4FOUNDATION CLUSTERLØSNING SIKRER DANSK AVISPRODUKTION STANDARDISER DATACENTERET TEMA: AFGØRENDE FORDELE MED DATA CENTRE FOUNDATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4FOUNDATION CLUSTERLØSNING SIKRER DANSK AVISPRODUKTION STANDARDISER DATACENTERET TEMA: AFGØRENDE FORDELE MED DATA CENTRE FOUNDATION"

Transkript

1 CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. # John W Thompson, Symantecs topchef: Et pålideligt miljø kan kun baseres på politikker TEMA: STANDARDISER DATACENTERET Trends, tips fra eksperter, brugerhistorie og de seneste nyheder fra Symantec DATACENTERET I FORANDRING VI TAGER PULSEN PÅ STANDARDISERINGSARBEJDET I SNIA OG TSANET AFGØRENDE FORDELE MED DATA CENTRE 4FOUNDATION CLUSTERLØSNING SIKRER DANSK AVISPRODUKTION SYMANTEC BUSINESS CRITICAL SERVICES SUPPORTSERVICE TIL MAKSIMAL BESKYTTELSE NYHEDER: Ghost Solution Suite 2.0 Symantec Database Security Veritas Cluster Server 5.0 Mail Security 8300 Backup Exec 11d og meget mere... OPNÅ FORENKLING MED DATA CENTER FOUNDATION

2 2 COUNTRY UPDATE SYMANTEC F.Y.I. # ET KOMPLEKST DATACENTER ER IKKE DIN FEJL. Men det er din udfordring >> BANEN, SOM IT-AFDELINGEN spiller på, ændres mere og mere. Som IT-chef må man fokusere på at investere i IT, som skaber produktivitet, vækst og er forretningsskabende snarere end blot holder virksomheden i gang. Det gælder om at finde en balance mellem processer, mennesker og teknik. Men den balance kan være svær at finde, når virksomhedens infrastruktur bliver så kompleks, at den er svær at håndtere. For at etablere en robust infrastruktur, som kan understøtte nye og voksende behov i virksomheden, ender man ofte med tekniske løsninger fra en række forskellige leverandører. Hidtil har det betydet, at man er endt med et miljø med et væld af forskellige styringsværktøjer, som man skal kunne mestre. Datacenteret bliver i praksis resultatet af en række store beslutninger, som samlet set kan blive et mareridt at håndtere. For ikke at tale om, at det kan blive dyrt, besværligt og sårbart, hvis man ikke gør det korrekt. FOR DIG SOM KUNDE forbinder du måske ikke varemærket Symantec med datacenteret. Men gennem sammenlægningen med Veritas for over et år siden er det netop et af de områder, hvor Symantec er førende på markedet. Det er vigtigt for os, at du har tillid til, at Symantec kan standardisere håndteringen af dit datacenter. Det gælder alt fra databeskyttelse og -håndtering, storage, konsolidering af servere og storage, datamigrering, håndtering af storagekapacitet, serverudnyttelse, applikationstilgængelighed og ydelse samt et bedre indblik i og kontrol over datacentermiljøerne, uanset hvilket miljø det drejer sig om. Kompleksiteten er ikke din fejl. Men det er din udfordring at sørge for at generobre kontrollen. Og vigtigst af alt at sikre, at investeringerne i datacenteret skaber øget produktivitet og er forretningsskabende. God læsning! Åsa Edner Enterprise Marketing Manager, Nordic and Baltic Region Symantec Corporation Symantec FOR YOUR INFORMATION udgives af Symantec Nordic AB og distribueres gratis til brugere af Symantecs produkter. Formålet med bladet er at sprede information, som kan hjælpe virksomheder til at beskytte og håndtere sine digitale adgange. Udgiver: Symantec Nordic AB Kista Science Tower Färögatan 33, plan Kista Stockholm, Sweden Tel +46 (0) Hjemmeside: Ansvarlig udgiver/projektleder: Åsa Edner, Symantec Nordic AB, Redaktør: Assi Abdel-Baki, Medarbejdere i dette nummer: Aleksandra Alfonso, Spencer Cox-Freeman, Michael Holmboe Bang, Dietmar Heinrich, Nina Lemvigh-Müller, Lise Lidholm Mike Spink og Måns Widman. Producent: RIBBIT i samarbete med Skalinformation, Annoncer: Lindberg Marketing, Bo Lindberg, +46 (0) Tryk: Alfa Print, Sverige. Vil du have dit eget eksemplar af bladet? Kommer bladet til en forkert person eller forkert adresse? Gå til: (kod 20532) Symantec F.Y.I. udkommer 4 gange om året og trykkes i ca eksemplarer. OBS! Er der noget, som du ønsker at vide mere om eller savner i bladet? Har du foretaget en interessant installation, som du synes vi bør belyse? Indsend ønsker og tips til os! DET BELINGSKE OFFICIN s 6-7 Næsten halvdelen af den danske avisproduktion bindes sammen af Symantec-baserede clusterløsninger, der sikrer platformuafhængig og sikker drift døgnet rundt. døgnet rundt. I DETTE NUMMER: SYMANTEC INSIGHT s 3 MARKET INSIGHT s 4-5 Analyser og undersøgelser på markedet. EXPERT INSIGHT s 8-9 Kris Hagerman, fortæller om, hvordan man kan standardisere ved hjælp af det førende system på markedet. EXPERT INSIGHT s Symantecs topchef John Thompson svarer på spørgsmål om virksomhedens udfordringer på sikkerhedsområdet, og hvordan Symantec tilpasser sig markedets behov. BUSINESS CRITICAL SERVICES s 15 Enhver virksomhed, som er afhængig af IT, har brug for den bedst mulige tekniske support. EXPERT INSIGHT s SNIA og TSAnet arbejder på at standardisere storagehåndtering og teknisk service, således at arbejdet i datacenteret forenkles. TECHNICAL HOTSPOTS s Ny software og opdateringer fra Symantec. EVENTS, KURSER & TILBUD s 18-19

3 # SYMANTEC F.Y.I. SYMANTEC INSIGHT 3 IT RISICI: AT TÆMME DEN USYNLIGE FJENDE Informationsteknologi er i dag rygraden i de fleste virksomheder den giver medarbejderne mulighed for at automatisere funktioner, der blot gentages, ledere får mulighed for at fastholde kontrol over forretningsaktiviteter, topledelsen kan overvåge og rapportere resultater, og hele virksomheden får mulighed for at samarbejde effektivt med leverandører, partnere og kunder. >> PRØV AT FORESTIL DIG en verden uden IT det er meget vanskeligt uden IT ville virksomheder, som vi kender dem, holde op med at fungere, også på det personlige niveau, og vor verden ville blive helt anderledes. Denne afhængighed af IT, kombineret med de stadig mere komplicerede computersystemer og systemernes øgede samspil, har bragt en ny risiko på banen ITrisiko. Den er ganske enkelt opstået som følge af virksomhedernes afhængighed af IT, og den voksende afhængighed medfører en større sandsynlighed for og et større omfang af den skade, der kan skyldes en ITfejl. Mange tænker automatisk på sikkerhed, når de hører udtrykket IT-risiko f.eks. firewalls, antispam og antivirus, og selv om det er de kendteste risikoområder, omfatter IT-risici langt mere end blot sikkerhed. OVERVEJ FOR ET øjeblik, hvad dine forventninger er, når du anvender en online service: Du forventer naturligvis, at servicen er sikret mod hackere, og at du ikke vil blive udsat for virus eller spamangreb, fordi du anvender denne service (sikkerhed), men du forventer også implicit, at dine personlige og økonomiske oplysninger vil blive behandlet fortroligt, og at servicen vil overholde alle gældende love og regler (regeloverholdelse). Du forventer også, at servicen er til din rådighed, når og hvor du har brug for den (tilgængelighed), og du forventer ikke, at du skal vente længe, efter du har klikket for at få resultaterne vist på skærmen (ydelse). Så selv om sikkerhed og regeloverholdelse måske er de mest oplagte former for IT-risici, viser nye undersøgelser, at en virksomheds brand direkte afhænger af dets kunders oplevelse af kvaliteten af virksomhedens online service. HOS SYMANTEC MENER vi, at de fire typer IT-risici, der er beskrevet ovenfor, sikkerhed, tilgængelighed, ydelse og regeloverholdelse, er hjørnestenene i en holistisk strategi til vurdering og håndtering af IT-risici og for prioritering og effektuering af programmer, der tilpasser IT-risici til et niveau, som virksomheden finder acceptabelt. Vi tilbyder en Foundation Risk Assessment service, der er udviklet specielt til at hjælpe virksomheder med hurtigt at udvikle en IT Risk Management strategi, hvilket vil være emnet for en senere artikel i dette magasin. Det er en af vore hovedopgaver at hjælpe vore kunder med at skabe et IT-miljø, der leverer en servicekvalitet, der svarer til eller overgår kravene inden for disse fire kategorier af IT-risici. Herved mener vi, at vore kunder kan blive mere trygge i deres afhængighed af IT og være forvisset om, at deres IT-systemer hjælper med at opbygge og fastholde deres virksomheders renommé. Jan Skelbæk Senior Director, Nordic/Baltic Region, Symantec Corporation SYMANTECS FEM GRUNDPILLER: DATA CENTER MANAGEMENT OVERHOLDE LOVE OG REGLER INFORMATION MANAGEMENT THREAT MANAGEMENT GLOBAL SERVICES Højne serviceniveauet, reducere omkostninger og kompleksitet samt optimere værdien og driften af datacenteret. Gøre det nemmere at overholde love og regler i kraft af et samlet overblik, proaktive og pålidelige kontroller samt mulighed for at kunne reagere på denne viden. Reducere risici, minimere nedetid, fortsat overholde alle love, regler og ITpolitikker samt optimere dataadministrationen Proaktivt finde og stoppe såvel kendte som ukendte, interne og eksterne sikkerhedstrusler i alle lag af IT-miljøet. Symantec Global Services kombinerer omfattende viden om IT risk management, teknisk og forretningsmæssig viden og global viden til at afbalancere omkostninger, risici og servicekvalitet at beskytte infrastruktur, data og sammenhænge.

4 4 MARKET INSIGHT SYMANTEC F.Y.I. # IT-sikkerhed ind i tredje fase >> NU GÅR IT-SIKKERHEDSINDUSTRIEN ind i den tredje fase af sin udvikling. Det indebærer, at IT-sikkerhed i betydeligt større omfang end tidligere vil fokusere på forebyggende forholdsregler. Det var konklusionen på Gartner Symposium/ITxpo oktober 2006 i Orlando, Florida. Siden pc en kom på markedet i begyndelsen af firserne, har datasikkerhed gået gennem to faser. Den første bestod af dumme terminaler, batchkørsler og central styring af applikationer og IT-udstyr. Den anden periode var brugerstyret og medførte en eksplosion i hackere og cyberkriminalitet, som udnyttede systemernes sårbarhed. Det tvang sikkerhedsbranchen og virksomhedernes sikkerhedsansvarlige til at reagere på disse nye trusler. I DEN TREDJE FASE bliver sikkerheden integreret i al ny teknologi, der kommer på markedet, i stedet for som et resultat af behov for sikkerhed. Virksomhedernes IT-sikkerhedsansvarlige kan i højere grad fokusere på at reducere og eliminere sikkerhedshuller i virksomheden. Øget brug af IT, øget mobilitet og nye trends som f.eks. Web 2.0 indebærer, at brugerne får større kontrol ikke mindre. Et mål for de sikkerhedsansvarlige under denne tredje fase er også at mindske de totale omkostninger til virksomhedens IT-sikkerhed. Mange virksomheder har allerede øget sine forebyggende sikkerhedsforanstaltninger, fremgik det af symposiet. LANGSOMME WEBTJENESTER SKRÆMMER KUNDERNE VÆK >> LANGSOMME WEBBASEREDE applikationer går ud over brugernes produktivitet og kundeloyalitet og påvirker de ansattes moral negativt. Det viser en undersøgelse, som Applied Research har lavet for Symantec. For mange virksomheder, ansatte og partnere er webbaserede forretningsapplikationer blevet en vigtig del af den daglige forretning. Derfor betyder langsomme applikationer ikke blot, at virksomheden bliver ineffektiv, men at det også går mere overordnet ud over virksomhedens kundetilfredshed og troværdighed. PROBLEMER MED APPLIKATIONER handler ofte om lange svartider, langsom gennemførsel af transaktioner og processer eller langsom hentning af websider. Af de 200 brugere, som deltog i undersøgelsen, oplyste 93%, at de regelmæssigt foretager forretningstransaktioner online, f.eks. i form af handel med varer, køb af rejser og banktransaktioner. Af disse mente 86%, at bestandige forsinkelser i transaktionerne ville påvirke deres loyalitet over for virksomheden, som udbød tjenesten. 18% af dem oplyste, at de ville skifte leverandør eller holde op med at anvende tjenesten. Undersøgelsen viser desuden, at IT-medarbejderne bruger 24% af deres tid på at løse problemer med systemnedbrud. Resultatet af undersøgelsen peger på behovet for forebyggende løsninger, som Symantec i3, der forbedrer applikationernes ydelse og styrker virksomhedernes effektivitet. NY LOVGIVNING TIL HÅNDTERING AF ELEKTRONISKE DATA >> I 2006 HAR EU vedtaget et nyt direktiv, som regulerer håndteringen af elektroniske data. Direktivet bliver implementeret i de nationale lovgivninger inden for den nærmeste fremtid. Det fremgår af Symantec Electronic Data Management Guidance, der er udarbejdet af advokatvirksomheden Bird & Bird. Rapporten beskriver den eksisterende og kommende lovgivning inden for dokumenthåndtering og datasikkerhed, som virksomheder skal være opmærksom på. I efterdønningerne på skandalerne omkring Enron og Arthur Andersen har internationale og nationale lovgivningsorganer vedtaget vidtgående forholdsregler. SOX fra 2002 angiver, hvor længe økonomiske oplysninger skal opbevares, også i elektronisk form, og at de skal beskyttes mod efterfølgende ændringer. På trods af, at SOX er en del af den amerikanske lovgivning, har den betydning for virksomheder i hele verden. Den 14. juni 2006 vedtog Europaparlamentet og EUs Ministerråd to nye direktiver, de såkaldte Basel IIregler. De specificerer blandt andet, hvilke informationer virksomheder skal oplyse om, såsom hvilke risici de står overfor, hvilke risikohåndteringssystemer de anvender, og hvilken økonomisk dækning de har. Medlemslandene skal have implementeret direktiverne seneste den 31. december Den 3. maj 2006 trådte det omdiskuterede direktiv om lagring af datatrafik i kraft. Det har til formål at harmonisere medlemslandenes regler om lagring for dem, der tilbyder elektroniske tjenester og net. Det betyder, at teleoperatører skal arkivere datatrafik og lokaliseringsdata. Oplysningerne skal kunne gøres tilgængelige for myndighederne ved undersøgelser omkring alvorlige ulovligheder. Direktivet skal være implementeret senest den 15. september 2007 og marts 2009, når det gælder arkivering af Internet data. 89 dage tager det i gennemsnit for SUN at patche sit operativsystem, efter at en sårbarhed er opdaget. HP tager 53 dage. Apple havde et gennemsnit på 37 dage, mens Microsoft og Red Hat havde det laveste gennemsnit på 13 dage. Kilde: Symantec Internet Threat Report. Stærk vækst for diskbaseret databeskyttelse >> MARKEDET FOR DISKBASERET databeskyttelse er meget stort og ventes at nå tæt på 8 milliarder dollars i Det viser IDC-undersøgelsen Data Protection VTL, D-to-D, CDP, and the Impact on Tape. På baggrund af den øgede efterspørgsel efter løsninger til gendannelse efter katastrofenedbrud og kontinuitetsplaner vil markedet for diskbaseret databeskyttelse vokse to til tre gange hurtigere end det totale lagringsmarked. I løbet af de kommende fem år vil det diskbaserede marked for databeskyttelse skabe en omsætning inden for hard- og software på over 50 milliarder dollars. Traditionelle lagringsløsninger vil ikke kunne leve op til den nuværende og fremtidige efterspørgsel, hvilket giver store forretningsmuligheder for innovative leverandører, viser undersøgelsen. Yderligere oplysninger på

5 # SYMANTEC F.Y.I. MARKET INSIGHT 5 Stadig flere online-bedragerier er rettet mod privatpersoner >> FORSØG PÅ AT SNYDE privatpersoner på nettet øges, og hele 86% af alle angreb rettes nu mod hjemmebrugere. Det viser Symantecs rapport Internet Security Threat Report for første halvår af Privatpersoner udsættes i stadig højere grad for forsøg på identitetstyveri, bedrageri og andre forbrydelser med økonomisk motiv, hvilket skyldes, at virksomheder og organisationer har forbedret deres sikkerhed. DE, SOM FORTSAT retter angreb mod virksomheder, er begyndt at anvende nye teknikker. Internetbedrageri, som tidligere blev spredt i stor skala, erstattes nu af mindre og mere målrettede angreb, som fokuserer på bedrageri, tyveri af data og andre kriminelle aktiviteter. Iflg. rapporten øges antallet af angreb mod virksomhedernes brugerapplikationer så som webbrowsere og klienter. Der anvendes desuden flere metoder for at undgå at blive opdaget og for at gøre det muligt at blive i det hackede system i længere tid. I løbet af første halvår registrerede man unikke phishing-meddelelser, hvilket er en vækst på 81% i forhold til den foregående periode. Spam udgjorde 54% af alle s, hvilket er en vækst fra 50%. De fleste spammails indeholdt ingen skadelig kode. De lokker i stedet modtagerne til at klikke på links, som leder til websider med skadelig kode. En anden type angreb med økonomisk motiv anvender ondartet kode, som installerer sig selv eller overfører aggressive programmer, når de har fået fodfæste i en computer. I perioden stod ondartet kode for 79% af de 50 mest udbredte typer angreb. SYMANTEC HAR DESUDEN beregnet antal dage, en computer i gennemsnit er modtagelig for angreb på grund af nyopdagede sårbarheder. Inden for web-browsere havde Microsoft Internet Explorer den længste gennemsnitlige tid på ni dage (en nedgang fra 25 i den foregående periode), Apple Safari havde fem dage (en stigning fra 0), Opera to dage (et fald fra 18) og Mozilla en dag. Blandt de kommende trends, som Symantec forudser, findes teknikker for at undgå opdagelse af skadelig kode til Win32. Symantec forventer desuden en øgning i trusler mod Web 2.0-koncepter som anvendelsesbaseret publicering, teknikker som Ajax och øgede trusler i sammenhæng med lanceringen af Windows Vista. Rapporten kan downloades fra: Phishing vokser. Phishing-angreb forsøger at omgå filtrene ved at skabe mange forskellige og tilfældige meddelelser og distribuere disse bredt og ukontrolleret. Flere sårbarheder. Microsoft Internet Explorer er fortsat det mest populære mål for angreb, men næsten 1/3 af angrebene retter sig mod sårbarheder, som findes i forskellige web-browsere. I kategorien Multiple browsers gemmer sig web-browsere som Apple Safari, KDE Konqueror, Mozilla Firefox, Netscape, Opera og Microsoft Internet Explorer. GODE RÅD TIL HÅNDTERING AF DATACENTERET >> VORE DAGES STORE virksomheder lever i en kompleks verden, der hele tiden forandrer sig. For hele tiden at kunne tilpasse sig virksomhedens behov skal IT-chefer lægge planer for det uforudsigelige. Symantec har bedt IDC om at lave et White Paper, som redegør for de problemer, som store IT-organisationer står overfor i dag. Rapporten indeholder anbefalinger for, hvordan virksomhedernes IT-ansvarlige skal nå frem til en effektiv håndtering af virksomhedens IT-services. Iflg. undersøgelsen skal en IT-chef gøre følgende: ANALYSERE den nuværende infrastruktur og dens effektivitetsniveau samt identificere svaghederne. IDENTIFICERE såvel redundans som funktionalitet, som savnes. UNDERSØGE de eksisterende services og de værktøjer, som anvendes. ERSTATTE - alle de steder, det er muligt - de eksisterende værktøjer med produkter, der kan anvendes i alle eksisterende og planlagte tekniske miljøer. IVÆRKSÆTTE planen under konstant overvågning og være forberedt på at gennemføre justeringer, når behovene ændrer sig. For løbende at tilpasse virksomhedens datacenter kan de IT-ansvarlige anvende de best practices og modeller, som f.eks. ITIL, Information Technology Infrastructure Library, og COBIT, Control Objectives for Information and Related Technology giver. Disse modeller indeholder fremgangsmåder, som kan højne kvaliteten af virksomhedens IT-afdeling og forbedre afkastet på de allerede foretagne investeringer i IT. Ved hjælp af disse metoder kan IT-infrastrukturen gøres mere fleksibel. Det bliver lettere at overvåge Service Level Agreements (SLA), samtidig med at virksomhedens ledelse får større kontrol over IT-omkostningerne. JUNIPER NETWORKS & SYMANTEC I NYT PARTNERSKAB >> JUNIPER NETWORKS OG SYMANTEC har indgået et strategisk partnerskab om at levere integrerede sikkerhedsløsninger til erhvervskunder. Partnerskabet indebærer, at de to virksomheder i fællesskab vil udvikle Unified Threat Management-løsninger og løsninger til beskyttelse mod indtrængning. Virksomhedernes forskellige sikkerhedsteams, Junipers J-Security Team og Symantecs Global Intelligence Network, vil samarbejde omkring trussels- og sikkerhedsspørgsmål og i fællesskab udføre marketing- og salgsaktiviteter. - Partnerskabet forener to virksomheder, som komplementerer hinanden, både hvad gælder netværkssikkerhed og sikkerhed hos slutbrugerne, siger David Passmore, der er analytiker hos Burton Group. Juniper og Symantec gør det nemt for virksomheder, som leder efter avancerede, skalerbare netværkssikkerhedsløsninger.

6 6 STANDARDISER DATACENTERET: DET BERLINGSKE OFFICIN SYMANTEC F.Y.I. # Det Berlingske Officins it-afdeling leverer systemløsninger til næsten halvdelen af de danske aviser - og de vigtige opgaver håndteres i clustre, så redaktioner og annonceafdelinger dårligt når at mærke, når de skifter fra en server til en anden. TEKST: MICHAEL HOLMBOE BANG FOTO: NINA LEMVIGH-MÜLLER CLUSTERLØSNING SIKRER DANSK AVISPRODUKTION >> I BEGYNDELSEN af august i år blev driftschef Jesper Christensen, Det Berlingske Officins it-afdeling, stillet over for en opgave, der ville få selv garvede it-folk til at få sved på panden. Officinets ledelse besluttede ganske enkelt at kaste sig ind i den kommende, danske aviskrig ved at komme først med en husstandsomdelt gratisavis. Planerne om gratisavisen Dato havde rumsteret i et par måneder, men nu skulle det gå stærkt. En redaktion blev etableret om torsdagen, og allerede onsdagen efter - den 16. august - skulle den første udgave være klar til distribution i Storkøbenhavn og Århus. Så vi havde kun 3-4 dage til at få hele it-løsningen op at stå, fortæller driftschef Jesper Christensen. HELE ØVELSEN LYKKEDES, og dato blev den første af de tre gratisaviser, der dumper ind af brevsprækken i mange danske hjem. Den slags it-indsats kan kun foregå i et miljø med kompetente medarbejdere og gennemtænkte løsninger - og det kan Jesper Christensen & Co. åbenbart byde på. Det var, og er, en rutineret afdeling, der fik augustopgaven præsenteret. De godt et hundrede it-folk håndterer omkring næsten halvdelen af den danske avisproduktion: De leverer løsninger til redaktioner, annonceafdelinger og alt, hvad i øvrigt skal til, for at dagens avis kan blive til fra planlægning til tryk. Det handler om de to store dagblade, Berlingske Tidende og BT, og om officinets andre udgivelser som f.eks. Weekendavisen, Århus Stiftstidende, De Bergske Blade og en stribe lokalaviser. Det betyder en datastrøm, som skal køre uden afbrydelser døgnet rundt, i hvert fald for dagbladenes vedkommende. Derfor løser vi de vigtige opgaver i clustre, der binder flere servere sammen og sikrer redundans, forklarer Jesper Christensen. På den måde kan vi flytte brugerne fra en server til en anden. I forbindelse med vedligeholdelsesarbejde kan vi forberede flytningen, og så mærker brugerne det overhovedet ikke. Skulle der opstå fejl, sørger systemet selv for en failover, der kun tager mellem to og fem minutter. Vi har altså sikret os, at der ikke sker tab af data, og vi har sikret, at journalister og annoncefolk altid kan arbejde. De forskellige afdelinger arbejder med deres egne systemer. Redaktionerne bruger et, annonceafdelingerne et andet osv. Vores servere skal kunne håndtere dem alle sammen. De skal være platformuafhængige, fastslår driftschefen. FOR TRE ÅR siden skulle it-afdelingen etablere endnu en cluster. Og kravene var klare: Vi skulle have en platformuafhængig løsning, der var fuldt supporteret, siger Jesper Christensen. Servere i fire clustre er med til at styre de mange systemer i Det Berlinske Officins dag- og ugeblade, og det hele dirigeres fra it-afdelingen i Avedøre Holme syd for København. I sidste ende viste det sig, at det egentlig kun var Symantec Storage Foundation, der kunne klare opgaven. Der er jo tale om et ekstremt kompliceret setup, når vi skal konsolidere en sådan clusterløsning via ét interface. Netop opgavens kompleksitet betød, at vi skulle have en turnkeyløsning. I den skala kan det ganske enkelt ikke svare sig, at vi selv sætter systemerne op. Der skal specialister til. Og faktisk tog det kun Symantecs folk en dags tid at etablere selve clusteropsætningen. Herefter kunne vi så gå i gang med at danne servicegrupper. Og systemerne har fungeret upåklageligt siden. Man skal huske på, at vi arbejder med identiske serveropsætninger, så brugere, ip-adresser osv. umiddelbart kan flyttes. Det kræver hård datadisciplin, påpeger Jesper Christensen. OFFICINETS IT-AFDELING RÅDER over fire clusterløsninger. Journalisterne på de mange dag- og ugeblade kom som de første med, da afdelingen etablerede en cluster til afvikling af de redaktionelle systemer. Så kom annonceafdelingerne på i en 3-node cluster. Derudover er der etableret en cluster til batchafvikling og overvågning samt den sidst tilkomne, der tager sig af webløsninger. Vi etablerer sandsynligvis endnu flere, efterhånden som de ældre systemer udfases, oplyser Jesper Christensen. I hvert enkelt tilfælde vil vi imidlertid nøje overveje opgavernes vigtighed. Clusterløsningerne er dyre, og i forbindelse med nogle opgaver kan vi klare os med mindre. Det står på den anden side fast, at en platformuafhængig cluster er den

7 # SYMANTEC F.Y.I. STANDARDISER DATACENTERET: DET BERLINGSKE OFFICIN 7 sikre løsning til at klare de systemer, der bare skal fungere døgnet rundt uden afbrydelser. - Min konklusion er klar: I en situation som vores skal man vælge en turnkey-løsning eller en løsning med specialist-review. Og der er klare fordele ved at vælge én platformuafhængig løsning til de forskellige clustre. Der er ressourcer at spare, når vi kun skal have kendskab til ét produkt, fastslår Jesper Christensen. Driftschef Jesper Christensen og hans kolleger i it-afdelingen klarede at få systemerne op at stå, så det gratis husstandsomdelte dagblad dato som det første kunne ramme brevsprækkerne i efterårets danske aviskrig. Næsten halvdelen af den danske avisproduktion bindes sammen af Symantecbaserede clusterløsninger, der sikrer platformuafhængig og sikker drift døgnet rundt. DET BERLINGSKE OFFICINS hovedsæde ligger endnu i Pilestræde i det centrale København. De historiske bygninger rummer imidlertid ikke længere de samme funktioner som tidligere. Trykopgaverne er flyttet for længst, og for nogle år siden rykkede it-afdelingen til egne lokaler i den nærliggende Fredericiagade. Her i efteråret flyttede afdelingen så til Avedøre Holme syd for København, og afdelingens servere er outsourcet til Colt Denmark, der holder til i det københavnske sydvestkvarter otte kilometer fra officinets centrale afdelinger. Den afstand er imidlertid ikke noget problem, selv om datatrafikken er tæt: En rå fiberforbindelse, såkaldt Dark Fiber, klarer 4 GB. Rigeligt til at håndtere selv de tunge opgaver, der skal løses, så dagens avis kan ramme de danske morgenborde. Hvad enten det handler om Danmarks ældste dagblad, Berlingske Tidende, eller det seneste skud på stammen, gratisavisen dato. DET BERLINGSKE OFFICIN I 1731 indvandrede bogtrykkersvenden Ernst Henrich Berling til Danmark og fik to år senere eget bogtrykkeri i Store Kannikestræde. I 1749 begyndte Den berlingske avis at udkomme. I 1881 fik avisen sin første rotationspresse, og i den første halvdel af det følgende århundrede kom flere udgivelser til. Efter en række op- og nedgangstider overtog en række private investorer fra dansk erhvervsliv i 1982 officinet fra Berlings efterkommere. Norske Orkla købte i 2000 Berlingske, som blev en del af Orkla Media. I efteråret 2006 skiftede officinet igen ejer, da David Montgommery og det britiske Medcom købte Orkla Media - og altså bl.a. Berlingske Tidende, Weekendavisen og BT. Det Berlingske Officin udgiver en lang række dag- og ugeaviser. De mange forskellige afdelinger arbejder med forskellige systemer til styring af redaktion, annoncer mm. Den daglige afvikling foregår på servere, der styres af officinets it-afdeling. For at sikre fortløbende og uafbrudt afvikling er serverne bundet sammen i clustre, hvor et eventuelt failover håndteres på mellem to og fem minutter. Afdelingen har valgt Symantec Storage Foundation, der konsoliderer clusterløsningerne via ét platformuafhængigt interface.

8 8 EXPERT INSIGHT SYMANTEC F.Y.I. # SYMANTEC DATA CENTER FOUNDATION: FÅ DET BEDSTE AF TO VERDENER At standardisere datacenteret på en enkelt platform og samtidig få adgang til det førende system på markedet er ikke en selvmodsigende opgave. Ikke ifølge Kris Hagerman, Group President med ansvar for Symantecs datacenterteam. Det er præcis det, virksomheder får, når de udnytter Symantec Data Center Foundation. TEKST OG FOTO: ASSI ABDEL-BAKI >> BELASTNINGEN PÅ datacenteret øges løbende. Lagringsbehovet tredobles hvert år, mængden af applikationer, som skal håndteres, øges, samtidig med at den tilladelige nedetid for disse applikationer er forsvindende. Man forlanger, at et datacenter skal nå mere med samme eller mindre ressourcer. Som om det ikke var nok, skal datacenteret opfylde disse krav i et miljø, som i kraft af dets kompleksitet er ved at blive uhåndterligt, siger Kris Hagerman, Group President Data Center Management hos Symantec. Det, der gør situationen i datacenteret så svær at håndtere, er den syndflod af udstyr fra forskellige leverandører, der hver har deres egne, ind i mellem inkompatible, værktøjer. Vi hører hele tiden fra vore kunder, at kompleksiteten i datacenteret er ved at løbe løbsk. For at generobre kontrollen over udviklingen gælder det om at formulere en strategi. Man må både løse de kortsigtede problemer, samtidig med at man må forberede sig på de fremtidige krav, så man slipper for at bruge al sin tid på brandslukning. I MAJ 2006 præsenteredes Symantec Data Center Foundation. Det er en integrationsplatform, som indeholder fire forskellige suiter af administrationsværktøjer til håndtering af servere, storage, applikationer og data på en ensartet måde i forhold til al hardware, uafhængig af leverandør og operativsystem. Data Center Foundation indeholder værktøjer til: Beskyttelse af data: Veritas NetBackup sørger for, at data altid er beskyttet, kan gendannes og er tilgængelige. Storagehåndtering: Veritas Storage Foundation sørger for, at de rette data befinder sig på det rette sted på det rette tidspunkt. Serverhåndtering: Veritas Server Foundation gør det muligt i detaljer at se, hvad der kører på alle servere, aktivt at håndtere dem og sørge for, at de altid er tilgængelige. Overvågning af ydelse: Veritas i3 gør det muligt at undersøge, om hele infrastrukturen leverer den ydelse, som brugerne har behov for. SYMANTEC LEVERER AL denne funktiona litet på principielt alle platforme. Alle vore konkurrenter får forskellige værktøjer, som fungerer på deres egne platforme. Men ingen konkurrerer med os på alle platforme, da ingen andre har den brede platformssupport, som vi har. Disse konkurrenter giver Symantec adgang til al vigtig kode i operativsystemernes kerne, så vi kan udvikle stabile og effektive produkter. Vi har jo ingen direkte konkurrenter, når det drejer sig om hardware, forklarer Kris Hagerman. Med vore applikationer kan de sælge flere servere og storageenheder. Den brede platformsupport er ikke det eneste, som taler for Data Center Foundation. Med Data Center Foundation leverer vi det bedste af to verdener. Kunderne kan indføre et mere ensartet operativsystemmiljø, samtidig med at de standardiserer MAN MÅ FORBEREDE SIG PÅ DE FREMTIDIGE KRAV, SÅ MAN SLIPPER FOR AT BRUGE AL SIN TID PÅ BRAND- SLUKNING. på produkter, der er førende på markedet inden for deres respektive kategorier. Symantec er førende på markedet, når det drejer sig om backup, filsystemer, volume-håndtering og Clusterhåndtering i åbne systemer, og er en af de tre førende leverandører inden for applikationshåndtering. Vi har en helt unik position. Symantec er principielt den eneste aktør i verden, som giver kunderne mulighed for softwaremæssigt at standardisere infrastrukturen og øge serviceniveauerne, siger Kris Hagerman. NÅR VIRKSOMHEDERNE TVINGES til at anvende forskellige værktøjer, bliver driften af datacenteret dyrere end nødvendigt. Med et ensartet miljø opnår man mange direkte og indirekte besparelser. De indirekte besparelser opstår ved, at man kun behøver at lære personalet at hånd tere én type værktøj til at administrere datacenteret. Det giver større frihed til at vælge leverandører, da man ikke derved kan komme til at male sig op i et hjørne. Man kan desuden forhandle sig frem til en bedre pris. Dertil kommer, at den højere udnyttelsesgrad af servere og storage er med til at reducere omkostningerne. Det er klart, at der her ligger store besparelser. Standardisering medfører færre omkostninger til licenser, da man kan nøjes med at købe stort ind fra én leverandør frem for mindre køb fra flere leverandører. Dertil kommer, at kunderne får en mere effektiv udnyttelse af de eksisterende ressourcer. Med den

9 # SYMANTEC F.Y.I. EXPERT INSIGHT 9 øgede kontrol over datacenteret kan man flytte data fra kostbar high-end storageenheder til billigere. UDEN AT FORTABE sig i detaljerne i Data Center Foundations er der dog nogle funktioner, som Kris Hagerman meget gerne vil fremhæve. Symantec introducerede for nylig NetBackup PureDisk Remote Office, der er den eneste virksomhedsløsning, der effektivt sikrer data på lokale kontorer. Beskyttelsen af lokale kontorer er mildt sagt rodet og forsømt. Problemet er, at hvert lokalkontor sikkerhedskopierer data på forskellige måder, og det aldrig er nogens fuldtidsbeskæftigelse at gøre det. Det kan komme til at gå ud over sikkerheden og gendannelsen af data. Med NetBackup PureDisk kan lokalkontorernes data sikkerhedskopieres centralt, uden at nogen på lokalkontoret berøres. NetBackup PureDisk er, som navnet antyder, en diskbaseret løsning, som sørger for, at alle data på lokalkontorerne lagres sikkert og krypteres på serverne. Det er lettere og sikrere for kunderne at lade dem, der håndterer sikkerhedskopieringen centralt, også automatisk håndtere den lokalt. NetBackup PureDisk har alle de funktioner, der kan gøre dette smidigt og effektivt. EN ANDEN VIGTIG nyhed i Data Center Foundation er den nye Basic-version af Storage Foundation. Basic-versionen er helt gratis at downloade og anvende. Den typiske kunde anvender Storage Foundation på store servere, som afvikler de mest forretningskritiske applikationer. Men det er svært at argumentere økonomisk for at installere Storage Foundation på de hundredvis af mindre servere, som kører som web-, fil- og printerservere uden ret stor storage. Vi har introduceret Storage Foundation Basic for netop denne type servere. For at gøre det muligt for kunderne at opnå samme fordele, som de oplever på deres kraftigste servere. Storage Foundation Basic kan anvendes gratis på systemer, der ikke er på mere end fire volumes, fire filsystemer og to processorer. For at kunne få support på produktet, må de derimod betale en årlig afgift. DER ER MANGE fordele ved at installere Basic-versionen. Først og fremmest når den anvendes sammen med andre dele af Data Center Foundation. Med den nye Storage Foundation Management Server får kunderne fuldt indblik i hele server- og storagemiljøet. Ved hjælp af værktøjet, som indgår i den fulde version af Storage Foundation, er det muligt at få oplysninger om serverne og al storage bag dem i et enkelt vindue, på tværs af hele systemet. Det, der gør det rigtig interessant er, at Management Server ikke blot fungerer med Storage Foundation 4.x og 5.0, men også med Basic-versionen. Så der er store fordele ved at installere en af Storage Foundation-versionerne på alle serverne i datacenteret. Herved får man direkte indblik i alle 1 : BRED PLAT- FORMSSUPPORT At vor software kan køre på alle platforme adskiller os fra de øvrige leverandører. 2 AKTIV HÅNDTERING Man ser ikke blot status, men har mulighed for at lave ændringer, skabe nye clustre og installere servere eller mere storage. servere og mulighed for at kontrollere dem alle fra et enkelt sted. Vi kan gøre det, uanset hvilken platform, det drejer sig om. CONFIGURATION MANAGER ER et andet værktøj, som Kris Hagerman gerne vil fortælle om. Værktøjet giver mulighed for at finde ud af præcis, hvad der køres på alle servere. Den viden er afgørende for en effektiv administration af serverne. Ved hjælp af et system af agenter kan man få detaljerede oplysninger om hardware, hvilken software, som kører på serverne, samt hvilke versioner og patches, der er installeret. Man kan desuden se sammenhængene mellem serverne. Uden denne form for overblik har man ingen anelse om, hvad konse k- venserne er, når en server går ned. Softwaren advarer adminis tratoren om ændringer i konfigura tionen, fortæller hvad der er ændret af hvem, og hvordan det er sket. Man kan så siden sammenholde forandringen med den optimale opsætning for serveren og applikationerne. Hvis ændringen ikke kan accepteres, kan man ved hjælp af Provisioning Manager hurtigt overføre et nyt billede af applikationen. Symantec Data Center Foundation er en komponentbaseret integrationsplatform. Ideen er, at kunderne ikke skal tvinges ind i en monolitisk løsning. Platformen er modulær og giver dem den fleksibilitet, de har brug for. Anvender de mere end én komponent, kommer de til at fungere bedre sammen, end hvis man installerede komponenter fra en anden leverandør. AFGØRENDE FORDELE som konkurrenterne ikke kan 4tilbyde, ifølge Kris Hagerman 3 STORAGE FOUNDATION BASIC Med gratisversionen kan man installere Storage Foundation på alle servere og få mulighed for at kontrollere samtlige servere i datacenteret uanset platform. 4 DEN FØRENDE SOFTWARE PÅ MARKEDET Symantec er førende på markedet i praktisk talt alle de større produktkategorier, som vi arbejder indenfor. Yderligere oplysninger findes på: datacenter

10 10 EXPERT INSIGHT SYMANTEC F.Y.I. # DATACENTRE I FORANDRING STANDARDER DRIVE UDVIKLINGEN Kombinationen af blandede miljøer og manglen på standarder har længe været et stort problem for virksomhedernes datacentre. Men nu har organisationer som SNIA og TSANet taget et stort skridt fremad inden for standardiseringsarbejdet omkring storagehåndtering og teknisk service. Vi har talt med organisationerne for at få en status på, hvor langt standardiseringsarbejdet er kommet. TEKST: DIETMAR HEINRICH FOTO: EIMANTAS BUZAS >> MANGLEN PÅ STANDARDER i virksomhedernes datacentre skaber hele tiden problemer. Forskellige enheder kan ikke arbejde sammen, ukontrolleret vækst i mængden af data og en vildtvoksende mængde af individuelle supportaftaler virker kvælende på de ansvarlige, som forsøger at få virksomheden til at fungere smidigt. Men der er håb om en afklaring af disse problemer i form af arbejdet fra to nøgleorganisationer i denne udvikling, nemlig SNIA (Storage Networking Industry Association) og TSANet (Technical Support Alliance Network). TECHNICAL SUPPORT ALLIANCE NETWORK _ TSANET TSANet er en non-profit organisation, som blandt andet stiller service- og supportaftaler, der regulerer samarbejdet mellem flere forskellige service- og supportorganisationer, til disposition. Organisationen tilbyder en juridisk og operativ struktur, som giver medlemmerne mulighed for at samarbejde om fælles problemer, der berører forskellige kunder. TSANet har 114 medlemsvirksomheder, hvoraf flere samtidig er medlem af SNIA. Du finder yderligere oplysninger på: EN VIGTIG DEL af SNIAs arbejde er at udvikle standarder inden for storagehåndtering. Arbejdet sker i komitéer, som udarbejder forslag, men komitéernes forslag gennemgås af samtlige medlemmer af organisationen, inden de bliver godkendt. Det er meget dyrt at drive et datacenter i dag, siger Juergen

11 # SYMANTEC F.Y.I. EXPERT INSIGHT 11 R Arnold, der er leder af SNIA Europa. Derfor har alle former for besparelser høj prioritet. En måde at reducere omkostningerne på er ved at få forskellige leverandørers værktøjer til at arbejde godt sammen. Til det formål har SNIA udviklet SMIS (Storage Management Interface Specification), der er en ISO/ANSI-standard for storagehåndtering. De produkter i datacenteret, som følger standarden, kan samarbejde, og det er præcis det, brugerne efterlyser. Det er vigtigt for dem at have den fleksibilitet, at de frit kan vælge hard- og software fra forskellige leverandører og få dem til at samarbejde. Allerede i dag efterspørger mange kunder SMIS-kompatibilitet, når de skal vælge værktøjer til deres datacentre. Datacentrene er stadig fyldt med enkeltstående, ustandardiserede produkter, hvilket besværliggør håndteringen af storage. Derfor er standarder absolut nødvendige, ikke mindst fordi de gør det muligt at ændre anvendelsen af produkter, uden at man behøver at foretage kostbare tilpasninger i specielle kompatibilitetslaboratorier, iflg. Frank Bunn, der er teknisk leder af SNIAs tyske komité og samtidig Senior Solutions Marketing Manager hos Symantec. SNIA HAR DEN seneste tid engageret sig i en række sikkerhedsproblemer, som er dukket op i sammenhæng med storagehåndtering. Sikkerhed er en meget vigtig komponent, ikke mindst i forbindelse med, at vi bevæger os i retning mod mere internetbaseret storage og konvergens mellem storage og sikkerhed. I den forbindelse er der de seneste to år blevet nedsat et antal arbejdsgrupper under SNIA, som netop beskæftiger sig med sikkerhed, siger Frank Bunn. Arbejdet slutter imidlertid ikke der. SNIA arbejder desuden med standarder og løsninger for værktøjer, som håndterer den overordnede infrastruktur i datacenteret. Som situationen er i dag, tvinges brugerne til at låse sig fast til de respektive leverandørers helhedsløsninger. Værktøjer til storagehåndtering skal kunne kobles sømløst sammen med de værktøjer til datahåndtering, som til daglig anvendes i datacenteret. Vore dages værktøjer er leverandørspecifikke, men ved at basere dem på standarder bliver de i stedet åbne, siger Juergen Arnold. SELV INDEN FOR service og support er der et stort behov for standarder. Organisationen TSANet arbejder med at udvikle standardaftaler for sine medlemmer. I dag har datacentre typisk en række forskellige serviceog supportaftaler med forskellige leverandører. En masse enkeltstående service- og supportaftaler indebærer en stor økonomisk belastning for mange virksomheder, og de har svært ved at se fornuften i det. TSANet tilbyder standardaftaler og en infrastruktur, som omfatter flere service- og supportorganisationer, som kan samarbejde om et problem, der berører produkter fra forskellige leverandører. Herved kan de samlede omkostninger reduceres, siger Leigh Darby, der er leder af TSANet Europa. Målet er at få service- og supportorganisationer, som reagerer på et problem, til at være organisationer, som på forhånd kan forhindre, at et problem opstår. I fremtiden vil kunderne kræve produkter, som selv opdager, at et problem er ved at opstå, således at supportorganisationen på forhånd kan tage forholdsregler for at undgå problemet, siger Leigh Darby. OGSÅ SERVICE- OG supportvirksomheder påvirkes af den manglende standardisering i dagens datacentre. I dag udgør service- og supportproblemer omkring produkter fra forskellige leverandører mellem 5 og 20% af servicevirksomhedernes arbejde. Men denne type problemer er ofte mere komplicerede end de problemer, som kun drejer sig om enkeltstående produkter. Det betyder, at de tager længere tid at løse. Mange gange må man genskabe kundens ITmiljø i et laboratorium, og det er ikke usædvanligt, at det tager flere dage at finde en løsning på problemet, siger Leigh Darby. Omkostningerne ved at løse denne slags problemer står slet ikke mål med mængden. 10% af problemerne kan i mange tilfælde udgøre op til 90% af omkostningerne, siger Leigh Darby. ET ANDET PROBLEM, som datacentrene må håndtere, er de gigantiske mængder af data, som vokser ukontrolleret. Derfor tales der i dag meget om ILM (Information Lifecycle Management). Der skabes store datamængder hver dag i en organisation, og problemet er, hvordan man skal håndtere alle disse data på længere sigt. En del data skal man have adgang til hver dag, og disse data ændres hele tiden. En stor del af dataene, som produceres, behøver imidlertid ikke at ændres, men man kan få brug for dem på et senere tidspunkt. Sådanne data kaldes referencedata. STORAGE NETWORKING INDUSTRY ASSOCIATION _ SNIA Storage Networking Industry Association (SNIA), som blev dannet i 1997, er en non-profit organisation, som har til formål at fastlægge løsninger og standarder inden for storagehåndtering. Organisationen arbejder desuden med information og afholder konferencer og uddannelse inden for sit område. SNIA har i dag i alt 460 medlemsvirksomheder, blandt medlemmerne kan nævnes Cisco Systems, Computer Associates, Dell, EMC, HP, IBM, Sun Microsystems og Symantec. SNIA byder alle producenter, forhandlere, virksomheder og brugere velkommen til at deltage i SNIAs arbejder. På deres hjemmeside kan man finde yderligere oplysninger om, hvordan man kan deltage i arbejdet. Her findes desuden en liste over de produkter, som følger åbne standarder og er SNIA-certificerede. Yderligere oplysninger findes på: I dag findes der ingen standard for metadata. SNIA arbejder på at udvikle en sådan standard. Den går under navnet XAM, extensible Access Method, og den vil gøre det muligt at klassificere hver enkelt datafil. Filerne udstyres med metadata, som bl.a. oplyser om prioritet, og hvornår de kan slettes. Den nye stand gør det muligt at automatisere dataflowet i datacenteret. Et igangværende specialprojekt under SNIA hedder The hundred year archive, og der ser vi på, hvilket dataformat vi kan forvente at kunne håndtere om hundrede år, siger Juergen Arnold. Symantec skubber på standardiseringsarbejdet og implementerer de standarder, som SNIA fremkommer med. At standardisere metadata er utrolig vigtigt for, at man i fremtiden skal kunne tolke de data, som lagres i dag, uanset hvilken applikation, der er anvendt. Uanset situationen er det vigtigt at anvende software, som følger åbne standarder, slutter Frank Bunn. SNIAs standardiseringsarbejde foregår i forskellige komitéer, hvor også slutbrugere er inviteret, således at deres holdninger kan inddrages i arbejdet. Det er dog vigtigt at pointere, at alle oplysninger og vort arbejde er leverandørneutrale, siger Juergen Arnold, formand for SNIA Europe. Veritas var en af grundlæggerne af SNIA, og det er fortsat vigtigt for os at være med til at definere standarder, således at vor software bliver uafhængig af hardware, siger Frank Bunn, teknisk chef for SNIAs tyske komité og desuden Senior Solutions Marketing Manager hos Symantec. TSANet tilbyder standardaftaler og en infrastruktur, som omfatter flere service- og supportorganisationer, der kan samarbejde omkring et problem, som vedrører produkter fra forskellige producenter. Derved kan de samlede omkostninger mindskes, siger Leigh Darby, formand for TSANet Europe.

12 12 CIO CORNER SYMANTEC F.Y.I. # ET PÅLIDELIGT MILJØ KRÆVER VELUDVIKLEDE POLITIKKER FYI fik mulighed for at møde Symantecs direktør, John Thompson, i forbindelse med hans besøg i Stockholm. Vi benyttede lejligheden til at diskutere de udfordringer, som virksomheder i dag står overfor i forhold til at finde den rette balance mellem sikkerhed og tilgængelighed, vejen til et pålideligt IT-miljø, og i hvilken retning Symantec udvikler sig for at kunne imødekomme virksomhedernes behov. TEKST OG FOTO: ASSI ABDEL-BAKI JO MERE REGULERET EN INDUSTRI ER, JO HURTIGERE SKIFTER MAN OVER TIL EN POLITIK- BASERET ARBEJDS- GANG. >> I Symantec taler I meget om det pålidelige miljø. Hvad mener I med det? Der er tre dele af IT-miljøet, som er vigtige for vore kunder verden over. Det er infrastrukturen, som formidler applikationerne, dataene, som driver applikationer, og de interaktioner, som opstår mellem arbejdsgrupper, individer, partnere eller ansatte. Det er vores opgave at sikre hver og en af disse dele. Graden af hvor godt det lykkes for os er udtryk for, hvor pålideligt miljøet er. Hvad er de store sikkerhedsudfordringer, som virksomhederne står overfor? De sidste fem år har kunderne anvendt firewalls mv. til at overvåge trafikken på nettet og blokere virksomhedernes elektroniske døre. Men administrationen af alle disse komponenter er efterhånden blevet et mareridt. Virksomheder tager nu et skridt tilbage for at se, om der findes en bedre måde at håndtere sikkerheden på. Den bedste løsning er at komme væk fra det kaotiske ad-hoc-miljø og i stedet få etableret et miljø, hvor IT-infrastrukturen overholder opstillede regler og følger best practices. De fremsynede kunder har indset, at et pålideligt miljø må bygge på et fundament af veludviklede politikker og metoder. Hvordan gør man det i praksis? Man må finde ud af, hvilke regler og politikker man ønsker at anvende til administration af sit IT-miljø det kan f.eks. være regler og politikker for, hvordan man deler, spreder og ikke mindst sletter data inden for virksomheden. Det vigtigste er dog, at man har klare måleværktøjer til sikring af, at disse politikker og regler efterleves. At lave politikker for alt minder en del om kæmpearbejdet med at implementere ERP-systemer for år tilbage. Alt skulle ind i systemet, og det var en enorm kraftanstrengelse. Mange af projekterne grundstødte. Er der ikke fare for, at det også vil ske her? De tidligere ERP-implementeringer var en reel udfordring for virksomhederne, fordi man tog de forskellige adskilte funktioner, som fungerede fint hver for sig, og forsøgte at få dem til at fungere sammen på en ny måde. Men kigger du nu ti år senere på mange af de ERP-projekter, som dengang voldte store problemer at få i gang, har de udviklet sig til at være yderst robuste og indholdsrige. Det er min oplevelse, at virksomheder i dag anvender en mere gradvis implementering frem for Big-Bangimplementering. Den samme evolutionære udvikling vil komme til at ske omkring en gennemtænkt administration af IT-infrastrukturen. Men det er stadig besværligt at styre alt via politikker. Man skal ikke tro, at det er enkelt. Men bare fordi det ikke er nemt, behøver det ikke at betyde, at man skal lade være. Hvis det var let, havde man gjort det for længe siden, og vi havde i dag haft en betydeligt sikrere og lettere administrerbar infrastruktur, end vi har. Fordelene ved et politikbaseret miljø er for mange til, at man kan se bort fra dem. For nylig besøgte jeg en virksomhed, hvor man installeredenæsten servere om året. Det er svært at forstå, at de ikke vælger at standardisere IT-infrastrukturen og implementere fælles regler for alle nye servere. Standardiseringen mindsker kompleksiteten, som igen mindsker omkostningerne. Herved er det muligt at frigøre penge, som kan geninvesteres i at sikre regeloverholdelse. Man kommer herved ind i en fantastisk cyklus. I takt med at denne cyklus styrkes, bliver arbejdet enklere og belønningerne større. Hvilke store fejl gør virksomhederne i dag inden for sikkerhed? Det er helt klart en stor fejl, at man ikke tager fat om sikkerheden ud fra et politikbaseret perspektiv. Virksomhederne bør have en klar idé om, hvad deres politik for data og infrastruktur bør være. Nogle af reglerne skal handle om, hvordan IT skal fungere sammen med forretningsenhederne, og andre regler skal handle om, hvordan selve teknikken skal fungere i IT-afdelingen. Hvordan adskiller det amerikanske marked for sikkerhed sig fra det europæiske? Inden for kerneområderne antivirus, firewalls og beskyttelse mod indtrængning er de to markeder meget ens. Men det amerikanske marked ligger klart foran det europæiske, når det drejer sig om regeloverholdelse. Men det hænger også sammen med den amerikanske lovgivning. I takt med at EU-lovgivningen ændrer sig, bliver også de europæiske virksomheder opmærksomme på dette. Jo mere reguleret en industri er, jo hurtigere skifter man over til en politikbaseret arbejdsgang. De har

13 # SYMANTEC F.Y.I. CIO CORNER 13 helt enkelt ikke noget valg. De skal anvende politikker og værktøjer til at kontrollere dem for at bevise, at de overholder reglerne. Hvordan adskiller dagens Symantec sig fra den virksomhed, som du overtog? I grunden er vi det samme firma med de samme holdninger. Vi tror, at innovation er grundlaget for vor virksomhed, at vi aktivt må sørge for, at kundernes miljøer fungerer og er tilgængelige. Vi har fortsat fokus på kunderne, når vi udvikler nye produkter og tjenester. Men frem for alt skal vi være troværdige. Disse ting har ikke ændret sig i løbet af de sidste otte år. Hvad er ændret? Frem for alt bredden og størrelsen af vor virksomhed. For otte år siden var vi ansatte i Symantec, i dag er vi over Vi er gået fra en omsætning på 600 millioner dollars til 5 milliarder dollars i dag. For otte år siden var virksomheden hovedsagelig forbrugerorienteret, mens den i dag for hovedparten henvender sig til virksomheder. Hvordan er Symantec i dag i forhold til de visioner, du havde for virksomheden? Visionen handlede mindre om spændvidde og størrelse end om Symantecs relevans inden for et bestemt teknologisk område. Mit oprindelige mål var at dreje Symantecs virksomhed i retning af at beskytte netværk og de enheder, der var koblet til netværket. Da vi nåede dette mål, indså vi at det drejer sig om at sikre, at data flyder frit, at systemerne fungerer og er tilgængelige. Vi har derfor ændret fokus til også at omfatte tilgængelighed. Hvordan har jeres konkurrenter reageret på dette nye Symantec? Det er klart, at de nu er kommet til samme forståelse, som vi nåede for flere år siden. Det gælder om at flytte sikkerheden nærmere til, hvor dataene skabes og håndteres. Men belønningen består ikke i, at andre kopierer vore strategier. Belønningen ligger i, at vi leveret den merværdi til vore kunder, som vi har lovet at gøre. Du er ikke bange for, at I spreder jer for meget med så bredt et produktsortiment og så forskellige målgrupper? Nej, slet ikke. At klare sig handler helt og holdent om, hvordan man organiserer arbejdet. Når du opdeler virksomheden i enheder, som er helt fokuseret på en specifik målgruppe eller en specifik teknologi, har du store chancer for, at det, du laver, lykkes. Mange fremgangsrige virksomheder, som Microsoft og Adobe, har opbygget deres virksomheder på denne måde og gjort et godt stykke arbejde med at levere produkter til vidt forskellige kundetyper. Jeg tror, det er skabelonen for fremtidens førende softwarevirksomheder. Hvordan kombinerer virksomheden alle disse dele? Man må som udgangspunkt have fælles standarder, for at forskellige teknologier skal kunne fungere godt sammen. Man skal have en strategi for udnyttelse af fælles komponenter. Vi anvender f.eks. den samme scanningsmotor i vore forbrugerprodukter og i vore virksomhedsprodukter. Forskellen ligger i grænsesnittet. Vi er hele tiden på jagt efter synergieffekter i vort udviklingsarbejde. Men samtidig undgå at udvikle produkter, som er for svage for de professionelle kunder eller for komplicerede for forbrugerne. Den seneste tid har det handlet meget om Symantecs virksomhedsopkøb, hvornår kommer vi til at høre mere om innovationerne? Interessant nok lægger folk ikke mærke til, at vi bare i år har investeret næsten 800 millioner dollars i forskning og udvikling. Der findes en konstant strøm af innovationer fra vore laboratorier. 20% af vort udviklingsbudget anvendes på helt nye ideer og projekter, som ikke altid udmønter sig i færdige produkter, som kommer på markedet. En innovation, som jeg er meget stolt over, er Symantec Database Security. Det er et værktøj, som gør det muligt at bekæmpe sikkerhedstrusler inde fra virksomheden. Trusler indefra er et stort problem i dag, da de står for 2/3 af alle sikkerhedshændelser i virksomheder. Det er et typisk eksempel på, hvordan egenudviklet innovation bliver til et produkt. Hvad er næste skridt for Symantec? Vi skal fokusere på at få ført de planer, vi allerede har lagt frem, ud i livet. Vi har ambitiøse planer for vort datacenterteam, som udvikler et standardiseringslager tværs over alle de blandede miljøer. Vi har en sikkerhedsvirksomhed, som har fokus på at udvikle et grundlag for sikring af ustrukturerede data, elektroniske meddelelser og regeloverholdelse. Når vi iværksætter vore planer, er jeg sikker på, at vi kommer til at opdage nogle nye muligheder.

14 14 E-POSTARKIVERING: COOP SYMANTEC F.Y.I. # IT_PRODUKTER IT_INTEGRATION IT_KOMMUNIKATION IT_SERVICE & OUTSOURCING UDDANNELSE Mangler I optimale værktøjer til jeres Exchange-miljø? Ligger der PST-filer lokalt hos jeres brugere? Har I quota på mail? Sletter jeres brugere selv de mails, de mener er vigtige? Overholder I virksomhedens regulativer og compliance krav? Symantec Enterprise Vault Med Symantec Enterprise Vault får I en fleksibel platform, som løser jeres udfordringer i jeres Exchange-miljø også PST-filer, og I reducerer samtidig jeres omkostninger på storage og gør administrationen af den nemmere. Symantec Mail Security Nyeste version af 8300 serie Symantec Mail Security 8300 serien indeholder Antivirus & Antispam Funktioner til indholdsfiltrering af indgående og udgående s Kontrol af meddelelser Arkivering & kryptering Foruddefinerede retningslinier for regeloverholdelse samlet i et enkelt system Kontakt TOPNORDIC Sikkerheds team for mere information Jesper Dromph, Sales Specialist Security Tlf BALLERUP - ESBJERG - ODENSE - ÅRHUS - AALBORG Annonce_DNS_189x254.indd :10:11

15 # SYMANTEC F.Y.I. BUSINESS CRITICAL SERVICES 15 SUPPORTSERVICES GIVER MAKSIMAL BESKYTTELSE God teknologi er kun en del af en sikkerhedsløsning. Enhver virksomhed, som er afhængig af teknologi, har behov for eksperthjælp for at sikre virksomheden. Det er her, at Symantec Business Critical Services kommer ind i billedet. FYI har truffet Geoff Mannin, Business Critical Operations Manager, for at finde ud af, hvordan disse supportservices sikrer virksomhederne en maksimal beskyttelse. TEKST: SPENCER COX-FREEMAN FOTO: HUGH NUTT PHOTOGRAPHY Geoff Mannin er Operations Manager på Business Critical Services, Symantec UK. Det er hans teams ansvar at drage omsorg for, at kundernes data altid er tilgængelige og beskyttet >> HVER GANG VI eksponerer virksomheden for omverdenen, risikerer vi at eksponere virksomhedens data for uvedkommende. En sikker og procesorienteret opbygning, som omfatter firewalls, antivirus, kryptering og andre beskyttelsesforanstaltninger, er nødvendig, for at data skal blive, hvor de hører hjemme inden for virksomheden. Det er her, folk som Geoff Mannin kan være til hjælp. Geoff er Operations Manager på Business Critical Services, Symantec UK. Det er hans teams ansvar at drage omsorg for, at kundernes data altid er tilgængelige og beskyttet mod systemfejl, samt at fjerne de sikkerhedstrusler, der stadig bliver alvorligere og tiltager i såvel frekvens som kompleksitet. De kriminelle elementer i dag bliver bedre til at skabe virus og til at omgå såkaldt sikre firewalls. Vi må opbygge endnu mere effektive sikkerhedsløsninger for at ligge et skridt foran i udviklingen og dermed kunne holde truslen på afstand, siger han. BUSINESS CRITICAL SERVICES tilbyder en samlet, effektiv og integreret vifte af services til sikring af virksomhedernes data. Det, som udmærker Critical Services, er deres evne til hurtigt at reagere på ændringer og at foregribe dem. Symantec Business Critical Services tilbyder ét enkelt kontaktpunkt til et helt team af supporteksperter, som er uddannet i og har erfaring fra blandede miljøer baseret på udstyr fra forskellige leverandører. De supporterer de tekniske løsninger, som virksomheden har implementeret, håndterer trusler og hjælper med at undgå uforudset nedetid. SOM EKSEMPEL NÆVNER Geoff en førende bilproducent, som er en af Critical Services kunder. En stor del af kundens medarbejdere rejser meget rundt i fjerne lande, i forskellige tidszoner og i utilgængelige miljøer, hvor sikkerhed er af afgørende betydning for kundens virksomhed. Kunden havde behov for et effektivt, centralt overblik over sikkerhedsmiljøet og det var præcis, hvad Critical Services leverede. Bilproducenten har sin egen kontaktperson, en Business Critical Account Manager (BCAM), som kan trække på en gruppe af eksperter og supportteknikere. Efter et nært samarbejde har kunden nu en sikkerhedsløsning, som omfatter alle led i virksomheden, og en sømløs integration med kontrol over netværket i en enkelt administrationsløsning. Vore kunders udfordringer, f.eks. omkring mobil sikkerhed, er meget store og påvirker hele deres organisation, forklarer Geoff. Hvorfor henvender de sig til Symantec? Fordi vi er det største og mest fremgangsrige sikkerhedsfirma i verden. Vore kunder betragter os som deres troværdige rådgiver. Geoff er ikke bange for at løfte sløret for de strategier, som hans eget team implementerer for at sikre Symantecs egen mobile arbejdsstyrke. God disciplin begynder hjemme. Hos Symantec udvikler vi løbende vore mobile sikkerhedsprocesser og regler for at sikre vore datas integritet. Data på bærbare computere sikkerhedskopieres automatisk, passwords udskiftes løbende, antivirus og andre sikkerhedsværktøjer opdateres automatisk, når medarbejderne er koblet til nettet. Hvis en håndholdt enhed mistes eller stjæles, fjernes alle data automatisk fra den, fortæller Geoff. Der findes tre ord, som fortæller, hvad Business Critical Services tilfører virksomhedens sikkerhed: Mennesker, processer og teknologi. Med disse tre midler kan de beskytte selv det vanskeligste sikkerhedsmiljø. BUSINESS CRITICAL SERVICES VORE KUNDER BETRAGTER OS SOM DERES TROVÆRDIGE RÅDGIVER Business Critical Services er Symantecs mest avancerede supportniveau til virksomheder og består af en samlet og effektiv vifte af services, som giver den bedst mulige sikkerhed og tilgængelighed til virksomheders data og systemer. HURTIG REAKTIONSTID OG PROAKTIV. Business Critical Services giver kunderne én personlig kontaktperson, som kan trække på et team af supporteksperter med høj viden om komplekse miljøer med løsninger fra flere leverandører. SKRÆDDERSYET OG UNIK. Virksomheder kan vælge præcis det serviceniveau, som passer til deres behov. De kan vælge den dækning, som passer dem bedst, uanset om det handler om et kontor eller et net af lokalafdelinger, og uanset hvor mange løsninger, der er installeret. For yderligere oplysninger gå ind på:

16 16 TECHNICAL HOTSPOTS SYMANTEC F.Y.I. # Beskyt og optimer Windows miljøet >> SYMANTEC LANCERER EN komplet produktserie, der er beregnet til små og mellemstore virksomheder. De forskellige løsninger hjælper virksomheder med at beskytte og optimere deres Windows miljøer, forbedre produktiviteten og udnytte de investeringer, der allerede er foretaget i Windows platformen. Symantec har udviklet følgende løsninger: Datasikkerhed og tilgængelighed: Backup Exec, AntiVirus Corporate Edition, AntiVirus Enterprise Edition og Client Security giver små og mellemstore virksomheder mulighed for at håndtere kravene til gendannelse, øge produktiviteten og sikre, at data og informationer altid er sikre og tilgængelige. Systemsikkerhed og tilgængelighed: Ghost Solution Suite, Backup Exec System Recovery og pcanywhere mindsker de admini- strative omkostninger og muliggør en effektiv håndtering af IT-miljøet med konsekvent patch- og konfigurationshåndtering, systemmigrering og servergendannelse. Applikationssikkerhed og -tilgængelighed: Mail Security, Enterprise Vault og IM Manager er løsninger, som giver en omfattende sikkerhed og tilgængelighed samt garanterer beskyttelse og gendannelse af s og meddelelser, samtidig med at man mindsker omkostningerne gennem en mere effektiv håndtering. Håndtering af politik- og regeloverholdelse: Bindview Control Compliance Suite, Enterprise Vault og DeepSight Alert Services gør det muligt for mellemstore virksomheder at opfylde komplekse reguleringer og brancheregler gennem en effektiv politikhåndtering for Windows miljøet. Yderligere oplysninger om Symantecs komplette program findes på: HØJ TILGÆNGELIGHED OG GENDANNELSE MED VERITAS CLUSTER SERVER 5.0 HÅNDTERER REELLE OG VIRTUELLE CLUSTRE >> VERITAS CLUSTER Server 5.0 for VMware ESX forbedrer clustermulighederne for at levere høj tilgængelighed og gendannelse til datacenteret med reelle og VMware-kompatible virtuelle miljøer. Softwaren automatiserer fjernhåndteringen af failover ved gendannelse og gør det muligt at håndtere clustrede servere, uanset om det gælder virtuelle eller reelle maskiner. VCS for VMware ESX indeholder blandt andet: Applikations-, server- og ressourceovervågning for højst mulige tilgængelighed. Automatisk gendannelse af applikationer, netværksstorage, virtuelle og reelle servere. Centraliseret håndtering af virtuelle og reelle ressourcer fra en enkelt konsol. Omfattende testmuligheder for gendannelse, som integrerer fjernhåndteringen af failover med datareplikering. Automatisk test af gendannelse med Fire Drill. Et unikt værktøj, som gør det muligt at konfigurere og kontrollere, at gendannelsen fungerer, uden at produktionsmiljøet påvirkes. ENKLERE MIGRERING MED GHOST SOLUTION SUITE 2.0 >> SYMANTEC LANCERER Ghost Solution Suite 2.0, der er markedets mest udbredte løsning til imaging og migrering. Løsningen understøtter nu Microsoft Vista og x64-bit Windows. Symantec Ghost Solution Suite 2.0 giver en hurtig og pålidelig installation af Windows, migrering, softwaredistribution og mulighed for fra centralt hold at kontrollere et blandet miljø Med suiten kan administrator bl.a. skræddersy operativsystemet med applikationer og specifikke sikkerhedsindstillinger og derefter lave en afbildning heraf, som kan installeres på hundredvis af computere på én gang. Med funktioner til bruger- Veritas Cluster Server 5.0 er en del af Server Foundation, som desuden består af: VERITAS CONFIGURATION MANAGER: Finder og kortlægger alle applikationer, servere og deres afhængighedsforhold. Det er den eneste løsning på markedet, som gør det muligt aktivt at håndtere alle ressourcer i realtid uanset platform. VERITAS PROVISIONING MANAGER: Håndterer distribution og installation af operativsystem, applikationer og patches. VERITAS APPLICATION DIRECTOR: Automatiserer applikationshåndteringen. Yderligere oplysninger på: migrering kan flere processer automatiseres. I én arbejdsgang kan man skabe et backupbillede, registrere brugernes data og indstillinger, installere et nyt operativsystem, konfigurere og derefter gendanne brugernes data og indstillinger. Den nye version har fået support af flere filsystemer og kan håndtere FAT, EXT2/3 og NTFS. Man kan dermed tilføje, fjerne og ændre filer og mapper inden for Ghost afbillederne uanset filsystem. Ghost Solution Suite 2.0 leveres med indbyggede guider og omfattende softwarehåndtering. Yderligere oplysninger findes på: SYMANTEC DATABASE SECURITY En effektiv beskyttelse mod datalækage >> SYMANTEC HAR UDVIKLET et helt nyt værktøj, som skal beskytte data, som er lagret i databaser, mod såvel eksterne som interne trusler. Den nye Symantec Database Security beskytter i realtid mod datalækager og bedragerier samt indeholder revisionsværktøjer, som giver mulighed for at efterkontrollere alt, hvad der er sket i databasen. Værktøjet anvender smart profilering til at opdage bedragerier, straks de finder sted. Symantec Database Security henter profiler frem, som bygger på, hvad der anses for normale transaktioner, og alarmerer straks, når en unormal aktivitet opdages. Løsningen beskytter desuden mod datalækage ved at overvåge alle data, som forlader databasen, og advarer administratoren, når følsomme data så som kreditkortnummer og personnummer anvendes på en usædvanlig måde, eller når løsningen opdager et andet mønster end det, som administratoren har defineret. Virksomhederne kan opbygge deres egne politikker omkring disse mønstre for at kontrollere, hvad der skal udløse en alarm for mistænkelig aktivitet. Symantec Database Security supporterer de fleste databaser på markedet og kræver ingen tilpasning af selve databasen. Løsningen giver realtidsovervågning, alarm og mulighed for kontrol af alle aktiviteter, uden at det påvirker ydelsen af databasen. Se yderligere oplysninger på:

17 # SYMANTEC F.Y.I. TECHNICAL HOTSPOTS 17 BACKUP EXEC 11D Kontinuerlig beskyttelse af Exchange Med den kontinuerlige beskyttelse forsvinder behovet for daglig backup af Exchange. Data kan genskabes til den form, de havde, blot sekunder inden de gik tabt. >> SYMANTEC LANCERER Backup Exec 11d for Windows Servers. Med den nye version udvides den kontinuerlige beskyttelse til ud over Windows filservere og arbejdsstationer også at omfatte Microsoft Exchange. På grund af den kontinuerlige beskyttelse forsvinder behovet for daglig sikkerhedskopiering af Exchange og de tidskrævende backups af mailbokse, hvilket både letter administration og mindsker omkostningerne. Desuden giver det kontinuitet i håndteringen, da data kan genskabes til den form, de havde, blot sekunder inden de gik tabt. Løsningen indeholder en ny objektbaseret gendannelsesteknologi (Granular Recovery Technology), der giver mulighed for hurtigt at gendanne kritiske data fra Microsoftprogrammer som Exchange, Share- Point, Active Directory og SQL Med den nye teknik kan man på sekunder gendanne individuelle s, mapper og mailbokse, uden at man behøver at lave separate backups af mailbokse. Herved slipper IT-afdelingen for at køre flere forskellige backupjobs for at beskytte Exchange. Ifølge analysevirksomheden Gartner vil Symantecs gendannelsesteknologi være særdeles velegnet for små og mellemstore virksomheders backupbehov. Løsningen giver desuden en bedre beskyttelse i form af 128-bit og 256- bit AES-kryptering for bedre beskyttelse af data, mens sikkerhedskopieringen foretages. Med den nye version øges platformbeskyttelsen til nu også at omfatte en fuld beskyttelse af x64-bit Windows miljøer. Desuden introduceres NDMP-understøttelse til beskyttelse af NetApp Filers, samt beskyttelse af Oracle RMAN/RAC, IBM DB2, MAC OSX (PowerPC), HP- UX, Solaris 10 og SUSE 10.0-klienter. Yderligere oplysninger findes på: enterprisesecurity.symantec.com NY VERSION! SYMANTEC MAIL SECURITY 8300 >> NU LANCERES EN ny version af Symantec Mail Security. Den nye 8300-serie indeholder antivirus, antispam og funktioner til indholdsfiltrering af indgående og udgående s, kontrol af meddelelser, arkivering og foruddefinerede retningslinier for regeloverholdelse samlet i et enkelt system. Samtidig med at er blevet virksomheders vigtigste applikation, er det også den mest sandsynlige kilde til lækage af fortrolige oplysninger. Behovet for at kontrollere præcist hvad der forlader virksomheden via , har aldrig været større. Indholdsfiltreringen i Symantec Mail Security er derfor forbedret og udvidet med værktøjer til håndtering af filtreringspolitikker som domæne og politikbaseret TLS-kryptering af meddelelser, hændelseshåndtering samt scanning efter nøgleord og -udtryk i alle dele af en meddelelse inkl. bilag. Desuden er der udviklet en ny abonnementsservice til yderligere at forstærke den indbyggede filtrering. Den giver nogle avancerede muligheder for at sikre regeloverholdelse og kontrol af indhold. I abonnementet indgår 50 foruddefinerede politikker for fortrolige data, hvoraf 15 er branchespecifikke politikker. I abonnementet indgår desuden 60 forskellige ordbøger med nøgleord og udtryk, herunder finansielle termer med henblik på SOX. Symantec Mail Security 8300 kan konfigureres til over brugere og kan håndtere trafik på over 25 millioner s pr. dag. Yderligere oplysninger findes på: GIVER TRYGHED FOR FORBRUGERE OG VIRKSOMHEDER PÅ NETTE SECURITY 2.0 >> SYMANTEC PRÆSENTERER SECURITY 2.0, en ny, komplet version, der skaber et troværdigt og tillidsvækkende miljø både for brugere og virksomheder på Internet. Security 2.0 indeholder både nye produkter, services og partnerskab, som alt sammen har til formål at give en helhedsløsning på det problem, som alle har. For at beskytte brugernes data og online transaktioner kræves et omfattende system af løsninger, services og partnerskab. Derfor har Symantec udviklet: Norton Confidential Online Edition en internetløsning, som hjælper finansielle virksomheder med at beskytte deres kunder, når de gennemfører transaktioner over nettet. Norton Confidential beskytter, når man surfer på nettet og fungerer tillige som en sikkerhedsløsning, der beskytter følsomme data. VeriSign og identitetsbeskyttelse Symantec og VeriSign har indgået et partnerskab, som skal udvikle beskyttelse mod den øgede trussel om identitetstyveri og bedrageri på nettet. De to virksomheder vil lancere kombinerede identitets- og sikkerhedsløsninger til finansielle institutioner, internetleverandører og slutbrugere. VIRKSOMHEDER MÅ I DAG beskytte sig mod risici så som datalækage og internt bedrageri i forbindelse med håndtering af filer, s, meddelelser og virksomhedens data. For at hjælpe kunderne med at mindske disse risici har Symantec udviklet: Symantec Database Security Et innovativt produkt til beskyttelse af data, som befinder sig i databaser, mod eksterne og interne trusler. Symantec Mail Security 8300 Series Et komplet sikkerhedssystem til som flyttes ind og ud af virksomheden. Accenture og Symantec Security Transformation Services Symantec og Accenture har oprettet en global organisation, som skal opbygge og implementere datasikkerhedsløsninger til virksomheder. Organisationen består af konsulenter fra begge virksomheder, og de skal koncentrere sig om at mindske risici inden for tre områder: Regeloverholdelse, håndtering og overvågning af sikkerhed samt sikkerhedsapplikationer. Yderligere oplysninger findes på:

18 18 EVENTS, KURSER & TILBUD SYMANTEC F.Y.I. # KURSER & UDDANNELSER! MANAGE YOUR IT ENVIRONMENT DEFINE THE WAY YOU LEARN RESPOND FASTER TO CHANGING DATA DEMANDS WITH SYMANTEC EDUCATION SERVICES SYMANTEC EDUCATION er din primære kilde til kendskab om hvordan du planlægger, opbygger og sikrer dit IT-miljø. Vi giver skemalagte kurser i Helsingfors, København, Oslo og Stockholm. Symantec Security Training gives via vores uddannelsespartnere. Med VoIP kan du deltage i vores Virtual Academy kurser, uanset hvor du befinder dig. Uddannelse i virksomheden kan gives i samtlige nordiske lande. For at finde aktuelle skemaer og registrere dig til et Symantec-kursus kan du gå til: EducationHome.html HER HAR DU ET UDVALG AF VORES KURSER: DATA PROTECTION Lær dig at opskalere din databeskyttelse fra klient til datacenter. HIGH AVAILABILITY Lær dig at levere højst mulig tilgængelighed til data og applikationer. DISASTER RECOVERY Lær dig grundlaget ved datareplikering så du kan planlægge, implementere og overvåge virksomhedens disaster recovery. SECURITY Lær dig at sikre dit miljø med antivirus, antispam, indtrængningsdetektering med mere. STORAGE AND SERVER AUTOMATION Optimer præstationen og tilgængeligheden af virksomhedsapplikationer. DU KAN FINDE MANGE FLERE KURSER PÅ VORES WEBSTED. TILBUD OM KONSULENTBISTAND: FRA SYMANTEC CONSULTING HVOR HURTIGT REAGERER EN VIRKSOMHED PÅ ET VIRUSANGREB? >> OVERSKUELIGE OG FLEKSIBLE rapporter er en vigtig del af et velfungerende sikkerhedssystem. Når alarmer og oplysninger om potentielle trusler og hændelser havner direkte i de rette hænder i virksomheden, minimeres de trusler, som virksomhederne udsættes for. Ud over den øjeblikkelige status er det også vigtigt, at historiske data nemt kan hentes frem, hvilket forenkler opfølgningen på, om virksomhedens sikkerhedsbehov og sikkerhedsstandarder er opfyldt. Symantec Consulting har udviklet en uafhængig og åben model for, hvordan man opretter en central rapporteringsenhed for forskellige antivirus-, antispam- samt firewall-løsninger. Rapporteringsværktøjet hedder SAV-Reporter. SAV-Reporter er produkt- og server uafhængig. Værktøjet giver mulighed for en rollebaseret rapportering, hvorved man kan udvide eller begrænse brugernes indblik i rapporteringsværktøjet samt rapporternes udformning. Dertil kommer understøttelse af LDAP. Takket være den fleksible importstruktur omkring alarmer og hændelser kan der laves rapporter over alle indsamlede data De forskellige rapporter har forskellige filtre og sorteringsfunktioner, som kan konfigureres efter kundens eller de enkelte brugeres specifikke behov. SAV-Reporter kan vise status på antivirusprogrammet, dets version og, hvis LDAPkoblingen anvendes, kan den desuden vise, hvilke klienter, der mangler virusbeskyttelse. Alarmer kan udsendes via via en notificeringsagent, og man kan desuden udsende f.eks. SNMP traps. SAV Reporter indeholder et modul for regeloverholdelse, hvilket indebærer, at konfigurationen af en SAV CE klient enkelt kan kontrolleres op mod virksomhedens foruddefinerede politik. Data kan nemt importeres og præsenteres grafisk. Et Dashboard præsenterer alle vigtige data på en overskuelig måde og kan konfigureres efter kundens behov. Symantec Consulting tilbyder dette værktøj til en fast pris, hvori indgår implementation. KATASTROFER OG UFORUDSETE HÆNDELSER... HAR DU KONTROL OVER DIT DATACENTER? >> FOR AT SIKRE, at du har fuld kontrol over dit datacenter, tilbyder Symantec Consulting at lave en gennemgang af jeres system, som hurtigt giver et indblik i, hvor stabil jeres infrastruktur i virkeligheden er. Gennemgangen består af en kontrol af jeres system, tests samt udarbejdelsen af en statusrapport med forslag til evt. foranstaltninger og anbefalinger. For yderligere oplysninger kan du downloade vort White Paper, som fokuserer på de udfordringer, som kunder står overfor i dag omkring håndtering af datacenteret. Dokumentet indeholder desuden anbefalinger omkring indførelsen af nye systemer og beskriver udfordringer herved. Dokumentet kan downloades fra: De særlige forhold omkring jeres miljø kan Symantec Consulting være behjælpelig med at belyse. >> For yderligere oplysninger kontakt: Linda Malm, Senior Client Service Manager, Telefon: +46 (0) Samtlige opgaver udføres til en fast pris af en certificeret Senior/Specialistkonsulent fra Symantec Consulting.

19 # SYMANTEC F.Y.I. EVENTS, KURSER & TILBUD 19 KALENDER 8. MARTS 2007 SYMANTEC UK STUDY TOUR 2007 SIKKERT EXCHANGE MILJØ SÅDAN SIKRER DU AT DIT EXCHANGE MILJØ ER SIKKERT OG TILGÆNGELIGT OG FØLGER DE GENERELLE REGLER Symantec giver dig mulighed for at tage med på et studiebesøg i vores Briefing center i Reading, UK. Under besøget er der mulighed for at diskutere muligheder og udfordringer omkring håndtering inden for såvel tilgængelighed som sikkerhed. ONSDAG 7/3: Ankomst til LHR. Om aftenen spiser vi middag på et af Londons trendy steder derefter tager vi til musical JUNI LAS VEGAS, USA SYMANTEC VISION 2007 Symantec Vision er stedet hvor man får kan få indblik i de seneste løsninger inden for tilgæng- GÅ IKKE GLIP AF... Online kampagnen arkivering for offentlige virksomheder, kommuner og amter fortsætter frem til 31. marts 2007! Download vores nordiske white paper og gennemfør en self-assesment test online! Benyt vores tilbud om et billigt teknisk forstudie med forkus på arkivering! Du behøver kun at gå ind på: Der vil være indcheckning på Millennium Madjeski Hotel i Reading. TORSDAG 8/3: Heldags-seminar i Symantecs Briefing Center. UDGIFT: DKK kroner ekskl moms for konference, fly t/r, en overnatning på hotel, middag og musical. TILMELDING: send en til : Begrænset antal pladser: 10 personer BOOK DATOEN I DIN KALENDER ALLEREDE I DAG! elighed og sikkerhed, diskutere med sine kolleger samt få et overblik over hvordan man kan bygge et IT miljø som giver den tryghed der kræves i en digital verden, hvor virksomheder udsættes for nye og øgede angreb. TID OG STED: 9-13/6, Las Vegas, Venetian Hotel TILMELDING: Send din forhåndstilmelding til: VISION i København afholdes i September 2007! Mere information kommer snart 7. OG 8. MARTS 2007 SYMANTEC SECURITY BRIEFING SEMINAR: IT SOM EN BYGGESTEN FOR AT SKABE TRYGHED I EN DIGITAL VERDEN Spillereglerne for IT-afdelingen og resten af virksomheden er forandret. IT handler ikke længere om teknik og om at mindske omkostningen. Det handler helt og holdent om virksomhedsværdi. Som sikkerhedsansvarlig må man fokusere på at investere i IT som skaber produktivitet, tilvækst og er forretningsdrivende snarere end bare at holde virksomheden igang det gælder om at finde en balance mellem processer, mennesker og teknik. Velkommen til Symantecs briefing som denne gang fokuserer på hvordan du ved hjælp af sikkerhedsløsninger kan bygge et miljø som giver den tryghed, der kræves i en digital verden hvor din virksomhed konstant udsættes for nye udfordringer og nye angreb. Vi giver dig et overblik inden for følgende områder: BESTIL DIT EGET EKSEMPLAR OMKOSTNINGSFRIT Det koster ingenting at abonnere på SYMANTEC FOR YOUR INFORMATION. Alt hvad du behøver at gøre, er at sende en meddelelse med navn, fuldstændig postadresse og telefonnummer til os eller gå ind på: og angiv kode ENDPOINT MANAGEMENT Vi giver dig værktøjerne til at sikre at samtlige enheder omfattes af den interne sikkerhedspolicy! REGLER Vi giver dig værktøjerne til at definere og efterleve de processer og rutiner som I sammen med virksomhedens ledelse sætter op! HÅNDTERING AF ANGREB Hvordan du proaktivt kan forebygge angreb mod din virksomhed Seminariet henvender sig til dig som arbejder med sikkerhedsspørgsmål på mellemstore og store virksomheder. TID OG STED: 7/3 Århus, SAS Radisson, Margrethepladsen 8/3 København, Hotel Hilton, Copenhagen Airport TILMELDING: AVAILABLE FROM 2007/01/15! LANCERING AF EFTERFØLGEREN TIL LUK VINDUET FOR UBUDNE GÆSTER TØR DU STOLE PÅ DIT IT MILJØ? HVAD SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER BEHØVER AT VIDE FOR AT BYGGE ET SIKKERT IT-MILJØ >> DET HER er anden udgave af Symantecs bog om IT sikkerhed for mindre virksomheder. At interessen inden for dette spørgsmål er stor ses tydeligt da personer rundt om i norden har downloadet eller bestilt den første udgave af bogen. Men i løbet af de 3 år der er gået siden bogen blev udgivet er der sket meget. Den opdaterede udgave er klar her i efteråret Symantec har meget stor erfaring med at hjælpe virksomheder med at bygge et IT miljø der tager hensyn til tilgængelighedsproblemer såvel som sikkerhedsproblemer. Denne håndbog lader dig tage del i vores omfattende viden om hvordan din virksomhed skaber et sikkert IT-miljø. Download bogen på smb_sikkerhedsbog.html

20 RETURADRESS: Symantec Danmark Aps Lyngbyvej 20 Copenhagen DK 2100 Tempest A/S er en del af Nocom Security. Vi er Value Added Distributor (VAD), som sælger produkter med kvalificeret ydelser for at lette og effektivisere arbejdsopgaverne i virksomheder i Norden og Baltikum. Tempest er Danmarks største it-sikkerhedsdistributør og repræsenterer førende it-sikkerhedsproducenter som Symantec, SonicWALL, Sybari, ISS, Utimaco, SurfControl, VASCO og WildPackets. Foruden traditionel salg af produkter tilfører vi produkterne værdi i form af service, support, ekspertbistand, undervisning og certificering. Som distributør sælger Tempest udelukkende produkter og ydelser via danske it-forhandlere. Distributionsvirksomheden drives i Sverige, Norge, Finland og Baltikum samt Danmark. Hvordan beskytter du brugernes data? Mulighederne for at få adgang til internettet vokser dag for dag. Trådløse netværk sættes op på offentlige pladser og flere og flere ejendomme får bredbåndstilslutninger. Det betyder, at en stor del af vores arbejde kan passes uden for kontoret. I dag har de fleste virksomheder udarbejdet en it-sikkerhedspolitik, som skal tilsikre, at opkoblinger mod firmaets netværk sker sikkert og overvåget. Udfordringen med it-sikkerhedspolitikken er at sørge for, at disse regler overholdes og efterleves. Symantec Sygate Enterprise Protection gør netop dette. Produktet garanterer, at de rigtige sikkerhedsniveauer overholdes på alle pc er via central kontrol for hver opkobling. Desuden findes funktioner som personlig firewall, IDS/IPS, kontrol af eksterne lagringsenheder som f.eks. USB, applikationskontrol, regler for karantæne (hvis pc en ikke opfylder kravene) med mere funktioner, der kan vælges efter behov. Produktet fungerer helt uafhængigt af allerede installerede sikkerhedsprodukter. Kontakt os på eller besøg for yderligere information. Sverige Norge Danmark Finland Estland Letland - Litauen - en del af Nocom

Vi formindskede lagringspladsen og øgede sikkerheden. HAR DU STYR PÅ LOVGIVNINGEN? Sådan sætter nye love pres på IT-infrastrukturen

Vi formindskede lagringspladsen og øgede sikkerheden. HAR DU STYR PÅ LOVGIVNINGEN? Sådan sætter nye love pres på IT-infrastrukturen PROTECTION. Information. Infrastructure. Interactions. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2006 TEMA: E-MAILHÅNDTERING KUN EN HELHEDSLØSNING GIVER KORREKT BESKYTTELSE Hele værdikæden

Læs mere

Virtualisering - den drivende kraft bag cloud-computing

Virtualisering - den drivende kraft bag cloud-computing PROACT www.proact.dk Wie is ProAct Virtualisering - den drivende kraft bag cloud-computing Storage-as-a-Service - betal kun for det du forbruger Kundecase: DIR A/S har virtualiseret Garanteret 50 % mindre

Læs mere

Trendrapport. Status på informationssikkerheden i Danmark

Trendrapport. Status på informationssikkerheden i Danmark Trendrapport 20 14 Status på informationssikkerheden i Danmark DKCERT Trendrapport 2014 Redaktion: Shehzad Ahmad, Tonny Bjørn og Torben B. Sørensen Eksterne bidragydere: Henrik Jensen, Roskilde Universitet,

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy K U N D E M A G A S I N F R A M I C R O S O F T D A N M A R K 0 1-2 0 0 7 W. CHAN KIM Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy ONLINE-HANDEL Banebrydende internetbutik er født til stordrift

Læs mere

Outsourcing op på strategisk niveau

Outsourcing op på strategisk niveau Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce outsourcing Maj 2008 Outsourcing op på strategisk niveau Fra tidligere at dreje sig om produktion i tredjeverdens lande, er outsourcing

Læs mere

Trends og tendenser indenfor penge og IT

Trends og tendenser indenfor penge og IT Fremtidens Bank Trends og tendenser indenfor penge og IT En it-innovativ sektor Fire bud på fremtidens bank High Performance Business Kampen om itmedarbejderne Finanssektoren udvikler løbende nye og spændende

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

IT2Day. er du klar? og let backup og. miljøer! S. 2. Big Data er en af de. som mange. overfor. Hvordan

IT2Day. er du klar? og let backup og. miljøer! S. 2. Big Data er en af de. som mange. overfor. Hvordan IT2Day Big data er du klar? Hurtig, effektiv og let backup og restore i virtuelle miljøer! S. 2 Big Data er en af de nyeste udfordringer som mange virksomheder står overfor. Hvordan håndterer man det?

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

Bruce Schneier i Danmark: Internettet er en gigantisk overvågningsplatform [s.8]

Bruce Schneier i Danmark: Internettet er en gigantisk overvågningsplatform [s.8] Nr. 4 // 2014 De it-professionelles fagblad Bruce Schneier i Danmark: Internettet er en gigantisk overvågningsplatform [s.8] Tema: Software-defined storage Først blev serverne virtualiseret, så netværket,

Læs mere

Prosa. Tema: Cloud-integration. Skyen sparker liv i antikke driftssystemer. Gratis efteruddannelse i verdensklasse:

Prosa. Tema: Cloud-integration. Skyen sparker liv i antikke driftssystemer. Gratis efteruddannelse i verdensklasse: Prosa b l a d e t De it-professionelles fagblad 7/8 juli/august 2012 Tema: Cloud-integration Skyen sparker liv i antikke driftssystemer Side 12-21 Gratis efteruddannelse i verdensklasse: Sådan skal du

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

Velkommen til "Din virksomhed", som er information til vores kunder blandt mindre og mellemstore virksomheder. AF CHRISTIAN RINGHEIM, MARKEDSCHEF

Velkommen til Din virksomhed, som er information til vores kunder blandt mindre og mellemstore virksomheder. AF CHRISTIAN RINGHEIM, MARKEDSCHEF NOVEMBER 2003 INvirksomhed KUNDEBLAD FRA MICROSOFT DANMARK Microsoft Skru bare op for forventningerne til Velkommen til "Din virksomhed", som er information til vores kunder blandt mindre og mellemstore

Læs mere

Deduplikering...* Krise? Vores vision om digital opbevaring. * og 8 andre temaer. Betaler du også dit elselskab 3 år forud?

Deduplikering...* Krise? Vores vision om digital opbevaring. * og 8 andre temaer. Betaler du også dit elselskab 3 år forud? PROACT www.proact.dk Vores vision om digital opbevaring Deduplikering...* * og 8 andre temaer Data-tsunami 2009-205: Er du parat? Krise? Konkrete måder at tage trykket fra storage omkostningerne Kundereferencer

Læs mere

September 2013 DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER

September 2013 DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER September 2013 DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER INDLEDNING... 1 1. BEGRUNDELSER FOR VALG AF CLOUD... 4 Pris og skalérbarhed... 5 Bring your own device (BYOD)... 7 Innovation...

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling Annonce Denne temaavis er en annonce fra NextMedia Annonce Jeg er overbevist om, at mobiltelefonen vil blive et at de vigtigste midler til bankforretninger og betalinger i løbet af nogle år. Christian

Læs mere

Teknisk outsourcing skaber fleksibilitet S06

Teknisk outsourcing skaber fleksibilitet S06 KAN MAN OUT- SOURCE PRO- DUKTIONEN? s04 FÅ VÆKST GENNEM OUTSOURCING S08 IT SKAL HELT UD TIL BORGERNE S14 RIV SILOERNE NED - BRUG IT RIGTIGT S19 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED ATEA, BEKEY,

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres DC Magazine oktober 2013 FORRETNINGSSYSTEMER Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres FORRETNINGSSYSTEMER side 18 Forøg konkurrencekraften med Datacon FORRETNINGSSYSTEMER side 14 Fakturaworkflow

Læs mere

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals!

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å a t f o r e n k l e h v e r d a g e n Få Kontrol over pengene Kundestyret udvikling I Mamut er vi optagede

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål:

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: ur story kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: - hvilke kompetencer har sap? - hvilke sap-kunder findes i min branche? -

Læs mere

Kommunikationsteknologi -din guide til den rette kommunikationsløsning

Kommunikationsteknologi -din guide til den rette kommunikationsløsning annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet annonce Kommunikationsteknologi -din guide til den rette kommunikationsløsning august 2006 Leder Ifølge videnskabsminister Helge Sander har Danmark

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

Den Sikre Mobile Medarbejder

Den Sikre Mobile Medarbejder Den Sikre Mobile Medarbejder Kenny Magnusson Kongens Lyngby 2007 IMM-THESIS-2007-105 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere