Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn"

Transkript

1 Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn 04 økonomi 07 udviklingsområder 11 kontor 12 Industri & logistik 06 aarhus - et overblik 11 erhvervsejendomme 12 detail 13 investering

2 2 DTZ Egeskov & Lindquist A/S

3 Åboulevarden med cafemiljø. Resumé Den økonomiske situation i Danmark oplever en del mangler i øjeblikket, men i betragtning af dybden af krisen, har Danmark klaret sig relativt godt, og der er tegn på, at dansk økonomi er klar til at drage fordel af fremtidig økonomisk vækst i Europa. De historisk lave renter har været en støttende hånd for den danske økonomi. Især boligejere har nydt godt af de lave renter. Efter Den Europæiske Centralbanks rentenedsættelse i maj 2013 fulgte Danmark efter og skar renten med 10 procentpoint til den nuværende sats på 0,2%. Foto: Colourbox.com ARoS Aarhus Kunstmuseum. Arbejdsløsheden har generelt set været nogenlunde stabil i de seneste år efter en kraftig stigning i løbet af de første år af krisen. Beskæftigelsen er blevet trukket ned af lavere offentlig beskæftigelse, mens den private beskæftigelse ikke har rykket sig nævneværdigt. Forventningerne til udviklingen i BNP for Danmark er fortsat stort set flad i 2013 med en forbedret prognose for 2014 med en forventet vækst på 1,7%, og yderligere forventet vækst på 2,1% i Aarhus havn er i dag Danmarks største containerhavn, med en markedsandel på ca. 60% af de containere, der omsættes for i danske havne. Havnen vil i de kommende år blive udbygget som erhvervshavn og samtidig er der inddæmmet store områder til også at kunne huse boliger, erhverv og kulturinstitutioner. De mange projekter, som blev udskudt i kølvandet på finanskrisen har fået nyt liv og ikke mindst adgang til finansiering. Aarhus Kommune er gået forrest på De Bynære Havnearealer og står alene for opførelsen af ikke mindre end m 2. Flere forskellige udviklingsområder er i centrum i Aarhus, mest merkant og uden sammenligning er dog De Bynære Havnearealer. På trods af, at mange af de igangværende byggerier af nye kontorejendomme ikke tælles med i statistikkerne, har Østjylland allerede den højeste tomgang på kontor i hele landet. Tomgangen er, den uheldige landsrekord til trods, dog faldet fra 13,7% til 13,2% de seneste 12 måneder. Til sammenligning er landsgennemsnittet på 9,5% og tomgangen i København 9,2% pr. 1. juli Foto: Colourbox.com Omfattende udvikling af den danske infrastruktur er planlagt, inklusiv Femern-forbindelsen, en udvidelse af metronettet i København, store forbedringer af jernbanenettet og en opgradering af Køge Bugt motorvejen. Aarhus og trekantsområdet udgør tilsammen Vestdanmarks økonomiske og logistiske knudepunkt. Aarhus kommune vokser fortsat og er hovedbyen i region Midtjylland. I regionen bor der ca mennesker, og det forventes, at regionen vil opleve en vækst i antallet af indbyggere frem mod år 2030 på godt 9% og knap 20% for Aarhus Kommune. På trods af, at detailhandelen siden krisens begyndelse har haft svære kår, er tomgang på detailhandelslokaler i Østjylland faldet fra 6,6% til 5,8% i perioden juli 2012 til juli I samme periode har den landsdækkende tomgang været uforandret og ligger stabilt på 6,3%. Der har været langt mellem lejerne på lager-, logistik- og produktionsejendomme de sidste par år, hvilket har sat sit præg på lejeniveauer og tomgangsprocenterne. Dog er tomgangen i Østjylland faldet fra 5,4% i juli 2012 til 5,3% i juli Markedsrapport 2013 Aarhus & omegn 3

4 Økonomi Historien om den danske økonomi i løbet af de sidste par år kan opsummeres med ét ord: stagnation. BNP har stort set ikke rykket sig gennem de sidste 3 år, og der er ingen klare tegn på at dette vil ændre sig i den nærmeste fremtid. Som en lille, åben økonomi er Danmark i nogen grad afhængig af sin eksport, og med de svage internationale økonomiske udsigter, som især er tilfældet for Europa, synes håbet om, at ekstern efterspørgsel kan drive dansk økonomi ud af dødvandet svært opnåeligt. På den positive side har stormen omkring gældskrisen i mange europæiske lande lagt sig noget i de sidste 12 måneder, og selv om tilliden til de offentlige finanser fortsat er lav, er der er tegn på, at tilliden vender tilbage, hvilket de stigende renter på statsobligationer ligeledes understøtter. Både investeringer og forbrug er ligeledes stadig på et lavt niveau, men disse forventes at stige i takt med, at erhvervsog forbrugertilliden genoprettes i Danmark og Europa. Med tegn på en langsomt stigende tillid, er en tilbagevenden til vækst i den samlede europæiske økonomi inden for ikke alt for fjern fremtid en realistisk mulighed. Den danske regering godkendte, sammen med nogle af oppositionspartierne, en vækstplan i april Ud over en gradvis reduktion af selskabsskatten fra 25% til 22% og skattemæssige rabatter på en række varer og tjenesteydelser sigter planen på at gennemføre initiativer for eksempelvis at øge produktiviteten og udbuddet af arbejdskraft. Det er dog usandsynligt, at disse initiativer vil have en umiddelbar effekt på økonomien og de skal derfor måles i et mere langsigtet perspektiv. Forventningerne til udviklingen i BNP for Danmark er fortsat stort set flad i 2013 med en forbedret prognose for 2014 med en forventet vækst på 1,7%, og yderligere forventet vækst på 2,1% i Det overordnede boligmarked ser ud til at have nået bunden, og det antages generelt, at priserne i København nu gradvist vil stige. Især ejerlejligheder har set et opsving i priserne, men huspriserne har ligeledes oplevet en lille stigning i priserne, omend de regionale forskelle er betydelige. Den seneste stigning i priserne er i vid udstrækning drevet af prisstigninger i Københavnsområdet, hvorimod priserne har fortsat den nedadgående tendens i visse regioner af landet. Privatforbruget har også udvist forbedrede tal, i takt med, at forbrugerne bruger en større del af deres disponible indkomst. Dog vil den fortsat høje arbejdsløshed i nogen grad moderere denne tendens. Den danske forbrugertillid registrerede i juni og juli 2013 det højeste niveau i 24 måneder (figur 2A). Udsigterne for boligmarkedet kombineret med en forventet langsom bedring i det private forbrug giver plads til en vis optimisme for den danske økonomi. Inflationen dykkede under 1% i maj 2013, selv om den samlede inflationsprognose for 2013 og 2014 på henholdsvis 1,3% og 2,2% er over det nuværende niveau. En del af faldet i inflationen kan tilskrives tolden på fødevarer, som blev indført i 2011 og trukket tilbage i slutningen af Arbejdsløsheden har generelt set været nogenlunde stabil i de seneste år efter en kraftig stigning i løbet af de første år af krisen. Beskæftigelsen er blevet trukket ned af lavere offentlig beskæftigelse, mens den private beskæftigelse ikke har rykket sig nævneværdigt. Gennem kriseårene er erhvervsfrekvensen faldet, hvilket har spillet en rolle i begrænsningen af ledigheden. Der forventes ingen store ændringer i ledigheden inden for den nærmeste fremtid. En bekymring i forhold til eventuelle stigninger beskæftigelsesniveauet er, at produktiviteten i Danmark har været 4 DTZ Egeskov & Lindquist A/S

5 fotos: Colourbox.com Aarhus havn. Figur 1: Nøgletal langt under produktivitetsvæksten i nabolandene, hvilket dels skyldes, at danske virksomheder ikke fuldt ud har Justeret deres kapacitet til den økonomiske situation. Når den økonomiske vækst begynder at stige, vil det derfor ikke nødvendigvis umiddelbart føre til lavere arbejdsløshed, da der stadig er en vis overkapacitet i virksomhederne og et potentiale for at øge beskæftigelsesgraden. De historisk lave renter har været en støttende hånd for den danske økonomi. Især boligejere har nydt godt af de lave renter. Efter Den Europæiske Centralbanks rentenedsættelse i maj 2013, fulgte Danmark efter og skar renten med 10 procentpoint til den nuværende sats på 0,2%. I kraft af udsigterne for den danske og den europæiske økonomi, er det usandsynligt, at vi vil se betydelige renteforhøjelser i den nærmeste fremtid, og det er usandsynligt, indtil den økonomiske vækst er etableret. De danske offentlige finanser er i god form og giver plads til finanspolitiske incitamenter, skulle det vise sig nødvendigt. Der er dog i øjeblikket ingen tegn på, at regeringen vil risikere opfyldelse af EU s budgetvedtægter ved at implementere betydelig finanspolitisk stimulans. I den henseende er der meget debat om, hvorvidt finanspolitiske lempelser fra den danske regering vil få stor indflydelse på den lille, åbne danske økonomi. Konklusionen er, at den økonomiske situation i Danmark oplever en del mangler i øjeblikket, men i betragtning af dybden af krisen, har Danmark klaret sig relativt godt, og der er tegn på, at dansk økonomi er klar til at drage fordel af fremtidig økonomisk vækst i Europa. I tillæg hertil har den danske økonomi oplevet positive indikationer fra vigtige områder, såsom indenlandsk efterspørgsel og boligmarkedet for første gang i mange år (F) 2014(F) Real BNP vækst 1,6 1,1-0,5 0,1 1,7 HICP inflation 2,3 2,8 2,4 1,3 2,2 Arbejdsløshed (brutto årsafslutn.) 6,1 6 6,1 6,2 6,4 Kilde: Danmarks Statistik Figur 2: Renter Danmark Kilde: Danmarks Statistik Figur 2A: Forbrugertillid Danmark M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M07 Kilde: Danmarks Statistik Kortfristet (3mdr) % 10 års statsobligation % (F) Markedsrapport 2013 Aarhus & omegn 5

6 Aarhus et overblik Aarhus og trekantsområdet udgør tilsammen Vestdanmarks økonomiske og logistiske knudepunkt. Østjylland er i færd med at udvikle sig til et sammenhængende område med stor befolkningstilvækst og pendling mellem byerne fra Hedensted i Syd til Randers i Nord og ud mod Silkeborg i Vest. Aarhus kommune, der har en befolkning pr. 1. januar 2013 på indbyggere og som fortsat vokser, er hovedbyen i region Midtjylland. I regionen bor der ca mennesker, og det forventes, at regionen vil opleve en vækst i antallet af indbyggere frem mod år 2030 på godt 9% i alt, og knap 20% for Aarhus kommune, som til den tid ventes at rumme indbyggere, og at regionen på det tidspunkt, fremstår som en vækstregion. En stor andel af befolkningen i Aarhus kommune er højtuddannet og ligger på niveau med København med 36% højtuddannede personer. Siden 1999 har Aarhus kommune og amtet/regionen udviklet teknologicentre omkring IT-byen Katrinebjerg, som nu har mere end studerende og hvor virksomheder som f.eks. Google og Microsoft har opsat udviklingscentre. Desuden er Aarhus Universitet og Aarhus Handelshøjskole med til at styrke Aarhus som regionalt videncenter, specielt siden universitetsfusionerne i I Aarhus havde 11% af befolkningen en lang videregående uddannelse i 2012, mens tallet var 7% for resten af landet. I de kommende år er der planlagt flere større investeringer i Aarhus. Det er planlagt, at der skal gennemføres en modernisering af infrastrukturen i Aarhus, bl.a. med en tunnel under Marselis Boulevard (oprindelig forventet færdig i 2015, første etape blev igangsat i 2010, anden etape udskudt pga. mindre EU-støtte end forventet, men i 2012 atter genoptaget), Danmarks første letbane, hvor etape 1 blev endeligt godkendt d. 9. juni 2011 og forventes færdigt i 2015, og som vil forbinde de nye boligområder i Lystrup og Skejby med byen. Herudover pågår en fortsat udbygning af havnen, der i 2022 forventes at være blevet dobbelt så stor som i 2008, herunder den ny Omniterminal, som forventes at blive på ca m 2. Desuden er det besluttet, at Skejby Sygehus skal udbygges indtil for i alt ca. kr. 8 mia., hvilket p.t. er det største hospitalsbyggeri i Danmark. Aarhus havn er i dag Danmarks største containerhavn med en markedsandel på over 60% af de containere, der omsættes i danske havne. Havnen er i dag en såkaldt feederhavn til Europas største og vigtigste havn, Rotterdam. I perioden investerede havnen mere end kr. 1,3 mia. i en fortsat udbygning og har i dag desuden daglige forbindelser til resten af Skandinavien og Baltikum. Havnen vil i de kommende år blive udbygget som erhvervshavn og samtidig er der inddæmmet store områder til også at kunne huse boliger, erhverv og kulturinstitutioner. Der forventes at bo ca mennesker i havneområdet om 10 år. Når havnen er færdigudbygget i 2022, vil den være fordoblet til et areal på ca. 360 hektar. Aarhus lufthavn ligger nordøst for Aarhus og havde i passagerer. Lufthavnen tilbyder ruter til bl.a. København, de nordiske hovedstæder, London og Alicante og Malaga i Spanien. Aarhus kommune har igangsat en plan for at blive en CO2- neutral by i DTZ Egeskov & Lindquist A/S

7 Foto: Colourbox.com Udsigt over Aarhus. Udviklingsområder Der er for alvor kommet gang i byggeriet i Aarhus og byggekranerne dominerer udsigten over byen. Her er ikke mange tegn tilbage på finanskrisen. Aarhus Kommune gik i 2012 forrest på genoptagelsen af udviklingen af De Bynære Havnearealer og igangsatte byggeriet af m 2 til offentlige formål og siden er der kommet gang i flere forskellige udviklingsområder i det centrale Aarhus. De Bynære Havnearealer Aarhus Ø Det mest markante udviklingsområde i Aarhus er uden sammenligning De Bynære Havnearealer. Området blev ved årsskiftet navngivet, og alt imens Aarhus for at være mere international måtte undvære sit bolle-å, så valgte århusianerne at kalde det nye område Aarhus Ø. De mest markante projekter, som forventes at blive udført i den nærmeste fremtid, er gennemgået nedenfor. Multimediehuset Med sine m 2 bliver Multimediehuset, med sin nærhed til byen og de underjordiske parkeringspladser, i fremtiden forventeligt et naturligt centrum og omdrejningspunkt for Aarhus midtby. Husets placering på det nye centrale havnetorv bliver også et centralt stoppested for den planlagte nærbane. Multimediehuset kommer til at rumme et nyt og moderne bibliotek, borgerservice samt eksterne lejere på de resterende arealer, som udgør ca m 2 af det samlede areal. Åbningen af den sidste del af Aarhus Å ud til havnebassinet vil blive udført som en del af projektet og alt forventes at være færdigt i Navitas Ingeniørhøjskolen, Maskinmesterskolen og INCUBA Science Park er gået sammen om opførelsen af Navitas. Projektet er placeret på den inderste del af havnearealerne og bliver det nye centrum for innovation og energi. Projektet, som med sine m 2 bliver centrum for studerende og 300 undervisere, forskere og iværksættere, forventedes oprindeligt færdigt i 2014, men efter entreprenørvirksomheden Pihl & Søns konkurs i slutningen af august, er fremtiden uvis ved redaktionens afslutning. Light*House Den første del af det mest markante og kendte projekt i Aarhus er allerede taget i brug, og opførelsen af projektets resterende etaper er fuld gang. Projektets markante ikoniske bygning, tårnet yderst på havnen, er der endnu ingen officiel forventet opstartsdato på. Havneholmen Nyt boligprojekt med ca. 400 boliger, hvoraf de 140 forventes at blive seniorvenlige boliger, er skudt i gang af et samarbejde mellem PenSam og Top Danmark. Byggeriet forventes at stå færdigt i Markedsrapport 2013 Aarhus & omegn 7

8 Skejby Light*House Havneholmen Havnehusene Navitas bestseller Ceres Aarhus centrum Multimediehuset Rutebilstationen DSB arealerne Aarhus centrum. Bestseller C.F. Møller har tegnet Bestsellers nye domicil på den indre del af De Bynære Havnearealer eller Aarhus Ø. Opførelsen af projektet, som er på m 2, var indtil slutningen af august, hvor entreprenør Pihl & Søn gik konkurs, i fuld gang og forventedes færdigt i løbet af Ved redaktionens afslutning er der fortsat ingen løsning på færdiggørelsen af projektet, som ventes at huse 500 arbejdspladser, når det står færdigt. Havnehusene Brabrand Boligforening opfører 83 almene familieboliger og 155 ungdomsboliger. Arkitekterne bag projektet er Luplau & Poulsen og Adept. Byggeriet påbegyndtes i juni Brabrand Boligforening har i forhold til byggeriet på havnen valgt at gå langt i forhold til opfyldelse af energikrav. Man har her valgt at bygge boliger, der opfylder energikravene 2025, som er en energistandard, der endnu ikke er formuleret. Aarhus centrum Flere områder af Aarhus centrum er omfattet af udviklingsplaner for fremtiden. Et udpluk af disse projekter er gennemgået nedenfor. Projekterne, som her fremhæves, er udvalgt, da de er nært forestående og med stor sandsynlighed vil blive gennemført. DSB arealerne Udviklingen af den sidste del af DSB arealerne bag shoppingcentret Bruun s Galleri er igangsat. Der opføres et 94 meter højt kontorhus på m 2 med forventet indflytning i Bygningen kommer til at huse advokatfirmaet Bech- Bruun, revisionsfirmaet Deloitte samt et Comwell-hotel med 240 værelser og et konferencecenter med plads til gæster. Rutebilstationen Det er besluttet, at rutebilstationen skal flyttes op til bagsiden af banegården og Bruun s Galleri. Dermed lediggøres et stort område centralt i Aarhus midtby, hvilket åbner op for muligheden for udviklingen af et helt nyt område. I forbindelse med flytningen af rutebilstationen er der planlagt en udvidelse af Bruun s Galleri, som omfatter omdannelsen af området ved Ny Banegårdsgade. Tidshorisonten er fortsat ukendt. 8 DTZ Egeskov & Lindquist A/S

9 De bynære havnearealer set fra luften. Foto: Aarhus Kommune Ceres Royal Unibrew har i samarbejde med entreprenørvirksomheden Enggaard stået for udviklingen af området, som omfattes af en lokalplan omfattende et projekt på m 2. Erhvervsandelen af det samlede projekt bliver på m 2, mens resten bliver boliger. Den første del, som gennemføres, bliver VIA University Campus Aarhus C. Navnet dækker over m 2 byggeri, som fra 2014 skal danne rammerne omkring studerende. Skejby Et af de største vækstområder i Aarhus har i flere år været Skejby, og meget tyder på, at der også i årene fremover vil være fokus på dette område. Skejby har gennemgået en rivende udvikling og er i dag arbejdsplads for en stor del af byens borgere. Virksomhederne i området er en blanding mellem traditionelle kontorerhverv og undervisningsinstitutioner samt aktiviteter på og omkring Skejby Sygehus. En udvidelse af det eksisterende Skejby Sygehus er igangsat og hospitalet vil, når det står færdigt i 2019, være det største hospital i Nordeuropa og samtidig Danmarks største arbejdsplads med et samlet areal på m 2 og ansatte. En samlet investering på forventeligt ca. kr. 7 mia. Model: Aarhus Kommune 3D-model af Nordhavnsområdet set fra Øst. Markedsrapport 2013 Aarhus & omegn 9

10 10 DTZ Egeskov & Lindquist A/S

11 Den østlige ende af Åboulevarden tæt ved havnen. Erhvervsejendomme Kontorejendomme Tomgang På trods af, at mange af de igangværende byggerier af nye kontorejendomme ikke tælles med i statistikkerne, har Østjylland allerede den højeste tomgang på kontor i hele landet. Tomgangen er, den uheldige landsrekord til trods, dog faldet fra 13,7% til 13,2% de seneste 12 måneder. Faldet på 50 basispoint svarer til en ændring i kontorarealet på m 2. Til sammenligning er landsgennemsnittet i samme periode steget fra 9,4% til 9,5% ved udgangen af juli måned De største stigninger i tomgangsstatistikken på kontorlokaler kommer fra Østsjælland og Fyn, med henholdsvis stigninger på 1,7 og 2,8 basispoint. Dette modsvarer tomgangsprocenter på 6,8 på Østsjælland og 10,7% på Fyn. Den planlagte tilgang af kontorlokaler i Aarhus må alt andet lige forventes fremtidigt at få en yderligere negativ indvirkning på tomgangsprocenterne for området. Hvis ikke tomgangsprocenterne skal stige yderligere i Østjylland, er det en forudsætning, at konjunkturerne vender vel at mærke inden disse projekter er færdige, således, at en stigende efterspørgsel kan absorbere hele tilgangen af kontorarealer. Lejeniveauer Lejeniveauerne for de bedste kontorer i Aarhus ligger uforandret på ca kr./m 2, mens kontorer i mindre god kvalitet koster i niveauet kr./ m 2 Der er et meget lille aktuelt udbud af moderne kontorer i Aarhus C i forhold til størrelsen af det samlede udbud. Der har de sidste par år været et stadigt stigende pres på lejepriserne i området. Dels er udbuddet af tomme kontorlokaler stort og dels er mange lejere fortsat tilbageholdne som følge af den finansielle krise. Det er ubetinget lejers marked - omend der ikke er mange af dem. Det store udbud af kontorlokaler i Østjylland og i særdeleshed i Aarhus forventes at fastholde presset på lejepriserne i området. Det forventes således, at lejepriserne i de kommende år vil falde på sekundære beliggenheder. Omvendt forventes det, at moderne kontorer på primære beliggenheder vil kunne fastholde de nuværende lejeniveauer i den kommende tid. Hvis ikke der genereres en konjunkturbestemt efterspørgsel indenfor en kort årrække, er det dog sandsynligt at også lejeniveauerne på de primære beliggenheder vil komme under pres. Situationen på parkeringsmarkedet er uforandret og parkeringspladser udlejes i Aarhus C fortsat til priser på kr pr. måned. Prisen har været stabil igennem de seneste år, og det ser ikke ud til, at der vil komme pres på prisen, da der til stadighed er mangel på centralt beliggende parkeringspladser i området. Parkeringskælderen under Multimediehuset vil muligvis ændre det fremtidige billede, men hvorvidt denne tilgang af pladser alene kompenserer for de pladser, som nedlægges som et led havneudviklingen, er uvis. Afkast Alt imens mange nye kontorejendomme er undervejs, er udbuddet af nye og moderne kontorejendomme meget begrænset. Der er fortsat en stor efterspørgsel på velbeliggende og moderne kontorejendomme, og det begrænsede udbud betyder, at afkastkravene på de bedste ejendomme fortsat er uændrede i niveauet 5,25-5,50%. Der er, med baggrund i det lille aktuelle udbud og den stadige efterspørgsel fra kapitalstærke investorer og fonde, i øjeblikket ingen tegn på, at afkastene vil komme til at stige i den nærmeste fremtid. Figur 3: Leje og afkast primær kontor Aarhus Leje Kilde DTZ Research m² Primær kontor leje (kr./m²) Primær kontor afkast (%) Figur 4: Tomgang og nettooptag kontor Østjylland Nettooptag Tomgang % (F) Afkast 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 Tomgang % Kilde: Oline-ED Statistikken Foto: Colourbox.com Markedsrapport 2013 Aarhus & omegn 11

12 Detailhandelsejendomme Tomgang På trods af, at detailhandelen siden krisens begyndelse har haft svære kår, er tomgang på detailhandelslokaler i Østjylland faldet fra 6,6% til 5,8% i perioden juli 2012 til juli I samme periode har den landsdækkende tomgang været uforandret og ligger stabilt på 6,3%. Tomgangsprocenten i Østjylland er kun overgået af Nordjylland, som oplever en aktuel tomgangsprocent på 8,7%. Det er fortsat hårde tider i detailbranchen, men i takt med at konjunkturerne bedres, forventes det, at de tomme lokaler vil blive udlejet, og at der igen vil blive et marked for afståelser og nøglepenge. Der er en del ledige mindre lejemål i den indre by, hvor særligt den sekundære strøggade, Frederiksgade, igennem de sidste par år har oplevet en markant tomgang. Lejeniveauer De høje tomgangsprocenter har ikke berørt den primære strøggade i Aarhus væsentligt, og der er ikke registeret ledige butikker. Toplejen på ca. kr pr. m 2 er stort set uændret de seneste måneder, omend afståelsessummer ikke betales i nær samme størrelsesorden, som for år tilbage. Der er stadig eksempler på aftaler om trappeleje samt særindretninger for udlejers regning. Udlejernes tiltagende anvendelse af forskellige former for rabatordninger til lejerne betyder, at reallejen er faldet, selvom dette ikke er registret i datagrundlagt for udviklingen i lejeniveauet i detailsegmentet på primære beliggenheder. På de sekundære strøggader er lejen stadig under pres i nedadgående retning, ligesom der fortsat ikke kan opnås afståelse i dette område. Der er synlig tomgang i gadebilledet i de sekundære områder, og butikker i dette geografiske segment er særligt påvirket af en (forventeligt) midlertidig nedgang i omsætningen i detailsegmentet, idet lejerne her ikke besidder det fornødne kapitalgrundlag til at modstå den manglende indtjening. Afkast Afkastet på detailhandelsejendomme og butikslejemål har ligget nogenlunde stabilt i de sidste par år og der er en stabil efterspørgsel fra både lokale og regionalt orienterede investorer. Afkastet på velbeliggende boksbutikker udlejet på lejekontrakter med lang uopsigelighed (7-10 år) handles i det nuværende marked i niveauet omkring 6,75-7,75%. Butiksejendomme i den centrale del af Aarhus kan omsættes i niveauet 4,75-5,75%. Afkastet er her meget afhængigt af beliggenheden, idet der er et vist spring i afkastet fra de mest velbeliggende strøgejendomme og til ejendomme på de næstbedste beliggenheder i centrum. Lager-, logistik- og produktionsejendomme Tomgang Finanskrisen og den efterfølgende økonomiske krise har været hård for dette segment. Der har været langt mellem lejerne de sidste par år, hvilket har sat sit præg på lejeniveauer og ikke mindst på tomgangsprocenterne. Den seneste tendens i tomgangsprocenterne tyder dog på, at denne negative udvikling er ved at stagnere og potentielt vende. Østjylland havde for 24 måneder siden landets højeste tomgangsprocent. Tomgangen var fra 1. juli 2010 til 1. juli 2011 steget fra 6,70% til 7,09%. Til sammenligning var landsgennemsnittet i samme periode steget fra 4,06% til 4,2%. Siden da er tomgangen dog faldet støt og er nu nede på 5,3% i Østjylland. Landsgennemsnittet er i samme periode ligeledes faldet og er nede på 4,1%. Lejeniveauer På trods af, at efterspørgslen har været stigende, er det aktuelle udbud af lokaler fortsat stort og udgør aktuelt m 2, mens der på landsplan er ledige kvadratmeter lager og produktionslokaler til rådighed. Det er stadig lejers marked og presset på lejeniveauerne Figur 5: Leje og afkast detail Aarhus Leje 6.000, , , , , , Kilde: DTZ Research Ark Page Primær detail leje (kr./m²) Primær detail afkast (%) Figur 6: Tomgang og nettooptag detail Østjylland m² Kilde: Oline-ED Statistikken Nettooptag Tomgang % (F) Afkast 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 Tomgang % DTZ Egeskov & Lindquist A/S

13 på lager-, logistik- og produktionsejendomme i Østjylland er trods den faldene tomgangsprocent stadig uændret. Lejen varierer i de forskellige områder i niveauerne omkring en årlig leje pr. m 2 på kr For de billigste lokaler omkring Aarhus starter lejen i niveauet omkring 225 kr./m 2 og de bedste lokaler på de bedste beliggenheder og med de bedste indretninger kan komme op omkring 375 kr./m 2 Afkast Afkastet på de bedste industri- og logistikejendomme ligger uændret i niveauet mellem 7,5% og 8,5%, mens ejendomme i byerne omkring Aarhus kan handles til afkast på omkring niveauet 8 9,5%. Investeringsmarkedet Generelt I takt med, at den økonomiske krise har udviklet sig, er spændet mellem afkastet på primære og sekundære ejendomme vokset. Dette spænd er ikke blevet indsnævret i løbet af de seneste 12 måneder; tværtimod har handlerne i det sekundære marked bevist, at kløften fortsat er betydelig. I tillæg hertil, er kontorejendomme på sekundære beliggenheder med korte bindingsperioder på lejekontakten meget svære at sælge. De sekundære aktiver tynges yderligere af det svære finansieringsklima, hvor realkreditinstitutterne er meget tilbageholdende med at yde finansiering til sekundære kontorer med korte cash-flows. I modsætning hertil, er appetitten på primære aktiver fortsat stor og særligt institutionelle investorer er hurtige til at snuppe ejendomme, som kommer på markedet, hvilket er en mangelvare. Mens kontorsektoren har oplevet en anstændig omsætning, har det hotte marked igen været boligudlejningsejendomme. Både danske og internationale investorer har været tiltrukket af sektoren på grundlag af de underliggende grundfaktorer, såsom befolkningstilvækst og prisfald siden toppen af markedet. Danske pensionskasser har en tendens til at holde sig til nye udviklingsprojekter og har i mange tilfælde forudfinansieret projekter med henblik på at kunne sælge på et tidligt stadie. Med befolkningstilvæksten og det efterfølgende opadgående pres på huslejen, kan de nyere boligejendomme godt tænkes at opleve et fald i afkastet i den nærmeste fremtid. Andre investorer, som har været aktive i sektoren, er eksempelvis svenske Niam, som for nylig har købt en portefølje bestående af 452 nyere boliger, som tidligere var ejet af Essex til en pris omkring kr. 950 mio. Ligeledes har eksempelvis britisk baserede Meghraj erhvervet nyere ejendomme, dog med en opportunistisk strategi om at sælge de enkelte enheder med henblik på at optimere afkastet. Den ældre boligmasse har tiltrukket interesse fra internationale value-add investorer, der er villige til at investere ikke kun kapitalen, men også asset management tid for at renovere og istandsætte den ældre boligmasse med henblik på at flytte ejendommene fra det gamle lejeregulerede regime til en mere liberalt reguleret leje. Afkastet på den ældre boligmasse varierer afhængigt af, hvor stor en andel af enhederne, som allerede er blevet renoveret, men de bliver generelt handlet til startafkast under nyere boligejendomme, hvilket afspejler den fremtidige indkomst. En af de største risici for den ældre boligmasse er opnåelsen af den ønskede hastighed på lejemålsomsætning for med henblik på, at komme i besiddelse af enhederne, og efterfølgende gennemføre renovering. Lejereguleringsregimet i den ældre boligmasse tilføjer endnu et risikoparameter til investeringsog asset manament planer, idet investorerne ikke kun er afhængige af markedskræfterne, men også godkendelse fra offentlige instanser, når det gælder lejestigninger. For detailsektoren har efterspørgslen været rettet mod centralt beliggende butiksejendomme. Dette segment har set en voksende interesse fra internationale investorer, der er på udkig efter defensive investeringer, som de har fundet i primære detailbeliggenheder i de europæiske hovedstæder. Denne interesse ventes at lægge et nedadgående pres på afkastene, om end det kan forårsage udfordringer med opkøb, da investorerne jager de samme primære ejendomme. Det er værd at bemærke salget af Rosengaardscentret i Odense, som ECE har købt til en rapporteret pris i omegnen af 380 mio. for det m 2 store center, som har Figur 7: Leje og afkast industri & logistik Aarhus Leje 500,00 475,00 450,00 425,00 400,00 375,00 350, Kilde: DTZ Research m² Ark Page Primær detail leje (kr./m²) Primær detail afkast (%) Figur 8: Tomgang og nettooptag industri & logistik Østjylland Kilde: Oline-ED-Statistikken Nettooptag Tomgang % (F) Afkast 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 Tomgang % Markedsrapport 2013 Aarhus & omegn 13

14 Aarhus Havn set fra luften. yderligere udviklingsmuligheder. Ellers er salg af primære shoppingcentre normalt ekstremt sjældne. Markedet for industrielle investeringstransaktioner har for de primære aktiver set en lille forbedring i de seneste 12 måneder, hvorimod den dårlige investortillid for sekundære industrielle ejendomme, som udgør hovedparten af markedet, synes at fortsætte. Usikkerhed om udviklingen i den samlede husleje og genudlejningsrisici kombineret med en mangel på gældsfinansiering til det sekundære marked er tre komponenter, som alle bidraget ti en stigning i afkastene. Der er dog tegn på, at investorerne muligvis gør sig klar til at drage fordel af de attraktive afkast, som for eksempel M7 Real Estate, som for nylig åbnede et kontor i København. Der opleves ligeledes en stigning i foreløbige henvendelser fra øvrige udenlandske investorer i forventningen om et opsving i det industrielle udlejningsmarked. Investorerne er i øjeblikket tiltrukket af moderne logistikejendomme på primære beliggenheder med lange lejekontrakter og da udbuddet er stærkt begrænset, er det sandsynligt, at vi vil opleve en nedadgående tendens i afkastene på denne type ejendomme. Aarhus Efterspørgslen efter investeringsejendomme er i Aarhus ligeledes fotsat skarpt opdelt mellem primært og sekundært beliggende ejendomme. På de bedste beliggenheder for kontorejendomme i det centrale Aarhus opleves der en stor efterspørgsel fra institutionelle investorer samt større ejendomsselskaber. Priserne vurderes at afspejle et nettostartafkast på 5,25 5,50% på de absolut bedst beliggende kontorejendomme udlejet til bonitetsstærke lejere på lejekontrakter med en vis uopsigelighed for lejerne. På primært beliggende Disclaimer Denne rapport bør ikke danne udgangspunkt for transaktioner uden yderligere professionel rådgivning. Selvom fakta er nøje underbygget, kan DTZ ikke tage ansvar for skade eller tab som måtte lides som en konsekvens af utilsigtede unøjagtigheder eller fejl i rapporten. Oplysningerne heri skal ikke, hverken helt eller delvist, offentliggøres, reproduceres eller henvises til uden forudgående godkendelse. Enhver sådan reproduktion bør krediteres DTZ. Kilder: Danmarks Statistik Nationalbanken Oxford Economics Aarhus Kommune Aarhus Havn DTZ Research Fotos: Colourbox.com og Aarhus Kommune ejendomme udlejet til mindre bonitetsstærke lejere på lejekontrakter med kort uopsigelighedsvarsel vurderes nettostartafkastet aktuelt at ligge på et niveau omkring 5,5-6%. Gennemførte kontorprojekter på De Bynære Havnearealer vurderes at skulle handles til afkastniveauer, der er sammenlignelige med midtbyen. Lejersammensætningen i de forestående projekter er kendetegnet ved, at lejerne er velrenommerede og velkendte virksomheder med gode økonomiske forhold, der forventes at indgå lejekontrakter med lang uopsigelighed, hvilket i sig selv er kraftigt medvirkende til, at afkastene på kontorejendomme på De Bynære Havnearealer forventes at ligge i den lave ende, sammenlignet med øvrige områder af byen. Skejby er det andet primære kontorområde i Aarhus, hvor efterspørgslen - ligesom i det centrale Aarhus - er forholdsvis stærk fra institutionelle investorer og større ejendomsselskaber. I erhvervsområderne i Aarhus Nord og Aarhus Syd er investeringsaktiviteten lav. Der er fortsat ingen nævneværdig udvikling i disse områder og det er vanskeligt at tiltrække developere til udvikling af konkrete projekter. Tomgangen er særligt i Aarhus Syd væsentligt højere end gennemsnittet for byen, hvorfor det er svært at skaffe finansiering til køb i disse områder, hvor lejers økonomiske forhold typisk er middel eller under middel, og hvor lejers uopsigelighed er kort (dvs. under 2 år). Transaktionsvolumen er lav i disse områder, da efterspørgslen generelt er svag grundet finansieringsvanskeligheder fra det pågældende investorsegment, som fortrinsvis er lokale og regionale investorer. Endvidere er udbuddet af ejendomme til reelt markedskonforme afkast begrænset. I dette område er der således et misforhold mellem prisforventningerne hos henholdsvis sælgere og købere. Afkastet på primære industrielle ejendomme i Aarhus ligger omkring 7.50% og sekundære ejendomme handles til alt fra 8% og opefter, afhængigt af ejendommens kvalitet og varigheden af sikker indkomst og aftalens styrke. Den aktuelle udlejnings- og tomgangsrisiko betyder imidlertid, at mange af ejendommene med korte lejekontrakter i øjeblikket stort set er usælgelige. Set i historisk sammenhæng, er et afkast på 7.50% på primære industrielle ejendomme ikke ekstraordinært, men mere normen, idet kun årene skiller sig ud med afkast under 7%. Kigger vi fremad, viser DTZ Property Investor Confidence Index, som indsamler data om forventninger til markedsudviklingen fra markedsaktører, at afkastene på både kontorog detailhandelsejendomme generelt forventes at forblive på det nuværende niveau. Dette indikerer afkast på primære Aarhus-kontorer på ,50%, og et afkast på primære detailhandelsejendomme i Aarhus på 5-6,25%. Omvendt opfattes det industrielle segment som potentielt havende en stigende tendens i afkastene, især for det sekundære industrielle marked, Ifølge DTZ Property Investor Confidence Index. Ifølge indekset er primære industriejendomme interessante fra afkast helt ned til 7%, om end størstedelen af besvarelserne lå på 7,75-8%. 14 DTZ Egeskov & Lindquist A/S Foto: Colourbox.com

15 Markedsrapport 2013 Aarhus & omegn 15

16 Velkommen til DTZ DTZ Egeskov & Lindquist A/S er ejendomsrådgivere med speciale i erhvervsejendomme. Salg & udlejning Køb/salg Udlejning Afdisponeringsstrategier Sale & lease back Lejerrådgivning Søgning efter nyt lejemål Rådgivning om eksisterende lejemål Corporate Real Estate Solutions (CRES) Kontraktforhandling på vegne af lejer Capital Markets Investeringsejendomme Corporate Finance Investerings- og køberrådgivning Research Markedsrapporter Skræddersyede analyser Property Investor Confidence Index Vurdering Vurderinger & værdiansættelser Markedslejevurdering Skattevurderinger og klagesager Syn & skøn Due diligence Rådgivning/projektudvikling Rådgivning om domicilplacering Evaluering og udvikling af byggeprojekter Udlejning og/eller salg af byggeprojekter og nybyggerier Strategisk ejendomsoptimering Asset Management Aktiv forvaltning, herunder ejendomsadministration Teknisk- og økonomisk forhandlingskapacitet Modulbaseret og individuelt tilpasset Del af DTZ Property Management med mere end ejendomme under forvaltning og 930 ansatte i 17 lande Mikkel Scheel Associeret partner Afdelingsleder vurdering & research Civiløkonom, HD, EFP Tlf. (direkte): Kenneth Pedersen Afdelingsdirektør, partner MRICS, HD (FR), EFP Statsaut. ejendomsmægler Valuar, MDE Tlf. (direkte): DTZ Egeskov & Lindquist A/S Silkegade København K Tlf.: Banegårdspladsen 20 A 8000 Aarhus C Tlf.: oline.dk

Markedsrapport efterår 2011

Markedsrapport efterår 2011 Markedsrapport efterår 2011 Aarhus og omegn side 4 Økonomi side 7 side 11 side 12 Udviklingsområder Kontorejendomme industrielle ejendomme side 4 side 11 side 12 side 15 Aarhus - et overblik Erhvervsejendomme

Læs mere

Markedsrapport Efterår 2012 Aarhus & omegn

Markedsrapport Efterår 2012 Aarhus & omegn Markedsrapport Efterår 2012 Aarhus & omegn side 4 side 7 side 10 side 13 Økonomi Udviklingsområder Kontor Industri & Logistik side 6 side 10 side 12 side 14 Aarhus - et overblik Erhvervsejendomme Detail

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 15 Økonomi Opsvinget har bidt sig fast Den danske økonomi er vokset de seneste syv kvartaler i træk, hvilket afspejler, at opsvinget i den danske økonomi nu for alvor har bidt

Læs mere

City Profile Oktober 2010 Århus-området

City Profile Oktober 2010 Århus-området City Profile Århus-området 4 5 6 ØKONOMI ÅRHUS - ET OVERBLIK ERHVERVSEJENDOMME WWW.DTZ.COM/DK Introduktion Det glæder os at præsentere vores seneste City Profil for Århus-området. Rapporten er en oversigt

Læs mere

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Investeringer og udvikling i Horsens Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Den økonomiske udvikling 2 Den økonomiske udvikling Økonomi i lavt gear Lav økonomisk vækst i 2012 Forventninger

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

Colliers STATUS. Forventning om svag positiv vækst i 2013 2. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Forventning om svag positiv vækst i 2013 2. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Forventning om svag positiv vækst i ØKONOMI >. KvARTAL blev et år med svag negativ vækst i den danske økonomi. Set over hele året faldt bruttonationalproduktet med en halv procent.

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Resultater Faldende tomgang for kontor med 0,3 procentpoint På to år er den økonomiske tomgang

Læs mere

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut?

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Værdiansættelsesseminar den 7. november 2013 v/ Peter Winther, Sadolin & Albæk Indhold 1. Sadolin & Albæk 2. Ejendomsmarkedet i de seneste

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Colliers STATUS. Håb om opsving forude 1. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Håb om opsving forude 1. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Håb om opsving forude ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske vækst er stadig lav i Danmark såvel som i en stor del af resten af Europa. Perioden med lav økonomisk vækst har i denne

Læs mere

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020 Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Indhold Overskrifter kontormarkedet Sammenhæng beskæftigelse tomgang Lejeniveau og markedssituation

Læs mere

Colliers STATUS 1. kvartal 2014

Colliers STATUS 1. kvartal 2014 Colliers STATUS 1. kvartal 1 ØKONOMI Positiv men beskeden vækst Tallene for nationalregnskabet viser positiv økonomisk vækst i både. og. kvartal i 1. Det forventes, at væksttallene i. kvartal også vil

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Fald i økonomisk tomgang Den økonomiske tomgang for investeringsejendomme er i oktober 2015

Læs mere

Ole Hansens Vej 7 4100 Ringsted. SA-K.90024 www.dtz.dk

Ole Hansens Vej 7 4100 Ringsted. SA-K.90024 www.dtz.dk Ole Hansens Vej 7 4100 Ringsted SA-K.90024 www.dtz.dk Ejendommen kort Offentligt udbud for Ringsted Kommune I alt 3.026 m², hvoraf 1.636 m² udgør ledigt vandrerhjem og 667 m² ledigt kontor. 723 m² er udlejet

Læs mere

Fremtidens hot spots. IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS. Den 27. februar 2013

Fremtidens hot spots. IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS. Den 27. februar 2013 Fremtidens hot spots IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS Den 27. februar 2013 Investeringer i erhvervsejendomme Hvordan ser den overordnede investeringslyst ud? Tidshorisont er ca. 3 år

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Investeringsejendomme fremmer økonomisk vækst i Danmark I 2016 forventer De Økonomiske Råd

Læs mere

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Fremgang i den danske økonomi ØKONOMI >. KvARTAL Der var pæn fremgang i den danske økonomi i. kvartal i år. Desværre var der tilbagegang i. kvartal, så selvom væksten måtte fortsætte

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013 Ejendomskonferencen 2013 Aarhus 7. marts 2013 Ejendomsinvestering - muligheder & udfordringer Bricks, hvem er vi Hvad har vi udrettet Eksempler på godt og ondt Styrke & udfordringer I Bricks og ejendomsbranchen

Læs mere

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015 Markedet for erhvervsejendomme Steen Storgaard Møller investeringschef 23.09.2015 1 Poul Erik Bech Danmarks største Etableret i 1978 400+ medarbejdere 16 erhvervscentre 700+ salg/udlejninger 1.000+ vurderinger

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Resultater Fald i den økonomiske tomgang i alle kvartaler i 2016 Tomgang for kontor er faldet

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal Skuffende eksport svækkede økonomien. Årlig realvækst i BNP

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal Skuffende eksport svækkede økonomien. Årlig realvækst i BNP Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Skuffende eksport svækkede økonomien Danmarks vækst har taget en markant opbremsning. Efter otte kvartaler i træk med vækst faldt BNP med, % i. kvartal 1. BNP-faldet

Læs mere

Colliers STATUS. Flere lyspunkter 3. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Flere lyspunkter 3. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Flere lyspunkter ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske aktivitet er stort set konstant. Væksten i, og er tæt på nul lidt positiv i og, men negativ i. I forventes væksten igen at være

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012 Colliers STATUS. KVARTAL Lav økonomisk vækst ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske aktivitet i Danmark er stagneret det seneste halvandet år. BNP faldt med, pct. i. kvartal efter en stigning på, pct. i kvartalet

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Resultater Fald i den økonomiske tomgang Tomgang for kontor fortsat over gennemsnittet Højere

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Ejendomsmarkedet i Danmark

Ejendomsmarkedet i Danmark Ejendomsmarkedet i Danmark Status og forventninger Søren Leth Pedersen Partner, regionsdirektør EDC EDC Poul Erik Bech Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed Etableret i 1978 og beskæftiger i dag 400+

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Research Erhverv Poul Erik Bech. Market UPDate

Research Erhverv Poul Erik Bech. Market UPDate Research Erhverv Poul Erik Bech Market UPDate VINTER 2013 V I N T E R 2 0 1 3 Indhold Definitioner 2 Kontor 3 Detail 7 Lager og produktion 9 Boligudlejning 11 BEMÆRKNING TIL ESTIMATER: Værdiansættelsen

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Ejendomsmarkedet. Status og forventninger. Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk

Ejendomsmarkedet. Status og forventninger. Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk Ejendomsmarkedet Status og forventninger Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk Markedet Økonomien: 2012 endnu et bump på vejen mod fremgang? 2011 2012-2 - Eller skal

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

DTZ Egeskov & Lindquist A/S

DTZ Egeskov & Lindquist A/S DTZ Egeskov & Lindquist A/S Valuation of development land (VIP 12) v/associeret partner, Morten Jensen www.dtz.dk info@dtz.dk Residualværdi-modellen Introduktion Hvad er baggrunden for dette emne? Værdiansættelse

Læs mere

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS Behov for fornyet øresundsintegration Öresundskomiteens nye integrationsindeks viser, at øresundsintegrationen ligger på et højt niveau men det er gået tilbage siden

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Victoria Properties A/S Adm. direktør Michael Sehested

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Victoria Properties A/S Adm. direktør Michael Sehested Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2009 Victoria Properties A/S Adm. direktør Michael Sehested Samlet portefølje Frankfurt Hamburg Berlin Hvorfor Tyskland hvorfor nu? Tyskland har stor økonomisk

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT 31. oktober 28 Jeppe Druedahl og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT De seneste tal fra Realkreditrådet viser et fortsat fald i boligpriserne på landsplan. Udviklingen

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejemålet Arkaden 12B 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-108 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering ud mod stort åbent areal Gode parkeringsforhold

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

TUN ØJEBLIKSBILLEDE 3 kvartal.

TUN ØJEBLIKSBILLEDE 3 kvartal. TUN Øjebliksbillede 3 kvartal 211 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 3 kvartal. Denne udgave af TUNs øjebliksbillede dækker 3 kvartal. I rapporten vil TUN beskrive samfundsudviklingen og dens betydning for byggebranchen.

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Colliers STATUS. Økonomi i lavt gear 3. KVARTAL 2012

Colliers STATUS. Økonomi i lavt gear 3. KVARTAL 2012 Colliers STATUS. KVARTAL Økonomi i lavt gear ØKONOMI >. KVARTAL Den danske økonomi kører fortsat i lavt gear. Ifølge Danmarks Statistik var væksten i. kvartal på, procent, mens den i andet kvartal var

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Økonomiske nøgletal for Bulgarien og Rumænien

Økonomiske nøgletal for Bulgarien og Rumænien Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 50 Offentligt Folketingets Europaudvalg 15. december 2006 Økonomigruppen i Folketinget Økonomiske nøgletal for Bulgarien og Rumænien Til orientering:

Læs mere

kket opsving giver nye tomme kontorer

kket opsving giver nye tomme kontorer Kn¾ kket opsving giver nye tomme kontorer Antallet af gabende tomme kontorlokaler stiger atter efter en periode med lidt mere gang i udlejningen først på året. Frygten for en ny nedtur i verdensøkonomien

Læs mere

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling.

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 175 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del - samrådsspørgsmål AL Hvornår: Den 29.september. Kl. 10.00-10.45 DET

Læs mere

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012 MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

Det fynske erhvervsejendomsmarked. v/ Tony Hamilton

Det fynske erhvervsejendomsmarked. v/ Tony Hamilton Det fynske erhvervsejendomsmarked v/ Tony Hamilton home Erhverv og Danske Bank koncernen home blev stiftet i 1989, og er Danske Bank koncernens ejendomsmæglerkæde. home kæden har godt 800 ansatte. 100%

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

MarkedsPULS 1. KVARTAL 2013. MarkedsPULS > 1. kvartal 2013

MarkedsPULS 1. KVARTAL 2013. MarkedsPULS > 1. kvartal 2013 MarkedsPULS 1. KVARTAL 2013 MarkedsPULS > 1. kvartal 2013 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

Markedsrapport Forår 2012 Kontor

Markedsrapport Forår 2012 Kontor Markedsrapport Forår 212 Kontor side 3 Markedsoverblik side 8 side 12 side 14 Byggeri og udvikling Muligheder på det sekundære marked og udenlandske investorer Konjunkturcyklus for kontorudlejlning Markedsoverblik

Læs mere

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

Fakta om kapitalfonde i Danmark

Fakta om kapitalfonde i Danmark Fakta om kapitalfonde i Danmark Kapitalfondene har været omgærdet af mange myter, men fakta er, at: Der skabes arbejdspladser højere beskæftigelse god medarbejdertilfredshed En samfundsøkonomisk gevinst

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev Lejemålet Algade 92 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-107 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering Gode parkeringsforhold lige ved lejemålet

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Forpagtning af nød og lyst

Forpagtning af nød og lyst Juni 2017 Forpagtning af nød og lyst Baggrund Landbruget har siden starten af 80 erne oplevet en støt stigning i arealet af forpagtet jord. Notatet gengiver den hidtidige udvikling, den forventede udvikling

Læs mere

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil Resume af Krakas notat Hvor skal flygtninge bo? 1 17. august 2016 J-nr.: 211808 / 2315050 Flygtninge skaber behov for 1,5 mio. m 2 alment byggeri Regeringen forventer, at flygtningestrømmen fortsætter

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus 8. august 2014 Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus I dag koster 80 kvadratmeter ejerlejlighed på landsplan omtrent det samme som 140 kvadratmeter parcelhus. Aldrig

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 September 2008 Colliers Hans Vestergaard A/S Gl. Kongevej 60 DK - 1805 Frederiksberg Kontaktinformation Jonas Sand

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Realkredit med i toppen af ny undersøgelse

Realkredit med i toppen af ny undersøgelse NR. 1 SEPTEMBER 2009 Realkredit med i toppen af ny undersøgelse Forbrugerstyrelsen har udsendt den nye Forbrugerredegørelse for 2009. Undersøgelsen vurderer, at forholdene for forbrugerne i FFI (ForbrugerForholdsIndekset)

Læs mere