Modul 3 Systematisk problemløsning for operatører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 3 Systematisk problemløsning for operatører"

Transkript

1 Modul 3 Systematisk problemløsning for operatører

2 Program Dag 1: Opsamling af VSM Introduktion problemløsning Prioritering af opgaver Dag 2: Problemløsningsværktøjer PDCA 5 x hvorfor Fiskebensdiagram A3 Hjemmeopgave

3 Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave Modul 3 PDCA og problemløsningsværktøjer Prioriteringsværktøjer Online Afprøve systematisk problemløsning som hjemmeopgave Modul 4 Facilitering af LEAN herunder kommunikation Virksomhedsbesøg

4 Systematisk problemløsning for operatører Gennem anvendelse af årsag-virkningsdiagramværktøjet kan deltageren inden for eget arbejdsområde analysere, vurdere og prioritere produktionstekniske problemstillinger samt udarbejde handlingsplaner/løsningsforslag i overensstemmelse med virksomhedens politikker og målsætninger.

5 Opsamling på VSM opgave Introduktion til problemløsning Prioritering af problemer Problemløsningsværktøjer PDCA Fiskeben 5 x hvorfor A3 Problemløsning i egen virksomhed

6 Opsamling på opgave med VSM Hvad har I observeret? Hvilke udfordringer har I haft? Hvad vil og kan I bruge VSM til? 6

7 Koblingen mellem VSM og problemløsning 7

8 Opsamling på VSM opgave Introduktion til problemløsning Prioritering af problemer Problemløsningsværktøjer PDCA Fiskeben 5 x hvorfor A3 Problemløsning i egen virksomhed

9 Bogormen En bogorm har besluttet sig at gnave gennem HC Andersens samlede værker som består af fire bind - Hvert bind er 2,5 cm. tykt - Omslag foran og bagpå måler 0,25 cm. hver for sig Hvor langt gnaver bogormen når den starter på side 1 i bind 1 og slutter på sidste side i bind 4?

10 Vi siger velkommen til PROBLEMER

11 Hvad er et problem? Et problem er afstanden mellem tingenes tilstand nu og hvordan de burde være

12 Problem en definition Et problem defineres som en fejl/defekt, som man ikke kender årsagen til og løsningen af

13 Problemløsning -diskussion Hvornår og hvor ser vi problemer i dag? Hvad gør vi ved dem? Hvad definerer en problemløsningskultur Har I en problemløsende kultur hos jer?

14 Trin i problemløsning

15 LEAN og problemløsning SKIFT SKUBPRODUKTION UD MED TRÆKPRODUKTION

16 Mens vi venter

17 Opsamling på VSM opgave Introduktion til problemløsning Prioritering af problemer Problemløsningsværktøjer PDCA Fiskeben 5 x hvorfor A3 Problemløsning i egen virksomhed

18 Struktur for problemløsning Problemliste Prioritering af problemer Valg af problemløsningsværktøj Årsag Løsning

19 Øvelse -problemer Noter alle de forbedringsforslag og problemer, I kan komme i tanke om fra jeres VSM. 1 post-it pr. forbedringsforslag/problem Sæt dine post-it op på problemlisten Udfyld hver post-it med en kort beskrivelse af problemet og dit navn. Påfør den mængde information der kræves, så der kan huskes hvad emnet omhandler

20 Problemliste

21 Prioriteringsmatrix UDBYTTE LILLE STORT LILLE INDSATS STOR

22 Problemstillinger Økonomisk impact Høj Problem løsning Work shop Lav Just do it Work shop Lav Høj Kompleksitet

23 Hvilken type problemstilling? Kriterier: Just-do-it Problemløsning Workshop Løsning af opgaven vil involvere andre afdelinger Problemer hvor vi ikke umiddelbart har nogen løsning Vi kender ikke den nuværende situation godt nok Det er en tilbagevendende problemstilling x x x x x x Problemet og løsningen er kendt og oplagt Opgaver der bare skal gøres x x

24 Alle problemstillinger læner sig op ad PDCA tankegangen

25 Hulahopring øvelse Alle skal igennem hulahopringen I har 3 forsøg (Brug PDCA-hjulet) Hvor hurtig kan I gøre det?

26 Kaizen - workshop En hurtig forbedring af en afgrænset opgave Løses af en forud defineret gruppe En koncentreret indsats i en afgrænset tidsperiode

27 Kaizen Hvor længe foregår en kaizen? Kaizen Kaizen workshop Fakta/data indsamling Nuværende tilstand Fremtidig tilstand Implementeringsplan Implementering Opfølgning audit og KPI

28 Eksempel Dag 1. Fastlæg indsatsområder og problemformulering Indsatsområder analyse af data afgrænsning - problemformulering. Mål Observation og gennemgang af processen og udstyret. Dag 2. Analyse/prioritering og plan for dag 3-4 Brainstorm Fiskeben Prioritering Plan for dag 3 og 4 Dag 5. Plan og fastholdelse af erfaringer Gennemgang af standard Fastholde erfaring til drejebog Opfølgning Plan for efterfølgende periode og implementering af ændringer

29 Fordele ved Kaizen workshop Fast timeforbrug Muligt at lave budget Kaizen - Blitz Kan planlægge med projektdeltageres deltagelse Ejerskabet kan sikres af projektdeltagere

30 Egnede Kaizen Projekter: Omstillinger på en maskine Kaizen med SMED - Blitz Orden og systematik med 5S Analyse og forebyggelse af fejl med Poka Yoke Forbedring af maskiners oppetid med TPM Indførelse af Kanban system

31 Hvordan laver vi den bedste opfølgning på igangværende opgaver og projekter?

32 Gruppeopgave -priotering Prioriter gruppens problemer på den udleverede prioriteringsmatrix

33 Opsamling på VSM opgave Introduktion til problemløsning Prioritering af problemer Problemløsningsværktøjer PDCA Fiskeben 5 x hvorfor A3 Problemløsning i egen virksomhed

34 Problemløsningsværktøjer 5 x Hvorfor PDCA ACT PLAN CHECK DO Fiskeben A3

35 Opsamling på VSM opgave Introduktion til problemløsning Prioritering af problemer Problemløsningsværktøjer PDCA Fiskeben 5 x hvorfor A3 Problemløsning i egen virksomhed

36 Problemløsningsværktøjer 5 x Hvorfor PDCA ACT PLAN CHECK DO Fiskeben A3

37 PDCA til problemløsning ACT PLAN CHECK DO

38 PDCA PDCA er betegnelsen for en struktureret fremgangsmåde til at skabe løbende forbedringer PDCA kaldes også for forbedringshjulet Plan Do Check Act Beskriv problemet, fokus på fakta, analyser problemet, fastlæg årsag og mål, planlæg D-C-A Afprøv og implementer løsning Kontroller effekten og resultaterne Indfør forbedringen i praksis og lav en standard for forbedringen. Hvis målet ikke er indfriet, laves justeringer eller ny plan.

39 Plan (Planlæg) A P C D

40 Do (Udfør)

41 Check (Virker det?)

42 Act (Forankr det, der virker)

43 PDCA spil Gruppeøvelse med 4 personer pr. bord (øvrige er observatører) Spilleregler: Alle 4 ved bordet skal deltage Fordel følgende roller blandt jer i gruppen: Kontrollant (skema) Kunde (billeder) Bygger Leverandør (klodser) Den der bygger må ikke se billederne Den samme figur må ikke bygges flere gange i hvert spil Hvert spil varer 3 minutter 3 spil i alt

44 Case: Cykelmyggen A/S Cykelmyggen A/S er en budcentral, som har eksisteret siden Kunderne ringer ind til budcentralen, som er i radiokontakt med de enkelte cykelbude- Gennem de sidste 2 år er antallet af kunder for første gang, siden budcentralen blev startet op, begyndt at falde, fordi den lovede leveringstid på forsendelserne ikke holdes. For et år siden blev det på et stormøde med budene afdækket, at de sene leveringer for det meste skyldes, at cyklerne er begyndt at gå i stykker, så budene må vente på, de bliver repareret. For at få sat lidt mere struktur på løsningen af problemet har budene det sidste år opsamlet fejldata.

45 Pareto Omsætter tælledata i en tabel til grafik. Giver et grafisk overblik over vigtigheden af de forskellige faktorer. 45

46 Opgave: Lav et pareto diagram over de oplyste fejl

47 Opsamling på VSM opgave Introduktion til problemløsning Prioritering af problemer Problemløsningsværktøjer PDCA Fiskeben 5 x hvorfor A3 Problemløsning i egen virksomhed

48 Problemløsningsværktøjer 5 x Hvorfor PDCA ACT PLAN CHECK DO Fiskeben A3

49 Fiskebensdiagrammet Årsag- og virkningsdiagram Maskine/Udstyr Mandskab Vigtige faktorer involveret Mulige årsager Ikke nok biler Hvorfor? Ikke kapacitet til højsæson Upålidelige biler Chauffører kører forkert Hvorfor? Forkert adresse på leverandør Hvorfor? Fejl i database-input Chauffører dukker ikke op Det præcise problem formuleret som et spørgsmål Hvorfor har vi sene leveringer? Dårlig levering Udgået for produkter Manglende oplæring Dårlig levering af større ordrer Hvorfor? Metode Dårlig planlægning Manglende oplæring Hvorfor? Materiale Brainstorm for at finde modforholdsregler for hver rodårsag

50 Fiskebensdiagrammet Fastholder problemet og visualiserer sammenhængen med dets mulige årsager for hele teamet. Gør et team i stand til at fokusere på problemets mulige årsager og ikke på symptomerne eller på f.eks. historien bag problemet. Medvirker til at skabe en systematisk tilgang til listen over mulige årsager til problemet. Sikrer at team et kommer hele vejen rundt om problemet. Udnytter gruppens samlede viden. Dokumenterer et team s fælles opfattelse af et problem og dets mulige årsager som støtte til videre problemløsning.

51 Hvad er et årsag virkningsdiagram? Årsagskategori 5 Årsagskategori 3 Årsagskategori 1 mulig årsag mulig årsag mulig årsag mulig årsag mulig årsag mulig årsag mulig årsag mulig årsag mulig årsag mulig årsag mulig årsag mulig årsag mulig årsag mulig årsag mulig årsag Det væsentligste Problem Årsagskategori 6 Årsagskategori 4 Årsagskategori 2

52 Find en mulig årsag Effektiv brainstorming Tværfunktionel gruppe på 5-9 personer. Repetér problemstilling. Brug tavle til at skabe overblik. Brug post-its én pr. forslag. Udøv Popcorns- eller rundeteknik. Tanke- og forslagsfrihed (d.v.s. ingen fordømmelse eller kritik). Gå efter kvantitet ikke nødvendigvis kvalitet. Lyt og respektér. Korte forklaringer og undgå persondominans. Ingen omformulering af andres forslag. Grundregel: Tanke- og Forslagsfrihed

53 Årsag virkningsdiagram: Plæneklipper Hul i tank Ingen Benzin på Glem at hælde på Materialer Stoppet luft filter For meget benzin på tændrøret Mennesker Her ikke kræfter til at starte den For hård at starte Ingen benzin til tændrør Ikke trykket på start knap Ikke instrueret ordentligt Ikke aktiveret choker Ingen til at starte den Snor knækket Snoren er svag Tændrør mangler Choker Defekt Kunne ikke starte Tændrør tænder ikke Tændrør Tændrør druknet Metoder Maskiner

54 Metoder Mennesker / Mandskab Det væsentligste problem Maskiner/Udstyr Materialer

55 Opgave: Tag det største problem fra paretoen og lav et fiskebensdiagram på grundene til problemet

56 Opsamling på VSM opgave Introduktion til problemløsning Prioritering af problemer Problemløsningsværktøjer PDCA Fiskeben 5 x hvorfor A3 Problemløsning i egen virksomhed

57 Problemløsningsværktøjer 5 x Hvorfor PDCA ACT PLAN CHECK DO Fiskeben A3

58 5 X hvorfor Til at finde årsag til problemet

59 5 X hvorfor Værktøjet bruges til at grave dybere ned i en problemstilling, når man skal finde årsager til problemet. Værktøjet anvendes ved at stille spørgsmål til problemet, og ud fra svaret stille endnu et spørgsmål for herigennem at komme fra virkning til årsag. Antallet af spørgsmål kan variere i forhold til problemet (ikke nødvendigvis 5 x hvorfor).

60 En lille film -5 X hvorfor Stenene på Jefferson Memorial smuldrer Link:

61 Problem: Stenene på Jefferson Memorial smuldrer Der gøres meget rent i bygningen Hvorfor? Hvorfor? Der er mange fugleklatter på bygningen Fordi der er mange fugle i bygningen Hvorfor? Hvorfor? Fordi der er hundredvis af små fede edderkopper i bygningen Hvorfor? Hovedårsag De bliver tiltrukket af tusindvis af små insekter i bygningen De tiltrækkes af lyset, som oplyser bygningen om aftenen Slukke for lyset? Tænde lyset en time senere, bryde fødekæden, fugle! Hvorfor? Hvordan?

62 Gruppeopgave 5 X hvorfor Lav 5 x hvorfor på årsagerne til problemet

63 5 X hvorfor skema Problem Hvorfor 1 Hvorfor 2 Hvorfor 3 Hvorfor 4 Hvorfor 5

64 Opsamling på VSM opgave Introduktion til problemløsning Prioritering af problemer Problemløsningsværktøjer PDCA Fiskeben 5 x hvorfor A3 Problemløsning i egen virksomhed

65 Problemløsningsværktøjer 5 x Hvorfor PDCA ACT PLAN CHECK DO Fiskeben A3

66 A3 A3roblemstilling & Handlingsplan

67 A3 Lean værktøjet A3 er et stykke papir i A3 format som indeholder oplysninger om problemstillingen. F.eks: nuværende situation den ønskede fremtidssituation (målsætning) analyser af problemstillingen handlingsplan (hvad, hvordan, hvem, hvornår) opfølgning/refleksion

68 A3 proces Udvælg en A3 type. Udvælg en lille arbejdsgruppe, som udarbejder A3 en. Udarbejd A3 en trinvis. Bliv enige om problemstillingen og belys baggrunden for problemet. Evt. ved at udarbejde en VSM på nutids situationen eller gå Gemba Definer målsætningen. Hvor skal vi hen? Hvor godt skal det blive? Analyser problemet. Dette kan gøres ved hjælp af et problemløsningsværktøj, eksempelvis 5 x hvorfor Udarbejd handlingsplan med aktiviteter, som er med til at løse problemet. Definer hvad, hvordan, hvem og hvornår. Sørg for at I får fulgt op på processen ved afslutning. Hvad gik godt/skidt? Hvad har vi lært til næste gang?

69 A3 eksempel A A3 for VSM og Kaizen 1. Nr: 2. Dato: Opdateret 4. Navn (Hvad hedder processen): 5. Deltagere: 6. Ejer: 3. Link til: VSM/projekt/andet 7. Hvad vil vi gerne opnå (Formålet): 8. Hvorfor (Motivationen): 13. As is (Hvad er udgangssituationen?): 16. Implementeringsplan: Hvad skal der til for at opnå to be? Hvad Hvem Hvornår 9. Hvor godt (SMART Mål): 10. Hvordan og hvornår måler vi det (KPI): 14. Hvad gjorde vi? 11. Hvad er ikke til diskussion (kan ikke ændres): Hvor starter processen: Hvor slutter processen: 12. Hvad skal forberedes inden? (Data, materiale, osv.) Hvad Hvem Hvornår 15. To be (Hvad blev løsningen/den nye proces?): 17. Resultater: Hvad har vi opnået hvornår? Hvad Hvornår Resultat 18. Læring (Hvad lærte vi og hvad skal):

70 A3 eksempel B

71 A3 eksempel C

72 Opsamling på VSM opgave Introduktion til problemløsning Prioritering af problemer Problemløsningsværktøjer PDCA Fiskeben 5 x hvorfor A3 Problemløsning i egen virksomhed

73 Hjemmeopgave 1. Find et problem i eget arbejdsområde 2. Brug problemløsningsværktøjerne til at analysere og find hovedårsag 3. Lav en A3 med handlingsplan på baggrund af forbedringsforslag

74 Bilag

75 Bogormen En bogorm har besluttet sig at gnave gennem HC Andersens samlede værker som består af fire bind - Hvert bind er 2,5 cm. tykt - Omslag foran og bagpå måler 0,25 cm. hver for sig Hvor langt gnaver bogormen når den starter på side 1 i bind 1 og slutter på sidste side i bind 4?

76

77 Kontrollant

78 Kunde

79 Bygger

80 Leverandør

81 PDCA spil opgørelse (kontrollanten) Mål Realiseret Spild Runde 1 Runde 2 Runde 3 I alt

82

83

84

85 PDCA-spil BESKRIVELSE Materiale: Stor Stofpose med blandede LEGO klodser pr/gruppe. MEGET blandede klodser både form og farve. Posen skal kunne lukkes. Billeder til at bygge modellerne efter. PDCA resultat opgørelse til bordet FO til opsamling af færdigproducerede modeller for hele holdet. (Underviser) Underviser eget ur eller mobil til tidtagning eller elektronisk til projektor. (Underviser styrer tiden for alle grupper på samme tid). Øvelse: Lav hold med 4 personer Bed gruppen om selv at fordele de 4 roller inden opstart. 1. Kontrollant 2. Kunde 3. Bygger 4. Leverandør Rollerne beholdes under hele spillet. Kontrollant instrueres i at tilse regler bliver overholdt samt kontrollere kvaliteten af det producerede. Udlever PDCA skema til at notere gruppens mål, realiseret og spild. Bordopstilling: der skal være bord og stole til dem som bygger, i afstand fra de andre grupper. Hvert hold får en pose med klodser samt billeder der skal produceres efter. Faste regler SKAL, overholdes er: alle 3 roller skal indgå i hver runde og det er kunden som skal instruerer BYGGER ud fra billedet (altså må billede ikke ligges foran BYGGER) Spørg til gruppens MÅL sætning for hvor mange de forventer at ville kunne producere på 3 min.? Det samme gøres for alle grupper og den samlede målsætning noteres på Flipover (Under mål) 1

86 PDCA-spil BESKRIVELSE Når alle grupper er klar sætter du i gang samtidig spillet varer 3 min. 1.runde: 3 minutter pr/runde (Husk inden opstart at spørge til gruppernes MÅL for færdigproducerede produkter og noter det samlede MÅL på flipover). Gruppen skal bygge den figur, som er på billedet, ved hjælp af kundens instrukser, og med leverancer fra leverandør. Når figuren er bygget lægger holdet den på billedet og leverer til Kontrollant som tjekker at kvaliteten er i orden. (at den er bygget korrekt og ligner modellen på billedet) Kun korrekt byggede tæller med som færdig producerede. Kunden instruerer efter næste billede i bunken på samme måde. Sådan kører det indtil underviser stopper tiden efter præcis 3 min. Når tiden er stoppet registrer kontrollanten de færdigproducerede produkter, og evt. fejl produkter tæller ikke med og vil være spild, samt noterer det på udleveret ark. Underviser samler resultater op fra alle grupperne og fører regnskab på FO, med: hvor mange færdigproducerede og hvor mange fejlproducerede, samt sammenligner på resultatet af gruppernes samlede målsætning. Deltagerne får nu præcis 1 min til at planlægge hvordan de vil skabe forbedringer til næste runde og der refereres til PDCA modellen og at de lige nu er i PLAN fasen for at skabe løbende forbedringer. Meddel inden planlægningen at der ikke er begrænsninger i mulige forbedringer så længe at grundlæggende regler er opfyldt. Alle 3 roller skal stadig være aktive Det er stadig kunden som skal instruere BYGGER ud fra billedet og billedet må 2

87 PDCA-spil BESKRIVELSE således ikke ligges så BYGGER selv kan se det. 2.runde: 3 minutter pr/runde (Husk inden opstart at spørge til gruppernes MÅL for færdigproducerede produkter og noter det samlede MÅL på flipover). Gruppen skal bygge den figur, som er på billedet, ved hjælp af kundens instrukser, og med leverancer fra leverandør. Når figuren er bygget lægger holdet den på billedet og leverer til Kontrollant som tjekker at kvaliteten er i orden. (at den er bygget korrekt og ligner modellen på billedet) Kun korrekt byggede tæller med som færdig producerede. Kunden instruerer efter næste billede i bunken på samme måde. Sådan kører det indtil underviser stopper tiden efter præcis 3 min. Når tiden er stoppet registrer kontrollanten de færdigproducerede produkter, og evt. fejl produkter tæller ikke med og vil være spild, samt noterer det på udleveret ark. Underviser samler resultater op fra alle grupperne og fører regnskab på FO, med: hvor mange færdigproducerede og hvor mange fejlproducerede, samt sammenligner på resultatet af gruppernes samlede målsætning. Der refereres til at de i runden lige har været i DO fasen og at de nu efterfølgende med deres refleksion og opsamling på resultatet er i CHECK fasen. Deltagerne får nu igen præcis 1 min til at planlægge hvordan de vil skabe forbedringer til næste runde, stadig ud fra betragtningen om at der ikke er begrænsninger så længe grundlæggende regler er overholdt. 3

88 PDCA-spil BESKRIVELSE Alle 3 roller skal stadig være aktive Det er stadig instruktør som skal instruere BYGGER ud fra billedet og billedet må således ikke ligges så BYGGER selv kan se det. Inden opstart refereres der til at de nu har været i ACT fasen og agerer på erfaringerne fra spillet og er i gang med at kører en ny PDCA runde for at skabe løbende forbedringer. Der køres en runde 3 for at skabe løbende forbedringer i resultater og sammenligning med gruppernes samlede MÅL sætning, samt kvaliteten af produktet. Resultater synliggøres på FO og opsamling i plenum på øvelsen. 4

89

90

91

92 Cykelmyggen A/S Cykelmyggen A/S er en budcentral, som har eksisteret siden Kunderne ringer ind til budcentralen, som er i radiokontakt med de enkelte cykelbude Gennem de sidste 2 år er antallet af kunder for første gang, siden budcentralen blev startet op, begyndt at falde, fordi den lovede leveringstid på forsendelserne ikke holdes For et år siden blev det på et stormøde med budene afdækket, at de sene leveringer for det meste skyldes, at cyklerne er begyndt at gå i stykker, så budene må vente på, de bliver repareret For at få sat lidt mere struktur på løsningen af problemet har budene det sidste år opsamlet fejldata Opgave 1. Lav et paretodiagram over de oplyste fejl 2. Find det største problem og lav en brainstorm på grundene til problemet 3. Kategoriser årsagerne i et fiskebensdiagram og udvælg den mest realistiske årsag til problemet 4. Lav 5xhvorfor på årsagen og find en løsning på problemet

93

94 Hulahoprings øvelse Mål med øvelse: Deltagerne skal aktiveres og har mulighed for at afprøve PDCA hjulet i praksis på en sjov måde. De skal samtidig effektivisere processen og lave løbende forbedringer, som er en del af LEAN tankegangen. Materialer: Stopur Papir og kuglepen til at notere tid 2 x hulahopringe Regler: Deltagerne inddeles i to hold. Alle skal helt igennem hulahopringen én gang Der tages tid fra det øjeblik hulahopringen løftes til den igen rammer jorden og alle har været igennem Deltagerne har tre forsøg og gør brug af PDCA hjulet. Hulahopringen må ikke røres mellem forsøgene Beskrivelse af øvelsen: Underviseren inddeler holdet i to hold, som skal konkurrere mod hinanden (med ca deltagere pr. hold). Opgaven går ud på, at hver deltager på holdet skal igennem ringen. Underviseren tager tid fra det øjeblik hulahopringen tages fra jorden til det øjeblik hulahopringen lander på jorden, og alle deltagere på holdet har været igennem. Der lægges op til at deltagerne skal gøre brug af PDCA hjulet med i alt 3 forsøg. Det er derfor vigtigt, at hulahopringen bliver på jorden før og mellem forsøgene. Den må kun løftes når holdet gør brug af sine forsøg og underviseren er der til at tage tid. Det er en god idé at tage videoklip af processen. Herved ses forskellige løsninger og også processen frem til løsningen. Underviseren kan med fordel tage snakken med deltagerne om de var proaktive, villige til forandringer osv. Der findes forskellige løsninger. Opgaven kan løses med tre personer igennem hulahopringen ad gangen. Det kunne også være hundespring igennem ringen eller at én person fører ringen hurtigt. Løsningen afhænger af deltagernes højde og drøjde.

Velkommen til WEBINAR i Systematisk problemløsning

Velkommen til WEBINAR i Systematisk problemløsning Velkommen til WEBINAR i Systematisk problemløsning Præsentation af mig Hanne Lundquist Faglærer EUC Lillebælt 5½ år KURSER, JEG BL.A. HAR UDVIKLET OG UNDERVIST I: Kundeservice, kundefokus, Voice of the

Læs mere

PDCA-spil - BESKRIVELSE

PDCA-spil - BESKRIVELSE PDCA-spil - BESKRIVELSE ACT PLAN CHECK DO PDCA-spil - Materiale Stor Stofpose med blandede LEGO klodser pr/gruppe. MEGET blandede klodser både form og farve. Posen skal kunne lukkes. Billeder til at bygge

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort VEJLEDNING til faglærere Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort INDLEDNING Denne vejledning er målrettet faglærere og omhandler retningslinjer for merit og afkortning

Læs mere

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort VEJLEDNING til faglærere Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort INDLEDNING Denne vejledning er målrettet faglærere og omhandler retningslinjer for merit og afkortning

Læs mere

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer UNDERVISNINGSPLAN Innovative forbedringsprocesser i postbranchen 1 dag Handlingsorienteret målformulering AMU Omhandler UV materialer fra bevilling 2012 13 9246 Kvalitetsarbejde i post 1 9247 Kvalitetsarbejde

Læs mere

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4 1. Forord:... 2 LivingLean i dagligdagen er.... 3 2. LivingLean NCC intro... 4 Tillid og samarbejde... 4 Værdi og spild... 5 Opstart nye pladser... 6 3. Værktøjskassen... 7 Tavlemøder... 7 5S... 8 Værdistrømsanalyser...

Læs mere

BILAG til vejledning af IKV. Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort

BILAG til vejledning af IKV. Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort BILAG til vejledning af IKV Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Nedenfor ses oversigt over vejledende svar

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

modul 1 Samarbejde om kerneopgaven modul 2 Kommunikation om kerneopgaven tema 1 tema 3 tema 4 tema 2 Styrk samarbejdet om kerneopgaven

modul 1 Samarbejde om kerneopgaven modul 2 Kommunikation om kerneopgaven tema 1 tema 3 tema 4 tema 2 Styrk samarbejdet om kerneopgaven Styrk samarbejdet om kerneopgaven Guide til tovholderen Styrk samarbejdet om kerneopgaven er et gratis videobaseret undervisningsforløb til alle kommunale arbejdspladser, der ønsker at styrke samarbejdet

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Lean for svin hvorfor bruge Lean? Merete Lehmann Andersen Hvad kan Lean? Øge effektiviteten Færre fejl Mindre spild Frigøre tid til at blive endnu bedre Inddragelse af medarbejderne

Læs mere

Velkommen til Industriens LEAN-kørekort

Velkommen til Industriens LEAN-kørekort Velkommen til Industriens LEAN-kørekort Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave Modul 3 PDCA

Læs mere

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Hvad er Lean? Lean er en produktions- og ledelsesfilosofi, der oprindeligt stammer fra den japanske bilindustri (Toyota). Lean produktion er trimmet produktion.

Læs mere

Varighed: 9 dage + 2 onlinedage

Varighed: 9 dage + 2 onlinedage Målgruppe: Uddannelse: LEAN kørekort LEAN kørekortet er for dig der har et ønske om at få indgående kompetencer indenfor LEAN. Du er måske en nøgleperson i virksomheden med brug for værktøjer til at bidrage

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group Uddannelse i Lean Implement Consulting Group Information om uddannelsen Målgruppe Uddannelsen henvender sig til interne Lean konsulenter, ledere, projektledere og specialister, der skal i gang med eller

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

For at kunne opnå effektive resultater ved at bruge denne model skal du arbejde med en disciplineret arbejdsform.

For at kunne opnå effektive resultater ved at bruge denne model skal du arbejde med en disciplineret arbejdsform. For at kunne opnå effektive resultater ved at bruge denne model skal du arbejde med en disciplineret arbejdsform. OM VED-FASEN (SITUATIONSANALYSE) at de involverede parter skal have en fælles oplevelse

Læs mere

LEANREJSEN Broen Lab Division

LEANREJSEN Broen Lab Division Assens uge 43-2012 LEANREJSEN Broen Lab Division Små skridt på vejen mod perfektion 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Resultat af Broen Lab Divisions Leanrejse...4 5s og Flow...4

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Auditbeskrivelser for GLM

Auditbeskrivelser for GLM 3-3-1 V01 3-3-1 V02 3-3-1 V03 3-3-1 V04 Er der for processerne synlige forbindelser for information mellem dem (også til støtteprocesser)? Punktet er opfyldt, hvis vejen for information mellem adskilte

Læs mere

Kaizenevent En introduktion til metoden

Kaizenevent En introduktion til metoden : LEANREJSEN - Kaizenevent En introduktion til metoden Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Kompetenceudviklingsforløb. LEAN praktiker

Kompetenceudviklingsforløb. LEAN praktiker Kompetenceudviklingsforløb LEAN praktiker HVORFOR SKAL DU DELTAGE? Kurset er til dig, der gerne vil være i stand til, at anvende LEAN i hverdagen og konkret tage del i virksomhedens tiltag omkring procesoptimeringer

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

PROCESKONFIRMERING! - hvordan du som leder kan facilitere løbende forbedring og fastholde en standard!

PROCESKONFIRMERING! - hvordan du som leder kan facilitere løbende forbedring og fastholde en standard! PROCESKONFIRMERING - hvordan du som leder kan facilitere løbende forbedring og fastholde en standard Proceskonfirmering er ikke et udbredt fænomen i danske virksomheder, hvilket kan skyldes, at det minder

Læs mere

Figurer på nettet www.di.dk/innovation. Bog nr. 4 i serien "Innovationsprocessen"

Figurer på nettet www.di.dk/innovation. Bog nr. 4 i serien Innovationsprocessen Figurer på nettet www.di.dk/innovation Bog nr. 4 i serien "Innovationsprocessen" Figur side 17 Har din virksomhed behov for at styrke sin udviklingsevne? Udfyld skemaet med situationen i jeres virksomhed.

Læs mere

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde Mål: En mødeform, som kan bruges til at skabe fremadrettet handling på baggrund af en gennemført trivselsmåling. På dialogmødet arbejder man med at udvælge, prioritere og komme med forslag til handlemuligheder

Læs mere

INDUSTRIENS LEAN-KØREKORT. Forretningsforståelse gennem brug værdistrømanalyse

INDUSTRIENS LEAN-KØREKORT. Forretningsforståelse gennem brug værdistrømanalyse INDUSTRIENS LEAN-KØREKORT Forretningsforståelse gennem brug værdistrømanalyse Program LEAN kørekortet og værdistrømanalyse Værdistrømanalyse med svømmebaner Formål med værdistrømanalyse Før værdistrømanalyse

Læs mere

IMPLEMENTERING AF LEAN. Efter 9 år i Post Danmark

IMPLEMENTERING AF LEAN. Efter 9 år i Post Danmark IMPLEMENTERING AF LEAN Efter 9 år i Post Danmark IMPLEMENTERING AF LEAN 2 Post Danmarks organisation Bestyrelse Direktion Intern Revision Stabs- og Støtte Funktioner Kunderettede - forretningsenheder Interne

Læs mere

Velkommen til. www.bischoff-academy.dk. The Visible Way. Kursus 1 Lean light. Focus Action Complete Practice. Lean light the best way

Velkommen til. www.bischoff-academy.dk. The Visible Way. Kursus 1 Lean light. Focus Action Complete Practice. Lean light the best way www.bischoff-academy.dk Velkommen til The Visible Way Focus Action Complete Practice www.bischoff-academy.dk, bischoff@bischoff-academy.dk Kursus 1 Lean light Lidt historik Tiden før Lean rigtigt startede

Læs mere

Ideer til undervisningsmetoder

Ideer til undervisningsmetoder Ideer til undervisningsmetoder Udvælgelsen af undervisningsmetode skal understøtte opnåelsen af læringsmålene for kurset bedst muligt. Generelt anbefales en kombination af forskellige metoder, og at disse

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Industrioperatør uddannelsen

Industrioperatør uddannelsen Skive Tekniske Skole Industrioperatør uddannelsen Industrioperatør En industrioperatør arbejder med produktionsmaskiner. På skolen lærer du om de forskellige typer maskiner og anlæg, der styres af computere.

Læs mere

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde Mødetavle.indd 1 08-09-2011 21:28:44 Indhold Rulles sammen med tryksiden udad Intro Emne Resultat Check-in Tid Start / slut Pause / pauser

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation VSM - Fase 0 Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver

Læs mere

Visuel Ledelse i udviklingsprojekter

Visuel Ledelse i udviklingsprojekter Visuel Ledelse 23. nov. 10 Visuel Ledelse i udviklingsprojekter Visuel planlægning og styring af udviklingsprojekter Visuelle midler Lean i udviklingsafdelingen Lean i mødekulturen Etablering af fælles

Læs mere

Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean. Appendiks A Værktøjskassen

Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean. Appendiks A Værktøjskassen Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean Værktøjskassen Afhandling HD (R) Forfatter: Lene Johannsen Vejleder: Bent Høgsted Dato: 1. december 2010 Værktøjskassen Begreber: Gemba Gemba betyder

Læs mere

Noter til underviser. Version: Intro - PL i praksis

Noter til underviser. Version: Intro - PL i praksis Noter til underviser Kort introduktion til problemløsning for nyansatte. Præsentationen er et udklip af værktøjet PL - Problemløsning. Copyright by DI 1 Dette materiale er en del af Leanrejsen - En guide

Læs mere

Adobe full screen = Crtl + L

Adobe full screen = Crtl + L Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver virksomheden

Læs mere

Audit beskrivelser VSM

Audit beskrivelser VSM 2-2 V01 Er der for virksomheden: Kortlagt hvilke værdistrømme, der er i virksomheden? Punktet er opfyldt, hvis kortlægningen er dokumenteret og kendt af lederen, så den kan fremvises (den behøver ikke

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Bootcamp: Udvikle og udvælge de bedste idéer.

Bootcamp: Udvikle og udvælge de bedste idéer. Bootcamp: Udvikle og udvælge de bedste idéer. v/ Paul Natorp og David Storkholm, KaosPiloterne 2011 Hvad er innovation? Innovation er processen, der frembringer nye idéer og gør dem værdiskabende for samfundet.

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Tavlemøder og forbedringskultur

Tavlemøder og forbedringskultur All rights reserved These materials are copyright 2016 by Lean Farming. Tavlemøder og forbedringskultur Japansk: Kai = Forandring Zen= God Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, LEAN farming I sikre hænder

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Lean i Administration og service

Lean i Administration og service Lean i Administration og service Akademiuddannelse med certificering Forstå Lean Bliv klædt på som Lean forandringsagent At implementere Lean Vedvarende succes Udbytterig uddannelse med sideløbende forbedringsprojekt

Læs mere

Lean i Arbejdsskadestyrelsen. Flemming Bentzen Kontorchef Rikke Cumberland - Leanmanager

Lean i Arbejdsskadestyrelsen. Flemming Bentzen Kontorchef Rikke Cumberland - Leanmanager Lean i Arbejdsskadestyrelsen Flemming Bentzen Kontorchef Rikke Cumberland - Leanmanager Agenda Hvorfor Lean? Lean og Strategi Lean værktøjer Resultater Fremtiden Spørgsmål og debat Hvorfor Lean? New Public

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Indholdet af dette materiale, herunder tekst, billeder og anden grafik og deres arrangement, er ophavsretligt beskyttet af EG A/S eller dets tilknyttede,

Læs mere

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer UNDERVISNINGSPLAN AMU mål serviceagent i postbranchen 1 dag Omhandler UV materialer fra bevilling 2012 13 9246 Kvalitetsarbejde i post 1 9247 Kvalitetsarbejde i post 2 9248 Kvalitetsarbejde i post 3 9249

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Fælles forståelse af kerneopgaven

Fælles forståelse af kerneopgaven modul 1 tema 1 Fælles forståelse af kerneopgaven Øvelsen kort fortalt I skal arbejde med at definere jeres fælles kerneopgave. I skal ende ud med en fælles forståelse af kerneopgaven, som alle medarbejdere

Læs mere

Forbedringsmodellen - Kom godt i gang med afprøvninger

Forbedringsmodellen - Kom godt i gang med afprøvninger Forbedringsmodellen - Kom godt i gang med afprøvninger Josefine Krøyer Projektleder i Sikker Psykiatri, Region Sjælland Rikke vb Hollesen, Improvement Advisor, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Læringsmål

Læs mere

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Når en skoles medarbejdere skal udvikle læringsmålstyret undervisning, har ledelsen stor betydning. Det gælder især den del af ledelsen,

Læs mere

Kundeværdi og værdistrømme

Kundeværdi og værdistrømme LEANREJSEN - Kundeværdi og værdistrømme Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Mit liv Min læring. Understøttende undervisning. Birkerød Skole

Mit liv Min læring. Understøttende undervisning. Birkerød Skole Mit liv Min læring Understøttende undervisning Birkerød Skole 2 Mit liv min læring Mit Liv - Min Læring er en helt ny måde at tænke undervisning på. ML-ML er understøttende undervisning for vores elever

Læs mere

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder Langsigtet uddannelsesplanlægning Udarbejdelse af model Denne model er udarbejdet i forbindelse med et tiltag, med det formål at kæde virksomhedens

Læs mere

Øvelse 1: Refleksionsøvelse individuel og parvis

Øvelse 1: Refleksionsøvelse individuel og parvis 1 Øvelse 1: Refleksionsøvelse individuel og parvis Målet med denne øvelse er, at du som vejleder skal blive god til At støtte din kandidat i forberedelsen til næste workshop At træne evnen til at tydeliggøre

Læs mere

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban PROGRAM for: En uddannelse med certificering og kombineret teori og implementering på konkrete bedrifter med mulighed for professionel supervision. Med denne uddannelse får du mulighed for at kombinere

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Teambuilding på 7. årgang

Teambuilding på 7. årgang Teambuilding på 7. årgang På 7. årgang fordeles skolens elever på linjer efter interesse, hvilket bevirker, at eleverne ved indgangen til 7. klasse skal til at indgå i nye fællesskaber. Fællesskabet i

Læs mere

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN FOREBYGGELSESPAKKE GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort om forebyggelsespakken 3 Tidsplan og aktiviteter 4 Sådan gør

Læs mere

VSM-p. Kaizenlederens vejledning

VSM-p. Kaizenlederens vejledning DI-version 2015-01-12 VSM-p Værdistrømsanalyse - Produktion 2-2-1 - VSM-P - Kaizenlederens Vejledning - 2015-01-12 Alle rettigheder tilhører DI. side 1 af 16 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI

Læs mere

Drejebog til temadag med Tegn på læring

Drejebog til temadag med Tegn på læring Drejebog til temadag med Tegn på læring DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Drejebog til temadag med Tegn på læring Her finder I idéer til hvordan I i personalegruppen eller dagplejegruppen kommer godt i gang

Læs mere

Problemløsning. kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-03-19

Problemløsning. kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-03-19 DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 14 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

2 dags kursus ROOT CAUSE ANALYSIS.

2 dags kursus ROOT CAUSE ANALYSIS. 2 dags kursus ROOT CAUSE ANALYSIS. Afvigelser i et ledelsessystem, der har indflydelse på produkt, service, system, manglende opfyldelse af myndighedskrav mv. og som der skal gøres noget ved, kan for det

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTER

EVALUERING AF PROJEKTER EVALUERING AF PROJEKTER TIL EVALUERINGEN SKAL I LAVE EN FORANDRINGSTEORI En forandringsteori er et projektstyringsredskab, som skal vise hvilke resultater, man ønsker at skabe for en given målgruppe og

Læs mere

Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde2017 Det lægelig Videreuddannelsesråd

Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde2017 Det lægelig Videreuddannelsesråd Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde2017 Det lægelig Videreuddannelsesråd Formiddagens program Hvordan kan UKYLérne hjælpe med til, at ny viden fra kurser kommer ind i afdelingen og omsættes til praksis?

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Skills

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Skills Trivsel og Bevægelse i Skolen Idrætsundervisning Skills Læringsmål Skills Begrebsboks Eleverne kan selv udforme og beskrive eget træningsforløb. Eleverne kan være medbestemmende på opøvelse af en specifik

Læs mere

En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Af Egon Kjær Jensen og Ann Møller Svendsen www.leanakademiet.dk - t: 70277909

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Underviser udskriver et eksemplar til hver deltager af eksemplet med "5 x Hvorfor?" og kaizenrapporten. Undervisningen

Læs mere

Strategi viaart - værktøj

Strategi viaart - værktøj FORRETNINGSVÆRKTØJER Strategi viart - værktøj Forløb i 7 trin med øvelser udviklet af harlotte Prang, playscapes denmark Trin 1 med øvelser Strategi - værktøj, Side 1 af 7 Trin 1 Hvor er I, og hvor skal

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version DI-version 2014-05-26 TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse Ledelsens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - Ledelsens Vejledning - 2014-05-2626 side 1 af 6 Instruktion

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

GAD seminar Optimering og udnyttelse af ressourcer. Andrew Hoff

GAD seminar Optimering og udnyttelse af ressourcer. Andrew Hoff GAD seminar 2017 Optimering og udnyttelse af ressourcer Andrew Hoff hof@force.dk Plan for introduktionen 1. Kort introduktion 2. Inden du går i gang 3. Indledede analyser 4. Værdistrømsanalyser 5. Værktøjer

Læs mere

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Sæt dit aftryk session 1 Sådan gør du 1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Start med at fortælle kursisterne, at de i dag og i den kommende tid skal arbejde med at udtænke et projekt,

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

Elevfokuseret Selvevaluering

Elevfokuseret Selvevaluering Elevfokuseret Selvevaluering BUSINESS FORUM Udvikling af elever Processer i Medarbejdere Mål og strategi Udvikling og forbedring Samarbejde Bevis for afholdelse Teknisk Designer (EUD) ved Randers Tekniske

Læs mere

Overvejelser ved valg af IT system

Overvejelser ved valg af IT system Overvejelser ved valg af IT system Teknologisk Institut v/: Tanya Sørensen, faglig leder Agenda Implementeringsproces og kravspecifikation Case Hvordan kommer vi videre? Implementeringsproces og kravspecifikation

Læs mere

»Risikovurdering. Jasper Eriksen Tlf.:

»Risikovurdering. Jasper Eriksen Tlf.: »Risikovurdering Jasper Eriksen jaer@alectia.com Tlf.: 30109685 »Præsentation Jasper Eriksen Uddannet biolog Siden 1997 arbejdet med arbejdsmiljø Arbejdstilsynet Sikkerhedsleder i kommune ALECTIA A/S Arbejdsområder,

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere