Strongylider hos travheste i løb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strongylider hos travheste i løb"

Transkript

1 Strongylider hos travheste i løb Et studie af strongyliders indvirkning på travhestes præstation Peter Fog Fagdyrlægestuderende Ansager Dyrehospital 6823 Ansager Summary The purpose with this study was to examine if standardbred trotters in professional training with markedly elevated fecal egg counts from strongyles had impaired performance. Fecal samples from 213 racing standardbred trotters were included in the study. The samples originated from the training facilities of 21 professionel trainers with license at racecourses in Sjælland and Jylland, Denmark. The 213 racing standardbred trotters represented more than 40 % of the total population of racing standardbred trotters in the described area. The samples were examined for strongyle egg count (epg) and eggs from tapeworms. Larvae from Strongylus vulgaris was identified after larval culture on all samples with a strongyle egg count 200 epg. Racing records were obtained from the race of the horse nearest to the date where the samples were collected. The final ranking of the horse in the actual race was recorded as rank 1 to 3 against rank 4 0, rank 1 to 5 against rank 0 (Rank out of purse) and won purse more than kr against won purse less than kr The ranking and the purse in the race were correlated to the strongyle egg counts (epg) of the horse. The data analyzed showed no significant correlation with high strongyle egg count and actual rank or purse in a race. Horses with elevated egg count did not have impaired performance. Tapeworms were found in 18 horses, while Strongylus vulgaris were found in 17 horses representing 12 of 21 training facilities. The numbers of horses positive for tapeworms and Strongylus vulgaris did not represent sufficient data to extract statistical valid results. The study shows, that application of evidence based control examination of fecal egg count is important. The recommendation of this study will be to perform fecal samples once a year on all horses at a training facility. Treatment with anthelmintics should only be done in horses with fecal 1

2 egg counts > epg and horses where larvae from Strongylus vulgaris was identified after larval culture. Only anthelmintics without resistance in the actual training facility should be used, as well as treatment should only be performed in periods of the year with high sheddings of strongyle eggs. This will in a temperate climate be in the summer and the early autumn. Application of evidence based control examination of fecal egg count is suggested as standard in all other types of performance horse facilities in Denmark and the rest of the world. The occurrence of Strongylus vulgaris in 57 % of the training facilities are a higher proportion, than estimated previously in a Danish study. This fact may suggest the need of further studies to estimate the importance of infection with Strongylus vulgaris in horse facilities in Denmark. Sammendrag Formålet med dette studie var at undersøge om travheste i professionel træning med forhøjet udskillelse af strongylideæg havde nedsat præstation. Gødningsprøver blev udtaget fra 213 startende travheste i træning hos 21 professionelle travtrænere med licens ved travbanerne på Sjælland og Jylland. De 213 travheste udgjorde mere end 40 % af den samlede population. Gødningsprøverne blev undersøgt for antal strongylideæg (epg) og bændelormeæg. Alle prøver med 200 epg blev undersøgt for Strongylus vulgaris ved larvedyrkning. Løbsstatistik blev indsamlet fra alle heste, idet placeringen i den nærmeste start til prøveudtagelsestidspunktet blev anvendt. Placeringerne 1-3 mod 4 0, placeringen 1 5 mod 0 (placeret udenfor præmierækken) og vundet præmie (over kr eller under kr.5.000) blev vægtet mod hestens udskillelse af strongylideæg (epg). Resultatet af undersøgelsen er, at der ikke er nogen statistisk sammenhæng mellem høj udskillelse af strongylideæg og nedsat præstation. Bændelormeæg blev fundet i 18 heste, mens Strongylus vulgaris blev påvist hos 17 heste i 12 af 21 trænerstalde. Antallet af heste med bændelormeæg og Strongylus vulgaris var ikke tilstrækkelig til at statistiske beregninger kunne gennemføres. Undersøgelsens resultat viser, at indførsel af et parasitært overvågningsprogram vil medføre væsentlig nedsat anvendelse af anthelmintika. Et overvågningsprogram indbefatter, at gødningsprøver udtages på alle heste i trænerstaldene og kun heste med over epg og heste med Strongylus vulgaris påvist efter larvedyrkning behandles med anthelmintika, som er 2

3 undersøgt for resistens i den aktuelle besætning. Samtidig foretages behandling kun i sommerhalvåret i tempererede klimazoner. Lignende kontrolprogrammer bør indføres på andre typer af konkurrenceheste i ind- og udland, som er sammenlignelige med danske travhestes opstaldningsforhold. Forekomst af Strongylus vulgaris i 12 af 21 trænerstalde er væsentlig højere end tidligere besætningsundersøgelser gennemført i Danmark og bør medføre at yderligere undersøgelser bør gennemføres for at udbredelsen af Strongylus vulgaris kan fastlægges. Indledning Hvor det for år tilbage var hestens store strongylider, som var de mest betydende parasitter er de små strongylider (cyathostomer) i dag hestens vigtigste patologiske parasit (1). I litteraturen angives infektioner med cyathostomer (små strongylider) som hestens almindeligste parasit og som hyppig årsag til sygdom, nedsat trivsel og nedsat præstation (2). Mange heste kan have infektion med titusinder af cyathostomer uden at have klinisk sygdom, mens tegn på infektion kan ses som kliniske symptomer, hæmatologiske/blodbiokemiske ændringer og intestinale patologiske forandringer (1). Strongyliders livscyklus og patologi i heste er velbeskrevet i litteraturen, mens litteratur om strongylidernes cyklus udenfor hesten i omgivelser på mark er fra 1960-erne og tidligere (3). De sidste 50 års litteratur om strongylider omhandler stort set kun anthelmintika s effekt på strongylider og forskellige strategier til behandling med de forskellige klasser af anthelmintika (3). Udvikling af udbredt resistens mod anthelmintika til heste har medført, at forskning i strongylidernes cyklus og epidemiologi er genoptaget (4,5). På trods af at der kun findes enkelte studier i litteraturen, som viser effekt af behandling på nedsat forekomst af sygdom, har behandling været anbefalet ud fra fund af strongylideæg (epg) i gødningsprøver med behandlingsgrænser (cut-off) varierende fra 200 epg til 500 epg (6,7). Bortset fra at enkelte studier har vist nedsat incidens af kolik ved anvendelse af en anthelmintisk behandlingsstrategi (8,9) findes ingen studier publiceret på heste, som har kunnet påvise en sammenhæng mellem udskillelse af strongylideæg og sundhedstilstand, produktionseffektivitet og præstationsparametre (10). 3

4 Infektion med bændelorm (Anoplocephala perfoliata) har i nogle studier haft en korrelation til spasmodisk kolik og ileumforstoppelse (11,12). Litteratursøgning har ikke kunnet fremvise studier omhandlende den parasitære belastnings indflydelse på væddeløbshestes præstation eller andre hestes præstation. Dette studies formål er at undersøge om infektion med strongylider og bændelorm medfører nedsat præstation på travheste i løb. Materiale og metoder Patientmateriale Gødningsprøver blev udtaget i perioden 27. juli til 21. oktober 2009 fra i alt 222 travheste i professionel træning hos 21 travtrænere på Jylland og Sjælland med licens ved væddeløbsbanerne Charlottenlund Travbane/Skovbo Travbane, Jydsk Væddeløbsbane, Billund Travbane, Skive Travbane og Aalborg Væddeløbsbane. Inden prøveudtagning blev hver enkelt træner kontaktet og spurgt om de ønskede at deltage, samt om deres heste opfyldte inklusionskriterierne, som efterfølgende blev tilsendt. Prøver blev udtaget af heste, som havde en gyldig start ved deltagelse i totalisatorløb (løb med pengepræmier) og ikke prøve- eller rutineløb (kvalifikationsløb). Hver træner skulle optimalt have taget prøver af 12 heste, men havde træneren mere end 12 startheste blev hestene udvalgt tilfældigt. De udvalgte heste skulle have været i træning hos den pågældende træner siden 1. maj og have adgang til folde typiske for danske travtrænere. Hestene måtte ikke have været ormebehandlet 6 12 uger før prøveudtagningen afhængig af anvendt ormemiddel. Indsamling af gødningsprøver Gødningsprøver blev opsamlet friske fra staldboksen, pakket i plastikposer, presset tomme for luft og efterfølgende nedkølet. Dagen efter udtagelsen blev prøverne analyseret. I det omfang analyse ikke blev påbegyndt dagen efter udtagelsen, eller analysen ikke blev færdiggjort dagen efter udtagelsen, blev prøverne opbevaret i køleskab ved 5 0 C (13). 4

5 Laboratorieundersøgelser Alle gødningsprøver blev undersøgt for strongylideæg (epg) og bændelormeæg. Alle gødningsprøver med fund af 200 epg eller højere blev undersøgt ved larvedyrkning med henblik på påvisning af larver af Strongylus vulgaris. Til undersøgelse for strongylideæg er anvendt McMaster-metoden, som er en kvantitativ flotationsmetode, hvor antal parasitæg pr. gram gødning (epg) kan beregnes (14). Til undersøgelsen for bændelormeæg er anvendt beskrevet procedure (15,16). Ved fund af et eller flere bændelormeæg stilles diagnosen bændelormeinfektion. På alle gødningsprøver med 200 epg eller højere er foretaget enkeltvis larvedyrkning i gødningskultur (14). Ved mikroskopi af strongylideæg kan Strongylus vulgaris ikke skelnes fra andre strongylidearter. I en gødningskultur af frisk gødning tilsat vækstmedie klækkes strongylideæg til L1, som ved konstant stuetemperatur og korrekt fugtighed i løbet af dage udvikles til L3. Ved mikroskopi af de klækkede L3 kan de enkelte strongylidearter differentieres, herunder larver af Strongylus vulgaris (14). Løbsresultater & træningslister Løbsresultater er indhentet fra Dansk Travsports Centralforbunds hjemmeside hvor hestens placering i den start nærmest prøveudtagningen er den placering, som er anvendt i den statistiske beregning. Antal startheste i træning hos alle professionelle travtrænere på Sjælland og Jylland er optalt d. 9.februar 2010 fra træningslister på Dansk Travsports Centralforbunds hjemmeside I optællingen er medtaget alle heste med mere end 0 kr. i indtjening. Behandling af resultater Data er behandlet i en logistisk regression, hvor den afhængige variabel er placeringen 1-3, placeringen 1 5 og indtjening over kr Resultater Gødningsprøver blev udtaget af 222 heste. 9 heste udgik af undersøgelsen, idet disse 9 heste enten ikke havde deltaget i travløb i 2009, kun havde deltaget i prøveløb eller havde mere end 2 5

6 måneder fra start til tidspunktet for udtagelse af prøver. Af de resterende 213 heste er 8 heste, hvor prøverne er udtaget mellem en måned og op til 2 måneder til nærmeste start. De øvrige 205 heste havde alle en start indenfor en måned op til udtagelse af prøverne. I de statistiske beregninger er medtaget data på 213 heste. I tabel 1 er for de enkelte trænere vist dato for udtagelse af prøver, antal heste, påvisning af bændelormeæg og Strongylus vulgaris, sidste behandlingsdato samt anvendt anthelmintika. Antallet af heste udtaget fra den enkelte træner varierer fra 6 heste til 16 heste. Tabel 1. I tabellen er vist trænerstalde med dato for udtagelse af gødningsprøver, antal heste, fund af Træner bændelormeæg, fund af Strongylus vulgaris, seneste behandlingsdato og seneste anvendte anthelmintika. Udtagelsesdato Antal heste Bændelormeæg påvist Str. vulgaris påvist Sidste behandlingsdato A 29-jul apr-09? Anvendt ormemiddel B 03-aug okt. 08 Moxidectin, praziquantel C 04-aug apr-09 Moxidectin D 12-aug maj-09 Ved ikke, behandlet i 2009? E 12-aug maj 09 Ivermectin F 12-aug / Ivermectin G 12-aug / Ivermectin H 12-aug / Ivermectin I 17-aug maj-09 Ivermectin J 17-aug juni 09 Ivermectin K 18-aug 9-2 Vinter 08/09 Ved ikke, behandlet i 2009? L 18-aug juni 09 Ivermectin, pyrantel M 24-aug apr-09 Ivermectin N 24-aug maj/juni 09 Ved ikke, behandlet i 2009? O 24-aug april/maj 09 Moxidectin P 03-sep 10-1 maj-09 Ivermectin R 03-sep maj-09 Ivermectin, praziquiantel S 17-sep juli 09 Pyrantel T 17-sep 10-1 apr-09 Ivermectin U 11-okt april 09 Ivermectin W 21-okt juli 09 Ivermectin TOTAL

7 Ved behandling af de indsamlede data fandtes der ingen signifikant sammenhæng mellem sandsynligheden for placering 1-3/1 5 og alder, køn eller epg. I tabel 2 er vist antal heste opdelt efter alder fra 2 til 12 år med aldersgruppens gennemsnitlige epg. Det gennemsnitlig epg fra alle 213 heste var 319 epg, mens den indenfor de enkelte aldersgrupper varierer fra 0 til 381 epg. Tabel 2. Antal heste opdelt efter alder med angivelse af aldersgruppens gennemsnitlige epg. 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10år 11 år 12 år Antal heste heste Middel EPG epg I figur 1 er vist udskillelsen af strongylideæg målt som epg i forhold til antal heste. 20 % (43 heste) af de 213 heste udskiller 66 % af det totale antal strongylideæg, mens 30 % (64 heste) udskiller 80 % af det totale antal strongylideæg. Figur 1. Udskillelsen af strongylideæg (epg) i forhold til antal heste. 20 % (43 heste) udskiller 66 % af det totale antal epg (rød streg). 30 % (64 heste) udskiller 80 % af det totale antal epg (gul streg). Af de 213 heste var 52 hingste, 79 vallakker og 82 hopper. I tabel 3 er vist antal heste fordelt på køn og det gennemsnitlige epg for hvert køn. 7

8 Tabel 3. Udskillelsen af strongylideæg (epg) i forhold til hestens køn. Hingste Hopper Vallakker Antal heste heste % 24,4 % 38,5 % 37,0 % Middel EPG epg Behandling af data fra denne undersøgelse blandt danske travheste i professionel træning i en logistisk regression viser, at en høj udskillelse af strongylideæg (epg) ingen negativ indflydelse har på hestens præstation udtrykt ved en placering blandt de tre første, ved en placering blandt de 5 første og ved en indtjening på over kr i aktuelt travløb. I tabellerne 4, 5 og 6 er vist laveste, middel og højeste udskillelse af strongylideæg (epg) indenfor placeringsgrupperne 1 3 (blandt de 3 første i aktuelt løb) mod placering 4 0 og 1 5 mod placeringen 0 (uplaceret), samt præmiegruppen over kr mod præmiegruppen under kr Resultaterne er illustreret i figurerne 2, 3 og 4. Tabel 4. I tabellen er vist udskillelsen af strongylideæg (epg) for gruppen af heste med placering 1 3 mod gruppen af heste med placering 4 0 med angivelse af mindste epg, middel epg og højeste epg i grupperne. Placering Mindste EPG Middel EPG Højeste EPG Antal heste Tabel 5. I tabellen er vist udskillelsen af strongylideæg (epg) for gruppen af heste med placering 1 5 mod gruppen af heste med placering 0 (uplaceret) med angivelse af mindste epg, middel epg og højeste epg i grupperne. Placering Mindste EPG Middel EPG Højeste EPG Antal heste Tabel 6. I tabellen er vist udskillelsen af strongylideæg (epg) for gruppen af heste med indtjening på kr mod gruppen af heste med indtjening under kr med angivelse af mindste epg, middel epg og højeste epg i grupperne. 8

9 Indtjening Mindste EPG Middel EPG Højeste EPG Antal heste kr < kr Figur 2. I figuren er vist udskillelsen af strongylideæg (epg) for gruppen af heste med placering 1 3 (gennemsnitlig epg = 432) mod gruppen af heste med placering 4 0 (gennemsnitlig epg = 256). Figur 3. I figuren er vist udskillelsen af strongylideæg (epg) for gruppen af heste med placering 1 5 (gennemsnitlig epg = 389) mod gruppen af heste med placering 0 (gennemsnitlig epg = 222). 9

10 Figur 4. I figuren er vist udskillelsen af strongylideæg (epg) for gruppen af heste med indtjening i aktuel løb på kr (gennemsnitlig epg = 416) mod gruppen af heste med indtjening under kr (gennemsnitlig epg = 282). Som vist i tabel 1 er der ud af undersøgelsens 213 heste påvist bændelormeæg i gødningsprøver fra 18 heste fordelt på 11 ud af 21 trænerstalde, mens der efter larvedyrkning er fundet Strongylus vulgaris hos 17 heste fordelt på 12 ud af 21 trænerstalde. Det fundne antal heste med bændelormeæg og Strongylus vulgaris er ikke tilstrækkelig til, at statistiske analyser har kunnet gennemføres. Diskussion Populationen Antallet af startheste i professionel træning på Sjælland og Jylland er opgjort d. 9.februar 2010 til 590 heste med mere end 0 kr. i indtjening. Blandt de 590 heste er heste, som ikke deltager i løb på grund af rekonvalescens efter skader eller optræning efter træningsfrihed af anden årsag. Ligeledes er det ikke alle hestene, som opfylder kriterierne for at indgå i undersøgelsen, herunder at have været i træning hos den pågældende træner siden 1. maj, have adgang til folde og ikke have været ormebehandlet de foregående 6-12 uger afhængig af anvendt ormemiddel % af det samlede antal startheste skønnes ikke at opfylde kriterierne for at indgå i undersøgelsen, hvorved den skønnede totale population af startheste i træning hos professionelle travtrænere i 10

11 Danmark på optællingsdagen med samme inklusionskriterier, som hestene i undersøgelsen, antages at være 443 heste (590 heste 25 % = 443 heste). De i denne undersøgelse indgåede 213 heste antages således at udgøre 48 % (213:443 = 48 %) af den samlede population af startheste i professionel træning. Antallet af heste i professionel træning på Sjælland og Jylland kan have været højere i perioden, hvor prøverne blev udtaget. Antages antallet at have været 700 heste i stedet for 590 heste vil den skønnede totale population være 525 heste (700 heste 25 % = 525 heste). Undersøgelsens 213 heste vil i dette eksempel udgøre 40 % (213:525 = 40 %) af den samlede population. Det er således en meget stor del af den samlede population, som indgår i denne undersøgelse, idet der er udtaget prøver af mere end 40 % af den samlede population, hvilket underbygger validiteten af den beregnede statistik og de heraf afledte konklusioner. Egg Reappearence Period Egg Reappearence Period (ERP) er den tid der går fra behandling med et ormemiddel indtil nye voksne parasitter er etableret i tarmkanalen og parasitæg kan påvises i en gødningsprøve (17). ERP er forskellig for de forskellige farmakologisk aktive stoffer i de anvendte ormemidler (18,19). Efter behandling med moxidectin er ERP uger, mens ERP er 6 8 uger for ivermectin (18,19). Inden gødningsprøver blev udtaget i den enkelte trænerstald blev træneren spurgt om dato for sidste ormebehandling og anvendt anthelmintika. For at kunne inkluderes i studiet måtte gødningsprøver fra hestene ikke have været udtaget indenfor ERP for det i stalden anvendte anthelmintika. Er gødningsprøver udtaget indenfor det aktuelle anthelmintikas ERP vil den enkelte hests ægudskillelse være minimal eller ikke målelig og kunne derfor være en væsentlig fejlkilde i dette studie. Et antal trænerstalde kunne ikke indgå i studiet, da staldenes heste indenfor de sidste 12 uger havde været behandlet med anthelmintika. Af tabel 1 fremgår anvendt anthelmintika og sidste behandlingsdato i 18 af 21 deltagende trænerstalde, hvilket viser at gødningsprøver er taget udenfor ERP i de 18 trænerstalde. I 3 trænerstalde er oplysninger ufuldstændige, men efter oplysning fra de enkelte trænere er ormebehandling foretaget mindst 12 uger før prøveudtagning. 11

12 Resultatet af dette studie viser ingen sammenhæng mellem høj udskillelse af strongylideæg og nedsat præstation, hvilket sandsynliggør at prøveudtagelsen har været udenfor de anvendte anthelmintika s ERP. Cyklus for strongylider Formålet med denne undersøgelse har været at påvise en sammenhæng mellem en høj udskillelse af strongylideæg og nedsat præstation hos travheste, og derved påvise den ægudskillelse og dermed den behandlingsgrænse (cut-off), som medfører nedsat præstation. Der er i dette studie ikke påvist signifikant sammenhæng mellem høj epg og nedsat præstation, altså en travhests udskillelse af strongylideæg har ikke nogen negativ indflydelse på dens præstation. Det er væsentligt at pointere, at heste med klinisk parasitær sygdom ikke er med i studiet, da disse heste som følge af sygdom ikke kan præstere optimalt og derved ikke deltager i væddeløb. Ved McMaster-teknikken påvises strongylideæg, men der kan ikke direkte skelnes mellem æg fra store strongylider (Strongylus vulgaris, Strongylus edentatus, Strongylus equinus) og æg fra de små strongylider også benævnt cyathostomer. Først efter larvedyrkning kan de store strongylider skelnes fra cyathostomer (14,17). Selvom der er fundet Strongylus vulgaris i prøver fra 17 heste i undersøgelsen er langt den overvejende del af de i undersøgelsen fundne strongylideæg fra cyathostomer. Desuden er det ved McMaster-metoden fundne epg ikke korreleret til antal voksen kønsmodne strongylider i værtsdyret og er ikke præcis til at forudse til klinisk sygdom (6). De store strongyliders infektive larver har omfattende migrering i værten med stor vævsskade til følge (20). Infektive larver af cyathostomer forårsager væsentlig mindre vævsskade, idet de kun penetrerer tarmslimhinden i caecum og colon, hvor de alene har en cyklus med dannelse af fibrøse cyster i mucosa og submucosa, inden larverne migrerer tilbage til tarmlumen (20,21). Den patogene effekt skyldes optagne cyathostomlarvers invasion af slimhinden i colon og caecum, samt de færdigudviklede larvers migrering fra slimhinde til tarmlumen (20,21). I tarmlumen færdigudvikles larverne til kønsmodne ægproducerende cyathostomer. Voksne cyathostomer lever ved og ikke hæftet til slimhinden i caecum og colon og lever mest af organisk materiale fra tarmindholdet (22). De voksne cyathostomer medfører ingen eller kun minimal skade på 12

13 værtsdyret og er kun sjældent årsag til kliniske symptomer, også selvom et antal på voksne cythostomer er almindelige i tarmlumen hos en hest (23). Epidemiologi Temperatur og fugtighed er væsentlig for udvikling af strongylideæg til infektive larver (L3) uden for værtsdyret. Ved danske sommertemperaturer er udviklingen meget hurtig og et stort antal infektive L3 kan på kort tid udvikles i græsset, men når temperaturen kommer ned under 10 o C, som i vinterhalvåret i tempererede klimazoner, er aktiviteten af L3 næsten ophørt, hvorfor smitte på inficerede folde i vinterhalvåret er ganske minimal (3). Ligeledes medfører høj fugtighed stor aktivitet af L3 og hurtig død, modsat lav fugtighed som medfører at L3 har lav aktivitet og lang overlevelse (22). Staldsmitte med strongylidelarver er under praktiske staldforhold ikke forekommende. Selv ved udmugning en gang ugentlig er det for kort tid til at strongylideæg kan gennemføre en udvikling til infektive L3. Desuden er fugtigheden i en halmmadras for lav til, at strongylideæg kan udvikles til infektive L3. Høj fugtighed i en stald er ofte med en høj koncentration af urinstof, hvilket nedbrydes til ammoniak, som er toxisk for strongylidelarver (22). Smitte med strongylidelarver sker under praktiske forhold udelukkende på marker med græs (22). En græsmark er ikke jævnt inficeret med L3. Tæt ved områder med højt græs med gødning er antallet af infektive L3 meget højt, mens antallet af infektive L3 i områder med det korte græs er lavt (22). Mange faktorer influerer på smittepresset på en græsmark, især belægningsgrad, foldskifte, tilførsel af kunstgødning, kvalitet af græsset m.m. Er belægningsgraden høj tvinges hesten til at græsse tæt til gødningsområderne med det høje vraggræs med det store antal infektive L3 (22). Danske væddeløbsheste er på fold nogle timer dagligt året rundt. Hos de fleste travtrænere er det mange heste samtidig på permanente folde med mindre arealer med græs eller sand- og jordfolde uden tilstrækkelig fugtighed til at udvikling af L3 kan foregå (22). Væddeløbsheste fodres på stald med den fulde ration foder, som kræves til det arbejde de udfører. Græs er altså ingen fodringsmæssig nødvendighed for væddeløbshestene, hvorfor danske væddeløbsheste ikke tvinges til at græsse tæt til gødningsområderne i foldene, og som følge heraf bliver de ikke udsat for et stort smittepres af infektive strongylidelarver. 13

14 Det er en væsentlig årsag til det fundne resultat i denne undersøgelse. Immunitet mod cyathostomer Nyere forskning har vist, at ormebyrder kan modulere immunresponset og minimere manifestationer af allergiske og autoimmunt betingede sygdomme, hvilket kunne tyde på at immunforsvaret afhænger af tilstedeværelsen af parasitter i tarmen. Fjernes ormene forstyrres en vært parasit balance. Måske har moderate ormebyrder en positiv effekt på værtsdyrets sundhed (Nielsen, M.K., pers. med.). I en halvsøskende familie med høj prævalens af Recurrent Airway Obstruction (RAO) viste et studie, at hestene med RAO var associeret med resistens overfor strongylideinfektioner målt ved lavere udskillelse af strongylideæg sammenlignet med ikke RAOafficerede medlemmer af familien og raske alders matchede foldkammerater af anden afstamning (24). Heste erhverver en naturlig, inkomplet immunitet mod cyathostomer (25). Immunitet er af vigtighed for den enkelte kønsmodne parasits ægproduktion. Hos ungheste udskiller det samme antal cyathostomer flere æg end et tilsvarende antal cyathostomer hos ældre heste, hvilket skyldes udvikling af immunitet hos den ældre hest (25,26). Ligeledes er det velkendt, at der er stor forskel på de enkelte hestes ægudskillelse under samme anthelmintiske behandlingsstrategi. I en population findes et mindre antal heste, som med samme smittepres har en meget stor udskillelse af cyathostomæg, ligesåvel som der i den samme population findes heste som vedbliver at have en meget lav udskillelse selv ved gentagne undersøgelser (2,27,28,29). Et andet forhold er at væddeløbshestes immunforsvar er svagere. Individer i meget hård træning har nedsat immunforsvar og får ofte virusinfektioner med nedsat præstation til følge, hvilket er velkendt hos humane eliteidrætsudøvere, som eksempelvis udøvere af maraton, triathlon og langrend. Tilsvarende ses også hos væddeløbsheste, hvor virusinfektioner kan medføre nedsat præstation i kortere eller længere perioder. Nedsat immunforsvar kan ændre balancen mellem de voksne strongylider i hestens tarm og værtsdyret, således at delvis inhiberede voksne strongylider ved nedsat immunforsvar ved værtsdyret øger udskillelsen af æg, og derved kan der hos disse heste påvises forhøjet ægudskillelse. Den forhøjede ægudskillelse skyldes ikke et øget antal voksne strongylider, men alene at de allerede tilstedeværende strongylider har øget deres ægproduktion. 14

15 Høje epg hos væddeløbsheste skyldes derfor ikke nødvendigvis en infektion med mange kønsmodne strongylider, men er sandsynligvis en infektion med relativ få strongylider med en høj ægproduktion, hvilket dette studie bekræfter. Strongylus vulgaris De vandrende larver af Strongylus vulgaris forårsager stor vævsskade i hestens organer, mens de voksne kønsmodne Strongylus vulgaris er hæmatofage parasitter, der suger sig fast på slimhinden og fortærer små vævsklumper (30). I dette studie var antallet af heste med Strongylus vulgaris ikke tilstrækkelig til at statistiske analyser kan beregnes, men det må antages at infektion med Strongylus vulgaris ikke har indflydelse på hestenes præstation, da det formodentlig har været en lavgradig infektion med Strongylus vulgaris. Heste med klinisk sygdom som følge af Strongylus vulgaris vil ikke kunne deltage i væddeløb og er derfor ikke med i dette studie. Efter larvedyrkning blev Strongylus vulgaris påvist hos 17 heste ud af studiets 213 heste fordelt på 12 ud af 21 trænerstalde. En tidligere dansk undersøgelse har efter poolede larvedyrkninger af gødningsprøver med positivt fund af strongylideæg påvist forekomst af Strongylus vulgaris i 20 % af de undersøgte besætninger (31). I dette studie er påvist Strongylus vulgaris i 57 % af trænerstaldene efter larvedyrkning af alle enkeltprøver med 200 epg, hvilket er væsentlig over den tidligere påviste forekomst. Prepatenstiden for Strongylus vulgaris er mindst 6 måneder. I et studie med larvicid behandling (ivermectin) gentaget 4 gange hver 4. uge blev Strongylus vulgaris elimineret fra et hestehold (32). I de fleste eller næsten alle trænerstalde anvendes først og fremmest macrocykliske lactoner flere gange årligt. Det er derfor overraskende, at Strongylus vulgaris findes i 57 % af alle trænerstalde på Sjælland og Jylland, når hyppig behandling med et larvicid anthelmintika skulle være effektivt til at minimere forekomsten af Strongylus vulgaris i et hestehold. Kommende undersøgelser bør undersøge udbredelsen af Strongylus vulgaris i Danmark, samt undersøge Strongylus vulgaris for resistens overfor macrocykliske lactoner i de pågældende hestehold. 15

16 Cut-off Anthelmintisk behandling har i Danmark siden 1999 været behandling af alle heste i en gruppe af heste baseret på en årlig undersøgelse af gødningsprøver fra alle heste eller stikprøvevis udtagelse fra enkelte heste i gruppen. Behandling har fundet sted ved påvisning af strongylideæg (epg) over en fastlagt grænseværdi kaldet cut-off. Forskellige undersøgelser har vurderet cut-off meget forskelligt. En rundspørge til syv parasitologer viste anthelmintisk behandling mod cyathostomer fra no cut-off til 500 epg hos enkeltdyr (6). I andre undersøgelser har været anvendt cut-off for behandling ved udskillelse af 200 epg (2), mens en dansk spørgeskemaundersøgelse til hestedyrlæger viste cut-off varierende fra 20 til 500 epg ved de danske hestedyrlægers anbefaling af behandling (7). Cut-off værdier er således valgt mere ud fra at behandle de heste i populationen, som har den høje ægudskillelse, og hvor behandling medvirker til at nedsætte smittepresset på markerne, end at der findes videnskabelige undersøgelser som beviser at høje epg har sammenhæng med klinisk eller subklinisk sygdom (33). Dette studie har ikke vist en sammenhæng mellem høj ægudskillelse og nedsat præstation hos travheste i løb, hvorfor den cut off som medfører nedsat præstation ikke kan fastlægges. Parasitær overvågning af danske travheste Dette studie er grundlaget for udarbejdelsen af et parasitært overvågningsprogram, som vil kunne nedsætte anvendelsen af anthelmintika (22,34). Alle heste undersøges passende tid efter sidste ormebehandling afhængig af tidligere anvendt anthelmintika og inddeles i grupper efter deres ægudskillelse. Anthelmintisk behandling foretages individuelt efter inddelingen i grupperne med behandlingsfrekvens afhængig af valgt anthelmintika, som samtidig er undersøgt for resistens i den aktuelle besætning. Behandling foretages udelukkende på strategiske tidspunkter, hvor ægudskillelsen er høj, d.v.s. i sommerhalvåret i tempererede klimazoner og uden behandling i vinterhalvåret (22,34). Et parasitært overvågningsprogram til danske væddeløbsheste er vist i Tabel 7. Ved udtagelse af gødningsprøver i trænerstaldene skal prøver tages af alle heste, også ikke startheste, netop for at finde de heste som har klinisk eller subklinisk parasitær sygdom. 16

17 Indførsel af et parasitært overvågningsprogram vil have flere fordele. Indførelse af programmet vil optimere og nedsætte anvendelse af anthelmintika markant og derved medvirke til at forebygge anthelmintikaresistens. Programmet vil derudover medvirke til at modvirke klinisk sygdom, øge det parasitære refugia (29), nedsætte smittepresset på de aktuelle folde og vise trænerstaldens parasitære status. Undersøgelse for anthelmintikaresistens i det enkelte hestehold vil medføre, at kun det anthelmintika, som har fuld effekt anvendes i det aktuelle hestehold. Undersøgelse for anthelmintikaresistens anbefales i et studie foretaget på heste med over 200 epg (22), mens en dansk undersøgelse anbefaler resistensundersøgelse på heste med over epg (17). I dette studie udskiller 7 heste over epg, mens 15 heste eller 7 % af undersøgelsens 213 heste udskiller over epg. Med baggrund i resultaterne fra denne undersøgelse anbefales resistensundersøgelse udført på alle heste med en ægudskillelse på over epg. Tabel 7. Parasitært overvågningsprogram til danske væddeløbsheste. 1) Gødningsprøve af alle heste en gang årligt i juli september a. Gødningsprøver undersøges for strongylideæg, bændelormeæg og Strongylus vulgaris 2) Resistensundersøgelse af anvendt anthelmintika 3) Gruppering efter epg: a. Lav udskillere: < 400 epg b. Middel udskillere: epg c. Høj udskillere: > epg 4) Behandling foretages af: a. Heste med > epg b. Heste med Strongylus vulgaris påvist ved larvedyrkning c. Heste med bændelormeæg påvist 17

18 Konklusion Formålet med dette studie har været, at påvise om travhestes præstation målt som placering og vunden præmie ved deltagelse i travløb påvirkedes negativt af hestenes parasitære belastning målt som udskillelse af strongylideæg (epg), bændelormeæg og Strongylus vulgaris. Konklusionen er, at travhestes udskillelse af strongylideæg ikke har negativ indflydelse på deres placering blandt de bedst placerede i aktuelt travløb. Årsagerne hertil skal findes i strongylidernes, og især cyathostomernes, stadig ikke fuldt afklarede epidemiologi og ikke klarlagte relationer mellem værtsdyret og cyathostomer, herunder specielt værtsdyrets immunitet mod cyathostomer. Undersøgelsens resultat bør medføre ændret strategi ved behandling af strongylideinfektioner af ikke kun danske travheste i professionel træning, men også af andre konkurrenceheste med opstaldningsforhold og adgang til folde sammenlignelige med forholdene i denne undersøgelse, ikke kun under danske forhold, men også for konkurrenceheste i resten af verden. Implementering af et parasitært overvågningsprogram med gødningsprøver udtaget fra alle heste i stalden med inddeling af hestene i lav udskillere (< 400 epg), middel udskillere ( epg) og høj udskillere (> epg), med individuel behandling af høj udskillere og heste med Strongylus vulgaris påvist efter larvedyrkning med anthelmintika afprøvet for resistens i den enkelte besætning, samt behandling på årstider med høj ægudskillelse vil medføre væsentlig nedsat anvendelse af anthelmintika, og derved indirekte medføre at udvikling af anthelmintikaresistens forsinkes eller i bedste fald elimineres. Litteraturliste: 1. Love, S., Murphy, D., Mellor, D. Pathogenicity of cyathostome infection. Veterinary Parasitology. 85, 1999, s Nielsen, M.K., Haaning, N.,Olsen, N.S. Strongyle egg shedding consistency in horses on farms using selective therapy in Denmark. Veterinary Parasitology. 135, 2006, s Nielsen, M.K., Kaplan, R., Thamsborg, S., Monrad, J., Olsen, S.N. Climatic influences on development and survival of free-living stages of equine strongyles: Implications for worm control strategies and managing anthelmentic resistance. Veterinary Journal. 174, 2007, s

19 4. Traversa, D., Milillo, P., Von Samson Himmelsjerna, G., Schurmann, S., Perrucci, S., Frangipane, A., Demeler, J. Field survey on the efficacy of four anthelmentic drugs against horse cyathostomin infection in Europe. AAEP Proceedings. 55, 2009, s Von Samson Himmelstjerna, G., Fritzen, B., Demler, J., Schurmann, S., Rohn, K., Schneider, T., Epe, C. Cases of reduced cyahostomin egg-reappearence period and failure of Parascaris equorum egg count reduction following ivermectin treatment as well as survey on pyrantel efficacy on German horse farms. Veterinary Parasitology. 144, 2007, s Uhlinger, C.A. Uses of fecal egg count data in equine practice. Comp. Cont. Ed. Prac. Vet. 15, 1993, s Nielsen, M.K., Monrad, J., Olsen, S.N. Prescription - only anthelmentics - A questionaire of strategies for surveillence of equine strongyles in Denmark. Veterinary Parasitology. 135, 2006, s Uhlinger, C.A. Effects of three anthelmintic schedules on the incidens of colic in horses. Equine vet. J. 22,, 22, 1990, s Hillyer, M.H., Taylor, F.G.R., Proudman, C.J., Edwards, G.B., Smith, J.E., French, N.P. Case control study to identify risk factors for simple colonic obstruction and distension colic in horses. Equine vet. J. 34, 2002, s Brady, H.A., Nichols, W.T. Drug resistance in equine parasites: An emerging global problem. Jounal of Equine Veterinary Science. 5, 2009, s Proudman, C.J., Edwards, G.B. Are tapeworms associated with equine colic? A case control study. Equine vet. J. 25, 1993, s Proudman, C.J., French, N.P., Trees, A.J. Tapeworm infection is a significant risk factor in spasmodic colic and ileal impaction colic in horses. Equine vet. J. 30, 1998, s Nielsen, M.K., Vidyashankar, A.N., Andersen, U.V., DeLisi, K., Pilegaard, K., Kaplan, R.M. Effects of fecal collection and storage factors on strongylid egg counts in horses. Veterinary Parasitology. 167, 2010, s Monrad, J., Bjørn, H., Craven, J., Pearman, M., Eiersted, L. Parasitologisk diagnostik i stordyrspraksis. Dansk Veterinærtidsskrift. 82, 1999, s

20 15. Nilsson, O., Ljungström, B.L., Höglund, J., Lundquist, H., Uggla, A. Anoplocephala perfoliata in horses in Sweden: prevalence, infection levels and intestinal lesions. Acta vet. scan. 36, 1995, s Beroza, G.A., Marcus, L.C., Williams, R., Bauer, S.M. Laboratory diagnosis of Anaplocephala perfoliata infection in horses. Proc. Am. Ass. Equine Prac. 1986, s Larsen, M. L. Ivermectins effekt mod hestens nematoder under danske forhold. Veterinært speciale Februar DiPetro, J.A., Hutchens, D.E., Lock, T.F., Walker, K., Paul, A.J., Shipley, C., Rulli, D. Clinical trial of moxidectin oral gel in horses. Veterinary Parasitology. 72, 1997, s Jacobs, D.E.,Hutchinson, M.J., Parker, L., Gibbons, L.M. Equine cyathostome infection: Suppression of faecal egg output with moxidectin. Vet. Rec. 137, 1995, s Thamsborg, S.M., Leifsson, P.S., Grøndahl, C., Larsen, M., Nansen, P. Impact of mixed strongyle infections in foals after 1 month on pasture. Equine vet. J. 30, 1998, s Murphy, D., Love, S. The patogenic effects of experimental cyathostome infections in ponies. Veterinary Parasitology. 70, 1997, s Reinemeyer, C.R. Controlling strongyle parasites of horses: A mandate for change. AAEP Proceedings. 55, 2009, s Uhlinger, C.A. Equine small strongyles: Epidemilogy, pathology and control. Comp. Cont. Ed. Prac. Vet. 13, 1991, s Neuhaus, S.; Bruendler, P.; Frey, C.F.; Gottstein, B.; Doherr, M.G.; Gerber, V. Increased parasite resistance and recurrent airway obstruction in horses of a high-prevalence family. J. vet. intern. med. 24, 2010, s Love, S., Duncan, J.L. The development of naturally aquired cytostome infection in ponies. Veterinary Parasitology. 44, 1992, s Fritzen, B., Rhn, K., Schneider, T, Von Samson-Himmelsjerna, G. Endoparsite control management on horse farms - lessons from prevalence and questionaire data. Equine vet. J. 42, 2010, s Lloyd, S. Effects of previous control programmes on the proportion of horses shedding small numbers of strongyle-type eggs. Veterinary Record. 164, 2009, s

Undersøgelse af effekten af selektiv terapi mod hestens endoparasitter

Undersøgelse af effekten af selektiv terapi mod hestens endoparasitter Undersøgelse af effekten af selektiv terapi mod hestens endoparasitter Forslag til justering af nuværende strategi i praksis Rapport udarbejdet af: Dyrlæge Mette Uldahl Vejle Hestepraksis Fasanvej 12 712

Læs mere

IVERMECTINS EFFEKT MOD HESTENS

IVERMECTINS EFFEKT MOD HESTENS DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET IVERMECTINSEFFEKTMODHESTENS NEMATODERUNDERDANSKEFORHOLD Afleveret20.februar2009 Vejleder:MartinKrarupNielsen,dyrlæge,PhD

Læs mere

Spolorm forekomst og kontrol. Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi

Spolorm forekomst og kontrol. Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Spolorm forekomst og kontrol Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Spolorm forekomst og kontrol Helena Mejer Kiran Kumar Katakam (KU) Susmita Gautam (KU) Stig Milan Thamsborg (KU) Lise-Lotte

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

ormemiddelresistens (OR) hos hestens indvoldsorm.

ormemiddelresistens (OR) hos hestens indvoldsorm. Ormemiddelresistens hos hestens indvoldsorm Af Seniorforsker Ph.D. Henrik Bjørn, Sektion for Parasitologi, Statens Veterinære Serumlaboratorium De fleste hesteejere forbinder bekæmpelse af indvoldsorm

Læs mere

Overlevelse af parasitter ved slange-udlægning og nedfældning af gylle

Overlevelse af parasitter ved slange-udlægning og nedfældning af gylle Overlevelse af parasitter ved slange-udlægning og nedfældning af gylle Dyrlæge Stig Milan Thamsborg, Dyrlæge Kiran K. Katakam, Biolog Heidi Huus Pedersen & Biolog Helena Mejer Veterinær Parasitologi København

Læs mere

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries The Childhood Health, Activity and Motor Performance School Study- DK The CHAMPS Study- DK Lisbeth Runge

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Hele landet og fem Regioner, 215-24 Indhold Forekomst af demens i Danmark... 3 Hele landet... 6 Region Hovedstaden... 7 Region

Læs mere

KURSUS I PARASITOLOGISK DIAGNOSTIK FOR FÅREAVLERE. Heidi L. Enemark Seniorforsker, PhD, DTU Veterinærinstituttet

KURSUS I PARASITOLOGISK DIAGNOSTIK FOR FÅREAVLERE. Heidi L. Enemark Seniorforsker, PhD, DTU Veterinærinstituttet KURSUS I PARASITOLOGISK DIAGNOSTIK FOR FÅREAVLERE Heidi L. Enemark Seniorforsker, PhD, DTU Veterinærinstituttet Stubberup, Juni 2014 OVERLIK OVER VIGTIGE PARASITTER HOS FÅR IDK HYPPIGSTE ÅRSAG TIL PARASITÆRE

Læs mere

Parasitbekæmpelse på græs får og geder

Parasitbekæmpelse på græs får og geder Parasitbekæmpelse på græs får og geder Forum for Får og Geder, Årsmøde for Dansk Kvæg, 2003 Stig Milan Thamsborg, Center for Eksperimentel Parasitologi, KVL Parasitter på græs 1. Hvad betyder parasitter

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Hele landet og de fem regioner, 213-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Hele landet... 6 Region Hovedstaden...

Læs mere

Bedst tilvækst hos kvier med hyppige foldskift

Bedst tilvækst hos kvier med hyppige foldskift K050607E1A16.qxd 31/05/05 10:40 Side 16 TEMA GRÆSMARKSPARASITTER SIDE 16-21 Parasitter koster penge og velfærd Græsmarksparasitter er et problem i dansk kvægbrug. Parasitterne er årsag til synlig eller

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Nordjylland og 11 kommuner, 213-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Nordjylland... 6 Aalborg

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Sjælland og 17 kommuner, 213-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Sjælland... 6 Faxe kommune...

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Nordjylland og 11 kommuner 215-24 Indhold Forekomst af demens i Danmark... 3 Region Nordjylland... 6 Aalborg Kommune...

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Bias og confounding. Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital

Bias og confounding. Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital Bias og confounding Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital Bias og confounding Kritisk litteraturlæsning Introduktion Øvelse Information 5 min. Gruppearbejde 20 min. Diskussion

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Anoplocephala perfoliata prævalens og diagnostik.

Anoplocephala perfoliata prævalens og diagnostik. Anoplocephala perfoliata prævalens og diagnostik. Hovedopgave Fagdyrlægeuddannelsen vedr. sygdomme hos heste Charlotte Almlund. Summary In order to investigate the prevalence of A.perfoliata infection

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 48, 1999 CZARNOWSKO, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Syddanmark og 22 kommuner, 213-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Syddanmark... 6 Aabenraa

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

3. Alternativ kontrol af indvoldsorm hos svin

3. Alternativ kontrol af indvoldsorm hos svin 3. Alternativ kontrol af indvoldsorm hos svin Helena Mejer & Allan Roepstorff Center for Eksperimentel Parasitologi Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 3.1 Indledning De fleste almindelige indvoldsorm

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

En undersøgelse af kviers selenforsyning i afgræsningssituationer

En undersøgelse af kviers selenforsyning i afgræsningssituationer Selen til kvæg En undersøgelse af kviers selenforsyning i afgræsningssituationer Rapport nr. 87 Forfattere Redaktion Korrektur Opsætning Anette Kristensen Anne Mette Kjeldsen Ole Aaes Jørn Pedersen Jørgen

Læs mere

Strategi til forebyggelse af græsmarksparasitter

Strategi til forebyggelse af græsmarksparasitter Strategi til forebyggelse af græsmarksparasitter og Salmonella m.m. Astrid Mikél Jensen, Dansk Kvæg Veterinære forhold og Råvarekvalitet Rudolf Thøgersen, Dansk Kvæg Afdeling for Ernæring og Sundhed -

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 03, 2017 Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Hoelstad, Bonnie Edahl; Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Hjulsager, Charlotte Kristiane;

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Definisjoner og dilemmaer

Definisjoner og dilemmaer Definisjoner og dilemmaer John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland john.brodersen@sund.ku.dk

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Leverikter hos kødkvæg påvirkning af sundhed og tilvækst

Leverikter hos kødkvæg påvirkning af sundhed og tilvækst Leverikter hos kødkvæg påvirkning af sundhed og tilvækst Dyrlæge Henrik Læssøe Martin Dansk Kvæg Landscentret Foto: Torben Worsøe Den store leverikte 2 Udbredelse af leverikter Kähler & Pedersen 2005 Leverikter

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

INGEN FRAVÆNNINGSDIARRÉ UDEN SMITSTOF

INGEN FRAVÆNNINGSDIARRÉ UDEN SMITSTOF INGEN FRAVÆNNINGSDIARRÉ UDEN SMITSTOF ERFARING NR. 1701 Patogen coli (F4/F18) blev fundet ved PCR i 17 ud af 17 undersøgte besætninger med fravænningsdiarré. INSTITUTION: FORFATTER: SEGES, DEN RULLENDE

Læs mere

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Metaanalyse af 39 studier med aktiv beh vs. placebo Død 10 %* CV-død

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Kunde ERFA møde - Hotel Hovborg Kro 19.03.2015. Der må gerne stilles spørgsmål og diskuteres. Det er et erfa møde

Kunde ERFA møde - Hotel Hovborg Kro 19.03.2015. Der må gerne stilles spørgsmål og diskuteres. Det er et erfa møde Kunde ERFA møde - Hotel Hovborg Kro 19.03.2015 Der må gerne stilles spørgsmål og diskuteres. Det er et erfa møde Billede kommer Tomorrow s solutions. today! Frie g /100 g Total g / 100 g Cadaverin

Læs mere

Succeed Equine Fecal Blood Test s diagnostiske anvendelighed under danske forhold vurderet ud fra post mortem undersøgelse

Succeed Equine Fecal Blood Test s diagnostiske anvendelighed under danske forhold vurderet ud fra post mortem undersøgelse Succeed Equine Fecal Blood Test s diagnostiske anvendelighed under danske forhold vurderet ud fra post mortem undersøgelse Dorte V. Madsen, dyrlæge, Snertinge Dyrehospital Maj 2010 Hovedopgave til fagdyrlægekursus

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression.

9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression. Biostatistik - Cand.Scient.San. 2. semester Karl Bang Christensen Biostatististisk afdeling, KU kach@biostat.ku.dk, 35327491 9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression. http://biostat.ku.dk/~kach/css2014/

Læs mere

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Materiale og metoder Retrospektiv gruppe Retrospektiv undersøgelse af forandringer i knoglemarvssignal hos 474 konsekutive ptt. henvist til MR-scan.

Læs mere

Leverbylder hos slagtekalve

Leverbylder hos slagtekalve Leverbylder hos slagtekalve Rapport nr. 96 Forfattere Anne Mette Kjeldsen, Dorte Bossen og Irene Fisker. Bidrag fra Martin Steffensen, Steffen Juul Høgild, Poul Vestergaard og Flemming Skjøth. Mogens Vestergaard,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING.

UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING. UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING. MEDDELELSE NR. 933 To danske slagtesvinebesætninger, som fra start så ud til at være fri for PCV2, fik løbende undersøgt blodprøver

Læs mere

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Miljø, klima og forretningsudvikling i godstransport 24. Oktober 2013 IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Sustainability Manager, IKEA Jonas Engberg Visionen At skabe en bedre

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Statistikøvelse Kandidatstudiet i Folkesundhedsvidenskab 28. September 2004

Statistikøvelse Kandidatstudiet i Folkesundhedsvidenskab 28. September 2004 Statistikøvelse Kandidatstudiet i Folkesundhedsvidenskab 28. September 2004 Formål med Øvelsen: Formålet med øvelsen er at analysere om risikoen for død er forbundet med to forskellige vacciner BCG (mod

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Tak til Rockwool Fondens Forskningsenhed Danmarks Statistiks Interviewservice, specielt til Isak Isaksen,

Læs mere

Hjerteorm hos hund (Angiostrongylus vasorum)

Hjerteorm hos hund (Angiostrongylus vasorum) Hjerteorm hos hund (Angiostrongylus vasorum) Indledning: Hjerteorm (Angiostrongylus vasorum) er i de senere år blevet et stadigt stigende problem i Danmark, især omkring Storkøbenhavn, Nordsjælland og

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Investormøde 7. november 2014 Første tre kvartaler 2014. CEO, Peter M. Eriksen CFO, Otto Rasmussen EVP Sales, Finn Fjorder

Investormøde 7. november 2014 Første tre kvartaler 2014. CEO, Peter M. Eriksen CFO, Otto Rasmussen EVP Sales, Finn Fjorder Investormøde 7. november 2014 Første tre kvartaler 2014 CEO, Peter M. Eriksen CFO, Otto Rasmussen EVP Sales, Finn Fjorder Forward-looking statement This presentation contains forward-looking statements.

Læs mere

Hvor mange har egentlig kræft?

Hvor mange har egentlig kræft? Hvor mange har egentlig kræft? John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Test-strategi i forbindelse med diagnostik af paratuberkulose hos malkekvæg

Test-strategi i forbindelse med diagnostik af paratuberkulose hos malkekvæg KvægInfo nr.: 1201 Dato: 26-08-2003 Forfatter: Søren Saxmose Nielsen Test-strategi i forbindelse med diagnostik af paratuberkulose hos malkekvæg Af dyrlæge Søren Saxmose Nielsen Institut for Husdyrbrug

Læs mere

Økonomiske realiteter og forretningsmodeller i dansk fodbold

Økonomiske realiteter og forretningsmodeller i dansk fodbold Fremtidens stadion i Helsingør Marienlyst d. 25. november 2015. Analyse- og Forskningsleder, Ph.d. Rasmus K. Storm @rasmuskstorm Foto: Pathfinder77 Økonomiske realiteter og forretningsmodeller i dansk

Læs mere

Mikro-kursus i statistik 1. del. 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1

Mikro-kursus i statistik 1. del. 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1 Mikro-kursus i statistik 1. del 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1 Hvad er statistik? Det systematiske studium af tilfældighedernes spil!dyrkes af biostatistikere Anvendes som redskab til vurdering

Læs mere

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Projekt: udvikling af nye teknikker i behandling af havebrugskulturer English summery Title: Deposition on small plants when spraying through fleece with conventional

Læs mere

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen A4 Associated beneficiary declaration and mandate 1/2 A4 skal underskrives og afleveres senest 1. April. Eksempel med Horsens: I, the undersigned,

Læs mere

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet.

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet. Værd at vide om Breathe better. Grow better. Mykoplasma (Almindelig lungesyge) Introduktion Mykoplasmalungesyge, også kaldet almindelig lungesyge, er en lungebetændelse der optræder hos slagtesvin. Infektionen

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Maximec Vet., oral pasta

PRODUKTRESUMÉ. for. Maximec Vet., oral pasta 2. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Maximec Vet., oral pasta 0. D.SP.NR 21717 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Maximec Vet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Ivermectin 18,7mg/g Alle hjælpestoffer

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

PPV skemaer (udskriftsvenlig)

PPV skemaer (udskriftsvenlig) Introduktion til PPV-skema i almen praksis Et PPV(positiv prædiktiv værdi)-skema for en specifik kræftsygdom omhandler sandsynligheden for, at patienten har sygdommen, når patienten præsenterer symptomet

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

PPV skemaer (udskriftsvenlig)

PPV skemaer (udskriftsvenlig) Introduktion til PPV-skema i almen praksis Et PPV(positiv prædiktiv værdi)-skema for en specifik kræftsygdom omhandler sandsynligheden for, at patienten har sygdommen, når patienten præsenterer symptomet

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Hele landet og de 5 regioner, 211-24 Indhold Forekomst af demens hos ældre i Danmark... 3 Hele landet... 5 Region Nordjylland...

Læs mere

Hvordan bruges klovregistreringer - hornrelaterede lidelser?

Hvordan bruges klovregistreringer - hornrelaterede lidelser? Hvordan bruges klovregistreringer - hornrelaterede lidelser? Hvordan klovregistreringer bruges for Digital Dermatitis vises på side 4. For at køre et scenarie, hvori en reduktion af hornrelaterede lidelser

Læs mere

Cikorie virker mod ornelugt i kød

Cikorie virker mod ornelugt i kød Cikorie virker mod ornelugt i kød Fire forsøg med fodring med rå og tørrede rødder viser, at 99 procent af typiske danske DLY-krydsnings-hangrise slagtet ved 100 kg forventes at være uden ornelugtssmag

Læs mere

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay Bachelor thesis Institute for management Author: Jesper Andersen Drescher Bscb(sustainability) Student ID: 300545 Supervisor: Mai Skjøtt Linneberg Appendix for: How consumers attributions of firm motives

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Syddanmark og 22 kommuner, 211-24 Indhold Forekomst af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Syddanmark... 5 Assens Kommune...

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Det store overblik. Hundrede år med kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj, overlæge, DIT. Diagnostisk Center, Rigshospitalet

Det store overblik. Hundrede år med kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj, overlæge, DIT. Diagnostisk Center, Rigshospitalet Det store overblik Hundrede år med kvalitetsudvikling Jacob Anhøj, overlæge, DIT Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Noget om resultatstyring Eliminate management by numbers and goals. Instead, substitute

Læs mere

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise med real-time PCR og ELISA DVHS 3. maj 2013 Speciale af cand.med.vet. Camilla Bjørn Olesen 1 De næste 25 min Baggrund Formål

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Nordjylland og 11 kommuner, 211-24 Indhold Forekomst af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Nordjylland... 5 Brønderslev

Læs mere

Danish National Birth Cohort (DNBC)

Danish National Birth Cohort (DNBC) Danish National Birth Cohort (DNBC) Application form for access to data and biological samples ref. 2011-32 Project title: Applicant: Betydning af feber under graviditeten for barnets motoriske udvikling

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER Anne Bodilsen Verdenskort hvor marginern står?? - 21 studier (n: 48-3899) - 14,571 patienter European Journal of Cancer 46 (2010) 319-3232

Læs mere

Ansøgningen vedrører udstedelse af

Ansøgningen vedrører udstedelse af Ansøgning om Aero-medical examiner Certificate Ansøgningen vedrører udstedelse af class 2, LAPL og CC rettigheder class 1 rettigheder (kræver to års erfaring som class 2 undersøger samt advanced flymedicinsk

Læs mere

Automatisk registrering af græsningstid og græsoptag

Automatisk registrering af græsningstid og græsoptag 29. September 2011 Automatisk registrering af græsningstid og græsoptag Temamøde; Sygdomsadfærd og automatisk registrering af adfærd hos malkekvæg Dr. ir. Frank Oudshoorn, Institut for ingeniørvidenskab,

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 En screeningsundersøgelse af danske slagtekyllingebesætninger i månederne januar til april 2007 har vist, at IB stammen D388

Læs mere