Strongylider hos travheste i løb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strongylider hos travheste i løb"

Transkript

1 Strongylider hos travheste i løb Et studie af strongyliders indvirkning på travhestes præstation Peter Fog Fagdyrlægestuderende Ansager Dyrehospital 6823 Ansager Summary The purpose with this study was to examine if standardbred trotters in professional training with markedly elevated fecal egg counts from strongyles had impaired performance. Fecal samples from 213 racing standardbred trotters were included in the study. The samples originated from the training facilities of 21 professionel trainers with license at racecourses in Sjælland and Jylland, Denmark. The 213 racing standardbred trotters represented more than 40 % of the total population of racing standardbred trotters in the described area. The samples were examined for strongyle egg count (epg) and eggs from tapeworms. Larvae from Strongylus vulgaris was identified after larval culture on all samples with a strongyle egg count 200 epg. Racing records were obtained from the race of the horse nearest to the date where the samples were collected. The final ranking of the horse in the actual race was recorded as rank 1 to 3 against rank 4 0, rank 1 to 5 against rank 0 (Rank out of purse) and won purse more than kr against won purse less than kr The ranking and the purse in the race were correlated to the strongyle egg counts (epg) of the horse. The data analyzed showed no significant correlation with high strongyle egg count and actual rank or purse in a race. Horses with elevated egg count did not have impaired performance. Tapeworms were found in 18 horses, while Strongylus vulgaris were found in 17 horses representing 12 of 21 training facilities. The numbers of horses positive for tapeworms and Strongylus vulgaris did not represent sufficient data to extract statistical valid results. The study shows, that application of evidence based control examination of fecal egg count is important. The recommendation of this study will be to perform fecal samples once a year on all horses at a training facility. Treatment with anthelmintics should only be done in horses with fecal 1

2 egg counts > epg and horses where larvae from Strongylus vulgaris was identified after larval culture. Only anthelmintics without resistance in the actual training facility should be used, as well as treatment should only be performed in periods of the year with high sheddings of strongyle eggs. This will in a temperate climate be in the summer and the early autumn. Application of evidence based control examination of fecal egg count is suggested as standard in all other types of performance horse facilities in Denmark and the rest of the world. The occurrence of Strongylus vulgaris in 57 % of the training facilities are a higher proportion, than estimated previously in a Danish study. This fact may suggest the need of further studies to estimate the importance of infection with Strongylus vulgaris in horse facilities in Denmark. Sammendrag Formålet med dette studie var at undersøge om travheste i professionel træning med forhøjet udskillelse af strongylideæg havde nedsat præstation. Gødningsprøver blev udtaget fra 213 startende travheste i træning hos 21 professionelle travtrænere med licens ved travbanerne på Sjælland og Jylland. De 213 travheste udgjorde mere end 40 % af den samlede population. Gødningsprøverne blev undersøgt for antal strongylideæg (epg) og bændelormeæg. Alle prøver med 200 epg blev undersøgt for Strongylus vulgaris ved larvedyrkning. Løbsstatistik blev indsamlet fra alle heste, idet placeringen i den nærmeste start til prøveudtagelsestidspunktet blev anvendt. Placeringerne 1-3 mod 4 0, placeringen 1 5 mod 0 (placeret udenfor præmierækken) og vundet præmie (over kr eller under kr.5.000) blev vægtet mod hestens udskillelse af strongylideæg (epg). Resultatet af undersøgelsen er, at der ikke er nogen statistisk sammenhæng mellem høj udskillelse af strongylideæg og nedsat præstation. Bændelormeæg blev fundet i 18 heste, mens Strongylus vulgaris blev påvist hos 17 heste i 12 af 21 trænerstalde. Antallet af heste med bændelormeæg og Strongylus vulgaris var ikke tilstrækkelig til at statistiske beregninger kunne gennemføres. Undersøgelsens resultat viser, at indførsel af et parasitært overvågningsprogram vil medføre væsentlig nedsat anvendelse af anthelmintika. Et overvågningsprogram indbefatter, at gødningsprøver udtages på alle heste i trænerstaldene og kun heste med over epg og heste med Strongylus vulgaris påvist efter larvedyrkning behandles med anthelmintika, som er 2

3 undersøgt for resistens i den aktuelle besætning. Samtidig foretages behandling kun i sommerhalvåret i tempererede klimazoner. Lignende kontrolprogrammer bør indføres på andre typer af konkurrenceheste i ind- og udland, som er sammenlignelige med danske travhestes opstaldningsforhold. Forekomst af Strongylus vulgaris i 12 af 21 trænerstalde er væsentlig højere end tidligere besætningsundersøgelser gennemført i Danmark og bør medføre at yderligere undersøgelser bør gennemføres for at udbredelsen af Strongylus vulgaris kan fastlægges. Indledning Hvor det for år tilbage var hestens store strongylider, som var de mest betydende parasitter er de små strongylider (cyathostomer) i dag hestens vigtigste patologiske parasit (1). I litteraturen angives infektioner med cyathostomer (små strongylider) som hestens almindeligste parasit og som hyppig årsag til sygdom, nedsat trivsel og nedsat præstation (2). Mange heste kan have infektion med titusinder af cyathostomer uden at have klinisk sygdom, mens tegn på infektion kan ses som kliniske symptomer, hæmatologiske/blodbiokemiske ændringer og intestinale patologiske forandringer (1). Strongyliders livscyklus og patologi i heste er velbeskrevet i litteraturen, mens litteratur om strongylidernes cyklus udenfor hesten i omgivelser på mark er fra 1960-erne og tidligere (3). De sidste 50 års litteratur om strongylider omhandler stort set kun anthelmintika s effekt på strongylider og forskellige strategier til behandling med de forskellige klasser af anthelmintika (3). Udvikling af udbredt resistens mod anthelmintika til heste har medført, at forskning i strongylidernes cyklus og epidemiologi er genoptaget (4,5). På trods af at der kun findes enkelte studier i litteraturen, som viser effekt af behandling på nedsat forekomst af sygdom, har behandling været anbefalet ud fra fund af strongylideæg (epg) i gødningsprøver med behandlingsgrænser (cut-off) varierende fra 200 epg til 500 epg (6,7). Bortset fra at enkelte studier har vist nedsat incidens af kolik ved anvendelse af en anthelmintisk behandlingsstrategi (8,9) findes ingen studier publiceret på heste, som har kunnet påvise en sammenhæng mellem udskillelse af strongylideæg og sundhedstilstand, produktionseffektivitet og præstationsparametre (10). 3

4 Infektion med bændelorm (Anoplocephala perfoliata) har i nogle studier haft en korrelation til spasmodisk kolik og ileumforstoppelse (11,12). Litteratursøgning har ikke kunnet fremvise studier omhandlende den parasitære belastnings indflydelse på væddeløbshestes præstation eller andre hestes præstation. Dette studies formål er at undersøge om infektion med strongylider og bændelorm medfører nedsat præstation på travheste i løb. Materiale og metoder Patientmateriale Gødningsprøver blev udtaget i perioden 27. juli til 21. oktober 2009 fra i alt 222 travheste i professionel træning hos 21 travtrænere på Jylland og Sjælland med licens ved væddeløbsbanerne Charlottenlund Travbane/Skovbo Travbane, Jydsk Væddeløbsbane, Billund Travbane, Skive Travbane og Aalborg Væddeløbsbane. Inden prøveudtagning blev hver enkelt træner kontaktet og spurgt om de ønskede at deltage, samt om deres heste opfyldte inklusionskriterierne, som efterfølgende blev tilsendt. Prøver blev udtaget af heste, som havde en gyldig start ved deltagelse i totalisatorløb (løb med pengepræmier) og ikke prøve- eller rutineløb (kvalifikationsløb). Hver træner skulle optimalt have taget prøver af 12 heste, men havde træneren mere end 12 startheste blev hestene udvalgt tilfældigt. De udvalgte heste skulle have været i træning hos den pågældende træner siden 1. maj og have adgang til folde typiske for danske travtrænere. Hestene måtte ikke have været ormebehandlet 6 12 uger før prøveudtagningen afhængig af anvendt ormemiddel. Indsamling af gødningsprøver Gødningsprøver blev opsamlet friske fra staldboksen, pakket i plastikposer, presset tomme for luft og efterfølgende nedkølet. Dagen efter udtagelsen blev prøverne analyseret. I det omfang analyse ikke blev påbegyndt dagen efter udtagelsen, eller analysen ikke blev færdiggjort dagen efter udtagelsen, blev prøverne opbevaret i køleskab ved 5 0 C (13). 4

5 Laboratorieundersøgelser Alle gødningsprøver blev undersøgt for strongylideæg (epg) og bændelormeæg. Alle gødningsprøver med fund af 200 epg eller højere blev undersøgt ved larvedyrkning med henblik på påvisning af larver af Strongylus vulgaris. Til undersøgelse for strongylideæg er anvendt McMaster-metoden, som er en kvantitativ flotationsmetode, hvor antal parasitæg pr. gram gødning (epg) kan beregnes (14). Til undersøgelsen for bændelormeæg er anvendt beskrevet procedure (15,16). Ved fund af et eller flere bændelormeæg stilles diagnosen bændelormeinfektion. På alle gødningsprøver med 200 epg eller højere er foretaget enkeltvis larvedyrkning i gødningskultur (14). Ved mikroskopi af strongylideæg kan Strongylus vulgaris ikke skelnes fra andre strongylidearter. I en gødningskultur af frisk gødning tilsat vækstmedie klækkes strongylideæg til L1, som ved konstant stuetemperatur og korrekt fugtighed i løbet af dage udvikles til L3. Ved mikroskopi af de klækkede L3 kan de enkelte strongylidearter differentieres, herunder larver af Strongylus vulgaris (14). Løbsresultater & træningslister Løbsresultater er indhentet fra Dansk Travsports Centralforbunds hjemmeside hvor hestens placering i den start nærmest prøveudtagningen er den placering, som er anvendt i den statistiske beregning. Antal startheste i træning hos alle professionelle travtrænere på Sjælland og Jylland er optalt d. 9.februar 2010 fra træningslister på Dansk Travsports Centralforbunds hjemmeside I optællingen er medtaget alle heste med mere end 0 kr. i indtjening. Behandling af resultater Data er behandlet i en logistisk regression, hvor den afhængige variabel er placeringen 1-3, placeringen 1 5 og indtjening over kr Resultater Gødningsprøver blev udtaget af 222 heste. 9 heste udgik af undersøgelsen, idet disse 9 heste enten ikke havde deltaget i travløb i 2009, kun havde deltaget i prøveløb eller havde mere end 2 5

6 måneder fra start til tidspunktet for udtagelse af prøver. Af de resterende 213 heste er 8 heste, hvor prøverne er udtaget mellem en måned og op til 2 måneder til nærmeste start. De øvrige 205 heste havde alle en start indenfor en måned op til udtagelse af prøverne. I de statistiske beregninger er medtaget data på 213 heste. I tabel 1 er for de enkelte trænere vist dato for udtagelse af prøver, antal heste, påvisning af bændelormeæg og Strongylus vulgaris, sidste behandlingsdato samt anvendt anthelmintika. Antallet af heste udtaget fra den enkelte træner varierer fra 6 heste til 16 heste. Tabel 1. I tabellen er vist trænerstalde med dato for udtagelse af gødningsprøver, antal heste, fund af Træner bændelormeæg, fund af Strongylus vulgaris, seneste behandlingsdato og seneste anvendte anthelmintika. Udtagelsesdato Antal heste Bændelormeæg påvist Str. vulgaris påvist Sidste behandlingsdato A 29-jul apr-09? Anvendt ormemiddel B 03-aug okt. 08 Moxidectin, praziquantel C 04-aug apr-09 Moxidectin D 12-aug maj-09 Ved ikke, behandlet i 2009? E 12-aug maj 09 Ivermectin F 12-aug / Ivermectin G 12-aug / Ivermectin H 12-aug / Ivermectin I 17-aug maj-09 Ivermectin J 17-aug juni 09 Ivermectin K 18-aug 9-2 Vinter 08/09 Ved ikke, behandlet i 2009? L 18-aug juni 09 Ivermectin, pyrantel M 24-aug apr-09 Ivermectin N 24-aug maj/juni 09 Ved ikke, behandlet i 2009? O 24-aug april/maj 09 Moxidectin P 03-sep 10-1 maj-09 Ivermectin R 03-sep maj-09 Ivermectin, praziquiantel S 17-sep juli 09 Pyrantel T 17-sep 10-1 apr-09 Ivermectin U 11-okt april 09 Ivermectin W 21-okt juli 09 Ivermectin TOTAL

7 Ved behandling af de indsamlede data fandtes der ingen signifikant sammenhæng mellem sandsynligheden for placering 1-3/1 5 og alder, køn eller epg. I tabel 2 er vist antal heste opdelt efter alder fra 2 til 12 år med aldersgruppens gennemsnitlige epg. Det gennemsnitlig epg fra alle 213 heste var 319 epg, mens den indenfor de enkelte aldersgrupper varierer fra 0 til 381 epg. Tabel 2. Antal heste opdelt efter alder med angivelse af aldersgruppens gennemsnitlige epg. 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10år 11 år 12 år Antal heste heste Middel EPG epg I figur 1 er vist udskillelsen af strongylideæg målt som epg i forhold til antal heste. 20 % (43 heste) af de 213 heste udskiller 66 % af det totale antal strongylideæg, mens 30 % (64 heste) udskiller 80 % af det totale antal strongylideæg. Figur 1. Udskillelsen af strongylideæg (epg) i forhold til antal heste. 20 % (43 heste) udskiller 66 % af det totale antal epg (rød streg). 30 % (64 heste) udskiller 80 % af det totale antal epg (gul streg). Af de 213 heste var 52 hingste, 79 vallakker og 82 hopper. I tabel 3 er vist antal heste fordelt på køn og det gennemsnitlige epg for hvert køn. 7

8 Tabel 3. Udskillelsen af strongylideæg (epg) i forhold til hestens køn. Hingste Hopper Vallakker Antal heste heste % 24,4 % 38,5 % 37,0 % Middel EPG epg Behandling af data fra denne undersøgelse blandt danske travheste i professionel træning i en logistisk regression viser, at en høj udskillelse af strongylideæg (epg) ingen negativ indflydelse har på hestens præstation udtrykt ved en placering blandt de tre første, ved en placering blandt de 5 første og ved en indtjening på over kr i aktuelt travløb. I tabellerne 4, 5 og 6 er vist laveste, middel og højeste udskillelse af strongylideæg (epg) indenfor placeringsgrupperne 1 3 (blandt de 3 første i aktuelt løb) mod placering 4 0 og 1 5 mod placeringen 0 (uplaceret), samt præmiegruppen over kr mod præmiegruppen under kr Resultaterne er illustreret i figurerne 2, 3 og 4. Tabel 4. I tabellen er vist udskillelsen af strongylideæg (epg) for gruppen af heste med placering 1 3 mod gruppen af heste med placering 4 0 med angivelse af mindste epg, middel epg og højeste epg i grupperne. Placering Mindste EPG Middel EPG Højeste EPG Antal heste Tabel 5. I tabellen er vist udskillelsen af strongylideæg (epg) for gruppen af heste med placering 1 5 mod gruppen af heste med placering 0 (uplaceret) med angivelse af mindste epg, middel epg og højeste epg i grupperne. Placering Mindste EPG Middel EPG Højeste EPG Antal heste Tabel 6. I tabellen er vist udskillelsen af strongylideæg (epg) for gruppen af heste med indtjening på kr mod gruppen af heste med indtjening under kr med angivelse af mindste epg, middel epg og højeste epg i grupperne. 8

9 Indtjening Mindste EPG Middel EPG Højeste EPG Antal heste kr < kr Figur 2. I figuren er vist udskillelsen af strongylideæg (epg) for gruppen af heste med placering 1 3 (gennemsnitlig epg = 432) mod gruppen af heste med placering 4 0 (gennemsnitlig epg = 256). Figur 3. I figuren er vist udskillelsen af strongylideæg (epg) for gruppen af heste med placering 1 5 (gennemsnitlig epg = 389) mod gruppen af heste med placering 0 (gennemsnitlig epg = 222). 9

10 Figur 4. I figuren er vist udskillelsen af strongylideæg (epg) for gruppen af heste med indtjening i aktuel løb på kr (gennemsnitlig epg = 416) mod gruppen af heste med indtjening under kr (gennemsnitlig epg = 282). Som vist i tabel 1 er der ud af undersøgelsens 213 heste påvist bændelormeæg i gødningsprøver fra 18 heste fordelt på 11 ud af 21 trænerstalde, mens der efter larvedyrkning er fundet Strongylus vulgaris hos 17 heste fordelt på 12 ud af 21 trænerstalde. Det fundne antal heste med bændelormeæg og Strongylus vulgaris er ikke tilstrækkelig til, at statistiske analyser har kunnet gennemføres. Diskussion Populationen Antallet af startheste i professionel træning på Sjælland og Jylland er opgjort d. 9.februar 2010 til 590 heste med mere end 0 kr. i indtjening. Blandt de 590 heste er heste, som ikke deltager i løb på grund af rekonvalescens efter skader eller optræning efter træningsfrihed af anden årsag. Ligeledes er det ikke alle hestene, som opfylder kriterierne for at indgå i undersøgelsen, herunder at have været i træning hos den pågældende træner siden 1. maj, have adgang til folde og ikke have været ormebehandlet de foregående 6-12 uger afhængig af anvendt ormemiddel % af det samlede antal startheste skønnes ikke at opfylde kriterierne for at indgå i undersøgelsen, hvorved den skønnede totale population af startheste i træning hos professionelle travtrænere i 10

11 Danmark på optællingsdagen med samme inklusionskriterier, som hestene i undersøgelsen, antages at være 443 heste (590 heste 25 % = 443 heste). De i denne undersøgelse indgåede 213 heste antages således at udgøre 48 % (213:443 = 48 %) af den samlede population af startheste i professionel træning. Antallet af heste i professionel træning på Sjælland og Jylland kan have været højere i perioden, hvor prøverne blev udtaget. Antages antallet at have været 700 heste i stedet for 590 heste vil den skønnede totale population være 525 heste (700 heste 25 % = 525 heste). Undersøgelsens 213 heste vil i dette eksempel udgøre 40 % (213:525 = 40 %) af den samlede population. Det er således en meget stor del af den samlede population, som indgår i denne undersøgelse, idet der er udtaget prøver af mere end 40 % af den samlede population, hvilket underbygger validiteten af den beregnede statistik og de heraf afledte konklusioner. Egg Reappearence Period Egg Reappearence Period (ERP) er den tid der går fra behandling med et ormemiddel indtil nye voksne parasitter er etableret i tarmkanalen og parasitæg kan påvises i en gødningsprøve (17). ERP er forskellig for de forskellige farmakologisk aktive stoffer i de anvendte ormemidler (18,19). Efter behandling med moxidectin er ERP uger, mens ERP er 6 8 uger for ivermectin (18,19). Inden gødningsprøver blev udtaget i den enkelte trænerstald blev træneren spurgt om dato for sidste ormebehandling og anvendt anthelmintika. For at kunne inkluderes i studiet måtte gødningsprøver fra hestene ikke have været udtaget indenfor ERP for det i stalden anvendte anthelmintika. Er gødningsprøver udtaget indenfor det aktuelle anthelmintikas ERP vil den enkelte hests ægudskillelse være minimal eller ikke målelig og kunne derfor være en væsentlig fejlkilde i dette studie. Et antal trænerstalde kunne ikke indgå i studiet, da staldenes heste indenfor de sidste 12 uger havde været behandlet med anthelmintika. Af tabel 1 fremgår anvendt anthelmintika og sidste behandlingsdato i 18 af 21 deltagende trænerstalde, hvilket viser at gødningsprøver er taget udenfor ERP i de 18 trænerstalde. I 3 trænerstalde er oplysninger ufuldstændige, men efter oplysning fra de enkelte trænere er ormebehandling foretaget mindst 12 uger før prøveudtagning. 11

12 Resultatet af dette studie viser ingen sammenhæng mellem høj udskillelse af strongylideæg og nedsat præstation, hvilket sandsynliggør at prøveudtagelsen har været udenfor de anvendte anthelmintika s ERP. Cyklus for strongylider Formålet med denne undersøgelse har været at påvise en sammenhæng mellem en høj udskillelse af strongylideæg og nedsat præstation hos travheste, og derved påvise den ægudskillelse og dermed den behandlingsgrænse (cut-off), som medfører nedsat præstation. Der er i dette studie ikke påvist signifikant sammenhæng mellem høj epg og nedsat præstation, altså en travhests udskillelse af strongylideæg har ikke nogen negativ indflydelse på dens præstation. Det er væsentligt at pointere, at heste med klinisk parasitær sygdom ikke er med i studiet, da disse heste som følge af sygdom ikke kan præstere optimalt og derved ikke deltager i væddeløb. Ved McMaster-teknikken påvises strongylideæg, men der kan ikke direkte skelnes mellem æg fra store strongylider (Strongylus vulgaris, Strongylus edentatus, Strongylus equinus) og æg fra de små strongylider også benævnt cyathostomer. Først efter larvedyrkning kan de store strongylider skelnes fra cyathostomer (14,17). Selvom der er fundet Strongylus vulgaris i prøver fra 17 heste i undersøgelsen er langt den overvejende del af de i undersøgelsen fundne strongylideæg fra cyathostomer. Desuden er det ved McMaster-metoden fundne epg ikke korreleret til antal voksen kønsmodne strongylider i værtsdyret og er ikke præcis til at forudse til klinisk sygdom (6). De store strongyliders infektive larver har omfattende migrering i værten med stor vævsskade til følge (20). Infektive larver af cyathostomer forårsager væsentlig mindre vævsskade, idet de kun penetrerer tarmslimhinden i caecum og colon, hvor de alene har en cyklus med dannelse af fibrøse cyster i mucosa og submucosa, inden larverne migrerer tilbage til tarmlumen (20,21). Den patogene effekt skyldes optagne cyathostomlarvers invasion af slimhinden i colon og caecum, samt de færdigudviklede larvers migrering fra slimhinde til tarmlumen (20,21). I tarmlumen færdigudvikles larverne til kønsmodne ægproducerende cyathostomer. Voksne cyathostomer lever ved og ikke hæftet til slimhinden i caecum og colon og lever mest af organisk materiale fra tarmindholdet (22). De voksne cyathostomer medfører ingen eller kun minimal skade på 12

13 værtsdyret og er kun sjældent årsag til kliniske symptomer, også selvom et antal på voksne cythostomer er almindelige i tarmlumen hos en hest (23). Epidemiologi Temperatur og fugtighed er væsentlig for udvikling af strongylideæg til infektive larver (L3) uden for værtsdyret. Ved danske sommertemperaturer er udviklingen meget hurtig og et stort antal infektive L3 kan på kort tid udvikles i græsset, men når temperaturen kommer ned under 10 o C, som i vinterhalvåret i tempererede klimazoner, er aktiviteten af L3 næsten ophørt, hvorfor smitte på inficerede folde i vinterhalvåret er ganske minimal (3). Ligeledes medfører høj fugtighed stor aktivitet af L3 og hurtig død, modsat lav fugtighed som medfører at L3 har lav aktivitet og lang overlevelse (22). Staldsmitte med strongylidelarver er under praktiske staldforhold ikke forekommende. Selv ved udmugning en gang ugentlig er det for kort tid til at strongylideæg kan gennemføre en udvikling til infektive L3. Desuden er fugtigheden i en halmmadras for lav til, at strongylideæg kan udvikles til infektive L3. Høj fugtighed i en stald er ofte med en høj koncentration af urinstof, hvilket nedbrydes til ammoniak, som er toxisk for strongylidelarver (22). Smitte med strongylidelarver sker under praktiske forhold udelukkende på marker med græs (22). En græsmark er ikke jævnt inficeret med L3. Tæt ved områder med højt græs med gødning er antallet af infektive L3 meget højt, mens antallet af infektive L3 i områder med det korte græs er lavt (22). Mange faktorer influerer på smittepresset på en græsmark, især belægningsgrad, foldskifte, tilførsel af kunstgødning, kvalitet af græsset m.m. Er belægningsgraden høj tvinges hesten til at græsse tæt til gødningsområderne med det høje vraggræs med det store antal infektive L3 (22). Danske væddeløbsheste er på fold nogle timer dagligt året rundt. Hos de fleste travtrænere er det mange heste samtidig på permanente folde med mindre arealer med græs eller sand- og jordfolde uden tilstrækkelig fugtighed til at udvikling af L3 kan foregå (22). Væddeløbsheste fodres på stald med den fulde ration foder, som kræves til det arbejde de udfører. Græs er altså ingen fodringsmæssig nødvendighed for væddeløbshestene, hvorfor danske væddeløbsheste ikke tvinges til at græsse tæt til gødningsområderne i foldene, og som følge heraf bliver de ikke udsat for et stort smittepres af infektive strongylidelarver. 13

14 Det er en væsentlig årsag til det fundne resultat i denne undersøgelse. Immunitet mod cyathostomer Nyere forskning har vist, at ormebyrder kan modulere immunresponset og minimere manifestationer af allergiske og autoimmunt betingede sygdomme, hvilket kunne tyde på at immunforsvaret afhænger af tilstedeværelsen af parasitter i tarmen. Fjernes ormene forstyrres en vært parasit balance. Måske har moderate ormebyrder en positiv effekt på værtsdyrets sundhed (Nielsen, M.K., pers. med.). I en halvsøskende familie med høj prævalens af Recurrent Airway Obstruction (RAO) viste et studie, at hestene med RAO var associeret med resistens overfor strongylideinfektioner målt ved lavere udskillelse af strongylideæg sammenlignet med ikke RAOafficerede medlemmer af familien og raske alders matchede foldkammerater af anden afstamning (24). Heste erhverver en naturlig, inkomplet immunitet mod cyathostomer (25). Immunitet er af vigtighed for den enkelte kønsmodne parasits ægproduktion. Hos ungheste udskiller det samme antal cyathostomer flere æg end et tilsvarende antal cyathostomer hos ældre heste, hvilket skyldes udvikling af immunitet hos den ældre hest (25,26). Ligeledes er det velkendt, at der er stor forskel på de enkelte hestes ægudskillelse under samme anthelmintiske behandlingsstrategi. I en population findes et mindre antal heste, som med samme smittepres har en meget stor udskillelse af cyathostomæg, ligesåvel som der i den samme population findes heste som vedbliver at have en meget lav udskillelse selv ved gentagne undersøgelser (2,27,28,29). Et andet forhold er at væddeløbshestes immunforsvar er svagere. Individer i meget hård træning har nedsat immunforsvar og får ofte virusinfektioner med nedsat præstation til følge, hvilket er velkendt hos humane eliteidrætsudøvere, som eksempelvis udøvere af maraton, triathlon og langrend. Tilsvarende ses også hos væddeløbsheste, hvor virusinfektioner kan medføre nedsat præstation i kortere eller længere perioder. Nedsat immunforsvar kan ændre balancen mellem de voksne strongylider i hestens tarm og værtsdyret, således at delvis inhiberede voksne strongylider ved nedsat immunforsvar ved værtsdyret øger udskillelsen af æg, og derved kan der hos disse heste påvises forhøjet ægudskillelse. Den forhøjede ægudskillelse skyldes ikke et øget antal voksne strongylider, men alene at de allerede tilstedeværende strongylider har øget deres ægproduktion. 14

15 Høje epg hos væddeløbsheste skyldes derfor ikke nødvendigvis en infektion med mange kønsmodne strongylider, men er sandsynligvis en infektion med relativ få strongylider med en høj ægproduktion, hvilket dette studie bekræfter. Strongylus vulgaris De vandrende larver af Strongylus vulgaris forårsager stor vævsskade i hestens organer, mens de voksne kønsmodne Strongylus vulgaris er hæmatofage parasitter, der suger sig fast på slimhinden og fortærer små vævsklumper (30). I dette studie var antallet af heste med Strongylus vulgaris ikke tilstrækkelig til at statistiske analyser kan beregnes, men det må antages at infektion med Strongylus vulgaris ikke har indflydelse på hestenes præstation, da det formodentlig har været en lavgradig infektion med Strongylus vulgaris. Heste med klinisk sygdom som følge af Strongylus vulgaris vil ikke kunne deltage i væddeløb og er derfor ikke med i dette studie. Efter larvedyrkning blev Strongylus vulgaris påvist hos 17 heste ud af studiets 213 heste fordelt på 12 ud af 21 trænerstalde. En tidligere dansk undersøgelse har efter poolede larvedyrkninger af gødningsprøver med positivt fund af strongylideæg påvist forekomst af Strongylus vulgaris i 20 % af de undersøgte besætninger (31). I dette studie er påvist Strongylus vulgaris i 57 % af trænerstaldene efter larvedyrkning af alle enkeltprøver med 200 epg, hvilket er væsentlig over den tidligere påviste forekomst. Prepatenstiden for Strongylus vulgaris er mindst 6 måneder. I et studie med larvicid behandling (ivermectin) gentaget 4 gange hver 4. uge blev Strongylus vulgaris elimineret fra et hestehold (32). I de fleste eller næsten alle trænerstalde anvendes først og fremmest macrocykliske lactoner flere gange årligt. Det er derfor overraskende, at Strongylus vulgaris findes i 57 % af alle trænerstalde på Sjælland og Jylland, når hyppig behandling med et larvicid anthelmintika skulle være effektivt til at minimere forekomsten af Strongylus vulgaris i et hestehold. Kommende undersøgelser bør undersøge udbredelsen af Strongylus vulgaris i Danmark, samt undersøge Strongylus vulgaris for resistens overfor macrocykliske lactoner i de pågældende hestehold. 15

16 Cut-off Anthelmintisk behandling har i Danmark siden 1999 været behandling af alle heste i en gruppe af heste baseret på en årlig undersøgelse af gødningsprøver fra alle heste eller stikprøvevis udtagelse fra enkelte heste i gruppen. Behandling har fundet sted ved påvisning af strongylideæg (epg) over en fastlagt grænseværdi kaldet cut-off. Forskellige undersøgelser har vurderet cut-off meget forskelligt. En rundspørge til syv parasitologer viste anthelmintisk behandling mod cyathostomer fra no cut-off til 500 epg hos enkeltdyr (6). I andre undersøgelser har været anvendt cut-off for behandling ved udskillelse af 200 epg (2), mens en dansk spørgeskemaundersøgelse til hestedyrlæger viste cut-off varierende fra 20 til 500 epg ved de danske hestedyrlægers anbefaling af behandling (7). Cut-off værdier er således valgt mere ud fra at behandle de heste i populationen, som har den høje ægudskillelse, og hvor behandling medvirker til at nedsætte smittepresset på markerne, end at der findes videnskabelige undersøgelser som beviser at høje epg har sammenhæng med klinisk eller subklinisk sygdom (33). Dette studie har ikke vist en sammenhæng mellem høj ægudskillelse og nedsat præstation hos travheste i løb, hvorfor den cut off som medfører nedsat præstation ikke kan fastlægges. Parasitær overvågning af danske travheste Dette studie er grundlaget for udarbejdelsen af et parasitært overvågningsprogram, som vil kunne nedsætte anvendelsen af anthelmintika (22,34). Alle heste undersøges passende tid efter sidste ormebehandling afhængig af tidligere anvendt anthelmintika og inddeles i grupper efter deres ægudskillelse. Anthelmintisk behandling foretages individuelt efter inddelingen i grupperne med behandlingsfrekvens afhængig af valgt anthelmintika, som samtidig er undersøgt for resistens i den aktuelle besætning. Behandling foretages udelukkende på strategiske tidspunkter, hvor ægudskillelsen er høj, d.v.s. i sommerhalvåret i tempererede klimazoner og uden behandling i vinterhalvåret (22,34). Et parasitært overvågningsprogram til danske væddeløbsheste er vist i Tabel 7. Ved udtagelse af gødningsprøver i trænerstaldene skal prøver tages af alle heste, også ikke startheste, netop for at finde de heste som har klinisk eller subklinisk parasitær sygdom. 16

17 Indførsel af et parasitært overvågningsprogram vil have flere fordele. Indførelse af programmet vil optimere og nedsætte anvendelse af anthelmintika markant og derved medvirke til at forebygge anthelmintikaresistens. Programmet vil derudover medvirke til at modvirke klinisk sygdom, øge det parasitære refugia (29), nedsætte smittepresset på de aktuelle folde og vise trænerstaldens parasitære status. Undersøgelse for anthelmintikaresistens i det enkelte hestehold vil medføre, at kun det anthelmintika, som har fuld effekt anvendes i det aktuelle hestehold. Undersøgelse for anthelmintikaresistens anbefales i et studie foretaget på heste med over 200 epg (22), mens en dansk undersøgelse anbefaler resistensundersøgelse på heste med over epg (17). I dette studie udskiller 7 heste over epg, mens 15 heste eller 7 % af undersøgelsens 213 heste udskiller over epg. Med baggrund i resultaterne fra denne undersøgelse anbefales resistensundersøgelse udført på alle heste med en ægudskillelse på over epg. Tabel 7. Parasitært overvågningsprogram til danske væddeløbsheste. 1) Gødningsprøve af alle heste en gang årligt i juli september a. Gødningsprøver undersøges for strongylideæg, bændelormeæg og Strongylus vulgaris 2) Resistensundersøgelse af anvendt anthelmintika 3) Gruppering efter epg: a. Lav udskillere: < 400 epg b. Middel udskillere: epg c. Høj udskillere: > epg 4) Behandling foretages af: a. Heste med > epg b. Heste med Strongylus vulgaris påvist ved larvedyrkning c. Heste med bændelormeæg påvist 17

18 Konklusion Formålet med dette studie har været, at påvise om travhestes præstation målt som placering og vunden præmie ved deltagelse i travløb påvirkedes negativt af hestenes parasitære belastning målt som udskillelse af strongylideæg (epg), bændelormeæg og Strongylus vulgaris. Konklusionen er, at travhestes udskillelse af strongylideæg ikke har negativ indflydelse på deres placering blandt de bedst placerede i aktuelt travløb. Årsagerne hertil skal findes i strongylidernes, og især cyathostomernes, stadig ikke fuldt afklarede epidemiologi og ikke klarlagte relationer mellem værtsdyret og cyathostomer, herunder specielt værtsdyrets immunitet mod cyathostomer. Undersøgelsens resultat bør medføre ændret strategi ved behandling af strongylideinfektioner af ikke kun danske travheste i professionel træning, men også af andre konkurrenceheste med opstaldningsforhold og adgang til folde sammenlignelige med forholdene i denne undersøgelse, ikke kun under danske forhold, men også for konkurrenceheste i resten af verden. Implementering af et parasitært overvågningsprogram med gødningsprøver udtaget fra alle heste i stalden med inddeling af hestene i lav udskillere (< 400 epg), middel udskillere ( epg) og høj udskillere (> epg), med individuel behandling af høj udskillere og heste med Strongylus vulgaris påvist efter larvedyrkning med anthelmintika afprøvet for resistens i den enkelte besætning, samt behandling på årstider med høj ægudskillelse vil medføre væsentlig nedsat anvendelse af anthelmintika, og derved indirekte medføre at udvikling af anthelmintikaresistens forsinkes eller i bedste fald elimineres. Litteraturliste: 1. Love, S., Murphy, D., Mellor, D. Pathogenicity of cyathostome infection. Veterinary Parasitology. 85, 1999, s Nielsen, M.K., Haaning, N.,Olsen, N.S. Strongyle egg shedding consistency in horses on farms using selective therapy in Denmark. Veterinary Parasitology. 135, 2006, s Nielsen, M.K., Kaplan, R., Thamsborg, S., Monrad, J., Olsen, S.N. Climatic influences on development and survival of free-living stages of equine strongyles: Implications for worm control strategies and managing anthelmentic resistance. Veterinary Journal. 174, 2007, s

19 4. Traversa, D., Milillo, P., Von Samson Himmelsjerna, G., Schurmann, S., Perrucci, S., Frangipane, A., Demeler, J. Field survey on the efficacy of four anthelmentic drugs against horse cyathostomin infection in Europe. AAEP Proceedings. 55, 2009, s Von Samson Himmelstjerna, G., Fritzen, B., Demler, J., Schurmann, S., Rohn, K., Schneider, T., Epe, C. Cases of reduced cyahostomin egg-reappearence period and failure of Parascaris equorum egg count reduction following ivermectin treatment as well as survey on pyrantel efficacy on German horse farms. Veterinary Parasitology. 144, 2007, s Uhlinger, C.A. Uses of fecal egg count data in equine practice. Comp. Cont. Ed. Prac. Vet. 15, 1993, s Nielsen, M.K., Monrad, J., Olsen, S.N. Prescription - only anthelmentics - A questionaire of strategies for surveillence of equine strongyles in Denmark. Veterinary Parasitology. 135, 2006, s Uhlinger, C.A. Effects of three anthelmintic schedules on the incidens of colic in horses. Equine vet. J. 22,, 22, 1990, s Hillyer, M.H., Taylor, F.G.R., Proudman, C.J., Edwards, G.B., Smith, J.E., French, N.P. Case control study to identify risk factors for simple colonic obstruction and distension colic in horses. Equine vet. J. 34, 2002, s Brady, H.A., Nichols, W.T. Drug resistance in equine parasites: An emerging global problem. Jounal of Equine Veterinary Science. 5, 2009, s Proudman, C.J., Edwards, G.B. Are tapeworms associated with equine colic? A case control study. Equine vet. J. 25, 1993, s Proudman, C.J., French, N.P., Trees, A.J. Tapeworm infection is a significant risk factor in spasmodic colic and ileal impaction colic in horses. Equine vet. J. 30, 1998, s Nielsen, M.K., Vidyashankar, A.N., Andersen, U.V., DeLisi, K., Pilegaard, K., Kaplan, R.M. Effects of fecal collection and storage factors on strongylid egg counts in horses. Veterinary Parasitology. 167, 2010, s Monrad, J., Bjørn, H., Craven, J., Pearman, M., Eiersted, L. Parasitologisk diagnostik i stordyrspraksis. Dansk Veterinærtidsskrift. 82, 1999, s

20 15. Nilsson, O., Ljungström, B.L., Höglund, J., Lundquist, H., Uggla, A. Anoplocephala perfoliata in horses in Sweden: prevalence, infection levels and intestinal lesions. Acta vet. scan. 36, 1995, s Beroza, G.A., Marcus, L.C., Williams, R., Bauer, S.M. Laboratory diagnosis of Anaplocephala perfoliata infection in horses. Proc. Am. Ass. Equine Prac. 1986, s Larsen, M. L. Ivermectins effekt mod hestens nematoder under danske forhold. Veterinært speciale Februar DiPetro, J.A., Hutchens, D.E., Lock, T.F., Walker, K., Paul, A.J., Shipley, C., Rulli, D. Clinical trial of moxidectin oral gel in horses. Veterinary Parasitology. 72, 1997, s Jacobs, D.E.,Hutchinson, M.J., Parker, L., Gibbons, L.M. Equine cyathostome infection: Suppression of faecal egg output with moxidectin. Vet. Rec. 137, 1995, s Thamsborg, S.M., Leifsson, P.S., Grøndahl, C., Larsen, M., Nansen, P. Impact of mixed strongyle infections in foals after 1 month on pasture. Equine vet. J. 30, 1998, s Murphy, D., Love, S. The patogenic effects of experimental cyathostome infections in ponies. Veterinary Parasitology. 70, 1997, s Reinemeyer, C.R. Controlling strongyle parasites of horses: A mandate for change. AAEP Proceedings. 55, 2009, s Uhlinger, C.A. Equine small strongyles: Epidemilogy, pathology and control. Comp. Cont. Ed. Prac. Vet. 13, 1991, s Neuhaus, S.; Bruendler, P.; Frey, C.F.; Gottstein, B.; Doherr, M.G.; Gerber, V. Increased parasite resistance and recurrent airway obstruction in horses of a high-prevalence family. J. vet. intern. med. 24, 2010, s Love, S., Duncan, J.L. The development of naturally aquired cytostome infection in ponies. Veterinary Parasitology. 44, 1992, s Fritzen, B., Rhn, K., Schneider, T, Von Samson-Himmelsjerna, G. Endoparsite control management on horse farms - lessons from prevalence and questionaire data. Equine vet. J. 42, 2010, s Lloyd, S. Effects of previous control programmes on the proportion of horses shedding small numbers of strongyle-type eggs. Veterinary Record. 164, 2009, s

Undersøgelse af effekten af selektiv terapi mod hestens endoparasitter

Undersøgelse af effekten af selektiv terapi mod hestens endoparasitter Undersøgelse af effekten af selektiv terapi mod hestens endoparasitter Forslag til justering af nuværende strategi i praksis Rapport udarbejdet af: Dyrlæge Mette Uldahl Vejle Hestepraksis Fasanvej 12 712

Læs mere

IVERMECTINS EFFEKT MOD HESTENS

IVERMECTINS EFFEKT MOD HESTENS DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET IVERMECTINSEFFEKTMODHESTENS NEMATODERUNDERDANSKEFORHOLD Afleveret20.februar2009 Vejleder:MartinKrarupNielsen,dyrlæge,PhD

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Leverbylder hos slagtekalve

Leverbylder hos slagtekalve Leverbylder hos slagtekalve Rapport nr. 96 Forfattere Anne Mette Kjeldsen, Dorte Bossen og Irene Fisker. Bidrag fra Martin Steffensen, Steffen Juul Høgild, Poul Vestergaard og Flemming Skjøth. Mogens Vestergaard,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Skattereglernes ABC. Væddeløbsstalde:

Skattereglernes ABC. Væddeløbsstalde: Skattereglernes ABC I april 2011 lykkedes det at få Skatteministeriet til at erkende, at skattereglerne for væddeløbsstalde og stutterier var for stramt administreret af SKAT. Det resulterede i et ministerielt

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR

DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR DANSK HESTEVÆDDELØB FÆLLESSKAB ØKONOMI KULTUR En stærk SPORT Dansk hestevæddeløbs historie begynder i 1770. Her starter de første heste i et organiseret væddeløb på Københavns Fælled. Siden har sporten

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

www.vet.bayer.dk Har min kat orm?

www.vet.bayer.dk Har min kat orm? www.vet.bayer.dk? Orm er hyppige parasitter hos katte! Næsten alle katte kommer på et tidspunkt i kontakt med orm. Katte, der lever ude, får ofte orm, og på et givet tidspunkt vil mere end halvdelen af

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Lis Olesen, dyrlæge LVK Fjerkræ

Lis Olesen, dyrlæge LVK Fjerkræ Lis Olesen, dyrlæge LVK Fjerkræ Mit oplæg:! Udenlandsk forældredyrsproduktion i Østrig, Schweiz og Tyskland! Sygdomsmæssige forhold hos økologiske forældredyr med økologiske konsumægshøner som sammenligningsgrundlag!

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

TravkalenderTravkalender

TravkalenderTravkalender Propositioner maj/juni Løbsdage i maj og juni Startmeldingsdatoer til løb i maj og juni Maj: Torsdag 1. Nykøbing kl. 18.30 Fredag 2. Odense kl. 17.45 Lørdag 3. Bornholm kl. 13.00 Søndag 4. Lunden kl. 13.15

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Handelsundersøgelse/ forsikringsundersøgelse på klinik/hospital

Handelsundersøgelse/ forsikringsundersøgelse på klinik/hospital Handelsundersøgelse/ forsikringsundersøgelse på klinik/hospital Dyrlægefaglig dag Vingsted Centret, oktober 2011 v/dyrlæge Jon Vedding Nielsen, fagdyrlæge i sygdomme vedr. heste Invitationen: Handelsundersøgelse

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

FSC IV Rapport nr. 250 Uge 35, 2012

FSC IV Rapport nr. 250 Uge 35, 2012 FSC IV Rapport nr. 250 Uge 35, 2012 FDB Analyse Lars Aarup Analysechef la@fdb.dk Mobil: 30 91 92 66 Erhard Nielsen Analytiker en@fdb.dk Mobil: 30 91 92 59 Thomas S. Pedersen Presse- og analysemedarbejder

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og Hvordan kan vi dokumentere, at det vi laver virker? - Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er blevet en magtfaktor. Af Susanne Bargmann og Laura Tang Jensby Hverdagen for terapeuter

Læs mere

MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE

MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE MEDDELELSE NR. 1017 Det lykkedes ikke at sanere en PRRSV-positiv besætning for PRRSV ved hjælp af en

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse Frugt og grønt: Historisk Lang interesse (epidemiologiske

Læs mere

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk 2 Effektiviseringsgevinsterne, kort fortalt 1. Forbedret økonomisk styringskapacitet

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet

Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet 1 Bilag Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet Jensen, Børge og Zøllner, Lilian 1. Indledning Internettet rummer store muligheder for indhentning af information om alle livets

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

SPLITMALKNING AF NYFØDTE PATTEGRISE

SPLITMALKNING AF NYFØDTE PATTEGRISE Støttet af: SPLITMALKNING AF NYFØDTE PATTEGRISE MEDDELELSE NR. 988 & European Agricultural Fund for Rural Development Splitmalkning for råmælk er afprøvet i to besætninger. Grise født om natten blev splitmalket

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

KLAMYDIA HOS SØER. Sørup Herregård. 27. januar 2015. Dyrlæge Flemming Thorup. Ø-vet s årsmøde.

KLAMYDIA HOS SØER. Sørup Herregård. 27. januar 2015. Dyrlæge Flemming Thorup. Ø-vet s årsmøde. KLAMYDIA HOS SØER Dyrlæge Flemming Thorup Ø-vet s årsmøde. Sørup Herregård. 27. januar 2015 okt. 94-95 apr. 95-96 okt. 95-96 apr. 96-97 okt. 96-97 apr. 97-98 okt. 97-98 apr. 98-99 okt. 98-99 apr. 99-2000

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Travkalender. Travkalender. Propositioner marts/april. Løbsdage i marts og april. Startmeldingsdatoer til løb i marts og april

Travkalender. Travkalender. Propositioner marts/april. Løbsdage i marts og april. Startmeldingsdatoer til løb i marts og april Propositioner marts/april Løbsdage i marts og april Startmeldingsdatoer til løb i marts og april Marts: Søndag 3. Aalborg kl. 13.15 Onsdag 6. Lunden kl. 15.15 Søndag 10. Aarhus kl. 13.15 Mandag 11. Skive

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Case studie. Fodringsforsøg. Skravad Mølle Dambrug

Case studie. Fodringsforsøg. Skravad Mølle Dambrug Case studie Fodringsforsøg på Skravad Mølle Dambrug Vækst og foderudnyttelse hos økologiske regnbueørreder fodret med 2 typer fiskefoder til økologisk opdræt af Alfred Jokumsen og Villy Juul Larsen 0 Summary

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

- Fårehunde har en signifikant større risiko for at få konstateret en infektion i forhold til familiehunde

- Fårehunde har en signifikant større risiko for at få konstateret en infektion i forhold til familiehunde ORIGINALARTIKEL Summary A cross sectional prevalence study of canine helminthoses in the Faroe Islands has not been described previously. In the present survey dog owners were approached through a clinic

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 28. JANUAR 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 På baggrund af 4. følgegruppemøde den 19. november 2014 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen Teknisk Rapport 12-17 2001 2010 Design Reference Year for Denmark - Datasæt til teknisk dimensionering, udarbejdet under EUDPprojektet Solar Resource Assesment in Denmark for parametrene globalstråling,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Store Praksisdag 2014

Store Praksisdag 2014 Store Praksisdag 2014 Anne Heurlin Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, Klinik 2 Roskilde Bernadette Buhl-Nielsen Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, klinik for psykoterapi, Roskilde Kontroverser Er det vigtigt

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand

... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand ... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand Henrik Højgaard Rasmussen Overlæge Ph.d Leder af Center for Ernæring og Tarmsygdomme CET Medicinsk Gastroenterologisk afdeling Aalborg Universitetshospital

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST

BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST MEDDELELSE NR. 1022 Der var meget lidt genetisk variation blandt de PRRS-virus, som kunne isoleres i 3 danske besætninger i løbet af 6-11

Læs mere

www.cavalierklubben.dk Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel

www.cavalierklubben.dk Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel Generalforsamling i Cavalierklubben den 27. April 2014 27. April 2014 Agenda Hvad er de gældende avlsrestriktioner for Cavalieren i DKK? Hvilke

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

En innovativ nyhed til osteoarthritis

En innovativ nyhed til osteoarthritis En innovativ nyhed til osteoarthritis Osteoarthritis, en kompleks lidelse: Forskellige løsninger til hvert stadie. Præklinisk Fase Subklinisk Fase idlig Klinisk Fase Sen Klinisk Fase Symptomernes intensitet

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid. Seniorforsker Karen Albertsen

Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid. Seniorforsker Karen Albertsen Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid Seniorforsker Karen Albertsen Indflydelse på arbejdstiden Indflydelse, kontrol, fleksibilitet

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere