1. januar juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013)"

Transkript

1 1. januar juni (Selskabsmeddelelse nr. 20-) Delårsrapport Side 1 af 36

2 Hovedkonklusioner 2. kvartal Hovedkonklusioner 2. kvartal Investeringsklimaet i mineindustrien blev yderligere svækket i andet kvartal. Solide driftsresultater i alle segmenter bortset fra Material Handling. Både halvårsresultatet og forventningerne til hele året er påvirket af særlige poster. Effektiviseringsplan igangsat med henblik på væsentlig forbedring af fremtidige resultater og afkast. Resultatudvikling i 2. kvartal Resultatudvikling i kvartal Omsætningen steg 14%, hvorimod ordreindgangen faldt 22%. EBITA-marginen faldt til 4,4% inklusiv særlige poster. Den underliggende EBITA-margin udgjorde 9,4% efter justering for særlige poster. Forventningerne for er reguleret for følgende særlige poster: Der gennemføres en række vedvarende effektiviseringer, som forventes at resultere i engangsomkostninger på DKK -500 mio., heraf DKK -350 mio. i, og årlig EBITA forbedring på DKK 750 mio. med fuld virkning fra og med 2015 Engangsomkostninger på DKK -323 mio. bogført i Material Handling i andet kvartal som følge af en mere forsigtig risikovurdering af den historiske ordrebeholdning En nedskrivning på cirka DKK -800 mio. forventes indregnet i tredje kvartal i Mineral Processing og Customer Services i forbindelse med købet af Ludowici Nedskrivning af varebeholdninger på cirka DKK -200 mio. forventes indregnet i 3. kvartal på grund af mere stringent værdiansættelse af aldrende komponenter Salgsprocessen vedrørende Cembrit er indstillet, og Cembrit rapporteres som fortsættende virksomhed fra 3. kvartal Ordreindgangen faldt 22% til DKK mio. (2. kvartal 2012: DKK mio.) Omsætningen steg 14% til DKK mio. (2. kvartal 2012: DKK mio.) Driftsresultatet før af- og nedskrivning af immaterielle aktiver (EBITA) faldt 50% til DKK 287 mio. (2. kvartal 2012: DKK 576 mio.), svarende til en EBITA-margin på 4,4% (2. kvartal 2012: 10,2%) Driftsresultatet før af- og nedskrivning af immaterielle aktiver (EBITA) efter justering for særlige poster steg 6% til DKK 610 mio. (2. kvartal 2012: DKK 576 mio.), svarende til en EBITAmargin på 9,4% (2. kvartal 2012: 10,2%) Driftsresultatet (EBIT) faldt 39% til DKK 195 mio. (2. kvartal 2012: DKK 321 mio.) svarende til en EBIT-margin på 3,0% (2. kvartal 2012: 5,7%) Resultatet faldt 36% til DKK 143 mio. (2. kvartal 2012: DKK 223 mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde DKK -51 mio. (2. kvartal 2012: DKK 333 mio.) Ordreindgangen faldt 22% til DKK mio. (1.-2. kvartal 2012: DKK mio.) Ordrebeholdningen faldt 8% til DKK mio. (ultimo 2012: DKK mio.) Omsætningen steg 16% til DKK mio. (1.-2. kvartal 2012: DKK mio.) Driftsresultatet før af- og nedskrivning af immaterielle aktiver (EBITA) faldt 45% til DKK 541 mio. (1.-2. kvartal 2012: DKK 984 mio.) svarende til en EBITA-margin på 4,5% (1.-2. kvartal 2012: 9,4%) Driftsresultatet før af- og nedskrivning af immaterielle aktiver (EBITA) efter justering for særlige poster faldt 12% til DKK 864 mio. (1.-2. kvartal 2012: DKK 984 mio.) svarende til en EBITA-margin på 7,1% (1.-2. kvartal 2012: 9,4%) Driftsresultatet (EBIT) faldt 45% til DKK 361 mio. (1.-2. kvartal 2012: DKK 662 mio.) svarende til en EBIT-margin på 3,0% (1.-2. kvartal 2012: 6,3%) Resultatet faldt 62% til DKK 177 mio. ( kvartal 2012: DKK 464 mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde DKK -517 mio. (1.-2. kvartal 2012: DKK 216 mio.) Forrentet nettogæld (ekskl. Cembrit) udgjorde DKK mio. (ultimo 2012: mio.) Arbejdskapitalen (ekskl. Cembrit) udgjorde DKK mio. (ultimo 2012: DKK mio.) Side 2 af 36

3 Udmelding fra ledelsen Bestyrelsesformand Vagn Sørensen Adm. koncerndirektør Thomas Schulz Udmelding fra ledelsen FLSmidth har i de sidste 3 måneder gennemført et servicetjek af strategien. Konklusionen er klar - FLSmidths overordnede strategi og langsigtede økonomiske mål er blevet bekræftet og forbliver uændret. Der er imidlertid behov for nogle få justeringer for at øge fokus på specifikke områder og forbedre effektiviteten i hele organisationen. Strategien fastholdes Det er naturligt at foretage et servicetjek af FLSmidth-koncernens strategi ét år efter, den blev lanceret. Det er desuden nødvendiggjort af de væsentligt ændrede forretningsvilkår samt tiltrædelsen af en ny administrerende koncerndirektør. Det er vores konklusion, at der ikke er behov for at ændre på FLSmidths overordnede strategi og langsigtede økonomiske målsætninger. Vi har et stærkt fodfæste i vores fokusindustrier, vores organisation bestående af fire divisioner understøtter vores strategiske mål, og vi er stadig et dansk firma, som bygger på nordiske værdier, udtaler Adm. koncerndirektør Thomas Schulz, som har udført servicetjekket. Servicetjekket viste imidlertid, at der er behov for nogle få justeringer. For at opfylde vores mål er vi nødt til at foretage nogle få justeringer. Fremover vil vi forstærke fokuset på områder som organisk vækst, integration, kvalitet og sikkerhed, forskning og udvikling samt personaleudvikling, uddyber Thomas Schulz. Lancering af nye effektiviseringstiltag Under det strategiske servicetjek blev det endvidere klart, at der er både behov og et betydeligt potentiale for forbedring af effektiviteten i hele FLSmidth. For fuldt ud at kunne udnytte dette potentiale er der udarbejdet en plan for vedvarende effektiviseringer. Planen kommer som en reaktion på de utilfredsstillende økonomiske resultater og har til formål at vende den senere tids negative udvikling. Ved at nedbringe vores omkostninger, øge kvaliteten af det arbejde, vi udfører, og vokse organisk kan vi øge effektiviteten og opnå en betydelig forbedring af vore resultater og markedsposition. Effektiviseringsplanen er et målrettet initiativ, der skal sikre, at vi er godt rustet til fremtiden, uanset hvordan markedet udvikler sig, udtaler Thomas Schulz. Ved at gennemføre de enkelte elementer i planen sikrer vi, at FLSmidth er i førersædet og klar til at møde de fremtidige markedsbehov og -vilkår. Planen indeholder hårde, men nødvendige tiltag, og jeg er overbevist om, at Thomas Schulz og hans ledelsesteam vil sikre, at initiativerne bliver gennemført. Tiltagene vil sikre, at FLSmidth kan fortsætte op ad en stabil og rentabel vækstkurve, konkluderer bestyrelsesformand Vagn Sørensen. Markedsudsigter Udsigterne for mineinvesteringer blev yderligere forringet i 2. kvartal, hvorimod Customer Services fortsat er et forretningsområde i sund vækst. Lavere vækst i Kina har ført til et generelt fald i råvarepriserne og en tilsvarende afmatning i mineselskabernes investeringsplaner. Til gengæld begynder væksten i de fleste udviklede økonomier at tiltage. Vi betragter den seneste udvikling i mineindustrien som et normalt led i konjunkturforløbet, hvor vi nu har passeret toppen efter adskillige år med betydelig vækst. Vi forventer, at mineinvesteringerne vil nå bunden i Hvad angår cement, har vi allerede i et par år bevæget os i bunden af en lavkonjunktur og kan nu se de første tegn på opsving. Overordnet set forventer vi et forholdsvis flat marked de næste 2-3 år for de tre projektdivisioner, hvorimod Customer Services fortsat er i sund vækst. Det er vigtigt at understrege, at dette ikke er en ekstraordinær situation, men en normal udvikling i en cyklisk industri. Vi er fortsat optimistiske med hensyn til udsigterne for både cement- og mineralindustrien på mellemlangt og langt sigt, siger Thomas Schulz. Side 3 af 36

4 Hovedkonklusioner 2. kvartal Markedsudvikling Investeringsklimaet i mineindustrien blev yderligere svækket i 2. kvartal, og kunderne fortsætter med at udvise tilbageholdenhed. Der er generel fokus på omkostninger og kapitaludnyttelse, hvilket ikke kun gælder de store mineselskaber, men er bredt funderet. Derudover har de faldende råvarepriser og lavere vækst i Kina bidraget til et vanskeligere marked for mineprojekter og -udstyr. Afmatningen, der startede inden for kul og jernmalm, viser tegn på at brede sig til guld og kobber, i hvert fald på kort sigt. Ikke desto mindre ligger kobberprisen fortsat et godt stykke over de marginale produktionsomkostninger, og i modsætning til kul og jernmalm har kobberefterspørgslen tendens til at vokse i takt med BNP pr. indbygger. Til trods for at væksten i Kina er på vej væk fra de tocifrede tal, forventes der en fordobling af landets forbrug af kobber inden for de næste ti år. I betragtning af hvor lang tid det tager at etablere en ny mine, er der risiko for, at den nuværende opbremsning af investeringerne vil føre til begrænset udbud på mellemlangt sigt. Guldindustrien er fortsat relativt aktiv, selv om mineselskaberne i stigende grad har svært ved at dække deres samlede omkostninger i et marked, der er præget af lavere priser. Indtil videre synes markedet for service og reservedele at være relativt modstandsdygtigt, da det er drevet af mineproduktion og mineselskabernes stærke fokus på effektivisering. En markant undtagelse er kulindustrien, som oplever store udfordringer, navnlig i Australien. Næste fase af lavkonjunkturen i mineindustrien kan være, at priserne kommer under pres. Mineselskaberne fortsætter med at skære i deres driftsbudgetter, og flere af de store kunder presser på for at indgå leverandøraftaler med målrettede omkostningsreduktioner. I et vigende marked er det mindst lige så vigtigt for kunderne at modernisere eksisterende udstyr og effektivisere produktionen. FLSmidth har en bred vifte af værdiskabende produkter inden for disse områder. På længere sigt er de positive forventninger til investeringer i mineindustrien uændrede. Efterspørgslen på mineraler vil fortsat vokse, idet den afspejler de samfundsmæssige forandringer i udviklingslandene, hvor en voksende middelklasse skaber øget behov for infrastruktur og forbrugsgoder. Selv om cementforbruget er stigende, er balancen mellem udbud og efterspørgsel, som brød sammen under finanskrisen, endnu ikke fuldt ud genoprettet, og kapacitetsudnyttelsen i den globale cementindustri er fortsat lav. Det amerikanske marked viser fortsat tegn på moderat stigende aktivitet, men samtidig er industrien i betydelig modvind på en række af vækstmarkederne. De grundlæggende tendenser inden for cement er positive på mellemlangt og langt sigt, og der forventes en fortsat vækst i cementforbruget samt et fornyet behov for ekstra kapacitet. Side 4 af 36

5 Hovedkonklusioner 2. kvartal Opdaterede forventninger til Forventningerne til er opdateret med særlige poster, som har indvirkning på halvog helårsresultatet. FLSmidth & Co. (nu inklusiv Cembrit) forventer en koncernomsætning på DKK mia. (tidligere forventning DKK mia.) og en EBITA-margin på DKK 4-5% inklusiv særlige poster (tidligere forventning 8-10%). Forventningerne til marginen indeholder fortsat engangsomkostninger på DKK -200 mio. i forbindelse med omstrukturering, integration og implementering af et ERP forretningssystem (jf. Årsrapport 2012), hvoraf DKK 163 mio. allerede er indregnet i første halvår. Forventningerne til inkluderer følgende særlige poster: Gennemførelsen af en effektiviseringsplan forventes at indebære en vedvarende årlig EBITA forbedring på DKK 750 mio. med fuld virkning fra og med Gennemførelsen af planen vil medføre omstruktureringsomkostninger på cirka DKK -500 mio., hvoraf DKK -350 mio. forventes indregnet i, og de resterende DKK -150 mio. i 2014 og Resultatet for 2. kvartal inkluderer engangsomkostninger på DKK -323 mio. i forbindelse med revurdering af ordrebeholdningen i Material Handling. Revurderingen bygger på en forsigtigere vurdering af afviklingstiden for visse risikofyldte tidligere indgåede kontrakter, hvilket minimerer risikoen for flere negative overraskelser. Cembrit rapporteres som fortsættende virksomhed fra 3. kvartal som følge af beslutningen om at indstille salgsprocessen. Forventningerne til er blevet opdateret med Cembrits forventede omsætning for hele året på DKK 1,4 mia. og en EBITA-margin på 0%. En grundig gennemgang af varebeholdninger og en mere stringent værdiansættelse af aldrende vareenheder forventes at føre til en nedskrivning på DKK -200 mio. i 3. kvartal. Som følge af de svagere udsigter for mineinvesteringer generelt og i den australske kulindustri i særdeleshed har test for værdiforringelse vist indikationer på nedskrivningsbehov på cirka DKK 800 mio. i forbindelse med købet af aktiver i Ludowici koncernen. Nedskrivningen vil påvirke EBIT-resultatet i Customer Services og i Mineral Processing, fordelt cirka 60/40 på de to divisioner. Som følge af indregningen af de særlige poster er det ikke muligt at udmelde forventninger om en specifik skatteprocent for. Den underliggende skatteprocent forventes fortsat at være 36% som tidligere meddelt. Pengestrømme fra investeringsaktivitet (inklusive opkøb, men eksklusive frasalg) forventes at ligge i niveauet DKK -0,8 mia. (tidligere forventning DKK -1 mia.) (2012: DKK -3,6 mio.). Afkast af den investerede kapital (ROCE) forventes at blive cirka 7-8% i (tidligere forventning cirka 15%) (2012: 19%). Uændrede langsigtede økonomiske målsætninger Langsigtede økonomiske målsætninger for FLSmidth under normale markedsvilkår Årlig vækst i omsætningen Over markedsgennemsnit EBITA margin 10-13% ROCE >20% Skatteprocent 32-34% Egenkapitalandel >30% Finansiel gearing (NIBD/EBITDA) <2 Udbytteprocent 30-50% af årets resultat Side 5 af 36

6 Hovedkonklusioner 2. kvartal Opdaterede forventninger til Opdaterede forventninger for koncernen i : Koncernen Forventninger til Tidligere forventninger Omsætning DKK mia. (DKK mia.) EBITA-margin (inklusiv særlige poster) 4-5% (8-10%) Pengestrømme fra investeringsaktivitet ca. DKK -0,8 mia. (ca. DKK -1 mia.) ROCE 7-8% (15%) Opdaterede forventninger for divisionerne i : Forventet omsætning Tidligere forventninger Forventet EBITA Tidligere forventninger Customer Services DKK 8-9 mia. (DKK 8-10 mia.) 13-14% (13-15%) Material Handling DKK 4-5 mia. (DKK 4-6 mia.) -8 til -9% (>0%) Mineral Processing DKK 9-11 mia. (DKK mia.) 8-9% (8-10%) Cement DKK 5-6 mia. (DKK 5-7 mia.) 6-7% (6-8%) Cembrit forventes at levere en omsætning på DKK 1,4 mia. og en EBITA-margin på cirka 0% i. Elimineringer i form af koncerninterne transaktioner forventes at udgøre cirka DKK -1 mia. i. Engangsomkostninger i forbindelse med effektiviseringsplanen (DKK -350 mio.) og nedskrivning af varebeholdninger (DKK -200 mio.) er ikke fordelt på divisioner. Forventningerne til er revideret med hensyn til følgende særlige poster: Omsætning EBITA EBIT Likviditetspåvirkning Engangsomkostninger i Material Handling i 2. kvartal DKK -323 mio. DKK -323 mio. Ja Forventet nedskrivning af Ludowici i 3. kvartal DKK -800 mio. Nej Forventet nedskrivning af varebeholdninger i 3. kvartal (koncern) DKK -200 mio. DKK -200 mio. Nej Indregning af Cembrits helårsresultat DKK 1,4 mia. DKK 0 mio. DKK 0 mio. Ja Omkostninger i forbindelse med effektiviseringsplan (koncern) DKK -350 mio. DKK -350 mio. Ja Samlet påvirkning DKK 1,4 mia. DKK -873 mio. DKK mio. Side 6 af 36

7 Koncernens hoved- og nøgletal Koncernens hoved- og nøgletal DKK mio. 2. kvartal 2. kvartal kvartal kvartal 2012 Helårstal 2012 RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat før særlige engangsposter, af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat før ned- og afskrivninger af immaterielle anlægsaktiver (EBITA) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) Resultat af finansielle poster, netto 14 (19) (24) (3) (61) Resultat før skat (EBT) Periodens resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af ophørte aktiviteter (39) 6 29 Periodens resultat PENGESTRØMME Pengestrømme fra driftsaktivitet (51) 333 (517) Køb og salg af virksomheder og aktiviteter 8 (143) 55 (146) (2.508) Køb af materielle aktiver (178) (182) (303) (348) (739) Andre investeringer, netto 4 (61) (26) (101) (151) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (166) (386) (274) (595) (3.398) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter af fortsættende aktiviteter (103) 8 (634) (254) (1.642) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter af ophørte aktiviteter (114) (61) (157) (125) (36) ARBEJDSKAPITAL (inkl. Cembrit) ARBEJDSKAPITAL (ekskl. Cembrit) FORRENTET NETTOINDESTÅENDE/(GÆLD) (inkl. Cembrit) (4.642) (943) (3.084) FORRENTET NETTOINDESTÅENDE/(GÆLD) (ekskl. Cembrit) (4.708) (981) (3.183) ordreindgang, fortsættende aktiviteter (brutto) ORDREBEHOLDNING, FORTSÆTTENDE AKTIVITETER BALANCE Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver bestemt for salg Aktiver i alt , Koncernens egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtelser direkte forbundet med aktiver bestemt for salg Passiver i alt UDBYTTE TIL AKTIONÆRERNE NØGLETAL Fortsættende aktiviteter Bruttomargin 18,3% 24,3% 20,0% 24,6% 24,5% EBITDA-margin 5,7% 11,1% 5,7% 10,3% 11,1% EBITA-margin 4,4% 10,2% 4,5% 9,4% 10,1% EBIT-margin 3,0% 5,7% 3,0% 6,3% 8,0% EBT-margin 3,2% 5,3% 2,8% 6,3% 7,8% Egenkapitalens forrentning 4% 10% 14% Egenkapitalandel 27% 32% 30% Afkast af investeret kapital (ROCE) * 15% 24% 19% Afkast af investeret kapital (ROCE) * (inkl. Cembrit) 14% 23% 18% Arbejdskapital andel * 7,3% 4,5% 6,0% Arbejdskapital andel * (inkl. Cembrit) 8,3% 5,8% 6,8% Investeret kapital (ultimo) Investeret kapital (ultimo) (inkl. Cembrit) Antal ansatte, ultimo, koncern Heraf i Danmark Aktie- og udbyttetal, koncern CFPS (pengestrømme pr. aktie), (udvandet) (1,0) 6,4 (10,1) 4,1 33,0 EPS (resultat pr. aktie), (udvandet) 2,7 4,3 3,4 8,9 25,1 FLSmidth & Co. kurs 259,9 320,0 327,2 Markedsværdi Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning fra * Baseret på de sidste 12 måneder Side 7 af 36

8 Ledelsesberetning Koncernen Omsætningen steg 14%, mens ordreindgangen faldt 22%. EBITA-marginen faldt til 4,4%. Både kvartalsresultatet og forventningerne til hele året er påvirket af særlige poster. Solide resultater i alle segmenter bortset fra Material Handling. Effektiviseringsplan vil medføre en årlig fremtidig EBITA forbedring på DKK 750 mio. fra og med Helbredstjek af strategien I forbindelse med Thomas Schulz s tiltræden som ny koncernchef den 1. maj er der i de forløbne tre måneder udført et servicetjek af strategien, som blev lanceret i februar De overordnede konklusioner af strategigennemgangen er som følger: Koncernens strategi fastholdes med stærkere fokus på organisk vækst, integration, forskning og udvikling, medarbejderudvikling samt sikkerhed og kvalitet. Fastholdelse af de langsigtede økonomiske mål om vækst over markedsgennemsnittet, EBITA-margin på 10-13% og afkast af investeret kapital (ROCE) på over 20%. FLSmidths økonomiske resultater er faldet til et utilfredsstillende niveau over de sidste par år, og der vil blive gennemført betydelige tiltag for igen at få finansielle KPI er på niveau med eller over sammenlignelige virksomheder. Generelt er der et betydeligt potentiale for vedvarende effektiviseringer. Fuld integration af tilkøbte virksomheder, et reduceret antal lokationer og øget brug af fælles funktioner samt udflytning indgår som væsentlige elementer heri. Effektiviseringsplan De seneste tre måneders grundige analyse har bekræftet, at FLSmidth har et betydeligt potentiale for effektivisering. Der vil i løbet af de næste 18 måneder blive gennemført en bæredygtig effektiviseringsplan. Effektiviseringsplanen er uafhængig af markedsudsigterne. Den forventes at medføre en årlig EBITA forbedring på cirka DKK 750 mio. med fuld virkning fra og med år Gennemførelsen af planen vil generere engangsomkostninger til restrukturering på cirka DKK -500 mio., hvoraf cirka DKK -350 mio. forventes indregnet i, udover de engangsomkostninger på DKK -200 mio., som er allerede er indeholdt i forventningerne til. Som følge af planen forventes det, at koncernens samlede medarbejderantal reduceres med cirka 1.100, svarende til en reduktion på 7%, og at antallet af globale lokationer nedbringes med mere end 20, svarende til en reduktion på over 10%. Koncernen DKK mio. 2. kvartal 2. kvartal 2012 Ændring (%) kvartal kvartal 2012 Ændring (%) Ordreindgang (brutto) (22%) (22%) Ordrebeholdning (12%) (12%) Omsætning % % Bruttoresultat (14%) (6%) Bruttomargin 18,3% 24,3% 20,0% 24,6% EBITDA (41%) (36%) EBITDA-margin 5,7% 11,1% 5,7% 10,3% EBITA (50%) (45%) EBITA-margin 4,4% 10,2% 4,5% 9,4% EBIT (39%) (45%) EBIT-margin 3,0% 5,7% 3,0% 6,3% Antal medarbejdere (fortsættende aktiviteter) % % Side 8 af 36 FLSmidth: 1. januar juni Delårsrapport

9 Ledelsesberetning Hovedoverskrifterne i effektiviseringsplanen er som følger: 1. Omkostningsoptimering Personalereduktioner, lukning af kontorer, fremskyndet integrering, forenkling af organisationen, øget udflytning af ingeniør- og administrative funktioner 2. Material Handling Afvikling af urentable projekter, harmonisering af globale processer, opbygning af en lønsom projektportefølje 3. Resultatforøgelse Fokus på produkter med høj fortjeneste, principper for prisfastsættelse, leverandørkvalitet 4. Optimering af indkøb Forenkling og udflytning af indkøb, øget indkøb fra lavprislande 5. Netto arbejdskapital Betalingsbetingelser, faktureringsprocesser, lagerstyring 6. Salgsoptimering Krydssalg, markedsstrategier, investeringer i Customer Services, salgssynergier på tværs af koncernen 7. Teknologisk lederskab Tilpasning af produktporteføljen, øgede investeringer i forskning og udvikling, hurtigere lancering af nye produkter Salgsprocessen vedrørende Cembrit indstillet Cembrit har været en del af FLSmidth koncernen siden 1927 og er den eneste tilbageværende byggematerialevirksomhed i koncernen. Det har i en årrække stået klart, at Cembrit ikke indgår i FLSmidths langsigtede strategi, og der blev indledt en salgsproces i august Til trods for interesse fra forskellige aktører i markedet, har det ikke været muligt for FLSmidth at opnå en tilfredsstillende salgspris. Desuden har processen afsløret et behov for effektiviseringer i Cembrit. Den igangværende salgsproces vil som følge heraf blive indstillet, indtil en omfattende forbedringsplan er gennemført, og markedssituationen i den europæiske byggematerialeindustri er forbedret. FLSmidth vil udvikle Cembrit som en selvstændig virksomhed, herunder optimere produktionsanlæggene, udvikle produktporteføljen og videreoptimere omkostningsstrukturen, for at Cembrit kan opretholde sin position som Europas førende distributør og producent af fibercementprodukter. Der vil endvidere blive udnævnt en uafhængig bestyrelse med grundig indsigt i branchen for at målrette fokus og ressourcer. Som følge af beslutningen om at indstille salgsprocessen rapporteres Cembrit som fortsættende aktivitet i FLSmidth, men bibeholdes som separat ikke-strategisk forretningsenhed og rapporteres separat. Denne ændring indtræder fra og med 3. kvartal. Cembrit forventes at levere en omsætning på DKK 1,4 mia. i og en EBITA-margin på cirka 0%. For yderligere information henvises til note 12. Aktietilbagekøbsprogram Det blev i februar meddelt, at bestyrelsen planlagde at foretage en ekstraordinær kontant udlodning af DKK 521 mio. i form af et aktietilbagekøbsprogram i henhold til de såkaldte Safe Harbourregler. Aktietilbagekøbsprogrammet indledtes den 21. maj og blev afsluttet den 5. juli med et akkumuleret aktietilbagekøb af aktier til en samlet købesum af DKK 521 mio. svarende til en gennemsnitlig aktiekurs på DKK 267,15. Den samlede likviditetseffekt i 2. kvartal var på DKK 435 mio. Det er intentionen at indstille til den ordinære generalforsamling i 2014, at aktiekapitalen i selskabet nedskrives med det antal aktier, der er købt i forbindelse med aktietilbagekøbsprogrammet. Omsætning og EBITA margin pr. kvartal DKKm Ordreindgang pr. kvartal DKK mio. Arbejdskapital DKK mio % % 10% 8% 6% 4% 2% Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 0% 0 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 0 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Omsætning EBITA margin Offentliggjorte O&M kontrakter Offentliggjorte kontrakter Ikke-offentliggjorte kontrakter Arbejdskapital (Cembrit) Arbejdskapital (ekskl. Cembrit) Side 9 af 36 FLSmidth: 1. januar juni Delårsrapport

10 Ledelsesberetning Resultatudvikling i 2. kvartal Væksteffektivitet Ordreindgang og ordrebeholdning Ordreindgangen faldt 22% til DKK mio. (2. kvartal 2012: DKK mio.) primært som følge af et svagere marked for mineralprocesudstyr og en lavere ordreindgang i Cement og Material Handling. Ordreindgangen i Customer Services fortsatte den stigende tendens. Vækst i ordreindgang i 2. kvartal Vækst i ordreindgang (i forhold til 2. kvartal 2012) Customer Services Material Handling Mineral Processing Cement FLSmidth koncernen Ordreindgang fordelt på segmenter (2. kvartal ) 23% Customer Services 32% Material Handling Mineral Processing Cement 28% 17% Organisk vækst 6% (16%) (43%) (29%) (26%) Opkøb 18% 0% 5% 0% 6% Valuta (3%) (3%) (2%) (1%) (2%) Samlet vækst 21% (19%) (40%) (30%) (22%) Ordrebeholdningen faldt 6% i 2. kvartal til DKK mio. (ultimo 1. kvartal : DKK mio.) som følge af stigende omsætning og faldende ordreindgang samt en negativ valutakurseffekt på DKK 0,8 mia. siden årets begyndelse. Ordrebeholdningen afvikles over en periode på seks år. 43% af den nuværende ordrebeholdning forventes konverteret til omsætning i, 35% i 2014 og 22% i 2015 og årene fremefter. Langtidskontrakter på drift og vedligeholdelse udgjorde DKK 4,7 mia. af ordrebeholdningen ultimo 2. kvartal (ultimo 1. kvartal : DKK 4,9 mia.), svarende til 17% af ordrebeholdningen (ultimo 1. kvartal : 17%). Det bør bemærkes, at der for koncernen i gennemsnit går måneder fra ordreindgang til omsætning - hvilket omfatter både direkte salg af forbrugsvarer, anlægsprojekter med en afviklingstid på 2-3 år og drifts- og vedligeholdelseskontrakter, der strækker sig op til syv år. Ordreindgang fordelt på industrier (2. kvartal ) 28% 2% 4% 9% Cement 36% Kobber 7% 14% Guld Kul Jern Gødningsmineraler Andet Pengestrømme fra driftsaktivitet DKK mio. Ordreindgang fordelt på segmenter (2. kvartal ) % 30% Customer Services Material Handling % 14% Mineral Processing Cement Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Pengestrømme fra driftsaktivitet Side 10 af 36 FLSmidth: 1. januar juni Delårsrapport

11 Ledelsesberetning Omsætning Omsætningen steg 14% til DKK mio. i 2. kvartal (2. kvartal 2012: DKK mio.), hvilket afspejler en positiv udvikling i alle divisioner bortset fra Material Handling. Den organiske vækst var på 10% i 2. kvartal (justeret for opkøb og valuta). Omsætningsfremgang i 2. kvartal Omsætningsfremgang (i forhold til 2. kvartal 2012) Customer Services Material Handling Mineral Processing Cement FLSmidth Koncernen Organisk vækst 11% (10%) 18% 38% 10% Opkøb 18% 0% 5% 0% 7% Valuta (3%) (4%) (3%) (1%) (3%) Samlet vækst 26% (14%) 20% 37% 14% FLSmidth købte i 2012 syv virksomheder: Knelson Russia, Ludowici Limited, Decanter Machine Inc., MIE Enterprises Pty. Ltd., Mayer Bulk Pty. Ltd., Process Engineering Resources Inc. og TEUTRINE GmbH Industrie-Technik, som tilsammen bidrog til omsætningen med DKK 400 mio. i 2. kvartal. De hensættelser, der er foretaget i 2. kvartal, minimerer risikoen for fremtidige negative overraskelser. Projektforsinkelserne og hensættelserne angår primært 6 projekter (ud af 15 risikofyldte projekter) i Material Handling. De samlede udgifter til forskning og udvikling udgjorde i 2. kvartal DKK 90 mio. (2. kvartal 2012: DKK 85 mio.) svarende til 1,4% af omsætningen (2. kvartal 2012: 1,5%), hvoraf DKK 21 mio. er aktiveret (2. kvartal 2012: DKK 23 mio.), mens resten er opført som produktionsomkostninger. Salgs-, distributions- og administrationsomkostninger mv. udgjorde DKK 813 mio. i 2. kvartal (2. kvartal 2012: DKK 748 mio.), svarende til en omkostningsprocent (SG&A procent) på 12,6% af omsætningen (2. kvartal 2012: 13,2%) og et fald på 11% i forhold til 1. kvartal (1. kvartal : DKK 909 mio.). Tilkøbte virksomheder udgjorde DKK 77 mio. af salgs-, distributions- og administrationsomkostningerne i 2. kvartal og tegner sig således for hele stigningen i forhold til sidste år. De samlede serviceaktiviteter udgjorde 40% af omsætningen i 2. kvartal (2. kvartal 2012: 39%). Udover Customer Services divisionen omfatter de samlede serviceaktiviteter også serviceydelser, der leveres af produktselskaberne inden for de tre divisioner, der leverer kapitalgoder. Produktselskaberne (eksklusive serviceaktiviteter) bidrog med i alt 14% af omsætningen i 2. kvartal (2. kvartal 2012: 13%). Produktselskaberne er karakteriseret ved, at de har en integreret forretningsmodel, der omfatter fabrikation og efterfølgende serviceydelser inden for en specialiseret produktportefølje. Resultateffektivitet Koncernens EBITA-marginer har siden 2006 ligget stabilt på omkring 10-11%. EBITA-marginen forventes dog i at falde til et lavere niveau, hvilket afspejler afviklingen af ordrer, der blev indgået midt under den globale økonomiske krise samt afviklingen af en problemfyldt ordrebeholdning i Material Handling-divisionen. EBITA-marginen udgjorde 9,4% i 2. kvartal efter justering for særlige poster. Bruttoresultatet faldt 14% til DKK mio. (2. kvartal 2012: DKK mio.), hvilket svarer til en bruttomargin på 18,3% (2. kvartal 2012: 24,3%). Faldet i bruttomargin skyldes navnlig Cement og Material Handling. Cement afvikler ordrer, der blev indgået, da markedet var på et lavpunkt, og Material Handling afvikler en problemfyldt ordrebeholdning fra tidligere år. I forbindelse med Thomas Schulz s tiltræden som ny adm. koncerndirektør er der foretaget en revurdering og tværgående risikoanalyse af ordrebeholdningen i Material Handling. Principperne er uforandrede, dog med en mere forsigtig vurdering af afviklingstiden som følge af en række kvartaler med projektforsinkelser. Dette har resulteret i engangsomkostninger på DKK 323 mio., der blev indregnet i 2. kvartal. Salgs-, distributions- og administrationsomkostninger mv. indbefatter driftsindtægter af engangskarakter på DKK 30 mio. i forbindelse med afhændelse af aktiver i Mineral Processing-divisionen. Derudover indeholder salgs-, distributions- og administrationsomkostninger m.v. engangsomkostninger på cirka DKK -95 mio. (1. kvartal : DKK -68 mio.), som skyldes: DKK mio. Customer Services Material Handling Mineral Processing Cement Omstruktureringsomkostninger (13) (30) (11) (3) (57) Udrulning af globalt ERP forretningssystem (5) (5) (6) (4) (20) Integrationsomkostninger (10) (8) (18) Afhændelse af aktiver Ialt I alt (28) (35) 5 (7) (65) Driftsresultatet (EBITDA) faldt 41% til DKK 368 mio. (2. kvartal 2012: DKK 628 mio.) svarende til en EBITDA-margin på 5,7% (2. kvartal 2012: 11,1%). Af- og nedskrivning af materielle aktiver udgjorde DKK 71 mio. (2. kvartal 2012: DKK 52 mio.). Stigningen i forhold til sidste år skyldes virksomhedskøb i 2012 samt andre investeringer foretaget i de foregående år. Driftsresultatet før af- og nedskrivning af immaterielle aktiver (EBITA) faldt 50% til DKK 287 mio. (2. kvartal 2012: DKK 576 mio.) svarende til en EBITA-margin på 4,4% (2. kvartal 2012: 10,2%). Faldet i EBITA-margin skyldes primært nedgangen i bruttomargin, der er beskrevet ovenfor. Side 11 af 36 FLSmidth: 1. januar juni Delårsrapport

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 2011 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 1. januar 2011-31. marts 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag

Læs mere

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson Delårsrapport 1. kvartal 2010 NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12 Med en koncernomsætning i 1. kvartal 2010 på 3.062 mdkk og et tilhørende operationelt driftsresultat, EBITDA, på 235 mdkk kom

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25%

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25% Nr. 69 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 20122 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 6.652 MILLIONER. EBITDAMARGINEN VAR 24,9%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 1.202 MILLIONER. FRIT

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013

Vestas Wind Systems A/S. Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Tredje kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 4 Finansiel udvikling... 6 Markedsudvikling... 9 Forretningsudvikling... 10

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Delårsrapport Første kvartal 2013

Delårsrapport Første kvartal 2013 Vestas Wind Systems A/S Delårsrapport Første kvartal 2013 Selskabsmeddelelse af 8. maj 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling,

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 26. oktober 2010 Side 1 af 35 Tilpasning af kapacitet, stigende ordrebeholdning, positivt frit cash flow Resumé: Tredje kvartal gav overskud og et positivt frit cash

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17

Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17 14. maj 2008, meddelelse 17 Delårsrapport - 1. kvartal 2008 Indhold Resumé og forventninger til 2008 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen1. kvartal 2008 3 Koncernselskaber 5 Ledelsespåtegning 9

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

Delårsrapport Q1 / 2012

Delårsrapport Q1 / 2012 Delårsrapport Q1 / 2012 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2012 11 Finanskalender 2012 12

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Årsrapport 2013 Helping you grow Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2007 Royal Unibrew A/S Royal Unibrew A/S Faxe Allé 1 DK-4640 Faxe CVR 41 95 67 12 www.royalunibrew.com INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Hovedpunkter 5 Nøgletal 6 Beretninger Forord 8 Strategiplan

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere