KRÆFT MEDICIN-TYPER MEDICIN- TYPER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRÆFT MEDICIN-TYPER MEDICIN- TYPER"

Transkript

1 KRÆFT MEDICIN-TYPER MEDICIN- TYPER Årsrapport 2008

2 SKRÆDDE Exiqon årsrapport 2008 del I: ledelsesberetning Indhold MEDICIN- TYPER MEDICIN SYGDOM (X) SYGDOM (Y) MEDICIN-TYPER Indhold Del I: Ledelsens beretning 3 Exiqon kort fortalt 4 5 års hoved- og nøgletal 5 Højdepunkter i Til vores aktionærer 8 Exiqon Diagnostics 14 Exiqon Pharma Services 16 Exiqon Life Sciences 20 Immaterielle rettigheder 24 Risikofaktorer 27 Regnskabsberetning 32 Aktionæroplysninger Del II: Ledelses- og revisionspåtegning 38 Ledelsens påtegning 39 Den uafhængige revisors påtegning Del III: Årsregnskab 41 Resultatopgørelse 42 Balance 44 Pengestrømsopgørelse 45 Egenkapitalopgørelse 47 Noter til årsregnskabet 80 Supplerende noter

3 RSYET 3 MEDICIN-TYPER KRÆFT MEDICIN- TYPER SYGDOM (X) Personalized medicine henviser til det at skræddersy medicinsk behandling til den enkelte patients individuelle biologiske karakteristika. Det betyder ikke ordret, at man skaber lægemidler eller medicinsk udstyr, som er unikt for en enkelt patient, men derimod evnen til at opdele individer i undergrupper, som er forskellige med hensyn til, hvor disponeret de er over for en bestemt sygdom, eller hvordan de reagerer på en bestemt behandling. De forebyggende eller terapeutiske behandlinger kan således koncentreres om de patienter, der vil få gavn af behandlingen, hvorved man sparer omkostninger og undgår bivirkninger for dem, der ikke har gavn af behandlingen. 1) 1) Rapport fra USA s præsidents Council of Advisors on Science and Technology, september 2008 Exiqon årsrapport 2008 del I: ledelsesberetning Exiqon kort fortalt Exiqon kort fortalt Exiqon arbejder for at skræddersy behandlingsvalget til kræftpatienter. Vores mål er at gøre brugen af de eksisterende lægemidler bedre, mere sikker og mere omkostningseffektiv ved hjælp af diagnostiske tests, som kan afdække, hvilken behandling bestemte patientgrupper har behov for. Vores virksomhed er baseret på vores patenterede LNA -teknologi. Denne teknologi giver unikke fordele for forskere, medicinalvirksomheder og kræftbehandlende læger, som arbejder med skræddersyet behandling. Vi har aktiviteter inden for tre forretningsområder: Exiqon Diagnostics er en af de førende leverandører af cellebaserede diagnostiske tests til brug for lægers valg af kræftbehandling. Vi er i gang med at udvikle en række nye molekylærdiagnostiske tests, baseret på mirna-biomarkører, til hyppigt forekommende kræftsygdomme. Den første i rækken er allerede udviklet, og flere mirnatests er planlagt for hvert af de kommende år. Exiqon Pharma Services er ansvarlig for vores samarbejder med de medicinal virksomheder, der er på forkant med trenden mod skræddersyet medicin. Vores produkter og services hjælper virksomhederne med at udvikle nye lægemidler til bestemte patientgrupper, der identificeres ved hjælp af biomarkører. Exiqon Life Sciences er en førende leverandør af forskningsprodukter til detektion af mirna baseret på LNA teknologien. Vores produkter anvendes af forskere på universiteter og i den bioteknologiske og medicinske industri verden over til at gøre banebrydende opdagelser om sammenhængen mellem geners aktivitet og udviklingen af sygdomme.

4 5 års hoved- og nøgletal 4 (t.kr. undtagen nøgletal) Exiqon årsrapport 2008 del I: ledelsesberetning 5 års hoved- og nøgletal Resultatopgørelse Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger Salgs- og markedsføringsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Årets resultat Balance Aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver i alt Passiver Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt Pengestrømsopgørelse Af- og nedskrivninger Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiviteter Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider, ultimo Nøgletal Antal aktier, ultimo Antal aktier, gns Aktuel og udvandet EPS -3,4-3,35-1,80-2,39-8,76 Aktiver/Egenkapital (gearing) 1,12 1,14 1,97 1,92-0,23 Antal medarbejdere, gns Børskurs pr. aktie (kr.) 20 37,5 Markedsværdi (mio.kr.) 606,0 916,5 Kurs/Indre værdi (kr.) 1,31 2,67 Note: Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og nøgletal 2005.

5 Højdepunkter i 2008 Den 29. februar 2008 gennemførte vi købet af Oncotech, Inc. Det markerede starten på et skelsættende år for Exiqon. Købet af Oncotech med selskabets portefølje af Oncotech EDR -tests til analyse af ekstrem lægemiddelresistens gav Exiqon en førende position inden for skræddersyet behandlingsvalg baseret på cellediagnostik. Vi har gennemført de første trin i integrationen af Exiqon og Oncotech, der nu udgør ét selskab med aktiviteter inden for tre forskellige forretnings områder. Ved årets afslutning offentliggjorde vi færdiggørelsen af vores første mirna-test og nåede dermed en vigtig milepæl i vores bestræbelser på at realisere de første synergier ved en succesfuld integration af de to selskaber. Der var mange højdepunkter i 2008: Den 30. april offentliggjorde Exiqon et samarbejde med Rigshospitalet om udvikling og klinisk validering af en mirna-test til identifikation af kræft med ukendt primær tumor. Den 15. maj blev Exiqon og Rigshospitalet sammen med Københavns Universitet tildelt 14 mio. kr. til klinisk validering af testen. Den 27. maj offentliggjorde Exiqon et forskningssamarbejde med det amerikanske M.D. Anderson Cancer Center om udvikling af mirna-baserede biomarkører for brystkræft. Den 30. september tildelte Exiqon licens til Roche Diagnostics til at bruge Exiqons patenterede LNA teknologi i en ny produktlinje til real-time qpcr - produkter, der understregede værdien af LNA som den førende teknologi til nukleinsyredetektion. Den 27. oktober offentliggjorde Exiqon positive resultater fra en klinisk undersøgelse under den europæiske forskningsinstitution EORTC, som viste, at Oncotech EDR -testen kan forudsige, om en patient med kræft i æggestokkene er resistent over for platinbaseret kemoterapi. Den 15. december offentliggjorde Exiqon færdiggørelsen af vores første mirna-baserede prognostiske test, som kan hjælpe med at identificere de patienter med stadie II tyktarmskræft, som har forøget risiko for sygdomstilbagefald efter operation, og derfor vil kunne have gavn af opfølgende kemoterapi. De finansielle resultater i 2008 var kendetegnet ved høj organisk vækst i Exiqon Life Sciences omsætning, som bl.a. kan tilskrives nye produktudbud og generel markedsvækst. Trods solid efterspørgsel blev omsætningen i begyndelsen af 4. kvartal negativt påvirket af array-leverancer, som ikke blev godkendt i vores interne kvalitetskontrol, hvilket resulterede i en forsinkelse i leverede salgsordrer mod årets slutning. Den 26. november nedjusterede vi vores forventninger til omsætningen for 2008 fra mio. kr. til mio. kr. Forventningen til nettounderskuddet blev som følge deraf justeret fra mio. kr. til mio.kr. Leveranceproblemerne blev efterfølgende løst, og 2008 sluttede stærkt. Omsætningen i 2008 steg med 159% til 128,3 mio.kr., hvilket var i overensstemmelse med den reviderede forventning. Produktsalget steg med 156% til 98,5 mio.kr. Den organiske vækst i salget af forskningsprodukter udgjorde 43% i De samlede driftsomkostninger udgjorde 181,1 mio. kr. i 2008, hvilket var en stigning på 82% i forhold til 2007, primært som følge af købet af Oncotech, Inc. Nettounderskuddet for 2008 udgjorde 115,4 mio.kr. i forhold til den justerede forventning om et nettounderskud på mio. kr. Indtjening pr. aktie udgjorde 3,94 kr. i 2008 mod 3,35 kr. i Exiqon årsrapport 2008 del I: ledelsesberetning Højdepunkter i 2008 Omsætning pr. region i forhold til samlet omsætning 2008 Omsætning pr. segment i forhold til samlet omsætning 2008 Omkostninger pr. funktion i forhold til samlede omkostninger 2008 Nordamerika 56% Europa 42% Resten af verden 2% Life Sciences 69% Diagnostik 31% Salg og markedsføring 29% Administration 19% Produktion 29% Forskning og udvikling 23%

6 Til vores aktionærer 6 Kære aktionær Exiqon årsrapport 2008 del I: ledelsesberetning Til vores aktionærer Som lovet sidste år blev 2008 endnu et skelsættende år, hvor Exiqon opnåede store resultater. Vi står på tærsklen til et paradigmeskift inden for behandlingen af kræft. Skræddersyet medicin har potentialet til markant at forbedre kræftbehandlingen og nedbringe de offentlige sundhedsudgifter. Molekylær diagnostik og øget brug af biomarkører vil gøre det muligt at tilpasse medicinsk behandling til hver enkelt patients sygdomsprofil. Exiqon har placeret sig selv centralt i denne globale megatrend imod skræddersyet medicin. Denne position har vi opnået i kraft af opkøbet af det diagnostiske selskab Oncotech, Inc. i Californien, som blev fuldført den 29. februar Blot 10 måneder efter opkøbet kunne vi offentliggøre vores første prognostiske produkt til stadie II tyktarmskræft baseret på Exiqons patenterede teknologier og biomarkører. Testen er den første i en række nye diagnostiske mirna-tests, der vil blive markedsført af et engageret salgsteam i vores nye virksomhed i Californien, som har mange års erfaring med at sælge cellebaseret diagnostik til test af lægemiddelresistens. Vi kan med andre ord se tilbage på et virksomhedsopkøb, der har medført store forandringer, lanceringen af flere nye produkter og en omsætningsfremgang på 159%. Opkøbet og dermed realiseringen af vores strategi for adgang til det amerikanske marked gav os endvidere Frost & Sullivans pris, Strategy Leadership Award, på markedet for molekylær diagnostik i Igennem hele forløbet med at integrere Oncotech, som siden er omdøbt til Exiqon Diagnostics, har vi søgt at implementere skalérbare processer og forretningsgange, der vil understøtte vores fortsat aggressive vækstambitioner. Disse løsninger omfatter avanceret projektstyring, Business Intelligence og andre finansielle og operative rapporteringsrutiner, som vi har adgang til via et intranet, der udgør platformen for videndeling i vores nye organisation. Som en vigtig del af vores strategi samarbejder vi med førende institutioner inden for kræftbehandling og kræftforskning. I 2008 indgik vi en række samarbejdsaftaler, herunder med M.D. Anderson Cancer Institute og Rigshospitalet. Exiqon modtog flere forsk- Exiqon Diagnostics Exiqon Diagnostics er en førende leverandør af cellebaserede diagnostiske tests for ekstrem lægemiddelresistens, Oncotech EDR - testen. Disse tests er tilgængelige for alle større kræftformer og giver lægerne mulighed for at afgøre, hvorvidt en patient er resistent over for en eller flere godkendte kemobehandlinger af bestemte kræftsygdomme. I 2008 annoncerede vi lanceringen af vores første nye prognostiske test baseret på mirna-molekyler. Vi er i gang med at udvikle en hel række af disse nye mirna-tests for hyppigt forekommende kræftformer: lunge-, tyk- og endetarms-, æggestok- og livmoderkræft. Exiqon Pharma Services Exiqon Pharma Services er ansvarlig for vores samarbejder med de medicinal virksomheder, der er på forkant med trenden mod skræddersyet medicin. Gennem samarbejdsaftaler giver vi medicinalvirksomhederne adgang til hurtigt og præcist at opdage nye mirnabiomarkører, som kan hjælpe med at forudsige patienternes respons på nye lægemidler under udvikling. Disse samarbejdsaftaler kan potentielt føre til udviklingen af companion produkter, dvs. diagnostiske produkter baseret på Exiqons teknologier. Exiqon Life Sciences Exiqon Life Sciences udvikler, markedsfører og sælger forskningsprodukter til analyse af mirna-molekyler, som kan afsløre en specifik genetisk profil. Vores produkter anvendes af universitetsforskere og af biotek- og medicinalvirksomheder rundt om i verden til at gøre banebrydende opdagelser om sammenhængen mellem genaktivitet genprofilering og udviklingen af kræft og andre sygdomme som f.eks. neurologiske sygdomme og stofskiftesygdomme. Exiqon Life Sciences har allerede opnået en førende position på dette marked.

7 7 ningsbevillinger i 2008 inden for områder som f.eks. kræft af ukendt oprindelse, companion diagnostics (dvs. udvikling af diagnostiske tests, der sælges sammen med et lægemiddel), behandlingsvalg til tyktarmskræft, kræftstamceller og identifikation af nye mirna-biomarkører relateret til biologien i forskellige kræftformer. Vores Life Science-forretning oplevede fortsat imponerende vækst i 2008, og jeg er overbevist om, at vi med vores nyligt lancerede produkter vil se fortsat høj vækst i Disse produkter omfatter en ny serie af qpcr-produkter til mirna-kvantificering, et topmoderne array til identifikation af mirna-biomarkører og nye produkter til funktionsanalyse af mirna-molekyler. Ligesom i de foregående år underskrev vi også i 2008 en større licensaftale, idet vi indgik en ny aftale med Roche Diagnostics om vores produktserie Universal ProbeLibrary. De nye produkter, som Roche vil udvikle på grundlag af denne aftale, vil få stor betydning for kunderne, Roche og Exiqon selv. Alt dette har vi opnået takket være vores engagerede og kompetente medarbejdere, som hele tiden har fokus på og efterlever vores strategi. Det er lykkedes os at tiltrække og fastholde en erfaren, international og tværfaglig stab af medarbejdere, som effektivt har vist, at de er i stand til at udvikle og lancere produkter gennem vores egen salgsstyrke i USA og Europa og gennem vores distributører i Asien. Nye udfordringer og muligheder venter i Konkurrencesituationen ændrer sig, til dels som følge af den igangværende konsolidering i vores forretningsområder. Takket være vores stærke patenter og dygtige medarbejdere står vi imidlertid stærkt rustet til at håndtere disse udfordringer. Vores virksomhed er ikke specielt følsom over for den seneste udvikling i finansverdenen, og vi har de nødvendige finansielle ressourcer til at gøre Exiqon til en lønsom virksomhed. Vores mål er fortsat at blive et overskudsgivende selskab i 2011 med vores nuværende kapital. Med venlig hilsen Lars Kongsbak Administrerende direktør Exiqon årsrapport 2008 del I: ledelsesberetning Til vores aktionærer

8 Exiqon Diagnostics 8 Exiqon årsrapport 2008 del I: ledelsesberetning Exiqon Diagnostics Stort udækket markedsbehov Exiqon Diagnostics adresserer et stort udækket behov for bedre behandling af kræft. Kræftbehandlende læger står over for den udfordring at skulle finde den bedst mulige behandling til hver enkelt patient. For at finde den bedste behandling til en given patient skal lægerne i dag ofte prøve sig frem, og nogle gange løber de tør for muligheder uden at finde en effektiv behandling. Det anslås, at kun ca % af kræftpatienterne i dag har gavn af den kemoterapi, de får. 1) Alene i USA er over 150 forskellige lægemidler godkendt til behandling af kræft, og det anslås, at der bruges 8,4 mia. dollars hvert år i USA på kemoterapi til behandling af kræft, som patienterne ikke har gavn af. Målet er bedre behandlingsvalg Det er vores mål at levere diagnostiske og prognostiske tests, som kan hjælpe lægerne til at foretage de bedst mulige behandlingsvalg med eksisterende og fremtidige lægemidler og derigennem forbedre behandlingen af kræftpatienter. Målsætningen er ultimativt at sætte lægerne i stand til at forudsige, hvorvidt en patient vil reagere på et bestemt lægemiddel, og hvordan en sygdom vil udvikle sig. Ved at forudsige en patients reaktion på en given behandling og patientens sygdomsstadie kan behandlingernes succesrate øges, og bivirkningerne formindskes. hjælpe lægerne med at skræddersy behandlingen til patienters særlige biologiske profil. Muligheden for på forhånd at kunne udpege de patienter, som vil have gavn af en behandling, og dem, som kun vil opleve bivirkninger og ikke opnå nogen behandlingseffekt, vil nedbringe omkostningerne og forbedre kvaliteten af sygeplejen. De potentielle fordele for patienter og samfundet som helhed er således betydelige. Fokuseret strategi Strategien for vores diagnostiske forretning er i begyndelsen at fokusere på hyppigt forekommende kræftformer som f.eks. lunge-, tyk- og endetarms-, æggestokog livmoderkræft. For disse kræftformer planlægger vi at tilvejebringe et stort udbud af diagnostiske tests, som kan hjælpe lægerne i deres behandlingsvalg. Exiqon Diagnostics er unik på den måde, at vi tilbyder såvel cellebaserede som patenterede og ikke-patenterede molekylærbaserede tests gennem vores CLIA- Fokus på fire hyppigt forekommende kræftformer: Andel af samlet antal kræfttilfælde i USA Denne form for skræddersyet behandling kan realiseres takket være kortlægningen af den menneskelige arvemasse i 2003 og de seneste fremskridt inden for molekylærbiologien, som har banet vejen for opdagelsen af biomarkører som f.eks. mirna. Biomarkører kan bruges til at udvikle nye typer af tests, der kan Lunge 13% Bryst 11% Tyk- og endetarm 9% Underliv 8% Øvrige 59% Kræft er ikke blot én sygdom, men mange sygdomme. Der findes mere end 100 forskellige kræftformer, men de stammer alle sammen fra cellerne, som er kroppens livsnødvendige byggesten. For at forstå, hvad kræft er for en sygdom, er det således godt at vide, hvad der sker, når normale celler udvikler sig til kræftceller. Her har mirna-molekyler vist sig at have afgørende indflydelse som følge af den regulerende rolle, som disse molekyler spiller i celledeling og celledifferentiering. 1) Spear BB; Heath-Chiozzi M; Huff J., Clinical application of pharmacogenetics, Trends Mol Med. 7(5):201-4, 2001 May.

9 Biomarkører er biologiske molekyler, som kan indikere en given sygdom eller sygdomstilstand. Biomarkører kan desuden bruges til at forudsige, hvordan en sygdom vil udvikle sig, og hvordan en patient vil reagere på behandlingen. CLIA er en henvisning til amerikansk lovgivning, Clinical Laboratory Improvement Act, som fastlægger kvalitative krav til laboratoriearbejde. CLIA er grundlæggende et kvalitetskontrolsystem. CLIA indeholder krav til personalekvalifikationer, kvalitetskontrolstandarder, dokumentation og validering. Kravene afhænger af kompleksiteten af de tests og test-procedurer, der anvendes. certificerede laboratorium. Vores produktudbud giver værdifulde prognostiske og prædiktive oplysninger om den enkelte patients kræftsygdom. Kombinationen af produkter gør det muligt at adressere den enkelte patients specifikke medicinske tilstand og få svar på spørgsmål til behandlingsvalg, som ellers ikke ville kunne besvares. Unikke patenterede produkter Efter opkøbet af Oncotech, Inc. den 29. februar 2008 besidder vi nu de produktudviklingskompetencer, der skal til for at markedsføre en enestående portefølje af nye patenterede diagnostiske tests baseret på mirna, der vil kunne hjælpe lægerne til at foretage bedre behandlingsvalg. Exiqons immaterielle rettigheder understøtter vores arbejde inden for mirna-baseret diagnostik. Exiqon har opnået en fireparts co-eksklusiv licens fra Max Planck Institute og Rockefeller University til diagnostisk brug af et stort antal mirna-molekyler. Disse institutioner var nogle af de første til at profilere mirna-ekspression og tage patent på mirna-molekyler. Exiqon har også indleveret egne patentansøgninger for adskillige mirna-molekyler, som vil være forbeholdt Exiqon Diagnostics, hvis de ender med at blive beskyttet af udstedte patenter. Vores patentmæssige stilling inden for mirna komplementeres af vores LNA -teknologi, som er særligt velegnet til kvantitativ måling af mirna-molekyler. I første omgang planlægger vi at lancere vores nye mirna-tests via vores CLIA-laboratorium i USA. Så snart vores nye mirna-tests er blevet valideret gennem kliniske undersøgelser, vil vi gøre dem tilgængelige for andre laboratorier og patologer som fuldt godkendte in vitro diagnostiske kits. Konkurrencedygtige produktudviklingskompetencer Vores planlagte nye mirna-tests kan hurtigt udvikles og valideres på grundlag af Exiqon Diagnostics omfattende tumor- og vævsbiblioteker med i alt prøver og gennem vores samarbejdsaftaler, som sikrer levering af de prøver og kliniske resultater, der er nødvendige til valideringen af vores produkter. Den 30. april 2008 indgik vi et samarbejde med Rigshospitalet om udvikling og klinisk validering af vores mirna-test til identifikation af kræft af ukendt oprindelse. Den 27. maj 2008 begyndte vi et forskningssamarbejde med M.D. Anderson Cancer Center om udvikling af mirna-baserede biomarkører for brystkræft. I tidligere år har vi indgået aftaler med andre vigtige institutioner som f.eks. National Cancer Institute og førende universitetshospitaler i Danmark. Valideringen af vores nye mirna-tests skal ske på to niveauer: For det første skal det bekræftes, at den sammenhæng, der indledningsvist er observeret mellem en sygdomstilstand og en biomarkør (mirna-profil), er signifikant. For det andet skal det bekræftes, at brugen af vores nye mirna-tests faktisk kan føre til et forbedret behandlingsresultat for patienterne. Denne definitive validering af vores nye tests vil kræve, at der gennemføres kliniske studier. Exiqon Diagnostics planlægger at foretage de kliniske studier, der er påkrævet for at validere vores nye mirna-tests. Vi vil muligvis vælge at foretage en del af disse studier i samarbejde med andre. Den 15. maj 2008 blev Exiqon tildelt 14 mio. kr. af Højteknologifonden til klinisk validering af vores nye mirna-test til identifikation af kræft af ukendt oprindelse sammen med Rigshospitalet og Københavns Universitet. 9 Exiqon årsrapport 2008 del I: ledelsesberetning Exiqon Diagnostics

10 10 Exiqon årsrapport 2008 del I: ledelsesberetning Exiqon Diagnostics Første mirna-test Den 15. december 2008 annoncerede vi vores første molekylærdiagnostiske test baseret på mirna. Den mirna-baserede prognostiske test kan hjælpe med at identificere patienter med stadie II tyktarmskræft, som har forøget risiko for sygdomstilbagefald, og derfor vil kunne have gavn af opfølgende behandling med kemoterapi. Opfølgende kemobehandling kan gives efter et kirurgisk indgreb for at forbedre behandlingsudfaldet. Den seneste anbefaling fra ASCO (American Society of Clinical Oncology) vedrørende opfølgende behandling af stadie II tyktarms- og endetarmskræft konkluderer, at der p.t. ikke er bevis for, at konsekvent opfølgende behandling af denne patientgruppe som helhed har en gavnlig effekt. Som udgangspunkt behandles stadie II-patienter derfor ikke med opfølgende kemoterapi, selvom op til 25% af dem vil opleve et tilbagefald af sygdommen. Vores nye mirna-test identificerer de patienter, som har en forøget risiko for tilbagefald, og hjælper dermed lægerne til at afgøre, hvorvidt en patient bør tilbydes opfølgende behandling. Hvert år rammes omkring mennesker i USA af tyktarmskræft (globalt er tallet 1,2 millioner). Heraf diagnosticeres 25% som stadie II-patienter. Vi lancerer vores test i begyndelsen af Testen markedsføres til læger, der foretager tyktarmskirurgi, medicinske onkologer og patologer i hele USA og internationalt gennem Exiqon Diagnostics CLIAlaboratorium. Konkurrencesituationen inden for molekylær kræftdiagnostik er ganske kompleks og omfatter en række selskaber, hvis aktiviteter baseres på forskellige teknologier rettet mod forskellige sygdomme. Der er to selskaber, der arbejder med metoder, der kan sammenlignes med Exiqon Diagnostics nye mirna-tests: Det første er Rosetta Genomics, Inc., som er noteret på NASDAQ-børsen, og som arbejder med mirna-forskning. Selskabet offentliggjorde lanceringen af sin første mirna-baserede diagnostiske test i 2008, herunder en test, der skelner mellem to undergrupper af ikke-småcellet lungekræft. Den anden virksomhed er Asuragen, Inc., som er et privatejet selskab med stærk fokus på RNA, herunder mirna, og som offentliggjorde sin første mirna-diagnostiske test til at skelne mellem kronisk pancreatitis og pancreaskræft i Et andet selskab, som arbejder med lignende metoder, herunder mrna-baseret diagnostik, er Genomic Health, Inc., som lancerede sit første molekylærdiagnostiske produkt, Oncotype DX, i 2004, og som siden har oplevet høj omsætningsvækst.

11 Stort markedspotentiale inden for de kræftformer, Exiqon Diagnostics fokuserer på 11 Produkt Analyse- Sygdoms- Forskning Udvikling Markedsført Patientmål- Patienter materiale stadie grupper i USA 1 globalt 2 TYKTARM ,2 million EDR Cellebaseret III & IV Tilbagefald FFPE/miRNA II Lægemiddel- FFPE/miRNA II, III & IV resistens ENDETARM ,2 million EDR Cellebaseret III & IV Tilbagefald FFPE/miRNA II Lunge ,5 million EDR Cellebaseret II, III & IV Tilbagefald FFPE/miRNA I Lægemiddel- FFPE/miRNA II, III & IV resistens æggestok ,2 million EDR Cellebaseret III & IV livmoder ,5 million EDR Cellebaseret III & IV Tilbagefald FFPE/miRNA I & II Exiqon årsrapport 2008 del I: ledelsesberetning Exiqon Diagnostics CUP Ukendt FFPE/miRNA oprindelse 0,6 million Figuren viser nuværende og planlagte patenterede produkter fra Exiqon Diagnostics. Oncotech EDR, Extreme Drug Resistance (ekstrem lægemiddelresistens); FFPE, Formalin Fixed Paraffin Embedded (formalinfikserede, paraffinindstøbte); CUP, Cancer of Unknown Primary site (kræft af ukendt oprindelse). 1) American Cancer Society, Cancer Facts & Figures 2008, 2) American Cancer Society, Global Cancer Facts & Figures, Stadieinddelingen er baseret på tal offentliggjort af National Cancer Database. Stærk pipeline af nye mirna-tests I løbet af de kommende år planlægger Exiqon at lancere flere patenterede mirna-tests hvert år for at imødekomme det udækkede behov for bedre behandlingsvalg inden for lunge-, tyk- og endetarms-, æggestok- og livmoderkræft. Tabellen ovenfor giver et overblik over planlagte produkter fra Exiqon Diagnostics, herunder porteføljen af nye mirna-tests. Disse nye mirna-tests vil, sammen med Oncotech EDR -testen, kunne hjælpe lægerne til at træffe behandlingsvalg for mere end tilfælde af lungekræft, tilfælde af tyk- og endetarmskræft og tilfælde af æggestok-/livmoderkræft om året alene i USA. Da teknologien er ny, forventer vi, at det vil tage mindst ét år at opnå aftaler om, hvilken pris forsikringsselskaberne i USA skal betale for nye tests. Priserne for vores mirna-tests er således endnu ikke fastlagt. Tidligere har tilsvarende produkter imidlertid opnået betaling på flere tusinde dollars, og vi arbejder på at sikre tilfredsstillende betalingsordninger på det amerikanske marked.

12 12 Exiqon årsrapport 2008 del I: ledelsesberetning Exiqon Diagnostics Omsætning fra diagnostiske produkter som andel af samlet omsætning 2008 Omsætning diagnostiske produkter 31% Omsætning andre produkter 69% Stort udbud af ikke-patenterede produkter Exiqon Diagnostics CLIA-laboratorium leverer allerede diagnostiske og prognostiske tests til brug for lægers behandlingsvalg. Lægemiddelresistens er den primære årsag til, at kemoterapi ofte ikke har nogen effekt. Oncotech EDR -testen kan bruges til at afdække, hvorvidt en patient er resistent over for en given kemobehandling, således at unødige bivirkninger og resursespild kan undgås. Efterhånden som kræftbehandlingerne har udviklet sig til at være kombinationsbehandlinger, og antallet af kræftlægemidler er steget, er lægerne i stigende grad afhængige af yderligere oplysninger, som EDR testen kan give, når de skal prioritere mellem de forskellige behandlinger. Oncotech EDR -testen er i dag vores hovedprodukt og udgjorde i 2008 langt størstedelen af Exiqons diagnostiske omsætning. Omsætning fra Oncotech EDR -salg som andel af omsætning fra diagnostiske produkter 2008 Omsætning Oncotech EDR -produkter 68% Omsætning molekylærdiagnostiske produkter 32% I 2008 blev anvendeligheden af Oncotech EDR -testen dokumenteret i et 10-års studie under den europæiske forskningsinstitution EORTC. Forfatterne konkluderede, at resistens over for carboplatin var indikativ for et ringe behandlingsresultat for patienter med fremskreden kræft i æggestokkene. I dag behandles alle patienter med æggestokkræft i USA med platin som standard førstebehandling. En test, der som Oncotech EDR -testen kan påvise, om patienter er resistente over for carboplatin, vil gøre det muligt for de kræftbehandlende læger at vælge et alternativ til standardbehandlingen. 1) Exiqon Diagnostics salgsteam har mange års erfaring med at sælge Oncotech EDR -testen til mere end kræftbehandlende læger og ca hospitaler. Til dato har flere end patienter i USA anvendt Oncotech EDR -testen. Vi planlægger at udnytte disse forbindelser til at lancere vores nye mirna-tests. Konkurrencesituationen inden for cellebaseret kræftdiagnostik domineres af ikke-patenterede tests, som udbydes af en række forskellige producenter. Selvom der er andre, der deler Exiqon Diagnostics vision om individualiseret kræftbehandling, er der ingen selskaber, som i ét selskab har integreret alle de immaterielle rettigheder og patenterede processer, som er unikke for Exiqon Diagnostics. Der findes imidlertid en række konkurrerende privatejede selskaber på markedet for vores Oncotech EDR -test. Det gælder bl.a. Precision Therapeutics, Inc., som har lanceret en test som konkurrent til Oncotech EDR -testen, og Genoptix, Inc., som tilbyder en analyse, der undersøger patientens reaktion på kemoterapeutiske stoffer til behandling af kronisk lymfatisk leukæmi. Af andre konkurrenter kan nævnes Clarient, Inc., som leverer ydelser inden for molekylære onkologitests, herunder for HER2, ER- samt PR-markører for brystkræft, samt Weisenthal Cancer Group og Rational Therapeutic Laboratories, som begge er mindre virksomheder, der leverer specialydelser til markedet for kræftbehandlingsvalg. 1) Resultaterne fra EORTC-GCG/NCIC-CTG neoadjuverende undersøgelse blev publiceret af L. Verleye et. al. på konferencen International Gynecologic Cancer Society (IGCS) Biannial Meeting i Bangkok, Thailand, oktober Exiqon offentliggjorde resultaterne den 27. oktober 2008.

13 13 Exiqon årsrapport 2008 del I: ledelsesberetning Exiqon Diagnostics Siden jeg startede min praksis, har Oncotech EDR -testen været et vigtigt værktøj, når vi skal vælge en medicinsk behandling. Selv i tilfælde, hvor vi ikke har mange lægemidler at vælge imellem, er testen prognostisk og hjælper vores læger til at forudsige det mest sandsynlige behandlingsudfald, således at vi kan lave en plan B eller plan C; vi ved nemlig, at patienten sandsynligvis er resistent over for et bestemt lægemiddel. Man kunne også bare foretage et tilfældigt valg, men når der er flere lægemidler at vælge imellem med nogenlunde ens responsrater, foretrækker jeg at bruge testen som beslutningsstøtte, når der skal lægges en alternativ behandlingsplan. Robert Holloway, MD, FACOG, FACS.

14 Exiqon Pharma Services 14 Exiqon årsrapport 2008 del I: ledelsesberetning Exiqon Pharma Services Betydeligt markedspotentiale De fremskridt, der på det seneste er gjort inden for molekylærbiologi og kortlægningen af den menneskelige arvemasse, har banet vej for en ny type diagnostik. Tendensen mod skræddersyet medicin vil også resultere i nye lægemidler. Den primære egenskab ved skræddersyet medicin er evnen til at opdele patienter i forhold til, hvor disponeret de er over for en bestemt sygdom, eller hvordan de vil reagere på en given behandling. Denne evne kan også anvendes til en effektiv planlægning af kliniske undersøgelser, så omfanget, varigheden og omkostningerne reduceres. Resultatet heraf kan i så fald blive, at et nyt lægemiddel kun vil blive ordineret, hvis der forinden er foretaget en diagnostisk test, som viser, at patienten faktisk vil få gavn af behandlingen med det pågældende lægemiddel. Sådanne diagnostiske tests kalder man også kombinationsprodukter (companion products). I nogle tilfælde kan et kombinationsprodukt baseret på en biomarkør redde lægemidler, som gavner bestemte patientgrupper, der ikke kunne identificeres uden brugen af biomarkører. Det bedst kendte eksempel, som allerede findes på markedet, er HER2-tests til lægemidlet Herceptin (trastuzumab), hvor testen identificerer de brystkræftpatienter, hvis tumorer overudtrykker HER2-genet. De virksomheder, der udvikler lægemidler, kan opnå store potentielle besparelser ved brug af biomarkører, idet de kan nedbringe omkostningerne og udviklingstiden ved kliniske undersøgelser, samtidig med at de øger sandsynligheden for en behandlingseffekt. Me- dicinalvirksomhederne forestår typisk selv udviklingen af lægemidler. Nogle gange sker det i samarbejde med en tredjepart, men noget egentligt marked for sådanne samarbejdsaftaler findes ikke. Målet er kombinationsprodukter Exiqon Pharma Services indgår i strategiske samarbejder med medicinal- og biotekvirksomheder med det formål at bistå med udviklingen af skræddersyet medicin baseret på biomarkører. Vores mål er, at disse samarbejder skal føre til udviklingen af kombinationsprodukter, dvs. diagnostiske produkter baseret på vores teknologier som vil blive solgt i kombination med nye lægemidler eller i kombination med eksisterende medicin rettet mod bestemte patientgrupper. Strategisk fokus på kernekompetencer Exiqon Pharma Services strategi er at tilbyde vores egne kompetencer, viden om klassificering af patienter baseret på biomarkører og patenterede teknologier til at bistå medicinalvirksomheder i udviklingen af den næste generation af lægemidler. Gennem vores serviceforretning etablerer vi kundeforhold, der f.eks. kan begynde med, at Exiqon Pharma Services yder en service, der kan udvikle sig til et mere strategisk samarbejde, hvor vi hjælper kunden inden for områder som f.eks. klassificering af patienter i kliniske undersøgelser. Vi udvikler ikke selv lægemidler, men fungerer udelukkende som rådgiver og leverandør af ydelser til andre virksomheder i deres udvikling af lægemidler. Konkurrencesituationen for mirna-analyser er stadig i sin vorden. Der er ingen andre selskaber, der kan matche de integrerede ydelser, som Exiqon Pharma Services leverer. Der findes imidlertid en række privatejede selskaber, som konkurrerer inden for services i form af mirna-analyser. Det gælder bl.a. Asuragen, Inc., som tilbyder klargøring af RNA/DNAprøver og ydelser inden for analyser af prøver baseret på DNA-teknologier, LC Sciences, Inc., som leverer ydelser til mirna-analyse med brug af patenterede teknologier og probe design, samt DNAVision SA, som tilbyder mirna-ekspressionsprofilering baseret på forskellige teknologier.

15 Unikt service-tilbud Exiqon Pharma Services tilbud til medicinalvirksomheder, der vil udvikle kombinationsprodukter, er enestående, fordi vi kan kombinere den high-throughput biomarkør-screening, som findes i vores mirnaserviceforretning med vores patenterede mirnamolekyler og LNA -teknologi. Hertil kommer vores omfattende tumor- og vævsbiblioteker, der består af i alt prøver, samt Oncotech EDR -testen. Tilsammen betyder det, at Exiqon Pharma Services er unikt positioneret til at hjælpe medicinalvirksomheder med at udvikle nye målrettede behandlinger. Exiqon Pharma Services tilbyder også sine kunder en mere almindelig service mod betaling. Denne service omfatter kvalitetskontrol af RNA-prøver til analyse, mirna-analyse og dataanalyse med vores patenterede mircury LNA microrna Array system eller mir- CURY LNA microrna qpcr system. Exiqon har gjort store fremskridt inden for detektion af forskellige blodbaserede mirna-profiler på kræftområdet. Vi er i øjeblikket ved at finde en samarbejdspartner inden for dette nye og spændende område. Som følge af det store potentiale og et stort behov for måling af mirna i blod tilbyder Exiqon Pharma Services nu også analyser af mirna i blod. Markedet for disse serviceydelser udgør et alternativ til vores salg af forskningsprodukter igennem Exiqon Life Sciences. Markedet er stadigvæk umodent, da mirna-molekyler først blev opdaget for relativt nyligt. Vores serviceaktiviteter gør os i stand til at udbrede vores forskningsprodukter til en større del af markedet og er med til at sikre, at vi kommer i kontakt med kunder, som måske ellers ikke ville bruge vores produkter. ISO9001- og CLIA-certificerede laboratorier Ved at sende prøverne til os undgår vores kunder at investere i den komplekse infrastruktur og ekspertise, der kræves for at udføre mirna-analyser. Vi leverer kvalitetskontrollerede og værdiberigede data til kunden, som er genereret i vores ISO 9001-certificerede laboratorium i Vedbæk og CLIA-laboratorium i USA. 15 Exiqon årsrapport 2008 del I: ledelsesberetning Exiqon Pharma Services Vi brugte Oncotech til at udføre et af Leicas kliniske studier, som er det vigtigste element i vores produktudviklingsprogram. Selskabet leverede indgående ekspertise, en høj grad af professionalisme og rettidige svar på vores forskellige forespørgsler. Oncotech viste sig at være en vigtig samarbejdspartner for Leica, og vi vil fremover anse selskabet for at være en af vores primære samarbejdspartnere i Leicas kliniske udviklingsarbejde. - Ian Milton, Ph.D., Chief Scientific Officer, Leica Microsystems.

16 Exiqon Life Sciences 16 Exiqon årsrapport 2008 del I: ledelsesberetning Exiqon Life Sciences Hastigt voksende marked Produkterne i Exiqon Life Sciences er rettet mod markedet for nukleinsyreanalyse (DNA og RNA). Markedet omfatter produkter til analyse af genaktivitet i forskningsøjemed, men også til klinisk molekylær diagnostik. Der er opstået et voksende behov for nukleinsyreanalyse, siden kortlægningen af den menneskelige arvemasse i Den alsidige funktion og rolle, som mirna spiller i udviklingen af sygdomme, har skabt interesse blandt forskere og ført til en stigning i antallet af videnskabelige publikationer om mirna og en stor stigning i efterspørgslen efter forskningsprodukter til mirna-analyse. Vi anslår, at markedet for mirnaforskningsprodukter udgjorde mio. kr. i 2008 og vil vokse med 40%-50% i Markedet er stadig umodent, men de etablerede aktører på markedet for nukleinsyreanalyse bliver stadig mere synlige. Målet er at blive markedsførende Vi ønsker at være førende på markedet for mirnaforskningsprodukter gennem et konkurrencedygtigt produktudbud og en komplet portefølje af produkter, der dækker alle grundlæggende arbejdsprocesser i laboratoriet. Vores kunder er typisk molekylærbiologer i de farmaceutiske, diagnostiske og agrotekniske virksomheder samt akademiske institutioner, som arbejder med biologisk grundforskning og forskning i sygdomme som f.eks. kræft, stofskiftesygdomme, neurologiske sygdomme og stamcelleforskning. Kundens valg mellem forskellige forskningsprodukter til mirna-analyse bestemmes i vid udstrækning af, hvilken datakvalitet produkterne kan give. Kvaliteten af data og styrken af en given analyse afhænger ofte af den analyseteknologi, der anvendes. Vores konkurrenters produkter kan være udviklet på baggrund af bestemte teknologier, men vil ofte være baseret på DNA. LNA -teknologien giver Exiqon Life Sciences en konkurrencemæssig fordel, da vi kan udvikle og fremstille produkter, der giver forskerne mulighed for at foretage en hurtigere og mere præcis analyse af mirnamolekylerne. I nogle tilfælde kan aktiviteten i et givent mirna kun måles ved hjælp af LNA -teknologien. Dette er tilfældet med in situ-baserede analyser. mirna-molekyler (microrna) blev for nylig opdaget i mennesker og har vist sig at være specielt velegnet som biomarkører for en række sygdomme som f.eks. kræft. Førhen blev biomarkører først og fremmest brugt som fysiologiske indikatorer for f.eks. blodtryk eller hjertefrekvens. I de senere år er biomarkører blevet synonyme med molekylære biomarkører som f.eks. mirna-molekylers aktivitet i cellerne. Biomarkører kan bruges til at identificere en bestemt sygdom eller til at forudsige, hvordan en sygdom vil udvikle sig, og hvordan en patient vil reagere på behandlingen. Konkurrencesituationen for mirna-forskningsprodukter er domineret af en række store og veletablerede konkurrenter med et stort produktudbud til genomisk analyse. For disse konkurrenter udgør mirna-markedet kun en brøkdel af omsætningen, men markedet kan trods alt være interessant takket være dets kraftige vækst og potentiale. Disse selskaber omfatter Life Technologies Corporation (dannet ved fusionen af Invitrogen Corporation og Applied Biosystems, Inc. i 2008), Agilent, Roche Applied Science (en division under F. Hoffmann La Roche), Illumina, Inc., Qiagen GmbH samt en række mindre virksomheder.

17 17 Exiqon årsrapport 2008 del I: ledelsesberetning Exiqon Life Sciences Jeg har nu arbejdet med Exiqons forskningsprodukter i næsten to år, og jeg er yderst tilfreds med den høje kvalitet af deres produkter og support. Nok så vigtigt mener jeg, at Exiqon har en af de mest lovende teknologier til skræddersyet medicin i form af LNA -teknologien. Det er spændende at arbejde med translationel forskning lige nu, da der opfindes nye biologiske behandlingsstrategier med imponerende fart. Samtidig står det klart, at det bliver en stor udfordring at identificere de patienter, der får gavn af disse nye behandlingsstrategier. LNA kunne godt blive en af de dominerende teknologier, der kan løse denne opgave. - Christoffer Hother, Ph.D.-studerende på Rigshospitalet.

18 18 Exiqon årsrapport 2008 del I: ledelsesberetning Exiqon Life Sciences One-stop supplier -strategi Exiqon Life Sciences følger en one-stop supplier - strategi. Vi har allerede udviklet en lang række forskningsprodukter til mirna-analyse baseret på LNA -teknologien. Det er vores mål at dække alle de grundlæggende arbejdsprocesser i laboratoriet for vores kunder. Vi markedsfører vores forskningsprodukter direkte fra hovedkontoret i Danmark og gennem vores egen salgsorganisation i USA og dele af Europa. Vi har også indgået en række distributionsaftaler i Europa og Asien. Størstedelen af personalet i salg og marketing er erfarne forskere med en naturvidenskabelig akademisk baggrund inden for molekylærbiologi eller tilsvarende områder samt erfaring med salg. Vores distributører er nøje udvalgt med baggrund i deres kompetencer, viden og netværk inden for produkter til forskningsbrug. Unikt patenteret produktudbud Behovene hos vores Life Science-kunder kan opdeles i efterspørgsel efter produkter til brug for ekstraktion af biologiske prøver til forskningsbrug og efterspørgsel efter produkter til analyse af disse biologiske prøver (væv, blod, spyt m.v.). Behovet for ekstraktion af prøver dækkes af produkter til RNA-oprensning. Exiqon Life Sciences lancerede sit første prøve-ekstraktionsprodukt i januar Behovet for analyser er mere komplekst og kan dækkes af et stort antal forskellige metoder. Vi tilbyder i dag produkter til detektion af mirna-molekyler direkte i vævsprøver, herunder microarray-analyse (multi-parallel analyse af mange forskellige mirna-molekyler på én gang), qpcr-produkter til kvantitativ analyse og og højspecifikke analyser til in situ-hybridisering. Vi tilbyder også produkter, som giver oplysninger om størrelsen af mirna-molekylerne (konventionel analyse med brug af Northern blotting-teknologien). Endelig tilbyder vi produkter til funktionsanalyse, som omfatter en analyse af mirna-molekylers biologiske funktion. I september lancerede Exiqon en ny portefølje af realtime qpcr-produkter til mirna-analyse baseret på LNA -teknologien I 2009 planlægger Exiqon Life Sciences at lancere et produkt, der kan øge mirna-aktiviteten til funktionsanalyse. Dermed opfylder vi vores strategiske målsætning om at være en one-stop -leverandør til forskere, som ønsker at udføre mirna-analyser. Vi tilbyder også at foretage den egentlige biologiske analyse for vores kunder, så de ikke behøver at investere i det udstyr og de kompetencer, der er nødvendige for at udføre sådanne analyser. Dette er en del af vores Pharma Services-forretning og er omfattet af regnskabsrapporteringen for Exiqon Life Sciences. Produkter fra opdagelse til klinisk validering Prøve-ekstraktion Array-profilering qpcrvalidering Validering med In situhybridisering Funktionel analyse knockdown Produktudbud som understøtter mirna-analyse: mircury RNA Isolation Kit, lanceret i januar 2009 mircury LNA microrna Array System, lanceret 2006 mircury LNA microrna qpcr System, lanceret december 2007 og udvidet betydeligt i september 2008 mircury LNA microrna qpcr Detection Probes, lanceret 2005 mircury LNA microrna qpcr Knockdown System, lanceret 2006

19 mrna (messenger RNA) er betegnelsen for de transskriberede RNA-molekyler, som fungerer som skabelon for proteinsyntesen. ISO 9001-certificeret Exiqon Life Sciences har produktionsanlæg i Vedbæk, Danmark, og i Boston, USA. Vi er 9001-certificeret. I produktionen benytter vi en lang række leverandører. Vores kvalitetskontrol er med til at sikre, at vi til stadighed forbedrer vores processer, så vi leverer produkter, der skaber stadig større værdi for vores kunder. Miljø Exiqon udarbejder ikke på nuværende tidspunkt særskilte miljøredegørelser, da vores aktiviteter kun i begrænset omfang belaster miljøet. Vi er bevidste om de mulige miljøpåvirkninger af vores aktiviteter, og vi vurderer derfor løbende, hvorledes forskellige miljøforhold kan forbedres med hensyn til at forebygge, reducere eller afhjælpe skader på miljøet. Vi har de nødvendige tilladelser til vores produktion og de ydelser, vi leverer. Udledningen til luft, jord og vand er meget begrænset. Ved fremstillingen af vores produkter og serviceydelser anvender vi kemikalier af forskellig art. Vi anvender ligeledes små mængder af radioaktive sporstoffer i visse laboratorieforsøg. Opbevaring og bortskaffelse af kemikalier og radioaktivt materiale foretages efter gældende vejledninger og forskrifter, herunder fra Statens Institut for Strålehygiejne. Omsætning fra Life Science-produkter som andel af samlet omsætning 2008 Licensindtægter som andel af samlet omsætning 2008 Omsætning Life Sciences-produkter 69% Omsætning andre produkter 31% Licensindtægter 23% Omsætning andre produkter 77% 19 Exiqon årsrapport 2008 del I: ledelsesberetning Exiqon Life Sciences Synergisk samarbejdsstrategi De potentielle anvendelsesmuligheder for LNA teknologien rækker ud over mirna og Exiqon Life Sciences muligheder. Vækst i salg af forskningsprodukter Forskning i andre RNA-molekyler, herunder mrna, kræver den samme type analyser, som dem, der anvendes i mirna-forskningen, dvs. en kvalitativ måling af genaktivitet og visualisering af celle- og vævsspecifik genaktivitet ved brug af in situ-analyser. Exiqon Life Sciences søger aktivt at udnytte den værdi, der ligger i LNA -teknologien, uden for vores egne fokusområder på mirna gennem samarbejds- og licensaftaler. Vores udlicenseringsstrategi er beskrevet nærmere i afsnittet Immaterielle rettigheder. Licensaftalerne sikrer os stabile indtægter fra tredjemand i form af milepæls- og royaltybetalinger til Exiqon for brugen af vores LNA -teknologi. Disse indtægter betragter vi som Life Science-omsætning mio. kr.

20 Immaterielle rettigheder 20 Exiqon årsrapport 2008 del I: ledelsesberetning Immaterielle rettigheder Exiqons medarbejdere Nøglen til vores succes ligger hos de mennesker, som arbejder hos os. I 2008 udvidede vi vores medarbejderstab til 211 ansatte. Af det samlede antal medarbejdere ved årets udgang arbejdede de 115 i USA og 96 i Europa. Vi bestræber os løbende på at være en foretrukken arbejdsgiver og på at tiltrække, fastholde og udvikle de største talenter inden for alle områder af vores virksomhed og på alle geografiske lokationer. Vi mener, at det er den bedste måde at understøtte vores forretningsmål på. Vores position som en innovativ og markedsførende virksomhed på vores forretningsområder hjælper os til at tiltrække og fastholde de bedste folk. Desuden er vi så heldige, at vores medarbejdere sætter pris på de samfundsmæssige og medicinske perspektiver i det, vi beskæftiger os med. De udfordringer, som vi står over for som et mindre internationalt selskab, takler vi ved at fremme og støtte den faglige udvikling af hver enkelt medarbejder. Vi arbejder i en præstationskultur i hele koncernen og støtter lederskab og uddelegering i alle led af organisationen for at nå vores mål. Medarbejderne opfordres til at søge indflydelse på beslutningsprocessen og forventes at tage ansvar. Som led i dette arbejde har vi implementeret integrerede it-løsninger og rapporteringssystemer, som er med til at sikre gennemsigtighed og decentraliseret pro-aktiv videndeling på tværs af koncernen. Medarbejdere pr. lokation Tustin, USA 94 Boston, USA 21 Europa 96 Medarbejdere pr. forretningsenhed Medarbejdere pr. funktion Life Sciences 46% Diagnostics 48% Pharma Services 6% Forskning og udvikling 46% Salg og markedsføring 21% Administration 17% Produktion 12% Forretningsudvikling & IP 3% Projektstyring og kvalitetskontrol 1% Vi tilpasser løbende vores organisation til de udfordringer, der venter forude. I 2008 oplevede vi en markant højere personale omsætning end i tidligere år som følge af omstruktureringer efter købet af Oncotech, Inc. Medarbejderomsætning 35 Tiltrådt Der er oplagte synergifordele ved at udvikle produkter til forskning og diagnostik, da begge forretningsområder anvender den samme patenterede LNA teknologiplatform. For at sikre, at vi fuldt ud kan udnytte synergifordelene ved vores forretningsmodel, har vi organiseret virksomheden funktionelt på tværs af vores tre forretningsområder Fratrådt 0 Boston, USA Tustin, USA Europa

Ordinær Generalforsamling 2. april, 2008

Ordinær Generalforsamling 2. april, 2008 April 2, 2008 1 April 2, 2008 Ordinær Generalforsamling 2. april, 2008 April 2, 2008 2 April 2, 2008 Dagsorden Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af den reviderede

Læs mere

Exiqon fortsætter med at flytte grænserne inden for mirna feltet gennem vores LNA -teknologi

Exiqon fortsætter med at flytte grænserne inden for mirna feltet gennem vores LNA -teknologi Årsrapport 2007 Exiqon fortsætter med at flytte grænserne inden for mirna feltet gennem vores LNA -teknologi Henrik M. Pfundheller, Ph.D., Underdirektør Salg & Marketing Exiqon kort fortalt Exiqon er en

Læs mere

Indhold. Del I. Ledelsens beretning. 3 På vej. 4 Brev til aktionærerne. 6 5 års hoved- og nøgletal. 7 Højdepunkter i 2010.

Indhold. Del I. Ledelsens beretning. 3 På vej. 4 Brev til aktionærerne. 6 5 års hoved- og nøgletal. 7 Højdepunkter i 2010. Årsrapport 2010 Indhold Del I Ledelsens beretning 3 På vej 4 Brev til aktionærerne 6 5 års hoved- og nøgletal 7 Højdepunkter i 2010 9 Life Sciences 15 Diagnostics 20 Immaterielle rettigheder 24 Risikostyring

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989 Exiqon en fantastisk turn around case Exiqon aktien er en jeg har fulgt igennem længere tid og købt stille og roligt op i inden regnskabet i går. Det er en aktie der har haft nogle usikkerhedsmomenter

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Resultatet af den primære drift (EBIT) steg 59% til -10,8 mio. kr. (-26,6 mio. kr.).

Resultatet af den primære drift (EBIT) steg 59% til -10,8 mio. kr. (-26,6 mio. kr.). Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2010 Til NASDAQ OMX København Vedbæk, 19. maj 2010 Delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2010 (ikke revideret) De rapporterede tal gælder for hele perioden, medmindre

Læs mere

CEO Lars Kongsbak, Oktober 2011. ProInvestor Life Science seminar

CEO Lars Kongsbak, Oktober 2011. ProInvestor Life Science seminar CEO Lars Kongsbak, Oktober 2011 ProInvestor Life Science seminar Agenda Kort oversigt Stigende sundhedsudgifter = nye forretningsmuligheder Markedet for Exiqons teknologi og produkter Investerings casen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling 14. april 2010 1 Dagsorden Valg af dirigent Kort præsentation af bestyrelse og direktion Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år samt forventninger til

Læs mere

Indhold. Del I. Ledelsens beretning. 3 Exiqon kort fortalt. 4 5 års hoved- og nøgletal. 5 Højdepunkter i 2011. 6 CEO-perspektiv 2011

Indhold. Del I. Ledelsens beretning. 3 Exiqon kort fortalt. 4 5 års hoved- og nøgletal. 5 Højdepunkter i 2011. 6 CEO-perspektiv 2011 Årsrapport 2011 Indhold Del I Ledelsens beretning 3 Exiqon kort fortalt 4 5 års hoved- og nøgletal 5 Højdepunkter i 2011 6 CEO-perspektiv 2011 8 Forretningsmodel og strategi 10 Exiqon Life Sciences 14

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Aktie.info www.aktieinfo.net

Aktie.info www.aktieinfo.net Aktie.info www.aktieinfo.net Analyse af Exiqon A/S 07-05-2009 Aktiens kurs på analysetidspunktet: 16 Aktien er noteret i SmallCap indekset Anbefaling: Køb på et til to års sigt. Høj risiko. Opsummering:

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling. Vedbæk, 4. april 2013

Ordinær Generalforsamling. Vedbæk, 4. april 2013 Ordinær Generalforsamling Vedbæk, 4. april 2013 Dagsorden for generalforsamlingen den 4. april 2013 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af den reviderede

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON

NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON De sidste 5 års store teknologiske gennembrud har gjort, at vi i dag nemt og økonomisk

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1 Ordinær generalforsamling 29. april 2010 København 1 Affitechs vision Vi opbygger en international biotekvirksomhed Fokuseret på at udvikle humane terapeutiske antistofprodukter et marked på USD 40 mia.

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Ordinær Generalforsamling. Vedbæk, 19. marts 2015

Ordinær Generalforsamling. Vedbæk, 19. marts 2015 Ordinær Generalforsamling Vedbæk, 19. marts 2015 Dagsorden for generalforsamlingen den 19. marts 2015 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af den reviderede

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for 2006

LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for 2006 Til OMX Den Nordiske Børs. Hørsholm, den 5. marts 2007 LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for Resumé: Bestyrelsen i LifeCycle Pharma har i dag godkendt årsregnskabet for regnskabsåret.

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS.

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS. Til Nasdaq OMX Copenhagen Meddelelse nr. 30/ Regnskabsmeddelelse for de første 6 måneder af Resumé: Sammenlægningen af og Affitech Research AS blev afsluttet efter planen den 5. maj. For de første 6 måneder

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet

Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet Exiqons cloud-løsning hjælper forskere med at analysere og forstå genomics og big data Hvad er genomics? Genomics er

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Har kunden fået Exiqon til at udføre sine forsøg kan forsøgsresultaterne aflæses og fortolkes på en sikker webside, som kun kunden har adgang til.

Har kunden fået Exiqon til at udføre sine forsøg kan forsøgsresultaterne aflæses og fortolkes på en sikker webside, som kun kunden har adgang til. ÅRSRAPPORT 2006 Exiqon på nettet Uanset om man skal lære Exiqon bedre at kende, om man skal genbestille vores produkter, eller om man er i gang med at forberede, gennemføre eller fortolke et videnskabeligt

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Investormøde. 29. maj 2009

Investormøde. 29. maj 2009 Investormøde 29. maj 2009 Safe Harbor erklæring Denne præsentation indeholder udsagn vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder udviklede produkter og potentielle fremtidige produkter

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010 Væsentlig reduktion i driftsunderskud på DKK 73 i de første ni måneder af 2010 sammenlignet med DKK 361 i 2009 Facilitetens dagsværdi reduceret med DKK 130 ; forventet salg rykket til 2011, hvilket påvirker

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2004. Meddelelse nr. 28/2004

Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2004. Meddelelse nr. 28/2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen Meddelelse nr. 28/2004 Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2004 Resumé: Pharmexa realiserede en omsætning på 17.109 t.kr. i de første 9 måneder af 2004 og

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

NNIT Empower Patients

NNIT Empower Patients NNIT Empower Patients Telemedicinsk løsning med OpenTele Malene Hjelm-Svennesen Industry expert, Healthcare NNIT A/S kort fortalt Datterselskab af Novo Nordisk A/S Hovedkontor i Søborg NNIT er en af Danmarks

Læs mere

kampen mod kemoterapiresistens

kampen mod kemoterapiresistens Brystkræft kampen mod kemoterapiresistens Af Ph.d. Sidsel Petersen, Biologisk Institut, Dette kapitel giver en introduktion til brystkræft og til behandling af denne kræftsygdom. Ligesom andre kræftsygdomme

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

o Fald i marginen på produktsalg, herunder services, til 35% (19% nedgang i forhold til

o Fald i marginen på produktsalg, herunder services, til 35% (19% nedgang i forhold til Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2008 Til OMX Den Nordiske Børs København Vedbæk, 12. marts 2008 Exiqon årsregnskabsmeddelelse for 2007 Bestyrelsen for Exiqon A/S har i dag behandlet og godkendt den reviderede

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Summer School III: Regnskabsnøgletal

Summer School III: Regnskabsnøgletal Summer School III: Regnskabsnøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Regnskabsnøgletal Formål: Analyse af regnskabet og selskabets tilstand Fremme helhedsindtrykket

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere