Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser"

Transkript

1 Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Side 1

3 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Side 2

4 2 Indledning Bilaget indeholderen de aktivitetsbeskrivelser, der indgår i de løsningsflows og forretningsprocesser, som er forbundet med indberetning, administration og udbetaling af pension. Bilaget refereres fra bilag 3A.1 (Kravliste) og skal læses i sammenhæng med dette. Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Side 3

5 3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Side 4

6 *Snitfladesystemer*Komunaltsystem *Person *Kanal(TŌBE?) FØP tilkendt dataleverance P: oplysninger tilkendelse *Modtag Genereraf omføp Oplysningsskema førtidspension Brev dig" + (ikke "FØP: papirskema til digital opstart Vi har borger) ikke afhørt fra FOP Opstartsbrev Orienteringsbrev/ FØP FOP Påmindelse oplysninger ansøgning vedr. FØP manglende tilkendelse supplerende *Stop *Kunderådgiver *Udbetaling Danmark*Pensionsystem - Automatisk Tid Periodisk til - P: oplysninger Beriget *Hent Grunddata i P: oplysninger *Indsæt P: for sagvurder oprettelse behov af oprettes?p: Skal sagja *Opret sag og norm. opfølgningsopgave P: besked *Indtast *Sæt *Afsend digital igangsæt forløboplysn. sag inejp: besked *Udfyld hentes Skal der P: *Behandl behandling? manuel Behov suppl. info? Ja man. P: besked *Afsend digital P: besked *Afsend digital LF afgørelse - Pension LF afgørelse - Pension Træf - ATræf - Binitier sagsbehandling Nej Opdater sag afslut saghandling? Næste P: forjaopgave Pensionsystem opstarts-/ orienteringsbrev i opstartsforhold Vurder opgave Tid til *B erigetgrundata -Automatisk P: grunddataoplysninger *Generer *StopNej, intetsend foretag brev Dig. modtaget Tlf. P: journalnotattekst med *Generer hændelser P: aut. *Journaliser beskedhenvendelse eller henvendelse el. fysisk og behandlet. post udsendelse x dage af efter modtaget besvaret. brevetp: modtagelse ansøgning/ oplysninger *TjekafNej påmindet og blevmodtaget? *StopJa *Stop *Stop *StopP:*Afslut Nej, afslut sag Nej påmindes og skal*stop påmindelsep: *Genereraut. *Journaliser besked 1

7 Udformning af forespørgsel om relevante oplysninger om person og persons evt. relationer. for given at starte tidsrum, A:(gælder B: op eller indtruffet. fortsætte med sin Udfyld Opret ansøgning. sag indberetning ) Tid ) til at finde Person ud eller af, hvilke fuldmagtshaver personer der nærmer logget på sig Selvbetjeningsløsningen pensionsalderen i en Variant indhentelse C: (gælder af oplysninger forlf - Pension fra Beriget - Håndter Gruddata løbende ved ansøgning ændring - om person tillæg/ ) modtagelse Pensionsystemet af visse ændringer har vurderet, fra person. at der er behov for Variant A:Ikke B og C:PersonIdentfor relevant. Udføres automatisk af Pensionsystemet. den Person, som sagen vedrører. Variant det Variant indhold, A:På B og der C:På det bestemmes tidspunkt, det tidspunkt, der af regler bestemmes der jf. bestemmes afsnit af Regler reglerne af reglerne nedenfor. jf. afsnit jf. afsnit Regler Regler nedenfor, nedenfor, genererer generer Pensionsystemet Pensionsystemet en forespørgsel en forespørgsel med vedr. en given person med det indhold, der bestemmes af regler jf. afsnit Regler nedenfor. Forespørgsel er afsendt fra Pensionsystemet. En forespørgsel som indeholder data jf. afsnit Regler nedenfor. P: Beslutning vedr. tidspunkt hvilken oplysninger personkreds for indhentelse fra der Beriget nærmer af oplysninger Grunddata sig pensionsalder fra Beriget skal bruges Grunddata i en given ifm. ansøgning/ periode Pensionsystemet skal, når et prædefineret tidspunkt jf. afsnit Regler er nået: sagsbehandling Integrations generere initiere afsendelse forespørgsel af den ovennævnte med indholdet forespørgsel jf. afsnit Regler til Beriget ovenfor Pensionsystemet ID xxxx skal indeholde funktionalitet,der gør det muligt, at en Forretningsadministrator Grunddatajf. kan: System-kontekstdiagram, 2

8 hvilken personkreds der nærmer sig pensionsalder i en given periodevedr lovgivningsbestemt ændre reglerne jf.p: folkepensionsalder, Beslutning vedr. tidspunkt personkreds for indhentelse samt periode af oplysninger for udsøgning fra Beriget af personkredset Leverandøren frekvens skal for generering i samarbejde af forespørgsel med ATP og leverandøren til Beriget Grunddata Beriget Grunddata i afklaringsetapen: Grunddatavedr. tidspunkt og validere afklare anvendelsen og supplere af det snitfladen endelige til datasæt, Beriget som Grunddata skal indgår til forespørgsel til Beriget Grunddata jf. afsnit Regler ovenfor [Beskriv] Kommune udsendelse afleverer opstartsbreve. oplysninger på de personer, der er tilkendt førtidspension i kommunen, så Pensionsystemet kan påbegynde Person er tilkendt førtidspension i en kommune. Ikke relevant. Udføres Kommunalt automatisk systemet af generer Kommunalt og sender system. Oplysninger om tilkendelse af FØP er afsendt. oplysninger vedrørende tilkendelse af førtidspension på en given person. CPR-nummer Navn Tilkendelsesdato Flygtningestatus, Beriget og adresse Ophold og herunder Tilkendelse efter hvilken eller Afgørelsesdato - OBS afklaring og Afgørelse udestår ift. (afslag) Forud- eller Grunddata) bagudlønnet-udestår arbejde i udlandet at afklare med forretningen,om UDK hvor selv oplysningen skal slå op kommer i eindkomst fra (kommunen i stedet for at eller hente fra denne Særlige på Om oplysning behov fx fra værgemål kommunen eller ved fuldmagtshaver FØP tilkendelse Telefonnummer vegne borger af er borgeren, under i forbindelse administration der måtte med ansøge udfyldelse af kommunen og kontaktes af felt (digital 'Borger af eller UDK) med fysisk særlige post, behov' eller telefonnummer så KR kan ringe (hvem der er 3

9 Leverandør af Kommunalt system har ansvar for implementering af denne aktivitetjf. integration ID xxxx Dataleverance klar til modtagelse. Dataleverance modtaget Sæt af dataelementer En leverance af data modtages fra eksternt system Dataleverance modtaget og klar til indlæsningi system Systemet skal understøtte de funktionelle samt non funktionelle krav beskrevet i behovsopgørelsen for systemet

10 Lagring Dataleverance(rne) af data modtaget modtaget fra eksterne fra eksternt systemer system(er) ind i Pensionsystemet som svar på de forespørgsler på en relevant afsendt sag. Oplysninger fra eksternt system(er) i henhold til snitfladebeskrivelserne. i de tidligere gennemførte aktiviteter. Udføres informationsmodellen automatisk af Pensionsystemet. Hvis og gemmes svaret på data forespørgslen et midlertidigt på den vedrører først respektive sted. skal en bruges sag. given til, sag at i Pensionsystemet, vurderer indlæses om da der og er gemmes behov for data oprettelse i de respektive af ny sag, objekter indlæses jf. Oplysninger der er modtaget fra eksterne systemer er sat ind i Pensionsystemet. Nyt modtages Variant sæt A.(gælder data i hver i de enkelte respektive forlf variant. Pension objekter (classer Opret sag og vedr. attributter) jf. modtagelse informationsmodellen. af liste over Listen de personer, nedenfor der beskriver, nærmer sig hvilke data der pensionistalderen): Variant PersonIdent,liste PersonIdent B.(gælder forlf med - Pension 0 til flere - Opret personer Navn Adresse sag vedr. modtagelse af tilkendelse af FØP fra kommune): AfgørelseEksternmed Afslag- Flygtningestatus, UdlandArbejdsophold attributafslagsdatoellerbevilling- herunder bl.a. efter attributsærligbehov Forud- hvilken -(Afklaring attributbevillingsdato denne eller bagudlønnet - udestår at afklare med forretningen,om udestår ift. hvor UDK vi selv henter skal oplysningen slå i eindkomst fra) Værgeforhold Telefonnummer oplysning i fra forbindelse kommunen med ved udfyldelse FØP tilkendelse. af felt 'Borger med særlige behov' i stedet for at hente Variant vedr.modtagelse med C(gælder forudfyldte forlf af - data: Pension oplysninger - Udfyld om en indberetning given persons ogLF livssituation - Pension og relationer - Håndter under løbende forberedelse ændring af ansøgningsgrundlag - person ) 5

11 personsadresse om år) ægtefælle der registreret ikke-gift har samme andre (ugift) adresse på eller persons om som person adresse person, har hvis udover en ægtefælle ikke, ægtefællen, så ægtefællens (gift), hvis og hvis ja, adresse navne ja, ægtefællens og alder (angivelse CPR-numer af og over navn hvis om på den, disse personer, der personer, registreret der samt registreret på angivelse samme på adresse af samme evt. familierelation som adresse personen, som til personen, én som ikke (er personen en i bedsteforælder, famile tidligere med har personen, været forælder, gift gift barn, med med person eller søskende) person under 18 Variant perioder statsborgerskab D.(gælder for, forlf hvor personen - Pension har - Udfyld boet i indberetning Danmark, startdato ) - vedr. slutdato modtagelse for hver periode Forskudsopgørelse Årsopgørelse:(hvis persons evt. partner det under bliver forberedelse afklaret, at af ansøgningsgrundlag skal bruge denne oplysning, med de forudfyldte jf. issueloggens af økonomiske data: emne oplysniger 45.) om person og desuden - Forud/Bagudlønnet Er for du den med person, i enten der virksomhedsordningen har lønindtægt eller kapitalafkastordningen? Variant LF Skattekort E.(gælder - Pension forlf - Håndter Pension indgående Træf automatisk afgørelse og genererede hændelser ) vedr. modtagelse af skattekortsoplysninger: Variant modtagelse Varmetillæg, F.(gælder af forlf attributter oplysninger - Pension vedr. om - afgørelese Træf boligstøtte: afgørelse boligstøttesag ogLF samt - Pension boligstøttebeløb - Håndter løbende ændring - person ) vedr. Variant løn pension (evt. Lønoplysning(alle G antal (gælder timer forlf i forbindelse skattepligtige - Pension med - Vurder årlig indkomster) kontrol økonomisk af om: udskudt effektueringsplan pension) ) vedr. indkomstkontrol inden udbetalingen: Variant - andre sociale pensioner samliv, I (gælder ydelser ÆgteskabPartnerskabstype hvilket medfører forlf at - Pension oplysninger - Håndter hentes løbende fra beriget ændring grunddata - person og ) udstilles vedr. for person på har Selvbetjeningsløsningen: ønsket at indberette ændring af oplysninger Variant Person ÆgteskabPartnerskab J (gælder fra Beriget forlf Grunddata - Pension - Håndter indgående automatisk genererede hændelser )vedr. modtagelse af Adresse PersonUdenCPR, attributdødsdato 6

12 PersonMedCPR, attributcprstatus Variant Værgeforhold forskudsopgørelsen, K (gælder forlf - Pension Forskudsopgørelse, Lejeindtægter som pensionsystemet - Håndter (ogsåfor indgående herunder: løbende Samlever/Ægtefælle) automatisk abonnerer genererede på. hændelser vedr. hændelse ændringer i Renteindtægter Anden Renteudgifter Aktieindkomst, kapitalindkomst (ogsåfor hvor kapitalafkast der Samlever/Ægtefælle) indehold efter udbytteskat virksomhedsskatteloven (ogsåfor Samlever/Ægtefælle) (ogsåfor Samlever/Ægtefælle) kapitalafkast) Andre Virksomhedsresultat (også+for aktieindkomster Underskud Samlever/Ægtefælle) af selvstændig (overskud virksomhed fra sevstændig (ogsåfor virksomhed Samlever/Ægtefælle) fratrukket arbejdsmarkedsbidrag og Pension Tjenestemandspension Udenlandsk DIS-indkomst fra ATP (husk (ogsåfor skal bruttoficeres Samlever/Ægtefælle) Fradrag samlever/ægtefælle) for præmie og bidrag til pensionsordningen, af pensionsystemet) som ikke fratrukket løn (ogsåfor Variant LF årsopgørelser - Pension Årsopgørelse, L (gælder - Håndter forlf årlig - Pension regulering - Håndter ) indgående vedr. hhv. automatisk godkendte genererede ændringer hændelser i årsopgørelse og Kapitalindkomst, ifm. årlig herunder: regulering: eller indhentelse af nye Lejeindtægter Renteindtægter Anden Renteudgifter Aktieindkomst, kapitalindkomst hvor og kapitalafkast der er indeholdt efter udbytteskat virksomhedsloven Udenlandsk indkomst, Andre Lejeindtægter Renteindtægter herunder: aktieindkomster Renteudgifter kapitalafkast) Personlig indkomst, Aktieindkomst Virksomhedsresultat herunder: Pensioner, herunder: Underskud af selvstændig (overskud virksomhed fra sevstændig virksomhed fratrukket arbejdsmarkedsbidrag og - Pension fra ATP 7

13 - Fradrag for præmie og bidrag til pensionsordningen, som ikke fratrukket løn Indestående Obligationer Pantebreve i i pengeinstitutter Andre Aktier værdipapirer (deponerede depot(herunder og børsnoterede) værdipapirer og investeringsbeviser Variant M (gælder forlf - Pension - Håndter indgående i udlandet), Kommunalt 1) Vedr. PersonIdent FØP System: gøres hvilende (gammel ordning): automatisk genererede hændelser ændringer modtaget fra 2) Vedr. AfgørelseEksternherunder PersonIdent FØP frakendes (Ny ordning): Dato for hvornår den skal gøres hvilende og Dato for genoptagelse/genaktivering 3) Vedr. AfgørelseEksternherunder PersonIdent bevilling, stop eller reduktion Afslagsdato AfgørelseEksternherunder Bevillingsdato, af bistands- Afslagsdato pleje tillæg: 4) Vedr. det behov kan kun for reduceres formue og eller tillægsprocent tillægget også i forbindelse kan forhøjes? med kommunal ellerreduktionsandel afgørelse på OBS: ansøgning skal verificeres om helbredstillæg: med forretningen, om 5) Vedr. PersonIdent Afklaring PersonIdent anmodning udestår om jf. betaling snitfladebeskrivelse Husleje (bruttobeløb), dato af fra husleje hvornår i forbindelse overføre beløbet, med fængsling: 6) Vedr. huslejeudgifter orientering om til udlandsophold: kommune skal håndtreres kontonummerkommune OBS: Skal afklares hvor udbetaling af 7) Vedr. PersonIdent Pensionsystemet MidlertidigUdlandsophold PersonIdent borger blevet eller undtaget via Beriget fra digital Grunddata? selvbetjening på pensionsordningenobs:hvordan tilgår oplysninger herom til 8) Vedr. PersonIdent AfgørelseEkstern, tilkendelse af en anden herunderdanskføpgammeltype førtidspensionstype (gælder for FØP Gammel ordning): 9) Vedr. PersonIdent Værgeforhold oplysning om Person sat administration 8

14 10) Vedr. oplysning om Person ophører med at være under administration Variant Årsopgørelse, Indestående om N (gælder formue til forlf i vurdering penseinstitutter herunder - Pension af berettigelse - Håndter mv. til indgående ældrecheck: automatisk genererede hændelser vedr. indhentelse af oplysninger Obligationer Pantebreve Aktier Andre Fradrag (deponerede i depot Nedparringslån værdipapirer i formue fx for og (herunder visse børsnoterede) erstatninger værdipapirer og investeringsbeviser og i godtgørelser udlandet) Variant Løntime O (gælder forlf - Pension - Udfør årlig kontrol af udskudt pension vedr. modtagelse af oplysninger om løntimer) Pensionsystemet given modtager person svar oplysninger skal til fra som eksternt følge fra jf. systemjf. af afsnit a) en Output) tidligere Integrations afsendt ID forespørgsel (udestår at afklare til eksternt om der systemer skal henvises eller b) til oprettet samtlige abonnement systemer, vi på en indlæse gemmes generere historikken og i oplysninger gemme ny version, på data til de log i så de ændrede på Kunderådgiver respektive sagen data vedr. dataobjekter således, til modtagelse enhver de jf. tid afsnit nymodtagne af kan data se, Output fra hvilke eksterne data ovenfor data ikke systemer på overskriver var den gældende respektive (dato, respektive tidspunkt, på sag hvilket dataobjekter, udført tidspunkt automatisk men Leverandøren Pensionsystem, skal i samarbejde m.v.). Loggen med for ATP i given Deleverancens sag skal være afklaringsforløb: synlig for Kunderådgiver. af validere forudgående og suppleremapning aktiviteter eller som af de svar data, på som de abonnementer, modtages fra eksterne der er oprettet systemer til de som eksterne svar på systemer forespørgsler jf. afsnit afsendt Output i de ovenfor; 9

15 Forberedelse og afsendelse af de oplysninger, der matcher den forespørgsel, der var modtaget fra Pensionsystemet. Forespørgsel modtaget fra Pensionsystemet. Data jf. afsnit Output i aktivitetp: *Hent oplysninger i Beriget Grunddata Udføres Beriget Grunddata automatisk genererer af Beriget de Grunddata. Data afsendt af systemet/ afhentet relevante af Pensionsystemet. data som svar på forespørgslen modtaget fra Pensionsystemet. Variant Pensionsystemet. Variant A.(gælder B.(gælder forlf forlf - Pension Pension - Udfyld Opret sag indberetning ): PersonIdent ogLF på - de Pension personer, - Håndter der matcher løbende kriterier ændring i forespørgslen - person ): fra følgende Person Relation Navn oplysninger på de personer, der matcher kriterieren i forespørgslen fra Pensionsystemet. Adresse Leverandør af Beriget Grunddata har ansvar for implementering af denne aktivitet. 10

16 Vurdering om hvorvidt der skal oprettes en ny sag på baggrund af de modtagne oplysninger. Oplysninger vedr. en til flere personer fra eksternt system modtaget i Pensionsystmet. PersonIdent Udføres For eller hver opdageres automatisk modtagen eksisterende. PersonIdent af Pensionsystemet. vurderer Pensionsystemet ud fra regler jf. afsnit Regler nedenfor, om der skal oprettes en ny sag Der er afgjort, om en ny sag skal oprettes eller en given sag skal opdateres. EllerPersonIdenttil SagsIdentifikationfor brug for en oprettelse eksisterende af ny sag P: Beslutning vedr. behov for oprettelse af ny sag sag i den efterfølgende aktivitet Pensionsystemet modtagelse afsnit Regler af ovenfor, liste skal over om ved personer, der modtagelse undersøge skal oprettes nærmer om af oplysninger vedkommende en ny sig sag pensionsalderen: eller fra kommune har opdateres eksisterende vedr. den en eksisterende given sag persons i Pensionsystemet sagtilkendelse og til afgøre førtidspension ud fra regler eller jf. ved [Beskriv] 11

17 Oprettelse af ny sag. Det er afgjort, at der skal oprettes ny sag. PersonIdent Udføres Pensionsystemet sted automatisk jf. den opretter forudgående af Pensioinsystemet. ny sag aktivitet, ud fra regler til sagen. jf. afsnit Regler nedenfor og knytter de evt. oplysinger, der var gemt et midlertidigt Sag oprettet og de relevante data gemt på sagen. Pensionssag P: Beslutning evt. de oplysninger, vedr. hvilken der type ellers en sag modtaget skal oprettes fra kommune medvedr. FØP tilkendelse, se aktivitetp: *Indsæt oplysninger Pensionsystemet oprette efterfølgende og ny skal sag i tilfælde typen, af, som at pågældende bestemmes person af regler ikke jf. har afsnit Regler sag i systemet: oplysninger i tilfælde jf. af, afvikling afsnit at sagen Output af oprettes processen ovenfor på på jf. baggrund det sagen. pågældende af førtidspensionstilkendelse løsningsflowovenfor hos med en de kommune, oplysninger, gemme der er de nødvendige modtagnefor Leverandøren validere Pensionsystemet. skal og supplere i samarbejde endelige med ATP sæt i forbindelse af data hver med sagstype Delleverancens jf. afsnit afklaringsforløb: Output til brug for oprettelse af sag i 12

18 Opdatering af en eksisterende sag med relevante oplysninger. Pensionsystemet har fundet en sag, som Person i forvejen har i systemet. SagsIdentifikation Pensionsystemet sag skal genåbnes/ opdaterer eller sagen, at der herunder nu tid sagstilstanden udsendelse (til af Under opstartsbrev Oplysning) (i tilfælde, med oplysninger at der ikke er vedr. ansøgt hvorfor i forvejen). en eksisterende Sag opdateret. Journalnotat evt. opdateretsagstilstand P: Beslutning opdateretydelsestype vedr. hvad en sag opdateres med Pensionsystemet systemet: opdatere nødvendige den skal for eksisterende efterfølgende ved opstart sag af afvikling en med ny folke- de af oplysninger, processen hhv. førtidspensionssag, jf. der det bestemmes pågældende hvor af løsningsflow reglerne vedkommende i afsnit Regler person ovenfor allerede og har som en er sag i Leverandøren validere Pensionsystemet. og skal supplere i samarbejde det endelige med ATP sæt i forbindelse af data hver med sagstype Delleverancens jf. afsnit afklaringsforløb: Output til brug for opdatering af en sag i 13

19 Afsendelse af en besked til en slutmodtager (Myndighed eller Person). En besked, der er genereret af Pensionsystemet er klar til afsendelse. UdgåendeDokument Udføres Systemet afhængig (elektronisk automaisk klargør af og eller om af sender Systemet. slutmodtageren fysisk beskeden post) der til er Fjernprint, undtaget blevet benyttet eller der sender ej til fra afsendelse Digital beskeden Post. af beskeden videre Fjernprint enten returnerer som en digital en oplysning besked om, eller hvilken et fysisk kanal brev Beskeden afsendt. Oplysning om hvilken forsendelseskanal, der er anvendt. Systemet skal understøtte de funktionelle samt non-funktionelle krav beskrevet i behovsopgørelsen for Systemet [Beskriv] [Beskriv] [Beskriv] 14

20 Kunderådgiver forudgående aktivitet. sætter en erindring (en opfølgningsopgave) op og initierer afsendelse af det brev, der blev fremstiilet i den [Beskriv] [Beskriv] [Beskriv] [Beskriv] [Beskriv] Manuel indtastning af oplysninger foretaget af Kunderådgiver i Pensionsystemets brugergrænseflade. Kunderådgiver Eller Pensionsystemets genereret har brugergrænseflade. modtaget en opgave en henvendelse i forbindelse fra med hhv. en behandling person eller af myndighed en sag i automatisk flow der falder ud til manuel behandling i Sag Udføres Det nedenstående Kunderådegiveren skal af være Kunderådgiver muligt for Kunderådgiveren i brugergrænsefladen manuelt til Pensionsystemet orienterer sig i sagens afsnit kan Regler. detaljer, enten åbne indtaste en eksisterende supplerende at sag oplysninger indtaste eller oprette oplysninger ellerændringer en ny. eller Hvis foretage sagen og derefter allerede relevante sætte eksisterer handlinger sagen tilbage kan på kunderådgiveren sagen til automatisk jf. behandling nødvendige Endvidere kan ("tilbage oplysninger Kunderådgiver påmotorvejen"). mhp. at foretage kunne Hvis et træffe manuelt der en ikke afgørelse opslag findes en i CPR og eksisterende sætte og ATP sagen registre sag videre opretter for til yderligere automatisk kunderådgiveren oplysinger behandling. en til ny brug sag forog indtaster de sagsbehandling. Sådanne opslag foregår uden om Pensionsystemet. 15

21 Pensionsystemet har gennemført deændringer, der var initieret af Kunderådgiver ved manuelt input. Evt.Bevillingeller Den oprettelsen har en eller betydning de af oplysninger, en ny for (Afklaring sag. pensionsberegningen) som udestår: kunderådgiver hvad med har de valgt evt. at indtastninger indtaste på der en allerede ikke nødvendigvis eksisterende er en sag bevilling eller i forbindelse men som jf. med regler IndtastetSkattekort Regler a) Hvis indtaste Pensionsystemet for person manuel oplysningerne eller indtastning myndighed fxpå af afgiver oplysninger sagen relevante og evt. i pensionsystemets træffe oplysninger afgørelse til med KR brugergrænseflade: modtaget henblik på via at telefon, sende sagen fysisk eller videre digital i automatisk post skal flow KR ikunne Gøre Indtaste at ansøgningsoplysninger person død så pension eller standses Hvis borger pension formue/indkomstoplysninger ringer hvilende og meddeler eller genaktivere ikke at ansøgning kunne (udenlandske fremskaffe om udskudt borgere) nyt varmeregnskab for udenlandske inden borgere automatisk uden NemID i (fra pensionssystemet, scannet dokument) det Blanket pensionsudbetalingen. muligt om indsættelse/løsladelse KR at udskyde Ofte retter Stop borgeren måned fra Kriminalforsorgen henvendelse modtages. om løsladelse KR skal. Her manuelt kontakter kunne UDK stoppe kriminalforsorgen. eller genaktivere er b) KR indtaster IPOS Indtaste tilkendelse kontonummer oplysninger af personligt inden for borger evt. tillæg afsendelse i udlandet, til borgere af eller FØP-opstartsbrevet i udlandet ambassader c) KR undersøger personen selv manglende ikke i stand modtagelse til at indberette af supplerende oplysniger oplysninger via selvbetjeningsløsning vedr. (beriger FØP sag tilkendelse vedr. ("Borgere tilkendelse eller med manglende af særlig FØP) behov"). ansøgning i tilfælde, at d) KR beriger og indberetter sagen med i systemet. oplysniger fra ansøgning, modtaget via mail eller fysisk post. Startbetingelse: Sagen er oprettet om ogfop ansøgning ansøgningen behandling tilkendelsesdato fra udenlandsk afer scannet og virkningsdato myndighed og lagt på skal på sagen det sagen være (sker muligt i tværgående manuelt LF at oprette Modtag sagen, henvendelse, herunder Modtag indberetning fysisk post) af ansøgningsdato, I forbindelse med 16

22 e) KR skal kunne en af de følgende muligheder: a) initiere udsendelse af opstarts/ orienteringsbrev b) sætte sag i norm.forløb pension) sagsbehandling vil ikke - indgang havetil LF (indgang Træf afgørelse, til akt. "Sæt akt. startdato Giv afslag for og behandling" sæt i norm.forløb. i LF Træf afgørelse) c) initiere lukning af sagen (hvis person til g) f) KR beriger Udlændingeportal sagen sætte med trækprocent oplysninger, op nødvendige på persontil videre sagsbehandling. FxKR skal kunne manuelt foretage opslag i Pensionsystemet e) KR skal kunne skal manuelt understøtte: manuelt tilkende kan personlig opdatere tillæg eller og oprette angive nye at skattekortsoplysninger udbetalingen skal ske for til Udensirgsministerietskonto. bliver Kunderådgiver kan se hvilke skattekortsoplysninger der er modtaget fra e-indkomst, personen der rettet. på ikke sagen kan indtastes vises historiksporet en ny trækprocent på ændrede af en skattekortsoplysninger kunderådgiver, der er mindre/ mere (skal selv afklares om skattekortsoplysningerne den senest modtagne fra vælge indtaste e-indkomst. fradraget Systemet som skal skal anvende skal anvendes hovedkort i skatteberegningen, eller bikort i forbindelse så det med indtastede skatteberegning med forretningen) anvendes i stedet en for at sådan en det Kunderådgiver at påført ikke i skattekortet bliver kan overskrevet angive en for periode hver gang for, hvor Systemet længe henter manuelt nye skatteoplysninger indtastede ændringer i forbindelse til skattekortet med en skal udbetaling. gælde fra, ========================================================================================================= Forslag være elektroniske til funktionalitet: en tast dokumenter der forbinder Indarbejd direkte til input doc-2-achive via fra sagen ws med (system og forretningen: dermed hvor slipper digitale Ved for siden dokumenter at åbne af dokumenter særligt kommer program. på ind) oversigtsbilledet så KR har direkte i løsningen adgang til skal deder KR skal til enhver tid få et hurtigt overblik over hvornår og hvor længe en borger midlertidigt har opholdt sig i udlandet. [Beskriv] 17

23 Vurdering om der skal udsendes et brev eller ej, samt om sagen skal behandles manuelt. Sag er oprettet eller den eksisterende sag er opdateret. Pensionssag Udføres Pensionsystem oprettes automatisk opgave afgør til af ud Kunderådgiver, Pensionsystemet. fra Regler jf. nedenfor og i givet om fald der ja med skal hvilken sendes årsag et brev til og udfald givet til fald manuel ja af behandling. hvilken type, eller om der skal Det er afgjort, om brevet skal sendes, eller en manuel opgave skal oprettes eller om løsningsflowet er afsluttet. Eller Opgaveårsag P: UdgåendeDokumenttype Beslutning vedr. udsendelse af opstarts- hhv. orienteringsbrev Pensionsystemet skal ved opstart om Pensionsystemet der af overhovedet ny folke- er automatisk skal hhv. behov oprette førtidspensionssag for skal hverken opgave, udsende udsendelse så afgøre et Kunderådgiver brev ud af af fra brev en Regler relevant eller behandler manuel jf. type ovenfor: sagen behandling manuelt [Beskriv] af sagen. 18

24 [Beskriv] [Beskriv] [Beskriv] mulighed [Beskriv] Kunderådgiver for at skriver Kunderådgiver manuelt supplerer et brev, herunder det brev, på som baggrund Pensionsystemet af den valgte genererer skabelon.skal automatisk? afklares om behov for at beskrive Notér [Beskriv] hvilke brevtyper, der evt. bruges her til indhentelse af supplerende information fra person, myndighed, kommune osv. [Beskriv] [Beskriv] [Beskriv] [Beskriv] Kunderådgiver "trækker" opgave til manuel behandling til sig. Posthåndteringsleverandør verserende posten og og ladt sag dokumenterne udfyldt på har blanket på modtaget relevant og fremsendt en fysisk sag i Pensionsystemet. post, af som person kan eller være Hvis af ansøgning en der myndighed. ikke findes om pension Posthåndteringsleverandør relevant hhv. tillæg sag, så eller oprettes ændringer har der scannet en til en Kunderådgiver. dokumenterne lægges dér. Den behandlede post kommer ind i en relevant arbejdspakke og klar til behandling af ny sag 19

25 Eller Person eller myndighed har sendt en ansøgning om pension hhv. tillæg eller oplysninger om ændringer digitalt. Digital kan dokumenter. ellers være Den sikker digitale henvendelse eller Digital bliver Post modtaget og indeholder af blot journalmedarbejder en tekst og kan og have lagt vedhæftet på en relevant en til flere sag, elektroniske hvis der findes en post Kunderådgiver. oprettes ny sag. Den behandlede henvendelse kommer ind i en relevant arbejdspakke, klar til behandling af sag Eller oprettes behandling Person der af en eller Kunderådgiver. opgave myndighed til Kunderådgiver har henvendt til sig viderebehandling. telefonisk. Hvis Opgaven henvendelsen kommer ikke ind kan i en behandles relevant arbejdspakke færdigt af en medarbejder og klar tili UDK, Henvendelse Udføres Arbejdspakke Kunderådgiver af Kunderådgiver fremfinder opgaven i brugergrænseflade i arbejdspakken til Pensionsystem. Sagen er åben. og vælger at åbne sagen for at foretage sagsbehandlingen. Pensionssag Pensionsystemet tilhørsforhold entydigt Kunderådgiver. identificere skal til oprette bestemt opgaven, opgaver gruppe, som med skal kan: de udføres oplysninger, manuelt. der Opgaven er tilstrækkelige skal bl.a. for, indeholde at en Kunderådgiver, årsag, som er herunder sigende med sortere fremsøge opgaverne opgaven og i Pensionsystemets få dem vist på de brugergrænseflade relevante lister over ud typer fra kriterier af opgaver jf. afsnit Input ovenfor for entydigt identificere sagen, sagens som parter opgaven til brug knytter i kommunikation sig til hermed 20

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.5 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning...2 1.1. Mål...2 1.2. Ansvar...2 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt...3

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Beboerindskud Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version1.0 februar 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.1 Introduktion til og afgrænsning af forretningsområdet...

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

SAPA roller og brugerbehov

SAPA roller og brugerbehov SAPA roller og brugerbehov Indholdsfortegnelse SAPA overblik til dem, der har behov... 3 Om SAPA... 3 Hvem er de kommende SAPA-brugere?... 3 Emner i rollebeskrivelserne... 3 Rollebeskrivelser for bedre

Læs mere

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Vejledning til gevinstrealisering Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til vejledning til gevinstrealisering............................. 3

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse Funktionsanalyse ESR AS-IS Analyse Funktionsanalyse af ESR. Dokumentets metadata Projektnavn: Funktionsanalyse ESR Projektejer: Projektfase: Arbejdspakke: Produkt: Forfatter: Version: 1.0 Status: Thomas

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

PROCEDUREBESKRIVELSE

PROCEDUREBESKRIVELSE Stormrådet PROCEDUREBESKRIVELSE SAGSBEHANDLING I STORMBASEN Opdateret 21-02-2014 Opdateret Indledning... 4 Fase 1 Opstart af sag... 5 Hændelsen... 5 - Stormrådets meddelelse om stormflod... 5 - Orientering

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark.......................... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør Beregn din aktuelle skat...95 Beregn

Læs mere

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring.

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 1 2 DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, September 2008. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Er digital post en god service for borgerne?

Er digital post en god service for borgerne? Er digital post en god service for borgerne? Resumé I april/maj 2014 blev der sendt et spørgeskema ud til 16.834 HK ansatte i danske kommuner og regioner. Formålet var at undersøge hvordan kommunernes

Læs mere