efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)"

Transkript

1 E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) EFTERUDDANNELSE FOR LEDIGE Er du ledig? Så har du ret til efteruddannelse. Tradium tilbyder skræddersyede forløb som 6 ugers selvvalgt uddannelse. Se side halvår 2012

2 2 Indhold Vi har taget det bedste fra Handelsskolen Minerva og Tekniske Skole og samlet det under et T. TRADIUM Indhold Velkommen til voksen efteruddannelse...side 3 Uddannelsesvilka r...side 4 Kursussekretærer og konsulenter... side 6 Kurser i 1. halvår 2012 Salg, sprog... side 7 Turist & rejseliv, FVU...side 8 IT-Værksted...side 9 Ledelse... side 10 Det administrative arbejdsomra de, Økonomi...side 11 Specielt for ledige / opkvalificeringsforløb...side Arbejdets organisering... side 14 Værdiskabende kurser... side 15 Overfladebehandling, Service og reng., Murer... side 16 Landtransport, Bygningsmaler... side 17 El-kurser... side Lastbilmonteret kran, Truck, Lager og logistik... side 19 Pladebearbejdning, CNC og metal...side 20 Svejsning... side 21 Øvrige kursus-/uddannelsestilbud... side Samlet oversigt over AMU-kurser...side Kursuskatalog1halva r Tradium Erhverv

3 3 Velkommen til Fremtidens voksen efteruddannelse på Tradium Her er et UNIKT tilbud til dig, der søger at blive klogere, bedre, dygtigere. Dig der ønsker at styrke dine kompetencer - eller som ønsker bevis pa det, du allerede kan. Her er ogsa et UNIKT tilbud til dig, der skal sikre virksomhedens videreudvikling af medarbejderne og deres kompetencer og ressourcer. Vi er netop til for at sikre virksomhedernes og medarbejdernes fortsatte konkurrenceudvikling og udbyder en bred vifte af ma lrettede uddannelser, din virksomhed ikke bør ga glip af. Tradium har samlet de mange muligheder for efteruddannelse og opkvalificering i ét kursuskatalog sa dan, at du kan fa et godt overblik over ma lrettet efteruddannelse lokalt. Det er her, du kan finde lige netop de kurser og uddannelser, der ruster dig eller virksomheden til udfordringerne pa arbejdsmarkedet, og det er her, du kan se, hvad der er af muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet generelt. Basis i kataloget er AMU Arbejdsmarkedsuddannelser, men der er ogsa mulighed for mange andre uddannelsesforløb. For dig der har særlige udfordringer med dansk og matematik tilbyder Tradium ogsa gerne ordblinde- og forberedende voksenundervisning AMU er et helt unikt dansk tilbud om kompetenceudvikling til faglærte og ufaglærte med henblik pa at sikre fastholdelse og udvikling pa arbejdsmarkedet, til gavn for sa vel medarbejdere og virksomheder som for hele samfundet. Er du ledig, er AMU og voksen- efteruddannelse ogsa et tilbud til dig om opgradering til nye fagligheder: her kan du for eksempel finde forløb til 6 ugers selvvalgt, sa du kan spore dig ind pa og lære nye jobfunktioner. De faglige organisationer og virksomheder kan bruge voksen efteruddannelse til at sikre løbende fokus pa faglighed, ledelse og omstilling hos medlemmer og ansatte. Derfor er vi ogsa glade for at Arbejdsmarkedets parter i og omegn ønsker, at arbejde med en række fælles anbefalinger af Fremtidens uddannelser i vores omra de. I løbet af sommer og eftera r sætter partnerne sig sammen og peger de uddannelser ud, de mener virksomhederne vil efterspørge og som du som ledige bør sikre dig, hvis du vil være med pa Fremtidens Jobmarked. Finder du ikke lige, det du søger, er du altid velkommen til at søge ra d og vejledning hos vores uddannelsessekretærer. Ligeledes sta r vores konsulenter altid klar til at drøfte din virksomheds konkrete behov for særlig tilrettelæggelse og fleksibilitet. Langt de fleste efteruddannelser kan ogsa gennemføres forlagt i virksomheden, sa kontakt os og fa en dialog om lige netop det, der er brug for i jeres virksomhed. Tradium Erhverv er Tradiums afdeling for virksomhedsservice og vores ma l er at være virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner uanset om det er en mindre, mellemstor eller stor virksomhed. Lad os sammen finde de rigtige løsninger om uddannelse og derved sikre alle medarbejdere de rette kompetencer til de rette opgaver. Vi ser frem til at komme i spil og husk - vi er her for jeres skyld. Helle Guldhammer Konst. uddannelseschef Konst. uddannelseschef Helle Guldhammer

4 4 Uddannelsesvilkår Uddannelsesvilkår for arbejdsmarkedsuddannelser på Tradium AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser = AMU-kurser AMU udgør et bredt udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, der besta r af arbejdsmarkedsuddannelser og udvalgte enkeltfag fra erhvervsuddannelserne. Der findes uddannelser indenfor mange forskellige omra der: Handel, administration, teknik, produktion, kommunikation, ledelse og transport og logistik. Formål Forma let med AMU er at bidrage til et fleksibelt arbejdsmarked ved at give den enkelte mulighed for løbende at tilegne sig de kvalifikationer og kompetencer, der efterspørges pa arbejdsmarkedet. Hvad er AMU? AMU-kurser er korterevarende kurser, som giver landsdækkende kompetence. Ma let med kurserne er at imødekomme ufaglærtes og faglærtes behov for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Alle uddannelserne inden for AMU er kompetencegivende og mange er meritgivende i forhold til erhvervsuddannelserne. Her finder du adresserne på Tradium Erhvervs kursus- og efteruddannelsestilbud: AMU-centervej 2, Pederstrup, 8560 Kolind, 8930 NØ Kirketoften 7, 9500 Hobro Minervavej 63, 8960 SØ Vester Allé 26, 8900 C Målgruppe AMU-ma lgruppen defineres som medarbejdere, der ikke har et højere uddannelsesniveau end svarende til en erhvervsuddannelse. Hvem kan deltage? AMU er primært ma lrettet kortuddannede, faglærte og ufaglærte. Har du en viderega ende uddannelse kan du godt deltage i AMU kurser, men du skal betale fuld pris. Deltagere med videregående uddannelse (beskæftigede) Deltagere med en viderega ende eller højere uddannelse, som er i beskæftigelse, kan deltage pa et AMU-kursus, men er ikke berettiget til at fa VEU-godtgørelse (se nedenfor). Deltagerantal Ved minimum deltagerantal skal forsta s det antal kursister, der samlet skal være tilmeldt kurset/forløbet, for at dette kan gennemføres. Tilmelding for virksomheder og deltager i job Virksomheder og selvstændige skal selv tilmelde deres medarbejdere til AMU kurser pa : her er alle udbudte AMU kurser i hele landet samlet. Tilmelding for ledige Du kan tilmelde dig via eller kontakte en af Tradium kursussekretærer Er du ledig i 1. ledighedsperiode: kontakt kursussted Er du ledig i 2. ledighedsperiode: kontakt din jobkonsulent Kursusbevis Der udstedes bevis til de kursister, der gennemfører kurset med et tilfredsstillende resultat set ud fra en faglig og pædagogisk vurdering om tilfredsstillende resultatopna else. VEU-godtgørelse/lønrefusion Du eller din arbejdsgiver kan fa VEU-godtgørelse, hvis du opfylder følgende betingelser: - Du ma ikke være under faglig uddannelse, - du skal være i arbejde, - du ma ikke have en viderega ende uddannelse, altsa en uddannelse som i niveau eller varighed overstiger en erhvervsfaglig grunduddannelse. Deltagere med viderega ende eller højere uddannelser er ikke VEU-berettigede, sa fremt uddannelsen er brugt indenfor de sidste 5 a r. Tradium kan vejlede om, hvorvidt en deltager er berettiget til VEU-godtgørelse eller ej. For forsikrede er det A-kasserne, som har den endelige afgørelse og er bevilgende myndighed. For ikke forsikrede er det SU-styrelsen. Deltagerbetaling Deltageren/virksomheden betaler før kursusstart en obligatorisk deltagerbetaling, der er afhængig af fag og kursustype, men som udgør hhv. 1,- eller 178,- pr. deltager pr. dag. Bemærk dog, at der gælder særlige betalingsvilka r i forhold til den uddannelsesmæssige baggrund. Kost og logi Du har mulighed for tilskud til kost og logi, hvis du er i arbejde, tilhører VEU-ma lgruppen og har mindst 120 km i samlet transport tur/retur til indkvarterings-/kursusstedet. Dette gælder ba de, na r et kursus gennemføres som internat, og na r det gennemføres pa skolen, og deltagerne overnatter pa hotel eller lignende. Ansøgning om tilskud til kost og logi - kontakt en af vore kursussekretærer. Det maksimale tilskud i 2012 er 450 kr. pr. overnatning. Deltagere med viderega ende eller højere uddannelser er ikke berettiget til kost logi, sa fremt uddannelsen er brugt indenfor de sidste 5 a r. Evaluering Alle, der deltager i en Arbejdsmarkedsuddannelse, bliver bedt om at vurdere deres uddannelse i Vis Kvalitet, og alle besvarelserne bliver registreret i et landsdækkende system, som er tilgængeligt for alle pa : FVU i AMU Undersøgelser viser, at ca. 1 million danskere har vanskeligt ved at leve op til de krav, der stille i hverdagen inden for dansk og matematik. Derfor fa r du i løbet af dit kursusforløb hos Tradium Erhverv tilbudt at fa tjekket dine læse- og regnefærdigheder. Hvis testen viser, at du har læsevanskeligheder, vil du fa vejledning om hvor og hvordan, du kan fa hjælp til at forbedre dine læse- og skrivefærdigheder, hvis du ønsker det.

5 Uddannelsesvilkår 5 Afbuds-, udeblivelses- og frameldelsegebyr Tradium Erhverv forbeholder sig retten til at tage gebyr ved afbud, udeblivelses og framelding. Ved udeblivelse fra kursets 1. dag betales 2.500,- for kurser med en varighed til og med 37 lektioner. For kurser med en varighed pa mere end 37 lektioner betales 3.500,-. Ved framelding senere end 1 uge før kursets første dag betales 1.500,- for kurser med en varighed til og med 37 lektioner. For kurser med en varighed pa mere end 37 lektioner betales 2.500,-. Hvis du er ledig og bliver forhindret i at deltage i et kursus, skal skolen have besked hurtigst muligt. Undtagelse for gebyr: kursuspladsen overdrages til en anden. arbejdsgiver kan dokumentere, at udeblivelse eller framelding skyldes forhold i medarbejderens ansættelsesforhold. uddannelsen aflyses pa uddannelsesstedets foranledning. arbejdsgiver har betalt en tillægspris for afholdelse af uddannelse, der aflyses pa uddannelsesinstitutionens foranledning. Hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal deltagere tilmeldt et hold, kan kurset aflyses fra skolens side. Særligt tilrettede kurser/forløb Tradium Erhverv tilrettelægger gerne kurser eller forløb specielt ma lrettet netop din virksomhed. Kontakt en af vores konsulenter for at høre nærmere. Forbehold Gennemførelse af kurserne sker under forbehold af de bevilgende myndigheders godkendelse. Der tages derfor forbehold for lovændringer og trykfejl. AMU i sammenhæng med Akademiuddannelse Som en naturlig del af Arbejdsmarkedsuddannelser er sammenhængen til Merkonom-/ Akademiuddannelserne. Tradium Erhverv udbyder i tæt samarbejde med Erhvervsakademi Dania, Tradium merkonomakademiuddannelse. Merkonomuddannelsen dækker et bredt spektrum af kompetencer, lige fra projektstyring og logistik over salg og markedsføring til kommunikation og ledelse. Der er altsa gode muligheder for at videreuddanne dig og dine medarbejdere til det nuværende job eller det næste karrierespring. Efter uddannelsen til Merkonom kan du vælge at videreuddanne dig med en akademiuddannelse. Det gør du ved at gennemføre et specialeforløb og afgangsprojekt. Yderligere information pa finder du pa : Kandidat LVU Lange viderega ende uddannelser Bachelor MVU Mellemlange viderega ende uddannelser KVU Korte viderega ende uddannelser Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser Grundskolen UNG VEU-Center MidtØst Masteruddannelser Diplomuddannelser Akademiuddannelser VVU viderega ende voksenuddannelser AMU-uddannelser EUD-voksen Grunduddannelse for voksne FVU forberedende voksenundervisning VOKSEN VEU-Center MidtØst er en samling af alle udbydere af AMUuddannelser i kommunerne, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Skive og Viborg. Forma let er at vejlede og ra dgive personer og virksomheder med helt specielle udfordringer - i forbindelse med voksen- og efteruddannelse, der ikke kan løses lokalt. Du kan kontakte VEU-center MidtØst pa tlf og se mere pa

6 6 Tilmeld dig direkte Konsulenter Birte Wium Olesen mobil: Forberedende Voksenundervisning Kasper Fritz Nissen mobil: Detail, Ledelse, Turist & rejse, salg og service Jesper Knoblauch mobil: Arbejdets organisering, Lean Rikke Falck mobil: It, IKV, Opkvalificeringsforløb, Administration, Økonomi og regnskab Tradium Erhverv Niels Ove Pedersen Jacob Skærris Lund mobil: mobil: Jobrotation, Overfladebehandling, Service og Teamledelse, Coaching rengøring Flemming Christiansen mobil: Industri, Metal, EL, Lager og logistik John Brødløs mobil: Transport, Lager og logistik Tradium Teknisk Kursussekretærer Tradium Erhverv Charlotte Laursen tlf: Virksomhedsforløb Bente Hørning tlf: Ledige Stine Andersen tlf: Kursussekretærer Tradium Teknisk Jane Vinter tlf rengøring og service, it-djursland, svejsning, ekstern transport, mc Bente Brændstrup tlf lager og truck Vibeke Nansen tlf metal, overfladebehandling, epoxy, brancheuafhængige kurser Grete Andersen tlf traverskran, landtransport, lastbilmonteret kran D og E Susan Hvass tlf Efteruddannelse i El-faget Efteruddannelse Bygge & Anlæg (bygningsmaler, murer, tømrer) Elly Brødløs tlf eu-efteruddannelse (bus og lastbil)

7 Salg, Sprog, Forberedende Voksen Undervisning Salg Kursus Nr. Varighed Sted Min. antal Dag/aften Salgsteknik Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 2 dage dag Personligt salg - B2B Personligt salg kundernes behov og løsning 3 dage dag Personligt salg - B2C Personligt salg kundernes behov og løsning 3 dage dag Salgsadministration Administration i salg 2 dage dag Anv. af kundedatabase Opbygning/anvendelse af kundedatabase i CRM-system 2 dage dag Konflikthåndtering Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen 1 dag dag Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering 3 dage dag Salgsuddannelsen Uddannelsen har til formål at tilbyde deltagerne viden, metoder og værktøjer til at agere kompetent i konsulentfunktionen - uanset fagligt udgangspunkt. Forløbet fokuserer især mod det virksomhedsopsøgende arbejde i konsulentfunktionen. Modul 1 - Telefonen Telefonsamtaleteknik i et kundekontaktcenter som salgsværktøj Adm. af kunderelationsstyringssystemer (CRM) Telefonisk salg i et kundekontaktcenter 2 dage 1 dag 2 dage dag dag dag Modul 2 - Salgsadministration Administration i salg Reklamationshåndtering Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde 2 dage 1 dag 1 dag 1 dag dag dag dag dag Modul 3 - Salgsteknik Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere Personligt salg - kundens behov og løsninger 2 dage 3 dage dag/aften dag/aften For yderligere oplysninger kontakt Stine Andersen, , eller Bente Hørning, , Sprog Kursus Nr. Varighed Sted Min. antal Dag/aften Engelsk Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd dag/aften Engelsk Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd dag Tysk Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd dag/aften Tysk Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd dag For yderligere oplysninger kontakt Stine Andersen, , eller Bente Hørning, , 7

8 8 Turist & rejseliv, Forberedende Voksen Undervisning 8 Turist & rejseliv Kursus Beskrivelse Nr. Varighed Sted Min. ntal Sociale medier i markedsføring af oplevelsesprodukter. Markedsføring vha. nye medier fx facebook, Youtube og Twitter Lokal arrangementskalender Kvalitet og kundeservice i turist og rejsebranchen Ma lrettet mersalg i turist- og rejsebranchen Kurset henvender sig til alle, som gerne vil i gang med at benytte de sociale medier i markedsføring af tematiserede oplevelsesprodukter Skal dine gæster blive en dag mere, skal alle vide, hvad der forega r hos dig du skal formidle det! Du fa r styr pa den lokale kommunikation, sa alle arrangementer formidles lokalt og til gæster fra nær og fjern Markedsføring af tematiserede oplevelsesprod E-service og online kommunikation Markedsføring af tematiserede oplevelsesprod Konceptanvendelse i salg og kundeservice Kvalitet og kundeservice i turist og rejsebranchen For yderligere oplysninger kontakt Stine Andersen, , eller Bente Hørning, , 4 dage 3 dage 2 dage Ma lrettet mersalg i turist- og rejsebranchen 2 dage Forberedende Voksen Undervisning FVU i AMU Beskrivelse Varighed Dato Sted Dansk - læs og skriv (FVU ) Kurset henvender sig til alle der gerne vil blive bedre til at læse og skrive. FVU er for dig, der er ga et ud af folkeskolen, men nu har brug for at blive bedre til at læse, stave eller skrive. Men FVU er ogsa for dig med længere skolegang og uddannelse, der har brug for at lære for eksempel om reglerne for ordenes endelser. Som en naturlig del af undervisningen arbejdes der pa computer. Har du ingen eller kun lidt kendskab til computer, er det ikke noget problem. Hvis du er ordblind, kommer du pa et hold med meget fa deltagere. moduler a ca. 10 dage med to undervisningsdage om ugen For yderligere oplysninger kontakt Stine Andersen, , eller Bente Hørning, , løbende optag

9 IT-Værksted 9 IT-Værksted Kursus Nr. Varighed Pa vores a bne it-værksted bestemmer du selv, hvad du vil undervises i - og hvorna r!! Stor fleksibilitet og hensyn til individuelle forudsætninger og behov kan opfyldes pa it-værkstedet. Principperne for værkstedsundervisningen er anderledes end for den traditionelle klasseundervisning, og der stilles andre krav til dig. Til gengæld er det en undervisningsform, der imødekommer individuelle kursusbehov. Alle kursusfag er fastlagt af undervisningsministeriet og gennemføres under AMUordningen. Kontakt os med dine behov og ønsker! Individuelt Kursus Nr. Varighed Oprettelse af database til jobbrug dage Databasevedligeholdelse til jobbrug , Oprette brugerflader og udskrifter i database dage Tastaturbetjening til indskrivning af tekst dage Anvendelse af store datamængder i regneark dag Anvendelse af pivot-tabeller dag Anvendelse af regneark til talbehandling dage Design og automatisering af regneark dage Jobrelateret brug af styresystemer pa pc dage Brug af pc pa arbejdspladsen dage Informationssøgning pa internettet til jobbrug dage Anvend informationer fra internettet til jobbrug dage Online kommunikation til jobbrug dage Videoredigering i medarbejderen jobfunktion dag Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer dage Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion dage Billedredigering i medarbejderens jobfunktion dage Anvendelse af præsentationsprogrammer dage DeskTop Publishing i virksomheden dage Praktisk web.opbygning og vedligeholdelse af hjemmesider dage Anvendelse af principper og værktøjer til webopbygning i virksomheden 443 2, Udarbejdelse og bearbejdning af store tekster dag Samarbejde om dokumenter dag Indskrivning og formatering af mindre tekster dage Standardisering af virksomhedens dokumenter dag Grafiske virkemidler til layout i tekst dage Fletning af dokumenter til masseproduktion dag Kurserne pa denne side afholdes pa Vester Allé 26, 8900 C. IT

10 10 Ledelse Ledelse Kursus Beskrivelse / Moduler Nr. Varighed Sted Min. antal Dag/aften Grundlæggende Lederuddannelse (13 dage fordelt) Personaleledelse 10 dage Den grundlæggende projektlederuddannelse (9 dage fordelt) Effektiv ledelse er grundstenen til virksomhedens fortsatte succes. Med den grundlæggende lederuddannelse tilbyder vi et komplet arbejdsmarkedsuddannelsesforløb for nøglepersonerne i jeres virksomhed. Denne kompetencegivende uddannelse er anerkendt af Ledernes Hovedorgansation. Efter kurset vil deltagerne bl.a. have indsigt i: Hvordan lederen situationsbestemmer sin ledelsesstil overfor medarbejderen. Hvordan lederen bedst motivere sine medarbejder. Hvordan konfliktsituationer pa arbejdspladsen løses mest hensigtsmæssigt. Hvordan lederen effektivt kommunikere sine budskaber ud til medarbejderne. Hvordan man som leder planlægger og prioriterer sin egen og medarbejdernes tid. Modul 1: Medarbejderinvolvering i ledelse 3 dage dag/aften Modul 2: Mødeledelse 2 dage dag/aften Modul 3: Konfliktha ndtering som ledelsesværktøj 2 dage dag/aften Modul 4: Kommunikation som ledelsesværktøj 3 dage dag Modul 5: Ledelse og samarbejde 3 dage dag Pa væridbaseret ledelse i praksis ga r vi i dybden med emnerne konfliktha ndtering og coaching og supplerer med en række nye emner som: Virksomhedens kulter og strategi, teambuilding, ressourceoptimering og rekruttering. Trivsel og arbejdsglæde for sa vel leder sommedarbejder vil være et gennemga ende tema under hele forløbet, og vi tager udgangspunkt i din dagligdag, sa det praksisnære kommer i centrum. Kurset drejer sig om at udvikle dig som leder, efter principperne i værdibaseret ledelse. Modul 1: Værdier og kultur Værdibaserede arbejdspladser 2 dage dag Modul 2: Ledelse af teams Ledelse af teams 3 dage dag Lederens ressourceoptimering Modul 3: Ressourceoptimering Coaching som ledelsesværktøj 3 dage dag Modul 4: Coaching Lederens rekrutteringsværktøjer 3 dage dag Modul 5: Rekruttering og medarbejdersamtaler Gennemførelse af personalesamtaler 3 dage dag Modul 6: Konfliktha ndtering 2 dage dag Arbejder du i projekter, er du projektleder, eller bliver du involveret i projekter i nær fremtid, sa er Den Grundlæggende Projektlederuddannese et godt tilbud til dig. Pa uddannelsen lærer du hvad en god projektleder er. Hvad er dog projektledelse og hvordan bliver jeg god til det. Projektlederrollen fra start til slut. Hvordan vælger jeg den rigtige projektstyringsmodel. Projektlederens værktøjer. Hvordan styrer du et projekt til succes, herunder faldgruber i de forskellige projektfaser og ma der at undga disse. Udarbejdelse af en projektplan med aktivitetsoversigt, ressourceoversigt, tidsplan med milepæle. Modul 1: Projektopstart Lederens projektplanlægning 3 dage dag Modul 2: Teamudvikling og ledelse Projektledelse 2 dage dag Ledelse af forandringsprocesser Modul 3: Projektgennemførsel 2 dage dag Modul 4: Projektafslutning 2 dage dag Anerkendende ledelse Anerkendende ledelse 2 dage dag Coaching Coaching som ledelsesværktøj 2 dage dag Situationsbestemt ledelse Anvendelse af situationsbestemt ledelse 3 dage dag For yderligere oplysninger kontakt Stine Andersen, , eller Bente Hørning, ,

11 Administration, Økonomi & regnskab Det administrative arbejdsområde Kursus Mundtlig kommunikation Skriftlig kommunikation Præsentationsteknik Projektudvikling Projektarbejde Planlægning og prioritering Nr Målrette mundtlig kommunikation i adm, arbejde Skriftlig kommunikation - virksomhedens image Præsentationsteknik i administrative funktioner Projektudvikling og gennemførelse Projektorienteret arbejde Arbejdsplanlægning i den administrative funktion Varighed 1 dage 4 dage 3 dage 2 dage 2 dage 2 dage Sted Min. antal For yderligere oplysninger kontakt Stine Andersen, , eller Bente Hørning, , Økonomi & regnskab Kursus Beskrivelse Nr. Varighed Sted Min. antal Dag/aften Regnskab 1 Resultat- og balancekonto, bilagsbehandling og efterfølgende kasserapport samt daglig registrering i et økonomisystem Placering af resultat- og balancekonto Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport Daglig registrering i et økonomisystem 6 dage dag/aften Regnskab 2 Registreringsmetoder ved virksomhedens drift, periodisk beregning og registrering samt kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom Registreringsmetoder ved virksomhedens drift Anvendelse af periodisk beregning og registrering Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom 6 dage dag/aften Regnskab 3 Konteringsinstrukser, kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov. Likviditetsstyring Konteringsinstrukser 4 dage Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov Likviditetsstyring dag/aften Regnskab 4 Værdiansættelse samt opstilling og analyse af årsregnskabet Årsafslutning af bogholderiet Værdiansættelse af elementerne i årsregnskabet opstilling og analyse af årsregnskabet 7 dage dag/aften Regnskab 5 Kreditor- og debitorstyring samt økonomisk styring af lageret Kreditorstyring Debitorstyring Økonomisk styring af lageret dag/aften Regnskab 6 Personalejura i lønberegning Personalejura i lønberegning 2 dage dag/aften Regnskab 7 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler Udarbejdelse og afstemning af lønsedler 2 dage dag/aften For yderligere oplysninger kontakt Stine Andersen, , eller Bente Hørning, , 11

12 12 Ledige / opkvalificeringsforløb Specielt for ledige / opkvalificeringsforløb Kursus Beskrivelse Nr. Varighed Sted Min. antal Web-medarbejder Intensivt og spændende kursus for dig der vil designe hjemmesider, fungere som webmaster eller opdatere firmaets hjemmeside. Du får mulighed for at tilrettelægge, udarbejde og redigere hjemmesider på flere forskellige måder. Desuden arbejder du med grafik, billeder, og tekst Anvendelse af hyperlinkteknik 443 Anv. af principper og værktøjer til webopbygning i virksomheden 444 Det adm. arbejde ved planlægning og redigering af hjemmeside 445 Praktisk web-opbygning og vedligeh. af hjemmesider 446 Virksomheders websider - Tekst og grafik Design af hjemmesider med CMS Webkommunikation - tekster til nettet Billedredigering i medarbejderens jobfunktion Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion E-teknologi og online opdatering Videoredigering i medarbejderens jobfunktion Informationssøgning på internettet til jobbrug Anvend informationer fra internettet til jobbrug Fleksibel frontmedarbejder Fleksibel frontmedarbejder er et opkvalificeringsforløb for dig, der ønsker at arbejde som blæksprutte i en reception, i kundeservice, i oplevelsesindustrien eller som frontmedarbejder i pengeinstitut/realkreditforening mv. Der er mulighed for efterfølgende FVU undervisning i dansk og matematik Billedredigering i medarbejderens jobfunktion Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer Daglig registrering i et økonomistyringsprogram Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport Placering af resultat- og balancekonti Anvendelse af regneark til talbehandling 445 Praktisk web-opbyg. og -vedligeh. af virk. webside 446 Virksomheders websider - Tekst og grafik Anvendelse af præsentationsprogrammer Målrettet mundtlig kommunikation i adm. arbejde Kundeservice i administrative funktioner Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen Problemløsning via telefon i et kundekontaktcenter Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Lean i administrative funktioner Effektiv anvendelse af tekstbehandling Standardisering af virksomhedens dokumenter Design af hjemmesider med CMS 30 dage (+evt. 5 individuelle dage Personlig udvikling til arbejde og uddannelse Et intensivt jobsøgningskursus for dig, som er blevet ledig og gerne vil have inspiration til at se nye muligheder og karriereveje på jobmarkedet Personlig udvikling til arbejde og uddannelse Gennemførelsen af kurserne for ledige sker ifølge aftale mellem Jobcenter og kursist. For yderligere oplysninger, kontakt kursussekretær Stine Andersen, , eller Bente Hørning, ,

13 Ledige / opkvalificeringsforløb Specielt for ledige / opkvalificeringsforløb Kursus Beskrivelse Nr. Varighed Sted Min. antal Rengøringsservice Kursus for ledige som ønsker at arbejde indenfor serviceområdet - kurset giver mulighed for at søge beskæftigelse indenfor hjemmeservice, hjemmeplejen i forhold til rengøring, som afløser indenfor sygehus området, kantinedrift o. lign Arbejdsteknik ved rengøringsarbejde Service og synlig rengøring Hospitalshygiejne Rengøringsmidler og overflader Effektivt anvend. af og kalendersystemer Almen fødevarehygiejen, certifikat Kommunikation og konflikthåndtering Typebestemt makeup og farver Personlig planlægning og rengøringsplaner Effektivt anvendelse af tekstbehandling 2 Lager og logistik Drømmer du om et job inden for detailhandel eller lager, så er dette kursus for dig. Efter endt kursus har du mulighed for at søge arbejde inden for detailhandel el. lager og logistikområdet, f.eks. varehuse, byggemarkeder, reservedelslagre, lagerhoteller eller kundeservicecentre. (Incl. truckcertificat) Problemløsning via telefon i et kundekontaktcenter 30 dage Konfliktløsning for salgsmedarbejderen Kommunikation og konflikthåndtering Effektiv anvendelse af og kalendersystemer Kundeservice i detailhandelen Lean værktøjsanvendelse for operatører Reklamationshåndtering Konceptanvendelse i salg og kundeservice Lagerstyring Lagerindretning og lagerarbejde Stregkoder og håndterminaler Forebyggelse af svind og tab i detailhandlen Gaffeltruck certifikatkursus B Gennemførelsen af kurserne for ledige sker ifølge aftale mellem Jobcenter og kursist. For yderligere oplysninger, kontakt kursussekretær Stine Andersen, , eller Bente Hørning, , Meritvejen faglært indenfor Lager r varighed 4 12 månede vejen til Svendebrev t 25 år Har du 4 års erfaring og er fyld e vurdering enc pet kom en for Kontakt skolen 48 Bente Brændstrup tlf

14 14 Arbejdets organisering Arbejdets organisering Kursus Nr. Varighed Sted Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean dag Kunde & leverandørforhold for operatører dag Anvendelse af 5S modellen for operatører dage Tilmelding hos Vibeke Nansen, , Arbejdets organisering - Lean Kursus Nr. Varighed Sted Min. antal Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean dag Vester Allé 26 Lean værktøjsanvendelse for operatører Vester Allé 26 Tavlemøder for selvstyrende produktionsgrupper dag Vester Allé 26 For yderligere oplysninger kontakt Rikke Falck, , eller Jesper Knoblauch, , HVORFOR VÆLGE LEAN? Skab værdier for kunden, fjern spild og lav et godt flow. Det er de centrale indsatsomra der i Lean. Resultatet af en godt implementeret Lean strategi er, at man har en sund virksomhed, som til stadighed forandrer og forbedrer sig. Kendetegnene vil være bla: Glade og tilfredse kunder fordi man kender og opfylder deres behov. En virksomhed med styr pa flow, processer, procedurer, effektivitet og spild. Motiverede og engagerede medarbejdere, da mange af forslagene til forbedringer netop kommer fra medarbejderne. For at kunne udnytte de fordele som ligger i Lean værktøjerne, er det vigtigt, at ledelse og nøglemedarbejdere i virksomheden har et bredt kendskab til Lean. Vi tilbyder sa ledes Lean undervisning indenfor ba de produktion, administration og ledelse. LEAN I SAMARBEJDE MED TRADIUM ERHVERV Hvem er vi? Vi er en gruppe konsulenter og undervisere, som har stor erfaring med at implementere Lean i private og offentlige virksomheder, sa vel i ledelsen, som i produktion og i administration. Denne erfaring gør os unikke i forhold til at bidrage til udvikling af medarbejdere og ledere pa alle niveauer i virksomheden - i respekt for virksomhedens kultur, værdier og behov. Hvad kan vi? Vi sta r til ra dighed for en uforpligtende drøftelse af mulighederne for jeres virksomhed. Vi tager udgangspunkt i sparring med virksomhedens ledelse om at sætte ma l for et forløb. Sammen planlægger vi processen med undervisning, implementering og løbende sparring og opfølgning. Tradium s ma l er, at ledelse og medarbejdere, igennem processen, opna r kompetencer til selv at fortsætte den løbende udvikling. LEAN: PRODUKTION Deltagerne vil typisk være hele virksomheden. Undervisningen forega r normalt med virksomhedens problemstillinger som cases. LEAN: ADMINISTRATION Deltagerne er typisk medarbejdere indenfor service og administration. Undervisningen forega r normalt med virksomhedens problemstillinger som cases. Det er typisk omra der som arbejdsgange og forretningsprocedurer, der effektiviseres via medarbejdernes forslag til forbedringer. LEAN: LEDELSE Det er vigtigt at ledelse og nøglemedarbejdere har et bredere kendskab til Lean værktøjer og at de forsta r at bruge dem. Kurset forega r pa en af vores afdelinger og det vil typisk være sammen med kursister fra andre virksomheder sa ledes at man ogsa kan udnytte erfaringsudveksling.

15 Værdiskabende kurser 15 Værdiskabende kurser FORORD Medarbejderudvikling er en integreret og vigtig brik i virksomhedens strategi for at sikre konstant vækst. Denne pjece giver en oversigt over arbejdsmarkedsuddannelser, som har fokus på at optimere produktionen i virksomheden gennem uddannelse og inddragelse af medarbejderne. Nøgleord er produktivitet, kvalitet, innovation, omstilling, samarbejde og selvstændighed. Danske industriarbejdspladser oplever en stigende konkurrence og øgede krav til effektivitet som følge af den økonomiske krise og globaliseringen. Virksomhederne skal både være højeffektive og innovative, samt inddrage medarbejderne og sikre dem ansvar og kompetence. Det stiller krav om fleksibilitet, dynamik, overblik og udvikling af produktionens menneskelige ressourcer. Industriens Fællesudvalg følger udviklingen tæt for at være på forkant med erhvervslivets og medarbejdernes behov, og flere arbejdsmarkedsuddannelser er under udvikling. Vi håber, pjecen vil hjælpe og inspirere danske virksomheder til at bruge arbejdsmarkedsuddannelserne. Industriens Fællesudvalg Læs hele brochuren værdiskabende kurser på Nye spændende 1-dags forløb i arbejdets organisering på Tradium Erhverv - kurserne afholdes løbende Forretningsforståelse for produktionsmedarbejder Tavlemøder for selvstyrende produktionsgrupper Tjek for datoer! Eller kontakt Rikke Falck, , eller Jesper Knoblauch, , for at høre nærmere.

16 16 Overfladebehandling, Service & rengøring, Murer-kurser Overfladebehandling Kursus 1-komponent vådlakering - operatører Nr Varighed Sted 1-komponent vådlakering behandlingsspecifikationer Vandige for operatører, 2-k for operatører vandige beh. specifikationer og 2-k. beh. specifik Manuel vådlakering af plast og komposit Automatisk vådlakering af plast og komposit Pulverlakering materialer og processer Manuel pulverpåføring for operatører Automatisk pulverlakering Kemisk forbehandling på industrianlæg Håndtering af kemiske affaldsprodukter en for overfladebehandling. 3-årig erhvervsuddannelse ind Hør mere om uddannelsen hos m.dk, tlf Niels Ove Pedersen, Tilmelding til Vibeke Nansen, , - Alle kurserne gennemføres på Service og rengøring Kursus Nr. Almen fødevarehygiejne. Obligatorisk certifikat Varighed 3 Sted Amu-centervej 2 Min. antal 16 Rengøringsmidler og overflader Arbejdsteknik ved rengøringsarbejde Rengøring med mikrofiber Amu-centervej 2 Amu-centervej 2 Amu-centervej Tilmelding til Jane Vinter, , Murer-kurser Kursus Systemstillads Nr Varighed 1 Sted Krav Primært faglærte håndværkere dog ikke noget krav Rulle/bukkestillads dag Primært faglærte håndværkere dog ikke noget krav Tilmelding til Susan Hvass, ,

17 Landtransport, Bygningsmaler 17 Landtransport Kursus Nr. Varighed Sted Min. antal Krav Kursussekretær EU-efteruddannelse godschauffør 40703/ AMU-Centervej 2/ 16 Kørekort Elly Brødløs EU-efteruddannelse Buschauffører 40530/ AMU-Centervej 2/ 16 Kørekort Elly Brødløs Farlig gods- recertificering 44519/44520/ AMU-Centervej 2/ 20 Grete Andersen Farlig gods - Lager Grete Andersen Farlig gods - Grundkursus AMU-Centervej 2/ 20 Grete Andersen Godstransport med lastbil AMU-Centervej 2/ 16 Kørekort Jane Vinter Personbefordring med bus AMU-Centervej 2/ 16 Kørekort Jane Vinter Kørsel med vogntog AMU-Centervej 2/ 16 Kørekort Jane Vinter Kørsel med modulvogntog AMU-Centervej 2 14 Jane Vinter Vidste du at... Tradium har erhvervsuddannelsen inden for transport samt lager og logistik. Hør nærmere om uddannelsen hos Grete Andersen, tlf eller Bente Brændstrup, tlf Personbefordring med taxi Kørekort Grete Andersen Kvalifikationtil taxikørsel Kørekort Grete Andersen Tilmelding til Elly Brødløs, , eller Jane Vinter, , eller Grete Andersen, , Bygningsmaler-kurser Kursus Nr. Varighed Sted Min. antal Kvalitetssikring af malearbejde Opma ling og beregning af malearbejde Malerens ha ndtering af skimmelvækst og fugt Spartling af gipsplader Behandlingsopbygning og lakering af træværk Aktuelle malematerialer og teknikker Dekorative maleteknikker - Illusion af overflader Tapetopsætning - mønstret tapet ,7 14 Tapetopsætning - strukturtapeter ,7 14 Tapetopsætning - skumtapeter ,7 14 Tilmelding til Susan Hvass, , så er det nu

18 El El -kurser Kursus PLC, install. Af analoge forbindelser ½ E154 PLC, analog programmering ½E154 Nr Varighed 2 3 Krav PLC, opsætning af regulering ½E157 PLC, opsætning af SRO ½E157 Maskinanlæg, instal. Af pneumatiske komp.½e121 Maskinanlæg, fejlfind. På pneumatiske anlæg ½E121 Dataanlæg opsætning af TCP/IP ½ E625 Dataanlæg dimensionering af netværkskomp. TCP/IP ½ E625 IBI/CTS prog. Og fejlfind.(ihc) ½E101 IBI/CTS grafiske brugerflader (IHC) ½E101 PLC, opsætning af industrielle bussystemer½ E130 PLC, servicering af industrielle bussystemer ½E130 PLC, installation af nærhedsføler ½E141 PLC, programmering af logikfunktion ½ E141 Elteknisk kredsskema, udarbejdelse E041 Kvalitetssikring SKS E255 Bestemmelser, elektriske installationer E 260 SBEI, opdatering E261 Dimensionering E 263 Laus E090+E091 PLC operatørpanel E159 Brand, varmt arbejde E010 Rulle/bukkestillads Tilmelding til Susan Hvass, ,

19 Lastbilmonteret kran, Truck-kurser, Lager og logistik Lastbilmonteret kran Kursus Lastbilmonteret kran Certifikat D Nr Varighed Sted 10 dage Lastbilmonteret kran Certifikat D Lastbilmonteret kran Certifikat E Travers og portalkran certifikat C incl Anhugning dage 10 dage 12 dage Min. antal 10 Meritvejen Amu Centervej faglært indenfor Lager varighed 4 12 måneder vejen til Svendebrev Har du 4 års erfaring og er fyldt 25 år Kontakt skolen for en kompetence vurdering Bente Brændstrup tlf Tilmelding: Grete Andersen, , Truck-kurser Kursus Truck-B Nr Varighed Sted 7 dage Truck-B Gaffelstabler Certifikat A dage Min. antal Krav 10 min år AMU-Centervej min år Det er muligt at erhverve certifikat uden kørekort, dog begrænses certifikatet til områder, hvor færdselsloven ikke er gældende. Kursisten skal være fyldt år. Lægeerklæring er ikke påkrævet, hvis kursisten er i besiddelse af kørekort til personbil eller traktor. Kontakt evt. Bente Brændstrup, , for yderligere information eller tilmelding. Lager og logistik Kursus Edb 1 Lagerstyring 1 Nr Varighed Sted Edb 2 Lagerstyring 2 Kundebetjening Oplagring og forsendelse af farliggods Praktisk lager (Lager indretning og lagerarbejde samt lagerstyring) Enhedslaster Lagerøkonomi dage Min. antal Krav 16 Praktisk erfaring eller kurset "Praktisk lager" samt IT på brugerniveau 16 EDB -Lagerstyrring Logistik og samarbejde Time-, sags- og ressourcestyring dage Tilmelding til Bente Brændstrup, , Matematik på 9. klasse niveau 1 års erhvervs-erfaring EDB lagerstyring eller lign. hensyn erheds u k ik s f A et, at d srpes d d indskæ ger sikkerhe n te rs fø medbri e allered alle fodtøj å p g da kursus rser! kranku 19

20 20 ww.tradium.dk Pladebearbejdning, CNC og metal Pladebearbejdning, CNC og metal Kursus Nr. Varighed Sted Operatør ved klippe, bukke og valsemask dage Operatør ved CNC-styret kantpresse dage Opstill. og programmering CNC-styret kantpresse Opstilling / programmering CNC-styret revolverstanser Operatør ved CNC-styret revolverstanser Pladeudfoldning klippe,bukke- og valsemaskiner Modstandssvejsning Brand, varmt arbejde E dag Tegningslæsning og CNC-styring Tegningslæsning, projektion og isometri Manuel ma le og bearbejdningsteknik dage Tegningslæsning, projektion og isometri Manuel ma le og bearbejdningsteknik dage CNC-teknik 456 CNC drejning, manuel programm CNC fræsning, manuel programm Produktionstekniske beregninger for cnc CAD/cam redigering og overførsel til bearbejdn Bearbejdningsteknik, Cad/cam 2½D, fræsning Overfladebearbejdning, Cad/cam 3D,fræsning Maskintegning, Projektionstegning i cad Maskintegning, 3D-Cad-konstruktion CNC-BEARBEJDNING, TRIGONOMETRISKE BEREGN dage 3D CAD, konstruktion af mekaniske dele dage 3D CAD, konstr. i tyndplade og pladeudfoldn dage Solid Works Inventor Tegningslæsning og CNC-styring Operatør ved bore- og gevindskæreprocesser Operatør ved konventionel maskinfræsning Operatør ved konventionel Maskindrejning CNC-drejeteknik, operatør 457 5dage CNC-drejeteknik, produktion / opstiller 458 CNC-fræseteknik, operatør CNC-fræseteknik, produktion / opstiller Tilmelding til Vibeke Nansen, ,

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 1.halvår 2011 2 Kursuskatalog1halva

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER

FREMTIDENS KOMPETENCER Kursuskatalog FRMTIDNS KOMPTNCR SLVVALGT UDDANNLS 2. HALVÅR 2011 en? u brug har d encer et komp vilke 21 h no 20 et an arked bm Jo heder ulig u de m rd ruge B in D - Får I til r ert å ler hv se or dis

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret Idékatalog om kompetenceudvikling for medarbejdere og mellemledere i forsvaret 3 Kompetenceudvikling i fokus 4 Om idékataloget 5 Anerkendelse af realkompetencer 6 IKV Individuel kompetencevurdering i AMU

Læs mere

Kursusprogram 2015 1. halvår

Kursusprogram 2015 1. halvår Kursusprogram 2015 1. halvår 1 Indhold Velkommen...3 Fra ufaglært til faglært... 4 Pakkeløsninger... 5-11 Rørlægger...6 Kabelarbejder...7 På vej ind i byggebranchen...8 Kommunikation og konfliktløsning...9

Læs mere

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og

Læs mere

KURSUSKATALOG. verden. LOKALE muligheder NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007

KURSUSKATALOG. verden. LOKALE muligheder NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007 KURSUSKATALOG NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007 EN verden af LOKALE muligheder Indhold EUC NORDVEST - KURSUSCENTRET Akademiuddannelser (AU) 4-5 Ledelse i praksis Lederspecialisering Økonomistyring Statistik

Læs mere

Korte kurser nye kompetencer

Korte kurser nye kompetencer Efterår 2008 Korte kurser nye kompetencer - brug din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse - søg efteruddannelse - brug din jobplan Korte kurser, nye kompetencer efterår 2008 Har du ret til seks ugers

Læs mere

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011.

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011. Ledig? Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Kurser 1. halvår 2011 Længerevarende forløb Brug tiden til at blive dygtigere Lerpyttervej 52 DK-7700 Thisted Limfjordsvej 95 DK-7900 Nykøbing M Tel +45 99 19

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.20 Nummer Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannelsesforløbet Kursusindhold FKB-kode AMUkode Titel på AMU-kursus Varighed

Læs mere

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 2013, 2. halvår Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen 3 Åbent IT værksted 4 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 5 Brug af pc på

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 19.12.14

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 19.12.14 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.1.14 Nummer Navn på kursusforløb Varighed Kursusindhold AMU-kode Titel 1 På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør 4 3 På

Læs mere

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med dansk Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med Dansk VUS Kontakt Redaktion: Lisbeth Jakobsen og Anne-Mette Kjærsgaard, VUS

Læs mere

Kursusguide 2013 2014. Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder

Kursusguide 2013 2014. Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder Kursusguide 2013 2014 Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder 2 aarhustech.dk/kurser forord Hvad er dit næste træk? nye kompetencer giver nye muligheder Med efteruddannelse kommer

Læs mere

6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher

6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher 6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher Branche Kursusgruppenummer Administration 62-66 + 69-70 + 74 Akademiuddannelse 163-221 Bygge & anlæg 1-6 + 11-13 + 16-20 El 39-42 Maler 5 + 6 Murer 10 Tømrer

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os.

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os. Efter - og videre uddannelse arbejdsglæde kommunikation karriere værktøjer kompetencer Viden Udvikling 1. halvår 2015 ledelse LÆRING strategi IT Velkommen til Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk Lager og logistik Kursusudbud 2013 Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk NORDRE RINGVEJ TRANSPORT / LOGISTIK BIL / FLY / TRANSPORTMIDLER Bastrupgårdvej 5 LUNDHOLMVEJ

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige Kursusforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand Business

Læs mere

Kompetencer til turisme. Analyseaktivitet i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Kompetencer til turisme. Analyseaktivitet i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Kompetencer til turisme Analyseaktivitet i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv September 01 Resumé New Insight har for Midtjysk Turisme gennemført en analyse af

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

AMU-KURSER FVU FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING IDV VIRKSOMHEDSTILPASSEDE KURSER

AMU-KURSER FVU FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING IDV VIRKSOMHEDSTILPASSEDE KURSER 2014 2014 AMU-KURSER FVU FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING IDV VIRKSOMHEDSTILPASSEDE KURSER ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER (AMU) FOR ALLE KOM FORAN I DIT FAG RING TIL OS PÅ TLF. 7010 9900 SE ALLE VORES KURSER

Læs mere

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området Indhold Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 1. Formål:... 2 2. Behovsredegørelse:... 2 2.1. Behovsafdækning:...

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

IKV inden for serviceerhvervene

IKV inden for serviceerhvervene IKV inden for serviceerhvervene Analyse af implementeringen og effekten af IKV for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat August 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formål og baggrund...4

Læs mere

Positivliste AMU Kurser HAKL

Positivliste AMU Kurser HAKL Positivliste AMU Kurser HAKL Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 2607 FKB IKT-administration og vedligeholdelse 40137 - Fagunderstøttende dansk som andetsprog for

Læs mere