Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter"

Transkript

1 Aktivitetskalender 2015 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter 1

2 Kære (fælles-)tillids- og arbejdsmiljørepræsentant Som tillidsvalgt udgør du sammen med andre tillidsvalgte en vigtig og fælles platform på sygeplejerskernes arbejdspladser. Derfor vil det ofte være en fordel, at du indgår i et samarbejde med dine tillidsvalgte kolleger om de udfordringer, der befinder sig i snitfladen mellem jeres arbejdsområder, og at I ser disse som fælles indsatsområder. En fælles platform kan være medvirkende til at øge jeres mulighed for at skabe gode og synlige resultater, men udbyttet af en sådan platform er også afhængig af jeres relationer til ledelsen og Dansk Sygeplejeråd og selvfølgelig i særdeleshed til medlemmerne. Det betyder, at I skal have opbakning og legitimitet fra medlemmerne, få reel indflydelse hos ledelsen, og at I i forhold til både medlemmer og ledelse skal arbejde på at opnå tillid til og forståelse for Dansk Sygeplejeråds indsats for at sikre sygeplejersker de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår på arbejdspladserne. Udviklingsretningen for både tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter lægger op til et strategisk fokus på kompetenceudvikling, som er helt afgørende for at understøtte dig som tillidsrepræsentant i din politiske rolle på arbejdspladsen og dig som arbejdsmiljørepræsentant i at være en værdifuld nøgleperson i forhold til at værne om og udvikle arbejdsmiljøområdet. Vi vil i Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland meget gerne være med til at understøtte DIN kompetenceudvikling. Derfor udbyder vi en række arrangementer og temadage, som fremgår af aktivitetskalenderen for Vi glæder os til at se dig og dine tillidsvalgte kolleger - til nogle forhåbentlig spændende og udbytterige dage. Glædelig jul og godt nytår. Aktivitetskalenderen indeholder en kort beskrivelse af de enkelte tilbud, hvem kurset er rettet mod og praktiske informationer som tid, sted og tilmeldingsfrist. En mere uddybende beskrivelse af arrangementerne vil fremgå løbende på hjemmesiden, hvor du også kan tilmelde dig. 2

3 Aktivitetsoversigt for TR og AMiR og tilmelding I nedenstående skema har du oversigt over planlagte datoer for møder og temadage for TR og AMiR i Kreds Sjælland i Kredsen vil hermed opfordre dig til snarest muligt at give din leder besked om, hvilke datoer du ønsker tjenestefri til, så du får mulighed for at deltage i kredsens møder og få tilmeldt dig møderne. Aktiviteterne er programsat for det første halvår 2015, og temaer og programmer for anden halvdel af 2015 vil blive udsendt i foråret Med denne planlægning vil temaer blive tilpasset, så de kan blive så aktuelle som muligt for TR og AMiR. Alle aktiviteterne med undtagelse af arbejdspladsmøderne afholdes på kredskontoret Møllevej 15, 4140 Borup. Dato Målgruppe og Tema Tilmeldingsfrist aktivitet AMiR- intro Introdag for nyvalgte AMiR TR-introdag Introdag for nyvalgte TR FTR-møde Den relationelle forhandling/ Konsulent Ronnie S. Andersen fra Kreds Midt og møde med formandsgruppen TR-AMIR Kommunale Bliv stærk til at analysere og vær med til at finde løsninger FTR-møde Møde med Formandsgruppen med aktuelle temaer. Program følger TR-AMIR Regionale Bliv stærk til at analysere og vær med til at finde løsninger AMiR- intro Introdag for nyvalgte AMiR TR-introdag Introdag for nyvalgte TR Fælles TR-temadag Skab platform for strategisk deltagelse ved Karsten Fischer direktør for Impact Learning FTR-møde FTR og møde med Formandsgruppen med aktuelle temaer. Program følger Alle AMiR Tilkend dig indflydelse på arbejdsmiljøet

4 Du skal være opmærksom på, at der herudover kan blive indkaldt til TR-møder med kort varsel fra kredsen eller Kvæsthuset til møder i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i Datoer for aktiviteter i 2. halvår af 2015 Temaer og programmer udsendes i foråret Kredsen tager forbehold for ændringer i datoerne. Dato Målgruppe Aktivitet FTR FTR-møde Nyvalgte AMiR AMiR- intro Nyvalgt TR TR-introdag Alle regionale og kommunale TR Fælles TR-temadag FTR FTR-møde 20. og TR med gennemført TR-grunduddannelse, Forhandleruddannelse for TR som ikke har fået uddelegeret forhandlingskompetence Kommunale TR og AMiR Temadag for kommunale TR og AMiR Nyvalgte TR TR-introdag Regionale TR og AMiR Temadag for regionale TR og AMiR FTR FTR-møde Nyvalgte AMiR AMiR- intro Kommunale TR TR-temadag for kommunale TR Regionale TR TR-temadag for regionale TR Tilmelding Du kan tilmelde dig til møderne på kredsens hjemmeside under rubrikken Arrangementer. Bliver du forhindret i at deltage, så kontakt os hurtigst muligt på så en anden vil kunne få din plads, hvis der er behov for det. Tjenestefrihed TR skal søge tjenestefri med løn efter de gældende procedurer på arbejdspladsen. 4

5 Ny Nyvalgte AMiR AMiR-introduktionsdag Der vil være mulighed for at deltage på introduktionsdag på følgende dage i 2015: 19. januar april 2015 Formålet med dagen er: At du får mulighed for at drøfte de opgaver, du skal varetage som AMiR, og den rolle du har i din organisation som AMiR. Hvilke krav stiller det til dig? At du får viden om, hvilken lovgivning og hvilke rammer du kan agere indenfor. At du får viden om MED systemet, og hvilken betydning det har for det strategiske arbejdsmiljøarbejde. At du får viden om organisering af arbejdsmiljøindsatsen ud fra gældende lovgivning. At du møder andre AMiR fra andre arbejdspladser, så I får mulighed for at udveksle erfaringer i et fortroligt forum. At du får viden om DSR som organisation og hvad DSR kan hjælpe dig med. Tid Introduktionen er fra kl Der vil være morgen kaffe/the og brød fra kl Program På introdagen vil du møde andre AMiR fra både primær- og sekundær sektor. I har alle sammen det til fælles, at I er nye i funktionen. Derfor vil dagen være en god blanding af gensidig præsentation, afklaring af forventninger, diskussioner. Vi vil selvfølgelig også klæde jer på med forskellige relevante input, som kan styrke jer i jeres rolle på arbejdspladsen. Dagen vil kombinere oplæg og øvelser. Vi holder pauser, når det passer naturligt ind i programmet. 5

6 På temadagen vil vi blandt komme omkring: DSR som organisation Dine muligheder og ret til uddannelse, herunder deltagelse i aktiviteter på kredskontoret Arbejdsmiljølovgivning Arbejdsskader Hvor finder jeg relevant viden? AMiRs opgaver i relation til arbejdspladsen, organisationen og samarbejdspartnere MED udvalg og det strategiske arbejdsmiljøarbejde Samarbejde med andre AMiR, TR og ledere Opgavefordeling og snitflader mellem AMiR, TR og ledelse Arbejdsmiljø lokalt, hvad er forskellen på lov og aftale? Overenskomster og andre aftaler Funktionærloven Det rummelige arbejdsmarked Aftaler om Trivsel og Sundhed Udarbejdelse af handlingsplan Tilmelding Du kan tilmelde dig til møderne på kredsens hjemmeside under rubrikken Arrangementer. Bliver du forhindret i at deltage, så kontakt os hurtigst muligt på så en anden vil kunne få din plads, hvis der er behov for det. 6

7 Nyvalgte TR i kredsen Introduktionsdag for nyvalgte TR Der vil være mulighed for at deltage på introduktionsdag på følgende dage i 2015: 21. januar april september november 2015 Formålet med introduktionsdagen: At TR føler sig velkommen i DSR og oplever at få etableret grundlæggende viden om redskaber og rammer for TR-funktionen. Husk at medbringe intromappen, hvis du har været til intromøde med din faglige konsulent. Program Tid Temaer Emne 9.00 Velkomst og præsentation Organisation Organisering og struktur - DSR, centralt og lokalt, SHK og FTF - Egen arbejdsplads og MED/SU Rolle TR s rolle og funktion Udviklingsretning for TR - De 4 facetter Samarbejde Hvad motiverer og engagerer Samarbejde: - Kreds 7

8 - På arbejdspladsen - Interessenter - Netværk Redskaber Redskaber: - Logbogen - Kredsens hjemmeside - TR-Kompasset Frokost Politisk dannelse. Politikernes rolle, opgaver og aktuelle tiltag - Ved kredsformand eller kredsnæstformand Hjemmeopgave og opsamling Evaluering Afslutning Der vil være morgenkaffe fra kl Tilmelding Du kan tilmelde dig til møderne på kredsens hjemmeside under rubrikken Arrangementer. Bliver du forhindret i at deltage, så kontakt os hurtigst muligt på så en anden vil kunne få din plads, hvis der er behov for det. 8

9 FTR-møde den Den relationelle forhandling Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland inviterer dig til FTR møde Mødet henvender sig til alle FTR fra primær- og sekundærsektoren. På dagen vil faglig konsulent fra Kreds Midtjylland, Ronni S. Andersen, sætte fokus på relationers betydning for forhandlinger. Tidspunkt: Mandag den 3. februar 2015 fra kl kl Sted: Rødt mødelokale DSR, Kreds Sjælland Møllevej Borup Formål/mål: At samarbejdet mellem FTR og formandsgruppen udvikles At FTR, med udgangspunkt i DSR s politikeres forventninger til FTR, debatterer og forholder sig til FTR s politiske lederskab og sammenhængskraften til det øvrige DSR At FTR har viden om og forståelse for implementeringen af TR udviklingsretningen At FTR reflekterer over og bliver inspireret til, hvordan implementeringen bedst kan ledes i relation til de TR, der samarbejdes med - (og evt. i eget TR- kollegium) At FTR får inspiration til håndtering af strategiske udfordringer. 9

10 Temadag for TR og AMiR fra det kommunale område den Bliv stærkere til at analysere og finde løsninger Med udgangspunkt i udvalgte udfordringer i sundhedsvæsenet vil der blive introduceret til analysemetoder, der kan perspektivere og være med til at forme løsninger, som du som tillidsvalgt kan lade dig inspirere af. Formål - At du som tillidsvalgt bliver bevidst om at arbejde taktisk og strategisk med sundhedspolitiske emner. Undervisning ved konsulent Franziska Juul-Andersen, Organisationsafdelingen, DSR-Centralt. Program følger 10

11 Temadag for TR og AMiR fra det regionale område den Bliv stærkere til at analysere og finde løsninger Med udgangspunkt i udvalgte udfordringer i sundhedsvæsenet vil der blive introduceret til analysemetoder, der kan perspektivere og være med til at forme løsninger, som du som tillidsvalgt kan lade dig inspirere af. Formål - At du som tillidsvalgt bliver bevidst om at arbejde taktisk og strategisk med sundhedspolitiske emner. Undervisning ved konsulent Franziska Juul-Andersen, Organisationsafdelingen, DSR-Centralt. Program følger. 11

12 TR-temadag for alle TR i Kreds Sjælland den Skab din platform for strategisk deltagelse Den offentlige sektor præges i disse år af reformer og forandringsprocesser. Som tillidsvalgt skal du være i stand til at håndtere forandringen på en måde, så du bevarer og udvikler din platform: At du er en interessant dialog- og aftalepartner for ledelsen samtidig med, at du har kollegernes opbakning og fagforeningens tillid. Samtidig er tilgangen til forandringsprocesserne afgørende. For eksempel omkring Tillidsreformen eller effektiviseringsprocesser sker der både en løbende forandring og en planlagt. Fokus vil ofte være på den planlagte del - men mulighederne er store i den løbende. Temadagen sætter fokus på, hvordan du kan arbejde med at udvikle platformen i forandringsprocesser. Vi tager afsæt i de konkrete, strategiske udfordringer, der findes i den offentlige sektor og på deltagernes arbejdspladser. Når din platform skal udvikles, kræver det fokus på relationer, men også på de rum, du som tillidsvalgt bevæger dig mellem, og de konkrete opgaver, du skal løse undervejs. Temadagen styres af direktør i Impact Learning og ekstern lektor på RUC, Karsten Brask Fischer, som har arbejdet med udvikling af tillidsvalgte gennem 12 år. 12

13 Temadagen indeholder Oplæg, der introducerer begreberne relateret til den tillidsvalgtes deltagelse i det strategiske arbejde: Strategiske processer, din platform, dit rum for handling og dine opgaver opgaver, du som tillidsvalgt kan møde gennem dit arbejde, og som skal håndteres i mødet med ledelsen. En proces, hvor deltagerne arbejder sig ind i en mere praktisk forståelse af rummene i det faglige arbejde og får indsigt i de opgaver, man arbejder med i strategiske processer. Processen understøttes af løbende oplæg af kortere varighed og opsamlinger. Målet er, at deltagerne går derfra med en klarhed over: Hvad skal der til, for at jeg som tillidsvalgt kan gå ind i konkrete strategiske processer med ledelsen? Program Tid Kl Kl Kl Kl Kl Program Velkomst og præsentation af dagen Oplæg og undervisning ved Karsten Fischer Frokost Fortsat undervisning ved Karsten Fischer Afrunding, farvel og på gensyn Tilmelding foretages på DSR Kreds Sjællands hjemmeside senest den

14 Alle AMiR i Kreds Sjælland den Arbejdsskader Anmeldelse og strategi Dansk Sygeplejeråd ser det som sin opgave, at medvirke til at forebygge arbejdsskader. På trods af forebyggelse sker der alligevel skader. Medlemmer, der er kommet til skade på deres arbejde, kan få hjælp af Dansk Sygeplejeråd under arbejdsskademyndighedernes behandling af deres arbejdsskadesag. En af arbejdsmiljørepræsentantens væsentligste opgaver på arbejdspladsen, det er, at bistå og vejlede med indberetning til Arbejdsskadestyrelsen i de tilfælde, hvor der er opstået en arbejdsskade. Formålet med dagen det er, at AMiR får indsigt i, hvorledes man konkret forholder sig ved en arbejdsskadeanmeldelse og gældende lovgivning på området. Samt hvordan, at arbejdsskader kan benyttes i det strategiske arbejdsmiljøarbejde på arbejdspladsen. Indhold på dagen: Hvad er en arbejdsskade og hvad skal anmeldes? Medarbejdere udsat for fysisk vold og trusler på arbejdsplads og fritid. Arbejdsskadesikringsloven hvem er omfattet? Hvad er en ulykke og hvad er en erhvervssygdom? Anmeldelse og sagsbehandling? Ret til erstatning hvem afgør sagen? 14

15 Programmet for Arbejdsskader anmeldelse og strategi den 16. juni 2015, vil blive opslået på DSR Kreds Sjællands hjemmeside. Tilmelding foretages på DSR Kreds Sjællands hjemmeside senest den 9. juni

16 Møder med TR og AMiR på den enkelte arbejdsplads Arbejdspladsbesøg - Dialogmøde Formål med konceptet: At understøtte de tillidsvalgtes muligheder for at løse de konkrete udfordringer, som de og deres medlemmer møder på arbejdspladsen At sikre, at der er en rød tråd fra DSR s visioner, holdningspapirer og udviklingsretning for TR/AMiR til det konkrete udbytte for medlemmerne Som tillidsvalgt står du i hverdagen over for en lang række lokale udfordringer. Det kræver et stærkt fundament at stå på og ikke mindst et styrket samarbejde mellem medlem, TR og AMiR. Med udgangspunkt i TR udviklingsretningen, vil repræsentanter fra formandsgruppen og den faglige konsulent for dit valgområde, sætte fokus på netop dine lokale udfordringer ud fra de 4 facetter: Løn og arbejdsvilkår Attraktive og udviklende arbejdspladser 16

17 Faglighed og sundhedspolitik Strategi og udvikling. Dagsorden for dialogmødet med TR/AMIR: Velkomst og præsentation v. Formandsgruppen Præsentation af SATH- rapport om sygeplejerskernes arbejdsmiljø Pause Hvilke fremadrettede lokale udfordringer ser du i din funktion som TR/AMiR Temaerne kunne fx være faglig forsvarlighed, etiske dilemmaer, tilrettelæggelse af arbejdstid og vilkår, omstruktureringer og budgetjusteringer, kompetenceudvikling, det rummelige arbejdsmarked herunder det sociale kapitel Frokost Kredsen byder på en let frokost Hvordan lever dine vilkår op til MED- aftalens 14 og 15? Vilkårsaftale med din nærmeste leder, nødvendig og tilstrækkelig tid til varetagelse af dit hverv oplever du den nødvendige respekt for, at du kan udføre dit hverv i afdelingen Evaluering af konceptet/dagens møde Udlevering af evalueringsskemaer - Tak for i dag. Medlemsmøde I forlængelse af arbejdspladsbesøget afholder TR og AMiR et medlemsmøde på arbejdspladsen, hvor formandsgruppen og konsulent deltager. Se mødeindkaldelse på næste side. De nærmere praktiske omstændigheder aftales mellem FTR/TR og den faglige konsulent. 17

18 Medlemsmøde i forlængelse af arbejdspladsbesøget DSR Kreds Sjælland Kom og mød din faglige organisation! DSR Kreds Sjælland vil invitere dig som medlem af DSR til et dialogmøde om, hvordan vi som din faglige organisation allerbedst kan varetage dine interesser. Sammen med dig vil vi gerne være med til at skræddersy aktiviteter og tilbud, som passer til dit arbejdsliv og matcher dine forventninger til din faglige organisation både nu og i fremtiden. Program: Indledende oplæg ved kredsformand/kredsnæstformand Hvad kan DSR gøre for dig og dine kollegaer på din arbejdsplads? Hvilke budskaber vil du og dine kollegaer give til det videre arbejde i DSR? 18

Aktivitetskalender for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter

Aktivitetskalender for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter Aktivitetskalender 2016 for Tillidsrepræsentanter og Arbejdsmiljørepræsentanter 1 Kære arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant I en tid, som er præget af regionens og kommunernes omfattende besparelser og

Læs mere

Hermed ønskes I alle en rigtig dejlig sommer

Hermed ønskes I alle en rigtig dejlig sommer Efterår 2017 KÆRE TR OG AMiR Som tillidsvalgt har du sammen med andre tillidsvalgte en vigtig opgave i at skabe udvikling og værdi for medlemmerne. Din rolle på arbejdspladsen er meget afgørende for vores

Læs mere

Hermed ønskes I alle en rigtig dejlig sommer

Hermed ønskes I alle en rigtig dejlig sommer Efterår 2017 KÆRE TR OG AMiR Som tillidsvalgt har du sammen med andre tillidsvalgte en vigtig opgave i at skabe udvikling og værdi for medlemmerne. Din rolle på arbejdspladsen er meget afgørende for vores

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der i sammenhæng

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet, Kreds Midtjylland Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal ses i sammenhæng med Dansk

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling 2017-2019 (for tillidsvalgte - TR og FTR - i Kreds Nordjylland) Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland Sofiendalsvej 3 9200 Aalborg SV Tlf. 4695 4850

Læs mere

Traditionelt har den tillidsvalgtes rolle været at sikre kollegerne bedst mulige løn- og arbejdsvilkår og indflydelse på arbejdspladsens udvikling.

Traditionelt har den tillidsvalgtes rolle været at sikre kollegerne bedst mulige løn- og arbejdsvilkår og indflydelse på arbejdspladsens udvikling. Ergoterapeutforeningen MED-skaber i strategiske processer Ny forståelse af opgaver og platform som tillidsvalgt Kurset er på to dage og er for FTR, AMiR og TR på 1.og 2. niveau i MED/SU-systemet. På kurset

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING FOR TILLIDS - REPRÆSENTANTER

KOMPETENCE- UDVIKLING FOR TILLIDS - REPRÆSENTANTER KOMPETENCE- UDVIKLING FOR TILLIDS - REPRÆSENTANTER NÅR DU ER NYVALGT OG SKAL INTRODUCERES TIL TR-OPGAVERNE INTRODUKTION AF NYVALGTE TILLIDSREPRÆSENTANTER 3 ål Du får indsigt i din rolle, dit ansvar og

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 1 Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 2016 2020 Indledning Arbejdsmiljøstrategien for FOA Social- og Sundhedsafdelingen er udarbejdet med afsæt i FOA s politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland. Invitation til Kreds Midt Træf 2018 for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland. Invitation til Kreds Midt Træf 2018 for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland Invitation til Kreds Midt Træf 2018 for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 18. januar 2018 Velkommen til Kreds Midt Træf 2018 for TR og AMIR, hvor fællesskaber

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Udviklingsretning for Arbejdsmiljørepræsentanter i DSR

Udviklingsretning for Arbejdsmiljørepræsentanter i DSR Udviklingsretning for Arbejdsmiljørepræsentanter i DSR Udviklingsretning for Arbejdsmiljørepræsentanter i DSR Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Lizette Kabré Illustrationer: Martin Schwartz Layout:

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

ORGANISATORISKE KURSUS- OG UDDANNELSESTILBUD

ORGANISATORISKE KURSUS- OG UDDANNELSESTILBUD ORGANISATORISKE KURSUS- OG UDDANNELSESTILBUD - TIL DIG DER ER TILLIDSREPRÆSENTANT, FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANT ELLER ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT I DANSK SYGEPLEJERÅD 2011 Velkommen til DSR s oversigt over organisatoriske

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Udviklingsretning. for tillidsrepræsentanter i fremtidens DSR

Udviklingsretning. for tillidsrepræsentanter i fremtidens DSR Udviklingsretning for tillidsrepræsentanter i fremtidens DSR Udviklingsretning for tillidsrepræsentanter i fremtidens DSR Layout: Dansk Sygeplejeråd 10-53_2015 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

Socialpædagogernes service til tillidsrepræsentanter

Socialpædagogernes service til tillidsrepræsentanter Socialpædagogernes service til tillidsrepræsentanter Socialpædagogernes hovedbestyrelse har vedtaget fem såkaldte servicedeklarationer for TR-området. Servicedeklarationerne beskriver de ydelser, du som

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Organisationsuddannelse 2017

Organisationsuddannelse 2017 Forord "Organisationsuddannelse 2017" beskriver den uddannelse, som Danmarks Lærerforening tilbyder alle nye tillidsvalgte. Det overordnede formål med organisationsuddannelsen er at gøre dig til en stærk

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden 1 PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk ny viden Som medlem af 3F og under 31 år er det gratis at deltage på kurserne, og vi betaler billigste offentlige transport. For at sikre at så mange forskellige

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

AMR/FTR temadag. AMR/FTR Temadag d. 3. februar

AMR/FTR temadag. AMR/FTR Temadag d. 3. februar AMR/FTR temadag AMR/FTR Temadag d. 3. februar 2015 1 Dagens program 9.30-10.30 Velkomst & oplæg om SL s arbejdsmiljøstrateg og den lokale indsats 10.30-10.45 Pause 10.45-12.15 Forebyg mobning ved Stig

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI 23. MARTS 2015 JRC / LDG 201403377 DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI Ansvarsområdet har ved udarbejdelse af strategi taget udgangspunkt i de af landsmødet vedtagne indsatsområder og ansvarsområdets

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Copyright Dansk Sygeplejeråd februar 2017 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk,

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Velkommen til. Den 11. november v/vicekommunaldirektør Poul Kold

Velkommen til. Den 11. november v/vicekommunaldirektør Poul Kold Velkommen til Arbejdsmiljø-Temamøde Den 11. november 2010 v/vicekommunaldirektør Poul Kold Dagens program kl. 8.30 Velkomst v/vicekommunaldirektør Poul Kold kl. 8.45 Oplæg v/bente Klarlund Pedersen Vi

Læs mere

Servicedeklaration: Introduktion af nyvalgte tillidsrepræsentanter

Servicedeklaration: Introduktion af nyvalgte tillidsrepræsentanter Introduktion af nyvalgte tillidsrepræsentanter 10 Din introduktion til arbejdet som tillidsrepræsentant, når du er nyvalgt TR i SL. At du får indsigt i din rolle, dit ansvar og dine rettigheder som tillidsrepræsentant

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 3 dec. 2004 Tilmeld dig til årskonferencen den 25. januar 2005 og kom og hør om resultaterne af arbejdsmiljøundersøgelsen Sidste papirudgave af Arbejdsmiljønyt så tilmeld dig

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk TEMADAG. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet

Giv volden en skalle. forebygvold.dk TEMADAG. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet TEMADAG forebygvold.dk OPSKRIFTEN PÅ EN TEMADAG OM VOLD OG TRUSLER Sæt vold og trusler på dagsordenen Vold

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR

OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR INTRODUKTIONSFORLØB FOR NYE TILLIDSREPRÆSENTANTER SIDE: 2 Velkomstpakke til nyvalgt TR TRUS for nyvalgte Kom godt i gang (introdag) Opfølgning på TRUS for nyvalgte

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

En vejledning til TR i rollen som bisidder for en kollega., Kreds Midtjylland

En vejledning til TR i rollen som bisidder for en kollega., Kreds Midtjylland En vejledning til TR i rollen som bisidder for en kollega, Kreds Midtjylland Bisidderfunktionen Som tillidsrepræsentant (TR) er én af dine opgaver at være bisidder for et DSR-medlem. Formålet med bisidderfunktionen

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Arbejde og samarbejde i MT-HSU FTF og DKK inviterer ledere og medarbejderrepræsentanter

Arbejde og samarbejde i MT-HSU FTF og DKK inviterer ledere og medarbejderrepræsentanter Arbejde og samarbejde i MT-HSU FTF og DKK inviterer ledere og medarbejderrepræsentanter ROLLE OG OPGAVER FOR MT-HSU FREM MOD DE NYE KOMMUNER OG REGIONER - FEM REGIONALE KONFERENCER 5 REGIONALE KONFERENCER

Læs mere

Lederskab og følgeskab

Lederskab og følgeskab Lederskab og følgeskab - Hvad der gør beslutninger gode og legitime i samarbejdet mellem tillidsvalgte og ledelse - Introduktion til medskabelse v/ Karsten Brask Fischer - karsten@impactlearning.dk Tre

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillingsbetegnelse Fællestillidsrepræsentant Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Region Midtjylland, Hospitalsenheden

Læs mere

Organisationsuddannelse 2015

Organisationsuddannelse 2015 Forord "Organisationsuddannelse 2015" beskriver den uddannelse, som Danmarks Lærerforening tilbyder alle nye tillidsvalgte. Det overordnede formål med organisationsuddannelsen er at gøre dig til en stærk

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE KÆRE TILLIDSMAND Til september holder vi traditionen tro tillidsmandsseminar i Vejle. Vi håber, du har lyst til at

Læs mere

Er du dbio s nye tillidsrepræsentant?

Er du dbio s nye tillidsrepræsentant? Er du dbio s nye tillidsrepræsentant? Du har så mange forskellige slags kolleger, og du er lige meget tillidsrepræsentant for dem alle sammen - Emilie Frijs Jørgensen, tillidsrepræsentant danske bioanalytikere

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre NOTAT Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre Baggrund KL har tidligere orienteret om aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre på KLs hjemmeside. Selve aftalen og

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Velkommen til TR - kursus - EUD og AMU. Middelfart - Fredag den 15. august 2014

Velkommen til TR - kursus - EUD og AMU. Middelfart - Fredag den 15. august 2014 Velkommen til TR - kursus - EUD og AMU Middelfart - Fredag den 15. august 2014 Kursus for tillidsrepræsentanter på EUD og AMU Program Kl. 10.00 10.10 Kl. 10.10 11.00 Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl.

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016 HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016 De primære psykiske APV-handleplaner i Enhedsadministrationen ligger på administrationscenter- og vicedirektørniveau samt underliggende enheder.

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Faglig Handlingsplan 2017 og DOF-mål for 2017 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12. oktober 2016.

Faglig Handlingsplan 2017 og DOF-mål for 2017 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12. oktober 2016. Faglig Handlingsplan 2017 og DOF-mål for 2017 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12. oktober 2016. Den faglige handlingsplan for HK Kommunal indeholder også DOF-mål for 2017, således

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Danske Fysioterapeuters Uddannelse for TR og AMIR

Danske Fysioterapeuters Uddannelse for TR og AMIR 2016 Danske Fysioterapeuters Uddannelse for TR og AMIR 2 Uddannelse for TR og AMIR 2016 Oversigt over opbygningen af TR og AMiR-uddannelsen (tallene henviser til afsnittene i denne folder) 1. Kurser for

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

INSTRUKTION TIL ORDSTYRER

INSTRUKTION TIL ORDSTYRER INSTRUKTION TIL ORDSTYRER OM DEBATKITTET 1. Debatkittet handler om de 10 pejlemærker i Socialpædagog ernes Landsforbunds strategi: Socialpædagogerne i fremtiden. 2. Debatkittet er et redskab til at få

Læs mere