ØSTERLUND Mellemvej 16,6430 Nordborg tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØSTERLUND Mellemvej 16,6430 Nordborg tlf. 74 49 04 50"

Transkript

1 NORD- ALS BOLDKLUB's KLUBBLAD 27.ARGANG 2/96 Marts1996 DET BESKYTfEDE VÆRKSTED ØSTERLUND Mellemvej 16,6430 Nordborg tlf KROGHS BAGERI Th.Brorsens Vej 56, Nordborg tlf & Søvej 3, Langesø tlf Regionsmesterskaberne for Drenge A hold foregik den 28.januar i Nord-Als Idrætscenter Nord-Als Boldklub var repræsenteret med dette hold. Billedet blev taget lige efter kampen mod Esbjerg FB som NB tabte knebent. FRiSØR Skal der festes? VI udt8jer Bent Enghøll Borde Stole.Tappepl.der. tlf. Scene 74 4S Oø40 l/s COM.-ARR. Havnbjerg Butlkcenfer th Benyt fottla/en vad tidsbestilling Nord-Als Idrætscenter - lwiuseu:;:n øt"d al handl I SPOR.T AAH.U'P. Tlf kontakt Verner på tlf

2 KØB-SALG-BYTTE./ Denne dag er der mulighed for at bytte eller sælge sine gamle støvler eller købe et par tilsvarende. Der kan også købes nye støvler eller andet SP0l1stØj. Kom en tur forbi klubhuset, vi giver en kop kaffe eller et glas saft og sælger vand og øl. Ungdomsudvalget HUSK DET! Er du ikke mere engageret i klubarbejdet bedes du aflevere nøgler og diverse ting som tilhører NB i klubhuset. TILLYKKE Johannes Nissen har vundet STORTEN's "Nytårskonkurrence" og fik en flot fritidsdragt. Der var 13 isblomster at gætte. siger tak til konkurrencens deltagere og håber på lige så god tilslutning en anden gang. NB & DGI afholder FODBOLD TRÆF UGE 27 læs mere om det i næste SPORTl!.,7V v/john 1-1.Rasmussen Mågevej 2, Langese undgå ventetid - bestil tid t1f MALERMESTER vi Nis Dreyer - AUT. EL INSTALLATØR Lørdag den kl. l i NB 's klubhus LANGESØ HERREFRiSØR 3r I (Dreyftr:! el.srvieesi LVAN -r;:j- IL OB-NYT Notater fra sidste OB-bestyrelsesmøde i stikord: Oldboys afdelingen har i den komme-.t sæson 4 hold i JBU-turneringen. Et h A og B- rækken, et veteran hold og et superveteranhold. Samtlige hold tilmeldes også DGI' s pokalturnering. B-holdet har fået trøjer fra PICCOLO og veteranerne fraherremagasinet. Afdelingen har investeret i 6 nye kampbolcle, som forvaltes af Poul Lyngkilde.Til dannelse af et festudvaig "for de voksne" vil afdelingen finde en person fra egne rækker. Samtlige OB-spillere opfordres af deres bestyrelse til at skrive til - og det må være både positive og negative ting. Center Sko BENZIN Helmut Buss Havnbjerg Butikcenter Lottenoll13, Notdbo<g TIt mm VAGN HANSEN SPORT tlf Den direkte sportslinie M,PERREGAARD NS KO/IN - FODERSTOFFER NORDBORG tlf MOMMARK IIf HAVNBJERG HAVNBJERG BUTIKSCENTER e430 NORDBORG.... ILUNOEHVEJ 1 ERIK JENSEN WS Aut Nordborg ApS Im;t.lltoltor. Mellemvej LILLIANS URE GULD OG SØLV Et godt sted at starte :B:: Rl MDTDR"!;. OPEL 21 Nordborg STOREGAOE 15A 6430 NORDBORG TLF FAX: TLF, AJe Motor AI S lunaenvel NQfdbof'g. Telefax.. Mellemvej tlf sco NORDBORG DEN DANSKE BANK MALERMESTER Danbo Super HANS J. Th.Brorsensvej Nordborg PEDERSEN HESSELHØJVEJ NORDBORG Telefon DET BLEV TINA! 1,')'POR1EN's november udgave var skrevet, at Helle Meier blev "Årets spiller' i dameafdelingen. Det passede ikke, det blev tvillingesøsteren Tina! siger undskyld og kommer med et forsinket tillykke. el-branchen - også salg al et-anikter 09 hrde hvideva,ar. Tlf Brønd re. Holm 811t Nordborg Hol 39, Notdbotg t1f, t:. ex All lodenter./ GØR DET NEMT Tlf Parallelvej 2 - Lavensby Blltlf ' r,i' røl' Storeqade e Nordborq ri { () e TI I sien pa bordet hvor venner mødes

3 FEST-I-BY 1996 Fest-i-By 1996 finder i år sted i dagene fra onsdag den 1.maj til og med søndag den S.maj ved Nord-Als Idrætscenter. FIB komiteen har nu sammensat programmet. Kontrakterne er underskrevet,. der er lavet aftaler med myndighederne og rekvisitterne er bestilt. "Vi i FIB komiteen havde nogle planer om nye tiltag, da vi begyndte med arbejdet i sommer sidste år. Men nogle af dem måtte vi droppe igen på grund af økonomien eller mangel på resourcer. Men alt i alt synes vi, at det lykkedes os, at stable et attraktivt program på benene", siger FIB-formanden Poul-Otto Bonnerup til Der skal igen bruges mange hjælpere, i år ca. ISO personer! Blandt dem fungerer nogle som "Udvalgsformænd". Det er personer som står for et bestemt arrangement, selvfølgelig i samarbejde med FIB-komiteen. Vedkommende får selv lov til at bestemme hvordan arrangementet skal afvikles. I år skal der bruges 21 udvalgsformænd. men i skrivende stund mangler der endnu 4 personer, som vil påtage sig dette arbejde. Der mangler m/k'er som Pladsformand, PR-mand, Ladies Night og ÅretsKamp. "Som nævnt har vi brug for hjælp, ellers kan Fest-i-by ikke afholdes. Alle, som vil give et nap med på en eller anden måde, må meget gerne kontakte mig på tlf Ol eller et bestyrelsesmedlem fra NB", slutter PoulOtto KOPIEP Som alle klubhusbrugere i mellemti sikkert har fundet ud af, har NB investeret i en splinterny kopimaskine. Klubben vil meget gerne give sine ledere optimale betingelser og et sådant stykke værktøj skulle gøre arbejdet for dem en lille smule lettere. Vi har i det forløbne år betalt for over kopier, men et sådant forbrug er for en forening i vores størrelse en del over det normale! Samtidig måtte vi betale et større beløb for kopier som blev taget "under NB' s navn" på Nord-Als Idrætscenters kopimaskine. Denne mulighed stopper vi nu med øjeblikkelig virkning! Vi har meddelt Nord-Als Idrætscenter, at NB fremover ikke mere betaler for kopier som bliver taget af NB 's ledere på dp'. R maskine. Vi håber på forståelse for denne beslutning og appelerer til NB's ledere om fremover kun at bruge klubbens egen maskine i klubhuset. Bestyrelsen ' NYT TØJ HOS I Sandbeckl Stort udvalg i dametøj Storegade 37 - Nordborg T1f, IS 79 JEL-CENTER nn Storegade IS, Nordborg tl04 45 Ol 52 MARGUERITTEN - din blomsterbutik Parallelvej 6 - Nordborg Tlf ÅRSMØDEINB Sammen med en lille trofast skare NBmedlemmer var undertegnede mødt op på Nørherredhus torsdag den 25.jan. for at hore formand Peter Glock berette om godt eller rnidre godt fra det forgangne år. Peter begyndte med at læse op fra en kalender der omhandlede de vigtigste begivenheder i årets løb i NB-regi og gik derefter over til at beskæftige sig med sin egentlige beretning. Denne var temmelig diger, idet den var på ikke ærre end 14 A4-ark, så jeg har valgt at oretage udpluk heraf ror ikke at brede mig alt for meget. NB har total set deltaget med 23 hold i turneringen 1995, hvilket formanden betegnede som værende tilfredsstillende, et prædikat han med beklgelse ikke kunne hæfte på senior afdelingens indsats, og desværre måtte man give ham ret. I det hele taget kan Sønderjylland, hvoraf vi jo fodboldmæssigt er en del af, ikke bryste sig, men derfor kunne NB jo godt have klaret sig bedre! Når det er sagt, må man i samme åndedræt konstatere, at det heldigvis ligger meget bedre på det økonomiske område, hvor bestyrelsens målsætning for en 5-årig periode ser ud til at være meget flot indfriet takket været et stort og dygtigt arbejde. Mange gode kræfter er blevet indsat for at vende en negativ egenkapital til et stort positivt resultat, og dette kan man ønske.lubbcn et stort tillykke med. det hele taget forekommer det mig, som om bestyrelsen og dens mange frivillige hjælpere udfører et næsten for stort arbejde, hvis man må sige sådan, for at servicere medlemmerne. Og får bestyrelsen så den rimelige respons fra medlemmerne, og her tænker jeg især på seniorafdelingens mange aktive? Det synes ikke altid at være tilfældet, og et synligt bevis herpå kunne bl.a. aflæses i deltagelsen af seniorafdelingens medlemmer på generalforsamlingen samt for lidt over 1 år siden ved NB's 25 års jubilæum. Man kunne godt ønske sig en noget større interesse overfor de mennesker, som lægger et kæmpearbejde for at få klubbens mange gøremål på plads. Der har i november 95 været afholdt en klubkonference, der har focuseret på seniorfodbold i NB, og herunder fremkom mange forslag, som bestyrelsen vil arbejde videre med, udtalte formanden, men bemærkningerne om, at man i bestyrelsen var mere opsat på at tjene penge, kunne man godt have undværet! Vigtige og helt uundværlige indtægtskilder såsom Fest-i-by og Lotto blev omtalt, og der lød en stor tak til de afgående medlemmer Sven Erik Frederiksen, Sven Haar samt Bjarne Knudsen, som alle ønskede at stoppe med det meget krævende Fest-i-By arbejde, samt til Carlo Meyer og hans dygtige lottomedhjælpere. Også den 3. vigtige sværvægter, det årlige julebal med Anders Ebsen og Karsten Sigsgaard som primus motorer modtog rosende formandsord, og indtægter fra Super-Chancen, Julekalenderen samt sponsorstøtten blev godt omtalt af Peter Glock. Bestyrelsen fremkom med et oplæg til anvendelsen af det oparbejdede "flødeskum" formandens betegnelse om den flotte egenkapital, for det er ganske vist, at man fra bestyrelsens side ikke ønsker at agere som pengeinstitut. Nej, pengene skal ud at arbejde til gavn og glæde for medlemmerne, og her er man allerede klar med gode tiltag, og naturligt nok tænker man her især på arbejdet i ungdomsafdelingen, og det er også herfra, fornyelsen skal komme. Der var en stor tak til alle de mange frivillige hjælpere, som i de fleste tilfælde udfører et stort ulønnet arbejde bag kulisserne, og uden hvis hjælp klubben ikke kunne fungere. Vedrørende den daglige ledelse af NB kom formanden ind på det faktum, at mange af klubbens medlemmer ikke helt har gjort sig klart, hvor mange personer, der medvirker for at få det hele til at klappe. Ca. 100 pukler for at 300 kan spille fodbold t Altså på godt ganunelt dansk skal der I frivillig

4 6 Nord-Als Boldklub afholdt i november '95 en klubkonference om seniorjodbold 7 i NB har været været varetaget af Birger Andersen og Børge Nessgaard, blev også berorti formandens beretning Peter Glock nævnte sin "allergi" overfor kiks i arbejdet med at holde styr på alle de mange datoer og takkede de 2 ledere for indsatsen, idet han håbede på hjælp fra de mange ) J leder til kun 3 medlenuner! Egentlig meget tankevækkende i en tid, hvor det i mange klubber kniber med at skaffe tilstrækkeligt med ledere, Man stiller sig uvilkårligt det spørgsmål, om ungdommen af i dag er blevet forvænte og forkælede, og der er nok noget om snakken, Een god ting er det dog, at et stort Hertal pa novemberkonferencen mente, at NB' s ledere er gode nok I mange år har NB haft det privilegium, at man altid kunne regne med stotte og hjælp, når man havde behov herfor, men som Peter Glock sagde, så kan det meget snart komme til at knibe også for NB, såfremt der ikke hele tiden står frivillige ledere klar til at tage over fra de gamle udtjente, Så galt skulle det nødig gå, og klubben har da også gjort sig sine tanker omkring dette vigtige område. Formanden berørte også i sin beretning det gode forhold til cafeteriet, hvor Sus og hendes dygtige personale altid klarer tingene på bedste vis, Også samarbejdet med centret blev nævnt, og et kommende møde mellem parterne blev nævnt Den for klubben så vigtige ungdomsafdeling fik nogle formandsord med på vejen, og Anders, Børge, Verner og Kjeld har store visioner for fremtiden og kan også konstant bruge hjælpere til de mange forskellige gøremål. Som Peter bemærkede, så ma hjælpen meget gerne komme fra forældrekredsen. I sin omtale af ungdomsafdclmgen kom fonnanden ind på personen Anders Ebscn, en institution i NB. og Peter lykønskede Anders med kåringen som årets idrætsmand i NB samt karingen som månedens sportsleder i dagbladet Jydskevestkysten. Det var en lykønskning, forsamlingen kunne slutte sig til, for den populære ungdomsformand er en helt uundværlig lederskikkelse i NB. Klubbens oldboysafdeling har præsteret usædvanlig flotte og bemærkelsesvæ "resultater i det foriobne ar. kulimorende med hjemførelsen af hele 2 guldmedaljer som vinder ved DGl's slutkampe. Et stort tillykke fra formanden, som også kom ind pa det forhold, at oldboysafdelingen i disse ar har nærmest vokseværk set i relation til seniorafdelingen. Holder spilleme for tidligt op med at spilic seniorfodbold. og hvad er arsugen 0 Det skal der snakkes om snarest, udtalte NB's formand. Problemerne omkring de viguge jobs som kampfordelcre, et arbejde, der i det foløbne ar holdledere. Materialeforvalteren Eric Sehwab fik stor ros for godt ud ført arbejde. hvilket også gjaldt Birgit Lyngkilde på posten som klubbens trøjevasker. Klubbens 3 fane bærere. Per Petersen, Bjarne Jensen og Chresten Blom modtog en. tak, og det gjorde den snart mangeårige institution i NB, ub 22 også. Clubbens folk vægter nok hygge samvær højt, men ledelsen i NB kan altid regne med dem, nar der kaldes på deres medvirken ved Fest-i by samt Lotto og andre arrangementer. Det helt uundværlige klubblad er nu gact i sit 27. ar, og meget er sket i årenes lob. Diverse ændringer er blevet foretaget, og man fornemmede. at bladet er Peter' s hjertebarn. og med ham som kaptajn er denne vigtige side af klublivet da også lagt i de bedste hænder. Peter er også her såheldig at have en stor hjælper i "hurnørbomben" Ib Anthony, som sørger for ait det praktiske, samtidig med at han som fotograf altid er tilstede ved vigtige begivenheder i klubbens daglige liv. Ib er også involveret i afviklingen af Nlss store årlige skolestævne. der i ar afvikles for 28.gang. Sammen med Per Møllerskov og Erik Nørskov sørger han for en god afvikling af det store stævne, og de har fået Børge Neesgaard til lp. mmermangel blev også omtalt, og her har NB bidraget med udklækningen af 2 nye sorte dommere Sven Erik Lund og Steen Isaksen, og de fik begge formandsønsker med jobbet i den kommende sæson. Den sidste del af beretningen omhandlede seniorafdelingens desværre så bedrøvelige resultater i 1995 med nedrykning for alle afdelingens hold. Ret så bedrøveligt, må man sige I Arsagen til miseren var mange, men een af disse var nok tabet af mange gode spillere, og når så de tilbagblevne, eller skulle vi måske sige en del af disse, ikke udviste den rette ind- stilling og bed tænderne sammen, så skulle det gå galt. Peter Glock opnåede dirigenten Christian "Geggan" Jørgensens tilladelse til at behandle seniorafdelingens beretning sammen med formandsberetningen for at forsamlingen skulle undgå at høre om al denne elendighed en gang tilisom Peter sagde, så gælder det nu om at se fremad og lade det forgangne være fortid. men den optimale løsning har man ikke pil nuværende tidspunkt, selvom man føler sig tæt på. Der er mange forhold, der skal tages stilling til, og det skal de ansvarlige nu søge at få belyst. Såvel geografisk som set i lyset af, at mange unge spillere forlader området for at søge videreuddannelse, er der sat visse begrænsninger for, hvor langt klubbens bedste hold har mulighed for at kvalificere sig. På trods af de pauvre resultater lød der en tak fra formanden til trænere og ledere, vel vidende, at det har været en vanskelig og utaknemlig opgave i den forløbne sæson. l.holdets træner er fortsat Flemming Villads en, og holdleder er ligeledes atter Henning Carlsen. Preben Naef tager sig af 2.I3.holdet med Kieran Daly som holdleder, og hvad angår holdleder til 3.holdet, så arbejdes der på at linde en kvalificeret mand til posten, Peter Glock sluttede med den positive konstatering, at dameholdet blev kredsvinder i 7.mandsturneringen med senere erobring af Region 4 - mesterskabet Tillykke til holdet og dets træner Jan Jacobsen. Med en afsluttende tak til kollegerne i bestyrelsen afsluttede Peter Glock sin vel dækkende beretning, idet han udtrykte håbet om, at året 1996 måtte blive et godt år for NB. Carl Erik Rasmussen VALG ra GENERALFORSAMLINGEN : Bjarne Knudsen Kasserer Bestyrelsesmedlem : Bjarne Jensen Bestyrelsesmedlem : Jens Hansen : Finn Christensen Bestyr.suppleant :2 : Carl E. Rasmussen Revisor : Anders Ebsen Ungdoms formand

5 ARSMØDElOB Oldboysafdelingen holdt sin årlige generalforsamling den 18 januar 1996 i NB' s klubhus, og der var som sædvanlig et godt frenunøde af aktive spillere. Ca. 42 % af alle aktive spillere var mødt op. Det er et virkelig flot fremmøde som vi er meget stolte af. For mig er det et tegn på et godt sanunenhold i foreningen, som skal bibeholdes. Generalforsamlingen forløb uden de store sværdslag, formandens beretning indeholdt en god gennemgang af årets aktiviteter, holdenes placeringer, og ris og ros hvor det var på sin plads. Oldboys A blev blev Sonderjydsk mester, det samme gjaldt for Senior-oldbovs. Som noget nyt har vi i år tilcldt 4 hold i JBU's turnering efter et møde, hvor hovedparten af klubberne i Als-Sundeved området deltog. Til slut i sin beretning ønskede formanden Peer Christiansen alle et godt fodboldår Kassereren Alfred Hansen fremlagde regnskabet der viste et overskud på godt 4000 kroner. Derefter var der valg til bestyrelsen. Både Chresten Blom og kassereren Alfred Hansen blev genvalgt. Til spilleudvalget var der genvalg til Bjarne Jensen. Da Poul Abrahamsen ikke ønskede genvalg nyvalgtes Poul Lyngkilde. Der skal her lyde en stor tak til Poul Abrahamsen for et stort arbejde gennem flere år, samt et velkommen til Poul Lyngkilde. Carlo Meyer genvalgt som revisor. Under eventuelt takkede NB' s formand Peter Glock for et godt samarbejde med Oldboys afdelingen i gennem 1995 på mange fronter. /S f):du en"i der får sode ver! ni liens Fra generalforsamlingen i Oldboysafdelingen med formanden Peer Christiansen, kasserer Alfred Hansen, dirigent Mogens Christensen og bestyrelsesmedlem Chresten Blom bagerst. 16 kunder vil vi lo-es- \pil. Drot en ug i l.o s veqos. Hvis dlj d0rirnod N p('!n der hfldr Inh r'?ng, kan vi rolf? o n lur i Kvickly nemlig hver ro gevinst eneste vrir 7" ,1 5\ kolde ol do for 1n0dpr po go.1ø.n npmlig temmelig sit poker ansigt sværl ol pf1er en lur i Kvickly, mt oobe- Her N elle hylder, dog Og' hylder er,.in movser ol MICROPUT 1990 Trænerne for årgang 1990 vil gerne sige spilleme tak for en dejlig indendørssæson. Det har været en utrolig dejlig oplevelse at træne disse små spillere. På trods af, at vi har tabt alt (næsten). korruner spilleme til træning hver eneste gang, fordi de synes at de har det sjovt. De har godt nok ogsa kun spillet mod nogle der var l - l 1/2 ar ældre! Vores slomktmdef, som kommer igen og igen, kender en god -"'",",. rx: handel, når de ser den - og ved, nt Kvickly stor for el cover Irullel udvalg.,. J ol urhagl Stot.cnsvej e.,... Vi har så her på det sidste spillet mod vores egen årgang. Nu vinder vi pludselig alt, hv spillerne er rigtig glade over. Tak for en god indendørs sæson, hvor det sociale i fodboldspillet har gjort, at spilleme elsker at konune til fodbold. Claus og John.,',..._""",,' l:. 12, 6A30 t-jo,dborg INTERSPOIU nsport SØNDERBORG Store gade JU, 04JU Nordborg. JØRGEN HANSEN AUT,EL- & WS-INSTALLATØR udkommer uge 15 Dead-line for stof er den 27.marts ((( "----,'/). Ny! syn DIN LOKALE OP71KER K. V OpTIk "I J<.:\j V B K,i!:I"nsen Rit1epl8dsen l fjot.10 Nn,dhorQ TELEFON for / og l hende homo vi '-;1f1l8,.e'l, SI;'Ilionsvej 5 {vi KvidlyJ, Tlf ser. fakti,k dine egne og fomi- rå Telefon F<t:< l ---;.1 holdel Iii qode rri kan du altid se på smilet, om del er en of vores rlem kuldegysninger S<"T'tt penge as- \ is f (klip og håldcsigr Unibanl< RANI<XEROX StfttionwfOj fi4oiif)rdbora Næste Efter generalforsamlingen var der et lille traktement til de fremmødte og de fleste hyggede sig sammen med kammeraterne "en times tid". Chresten Blom 9r '

6 r IO Få en god start 11, NORDBORG A.Y.TOVÆRKSTED 115 Er du mellem 10 og 20? Er der noget, du gerne vil spore sammen til? Vil du hove høj rente for dine penge her og nu? Vil du kunne hente dine penge, når det passer dig? Vil du hove mulighed for at låne? TRÆNING Lilleputter Drenge Junior Ynglinge Senior Damer starttidspunket 1 Så få en StartJobKo>nntoI ben opfylder = olle dine krav. Kom ind og K O N snak med os. START JOB T O SYDBANK Sønderjylland Y)erp fuv'v l'wtl, at, CXaf (Ll//{' ful! Æ11,JJUkSei, Iwt den. =.Jv! fpjet U(1/lI en- AEG-Irws.kifl.øsom- CXa{ (O-rp CflFp:j) tja'" meqet. 9taJe; l'wv I- a: w e, 9!e,/JwmmæmIR' Storegade. Nordborg Tlf w f,ufl9i'/ f!xpert Storegade 39, 6430 Nordborg, tlf Q8 SERVICE vi F.Lauridsen Langesø, Søvej l, 6430 Nordborg AUTOREP., VASKEANLÆG,ØKONOMITEST Tlf som-ha» låj'uj ma;kin ;fl' 6e,),es, den. 9Æ1nski'/ dis.æ'bej/ ulll/u)., tnden. den. NB har købt en "Kolddrinksautomat" til klubhuset I Det har længe været medlemmernes ønske, og nu lykkedes det os endelig at skaffe en automat til en for NB overkommelig sum penge. Der kan nu trækkes forfriskninger til samme priser som vi ellers har i klubhuset /1'Ul/d/.iJ 9{a", NORD-ALS BOLDKLUB's KLUBDRAGT KAN KØBES HOS OS ] af vejret! KI.JU BHUS-Nyr maue» sin. 6lYæmaslwU'/ SW/1/ I'UlJ'l' fjk ui fd. 9(JMV 6u<Jl(Hle.rv;,klw.Vut&eIJ - O<J/ "p,dselirt" z W PÅ LYSBANEN '96 man/o ns tirs/tors man/o ns tirs/tors tirs/tors man/ons er afhængig <;Kaj e.f.te/{, deauu'/ doio. ikk,e, f.ået sin. I/Ufski.nR lia/, u11{eltø/t ul kaæ1sei, kuv eadea9l/rjfolel' nt.-asiun ;fl/ - f<j/1' /w,.u[,.5i<al 0'9'S!b oq. andel; A.oo'/.iJ hev C)(llf med. del,... %lsen, <JTAK Poul og Camilla vil gerne her i gennem sige NB tak for opmærksomheden ved deres sølv- bryllup.? Hele klubhuset skal have "en ordentlig omgang" ener forårsæsonen. Vi har planlagt at arbejdet kan udføres over to weekender. Der vil snart være mulighed for medlemmerne at tegne sig for et par timer til denne opgave og klubhusudvalget håber, at rigtig mange vil melde sig. I juni holder klubben "NB-DAG" på Nord-Als Idrætscenter med en masse aktiviteter for hele NB-familien. Mere om arrangementet på et senere tidspunkt. =========T==----LOTTOSPIL FEST-I-BY 1996 matas i dagene vt Bente Sudcrgaard Storegade 35 - Nordborg tlf NB's populære lottospil hver onsdag kl.19 i Havnbjerg Skoles aula --._ S.maj

7 dglyer-dd"("$$tn1 Blad (7007 Fac) Bladnununer ønsker alle NB 'sfodboldspillere en god sæson og håber at ingen må en tur på NB's "massagebænk". NORD-ALS BOLDKLUB FORMAND..Peter Glock NÆSTFORMAND..Jens Hansen KASSERER..Bjarne Knudsen BEST.MEDLEM..Verner Petersen BEST.MEDLEM. Bjarne Jensen UNGOOMSFOR.MAND..Anders Ebsen OLDBOYSFORlvlAND..Peer Christiansen KLUBADRESSE (KLUBHUS)..Nord-Als Boldklub Redaktion Distribution/Økonomi : Peter Glock : Ib Anthony Midthaven 25 Th.Brorsensvej 38 Perikon vej 9 Sprogøvej 10 Midthaven Rypevej 60 Turevej 14 Stadionvej la Midthaven 25 Magevej25 tlf tlf tlf tlf tlf tlf tly tlr t/f t/f

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Enghoff Havnbjerg Butikscenter tlf. 74450840

Enghoff Havnbjerg Butikscenter tlf. 74450840 erlige "krudtugler" er på billedet ses nogle fremragende fodboldspillere. De er simpelthen. bare suveræne, de "snupper" og vinder alt hvad de kommer i nærheden af, det gælder både inden - og udendørs.

Læs mere

TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001

TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001 TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001 Jørnehavedag 2001 Tirsdag den 21. aug. blev den årlige bømehaveda; afviklet på stadion ved Nord-Als Idrætscenter. 290 børn fra 7 af kommunens

Læs mere

Nor,d-Als CUp g Pølsegilde Lige efter sommerferien starter Nord-Als Boldklub efterårssæsonen med to spændende arrangementer.

Nor,d-Als CUp g Pølsegilde Lige efter sommerferien starter Nord-Als Boldklub efterårssæsonen med to spændende arrangementer. Her ses en flok glade microputter og deres trænere Kurt Kallesen og John Weber efter den sidste' træningsaften før sommerferien. Det gode humør skyldtes bestemt ikke den kommende pause fra fodbolden -

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

Fodbold-tanker fra sommerlandet. www -3- m"å det nok gå under betegnelsen. i det ene hjørne snart istandsat med træbeskyttelseog vindruekerneolie!

Fodbold-tanker fra sommerlandet. www -3- må det nok gå under betegnelsen. i det ene hjørne snart istandsat med træbeskyttelseog vindruekerneolie! Fodbold-tanker fra sommerlandet www Det er en stille tid, hvad angår fod': bold ;" ihvertfald Det er sommerferietid rundt om Spilles der fodbold, m"å det nok gå under betegnelsen "somrnerferiefodbold",

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

34. Årgang Marts 2013 1

34. Årgang Marts 2013 1 34. Årgang Marts 2013 1 SAMMENSÆTNINGEN AF HOVEDBESTYRELSE OG UDVALG I STOHOLM IDRÆTSFORENING 2012 Navn Adresse Telefon HOVEDBESTYRELSEN Formand Gitte Christensen Lånumvej 1, Stoholm 97 54 23 20 Kasserer

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 9 november 2003 28. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11

Læs mere

KLUBBLADET 34. ÅRGANG JUNI 2010

KLUBBLADET 34. ÅRGANG JUNI 2010 Klubbladets redaktion Lone Andersen tlf.: 48 21 00 12 elith.lone@mail.dk Henrik Keck tlf.: 27 21 19 64 keck@webspeed.dk Annonceansvarlig Per Lyngsie tlf.: 48 21 00 49 raly@post.tele.dk KLUBBLADET 34. ÅRGANG

Læs mere

Spil fodbold i Østerbro Idræts-Forening - din lokale fodboldklub

Spil fodbold i Østerbro Idræts-Forening - din lokale fodboldklub Spil fodbold i Østerbro Idræts-Forening - din lokale fodboldklub April 2011 13. årgang Østerbro Idræts-Forening (medlem af K.B.U.) P.H. Lings Allé 10 2100 København Ø Telefon klublokaler: Ryparken 22 59

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 64

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 64 NR. 1 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2009 En usædvanlig Generalforsamling Nålefesten 2009 Nye trænere til U17 og U19 holdene Portræt af Jørn Jeppesen Den store Fremmerfest Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm 86 34 25 48. Sekretær Torben Blom 8636 10 64

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm 86 34 25 48. Sekretær Torben Blom 8636 10 64 @i~toft UB GOLF l EBELlOFT REDAKTION: ANNONCER: Sponsor- og PR-Udvalg FOTO: EgonBæk TorbenB/om TRYKILA Y-OUT: Hasnæs Tryk GOLF l EBELTOFT 1995: Nr. 37 medio marts Nr. 38 ultimojuni Nr. 39 medio sept. Nr.

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

IK Frem. Jubilæumsskrift

IK Frem. Jubilæumsskrift IK Frem Jubilæumsskrift 1912 2012 1 Redaktion Jørn Otte (ansv.havende) Jens Bak Erik Kragelund Redigering Elin Jensen-Sønderup Layout BB Consulting Tryk Hobro Lyntryk Udgivet af IK Frem Sønderup-Suldrup

Læs mere

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Bøgebladet 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Med nyt fra: Badminton Fodbold Gymnastik Håndbold Volleyball Egnsfesten Bøgebjerghallen Børnehave, SFO og skole Folkemindesamlingen Krage Sø Spejdergruppe Lokalrådet

Læs mere

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring JYSK FODBOLD Februar 2010 I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33 Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring har fået mere end 55 seniorspillere tilbage på banen

Læs mere