Sundhedshus Toftlund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedshus Toftlund"

Transkript

1 Notat 27. april 2015 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Sundhedshus Toftlund Der er indkommet følgende spørgsmål til el-projektet. Spørgsmål angivet med kursiv og understreget, svar med normal tekst. Opdeling efter kategori af spørgsmål. 1 Belysningsarmaturer 2 Generelt EL 3 ADK, AIA, ABA m.v. 4 Hvidevarer 5 Tavle 6 Tegninger, tilbudsliste 7 Lift, Elevator 8 EDB 9 Bemærkninger til beskrivelse NIRAS A/S Birkemoseallé 27-29, 1. sal 6000 Kolding CVR-nr Tilsluttet FRI T: F: E:

2 1 Belysningsarmaturer I kælder er der tegnet nye lamper og sensor, nogle specielle krave til energi mm. Antal armaturer i henhold til arkitektens loftplaner og reviderede el tegninger. Styring i henhold til angivelse for de enkelte rum i el beskrivelse. Forslag til armaturer i henhold til fremsendte armatur liste. Hvor i projektmaterialet kan vi se hvilke typer armaturer der skal leveres? Nedenstående fra beskrivelsen passer ikke Armaturer og lyskilder Der etableres de på tegningerne og i beskrivelsen viste og beskrevne armaturer. Er der uoverensstemmelse mellem beskrivelse og planer, er det det højeste antal der er gældende. Antal armaturer i henhold til arkitektens loftplaner og reviderede el tegninger. Styring i henhold til angivelse for de enkelte rum i el beskrivelse. Forslag til armaturer i henhold til fremsendte armatur liste. I el beskrivelsen står nedenstående Fælles kantine, 009 Der etables nye belysningsarmaturer udføres som pendler, nedhængt til 1100mm ofg. til underkant ellers efter nærmere aftale med tilsyn. På skitser er der vist 60x60 armaturer, hvad skal der regnes med? Der regnes med 600X600 mm armaturer i system loft. Vedrørende belysning, er der nogen præferencer på belysningsarmatur, ud over målene på 600x600? Antal armaturer i henhold til arkitektens loftplaner og reviderede el tegninger. Styring i henhold til angivelse for de enkelte rum i el beskrivelse. Forslag til armaturer i henhold til fremsendte armatur liste. Og vedr. fælles kantine 009, belysningsarmaturer udføres som pendel. Er det samme type som til montering i loft? I kantine regnes med 600X600 mm som angivet på arkitektens loftplan. Armaturer i kælderloft, skal alle armaturer regnes som 60x60 for indbygning i systemloft Antal armaturer i henhold til arkitektens loftplaner og reviderede el tegninger. Rum 009 På tegning er vist 60x60 armaturer men i beskrivelse er beskrevet nedhængte armaturer hvad skal der regnes med Der anvendes 600X600 armaturer i loft 2

3 Armaturer i den lange fordelingsgang er ikke tegnet på tegning men beskrevet i beskrivelsen som indbygget i loft, hvad og hvor meget skal der regnes med Belysning i gang 020 udføres med eksisterende armaturer på væg. Nye armaturer over spejle i toiletrum, hvilken type Forslag til armaturer i henhold til fremsendte armatur liste. Bygherre demonterer eksisterende armaturer og lamper. Hvor og hvor meget demontering skal vi regne med under el entreprisen Omfang vedrørende armaturer der demonteres afventer tilbagemelding fra bygherre. Lamper - Hvilke typer Antal armaturer i henhold til arkitektens loftplaner og reviderede el tegninger. Styring i henhold til angivelse for de enkelte rum i el beskrivelse. Forslag til armaturer i henhold til fremsendte armatur liste. På revideret tilbudsliste angives fabrikat og type samt enhedspris på de tilbudte armaturer. Armaturer i den lange fordelingsgang er ikke tegnet på tegning men beskrevet i beskrivelsen som indbygget i loft, hvad og hvor meget skal der regnes med? I gang rum 020 genanvendes eksisterende armaturer på væg. Nye armaturer over spejle i toiletrum, hvilken type? Forslag til armaturer i henhold til fremsendte armatur liste. 2 Generelt EL Findes der nogle rammer/ fagbeskrivelse over hvad der ønske for el-krav til el installationer fremgår af tegninger og el beskrivelse. Der er flere steder nævnt at tænding udskiftes med nyt Fuga materiel. Der er ved de fleste tændinger anvendt smal mini tangent i dørkarme, dette kan ikke umiddelbart udskiftes med nyt fuga? Udskiftning vedrørende tændinger foretages kun hvor der foretages ændringer af installation i rummet, og hvor det er muligt at montere nyt materiel på eksisterende dåser. Hvor der etableres nye / ændres i vægge etableres ny installation. 3

4 Jeg læser ikke ovenstående, som at øvrigt afbryder og stik materiel i rummet skal skiftes (ikke vist på tegninger)? Eksisterende installationer i vægge skiftes, installationer i kanaler som ikke berøres af ombygning udskiftes ikke. På gennemgangsmødet fik vi oplyst at der ikke skal laves elinstallation eller nye armaturer i rummene 101, og derfor kun vist svagt på tegninger. I beskrivelsen er rummene dog beskrevet. Hvad og hvor meget skal vi regne med Der skal medregnes nye armaturer nedhængt i rum 110, 114 og 116, placering tilpasses ændret indretning, installation i henhold til beskrivelse. Der skal medregnes nye armaturer på loft i rum 101 placering som eksisterende nedhængte, installation i henhold til beskrivelse. 3 ADK, AIA, ABA m.v. Jeg ved godt at i præ stod der man selv skulle projektere men, hvad er rammerne for så i kan sammenligne Entreprenørens projektering omfatter ADK. AIA og ABA anlæg Er der krav ønsker om CTS og ABA? CTS anlæg etableres under ventilations entreprise. ABA anlæg i henhold til el beskrivelse, hele bygningen skal være omfattet af ABA anlæg. På brandplaner står nedenstående tekst, kan det oplyses om lofter er sænket over det angivne mål nogen steder, eller skal vi printe alle tegninger for selv at måle. Der etableres røgmelder mellem dæk og nedhængte lofter hvor hulrummet er < 600 mm. Der er ingen steder hvor hulrummet er < 600 mm Er der eksisterende Sikkerhedsbelysning? Der skal ikke etableres sikkerhedsbelysning. På Tegn.nr AF1.023 er vist stue etagen for Brandplan. Men den fløj, mellem J13-18 og O13-18 er ikke vist på nogen af brandplanerne. Skal der ikke laves ABA i dette område Der skal etableres fuldt dækkende ABA anlæg inkl. de angivne lokaler 4

5 Demontering og genmontering af evt. lofter i ovennævnte fløj medregnes under denne entreprise. 4 Hvidevarer Omfang el beskrivelsen Udpakning, montering og tilslutning af hårde hvidevarer, fjernelse af affald Hårde hvidevarer i rum 118, 124, 137, 141 Der leveres, monteres og tilsluttes følgende hårde hvidevarer: - 2 stk. Kogeplade - 2 stk. Indbygningsovn - 1 stk. Køleskab - 3 stk. Opvaskemaskine - 2 stk. Køleskab høj - 1 stk. Fryseskab høj - 2 stk. Vaskemaskiner - 1 stk. Tørretumbler Alt leveres i farven hvid og af kvalitet af Bosch, Gram i A++ mærke. Omfang af hvidevarer samt i hvilke rum fremgår af arkitektens rum tegninger. Alle vaskemaskiner og tørretumblere er bygherre leverance. Øvrige hvidevarer leveres under denne entreprise. Fabrikat og type angives på tilbudsliste. For alle hvidevarer inkl. bygherre leverede medregnes indbringning, udpakning, opsætning, tilslutning samt fjernelse af emballage. Tilbudte hvidevarer som husholdningsmodeller i kvalitet som Bosch / Siemens / Gram++. Er det de rigtige rum nr. der er angivet, jeg kan ikke få antal til at passe?? Antal hvidevarer og rum i henhold til arkitektens rumtegninger. Er der nogen specielle krav til opvaskemaskiner mht. temperatur mv., eller er det husholdningsmodeller Alle hvidevarer er husholdningsmodeller. Er der nogen specielle krav til vaskemaskiner og tumblere, industrimodeller mv, eller er det husholdningsmodeller?? Vaskemaskiner og tørretumblere er oplyst til at være husholdningsmodeller. Er der nogen specielle krav til køl? Alle køleskabe er husholdningsmodeller, undtaget fra dette er specielt køleskab i laboratorium. Hvem leverer emhætter og mikroovne?? Leveres under denne entreprise. 5

6 Vedr. hvidevare. Hvad skal leveres i de nævnte rum og skal vi regne med nye installationer til alle hvidevarer Der medregnes ny installation for alle hvidevarer. Hvidevarer? - Der står at køl og frys skal være høj. Hvad er høj Omfang af hvidevarer samt i hvilke rum fremgår af arkitektens rum tegninger. 5 Tavle Pkt. 4,2,1 el beskrivelsen: Der lægges op til at der gives pris på udskiftning af eksisterende hovedtavle og på genanvendelse. Se under optioner i tilbudslisten. Dette punkt kan jeg ikke finde Revideret tilbudsliste med options side er tilgængelig på server I forbindelse med hovedtavle, skrives der, at der lægges op til at der angives pris på udskiftning af eksisterende hovedtavle og på genanvendelse. Hvor skal denne option påføres, da der ikke er angivet punkt for dette under ELentreprisen? Revideret tilbudsliste med options side er tilgængelig på server I samme forbindelse, findes der så tegninger over eksisterende hovedtavle? Tilgængelige eksisterende tegninger over bygning findes på server Lokalisering Arbejderne finder sted ved el tavle i trappegang, kontorer i stueplan og kontor og ny kantine 1.sal. Er det en fejl, da jeg ikke kan finde tegninger over en 1.sal? Bygningen der ombygges består af kælder (parterreplan) og stueplan. Tavle - optionspris på udskiftning. Er ikke beskrevet i tilbudslisten Revideret tilbudsliste med options side er tilgængelig på server Skal der indbygges nogen for nye komponenter i den eksisterende hovedtavle??? I flg. tavlefabrikant er det ikke muligt og forsvarligt at ombygge i den eksisterende hovedtavle. Forsyning til nye installationer er forudsat etableret ved udvidelse af eksisterende tavle. 6

7 6 Tegninger, tilbudsliste Kommer der flere el tegninger, jeg kan ikke finde noget over føringsveje og tavler til nye installationer? Reviderede tegninger er tilgængelig på server. Ændringer vedrørende tavler projekteres under denne entreprise ud fra oplysninger i el-beskrivelse og tegninger, der gøres opmærksom at arkitektens rum tegninger indeholder oplysninger vedrørende elinstallationer som ikke er medtaget på el-tegninger. Tilgængelige eksisterende tegninger over bygning findes på server Når nu beskrivelsen er opdelt efter rumnumre, kan el planer så ikke fås med rum nr. på? Reviderede planer med rum nr. forefindes på server Er der nogen grund til at der kun er medsendt eksisterende udvendig el planer, det er da mere nødvendig med indvendige planer. Tilgængelige tegninger over indvendige elinstallationer er tilgængelige på server. Der mangler i ny TBL, stadig punk for option på ny hovedtavle. Revideret tilbudsliste forefindes på server El tegningerne 5103 og 5104 viser kun ca. halvdelen af henholdsvis kælder og stueetage. Hvad skal vi regne med hvor tegningen mangler Reviderede tegninger findes på server. Tilbudsliste - Er ikke korrekt Revideret tilbudsliste findes på server. Føringsveje over nedhængte lofter er ikke beskrevet - Symbol er på tegning men føringsveje er ikke påtegnet og der forefindes ikke føringsveje over lofter Føringsveje er angivet på reviderede tegninger. El tegningerne 5103 og 5104 viser kun ca. halvdelen af henholdsvis kælder og stueetage. Hvad skal vi regne med hvor tegningen mangler? Reviderede tegninger findes på server. 7

8 7 Lift, Elevator Eksisterer der tegninger(plan/snit/opstalt) over elevatorskakt, det er NØDVENDIGT og haster for at prissætte personliften? Elevator er lift der står direkte på gulv uden skakt. Lift leveres, monteres og idriftsættes under denne entreprise. Elevator skakt er for evt. elevator, Ved evt. valg af elevator senere er dette anden entreprise, hvis elevator vælges udgår lift, forsyning medregnes og omlægges til elevator. Leveres person lift som bygherre leverance og dermed kun fremføring af forsyning under el entreprisen Lift leveres under denne entreprise. 8 EDB Hvor mange stikk. Hvilken type kabling til data installationer( klasse kat 6A eller hvad) Antal nye stik i henhold til el-tegninger. Eksisterende stik genanvendes. Kategori for nye stik er angivet i beskrivelse. Krav til test vedrørende nye og eksisterende stik er angivet i el beskrivelse. Hvem skal levere krydsfelter for PDS, og skal der udføres backbone mellem krydsfelter? Krydsfelter leveres under denne entreprise, forbindelse til eksisterende netværk leveres af bygherre. 8

9 9 Bemærkninger til beskrivelse I det følgende angives bemærkninger til beskrivelse (side 26 31), punkter uden bemærkninger er udeladt. Tekst der udgår er markeret med overstregning, ny tekst er markeret med understregning. Kraftinstallationer: Personlift, rum 154 Der etableres 1 stk. 16A 400V 3F+N+J Sikkerhedsafbryder som udtag for lift. Ved evt. ændring til elevator koordineres placering af sikkerhedsafbryder koordineres med elevator-entreprenøren. Thekøkken, rum 156 Som rum 124 Rumbeskrivelser, lysinstallationer. Parterre-plan: Fælles kantine, 009 Der etables nye belysningsarmaturer udføres som pendler, nedhængt til 1100mm ofg. til underkant ellers efter nærmere aftale med tilsyn. Armaturer monteres i modelloft 60x60. Eksisterende tændinger for belysning genanvendes afbryder materiel udskiftes til nyt som LK Fuga i farven hvid. Samtalerum, rum 008 Belysningen styres via tilstedeværelsessensor med manual tænding og automatisk sluk. Efterløb på PIR indstilles til 30 minutter. Luxniveau indstilles på 200lux. Armaturer monteres i modelloft 60x60. Der etableres clipsroset over nedhængte lofter som udtag for armaturer og tilstedeværelsessensorer. (Maks 2 stk. til ledninger pr. clipsroset) Eksisterende tændinger for belysning flyttes og genanvendes afbryder materiel udskiftes til nyt som LK Fuga i farven hvid. Installationer i eksisterende kabelkanal ved facader ændres ikke. Kontorleder, rum 006 Som rum 008 9

10 Hj. Sygepleje kontor, rum 005 Som rum 008 Tænding omlægges og tilpasses rummet. Der udføres installation for smartboard. Venterum, rum 004 Der etableres ny tænding efter rum ændring. Belysningen styres via tilstedeværelsessensor med manual tænding og automatisk sluk. Efterløb på PIR indstilles til 30 minutter. Luxniveau indstilles på 200lux. Armaturer monteres i modelloft 60x60. Der etableres clipsroset over nedhængte lofter som udtag for armaturer og tilstedeværelsessensorer. (Maks 2 stk. til ledninger pr. clipsroset) Hj. Sygeplejeklinik, rum 003 Som rum 004 Der udføres installation over loft for leje Toiletter / forrum, rum 012,013,014,015,016,022,023,023A Nye Armaturer over spejle placeres som eksisterende, afbrydermateriel udskiftes til nyt som LK Fuga i farven hvid. Bevægelsessensorer udføres som Servodan monteret i eksisterende dåser hvis muligt eller laves det som loft monteret. Forrum, rum 013,015 Nye Armaturer i loft placeres som eksisterende, afbrydermateriel udskiftes til nyt som LK Fuga i farven hvid. Bevægelsessensorer udføres som Servodan monteret i eksisterende dåser hvis muligt eller laves det som loft monteret. Kopirum, rum 016 Nyt Armaturer på væg placeres som eksisterende, afbrydermateriel udskiftes til nyt som LK Fuga i farven hvid. Bevægelsessensorer udføres som Servodan monteret i eksisterende dåser hvis muligt eller laves det som loft monteret. Omklædning rum 023 Nye Armaturer i loft placeres som eksisterende, afbrydermateriel udskiftes til nyt som LK Fuga i farven hvid. Bevægelsessensorer udføres som Servodan monteret i eksisterende dåser hvis muligt eller laves det som loft monteret. 10

11 Installation ændres i forbindelse med ændring af ruminddeling. HC toilet rum 023A Nye Armaturer i loft placeres som eksisterende, afbrydermateriel udskiftes til nyt som LK Fuga i farven hvid. Bevægelsessensorer udføres som Servodan monteret i eksisterende dåser hvis muligt eller laves det som loft monteret. Installation ændres i forbindelse med ændring af ruminddeling. Fordeling, rum 018, 020 Som rum 017. Fordeling, rum 020 Eksisterende armaturer på væg og installation genanvendes uændret Rumbeskrivelser, lysinstallationer. Stueplan: Genoptrænings sal/ møderum, rum 101 Nye armaturer påmonteres direkte på loft, eksisterende tænding genanvendes. Eksisterende downlight bibeholdes. Undersøgelsesrum, rum 110 Belysningen styres via tilstedeværelsessensor med man. Tænd og automatisk slut Efterløb på PIR sættes til 30 minutter. Luxniveau indstilles til 200 Lux. Armaturer nedhænges i originale wiresæt, montage højde efter nærmere aftale med tilsyn. Placering af armaturer tilpasses ændret rum indretning Vindfang, rum 119 Belysningen styres via bevægelsessensor med automatisk tænd og sluk, moduler for styring placeres i undertavle i rum 028 eller overloft. Armaturer monteres indbygget i loft og lysføler monteres direkte på loft. Der etableres clipsroset over nedhængte lofter som udtag for armaturer og tilstedeværelsessensor. (maks. 2 stk. til ledninger pr. clipsroset) Bevægelsessensor placeres ved loft. Der fremføres ny 3G1,5mm2 installationskabel som forsyning for eksisterende spot i udhæng ved hovedindgang, denne forsynes fra hovedtavlen, teknikrum 033. Der skal etableres forsyning til automatiske døre, inkl nødvendige rør og dåser for dørstyring. 11

12 Undersøgelsesrum, rum 120,121,122,123,126,129,130,131,132,133,134. Belysningen styres via tilstedeværelsesensor med man. tænd og automatisk sluk Efterløb på PIR indstilles til 30 minutter, Luxniveau indstilles på 200 Lux. Armaturer indbygges i nedhængte lofter. Der etableres clipsroset over nedhængte lofter som udtag for armaturer og tilstedeværelsessensor. (maks. 2 stk. til ledninger pr. clipsroset) Der etableres lys under overskabe styres via LK Timer tryk, lamper og transformer leveres under anden entreprise og tilsluttes elektrisk under el-arbejde samt 230V stikkontakt for køleskab monteres i udvendig underlag og placeres i samarbejde med inventar-entreprenøren. Der etableres 3 stk. 230V stikkontakt over bord tilsluttes egen gruppe pr rum. Undersøgelsesrum, rum 126,129,130,132,133,134,135. Belysningen styres via tilstedeværelsesensor med man. Tænd og automatisk sluk Efterløb på PIR indstilles til 30 minutter, Luxniveau indstilles på 200 Lux. Armaturer indbygges i nedhængte lofter. Der etableres clipsroset over nedhængte lofter som udtag for armaturer og tilstedeværelsessensor. (maks. 2 stk. til ledninger pr. clipsroset) Der etableres lys under overskabe styres via LK Timer tryk, lamper og transformer leveres under anden entreprise og tilsluttes elektrisk under el-arbejde. Der etableres 3 stk. 230V stikkontakt over bord tilsluttes egen gruppe pr rum. Undersøgelsesrum, rum 131. Belysningen styres via tilstedeværelsesensor med man. Tænd og automatisk sluk Efterløb på PIR indstilles til 30 minutter, Luxniveau indstilles på 200 Lux. Armaturer indbygges i nedhængte lofter. Der etableres clipsroset over nedhængte lofter som udtag for armaturer og tilstedeværelsessensor. (maks. 2 stk. til ledninger pr. clipsroset) Der etableres lys under overskabe styres via LK Timer tryk, lamper og transformer leveres under anden entreprise og tilsluttes elektrisk under el-arbejde samt 230V stikkontakt for køleskab monteres i udvendig underlag og placeres i samarbejde med inventar-entreprenøren. Der etableres 3 stk. 230V stikkontakt over bord tilsluttes egen gruppe pr rum. Skadestue, rum 128 Som rum Konferencerum/pause, rum 124 Som rum

13 Laboratorium, rum 125 Som rum 120 Belysningen styres via tilstedeværelsesensor med man. Tænd og automatisk sluk Efterløb på PIR indstilles til 30 minutter, Luxniveau indstilles på 200 Lux. Armaturer indbygges i nedhængte lofter. Der etableres clipsroset over nedhængte lofter som udtag for armaturer og tilstedeværelsessensor. (maks. 2 stk. til ledninger pr. clipsroset) Der etableres lys under overskabe styres via LK Timer tryk, lamper og transformer leveres under anden entreprise og tilsluttes elektrisk under el-arbejde samt 230V stikkontakt for køleskab monteres i udvendig underlag og placeres i samarbejde med inventar-entreprenøren. Der etableres 10 stk. 230V stikkontakt over bord tilsluttes egen gruppe pr rum max 2 stk. stikkontakter pr gruppe. Teknik, rum 138 Der etableres lysstyring med LK Timer tryk indstillet til 30min. eksisterende lamper udskiftes bibeholdes. Fordeling, rum 151,150,149 Som rum147 Toiletter/forrum, rum 142, 142A,143,144,145 Nye Armaturer over spejle og indbygget i lofter, afbrydermateriel som LK Fuga i farven hvid. Bevægelsessensorer udføres som Servodan monteret i dåser ofg. 1100mm Hårde hvidevarer Hårde hvidevarer i rum 118, 124, 137, 141, 156, 125, 131 Der leveres, monteres og tilsluttes følgende hårde hvidevarer: - 2 stk. Kogeplade - 2 stk. Indbygningsovn - 1 stk. Køleskab - 3 stk. Opvaskemaskine - 2 stk. Køleskab høj - 1 stk. Fryseskab høj - 2 stk. Vaskemaskiner - 1 stk. Tørretumbler Omfang af hvidevarer i henhold til arkitekttegninger for de angivne rum. Alt leveres i farven hvid og af kvalitet af som bosch, siemens, gram i A++ mærke. 13

Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6. F El-arbejde

Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6. F El-arbejde Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6 F El-arbejde For arbejdet er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer bips B2.450, Basisbeskrivelse el Der skal udføres

Læs mere

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit.

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit. FORSIDE På grundlag af det udleverede udbudsmateriale iht. Udbudsbrev af 2015-04-01 - tilbyder undertegnede at præstere alle arbejder og leverancer som henhører under Den faste tilbudssum afgives i henhold

Læs mere

Byggestrøm og belysning i hele byggeperioden iht. tidsplan.

Byggestrøm og belysning i hele byggeperioden iht. tidsplan. 22.0 EL-INSTALLATION Arbejdet hører under el-entreprisen. 22.1 ARBEJDETS OMFANG 22.1.1 Arbejdet omfatter Komplet levering, montering og idriftsættelse af den på tegningerne viste og de i nærværende beskrivelse

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 03:

RETTELSESBLAD NR. 03: Rettelsesblad nr. 03 af 03.11.2014 Side 1 af 6 RETTELSESBLAD NR. 03: GENERELT: ALLE : Jf. Udbudsbrev skal tro og loveerklæring udfyldes. Erklæringen er oplagt på box under pkt. 2.3 Dokumenter FÆLLESBETINGELSER:

Læs mere

Dansk Bibliotekscenter, Tempovej 7-11, 2750 Ballerup, ombygning, Bygning B Rettelsesblad nr juni 2012

Dansk Bibliotekscenter, Tempovej 7-11, 2750 Ballerup, ombygning, Bygning B Rettelsesblad nr juni 2012 Dansk Bibliotekscenter, Tempovej 7-11, 2750 Ballerup, ombygning, Bygning B Rettelsesblad nr. 1 1. juni 2012 1. Licitation Tidspunkt for licitation er ændret fra onsdag 6.6.2012 til torsdag 7.6.2012, kl.

Læs mere

Afd. 6, Vesterport ved AAB af 1938, Horsens SPØRGSMÅL OG SVAR LISTE 2 (BILAG TIL SUPPLEMENTSBLAD NR. 02) Side 1/5

Afd. 6, Vesterport ved AAB af 1938, Horsens SPØRGSMÅL OG SVAR LISTE 2 (BILAG TIL SUPPLEMENTSBLAD NR. 02) Side 1/5 SPØRGSMÅL OG SVAR LISTE 2 (BILAG TIL SUPPLEMENTSBLAD NR. 02) Side 1/5 Spørgsmål GÆLDENDE FOR SAMTLIGE ENTREPRISER 00.1 00.2 00.3 00.4 Arbejdsbeskrivelse - byggeplads 01.1 01.2 01.3 01.4 ENTR. 11 - Nedbrydning

Læs mere

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk 6.1 El-arbejder Kap.-side : 3.1-1 6.1.1. Generelle bestemmelser 6.1.1.1 Grundlag. Lys- og kraftinstallationer udføres for 3 x 400/230 V vekselstrøm. De omtalte installationer udføres i nøje overensstemmelse

Læs mere

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008 BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND Model 2 - december 2008 Forundersøgelse vedr. etablering af Sundhedshus i Dronninglund Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - H ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE EL DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Side : 1/48 Udarbejdet: BRM Kontrolleret: KLK Godkendt: HBO Kapitel

Læs mere

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA OUH Ventilation KGA idéoplæg Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA Dato: 06. juni 2014 IDÉOPLÆG Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA på OUH ORIENTERING På OUH i afsnit for KGA (Klinisk

Læs mere

Aktivitetsplan El-arbejder afd. 42

Aktivitetsplan El-arbejder afd. 42 Aktivitetsplan El-arbejder afd. 42 Pos. nr. Aktivitet 1 Eks. 16A stikkontakt demonteres. Eks. 20mm PR i gulv der er fremført til stikkontakten, skæres over og forlænges til nyt udtag Eks. gruppeledninger

Læs mere

Sundhedshus Sæby. Plan: Stue Rev. A: Funktion: Sundhedshus Rev. B: Rumtype: Fællesarealer Rum nr.: 0-5.08

Sundhedshus Sæby. Plan: Stue Rev. A: Funktion: Sundhedshus Rev. B: Rumtype: Fællesarealer Rum nr.: 0-5.08 Fællesarealer Rum nr.: 0-5.08 Reception Areal: 11 m 2 m2 i alt 11 m 2 udv. døre Vinduer Indv. Døre Dørbredde Væg overflade Glasfilt, malet Natur anodiseret alu Mod indgang 0-4.01. Samme format som facadeplader

Læs mere

Tilbudsliste - Ventilation

Tilbudsliste - Ventilation Tilbudsliste - Ventilation Undertegnede tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise til FAST TID OG PRIS, med alle de til entreprisens gennemførelse nødvendige ydelser af enhver art, i henhold til

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Facade mod Hendriksholm Boulevard Hendriksholm Skole Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Indskolingen Ombygning af indskolingen på Hendriksholm Skole - Projektforslag - juli 2015 Udarbejdet af

Læs mere

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE.

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. Fordelen ved at bo i et rækkehus som Magnolia Husene II er, at du får det bedste fra alle etager. Mange, der skal vælge sig en ny lejlighed, skal vælge

Læs mere

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.1 Orientering BIPS basisbeskrivelse B 2.430 er gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Bygningsdelen omfatter alle ventilationsarbejder i forbindelse med ombygning af

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

04. Tilbudsliste 2. udgave:

04. Tilbudsliste 2. udgave: 04. Tilbudsliste 2. udgave: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre

Læs mere

Illorput 2100 112m² 12.06.2014 El-installationer 26-1

Illorput 2100 112m² 12.06.2014 El-installationer 26-1 El-installationer 26-1 26 EL-INSTALLATIONER. 26.1.01 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter alle de i nærværende beskrivelse med tilhørende tegninger specificerede installationer inkl. alle for opgavens fuldstændige

Læs mere

Klosterparkens etape 3 - Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune

Klosterparkens etape 3 - Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune 04 Tilbudsliste Tilbudsliste: Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 868. Peter Bangsvej 36. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 868. Peter Bangsvej 36. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 868 Peter Bangsvej 36 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Peter Bangs Vej 36,

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 66.1 Persontransport... 3 66.1.1 Indledning... 3 66.1.2 Generelle principper... 3 66.1.3 Installation/udførelse... 3 66.1.4

Læs mere

Dansk Petanque Center opførelse af hal til petanque og tennis for Karlslunde Idræt Forening

Dansk Petanque Center opførelse af hal til petanque og tennis for Karlslunde Idræt Forening Dansk Petanque Center opførelse af hal til petanque og tennis for Karlslunde Idræt Forening Kongens Enge 42, 2690 Karlslunde Matr. Nr. 1b Kgs. Enge, Karlslunde - TOTALENTREPRISE 2016.07.07 Ver. Dines Jørgensen

Læs mere

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 El- og svagstrømsinstallationsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

Standard for udførelse af El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2016 Version 2.0

Standard for udførelse af El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2016 Version 2.0 Standard for udførelse af El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2016 Version 2.0 2016 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby Mail:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10076 Oversigt over klagepunkter: Ulovlige elinstallationer. 1. Stikkontakt med afbryder ved terrassedør (sidder løs) er tilsluttet med blød ledning. Herfra udgår forlængerledning

Læs mere

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 61.0 Føringsveje... 2 Emne: 61.1 Teknikrum (Placering, pladsforhold

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Rumskemaer Bilag 4 til Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Rumskemaer Bilag 4 til Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Rumskemaer Bilag 4 til Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 27 Rumnr.: 0.01 Rumtype: Natur/teknik Note: Bemærkninger: Inventar Indv.

Læs mere

Sfb nr. 63 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 63 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 63 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 63.0 Lavspænding... 2 Emne: 63.1 Forsyning... 2 63.0 lavspænding...

Læs mere

På baggrund af besigtigelsen og gode input fra de bydende, udsendes følgende rettelsesblad 1:

På baggrund af besigtigelsen og gode input fra de bydende, udsendes følgende rettelsesblad 1: Dato: 24.okt.2013 Side: 1/8 Rettelsesblad 1: Omfatter: 007 Bredebro Skole 009 Øster Højst Skole 010 Løgumkloster Skole 016 Møgeltønder Skole 017 Tønder Kommuneskole 123 Fælleskøkken, Tønder Kommune På

Læs mere

Nyt ventilationsanlæg & ændring af indretning i KIA

Nyt ventilationsanlæg & ændring af indretning i KIA ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL Nyt ventilationsanlæg & ændring af indretning i KIA Byggeprogram Dato.: 2007.03.23 H E N R Y J E N S E N A/S - R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R F. R. I. ØSTERGADE 44

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Dato Rev. dato

Indholdsfortegnelse: Dato Rev. dato Indholdsfortegnelse: Dato Rev. dato Side 2 : Armatur E1 20160407 Side 3 : Armatur E2 20160407 Side 4 : Armatur E3 20160407 Side 5 : Armatur E4 20160407 Side 6 : Armatur E5 20160407 Side 7 : Armatur E6

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.5 Belysningsanlæg. Rev. 2015.04.20. Revision: 2015.04.

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.5 Belysningsanlæg. Rev. 2015.04.20. Revision: 2015.04. Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 63.5 Belysningsanlæg Rev. 2015.04.20 Revision: 2015.04.20 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 63.5 Belysningsanlæg

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 02:

RETTELSESBLAD NR. 02: Rettelsesblad nr. 02 af 30.10.2014 Side 1 af 11 RETTELSESBLAD NR. 02: GENERELT: ALLE: Præcisering: Til orientering fastholdes licitationsdato og tidspunktet d. 6 november kl. 10.00 i Terndrup Hallens Cafeteria.

Læs mere

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 07. KVALITETSLISTER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 07. KVALITETSLISTER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 07. KVALITETSLISTER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. Tilbudte materialer - indvendig og udvendig aptering Gulve Trægulve

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Summationsark Initialer PRT/THB/TEK/JRD Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard Materialeliste Materialer og valgmuligheder På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard indgår i lejlighederne, og ikke mindst om de mange forskellige muligheder du har for at påvirke

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 8164. Stikkontakt ved dør virker ikke.

Oversigt over klagepunkter: 8164. Stikkontakt ved dør virker ikke. Oversigt over klagepunkter: 8164 1. Kælder 2. Bryggers 3. Udhus 4. Terrasse 5. Tag 6. Køkken 7. Bad 8. Trappeopgang 9. Stue 10. Vindfang 11. HFI relæ Klagers påstand: 1. Kælder: Lysinstallationen fungerer

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Nyt ventilationsanlæg i behandlingsfløj på Sisimiut Sundhedscenter, B-152, Etape 1 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet.

Læs mere

4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer

4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer 4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer 4.0.1 Generelt Installationsunit Gas-El-ventilation skal styres af et trykafprøvningssystem (installationsunit) med elektrisk frakobling, gasdetektering, frakobling

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 01:

RETTELSESBLAD NR. 01: Rettelsesblad nr. 01 af 04.12.2014 Side 1 af 8 RETTELSESBLAD NR. 01: GENERELT: Alle: - Tømrer opstiller udv. stillads til brug for alle entrepriser i omfang vist på byggepladsplanen. Indvendige stilladser

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse Kubehusene - Lejligheder El entreprisen Forord El-team fyn a/s ønsker jer tillykke med din nye Bolig. I denne drift og vedligeholdes manual finder du vigtige oplysninger/vejledninger

Læs mere

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune

Etablering af børnehave i Bedstedskole, Syrenvej 3, 6240 Løgumkloster Bygherre Tønder Kommune 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: 01. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken Dato : 24-11-2010 Revisionsdato : 07-12-2010 Sagsnr. : 102405 Projektleder : SH Udarbejdet af : SH/FL/KIKA/dtm Godkendt af : Teknikerbyen 34 2830

Læs mere

Energiresultat Transportministeriets Departement

Energiresultat Transportministeriets Departement Energiresultat Transportministeriets Departement Resultat af energiforbedringer foretaget i Transportministeriets Departement i perioden 2008 og 2009 Beregninger udført af Lene Kuszon, Dansk Standard maj

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Rådgivende ingeniørfirma inden for byggeri og anlæg

Rådgivende ingeniørfirma inden for byggeri og anlæg Rådgivende ingeniørfirma inden for byggeri og anlæg Finn Westergaard FW@midtconsult.dk tlf: 51 39 75 38 1 Copenhagen Towers Fisketorvet Jyske Bank Boxen Side 2 La Tour i Århus Campus Lillebælt Boliger

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

Entrepriseoversigt - 007 Bredebro Skole

Entrepriseoversigt - 007 Bredebro Skole Side : 1 af 6-007 Bredebro Skole Bygning 2: Indblæsning af granulat i hule ydervægge. Bygning 2 Tømrer/Isolatør Etablering af ny styring af varme i rum 11-14 samt depot ved 12 Pumpeudskiftning Toiletudskiftning

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Renovering af ventilationsanlæg på Maniitsoq Sygehus B-950 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree

Læs mere

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A.

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Side 1 af 6 sider Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. for et samlet beløb : skriver:

Læs mere

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN 30028 PLEJEHJEMMET STRANDHØJ RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 24.07.2017 rev 00 Fagentrepriser Side : 1/7 Udarbejdet: MDO Kontrolleret:

Læs mere

Funktionsbeskrivelse El-arbejder

Funktionsbeskrivelse El-arbejder Funktionsbeskrivelse El-arbejder (El fagentrepriser) 013 Høllevang Skole 014 Agerskov Skole 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Energispareprojekt Tønder Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

Opgaver - IBI/CTS, prog. Og fejlf. På centrale anlæg...3

Opgaver - IBI/CTS, prog. Og fejlf. På centrale anlæg...3 44163 INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - IBI/CTS, prog. Og fejlf. På centrale anlæg...3 2-14 Rekv. 7 Prod. 06-12-2005-11:02 Ordre 10755 EFU Opgave 1 1. Tilslut IHC Controller til Pcer s COM port. 2. Opstart

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø HAVNEGADE 3 ESBJERG 6 hyggelige lejligheder A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø home Esbjerg Behrendsen & Christensen Strandbygade 13 6700 Esbjerg Tlf.: 75137011 Fax: 75180244

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune 04. 1. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Bredgade/Markedsgade, 8870

Læs mere

Brændgårdskolen, Brorsonsvej 2 4, 7400 Herning Udskiftning af yderdøre og vinduespartier

Brændgårdskolen, Brorsonsvej 2 4, 7400 Herning Udskiftning af yderdøre og vinduespartier Notat Brændgårdskolen, Brorsonsvej 2 4, 7400 Herning Udskiftning af yderdøre og vinduespartier Rettelsesblad nr. 1 11. maj 2015 Projekt nr. 219840 Udarbejdet af LTR A. Hovedentreprise, udskiftning af yderdøre

Læs mere

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden Prisoverslag 1, Sparsom renovering Enheds- Sum Pos. Ydelse Enhed Antal pris excl. moms kr 1,0 Renovering af eksisterende bygning 1 1,2 Idræts- og omklædningsfaciliteter og fløjbygning: Renovering af tagkonstruktion.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. NR. 12039

SKØNSERKLÆRING J. NR. 12039 SKØNSERKLÆRING J. NR. 12039 Besigtigelsesdato: 12. oktober 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE Totalentrepriseudbud Egtved Idræts og Multicenter 09. TILUDSLISTE 1. TILUD Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende arbejde i henhold til udbudsbrev, udleverede beskrivelse, kontraktudkast,

Læs mere

Teknisk notat. Sct. Severin - AT Elektriske installationer. Kontrolleret : Vedlagt : Kopi til : 1 GENNEMGANG PÅ SCT. SEVERIN SKOLE

Teknisk notat. Sct. Severin - AT Elektriske installationer. Kontrolleret : Vedlagt : Kopi til : 1 GENNEMGANG PÅ SCT. SEVERIN SKOLE Teknisk notat Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 8220 3500 F +45 8220 3501 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Sct. Severin - AT Elektriske installationer 30. oktober 2012 Projekt: 14.9093.65 Udarbejdet

Læs mere

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste.

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. REV.nr. 01, 22.04.14 Side 1 af 7 sider Undertegnede hoved-entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. For

Læs mere

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf).

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf). Indholdsfortegnelse Om projektet... 2 Generelle retningslinjer for byggeriet... 2 Tidsplan for projekt... 2 Udbygning i stueplan... 3 Nedrivning... 3 Fundament... 3 Vægge... 3 Lokale... 3 Elarbejde...

Læs mere

Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab

Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab 5 nye familieboliger i størrelsen 91 m² - 115 m² (to lejligheder på 1. sal med tilhørende værelse med toilet i stue etagen) Vester Mølle, beliggende på Lagonis Minde

Læs mere

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø HAVNEGADE 3 ESBJERG 6 hyggelige lejligheder A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø home Esbjerg Behrendsen & Christensen Strandbygade 13 6700 Esbjerg Tlf.: 75137011 Fax: 75180244

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 Dato : 20.10.2015

Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 Dato : 20.10.2015 Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 1.4. EL-ENTREPRISEN 1.4.1 OMFANG Entreprisen omfatter: El-arbejder, omfattende stærk- og svagstrøm.2 Entreprisen omfatter Alle materialer og arbejdsydelser for fuldstændig

Læs mere

NYE ANDELS- OG EJERLEJLIGHEDER TÆT PÅ KØGE CENTRUM KONGSBERG PARK

NYE ANDELS- OG EJERLEJLIGHEDER TÆT PÅ KØGE CENTRUM KONGSBERG PARK NYE ANDELS- OG EJERLEJLIGHEDER TÆT PÅ KØGE CENTRUM KONGSBERG PARK En helt ny grøn oase i det sydlige Køge www.kongsbergpark.dk Materialebeskrivelse Projektudvikling: Kortfattet beskrivelse af arkitektur

Læs mere

Vesterdamsvænget, Lind

Vesterdamsvænget, Lind Vesterdamsvænget, Lind 14 fritliggende boliger beliggende i særdeles dejligt og roligt område i Lind tæt ved skole, børnehave, indkøb mv. Kontantpris kr. 2.195.000 151 m 2 bolig + 29 m² carport og redskabsrum

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR BORREPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Installationskanal. indebærer betydeligt mindre dimensioner, hurtig installation og stor fleksibilitet installation.

Installationskanal. indebærer betydeligt mindre dimensioner, hurtig installation og stor fleksibilitet installation. Installationskanal MAXCOMBI MAXCOMBI er baseret på 45 mm systemet og har et komplet sortiment af installation komponenter. Kanal systemet giver hurtig installation af både stærk og svage strøm. Systemet

Læs mere

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit.

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit. FORSIDE På grundlag af det udleverede udbudsmateriale iht. Udbudsbrev af 2015-04-01 - tilbyder undertegnede at præstere alle arbejder og leverancer som henhører under Den faste tilbudssum afgives i henhold

Læs mere

Brugerinformation vedr. elinstallationer. 2624 Nyboder BAP 298 Restaurering og modernisering af De gule Stokke - Pilotprojekt

Brugerinformation vedr. elinstallationer. 2624 Nyboder BAP 298 Restaurering og modernisering af De gule Stokke - Pilotprojekt Brugerinformation vedr. elinstallationer 2624 Nyboder BAP 298 Restaurering og modernisering af De gule Stokke - Pilotprojekt Udarbejdet af Gert Carstensen A/S 2013-09-24 Brugerinformation vedr. elinstallationer

Læs mere

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse AFD. 79 PILEVANGEN SOLBJERG ALBOA PILEVANGEN BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse INDHOLD: Generelt om afdelingen... side 3 Boligtyper, størrelser og priser... side 4 Materialer

Læs mere

LK CLIC LINE. Elegant design samler trådene. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. Belysning

LK CLIC LINE. Elegant design samler trådene. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. Belysning LK CLIC LINE Elegant design samler trådene Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning Fleksibel løsning i diskret design LK CLIC LINE er systemet, der samler elinstallationerne

Læs mere

GUG skole. Dispositionsplan. Gug Skole - Etape 2 - Renovering af skolens vestfløj. Bygherre Aak bygninger, Aalborg kommune

GUG skole. Dispositionsplan. Gug Skole - Etape 2 - Renovering af skolens vestfløj. Bygherre Aak bygninger, Aalborg kommune GUG skole Gug Skole - Etape 2 - Renovering af skolens vestfløj Dispositionsplan Bygherre Aak bygninger, Aalborg kommune Aak Bygninger - Danmarksgade 19-9000 Aalborg E-mail: lotf@aalborg.dk SAG NR.: Totalrådgiver

Læs mere

Produktnyheder. www.legtech.dk

Produktnyheder. www.legtech.dk Produktnyheder EL-TEKNIK Diameter 32 mm - tykkelse 13 mm Diameter 32 mm - tykkelse 13 mm Trådløs Sender-modul og modtager (433 MHz - 8 kanals) Varenr. 70-114 Trådløs Sender-modul og modtager (relæ-box)

Læs mere

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Arbejder omfatter: Arbejdet omfatter: Komplet ny installation for brugsvand tilsluttet eksisterende vandmåler. Komplet nye varmeinstallation

Læs mere

Licitationen afholdes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at deltage.

Licitationen afholdes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at deltage. Tilbudslister: Team Ejendomme Direkte tlf.: 74 92 92 78 3187747474929260749292721300903 Mail: jf@toender.dk Sags id.: 82.00.00-G00-1-11 Dokument : 8. august 2011 Vedr. afgivelse af tilbud: Ved afgivelse

Læs mere

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård

Dronningborg Sogns Menighedsråd, Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Tilbygning til Dronningborg Sognegård , Egholmsvej 8 A, 8930 Randers NØ Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre HOVEDENTREPRISEN

Læs mere

013 - Høllevang Skole 014 - Agerskov Skole 015 - Toftlund Skole

013 - Høllevang Skole 014 - Agerskov Skole 015 - Toftlund Skole Tilbudsliste - VVS Undertegnede tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise til FAST TID OG PRIS, med alle de til entreprisens gennemførelse nødvendige ydelser af enhver art, i henhold til materiale

Læs mere

04. Tilbudsliste: 08.01.2012

04. Tilbudsliste: 08.01.2012 04. Tilbudsliste: 08.01.2012 Sammenlægning af lejligheder og etablering af træningsfaciliteter på Klosterparken 1. Murerentreprisen Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at

Læs mere

MATERIALELISTE BØLGEN. VEJLE VALGMULIHED MERPRIS

MATERIALELISTE  BØLGEN. VEJLE VALGMULIHED MERPRIS BOLIGEN: Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Egeparket. Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide. Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

Sag: Søbyen Skanderborg John Drejer A/S Michael Jensen

Sag: Søbyen Skanderborg John Drejer A/S Michael Jensen Drift & Vedligehold Sag: Søbyen Skanderborg John Drejer A/S Michael Jensen 27886501 1 Indhold Elforsyningen... 3 Tavler... 3 Generelt... 3 Vedligeholdelse af bruger... 3 Vedligeholdelse af autoriseret

Læs mere

AluLet Elevatorlift HC325PVKi

AluLet Elevatorlift HC325PVKi AluLet Elevatorlift HC325PVKi ELEVATORLIFT FOR PERSONTRANSPORT! 4 PERSONER AluLet HC325PVKi kan leveres med løftehøjde efter ønske op til 20 meter. Denne Elevatorlift kan monteres direkte oven på eksisterede

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 711. Købmagergade 44-46. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 711. Købmagergade 44-46. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 711 Købmagergade 44-46 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Købmagergade 44-46,

Læs mere

Lejemål i størrelser fra 161 til 1.845 m 2

Lejemål i størrelser fra 161 til 1.845 m 2 - til leje... Kontor undervisning etc. P. Hiort-Lorenzens Vej 2 8000 Århus C Lejemål i størrelser fra 161 til 1.845 m 2 Meget velegnet til f.eks. kontor- eller undervisningsformål Attraktiv beliggenhed

Læs mere

AluLet Elevatorlift HC325PVKo

AluLet Elevatorlift HC325PVKo AluLet Elevatorlift HC325PVKo Udendørs monteret Elevatorlift 4 personer! AluLet HC325PVKo kan leveres med løftehøjde efter ønske op til 20 meter. Denne Elevatorlift kan monteres direkte oven på eksisterede

Læs mere

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege.

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Til tilbudsgiver 21.09.2016 Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Hermed fremsendes udbudsmateriale vedr. udskiftning af belysning,

Læs mere

Avancerede funktioner - elegant design

Avancerede funktioner - elegant design Avancerede funktioner - elegant design Avancerede funktioner - elegant design Velkommen til Schneider Electrics komplette KNX-koncept. Vores produkter og løsninger er ikke blot udviklet med fokus på høj

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for KONGSHVILEPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Januar 2012 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

ELEVATORLIFT FOR PERSONTRANSPORT! 4 PERSONER

ELEVATORLIFT FOR PERSONTRANSPORT! 4 PERSONER AluLet elevatorlift HC325PVK ELEVATORLIFT FOR PERSONTRANSPORT! 4 PERSONER AluLet HC325PVK kan leveres med løftehøjde efter ønske op til 20 meter. Denne Elevatorlift kan monteres direkte oven på eksisterede

Læs mere