1. januar juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013)"

Transkript

1 1. januar juni (Selskabsmeddelelse nr. 20-) Delårsrapport Side 1 af 36

2 Hovedkonklusioner 2. kvartal Hovedkonklusioner 2. kvartal Investeringsklimaet i mineindustrien blev yderligere svækket i andet kvartal. Solide driftsresultater i alle segmenter bortset fra Material Handling. Både halvårsresultatet og forventningerne til hele året er påvirket af særlige poster. Effektiviseringsplan igangsat med henblik på væsentlig forbedring af fremtidige resultater og afkast. Resultatudvikling i 2. kvartal Resultatudvikling i kvartal Omsætningen steg 14%, hvorimod ordreindgangen faldt 22%. EBITA-marginen faldt til 4,4% inklusiv særlige poster. Den underliggende EBITA-margin udgjorde 9,4% efter justering for særlige poster. Forventningerne for er reguleret for følgende særlige poster: Der gennemføres en række vedvarende effektiviseringer, som forventes at resultere i engangsomkostninger på DKK -500 mio., heraf DKK -350 mio. i, og årlig EBITA forbedring på DKK 750 mio. med fuld virkning fra og med 2015 Engangsomkostninger på DKK -323 mio. bogført i Material Handling i andet kvartal som følge af en mere forsigtig risikovurdering af den historiske ordrebeholdning En nedskrivning på cirka DKK -800 mio. forventes indregnet i tredje kvartal i Mineral Processing og Customer Services i forbindelse med købet af Ludowici Nedskrivning af varebeholdninger på cirka DKK -200 mio. forventes indregnet i 3. kvartal på grund af mere stringent værdiansættelse af aldrende komponenter Salgsprocessen vedrørende Cembrit er indstillet, og Cembrit rapporteres som fortsættende virksomhed fra 3. kvartal Ordreindgangen faldt 22% til DKK mio. (2. kvartal 2012: DKK mio.) Omsætningen steg 14% til DKK mio. (2. kvartal 2012: DKK mio.) Driftsresultatet før af- og nedskrivning af immaterielle aktiver (EBITA) faldt 50% til DKK 287 mio. (2. kvartal 2012: DKK 576 mio.), svarende til en EBITA-margin på 4,4% (2. kvartal 2012: 10,2%) Driftsresultatet før af- og nedskrivning af immaterielle aktiver (EBITA) efter justering for særlige poster steg 6% til DKK 610 mio. (2. kvartal 2012: DKK 576 mio.), svarende til en EBITAmargin på 9,4% (2. kvartal 2012: 10,2%) Driftsresultatet (EBIT) faldt 39% til DKK 195 mio. (2. kvartal 2012: DKK 321 mio.) svarende til en EBIT-margin på 3,0% (2. kvartal 2012: 5,7%) Resultatet faldt 36% til DKK 143 mio. (2. kvartal 2012: DKK 223 mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde DKK -51 mio. (2. kvartal 2012: DKK 333 mio.) Ordreindgangen faldt 22% til DKK mio. (1.-2. kvartal 2012: DKK mio.) Ordrebeholdningen faldt 8% til DKK mio. (ultimo 2012: DKK mio.) Omsætningen steg 16% til DKK mio. (1.-2. kvartal 2012: DKK mio.) Driftsresultatet før af- og nedskrivning af immaterielle aktiver (EBITA) faldt 45% til DKK 541 mio. (1.-2. kvartal 2012: DKK 984 mio.) svarende til en EBITA-margin på 4,5% (1.-2. kvartal 2012: 9,4%) Driftsresultatet før af- og nedskrivning af immaterielle aktiver (EBITA) efter justering for særlige poster faldt 12% til DKK 864 mio. (1.-2. kvartal 2012: DKK 984 mio.) svarende til en EBITA-margin på 7,1% (1.-2. kvartal 2012: 9,4%) Driftsresultatet (EBIT) faldt 45% til DKK 361 mio. (1.-2. kvartal 2012: DKK 662 mio.) svarende til en EBIT-margin på 3,0% (1.-2. kvartal 2012: 6,3%) Resultatet faldt 62% til DKK 177 mio. ( kvartal 2012: DKK 464 mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde DKK -517 mio. (1.-2. kvartal 2012: DKK 216 mio.) Forrentet nettogæld (ekskl. Cembrit) udgjorde DKK mio. (ultimo 2012: mio.) Arbejdskapitalen (ekskl. Cembrit) udgjorde DKK mio. (ultimo 2012: DKK mio.) Side 2 af 36

3 Udmelding fra ledelsen Bestyrelsesformand Vagn Sørensen Adm. koncerndirektør Thomas Schulz Udmelding fra ledelsen FLSmidth har i de sidste 3 måneder gennemført et servicetjek af strategien. Konklusionen er klar - FLSmidths overordnede strategi og langsigtede økonomiske mål er blevet bekræftet og forbliver uændret. Der er imidlertid behov for nogle få justeringer for at øge fokus på specifikke områder og forbedre effektiviteten i hele organisationen. Strategien fastholdes Det er naturligt at foretage et servicetjek af FLSmidth-koncernens strategi ét år efter, den blev lanceret. Det er desuden nødvendiggjort af de væsentligt ændrede forretningsvilkår samt tiltrædelsen af en ny administrerende koncerndirektør. Det er vores konklusion, at der ikke er behov for at ændre på FLSmidths overordnede strategi og langsigtede økonomiske målsætninger. Vi har et stærkt fodfæste i vores fokusindustrier, vores organisation bestående af fire divisioner understøtter vores strategiske mål, og vi er stadig et dansk firma, som bygger på nordiske værdier, udtaler Adm. koncerndirektør Thomas Schulz, som har udført servicetjekket. Servicetjekket viste imidlertid, at der er behov for nogle få justeringer. For at opfylde vores mål er vi nødt til at foretage nogle få justeringer. Fremover vil vi forstærke fokuset på områder som organisk vækst, integration, kvalitet og sikkerhed, forskning og udvikling samt personaleudvikling, uddyber Thomas Schulz. Lancering af nye effektiviseringstiltag Under det strategiske servicetjek blev det endvidere klart, at der er både behov og et betydeligt potentiale for forbedring af effektiviteten i hele FLSmidth. For fuldt ud at kunne udnytte dette potentiale er der udarbejdet en plan for vedvarende effektiviseringer. Planen kommer som en reaktion på de utilfredsstillende økonomiske resultater og har til formål at vende den senere tids negative udvikling. Ved at nedbringe vores omkostninger, øge kvaliteten af det arbejde, vi udfører, og vokse organisk kan vi øge effektiviteten og opnå en betydelig forbedring af vore resultater og markedsposition. Effektiviseringsplanen er et målrettet initiativ, der skal sikre, at vi er godt rustet til fremtiden, uanset hvordan markedet udvikler sig, udtaler Thomas Schulz. Ved at gennemføre de enkelte elementer i planen sikrer vi, at FLSmidth er i førersædet og klar til at møde de fremtidige markedsbehov og -vilkår. Planen indeholder hårde, men nødvendige tiltag, og jeg er overbevist om, at Thomas Schulz og hans ledelsesteam vil sikre, at initiativerne bliver gennemført. Tiltagene vil sikre, at FLSmidth kan fortsætte op ad en stabil og rentabel vækstkurve, konkluderer bestyrelsesformand Vagn Sørensen. Markedsudsigter Udsigterne for mineinvesteringer blev yderligere forringet i 2. kvartal, hvorimod Customer Services fortsat er et forretningsområde i sund vækst. Lavere vækst i Kina har ført til et generelt fald i råvarepriserne og en tilsvarende afmatning i mineselskabernes investeringsplaner. Til gengæld begynder væksten i de fleste udviklede økonomier at tiltage. Vi betragter den seneste udvikling i mineindustrien som et normalt led i konjunkturforløbet, hvor vi nu har passeret toppen efter adskillige år med betydelig vækst. Vi forventer, at mineinvesteringerne vil nå bunden i Hvad angår cement, har vi allerede i et par år bevæget os i bunden af en lavkonjunktur og kan nu se de første tegn på opsving. Overordnet set forventer vi et forholdsvis flat marked de næste 2-3 år for de tre projektdivisioner, hvorimod Customer Services fortsat er i sund vækst. Det er vigtigt at understrege, at dette ikke er en ekstraordinær situation, men en normal udvikling i en cyklisk industri. Vi er fortsat optimistiske med hensyn til udsigterne for både cement- og mineralindustrien på mellemlangt og langt sigt, siger Thomas Schulz. Side 3 af 36

4 Hovedkonklusioner 2. kvartal Markedsudvikling Investeringsklimaet i mineindustrien blev yderligere svækket i 2. kvartal, og kunderne fortsætter med at udvise tilbageholdenhed. Der er generel fokus på omkostninger og kapitaludnyttelse, hvilket ikke kun gælder de store mineselskaber, men er bredt funderet. Derudover har de faldende råvarepriser og lavere vækst i Kina bidraget til et vanskeligere marked for mineprojekter og -udstyr. Afmatningen, der startede inden for kul og jernmalm, viser tegn på at brede sig til guld og kobber, i hvert fald på kort sigt. Ikke desto mindre ligger kobberprisen fortsat et godt stykke over de marginale produktionsomkostninger, og i modsætning til kul og jernmalm har kobberefterspørgslen tendens til at vokse i takt med BNP pr. indbygger. Til trods for at væksten i Kina er på vej væk fra de tocifrede tal, forventes der en fordobling af landets forbrug af kobber inden for de næste ti år. I betragtning af hvor lang tid det tager at etablere en ny mine, er der risiko for, at den nuværende opbremsning af investeringerne vil føre til begrænset udbud på mellemlangt sigt. Guldindustrien er fortsat relativt aktiv, selv om mineselskaberne i stigende grad har svært ved at dække deres samlede omkostninger i et marked, der er præget af lavere priser. Indtil videre synes markedet for service og reservedele at være relativt modstandsdygtigt, da det er drevet af mineproduktion og mineselskabernes stærke fokus på effektivisering. En markant undtagelse er kulindustrien, som oplever store udfordringer, navnlig i Australien. Næste fase af lavkonjunkturen i mineindustrien kan være, at priserne kommer under pres. Mineselskaberne fortsætter med at skære i deres driftsbudgetter, og flere af de store kunder presser på for at indgå leverandøraftaler med målrettede omkostningsreduktioner. I et vigende marked er det mindst lige så vigtigt for kunderne at modernisere eksisterende udstyr og effektivisere produktionen. FLSmidth har en bred vifte af værdiskabende produkter inden for disse områder. På længere sigt er de positive forventninger til investeringer i mineindustrien uændrede. Efterspørgslen på mineraler vil fortsat vokse, idet den afspejler de samfundsmæssige forandringer i udviklingslandene, hvor en voksende middelklasse skaber øget behov for infrastruktur og forbrugsgoder. Selv om cementforbruget er stigende, er balancen mellem udbud og efterspørgsel, som brød sammen under finanskrisen, endnu ikke fuldt ud genoprettet, og kapacitetsudnyttelsen i den globale cementindustri er fortsat lav. Det amerikanske marked viser fortsat tegn på moderat stigende aktivitet, men samtidig er industrien i betydelig modvind på en række af vækstmarkederne. De grundlæggende tendenser inden for cement er positive på mellemlangt og langt sigt, og der forventes en fortsat vækst i cementforbruget samt et fornyet behov for ekstra kapacitet. Side 4 af 36

5 Hovedkonklusioner 2. kvartal Opdaterede forventninger til Forventningerne til er opdateret med særlige poster, som har indvirkning på halvog helårsresultatet. FLSmidth & Co. (nu inklusiv Cembrit) forventer en koncernomsætning på DKK mia. (tidligere forventning DKK mia.) og en EBITA-margin på DKK 4-5% inklusiv særlige poster (tidligere forventning 8-10%). Forventningerne til marginen indeholder fortsat engangsomkostninger på DKK -200 mio. i forbindelse med omstrukturering, integration og implementering af et ERP forretningssystem (jf. Årsrapport 2012), hvoraf DKK 163 mio. allerede er indregnet i første halvår. Forventningerne til inkluderer følgende særlige poster: Gennemførelsen af en effektiviseringsplan forventes at indebære en vedvarende årlig EBITA forbedring på DKK 750 mio. med fuld virkning fra og med Gennemførelsen af planen vil medføre omstruktureringsomkostninger på cirka DKK -500 mio., hvoraf DKK -350 mio. forventes indregnet i, og de resterende DKK -150 mio. i 2014 og Resultatet for 2. kvartal inkluderer engangsomkostninger på DKK -323 mio. i forbindelse med revurdering af ordrebeholdningen i Material Handling. Revurderingen bygger på en forsigtigere vurdering af afviklingstiden for visse risikofyldte tidligere indgåede kontrakter, hvilket minimerer risikoen for flere negative overraskelser. Cembrit rapporteres som fortsættende virksomhed fra 3. kvartal som følge af beslutningen om at indstille salgsprocessen. Forventningerne til er blevet opdateret med Cembrits forventede omsætning for hele året på DKK 1,4 mia. og en EBITA-margin på 0%. En grundig gennemgang af varebeholdninger og en mere stringent værdiansættelse af aldrende vareenheder forventes at føre til en nedskrivning på DKK -200 mio. i 3. kvartal. Som følge af de svagere udsigter for mineinvesteringer generelt og i den australske kulindustri i særdeleshed har test for værdiforringelse vist indikationer på nedskrivningsbehov på cirka DKK 800 mio. i forbindelse med købet af aktiver i Ludowici koncernen. Nedskrivningen vil påvirke EBIT-resultatet i Customer Services og i Mineral Processing, fordelt cirka 60/40 på de to divisioner. Som følge af indregningen af de særlige poster er det ikke muligt at udmelde forventninger om en specifik skatteprocent for. Den underliggende skatteprocent forventes fortsat at være 36% som tidligere meddelt. Pengestrømme fra investeringsaktivitet (inklusive opkøb, men eksklusive frasalg) forventes at ligge i niveauet DKK -0,8 mia. (tidligere forventning DKK -1 mia.) (2012: DKK -3,6 mio.). Afkast af den investerede kapital (ROCE) forventes at blive cirka 7-8% i (tidligere forventning cirka 15%) (2012: 19%). Uændrede langsigtede økonomiske målsætninger Langsigtede økonomiske målsætninger for FLSmidth under normale markedsvilkår Årlig vækst i omsætningen Over markedsgennemsnit EBITA margin 10-13% ROCE >20% Skatteprocent 32-34% Egenkapitalandel >30% Finansiel gearing (NIBD/EBITDA) <2 Udbytteprocent 30-50% af årets resultat Side 5 af 36

6 Hovedkonklusioner 2. kvartal Opdaterede forventninger til Opdaterede forventninger for koncernen i : Koncernen Forventninger til Tidligere forventninger Omsætning DKK mia. (DKK mia.) EBITA-margin (inklusiv særlige poster) 4-5% (8-10%) Pengestrømme fra investeringsaktivitet ca. DKK -0,8 mia. (ca. DKK -1 mia.) ROCE 7-8% (15%) Opdaterede forventninger for divisionerne i : Forventet omsætning Tidligere forventninger Forventet EBITA Tidligere forventninger Customer Services DKK 8-9 mia. (DKK 8-10 mia.) 13-14% (13-15%) Material Handling DKK 4-5 mia. (DKK 4-6 mia.) -8 til -9% (>0%) Mineral Processing DKK 9-11 mia. (DKK mia.) 8-9% (8-10%) Cement DKK 5-6 mia. (DKK 5-7 mia.) 6-7% (6-8%) Cembrit forventes at levere en omsætning på DKK 1,4 mia. og en EBITA-margin på cirka 0% i. Elimineringer i form af koncerninterne transaktioner forventes at udgøre cirka DKK -1 mia. i. Engangsomkostninger i forbindelse med effektiviseringsplanen (DKK -350 mio.) og nedskrivning af varebeholdninger (DKK -200 mio.) er ikke fordelt på divisioner. Forventningerne til er revideret med hensyn til følgende særlige poster: Omsætning EBITA EBIT Likviditetspåvirkning Engangsomkostninger i Material Handling i 2. kvartal DKK -323 mio. DKK -323 mio. Ja Forventet nedskrivning af Ludowici i 3. kvartal DKK -800 mio. Nej Forventet nedskrivning af varebeholdninger i 3. kvartal (koncern) DKK -200 mio. DKK -200 mio. Nej Indregning af Cembrits helårsresultat DKK 1,4 mia. DKK 0 mio. DKK 0 mio. Ja Omkostninger i forbindelse med effektiviseringsplan (koncern) DKK -350 mio. DKK -350 mio. Ja Samlet påvirkning DKK 1,4 mia. DKK -873 mio. DKK mio. Side 6 af 36

7 Koncernens hoved- og nøgletal Koncernens hoved- og nøgletal DKK mio. 2. kvartal 2. kvartal kvartal kvartal 2012 Helårstal 2012 RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat før særlige engangsposter, af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat før ned- og afskrivninger af immaterielle anlægsaktiver (EBITA) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) Resultat af finansielle poster, netto 14 (19) (24) (3) (61) Resultat før skat (EBT) Periodens resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af ophørte aktiviteter (39) 6 29 Periodens resultat PENGESTRØMME Pengestrømme fra driftsaktivitet (51) 333 (517) Køb og salg af virksomheder og aktiviteter 8 (143) 55 (146) (2.508) Køb af materielle aktiver (178) (182) (303) (348) (739) Andre investeringer, netto 4 (61) (26) (101) (151) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (166) (386) (274) (595) (3.398) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter af fortsættende aktiviteter (103) 8 (634) (254) (1.642) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter af ophørte aktiviteter (114) (61) (157) (125) (36) ARBEJDSKAPITAL (inkl. Cembrit) ARBEJDSKAPITAL (ekskl. Cembrit) FORRENTET NETTOINDESTÅENDE/(GÆLD) (inkl. Cembrit) (4.642) (943) (3.084) FORRENTET NETTOINDESTÅENDE/(GÆLD) (ekskl. Cembrit) (4.708) (981) (3.183) ordreindgang, fortsættende aktiviteter (brutto) ORDREBEHOLDNING, FORTSÆTTENDE AKTIVITETER BALANCE Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver bestemt for salg Aktiver i alt , Koncernens egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtelser direkte forbundet med aktiver bestemt for salg Passiver i alt UDBYTTE TIL AKTIONÆRERNE NØGLETAL Fortsættende aktiviteter Bruttomargin 18,3% 24,3% 20,0% 24,6% 24,5% EBITDA-margin 5,7% 11,1% 5,7% 10,3% 11,1% EBITA-margin 4,4% 10,2% 4,5% 9,4% 10,1% EBIT-margin 3,0% 5,7% 3,0% 6,3% 8,0% EBT-margin 3,2% 5,3% 2,8% 6,3% 7,8% Egenkapitalens forrentning 4% 10% 14% Egenkapitalandel 27% 32% 30% Afkast af investeret kapital (ROCE) * 15% 24% 19% Afkast af investeret kapital (ROCE) * (inkl. Cembrit) 14% 23% 18% Arbejdskapital andel * 7,3% 4,5% 6,0% Arbejdskapital andel * (inkl. Cembrit) 8,3% 5,8% 6,8% Investeret kapital (ultimo) Investeret kapital (ultimo) (inkl. Cembrit) Antal ansatte, ultimo, koncern Heraf i Danmark Aktie- og udbyttetal, koncern CFPS (pengestrømme pr. aktie), (udvandet) (1,0) 6,4 (10,1) 4,1 33,0 EPS (resultat pr. aktie), (udvandet) 2,7 4,3 3,4 8,9 25,1 FLSmidth & Co. kurs 259,9 320,0 327,2 Markedsværdi Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning fra * Baseret på de sidste 12 måneder Side 7 af 36

8 Ledelsesberetning Koncernen Omsætningen steg 14%, mens ordreindgangen faldt 22%. EBITA-marginen faldt til 4,4%. Både kvartalsresultatet og forventningerne til hele året er påvirket af særlige poster. Solide resultater i alle segmenter bortset fra Material Handling. Effektiviseringsplan vil medføre en årlig fremtidig EBITA forbedring på DKK 750 mio. fra og med Helbredstjek af strategien I forbindelse med Thomas Schulz s tiltræden som ny koncernchef den 1. maj er der i de forløbne tre måneder udført et servicetjek af strategien, som blev lanceret i februar De overordnede konklusioner af strategigennemgangen er som følger: Koncernens strategi fastholdes med stærkere fokus på organisk vækst, integration, forskning og udvikling, medarbejderudvikling samt sikkerhed og kvalitet. Fastholdelse af de langsigtede økonomiske mål om vækst over markedsgennemsnittet, EBITA-margin på 10-13% og afkast af investeret kapital (ROCE) på over 20%. FLSmidths økonomiske resultater er faldet til et utilfredsstillende niveau over de sidste par år, og der vil blive gennemført betydelige tiltag for igen at få finansielle KPI er på niveau med eller over sammenlignelige virksomheder. Generelt er der et betydeligt potentiale for vedvarende effektiviseringer. Fuld integration af tilkøbte virksomheder, et reduceret antal lokationer og øget brug af fælles funktioner samt udflytning indgår som væsentlige elementer heri. Effektiviseringsplan De seneste tre måneders grundige analyse har bekræftet, at FLSmidth har et betydeligt potentiale for effektivisering. Der vil i løbet af de næste 18 måneder blive gennemført en bæredygtig effektiviseringsplan. Effektiviseringsplanen er uafhængig af markedsudsigterne. Den forventes at medføre en årlig EBITA forbedring på cirka DKK 750 mio. med fuld virkning fra og med år Gennemførelsen af planen vil generere engangsomkostninger til restrukturering på cirka DKK -500 mio., hvoraf cirka DKK -350 mio. forventes indregnet i, udover de engangsomkostninger på DKK -200 mio., som er allerede er indeholdt i forventningerne til. Som følge af planen forventes det, at koncernens samlede medarbejderantal reduceres med cirka 1.100, svarende til en reduktion på 7%, og at antallet af globale lokationer nedbringes med mere end 20, svarende til en reduktion på over 10%. Koncernen DKK mio. 2. kvartal 2. kvartal 2012 Ændring (%) kvartal kvartal 2012 Ændring (%) Ordreindgang (brutto) (22%) (22%) Ordrebeholdning (12%) (12%) Omsætning % % Bruttoresultat (14%) (6%) Bruttomargin 18,3% 24,3% 20,0% 24,6% EBITDA (41%) (36%) EBITDA-margin 5,7% 11,1% 5,7% 10,3% EBITA (50%) (45%) EBITA-margin 4,4% 10,2% 4,5% 9,4% EBIT (39%) (45%) EBIT-margin 3,0% 5,7% 3,0% 6,3% Antal medarbejdere (fortsættende aktiviteter) % % Side 8 af 36 FLSmidth: 1. januar juni Delårsrapport

9 Ledelsesberetning Hovedoverskrifterne i effektiviseringsplanen er som følger: 1. Omkostningsoptimering Personalereduktioner, lukning af kontorer, fremskyndet integrering, forenkling af organisationen, øget udflytning af ingeniør- og administrative funktioner 2. Material Handling Afvikling af urentable projekter, harmonisering af globale processer, opbygning af en lønsom projektportefølje 3. Resultatforøgelse Fokus på produkter med høj fortjeneste, principper for prisfastsættelse, leverandørkvalitet 4. Optimering af indkøb Forenkling og udflytning af indkøb, øget indkøb fra lavprislande 5. Netto arbejdskapital Betalingsbetingelser, faktureringsprocesser, lagerstyring 6. Salgsoptimering Krydssalg, markedsstrategier, investeringer i Customer Services, salgssynergier på tværs af koncernen 7. Teknologisk lederskab Tilpasning af produktporteføljen, øgede investeringer i forskning og udvikling, hurtigere lancering af nye produkter Salgsprocessen vedrørende Cembrit indstillet Cembrit har været en del af FLSmidth koncernen siden 1927 og er den eneste tilbageværende byggematerialevirksomhed i koncernen. Det har i en årrække stået klart, at Cembrit ikke indgår i FLSmidths langsigtede strategi, og der blev indledt en salgsproces i august Til trods for interesse fra forskellige aktører i markedet, har det ikke været muligt for FLSmidth at opnå en tilfredsstillende salgspris. Desuden har processen afsløret et behov for effektiviseringer i Cembrit. Den igangværende salgsproces vil som følge heraf blive indstillet, indtil en omfattende forbedringsplan er gennemført, og markedssituationen i den europæiske byggematerialeindustri er forbedret. FLSmidth vil udvikle Cembrit som en selvstændig virksomhed, herunder optimere produktionsanlæggene, udvikle produktporteføljen og videreoptimere omkostningsstrukturen, for at Cembrit kan opretholde sin position som Europas førende distributør og producent af fibercementprodukter. Der vil endvidere blive udnævnt en uafhængig bestyrelse med grundig indsigt i branchen for at målrette fokus og ressourcer. Som følge af beslutningen om at indstille salgsprocessen rapporteres Cembrit som fortsættende aktivitet i FLSmidth, men bibeholdes som separat ikke-strategisk forretningsenhed og rapporteres separat. Denne ændring indtræder fra og med 3. kvartal. Cembrit forventes at levere en omsætning på DKK 1,4 mia. i og en EBITA-margin på cirka 0%. For yderligere information henvises til note 12. Aktietilbagekøbsprogram Det blev i februar meddelt, at bestyrelsen planlagde at foretage en ekstraordinær kontant udlodning af DKK 521 mio. i form af et aktietilbagekøbsprogram i henhold til de såkaldte Safe Harbourregler. Aktietilbagekøbsprogrammet indledtes den 21. maj og blev afsluttet den 5. juli med et akkumuleret aktietilbagekøb af aktier til en samlet købesum af DKK 521 mio. svarende til en gennemsnitlig aktiekurs på DKK 267,15. Den samlede likviditetseffekt i 2. kvartal var på DKK 435 mio. Det er intentionen at indstille til den ordinære generalforsamling i 2014, at aktiekapitalen i selskabet nedskrives med det antal aktier, der er købt i forbindelse med aktietilbagekøbsprogrammet. Omsætning og EBITA margin pr. kvartal DKKm Ordreindgang pr. kvartal DKK mio. Arbejdskapital DKK mio % % 10% 8% 6% 4% 2% Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 0% 0 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 0 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Omsætning EBITA margin Offentliggjorte O&M kontrakter Offentliggjorte kontrakter Ikke-offentliggjorte kontrakter Arbejdskapital (Cembrit) Arbejdskapital (ekskl. Cembrit) Side 9 af 36 FLSmidth: 1. januar juni Delårsrapport

10 Ledelsesberetning Resultatudvikling i 2. kvartal Væksteffektivitet Ordreindgang og ordrebeholdning Ordreindgangen faldt 22% til DKK mio. (2. kvartal 2012: DKK mio.) primært som følge af et svagere marked for mineralprocesudstyr og en lavere ordreindgang i Cement og Material Handling. Ordreindgangen i Customer Services fortsatte den stigende tendens. Vækst i ordreindgang i 2. kvartal Vækst i ordreindgang (i forhold til 2. kvartal 2012) Customer Services Material Handling Mineral Processing Cement FLSmidth koncernen Ordreindgang fordelt på segmenter (2. kvartal ) 23% Customer Services 32% Material Handling Mineral Processing Cement 28% 17% Organisk vækst 6% (16%) (43%) (29%) (26%) Opkøb 18% 0% 5% 0% 6% Valuta (3%) (3%) (2%) (1%) (2%) Samlet vækst 21% (19%) (40%) (30%) (22%) Ordrebeholdningen faldt 6% i 2. kvartal til DKK mio. (ultimo 1. kvartal : DKK mio.) som følge af stigende omsætning og faldende ordreindgang samt en negativ valutakurseffekt på DKK 0,8 mia. siden årets begyndelse. Ordrebeholdningen afvikles over en periode på seks år. 43% af den nuværende ordrebeholdning forventes konverteret til omsætning i, 35% i 2014 og 22% i 2015 og årene fremefter. Langtidskontrakter på drift og vedligeholdelse udgjorde DKK 4,7 mia. af ordrebeholdningen ultimo 2. kvartal (ultimo 1. kvartal : DKK 4,9 mia.), svarende til 17% af ordrebeholdningen (ultimo 1. kvartal : 17%). Det bør bemærkes, at der for koncernen i gennemsnit går måneder fra ordreindgang til omsætning - hvilket omfatter både direkte salg af forbrugsvarer, anlægsprojekter med en afviklingstid på 2-3 år og drifts- og vedligeholdelseskontrakter, der strækker sig op til syv år. Ordreindgang fordelt på industrier (2. kvartal ) 28% 2% 4% 9% Cement 36% Kobber 7% 14% Guld Kul Jern Gødningsmineraler Andet Pengestrømme fra driftsaktivitet DKK mio. Ordreindgang fordelt på segmenter (2. kvartal ) % 30% Customer Services Material Handling % 14% Mineral Processing Cement Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Pengestrømme fra driftsaktivitet Side 10 af 36 FLSmidth: 1. januar juni Delårsrapport

11 Ledelsesberetning Omsætning Omsætningen steg 14% til DKK mio. i 2. kvartal (2. kvartal 2012: DKK mio.), hvilket afspejler en positiv udvikling i alle divisioner bortset fra Material Handling. Den organiske vækst var på 10% i 2. kvartal (justeret for opkøb og valuta). Omsætningsfremgang i 2. kvartal Omsætningsfremgang (i forhold til 2. kvartal 2012) Customer Services Material Handling Mineral Processing Cement FLSmidth Koncernen Organisk vækst 11% (10%) 18% 38% 10% Opkøb 18% 0% 5% 0% 7% Valuta (3%) (4%) (3%) (1%) (3%) Samlet vækst 26% (14%) 20% 37% 14% FLSmidth købte i 2012 syv virksomheder: Knelson Russia, Ludowici Limited, Decanter Machine Inc., MIE Enterprises Pty. Ltd., Mayer Bulk Pty. Ltd., Process Engineering Resources Inc. og TEUTRINE GmbH Industrie-Technik, som tilsammen bidrog til omsætningen med DKK 400 mio. i 2. kvartal. De hensættelser, der er foretaget i 2. kvartal, minimerer risikoen for fremtidige negative overraskelser. Projektforsinkelserne og hensættelserne angår primært 6 projekter (ud af 15 risikofyldte projekter) i Material Handling. De samlede udgifter til forskning og udvikling udgjorde i 2. kvartal DKK 90 mio. (2. kvartal 2012: DKK 85 mio.) svarende til 1,4% af omsætningen (2. kvartal 2012: 1,5%), hvoraf DKK 21 mio. er aktiveret (2. kvartal 2012: DKK 23 mio.), mens resten er opført som produktionsomkostninger. Salgs-, distributions- og administrationsomkostninger mv. udgjorde DKK 813 mio. i 2. kvartal (2. kvartal 2012: DKK 748 mio.), svarende til en omkostningsprocent (SG&A procent) på 12,6% af omsætningen (2. kvartal 2012: 13,2%) og et fald på 11% i forhold til 1. kvartal (1. kvartal : DKK 909 mio.). Tilkøbte virksomheder udgjorde DKK 77 mio. af salgs-, distributions- og administrationsomkostningerne i 2. kvartal og tegner sig således for hele stigningen i forhold til sidste år. De samlede serviceaktiviteter udgjorde 40% af omsætningen i 2. kvartal (2. kvartal 2012: 39%). Udover Customer Services divisionen omfatter de samlede serviceaktiviteter også serviceydelser, der leveres af produktselskaberne inden for de tre divisioner, der leverer kapitalgoder. Produktselskaberne (eksklusive serviceaktiviteter) bidrog med i alt 14% af omsætningen i 2. kvartal (2. kvartal 2012: 13%). Produktselskaberne er karakteriseret ved, at de har en integreret forretningsmodel, der omfatter fabrikation og efterfølgende serviceydelser inden for en specialiseret produktportefølje. Resultateffektivitet Koncernens EBITA-marginer har siden 2006 ligget stabilt på omkring 10-11%. EBITA-marginen forventes dog i at falde til et lavere niveau, hvilket afspejler afviklingen af ordrer, der blev indgået midt under den globale økonomiske krise samt afviklingen af en problemfyldt ordrebeholdning i Material Handling-divisionen. EBITA-marginen udgjorde 9,4% i 2. kvartal efter justering for særlige poster. Bruttoresultatet faldt 14% til DKK mio. (2. kvartal 2012: DKK mio.), hvilket svarer til en bruttomargin på 18,3% (2. kvartal 2012: 24,3%). Faldet i bruttomargin skyldes navnlig Cement og Material Handling. Cement afvikler ordrer, der blev indgået, da markedet var på et lavpunkt, og Material Handling afvikler en problemfyldt ordrebeholdning fra tidligere år. I forbindelse med Thomas Schulz s tiltræden som ny adm. koncerndirektør er der foretaget en revurdering og tværgående risikoanalyse af ordrebeholdningen i Material Handling. Principperne er uforandrede, dog med en mere forsigtig vurdering af afviklingstiden som følge af en række kvartaler med projektforsinkelser. Dette har resulteret i engangsomkostninger på DKK 323 mio., der blev indregnet i 2. kvartal. Salgs-, distributions- og administrationsomkostninger mv. indbefatter driftsindtægter af engangskarakter på DKK 30 mio. i forbindelse med afhændelse af aktiver i Mineral Processing-divisionen. Derudover indeholder salgs-, distributions- og administrationsomkostninger m.v. engangsomkostninger på cirka DKK -95 mio. (1. kvartal : DKK -68 mio.), som skyldes: DKK mio. Customer Services Material Handling Mineral Processing Cement Omstruktureringsomkostninger (13) (30) (11) (3) (57) Udrulning af globalt ERP forretningssystem (5) (5) (6) (4) (20) Integrationsomkostninger (10) (8) (18) Afhændelse af aktiver Ialt I alt (28) (35) 5 (7) (65) Driftsresultatet (EBITDA) faldt 41% til DKK 368 mio. (2. kvartal 2012: DKK 628 mio.) svarende til en EBITDA-margin på 5,7% (2. kvartal 2012: 11,1%). Af- og nedskrivning af materielle aktiver udgjorde DKK 71 mio. (2. kvartal 2012: DKK 52 mio.). Stigningen i forhold til sidste år skyldes virksomhedskøb i 2012 samt andre investeringer foretaget i de foregående år. Driftsresultatet før af- og nedskrivning af immaterielle aktiver (EBITA) faldt 50% til DKK 287 mio. (2. kvartal 2012: DKK 576 mio.) svarende til en EBITA-margin på 4,4% (2. kvartal 2012: 10,2%). Faldet i EBITA-margin skyldes primært nedgangen i bruttomargin, der er beskrevet ovenfor. Side 11 af 36 FLSmidth: 1. januar juni Delårsrapport

12 Ledelsesberetning Af- og nedskrivning af immaterielle aktiver udgjorde DKK 92 mio. (2. kvartal 2012: DKK 255 mio.), hvoraf effekten af købsprisallokeringer udgjorde DKK 81 mio. (2. kvartal 2012: DKK 58 mio.). Resultatet for 2. kvartal 2012 indeholdt en engangsnedskrivning af aktiverede omkostninger til forskning og udvikling samt nedlukningsomkostninger på DKK 188 mio. i forbindelse med et udviklingsprojekt inden for Cement, Mineral Processing og Customer Services. 9% af omsætningen). Nedgangen i arbejdskapitalen i 2. kvartal kan primært henføres til nedgangen i igangværende arbejde, som delvist opvejes af stigende tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser. Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde DKK -166 mio. (2. kvartal 2012: DKK -386 mio.) og er hovedsagelig relateret til køb af materielle aktiver. Driftsresultatet (EBIT) faldt 39% til DKK 195 mio. (2. kvartal 2012: DKK 321 mio.) svarende til en EBIT-margin på 3,0% (2. kvartal 2012: 5,7%). Balance og kapitalstruktur Den samlede balancesum udgjorde DKK mio. ved udgangen af 2. kvartal (ultimo 1. kvartal : DKK mio.). Finansielle poster beløb sig til DKK 14 mio. (2. kvartal 2012: DKK -19 mio.). Heraf udgjorde valuta- og dagsværdireguleringer DKK 55 mio. (2. kvartal 2012: DKK 29 mio.). Resultat før skat (EBT) faldt 31% til DKK 209 mio. (2. kvartal 2012: DKK 302 mio.). Skat i 2. kvartal beløb sig til DKK 78 mio. (2. kvartal 2012: DKK 96 mio.) svarende til en effektiv skattesats på 37% (2. kvartal 2012: 32%). Periodens resultat faldt 36% til DKK 143 mio. (2. kvartal 2012: DKK 223 mio.) inklusive ophørte aktiviteter på DKK 12 mio. (2. kvartal 2012: DKK 17 mio.). Resultat per aktie (udvandet) udgjorde DKK 2,7, hvilket er et fald på 37% i forhold til samme periode sidste år (2. kvartal 2012: DKK 4,3). Kapitaleffektivitet Til trods for ledelsens højere prioritering af øget kapitaleffektivitet forventes afkastet af den investerede kapital (ROCE) midlertidigt at falde i. Den gennemsnitlige investerede kapital (seneste 12 måneder) steg til DKK 13,7 mia. i 2. kvartal (2. kvartal 2012: DKK 10,7 mia.) som følge af virksomhedskøb i 2012 samt stigende arbejdskapital. ROCE (seneste 12 måneder) faldt til 15% i 2. kvartal (2. kvartal 2012: 24%), hvilket skyldes lavere EBITA og højere gennemsnitlig investeret kapital herunder helårseffekten af de virksomhedskøb, der blev foretaget i Pengestrømme og arbejdskapital Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde i 2. kvartal DKK -51 mio. (2. kvartal 2012: DKK 333 mio.). De negative pengestrømme i 2. kvartal skyldes betalte skatter og finansielle betalinger. Arbejdskapitalen (eksklusive Cembrit) var på DKK mio. ultimo perioden (ultimo 1. kvartal : DKK mio.), hvilket udgør 8% af omsætningen (seneste 12 måneder) (1. kvartal : Egenkapitalen ultimo perioden faldt til DKK mio. (ultimo 1. kvartal : DKK mio.), og egenkapitalandelen faldt til 27% (ultimo 1. kvartal : 30%), idet der i andet kvartal blev udbetalt udbytte på DKK 479 mio., tilbagekøbt egne aktier for DKK 435 mio. og hertil kommer, at valutakursjusteringer i forbindelse med udenlandske virksomheder havde en negativ effekt på egenkapitalen i kvartalet. Den forrentede nettogæld (eksklusive Cembrit) var ved udgangen af perioden DKK mio. (ultimo 1. kvartal : DKK mio.) som følge af ovennævnte udbetaling af udbytte og aktietilbagekøbsprogram. Koncernens finansielle gearing beregnet som NIBD/EBITDA (eksklusive Cembrit) udgjorde 2,0 ultimo perioden (ultimo 1. kvartal : 1,5). Kapitalberedskabet består aktuelt af garanterede kreditfaciliteter på DKK 8,3 mia. (eksklusive realkreditfinansiering) med en vægtet restløbetid på 3,3 år. Der henvises til årsrapporten for 2012, note 31 for yderligere oplysninger. Medarbejdere Antallet af medarbejdere (fortsættende aktiviteter) udgjorde ved udgangen af 2. kvartal, hvilket er på samme niveau som forrige kvartal (ultimo 1. kvartal : ), og en stigning på 16% i forhold til samme kvartal sidste år, primært som følge af virksomhedskøb og timelønnede medarbejdere i forbindelse med drifts- og vedligeholdelseskontrakter. Medarbejderstaben blev strukturelt reduceret med 454 personer i 2. kvartal, men denne reduktion blev opvejet af opmanding i forbindelse med drifts- og vedligeholdelseskontrakter. Egne aktier FLSmidth havde ultimo 2. kvartal en beholdning af egne aktier på stk. (ultimo 1. kvartal : stk.) svarende til 5,5% af aktiekapitalen (ultimo 1. kvartal : 2,5%). Beholdningen af egne aktier tilpasses løbende med henblik på at matche koncernens incitamentsprogrammer. Derudover indeholder beholdningen af egne aktier også de aktier, der blev tilbagekøbt i forbindelse med aktietilbagekøbsprogrammet, som blev afsluttet den 5. juli. Side 12 af 36 FLSmidth: 1. januar juni Delårsrapport

13 Ledelsesberetning Intentionen er at indstille til den ordinære generalforsamling i 2014, at aktiekapitalen i selskabet nedskrives med det antal aktier, der er købt i forbindelse med aktietilbagekøbsprogrammet. Incitamentsprogram Ultimo 2. kvartal omfattede koncernens incitamentsprogram i alt uudnyttede aktieoptioner, og dagsværdien heraf udgjorde DKK 44 mio. Dagsværdien er beregnet ved hjælp af en Black & Scholes-model under forudsætning af en aktiekurs på DKK 260,9, en volatilitet på 29,65% og et årligt udbytte på DKK 9 pr. aktie. Resultateffekten af incitamentsprogrammet i 2. kvartal var DKK 10 mio. (2. kvartal 2012: DKK 7 mio.). Nyt aktieoptionsprogram () Bestyrelsen har i dag besluttet at tildele nye aktieoptioner til direktionen og nøglemedarbejdere (104 personer). Udnyttelseskursen beregnes som den gennemsnitlige slutkurs for de næste fem børsdage (26. august til 30. august ), og udnyttelsesperioden bliver fra 2016 til Der forventes at blive udstedt mellem og aktieoptioner, afhængig af udnyttelseskursen og dagsværdien. FLSmidth forventer at opkøbe mellem 400,000 og aktier i markedet for at dække aktieoptionsprogrammet. Finanskalender 6. november : 3. kvartalsregnskab Begivenheder efter balancedagen FLSmidth meddelte den 8. juli, at aktietilbagekøbsprogrammet var afsluttet. Franklin Resources, Inc. meddelte den 6. august, at deres beholdning af FLSmidth & Co. A/S aktier nu udgør i alt 5,15% af den nominelle aktiekapital. Den 7. august blev det meddelt, at FLSmidth havde indgået en femårig vedligeholdelseskontrakt på et kobberanlæg i Chile. Udtalelser om fremtidige forhold FLSmidth & Co. A/S regnskabsmeddelelser, hvad enten det drejer sig om årsrapporter eller delårsrapporter, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen og/eller offentliggjort på firmaets hjemmeside og/ eller NASDAQ OMX Copenhagen, samt præsentationer baseret på sådanne regnskabsmeddelelser og enhver anden offentliggjort skriftlig information eller mundtligt fremsatte udsagn, der offentliggøres med udgangspunkt i denne delårsrapport eller fremover på FLSmidth & Co. A/S vegne, kan indeholde udtalelser om fremtidige forhold. Ordene mener, forventer, kan måske, vil, planlægger, strategi, forventninger forudser, skønner, beregner, forventer, kan, agter, sigter mod og variationer af disse ord i forbindelse med enhver omtale af fremtidige driftsmæssige eller økonomiske resultater betegner udtalelser om fremtidige forhold. Udtalelser om fremtidige forhold omfatter, men er ikke begrænset til: udtalelser om planer, målsætninger eller mål for den fremtidige drift, herunder sådanne der vedrører FLSmidth & Co. A/S markeder, produkter, produktforskning og produktudvikling udtalelser, der indeholder forventninger til eller mål for omsætning, indtjening (eller tab), anlægsudgifter, udbytte, kapitalforhold eller andre finansielle poster udtalelser vedrørende fremtidige økonomiske resultater, fremtidige tiltag og resultatet af eventualiteter så som udtalelser om retssager vedrørende de forudsætninger, der ligger til grund for eller er relateret til sådanne udtalelser udtalelser vedrørende mulige fusioner og opkøb Disse udtalelser om fremtidige forhold er baseret på aktuelle planer, skøn og forventninger. I sagens natur omfatter udtalelser om fremtidige forhold både generelle og specifikke iboende risici og usikkerhedsmomenter, som kan være uden for FLSmidth & Co. A/S indflydelse, og som i væsentlig grad vil kunne påvirke disse udtalelser om fremtidige forhold. FLSmidth & Co. A/S advarer om, at en række vigtige faktorer, herunder dem, der er beskrevet i denne rapport, kan forårsage, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra dem, der er forudsagt i udtalelserne om fremtidige forhold. Faktorer som kunne påvirke fremtidige resultater, omfatter, men er ikke begrænset til, globale og lokale politiske og økonomiske forhold, herunder rente- og valutakursudsving, forsinkelser eller fejl i projektafvikling, svingninger i priser på råmaterialer, forsinkelser i forskning og/eller udvikling af nye produkter eller servicekoncepter, afbrydelser af forsyninger og produktion, uventet misligholdelse eller opsigelse af kontrakter, markedsdrevne prisnedsættelser for FLSmidth & Co. A/S produkter og/eller tjenesteydelser, lancering af konkurrerende produkter, afhængighed af informationsteknologi, FLSmidth & Co. A/S evne til at markedsføre aktuelle og nye produkter, produktansvarssager og retssager og undersøgelser, lovændringer eller ændrede regler og fortolkning heraf, beskyttelse af patentrettigheder, formodet eller faktisk manglende overholdelse af etiske procedurer for markedsføring, investering i og afhændelse af indenlandske og udenlandske virksomheder, uventet stigning i omkostninger og udgifter, manglende rekruttering og fastholdelse af de rette medarbejdere og manglende evne til at fastholde en praksis for overholdelse af politikken. Medmindre loven kræver det, er FLSmidth & Co. A/S ikke forpligtet til at opdatere eller ændre udtalelser om fremtidige forhold efter offentliggørelsen af denne delårsrapport. Side 13 af 36 FLSmidth: 1. januar juni Delårsrapport

14 Customer Services Customer Services udviklede sig positivt på alle områder i 2. kvartal. Ordreindgangen steg 21%, omsætningen steg 26% og EBITAresultatet steg 29%. Udviklingen i 2. kvartal Overordnet set er markedet for Customer Services uændret i forhold til forrige kvartal. De vanskelige markedsvilkår, som præger Mineral Processing, skaber øgede muligheder for serviceaktiviteter, der kan hjælpe kunderne med at øge omkostningseffektiviteten på deres anlæg. Det stærke fokus på produktionseffektivitet indebærer muligheder for at tilbyde kunderne assistance med at vurdere driften af deres anlæg i form af proces- og produktionsanalyser mv. Lavkonjunkturen inden for mineindustrien forventes også at kunne skabe et større behov for FLSmidths slidstærke produkter som et af midlerne til at forlænge levetiden på kundernes procesudstyr. USA og Sydamerika byder på gode forretningsmuligheder for serviceaktiviteter i cementindustrien. Der ses også positive tendenser i Sydøstasien, Rusland, Pakistan og dele af Afrika. I Indien er efterspørgslen på reservedele og serviceydelser afdæmpet. Markedet for drift og vedligeholdelse viser fortsat gode muligheder. Ved udgangen af 2. kvartal var seks supercentre i drift (Santiago, Antofagasta, Arequipa, Tuscon, Perth og Delmas). Supercentrene er indrettet til at kunne tilbyde lagerplads, ombygning og reparation samt specifikt at understøtte effektiviteten og sikkerheden på kundernes anlæg. Ordreindgangen i 2. kvartal var på DKK mio., hvilket er en stigning på 21% i forhold til 2. kvartal 2012 (2. kvartal 2012: DKK mio.). Den stigende ordreindgang stammer primært fra virksomhedskøb, men afspejler også den løbende indsats, der gøres for at komme tættere på kunderne, samt en høj kapacitetsudnyttelse i mineindustrien og visse dele af cementindustrien. Omsætningen steg 26% i 2. kvartal til DKK mio. (2. kvartal 2012: DKK mio.) som følge af både virksomhedskøb, organisk vækst og den stærke ordreindgang i de forrige kvartaler. EBITA beløb sig til DKK 298 mio., hvilket udgør en stigning på 29% i forhold til resultatet for 2. kvartal 2012, som var på DKK 231 mio. EBITA-marginen var i 2. kvartal på 14,8%, hvilket er en fremgang i forhold til det tilsvarende kvartal sidste år (2. kvartal 2012: 14,4%) og en kraftig sekventiel stigning (1. kvartal : 9,3%). Den højere margin i forhold til sidste år skyldes primært forretningsmixets indflydelse på bruttomarginen. EBITA-resultatet var negativt påvirket af, at to fabrikker med drifts- og vedligeholdelseskontrakter har måttet begrænse deres produktion på grund af manglende gasforsyninger i Egypten. Manglen på gas forventes at vare ved resten af indeværende år. I resultatet for 2. kvartal indgår engangsomkostninger på DKK 28 mio. Forventninger til Omsætningen i forventes at ligge på DKK 8-9 mia. (2012: DKK 7 mia.), og EBITA-marginen forventes at ligge i niveauet 13% til 14% (2012: 13,1%) afhængigt af forretningsmixet. Customer Services DKK mio. 2. kvartal 2. kvartal 2012 Ændring (%) kvartal kvartal 2012 Ændring (%) Ordreindgang (brutto) % % Ordrebeholdning % % Omsætning % % Bruttoresultat % % Bruttomargin 28,2% 26,9% 27,6% 27,8% EBITDA % % EBITDA-margin 15,8% 15,2% 13,4% 14,7% EBITA % % EBITA-margin 14,8% 14,4% 12,2% 13,8% EBIT % % EBIT-margin 13,7% 9,6% 11,0% 11,1% Antal medarbejdere % % Side 14 af 36 FLSmidth: 1. januar juni Delårsrapport

15 Material Handling Revurdering af ordrebeholdningen pressede resultatet i 2. kvartal. Ordreindgangen faldt 19%, omsætningen faldt 26% og EBITA-resultatet udgjorde DKK -369 mio. Udviklingen i 2. kvartal Markedssituationen i Material Handling er fortsat udfordrende. Det globale opsving har stabiliseret sig, men i et lavere tempo end tidligere forventet, hvilket begrænser væksten inden for især kul. Kulpriserne er stadigvæk pressede, og en betydelig del af kulproduktionen giver tab. Væksten inden for vandkraft og en kraftigere konvergens mellem priserne på naturgas og og kul tynger også kulmarkedet. Priserne på jernmalm faldt igen i 2. kvartal, og den efterspørgselsdrevne lavkonjunktur synes at fortsætte. Priserne på fosfat og kaliumkarbonat er også vigende på grund af lavere indisk og kinesisk efterspørgsel og ændret markedsdynamik, men produktionsomkostningerne falder ligeledes. Ordreindgangen faldt 19% i 2. kvartal til DKK mio. (2. kvartal 2012: DKK mio.). Der blev indgået en stor ordre fra en førende indisk stålproducent, Tata Steel, på levering af to rørtransportører til jernmalm. Omsætningen udgjorde DKK 944 mio., hvilket er et fald på 26% i forhold til 2. kvartal 2012 (2. kvartal 2012: DKK mio.). Siden midten af 2012 har resultatet været påvirket af omkostninger afholdt i forbindelse med afviklingen af problemfyldte projekter. 15 ud af ialt 189 materialehåndteringsprojekter betragtes på nuværende tidspunkt som risikable (ultimo 1. kvartal : 15 projekter). Disse projekter udgjorde ultimo 2. kvartal DKK 705 mio. eller 14% af ordrebeholdningen. I forbindelse med Thomas Schulz s tiltræden som ny adm. koncerndirektør er der foretaget en revurdering og tværgående risikoanalyse af ordrebeholdningen i Material Handling. Principperne er uændrede, dog med en mere forsigtig vurdering af afviklingstiden som følge af en række kvartaler med projektforsinkelser, forlænget ophold på byggepladsen og øget risiko for dagbøder. De hensættelser, der er foretaget i 2. kvartal, minimerer risikoen for yderligere negative overraskelser. Projektforsinkelserne og hensættelserne angår primært 6 projekter. De samlede engangsomkostninger, der blev indregnet i 2. kvartal i forbindelse med revurderingen af ordrebeholdningen, va r på DKK 323 mio. EBITA-resultatet var på DKK -369 mio. (2. kvartal 2012: DKK 17 mio.) svarende til en EBITA-margin på -39,1% (1. kvartal 2012: 1,3%). Resultatet for 2. kvartal omfatter også omstruktureringsomkostninger på DKK -30 mio. i forbindelse med kapacitetsjusteringer. Forventninger til Omsætningen forventes i at ligge på DKK 4-5 mia. (2012: DKK 5 mia.), hvilket afspejler de svage markedsudsigter på kortere sigt og en fortsat forsigtig tilgang til tilbudsgivning. Det forventes, at EBITA-marginen i vil være i niveauet -8% til -9% (2012: -3,7%). Material Handling DKK mio. 2. kvartal 2. kvartal 2012 Ændring (%) kvartal kvartal 2012 Ændring (%) Ordreindgang (brutto) (19%) % Ordrebeholdning (5%) (5%) Omsætning (26%) (14%) Bruttoresultat (169) 199 n/a (44) 392 n/a Bruttomargin (17,9%) 15,7% (2,2%) 16,8% EBITDA (356) 28 n/a (421) 56 n/a EBITDA-margin (37,7%) 2,2% (21,1%) 2,4% EBITA (369) 17 n/a (448) 33 n/a EBITA-margin (39,1%) 1,3% (22,4%) 1,4% EBIT (387) 12 n/a (485) 16 n/a EBIT-margin (41,0%) 0,9% (24,3%) 0,7% Antal medarbejdere % % Side 15 af 36 FLSmidth: 1. januar juni Delårsrapport

16 Mineral Processing Mineral Processing modtog ingen store ordrer i 2. kvartal men leverede solide resultater. Ordreindgangen faldt 40%, omsætningen steg 20% og EBITA-resultatet steg 34%. Udviklingen i 2. kvartal Generelt er markedet for Mineral Processing fortsat afdæmpet. Tilbudsaktiviteten er fortsat lavere end sidste år, og investeringsbeslutningerne tager længere tid. Gennemførelsen af mere lønsomme projekter fortsætter dog, og dette forventes at føre til annoncering af ordrer i andet halvår af. Omsætningen steg 20% til DKK mio. i 2. kvartal (2. kvartal 2012: DKK mio.) som følge af en stærk ordreindgang fra midten af 2011 og i hele 2012 samt effekten af de virksomhedskøb, der blev foretaget i EBITA steg 34% til DKK 259 mio. (2. kvartal 2012: DKK 193 mio.) svarende til en EBITA-margin på 10,5% (2. kvartal 2012: 9,4%). Den forbedrede margin skyldes lavere SG&A-omkostninger og en gevinst fra salg af aktiver på DKK 30 mio. Resultatet for andet kvartal indeholder engangsomkostninger på DKK 25 mio. Forventninger til Omsætningen forventes i at ligge på DKK 9-11 mia. (2012: DKK 10 mia.). Forventningerne til omsætningen i er reduceret fra tidligere DKK mia. som en konsekvens af forringede udsigter for investeringer i mineindustrien samt ugunstig valutakursudvikling. 2. kvartal bød ikke på nogen større Mineral Processing ordrer, og ordreindgangen faldt 40% til DKK mio (2. kvartal 2012: DKK mio.). I 2. kvartal 2012 var mængden af ikke-offentliggjorte ordrer dog på et højt niveau, og sekventielt steg ordreindgangen 24% (1. kvartal : DKK mio.). EBITA-marginen forventes i at ligge i niveauet 8% til 9% (2012: 10,5%). Mineral Processing DKK mio. 2. kvartal 2. kvartal 2012 Ændring (%) kvartal kvartal 2012 Ændring (%) Ordreindgang (brutto) (40%) (42%) Ordrebeholdning (24%) (24%) Omsætning % % Bruttoresultat % % Bruttomargin 22,0% 21,1% 21,8% 21,4% EBITDA % % EBITDA-margin 11,8% 10,2% 9,9% 9,4% EBITA % % EBITA-margin 10,5% 9,4% 8,7% 8,7% EBIT % % EBIT-margin 8,6% 4,3% 6,7% 4,8% Antal medarbejdere % % Side 16 af 36 FLSmidth: 1. januar juni Delårsrapport

17 Cement Indtjeningen i Cement var som forventet betydeligt lavere end sidste år. Ordreindgangen faldt 30%, omsætningen steg 37%, mens EBITA-resultatet faldt 37%. indsatsen for at kunne levere sådanne ydelser i dette stadig vigtigere markedssegment, samtidig med at man opretholder en forsigtig tilgang til tilbudsgivning. Ordreindgangen faldt 30% til DKK mio. (2. kvartal 2012: DKK mio.). I både 2. kvartal 2012 og 2. kvartal opnåede FLSmidth to store cementordrer, men værdien af ordrerne, der indgik i 2. kvartal, var kun halvt så stor som dem, der indgik i 2. kvartal Ikke-offentliggjorte ordrer lå på et stabilt niveau. Udviklingen i 2. kvartal Der skete ingen større ændringer i markedet for cement i 2. kvartal. Overordnet er markedssituationen afdæmpet, men der er fortsat gode regionale muligheder, navnligt i Afrika, Mellemøsten, Rusland, Sydamerika og dele af Asien. Betydningen af det afrikanske marked blev understreget ved opnåelsen af en stor ordre på levering af en ny fabrik i Ækvatorialguinea. I den indiske cementindustri er investeringsniveauet fortsat lavt på grund af overskydende kapacitet og udeblivelsen af politisk stillingtagen. Til trods herfor blev der i 2. kvartal opnået en stor indisk ordre på en ny cementfabrik, hvilket understreger værdien af FLSmidths mangeårige tilstedeværelse i dette betydningsfulde land. Efterspørgslen på nye produktionslinier i Kina er nede på cirka 10% af niveauet, da det var på sit højeste, hvilket tydeligt øger konkurrencen både indenfor og udenfor Kina. En mere vedvarende tendens i markedet for ny cementkapacitet er et stigende ønske om, at projekter indgås på EPC-betingelser, hvilket inkluderer såvel ingeniørarbejde og udstyrsleverancer som byggearbejder. FLSmidth har forstærket Cement Omsætningen steg 37% til DKK mio. i 2. kvartal (2. kvartal 2012: DKK 952 mio.). EBITA faldt 37% til DKK 91 mio. (2. kvartal 2012: DKK 144 mio.) svarende til en EBITA-margin på 7,0% (2. kvartal 2012: 15,1%). I resultatet for 2. kvartal indgik engangsomkostninger på DKK 7 mio. Marginen i 2012 var ekstraordinært høj, fordi projekterne blev afviklet bedre end forventet, og ikke mindst fordi afslutningen af projekterne resulterede i tilbageførsel af marginreservationer og hensættelser. Ordrebeholdningen bestod i 2012 til dels af meget gunstige ordrer, der blev opnået før krisen. Som belyst i årsrapporten for 2012 var ordrebeholdningen ved indgangen til tømt for de gunstige ordrer, der blev opnået før krisen, og ordrerne, der blev opnået midt under finanskrisen, er nu ved at blive afviklet. Forventninger til Omsætningen forventes i at ligge på DKK 5-6 mia. (2012: DKK 4 mia.). Det forventes, at EBITA-marginen i Cement-divisionen vil falde væsentligt i som følge af de forringede markedsvilkår for 2-3 år siden, som opstod i kølvandet på den globale finanskrise. EBITA-marginen forventes i at ligge i niveauet 6% til 7% (2012: 17,8%). DKK mio. 2. kvartal 2. kvartal 2012 Ændring (%) kvartal kvartal 2012 Ændring (%) Ordreindgang (brutto) (30%) (50%) Ordrebeholdning (26%) (26%) Omsætning % % Bruttoresultat (21%) (17%) Bruttomargin 18,2% 31,5% 18,9% 29,3% EBITDA (35%) (42%) EBITDA-margin 7,7% 16,3% 6,4% 14,2% EBITA (37%) (45%) EBITA-margin 7,0% 15,1% 5,6% 13,1% EBIT % (23%) EBIT-margin 6,5% 7,8% 5,3% 8,8% Antal medarbejdere (11%) (11%) Side 17 af 36 FLSmidth: 1. januar juni Delårsrapport

18 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar juni for FLSmidth & Co. A/S. Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af koncernens revisor. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar juni. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. København, den 23. august Koncerndirektion: Thomas Schulz Adm. koncerndirektør (CEO) Ben Guren Koncernfinans- og økonomidirektør (CFO) Bjarne Moltke Hansen Koncerndirektør Carsten R. Lund Koncerndirektør Peter Flanagan Koncerndirektør Per Mejnert Kristensen Koncerndirektør Bestyrelse: Vagn Ove Sørensen Formand Torkil Bentzen Næstformand Mette Dobel Caroline Grégoire Sainte Marie Martin Ivert Sten Jakobsson Tom Knutzen Jens Peter Koch Søren Quistgaard Larsen Side 18 af 36 FLSmidth: 1. januar juni Delårsrapport

19 Kvartalsregnskab for koncernen Resultatopgørelse for koncernen DKK mio. 2. kvartal 2. kvartal kvartal kvartal 2012 Noter Omsætning Produktionsomkostninger (5.275) (4.277) (9.690) (7.905) Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger (414) (357) (823) (713) Administrationsomkostninger (456) (414) (981) (822) Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger (1) (4) (5) (12) Resultat før særlige engangsposter, af- og nedskrivninger (EBITDA) ,084 Særlige engangsposter (10) - (15) - Af- og nedskrivninger af materielle aktiver (71) (52) (139) (100) Resultat før af- og nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver (EBITA) Af- og nedskrivninger af immaterielle aktiver (92) (255) (180) (322) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (402) (141) (857) (584) Resultat før skat (EBT) Skat af periodens resultat (78) (96) (121) (201) Periodens resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af ophørte aktiviteter (39) 6 Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i FLSmidth & Co. A/S andel af periodens resultat Minoritetsaktionærers andel af periodens resultat 3 (2) - (2) Resultat pr. aktie (EPS): Fortsættende og ophørte aktiviteter pr. aktie 2,7 4,3 3,4 8,9 Fortsættende og ophørte aktiviteter, udvandet, pr. aktie 2,7 4,3 3,4 8,9 Fortsættende aktiviteter pr. aktie 2,5 4,0 4,2 8,8 Fortsættende aktiviteter, udvandet, pr. aktie 2,5 4,0 4,2 8,8 1 Funktionsopdelt resultatopgørelse Side 19 af 36

20 Kvartalsregnskab for koncernen Totalindkomstopgørelse for koncernen DKK mio. 2. kvartal 2. kvartal kvartal kvartal 2012 Noter Periodens resultat Periodens anden totalindkomst Poster der ikke senere kan blive omklassificeret til resultatet Aktuarmæssige gevinster/(tab) på ydelsesbaserede pensionsordninger Poster der er eller senere kan blive omklassificeret til resultatet: Valutakursreguleringer vedrørende udenlandske virksomheder (366) 64 (264) 35 Kursregulering af lån klassificeret som egenkapital i udenlandske (170) 77 (91) 44 virksomheder Værdireguleringer af sikringsinstrumenter: Periodens værdireguleringer 60 (33) 12 (16) Værdireguleringer overført til omsætning Værdireguleringer overført til produktionsomkostninger 1 (2) 1 (4) Værdireguleringer overført til finansielle indtægter og omkostninger Værdireguleringer overført til balanceposter Skat af anden totalindkomst 42 (17) 23 (10) Periodens anden totalindkomst efter skat (423) 92 (304) 56 Periodens totalindkomst (280) 315 (127) 520 Fordeling af periodens totalindkomst: Aktionærerne i FLSmidth & Co. A/S andel af periodens totalindkomst (279) 313 (121) 522 Minoritetsaktionærers andel af periodens totalindkomst (1) 2 (6) (2) (280) 315 (127) 520 Side 20 af 36

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

1. januar - 30. september 2012 (Selskabsmeddelelse nr. 37-2012) Delårsrapport. FLSmidth: 1. januar - 30. september 2012 Delårsrapport

1. januar - 30. september 2012 (Selskabsmeddelelse nr. 37-2012) Delårsrapport. FLSmidth: 1. januar - 30. september 2012 Delårsrapport 1. januar - 30. september 2012 (Selskabsmeddelelse nr. 37-2012) Delårsrapport Side 1 af 33 Hovedkonklusioner 3. kvartal 2012 Hovedkonklusioner 3. kvartal 2012 Fortsat stærk vækst i både omsætning og ordreindgang.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport 2008. FLSmidth & Co. A/S 1. januar 2008-30. juni 2008 (Selskabsmeddelelse nr. 38-2008) FLSmidth & Co. A/S Delårsrapport Side 1 af 18

Delårsrapport 2008. FLSmidth & Co. A/S 1. januar 2008-30. juni 2008 (Selskabsmeddelelse nr. 38-2008) FLSmidth & Co. A/S Delårsrapport Side 1 af 18 Delårsrapport 2008 FLSmidth & Co. A/S 1. januar 2008-30. juni 2008 (Selskabsmeddelelse nr. 38-2008) FLSmidth & Co. A/S Delårsrapport Side 1 af 18 Delårsrapport 1. januar 2008-30. juni 2008 Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

1. januar september 2013 (Selskabsmeddelelse nr )

1. januar september 2013 (Selskabsmeddelelse nr ) 1. januar - 30. september (Selskabsmeddelelse nr. 28-) Delårsrapport Side 1 af 34 Hovedkonklusioner 3. kvartal Hovedkonklusioner 3. kvartal Markedsforhold uændrede i 3. kvartal. Koncernforventningerne

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

1. januar marts 2013 (Selskabsmeddelelse nr ) Delårsrapport. FLSmidth: 1. januar marts 2013 Delårsrapport

1. januar marts 2013 (Selskabsmeddelelse nr ) Delårsrapport. FLSmidth: 1. januar marts 2013 Delårsrapport 1. januar - 31. marts 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 8-2013) Delårsrapport Side 1 af 32 Hovedkonklusioner 1. kvartal 2013 Hovedkonklusioner 1. kvartal 2013 Resultatudvikling i 1. kvartal 2013 Årets første

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 2011 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 1. januar 2011-31. marts 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-30. juni 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-30. juni 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2011) One Source Delårsrapport 1. januar - 30. juni (Selskabsmeddelelse nr. 20-) One Source Delårsrapport 1. januar - 30. juni Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag (18. august ) behandlet og

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år.

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14. Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010. Delårsrapport for 1.

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010. Delårsrapport for 1. Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010 Delårsrapport for 1. halvår 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Delårsrapport for første halvår 2012

Delårsrapport for første halvår 2012 Side 1/10 Delårsrapport for første halvår 2012 Bestyrelsen i MT Højgaard A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første halvår 2012. Resultat for første halvår Omsætningen i 1.

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 1. KVT. 2015 / Resumé / 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 / 30. april 2015 Uddrag PÅ DANSK Delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere