Referat fra netværksmøde på specialet handel/indkøb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra netværksmøde på specialet handel/indkøb 09.10.13"

Transkript

1 Referat fra netværksmøde på specialet handel/indkøb Deltagere: Se deltagerlisten 1. Siden sidst (gæstelærer, studietur, censorer) Lisbeth Strandbygaard, koordinator for specialet handel og indkøb, bød velkommen og gennemgik kort dagsorden. Gæstelærer: Lisbeth fortalte, at hun har gode erfaringer med, at medarbejdere fra elevernes virksomheder kommer og giver et kort indlæg af ca. en times varighed om relevante emner. Tidligere har fx Gitte Jæger fra Electrolux været og fortælle om PR, som hun arbejder med til daglig. Lisbeth opfordrede deltagerne til at overveje denne mulighed og meget gerne melde sig som gæstelærer, da det virker rigtig godt i undervisningen med indspark udefra. Studietur: Lisbeth fortalte, at der snarligt bliver sendt indbydelser ud til en studietur til Kina i Indbydelserne bliver i år sendt pr. mail via Elevplan til elever på alle specialer (undtagen offentlig administration) med besked om at sende den videre til elevens oplæringsansvarlige. Der er desværre fortsat mange oplæringsansvarlige, som ikke har registreret sin mailadresse i Elevplan, så det er årsagen til, at mailen bliver sendt til eleverne. Dette foranledigede en snak om mailadresser og Elevplan, idet flere af de tilstedeværende oplæringsansvarlige ikke mente, at de var registreret i Elevplan. Kontakt gerne administrationen eller for at få hjælp til at logge på. Fakta om Kina-turen: Informationsmøde: Tilmelding til info.mødet: Inden den til eller Tilmelding til turen: Inden den Kina-turen: Skolen sørger for forsikringer og visa for alle elever. Censorer: Lisbeth efterlyste nye censorer til IBC s censorbank på handelsspecialet. Der bliver holdt kurser, så man bliver klædt på til opgaven. Anne Mette Hildebrand fra Electrolux supplerede med, at det er en meget positiv og lærerig oplevelse. Man kan bedre vejlede og inspirere sine egne elever til at arbejde med fagprøven, når man har været censor. 2. Bordet rundt - Nyt fra praktikstederne/erfaringsudveksling Deltagerne rundt om bordet præsenterede sig hver især. Der var både nye og gamle oplæringsansvarlige. 3. Talentvejen v/praktikpladskonsulent Susanne Hansen Susanne orienterede om projektet Talentvejen, som går ud på at spotte elever med særligt talentpotentiale. Projektet er finansieret EU s socialfond og Erhvervsministeriet og gennemføres af 13 erhvervsskoler over hele Danmark, hvor IBC er en af dem. Deltagerne i projektet screener elever ud fra følgende 6 karakteristika: Vilje, social kompetence,

2 engagement, nysgerrighed, overblik, vilje. Opfylder eleven dette, deltager han/hun i et nøje tilrettelagt program, udarbejdet i samspil mellem skole og virksomhed, der sikrer det bedst mulige elevforløb. Virksomhederne får fordel af at deltage i talentudviklingen, idet de talentfulde elever kan yde en mere kvalificeret og engageret arbejdskraft og bidrage med en høj grad af innovation, nytænkning og vækstfremme i virksomheden. Virksomhederne kan deltage i talentudvikling ad 2 spor: 1) Elever, som allerede har en uddannelsesaftale i virksomheden og spottes under skoleophold 2) Elever, som spottes allerede på grundforløbet, HG1 eller HG2, kan få en kontakt med virksomheden meget tidligt i forløbet, enten ved at komme i et praktikforløb, som ungarbejder eller lign. 3) Man kan læse meget mere om projektet på 4. Kurser (fagprøvevejleder, vejleder, elevplan) Lisbeth præsenterede de kurser, som IBC udbyder, og som kan være relevante for oplæringsansvarlige. Der blev uddelt en oversigt over 3 kurser: Kursus i brugen af Elevplan, vejlederkursus for uddannelses- og oplæringsansvarlige, praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling (fagprøvekursus). Bilag er vedhæftet referatet. 5. Orientering om nye valgfag på handelsspecialet Fra 2014 udbyder IBC handelsspecialet 2 nye valgfrie specialefag på ekspertniveau: 1) Indkøbsmetode: Forudsætter at eleven har gennemført valgfaget indkøb. Kan ikke tages af indkøbselever. Valgfaget kører en gang om året, første gang uge ) Relationsmarkedsføring i praksis: Forudsætter at eleven har gennemført det bundne specialefag salg, som eleven får på 1. skoleophold. Valgfaget kører en gang om året, første gang uge En oversigt over målpinde for de 2 nye fag er vedhæftet referatet. Lisbeth fortalte, at valgfaget rapportskrivning skifter navn til disponering af fagprøven. Indholdet er det samme, nemlig at give eleven værktøjer til at lave en synopsis, opbygning og handlingsplan for sit fagprøveforløb. Lisbeth nævnte i den forbindelse, at det er et rigtig vigtigt valgfag for eleverne, og at hun tydeligt kan læse af fagprøverne, hvilke elever der har været på valgfaget, og hvilke som ikke har. 6. Ny EUD-reform Regeringen er den kommet med et udspil til en ny EUD-reform, Faglært til fremtiden, der skal træde i kraft august Vedlagt referatet er et bilag med mulige konsekvenser for de merkantile uddannelser. Blandt andet lægger udspillet op til, at det kun er elever med HG, der kan søge på handelsuddannelsen. HG afkortes til 1 år, og hovedforløbet bliver 3-årigt. Der vil derfor sandsynligvis blive flere meget unge elever, der søger ind på handelsuddannelsen. 7. Virksomhedscases til undervisningsbrug er det realistisk? Lisbeth opfordrede virksomhederne til at byde ind med virkelighedsnære, realistiske cases fra erhvervslivet, som kan bruges i undervisningen. Det kan være problemstillinger, som 2/3

3 naturligvis bliver anonymiseret, fx en kundetilfredshedsundersøgelse, en markedsanalyse, et projekt eller lignende. Der er vedhæftet et eksempel på analyser, man kan arbejde med. 8. Næste møde Lisbeth spurgte, om det kunne være en idé at invitere både elever og deres oplæringsansvarlige til næste netværksmøde. Møderne skulle foregå i hver sit lokale, og formålet med elevernes møde er at danne netværk med andre elever, der ikke nødvendigvis er på samme hold som dem selv. Næste møde er primo oktober Eventuelt Lisbeth præsenterede IBC Hovedforløbs elevtrivselsundersøgelse fra 2012 på handelsuddannelsen. Rapporten viser, at der bliver scoret lavt på punktet Sammenhæng mellem skole og praktiksted og især udsagnet Min arbejdsgiver/læreplads har forberedt mig på skoleopholdet. Lisbeth spurgte, om det er IBC, der har forberedt lærestederne for dårligt? I indkaldelsesmailene til obligatoriske skoleophold og flere af valgfagene er skitseret, hvad der bliver arbejdet med på det kommende skoleophold. Lisbeth fortæller, at hun tænker på at lægge små videoklip ind på hjemmesiden, hvor eleverne med egne ord fortæller, hvad de har fået ud af de enkelte skoleophold. Referent: Pia Torkov Nielsen 3/3

4 Deltagerliste til netværksmøde på handel/indkøb d på IBC Navn Virksomhed adresse Helle Petersen Allison Jan Blaabjerg Lindebjerg ApS Lars Lindekilde Lindebjerg ApS Kate Bonne Larsen Uhrenholdt Marianne Andersen Uhrenholdt Michael Boye Teldust A/S Annette Krog Jysk Firmafrugt Marianne Winther A.H. International A/S Lena Nielsen Triax Søren Pedersen DTL Padborg Jeanet Stabel Schmidt ENVO Group A/S Bo Asmussen ENVO Group A/S Helle Petersen Smurfit Kappa Nanna Drost Clausen GLS Denmark A/S Anne Mette Hildebrand Electrolux Gitte Jæger Electrolux Gitte Andreasen ARCTIC A/S & Nordisk Tekstil A/S Ann Barbara Damø TORMAX Danmark A/S Fra IBC deltager Carsten Andersen Underviser Lisbeth Strandbygaard Underviser Susanne Hansen Elevpladskonsulent Pia Torkov Nielsen Studiesekretær Christina Carlsen Kontorelev I alt

5 Kurser for oplæringsansvarlige Kursus i brugen af Elevplan IBC afholder kurser i brugen af Elevplan, og her får du indblik i hvilke muligheder systemet giver dig. Kurset varer ca. 2,5 timer og afholdes altid på IBC i Kolding. Det næste kursus i brugen af Elevplan holdes mandag den 16. december 2013 kl Har du lyst til at deltage, kan du tilmelde dig hos studiesekretær Hanne B. Ahrendsen Vejlederkursus for uddannelses- og oplæringsansvarlige Med et vejlederkursus, får du kendskab til praktik og teori i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af den praktiske oplæring af elever i virksomheden. Du lærer blandt andet om: lovgrundlag og rammerne for EUD-uddannelsen kompetencemål, praktik- og skolemål samspillet mellem elev og praktikvirksomhed ungekultur, vejleder og anerkendelse vejlederens mange kompetencer situationsbestemt ledelse, konfliktløsning og den svære samtale Datoer: november december december 2013 Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling Med et kursus i fagvejledning, bliver du trænet i spørgeteknikker og via denne teknik vil du bedre kunne hjælpe eleven/lærlingen med deres fagprøve og informere dem om kravene til fagprøven. Du lærer blandt andet om: idégenerering vejledning/samtale med eleven om fagprøven formulering af idé, mål og problemformulering fagprøvens indhold og samspillet mellem teori og praksis krav til eksamen og fornyet vejledning kravene til fagprøven herunder de taksonomiske niveauer (hvad er forskellen på at beskrive, analysere, vurdere og perspektivere?) hvordan læser eksaminator, vejleder og censor fagprøven? Dato: kl Er du interesseret i ét af ovenstående kurser, kan du kontakte koordinator Malene L. Seifen - for mere information og tilmelding.

6 Fra 2014 udbyder IBC handelsspecialet 2 nye valgfrie specialefag på ekspertniveau: Faget relationsmarkedsføring i praksis, ekspertniveau Målpinde 1 Eleven kan identificere væsentlige forskelle på relations- og transaktionsmarkedsføring i praksis 2 Eleven kender forskellige samarbejdsrelationsmodeller og netværksteorier 3 Eleven kan identificere de væsentligste udfordringer for virksomheden og virksomhedens medarbejdere ved arbejdet i netværker og dannelse af langvarige relationer 4 Eleven kan udarbejde differentierede markedsføringsplaner i forhold til virksomhedens relationsportefølje, herunder identificere væsentlige parametre i en profitabilitets analyse af virksomhedens kunder på kort og langt sigt 5 Eleven kender til relevante teknologier der understøtter muligheden for etablering af langvarige relationer Faget indkøbsmetode, ekspertniveau Målpinde 1 Eleven kan opstille kriterier for udvælgelse af leverandører. 2 Eleven kender til forskellige former for samarbejde i værdikæden. 3 Eleven kan opstille mål for og gennemføre evalueringer af leverandørporteføljen. 4 Eleven kender til forskellige kontraktformer (kommercielle, kvalitet og logistik). 5 Eleven kan indgå i forhandlingssituationer med udgangspunkt i forhandlingens grundprincipper. 6 Eleven kan trække læring ud af en tidligere indgået aftale og komme med forslag til forbedring af samme. 7 Eleven kender ERP systemernes grundprincipper, og muligheder for indkøberen i forbindelse med styring og opfølgning af leverandørporteføljen. Uddrag af uddannelsesordningen For at kunne vælge et af de tre ekspertfag forudsættes, at eleven har gennemført specialets bundne specialefag eller har tilsvarende kompetencer, som det enkelte ekspertfag er udviklet til. Relationsmarkedsføring i praksis knytter sig til Handelsassistent, salg, Indkøbsmetoder knytter sig til specialet Indkøbsassistent, mens Logistikmetoder knytter sig til specialet Logistikassistent.

7 Ny EUD-reform faglært til fremtiden Regeringen er den kommet med et udspil til en ny EUD-reform, Faglært til fremtiden. Herunder er kort skitseret mulige konsekvenser for de merkantile uddannelser: EUD-reformen træder i kraft fra august 2015 og gælder således for optag fra denne dato De merkantile uddannelser ses som en indgang Der indføres adgangskrav bestået dansk og matematik Grundforløbet (HG) afkortes til 1 år for detailhandel og handel. De fleste elever på HG bruger i dag 2 år. Grundforløbet opdeles i 30 uger med almene merkantile elementer og 10 uger med specialiserede elementer, der peger mod hovedforløbet Hovedforløbet bliver tre år, hvor det i dag typisk er to år Der laves en særlig erhvervsuddannelse for voksne over 25 år (EUV), hvor grudforløbet kun er 10 uger. I dag bruger voksne typisk 40 uger (et år) Eleverne skal have ca lektioner pr uge. Regeringen siger, at dette bliver (økonomisk) muligt pga. den nye overenskomst Der skal arbejdes med særlige talentspor Der laves en ny selvstændig flexuddannelse på to år for elever med svage forudsætninger. De opnår titlen erhvervsassistent. Det står uklart, hvem der kan udbyde denne EUX (erhvervsuddannelse med fag på gymnasialt niveau svarende til HF) udbydes på alle uddannelsesområder, men der vil være adgangsbegrænsning Kontor og finans bliver kun EUX EUX tager fire år, hvor grundforløbet bliver to år (et år ekstra i forhold til EUD) og hovedforløbet bliver to år (et år kortere end EUD) Studenter (HHX, STX, HTX, HF) kan gå direkte i praktik i kun et år. I dag skal elever med STX, HTX elle HF på HG S eller GS-fagpakken. 1/1

8 Markedsanalyser Hvad giver det den studerende og virksomheden? Sandsynligheden for at man kan træffe den rigtige beslutning på områder, der har afgørende betydning øges med mængden af viden. Naturligvis lige indtil vi ramme den magiske overgang fra Need-to-know til Nice-to-know - det i sig selv kan være en øvelse. Hvis de studerende kan gennemgå denne proces med en relevant opgave, stiger engagement hos den studerende og virksomheden øger udbyttet fra analysen. Hvorfor lave en markedsanalyse? For at få viden før konkurrenterne. Alle quizprogrammer i TV eller radioen viser, at det er meget bedre at vide end gætte! Hvilke typer Analyser kunne være relevante? Markedsanalyser er til for at generere viden, og her er forslag til væsentlige områder, hvor man kunne lave cases til den studerende. 1 Virksomhedens tilbud til markedet: Nye produkt- eller konceptideer - Måling på eksisterende forhold: o Hvordan penetrerer de markedet o Opnås forventede mål o Benchmarking ift. andre markeder o Forbrugernes/markedets kendskab - Måling på muligheder på markeder eller koncepter o Finde nye produktområder - Udvikling af nye produkter o Udvikling af nye Koncepter Emballage Pris - Udvikling af ny emballage - Test af emballage ift. konkurrenter - På markeder hvor produktet er kendt ny prisstrategi - På nye markeder - konkurrentanalyse Navn og/eller brand - Kendskabsanalyser

9 Detailhandel - Distribution - Ved indtrængning på et nyt marked - Valg af alternative markeder - Økonomiske beregninger 2 Kunderne - Hvad vil målgruppen mene om pris, produktændringer, konkurrerende produkter. - Hvordan er demografien? (køn, alder, indkomst, uddannelse, erhverv, forbrug af varer mm. - Hvordan er deres holdninger/meninger, aktiviteter, interesser mm kaldet livsstil? - Sementering 3 Mellemhandlere - Hvem og hvilke krav har de til pris, avance, omsætningshastighed, salgssupport fra os. - Hvilket markedsområde, branche betjener en grossist? - Hvilken beliggenhed, butikslokale, indretning, butiksstørrelse mm. har fx en detailhandler, og hvilket sortiment føres? 4 Konkurrenterne - Sortiment, prissætning, kvalitet, målgruppe o.l. - Organisation/kapacitet, forventet reaktionsmønster, innovationshastighed ol. - Resultat af deres indsatser, dvs markedsandel, omsætning, indtjening mm. - Deres strategier og planer 5 Leverandørerne - Her kan være tale om råvareleverandører, komponentleverandører eller færdigvareleverandører. - Da virksomheden er kunde og afhængig af dem, er der ting omkring leverandører, der er væsentlig at vide. - Det kan være leveringstid, -sikkerhed, kvalitetsensartethed ol. - Er der tale om opstart af forhandling fra en udenlandsk leverandør af færdigvarer, vil det være relevant at se på, hvis vi får stor succes, vil de så starte eget datterselskab op? 6 Hjemmeside / Internet - Brugervenlighed - Som en salgskanal Hvornår skal der IKKE laves analyser Ingen information: den ønskede information er ikke tilgængelig og kan evt. ikke fremskaffes.(konkurrenter holder informationen meget utilgængelig) Kvalitet for ringe: Kvaliteten af informationerne, der kan fremskaffes er for lav eller usikkerheden for høj. Tiden: Hvis en beslutning skal træffes inden undersøgelsen kan gennemføres, må der afstås. Prisen: prisen på undersøgelsen kontra den risiko, der løbes ved at træffe beslutningen uden informationerne fra en undersøgelse. Need to know kontra nice to know: Er det nu nødvendigt?

10 IBC Hovedforløb, elevtrivselsundersøgelse 2012 Handelsuddannelser med specialer Spørgeramme IBC Alle skoler* Score af Skolen som helhed Hvordan vurderer du skolen som helhed? 8,6 8,1 10 I hvilken grad anbefaler du uddannelsen til andre? 8,4 8,1 10 Forventninger Jeg har fået opfyldt mine forventninger til undervisningen 3,4 3,3 4 Min indsats Hvordan vurderer du din egen indsats i undervisningen? 8,6 8,2 10 Hvordan vurderer du din lyst til at lære nyt? 9,2 8,9 10 Sammenhæng mellem skole og praktiksted Hvordan vurderer du sammenhængen, mellem det du lærer i skolen og på din praktik/læreplads? Min arbejdsgiver/læreplads har forberedt mig på skoleopholdet Undervisningsmaterialerne er relevante for mit arbejde 7,4 7,2 10 2,6 2,6 4 3,1 3,1 4 Lærerne Hvordan vurderer du lærernes faglige dygtighed? 9, Hvordan vurderer du lærernes engagement i undervisningen? 9,4 9,1 10 Hvordan vurderer du lærernes evne til at forklare tingene, så du forstår dem? 9,1 8,6 10 Lærerne virker godt forberedte 3,8 3,7 4 Lærerne overholder aftaler 3,7 3,7 4 Undervisningen Hvordan vurderer du undervisningen? 8,5 8,3 10 Jeg bliver ofte udfordret i undervisningen 3,3 3,3 4 Jeg lærer nok under skoleopholdet 3,3 3,2 4 De anvendte arbejds-/undervisningsformer gav et godt udbytte 3,3 3,2 4 Elevadministrationen Hvordan vurderer du den hjælp du får fra skolens kontor/elevadministration 8,4 8,4 10

11 Informationer Jeg kan finde de informationer, jeg har brug for, mens jeg er på skoleopholdet 3,6 3,5 4 It udstyr Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det i undervisningen Jeg kan få hjælp, når der er problemer med skolens it-udstyr 3,6 3,4 4 3,5 3,3 4 Arbejdsforhold og rengøring Hvordan vurderer du dine arbejdsforhold på skolen, fx borde, stole, klasselokaler? Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? 8 7,8 10 8,8 8,4 10 Opgaver, projekter, cases Jeg fik nødvendig hjælp og sparring med opgaver/projektarbejde/cases Hvordan har du oplevet den tid, der har været afsat til opgaver/projekter/cases? Hvordan har du oplevet sværhedsgraden af opgaver/projekter/cases? 3,5 3,4 4 For lidt tid: 12 % Tilpas tid: 82 % For meget tid: 6 % For let: 12 % Passende: 74 % Svært: 14 % Meget svært: 1 % For lidt tid: 16 % Tilpas tid: 79 % For meget tid: 5 % For let: 6 % Passende: 71 % Svært: 22 % Meget svært: 1 % Kravene på uddannelsen Hvordan oplever du kravene på uddannelsen? For store: 2 % Tilpas: 82 % For små: 16 % For store: 4 % Tilpas: 86 % For små: 10 % *IBC benchmarker med følgende skoler: Business College Syd Viden Djurs IBC Aalborg Handelsskole Århus Købmandsskole

Hvordan vurderer du skolen som helhed? 8,2 8,2 10 I hvilken grad anbefaler du uddannelsen til andre? 8,2 8,2 10

Hvordan vurderer du skolen som helhed? 8,2 8,2 10 I hvilken grad anbefaler du uddannelsen til andre? 8,2 8,2 10 Detailuddannelser med specialer Spørgeramme IBC Alle skoler* Score af Skolen som helhed Hvordan vurderer du skolen som helhed? 8,2 8,2 10 I hvilken grad anbefaler du uddannelsen til andre? 8,2 8,2 10 Forventninger

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Benchmarking. eud hovedforløb

Benchmarking. eud hovedforløb Benchmarking Netværk E eud hovedforløb efterår 2008 D. 28.4.2009 1 INDLEDNING... 3 UDDANNELSESOMRÅDERNE SPØRGERAMMEN RAPPORTENS OPBYGNING EGEN INDSATS... 3... 3... 4... 4 KONTOR... 5 DETAIL... 11 HANDEL...

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

2: Siden sidst status i branchen/opdatering fra hver virksomhed vedr. antallet af elever m.m.

2: Siden sidst status i branchen/opdatering fra hver virksomhed vedr. antallet af elever m.m. Referat fra Netværksmøde Spedition & Shipping Dato: 19. august 2014 Tid: kl. 09.30 12.00 Sted: IBC, Innovationsfabrikken lokale 146 Deltagere: Afbud: Bente Nielsen, Nagel-Group DK, Ann Moth, TNT, Anne

Læs mere

Referat af netværksmøde for uddannelsesansvarlige på kontorspecialet økonomi den 22. januar 2014

Referat af netværksmøde for uddannelsesansvarlige på kontorspecialet økonomi den 22. januar 2014 Referat af netværksmøde for uddannelsesansvarlige på kontorspecialet økonomi den 22. januar 2014 Deltagere: se venligst deltagerlisten Referent: Christina Dall Nygart Carlsen, Kontorelev Mødet starter

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1.Spørgeramme... 1 1.2. Metode og rapportens opbygning... 2 2. Personlige oplysninger... 3 2.1.

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1.Spørgeramme... 1 1.2. Metode og rapportens opbygning... 2 2. Personlige oplysninger... 3 2.1. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1.Spørgeramme... 1 1.2. Metode og rapportens opbygning... 2 2. Personlige oplysninger... 3 2.1. Er du mand eller kvinde?... 3 2.2. I hvilken region bor du?... 4

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Elever 2017 Sanistål Herning søger elever med speciale i Stål og VMT

Elever 2017 Sanistål Herning søger elever med speciale i Stål og VMT Sanistål Herning søger elever med speciale i Stål og VMT Drømmer du om at blive Danmarks bedste sælger? Som salgselev i Sanistål får du alle muligheder for at sætte dit eget aftryk på uddannelsen. Med

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

HANDELSUDDANNELSER INDEN FOR SALG, INDKØB OG LOGISTIK TAG DIN UDDANNELSE PÅ AALBORG HANDELSSKOLE. Aalborg Handelsskole HANDELSUDDANNELSE MED TO SPOR

HANDELSUDDANNELSER INDEN FOR SALG, INDKØB OG LOGISTIK TAG DIN UDDANNELSE PÅ AALBORG HANDELSSKOLE. Aalborg Handelsskole HANDELSUDDANNELSE MED TO SPOR HANDELSUDDANNELSER PÅ AALBORG HANDELSSKOLE HANDELSUDDANNELSER INDEN FOR SALG, INDKØB OG LOGISTIK TAG DIN UDDANNELSE PÅ AALBORG HANDELSSKOLE HANDELSUDDANNELSE MED TO SPOR Tilmelder du dig en handelsuddannelse

Læs mere

Tirsdag den 23. september 2014

Tirsdag den 23. september 2014 Tirsdag den 23. september 2014 LENE BRØNNUM HENRIKSEN LEMVIGH-MÜLLER A/S HR KONSULENT Lemvigh-Müller i 16 år HR Kvalitetschef Logistik Kender funktionerne og processerne godt Fokus på kontinuerlige forbedringer

Læs mere

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kapitalkædedrift Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Finans Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: Finans Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse inden

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Student GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILSTUDENT MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

HANDELS- UDDANNELSER SALG, INDKØB OG LOGISTIK. Aalborg Handelsskole HANDELSUDDANNELSE MED TO SPOR

HANDELS- UDDANNELSER SALG, INDKØB OG LOGISTIK. Aalborg Handelsskole HANDELSUDDANNELSE MED TO SPOR HANDELSUDDANNELSER PÅ AALBORG HANDELSSKOLE HANDELS- UDDANNELSER SALG, INDKØB OG LOGISTIK HANDELSUDDANNELSE MED TO SPOR Tilmelder du dig en handelsuddannelse på Aalborg Handelsskole, har du mulighed for

Læs mere

Statistik og dokumentation

Statistik og dokumentation Statistik og dokumentation Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, Odense 2. marts 2015 Laura Girotti Program : Orientering om foreløbige planer med DVH for erhvervsuddannelserne Statistik

Læs mere

Talentudvikling på tværs af merkantile erhvervsuddannelser

Talentudvikling på tværs af merkantile erhvervsuddannelser Talentudvikling på tværs af merkantile erhvervsuddannelser Program 1. Kort oplæg om projektet v. Projektleder Michael Kjær Pedersen 2. Erfaringer set fra et underviserperspektiv v. Underviser Christian

Læs mere

IBC hovedforløb - Detail Valgfagskatalog

IBC hovedforløb - Detail Valgfagskatalog IBC hovedforløb - Detail Valgfagskatalog (Revideret 8. oktober 2014) Indhold Indledning... 2 Butiksmedhjælper trin 1... 3 Salgsassistent uden profil... 5 Salgsassistent tekstil... 7 1 Indledning Dette

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske egen virksomhed? Handelsskolen

Læs mere

HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET

HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske

Læs mere

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN Jeg har valgt EUX, fordi jeg vil have mulighed for at læse videre og det får jeg med den gymnasiale eksamen. På sigt drømmer jeg om at blive selvstændig indretningsarkitekt. På grundforløbet kommer vi

Læs mere

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne

Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Nye vinde omkring erhvervsuddannelserne Erhvervsuddannelsesreformen (og andre uddannelsesspørgsmål) V/Claus Christensen, JU - Beder Målsætning: Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen.

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område 04-02-2014, kl. 08:30 10:00 Bredahlsgade 3A, Handelsskolen Merete Christoffersen Til stede / afbud / fraværende uden afbud

Læs mere

IBC hovedforløb - Handel Valgfagskatalog

IBC hovedforløb - Handel Valgfagskatalog IBC hovedforløb - Handel Valgfagskatalog (Revideret oktober 2016) Indhold Indledning... 2 Kundekontaktcenter... 3 Handelsassistent - salg... 6 Handelsassistent med brancheretning tekstil... 11 Indkøbsassistent...

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Uddannelsesplan for Ny Mesterlære Elevens navn: CPR-nr.: Aftaler om elevens uddannelsesplan. Ajourført:09-05-2014

Uddannelsesplan for Ny Mesterlære Elevens navn: CPR-nr.: Aftaler om elevens uddannelsesplan. Ajourført:09-05-2014 Aftaler om elevens uddannelsesplan Her noteres dato og aftale vedr. 1) Introduktion, hvor elev og kontaktlærer udarbejder forslag til uddannelsesplan. Eleven bliver logget på og får introduktion til IBC

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

De merkantile uddannelser

De merkantile uddannelser De merkantile uddannelser Reformens betydning for de merkantile uddannelser v./anne Mette Christiansen, Uddannelsesnævnet Med reformen har de merkantile uddannelser blandt andet fået et væsentligt ændret

Læs mere

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland Handlings- og opfølgningsplan 2017, gældende for grundforløb, EUD og EUX, og skolepraktik det merkantile område. Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Talent i praksis - erfaringer fra 12 erhvervsskoler på Talentvejen

Talent i praksis - erfaringer fra 12 erhvervsskoler på Talentvejen Talent i praksis - erfaringer fra 12 erhvervsskoler på Talentvejen Baggrund mål, omfang, resultater/ Kirsten Bach Kjeldal, projektleder Talentudvikling i praksis, MTM og B&A Jesper Jensen, faglærer, EUC

Læs mere

IBC har i perioden 1/10 1/ gennemført den lovpligtige ETU. Følgende er resultaterne af ETU for Hovedforløbet.

IBC har i perioden 1/10 1/ gennemført den lovpligtige ETU. Følgende er resultaterne af ETU for Hovedforløbet. IBC har i perioden 1/10 1/12 2016 gennemført den lovpligtige ETU. Følgende er resultaterne af ETU for Hovedforløbet. IBC har 519 besvarelser. Samlet antal besvarelser udgør 7.557 Spørgeramme IBC Alle skoler*

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Selandia - CEU Svarprocent: 64% (1927 besvarelser ud af 39 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor Det merkantile grundforløb Detail handel event kontor 2. del Velkommen til det merkantile grundforløb Med EUX kan du gå alle veje, du vil 2. del på det merkantile grundforløb er for dig, som sigter efter

Læs mere

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25.

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25. Merkantil EUX JOBSØGNINGSCAFE R AG R E på ge er ej n e ng HVER TORSDAG EFTER SKOLE Vi byder på te og kage og hjælper dig på vej med den perfekte ansøgning HUSK PRAKTIK I Hold dine muligheder UDLANDET?

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel www.ibc.dk Skræddersy din elevs uddannelse Et bedre sted at lære 1 "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling"

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Fra 30 til 19% Baggrund for reformen

Læs mere

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN Erhvervsuddannelser og EUV e - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk Morten

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

Referat fra mødet i LUU den 30.09.15, kl. 09.00 12.00, i lokale 228 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra mødet i LUU den 30.09.15, kl. 09.00 12.00, i lokale 228 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Karen Hansen, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling Referent: Kirsten

Læs mere

Fakta-ark. EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever. Oktober 2014. - højniveau, talentspor, eux

Fakta-ark. EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever. Oktober 2014. - højniveau, talentspor, eux Oktober 2014 Fakta-ark EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever - højniveau, talentspor, eux EUD-reform indeholder flere tiltag, som skal sikre, at alle elever bliver udfordret til deres højeste niveau.

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

Guide til gamle HG beviser Kontoruddannelse med specialer

Guide til gamle HG beviser Kontoruddannelse med specialer Guide til gamle HG beviser Kontoruddannelse med specialer Ministeriets tolkning af overgangsregler i forbindelse med Reform 2015 har gjort det nødvendigt at have overblik over, hvilke gamle HG beviser

Læs mere

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesinfo På vej mod ungdomsuddannelse Program Klar til at træffe det overordnede valg EUD - GYM High School - 10. Klasse? Første overordnede valg Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav

Læs mere

Guide til gamle HG beviser Handelsuddannelse med specialer

Guide til gamle HG beviser Handelsuddannelse med specialer Guide til gamle HG beviser Handelsuddannelse med specialer Ministeriets tolkning af overgangsregler i forbindelse med Reform 2015 har gjort det nødvendigt at have et overblik over, hvilke gamle HG beviser

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Uddannelse. Dansk Supermarkeds elevuddannelse 2. Adgangskrav 3. Skoleophold 4. Handels- og kontorelever 5. Administrationselev 6.

Uddannelse. Dansk Supermarkeds elevuddannelse 2. Adgangskrav 3. Skoleophold 4. Handels- og kontorelever 5. Administrationselev 6. Uddannelse Dansk Supermarkeds elevuddannelse 2 Adgangskrav 3 Oms 3,9b Skoleophold 4 Handels- og kontorelever 5 Administrationselev 6 Kontorelev 7 Karrieremuligheder 8 1 Dansk Supermarkeds elevuddannelse

Læs mere

Referat fra mødet i Skole-Praktik forum, trin 1 tirsdag, den 25. august 2015 kl. 9.00 12.00 på Social & SundhedsSkolen, Herning, i mødelokale 1

Referat fra mødet i Skole-Praktik forum, trin 1 tirsdag, den 25. august 2015 kl. 9.00 12.00 på Social & SundhedsSkolen, Herning, i mødelokale 1 Referat fra mødet i Skole-Praktik forum, trin 1 tirsdag, den 25. august 2015 kl. 9.00 12.00 på Social & SundhedsSkolen, Herning, i mødelokale 1 Til stede: Afbud fra: Referent: Herning Kommune: Bente Schleicher

Læs mere

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Voksen VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILVOKSEN MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE LYNGVEJ 19 4600 KØGE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Revisionsdato: oktober 2016 EUX BUSINESS FAGLÆRT OG STUDENT I ÉN UDDANNELSE START AUGUST EUC NORDVESTSJÆLLAND

Revisionsdato: oktober 2016 EUX BUSINESS FAGLÆRT OG STUDENT I ÉN UDDANNELSE START AUGUST EUC NORDVESTSJÆLLAND Revisionsdato: oktober 2016 EUX BUSINESS FAGLÆRT OG STUDENT I ÉN UDDANNELSE START AUGUST EUC NORDVESTSJÆLLAND EUX BUSINESS TO UDDANNELSER I ÉN FAGRETNINGEN EUX HANDEL OG KONTOR EUX er en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedersmedarbejdere har. Anden del indeholder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS

Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Hold dine muligheder åbne med en EUX BUSINESS Muligheder efter EUX Business Efter fire år på en EUX Business er du uddannet som fx: Lægesekretær - Advokatsekretær - Administrativ sekretær i enten privat

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er en erhvervsuddannelse, hvor du afslutter fagene på gymnasialt niveau. EUX Business

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af 4. marts 2008 om

Læs mere

Formål og hensigt EUD10 Djursland

Formål og hensigt EUD10 Djursland EUD 10 Djursland Formål og hensigt EUD10 Djursland er et samarbejde mellem Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen. Forløbet vil på en konstruktiv, målrettet og nytænkende

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Randers Social- og Sundhedsskole indførte i efteråret 2013 en ny struktur for timerne ud i praktik og ind fra praktik. Tidligere

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Referat fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg for VVS ved Uddannelsescenter Herning den 11. marts 2008

Referat fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg for VVS ved Uddannelsescenter Herning den 11. marts 2008 Referat fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg for VVS ved Uddannelsescenter Herning den 11. marts 2008 Deltagere: Afbud: Ordstyrer: Bue Bomm Jensen, Lars Troelsgaard, Bjarne Kristensen, Søren Mogensen,

Læs mere

Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK KÆRE VIRKSOMHED Har I travlt? Og kunne I have brug for ekstra hænder i dagligdagen? Så vil I helt sikkert kunne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

VELKOMMEN. Helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del

VELKOMMEN. Helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del VELKOMMEN Helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del Program Varighed: 1 time Kl. 12:45 Kl. 13:05 Kl. 13:30 Kl. 13:45 Oplæg om helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fokus på fag på højniveau og EUX Præsentation af LES og Industriens uddannelser Politisk kontekst Fokus på Image/attraktive uddannelser IU initiativer:

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Handelsuddannelse med specialer 2017

Handelsuddannelse med specialer 2017 Handelsuddannelse med specialer 2017 Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Tekstil Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Erhvervsfaglig differentiering. V/ Jan Bisgaard PhD-stipendiat, Lektor og smed

Erhvervsfaglig differentiering. V/ Jan Bisgaard PhD-stipendiat, Lektor og smed Erhvervsfaglig differentiering V/ Jan Bisgaard PhD-stipendiat, Lektor og smed Definition af differentiering på SOSU C Differentiering er en måde at tilrettelægge undervisning på, således at elevernes ressourcer

Læs mere

Erhvervsuddannelse EUD / EUX

Erhvervsuddannelse EUD / EUX EUD/EUX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsuddannelse EUD / EUX EUD merkantil på Varde Handelsskole Hvad kan/skal du vælge Erhvervsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Denne folder har til formål at oplyse virksomheder

Læs mere

LUU SOSU Dato: 26. maj 2015. Kl. 9:00-12:00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Horsens aulaen

LUU SOSU Dato: 26. maj 2015. Kl. 9:00-12:00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Horsens aulaen LUU SOSU Dato: 26. maj 2015. Kl. 9:00-12:00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Horsens aulaen Deltagere: Anette Styrup Bang, Annie Hansen, Bodil Knudsen, Dorte Jørgensen, Fredrik Juel Steensen, Grethe Buch,

Læs mere

Talenter i erhvervsuddannelserne

Talenter i erhvervsuddannelserne Talenter i erhvervsuddannelserne Rammer og muligheder Gert Nielsen Oplæg på Talentvejskonference, marts 2015 Side 1 4 klare mål 1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Læs mere