Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat Dato: Tirsdag den 13-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Hanne Staff, Jane Kierans, Orla Hansen, Steen Gundertofte, Vibeke Rindom

2 Børne- og Kulturudvalget 2003, tirsdag den 13-maj-2003 Indholdsfortegnelse 61. Efterretningssager Børne- og kulturudvalgets behandling af budget Skoleforlig 2002/ Kvartalsrapport p.r vedr. Børn- og unge Kvartalsrapport pr vedr. Skole- og kultur Kvartalsrapport pr vedr. kontraktområderne under børne- og kulturudvalget Budgetomplaceringer i januar kvartal Ny samarbejdsstruktur om 10.- klasse undervisning Kultur og Aktivitetshus ved Kirkeby skole Styrelsesvedtægt for de kommunale daginstitutioner Daginstitutionsstruktur - Handleplan Forslag til mødeplan Børne- og kulturudvalget frem til jul Ansøgning om tilskud til Tegneskolen Egebjerg Ansøgning om tilskud til Gospel-koncert Til pressen...76 Bilagsliste...i

3 Børne- og Kulturudvalget 2003, tirsdag den 13-maj-2003 Side Efterretningssager J.nr.: Sagsid.: Initialer: elh Åben sag 1. Skole og Samfund indbyder til kursus Sunde børn Skolens opgave? Der afholdes på Vingstedcentret Bredsten. Der kan vælges mellem følgende datoer oktober, oktober og 31. oktober 1. november. Pris kr. Frist for tilmelding 28. juni Indbydelse udleveres på mødet. 2. Hirtshals Kommune indbyder til international konference om børns vilkår og de udfordringer, vi står overfor. Der fremsendes program for konferencen Fang Fremtiden IV, der finder sted den 29. september til 1. oktober Pris kr. Tilmelding senest 13. august Lokalhistorisk Forening for Egebjerg Kommune fremsender Medlems Nyt og Sommerprogram. Medlems Nyt og Sommerprogram er i sagen. 4. Egebjerg Kommunale Ungdomsskole fremsender virksomhedsplan for 2003/2004. Udleveres på mødet. 5. Kulturministeriet har fremsendt pjece Kulturkontakten april Udleveres på mødet. 6. Der er på baggrund af nyudarbejdet befolkningsprognose udarbejdet skoleprognose 2004/ / Nyt fra Folkeoplysningsudvalget 8. Nyt fra repræsentanter i bestyrelser og udvalg. 9. Andre efterretningssager. Skoleprognose (94012) Til efterretning.

4 Børne- og Kulturudvalget 2003, tirsdag den 13-maj-2003 Side Børne- og kulturudvalgets behandling af budget 2004 J.nr.: 00,01 Sagsid.: Initialer: elh Åben sag 13/ Børne- og Kulturudvalgets budgetdag med behandling af konsekvenser for 2% nedskæring og en 2% forøgelse af budgetrammen på de enkelte institutioner. Forslag til tidsplan for budgetdag Daginstitutionsledere/dagplejeleder Skolelederne Bibliotekslederen Frokost Musikskolelederen Ungd.sk./Folkeopl./Fritid v/ Martin Andersen Børn- og Ungeafd. v/ Peter Dam Skole- og Kultur v/ Elise Hansen Budgetdrøftelse Bente Rosager fra økonomiafdelingen deltager i mødet. 10/ Børne- og kulturudvalgets budgetdag Basisbudgetforslag der er tilrettet fremskrivninger, prognoser, KB beslutninger og lovændringer. Bente Rosager fra økonomiafdelingen deltager i mødet. Økonomiafdelingen har fremsendt procedure og tidsplan for budgetlægningen som vedlægges. Børne- og Kulturudvalget 2003s beslutning den Godkendt. Der er nu udarbejdet samlet dokument for + /- 2% der vedlægges som bilag % beskrivelser for samtlige områder (93498) Til efterretning

5 Børne- og Kulturudvalget 2003, tirsdag den 13-maj-2003 Side Skoleforlig 2002/3. J.nr.: Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Undervisningsministeriet har udsendt Nyhedsbrev/1 Om fornyelsen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene er at give en kort og overskuelig information om de ændringer, der følger af lovforslaget om ændring af folkeskoleloven der forventes vedtaget i Folketinget ved tredje behandlingen den 10. april. Der ønskes en drøftelse af forliget, tidsterminer for indførelse og de ændringer det medfører især for de målsætninger der er i Helhed og Sammenhæng. Undervisningsministeriet (91509) skoleforlig sammenskrivning (84750) Børne- og Kulturudvalget 2003s beslutning den Tages med som punkt under budgetarbejdet med skolerne. Til efterretning. 64. Kvartalsrapport p.r vedr. Børn- og unge J.nr.:. Sagsid.: Initialer: ber Åben sag Afdelingschefen og økonomiafdelingen har i samarbejde foretaget budgetopfølgning på området på baggrund af kvartalsrapporten pr Rapporten viser følgende forbrug: Udgifter: Indtægter: kr. svarende til 21% af det budgetlagte kr. svarende til 18% af det budgetlagte Der er udarbejdet notat, som beskriver afvigelserne på de enkelte områder, og den forventede udvikling i 2003.

6 Børne- og Kulturudvalget 2003, tirsdag den 13-maj-2003 Side 67 Børn- og unge, bemærkninger (93646) Til efterretning. 65. Kvartalsrapport pr vedr. Skole- og kultur J.nr.:. Sagsid.: Initialer: ber Åben sag Afdelingschefen og økonomiafdelingen har i samarbejde foretaget budgetopfølgning på området på baggrund af kvartalsrapporten pr Rapporten viser følgende forbrug: Udgifter: Indtægter: kr. svarende til 13% af det budgetlagte kr. svarende til 1% af det budgetlagte Der er udarbejdet notat, som beskriver afvigelserne på de enkelte områder, og den forventede udvikling i Skole og kultur, bemærkninger (93645) Til efterretning.

7 Børne- og Kulturudvalget 2003, tirsdag den 13-maj-2003 Side Kvartalsrapport pr vedr. kontraktområderne under børne- og kulturudvalget J.nr.:. Sagsid.: Initialer: ber Åben sag Økonomiafdelingen har foretaget en overordnet budgetopfølgning på kontraktområderne under Børne- og Kulturudvalget pr Der er udarbejdet et notat, hvoraf forbruget på de enkelte kontraktområder fremgår. Budgetopfølgning , kontraktområder 03 (92003) Til efterretning. 67. Budgetomplaceringer i januar kvartal 2003 J.nr.:. Sagsid.: Initialer: ber Åben sag Der er foretaget budgetomplaceringer inden for kontraktområde Kirkeby Skole og Bymarkskolen i januar kvartal. Økonomiafdelingen fremsender omplaceringerne til Børne- og Kulturudvalgets orientering. Budgetomplacering Bymarkskolen (90442) Budgetomplacering 31.03, Kirkeby skole (90258) Godkendt

8 Børne- og Kulturudvalget 2003, tirsdag den 13-maj-2003 Side Ny samarbejdsstruktur om 10.- klasse undervisning. J.nr.: Sagsid.: Initialer: elh Åben sag På forslag fra Egebjerg kommune har der været nedsat en embedsmandsgruppe med repræsentanter fra Svendborg, Gudme og Egebjerg kommuner med det formål, at fremkomme med forslag til en fremtidig varig samarbejdsmodel om organisering af undervisningen i 10. klasse. Der foreligger nu forslag til en samarbejdsmodel om en central 10.-kalsse afdeling placeret ved Handelsskolen i Svendborg med virkning fra For skoleåret 2001/02 indgik Egebjerg og Svendborg kommuner aftale om, at undervisningen af elever på 10. klassetrin fra Stenstrup Skole skulle ske på Byskolen i Svendborg. I skoelåret 2002/03 har der ikke været samarbejdet, men prognosetallet for 2003/04 gjorde, at vi atter rettede henvendelse til Svendborg om at få undervist eleverne på 10. klassetrin i Svendborg Kommune i skoleåret 2003/04. Embedsmandsgruppen forslår med baggrund i formål og vilkår for undervisningen i 10. klasse, i konsekvens af det faldende elevtal til 10. klasse, samt i kraft af det forhold, at 10. klasse bør betragtes som det første år af en ungdomsuddannelse i stedet for det sidste år af folkeskolen at samle undervisningen af alle 10. klasseelever med undtagelse af 10. specialklasse ét sted i Svendborg kommune. at Svendborg Kommune som entreprenør tilbyder denne undervisning til omegnskommuner, der måtte ønske det, at evt. transportudgifter afholdes af hjemkommunen, at der til undervisningsmidler og elevaktiviteter m.v. af sættes kr. årligt pr. elev, at timetildelingen til normalundervisning fastsættes til 59 u-timer pr. elev at timetildelingen til e- og I-klasserne følger nuværende tildeling i Svendborg Kommune at undervisningen organisatorisk tilknyttes en kommunal folkeksole i Svendborg. Da ingen af Svendborgs folkeskoler fysisk kan rumme en samling af alle 10. klasser, har arbejdsgruppen på baggrund af ovenstående konkluderet, at en meget hensigtsmæssig placering kunne være i forbindelse med enten Teknisk Skole, Handelsskolen eller Gymnasiet med hvem der er optaget drøftelser om en mulig placering. Alle 3 skoler viste stor interesse for at være med til at huse en 10. klasse afdeling, men kun Svendborg Handelsskole hvade den fornødne plads at stille til rådighed. Til gengæld er man fra Handelsskolens side meget interesseret i et tæt samarbejde, herunder eksempelvis med sportscollege om idrætsundervisningen. Handelsskolen tilbyder endvidere, at 10. klasse eleverne kan få lokaler integreret i selve Handelsskolen, men har også den mulighed at tilbyde 10. klasserne placering i to p.t. ikke benyttede pavilloner umiddelbart ved siden af skolen. Handelsskolen har fremsat forslag til en årlig husleje incl. driftsafgifter og pedelbistand, brug af kantine, EDB.udstyr m.v. men excl. kopieringsforbrug og telefon.

9 Børne- og Kulturudvalget 2003, tirsdag den 13-maj-2003 Side 70 På baggrund af ovenstående foreslår embedsmandsgruppen: at der indgås aftale med Handelsskolen om leje af lokaler til brug for undervisning af 10.- klasseelever i de deltagende kommuner pr til en pris af kr. pr. elev (niveau ) Lejeaftalen med Handelsskolenkan gensidigt opsiges med 1 års varsel til en 1. august. 10. klasse afdelingen tilknyttes organisatorisk Vestre Skoles ledelse og administration, som i kraft af elevtalsudvidelsen får en tidsmæssig kompensation herfor svarende til ½ sekretærstilling. Sekretærens fysiske placering på enten Vestre Skole eller i 10.-klasse afdelingen, skal aftales i samarbejde med Vestre Skoles ledelse. Der ansættes en ½ afdelingsleder for 10.-klasse afdelingen (resten undervisningstimer i 10.-klasse afdelingen), og med kompetence til forvaltning af afdelingens budget. Afdelingsleder og lærere ansættes alle formelt ved Vestre Skole med reference hertil, men som selvstyrende team ved 10.-klasseafdelingen. Den enkelte kommune betaler herudover selv for eventuel transport af egne elever. Nuværende klassesæt og taskebøger specielt egent for 10. klasse fra alle deltaende 10.- klasse skoler forudsættes overført til afdelingen. Der nedsættes et afdelingsråd med en repræsentant fra hver af de deltagende kommuner, 1 forældrerepræsentant fra Vestre skoles skolebestyrelse, 2 elevrepræsentanter, 2 personalerepræsentanter samt afdelingslederen og Vester Skoles skoleinspektør. PPR-rådgivning forestås af elevens hjemkommune. Organisering af Skole-, Ungdomsvejledning og Kuratorordning fastsættes senere. En eventuel opsigelse af aftalen fra en kommunes side skal ske med 1 års varsel til den 1. august. Økonomi: Der fastsættes en bruttopris pr. normalklasseelev på kr. og pr. E-, I- og tosprogsundervisning på kr. (niveau ), som tilgår 10.-klasse afdelingen som en økonomisk selvforvaltende enhed omfattende husleje, løn, og øvrig drift. Notat: Egebjerg kommune betaler pr. elev for 10. klasseundervisning i skoleåret 2003/ hertil tillægges transport på ca kr. kr. Pr. 1/ er tilmeldt 8 elever fra Egebjerg til 10.-klasse i Svendborg. Ovenstående tilbud ville give en merudgift pr. elev på kr. Det indstilles, at Børne- og kulturudvalget pricipielt godkender de af embedsmandsgruppen fremsatte forslag. at forslaget inden endelig politisk godkendelse sendes til høring ved Stenstrup og Vester Skerninges skolebestyrelser. at ændringer i den indgåede aftale skal godkendes af de deltagende kommuners politiske myndigheder. Samarbejde 10. klasse (93556)

10 Børne- og Kulturudvalget 2003, tirsdag den 13-maj-2003 Side 71 Sendes til høring. 69. Kultur og Aktivitetshus ved Kirkeby skole J.nr.: Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Kirkeby Idrætsforening v/ Jørn Hansen fremsender ansøgning om kommunalt driftstilskud i forbindelse med, at der opføres 480 m 2 hal/værested (plads til 2 badmintonbaner) til brug for aktivitets og værested for Kirkeby Skole, Skolefritidsordningen og Kirkeby Idrætsforening. Bygningen placeres nord for cykelskuret og sammenbygges med dette. Der ansøges om lokaletilskud eller fast tilskud til driften. Der er ikke i ansøgningen angivet beløbsstørrelse på evt. tilskud. Jørgen Hansen og Svend Åge Janum er indbudt til mødet kl Notat: Kirkeby Idrætsforening har søgt byggetilladelse der p.t. er under behandling i Teknik og Miljøudvalget. Børne- og Kulturudvalget 2003s beslutning den Oversendes til næste møde. I forbindelse med opførelse af hal skal der udarbejdes en lejeaftale mellem KIF og Egebjerg Kommune om KIF s hal bygget på kommunens grund. Lejeaftalen bør indeholde følgende elementer: 1. Hallen ejes af KIF og bygges på skolens matrikel (kommunens grund) 2. Grunden lejes vederlagsfrit i f.eks. 99 år 3. Såfremt foreningen (KIF) ophører overdrages ejerskabet af hallen til Egebjerg Kommune 4. Alle driftsudgifter på hallen afholdes af ejeren - inden- og udendørs vedligeholdelse af hallen - forsikringer - rengøring - varme ( skolen leverer varme, der afregnes pr. måler ) - udendørsarealer vedligeholdes dog af skolen

11 Børne- og Kulturudvalget 2003, tirsdag den 13-maj-2003 Side KIF stiller hallen til rådighed til brug for skolen og børnehaven. Omfang og vilkår aftales parterne i mellem. 6. KIF fraskriver sig muligheden for at få lokaletilskud fra Egebjerg-ordningen til egne lokaler 7. Egebjerg Kommune betaler et årligt beløb med henvisning til pkt. 5 og 6. Der skal være retningslinier for fremtidige forhandlinger om og regulering af beløbsstørrelsen. Byggetilladelsen behandles uafhængigt af aftalen. Skole- og kulturafdelingen anbefaler, at der optages forhandling med KIF om lejeaftale og et kommunalt tilskud behandles i forbindelse med budget Der er ikke fra KIF modtaget forventet budget på driftsomkostninger. Børne- og Kulturudvalget 2003s beslutning den Der udfærdiges et forslag til lejekontrakt med KIF. Udvalgets formand har forhandlet Forslag til lejekontrakt, som er vedlagt sagen, med Kirkeby Idræts Forening. Punkt 2 og 3 i opstillingen over elementer kontrakten bør omhandle er taget ud, de er med i lejekontrakt på arealet ved Kirkeby skole, der er udarbejdet af Teknik- og Miljøafdelingen til godkendelse i Økonomiudvalget. Det anbefales, at de kr. til lejeudgift i år 2004 og overslagsårene finansieres med : kr. fra den samlede ramme for undervisningsmidler Efter aftale med skolelederne( der tilbydes ikke 10. klasse) og de resterende kr. finansieres ved at vi på lærerlønsudgifter får en reduktion. Udgiften indarbejdes i basisbudget for 2004 og overslagsårene. Lejeaftale Kirkeby Kultur- og Aktivitetshus (92172) Lejeaftalen godkendt under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen kan godkende den foreslåede eller alternativ finansiering. Udvalget finder initiativet fra Kirkeby Idrætsforening er godt set i relation til det stigende børnetal i området. 70. Styrelsesvedtægt for de kommunale daginstitutioner J.nr.: Sagsid.: Initialer: ped Åben sag

12 Børne- og Kulturudvalget 2003, tirsdag den 13-maj-2003 Side 73 Som følge af komunalbestyrelsens beslutning om at gennemføre en strukturændring på daginstitutionsområdet, er der behov for en mindre revision af styrelsesvedtægten for de kommunale daginstitutioner. Strukturændringen betyder bl.a., at daginstitutionerne bliver større, og derfor foreslås det, at bestyrelserne fremover kan bestå af 3, 5 eller 7 forældrerepræsentanter. Hidtil har bestyrelserne kunnet bestå af 3 eller 5 forældrerepræsentanter. Der tilføjes også den ændring, at der i daginstitutioner med fælles ledelse for flere enheder vælges både forældrerepræsentanter og personalerepræsentanter fra hver enhed. Forslagene til ændringer forekommer i 2, 3, 10 og 23., og den ændrede tekst i de respektive stykker er skrevet med kursiv. I henhold til styrelsesvedtægtens 23 skal forslagene til ændringer sendes til udtalelse i bestyrelserne for de kommunale daginstitutioner. Børne- og ungechef Peter Dam deltager i mødet. Styrelsesvedtægter for de kommunale daginstitutioner (58291) Sendes til høring. 71. Daginstitutionsstruktur - Handleplan J.nr.: Sagsid.: Initialer: ssm Åben sag Orienteringssag. Styregruppen vedr. daginstitutionsstrukturen har udarbejdet en handleplan i forbindelse med den administrative implementering af daginstitutionsstruktur - Handleplanen revideres løbende. Handleplanen udsendes til alle institutioner med henblik på at give den fornødne information. Børne- og Kulturudvalg samt Økonomiudvalg vil tillige blive orienteret løbende.

13 Børne- og Kulturudvalget 2003, tirsdag den 13-maj-2003 Side 74./. Vedlagt: - Handleplan Administrativ implementering af daginstitutionsstruktur dok Økonomiudvalgs beslutning den Oversendes til næste møde. Økonomiudvalgs beslutning den Taget til efterretning. Til efterretning. 72. Forslag til mødeplan Børne- og kulturudvalget frem til jul 2003 J.nr.: Sagsid.: Initialer: elh Åben sag August: 12. august Udvalgsmøde 26. august Udvalgsmøde September: 2. og 3. september Besøg skolerne 9. september Udvalgsmøde Oktober: 14. oktober Udvalgsmøde 28. oktober Udvalgsmøde November: 11. november Udvalgsmøde 25. og 26. november Besøg daginstitutionerne December: 9. december Udvalgsmøde Møderne starter kl Mødeplanen godkendt med følgende ændringer: 12. august ændres til 5. august

14 Børne- og Kulturudvalget 2003, tirsdag den 13-maj-2003 Side oktober ændres til 7. oktober. 73. Ansøgning om tilskud til Tegneskolen Egebjerg J.nr.: Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Tegneskolen Egebjerg ansøger om ekstraordinært tilskud på kr. Det ekstraordinære tilskud ønskes anvendt til 2 hold der 2 gange om måneden, 4 6 gange, drager ud i naturen med oliemaling, staffeli eller akvarel farver for også at kunne dygtiggøre sig på dette område. Der er i sæson 2002/03 givet et tilskud på kr. til 2 hverdagshold. Et hold for øvede/ældre- og et hold for begyndere/yngre børn. Denne aktivitet vil også fortsætte i den kommende sæson. Notat: Der er i budget 2003 afsat kr. på området. Egebjerg Tegneskole (92341) Det ordinære tilskud på kr. fastholdes. 74. Ansøgning om tilskud til Gospel-koncert J.nr.: A00 Sagsid.: 6852 Initialer: elh Åben sag Ollerup/Skerninge Gymnastik & Idrætsforening ansøger om tilskud på kr. til Gospelkoncert der ønskes arrangeret efter sommerferien 2003.

15 Børne- og Kulturudvalget 2003, tirsdag den 13-maj-2003 Side 76 Arrangementet afholdes i Vester Skerninge Hallen. Idrætsforeningen vil tage kontakt til de lokale skoler, musikskolen og lokale voksenkor m.v. der i samarbejde med Georg Julin og Voice Celebration vil arrangere gospel-koncert. Notat: Der er i budget 2003 budgetlagt med kr. til skolekoncerter. Ollerup Skerninge G&I (83221) Børne- og Kulturudvalget 2003s beslutning den Udsættes til den 25/ Folkeskoler, Musikskole og Ungdomsskolen har været forespurgt om interesse for at deltage i arrangementet. Musikskolen vil gerne deltage Kirkeby skole vil gerne deltage Stenstrup skole ønsker at hele arrangementet organiseres og arrangeres af musikskolen på grund af tidsmæssige og økonomiske konsekvenser på lærersiden. Kan ikke imødekommes. 75. Til pressen J.nr.: Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Som dagsorden.

16 Børne- og Kulturudvalget 2003, tirsdag den 13-maj-2003 Side i Bilagsliste 61. Efterretningssager 1. Skoleprognose 62. Børne- og kulturudvalgets behandling af budget % beskrivelser for samtlige områder 63. Skoleforlig Undervisningsministeriet 2. skoleforlig sammenskrivning 64. Kvartalsrapport p.r vedr. Børn- og unge 1. Børn- og unge, bemærkninger 65. Kvartalsrapport pr vedr. Skole- og kultur 1. Skole og kultur, bemærkninger 66. Kvartalsrapport pr vedr. kontraktområderne under børne- og kulturudvalget 1. Budgetopfølgning , kontraktområder Budgetomplaceringer i januar kvartal Budgetomplacering Bymarkskolen 2. Budgetomplacering 31.03, Kirkeby skole 68. Ny samarbejdsstruktur om 10.- klasse undervisning. 1. Samarbejde 10. klasse 69. Kultur og Aktivitetshus ved Kirkeby skole 1. Lejeaftale Kirkeby Kultur- og Aktivitetshus 70. Styrelsesvedtægt for de kommunale daginstitutioner 1. Styrelsesvedtægter for de kommunale daginstitutioner 73. Ansøgning om tilskud til Tegneskolen Egebjerg 1. Egebjerg Tegneskole 74. Ansøgning om tilskud til Gospel-koncert 1. Ollerup Skerninge G&I

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10-01-2003

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 27-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 19-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: tirsdag den 09. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22-maj-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Tirsdag den 22-oktober-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 11-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale Kultur Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Tirsdag den 18-juni-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Dagsorden Dato: Tirsdag den 11-februar-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato:?????? Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 16:00-19:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Fredag den 27-05-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke Rindom Bemærkninger:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: 28. september 2004 Starttidspunkt for møde: 16.00 Sluttidspunkt for møde: 20.00 Mødested: Udvalgsværelse 2. Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.45 Tirsdag den 13-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 09-11-01 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 24-april-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Dagsorden. Mødedato: Tirsdag den 14-06-2005. Mødetidspunkt: 15:00-21:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Dagsorden. Mødedato: Tirsdag den 14-06-2005. Mødetidspunkt: 15:00-21:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 15:00-21:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Torsdag den 09-06-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Jane Kierans, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat Dato: Den 09-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 06-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff,

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: tirsdag den 06. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.00 Sluttidspunkt for møde: 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo Lauridsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: tirsdag den 06. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.00 Sluttidspunkt for møde: 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Tirsdag den 24-september-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato:?????? Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: 24. januar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 02-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 09,30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16,00 Mødested: Stenstrup Plejehjem Udsendelsesdato: 28-05-2003 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat

Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat Dato: Tirsdag den 05-august-2003 Starttidspunkt for møde: 16.00 Sluttidspunkt for møde: 18.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-07-2003

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget Referat

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 21-maj-2002 Starttidspunkt for møde: 16.00 Sluttidspunkt for møde: 21.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff, Vibeke Rindom

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 14. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 16.15 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Asger Bjerre

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 01. februar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 17.11.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.55 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 09.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 14.50 Onsdag den 28-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Socialudvalget 2002-05 Referat

Socialudvalget 2002-05 Referat Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 25-november-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15,00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22,05 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 20-11-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune NOTAT 10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune 1. Resumé I forbindelse med vedtagelse af budget for Mariagerfjord Kommune for 2007 er det besluttet, at der skal ske en harmonisering fra tre 10. klassetrins

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 22-april-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 18-04-2002 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Fredag, den 17. juni 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 9.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.35 Mødested: Kommunalbest. lokale Udsendelsesdato: 13.juni 2005

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 12-04-2005. Mødetidspunkt: 15:30-20:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 12-04-2005. Mødetidspunkt: 15:30-20:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 15:30-20:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Deltagere: Sten Gundertofte, Jane Kierans, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke Rindom Bemærkninger: Fraværende:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 30-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 09-oktober-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00. Ændret til kl. 19.15. Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.45. Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 12-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Torsdag den 30-maj-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Ingen. Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: 14. februar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Jane Kierans,

Læs mere

Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: 9. november 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: 20.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Jane Kierans

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 21. juni 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 19:00 Fraværende: Gruppemøder: 21. juni 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 19. februar 2003 kl. 14.

Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 19. februar 2003 kl. 14. Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Børn og Ungeudvalget 19. februar 2003 kl. 14.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, Selim Yumuk, Anette Lauge

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 27-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.35 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 23-01-2003 Afbud

Læs mere

Socialudvalg Dagsorden

Socialudvalg Dagsorden Socialudvalg Dagsorden Dato: Mandag den 13-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18,00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 13-01-2003 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18. Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.10 Mødested: Udsendelsesdato: 17.09.2004 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 15.12.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 02-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: Onsdag den 25. april 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: 24. og 25. november 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 9.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. ca. 14.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato:?????? Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Onsdag den 22-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Mie Bendrup,

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 19-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: onsdag, den 24. november 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.25 Mødested: Udsendelsesdato: 19.11.04 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl. 08.00. EKSTRAORDINÆRT MØDE 1. Meddelelser 2. Ansøgning om skoleintegreret musiktilbud i partnerskab mellem Holstebro

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.50 Onsdag den 12-september-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 27-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 10.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Mødested: STENSTRUP PLEJEHJEM Udsendelsesdato: 23-05-2002

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 18. januar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 22-oktober-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Dato: Onsdag den 23. maj 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne Ebsen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 18. august 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

6!1 3$1 #7,911 ;,;!," &! $ 3$ " #7,9$$ $! <

6!1 3$1 #7,911 ;,;!, &! $ 3$  #7,9$$ $! < ! "# $!$!$$ %& '$ ()*+(*,*-%$*.)/$0) +12! -32 4, 55555555555555555555 () 55555555555555555555, 55555555555555555555.)/$0) $/!4 55555555555555555555 +( 55555555555555555555 -%$ &7$411 $41 "7$48 $937 44,$1!11

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: 07.02.2003 Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 12-februar-2003

Læs mere

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Kapitel 1. Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten fastsættes,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted. Vedtægter for Hedensted Musikskole (ændring fra: Musikskolen Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. Navn Hedensted Musikskole er en kommunal musikskole med

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 39 ONSDAG DEN 10. JUNI 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 10. juni 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen. Torben

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 45 TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 1. december 2009 Side: 2 Fraværende: Anders Fog-Petersen

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Anna Grethe Smith deltog fra pkt.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 05-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 03-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Christian Ulrich

Læs mere