt humant kvalitetskontrolmateriale, EQA-materiale,

Læs mere

Bachelorprojekt. Implementering af P-renin

Bachelorprojekt. Implementering af P-renin Bachelorprojekt Implementering af P-renin Udarbejdet af Rie Pedersen 07.09.87 Bachelorprojekt: 11.04.11 10.06.11 Vejledere: Heidi Hvid Nielsen Klinisk Biokemisk Afd. Køge Sygehus Henrik Sander Pyndt Professionshøjskolen

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Usikkerhed - Laboratoriets krav og klinisk relevan

Usikkerhed - Laboratoriets krav og klinisk relevan Usikkerhed - Laboratoriets krav og klinisk relevan Henrik L. Jørgensen Klinisk Biokemisk Afdeling Bispebjerg Hospital GUM - definitioner Standard uncertainty Uncertainty of the result of a measurement

Læs mere

Analyserapport nr

Analyserapport nr ApodanNordic A/S Att. Heine Dalsgaard Legravsvej 63 2300 København S Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Analyserapport

Læs mere

Serietest LCW 510 Klor/Ozon

Serietest LCW 510 Klor/Ozon VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor). Serietest Princip Oxidationsmidler reagerer med diethyl-p-phenylendiamin

Læs mere

Anvisningerne i denne brugsanvisning skal følges nøje. Hvis anvis ningerne ikke følges nøje, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres.

Anvisningerne i denne brugsanvisning skal følges nøje. Hvis anvis ningerne ikke følges nøje, kan testresultaternes pålidelighed ikke garanteres. da ULTRA HDL 3K33 B3K3W6 G3-3245/R02 ULTRA HDL Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om, hvordan Ultra HDL-analysen køres på ARCHITECT c System. Læs markerede ændringer. Revideret i september 2012

Læs mere

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug 980205_Rev06 07-2014 Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug Anvendelse: VACUETTE urinrør, urinbæger og urinoverføringsdel anvendes sammen som et system til opsamling, forsendelse,

Læs mere

RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER. Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH

RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER. Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH Definitioner keeedeligt Hvorfor skal vi tale om definitionerne af akut nyresvigt?

Læs mere

7. semester Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen, Metropol. Metodevalidering af P- M-komponent; arb.k.(0,1), på Capillarys 2.

7. semester Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen, Metropol. Metodevalidering af P- M-komponent; arb.k.(0,1), på Capillarys 2. 7. semester Bachelorprojekt, Bioanalytikeruddannelsen, Metropol Metodevalidering af P- M-komponent; arb.k.(0,1), på Capillarys 2. Skrevet af: Jesper Østrup Nielsen 29.10.1984 Vejledere: Conni Jølving,

Læs mere

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer.

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Analyzer og FIA VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Læs indlægssedlen og brugermanualen grundigt før brug af vejledningerne til hurtig reference. Dette er ikke en komplet

Læs mere

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 Flammepunkt ISO 3679 Method 1 26 C

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 Flammepunkt ISO 3679 Method 1 26 C Approved 720 1,2 720 siliconeakryl ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en enkomponent fysisk tørrende silikoneakryl maling. Varmeresistent op til 600 C. Kan anvendes over vand som primer, mellemlag

Læs mere

Præanalytiske forhold

Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold Ann Jepsen & Lotte Foegt Poulsen & Yokelin Chan Temadag 2012 Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold er de faktorer der kan påvirke analyseresultatet før f r blodprøvetagning,

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark Februar 2017 QIAsymphony SP-protokolark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokument er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 protokolark, version 1, R1 Sample to Insight

Læs mere