ØSTERLUND Mellemvej 16,6430 Nordborg tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØSTERLUND Mellemvej 16,6430 Nordborg tlf. 74 49 04 50"

Transkript

1 NORD- ALS BOLDKLUB's KLUBBLAD 27.ARGANG 2/96 Marts1996 DET BESKYTfEDE VÆRKSTED ØSTERLUND Mellemvej 16,6430 Nordborg tlf KROGHS BAGERI Th.Brorsens Vej 56, Nordborg tlf & Søvej 3, Langesø tlf Regionsmesterskaberne for Drenge A hold foregik den 28.januar i Nord-Als Idrætscenter Nord-Als Boldklub var repræsenteret med dette hold. Billedet blev taget lige efter kampen mod Esbjerg FB som NB tabte knebent. FRiSØR Skal der festes? VI udt8jer Bent Enghøll Borde Stole.Tappepl.der. tlf. Scene 74 4S Oø40 l/s COM.-ARR. Havnbjerg Butlkcenfer th Benyt fottla/en vad tidsbestilling Nord-Als Idrætscenter - lwiuseu:;:n øt"d al handl I SPOR.T AAH.U'P. Tlf kontakt Verner på tlf

2 KØB-SALG-BYTTE./ Denne dag er der mulighed for at bytte eller sælge sine gamle støvler eller købe et par tilsvarende. Der kan også købes nye støvler eller andet SP0l1stØj. Kom en tur forbi klubhuset, vi giver en kop kaffe eller et glas saft og sælger vand og øl. Ungdomsudvalget HUSK DET! Er du ikke mere engageret i klubarbejdet bedes du aflevere nøgler og diverse ting som tilhører NB i klubhuset. TILLYKKE Johannes Nissen har vundet STORTEN's "Nytårskonkurrence" og fik en flot fritidsdragt. Der var 13 isblomster at gætte. siger tak til konkurrencens deltagere og håber på lige så god tilslutning en anden gang. NB & DGI afholder FODBOLD TRÆF UGE 27 læs mere om det i næste SPORTl!.,7V v/john 1-1.Rasmussen Mågevej 2, Langese undgå ventetid - bestil tid t1f MALERMESTER vi Nis Dreyer - AUT. EL INSTALLATØR Lørdag den kl. l i NB 's klubhus LANGESØ HERREFRiSØR 3r I (Dreyftr:! el.srvieesi LVAN -r;:j- IL OB-NYT Notater fra sidste OB-bestyrelsesmøde i stikord: Oldboys afdelingen har i den komme-.t sæson 4 hold i JBU-turneringen. Et h A og B- rækken, et veteran hold og et superveteranhold. Samtlige hold tilmeldes også DGI' s pokalturnering. B-holdet har fået trøjer fra PICCOLO og veteranerne fraherremagasinet. Afdelingen har investeret i 6 nye kampbolcle, som forvaltes af Poul Lyngkilde.Til dannelse af et festudvaig "for de voksne" vil afdelingen finde en person fra egne rækker. Samtlige OB-spillere opfordres af deres bestyrelse til at skrive til - og det må være både positive og negative ting. Center Sko BENZIN Helmut Buss Havnbjerg Butikcenter Lottenoll13, Notdbo<g TIt mm VAGN HANSEN SPORT tlf Den direkte sportslinie M,PERREGAARD NS KO/IN - FODERSTOFFER NORDBORG tlf MOMMARK IIf HAVNBJERG HAVNBJERG BUTIKSCENTER e430 NORDBORG.... ILUNOEHVEJ 1 ERIK JENSEN WS Aut Nordborg ApS Im;t.lltoltor. Mellemvej LILLIANS URE GULD OG SØLV Et godt sted at starte :B:: Rl MDTDR"!;. OPEL 21 Nordborg STOREGAOE 15A 6430 NORDBORG TLF FAX: TLF, AJe Motor AI S lunaenvel NQfdbof'g. Telefax.. Mellemvej tlf sco NORDBORG DEN DANSKE BANK MALERMESTER Danbo Super HANS J. Th.Brorsensvej Nordborg PEDERSEN HESSELHØJVEJ NORDBORG Telefon DET BLEV TINA! 1,')'POR1EN's november udgave var skrevet, at Helle Meier blev "Årets spiller' i dameafdelingen. Det passede ikke, det blev tvillingesøsteren Tina! siger undskyld og kommer med et forsinket tillykke. el-branchen - også salg al et-anikter 09 hrde hvideva,ar. Tlf Brønd re. Holm 811t Nordborg Hol 39, Notdbotg t1f, t:. ex All lodenter./ GØR DET NEMT Tlf Parallelvej 2 - Lavensby Blltlf ' r,i' røl' Storeqade e Nordborq ri { () e TI I sien pa bordet hvor venner mødes

3 FEST-I-BY 1996 Fest-i-By 1996 finder i år sted i dagene fra onsdag den 1.maj til og med søndag den S.maj ved Nord-Als Idrætscenter. FIB komiteen har nu sammensat programmet. Kontrakterne er underskrevet,. der er lavet aftaler med myndighederne og rekvisitterne er bestilt. "Vi i FIB komiteen havde nogle planer om nye tiltag, da vi begyndte med arbejdet i sommer sidste år. Men nogle af dem måtte vi droppe igen på grund af økonomien eller mangel på resourcer. Men alt i alt synes vi, at det lykkedes os, at stable et attraktivt program på benene", siger FIB-formanden Poul-Otto Bonnerup til Der skal igen bruges mange hjælpere, i år ca. ISO personer! Blandt dem fungerer nogle som "Udvalgsformænd". Det er personer som står for et bestemt arrangement, selvfølgelig i samarbejde med FIB-komiteen. Vedkommende får selv lov til at bestemme hvordan arrangementet skal afvikles. I år skal der bruges 21 udvalgsformænd. men i skrivende stund mangler der endnu 4 personer, som vil påtage sig dette arbejde. Der mangler m/k'er som Pladsformand, PR-mand, Ladies Night og ÅretsKamp. "Som nævnt har vi brug for hjælp, ellers kan Fest-i-by ikke afholdes. Alle, som vil give et nap med på en eller anden måde, må meget gerne kontakte mig på tlf Ol eller et bestyrelsesmedlem fra NB", slutter PoulOtto KOPIEP Som alle klubhusbrugere i mellemti sikkert har fundet ud af, har NB investeret i en splinterny kopimaskine. Klubben vil meget gerne give sine ledere optimale betingelser og et sådant stykke værktøj skulle gøre arbejdet for dem en lille smule lettere. Vi har i det forløbne år betalt for over kopier, men et sådant forbrug er for en forening i vores størrelse en del over det normale! Samtidig måtte vi betale et større beløb for kopier som blev taget "under NB' s navn" på Nord-Als Idrætscenters kopimaskine. Denne mulighed stopper vi nu med øjeblikkelig virkning! Vi har meddelt Nord-Als Idrætscenter, at NB fremover ikke mere betaler for kopier som bliver taget af NB 's ledere på dp'. R maskine. Vi håber på forståelse for denne beslutning og appelerer til NB's ledere om fremover kun at bruge klubbens egen maskine i klubhuset. Bestyrelsen ' NYT TØJ HOS I Sandbeckl Stort udvalg i dametøj Storegade 37 - Nordborg T1f, IS 79 JEL-CENTER nn Storegade IS, Nordborg tl04 45 Ol 52 MARGUERITTEN - din blomsterbutik Parallelvej 6 - Nordborg Tlf ÅRSMØDEINB Sammen med en lille trofast skare NBmedlemmer var undertegnede mødt op på Nørherredhus torsdag den 25.jan. for at hore formand Peter Glock berette om godt eller rnidre godt fra det forgangne år. Peter begyndte med at læse op fra en kalender der omhandlede de vigtigste begivenheder i årets løb i NB-regi og gik derefter over til at beskæftige sig med sin egentlige beretning. Denne var temmelig diger, idet den var på ikke ærre end 14 A4-ark, så jeg har valgt at oretage udpluk heraf ror ikke at brede mig alt for meget. NB har total set deltaget med 23 hold i turneringen 1995, hvilket formanden betegnede som værende tilfredsstillende, et prædikat han med beklgelse ikke kunne hæfte på senior afdelingens indsats, og desværre måtte man give ham ret. I det hele taget kan Sønderjylland, hvoraf vi jo fodboldmæssigt er en del af, ikke bryste sig, men derfor kunne NB jo godt have klaret sig bedre! Når det er sagt, må man i samme åndedræt konstatere, at det heldigvis ligger meget bedre på det økonomiske område, hvor bestyrelsens målsætning for en 5-årig periode ser ud til at være meget flot indfriet takket været et stort og dygtigt arbejde. Mange gode kræfter er blevet indsat for at vende en negativ egenkapital til et stort positivt resultat, og dette kan man ønske.lubbcn et stort tillykke med. det hele taget forekommer det mig, som om bestyrelsen og dens mange frivillige hjælpere udfører et næsten for stort arbejde, hvis man må sige sådan, for at servicere medlemmerne. Og får bestyrelsen så den rimelige respons fra medlemmerne, og her tænker jeg især på seniorafdelingens mange aktive? Det synes ikke altid at være tilfældet, og et synligt bevis herpå kunne bl.a. aflæses i deltagelsen af seniorafdelingens medlemmer på generalforsamlingen samt for lidt over 1 år siden ved NB's 25 års jubilæum. Man kunne godt ønske sig en noget større interesse overfor de mennesker, som lægger et kæmpearbejde for at få klubbens mange gøremål på plads. Der har i november 95 været afholdt en klubkonference, der har focuseret på seniorfodbold i NB, og herunder fremkom mange forslag, som bestyrelsen vil arbejde videre med, udtalte formanden, men bemærkningerne om, at man i bestyrelsen var mere opsat på at tjene penge, kunne man godt have undværet! Vigtige og helt uundværlige indtægtskilder såsom Fest-i-by og Lotto blev omtalt, og der lød en stor tak til de afgående medlemmer Sven Erik Frederiksen, Sven Haar samt Bjarne Knudsen, som alle ønskede at stoppe med det meget krævende Fest-i-By arbejde, samt til Carlo Meyer og hans dygtige lottomedhjælpere. Også den 3. vigtige sværvægter, det årlige julebal med Anders Ebsen og Karsten Sigsgaard som primus motorer modtog rosende formandsord, og indtægter fra Super-Chancen, Julekalenderen samt sponsorstøtten blev godt omtalt af Peter Glock. Bestyrelsen fremkom med et oplæg til anvendelsen af det oparbejdede "flødeskum" formandens betegnelse om den flotte egenkapital, for det er ganske vist, at man fra bestyrelsens side ikke ønsker at agere som pengeinstitut. Nej, pengene skal ud at arbejde til gavn og glæde for medlemmerne, og her er man allerede klar med gode tiltag, og naturligt nok tænker man her især på arbejdet i ungdomsafdelingen, og det er også herfra, fornyelsen skal komme. Der var en stor tak til alle de mange frivillige hjælpere, som i de fleste tilfælde udfører et stort ulønnet arbejde bag kulisserne, og uden hvis hjælp klubben ikke kunne fungere. Vedrørende den daglige ledelse af NB kom formanden ind på det faktum, at mange af klubbens medlemmer ikke helt har gjort sig klart, hvor mange personer, der medvirker for at få det hele til at klappe. Ca. 100 pukler for at 300 kan spille fodbold t Altså på godt ganunelt dansk skal der I frivillig

4 6 Nord-Als Boldklub afholdt i november '95 en klubkonference om seniorjodbold 7 i NB har været været varetaget af Birger Andersen og Børge Nessgaard, blev også berorti formandens beretning Peter Glock nævnte sin "allergi" overfor kiks i arbejdet med at holde styr på alle de mange datoer og takkede de 2 ledere for indsatsen, idet han håbede på hjælp fra de mange ) J leder til kun 3 medlenuner! Egentlig meget tankevækkende i en tid, hvor det i mange klubber kniber med at skaffe tilstrækkeligt med ledere, Man stiller sig uvilkårligt det spørgsmål, om ungdommen af i dag er blevet forvænte og forkælede, og der er nok noget om snakken, Een god ting er det dog, at et stort Hertal pa novemberkonferencen mente, at NB' s ledere er gode nok I mange år har NB haft det privilegium, at man altid kunne regne med stotte og hjælp, når man havde behov herfor, men som Peter Glock sagde, så kan det meget snart komme til at knibe også for NB, såfremt der ikke hele tiden står frivillige ledere klar til at tage over fra de gamle udtjente, Så galt skulle det nødig gå, og klubben har da også gjort sig sine tanker omkring dette vigtige område. Formanden berørte også i sin beretning det gode forhold til cafeteriet, hvor Sus og hendes dygtige personale altid klarer tingene på bedste vis, Også samarbejdet med centret blev nævnt, og et kommende møde mellem parterne blev nævnt Den for klubben så vigtige ungdomsafdeling fik nogle formandsord med på vejen, og Anders, Børge, Verner og Kjeld har store visioner for fremtiden og kan også konstant bruge hjælpere til de mange forskellige gøremål. Som Peter bemærkede, så ma hjælpen meget gerne komme fra forældrekredsen. I sin omtale af ungdomsafdclmgen kom fonnanden ind på personen Anders Ebscn, en institution i NB. og Peter lykønskede Anders med kåringen som årets idrætsmand i NB samt karingen som månedens sportsleder i dagbladet Jydskevestkysten. Det var en lykønskning, forsamlingen kunne slutte sig til, for den populære ungdomsformand er en helt uundværlig lederskikkelse i NB. Klubbens oldboysafdeling har præsteret usædvanlig flotte og bemærkelsesvæ "resultater i det foriobne ar. kulimorende med hjemførelsen af hele 2 guldmedaljer som vinder ved DGl's slutkampe. Et stort tillykke fra formanden, som også kom ind pa det forhold, at oldboysafdelingen i disse ar har nærmest vokseværk set i relation til seniorafdelingen. Holder spilleme for tidligt op med at spilic seniorfodbold. og hvad er arsugen 0 Det skal der snakkes om snarest, udtalte NB's formand. Problemerne omkring de viguge jobs som kampfordelcre, et arbejde, der i det foløbne ar holdledere. Materialeforvalteren Eric Sehwab fik stor ros for godt ud ført arbejde. hvilket også gjaldt Birgit Lyngkilde på posten som klubbens trøjevasker. Klubbens 3 fane bærere. Per Petersen, Bjarne Jensen og Chresten Blom modtog en. tak, og det gjorde den snart mangeårige institution i NB, ub 22 også. Clubbens folk vægter nok hygge samvær højt, men ledelsen i NB kan altid regne med dem, nar der kaldes på deres medvirken ved Fest-i by samt Lotto og andre arrangementer. Det helt uundværlige klubblad er nu gact i sit 27. ar, og meget er sket i årenes lob. Diverse ændringer er blevet foretaget, og man fornemmede. at bladet er Peter' s hjertebarn. og med ham som kaptajn er denne vigtige side af klublivet da også lagt i de bedste hænder. Peter er også her såheldig at have en stor hjælper i "hurnørbomben" Ib Anthony, som sørger for ait det praktiske, samtidig med at han som fotograf altid er tilstede ved vigtige begivenheder i klubbens daglige liv. Ib er også involveret i afviklingen af Nlss store årlige skolestævne. der i ar afvikles for 28.gang. Sammen med Per Møllerskov og Erik Nørskov sørger han for en god afvikling af det store stævne, og de har fået Børge Neesgaard til lp. mmermangel blev også omtalt, og her har NB bidraget med udklækningen af 2 nye sorte dommere Sven Erik Lund og Steen Isaksen, og de fik begge formandsønsker med jobbet i den kommende sæson. Den sidste del af beretningen omhandlede seniorafdelingens desværre så bedrøvelige resultater i 1995 med nedrykning for alle afdelingens hold. Ret så bedrøveligt, må man sige I Arsagen til miseren var mange, men een af disse var nok tabet af mange gode spillere, og når så de tilbagblevne, eller skulle vi måske sige en del af disse, ikke udviste den rette ind- stilling og bed tænderne sammen, så skulle det gå galt. Peter Glock opnåede dirigenten Christian "Geggan" Jørgensens tilladelse til at behandle seniorafdelingens beretning sammen med formandsberetningen for at forsamlingen skulle undgå at høre om al denne elendighed en gang tilisom Peter sagde, så gælder det nu om at se fremad og lade det forgangne være fortid. men den optimale løsning har man ikke pil nuværende tidspunkt, selvom man føler sig tæt på. Der er mange forhold, der skal tages stilling til, og det skal de ansvarlige nu søge at få belyst. Såvel geografisk som set i lyset af, at mange unge spillere forlader området for at søge videreuddannelse, er der sat visse begrænsninger for, hvor langt klubbens bedste hold har mulighed for at kvalificere sig. På trods af de pauvre resultater lød der en tak fra formanden til trænere og ledere, vel vidende, at det har været en vanskelig og utaknemlig opgave i den forløbne sæson. l.holdets træner er fortsat Flemming Villads en, og holdleder er ligeledes atter Henning Carlsen. Preben Naef tager sig af 2.I3.holdet med Kieran Daly som holdleder, og hvad angår holdleder til 3.holdet, så arbejdes der på at linde en kvalificeret mand til posten, Peter Glock sluttede med den positive konstatering, at dameholdet blev kredsvinder i 7.mandsturneringen med senere erobring af Region 4 - mesterskabet Tillykke til holdet og dets træner Jan Jacobsen. Med en afsluttende tak til kollegerne i bestyrelsen afsluttede Peter Glock sin vel dækkende beretning, idet han udtrykte håbet om, at året 1996 måtte blive et godt år for NB. Carl Erik Rasmussen VALG ra GENERALFORSAMLINGEN : Bjarne Knudsen Kasserer Bestyrelsesmedlem : Bjarne Jensen Bestyrelsesmedlem : Jens Hansen : Finn Christensen Bestyr.suppleant :2 : Carl E. Rasmussen Revisor : Anders Ebsen Ungdoms formand

5 ARSMØDElOB Oldboysafdelingen holdt sin årlige generalforsamling den 18 januar 1996 i NB' s klubhus, og der var som sædvanlig et godt frenunøde af aktive spillere. Ca. 42 % af alle aktive spillere var mødt op. Det er et virkelig flot fremmøde som vi er meget stolte af. For mig er det et tegn på et godt sanunenhold i foreningen, som skal bibeholdes. Generalforsamlingen forløb uden de store sværdslag, formandens beretning indeholdt en god gennemgang af årets aktiviteter, holdenes placeringer, og ris og ros hvor det var på sin plads. Oldboys A blev blev Sonderjydsk mester, det samme gjaldt for Senior-oldbovs. Som noget nyt har vi i år tilcldt 4 hold i JBU's turnering efter et møde, hvor hovedparten af klubberne i Als-Sundeved området deltog. Til slut i sin beretning ønskede formanden Peer Christiansen alle et godt fodboldår Kassereren Alfred Hansen fremlagde regnskabet der viste et overskud på godt 4000 kroner. Derefter var der valg til bestyrelsen. Både Chresten Blom og kassereren Alfred Hansen blev genvalgt. Til spilleudvalget var der genvalg til Bjarne Jensen. Da Poul Abrahamsen ikke ønskede genvalg nyvalgtes Poul Lyngkilde. Der skal her lyde en stor tak til Poul Abrahamsen for et stort arbejde gennem flere år, samt et velkommen til Poul Lyngkilde. Carlo Meyer genvalgt som revisor. Under eventuelt takkede NB' s formand Peter Glock for et godt samarbejde med Oldboys afdelingen i gennem 1995 på mange fronter. /S f):du en"i der får sode ver! ni liens Fra generalforsamlingen i Oldboysafdelingen med formanden Peer Christiansen, kasserer Alfred Hansen, dirigent Mogens Christensen og bestyrelsesmedlem Chresten Blom bagerst. 16 kunder vil vi lo-es- \pil. Drot en ug i l.o s veqos. Hvis dlj d0rirnod N p('!n der hfldr Inh r'?ng, kan vi rolf? o n lur i Kvickly nemlig hver ro gevinst eneste vrir 7" ,1 5\ kolde ol do for 1n0dpr po go.1ø.n npmlig temmelig sit poker ansigt sværl ol pf1er en lur i Kvickly, mt oobe- Her N elle hylder, dog Og' hylder er,.in movser ol MICROPUT 1990 Trænerne for årgang 1990 vil gerne sige spilleme tak for en dejlig indendørssæson. Det har været en utrolig dejlig oplevelse at træne disse små spillere. På trods af, at vi har tabt alt (næsten). korruner spilleme til træning hver eneste gang, fordi de synes at de har det sjovt. De har godt nok ogsa kun spillet mod nogle der var l - l 1/2 ar ældre! Vores slomktmdef, som kommer igen og igen, kender en god -"'",",. rx: handel, når de ser den - og ved, nt Kvickly stor for el cover Irullel udvalg.,. J ol urhagl Stot.cnsvej e.,... Vi har så her på det sidste spillet mod vores egen årgang. Nu vinder vi pludselig alt, hv spillerne er rigtig glade over. Tak for en god indendørs sæson, hvor det sociale i fodboldspillet har gjort, at spilleme elsker at konune til fodbold. Claus og John.,',..._""",,' l:. 12, 6A30 t-jo,dborg INTERSPOIU nsport SØNDERBORG Store gade JU, 04JU Nordborg. JØRGEN HANSEN AUT,EL- & WS-INSTALLATØR udkommer uge 15 Dead-line for stof er den 27.marts ((( "----,'/). Ny! syn DIN LOKALE OP71KER K. V OpTIk "I J<.:\j V B K,i!:I"nsen Rit1epl8dsen l fjot.10 Nn,dhorQ TELEFON for / og l hende homo vi '-;1f1l8,.e'l, SI;'Ilionsvej 5 {vi KvidlyJ, Tlf ser. fakti,k dine egne og fomi- rå Telefon F<t:< l ---;.1 holdel Iii qode rri kan du altid se på smilet, om del er en of vores rlem kuldegysninger S<"T'tt penge as- \ is f (klip og håldcsigr Unibanl< RANI<XEROX StfttionwfOj fi4oiif)rdbora Næste Efter generalforsamlingen var der et lille traktement til de fremmødte og de fleste hyggede sig sammen med kammeraterne "en times tid". Chresten Blom 9r '

6 r IO Få en god start 11, NORDBORG A.Y.TOVÆRKSTED 115 Er du mellem 10 og 20? Er der noget, du gerne vil spore sammen til? Vil du hove høj rente for dine penge her og nu? Vil du kunne hente dine penge, når det passer dig? Vil du hove mulighed for at låne? TRÆNING Lilleputter Drenge Junior Ynglinge Senior Damer starttidspunket 1 Så få en StartJobKo>nntoI ben opfylder = olle dine krav. Kom ind og K O N snak med os. START JOB T O SYDBANK Sønderjylland Y)erp fuv'v l'wtl, at, CXaf (Ll//{' ful! Æ11,JJUkSei, Iwt den. =.Jv! fpjet U(1/lI en- AEG-Irws.kifl.øsom- CXa{ (O-rp CflFp:j) tja'" meqet. 9taJe; l'wv I- a: w e, 9!e,/JwmmæmIR' Storegade. Nordborg Tlf w f,ufl9i'/ f!xpert Storegade 39, 6430 Nordborg, tlf Q8 SERVICE vi F.Lauridsen Langesø, Søvej l, 6430 Nordborg AUTOREP., VASKEANLÆG,ØKONOMITEST Tlf som-ha» låj'uj ma;kin ;fl' 6e,),es, den. 9Æ1nski'/ dis.æ'bej/ ulll/u)., tnden. den. NB har købt en "Kolddrinksautomat" til klubhuset I Det har længe været medlemmernes ønske, og nu lykkedes det os endelig at skaffe en automat til en for NB overkommelig sum penge. Der kan nu trækkes forfriskninger til samme priser som vi ellers har i klubhuset /1'Ul/d/.iJ 9{a", NORD-ALS BOLDKLUB's KLUBDRAGT KAN KØBES HOS OS ] af vejret! KI.JU BHUS-Nyr maue» sin. 6lYæmaslwU'/ SW/1/ I'UlJ'l' fjk ui fd. 9(JMV 6u<Jl(Hle.rv;,klw.Vut&eIJ - O<J/ "p,dselirt" z W PÅ LYSBANEN '96 man/o ns tirs/tors man/o ns tirs/tors tirs/tors man/ons er afhængig <;Kaj e.f.te/{, deauu'/ doio. ikk,e, f.ået sin. I/Ufski.nR lia/, u11{eltø/t ul kaæ1sei, kuv eadea9l/rjfolel' nt.-asiun ;fl/ - f<j/1' /w,.u[,.5i<al 0'9'S!b oq. andel; A.oo'/.iJ hev C)(llf med. del,... %lsen, <JTAK Poul og Camilla vil gerne her i gennem sige NB tak for opmærksomheden ved deres sølv- bryllup.? Hele klubhuset skal have "en ordentlig omgang" ener forårsæsonen. Vi har planlagt at arbejdet kan udføres over to weekender. Der vil snart være mulighed for medlemmerne at tegne sig for et par timer til denne opgave og klubhusudvalget håber, at rigtig mange vil melde sig. I juni holder klubben "NB-DAG" på Nord-Als Idrætscenter med en masse aktiviteter for hele NB-familien. Mere om arrangementet på et senere tidspunkt. =========T==----LOTTOSPIL FEST-I-BY 1996 matas i dagene vt Bente Sudcrgaard Storegade 35 - Nordborg tlf NB's populære lottospil hver onsdag kl.19 i Havnbjerg Skoles aula --._ S.maj

7 dglyer-dd"("$$tn1 Blad (7007 Fac) Bladnununer ønsker alle NB 'sfodboldspillere en god sæson og håber at ingen må en tur på NB's "massagebænk". NORD-ALS BOLDKLUB FORMAND..Peter Glock NÆSTFORMAND..Jens Hansen KASSERER..Bjarne Knudsen BEST.MEDLEM..Verner Petersen BEST.MEDLEM. Bjarne Jensen UNGOOMSFOR.MAND..Anders Ebsen OLDBOYSFORlvlAND..Peer Christiansen KLUBADRESSE (KLUBHUS)..Nord-Als Boldklub Redaktion Distribution/Økonomi : Peter Glock : Ib Anthony Midthaven 25 Th.Brorsensvej 38 Perikon vej 9 Sprogøvej 10 Midthaven Rypevej 60 Turevej 14 Stadionvej la Midthaven 25 Magevej25 tlf tlf tlf tlf tlf tlf tly tlr t/f t/f

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED ØSTERLUND. tlf. 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg. tlf. 74 49 04 50 KLUBKONFERENCE

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED ØSTERLUND. tlf. 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg. tlf. 74 49 04 50 KLUBKONFERENCE NORD- ALS BOLDKLUB's ii1lubblt\d 26ÅRGA:'-IG B/95 Dec199S DET BESKYTTEDE VÆRKSTED KROGHS BAGERI ThBrorsens Vej 56, Nordborg ØSTERLUND tlf 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg & Søvej 3, Langesø tlf 74

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Nord-Als Boldklub's klubblad - 33. årgang - Nr. 2 - februar 2002

Nord-Als Boldklub's klubblad - 33. årgang - Nr. 2 - februar 2002 ,...----------------------------------------- s TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 33. årgang - Nr. 2 - februar 2002 Nord-Als Boldklub's veteranhold indendørs som vandt rækken med 48 ud af 8 point og en

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007 500 glade piger deltog i NB's PIGE CUP Lørdag den 18. august 2007 blev NB's PIGE CUP afholdt for 6. gang med rekorddeltagelse

Læs mere

Enghoff Havnbjerg Butikscenter tlf. 74450840

Enghoff Havnbjerg Butikscenter tlf. 74450840 erlige "krudtugler" er på billedet ses nogle fremragende fodboldspillere. De er simpelthen. bare suveræne, de "snupper" og vinder alt hvad de kommer i nærheden af, det gælder både inden - og udendørs.

Læs mere

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 1, marts 2000

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 1, marts 2000 TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 1, marts 2000 Så ruller bolden igen! Nu er NB's seniorspillerne i gang igen. Lørdag den 5. februar var træningsstart på barne ved NIC ( på billedet byder

Læs mere

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 7 - december 2000

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 7 - december 2000 TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 7 - december 2000 NB ønsker en rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle sine medlemmer og deres familie, alle venner af klubben, alle annoncører

Læs mere

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001.

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Side 1 af 10 Min sidste formandsberetning til NB's generalforsamling får desværre ikke den indledning jeg for 1

Læs mere

Nr. 5 / 1997- Oktober - 28.Argang. Tak for kampen!

Nr. 5 / 1997- Oktober - 28.Argang. Tak for kampen! Nr. 5 / 1997- Oktober - 28.Argang Tak for kampen! 3 MALERMESTER 2 TAK FOR EN Seniorafdelingen er på rette vej - men endnu et godt stykke fra "målet" I GOD Stød SÆSON Turneringen er for de fleste holds

Læs mere

Invitation til seminar SIUNA indbyder til et foreningsseminar om emnet "Hvordan ser det frivillige ung-

Invitation til seminar SIUNA indbyder til et foreningsseminar om emnet Hvordan ser det frivillige ung- Nu har NB også et hold micropiger -læs mere om klubbens nye hold inde i bladet. Dametræner søges Da vor nuværende træner for Oameholdet holder op, søger vi en ny træner fra sæson 1999. Interesserede bedes

Læs mere

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 2, april 2000

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 2, april 2000 TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 2, april 2000 Klubbladets forside bryder denne gang "FC Bareelona", et hold NB oldboysspillere som under dette navn vandt PICCOLO CUP'en. Fra venstre

Læs mere

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 3 -juni I juli 2001

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 3 -juni I juli 2001 TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 3 -juni I juli 2001 NB's 1. hold ligger efter forårssæsonen på en solid 2. plads. Optimismen blomstrer Foråret i serie 4 Da vi startede sæsonen i begyndelsen

Læs mere

NB's Ordinær Generalforsamling.

NB's Ordinær Generalforsamling. NB's Ordinær Generalforsamling NB's nye bestyrelse øverst fra venstre Anders Ebsen, Peter cioc«, Poul Lyngkilde, Kaj Duus Jensen Nederst fra venstreerik Nørskov, Conni BKo/mos, Bjarne Knudsen I Det var

Læs mere

TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001

TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001 TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001 Jørnehavedag 2001 Tirsdag den 21. aug. blev den årlige bømehaveda; afviklet på stadion ved Nord-Als Idrætscenter. 290 børn fra 7 af kommunens

Læs mere

Nord-Als Boldklub 20031

Nord-Als Boldklub 20031 1 Nord-Als Boldklub 20031 Formandens beretning ved generalforsamlingen den 30. januar 2004 Indledning Jeg vil igen indledningsvis bemærke, at detaljerne omkring Nord-Als Boldklubs mangesidede engagementer

Læs mere

9 Spørgsmål til KASSERER BJARNE KNUDSEN

9 Spørgsmål til KASSERER BJARNE KNUDSEN 9 Spørgsmål til KASSERER BJARNE KNUDSEN Sporten Hvordan ser du fremtiden for. de mindre' klubber - rent økonomisk Man skal kalde en skovl en skovl - en spade en spade, arbejde' på det niveau man er,ikke

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 1 - jan. 2007

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 1 - jan. 2007 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 1 - jan. 2007 Årets pigefodboldklub 2006 Nord-Als Boldklub er blevet valgt som Region 4 s kandidat til Årets Pigefodboldklub. Det blev dog Nørresundby,

Læs mere

"VM-legene" afvikles fra k1.10.00-12.00. SPORTEN opfordrer alle NB-spillere til at deltage i arrangementet.

VM-legene afvikles fra k1.10.00-12.00. SPORTEN opfordrer alle NB-spillere til at deltage i arrangementet. Situation fra serie 4 kampen Bov - NB ( 2-1), hvor Jens Hansen blev skadet. M opvarmning Nord-Als Boldklub er selvfølgelig på pletten når "Nordborg på Toppen" markerer sig i anledning af det foranstående

Læs mere

NB s pigecup 2004 Lørdag den 7. august blev årets PIGECUP 2004 afviklet ved Nord-Als Idrætscenter.

NB s pigecup 2004 Lørdag den 7. august blev årets PIGECUP 2004 afviklet ved Nord-Als Idrætscenter. SP RTEN Nord-Als Boldklub s klubblad - 35. årgang - Nr. 4 - august 2004 Der er altid fart over feltet når NB s yngste fodboldspillere jagter bolden NB s pigecup 2004 Lørdag den 7. august blev årets PIGECUP

Læs mere

TEN. ,-4B's hold næste år i serie 3. Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 5 - okt. 2001

TEN. ,-4B's hold næste år i serie 3. Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 5 - okt. 2001 s TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 5 - okt. 2001,-4B's hold næste år i serie 3 Et par kampe før turneringen sluttede, sikrede Nord-Als Boldklub's bedste hold sig oprykningen til serie

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Vi ønsker endnu engang tillykke med valget og takker Henning for hans indsats for klubben.

Vi ønsker endnu engang tillykke med valget og takker Henning for hans indsats for klubben. Henning blev ved foreningens afslutningsfest den 29.oktober 994 drætsmand 994* Han var desværre denne dag forhindret og derfor blev overrækkelsen af pokalen m.m. foretaget på generalforsamlingen den 27.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 37. årgang - Nr. 7 - dec. 2006. NB s drengeafdeling på rådhuset!

Nord-Als Boldklub s klubblad - 37. årgang - Nr. 7 - dec. 2006. NB s drengeafdeling på rådhuset! S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 37. årgang - Nr. 7 - dec. 2006 Godt år for drengene Vi kan i drengeafdelingen se tilbage på en helt i igennem succesrig sæson. I foråret var målet at vinde drenge

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 Dato: Mandag, den 23. marts 2015 kl. 19:30 Sted: Deltagere: Dirigent: Referent: Rødding Centret 12 foreninger + 7 medlemmer fra Kredsbestyrelsen i alt 31 stemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Nor,d-Als CUp g Pølsegilde Lige efter sommerferien starter Nord-Als Boldklub efterårssæsonen med to spændende arrangementer.

Nor,d-Als CUp g Pølsegilde Lige efter sommerferien starter Nord-Als Boldklub efterårssæsonen med to spændende arrangementer. Her ses en flok glade microputter og deres trænere Kurt Kallesen og John Weber efter den sidste' træningsaften før sommerferien. Det gode humør skyldtes bestemt ikke den kommende pause fra fodbolden -

Læs mere

Nord-Als Boldklub's klubblad - 36. årgang - Nr. 3 - juni 2005

Nord-Als Boldklub's klubblad - 36. årgang - Nr. 3 - juni 2005 L s TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 36. årgang - Nr. 3 - juni 2005 NB's lilleputter i Arhus Nord-Als Boldklubs lilleput A fik en kæmpe oplevelse, da holdet var inviteret )1 at spille forkamp for Superligakampen

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Onsdag den 12. august 17.30 22.00 STED: Idrættens Hus Brøndby DELTAGERE: AFBUD: Hugo Andresen (HA) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders Sode (AS) Peter Hansen,

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

- 3 - sa NAEDE VI GENNEM 1. HALVLEG AF SÆSONEN 1990. VI KAN ALLE SE

- 3 - sa NAEDE VI GENNEM 1. HALVLEG AF SÆSONEN 1990. VI KAN ALLE SE 1 HALVLEG 10 sa NAEDE VI GENNEM 1 HALVLEG AF SÆSONEN 10 VI KAN ALLE SE HEN TIL DEN FORESTAENDE PERIODE MED STILSTAND pa FODBOLDOMRADET - DOG DER AFVIKLES STADIG WM 10 I ITALIEN ER MIT INDTRYK, AT SPILLERNE

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014.

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. 1. Generalforsamling: Klubbens generalforsamling afholdes i klubhuset den 23-03-2014 kl. 10.00 Polle sørger for at dagsorden kommer i Melfar poster

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 5. februar 2015, kl. 19.30 I gangen v/hallen på Holmebækskolen Fremmødte: Karina Pedersen, Conny Jung, Trine Søgård, Charlotte Egebak,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 39. årgang - Nr. 1 - feb. 2008. Formand Jens Hansen: For Nord-Als Boldklub blev 2007 et godt år

Nord-Als Boldklub s klubblad - 39. årgang - Nr. 1 - feb. 2008. Formand Jens Hansen: For Nord-Als Boldklub blev 2007 et godt år S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 39. årgang - Nr. 1 - feb. 2008 Formand Jens Hansen: For Nord-Als Boldklub blev 2007 et godt år Formandens beretning ved generalforsamlingen For Nord-Als Boldklub

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 4 - juli 2007. NB s drengehold før kampen mod Lundtoft/Felsted der blev vundet 6-1.

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 4 - juli 2007. NB s drengehold før kampen mod Lundtoft/Felsted der blev vundet 6-1. S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 4 - juli 2007 NB s drengehold før kampen mod Lundtoft/Felsted der blev vundet 6-1. Drenge (U14) igen i mesterrækken For 2. år i træk, er det

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus.

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Formanden bød velkommen til de 71 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Mødet

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Dagsorden iflg. vedtægterne: Bjarne Nielsen blev valgt til aftenens dirigent. Erik Johnsen aflagde som formand bestyrelsens beretning. (se følgende sider)

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt.

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt. R E F E R A T Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 6. februar 2013, kl. 20.00 Holmebækhallen, 4681 Herfølge Fremmødte:, Conny Jung, Mie Madsen, Camila Pio, Annette Lene

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

sponsoraftale Bob Jørgensen.

sponsoraftale Bob Jørgensen. NB's ynglingehold slutter forårssæsonen på en flot 3. plads. I bladet kan du læse mere om holdet, og hvordan det gik NB's øvrige hold i turneringens første halvdel. y sponsoraftale ord-ais Boldklub har

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Hg~J~Un!::::~ (fra Alsposten den 9.8.94) Gamle N.B.'ere strømmede i stort antal til Nord-Als for at være med til at

Hg~J~Un!::::~ (fra Alsposten den 9.8.94) Gamle N.B.'ere strømmede i stort antal til Nord-Als for at være med til at ':'.';:.';'."":;:;::'.:;'.:;';"":"";'::;:::;::'.:.:. HgJUn!:::: (fra Alsposten den 9.8.94) Gamle N.B.'ere strømmede i stort antal til Nord-Als for at være med til at hylde deres gamle klub, da den sjove

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov Referat af generalforsamlingen den 24. februar 2015 Deltagere: Johnny Klint, Susanne Lyskjær, Carsten Johansen, Arne Lind og Hardy Käehne (bestyrelsen), derudover deltog 14 medlemmer samt dirigenten. Dagsorden:

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

General forsamling. Generalforsamling 2006

General forsamling. Generalforsamling 2006 General forsamling 2006 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretninger I referatet af sidste års generalforsamling er følgende anført ifm. den vedtagne lovændring: Formanden fortalte at organisationen løbende

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Så står den nye sæson 2008/2009 for døren og vi glæder os til at se de unge mennesker tilbage med bat og godt humør. Ungdomsudvalget er

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen mandag d. 5. februar 2007

Referat af generalforsamlingen mandag d. 5. februar 2007 Deltagere: Søren Hvekstrup SH Preben Andersen PA Jan Svensson JS Birgit Skov BS Peter Voergaard PV Anthony Rouse AR Alex Vestergaard AV Berit Nord BN Brian Falk BF Flemming Kirkskov FK Per Engel PE Afbud

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere