Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver"

Transkript

1 Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver Information om EU-projekter til virksomheder, der arbejder med sundhedsrelaterede produkter og services, inkl. IKT inden for disse. I det følgende finder konkrete oplysninger og gode råd om: o Perspektiverne i et projekt med EU-støtte (s. 1) o EU s støtteprogrammer til sundhedsinnovation (s. 2) o Hvad Central Denmark EU Office kan gøre for projektet (s. 6) Perspektiverne Virksomheders tidshorisont er kortere end Europa-Kommissionens, og fordelene ved at indgå i et EU-projekt er primært langsigtede. EU støtter projekter, der driver den europæiske udvikling videre, og udgangspunktet for at lave et EU-projekt, skal derfor være, at projektet kan gå fra at være et godt projekt til at blive et verdensklasseprojekt ved at inddrage de bedste folk i Europa. Det tager relativt lang tid for virksomheden at forberede et ekstraordinært projekt, og Europa-Kommissionen skal også bruge tid til at vurdere, om projektet er i verdensklasse. Fordelen ved at indgå i et EU-projekt er derfor heller ikke primært medfinansieringen, men alle de andre gevinster, som en virksomhed opnår ved at indgå i et verdensklasseprojekt, såsom troværdighed omkring virksomhedens tekniske og kreative kapacitet, kontakter til internationale potentielle kunder, underleverandører og konsortiumspartnere, viden om det globale marked for virksomhedens produkter og forståelse for, i hvilken retning udviklingen går. Den bedste indikator på, at det rent faktisk kan betale sig for en virksomhed at indgå i et EUprojekt, er at der er stor konkurrence om midlerne, og de virksomheder, der har opnået EUstøtte, bekræfter, at det ikke var medfinansieringen, der var det vigtigste udbytte. Medfinansieringen er et redskab, som Europa-Kommisionen bruger til at hjælpe virksomheder og forskningsinstitutioner til at lave de projekter, der gør en forskel, og derfor øger Europas konkurrenceevne og sikrer fremtidig velstand i det europæiske fællesskab. Det er denne tankegang, virksomheden skal acceptere at optimere projektet ud fra, for at gøre sig håb om at få EU-støtte og høste de ovennævnte gevinster, selvom det ikke kan måles bundlinien på kort sigt. Da der er tale om skatteydernes penge, skal Europa-Kommissionen sikre sig, at projektet leverer nyskabende resultater, hvilket indebærer en del administration. En del af medfinansieringen ender derfor ofte med at blive spist af de ekstra omkostninger, der er ved at gøre projektet europæisk, men for den investering, der kunne have givet et godt projekt, får man i stedet et ekstraordinært projekt, der på lang sigt kan vise sig at have været afgørende for virksomhedens fremtidige succes.

2 EU s støtteprogrammer De mest oplagte støtteprogrammer at søge for virksomheder, der arbejder med sundhedsrelaterede produkter eller services, herunder også IKT i sundhed er følgende: o Competitiveness & Innovation Programme ICT policy Support Programme o Eurostars o Ambient Assisted Living o 7. rammprogram for forskning og udvikling - COOPERATION: Health - COOPERATION: ICT - Sundhedstema - Joint Technology Initiatives IMI og ARTEMIS - CAPACITIES: Research for SMEs - PEOPLE: Industry Academia Competitiveness & Innovation Programme ICT Policy Support Programme o Theme 1: ICT for health, aging & inclusion EU s engagement i IKT bygger på at skabe et velfungerende indre marked inden for IKT, at bruge IKT til at skabe flere og bedre job samt at inkludere alle befolkningsgrupper i informationssamfundet. Dette program skal stimulere innovation og konkurrenceevne inden for 8 udvalgte temaer ved et begrænset antal pilotprojekter og tematiske netværk. På sundhedsområdet vil der i 2009 blive støttet et pilotprojekt under overskriften ICT for aging well/ independent living, med formålet at afprøve teknologier til at øge ældres livskvalitet gennem IKT, der gør det muligt for dem at blive længere i hjemmet. Der vil også blive støttet tematiske netværk under overskrifterne e-accessibility og Innovative ehealth tools and services in real life learning together. Man vil også kunne byde ind på at organisere eller deltage i et stort samarbejdsprojekt om interoperationalitet inden for ICT for patientcentered health service, der skal sætte en udvikling i gang inde for telemedicinløsninger, som patienten selv deltager aktivt i. Pilotprojekter skal implementere efterspurgte løsninger, som derefter kan gå direkte på markedet og dermed skabe hurtig impact på området. Pilotprojekter skal mindst have 4 partnere fra forskellige lande, og et normalt projektbudget forventes at være på ca. 4-6 mio. euro, hvoraf op til 50% bliver finansieret af EU. De tematiske netværk støttes med faste takster til rejseudgifter, mens lønudgifter ikke støttes, og de skal involvere mindst 7 forskellige partnere fra forskellige lande. Der forventes at være et budget på euro per netværk. De store samarbejdsprojekter om interoperationalitet har et mindstekrav på 6 partnere fra forskellige lande, og forventes at have et budget på 5-10 mio. euro, hvoraf 50% finansieres af EU. 2

3 Eurostars Formålet med Eurostars er ikke at fremme udviklingen på et bestemt område, men at fremme forskningsaktiviteter i SMV er generelt. Programmet ligger uden for 7. rammeprogram og er blevet til i et samarbejde mellem EU og EUREKA, som Danmark har valgt at medfinansiere på trods af, at Danmark ikke medfinansierer EUREKA-projekter. Der er ikke nogen prioriterede temaer inde for dette program, men til gengæld skal projekterne være meget innovative for at få støtte. EU s definition på en SMV hænger primært på, at antallet af fuldtidsansatte er under 250, men der ses også på omsætning (max 50 mio. euro) og relationer til moder- og datterselskaber. Mindst 50% af projektopgaverne skal udføres af SMV er, og projektlederen skal komme fra en forskningstung SMV, hvilket defineres ud fra, at mindst 10% af omsætningen eller mandetimer går til forskning. Udviklede produkter skal være klar til markedet højest 2 år efter projektets afslutning. Projektet må højest vare 3 år, og budgettet ligger normalt på ca. 0,4 0,6 mio. euro, hvoraf SMV er får op til 50% og forskningsinstitutioner op til 75% finansieret af programmet. Mindstekravet er 2 partnere fra forskellige programlande, der også omfatter Island, Norge, Schweiz og Tyrkiet. Ambient Assisted Living Joint Programme Dette er et nyt program, der er blevet til i et samarbejde mellem Europa-Kommissionen og 20 medlemslande, herunder under Danmark, samt 3 associerede lande (Norge, Schweiz og Israel), samt private organisationer i disse lande. Formålet med programmet er at fremme ældres livskvalitet, styrke den europæiske industri gennem brug af IKT samt at mindske de offentlige udgifter til sundhed og pleje af ældre. Særligt små og mellemstore virksomheder (SMV er) skal integreres i indsatsen for at få nye produkter, services og systemer ud på markedet, så ældre kan blive længere i eget hjem, samt deltage aktivt i samfundet og på arbejdsmarkedet. De støttede projekter i 2008 skulle komme med innovative IKT-løsninger for specielt udsatte eller kronisk syge ældre. I 2009 forventes der at blive mere fokus på social inklusion af ældre gennem IKT. Programmet vil skabe bedre vilkår for vidensoverførsel mellem forskning og industri inden for området ICT for aging well, og væsentligt mere direkte rettet mod markedet end både 7. rammeprogram og Competitiveness & Innovation Programme. Støttede projekteter skal således helst lede til et nyt produkt på markedet 2-3 år efter projektets afslutning. Projekter varer 1-3 år og har et budget på 1-7 mio. euro, hvoraf op til 50% finansieres af EU. Mindstekravet er 3 partnere fra forskellige deltagerlande, og sidste indkaldelse var gennemsnittet 8 partnere med lidt under 2 mio. euro i medfinansiering. 3

4 EU s 7. rammeprogram for forskning og udvikling Forskningsprogrammet er nok det mest kendte af EU s støtteprogrammer, men i forhold til de ovennævnte programmer er det ikke så virksomhedsrettet. Der er dog gjort en indsats for at gøre det mere attraktivt for specielt SMV er at deltage i programmet. Medfinansieringsgraden er således øget til 75% for SMV er, og der er lavet underprogrammet rettet specifikt mod at få forskningsinstitutioner til at arbejde mere sammen med virksomheder. Derudover er der indgået aftaler med industrien om at lave de såkaldte Joint Technology Initiatives, som også har til formål at inddrage virksomheder mere i forskning på europæisk niveau. 7. rammeprogram er opdelt i 4 dele: Cooperation, Capacities, People og Ideas. Cooperation er temaopdelt med specifikke prioriteter på hvert tema, mens Capacities og People er bredere initiativer til at understøtte samarbejde på tværs af sektorer og landegrænser, og Ideas er kun relevant for forskere. Sundhedstemaet under Cooperation Det er i Cooperation, at de fleste penge ligger, og der er således afsat 6,1 mia. euro til fælles europæisk forskning i sundhed i perioden De skal bruges til at frembringe ny viden om menneskers sundhed og sygdom, samt til at bruge denne viden til at udvikle nye behandlingsmetoder og optimere sundhedssektoren i Europa. Det er desuden blevet muligt for amerikanske partnere at deltage og få EU-tilskud på lige fod med europæiske ansøgere. De støttede aktiviteter er meget specifikke, og det er derfor nødvendigt at læse indkaldelserne til projekter grundigt og sikre sig, at projektet falder inden for, hvad der støttes før man går i gang med ansøgningsprocessen. Overskriften for en aktivitet, der indkaldes projektforslag til, kan fx være: Development of tools for sensitive and specific in vitro detection of proteins and their interactions for diagnostic, prognostics and monitoring purposes. Det vil næsten altid være et universitet eller hospital, der leder disse projekter, men som virksomhed kan man spille en rolle i at gøre projektet mere konkret og evt. levere det nødvendige udstyr (inkl. support) til projektet. Mindst 3 partnere fra forskellige lande skal bidrage til projektet, og SMV er kan få op til 75% af deres udgifter finansieret af EU. Det tager som regel Europa-Kommissionen mindst 9 måneder at beslutte, hvilke projekter de vil give støtte, og selve projektet varer 2-3 år. Budgettet for et 3-årigt projekt ligger på ca. 4 mio. euro. Sundhedstema under ICT i Cooperation Forskningsprogrammets IKT-del er opdelt i 7 udfordringer, som projekterne programmet medfinansierer, skal hjælpe med at tackle. Udfordring 5: Towards sustainable and personalised healthcare, skal støtte interdisciplinære forskningsprojekter, der fortsætter udviklingen mod stadig højere brug af IKT-komponenter i sundhedssektorern og gør brug af sammensmelt- 4

5 ningen af IKT-, nano og bio-teknologier til at skabe applikationer, der redder liv og skaber forretningsmuligheder. Mere specifikt støttes der i projekter inden for temaerne: Personlige Sundhedssystemer, IKT for patientsikkerhed, Det Virtuelle Physiologiske Menneske samt udvidet internationalt samarbejde om sidstnævnte. Det er således meget lagt an på at kombinere ny sundhedsforskning med det nyeste inden for IKT til fx at skabe et personligt sundhedssystem til diabetikere. Udvikling af ny viden inden for andet end IKT må dog ikke fylde mere end 25% af projektets indhold. Finansieringsmulighederne er de samme som for den rene sundhedsforskning under Cooperation, hvilket vil sige, at SMV er kan få op til 75% medfinansieret, og der skal være mindst 3 partnere fra forskellige lande, der bidrager til projektet. Tidshorisonten er også gerne projektafslutning 3-4 år efter ansøgningsfristen, inklusiv ca. 9 måneders evalueringstid før man kan gå i gang. IKT-sundheds-projekterne har dog ofte et væsentligt højere budget end rene sundhedsprojekter. Joint Technology Initiatives Joint Technology Initiatives er samarbejder på specifikke områder mellem industrien og 7. rammeprogram med det formål at skabe flere offentlig-privat samarbejde i den europæiske forskning og konvertere forskning til globale markedsandele. De mest relevante Joint Technology Initiatives for sundhedsområdet er Innovative Medicine Initiative (IMI), men Embedded Computing Systems (ARTEMIS) har også en del om Person-centric Health Management. IMI skal udvikle ny viden, værktøjer og metoder til at forudsige sikkerhed, forudsige virkningsgraden, bygge bro inden for vidensledelse og bygge bro mellem uddannelse og videreuddannelse. Dette skal gøres ved at koble nytænkning i SMV er, patientforeninger og forskningsinstitutioners med ressourcerne og den tekniske kapacitet i de biofarmaceutiske virksomheder. Ansøgningsprocessen til IMI er opdelt i to faser. I første fase indsender et konsortium af forskningsinstitutioner, SMV er og patientforeninger en overordnet projektbeskrivelse, og de bedste af disse bliver parret med relevante biofarmaceutiske virksomheder, der så indgår i formuleringen af det detaljerede projektforslag, som måske kan opnå støtte. Til første fase er mindstekravet 2 partnere, der kan være fra samme land, og går man videre til anden fase, skal man videreudvikle projektet i samarbejde med de 2 biofarmaceutiske virksomheder man er blevet parret med. Der er afsat faste beløb til medfinansiering af hvert projekt, og det er derfor svært at sige noget præcist om medfinansieringsgraden for hver deltager. ARTEMIS skal bidrage til udviklingen af næste generation af indlejrede computersystemer, herunder også i person-centric Health Management. Der støttes således udvikling af avancerede indlejrede computersystemer til forbedringer af diagnose- og behandlingsudstyr. Støttede projekter udvælges direkte på ansøgningen uden en fase 2, og mindstekravet er 3 partnere fra forskellige lande. Det er et mål for ARTEMIS-programmet at få 50% flere SMV er ind i indlejrede systemers supply chain (koncept, design, produktion, levering og support) end der var i

6 Forskning for SMV er under Capacities Under rammeprogrammet for forskning gives der også mulighed for, at SMV er kan få tilskud til at outsource udviklings- og forskningsprojekter til forskningsinstitutioner. Projektledelsen kan ligge på universitetet, men rettighederne til resultatet tilfalder som udgangspunkt SMV en. Research for the benefit of SME s er bygger på erfaringerne fra det tidligere Craft og Collective Research i 6. rammeprogram. Formålet med programmet er at give mindre forskningstunge SMV er muligheden for at søge EU-støtte og hjælpe dem til at komme ud på den europæiske markedsplads for nye ideer. Der er ikke nogen prioriterede temaer eller aktiviteter i dette program, og indholdet i projekterne defineres af SMV erne og vil derfor ofte være nye eller forbedrede produkter eller services, som de involverede SMV er kan bruge direkte i deres fremtidige arbejde. Der er tale om relativt små EU-projekter på 1-2 år med et budget på typisk 0,5-1,5 mio. euro, hvoraf SMV erne kan få op til 75% medfinansieret af EU. Mindstekravet til ansøgningspartnerskabet er 3 SMV er fra forskellige lande og 2 forskningsinstitutioner. Industry Academia under People Formålet med dette program er at skabe vidensoverførsel mellem offentlig og privat sektor, og der er derfor heller ikke nogen temaer eller prioriterede aktiviteter. Metoden til at skabe vidensoverførslen er udveksling af medarbejdere mellem virksomheder og forskningsinstitutioner, og da vidensoverførslen skal gå begge veje, skal udvekslingen også. Konkret handler et projekt om, at en forsker med gennemført Ph.d. kommer ud og arbejder på en virksomhed i mellem 2 mdr. og 2 år, og en erfaren teknikker fra virksomheden arbejder på forskningsinstitutionen i en tilsvarende periode. Virksomheden og forskningsinstitutionen skal være fra forskellige lande, men et muligt setup er også fx en dansk SMV, et dansk universitet og et større tysk firma, hvor forskeren kommer ud på den danske virksomhed og det tyske firma sender en teknikker til det danske universitet. Et partnerskab skal således have mindst en virksomhed og en forskningsinstitution fra forskellige lande, og finansieringsgraden er op til 100%, idet hele forskerens og dennes vejleders løn betales, og der er faste takster til deltagelse i konferencer og netværksaktiviteter. Der kan også søges tilskud på op til 10% af SMV ens udgifter til udstyr i forbindelse med projektet. Det samlede vidensoverførselsprojekt varer ofte op til 4 år, og har et gennemsnitligt projekt på ca. 1 mio. euro. 6

7 Central Denmark EU Office Central Denmark EU Office er Midtjyllands kontor i Bruxelles, og vi arbejder for at sikre borgere, virksomheder, organisationer og institutioner i Midtjylland det størst mulige udbytte af det europæiske fællesskab. Vi vil derfor meget gerne benytte vores viden, erfaring og netværk til at hjælpe midtjyske virksomheder med at ansøge om EU-midler eller indgå i EU-projekter ledet af andre. Vi arbejder meget med at matche europæiske og midtjyske aktører og netværk, for at facilitere udveksling af best practise og skabe muligheder for EU-projekter. Kontoret finansires af Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner, og vi kan derfor kun hjælpe projekter, der har midtjyske aktører med. Vores service er som udgangspunkt gratis, men vi tager betaling for omfattende specialopgaver. Vi indsamler tidlig information om støttemuligheder og projekter og formidler den til relevante aktører i Midtjylland gennem nyhedsbrev, direkte kontakt, samt møder og seminarer i Midtjylland. Vi er ofte i Midtjylland, og vi er meget åbne for at mødes for at diskutere en projektidé. Vi kan hjælpe i alle faser af et EU-projekt, med udgangspunkt i de fordele det giver at være placeret i Bruxelles. Indledende overvejelser Der findes mange forskellige EU-programmer med hver deres regelsæt, der passer til forskellige projekttyper. Vi undersøger gerne, om en projektidé kan gøres til et EU-projekt og giver samtidigt gode råd til, hvordan man kommer videre i processen. Vi prøver også at opmuntre aktører til at overveje at lave et EU-projekt på et område, hvor de står stærkt. Vi prøver at få projekter ind i en proces, inden der indkaldes til projektforslag på deres område, da Europa- Kommissionen kan tale mere frit om, hvilke projekter, de gerne vil støtte, når det endnu ikke er offentliggjort, og det også giver bedre tid til at finde partnere og skrive ansøgningen. Overordnet projektbeskrivelse og sammensætning af projektgruppen Vi hjælper gerne med at rette projektet til, så det bliver relevant for et støtteprogram og får en klar europæisk dimension. Selvom man har erfaring med at skrive projektbeskrivelser, kan det være svært at sætte det ind i en europæisk sammenhæng med EU-politikker, som støtteprogrammerne forventes at understøtte. Vi hjælper også gerne med at finde partnere og projekter som midtjyske virksomheder kan indgå i. Traditionelt set finder virksomheder imidlertid ofte deres projektpartnere via personlige kontakter fra anden sammenhæng, og vi prøver derfor også at koble midtjyske virksomheder på de netværk, hvor der søges partnere. Vi gør også en indsats for at forskellige aktører, såsom virksomheder og universiteter benytter sig af hinandens internationale netværk, da det ofte er en god idé for en virksomhed at have en forskningsinstitution med i EU-projektet. 7

8 Detaljeret beskrivelse og godkendelse af projektet Den detaljerede beskrivelse af projektet vil ofte være for teknisk til, at vi kan hjælpe med indhold, men vi læser gerne ansøgninger igennem for at sikre, at der argumenteres klart for at projektet opfylder støtteprogrammets målsætninger og EU s generelle politikker. Ansøgningen skal gerne blive til i et samarbejde i partnerskabet for at alle føler ejerskab for projektet, og der er enighed om rollefordelingen i arbejdsindsatsen. I den sammenhæng er det en god idé at holde et møde, og vi stiller gerne mødelokale til rådighed i Bruxelles. Vi hjælper også gerne med praktiske ting i forbindelse med kontraktforhandlinger, hvis der opnås støtte. Implementering, udbredelse og afrapportering Vi kan hjælpe med at afklare spørgsmål med Europa-Kommissionen, som kan opstå under implementeringsfasen, herunder håndtering af problemer med bilag eller tidsfrister. Vi er også åbne overfor at løse andre praktiske eller mere indholdsmæssige opgaver, der måtte være behov for i forbindelse med projektet. Hvis det er relevant for projektet, kan vi hjælpe med at arrangere et seminar i Bruxelles om projektets resultater, og vi vil også meget gerne promovere projekter med midtjysk deltagelse i andre sammenhænge for at gøre disse midtjyske aktører attraktive at få med som partnere i andre EU-projekter. Vi kan desuden hjælpe med at håndtere dialogen med Europa- Kommissionen, hvis der skulle opstå problemer med den afsluttende rapport eller udbetalingen af støtte. Kontakt derfor straks Central Denmark EU Office, hvis du gerne vil lede eller indgå i et EUprojekt. Central Denmark EU Office Avenue de Tervuren 35 B-1040 Bruxelles Tlf. :

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

EU s 7. rammeprogram og støtte-ordninger inden for IKT og energi

EU s 7. rammeprogram og støtte-ordninger inden for IKT og energi EU s 7. rammeprogram og støtte-ordninger inden for IKT og energi v. Nina Espegård Hassel & Lisbeth Gregersen EuroCenter Forsknings- og Innovationsstyrelsen ISSH Netværket, Århus 29. januar 2009 Hvad skal

Læs mere

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder Miljøstyrelsens projektservice 2010 Hanne Eriksen Civilingeniør Konsulent for Miljøstyrelsen Yderligere information på www.ecoinnovation.dk Hvorfor benytte

Læs mere

EU s rammeprogram FP7

EU s rammeprogram FP7 EU s rammeprogram FP7 EU-tilskud til transportforskning Anders Bjerrum EU-konsulent EU-tilskud til transportforskning anders.bjerrum@fp7consult.dk 1 Disposition Oversigt over programmerne i EU s rammeprogram

Læs mere

Temamøde FleksEnergi, HUB North den 26. april 2012 v. Anne-Mette Mikkelsen, EuroCenter, Styrelsen for Forskning og Innovation

Temamøde FleksEnergi, HUB North den 26. april 2012 v. Anne-Mette Mikkelsen, EuroCenter, Styrelsen for Forskning og Innovation Temamøde FleksEnergi, HUB North den 26. april 2012 v. Anne-Mette Mikkelsen, EuroCenter, Styrelsen for Forskning og Innovation Hvem er EuroCenter? Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers

Læs mere

Vejen til EU-finansiering. Kenneth Glarbo Børsen, 16. juni 2011

Vejen til EU-finansiering. Kenneth Glarbo Børsen, 16. juni 2011 Vejen til EU-finansiering Kenneth Glarbo Børsen, 16. juni 2011 Innovayt PROFIL Full-service innovations-konsulenthus Offentlige støtteprogrammer i Danmark og Europa 10 ansatte på kontorer i København og

Læs mere

EUs 7. rammeprogram Baggrund & Overblik. Melanie Büscher meb@fi.dk Forsknings- og Innovationsstyrelsen

EUs 7. rammeprogram Baggrund & Overblik. Melanie Büscher meb@fi.dk Forsknings- og Innovationsstyrelsen EUs 7. rammeprogram Baggrund & Overblik Melanie Büscher meb@fi.dk Forsknings- og Innovationsstyrelsen Lissabonstrategien for 2010 Mål: EU skal være den mest bæredygtige, dynamiske og konkurrencedygtige,

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere

12. november 2015. Copenhagen EU Office. Accelerer din produkt- og forretningsudvikling med EU-støtte

12. november 2015. Copenhagen EU Office. Accelerer din produkt- og forretningsudvikling med EU-støtte 12. november 2015 Copenhagen EU Office Accelerer din produkt- og forretningsudvikling med EU-støtte COPENHAGEN EU OFFICE Copenhagen EU Office er et erhvervspolitisk EU-kontor i Bruxelles, som repræsenterer

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Kom godt i gang med dit EUprojekt

Kom godt i gang med dit EUprojekt Kom godt i gang med dit EUprojekt Har dit projekt EU-potentiale? Stil dig selv følgende spørgsmål: Hvad giver det projektet, at det foregår på internationalt niveau? Hvad får de internationale partnere

Læs mere

Præsentation af NordDanmarks EU-kontor. v. Søren Bjerregaard Pedersen

Præsentation af NordDanmarks EU-kontor. v. Søren Bjerregaard Pedersen Præsentation af NordDanmarks EU-kontor v. Søren Bjerregaard Pedersen Dagsorden 1. Kort om NDEU 2. Nyt fokus i støtteprogrammerne 3. Specifikke fundingprogrammer til de 4 scenarier 4. Den gode ansøgning

Læs mere

Informationsmøde FP7 energi Teknologisk Institut Århus den 20. juni 2012 v. Anne-Mette Mikkelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation

Informationsmøde FP7 energi Teknologisk Institut Århus den 20. juni 2012 v. Anne-Mette Mikkelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation I ntroduktion til EU s 7. ram m eprogram for forskning Informationsmøde FP7 energi Teknologisk Institut Århus den 20. juni 2012 v. Anne-Mette Mikkelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation Hvem er EuroCenter?

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Hvorfor deltage i EU s 7. rammeprogram?

Hvorfor deltage i EU s 7. rammeprogram? Hvorfor deltage i EU s 7. rammeprogram? Medico innovation 14. dec. Tina sander tsan@fi.dk Tlf: 3544 6286 Hvad laver EuroCenter? Videnskabsministeriets FP7 informations- og vejledningscenter EuroCenter

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

CHAMPIONS LEAGUE FOR VIRKSOMHEDER.

CHAMPIONS LEAGUE FOR VIRKSOMHEDER. CHAMPIONS LEAGUE FOR VIRKSOMHEDER www.youtube.com/watch?v=hljnd1kjrss EU KRIDTER BANEN OP SMV-instrumentet kort fortalt: Partnerskab: Ingen partnerkrav, men projekter involverer ofte kunder og underleverandører

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Unik indgang til det europæiske marked

Unik indgang til det europæiske marked Unik indgang til det europæiske marked En eftermiddag med fokus på SMV ers deltagelse i EU-projekter 5. november 2014 kl. 12:30 17:00 Syddjurs Udviklingspark, Mørke En virksomhed i Trustrup på Djursland

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

Samarbejde med DIKU - tilskud og muligheder Februar 2015

Samarbejde med DIKU - tilskud og muligheder Februar 2015 Department of Computer Science Samarbejde med DIKU - tilskud og muligheder Februar 2015 Christen Artagnan Sørensen DIKU Research Support Udvalgte muligheder for tilskud til samarbejder Tilskud til ansættelse

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 3 Hvad er Creative Europe? Creative Europe er Europa-Kommissionens

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Regionens rådgiver- og konsulentrolle i forhold til EU-tilskud. Støttemuligheder for havne i EU

Regionens rådgiver- og konsulentrolle i forhold til EU-tilskud. Støttemuligheder for havne i EU Regionens rådgiver- og konsulentrolle i forhold til EU-tilskud Støttemuligheder for havne i EU Kort om Norddanmarks EU-Kontor Eksisteret siden 1990 med kontorer i Aalborg og Bruxelles En del af Business

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland Handlingsplanen indeholder en række konkrete områder, der hver især får særlig fokus i 2013 og som løbende vil blive afrapporteret til de rådgivende

Læs mere

1. Indledning Vision, mission, mål Aktivitetsområder Effektkæde for Copenhagen EU Office...5

1. Indledning Vision, mission, mål Aktivitetsområder Effektkæde for Copenhagen EU Office...5 STRATEGI 2017-20 1. Indledning...1 2. Vision, mission, mål... 2 3. Aktivitetsområder...3 4. Effektkæde for Copenhagen EU Office...5 1. INDLEDNING Copenhagen EU Office er det fælles EU-kontor i Bruxelles

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger for ansøgninger til Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai.

Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger for ansøgninger til Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai. Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger for ansøgninger til Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai. Baggrund for samarbejdet med Kina Kina er på vej til at blive et videnssamfund

Læs mere

Syddanmarks indgang til den internationale markedsplads

Syddanmarks indgang til den internationale markedsplads Syddanmarks indgang til den internationale markedsplads EU-audit Management, regnskab og audit Lobbyak viteter Projektafslutning Projek dé Screening af idé Livscyklus for deltagelse i EU-projekter. Bruxelles-Kontoret

Læs mere

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om dansk deltagelse i internationalt

Læs mere

Innovationspuljen i Midtnet Kina

Innovationspuljen i Midtnet Kina Innovationspuljen i Midtnet Kina 4,3 millioner kroner til at realisere SMV ers gode idéer til produkter og løsninger til det kinesiske marked Puljen er åben fra 1. januar 2017 Baggrunden for Midtnet Kina

Læs mere

Aktivitetsplan 2016-2017

Aktivitetsplan 2016-2017 Aktivitetsplan 2016-2017 December 2015 OVERSIGT: AKTIVITETER 2016-17 INTERESSEVARETAGELSE OG POLICY Rådgive om input til arbejdsprogrammer og det strategiske program med henblik på aftryk. Tidlig information

Læs mere

Opslag til EUopSTART Februar 2015

Opslag til EUopSTART Februar 2015 Opslag til EUopSTART Februar 2015 Side 1/8 1. EUopSTART generelle vilkår 1.1. Formål EUopSTART har til formål at intensivere danske forskningsinstitutioners og virksomheders deltagelse i europæisk forskning

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Claus Duedal Pedersen. Innovation i en driftsorganisation

Claus Duedal Pedersen. Innovation i en driftsorganisation Claus Duedal Pedersen Innovation i en driftsorganisation Pejlemærker for Innovation Fokus på kliniske behov Fokus på patients behov og oplevelser Fokus på klinisk kvalitet Skabe viden og evidens 2 Nyt

Læs mere

INTERNATIONALE KOMMUNER

INTERNATIONALE KOMMUNER INTERNATIONALE KOMMUNER 2017 DIN INDGANG TIL EU ALLE SYDDANSKE KOMMUNER HAR MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED EU OGSÅ DEN, DU BOR ELLER ARBEJDER I. Hvad end det gælder projekter eller partnerskaber om energi,

Læs mere

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Videnkupon til små og mellemstore virksomheder skal fremme samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder (SMV) og videninstitutioner

Læs mere

COSME. Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020)

COSME. Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020) COSME Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020) Agenda Erhvervsstyrelsens rolle Historikken Målgruppe og budget Mere om indsatsområder Spørgsmål Erhvervsstyrelsen Sikre gode rammebetingelser

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

TEK Innovation. Vi bygger bro mellem virksomheder og universitetet.

TEK Innovation. Vi bygger bro mellem virksomheder og universitetet. TEK Innovation Vi bygger bro mellem virksomheder og universitetet. Det Tekniske Fakultet Uddannelser Bachelor-/ Specialeprojekter/ Semesterprojekter Ingeniørpraktik ErhvervsPhD og -Postdoc InnoBooster

Læs mere

Særforanstaltninger for SMV

Særforanstaltninger for SMV FEMTE RAMMEPROGRAM Samtlige EU s aktiviteter inden for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (FTU) for perioden 1998-2002 indgår i Femte Rammeprogram. Fremme af innovation og tilskyndelse til

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0121 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0121 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0121 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 20. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning Væksthus Hovedstadsregionen 4 December 2014 Jesper Thestrup Hvad skal vi tale om i dag? Fra forskning til innovation kan man være med i forskningsprojekter?

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

AU Center for Entreprenørskab og Innovation

AU Center for Entreprenørskab og Innovation Genvej til Ny Viden - og til talentet Agenda AU Center for Entreprenørskab og Innovation Genvej til Ny Viden formål Målgruppe og fordele Projektorganiseret vidensamarbejde Udbytte: Fra information til

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning)

Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) 14. juni 2011 Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) j.nr. 2011-EP2 1. Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) Højteknologifonden opslår anden runde af erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning),

Læs mere

COPENHAGEN HEALTHTECH CLUSTER: VISION OG INDSATSER

COPENHAGEN HEALTHTECH CLUSTER: VISION OG INDSATSER COPENHAGEN HEALTHTECH CLUSTER: VISION OG INDSATSER Lancering den 19. november 2014 Jørgen Bardenfleth, styregruppeformand 20-11-2014 1 COPENHAGEN SKAL VÆRE ET GLOBALT CENTRUM FOR UDVIKLING OG TEST AF INNOVATIVE

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6 OPSLAG EU-DK-Hjemtag 2016 Side 1/6 1.1 EU-DK-Hjemtag formål Formålet med EU-DK-Hjemtag er at styrke dansk forskning og innovation ved at fremme deltagelse i og øge dansk hjemtag fra Horizon 2020 jf. finansloven

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond , medfinansieret af Den Europæiske Socialfond, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i vækst og udvikling af mennesker og

Læs mere

EU Funding Opportunities Copenhagen EU Office. Mette Buskjær/Amanda Alletorp

EU Funding Opportunities Copenhagen EU Office. Mette Buskjær/Amanda Alletorp EU Funding Opportunities Copenhagen EU Office Mette Buskjær/Amanda Alletorp DAGSORDEN 1. Introduktion til Copenhagen EU Office og creodk 2. Hvad tilbyder Copenhagen EU Office? 3. Hvad støtter EU? 4. EU-dagsorden:

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0493 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0493 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0493 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Grund- og nærhedsnotat vedrørende forslag til afgørelse om et forsknings- og udviklingsprogram der gennemføres af flere medlemsstater

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

KKR Syddanmark november Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller

KKR Syddanmark november Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller KKR Syddanmark november 2014 Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller 1 Kort om SDEO Formål: vækst, innovation og udvikling i Syddanmark Målgruppe: virksomheder, regionen, kommuner, offentlige institutioner,

Læs mere

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Danmark NordDanmark Syddansk Danmark Region Sjælland DANMARK 1 INDEX Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 2 Central

Læs mere

Gode råd og overvejelser til EUansøgningen

Gode råd og overvejelser til EUansøgningen Gode råd og overvejelser til EUansøgningen Der er mange fordele ved at deltage i EU-støttede projekter. Ved deltagelse i sådanne projekter er der udsigt til at opnå ny viden, erfaring med ny teknologi,

Læs mere

Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen

Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen 1 Agenda Præsentation af SDEO Hvad er EU Projekter Kort intro til EU s programmer Kommunal parathed ift. EU projekter Kommunekonceptet

Læs mere

Energiforlig. Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering

Energiforlig. Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering Fokusgruppen skal arbejde med: Få SMV, håndværkere, i spil Integrering af intelligente energisystemer, f.eks. smart grids, i nye

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

TEMA - patientdreven innovation i EU s 7. rammeprogram om ICT: en skandinaviske vinkel?

TEMA - patientdreven innovation i EU s 7. rammeprogram om ICT: en skandinaviske vinkel? hvorfor MODEL kunne FOR de kombineres PATIENTDREVEN? INNOVATION Teknologi vil udvikle og sundhed og gennem - parametrene: to længere praksisforløb implementere og afprøve en innovativ model for, hvorledes

Læs mere

Rådet for Teknologi og Innovation

Rådet for Teknologi og Innovation Rådet for Teknologi og Innovation Bevilger VTU s midler til innovation og videnspredning Medlemmer: Lars Mikkelgaard-Jensen (formand) Annette Toft (næstformand) Eva Berneke Thorkild E. Jensen Birgitte

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Side 1 Uge 21 // Maj // 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 21 // Maj // 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 21 // Maj // 2010 EU-SPOT Uge 21 // Maj // 2010 Side 2 Uge 21 // Maj // 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor med Bruxelles Talk, partnersøgninger, indkaldelser, EU-programmer og invitationer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet. Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder

Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet. Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder Informationsmøder juni 2015 Markedsintroduktion af nye innovative produkter skaber vækst Virksomheders introduktion

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen for Videregående Uddannelse

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen for Videregående Uddannelse Om Erasmus+ - muligheder og udfordringer i en national kontekst Jean Monnet Tempus Youth in Action Erasmus Mundus Programmet for Livslang Læring Comenius Leonardo Erasmus Grundtvig Tværgående Program Erasmus+

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Central Denmark EU Office STRATEGI 2015 CENTRAL DENMARK EU OFFICE

Central Denmark EU Office STRATEGI 2015 CENTRAL DENMARK EU OFFICE Central Denmark EU Office STRATEGI 2015 CENTRAL DENMARK EU OFFICE HURTIGT OVERBLIK OVER STRATEGIEN MISSION Vi er Midtjyllands spydspids og repræsentation i Bruxelles samt videnbase for etablering af værdiskabende

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Opslag til EUopSTART September 2015

Opslag til EUopSTART September 2015 Opslag til EUopSTART September 2015 1. EUopSTART generelle vilkår 1.1. Formål EUopSTART har til formål at intensivere danske forskningsinstitutioners og virksomheders deltagelse i europæisk forskning og

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Fælles udfordringer kræver fælles løsninger EU OG 15 REGIONER STØTTER DET GRÆNSEOVERSKRIDENDE SAMARBEJDE OMKRING ØRESUND, KATTEGAT OG SKAGERRAK

Fælles udfordringer kræver fælles løsninger EU OG 15 REGIONER STØTTER DET GRÆNSEOVERSKRIDENDE SAMARBEJDE OMKRING ØRESUND, KATTEGAT OG SKAGERRAK Fælles udfordringer kræver fælles løsninger EU OG 15 REGIONER STØTTER DET GRÆNSEOVERSKRIDENDE SAMARBEJDE OMKRING ØRESUND, KATTEGAT OG SKAGERRAK INDHOLD Har I en idé til et projekt, der kan forbedre samfundet?...

Læs mere