Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK (S)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231669"

Transkript

1 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK (S)

2 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktier på side 32. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet på side 34. Du får adgang til indstilling af indetemperaturen ved at når du står i udgangspositien i hovedmenuen trykke to gange på OK-knappen. Læs mere om, hvordan indstillingen udføres på side 36. For midlertidigt at øge mængden af varmt vand (hvis der er en varmtvandsbeholder installeret med din F1145), drejer du først på håndhjulet for at markere menu 2 (vanddråben) og trykker derefter to gange på OK-knappen. Læs mere om, hvordan indstillingen udføres på side 44. Ved komfortforstyrrelse Hvis du kommer ud for en eller anden form for komfortforstyrrelse, findes der nogle tiltag, du selv kan udføre, inden du er nødt til at ktakte din installatør. Se side 67 for instruktier.

3 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig informati 2 Sikkerhedsinformati 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende kompenter 6 Afmtering af dæksler 6 3 Varmepumpens kstrukti 7 Generelt 7 El-skabe 8 Køledel 10 4 Rørtilslutninger 11 Generelt 11 Dimensier og rørtilslutninger 12 Brinesiden 12 Varmebærersiden 13 Varmtvandsbeholder 13 Sammenkoblingsmulighed 14 5 El-tilslutninger 16 Generelt 16 Tilslutninger 18 Indstillinger 20 Tilslutningsmuligheder 22 Tilslutning af tilbehør 26 6 Igangsætning og justering 27 Forberedelser 27 Påfyldning og udluftning 27 Startguide 28 Efterjustering og udluftning 29 7 Styring - Introdukti 32 Displayenhed 32 Menusystem 33 8 Styring - Menuer 36 Menu 1 - INDEKLIMA 36 Menu 2 - VARMT VAND 44 Menu 3 - INFO 46 Menu 4 - VARMEPUMPE 47 Menu 5 - SERVICE 52 9 Service 61 Servicetiltag Afvigelse af ønsket temperatur 67 Info-menu 67 Håndtering af alarm 67 Fejlsøgning Tilbehør Tekniske oplysninger 71 Dimensier og opsætningskoordinater 71 Tekniske specifikatier 72 Stikordsregister 78 Indholdsfortegnelse 1

4 1 Vigtig informati Sikkerhedsinformati Denne håndbog beskriver også installatis- og servicearbejde, der skal udføres af en professiel. Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og opefter og af perser med nedsatte fysiske, sensoriske og psykiske funktisevner samt med manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller har fået vejledning vedrørende brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden overvågning. Med forbehold for kstruktisændringer. NIBE Symboler Dette symbol betyder fare for maskine eller mennesker. Dette symbol markerer vigtig informati om, hvad du skal tænke på, når du vedligeholder dit anlæg. TIP! Dette symbol markerer tip, der letter betjeningen af produktet. Mærkning CE-mærkningen betyder, at NIBE viser en forsikring om, at produktet opfylder alle de bestemmelser, der stilles til produktet iht. relevante EU-direktiver. CE-mærket er obligatorisk for de fleste produkter, der sælges i EU, uanset hvor de er fremstillet. Serienummer Serienummeret findes nederst til højre på frtdækslet og i info-menuen (menu 3.1). Opgiv altid produktets serienummer (14 cifre), når du anmelder en fejl. Landespecifik informati Installatørhåndbog Denne installatørhåndbog skal efterlades hos kunden. Danmark Alt vedrørende idriftsætning, indregulering og et årligt serviceeftersyn af produktet skal overlades til mtør fra kompetent firma, til fabrikantens egne mtører eller til et, af fabrikanten, godkendt servicefirma. Ethvert indgreb i kølemiddelsystemet må kun foretages af en mtør, der som minimum, har erhvervet certifikat II, af fabrikantens egne mtører eller et, af fabrikanten godkendt, servicefirma. Firmaet skal være registreret/ godkendt hos KMO (Kølebranchens Miljøordning). 2 Kapitel 1 Vigtig informati

5 Installatisktrol I henhold til gældende regler skal varmeanlægget underkastes en installatisktrol, inden det tages i brug. Ktrollen må kun udføres af en pers, som har kompetence til opgaven. Udfyld siden med oplysninger om anlægsdata i brugerhåndbogen. Beskrivelse OBS! Underskrift Dato Brine (side 12) System gennemskyllet System udluftet Frostsikringsvæske Niveau-/ekspansisbeholder Snavsfilter Sikkerhedsventil Spærreventiler Cirkulatispumpe indstillet Varmebærer (side 13) System gennemskyllet System udluftet Ekspansisbeholder Snavsfilter Sikkerhedsventil Spærreventiler Cirkulatispumpe indstillet El (side 16) Sikringer varmepumpe Sikringer til ejendom Udeføler Rumføler Strømføler Sikkerhedsafbryder Jordfejlsrelæ Indstilling af nøddriftstermostat Andet Tryghedsforsikring overdraget Kapitel 1 Vigtig informati 3

6 Ktaktinformati AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen Tel: (52) Fax: (52) CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ DK Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: FI NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: FR AIT France, 10 rue des Moines, Haguenau Tel : Fax : GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB) Tel: Fax: NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: RU "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) Ktakt NIBE Sverige for lande, som ikke nævnes i denne liste, eller se for yderligere oplysninger. 4 Kapitel 1 Vigtig informati

7 0 R 0 R 2 Levering og håndtering Transport F1145 skal transporteres og opbevares stående og tørt. Ved transport ind i huset kan F1145 dog vippes forsigtigt 45 bagover. NB! Kan være bagtung. Hvis kølemodulet tages ud og transporteres stående, kan F1145 transporteres liggende på ryggen. TIP! For enklere transport ind i bygningen kan sidepladerne afmteres. Installatisområdet Sørg for, at der er 800 mm fri plads foran produktet. Der skal være ca. 50 mm fri plads på hver side for at kunne åbne sidedækslerne. Dækslerne behøver dog ikke åbnes ved service, idet al service på F1145 kan udføres forfra. Sørg for, at der er et frit område mellem varmepumpen og væg bagved (samt frit område til lægning af forsyningskabel og rør) for at mindske risikoen for forplantning af eventuelle vibratier. (50) (50) * En normal installati kræver mm (valgfri side) til tilslutningsudstyr, f.eks. niveaubeholder, ventiler og el-udstyr. Udtagning af kølemodulet For at lette transport og service kan varmepumpen deles ved, at kølemodulet trækkes ud af skabet. Se side 63 for instruktier om, hvordan delingen sker. Opstilling Placer F1145 på et fast underlag som kan holde til dens vægt, helst betgulv eller betfundament. Anvend produktets justerbare ben til at opnå en vandret og stabil opstilling mm Det sted, hvor F1145 placeres, skal have et afløb i gulvet. Placer bagsiden mod en ydervæg i et rum, der ikke er lydfølsomt, for at eliminere problemer. Hvis det ikke er muligt, skal placering op ad væg til soveværelse eller andet støjfølsomt rum undgås. Uanset placering skal vægge til lydfølsomme rum lydisoleres. Rørføring skal udføres uden mtering af rørholdere på indervægge til soveværelse/opholdsrum. Kapitel 2 Levering og håndtering 5

8 LEK LEK LEK Medfølgende kompenter Afmtering af dæksler Frtdæksel 2 Udeføler Strømføler (ikke 1x230V) (ikke 1x230V eller 3x230V) Rumføler 1 LEK LEK LEK Niveaubeholder LEK Sikkerhedsventil 0,3 MPa (3 bar) O-ringe 1. Løsn skruerne forneden på frtdækslet. 2. Løft dækslet forneden og op. Sidedæksler Snavsfilter LEK Aluminiumtape Cex-koblinger 5-10 kw 2 stk. (ø28 x G25) 3 stk. (ø22 x G20) kw 5 stk. (ø28 x G25) 17 kw 3 stk. (ø28 x G25) 2 stk. (ø35 x G32) LEK Sidedækslerne kan fjernes for at lette installatien. 1. Løsn skruerne foroven og forneden. 2. Drej dækslet lidt udad. 3. Før dækslet bagud og lidt ud til siden. 4. Træk dækslet ud til siden. 5. Træk dækslet fremad. LEK LEK LEK Temperaturføler Rør til føler Isolértape Placering Tilbehørssættet er placeret i emballagen oven på varmepumpen. 6 Kapitel 2 Levering og håndtering

9 3 Varmepumpens kstrukti Generelt XL1 XL6 PF1 XL9 XL7 XL2 UB3 Rørtilslutninger XL 1 Tilslutning, varmebærer frem XL 2 Tilslutning, varmebærer retur XL 6 Tilslutning, brine ind XL 7 Tilslutning, brine ud XL 9 Tilslutning, varmtvandsbeholder PF3 QN10 BT2 EB1 F1145 AA4 W130 SF1 AA4-XJ4 AA4-XJ3 VVS-kompenter QM 31 Spærreventil, varmebærer frem QM 32 Spærreventil, varmebærer retur QM 33 Spærreventil, brine ud QM 34 Spærreventil, brine ind QN 10 Omskifterventil, klimaanlæg/varmtvandsbeholder UB1 QM34 QM31 UB2 QM32 Føler osv. BF 1 Flowmåler (kun for Tyskland, Schweiz og Østrig) BT 1 Udeføler BT 2 Temperaturføler, varmebærer frem QM33 PF2 Elektriske kompenter AA 4 Displayenhed AA4-XJ3 USB-udtag Set bagfra EB 1 SF 1 W130 AA4-XJ4 Serviceudtag (ingen funkti) El-patr Ktakt Netværkskabel for Vølund Uplink TM Andet PF 1 Dataskilt PF 2 Typeskilt, køledel PF 3 Serienummerskilt UB 1 Kabelgennnemføring, indgående el UB 2 Kabelgennnemføring UB 3 Kabelgennemføring, bagsiden, følere Betegnelser i kompentplacering iht. standard IEC og Kapitel 3 Varmepumpens kstrukti 7

10 F1145 El-skabe Elektriske kompenter AA 1 El-patrkort AA 2 Grundkort AA 3 Indgangskort FA 1 Automatsikring FB 1 Motorsikring* FD 1 Temperaturbegrænser/Nøddriftstermostat * 1x230 V, 3x230 V 6-10 kw, 3x400V 5 kw har hjælpektakt til motorsikring. Betegnelser i kompentplacering iht. standard IEC og Kapitel 3 Varmepumpens kstrukti

11 1x230 V 5-12 kw 3x400V5kW 3x230 V 10 kw 3x400 V 6-12 kw 3x400 V kw 3x230 V kw Elektriske kompenter AA 10 Softstart-kort BE 4 Fasefølgevagt (3-faset) CA 1 Kdensator FB 1 Motorsikring* QA 10 Ktaktor, kompressor QA 11 Ktaktor, kompressor QA 30 Softstart RF 1 Interferensundertrykkelseskdensator X 301 Sammenkoblingsklemme X 302 Sammenkoblingsklemme * 1x230 V, 3x230 V 6-10 kw, 3x400V 5 kw har hjælpektakt til motorsikring. Betegnelser i kompentplacering iht. standard IEC og x230 V 6-8 kw Kapitel 3 Varmepumpens kstrukti 9

12 Køledel BT12 BT10 GP2 GP1 BT3 QM1 AA100 BT11 EP2 BT14 BT17 BP2 BT15 BP1 EB10 1x230V 5 kw 3x400V 5 kw QM2 EP1 GQ10 HS1 XL21 QN1 XL20 Rørtilslutninger XL 20 Servicetilslutning, højtryk XL 21 Servicetilslutning, lavtryk VVS-kompenter GP 1 Varmebærerpumpe GP 2 Brinepumpe QM 1 Aftapning, klimaanlæg QM 2 Aftapning, brinesystem Føler osv. BP 1 Højtrykspressostat BP 2 Lavtrykspressostat BT 3 Temperaturføler, varmebærer retur BT 10 Temperaturføler, brine ind BT 11 Temperaturføler, brine ud BT 12 Temperaturføler, kdensator fremløb BT 14 Temperaturføler, varmgas BT 15 Temperaturføler, væskeledning BT 17 Temperaturfølere, sugegas Elektriske kompenter AA 100 Skærmkort EB 10 Kompressorvarmer Kølekompenter EP 1 Fordamper EP 2 Kdensator GQ 10 Kompressor HS 1 Tørfilter QN 1 Ekspansisventil Betegnelser i kompentplacering iht. standard IEC og Kapitel 3 Varmepumpens kstrukti

13 4 Rørtilslutninger Generelt Rørinstallatien skal udføres iht. gældende regler. F1145 kan køre med en returtemperatur på op til ca. 58 C og en udgående temperatur fra varmepumpen på 70 C (65 C kun med kompressoren). F1145 er ikke udstyret med eksterne spærreventiler, men de skal mteres for at lette evt. fremtidig service. Eventuelle toppunkter i klimaanlægget skal udstyres med udluftningsmuligheder. Rørsystemerne skal være gennemskyllet, inden varmepumpen tilsluttes, så forureninger ikke beskadiger anvendte kompenter. Systemprincip F1145 består af varmepumpe, el-patr, cirkulatispumper samt styresystem. F1145 sluttes til brine- eller varmebærerkredsløbet. I varmepumpens fordamper afgiver brinen (frostsikret væske f.eks. etanol eller glykol blandet med vand) sin energi til kølemediet, der fordamper for derefter at blive komprimeret i kompressoren. Kølemediet, hvis temperatur nu er steget, føres ind i kdensatoren, hvor det afgiver sin energi til varmebærerkredsløbet og ved behov til en eventuelt tilkoblet varmtvandsbeholder. Hvis der er et større behov for varme/varmt vand, end kompressoren kan levere, har systemet en indbygget el-patr. Symbolforklaring Symbol Betydning Udluftningsventil Stopventil Ktraventil Shunt-/omskifterventil Sikkerhedsventil Indstillingsventil Temperaturføler Niveaubeholder XL 1 Tilslutning, varmebærer frem P Ekspansisbeholder Manometer Cirkulatispumpe XL 2 XL 6 XL 7 XL 9 Tilslutning, varmebærer retur Tilslutning, brine ind Tilslutning, brine ud Tilslutning, varmtvandsbeholder Snavsfilter Hjælperelæ Flowmåler (kun for Tyskland, Schweiz og Østrig) Kompressor Varmeveksler Kapitel 4 Rørtilslutninger 11

14 Dimensier og rørtilslutninger 725* 725* Brinesiden Kollektor Type 5kW 6kW 8kW 10 kw 12 kw 15 kw 17 kw Jordvarme, anbefalet kollektorlængde (m) x x300 2x250-2x350 2x300-2x400 2x350-3x300 Bjergvarme, anbefalet aktiv borehulsdybde (m) x100-2x140 2x110-2x Gælder ved PEM-slange 40x2,4 PN 6,3. Disse er grove eksempelværdier. Ved installati skal der foretages korrekte beregninger i henhold til lokale forhold. Kollektorslangens længde varierer afhængigt af forholdene i jorden/undergrunden, klimaze og klimaanlægget (radiatorer eller gulvvarme). 620 Rørdimensier Tilslutning (XL6)/(XL7) Brine ind/ud udv. Ø (XL1)/(XL2) Varmebærer frem/retur udv. Ø (XL9) Tilslutning, varmtvandsbeholder udv. Ø (kw) (mm) (mm) (mm) Maks. længde pr. slange til kollektoren bør ikke overstige 400 m. Hvis det er nødvendigt med flere kollektorer, skal de paralleltilsluttes med mulighed for justering af flowet i slangen. Ved jordvarme skal kollektorslangens dybde fastlægges i henhold til lokale forudsætninger, og afstanden mellem de enkelte slanger skal være mindst 1 m. Hvis der er flere borehuller, fastlægges afstanden mellem hullerne i henhold til lokale forudsætninger. For at undgå luftlommer, er det vigtigt, at kollektorslangen har en kstant stigning mod varmepumpen. Hvis det ikke er muligt, skal toppunkterne udstyres med udluftningsmuligheder. Når temperaturen på brinesystemet kan komme under 0 C, skal det frostsikres ned til -15 C. Som vejledende værdi til volumenberegning anvendes 1 liter færdigblandet brine pr. meter kollektorslange (gælder ved PEM-slange 40x2,4 PN 6,3). Sidetilslutning Det er muligt at justere brinetilslutningerne til sideværts tilslutning i stedet for tilslutning øverst. For at indstille en tilslutning: 1. Løsn røret ved den øverste tilslutning. 2. Drej røret ved det ønskede hul. 3. Om nødvendigt kan røret skæres til ønsket længde. Tilslutning af brinesiden Kdensisoler samtlige brineledninger indendørs. * Kan vinkeljusteres for sidetilslutning. 12 Kapitel 4 Rørtilslutninger

15 Placer niveaubeholderen som brinesystemets højeste punkt og på indgående rør før brinepumpen (Alt. 1). Hvis niveaubeholderen ikke kan placeres på det højeste punkt, skal der anvendes en ekspansisbeholder (Alt. 2). T Der kan dryppe kdensvand fra niveaubeholderen. Placer derfor beholderen, så andet udstyr ikke bliver beskadiget. Marker niveaubeholderen med den anvendte frostsikringsvæske. Mter den medfølgende sikkerhedsventil under niveaubeholderen som vist på billedet. Spildevandsrøret fra sikkerhedsventilen skal lægges frostfrit med en hældning i længden for at undgå vandsamlinger. Mter spærreventiler så tæt på varmepumpen som muligt. Mtér det medleverede snavsfilter på den indgående ledning. Ved tilslutning til et åbent grundvandssystem skal der på grund af urenheder og risiko for frost i fordamperen indskydes et mellemliggende frostsikret kredsløb. Det kræver en ekstra varmeveksler. P Varmebærersiden Tilslutning af klimaanlæg Et klimaanlæg er et system, der regulerer indeklimaet ved hjælp af styresystemet i F1145 og f.eks. radiatorer, gulvvarme/køling, blæserkvektorer osv. Mter det nødvendige sikkerhedsudstyr, spærreventiler (mteres så tæt på varmepumpen som muligt) samt medfølgende snavsfilter. Sikkerhedsventilen skal have maks. 0,25 MPa (2,5 bar) åbningstryk og mteres på varmebærer retur, som vist på billedet. Spildevandsrør fra sikkerhedsventilen skal lægges frostfrit med en hældning i hele længden for at undgå vandsamlinger. Ved tilslutning til systemer med termostater på alle radiatorer (slanger) mteres der enten en overløbsventil eller også afmteres nogle af termostaterne, så der sikres tilstrækkelig gennemstrømning. Varmtvandsbeholder Tilslutning af varmtvandsbeholder Hvis F1145 ikke tilkobles en varmtvandsbeholder, eller hvis den skal arbejde med fast kdensering, skal tilslutningen til varmtvandsbeholderen (XL9) tilstoppes. En eventuelt tilsluttet varmtvandsbeholder skal forsynes med det nødvendige ventiludstyr. Der skal mteres en blandingsventil, hvis indstillingen ændres, således at temperaturen kan overstige 60 C. Indstillinger for varmtvand foretages i menu Sikkerhedsventilen skal have maks. 1,0 MPa (10,0 bar) åbningstryk og mteres på den indkommende brugsvandsledning som vist på billedet. Spildevandsrøret fra sikkerhedsventilen skal lægges frostfrit med en hældning i længden for at undgå vandsamlinger. Varmtvandspåfyldning aktiveres i startguiden eller i menu 5.2. Fast kdensering Hvis F1145 skal arbejde mod varmtvandsbeholder med fast kdensering, skal du tilslutte en ekstern fremløbsføler (BT25) i henhold til beskrivelse på side 19. Desuden skal du foretage følgende menuindstillinger. Menu Menuindstilling (lokale variatier kan være påkrævet) min. fremløbstemp. Ønsket temperatur i tanken maks. fremløbstemp. Ønsket temperatur i tanken driftsindstilling varmebærerpumpe intermitterende driftsindstilling manuelt Kapitel 4 Rørtilslutninger 13

16 Sammenkoblingsmulighed F1145 kan tilsluttes på flere forskellige måder, hvoraf nogle vises nedenfor. Du kan læse mere om alternativerne på samt i de tilhørende mteringsanvisninger til det anvendte tilbehør. Se side 69 med listen over det tilbehør, der kan anvendes til F1145. Bufferbeholder Hvis klimaanlæggets volumen er for lille i forhold til varmepumpens effekt, kan radiatorsystemet suppleres med en bufferbeholder, f.eks. NIBE UKV. UKV Ventilatisgenvinding Anlægget kan suppleres med udsugningsmodulet FLM for at danne grundlag for ventilatisgenvinding. For at undgå kdensdannelse skal rørledninger og øvrige kolde overflader isoleres med diffusistæt materiale. Brinesystemet skal forsynet med en trykekspansisbeholder (CM3). Eventuel niveaubeholdere (CM2) skal udskiftes. Avluft Ø 160 Frånluft Ø 160 P T Frikøling Anlægget kan suppleres med f.eks. blæserkvektorer for at muliggøre tilslutning for frikøling (PCS 44). For at undgå kdensdannelse skal rørledninger og øvrige kolde overflader isoleres med diffusistæt materiale. Ved stort kølebehov er det påkrævet med blæserkvektor med drypskål og afløbstilslutning. Brinesystemet skal forsynet med en trykekspansisbeholder (CM3). Eventuel niveaubeholdere (CM2) skal udskiftes. Fläktkvektor P Kapitel 4 Rørtilslutninger

17 T Gulvvarmesystem Den eksterne cirkulatispumpe dimensieres til gulvvarmesystemets behov. Hvis klimaanlæggets volumen er for lille i forhold til varmepumpens effekt, kan gulvvarmesystemet suppleres med en bufferbeholder, f.eks. NIBE UKV. UKV Grundvandssystem Der bruges en mellemveksler til at beskytte varmepumpens veksler mod urenheder. Vandet slippes ud i en gravet nedsivningbrønd, alternativt en boret brønd. Se side 25 for yderligere oplysninger om tilslutning af en grundvandspumpe. Hvis denne tilslutningsmulighed benyttes, skal "min. brine ud" i menu "brinealarmindst." ændres til en passende værdi for at undgå, at varmeveksleren fryser til. To eller flere klimaanlæg Når mere end ét klimaanlæg, med lavere temperatur, skal opvarmes, kan følgende tilkobling anvendes. Shuntventilen sænker temperaturen til f.eks. gulvvarmesystemet. Tilbehøret ECS 40/ECS 41 skal bruges til denne tilslutning. Pool Fyldning af poolen styres af poolføleren. Ved lav pooltemperatur skifter omskifterventilen retning og åbner mod poolomskifteren. Tilbehøret POOL 40 skal bruges til denne tilslutning. Pool T T Kapitel 4 Rørtilslutninger 15

18 F El-tilslutninger Generelt Alt elektrisk udstyr bortset fra udeføler, rumføler og strømføler er tilsluttet fra fabrikken. Før isolatistest af ejendommen skal varmepumpen frakobles. F1145 kan ikke kobles om mellem 1 faset og 3-faset, og kan heller ikke kobles om mellem 3x230V og 3x400V. Hvis ejendommen har fejlstrømsrelæer, bør F1145 forsynes med et separat fejlstrømsrelæ. Hvis der anvendes en automatsikring, skal denne mindst have motorkarakteristik "C". Se side 72 for sikringernes størrelse. El-skema for varmepumpen, se separat installatørhåndbog for el-diagram. Kommunikatis- og følerkabler til eksterne tilslutninger må ikke trækkes i nærheden af stærkstrømsledninger. Kommunikatis- og følerkablers mindste tværsnit ved ekstern tilslutning skal være 0,5 mm² op til maks. 50 m, f.eks. EKKX LiYY eller lignende. Ved kabellægning i F1145 skal der benyttes kabelgennemføringer (f.eks. UB1-UB3, markeret på billede). I UB1-UB3 føres kablerne gennem varmepumpen fra bagsiden til forsiden. Drejektakten (SF1) må ikke sættes i positi "" eller " ", før der er fyldt vand på kedlen. Temperaturbegrænseren, termostaten, kompressoren og el-patren kan blive beskadiget. Automatsikring Varmepumpens driftskreds og dele af dens interne kompenter er sikret internt med en automatsikring (FA1). Temperaturbegrænser Temperaturbegrænseren (FD1) afbryder strømtilførslen til el-tilskudsvarmen, hvis temperaturen stiger til mellem 90 og 100 C og resettes manuelt. Nulstilling Temperaturbegrænseren (FD1) er tilgængelig bag frtdækslet. Nulstil temperaturbegrænseren ved at trykke knappen (FD1-SF2) ind ved hjælp af en skruetrækker. Motorsikring Motorsikringen (FB1) afbryder strømforsyningen til kompressoren, hvis strømstyrken bliver for høj. Nulstilling Motorsikringen (FB1) er tilgængelig bag frtdækslet. Afbryderen nulstilles ved at dreje håndhjulet til vandret positi. Ktrollér automatsikringen, temperaturbegrænseren og motorsikringen. De kan være udløst under transporten. El-installati samt evt. service skal udføres under ktrol af en autoriseret el-installatør. Afbryd strømmen med drejektakten før evt. service. El-installati og ledningsføring skal udføres iht. gældende regler. FA1 UB3 FD1 FD1-SF2 FB1 UB1 UB2 16 Kapitel 5 El-tilslutninger

19 LEK LEK Tilgængelighed, el-tilslutning Plastlågen til el-skabene åbnes ved hjælp af en skruetrækker. Afmtering af dæksel, el-skab 1. Sluk for ktakterne. Lågen til indgangskortet åbnes ved hjælp af en Torx 20-skruetrækker. Afmtering af dæksel, indgangskort 1. Skru skruerne ud, og drej lågen ud. LEK 2. Skru skruerne ud, og drej lågen ud. 2. Fjern lågen. 3. Fjern lågen. LEK LEK Kapitel 5 El-tilslutninger 17

20 F1145 Kabelbøjle Brug egnede værktøjer til at løsne/fastgøre kablerne i varmepumpens klemmer. Tilslutning 3x400V N 0 PE L1 1 L2 L PE1 4 LEK Tilslutning 3x230V 1 3 Tilslutninger PE L1 1 L2 2 L3 For at undgå forstyrrelser må uskærmede kommunikatis- og/eller følerkabler til eksterne tilslutninger ikke lægges tættere på stærkstrømsledninger end 20 cm. PE1 Tilslutning 1x230V Strømtilslutning F1145 skal installeres via en flerpolet ktakt med mindst 3 mm brydeafstand. Det mindste kabeltværsnit skal være dimensieret efter den anvendte sikring. Det medfølgende kabel til indgående el er sluttet til klemme X1 på el-patrkort (AA1). N PE 0 L1 1 F1145 kan ikke kobles om mellem 1 faset og 3-faset, og kan heller ikke kobles om mellem 3x230V og 3x400V. AA1-X1 PE1 F , 15, 17 indeholder en scrollkompressor, og det betyder, at det er vigtigt, at el-tilslutningerne foretages med korrekt fasefølge. Forkert fasefølge medfører, at kompressoren ikke starter, og der vises en alarm på displayet. Hvis du ønsker separat strømforsyning til kompressor og el-patr, se afsnit "Ktakt for ekstern blokering af tilskud og/eller kompressor" på side 24. Tarifstyring Hvis spændingen til el-patr og/eller kompressoren forsvinder i en vis tid, skal der ske samtidig blokering via AUX-indgang, se "Tilslutningsmuligheder Mulige valg for AUX-indgange". 18 Kapitel 5 El-tilslutninger

21 F1145 F1145 F1145 Tilslutning af ekstern driftsspænding til styresystemet Gælder kun stærkstrømstilslutning 3x400V Marker aktuelt el-skab med advarsel om ekstern spænding. Hvis du skal tilslutte ekstern driftsspænding til styresystemet til F1145 på el-patrkortet (AA1) skal kantktakten ved AA1:X2 flyttes til AA1:X9 (iht. billedet). Ved tilslutning af ekstern driftsspænding til styresystemet med separate jordfejlsafbrydere afbryder du de blå ledere fra klemme X7:24 på el-patrkortet (AA1) og tilslutter medfølgende topklemme sammen med indgående styrenul. Tilslut en blå leder (min. 0,75 mm 2 ) mellem topklemmen og X11:N på el-patrkortet (iht. billede). Driftsspænding (1x230V+N+PE) tilsluttes til AA1:X11 (iht. billedet). ON Udeføler Udeføleren (BT1) placeres i skygge på nord- eller nordvestsiden, så den ikke bliver forstyrret af f.eks. morgensol. Føleren sluttes til klemme X6:1 og X6:2 på indgangskortet (AA3). Anvend en toleder med mindst 0,5 mm² kabeltværsnit. Eventuelt kabelrør bør tætnes for ikke at forårsage kdens i udeføleren. AA3-X6 F1245 Externt Temperaturføler, varmtvandspåfyldning Temperaturføler, varmtvandspåfyldning (BT6) placeres i dykrør på varmtvandsbeholderen. Føleren sluttes til klemme X6:7 og X6:8 på indgangskortet (AA3). Brug en 2-leder med mindst 0,5 mm² kabeltværsnit. Varmtvandspåfyldning aktiveres i menu 5.2 eller i startguiden F1245 N 0 PE L1 1 L2 L3 AA3-X6 L PE N * Kun med separat jordfejlsafbryder. Temperaturføler, varmtvand øverst En temperaturføler til varmtvand øverst (BT7) kan sluttes til F1145 via softindgange mhp. visning af vandtemperaturen øverst i tanken. Se side 24 for informati om tilslutning af føleren. Temperaturføler, eksternt fremløb Hvis temperaturføler, eksternt fremløb (BT25) skal benyttes, sluttes den til klemme X6:5 og X6:6 på indgangskortet (AA3). Brug en 2-leder med mindst 0,5 mm² kabeltværsnit F1145 AA3-X6 Kapitel 5 El-tilslutninger 19

22 F1145 F1145 Rumføler F1145 leveres med en medfølgende rumføler (BT50). Rumføleren har op til tre funktier: 1. Vis aktuel rumtemperatur på displayet på F Gør det muligt at ændre rumtemperaturen i C. 3. Giver mulighed for at forbedre/stabilisere rumtemperaturen. Indstillinger Mter føleren et neutralt sted, hvor den indstillede temperatur ønskes. Et egnet sted kan eksempelvis være en fri indervæg i gangen ca. 1,5 mtr. over gulvet. Det er vigtigt, at føleren ikke hindres i at måle den korrekte rumtemperatur, f.eks. ved placering i en niche, mellem hylder, bag et gardin, oven over eller tæt på en varmekilde, i træk fra en yderdør eller i direkte sollys. Også lukkede radiatortermostater kan forårsage problemer. Varmepumpen kan arbejde uden føler, men hvis indetemperaturen skal kunne aflæses på displayet på F1145, skal føleren mteres. Rumføleren tilsluttes på X6:3 og X6:4 på indgangskortet (AA3). Hvis føleren skal anvendes til at ændre rumtemperaturen i C og/eller til at forbedre/stabilisere rumtemperaturen, skal føleren aktiveres i menu Hvis rumføleren anvendes i rum med gulvvarme, bør den kun bruges til visning og ikke til styring af rumtemperaturen FD1-BT30 AA1-X7 AA1-X3 AA1-SF2 El-tilskudsvarme - maks. effekt El-patren er ved levering koblet mhp. maks. 7 kw (3x400V og 1x230V) eller 9 kw (3x230V). For 3x400V kan el-patr kobles om til 9 kw. El-patrens effekt er opdelt i syv trin (fire trin ved 3x230V eller hvis el-patren for 3x400V er koblet om til maks. 9 kw), i henhold til tabellen nedenfor. Indstilling af maks. el-effekt El-tilskudsvarmens maksimale effekt indstilles i menu Tabellerne viser den totale fasestrøm for el-patren. Omkobling af maksimal el-effekt Denne omkobling gælder kun for 3x400V. AA3-X6 F1245 RG05 Hvis der kræves mere end den ved levering koblede maksimale effekt til el-patren, kan varmepumpen kobles om til maks. 9 kw. Flyt det hvide kabel fra klemme X7:23 til klemme X3:13 (seglet på klemmen skal brydes) på el-patrkortet (AA1). Forandring af temperaturen i huset tager lang tid. F.eks. vil korte perioder kombineret med gulvvarme ikke give en mærkbar forandring i rumtemperaturen. 3x400 V (maksimal el-effekt, leverancekoblet 7 kw) Maks. el-tilskudsvarme (kw) Maks. fasestrøm L1 (A) ,7 8,7 8,7 Maks. fasestrøm L2 (A) 0 0 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 Maks. fasestrøm L3 (A) 0 4,3 0 4,3 8,7 4,3 8, Kapitel 5 El-tilslutninger

23 3x400 V (maksimal el-effekt, koblet om til 9 kw) Maks. el-tilskudsvarme (kw) x230V Maks. el-tilskudsvarme (kw) x230V Maks. fasestrøm L1 (A) ,7 8,7 Maks. fasestrøm L1 (A) 0 9,4 9,5 15,6 15,6 Maks. el-tilskudsvarme (kw) Maks. fasestrøm L2 (A) 0 8,7 8,7 8,7 16,2 Maks. fasestrøm L2 (A) 0 9,4 15,6 15,6 27,4 Maks. fasestrøm L3 (A) 0 0 8,7 8,7 16,2 Maks. fasestrøm L3 (A) 0 0 8,7 15,6 25,6 Maks. fasestrøm L1 (A) 0 4,3 8, ,4 21,7 26,1 30,4 Hvis strømfølerne er tilsluttet, overvåger varmepumpen fasestrømmen og fordeler automatisk el-trinnene til den mindst belastede fase. Nøddrift Når varmepumpen sættes i nøddrift (SF1 indstilles til ), er kun de mest nødvendige funktier aktiverede. Kompressoren er slukket, og opvarmningen håndteres af el-patren. Der produceres ikke varmtvand. Effektovervågningen er ikke tilkoblet. Ktakten (SF1) må ikke sættes i positi "" eller, før F1145 er fyldt med vand. Temperaturbegrænseren, termostaten, kompressoren og el-patren kan blive beskadiget. Effekt i nøddrift El-patrens effekt i nøddrift indstilles med DIP-switchen (S2) på el-patrkortet (AA1) som vist i tabellen nedenfor. Fabriksindstillingen er 6 kw. 3x400 V (maksimal el-effekt, leverancekoblet 7 kw) 1kW 2kW 3kW 4kW 5kW 6kW 7kW x400 V (maksimal el-effekt, koblet om til 9 kw) kW 4kW 6kW 9kW 3x230V 2kW 4kW 6kW 9kW 1x230V 1kW 2kW 3kW 4kW 5kW 6kW 7kW x400V/1x230V ON ON 5 5 3x230V Billedet viser DIP-switchen (AA1-SF2) i fabriksindstilling, dvs. 6 kw. Kapitel 5 El-tilslutninger 21

24 Nøddriftstermostat Fremløbstemperaturen i nøddrift indstilles med en termostat (FD1-BT30). Den kan stilles på 35 (forindstillet, f.eks. gulvvarme) eller 45 C (f.eks. radiatorer). LEK Tilslutningsmuligheder Master/slave Flere varmepumper (F1145, F1245 og F1345) kan kobles sammen ved at vælge en varmepumpe som master og de øvrige som slaver. Varmepumpen leveres altid som master, og der kan sluttes op til 8 slaver til den. I systemer med flere varmepumper skal hver pumpe have et unikt navn, dvs. kun én varmepumpe kan være "Master" og kun én kan f.eks. være "Slave 5". Indstilling af master/slave foretages i menu Eksterne temperaturfølere og styresignaler skal kun sluttes til masteren bortset fra ekstern styring af kompressormodul. Tilslut kommunikatiskablerne i henhold til billedet i serie til klemrække X4:15 (A), X4:14 (B) og X4:13 (GND) på indgangskortet (AA3). Benyt kabeltype LiYY, EKKX eller tilsvarende. Eksemplet viser tilslutning af flere F Kapitel 5 El-tilslutninger

25 F1145 F1145 F1145 F1145 EB100 - Master Effektovervågning AA3-X4 Effektovervågning har ingen funkti ved 1- faset installati. A B GND AA3-X Når mange el-forbrugere er tilsluttede i ejendommen, samtidig med at el-tilskuddet er i drift, er der risiko for, at ejendommens hovedsikringer går. Varmepumpen har en indbygget effektovervågning, der styrer el-trinnene til el-tilskuddet ved at omfordele strømmen mellem de forskellige faser eller alternativt koble fra ved overbelastning på en af faserne. Genindkobling sker, når det øvrige strømforbrug reduceres. EB101 - Slave 1 A B GND A B GND AA3-X AA3-X4 Tilslutning af strømføler For at tilføre strøm skal der mteres en strømføler på hver af de indkommende faseledere til el-skabet. Dette gøres mest hensigtsmæssigt i el-skabet. Slut strømfølerne til en multileder i en indkapsling i direkte tilslutning til el-skabet. Brug en multileder med mindst 0,5 mm² fra indkapslingen til varmepumpen. Slut kablerne til indgangskortet (AA3) på klemme X4:1-4, hvor X4:1 er den fælles klemme for de tre strømfølere. Størrelsen på ejendommens hovedsikring indstilles i menu EB102 - Slave 2 Indgående Inkommande el el PEN L1 L 2 L 3 AA3-X4 A B GND AA3-X A B El-central Elcentral GND Varmepumpe Värmepump -T1 -T2 -T AA3-X4 AA3-X4 Kapitel 5 El-tilslutninger 23

26 F1145 F1145 NIBE Uplink Tilslut et netværkskabel (som, Cat.5e UTP) med RJ45- ktakt (han) til RJ45-ktakt (hun) som findes på bagsiden af varmepumpen. Nogle af følgende funktier kan også aktiveres og der kan lægges en tidsplan for dem via menuindstillinger. Mulige valg for AUX-indgange 24 Eksterne tilslutningsmuligheder På indgangskortet (AA3) har F1145 softwarestyrede ind- og udgange til tilslutning af ekstern ktaktfunkti eller følere. Dette betyder, at når en ekstern ktaktfunkti eller føler sluttes til en af seks specialtilslutninger, skal den korrekte funkti vælges til den korrekte tilslutning i softwaren i F1145. Hvis en ekstern ktaktfunkti eller føler skal kobles til F1145, skal den anvendte indgangseller udgangsfunkti vælges i menu 5.4, se side 59. Mulige indgange på indgangskortet for disse funktier er AUX1 (X6:9-10), AUX2 (X6:11-12), AUX3 (X6:13-14), AUX4 (X6:15-16) og AUX5 (X6:17-18). Valgbar udgang er AA3:X7. AA3-X6 F1245 Externt I eksemplet ovenfor anvendes indgang AUX1 (X6:9-10) og AUX2 (X6:11-12) på indgangskortet (AA3). Kapitel 5 El-tilslutninger B A Temperaturføler, varmtvand øverst En temperaturføler til varmtvand øverst kan sluttes til F1145 mhp. visning af vandtemperaturen øverst i tanken. Temperaturføleren, varmtvand øverst (BT7) tilsluttes på valgt indgang (menu 5.4, se side 59) på klemme X6 på indgangskortet (AA3), som er placeret bag frtdækslet og placeres i dykrør på varmtvandsbeholderen. Brug en 2-leder med mindst 0,5 mm² kabeltværsnit. Temperaturføler, køling/varme En ekstra temperaturføler kan tilsluttes F1145 for bedre at kunne afgøre, hvornår tiden er inde til at skifte mellem køle- og varmedrift. Temperaturføleren tilsluttes på valgt indgang (menu 5.4, denne valgmulighed vises kun, hvis køletilbehør er installeret, se side 59) på klemme X6 på indgangskortet (AA3), som er placeret bag frtdækslet og placeres på et hensigtsmæssigt sted i klimaanlægget. Brug en 2-leder med mindst 0,5 mm² kabeltværsnit. Ktakt for ekstern blokering af tilskud og/eller kompressor Hvis der benyttes ekstern blokering af tilskud og/eller kompressor, kan denne sluttes til klemme X6 på indgangskortet (AA3), der sidder bag frtdækslet. Tilskudsvarmen og/eller kompressoren kobles fra ved at slutte en potentialfri ktaktfunkti til den indgang, der vælges i menu 5.4, se side 59. Ekstern blokering af tilskud og kompressor kan kombineres. En sluttet ktakt betyder, at effekten er koblet fra. Ktakt til ekstern tarifblokering Hvis der ønskes ekstern tarifblokering, skal denne tilsluttes på klemme X6 på indgangskortet (AA3), der sidder bag frtdækslet. Tarifblokering indebærer, at tilskuddet, kompressoren og varmen kobles fra ved at slutte en potentialfri ktaktfunkti til den indgang, der vælges i menu 5.4, se side 59. En sluttet ktakt betyder, at effekten er koblet fra. Ktakt til "SG ready" Denne funkti kan kun benyttes i el-net, der understøtter "SG Ready"-standarden (Tyskland). "SG Ready" kræver to AUX-indgange. I de tilfælde, hvor denne funkti ønskes, skal den tilsluttes på klemme X6 på indgangskortet (AA3).

27 "SG Ready" er en smart form for tarifstyring, hvor din el-leverandør kan påvirke inde-, varmtvands- og/eller pooltemperaturen (hvor relevant) eller ganske enkelt blokere tilskudsvarmen og/eller kompressoren på visse tidspunkter af døgnet (kan vælges i menu 4.1.5, når funktien er aktiveret). Aktiver funktien ved at tilslutte potentialfri ktaktfunktier til to indgange, som vælges i menu 5.4 (SG Ready A og SG Ready B), se side 59. Sluttet eller åben ktakt medfører en af følgende (A = SG Ready A og B = SG Ready B ): Blokering (A: Sluttet, B: Åben) "SG Ready" er aktiv. Kompressoren i varmepumpen og tilskudsvarme blokeres som dagens tarifblokering. Normalindstilling (A: Åben, B: Åben) "SG Ready" er ikke aktiv. Ingen påvirkning af systemet. Lavprisindstilling (A: Åben, B: Sluttet) "SG Ready" er aktiv. Systemet fokuserer på omkostningsbesparelse og kan f.eks. udnytte en lav tarif fra el-leverandøren eller overkapacitet fra eventuel egen strømkilde (påvirkning af systemet kan indstilles i menu 4.1.5). Overkapacitetsindstilling (A: Sluttet, B: Sluttet) "SG Ready" er aktiv. Systemet får tilladelse til at køre med fuld kapacitet ved overkapacitet hos el-leverandøren (påvirkning af systemet kan indstilles i menu 4.1.5). Ktakt for ekstern blokering af varme Hvis der benyttes ekstern blokering af varme, kan denne sluttes til klemme X6 på indgangskortet (AA3), der sidder bag frtdækslet. Varmedriften kobles fra ved at slutte en potentialfri ktaktfunkti til den indgang, der vælges i menu 5.4, se side 59. Sluttet ktakt medfører blokeret varmedrift. Ktakt for ekstern tvangsstyring af kuldebærerpumpe Hvis der benyttes ekstern tvangsstyring af kuldebærerpumpe, kan denne sluttes til klemme X6 på indgangskortet (AA3), der sidder bag frtdækslet. Kuldebærerpumpen kan tvangsstyres ved at slutte en potentialfri ktaktfunkti til den indgang, der vælges i menu 5.4, se side 59. Sluttet ktakt indebærer, at kuldebærerpumpen er aktiv. Ktakt for aktivering af "midlertidig luksusindst." En ekstern ktaktfunkti kan sluttes til F1145 mhp. aktivering af varmtvandsfunktien "midlertidig luksusindst.". Ktakten skal være potentialfri og sluttes til valgt indgang (menu 5.4, se side 59) på klemme X6 på indgangskortet (AA3). "midlertidig luksusindst." er aktiveret i den tid, når ktakten er tilsluttet. Ktakt for aktivering af "ekstern justering" En ekstern ktaktfunkti kan sluttes til F1145 til ændring af fremløbstemperaturen og dermed ændring af rumtemperaturen. Temperatur ændres i C, når ktakten er sluttet (hvis rumføleren er tilsluttet og aktiveret). Hvis rumføleren ikke er tilsluttet eller ikke aktiveret, indstilles den ønskede forandring af "temperatur" (forskydning varmekurve) med det valgte antal trin. Værdien kan indstilles mellem -10 og +10. klimaanlæg 1 Ktakten skal være potentialfri og sluttes til valgt indgang (menu 5.4, se side 59) på klemme X6 på indgangskortet (AA3). Indstilling for ændringsværdien udføres i menuen 1.9.2, "ekstern justering". klimaanlæg 2 til 4 Ekstern justering for klimaanlæg 2 til 4 kræver tilbehør (ECS 40). Se tilbehørets installatørhåndbog for installatisanvisninger. Ktakt for aktivering af ventilatorhastighed Denne eksterne ktaktfunkti fungerer kun, når tilbehøret FLM er installeret og aktiveret. En ekstern ktaktfunkti kan sluttes til F1145 mhp. aktivering af en af fire blæserhastigheder. Ktakten skal være potentialfri og sluttes til valgt indgang (menu 5.4, se side 59) på klemme X6 på indgangskortet (AA3). Når ktakten sluttes, aktiveres valgt blæserhastighed. Der vendes tilbage til normal hastighed, når ktakten brydes igen. NV 10, tryk-/niveau-/flowovervågning brine Hvis der ønskes niveauovervågning (tilbehør NV10) til kuldebærerinstallatien, skal den sluttes til den valgte indgang (menu 5.4, se side 59) på klemme X6 på indgangskortet (AA3). Der kan også sluttes tryk- eller flowovervågning til indgangen. Denne funkti kræver, at indgangen er sluttet ved normal drift. Mulige valg for AUX-udgang (potentialfrit skifterrelæ) Der er mulighed for ekstern tilslutning gennem en relæfunkti via et potentialfrit skifterrelæ (maks. 2 A) på indgangskortet (AA3), klemme X7. Valgbare funktier for ekstern tilslutning: Visning af summealarm. Styring af grundvandspumpe. Køleindstillingsvisning (kun hvis tilbehør for køling forefindes, eller hvis varmepumpen har en indbygget kølingsfunkti). Styring af cirkulatispumpe for varmtvandscirkulati. Ekstern cirkulatispumpe (for varmebærer). Kapitel 5 El-tilslutninger 25

28 F1145 F1145 Ekstern skifteventil for varmtvand. Tilsluttes en af ovenstående til klemme X7, skal det vælges i menu 5.4, se side 59. Summealarm er valgt på forhånd fra fabrikken. Der kræves tilbehørskort, hvis flere funktier skal sluttes til klemme X7, samtidig med at indikering af summealarm er aktiveret (se side 69). Tilslutning af tilbehør Instruktier for tilslutning af tilbehør findes i den medfølgende installatisvejledning til det pågældende tilbehør. Se side 69 med listen over det tilbehør, der kan anvendes til F1145. AA3-X7 Billedet viser relæet i alarmindstilling. Hvis ktakten SF1 står i positi " " eller " ", er relæet i alarmindstilling. Ekstern cirkulatispumpe, grundvandspumpe eller varmtvandscirkulatispumpe sluttes til summealarmrelæet i henhold til nedenstående billede. Marker aktuelt el-skab med advarsel om ekstern spænding. F1X45 Externt L N AA3-X7 PE L N PE Relæudgangen må maks. belastes med 2 A (230V AC). 26 Kapitel 5 El-tilslutninger

29 6 Igangsætning og justering Forberedelser 1. Sørg for, at F1145 ikke blev beskadiget under transport. 2. Ktrollér, at ktakten (SF1) står i positi " ". 3. Ktrollér, at der er vand i en eventuel varmtvandsbeholder og klimaanlægget. Ktroller motorsikringerne og automatsikringen. De kan være udløst under transporten. Påfyldning og udluftning Utilstrækkelig udluftning kan skade kompenterne i F1145. Påfyldning og udluftning af klimaanlæg 2. Mtér påfyldningspumpen og returløbet på brinesystemets påfyldningsforbindelse som vist på figuren. 3. Hvis alternativ 1 benyttes (niveaubeholder), lukkes ventilen under niveaubeholderen (CM2). 4. Luk trevejsventilen i påfyldningskoblingen (tilbehør). 5. Åbn ventilerne på påfyldningsforbindelsen. 6. Start påfyldningspumpen. 7. Påfyld væske, til den stiger op i returrøret. 8. Udluft brinesystemet med udluftningsventil på F Luk ventilerne på påfyldningsforbindelsen. 10. Åbn trevejsventilen i påfyldningskoblingen. 11. Hvis alternativ 1 benyttes (niveaubeholder), skal ventilen åbnes under niveaubeholderen (CM2). TIP! Hvis brinepumpen (GP2) skal anvendes ved udluftningen, kan den startes med startguiden. Påfyldning 1. Åbn påfyldningsventilen (ekstern, er ikke en del af produktet). Klimasystemet fyldes med vand. 2. Åbn udluftningsventilen (). 3. Luk udluftningsventilen, når der ikke længere er luft i vandet der kommer ud af den. Trykket begynder at stige efter et øjeblik. 4. Luk påfyldningsventilen, når det korrekte tryk er opnået. P KBin VBf KBut VV VBr Udluftning Stängs Utilstrækkelig udluftning kan forårsage skade på kompenterne. 1. Udluft varmepumpen via en udluftningsventil og resten af klimaanlægget via de pågældende udluftningsventiler. 2. Gentag påfyldning og udluftning, indtil al luft er fjernet, og det korrekte tryk er opnået. BK / JK TIP! Hvis varmebærerpumpen (GP1) skal anvendes ved udluftningen, kan den startes med startguiden. Påfyldning og udluftning af brinesystem Utilstrækkelig udluftning kan forårsage skade på kuldebærerpumpen. Bland vand med frostsikringsvæske i en åben beholder ved fyldning af brinesystemet. Blandingen skal være frostsikret til ca. -15 C. Anvend en tilsluttet påfyldningspumpe til påfyldning af brinen. 1. Ktrollér brinesystemets tæthed. XL 1 XL 2 XL 6 XL 7 XL 9 Tilslutning, varmebærer frem Tilslutning, varmebærer retur Tilslutning, brine ind Tilslutning, brine ud Tilslutning, varmtvandsbeholder Kapitel 6 Igangsætning og justering 27

30 Symbolforklaring Brug af startguiden Symbol Betydning A. B. Stopventil Sikkerhedsventil Niveaubeholder Ekspansisbeholder P Manometer Snavsfilter Startguide Der skal være vand i klimaanlægget, før ktakten stilles på "". 1. Sæt varmepumpens ktakt (SF1) i positi "". 2. Følg vejledningen i startguiden på varmepumpens display. Hvis startguiden ikke går i gang, når du starter varmepumpen, kan du starte den manuelt i menu5.7. TIP! Se side 32 for at få en mere detaljeret introdukti af varmepumpens styresystem (manøvrering, menuer osv.). Igangsætning af Den første gang varmepumpen startes, sættes der en startguide i gang. Startguiden giver anvisninger om, hvad der skal udføres ved første opstart sammen med en gennemgang af varmepumpens grundlæggende indstillinger. Startguiden sikrer, at opstarten sker korrekt, og kan derfor ikke springes over. Startguiden kan startes efterfølgende i menu 5.7. Så længe startguiden er aktiv, starter ingen af anlæggets funktier automatisk. Guiden vil dukke op ved hver genstart af anlægget, indtil dette fravælges på sidste side. C. A. Side D. Her kan du se, hvor langt du er kommet i startguiden. For at bladre mellem siderne i startguiden gør du følgende: 1. Drej håndhjulet, indtil en af pilene i øverste venstre hjørne (ved sidenummeret) bliver markeret. 2. Tryk på OK-knappen for at skifte mellem siderne i startguiden. B. Navn og menunummer Her læser du, hvilken menu i styresystemet denne side i startguiden er baseret på. Cifrene i parentes er menuens nummer i styresystemet. Vil du læse mere om den pågældende menu, læser du enten i dennes hjælpemenu eller i installatørhåndbogen fra side 36. C. Alternativ/indstilling Her foretager du indstillinger til systemet. D. Hjælpemenu Mange menuer har et symbol, der viser, at der er adgang til ekstra hjælp. For at åbne hjælpeteksten: 1. Marker hjælpesymbolet ved at dreje på håndhjulet. 2. Tryk på OK-knappen. Hjælpeteksten består ofte af flere vinduer, som du kan bladre imellem ved hjælp af håndhjulet. 28 Kapitel 6 Igangsætning og justering

31 Efterjustering og udluftning Pumpejustering, automatisk drift Brinesiden For at indstille det korrekte flow i kuldebærersystemet, skal den korrekte hastighed indstilles for kuldebærerpumpen. Denne varmepumpe har en kuldebærerpumpe, der kan styres automatisk. Den automatiske styring sker, når kompressoren kører, og indstiller automatisk kuldebærerpumpens hastighed for at få optimal temperaturforskel mellem fremløb og returløb. Ved passiv køledrift skal kuldebærerpumpen køre med fast hastighed, som indstilles i menu Varmebærersiden For at indstille det korrekte flow i klimaanlægget, skal den korrekte hastighed indstilles for varmebærerpumpen. Denne varmepumpe har en varmebærerpumpe, der kan styres automatisk. Den automatiske styring sker, når kompressoren kører, og indstiller automatisk varmebærerpumpens hastighed for aktuel driftsindstilling, for at få optimal temperaturforskel mellem fremløb og returløb. Ved varmedrift benyttes indstillet DUT (dimensierende udendørstemperatur) og temperaturforskel i menu Efter behov kan cirkulatispumpens maksimale hastighed begrænses i menu Pumpejustering, manuel drift Brinesiden For at indstille det korrekte flow i kuldebærersystemet, skal den korrekte hastighed indstilles for kuldebærerpumpen. Denne varmepumpe har en kuldebærerpumpe, der kan styres automatisk, men hvis man eventuelt ønsker manuel hastighed, skal den indstilles i henhold til følgende informati og diagram. Ved manuel drift skal "auto" deaktiveres i menu Flowet skal have en temperaturdifference mellem brine ud (BT11) og brine ind (BT10) på 2-5 C når systemet er kommet i balance (passende 5 minutter efter kompressorstart). Ktrollér disse temperaturer i menu 3.1 "serviceinfo" og juster brinepumpens (GP2) hastighed, indtil temperaturdifferencen er opnået. Stor difference tyder på et lavt brineflow og lille difference tyder på et højt brineflow. Du kan se, hvilken hastighed kuldebærerpumpen skal have ved manuel drift i nedenstående diagrammer. P F kw Tilgængeligt tryk, kpa El-effekt, W Tillgängligt tryck Eleffekt Tillgängligt tryck, kpa / Eleffekt, W P40% 40% P60% 60% P80% 80% P100% 100% 0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 Flow Flöde l/sek. F kw Tillgängligt tryck, kpa / Eleffekt, W P40% 40% P60% 60% P80% 80% P100% 100% 0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 Flöde l/s Kapitel 6 Igangsætning og justering 29

32 F kw Tillgängligt tryck, kpa / Eleffekt, W P40% 40% P60% 60% P80% 80% P100% 100% 0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 F kw Tillgängligt tryck, kpa Eleffekt, W P100% P90% Flöde l/s P70% P50% 90% 100% 70% 50% Flöde 0 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 l/s F kw Tillgängligt tryck, kpa Eleffekt, W P60% P100% P90% P80% P70% 60% 80% 70% 90% 100% Flöde 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 l/s F og 17 kw Tillgängligt tryck, kpa Eleffekt, W P60% P100% P80% 100% 60% 80% Flöde 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 l/s Varmebærersiden For at indstille det korrekte flow i klimaanlægget, skal den korrekte hastighed indstilles for varmebærerpumpen i de forskellige driftstilfælde. Denne varmepumpe har en varmebærerpumpe, der kan styres automatisk, men hvis man eventuelt ønsker manuel hastighed, skal den indstilles i henhold til følgende informati og diagram. Ved manuel drift skal "auto" deaktiveres i menu Flowet skal have en for driftstilfældet passende temperaturdifference (varmedrift: 5-10 C, varmtvandsgenerering: 8-10 C, poolopvarmning: ca. 15 C) mellem fremløbstemperaturen (BT2) og returløbstemperaturen (BT3). Ktroller disse temperaturer i menu 3.1 "serviceinfo", og juster varmebærerpumpens (GP1) hastighed, indtil temperaturdifferencen er opnået. Stor difference er tegn på et lavt varmebærerflow, og lille difference er tegn på et højt varmebærerflow. Du indstiller varmebærerpumpens hastighed i menuen se side 55. Du kan se, hvilken hastighed varmebærerpumpen skal have ved manuel drift i nedenstående diagrammer. P F kw Tillgängligt tryck Eleffekt Tillgängligt tryck, kpa Eleffekt, W P100% P80% % 20 P60% 80% P40% 60% 10 40% Flöde 0 0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 l/s F kw Tillgängligt tryck, kpa Eleffekt, W P100% P80% % 20 P60% 80% P40% 60% 10 40% Flöde 0 0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 l/s 30 Kapitel 6 Igangsætning og justering

Installatørhåndbog NIBE F1255

Installatørhåndbog NIBE F1255 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1546-5 231521 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-1 231379 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-1 231379 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1251-1 231379 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 3. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031615 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031615 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031615 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 41. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 (S) 231609 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 34. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-3 431020

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-3 431020 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1251-3 431020 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 32. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1335-1 231521 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Der findes en detaljeret

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1549-3 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Serienummer Landespecifik information Kontaktoplysninger Et

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1110-2 431020 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1214-2 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 7 2

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1336-1 231339

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1336-1 231339 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1336-1 231339 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK Installatørhåndbog Bjergvarmepumpe LEK IHB DK 0927-1 031317 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul AHB DK 0933-1 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 6 2

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog AXC 30

Installatørhåndbog AXC 30 LEK Installatørhåndbog AXC 0 Tilbehør IHB DK - Indholdsfortegnelse Generelt Indhold Komponentplacering Fælles el-tilslutning Tilslutning af kommunikation Tilslutning af strømforsyning Shuntstyret tilskudsvarme

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1452-3 231339

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1452-3 231339 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1452-3 231339 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 33. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 20. Styremodul IHB DK 1325-2 231742 LEK

Installatørhåndbog SMO 20. Styremodul IHB DK 1325-2 231742 LEK Installatørhåndbog Styremodul IHB DK 1325-2 231742 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 23. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1210-1 031827 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1210-1 031827 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1210-1 031827 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport 6 Opstilling 6 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1414-4 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1414-4 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1414-4 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Tilslutninger 14 Sikkerhedsinformation 2 6 Igangsætning og justering 19 2 Levering og håndtering Transport

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1536-5 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 5 El-installation 14 Sikkerhedsinformation 2 Følere 14 2 Levering og håndtering Transport 5 5

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 40. Styremodul IHB DK 1436-2 231744 LEK

Installatørhåndbog SMO 40. Styremodul IHB DK 1436-2 231744 LEK Installatørhåndbog Styremodul IHB DK 1436-2 231744 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 28. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1338-4 431226 APH

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1338-4 431226 APH Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1338-4 431226 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145

Installatørhåndbog NIBE F1145 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 16021 331508 Kvikguide Navigering Okknap (bekræft/vælg) Tilbageknap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1411-3 231609 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 34. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1155. Jordvarmepumpe IHB DK LEK

Installatørhåndbog NIBE F1155. Jordvarmepumpe IHB DK LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1335-1 231555 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 28. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER MB. Jordvarmepumpe IHB DK LEK

Installatørhåndbog METROSAVER MB. Jordvarmepumpe IHB DK LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 231732 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1314-3 (S) 231273

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1314-3 (S) 231273 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1314-3 (S) 231273 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport 6 Opstilling 7 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245

Installatørhåndbog NIBE F1245 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 16021 331487 Kvikguide Navigering Okknap (bekræft/vælg) Tilbageknap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245

Installatørhåndbog NIBE F1245 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 16432 331487 Kvikguide Navigering Okknap (bekræft/vælg) Tilbageknap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1219-3 431226 APH

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1219-3 431226 APH Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1219-3 431226 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 27. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1155

Installatørhåndbog NIBE F1155 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe IHB DK 16443 3313403 Kvikguide Navigering Okknap (bekræft/vælg) Tilbageknap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255

Installatørhåndbog NIBE F1255 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1443 331294 Kvikguide Navigering Okknap (bekræft/vælg) Tilbageknap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1210-1 031828 LEK

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1210-1 031828 LEK Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1210-1 031828 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER MB F. Jordvarmepumpe IHB DK LEK

Installatørhåndbog METROSAVER MB F. Jordvarmepumpe IHB DK LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK 08.945-1505 IHB DK 1525-2 331369 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Der findes en detaljeret

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1431-4 231521 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktier på side 33. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER MBFPC. Jordvarmepumpe IHB DK LEK

Installatørhåndbog METROSAVER MBFPC. Jordvarmepumpe IHB DK LEK Installatørhåndbog METROSAVER MBFPC Jordvarmepumpe LEK 08.943-1505 IHB DK 1526-3 331360 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut)

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Installatørhåndbog S40. Styremodul 08:938-1406 IHB DK 1344-1 231744 LEK

Installatørhåndbog S40. Styremodul 08:938-1406 IHB DK 1344-1 231744 LEK Installatørhåndbog S40 Styremodul 08:938-1406 IHB DK 1344-1 231744 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 25. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 40

Brugerhåndbog NIBE SMO 40 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1546-3 231745 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 40

Brugerhåndbog NIBE SMO 40 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1624-4 231745 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 231272

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 231272 Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1235-1 231272 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 20

Brugerhåndbog NIBE SMO 20 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1322-1 231743 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 8. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw LEK LEK LEK Brugerhåndbog 8, 12, 16 kw Luft-/vandvarmepumpe UHB DK 1335-2 (S) 231837 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2026

Brugerhåndbog NIBE F2026 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1244-2 031866 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Serienummer 5 Kontaktinformation 6 F2026 - Et godt valg

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1145

Brugerhåndbog NIBE F1145 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1108-1 431017 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 05

Brugerhåndbog NIBE SMO 05 LEK Brugerhåndbog Tilbehør LEK UHB DK 1147-1 031893 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 10. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1245

Brugerhåndbog NIBE F1245 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1335-1 (S) 231608 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 320

Installatørhåndbog NIBE VVM 320 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1524-4 231339 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK 1147-1 031892 LEK LEK

Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK 1147-1 031892 LEK LEK LEK LEK Installatørhåndbog Tilbehør IHB DK - 09 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 (S) 231272

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 (S) 231272 Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1235-1 (S) 231272 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1338-2 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 320

Brugerhåndbog NIBE VVM 320 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1336-1 231327 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1245

Brugerhåndbog NIBE F1245 Brugerhåndbog Bjergvarmepumpe LEK AHB DK 0927-1 031316 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE Uplink

Brugerhåndbog NIBE Uplink Brugerhåndbog UHB DK 1228-1 231155 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 2 Funktionsudbud 3 Krav 3 2 Registrer dig for NIBE Uplink 4 3 Find på hjemmesiden 5 Startsiden 5 Software 8 Kontoindstillinger 8 Log ud

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 310. Indendørs modul IHB DK

Installatørhåndbog NIBE VVM 310. Indendørs modul IHB DK Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1428-4 231169 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 33. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F2040. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1315-1 231043 LEK

Installatørhåndbog NIBE F2040. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1315-1 231043 LEK Installatørhåndbog Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1315-1 231043 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport og opbevaring 5 Opstilling 5 Medfølgende

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Installatørhåndbog METROAIR 320. Indendørs modul 08: IHB DK APH

Installatørhåndbog METROAIR 320. Indendørs modul 08: IHB DK APH Installatørhåndbog Indendørs modul APH 08:942-1408 IHB DK 1336-1 231339 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 310

Brugerhåndbog NIBE VVM 310 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1428-4 231170 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F370

Brugerhåndbog NIBE F370 Brugerhåndbog Boligventilationsvarmepumpe LEK AHB DK 1034-1 031555 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1255

Brugerhåndbog NIBE F1255 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1335-1 (S) 231520 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

NIBE Sugfläkt MAV SE/DK NIBE Sugfläkt MONTERINGSANVISNING NIBE SUGFLÄKT FÖR VEDPANNOR

NIBE Sugfläkt MAV SE/DK NIBE Sugfläkt MONTERINGSANVISNING NIBE SUGFLÄKT FÖR VEDPANNOR MAV SE/DK 1117-3 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING NIBE SUGFLÄKT FÖR VEDPANNOR MONTERINGSANVISNING NIBE SUGEVENTILATOR FOR FASTBRÆNDSELSKEDLER MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1251-2 231273 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport 6 Opstilling 7 Medfølgende komponenter

Læs mere

Brugerhåndbog AG-DW10

Brugerhåndbog AG-DW10 Brugerhåndbog Tilbehør LEK UHB DK 1637-2 M11960 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Sikkerhedsanvisninger Genvinding Serienummer et godt valg 2 Konstruktion Display

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 310. Indendørs modul IHB DK

Installatørhåndbog NIBE VVM 310. Indendørs modul IHB DK Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1308-2 231169 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 33. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F370

Brugerhåndbog NIBE F370 Brugerhåndbog Boligventilationsvarmepumpe LEK UHB DK 1338-1 231480 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1314-3 231273 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport 6 Opstilling 7 Medfølgende komponenter

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 500

Installatørhåndbog NIBE VVM 500 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1705-8 431226 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2040

Brugerhåndbog NIBE F2040 LEK LEK LEK Brugerhåndbog 8, 12, 16 kw Luft-/vandvarmepumpe UHB DK 1512-3 231837 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Serienummer Kontaktoplysninger F2040 - Et

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2300

Brugerhåndbog NIBE F2300 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1138-1 (S) 031764 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Serienummer 7 Kontaktinformation

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1212-1 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Installatørhåndbog METROAIR 330. Indendørs modul IHB DK MA330 08:

Installatørhåndbog METROAIR 330. Indendørs modul IHB DK MA330 08: Installatørhåndbog Indendørs modul IHB DK MA330 08:960-1609 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L Tekniske oplysninger anfoss HP-L Varmepumpe med de samme funktioner som anfoss HP-H, men med en separat varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 0850-5 FIGHTER 100P LEK

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 0850-5 FIGHTER 100P LEK MOS DK 0850-5 611807 MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Til boligejeren Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Anlæggets data... 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip... 3 Systemprincip...

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2030

Brugerhåndbog NIBE F2030 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1410-2 231112 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Serienummer 7 Landespecifik information

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere