LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL NR ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2014 - NR. 2-46. ÅRGANG"

Transkript

1 Juniorstander Besøg GS på FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL NR ÅRGANG

2 tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten tlf HUSK! Deadline d. 31. august 2014 Har du ideer, har du stof, vil du være med til at lave et sjovere blad - så send dine bidrag til bladets redaktion, via mail eller med almindelig post.. Jo før jo bedre! Klubhus Ulsnæs, Gråsten Formand Lars Chresten Møller Højmark 29, Rinkenæs,6300 Gråsten / Kasserer Bent Brüning Mølmark 11, 6310 Broager / Sekretær Bent Rasmussen Egernvej 6, 6300 Gråsten Broudvalg Ole Rieck Sletmarken 12, 6310 Broager / Sejladsudvalg Stig Nissen Sletmarken 49, 6310 Broager / Juniorudvalg Henrik Markussen Havnevej 19, 6320 Egernsund Pladsudvalg Egon Rerup Ahlmannsvej 35, 6300 Gråsten / Klubhusudvalg Frede Nielsen (Smudi) Pileløkke 20, 6310 Broager Haludvalg Jørgen Sommer Brinken 7, 6300 Graåsten Programudvalg Poul Erik Petersen Grønningen 20, 6340 Kruså / Festudvalg Henrik Kjær Møllegade 11, 6310 Broager Suppleant Peter Øland Nalmadebro 28, Gråsten / Havnemester Frede Schmidt Teglparken 52, 6320 Egernsund / Webmaster Frank Jessen Gl.Færgevej 70, 6300 Gråsten / Klubmåler Peter Moisen Skovgade, 6320 Egernsund Redaktør Ulla Frank Rerup Ahlmannsvej 35, 6300 Gråsten /

3 Kom ind til en Blå time og få overblik over dine muligheder Jernbanesti Sønderborg SØSPORT og FISKERIARTIKLER Erik Brag Sundgade Sønderborg. Tlf. /fax Gråsten Boghandel Ulsnæscentret 6300 Gråsten Telefon Fax BHJ - globale muligheder Ingredienser i verdensklasse BHJ er den førende internationale leverandør af ingredienser og kødråvarer til fødevare-, dyrefoder- og farmaci-industrien. Over 90% af omsætningen skabes på verdensplan, med 14 datterselskaber og 60 distributører fordelt over hele verden. Se mere på bhj.com - when you are looking for real value BHJ A/S Ulsnæs 33 DK-6300 Gråsten 3

4 Ihr Folkeboot-Partner im Norden Im nassen Element trocken bleiben! Am Industriehafen 4 D Flensburg Tel. +49 (0) Fax +49 (0) mo - fr sa Beratung ist Me(e)hr-wert! Flensburger Yacht-Service Ihr kompetenter Yachtausrüster von A - Z: Wir haben für Sie: All-Wetter-Bekleidung Neoprenanzüge Ölzeug Schuhe, Gummi- und Seestiefel Schwimmwesten Und für Ihr Boot: Bootsfarben, -lacke und Malerzubehör Beschläge und Blöcke Epoxy Reparaturspachtel Reinigungsmittel rund ums Boot Motorenzubehör Tauwerk Zeising 4

5 Formandens side Tak for en veloverstået generalforsamling og tak for endnu en gang en massiv støtte bag bestyrelsens arbejde i det forløbne år. Bestyrelsen gør en stor indsats for at finde den bedste vej frem for klubben dvs. den vej, der på bedste måde tilgodeser vores vedtægter og regelsæt, vort sammenhold og ikke mindst klubbens sunde udvikling med nye tiltag og fornyelser. Desværre er der stadig tvivlere i vores klub, men heldigvis så få, så de kan tælles på en hånd. Der skal være plads til tvivlere alle steder, også i GS. Tvivlere kan også bidrage positivt i en udvikling, når blot tvivlen er af en konstruktiv karakter. Alternativet til at rejse hård negativ kritik og måske sågar i strid med alle regler at få lyst til at optage en generalforsamling på sin Iphone, er at indgå i en positiv dialog med bestyrelsen og den vej igennem få luftet sin tvivl eller skepsis overfor de enkelte forslag og tiltag. Jeg vil gerne her understrege, at vi i bestyrelsen er meget imødekommende overfor de positive og konstruktive tvivlere, men at vi ikke gider bruge energi på den modsatte tvivler-type. Nu skal vi videre og dette uden en eksklusionssag, der dels har fyldt rigtig meget i klubben, dels har fyldt alt for meget i bestyrelsens arbejde. Foråret er kommet tidligt i år, hvilket som oftest også medfører et tidligere efterår. Så det er bare med at få taget fat på sejlsæson Der er flere i klubben, der har tænkt sådan. De første presenninger blev taget af primo marts og den første bundmaling blev påført medio marts. Herligt med denne forårsenergi og kriblen i fingrene for at komme i gang med båden. Vi skal videre med vores udviklingsplan med en fase 2, hvor vi skal et spadestik dybere med forundersøgelser bag et bølgebryderprojekt, således at vi kan få udarbejdet et samlet dispositionsforslag for bølgebryder, renovering af udearealer samt indførelse af mobile bådstativer. Med et dispositionsforslag i hånden kan vi igangsætte en såkaldt fundraising, hvor vi skal finde frem til eventuelle disponible midler fra fonde, der kan finansiere en del (det hele nok tvivlsomt) af vores udviklingsplan. Når vi har fået styr på økonomi og finansieringsmuligheder, vil vi fremlægge en bruttoliste (oplistning af udviklingsforslag med tilhørende økonomi og konsekvens for det enkelte medlem) på en generalforsamling (antageligt en ekstraordinær udelukkende med udviklingsplan på dagsordenen). Her skal vi i fællesskab beslutte, hvad vi ønsker at arbejde videre med og igangsætte af udførelsesarbejder. 5

6 Vi har igen i år alle meget at glæde os til. For blot at nævne noget af det så er der sejlerstævner, ikke mindst sommerlejr her i GS i juni, træningsaftener, kapsejlads, pinsetur til Mjels, et brag af en havnefest i august osv. indenfor klubfællesskabet og så lige vores egne private sommertogter til nær og fjern. Med ønske for jer alle om en rigtig god sejlsæson Lars Chresten Møller REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 24. feb Fraværende: Ulla og Egon 1. Godkendelse af referat fra møde d. 6. januar 2014 Referatet godkendt og lagt på nettet. 2. Siden sidst og indgået post v. Lars Der har været en del mailkorrespondance omkring eksklusionssagen. Indbydelse fra FLID til generalforsamling den 19. marts falder sammen med vores egen generalforsamling. Klubbens adresse er forkert anført på DS hjemmeside Bent R. beder dem korrigere. Mail med opfordring til at deltage i Friluftsrådet. 3. Økonomi v. Bent B Bent B. gennemgik det reviderede regnskab for 2013, som bestyrelsen kunne godkende. Ligeledes blev forslag til budget for 2014 gennemgået og godkendt. 4. Medlemskartotek mm. og tildeling til udvalg v. Bent R. Til kartoteket var der følgende ændringer: Indmeldelse: Aktiv A: Simon Andersen, Kruså Udmeldelse: Aktiv A: Søren Hansen, Gråsten Junior: Ditte Lindgreen, Aabenraa Rasmus Lumbye Mikkelsen, Nordborg 6

7 Du er altid velkommen til et besøg Adventure Medie - se indhold på hjemmesiden 7

8 5. Kort orientering fra udvalgene v. udvalgsformændene Henrik M.: GS står for at skulle afvikle årets kredssommerlejr den sidste weekend i juni og Henrik opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at give en hånd med, da der kommer ca. 250 deltagere inkl. forældre og søskende på klubbens område i de 3 dage, som lejren varer. Poul Erik: Vinterprogrammet er slut. Sidste sejlads med marinehjemmeværnskutteren måtte udskydes og erstatter nu den aflyste Georg Gearløs aften den 5. marts. Henrik K.: Festudvalget er fremkommet med forslag til datoer for sæsonens arrangementer. Havnefesten kan måske med fordel lægges sammen med juniorafdelingens holdsejladsstævne sidst i august. Niels: Der er kommet opslag på hjemmesiden og sejladsudvalget har indkaldt til møde. Ole: Broudvalget har også planlagt møde og der er bestilt træ til reparation af B-broen foruden, at der er bestilt materiale, så kranen kan blive repareret. Jørgen: Intet nyt fra haludvalget. Smudi: Der er givet afslag på en henvendelse om at blive medlem blot for at leje klubhuset til en konfirmationsfest. 6. Forberedelse af generalforsamlingen den 19. marts 2014 Endelig dagsorden v. Lars Afvikling og traktement Bestyrelsesforslag til videre forløb efter endeligt udfald af eksklusionssag v. Lars Bestyrelsesforslag til 2014-aktiviteter i GS-udviklingsplan v. Lars Bestyrelsesforslag til nedsættelse af et GS-medieudvalg v. Frank Dagsordenen blev nøje gennemgået og den vil blive opslået på hhv. hjemmeside og i klubhuset den 11. marts. 7. Hjemmeside og aktivitetskalender v. Frank Intet nyt. 8. Forberedelse af generalforsamlingen den 19. marts 2014 Gruppe 1 Bro/læ: Der er nu kommet tilbagemelding fra FLID på gruppens forslag til udvidelse af broanlægget og samtidig har FLID været i kontakt med de respektive myndigheder, hvor det tyder på, at forslaget med stor sandsynlighed kan blive godkendt som realiserbart. Gruppe 2 Udendørsarealer: Skitse samt tilbud foreligger til fremlæggelse på generalforsamlingen. Gruppe 3 Pladsforhold juniorer: Området indgår i gruppe 2 s forslag og vil blive koordineret med gruppe 3 og juniorafdelingen. Gruppe 4 Bådstativer: Gruppen har priser og forslag klar til fremlæggelse på generalforsamlingen. 9. Aktionsliste og status på igangsatte aktiviteter Sikker havn udviklingsprojekt i samarbejde med FLID v. Ole Ole arbejder på sagen. 10. Eventuelt Arrangement ifm. klubbens 85 års jubilæum i år er under overvejelse. Der planlægges et info-møde for nye medlemmer til afholdelse en gang i løbet af foråret. Bent Rasmussen 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 DANSK SEJLUNIONS GENERALFORSAMLING MARTS 2014 Af Lars Chresten Møller 3 bestyrelsesmedlemmer fra GS deltog i DS s generalforsamling den 29. marts på Bygholm i Horsens. GS havde fremsat forslag til ændring af DS s vedtægter (se Fanglinen blad ). Vi valgte at trække forslaget på betingelse af, at DS s bestyrelse fik et pålæg om at gå i dialog med Dansk Idræts Forbund for at få ændret uhensigtsmæssigheder i gældende vedtægter med henblik på mere indflydelse og medbestemmelse ude i klubberne. Der var hektisk debat omkring vort forslag med stor opbakning og støtte til GS. Vi kunne med største nemhed have fået vort ændringsforslag vedtaget, men hvad nytter det, hvis DIF sender DS hjem igen med vores forslag til vedtægtsændring. Så er det bedre at få startet en dialog, der i sidste ende kan føre til det ønskede mål. I det følgende kan du læse den supplerende motivering til GS s forslag, som GS afgav på DS`s generalforsamling. Her har vi de sidste par år kæmpet med en eksklusionssag, der er drevet så langt ud i det uløselige, så bestyrelsen her på vores generalforsamling den 19. marts måtte bede vores generalforsamling om et mandat til at udmelde os af DS, hvis vi ikke kan finde en for GS tilfredsstillende løsning på eksklusionssagen. Og vi fik dette mandat. 82,2 % er parate til at slippe DS. For de fleste af de sidste ca. 17 % handler det om det ubekvemme ved at slippe DS - såsom målerbrev etc. Så vi håber at DS forstår, at vi mener det vi siger og gør i Gråsten. Vi vil meget nødigt slippe DS. Vi vil meget hellere være med til at ændre på grundlaget for, at noget sådan kan ske ude i klubberne, som det der er sket i Gråsten. Fortvivlet i sejlklubbens dødskamp går vi lige til struben med vort ændringsforslag til DS-vedtægter. Vi vil have fjernet en uhensigtsmæssig beføjelse hos ordensudvalget. Med DS s relation til DIF er det nok naivt af os at tro, at vi kan få vedtaget vort forslag i sin ordlyd her på generalforsamlingen. Vi er derfor villige til at indgå i en omformulering af vort forslag, der kan vedtages og føre til, at DS og DIF sætter sig sammen meget snart og finder frem til nogle mere hensigtsmæssige formuleringer af vores vedtægter på dette område. For meningen med alt det, som jeg netop har sagt er, at det ikke fungerer under de dags dato gældende vedtægter. Jeg vil i det følgende kort redegøre for, hvorfor vi i GS mener, at ordensudvalget har en urimelig og stærk uhensigtsmæssig beføjelse. Jeg vil i denne forbindelse henvise til en offentliggjort sag, som i hvert tilfælde et af bestyrelsesmedlemmerne i DS kender til, og forsøge at gengive et essentielt udsagn fra en tv-udsendelse om sagen, at - jeg 13

14 citerer: Kvaliteten af politiets tekniske efterforskning kan føre til, at uskyldige mennesker sættes bag tremmer. I lighed med ovennævnte sag er det vores opfattelse i GS, at kvaliteten af ordensudvalgets arbejde i vores eksklusionssag er lav. Og kan kun blive det med den fremgangsmåde og den dybde i efterforskningen, som vi har set i vores sag fra ordensudvalget side. Vi må dog erkende fra GS, at vi ikke har været ordentligt forberedt til høringen i sagen, da vi blot forventede en formel og styret proces og ikke (ja, jeg beklager min grovhed her men sådan er det oplevet fra vores side) en ustruktureret og forvirret høring med en afgørelse på et domstols niveau. Med daværende DS-generalsekretærs indledningsvise sparring om sagen med os og vores heraf affødte forventninger kommer kendelsen som et chok for os en kendelse, der giver medhold til det ekskluderede medlem. DS har ikke fortalt os, hvad dette her går ud på. Vi er blevet vildledt af sekretariatet, der ved vores henvendelse i 2012 har ligget inde med en betydelig viden omkring DShåndtering af eksklusionssager. Vi skulle have været rådgivet af DS til, at møde frem med en forsvarsadvokat til høringen, der kunne have hjulpet os med at holde styr på kvaliteten af ordensudvalgets efterforskning. Så kunne vi måske have undgået at blive sat bag tremmer, som vi føler vi er blevet i GS for nu at drage lighed med den sag om kvaliteten af politiets tekniske efterforskning, som jeg nævnte før. Og er det ikke lidt vildt, hvis vi skal helt herud i samarbejdsrelationerne mellem DS og klubberne at det er blevet nødvendigt at tale sammen gennem advokater. Det skulle gerne i stedet handle om sund sejlsport til stor fornøjelse for os alle. Som afslutning på vores motivation af vort forslag evt. i en omformuleret udgave som nævnt indledningsvist, vil jeg endnu engang tillade mig at rejse det spørgsmål, som jeg stadig ikke har fået svar på: Er DS til for 1 medlem, der opfører sig usømmeligt eller er DS til for 250 medlemmer i GS, der værner om værdier, ordentlighed og god tone i klubben? Jeg synes, at DS stadig skylder GS et præcist svar og en holdning med rygrad til dette spørgsmål. Jeg håber inderligt, at svaret er ja til at være til for de 250. Og ret så ind efter vores generalforsamlingsbeslutninger såvel sidste år som i år, og lad selvstændigheden forblive ude i vores klub. Malermester Klaus Blaske Nielsen Sundsnæs 6C, 6300 Gråsten Teleon Åben , fredag lørdag 9-13 Ved aflevering af denne annonce, gives 15% rabat på alle Hempels produkter Gælder i hele 2014 og kun mod aflevering af annoncen 14

15 STANDERHEJSNINGEN 2014 Lørdag den 5. april var der standerhejsning med et pænt aprilvejr og rigtig mange mennesker. Formanden, der holdt talen så tilbage på vinterens genvordigheder, men var ved godt mod og ser nu med forventning frem til den nye sejlersæson. Det var dejligt igen at se standerne i toppen, godt hjulpet på vej af Anker og et par juniores. Juniorafdelingen havde lagt en arbejdsdag i forbindelse med standerhejsningen og søsætningen om formiddagen, så klubhuset var fyldt til bristepunktet. Menuen stod som sædvanligt på sildemadder, rullepølse eller røde pølser til stor og små børn. 15

16 01/04/14 Bro B 2013 Ebbe Horsted Shipman 28, SKIPPY Kenneth Jessen L23, SYLFIDE Lasse Køjner L23, NAIMA Hans Jørgen Vaarbjerg Bianca 27, FRU VAARBJERG Anker Hansen, Henning Janke Markussen Drabant 27, JANKE Wille Lahrmann Elvstrøm 25, VIKI Lorenz Schmidt Bianca 28, CHER Jørn Skovsen Mayland 20, OLIVIA Erling Knudsen Bayliner 265, AMALIE Ledig Fini Dyrgaard Granada 23, OVER GEVIND Johannes Juhl Saga 27, LOREENA Torben Jørgensen Euro 25, ASLAK Bruce Wakelin Drabant 22, PEGASUS Henning Norup Sagitta 20, SUSSI Carsten Novrup LM 23, CINDY Trond Kjeller John Theodor Jensen 217 Nordborg 26, JAKOB Saga 27, ANNETTE 247 Leif Matthiesen 215 Christian Eskildsen Àrni Helgason 218 Passat 26, MELIAN II Winga 25, Pedro Donky, BIBBI 214 Frede Nielsen Boy Lindholm Werner Burmeister Scampi 30, NIELSEN II HR 312, Finnsailer 35, JOLA 213 Per Holt Jessen Thomas Hjorth Poul Erik Petersen Grinde, NANNY Granada 27, ARIAL Bavaria 36, ATHENE 212 Bjarne Brudvig-Hansen Dorte Melgaard Petersen Jørgen Sommer Danboat 28, GULINN Granada 31, FILIA HR Rasmus 35, NANOK 211 Ole Rinneberg Tonny Sandau Jens Hohwü HR 26, FRIVAGT LM30, CHARISMA Grand Soleil 343, MY FLY 210 Peter Jørgensen Poul Nielsen Peter Terp Granada 27, DE 3 ÅRSTIDER Bavaria 31, NANNA Capalina 36, BALASIN 209 Børge Bach-Hansen Michael Byllemos Egon Rerup Maxi 84, FRU HANSEN Bianca 320, MIRO Jeanneau 35, QUEEN 208 Bent Brüning Niels Goosmann Tage Møller Drabant 27, MILLE Bianca 320, M'HONEY Scanmar 33, LA BELLE 207 Margit C. B. Hansen Henrik Markussen Jens Klepper Grinde, OLE UHL First 305, CIEL X-79, nn 206 Peter Øland Hans Kristian Madsen Johan Falkenberg Rasmussen Scampi 30, FRIGG Seamaster 815, ILAHEE Nordborg 33, PASSAT 205 Bjørn Bach-Hansen Jan Peter Grigat Bent Rasmussen Rode 30, AMALIE Xp 33, CALIXTUS Dufour 34 Performance, ZOOM-OUT 204 Bent Junk Poul Fribo Søren Sejersbæk Tychsen Bavaria spec., JU-LU X-99, X-DREAM Bavaria 37 Cruiser, MALENE 203 Finn Hjorth Bjørn Vestergaard Bernhard P. Kluge Granada 32, ANNE Bavaria 30, SANTANA Bianca 36, LE PETIT 202 Bernhard Jessen Nicki Lundstrøm Holm Lars Møller Beneteau 39.3, VOLARE Elan 31/33, CAPELLA Jeanneau 35, LANETTE 201 Peter Wettengel Jens Lorenzen Hans Jørgen Laustsen Espace 1100, MONIC Elvstrøm 32, RISK IT Bavaria 36, CARPE DIEM 16

17 Bro A 2013 Erik Bolbro Nielsen Knud Paulsen Cheoy Lee 36 ketch, SANTA MARIA BB 10-METER, PELIKANEN Jan Petersen Bent Asmussen Blue Dane 32, Bavaria 37, RITA Carl Johan Johannsen Jan Aaskov Tim Schwennesen Henrik Kjær LM 23, Finark 25, KERUBEN 2 Risør 27, BRUMBASSEN Simon Andersen GS Michael Møgelgaard 140 Dufour 385, ANNE-MI III Draco 24, TRIXIE 606, SYLVESTER Van de stadt 36', PELINORE 147 Lars Gormsbøl Svend Anders Olesen 139 Granada 28, LIFE STYLE Ledig Ledig Halberg Rassey 29, FUNNY GIRL 148 Kaj Nissen Søren Vogelius Jesper Bundgaard Nielsen Annette Hansen 138 Danboat 29, INA Skilsø 23, SYLVIA Spækhugger, SLUF LM 81, JAMA 149 Ole Rosenvind Rieck Jetta Højgaard Finn Hjermov 137 Impala 36, FREJA Ledig BK 2000, denlille Monsun 31, HAVLIV 150 Ernst Thiessen Lars Frank Rerup Rasmus Westermann Frede Schmidt 136 Motorbåd, Campion 595 Allante, XXXX XXXX Drabant 22, MARY Junker 26, INGE BIRGIT 151 Lars Bønløkke GS Finn Goldberg Jørgen Rye 135 Comfortina 35, LA VITA Kegnæs, MADS Maxi 77, SKIBET Jasmin 25, FRIGG 152 Knud Erik Zahn Palle Hinrichsen Herman Eggert Henrik Andersen 134 Athena 34, ILIOS Tern 425, XXXX XXXX Banner 28, JOHANNE Acent 26, KALAMAHE 153 Preben Calender Christensen GS Verner Seidel Stig Rosenbeck 133 Naver 27, TAI LI Kegnæs, ONKEL ANDERS Saga 27, ATHENE Parant 25, MELA 154 Hans Peter Novrup GS Esben Nowak Hans Pontoppidan 132 X332, X-TRA DEJLE Kegnæs, ANDERSINE Tresfjord 29, JACIDA Drage, MARINA 155 Thomas Cullberg Gunnar Høj Johnny Nielsen Bent L. Holm 131 Maxi 84, TEMA Rode 32, FIRE LADY Fjord 271, Luna 26, DORTE III 156 Stig K. Nissen GS Frede Jessen Per Rosenberg 130 Dufour 365, GS-Jolle, JUBAS LM 27 Spec., SAUNA Bianca 27, PANDA 157 Inge Kryhlmand GS Benny Christensen Dan Filtenborg 129 Carat 34, LOLA II Tresfjord 28, NANNA RJ 85, NO NAME 158 Bent Pedersen 127 Rolf Knapp 128 Nimbus 2600, FREYA Ledig Comfortina 32, CARPE DIEM GS-Jolle, SYDBANK 159 Hans Mortensen Bruce Roberts, CHATRINE 160 Rene Andersen Ammerglass 32, FRUENS VILJE 161 Jes Knutzen Fjord 24, NIL 17

18 Indbydelse til GS - AFTENKAPSEJLADSER 2014 Første sejlads: onsdag d. 7 maj, og her efter hver onsdag til og med d. 10 september. Der er ingen sejladser i ugerne 28, 29, 30 og 31, (Sommerferie). Sidste sejlads om onsdagen afholdes d. 10. september) Klubmesterskabet afholdes lørdag d. 13 september) Sejladsbestemmelser: Iht. DS kapsejladsregler og klubbens Sejladsbestemmelser for Aftenkapsejlads 2014 og Sejladsbestemmelserne for klubmesterskab Kan/skal downloades fra hjemmesiden. Respittider & pointberegning: Vil være angivet i Sejladsbestemmelser for Aftenkapsejlads 2014 og Sejladsbestemmelserne for klubmesterskab Præmier: Vil være angivet i Sejladsbestemmelser for Aftenkapsejlads 2014 og Sejladsbestemmelserne for klubmesterskab Tilmelding & betaling (sidste frist onsdag d. 23. april): 1. Fremsend nedenstående tilmeldingsslip i udfyldt stand til Stig Nissen, Sletmarken 49, 6310 Broager, eller send tilsvarende oplysninger til 2. Indsæt 475,- kr. på registrerings nr konto i Broager Sparekasse. Husk at anføre dit navn samt certifikat nr. Hvis dit certifikat ikke er klart endnu, så tilmeld dig og betal alligevel. Venligst overhold tilmeldingsfristen det letter arbejdet for kapsejladsudvalget ganske betydeligt! Du kan naturligvis kun deltage i Aftenkapsejladserne, hvis dit certifikat er gyldigt! TilmeldingtilGS - Aftenkapsejladser2014 Bådens navn: Certifikat nr.: Skipper: TLF: Type: Sejl nr. Adr. Mobil: Dommer/køkkentjans: Helst d. Dato/underskrift 18

19 FESTUDVALGET: ARRANGEMENTER 2014 Kære GS er! så er der tid til at sætte indtil flere X i kalenderen! Pinsetræf Mjels Vig 7/6 til 9/6 Havnefest Lørdag d. 30/8 kl Mandetur med fælles morgenkaffe i klubhus inden afgang. 20/9 til 21/9 Standerstrygning Grillpølser, øl/vand til alle, 25/10 kl Informationer om de enkelte arrangementer vil blive offentliggjort i fanglinen/ klubhuset, forud før hvert arrangement. Tilmeldinger er nødvendige af planlægningsmæssige årsager, til følgende arrangementer: Pinsetur (vildsvin bestilles forud) Mandetur (morgenkaffe + mad bestilling) Dit festudvalg 19

20 Svanemærket Vi er medspiller, når miljøhensynet vægtes! IHLE grafisk produktion, Broager er Svanemærket. Den nordiske miljømærkning betyder at miljøhensyn for naturen og for de mennesker der skal arbejde med tryksagen er helt i top. Du behøver ikke sejle verden rundt for at finde det rigtige trykkeri... IHLE Grafisk Produktion Storegade 23 DK Broager Tlf.: Uforpligtende tilbud gives! IHLE Grafisk Produktion Storegade Broager Tlf Fax

21 REDAKTØRENS SIDE Årets sejle- sæson starter vel med generalforsamlingen, som i år blev noget af et tilløbsstykke. Ca. 80 personer sad tæt pakket i klub-lokalet. Formandens beretning om arrangementer, der har fundet sted i vinterperioden, udvalgsarbejdet med de forskellige, spændende og (dyre) tiltag, samt den verserende sag om eksklusionen i 2013 og DS. Til stor forbløffelse/forargelse blev et medlem grebet i at optage generalforsamlingen på sin telefon. Det kan kun undre og føre til eftertanke, når der altid efterfølgende udsendes et fyldigt referat af mødet. NÅR MAN LIGE HAR BUNDMALET EGON OG POLLE, I KAMUFLAGEDRAGT!! 21

22 INFO FRA PLADSUDVALGET! Der er indkøbt 2 stk. nye bagagevogne til transport af bagage til og fra bådene. De vil blive forsynet med GS logo. Herudover er der ligeledes anskaffet en ny mastevogn. Gråsten Truck Service har ydet kr i sponsorstøtte til denne mastevogn. Vi siger mange tak til Bjarne for denne støtte!! Den gamle mastevogn har fået formindsket akselafstanden så den nu kan passere igennem begge døre ind til hallen! Med venlig hilsen Egon Rerup 22

23 INFO-AFTEN FOR NYE MEDLEMMER TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 KL I KLUBHUSET Er du nyt medlem i klubben eller har du bare glemt, hvad det vil sige at være medlem af Gråsten Sejlklub, så mød op. Her vil udvalgsformænd og øvrig bestyrelse være til stede og fortælle om årets gang i sejlklubben og gennemgå klubbens virksomhedsplaner, procedurer og regler. Tilmelding til Lars Chresten Møller på tlf eller mail senest tirsdag den 20. maj Da dette er en oplagt mulighed for at få det store overblik over klubbens virke og funktion, håber vi på stort fremmøde af især nye medlemmer. Vel mødt den 27. maj - alle er velkommen. Hilsen fra bestyrelsen 23

24 MØDE I HAL-UDVALGET Tirsdag den 29. april 2014 Kl I GS klubhus. 1. Hvad skal der laves den kommende sæson? 2. Opgavefordeling. Hvem laver hvad? 3. Evt. Da jeg gerne vil vide, hvor mange vi bliver, bedes du ringe eller maile til mig senest den 25. april 2014 for til- eller framelding. På Hal-udvalgets vegne Jørgen Sommer Tlf.:

25 Nyt fra juniorafdelingen GS-JUNIORER HÆDRET Gråsten Sejlklub var flot repræsenteret ved Sportens Dag den 31. marts på det gamle rådhus i Gråsten, hvor borgmester Erik Lauritzen hængte en medalje om halsen på de idrætsudøvere fra området, der omfatter den gamle Gråsten Kommune og som havde gjort sig fortjent til at blive hædret. Ikke færre end 7 juniorsejlere fra klubben var qua deres flotte præstationer og resultater i 2013 berettiget til at modtage denne hæder og selvom de er nævnt i tidligere udgaver af Fanglinen, vil jeg nu gerne gentage, at det drejer sig om følgende af vore juniorer: Julie Havn, Kenneth Frederiksen, Christoffer Bjerg Lorenzen, Sofie Havn, Mette Gade, Charlotte Bjerg Lorenzen og Nadine Quist Jensen. Sejlerne skal dog stille op til endnu et hædringsarrangement, når idrætsudøvere, der har præsteret noget helt ekstraordinært fra hele kommunen mødes på Comwell i Sønderborg senere på foråret sammen med deres familier til hæder, underholdning og lækker mad ja, det er hårdt at være en god sejler J men de er bestemt heller ikke kommet sovende til deres resultater! Og så bliver det spændende at se, om de kan følge det op den kommende sæson. Bent 21 25

26 COMPACT DIESLER HOLD DIG TIL VOLVO PENTA - DEN HOLDER TIL DIG..! OPGRADER DIN BÅD OG FÅ FORDELENE VED EN NY VOLVO PENTA MOTOR Driftsikkerhed Større sejlkomfort Let tilgængelige reservedele Landsdækkende servicenet Høj gensalgsværdi på båden SALG - SERVICE - LEJE FORHANDLING AF GAFFELTRUCKS Ulsnæs Gråsten - Tlf.: Vi passer godt på din bil... Køb & salg af nye og brugte biler Service og reparation af alle biler. Speciale: VW - Seat - Skoda Service og reparation af alle bilmærker -også inden for garantiperioden Sejersbæk Biler ApS Biler ApS Nederbyvej Gråsten 6300 Gråsten Service Partner Tlf Mobil Telefon Telefax Volvo Pentas serie af Compact Diesler dækker effektområdet Hk HOLM MARINE ApS Bøjskovskov Nybølnorvej 1816 DK-6400 DK-6310 Sønderborg Broager Tlf Tlf Mobil

27 GRÅSTEN SEJLKLUBS 10 BUD - Følg klubbens vedtægter. Måske kan du ikke se meningen med reglerne eller er direkte uenig - men det er dem der udgør klubben og er en nødvendighed for at den kan fungere. - Udfør din arbejdspligt uden vrøvl. Din arbejdskraft er en af årsagerne til at priserne kan holdes på et niveau hvor alle kan være med. Samtidig oplever du at være del af et behageligt fællesskab. - Vær miljøbevist på land og vand. Tænk på vores børn. Og overholdes miljøreglerne ikke kan både du og klubben blive pålagt meget høje udgifter til bøder og oprydning af forurening. - Vær en del af klubben ved at deltage i dens arrangementer. Der sker ikke noget i klubben med mindre at der er medlemmer der møder op - det gælder også dig. - Respektér- og tal pænt til- og om andre. Klubben er et sted hvor medlemmer skal kunne dele deres sejlsportsinteresse og være lige uanset status. - Følg anvisninger fra udvalgene. Formanden for udvalgene er valgt til, efter bedste evne og overbevisning, at varetage en del af klubben men den dertil krævede bemyndigelse. Følg derfor anvisninger også selv om du måske ikke er enig. - Hold klubben pæn og rydelig. Flyder der noget affald, så saml det op - også selv om det ikke er dig der har tabt det. - Vis hensyn og behandl klubbens grej som dit eget. Klubbens ejendele er også medlemmernes ejendele. Bliver der ødelagt noget må pengene tages ud af den pulje der finansierer arrangementerne. - Vær behjælpelig og giv en håndsrækning hvor der er behov. Næste gang er det måske dig der har behov for hjælp. - Giv plads til andre. Pladsen i klubben er begrænset hvilket kræver medlemmernes forståelse. Vær villig til at vige hvis pladsen skal bruges under stævner eller søsætning og optagning af både. Vend skiltet på grønt hvis du planlægger at overnatte ude

28 Vinteropbevaring - Marina Optagning - Søsætning op til 28 T Forhandler af Selva påhængsmotor lige fra HK. Alle former for reparationer og service på påhængsmotorer, bådmotorer samt reparationer og ultralydsmåling af stålbåde NYT - NYT - NYT Er kølen blevet rusten og grim, bunden ligeså slem, så sandblæser vi da delene for dem. KOM!!!!!! og få et uforpligtende tilbud. Døgn Tankning af Marinediesel (ingen bio-tilsætning) med kort. Kontant salg i normal åbningstid: Man - Tors 7,00 til 17,00 Fredag 7,00 til 14,00 Hempel, International og jotun s farver Forhandler af Palby og Watski s produkter. Er du medlem af Gråsten Sejlklub så medbring denne annonce og få 20% rabat på ikke nedsatte varer Toftvej 9 DK-6300 Gråsten tlf.: Ihle grafisk produktion, Broager Font: Gabriola - St eg far e Pantone 2718 U

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang Tillykke EUROPAMESTER Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige September 2010 Nr. 4 33. årgang Ny opdateret hjemmeside GPSMAP 526 og 526S byt til nyt

Læs mere

Nummer 2 Juni 2013. ABC 2. juni. ABC 1 Makrellen

Nummer 2 Juni 2013. ABC 2. juni. ABC 1 Makrellen Nummer 2 Juni 2013 ABC 2. juni ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa Tlf.: +45 74 63 12 13;mob:

Læs mere

Gamle skibe ved havnekajen i Aabenraa.

Gamle skibe ved havnekajen i Aabenraa. Nummer 3 November 2012 Gamle skibe ved havnekajen i Aabenraa. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa

Læs mere

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet Vi har traileren til din båd - og til din bil H O R S E N S S E J L K L U B NR. 2 juni 2010 medlemsblad for horsens sejlklub Dansk kvalitet STENSBALLE TRAILERCENTER Specialværksted for reparation og vedligehold

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Det har også været vinter hos ABC

Det har også været vinter hos ABC Nummer 1 Marts 2015 Det har også været vinter hos ABC Vinterbillede fra ABC. Foto: Harry-Bjørn ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling

Læs mere

27. Årg. December - Januar 2004/2005. Ungdoms DM

27. Årg. December - Januar 2004/2005. Ungdoms DM 5 27. Årg. December - Januar 2004/2005 Ungdoms DM F www.faaborg-sejlklub.dk Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 5 gange årligt. Oplag: ca. 500 eksemplarer. Udsendes til medlemmer, andre

Læs mere

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17.

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. 10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand Dette skrift er et særnummer

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 5. S E P. 2 0 1 0 N U M M E R 6 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sommeren er forbi og det begynder at blive rigtigt mørkt om aftenen inden sejlerskolens

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

HORSENS SEJLKLUB. Picca Automation Business Cup blev afviklet den 8. juni i delikat vind og her med den senere vinder Jyske Bank i front

HORSENS SEJLKLUB. Picca Automation Business Cup blev afviklet den 8. juni i delikat vind og her med den senere vinder Jyske Bank i front HORSENS SEJLKLUB NR. 2 JUNI 2013 medlemsblad for horsens sejlklub Picca Automation Business Cup blev afviklet den 8. juni i delikat vind og her med den senere vinder Jyske Bank i front INDHOLD 02-2013

Læs mere

50 år i FREM. November 2012 32. årgang nr. 4 FREM

50 år i FREM. November 2012 32. årgang nr. 4 FREM 50 år i FREM November 2012 32. årgang nr. 4 FREM Benzin, benzin og atter billig benzin Gråsten Gråsten Apotek Ulsnæscentret 6300 Gråsten Tlf. 74 65 10 20 Broager Apotek Allégade 5 6310 Broager Tlf. 74

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 9 november 2003 28. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11

Læs mere

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 Esbjerg Træfferen Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj Husk! Fiskebilletter til afdelingens årlige fisketur Lørdag den 5. august og Lørdag den

Læs mere