B LIG NYT 1 Nr. Nok se, men ikke røre SIDE 4. Nøglen til boliger SIDE 10. Fokus på vejstøj SIDE 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B LIG NYT 1 Nr. Nok se, men ikke røre SIDE 4. Nøglen til 45.000 boliger SIDE 10. Fokus på vejstøj SIDE 12"

Transkript

1 Beboerblad for Boligforeningerne Højbo og Bo83 B LIG NYT 1 Nr Nok se, men ikke røre SIDE 4 Nøglen til boliger SIDE 10 Fokus på vejstøj SIDE 12

2 INDHOLD ARTIKLER Leder Svar til politikerne: Nok se, men ikke røre Et mere nuanceret billede af de almene boligområder Nøglen til boliger ADRESSER Formænd for afdelingsbestyrelsen.. 22 Håndværkere Ejendomsfunktionærer Ny kampagne sætter fokus på vejstøj i almene boliger Goddag, må jeg tale med beboerdemokratiet? En god nabo er en Nyt fra afdelingerne BOLIGNYT

3 En ny start For godt et år siden skød vi det første nummer af det fælles Bolignyt igang som et resultat af de fusionsbestræbelser der havde være mellem Bo83 og Højbo. Nu er det så blevet tid til at afslutte dette fælles projekt for at give plads til et fælles blad for beboerne i alle de fire foreninger i Boligkontoret. Vi har i løbet af 2010 bragt to artikelserier i Bolignyt: På sporet af Beboerdemokratiet og Set fra Rådhuset, den sidste afsluttes i dette nummer med en Set fra vores side -artikel hvor vi har ladet os interviewe om en række problemstillinger. Det nye blad er fra boligkontorets side tænkt som en service til foreninger og beboere, og viser samtidigt den øgede vilje til et styrket samarbejde mellem foreningerne. Vi ser frem til det nye blad, ikke mindst som platform for udvikling af den fælles debatkultur der er grundlaget for den fortsatte udvikling af boligkontoret. Vi er, i bestyrelserne, i gang med at formulere visioner og mål for Boligkontoret. Disse visioner kommer helt sikkert til at præge foreningernes visionsarbejde, og vil være et vigtigt element i den fælles vision for en samlet boligforening som vi for tiden undersøger muligheden for. Projekt fusion har af gode grunde stået lidt i stampe siden Steen Møller Andersens afgang som direktør i september Dog har vi fx fået afklaret, at forskellene mellem foreningerne er minimale. Vi har også afklaret, at der er klare forskelle når vi kigger på demokratiet i afdelingerne. Den mangfoldighed vi kender blandt vore egne afdelinger, den finder vi også i kollegaforeningerne. Den første maj starter Boligkontorets nye direktør, Morten Homann, som nogen måske kender fra hans fortid som folketingspolitiker i SF, bl.a. som boligpolitisk ordfører. Senest har han været chef for Videnscenter for Landbrug s Skatteafdeling med 70 medarbejdere. Det er altså også en særdeles erfaren leder vi får på posten. Forløbet med ansættelse af en ny direktør har været både lang og givtig for Boligkontoret. Bestyrelsen tegnede en profil til stillingen i løbet af efteråret, hvor man havde en konstruktiv og afklarende evaluering. Vi fik 116 ansøgere til stillingen med mange velkvalificerede ansøgere iblandt. Med BL som rådgiver blev der i første omgang udvalgt 17 kandidater. Ansættelsesudvalget fravalgte yderligere 6 ansøger og 11 gik videre til samtaler i første runde. Efter anden samtalerunde faldt valget på Morten. Dels fordi han matcher profilen, dels fordi bestyrelsen tror at Morten er den rette på posten både på den korte bane med de aktuelle udfordringer vi står over for og på sigt, hvor Boligkontoret Århus skal finde sig selv igen og arbejde videre med de visioner og mål BKÅ har opsat. Med ansættelsen af Morten Homann lægger vi os igen i front som en visionær boligorganisation. Den kommende periode vil være præget af såvel konsolidering som nytænkning. Vi byder Morten og fremtiden velkommen. Søren Høgsberg & Olav W. Bertelsen BOLIGNYT 3

4 Svar til politikerne: Nok se, men ikke røre Formændene for Bo83 og Højbo deler på mange måder de ønsker, århusianske politikere bragte til torvs i serien Set fra Rådhuset, ikke mindst når det gælder byudvikling i et grønnere skær. Alligevel blinker der en advarselslampe, især når der tales socialpolitik. De frygter, at ansvaret for at løse samfundsskabte problemer i stigende grad skubbes over på boligforeningerne. Af Jørn Rasmussen Søren Høgsberg, formand for Højbo, har brug for at præcisere, hvad formålet med landets almene boligselskaber er: Vi skal opføre, drive, vedligeholde og Olav W. Bertelsen 48 år, lektor, forsker og underviser ved Aarhus Universitet, Institut for Datalogi. Uddannet datalog, Ph.D. i informationsvidenskab. Formand for Bo83 siden 2005, aktiv i foreningsarbejdet siden Medlem af hovedbestyrelsen i Bo83 siden 1999, formand for Boligkontoret Århus , drivkraft i omorganiseringen af samme og fortsat medlem af Boligkontorets bestyrelse. Motivation: Dyb interesse for beboerdemokrati og selvorganisering. At fastholde et levende beboerdemokrati, der kan engagere folk på måder, som passer til deres liv i øvrigt. Lægger vægt på sikker drift, fair behandling af alle og gode boliger, vi kan betale. Søren Høgsberg 52 år, beboerrådgiver og boligsocial medarbejder i Møllevang. Studier og uddannelse i socialanalytik og litteraturhistorie. Formand for Højbo siden 2008, aktiv i foreningsarbejdet siden Medlem af hovedbestyrelsen i Højbo siden 1998, medlem af bestyrelsen i Boligkontoret Århus samt repræsentantskabet i kreds 5, Boligselskabernes Landsforening, siden Nu også formand for den nyåbnede it-portal aarhusbolig.dk, som dækker samtlige byens boligforeninger. Motivation: En fast tro på, at mennesker trives bedst som en del af et fællesskab, at have både indflydelse og plads til eget råderum, at man hjælper og får hjælp af hinanden. Alt det kan opfyldes og ligger lige for i almene boliger. Men der skal konstant arbejdes for det. 4 BOLIGNYT

5 Set fra Boligkontoret Bolignyt bragte sidste år en serie interviews med fire yngre byrådspolitikere, som tilkendegav deres syn på det almene boligområde i dag og i fremtiden. Claus Thomasbjerg (SF), Kristian Würtz (S), Rabih Azad-Ahmad (R) og Laura Hay (V) fremførte efter tur deres holdninger og ideer og kom vidt omkring. Tilbagevendende emner var sociale forhold, integration og beboersammensætning, trivsel og fælles ansvar, miljø og energiforbrug, renoveringer og nybyggerier med tryghed og mangfoldighed. En ordentlig mundfuld, som har givet boligforeningerne noget at tygge på. Olav W. Bertelsen, formand for Bo83, og Søren Høgsberg, formand for Højbo, giver her deres besyv med som afrunding på serien. Men alle er velkomne til at fortsætte debatten i bladets spalter. udleje almene boliger, hverken mere eller mindre. Sådan er det, skåret helt ind til benet, understreger han. Ja, og så er det beboerdemokratiet, der er grundlaget også i lovgivningen, supplerer Olav W. Bertelsen, formand for Bo83. De to kolleger, der begge har været aktive i boligbevægelsen i 15 år, kridter banen af, så der er styr på begreberne. De vil ikke forpligte hverken sig selv eller deres medlemmer, uanset deres sympati for de mennesker, som af den ene eller den anden grund havner i en ulykkelig situation. Det er der tilsyneladende flere og flere, der gør. For nylig viste en opgørelse fra Domstolsstyrelsen, at Fogedretten i Århus sidste år behandlede sager om udsættelse af lejere. 252 endte med, at lejerne blev sat på gaden, det højeste antal i mange år. Tallet har været støt stigende siden 2002, og tendensen har også været mærkbar i Højbo. Vi har altid haft sager af den art, men aldrig i samme omfang. Og det er først nu, at det oftest er af rent økonomiske årsager, at en enlig mor eller far bliver sat ud. Huslejen er omkostningsbestemt efter gældende lov, så den kan vi ikke sænke. Men i forhold til lønindkomster generelt er almene boliger relativt billigere, påpeger Søren. Altså må skoen trykke et andet sted, og den radikale viceborgmester Rabih Azad-Ahmad, der også er leder af Gellerupparkens Retshjælp, pegede sidste år på de økonomiske stramninger på det sociale område, bl.a. nedskæringer i retten til kontanthjælp. Mange er i klemme og kan ikke betale husleje, advarede han. Hus forbi Olav har ikke konstateret drastiske udsving i Bo83, men er bekymret for udviklingen som samfundsborger. Som foreningsformand kan jeg ikke se, hvilke håndtag jeg skal dreje på. Måske kan vi hjælpe folk med at lægge budgetter eller henvise dem til retshjælpen, men heller ikke meget mere. Det er jo ikke os, der har skabt problemerne, siger han. Det er først nu, at det oftest er af bb rent økonomiske årsager, at en enlig mor eller far bliver sat ud bb BOLIGNYT 5

6 Rådgivning om bl.a. boligsikring kan Søren også gå med til, men mest i embeds medfør som beboerrådgiver i Møllevang. Han melder hus forbi som boligforeningsformand. Problemet er uden for vores rækkevidde. Det er affødt af den social- og fordelingspolitik, som den siddende regering har ført i mange år. Nu forsøger den at tørre følgerne af på os med alt muligt, men det er ikke vores opgave at rydde op. Det kan ikke være meningen, at lejerne i de almene boliger skal redde de allerfattigste, fastslår han. Ghettoer og ghettodannelser er andre ord, der er gået igen i de politiske udmeldinger om mere eller mindre socialt belastede boligområder. Til en vis irritation for de to foreningsformænd, som dog har forståelse for, at forebyggende indsatser og udrykninger her og der kan være nødvendige. Det er skældsord, der grundlæggende handler om sociale problemstillinger. De sætter beboerne i bås og påvirker både deres selvopfattelse og synet på området udefra. Det er negativt selvforstærkende, men et rigmandskvarter i Skåde kan vel også kaldes en ghetto. Eller Møllevang, hvor jeg selv bor og arbejder, og hvor tingene fungerer godt med en stor koncentration af almene boliger. Og lad mig nævne, at den næststørste beboergruppe i Gellerup er danskere, tilføjer Søren. bb Frivilligt arbejde skal ikke trækkes ned over hovedet på nogen bb Olav W. Bertelsen og Søren Høgsberg står skulder ved skulder i århusiansk boligpolitik og er på vagt over for politiske tilnærmelser. Nye tider Møllevang og Frydenlund blev også nævnt, da SF - eren Claus Thomasbjerg kom med et af de mest konkrete forslag i politikerserien. Han vil generelt arbejde for flere aktivitetstilbud, et styrket foreningsliv og specifikt et fælles fritids- og kulturhus i kvarteret ved Vestre Ringgade, hvor otte boligforeninger har afdelinger. Han forestiller sig et hus, som primært skal drives af frivillig arbejdskraft, folk i jobtræning og måske enkelte ansatte. Som politikere kan vi skabe rammerne, men det er op til beboerne selv at fylde dem ud, sagde han for et år siden. Det efterlader Søren Høgsberg i et dilemma som både boligsocial medarbejder i området og formand for Højbo. Han har valgt at bruge begge kasketter, en ad gangen. Som medarbejder støtter jeg ideen, for det er vigtigt med udfoldelsesmuligheder, og der bør være den slags rum alle steder, hvor folk kan mødes. Det er også fint at opmuntre til engagement og frivilligt arbejde, men det skal ikke trækkes ned over hovedet på nogen. Ønsket skal komme nedefra, og som foreningsformand støtter jeg initiativer fra beboerne selv, pointerer han. Det er for defensivt, hvis udgangspunktet er at forebygge ballade med nogle rødder. Der er et helt andet potentiale blandt de velfungerende beboere i almene boliger, når de oplever sig selv som en del af et fællesskab, som de selv kan være med til at sætte rammerne for og tage aktivt del i. Det skal være grundlaget, som kan hindre sociale problemer. Det er ikke godt nok først at handle, når skaden er sket, mener Olav Bertelsen, som dog erkender, at det kan være svært at få lejerne på banen. Det er en stor udfordring at få engageret dem noget mere. Tiderne skifter, og mange er mest tilbøje- 6 BOLIGNYT

7 lige til at bruge kræfter på enkeltsager, hvad enten det drejer sig om en legeplads eller nye køkkener. Så længe folk kommer, når noget er vigtigt for dem, er det også fint nok. Man kan jo øve indflydelse uden at være til stede rent fysisk, og ingen skal klandres for at læse lektier med børnene frem for at gå til et beboermøde. Den slags valg skal respekteres, konstaterer han. Søren er på samme linje. Det går op og ned overalt i foreningslivet. Folk engagerer sig på en anden måde end før og spreder sig over flere ting. Nye medier bliver taget i brug i den demokratiske proces, og der kan ske en masse, uden at man får øje på det lige med det samme, som man ser det i helt andre sammenhænge. Alle har et behov for at blive hørt. Og holder folk sig fra møderne, fordi de ikke føler sig velkomne med deres synspunkter, må afdelingerne gøre noget ved det. Der skal være åbenhed, erklærer han. Nyt og gammelt Såvel Socialdemokraternes politiske ordfører Kristian Würtz som Venstres rådmand for teknik og miljø, Laura Hay, argumenterede for nytænkning og mangfoldighed i grønnere, smukkere og mere miljøvenlige nye bydele, som allerede er ved at skyde op på havnefronten og snart vil gøre det omkring Lisbjerg og Elev nord for Århus. Blandede boligformer, suppleret med butikker, erhvervsliv, institutioner og fritidstilbud, som også indgår i helhedsplanen for Gellerup. Den slags visioner falder i god jord på Boligkontoret, hvor både Bo83 og Højbo har nye projekter i støbeskeen. Bo83 venter at have 24 nye boliger klar til indflytning i Mårslet, inden året er omme, og Højbo håber i løbet af foråret at kunne tage første spadestik til 65 nye boliger i Hjortshøj. Alt bliver opført efter de nyeste normer for energi og miljø, forsikrer de to formænd. Det er vigtigt, at de nye byrum ikke blot bliver funktionelle. Der skal være plads til forskellighed, så mennesker kan trives sammen. Og stokroser kan også være med til at skabe et godt og trygt socialt miljø, bemærker Søren. Han er mere betænkelig ved den ældre boligmasse, som huser en væsentlig del af foreningernes lejere. bb En almen boligforening skal ikke være spydspids for en kommerciel bygherre bb Mange ejendomme er så utidssvarende, at de burde rives ned, mener både han og Olav. Ikke mindst har de ringe varmeinstallationer og er dårligt isolerede. Det er en tikkende bombe, hvis oliepriserne fortsætter himmelflugten, for hvem skal betale? Det er højst tvivlsomt, om udgifterne kan dækkes ind over huslejen, da mange lejere jo i forvejen er økonomisk trængte. Ofte vil det rigtigste være at rive de gamle huse ned og bygge nye op, helt fra fundamentet. Men det er dyrt for afdelingerne at finansiere med fast forrentning og beskedne tilskudsmuligheder. Så det ender ofte med lappeløsninger, som langt fra er optimale. Instrumenter Højbo har skaffet sig option på yderligere 50 boliger i den planlagte landsby ved Elev, som indtil videre er døbt Nye. Et projekt, som det private byggekonsortium Tækker Group står bag. På vegne af Bo83 erklærer Olav sig lodret uenig i den beslutning: En almen boligforening skal ikke være spydspids for en kommerciel bygherre, der går på tværs af den kommunale byplanlægning, siger han. Søren mener stadig, at Højbo har grebet en fordelagtig mulighed på længere sigt uden at binde sig for meget, men er i øvrigt også skeptisk over for private spekulanter. Jeg er altid betænkelig, når en liberal taler om solidaritet, som han udtrykker det. Vi er tilbage ved udgangspunktet, hvor han og Olav skulder ved skulder vil bekæmpe ethvert tilløb til, at den almene boligbevægelse bliver gjort til et instrument i det politiske spil uden at have indflydelse på melodien, by- og boligpolitisk, socialpolitisk, finanspolitisk og i andre henseender. Ingen af de to har nogensinde været grundejere med mere eller mindre oppustelig friværdi, så forbrugsfesten har de ikke deltaget i. Og står det til dem, skal boligforeningerne under ingen omstændigheder være med til at betale regningen: Det er i hvert fald ikke de almene lejere i Århus, der har overophedet økonomien! BOLIGNYT 7

8 Et mere nuanceret billede af de almene boligområder bænkene er fyldt, og der må hentes ekstra plastikstole fra altanerne. Uddrag fra Det andet Århus, kapitlet om Høstfesten i Møllevangen I januar udgav Det boligsociale Fællessekretariat bogen Det andet Århus. Bogen handler om fællesskaber i byens almene boligområder. I bogen er blandt andet kapitler om Høstfesten i Møllevangen og om Fællesspisningerne i Kalmargade. Jens Løkke Møller, som er leder af Det Boligsociale Fællessekretariat, fortæller, hvorfor sekretariatet har udgivet bogen: I efteråret var der en masse negativ omtale af de udsatte boligområder i medierne i forbindelse med regeringens og oppositionens ghettopakker. Her var det de negative historier, der kom frem. Med Det andet Århus vil vi gerne vise, at der er en anden side af historien om de udsatte boligområder; at der bor mange helt almindelige, glade og tilfredse mennesker i disse områder, og at der lever et stærkt fællesskab på tværs af hudfarve, hårfarve og social status i områderne. Der lyder hyggemusik fra scenen, og så begynder folk ellers at komme dryssende fra alle kanter; fra alle opgange i Møllevangen. Det varer ikke længe, før Boligforeningerne i Århus er ikke blinde for, at der er sociale problemer i nogle af områderne, men de rummer også meget, meget andet end problemer. Det skal århusianerne have øjnene op for, og det håber Jens Møller, bogen vil hjælpe med til: Vi, der enten bor i et af de store almene boligområder eller kommer der til daglig, har svært ved at genkende det negative billede, der ofte tegnes i medierne og af politikerne, siger Jens, som tit har oplevet, når han har haft besøgende med ud i de udsatte områder, at folk siger: Her er sgu da dejligt, og folk er jo flinke og rare! Fællesspisningen giver sammenhold i Kalmargade, mener Sharif. Man lærer hinanden at kende, når man spiser sammen. Har man aldrig talt med sin nabo, går man måske bare forbi ham på gaden eller mumler et eller andet, når man passerer ham på trappen. Men har man mødt hinanden og talt sammen, fx til en fællesspisning, så hilser man ordentligt på hinanden Uddrag fra Det andet Århus, kapitlet om fællesspisningen i Kalmargade 8 BOLIGNYT

9 Foto: Helene Bagger/Stickelsberg Bureau Det første oplag på eksemplarer af Det andet Århus er delt ud der er sendt et eksemplar til alle afdelingsbestyrelser i Århus, til alle hovedbestyrelser og til alle tætte samarbejdspartnere i boligorganisationerne. Herudover er bogen blandt andet sendt ud til byrådet, pressen, folketingets boligudvalg og interesserede borgere. Hvis du er interesseret i at få et eksemplar af Det andet Århus, kan du, så længe lager haves, hente det hos Det Boligsociale Fællessekretariat, Saralyst Allé 55 i Højbjerg. Ring forinden på tlf Med venlig hilsen Mogens Vindbjerg Kommunikationsrådgiver BOLIGNYT 9

10 Nøglen til boliger Nu skal du kun søge bolig ét sted: På AARHUSbolig.dk den fælles venteliste for alle aarhusianske boligorganisationer og Ry Andelsboligforening. Én venteliste og ét gebyr 1. marts åbnede den nye store lejeplads, der samler byens almene boliger på en fælles hjemmeside. Samarbejdet mellem de 16 boligorganisationer er unikt i Danmark og er en stor fordel for dig, der søger bolig. Du skal kun stå på én central venteliste for at få adgang til boliger i Aarhus-området. Og du skal kun betale ét gebyr: 100 kr. om året. Til sammenligning skal man fx betale 2100 kr. for at stå på venteliste til alle almene boliger i Odense. Med den nye venteliste sagde vi samtidig farvel til vores egen Aarhusbo.dk, der også rent teknisk sang på sidste vers. Den store forskel Det bliver ikke umiddelbart nemmere at få en bolig. Men det bliver nemmere og billigere at søge bolig. Hvis du allerede står på ventelisten har du nu adgang til at søge på tværs af alle aarhusianske boligorganisationer uden at betale ekstra. Og som ny i byen skal du som nævnt kun skrive dig op ét sted, ligesom du kun skal betale ét beskedent gebyr. Samtidig giver den nye hjemmeside et samlet overblik, når du søger. Ud fra dine søgekriterier får du alle relevante resultater frem på én gang på tværs af alle boligorganisationer. Du skal altså ikke bekymre dig om du nu også har husket at søge i fx Boligforeningen 10. marts Nøgler i bybilledet Den formelle åbning af AARHUSbolig.dk foregik på ARoS 1. marts. kl. 12 med taler af kredsformand John Jensen, Rådmand Laura Hay og Søren Høgsberg, som er formand for det nye AARHUSboligsamarbejde. Med AARHUSbolig byder byen velkommen til folk udefra. Og jeg tror også, at siden vil få flere aarhusianere til at søge en almen bolig: Find det område du vil bo i, søg efter en bolig, læn dig tilbage og en dag dukker der et tilbud op. Nemt, enkelt og overskueligt, fortalte Søren Høgsberg inden han søsatte kampagnen for AARHUSbolig med nøglen som det genkendelige element. Første trin var at sende ca. 30 medarbejdere ud i byen for at sprede det gode budskab via 5000 nøgler fordelt tilfældigt på cykler, indkøbsvogne, dørhåndtag, cafeer osv. En tabt nøgle fanger de flestes opmærksomhed og et lille mærkat på hver nøgle henviser finderne til AARHUSbolig.dk. En utraditionel, sjov og effektiv event, der også gav en del omtale i både presse og debatfora. 10 BOLIGNYT

11 Samtidig gik håndværkere i gang med at hænge 50 m 2 store bannere op på bygningsgavle ved Veri- Centeret, Kalmargade, Silkeborgvej og Randersvej. Alt i mens ejendomsfunktionærer og frivillige satte opslag op i opgange og supermarkeder, hvor man på gammeldags facon kan trække en snip af med webadressen til den nye portal. AARHUSbolig har kunden i centrum og sætter god service over indbyrdes forskelle mellem boligorganisationer. Med samarbejdet viser vi vejen frem, og jeg er sikker på at flere byer vil kopiere vores model, slutter Søren Høgsberg. BOLIGNYT 11

12 Ny kampagne sætter fokus på vejstøj i almene boliger ORIENTERING: Mere end hver fjerde bolig i Danmark ligger i et område med skadelig vejstøj, og mange af dem er i den almene sektor. Hvert år dør danskere for tidligt, fordi de lever i støjen. I en ny kampagne vil Landsbyggefonden, Socialministeriet og Miljøministeriet sætte fokus på de støjdæmpende tiltag, som almene boligselskaber med fordel kan tænke ind, når de renoverer. En bolig i støjzonen giver et liv i farezonen. Støj er for mange beboere en daglig gene, men kan også have konsekvenser for helbredet. Forskning viser, at der hvert år er danskere, som dør for tidligt på grund af vejstøj i boligen. Forhøjet blodtryk, hjerteproblemer og koncentrationsbesvær er blandt de konsekvenser, der kan følge med et liv tæt på veje og støj. Mere end hver fjerde bolig ligger i et område med for meget støj en stor del af dem er almene. Det får nu Landsbyggefonden, Socialministeriet og Miljøministeriet til at sætte fokus på vejstøjen i en ny informationskampagne, der skal hjælpe med at skabe roligere boliger i den almene sektor. Især nattestøj er farlig Problemer med vejstøj er alvorlige for beboerne, og især den støj, der forstyrrer søvnen om natten, er farlig. Derfor gør vi nu opmærksom på konsekvenserne af støj og, ikke mindst, de forskellige løsninger, der kan dæmpe den, siger Brian Kristensen fra Miljøstyrelsen, der er projektleder for den nye kampagne. Vores mål er, at flere boligselskaber fremover vil tænke støjdæmpning ind, når de alligevel skal i gang med at renovere. Det behøver ikke at gøre renoveringen meget dyrere, fortsætter han. Løsninger giver ofte dobbelt gevinst Støjisolerende vinduer, glasinddækkede altaner, facadeisolering og støjskærme ud mod vejen er blot nogle af de tiltag, der kan hjælpe beboerne til at få en mere rolig bolig med mindre skadelig vejstøj. Vi vil med kampagnen gerne sætte fokus på, at mindre støj bidrager til sundere og mere attraktive almene boliger. Flere af løsningerne reducerer ikke kun vejstøjen. De har også en sidegevinst i form af et lavere energiforbrug eller mere anvendelige og attraktive udearealer og er derfor oplagte at tage med i en renovering, siger Anker Jensen, Arkitekt MAA og funktionsleder i Landsbyggefonden. Kampagnen mod vejstøj går i luften i begyndelsen af 2011 og vil blandt andet præsentere eksempler på de forskellige løsningsmuligheder samt fortælle om almene boligselskabers erfaringer med at reducere vejstøjen. FAKTA OM VEJSTØJ boliger eller mere end hver fjerde i Danmark er belastet med vejstøj, som ligger over den fastsatte grænseværdi på 58 decibel. En stor del af dem er i den almene sektor. Når støjen i boligen ligger over grænseværdien, giver det risiko for stress, forhøjet blodtryk, hjertesygdomme, søvnbesvær og dårligere indlæringsevne hos børn. Blandt løsningerne mod vejstøj er bl.a. støjisolerende vinduer i lejligheden, facadeisolering, glasinddækning af altaner, støjdæmpende asfalt og støjskærme eller -volde ud mod vejen. FAKTA OM KAMPAGNEN Landsbyggefonden, Socialministeriet og Miljøministeriet står bag den nye informationskampagne, der går i luften i begyndelsen af 2011 bl.a. med kampagnewebsitet Formålet med kampagnen er at informere beboere og ledelse i boligselskaber om, at vejstøj har store konsekvenser, og at der er flere gode metoder til at dæmpe støjen. YDERLIGERE INFORMATION: Brian Kristensen, projektleder i Miljøstyrelsen, T: BOLIGNYT

13 En rolig bolig Af miljøminister Karen Ellemann (V) og socialminister Benedikte Kiær (K) Når støjende biler, knallerter og tung tra ik suser forbi på vejen uden for boligen, er det ikke kun irriterende og forstyrrende. Forskning fra blandt andre Kræftens Bekæmpelse viser, at vejstøj kan gå ud over vores helbred og øge risikoen for sygdomme i hjerte, hjerne og kredsløb. Det er vurderet, at danskere hvert år dør for tidligt, fordi de har levet med massiv vejstøj. Derfor er det alvorligt, at mere end hver jerde bolig i Danmark er belastet med vejstøj over den vejledende grænseværdi. Flere af Danmarks mere end almene boliger ligger tæt op ad veje med tæt tra ik og er boligens facader og vinduer gamle og slidte, slipper en stor del af støjen indenfor i stuerne. Miljøministeriet og Socialministeriet har i samarbejde med Landsbyggefonden taget initiativ til kampagnen Rolig Bolig råd til mindre vejstøj i almene boliger. Frem til efteråret løber kampagnen over hele landet med lere begivenheder, som især involverer beboere, bestyrelsesmedlemmer og administrativt personale i boligorganisationerne. Formålet er at informere dem samt kommunerne om vejstøjens konsekvenser for helbred og livskvalitet og at der er lere gode måder til at dæmpe støjen. Hvis en afdeling alligevel vil renovere, er det en god idé at tænke støjbekæmpelse ind. En kampagne jerner selvfølgelig ikke tra ikken fra vejene. Men den kan være med til at sætte fokus på vejstøj og endnu vigtigere løsningerne til at dæmpe den. For der er nemlig mange tiltag, som boligorganisationerne kan gøre, så boligerne på én gang bliver sundere og bedre at bo i. Vidste du for eksempel, at de rette vinduer ikke blot kan jerne langt over halvdelen af den støj, der slipper indenfor, men også mindsker energiforbruget betragteligt? Og at en altan, der er dækket ind i glas, har samme virkning og endda giver et ekstra rum? Eller at en sænkning af bilernes fart giver mindre støj, mere tryghed og et roligere udeareal? Den nye kampagne sætter også fokus på muligheden for at skabe bedre og mere attraktive arealer rundt om boligerne. Kan en støjmur eller en støjvold måske være en god ide? Eller er det muligt at indrette gårdmiljøet, så negative virkninger af støj minimeres? Det vil give beboerne mere plads til udendørs ro og afslapning. Grønne og rolige omgivelser er vigtige for menneskers trivsel ikke mindst i områder med meget støj. Med sund fornuft kan boligorganisationer og beboere altså få bedre styr på støjen via løsninger, der alligevel ofte indgår i en renovering. Og støjdæmpende tiltag behøver ikke altid at gøre de samlede omkostninger meget højere. Derfor kan de med fordel tænkes ind i et samlet projekt eller en helhedsplan. Vi ønsker, at den almene sektor også i fremtiden er et godt valg for familier, par og enlige, som er på udkig efter ny bolig med rum til livskvalitet. Rigtig mange boligorganisationer står over for større renoveringer af en eller lere afdelinger. Vores håb er, at de bygningsmæssige tiltag, der dæmper vejstøjen, indgår som en naturlig del af helhedsplanen på lige fod med og som en del af områder som energi og komfort. Det kræver en indsats fra organisationernes ledelser og fokus på støjen i bestyrelserne. Men det kræver også, at beboerne bakker op om mindre støj. Bliv klogere, og lad det hele begynde på BOLIGNYT 13

14 14 BOLIGNYT

15 Goddag, må jeg tale med beboerdemokratiet? En søndag eftermiddag er jeg på besøg i afd. 4, hvor jeg går fra dør til dør og banker på, i et forsøg på at få et indblik i hvordan beboerdemokratiet udfolder sig i afdelingen. Når jeg spørger beboerne om hvordan de deltager i beboerdemokratiet, er der flere der siger at de slet ikke deltager i noget. Men hvorfor deltager de ikke? Hvad vil det sige at deltage i beboerdemokratiet? Er beboerdemokratiet måske ligefrem i krise? Af Pia Frederiksen Jeg har ikke tænkt, at det var noget jeg skulle deltage i Man skal vælge hvad man bruger sit overskud til når man har fri, siger Sofie Felding der har boet på Vilhelm Bergsøevej i 1½ år, men aldrig deltaget i beboermøder eller andre aktiviteter. Hun er langt fra den eneste der er nødt til at prioritere hvordan tiden bruges, men hvordan kan det være, at der ikke er flere der vælger at bruge fritiden på boligforeningsarbejde og på at sætte deres præg på det sted de bor? Det er slående, at stort set alle dem jeg taler med i afdelingen er meget glade for at bo der. Beboerne oplever afdelingen som et sted hvor der foregår meget, bestyrelsen som kompetente og engagerede og omgivelserne som pæne og velholdte. Netop derfor skulle man tro, at mange havde lyst til at engagere sig og deltage i møder m.v., men det er lige omvendt. Som Sofie Felding formulerer det: Det fungerer virkelig godt. Der er ikke noget jeg har haft nogle indvendinger imod, så jeg har ikke tænkt at det var noget jeg skulle deltage i. Mark Sorgenfrey udtrykker stort set det samme, når han siger: Hvis noget går galt, så deltager jeg men jeg har ikke haft de store klager over det man vedtager på møderne, så jeg vil ikke vælge noget andet fra til fordel for et beboermøde. Mark Sorgenfrey Kirsten Gade Mark, der har boet i Bo 83 i 10 år, har været med til fællesspisning da han boede en uges tid i en gæstelejlighed i kælderen, og der var fællesspisning i rummet lige ved siden af. Man kan ligesom ikke undgå at blive involveret i det når folk vandrer frem og tilbage, og der hænger opslag lige foran næsen på en, som han siger. Han har også deltaget i enkelte beboermøder, engang der var nogle større beslutninger han var engageret i. Men jeg er nok ikke et aktivt foreningsmenneske siger Mark og fortsætter: Hvis der var desperat brug for medlemmer i bestyrelsen, så kunne man måske blive overtalt til at tage en del af slæbet. Men sådan virker det ikke. Hvis flere deltog så ville det være mere demokratisk Jeg synes det er rart at vide hvad der sker, hvad pengene bliver brugt til og at have noget indflydelse siger Kirsten Gade, der har boet i afd. 4 siden 2009, og været medlem af afdelingsbestyrelsen siden efteråret Kirsten oplever at det er nemt at få indflydelse og sætte sit præg på afdelingen. Hun har allerede både været involveret i genplantning af haven og proceduren for udlejning af beboerrummet, men det der optager Kirsten mest, er hvordan man får fle- BOLIGNYT 15

16 re beboere til at deltage i møder og aktiviteter. Vi har bl.a. inviteret folk til spisning på bestyrelsens regning, men jeg tror ikke vi bliver ved med det, for der har ca. været en enkelt tilmeldt hver gang, så der er ikke så meget interesse for det, siger hun. Et svigtende engagement fra beboernes side gør det vanskeligt at have et ordentligt demokrati, pointerer Kirsten: Der er jo ikke ligefrem kampvalg til bestyrelsen, så man kan nemt få en formandspost uden at redegøre for hvilken dagsorden man har for udviklingen i afdelingen. På den måde kan afdelingen ende med en bestyrelse der træffer vigtige beslutninger som beboerne slet ikke er enige i. Men hvis nogle af de yngre beboere skulle driste sig til at deltage i et beboermøde, og måske endda have lyst til at stille op til en bestyrelsespost, så er det ikke nødvendigvis så let endda. Som Lena Bergdahl, der har boet i Bo 83 siden 1994, heraf de sidste fire år på Vilhelm Bergsøevej siger: Det kan være svært for de unge at komme rigtigt ind i bestyrelsen, for nogle steder sidder der nogle gamle rotter der har været med i mange år og prøvet det hele før. Jeg kan huske engang der var en af de gamle der sagde: Det regner altid til Skt. Hans, så det gider vi ikke holde og så er der jo ikke meget at gøre. Lena har selv siddet i bestyrelse i afdeling 4 i et par år. Hun var med til at planlægge legepladsen, der nu er færdigetableret, og har også været med til at starte en madklub, der var en succes indtil den løb ud i sandet. Hvis man vil bruge meget tid, så tror jeg virkelig man kan gøre noget siger Lena men det betyder meget hvem man sidder sammen med. Det kan være svært at vippe de gamle af pinden, men det er nødvendigt med et generationsskifte helst sådan at unge og gamle arbejder sammen så man kan tilgodese folks behov bredt. Er beboerdemokratiet i krise? Svaret på det spørgsmål blæser i vinden, for hvad er beboerdemokrati for en størrelse? Skal man sige ja til hele pakken med beboermøder, fællesspisning og måske endda en bestyrelsespost, for med rette at kunne sige at man deltager? Eller er man ikke også en del af demokratiet når man indordner sig under de regler der er, viser hensyn til hinanden og holder sig orienteret om hvad der foregår? Louise Ladegård Det der er vigtigt er, om den måde man bor på kan få ens liv til at fungere, mener Sofie Felding. Set i det lys, ser det ud til at alt er vel på Vilhelm Bergsøesvej, hvor de beboere jeg talte med var glade for at bo. Men tænk på hvor meget mere spændende det kunne være at bo i boligforening hvis demokratiet var lidt mere levende Jeg tænker på Louise Ladegård, der er medlem af foreningen for gamle elever på den højskole hvor hun var så glad for at gå, hun sidder i bestyrelsen for en gymnastikforening der har været en stor del af hendes liv i mange år og så er hun lige blevet et aktivt medlem af Green Peace. Louise bliver meget eftertænksom da jeg spørger hende hvorfor hun ikke deltager aktivt i demokratiet der hvor hun bor. Det har jeg ikke noget godt svar på siger hun men giver mig lidt efter alligevel et meget interessant svar: Det er fordi jeg hellere vil bruge mine kræfter på nogle andre ting: Der hvor jeg kan gøre en forskel, der hvor der virkelig er behov for det og der hvor jeg har en følelsesmæssig tilknytning. Spørgsmålet er, om man kan få de tre ting opfyldt, når man bor i en boligforening og gerne vil deltage i beboerdemokratiet? Kan man virkelig gøre en forskel der hvor det betyder noget, eller er det alt for svært for nye generationer af bestyrelsesmedlemmer at få indflydelse? Er der virkelig behov for at almindelige beboere involverer sig i beboerdemokratiet, eller kan afdelingsbestyrelse, vicevært og inspektør ikke bare klare det hele? Kan det overhovedet lade sig gøre at skabe en følelsesmæssig tilknytning til et boligområde, hvor flytteprocenten er langt højere end den var i det parcelhuskvarter hvor jeg voksede op som barn? Solen skinner da jeg kører hjemad. Det har været en dejlig eftermiddag, hvor jeg fik svar på mange spørgsmål og nye poppede op BOLIGNYT

17 Beboerforum inviterer til fyraftensmøde Onsdag den 15. juni kl i Kulturhus Herredsvang, Kappelvænget 2, 8210 Aarhus V. Mønsterbryder Lisbeth Zornig Andersen, formand for Børnerådet, fortæller med udgangspunkt i sin egen historie om at klare sig igenkan tilmelde dig ved Trine Schmidt nem og få uddannelse og godt job trods en problemfyldt barndom med omsorgs- svigt og tvangsfjernelse. Lisbeth giver sit bud på, hvordan omgivelserne e kan hjæl- pe de svigtede og udsatte børn og unge. Fyraftensmødet er planlagt af styregrupog vand. pen bag Beboerforum, som er et net- værk etableret af Det Boligsociale Fæl- lessekretariat - Du Nielsen på e-post: eller tlf.: senest tirsdag den 14. juni. Der vil være mulighed for at købe kaffe Det er gratis at deltage. Fyraftensmødet er støttet af BEBOERFORUM mø destedet for almenee beboere BOLIGNYT 17

18 En god nabo er en... der kan være rigtig hjælpsom der rydder op efter sig selv og ikke roder ude i opgangen der har overskud i hverdagen til at sige hej der kommer og banker på og inviterer dig til en kop te som ikke har sex, når jeg skal sove, det er ret irriterende min rigtigt gode nabo, det er Mikkel som kommer over at lege, hvis du spørger om hun kan lege er tryghed, ganske simpelt hyggelig ven, som ikke er en rigtig ven der respekterer en og respekterer ens vaner der ikke forventer at få noget retur der aldrig er bange for at komme over og pludre over hækken 18 BOLIGNYT

19 DEN GODE NABO Kulturgruppen under Det Boligsociale Fællesskretariat havde i forbindelse med Århus Festuges tema Naboer sidste sommer, sat et lille hus op på Sct. Clemens Torv. Inde i huset kunne forbipasserende give deres bud på, hvad de synes, en god nabo er. Forinden havde kulturgruppen været rundt i almene boligområder for at spørge beboerne her om det samme. De mange tilkendegivelser om hvad en god naboer er, er nu samlet sammen. Helt overordnet set er en god nabo en, der hilser pænt og hjælper med forskellige småting. Men det er ikke altid nok bare at være venlig og imødekommende. Flere har givet udtryk for, at det er en god idé at byde nye naboer velkommen. F.eks. ved at komme ind med en blomst, byde på en kop te eller spørge, om der er noget, man kan hjælpe med. Det er en god start på et nabovenskab. Mange har også peget på, at de synes, en god nabo er: En, som man er tryg ved at have boende ved siden af sig En, der er ærlig, og som man kan stole på En, der viser overskud i hverdagen En, der respekterer de regler, der er i afdelingen Som naboer bor man ofte meget tæt på hinanden. Det betyder blandt andet, at man mere eller mindre frivilligt følger med i hinandens hverdag (på sidelinjen). For at der ikke skal komme unødige gnidninger, er det vigtigt at respektere hinandens grænser og forskelligheder. Der skal være plads til mange forskellige beboere i en afdeling. Beboere, som alle har hver sin baggrund. Det kan nok virke banalt, men vær tålmodige over for hinanden, vis hensyn og tal pænt. Som nabo har du et medansvar for, at forholdet til dem, der bor ved siden af, er godt. En nabo er god at have ved hånden Flere som har været inde i videoboksen harfremhævet, at en nabo er hyggeligt og uforpligtende selskab. En ven, der ikke er en rigtig ven. Ofte er man uden den dårlige samvittighed som nu er det godt nok længe siden, vi har talt sammen eller set hinanden, som man ellers kan have over for sine venner i en travl hverdag. På ½ time kan du være nået ind til din nabo, have drukket en kop kaffe, klaret verdenssituationen og være hjemme igen. Det er ukompliceret samvær, og man behøver ikke at rende hinanden på dørene eller sidde lårene af hinanden. Det er vigtigt at have et godt socialt netværk, og ens naboer meget vel kan være en del af dette netværk. Hvis man har børn, kan de være med til at skabe et godt naboskab. Det er trygt for børn at vide, hvem der bor ved siden af, og hvis de samtidig har legekammerater på etagen nedenunder eller ovenover, er det for både børn og forældre et plus. Det samme gælder for børn som for voksne der er noget afslappende over de uforpligtende besøg ved naboen, og det er nemt at komme hjem, hvis legen går i stå. Rigtigt mange af de medvirkende giver udtryk for, at naboer hjælper hinanden. Man kigger efter hinandens bolig, når man ikke er hjemme, og man har måske en ekstra nøgle liggende ved naboen. Endelig er det, som en siger, nemmere at gå til naboen end i Netto, hvis man lige står og mangler lidt sukker, kaffe eller grillkul. Til gengæld er det en god gestus at smutte ind til naboen med et par boller, når man bager eller et glas syltetøj, hvis man sylter. Kulturgruppen består af: Lone Brock, Arbejdernes Andels Boligforening Søren Høgsberg, Møllevangen Benedikte Erlykke, Det Boligsociale Fællessekretariat BOLIGNYT 19

20 DEN GODE NABO Den gode nabo: Hilser - og dermed anerkender din tilstedeværelse og ret til at være der. Hjælper og deler der hvor dette er nødvendig. Lader dig iøvrigt være, og blander sig ikke i den måde du lever på. Etablering af godt naboskab: Man starter med at give en gave. Dette kan være en ting; blomster fra noget man kan hjælpe med og ønsker velkommen. Det gode naboskab bygger på gensidighed: Du hjælper mig og jeg gengælder dig. Denne positive udveksling skal man igangsætte med sit velkomstinitiativ. Henrik Høgh-Olesen, professor cand.psyk. Vores naboer skal være diskrete, give os tryghed og bekræfte vores selvopfattelse. De skal være der, men ikke mase sig for meget på. Ikke stille spørgsmålstegn ved vores opfattelse af os selv. Ikke larme. Ikke skilte med deres problemer eller særheder. Eller hvad? sig naboer. Men at være en god nabo er en svær disciplin. Du skal vise vilje til fællesskab, men også sørge for ikke at blande dig. Du skal vise omsorg, men aldrig signalere, at du ved præcist, hvad der Til at åbne døren, øjnene og horisonten. Men du skal helst gøre det på en måde, så deres verden ikke vælter på én gang. Naboskab er ikke venskab, men det er kendskab og fællesskab med måde. Det er klare grænser mellem dit og mit og et vist mål af noget fælles. At have et fælles sted at mødes og lære hinanden at hinanden og acceptere hinandens fællesskab. Vi vil gerne vælge vores naboer og nogle har god mulighed for det; andre har ikke. Derfor er godt naboskab også at få det bedste ud af tilfældet. Malene Fenger-Grøndahl, journalist og forfatter. 20 BOLIGNYT

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 Styrket dialog og fælles løsninger Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 1. Styrket dialog og fælles løsninger For andet år i træk afholdte Randers Kommune i samarbejde med RandersBolig en boligkonference

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 14.05.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 14.05.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 14.05.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Bodil Nielsen Blegdammen, Roskilde Kandidat til posten som næstformand Jeg bidrager med mit kendskab til branchen, min indsigt i organisationen og med

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32

Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32 Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32 Publiceret af Heidi Hvam Svar status Ikke svaret Afvist Ufuldstændig Gennemført 96 43,8% 0, 8,3% 47,9% Informationer (Sæt et X på hver linie) 19,1% 21,3% 10,6%

Læs mere

Fællesfaciliteter i boligområderne

Fællesfaciliteter i boligområderne Fællesfaciliteter i boligområderne Oversigten viser Boligkontoret Århus fællesfaciliteter fordelt på afdelings- og boligområdeniveau. Forudsætningen for en boligområde-tilgang til fællesfaciliteterne er

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Sproget skal læres helt fra sandkassen SIDE 4. Det er en fordel at kunne snakke med folk SIDE 9. Studietur SIDE 13

Sproget skal læres helt fra sandkassen SIDE 4. Det er en fordel at kunne snakke med folk SIDE 9. Studietur SIDE 13 Beboerblad for Boligforeningerne Højbo og Bo83 B LIG 2010NYT Nr.3 Sproget skal læres helt fra sandkassen SIDE 4 Det er en fordel at kunne snakke med folk SIDE 9 Studietur SIDE 13 INDHOLD ARTIKLER Leder........................

Læs mere

Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen. 8. kreds

Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen. 8. kreds Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen 8. kreds 2 Indledning Danmarks almene boliger har igennem tiden været en meget væsentlig del af løsningen, når borgere med en anden baggrund

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Aktiv i boligområdet

Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Stadig flere danskere gider godt det frivillige arbejde. Vores samfund ville ikke kunne fungere, hvis ikke vi havde så mange ildsjæle. Du kan lave frivilligt

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM Hvordan oplever du at bo i din boligafdeling? BOLIGER TIL ALLE Sundby-Hvorup Boligselskab er et af Nordjyllands største almene boligselskaber

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

3 stk. 6: Lejere der indgår en lejeaftale skal have mulighed for at kunne beholde sin anciennitet

3 stk. 6: Lejere der indgår en lejeaftale skal have mulighed for at kunne beholde sin anciennitet REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I Bo83 DEN 16.03.2010 x Olav Bertelsen bestyrelsesformand x Grethe Rasmussen næstformand x Keld Danielsen bestyrelsesmedlem X Ulla K. Nielsen bestyrelsesmedlem x Peter Ebbesen

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere

Velkommen til årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 2011

Velkommen til årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 2011 Velkommen til årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 2011 Dagsorden Ordstyrer: Troels Bo Knudsen afdelingsbestyrelsen Toveshøj 1. Året der gik i Samvirket Fællessang 2. Udpegning af medlemmer til Samvirkets

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 16. maj 2013. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 16. maj 2013. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 16. maj 2013 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formanden foreslog valg af dirigent

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE / Almen boligafdeling opført af Boligselskabet AKB, København i 1970 / Opført som højhuse i 12 etager og etagehuse i 5 etager / Beliggende ved Bispeengbuen, en af de mest befærdede indfaldsveje til København

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab.

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab. Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt Bondebjerget er et bofællesskab. Det ligger i Bellinge i Odense, cirka 9 km fra centrum. Her bor unge og gamle, små børn og pensionister. De bor her, fordi de godt

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Beboermøde på Lauritz

Beboermøde på Lauritz Frederiksberg, den 2. oktober 2012 Beboermøde på Lauritz Der indkaldes til ordinært beboermøde tirsdag den 26. september 2012 kl. 19.30 i festlokalet på 6. sal i opgang 5 og 9. Alle beboere forventes at

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere

Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds. Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00. Hotel Legoland. Aastvej 10. 7190 Billund

Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds. Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00. Hotel Legoland. Aastvej 10. 7190 Billund Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00 Hotel Legoland Aastvej 10 7190 Billund Formandskandidat: Per Nielsen Opstillet af: Bovia ANSAT i boligorganisationen

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for ofte om dårligt arbejdsmiljø, stort sygefravær eller sjusk med medicinbehandlingen. Her får vi en tilstandsrapport

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

GHETTOPOLITIK Kommuner undgår flere flygtninge i belastede boligområder Af Kåre Kildall Rysgaard Tirsdag den 26. januar 2016, 05:00

GHETTOPOLITIK Kommuner undgår flere flygtninge i belastede boligområder Af Kåre Kildall Rysgaard Tirsdag den 26. januar 2016, 05:00 GHETTOPOLITIK Kommuner undgår flere flygtninge i belastede boligområder Af Kåre Kildall Rysgaard Tirsdag den 26. januar 2016, 05:00 Del: Danmarks største kommuner håber på bedre integration, når flygtninge

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej VELKOMMEN TIL AFDELING 71 «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 62

VELKOMMEN TIL AFDELING 62 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 62 «Bruger_Initial» Ramblaen, Niels Bohrs Vej 36-40 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 26.02.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 26.02.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 26.02.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr.

Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. 4 Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre vores telefonsystem. Læs mere på side 5 Læs om : Telefoner i ØsterBO

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN SK HUmøde info rts, kl. 18d år ma 25. ldkærg o på K NYE TIDER I NYDAMSPARKEN Nydamsparken er et godt sted at bo. Afdelingen ligger centralt og gårdrummet danner en grøn oase i en levende bydel. Og beliggenheden

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23. DIRIGENT: ERIK AD. 1 Fremmødte / Fraværende: Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Torben, Pia, Gert, Erik, Aase. Afbud, Roberto. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 11. Godkendt,

Læs mere

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Nyhedsbrev Information Orientering Boligselskabet Fruehøjgaard Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Børglumparkens bestyrelse Kære nabo Vi ønsker dig hjertelig velkommen til dit nye hjem Som ny

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Dagsorden Infomøde Nydamsparken

Dagsorden Infomøde Nydamsparken Dagsorden Infomøde Nydamsparken 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Udpegning af aftenens ordstyrer 18.05 Spisning 18.45 Informationsmøde del 1 Præsentation af aftenens

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. maj 2014. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. maj 2014. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 22. maj 2014 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere

Fremtidens beboerdemokrati

Fremtidens beboerdemokrati Fremtidens beboerdemokrati Denne publikation henvender sig til beboerdemokrater og andre i den almene boligsektor, der interesserer sig for udviklingen af beboer demokratiet. Den er tænkt som et indspark

Læs mere

Arkitektur i det almene byggeri

Arkitektur i det almene byggeri KONFERENCE OM ARKITEKTUR I DET ALMENE BYGGERI 3. oktober 2016. Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C Arkitektur i det almene byggeri Hvordan sætter vi barren højt? Fra arkitektens, investors, kommunens

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6.

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 15.april 2013. Godkendt. 2. Opfølgning på mødet den 6.maj (behandling af spørgeskemaer).anna opsamler og laver et a 4 ark til hjemmeside og opslagstavle.

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 Del: Den nye smalle V-regering giver Socialdemokraternes nykronede leder,

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet.

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 20.10.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat no. 1. BESTYRELSEMØDE: Tirsdag d. 14.10 14 kl. 18.30 21.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN AD.

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 46 BROHUSGADE/NYBROGADE/ØSTRE KANALGADE. «Bruger_Initial»

VELKOMMEN TIL AFDELING 46 BROHUSGADE/NYBROGADE/ØSTRE KANALGADE. «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 46 BROHUSGADE/NYBROGADE/ØSTRE KANALGADE «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især

Læs mere

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012.

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. - - I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. På side 2 starter vi med at fortælle, hvem vi er. På side 5 fortæller vi om de emner, vi arbejder med.

Læs mere

Gode råd og erfaringer fra det kriminalpræventive arbejde

Gode råd og erfaringer fra det kriminalpræventive arbejde Gode råd og erfaringer fra det kriminalpræventive arbejde Tryghed og naboskab Tryghedsvandringer Gå tur i jeres boligområde og find utrygge steder, der kan forbedres. Det er en god metode, der både skaber

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Beboerfolder. Formålet med denne folder er at informere om faciliteter og aktiviteter i afdeling 8.

Beboerfolder. Formålet med denne folder er at informere om faciliteter og aktiviteter i afdeling 8. Beboerfolder Om beboerfolderen Formålet med denne folder er at informere om faciliteter og aktiviteter i afdeling 8. Emnerne i folderen står i alfabetisk rækkefølge. Folderen udgives af afdelingsbestyrelsen

Læs mere