Værdien af en handelsundersøgelse gør dig umage inden dyrlægen kommer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdien af en handelsundersøgelse gør dig umage inden dyrlægen kommer"

Transkript

1 Artikel bragt i Tölt, december 2013 Værdien af en handelsundersøgelse gør dig umage inden dyrlægen kommer af Pernille Skinnerup, advokat Baggrund I forbindelse med mit arbejde som advokat med hestejura som speciale, er der dukket problemstillinger op i relation til handelsundersøgelsen, som jeg gerne vil sætte fokus på i denne artikel. Handelsundersøgelsen, udført af en dyrlæge, er ofte den sidste hurdle, inden en købsaftale om en given hest falder endeligt på plads. Både for sælger og for køber er det af afgørende værdi at få en solid og grundig gennemgang af hestens sundhedstilstand, inden den skifter ejer. Der handles stadig heste, uden at en af parterne har sørget for en handelsundersøgelse enten af uvidenhed ( plejer man at gøre det / jeg stolede på sælgers oplysninger om, at den aldrig havde haft en sygedag ) eller fordi prisen er så lav, at parterne har indrettet sig på, at der er ikke alene handles en hest men også en risiko for, at den måske ikke holder til købers påtænkte anvendelse. Den sidste kategori ser jeg sjældent. Den første kategori ser jeg stadig, selvom det heldigvis er sjældent, og de sager går både udover sælger og køber, afhængig af, hvem der er noget at bebrejde. Købers undersøgelsespligt I alle kendte skabeloner til en købekontrakt, jeg har kunnet finde på nettet, herunder Dansk Islandshesteforenings (min), er der indeholdt en standardklausul i kontrakten, hvorefter sælger har opfordret køber til at lade hesten handelsundersøge af en af køber valgt og betalt dyrlæge. Denne opfordring udløser en retlig konsekvens, der er indeholdt i Købelovens 47. Hvis køber ikke følger denne opfordring, og der senere viser sig mangler ved hesten, som kunne være opdaget af køber eller en dyrlæge, kan krav overfor sælger som udgangspunkt ikke rejses. Det samme gælder, hvis køber rent faktisk har fulgt opfordringen og fået sin dyrlæge til at undersøge hesten, og det så efterfølgende viser sig, at dyrlægen har overset eller bagatelliseret mangler ved hesten, som burde have været påtalt. Handelsundersøgelsen er med andre ord helt central ikke alene for at kunne forholde sig til hestens sundhedsstatus, men også for parternes retsstilling efterfølgende, hvis der skulle opstå en tvist som følge af mangler ved hesten.

2 MEN, MEN; Hvor langt skal man gå hvor meget skal der undersøges og hvem skal betale for hvad? Den blå attest Jeg anbefaler altid - som minimum - en klinisk handelsundersøgelse ved en erfaren hestedyrlæge. Dyrlægen gennemgår/undersøger hesten fra mule til hale og udsætter den for forskellige tests, øvelser og provokationer. Resultatet heraf nedfældes i den velkendte blå attest og konklusionen på alle dyrlægens undersøgelser og indtryk anføres på forsiden i konklusionsafsnittet nedenfor midten i de seks anførte bokse. HIGHLIGHT; Læg mærke til ordvalget; På baggrund af undersøgelserne, specificeret som følger, kan undertegnede dyrlæge konkludere følgende: Herefter følger seks konklusionsbokse, hvor af de fem starter med Hestens sundhedstilstand er d.d. Det interessante er de af mig med rødt fremhævede. Der er tale om en konklusion, der baserer sig på de undersøgelser, det har været muligt at gennemføre, og der er tale om en dags dato vurdering af hesten. Undersøgelsesfaciliteter Mange hestedyrlæger oplever, at handelsundersøgelsen bliver bestilt udført udenfor klinikken. Det kan der være mange gode grunde til, herunder at sælger ikke har mulighed for at transportere hesten til klinikken eller ikke ønsker at lade hesten transportere land og rige rundt, før der er en endelig aftale på plads, og risikoen for hestens ve og vel er gået over på køber. Mange hestedyrlægers erfaring er også, at forholdene hos sælger ikke er optimale for at udføre alle de undersøgelser, der lægges op til i handelsundersøgelsesskemaet; Der skal bruges et helt mørkt lokale for at kunne undersøge hestens øjne så godt som muligt, der skal være en blød og hård bund (helst ikke asfalt) at longere og mønstre hesten på, hesten skal have lært at acceptere, at man undersøger den i munden, hesten skal have rene og tørre hove, for at dyrlægen kan vurdere hornkvalitet og hovenes form osv. Hvis få af undersøgelserne ikke kan gennemføres, kan det stadig give mening, at dyrlægen gennemfører det, han kan, og konkluderer på den baggrund. Men hvem bærer risikoen for

3 mangler, der kunne have været afsløret, hvis alle undersøgelser var gennemført? Det er som udgangspunkt ikke dyrlægens ansvar, for han har netop konkluderet på baggrund af de undersøgelser, det har været muligt at gennemføre. Det kan meget vel gå hen og blive et problem for køber selv i nogle tilfælde ender ansvaret hos sælger. Det er derfor min opfordring til alle købere og sælgere at sørge for, at forholdene, der møder dyrlægen, når han kommer, er i orden og tillader alle undersøgelser, og at hesten er soigneret og på boks. Er I tvivl, så tal med klinikken om det, når handelsundersøgelsen bestilles. BOKS; En del af dyrlægens vurdering af hesten vil også afhænge af hestens forhistorie, så sørg for som sælger at udfylde Sundhedserklæringen, som du kan finde på Dansk Islandshesteforenings hjemmeside, og indhent gerne en kopi af hestens journal fra nuværende dyrlæge. Forsikring af din hest Handelsundersøgelsen danner også baggrund for tegning af livs- uanvendeligheds- og sygeforsikring på hesten. En del forsikringsselskaber reklamerer med, at de ikke kræver røntgenundersøgelse af hesten, hvis forsikringssummen er under en vis størrelse, f.eks kr. Men hvem bærer risikoen for, at det senere måtte vise sig, at hesten har røntgenforandringer, der medfører hestens uanvendelighed, og som kan tilbagedateres til før forsikringens tegning? Er det sælger og/eller forsikringsselskabet, som jo ikke forlangte røntgenbilleder, eller køber selv? Hvorvidt sælger har et ansvar afhænger af købekontraktens indhold. Har han opfordret køber til at lade hesten undersøge (såvel klinisk som) røntgenologisk, har han som udgangspunkt ikke noget ansvar. Hvis ikke denne opfordring er med i kontrakten, vil han skulle tage hesten tilbage. Men ikke alle sælgere er valide og er i stand til at tilbagebetale alle pengene. Så er der forsikringsselskabet. De vil i h t gængs praksis henholde sig til, at der er tale om en forudbestående lidelse, og henvise til forsikringsbetingelserne undtagelsesbestemmelse; Forsikringen dækker ikke, hvis kimen/spiren til lidelsen var til stede på tegningstidspunktet. Overfor det argument, vil køber anføre, at han jo forsynede forsikringsselskabet med alt, hvad de bad om, og at han i øvrigt først fik forsikringsbetingelserne (som han muligvis aldrig tidligere har læst) tilsendt efter forsikringens tegning. Men faktum er, at forsikringsselskaberne i de fleste tilfælde indtager denne holdning og afviser.

4 Køber selv kan således risikere at stå uden dækning på uanvendelighedsforsikringen, fordi han ikke selv har taget initiativ til at få hesten undersøgt udover forsikringsselskabernes krav om risikooplysninger ved forsikringens tegning. Derfor kan jeg kun opfordre til, at alle kommende forsikringstagere tager emnet op med deres kommende forsikringsselskab og drøfter det med dyrlægen, som skal udføre undersøgelsen, herunder om han evt skal have mobilt røntgenudstyr med ud til undersøgelsen. Hvem skal betale Parterne vil ofte i købekontrakten have aftalt sig til rette om, hvem der skal betale for hvad i relation til handelsundersøgelsen. En sådan aftale binder ikke dyrlægen, medmindre han udtrykkeligt har accepteret en sådan fordeling. Rekvirenten, det vil sige, den som har ringet og bestilt undersøgelsen, hæfter altid for betaling af de bestilte ydelser overfor dyrlægen. Rent praktisk er det derfor vigtigt, at køber, sælger og dyrlægen er helt klar på og får skrevet ned, hvem der skal betale for hvad. PSK/071113

5

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Interessebaseret forhandling og gode resultater

Interessebaseret forhandling og gode resultater og gode resultater Af Poul Kristian Mouritsen, mindbiz Indledning Ofte anser vi forhandling for en hård og ubehagelig kommunikationsdisciplin. Faktisk behøver det ikke være sådan og hvis vi kigger os omkring,

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011.

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011. Forbrugerpanelet om forsikring Stort set alle respondenter (99%) har en indboforsikring, der bl.a. dækker tyveri, brand og ansvar, mens knap to ud af tre (62%) angiver at de også har en bygningsforsikring,

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK Konkurrent SAMMENLIGNING Hvilke forbedringer opnår kunder ved et skifte til jeres selskab samt hvilke forringelser følger med når jeres kunder skifter til et konkurrerende selskab? fb FORSIKRINGS BETINGELSER.DK

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet

Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet og trænger til et eftersyn Hvidbog fra Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet og trænger til et eftersyn De fleste danskere har en retshjælpsforsikring. Og mange

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten Elevtekst til programmet Afbetal Indhold af elevteksten 1. Køb på afbetaling 2. Rentefoden beregnes eller ydelsen beregnes 3. To andre beregninger 4. Pas på gebyrerne! 5. Opgaver 1. Køb på afbetaling Når

Læs mere