Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution Handelsskolen Tradium, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A (hh3) Brith Vester Jøker D3 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Konkurrenceforhold Titel 2 Strategisk planlægning Titel 3 Internationalisering Titel 4 Marketingmix Titel 5 Købsadfærd Titel 6 Segmentering og målgruppevalg Titel 7 Informationsindsamling Titel 8 Kommunikation Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Side 1 af 22

2 Titel 1 Konkurrenceforhold Morten Haase, René Mortensen & Kirsten Wissing: Afsætning A2, Systime, udgave, 1. oplag: s : kap. 3 Konkurrenceforhold To uger med hver 5 lektioner, i alt 10 lektioner Målet med undervisningsforløbet er, at eleverne selvstændigt kan inddrage teorier og modeller til vurdering af konkurrencesituationen på et givent marked. Centrale begreber og modeller: Definition på branche/marked Konkurrencetragtmodel Konkurrentanalyse Brancheanalysemodel Porters 5 forces Abells: Defining the business Strategiske grupper Klasseundervisning samt øvelsesopgaver Side 2 af 22

3 Titel 2 Strategisk planlægning Morten Haase, René Mortensen & Kirsten Wissing: Afsætning A2, Systime, udgave, 1. oplag: s kap. 5 Virksomhedens strategiske proces, s Morten Haase, René Mortensen & Kirsten Wissing: kap Intensiveringsstrategier Seks ugers undervisning med fem lektioner pr. uge. Målet med undervisningsforløbet er, at eleverne skal kunne analysere og vurdere en virksomheds strategiske planlægning. Væsentlige begreber og modeller: Omverdensmodel Værdikæde (herunder forsyningskæde og SCM) SWOT-analyse (herunder TOWS-matrix, muligheds- og trusselsmatrix) PEST-analyse Stakeholderkort Porters generiske strategier Ansoffs vækstmatriks Boston-modellen Klasseundervisning samt øvelsesopgaver. Længerevarende projektforløb sammen med engelsk om selvvalgte virksomheders strategiske proces med særlig fokus på værdikæden. Side 3 af 22

4 Titel 3 Internationalisering Morten Haase, René Mortensen & Kirsten Wissing: Afsætning A2, Systime, udgave, 1. oplag: kapitel 14 Internationalisering i teorien s og kapitel 15 i Internationalisering i praksis s Supplerende stof: Div. avisartikler 4 ugers undervisning med 5 lektioner hver. Formålet med undervisningsforløbet er, at eleverne skal opnå fortrolighed med internationaliserings- og globaliseringsteori samt foretage dataindsamling og analyse af data om virksomhedens eksterne forhold. Fokuspunkter: Kulturelle forhold (herunder Schein, Terpstra og Hofstedes kulturteorier) Internationaliseringsmodeller (fase-model, born-global) Miljøafstand Eksportberedskab, eksportmotiver Markedsudvælgelsesmåder Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning samt øvelsesopgaver. Div klip fra Jyske Bank TV. Projektforløb om udvalgte eksportmarkeder brug af generel analysemodel, hvor informationsindsamling også indgår. Eleverne udarbejder film og plancher og fremlægger om forskellige eksportmarkeder. Forløbet afsluttet med en nationalret fra hvert land. Side 4 af 22

5 Titel 4 Marketingmix (produktudvikling, prisfastsættelse, distribution og kommunikation) Morten Haase, René Mortensen & Kirsten Wissing: Afsætning A2, Systime, udgave, 1. oplag: s , kap. 9 Marketingmix, kap. 10 Produkt, kap. 11 Pris, kap. 12 Distribution og kap. 13 Kommunikation (promotion) Supplerende stof: Michael Bregendahl, Birte Ravn Østergaard (red.), René Mortensen og Morten Haase: Afsætning 2, kap 13 Pris + kap 14 Internationale distributionsformer 10 ugers undervisning (med 5 lektioner i hver uge) med særligt fokus på produkt, pris og distribution Formålet med forløbet er, at eleverne skal kunne analysere og vurdere virksomhedens produktudvikling, prisfastsættelse, distribution og kommunikation Fokuspunkter: De 7 P er Den udvidede produktudviklingsmodel Priselasticitet Internationale distributionsformer/eksportformer Direct marketing Væsentligste arbejdsformer Læreroplæg og klassediskussion Mindre opgaver om Spar, Baresso, Ecco, Su Misura og Fritz Hansen. Forløbet afsluttes med repetition med div. Eksamensopgaver. Tværklasse projekt i internationale distributionsformer. Her arbejdes også med skriftlighed ift Dyrberg/Kern Side 5 af 22

6 Titel 5 Købsadfærd Morten Haase, René Mortensen & Kirsten Wissing: Afsætning A2, Systime, udgave, 1. oplag: s Købsadfærd på konsumentmarkedet, s Købsadfærd på producentmarkedet Supplerende stof: Div. avisartikler To ugers undervisning i (10 lektioner i alt) Formålet med undervisningsforløbet er, at eleverne skal opnå forståelse for såvel privatpersoners som virksomheders købsadfærd samt opnå indsigt i hvordan virksomheder kan udnytte viden om kundens købsadfærd. Fokuspunkter: SOR-model TRA (Theory of Reasoned Action) TPB (Theory of Planned Behavior) Håkan Håkanssons interaktionsmodel Hedaas kategorisering af 4 industrielle markeder Klasseundervisning samt div cases. Forløbet afsluttes med besøg af Peters Is. Side 6 af 22

7 Titel 6 Segmentering og målgruppevalg Morten Haase, René Mortensen & Kirsten Wissing: Afsætning A2, Systime, udgave, 1. oplag: s Kap. 6 Segmentering på konsumentmarkedet nationalt og internationalt samt Kap. 7 Segmentering på producentmarkedet internationalt Supplerende stof: Uddrag af Mosaic håndbog (elektronisk udgave) 15 lektioners undervisning Formålet med undervisningsforløbet er, at eleverne skal kunne gennemføre segmentering samt vurdere virksomhedens valg af målgruppe RISC Mosaic Segmenteringstankegangen Build-up eller Break-down (The Nested Approach) Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning samt case om DLG, B&O m.fl Side 7 af 22

8 Titel 7 Informationsindsamling Morten Haase, René Mortensen & Kirsten Wissing: Afsætning A2, Systime, udgave, 1. oplag: s kap. 8 Informationsindsamling Supplerende stof: 1. Afsætningsøkonomisk informationssøgning, samfundslitteratur 2001, Per V. Freytag & Benthe H. Hansen, S.9 25 og S Guide til Euromonitor Undervisningsforløbet er et kort repetitionsforløb på to ugers undervisning. Søgning i Euromonitor og andre større databaser indgår i forløbet, der er besøg af skolens bibliotekar, som holder et oplæg om søgning i diverse datadaser. Formålet med forløbet er, at eleverne skal kunne indsamle, analysere og vurdere informationer om virksomhedens interne og eksterne forhold. Projektforløb om udvalgte eksportmarkeder brug af generel analysemodel, hvor informationsindsamling også indgår. Side 8 af 22

9 Titel 8 Kommunikation Morten Haase, René Mortensen & Kirsten Wissing: Afsætning A2, Systime, udgave, 1. oplag: s kap. 13 Kommunikation. Supplerende stof: Martin Lindstrøm: Brand sense branding for alle sanser, kapitel 2 Nogle virksomheder gør det rigtigt, s , Børsens Forlag 2005 Martin Lindstrøm: buy-ology, kap. 1 Blodet strummer til hovedet, s , Børsens forlag 2008 De 100 mest værdifulde brands 2010, Avisartikel om branding TVudsendelse om branding Undervisningsforløbet strækker sig over et tre ugers forløb (15 lektioner). Formålet med forløbet er, at eleverne skal kunne analysere og vurdere virksomhedens kommunikation, herunder især virksomhedens branding Fokuspunkter: Kommunikationsplatform Kampagneplanlægning CRM Sponsorering Branding Teorigennemgang. Undervisningen afsluttes med et tværfagligt forløb med engelsk, hvor eleverne arbejder med en international virksomhed. Projektet afleveres og fremlægges Side 9 af 22

10 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Tradium, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A (hh2) Brith Vester Jøker 2d Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Købsadfærd på producentmarkedet Titel 2 Virksomhedens strategiske proces Titel 3 Virksomhedens internationale strategi Titel 4 Konkurrenceforhold Titel 5 Titel 6 E-handel Titel 7 Marketingmix Side 10 af 22

11 Side 11 af 22

12 Titel 1 Købsadfærd på producentmarkedet Morten Haase, René Mortensen & Kirsten Wissing: Afsætning B, Systime, udgave, 1. oplag: s : kap. 6 Købsadfærd på producentmarkedet Supplerende stof:: Div avisartikler 10 undervisningslektioner Målet med undervisningsforløbet er, at eleverne skal kunne vurdere og perspektivere købsadfærden på producentmarkedet. Centrale begreber og modeller: Delmarkeder Købstype Buy-grid modellen Købscenteret Klasseundervisning med teorigennemgang og diskussion Side 12 af 22

13 Titel 2 Virksomhedens strategiske proces Morten Haase, René Mortensen & Kirsten Wissing: Afsætning B, Systime, udgave, 1. oplag: s : kap. 5 Virksomhedens strategiske proces 18 undervisningslektioner Målet med undervisningsforløbet er, at eleverne skal kunne analysere og vurdere en virksomheds strategiske planlægning set i lyset af indsamlede informationer. Væsentlige begreber og modeller: Vision og mission Porters generiske strategier Porteføljeanalyse: Boston-modellen Vækststrategier Konkurrencepositioner Klasseundervisning med teorigennemgang og diskussion Side 13 af 22

14 Titel 3 Virksomhedens internationale strategi Morten Haase, René Mortensen & Kirsten Wissing: Afsætning B, Systime, udgave, 1. oplag: s , kap. 14 Virksomhedens internationale strategi Supplerende stof: Hoffstedes kulturteorier 12 undervisningslektioner Formålet med undervisningsforløbet er, at eleverne skal få viden om virksomhedens internationalisering, og hvordan denne påvirker strategivalget i virksomheden. Klasseundervisning med teorigennemgang og diskussion Eleverne arbejder med case en selvvalgt dansk virksomhed. Rapporten fremlægges og afleveres. Side 14 af 22

15 Titel 4 Konkurrenceforhold Morten Haase, René Mortensen & Kirsten Wissing: Afsætning B, Systime, udgave, 1. oplag: s kap. 2 Konkurrenceforhold. Supplerende stof: Virksomhedsbesøg på Innovation A/S 12 timers undervisning Formålet med undervisningsforløbet er, at eleverne selvstændigt kan inddrage teorier og modeller til vurdering af konkurrencesituationen på et givent marked. Endvidere skal eleverne få indsigt i virksomhedens branche- og markedsforhold. Centrale modeller i forløbet: Konkurrencetragtmodellen Konkurrence positioner Konkurrentanalyser Konkurrentreaktioner Brancheanalysemodel (Porters 5-forces) Klasseundervisning med teorigennemgang og diskussion Brancheanalyse af isbranchen i grupper, samt aflevering heraf, case om Nintendo Wii Arbejde med virksomheden Innovation A/S Side 15 af 22

16 Titel 6 Marketingmix Morten Haase, René Mortensen & Kirsten Wissing: Afsætning B, Systime, udgave, 1. oplag: s , kap. 8 Marketingmix, kap. 9 Produkt, kap. 10 Pris, kap. 11 Distribution og kap. 12 Promotion Undervisningsforløbet 21 lektioner. Formålet med undervisningsforløbet er, at eleverne skal kunne analysere og vurdere virksomhedens produktudvikling, prisfastsættelse, distribution og kommunikation. Centrale modeller i forløbet: Marketingmix Produktudvikling Prisfastsættelse Distribution Kommunikation Klasseundervisning med teorigennemgang og diskussion, samt mindre øvelsesopgaver med henblik på teoriindlæring. Forløbet afsluttes med en case-opgave Santa Maria Side 16 af 22

17 Titel 7 E-handel Morten Haase, René Mortensen & Kirsten Wissing: Afsætning B, Systime, udgave, 1. oplag: s , kap. 13 E-handel. Supplerende stof: Div avisartikler om e-handel, foredrag med givengave.dk, foodfromhome.dk 10 lektioner Formålet med undervisningsforløbet er, at eleverne kan analysere og vurdere vurdere virksomhedens marketingmix, herunder hvordan informationsteknologi og internettet kan udnyttes. Centrale modeller i forløbet: Marketingmix Distributionsformer Distributionsstrategier It-værdikædeanalyse Købsadfærd for e-handel CRM Klasseundervisning med teorigennemgang, diskussion og små øvelsesopgaver. Tværfagligt projekt med engelsk, hvor eleverne vælger en engelsksproget virksomhed og analysere denne. Projektet fremlægges på engelsk. Side 17 af 22

18 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2010 Institution Tradium, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A (hh1) Brith Vester Jøker Rbo9hhxd1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Konsumentmarkedet Titel 2 Segmentering Titel 3 Informationsindsamling Titel 4 Interne og eksterne forhold Side 18 af 22

19 Titel 1 Konsumentmarkedet Morten Haase, René Mortensen & Kirsten Wissing: Afsætning B, Systime, udgave, 1. oplag: s Købsadfærd på konsumentmarkedet 12 undervisningslektioner Målet med undervisningsforløbet er, at eleverne skal opnå kendskab til konsumentmarkedet og dets karakteristika samt kunne beskrive og analysere delelementer i købsadfærden på konsumentmarkedet. Forløbet bygger videre på basal teori om købsadfærd, som klassen har arbejdet med i grundforløbet. Den centrale model i forløbet er SOR-modellen. Klasseundervisning med teorigennemgang og diskussion. Minicase om Nintendo Wii. Casearbejde med Kildemoes. Side 19 af 22

20 Titel 2 Væsentligste arbejdsformer Segmentering Morten Haase, René Mortensen & Kirsten Wissing: Afsætning B, Systime, udgave, 1. oplag: s : kap. 3 Segmentering Video: Tweens 18 undervisningslektioner Målet med undervisningsforløbet er, at eleverne skal kunne beskrive segmenteringsprocessen og kende principperne for en segmentering af virksomhedens marked. Desuden skal eleverne kunne beskrive virksomhedens målgruppe ved hjælp af relevante segmenteringskriterier. Endelig skal eleverne kunne redegøre for virksomhedens samspil med omverdenen. Forløbet bygger videre på elevernes basale viden om delmarkederne, som de har arbejdet med i grundforløbet. Klasseundervisning med teorigennemgang og diskussion Minicase om Christina of London, hvor der er indlagt virksomhedsforedrag. Casen afsluttes med en fremlæggelse samt aflevering. Side 20 af 22

21 Titel 3 Informationsindsamling Morten Haase, René Mortensen & Kirsten Wissing: Afsætning B, Systime, udgave, 1. oplag: s kap. 7 Informationsindsamling 16 undervisningslektioner Formålet med undervisningsforløbet er, at eleverne skal få viden om informationsindsamling og anvende denne viden til at gennemføre analyse af markedsmuligheder på et basalt plan. IT-forløb med lidt klasseundervisning med teorigennemgang. Eleverne skal primært selv tilegne sig den teoretiske viden v.hj.a. powerpoint og små tests. Eleverne arbejder herefter individuelt eller i grupper. Hver gruppe vælger et relevant emne, som de belyser gennem en mini-markedsanalyse. Projektet fremlægges for klassen og afleveres til retning og kommentering. Side 21 af 22

22 Titel 4 Interne og eksterne forhold Morten Haase, René Mortensen, Kirsten Wissing, Afsætning B, Systime, 2005: kap lektioner Omverdensmodellen SWOT-analyse Værdikæden Teorigennemgang og opgaveløsning. Eleverne arbejder med Widex og New Line. Projektarbejde med Grannys House, som afleveres. Side 22 af 22

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010 Institution Handelsskolen Minerva, Rådmands Boulevard/Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Handelsskolen Minerva, Rådmands Boulevard/Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold CampusVejle HHX Afsætning A Lars Skyum HH15innd14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juli 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning A Anita

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August juni 11/12 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Niels

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /juni 2011 Institution Zealand Business College (ZBC) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Lars Skyum HH16innb15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 09/10 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Vid Gymnasier/HHX Rønde Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætningsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Tradium Mariager Fjord Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning B Preben

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb.

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 ZBC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer E-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau A Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan./16 dec./16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Frederikshavn Handelsskole EUX Afsætning B,

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin maj-juni 2015, undervisning 1-4. semester forår 2015 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Vid Gymnasier/HHX Rønde Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætningsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juli 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning A Anita

Læs mere

Afsætning, A k0 8 h h x b 3

Afsætning, A k0 8 h h x b 3 Afsætning, A k0 8 h h x b 3 Termin 09 10 11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Tradium Mariager Fjord HHX Afsætning, A Preben Schønning Madsen Afsætning Undervisningen har været

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011-2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning, niveau A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2012 Institution Campus Vejle - handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau HHX Afsætning niv. A Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning A Julie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning B Julie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August juni 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni skoleåret 2012-2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2016 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau A Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Afsætning, niveau B Jette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-2009-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Afsætning A Per Tornby HH16INNOD15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Mona Rask

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni skoleåret 2012-2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

/Undervisningsbeskrivelse

/Undervisningsbeskrivelse /Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni, skoleår 09/10 Holstebro Handelsgymnasium Hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-2009-juni 2009 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2014 juni 2016 Institution Niels Brock, JTP Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2017 Tønder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold CampusVejle HHX Afsætning A Mona Rask Langerhuus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2017 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Afsætning, niveau B Jette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2011/maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A

Læs mere

Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a

Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a Termin Maj/juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -Erhvervscase Sascha Christensen og Birthe Bang

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /juni 2013 Institution ZBC Zealand Business College, Handelsgymnasiet Vordingborg Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Videndjurs - Handelsgymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætningsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning B Jacob Lund HH16busa14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution Tradium Handelsgymnasiet, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august-maj 15/16 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juli 2013/14 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Vid Gymnasier/HHX Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætningsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1 år - august 2012 juni 2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 december 2015 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Afsætning Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau A Jacob

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 13 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013/14 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 juni 2018 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Afsætning B Per Tornby HH17Bus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-Juni 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niv. A

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 juni 2016. Institution. Vejen Business College

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 juni 2016. Institution. Vejen Business College Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College Hhx Afsætning A Bente Tærsbøl STU-AfsætningAhh1113-F16-MAR Oversigt over

Læs mere

Klasseundervisning Skriftlige øvelsesopgaver Parvise opgaver

Klasseundervisning Skriftlige øvelsesopgaver Parvise opgaver Termin August 2013 til juni 2016 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold HHX Afsætning Niveau A Anders Smedegaard Jensen aj@handelsgymnasietribe.dk Hh3b Beskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-Juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niv. A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2012/maj 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Vid Gymnasier/HHX Rønde Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætningsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 juni 2016 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

1 af 12. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2017.

1 af 12. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2017. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse HHX Fag og niveau Afsætning A Lærer E-mailadresse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013: Institution Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Videndjurs VID Gymnasier Handelsgymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-juni 2014 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016.

1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer E-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX Afsætning

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 / januar 2017 Institution Uddannelsescenter Holstebro, Døesvej 76 Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 1. år

Undervisningsbeskrivelse 1. år Undervisningsbeskrivelse 1. år Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning B Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August juni 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A Charlotte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2017 Tønder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August juni 14/15 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 09/10 Institution Holstebro Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning A Georg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2016 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Afsætning, niveau B Jette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015/2016 Institution Silkeborg Business College, Handelsskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 Juni 2013 Nr. 1 9 Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 - juni 2017 Institution HandelsGymnasiet i Svendborg (Svendborg Erhvervsskole). Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Handelsskolen i Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Helle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2014 Nr. 1 5 August 2014 Juni 2015 Nr. 6-8 Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-juni 2013 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011-2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Henrik

Læs mere