Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser"

Transkript

1 Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Side 1

3 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Side 2

4 2 Indledning Bilaget indeholderen de aktivitetsbeskrivelser, der indgår i de løsningsflows og forretningsprocesser, som er forbundet med indberetning, administration og udbetaling af pension. Bilaget refereres fra bilag 3A.1 (Kravliste) og skal læses i sammenhæng med dette. Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Side 3

5 3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Side 4

6 *Snitfladesystemer*Komunaltsystem *Person *Kanal(TŌBE?) FØP tilkendt dataleverance P: oplysninger tilkendelse *Modtag Genereraf omføp Oplysningsskema førtidspension Brev dig" + (ikke "FØP: papirskema til digital opstart Vi har borger) ikke afhørt fra FOP Opstartsbrev Orienteringsbrev/ FØP FOP Påmindelse oplysninger ansøgning vedr. FØP manglende tilkendelse supplerende *Stop *Kunderådgiver *Udbetaling Danmark*Pensionsystem - Automatisk Tid Periodisk til - P: oplysninger Beriget *Hent Grunddata i P: oplysninger *Indsæt P: for sagvurder oprettelse behov af oprettes?p: Skal sagja *Opret sag og norm. opfølgningsopgave P: besked *Indtast *Sæt *Afsend digital igangsæt forløboplysn. sag inejp: besked *Udfyld hentes Skal der P: *Behandl behandling? manuel Behov suppl. info? Ja man. P: besked *Afsend digital P: besked *Afsend digital LF afgørelse - Pension LF afgørelse - Pension Træf - ATræf - Binitier sagsbehandling Nej Opdater sag afslut saghandling? Næste P: forjaopgave Pensionsystem opstarts-/ orienteringsbrev i opstartsforhold Vurder opgave Tid til *B erigetgrundata -Automatisk P: grunddataoplysninger *Generer *StopNej, intetsend foretag brev Dig. modtaget Tlf. P: journalnotattekst med *Generer hændelser P: aut. *Journaliser beskedhenvendelse eller henvendelse el. fysisk og behandlet. post udsendelse x dage af efter modtaget besvaret. brevetp: modtagelse ansøgning/ oplysninger *TjekafNej påmindet og blevmodtaget? *StopJa *Stop *Stop *StopP:*Afslut Nej, afslut sag Nej påmindes og skal*stop påmindelsep: *Genereraut. *Journaliser besked 1

7 Udformning af forespørgsel om relevante oplysninger om person og persons evt. relationer. for given at starte tidsrum, A:(gælder B: op eller indtruffet. fortsætte med sin Udfyld Opret ansøgning. sag indberetning ) Tid ) til at finde Person ud eller af, hvilke fuldmagtshaver personer der nærmer logget på sig Selvbetjeningsløsningen pensionsalderen i en Variant indhentelse C: (gælder af oplysninger forlf - Pension fra Beriget - Håndter Gruddata løbende ved ansøgning ændring - om person tillæg/ ) modtagelse Pensionsystemet af visse ændringer har vurderet, fra person. at der er behov for Variant A:Ikke B og C:PersonIdentfor relevant. Udføres automatisk af Pensionsystemet. den Person, som sagen vedrører. Variant det Variant indhold, A:På B og der C:På det bestemmes tidspunkt, det tidspunkt, der af regler bestemmes der jf. bestemmes afsnit af Regler reglerne af reglerne nedenfor. jf. afsnit jf. afsnit Regler Regler nedenfor, nedenfor, genererer generer Pensionsystemet Pensionsystemet en forespørgsel en forespørgsel med vedr. en given person med det indhold, der bestemmes af regler jf. afsnit Regler nedenfor. Forespørgsel er afsendt fra Pensionsystemet. En forespørgsel som indeholder data jf. afsnit Regler nedenfor. P: Beslutning vedr. tidspunkt hvilken oplysninger personkreds for indhentelse fra der Beriget nærmer af oplysninger Grunddata sig pensionsalder fra Beriget skal bruges Grunddata i en given ifm. ansøgning/ periode Pensionsystemet skal, når et prædefineret tidspunkt jf. afsnit Regler er nået: sagsbehandling Integrations generere initiere afsendelse forespørgsel af den ovennævnte med indholdet forespørgsel jf. afsnit Regler til Beriget ovenfor Pensionsystemet ID xxxx skal indeholde funktionalitet,der gør det muligt, at en Forretningsadministrator Grunddatajf. kan: System-kontekstdiagram, 2

8 hvilken personkreds der nærmer sig pensionsalder i en given periodevedr lovgivningsbestemt ændre reglerne jf.p: folkepensionsalder, Beslutning vedr. tidspunkt personkreds for indhentelse samt periode af oplysninger for udsøgning fra Beriget af personkredset Leverandøren frekvens skal for generering i samarbejde af forespørgsel med ATP og leverandøren til Beriget Grunddata Beriget Grunddata i afklaringsetapen: Grunddatavedr. tidspunkt og validere afklare anvendelsen og supplere af det snitfladen endelige til datasæt, Beriget som Grunddata skal indgår til forespørgsel til Beriget Grunddata jf. afsnit Regler ovenfor [Beskriv] Kommune udsendelse afleverer opstartsbreve. oplysninger på de personer, der er tilkendt førtidspension i kommunen, så Pensionsystemet kan påbegynde Person er tilkendt førtidspension i en kommune. Ikke relevant. Udføres Kommunalt automatisk systemet af generer Kommunalt og sender system. Oplysninger om tilkendelse af FØP er afsendt. oplysninger vedrørende tilkendelse af førtidspension på en given person. CPR-nummer Navn Tilkendelsesdato Flygtningestatus, Beriget og adresse Ophold og herunder Tilkendelse efter hvilken eller Afgørelsesdato - OBS afklaring og Afgørelse udestår ift. (afslag) Forud- eller Grunddata) bagudlønnet-udestår arbejde i udlandet at afklare med forretningen,om UDK hvor selv oplysningen skal slå op kommer i eindkomst fra (kommunen i stedet for at eller hente fra denne Særlige på Om oplysning behov fx fra værgemål kommunen eller ved fuldmagtshaver FØP tilkendelse Telefonnummer vegne borger af er borgeren, under i forbindelse administration der måtte med ansøge udfyldelse af kommunen og kontaktes af felt (digital 'Borger af eller UDK) med fysisk særlige post, behov' eller telefonnummer så KR kan ringe (hvem der er 3

9 Leverandør af Kommunalt system har ansvar for implementering af denne aktivitetjf. integration ID xxxx Dataleverance klar til modtagelse. Dataleverance modtaget Sæt af dataelementer En leverance af data modtages fra eksternt system Dataleverance modtaget og klar til indlæsningi system Systemet skal understøtte de funktionelle samt non funktionelle krav beskrevet i behovsopgørelsen for systemet

10 Lagring Dataleverance(rne) af data modtaget modtaget fra eksterne fra eksternt systemer system(er) ind i Pensionsystemet som svar på de forespørgsler på en relevant afsendt sag. Oplysninger fra eksternt system(er) i henhold til snitfladebeskrivelserne. i de tidligere gennemførte aktiviteter. Udføres informationsmodellen automatisk af Pensionsystemet. Hvis og gemmes svaret på data forespørgslen et midlertidigt på den vedrører først respektive sted. skal en bruges sag. given til, sag at i Pensionsystemet, vurderer indlæses om da der og er gemmes behov for data oprettelse i de respektive af ny sag, objekter indlæses jf. Oplysninger der er modtaget fra eksterne systemer er sat ind i Pensionsystemet. Nyt modtages Variant sæt A.(gælder data i hver i de enkelte respektive forlf variant. Pension objekter (classer Opret sag og vedr. attributter) jf. modtagelse informationsmodellen. af liste over Listen de personer, nedenfor der beskriver, nærmer sig hvilke data der pensionistalderen): Variant PersonIdent,liste PersonIdent B.(gælder forlf med - Pension 0 til flere - Opret personer Navn Adresse sag vedr. modtagelse af tilkendelse af FØP fra kommune): AfgørelseEksternmed Afslag- Flygtningestatus, UdlandArbejdsophold attributafslagsdatoellerbevilling- herunder bl.a. efter attributsærligbehov Forud- hvilken -(Afklaring attributbevillingsdato denne eller bagudlønnet - udestår at afklare med forretningen,om udestår ift. hvor UDK vi selv henter skal oplysningen slå i eindkomst fra) Værgeforhold Telefonnummer oplysning i fra forbindelse kommunen med ved udfyldelse FØP tilkendelse. af felt 'Borger med særlige behov' i stedet for at hente Variant vedr.modtagelse med C(gælder forudfyldte forlf af - data: Pension oplysninger - Udfyld om en indberetning given persons ogLF livssituation - Pension og relationer - Håndter under løbende forberedelse ændring af ansøgningsgrundlag - person ) 5

11 personsadresse om år) ægtefælle der registreret ikke-gift har samme andre (ugift) adresse på eller persons om som person adresse person, har hvis udover en ægtefælle ikke, ægtefællen, så ægtefællens (gift), hvis og hvis ja, adresse navne ja, ægtefællens og alder (angivelse CPR-numer af og over navn hvis om på den, disse personer, der personer, registreret der samt registreret på angivelse samme på adresse af samme evt. familierelation som adresse personen, som til personen, én som ikke (er personen en i bedsteforælder, famile tidligere med har personen, været forælder, gift gift barn, med med person eller søskende) person under 18 Variant perioder statsborgerskab D.(gælder for, forlf hvor personen - Pension har - Udfyld boet i indberetning Danmark, startdato ) - vedr. slutdato modtagelse for hver periode Forskudsopgørelse Årsopgørelse:(hvis persons evt. partner det under bliver forberedelse afklaret, at af ansøgningsgrundlag skal bruge denne oplysning, med de forudfyldte jf. issueloggens af økonomiske data: emne oplysniger 45.) om person og desuden - Forud/Bagudlønnet Er for du den med person, i enten der virksomhedsordningen har lønindtægt eller kapitalafkastordningen? Variant LF Skattekort E.(gælder - Pension forlf - Håndter Pension indgående Træf automatisk afgørelse og genererede hændelser ) vedr. modtagelse af skattekortsoplysninger: Variant modtagelse Varmetillæg, F.(gælder af forlf attributter oplysninger - Pension vedr. om - afgørelese Træf boligstøtte: afgørelse boligstøttesag ogLF samt - Pension boligstøttebeløb - Håndter løbende ændring - person ) vedr. Variant løn pension (evt. Lønoplysning(alle G antal (gælder timer forlf i forbindelse skattepligtige - Pension med - Vurder årlig indkomster) kontrol økonomisk af om: udskudt effektueringsplan pension) ) vedr. indkomstkontrol inden udbetalingen: Variant - andre sociale pensioner samliv, I (gælder ydelser ÆgteskabPartnerskabstype hvilket medfører forlf at - Pension oplysninger - Håndter hentes løbende fra beriget ændring grunddata - person og ) udstilles vedr. for person på har Selvbetjeningsløsningen: ønsket at indberette ændring af oplysninger Variant Person ÆgteskabPartnerskab J (gælder fra Beriget forlf Grunddata - Pension - Håndter indgående automatisk genererede hændelser )vedr. modtagelse af Adresse PersonUdenCPR, attributdødsdato 6

12 PersonMedCPR, attributcprstatus Variant Værgeforhold forskudsopgørelsen, K (gælder forlf - Pension Forskudsopgørelse, Lejeindtægter som pensionsystemet - Håndter (ogsåfor indgående herunder: løbende Samlever/Ægtefælle) automatisk abonnerer genererede på. hændelser vedr. hændelse ændringer i Renteindtægter Anden Renteudgifter Aktieindkomst, kapitalindkomst (ogsåfor hvor kapitalafkast der Samlever/Ægtefælle) indehold efter udbytteskat virksomhedsskatteloven (ogsåfor Samlever/Ægtefælle) (ogsåfor Samlever/Ægtefælle) kapitalafkast) Andre Virksomhedsresultat (også+for aktieindkomster Underskud Samlever/Ægtefælle) af selvstændig (overskud virksomhed fra sevstændig (ogsåfor virksomhed Samlever/Ægtefælle) fratrukket arbejdsmarkedsbidrag og Pension Tjenestemandspension Udenlandsk DIS-indkomst fra ATP (husk (ogsåfor skal bruttoficeres Samlever/Ægtefælle) Fradrag samlever/ægtefælle) for præmie og bidrag til pensionsordningen, af pensionsystemet) som ikke fratrukket løn (ogsåfor Variant LF årsopgørelser - Pension Årsopgørelse, L (gælder - Håndter forlf årlig - Pension regulering - Håndter ) indgående vedr. hhv. automatisk godkendte genererede ændringer hændelser i årsopgørelse og Kapitalindkomst, ifm. årlig herunder: regulering: eller indhentelse af nye Lejeindtægter Renteindtægter Anden Renteudgifter Aktieindkomst, kapitalindkomst hvor og kapitalafkast der er indeholdt efter udbytteskat virksomhedsloven Udenlandsk indkomst, Andre Lejeindtægter Renteindtægter herunder: aktieindkomster Renteudgifter kapitalafkast) Personlig indkomst, Aktieindkomst Virksomhedsresultat herunder: Pensioner, herunder: Underskud af selvstændig (overskud virksomhed fra sevstændig virksomhed fratrukket arbejdsmarkedsbidrag og - Pension fra ATP 7

13 - Fradrag for præmie og bidrag til pensionsordningen, som ikke fratrukket løn Indestående Obligationer Pantebreve i i pengeinstitutter Andre Aktier værdipapirer (deponerede depot(herunder og børsnoterede) værdipapirer og investeringsbeviser Variant M (gælder forlf - Pension - Håndter indgående i udlandet), Kommunalt 1) Vedr. PersonIdent FØP System: gøres hvilende (gammel ordning): automatisk genererede hændelser ændringer modtaget fra 2) Vedr. AfgørelseEksternherunder PersonIdent FØP frakendes (Ny ordning): Dato for hvornår den skal gøres hvilende og Dato for genoptagelse/genaktivering 3) Vedr. AfgørelseEksternherunder PersonIdent bevilling, stop eller reduktion Afslagsdato AfgørelseEksternherunder Bevillingsdato, af bistands- Afslagsdato pleje tillæg: 4) Vedr. det behov kan kun for reduceres formue og eller tillægsprocent tillægget også i forbindelse kan forhøjes? med kommunal ellerreduktionsandel afgørelse på OBS: ansøgning skal verificeres om helbredstillæg: med forretningen, om 5) Vedr. PersonIdent Afklaring PersonIdent anmodning udestår om jf. betaling snitfladebeskrivelse Husleje (bruttobeløb), dato af fra husleje hvornår i forbindelse overføre beløbet, med fængsling: 6) Vedr. huslejeudgifter orientering om til udlandsophold: kommune skal håndtreres kontonummerkommune OBS: Skal afklares hvor udbetaling af 7) Vedr. PersonIdent Pensionsystemet MidlertidigUdlandsophold PersonIdent borger blevet eller undtaget via Beriget fra digital Grunddata? selvbetjening på pensionsordningenobs:hvordan tilgår oplysninger herom til 8) Vedr. PersonIdent AfgørelseEkstern, tilkendelse af en anden herunderdanskføpgammeltype førtidspensionstype (gælder for FØP Gammel ordning): 9) Vedr. PersonIdent Værgeforhold oplysning om Person sat administration 8

14 10) Vedr. oplysning om Person ophører med at være under administration Variant Årsopgørelse, Indestående om N (gælder formue til forlf i vurdering penseinstitutter herunder - Pension af berettigelse - Håndter mv. til indgående ældrecheck: automatisk genererede hændelser vedr. indhentelse af oplysninger Obligationer Pantebreve Aktier Andre Fradrag (deponerede i depot Nedparringslån værdipapirer i formue fx for og (herunder visse børsnoterede) erstatninger værdipapirer og investeringsbeviser og i godtgørelser udlandet) Variant Løntime O (gælder forlf - Pension - Udfør årlig kontrol af udskudt pension vedr. modtagelse af oplysninger om løntimer) Pensionsystemet given modtager person svar oplysninger skal til fra som eksternt følge fra jf. systemjf. af afsnit a) en Output) tidligere Integrations afsendt ID forespørgsel (udestår at afklare til eksternt om der systemer skal henvises eller b) til oprettet samtlige abonnement systemer, vi på en indlæse gemmes generere historikken og i oplysninger gemme ny version, på data til de log i så de ændrede på Kunderådgiver respektive sagen data vedr. dataobjekter således, til modtagelse enhver de jf. tid afsnit nymodtagne af kan data se, Output fra hvilke eksterne data ovenfor data ikke systemer på overskriver var den gældende respektive (dato, respektive tidspunkt, på sag hvilket dataobjekter, udført tidspunkt automatisk men Leverandøren Pensionsystem, skal i samarbejde m.v.). Loggen med for ATP i given Deleverancens sag skal være afklaringsforløb: synlig for Kunderådgiver. af validere forudgående og suppleremapning aktiviteter eller som af de svar data, på som de abonnementer, modtages fra eksterne der er oprettet systemer til de som eksterne svar på systemer forespørgsler jf. afsnit afsendt Output i de ovenfor; 9

15 Forberedelse og afsendelse af de oplysninger, der matcher den forespørgsel, der var modtaget fra Pensionsystemet. Forespørgsel modtaget fra Pensionsystemet. Data jf. afsnit Output i aktivitetp: *Hent oplysninger i Beriget Grunddata Udføres Beriget Grunddata automatisk genererer af Beriget de Grunddata. Data afsendt af systemet/ afhentet relevante af Pensionsystemet. data som svar på forespørgslen modtaget fra Pensionsystemet. Variant Pensionsystemet. Variant A.(gælder B.(gælder forlf forlf - Pension Pension - Udfyld Opret sag indberetning ): PersonIdent ogLF på - de Pension personer, - Håndter der matcher løbende kriterier ændring i forespørgslen - person ): fra følgende Person Relation Navn oplysninger på de personer, der matcher kriterieren i forespørgslen fra Pensionsystemet. Adresse Leverandør af Beriget Grunddata har ansvar for implementering af denne aktivitet. 10

16 Vurdering om hvorvidt der skal oprettes en ny sag på baggrund af de modtagne oplysninger. Oplysninger vedr. en til flere personer fra eksternt system modtaget i Pensionsystmet. PersonIdent Udføres For eller hver opdageres automatisk modtagen eksisterende. PersonIdent af Pensionsystemet. vurderer Pensionsystemet ud fra regler jf. afsnit Regler nedenfor, om der skal oprettes en ny sag Der er afgjort, om en ny sag skal oprettes eller en given sag skal opdateres. EllerPersonIdenttil SagsIdentifikationfor brug for en oprettelse eksisterende af ny sag P: Beslutning vedr. behov for oprettelse af ny sag sag i den efterfølgende aktivitet Pensionsystemet modtagelse afsnit Regler af ovenfor, liste skal over om ved personer, der modtagelse undersøge skal oprettes nærmer om af oplysninger vedkommende en ny sig sag pensionsalderen: eller fra kommune har opdateres eksisterende vedr. den en eksisterende given sag persons i Pensionsystemet sagtilkendelse og til afgøre førtidspension ud fra regler eller jf. ved [Beskriv] 11

17 Oprettelse af ny sag. Det er afgjort, at der skal oprettes ny sag. PersonIdent Udføres Pensionsystemet sted automatisk jf. den opretter forudgående af Pensioinsystemet. ny sag aktivitet, ud fra regler til sagen. jf. afsnit Regler nedenfor og knytter de evt. oplysinger, der var gemt et midlertidigt Sag oprettet og de relevante data gemt på sagen. Pensionssag P: Beslutning evt. de oplysninger, vedr. hvilken der type ellers en sag modtaget skal oprettes fra kommune medvedr. FØP tilkendelse, se aktivitetp: *Indsæt oplysninger Pensionsystemet oprette efterfølgende og ny skal sag i tilfælde typen, af, som at pågældende bestemmes person af regler ikke jf. har afsnit Regler sag i systemet: oplysninger i tilfælde jf. af, afvikling afsnit at sagen Output af oprettes processen ovenfor på på jf. baggrund det sagen. pågældende af førtidspensionstilkendelse løsningsflowovenfor hos med en de kommune, oplysninger, gemme der er de nødvendige modtagnefor Leverandøren validere Pensionsystemet. skal og supplere i samarbejde endelige med ATP sæt i forbindelse af data hver med sagstype Delleverancens jf. afsnit afklaringsforløb: Output til brug for oprettelse af sag i 12

18 Opdatering af en eksisterende sag med relevante oplysninger. Pensionsystemet har fundet en sag, som Person i forvejen har i systemet. SagsIdentifikation Pensionsystemet sag skal genåbnes/ opdaterer eller sagen, at der herunder nu tid sagstilstanden udsendelse (til af Under opstartsbrev Oplysning) (i tilfælde, med oplysninger at der ikke er vedr. ansøgt hvorfor i forvejen). en eksisterende Sag opdateret. Journalnotat evt. opdateretsagstilstand P: Beslutning opdateretydelsestype vedr. hvad en sag opdateres med Pensionsystemet systemet: opdatere nødvendige den skal for eksisterende efterfølgende ved opstart sag af afvikling en med ny folke- de af oplysninger, processen hhv. førtidspensionssag, jf. der det bestemmes pågældende hvor af løsningsflow reglerne vedkommende i afsnit Regler person ovenfor allerede og har som en er sag i Leverandøren validere Pensionsystemet. og skal supplere i samarbejde det endelige med ATP sæt i forbindelse af data hver med sagstype Delleverancens jf. afsnit afklaringsforløb: Output til brug for opdatering af en sag i 13

19 Afsendelse af en besked til en slutmodtager (Myndighed eller Person). En besked, der er genereret af Pensionsystemet er klar til afsendelse. UdgåendeDokument Udføres Systemet afhængig (elektronisk automaisk klargør af og eller om af sender Systemet. slutmodtageren fysisk beskeden post) der til er Fjernprint, undtaget blevet benyttet eller der sender ej til fra afsendelse Digital beskeden Post. af beskeden videre Fjernprint enten returnerer som en digital en oplysning besked om, eller hvilken et fysisk kanal brev Beskeden afsendt. Oplysning om hvilken forsendelseskanal, der er anvendt. Systemet skal understøtte de funktionelle samt non-funktionelle krav beskrevet i behovsopgørelsen for Systemet [Beskriv] [Beskriv] [Beskriv] 14

20 Kunderådgiver forudgående aktivitet. sætter en erindring (en opfølgningsopgave) op og initierer afsendelse af det brev, der blev fremstiilet i den [Beskriv] [Beskriv] [Beskriv] [Beskriv] [Beskriv] Manuel indtastning af oplysninger foretaget af Kunderådgiver i Pensionsystemets brugergrænseflade. Kunderådgiver Eller Pensionsystemets genereret har brugergrænseflade. modtaget en opgave en henvendelse i forbindelse fra med hhv. en behandling person eller af myndighed en sag i automatisk flow der falder ud til manuel behandling i Sag Udføres Det nedenstående Kunderådegiveren skal af være Kunderådgiver muligt for Kunderådgiveren i brugergrænsefladen manuelt til Pensionsystemet orienterer sig i sagens afsnit kan Regler. detaljer, enten åbne indtaste en eksisterende supplerende at sag oplysninger indtaste eller oprette oplysninger ellerændringer en ny. eller Hvis foretage sagen og derefter allerede relevante sætte eksisterer handlinger sagen tilbage kan på kunderådgiveren sagen til automatisk jf. behandling nødvendige Endvidere kan ("tilbage oplysninger Kunderådgiver påmotorvejen"). mhp. at foretage kunne Hvis et træffe manuelt der en ikke afgørelse opslag findes en i CPR og eksisterende sætte og ATP sagen registre sag videre opretter for til yderligere automatisk kunderådgiveren oplysinger behandling. en til ny brug sag forog indtaster de sagsbehandling. Sådanne opslag foregår uden om Pensionsystemet. 15

21 Pensionsystemet har gennemført deændringer, der var initieret af Kunderådgiver ved manuelt input. Evt.Bevillingeller Den oprettelsen har en eller betydning de af oplysninger, en ny for (Afklaring sag. pensionsberegningen) som udestår: kunderådgiver hvad med har de valgt evt. at indtastninger indtaste på der en allerede ikke nødvendigvis eksisterende er en sag bevilling eller i forbindelse men som jf. med regler IndtastetSkattekort Regler a) Hvis indtaste Pensionsystemet for person manuel oplysningerne eller indtastning myndighed fxpå af afgiver oplysninger sagen relevante og evt. i pensionsystemets træffe oplysninger afgørelse til med KR brugergrænseflade: modtaget henblik på via at telefon, sende sagen fysisk eller videre digital i automatisk post skal flow KR ikunne Gøre Indtaste at ansøgningsoplysninger person død så pension eller standses Hvis borger pension formue/indkomstoplysninger ringer hvilende og meddeler eller genaktivere ikke at ansøgning kunne (udenlandske fremskaffe om udskudt borgere) nyt varmeregnskab for udenlandske inden borgere automatisk uden NemID i (fra pensionssystemet, scannet dokument) det Blanket pensionsudbetalingen. muligt om indsættelse/løsladelse KR at udskyde Ofte retter Stop borgeren måned fra Kriminalforsorgen henvendelse modtages. om løsladelse KR skal. Her manuelt kontakter kunne UDK stoppe kriminalforsorgen. eller genaktivere er b) KR indtaster IPOS Indtaste tilkendelse kontonummer oplysninger af personligt inden for borger evt. tillæg afsendelse i udlandet, til borgere af eller FØP-opstartsbrevet i udlandet ambassader c) KR undersøger personen selv manglende ikke i stand modtagelse til at indberette af supplerende oplysniger oplysninger via selvbetjeningsløsning vedr. (beriger FØP sag tilkendelse vedr. ("Borgere tilkendelse eller med manglende af særlig FØP) behov"). ansøgning i tilfælde, at d) KR beriger og indberetter sagen med i systemet. oplysniger fra ansøgning, modtaget via mail eller fysisk post. Startbetingelse: Sagen er oprettet om ogfop ansøgning ansøgningen behandling tilkendelsesdato fra udenlandsk afer scannet og virkningsdato myndighed og lagt på skal på sagen det sagen være (sker muligt i tværgående manuelt LF at oprette Modtag sagen, henvendelse, herunder Modtag indberetning fysisk post) af ansøgningsdato, I forbindelse med 16

22 e) KR skal kunne en af de følgende muligheder: a) initiere udsendelse af opstarts/ orienteringsbrev b) sætte sag i norm.forløb pension) sagsbehandling vil ikke - indgang havetil LF (indgang Træf afgørelse, til akt. "Sæt akt. startdato Giv afslag for og behandling" sæt i norm.forløb. i LF Træf afgørelse) c) initiere lukning af sagen (hvis person til g) f) KR beriger Udlændingeportal sagen sætte med trækprocent oplysninger, op nødvendige på persontil videre sagsbehandling. FxKR skal kunne manuelt foretage opslag i Pensionsystemet e) KR skal kunne skal manuelt understøtte: manuelt tilkende kan personlig opdatere tillæg eller og oprette angive nye at skattekortsoplysninger udbetalingen skal ske for til Udensirgsministerietskonto. bliver Kunderådgiver kan se hvilke skattekortsoplysninger der er modtaget fra e-indkomst, personen der rettet. på ikke sagen kan indtastes vises historiksporet en ny trækprocent på ændrede af en skattekortsoplysninger kunderådgiver, der er mindre/ mere (skal selv afklares om skattekortsoplysningerne den senest modtagne fra vælge indtaste e-indkomst. fradraget Systemet som skal skal anvende skal anvendes hovedkort i skatteberegningen, eller bikort i forbindelse så det med indtastede skatteberegning med forretningen) anvendes i stedet en for at sådan en det Kunderådgiver at påført ikke i skattekortet bliver kan overskrevet angive en for periode hver gang for, hvor Systemet længe henter manuelt nye skatteoplysninger indtastede ændringer i forbindelse til skattekortet med en skal udbetaling. gælde fra, ========================================================================================================= Forslag være elektroniske til funktionalitet: en tast dokumenter der forbinder Indarbejd direkte til input doc-2-achive via fra sagen ws med (system og forretningen: dermed hvor slipper digitale Ved for siden dokumenter at åbne af dokumenter særligt kommer program. på ind) oversigtsbilledet så KR har direkte i løsningen adgang til skal deder KR skal til enhver tid få et hurtigt overblik over hvornår og hvor længe en borger midlertidigt har opholdt sig i udlandet. [Beskriv] 17

23 Vurdering om der skal udsendes et brev eller ej, samt om sagen skal behandles manuelt. Sag er oprettet eller den eksisterende sag er opdateret. Pensionssag Udføres Pensionsystem oprettes automatisk opgave afgør til af ud Kunderådgiver, Pensionsystemet. fra Regler jf. nedenfor og i givet om fald der ja med skal hvilken sendes årsag et brev til og udfald givet til fald manuel ja af behandling. hvilken type, eller om der skal Det er afgjort, om brevet skal sendes, eller en manuel opgave skal oprettes eller om løsningsflowet er afsluttet. Eller Opgaveårsag P: UdgåendeDokumenttype Beslutning vedr. udsendelse af opstarts- hhv. orienteringsbrev Pensionsystemet skal ved opstart om Pensionsystemet der af overhovedet ny folke- er automatisk skal hhv. behov oprette førtidspensionssag for skal hverken opgave, udsende udsendelse så afgøre et Kunderådgiver brev ud af af fra brev en Regler relevant eller behandler manuel jf. type ovenfor: sagen behandling manuelt [Beskriv] af sagen. 18

24 [Beskriv] [Beskriv] [Beskriv] mulighed [Beskriv] Kunderådgiver for at skriver Kunderådgiver manuelt supplerer et brev, herunder det brev, på som baggrund Pensionsystemet af den valgte genererer skabelon.skal automatisk? afklares om behov for at beskrive Notér [Beskriv] hvilke brevtyper, der evt. bruges her til indhentelse af supplerende information fra person, myndighed, kommune osv. [Beskriv] [Beskriv] [Beskriv] [Beskriv] Kunderådgiver "trækker" opgave til manuel behandling til sig. Posthåndteringsleverandør verserende posten og og ladt sag dokumenterne udfyldt på har blanket på modtaget relevant og fremsendt en fysisk sag i Pensionsystemet. post, af som person kan eller være Hvis af ansøgning en der myndighed. ikke findes om pension Posthåndteringsleverandør relevant hhv. tillæg sag, så eller oprettes ændringer har der scannet en til en Kunderådgiver. dokumenterne lægges dér. Den behandlede post kommer ind i en relevant arbejdspakke og klar til behandling af ny sag 19

25 Eller Person eller myndighed har sendt en ansøgning om pension hhv. tillæg eller oplysninger om ændringer digitalt. Digital kan dokumenter. ellers være Den sikker digitale henvendelse eller Digital bliver Post modtaget og indeholder af blot journalmedarbejder en tekst og kan og have lagt vedhæftet på en relevant en til flere sag, elektroniske hvis der findes en post Kunderådgiver. oprettes ny sag. Den behandlede henvendelse kommer ind i en relevant arbejdspakke, klar til behandling af sag Eller oprettes behandling Person der af en eller Kunderådgiver. opgave myndighed til Kunderådgiver har henvendt til sig viderebehandling. telefonisk. Hvis Opgaven henvendelsen kommer ikke ind kan i en behandles relevant arbejdspakke færdigt af en medarbejder og klar tili UDK, Henvendelse Udføres Arbejdspakke Kunderådgiver af Kunderådgiver fremfinder opgaven i brugergrænseflade i arbejdspakken til Pensionsystem. Sagen er åben. og vælger at åbne sagen for at foretage sagsbehandlingen. Pensionssag Pensionsystemet tilhørsforhold entydigt Kunderådgiver. identificere skal til oprette bestemt opgaven, opgaver gruppe, som med skal kan: de udføres oplysninger, manuelt. der Opgaven er tilstrækkelige skal bl.a. for, indeholde at en Kunderådgiver, årsag, som er herunder sigende med sortere fremsøge opgaverne opgaven og i Pensionsystemets få dem vist på de brugergrænseflade relevante lister over ud typer fra kriterier af opgaver jf. afsnit Input ovenfor for entydigt identificere sagen, sagens som parter opgaven til brug knytter i kommunikation sig til hermed 20

Bilag 3A.2 Løsningsflows

Bilag 3A.2 Løsningsflows Bilag 3A.2 Løsningsflows Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LØSNINGSFLOWS... 4 Bilag 3A.2 Løsningsflows Side 1 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows

Bilag 3A.2 Løsningsflows Bilag 3A.2 Løsningsflows Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW/LØSNINGSSUBFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOWS OG LØSNINGSSUBFLOWS...

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Bilag 3A.3 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser tværgående

Bilag 3A.3 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser tværgående Bilag 3A.3 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser tværgående Version 0.9 05052014 3T13T 3TUVEJLEDNING 3T23T 3TUINDLEDNINGU3T 3T33T 3TUTVÆRGÅENDE Indhold TIL TILBUDSGIVERU3T... 2... 3 LØSNINGSFLOWS OG

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflow

Bilag 3A.2 Løsningsflow Bilag 3A.2 Løsningsflow Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOW... 6 Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 1 1 Vejledning

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES EN AKTIVITETSBESKRIVELSE... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Version 0.9 05-05-2014 3T13T 3TUVEJLEDNING 3T23T 3TUINDLEDNINGU3T 3T33T 3TUBARSELSSPECIFIKKE Indhold TIL TILBUDSGIVERU3T... 2... 3 LØSNINGSFLOWS

Læs mere

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter DEBITOR Bilag 3A.8 Oversigter Version 0.9 23-02-2015 Vejledning Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Indledning Dette dokument indeholder følgende oversigter: Brevoversigt viser breve i forhold til

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflow

Bilag 3A.2 Løsningsflow Bilag 3A.2 Løsningsflow Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOW... 6 Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 1 1 1 Vejledning

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Velkommen til Pensionsguiden Hvis du ikke er logget på borger.dk med NemID, skal du logge på her. Klik på Log på. Er du logget på, kan du klikke her og hoppe frem til

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Log ind med nøglekort NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Hvis du ikke har NemID, kan du bestille det på www.nemid.nu

Læs mere

Ny version af "Søg boligstøtte"

Ny version af Søg boligstøtte Ny version af "Søg boligstøtte" Går i luften den 1. juli 2015 17-06-2015 Hvorfor kommer der en ny version af Søg boligstøtte? Søg boligstøtte er tilpasset lovgivningen vedr. eindkomst Det fremgår af loven,

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 6 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 6 3.1.1 MODTAGERORIENTERET SPROG...

Læs mere

Husk at underskrive ansøgningen på side 5

Husk at underskrive ansøgningen på side 5 Send til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Pension Oplysninger til opstart af førtidspension Dine oplysninger Navn Personnummer Adresse Telefonnummer Når du er blevet tilkendt førtidspension

Læs mere

Håndter ekstern kontakt

Håndter ekstern kontakt Håndter ekstern kontakt Procesbeskrivelser for: 1. Håndter indgående telefonisk henvendelse 2. Håndter indgående fysisk dokument med scanningsudfordringer 3. Håndter digital henvendelse 4. Håndter udgående

Læs mere

Sådan udfylder du indkomsterklæringen

Sådan udfylder du indkomsterklæringen Sådan udfylder du indkomsterklæringen Du skal oplyse din og din evt. ægtefælle/samlevers indkomster for at få udbetalt dansk folke- eller førtidspension i udlandet. Når du udfylder indkomsterklæringen,

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.7 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 REGEL- OG BESLUTNINGSMODELLER... 5 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 REGEL- OG BESLUTNINGSMODELLER... 5 3.1 BEREGN TIMETAL... 8 3.2 BEREGN YDELSE...

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for personer der er visiteret til fleksjob.

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Vejledning MD Skat. 1 Oprette brugere Tilpasning af brugere 1

Vejledning MD Skat. 1 Oprette brugere Tilpasning af brugere 1 Vejledning MD Skat 1 Oprette brugere 1 1.1 Tilpasning af brugere 1 2 Komme i gang med indberetning 1 2.1 Særligt om Ejendom 2 2.2 Særligt om virksomhed 2 2.2.1 Virksomhedsordning 2 2.3 Udskrifter 3 3 Forskudsopgørelse

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Oplysning Fagområde Specifikation Familieydelser og 4.000 - Anbringelse og hjemgivelse af barn - Forældrepålæg - At uddannelsesplan ikke er overholdt om:

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

Pensioneringsprocessen for institutioner

Pensioneringsprocessen for institutioner Public Release PENSAB Pensioneringsprocessen for institutioner Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Start en pensioneringssag for en tjenestemand... 3 2.1 Udfyld pensionsskemaet... 3 2.2

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice Oktober 2014 Uge 41 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Tema: Obligatorisk digital selvbetjening... 2 Undtagelsesmodel... 2

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling)

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 05.08.2013 KY Projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for Personer, der er visiteret til

Læs mere

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68 Forskudsopgørelse Annalise Hyldgaard Hansen N Lambertsens Vej 12, st. tv. 6705 Esbjerg Ø 7 0 7 2 5 7 6 0 Ægtefællens personnummer Skattekommune Esbjerg kommune Skatteprocent Personfradrag Personnummer

Læs mere

Kerneprocesser Førtidspension

Kerneprocesser Førtidspension Kerneprocesser Førtidspension An nsøgnin ng Førtidspension Håndter ansøgninger om tillæg 21 2.1 Førtidspension Start løbende førtidspension 2.2 Start Opret of oplys Afgør FØP sag FØP sag FØP sag 221 2.2.1

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice August 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 1 Mellemkommunal refusion af boligstøtte... 2 Afregning

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Side 2 1 Vejledning til Tilbudsgiver

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med at beregne forskellige typer af tjenestemandspension for en tjenestemand i PENSAB.

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med at beregne forskellige typer af tjenestemandspension for en tjenestemand i PENSAB. PENSAB Beregn tjenestemandspension i PENSAB Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med at beregne forskellige typer af tjenestemandspension for en tjenestemand i PENSAB. Du finder Beregn pension

Læs mere

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Temaer/spørgsmål til individuelle leverandørmøder Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Uge 6, 2016 0 Dagsorden Velkomst og introduktion Introduktion til leverandørens

Læs mere

S2. Førtidspension S2.1 Ansøgning om førtidspension

S2. Førtidspension S2.1 Ansøgning om førtidspension S2. Førtidspension S2. Førtidspension ANSØGNING OM FØRTIDSPENSION REVURDERING AF TILKENDT FØRTIDSPENSION ARBEJDSEVNEVURDERING EFTER ENDT REVALIDERING Skriftlig beskrivelse 1. Borgeren eller dennes værge

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 UNDERBILAG... 8 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 9 3 FORRETNINGSUDBUDSARKITEKTUR

Læs mere

Sådan udfylder du Ankestyrelsens ankeskema

Sådan udfylder du Ankestyrelsens ankeskema Sådan udfylder du Ankestyrelsens ankeskema Udbetaling Danmark skal bruge et ankeskema, når de videresender klager i sociale og beskæftigelsesmæssige sager til Ankestyrelsen. Her finder du dels en generel

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice November 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte, Mellemkommunal refusion, ændring i processen for

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Plan for dagen 1. Hvorfor laver vi ændringer i EfterUddannelse.dk? 2. Den nye type ansøgning Hvordan opretter jeg en ansøgning (et ansøgningsgrundlag)?

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Indehaver Bernt Ranfelt

Indehaver Bernt Ranfelt RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Indehaver Bernt Ranfelt Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet:

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice November 2014 Uge 48 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Tema: Obligatorisk digital selvbetjening... 2 Giv besked til Udbetaling

Læs mere

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3.

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3. Mit Sygefravær Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær December 2015 Version 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Ændringerne

Læs mere

TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie

TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie BAGGRUND Som en del af Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram bliver Familieydelsessystemet udskiftet. Det kommer til at ske 22. maj 2017, hvor

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS er det muligt at registrere en aftale om, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale inkl. undervisningsplanen ved

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt tart lut og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte,

Læs mere

REVI-SOFT. Til alle brugere af SKBE14. Opdatering af SKBE14 til version Denne opdatering indeholder følgende forbedringer:

REVI-SOFT. Til alle brugere af SKBE14. Opdatering af SKBE14 til version Denne opdatering indeholder følgende forbedringer: RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft ApS Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet: www.revisoft.dk CVR

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension

Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension Mange kommuner har opdateret deres hjemmesider, da myndighedsansvaret for boligstøtte, folkepension og udbetaling af førtidspension

Læs mere

Konvertering af Revisoft 2014 til Skat Nova 2014

Konvertering af Revisoft 2014 til Skat Nova 2014 22. februar 2016 Til alle brugere af DPR14 Opdatering af DPR14 til version 1.30 Konvertering af Revisoft 2014 til Skat Nova 2014 Inden opdatering af Revisoft 2014: Bemærk, at alle kunder i Revisoft databasen

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

Kommunikationsprocesser

Kommunikationsprocesser Kommunikationsprocesser Udbetaling Danmark, 1. september 2011 Version 1.2 1 Giv helhedsorienteret vejledning Udbetaling Danmark, 1. september 2011 Version 1.2 2 Definition af helhedsorienteret vejledning

Læs mere

Bilag 3A.8 Oversigter

Bilag 3A.8 Oversigter Bilag 3A.8 Oversigter Version 1.0 27-04-2015 Vejledning Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Indledning Dette dokument indeholder følgende oversigter: Brevoversigt viser breve i forhold til ansøgning,

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Oplysning Fagområde Specifikation Familieydelser og 4.000 - Anbringelse og hjemgivelse af barn Barselsdagpenge - Forældrepålæg Ca. antal pr. år Afsender Modtager

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Log ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

Underbilag 2.13: Hændelsesliste. Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.13: Hændelsesliste. Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.13: Hændelsesliste Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Hændelsesliste Indgående beskeder... 4 3 Hændelsesliste udgående beskeder... 25 DETTE DOKUMENT

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Magnus:Skat 2013. Nyheder og vejledning til version 1.00

Magnus:Skat 2013. Nyheder og vejledning til version 1.00 Magnus:Skat 2013 Nyheder og vejledning til version 1.00 Indledning - Magnus:Skat 1 Nyheder og vejledning til version 1.00 2 1. Forskudsregistrering for 2013 2 2. Kommuneskatteprocenter inkluderet 2 3.

Læs mere

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016 Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal fremsøge meddelelser i Digital Post. Du skal have én

Læs mere

S2. Førtidspension S2.2 Revurdering af tilkendt førtidspension

S2. Førtidspension S2.2 Revurdering af tilkendt førtidspension S2. Førtidspension S2. Førtidspension ANSØGNING OM FØRTIDSPENSION REVURDERING AF TILKENDT FØRTIDSPENSION ARBEJDSEVNEVURDERING EFTER ENDT REVALIDERING Skriftlig beskrivelse 1. Winformatik adviserer om,

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

Borgerforslag.dk. Supplerende dokument til flowchart. Ref

Borgerforslag.dk. Supplerende dokument til flowchart. Ref Borgerforslag.dk Supplerende dokument til flowchart Ref. 17-000197-1 Indhold 1. Flowchart-forklaring... 3 Opret nyt forslag med Medstillere... 3 Få forslaget publiceret, så andre kan stemme... 4 Få forslaget

Læs mere

Vejledning for KOMHEN 2015

Vejledning for KOMHEN 2015 Vejledning for KOMHEN 2015 Senest opdateret 23. september 2015 Indsamling af data for selvbetjening Da der er konstateret problemer med Det fællesoffentlige tællerscript, leverer KL kun data for en række

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

1 Oprette brugere. 2 Komme i gang med indberetning. 1.1 Tilpasning af brugere

1 Oprette brugere. 2 Komme i gang med indberetning. 1.1 Tilpasning af brugere Vejledning MD Skat 1 Oprette brugere 1 1.1 Tilpasning af brugere 1 2 Komme i gang med indberetning 1 2.1 Særligt om Ejendom 2 2.2 Særligt om virksomhed 2 2.2.1 Virksomhedsordning 2 2.3 Udskrifter 3 3 Forskudsopgørelse

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice marts 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Beregning af boligstøtte... 2 Efterregulering... 3 Ændring af udbetalingsform

Læs mere

Håndter adgang til arkivalier

Håndter adgang til arkivalier Håndter adgang til arkivalier Samarbejdsproces mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 25. maj 2012 Version 1.5 1 Håndter adgang til arkivalier Definition

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016 Vejledning i at anvende besvarelsesformular Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Denne forretningsproces angår behandling af en indstilling til revalideringsydelse.

Denne forretningsproces angår behandling af en indstilling til revalideringsydelse. 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Revalideringsydelse 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en indstilling til revalideringsydelse.

Læs mere

Guide: Sådan søger du om folkepension

Guide: Sådan søger du om folkepension Guide: Sådan søger du om folkepension Log ind med NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Log ind med NemID Find dit nøglekort, og skriv nummeret, der står

Læs mere

Boligstøtte... 2 Ændring af satser pr. 1. januar Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2

Boligstøtte... 2 Ændring af satser pr. 1. januar Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Boligstøtte.... 2 Ændring af satser pr. 1. januar 2017...2 Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2 Kontanthjælpsloftet... 3 Ændring

Læs mere

Vejledning: eindkomst og eskattekort

Vejledning: eindkomst og eskattekort Vejledning: eindkomst og eskattekort Opsætning til eindkomst Inden du første gang rekvirerer eskattekort, er det vigtigt, at du går dine løndata igennem. I personregisteret (vælg Registre, Personer) skal

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 BEGREBS- OG INFORMATIONSMODELLER... 4 Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

udbetaling danmark= Barseldagpenge - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 23. december 2011 Version 1.4 1

udbetaling danmark= Barseldagpenge - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 23. december 2011 Version 1.4 1 Barseldagpenge Samarbejdsprocesser mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 23. december 2011 Version 1.4 1 Barseldagpenge overordnet fordeling af opgaver Den

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Delpension. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Delpension. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Delpension Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Delpension - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen

Læs mere

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014 Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel Marts 2014 1 Indledning Denne præsentation beskriver, på et overordnet plan, følgende områder i forhold til en fremtidig fordelingsmekanisme,

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Vejledning HR-centret 13.10.2014 Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Ansættelse af fast medarbejder både indenfor og udenfor overenskomst og forhåndsaftale. Med indenfor overenskomst og forhåndsaftale

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Opgave- og Løsningsbeskrivelse. Ydelsesoversigt til UDK

Opgave- og Løsningsbeskrivelse. Ydelsesoversigt til UDK Løsningsbeskrivelse: Ydelsesoversigt Opgave- og Løsningsbeskrivelse Ydelsesoversigt til UDK Indhold 1. Versionsoversigt... 1 2. Formål... 2 3. Opgavebeskrivelse... 2 4. Løsning... 3 4.1. Programkompleks

Læs mere