Mere om sundhedsordninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mere om sundhedsordninger"

Transkript

1 - 1 Mere om sundhedsordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny afgørelse fra Skatterådet fra 25. september 2012 giver mulighed for lempet beskatning af arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger. Lempelsen drejer sig om tilfælde, hvor der tegnes forsikringer både for udgifter vedrørende arbejdsrelaterede skader eller sygdomme, og for udgifter vedrørende private skader og sygdomme. I efteråret 2011 vedtog Folketinget en skærpet beskatning af sundhedsordninger for medarbejdere. Medarbejdere skal nu som udgangspunkt beskattes af værdien af arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger. Dette gælder, hvad enten arbejdsgiveren betaler udgifter til konkrete sundhedsbehandlinger eller betaler præmien på forsikringsordninger vedrørende sundhedsbehandlinger. Arbejdsrelaterede skader mv. På enkelte områder kan medarbejdere dog fortsat modtage arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser uden beskatning. Det drejer sig i første række om arbejdsgiverens betaling af udgifter til forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader eller sygdomme hos medarbejderne. Arbejdsgiveren kan således betale disse udgifter uden beskatning af medarbejderen.

2 - 2 Kravet om, at der skal være tale om forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader eller sygdomme indebærer, at der skal foreligge en årsagssammenhæng mellem arbejdets udførelse og den skade eller sygdom, som forebygges hos medarbejderen eller han får behandling for. Kravet vil f.eks. være opfyldt, og behandlingen m.v. dermed være skattefri, hvis en medarbejder får behandlet en skade i ryggen, der er kommet af et tungt løft på arbejdet, eller ved forebyggelse af en tilsvarende skade. Det samme gælder for psykologbehandling af en medarbejder efter et røveri. En arbejdsgivers betaling af udgifter til behandling af medarbejderens misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler eller til rygeafvænning er også skattefri for medarbejderen. En arbejdsgiverbetalt præmie for en sundhedsforsikring til dækning af behandlingsudgifter, der udelukkende vedrører arbejdsrelaterede skader og sygdomme eller misbrugsproblemer, er, som allerede nævnt, også skattefri for medarbejderen. Det har således ikke betydning, at arbejdsgiveren afholder udgiften hertil i form af en forsikringspræmie i stedet for at betale den direkte udgift til forebyggelsen eller behandlingen, når det måtte blive aktuelt. Har medarbejderen tegnet en sådan forsikring og dækker arbejdsgiveren medarbejderens udgifter hertil, skal arbejdsgiverens refusion af medarbejderens udgifter hertil heller ikke beskattes hos medarbejderen. Forsikring med privat islæt Hvis en forsikringsordning både omfatter forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader eller sygdomme og forebyggelse eller behandling af andre skader eller sygdomme, dvs. ikke-arbejdsrelaterede skader og sygdomme, er den arbejdsgiverbetalte præmie - efter skattevæsenets opfattelse skattepligtig i sin helhed. Det er således ikke muligt at opdele den arbejdsgiverbetalte præmie på henholdsvis en skattefri og en skattepligtig del af præmien.

3 - 3 Denne retsstilling blev meldt klart ud af skatteministeren i forbindelse med vedtagelsen af de nye regler om ophævelse af skattefri sundhedsordninger. Og beskatningen af de blandede forsikringsordninger blev siden fremhævet af skattevæsenet i et sæt retningslinier på området udstedt i marts Omfatter en sundhedsforsikring også udgifter vedrørende udgifter til behandling af misbrugsproblemer, er den del af præmien, der vedrører disse udgifter, dog skattefri. To-delt forsikring Skatterådet har dog i en ny afgørelse fra 25. september 2012 givet grønt lys for en så at sige to-delt sundhedsforsikring. Der var her tale om en situation, hvor et forsikringsselskab udbød to forsikringstyper: Dels en forsikring, der omfattede udgifter til forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader eller sygdomme samt behandling af medarbejderens misbrug. Og dels en forsikring vedrørende udgifter til behandling af skader/lidelser/sygdomme, der var opstået i fritiden. Denne forsikringsordning kunne tegnes som et frivilligt tilvalg til den første ordning. Blev forsikringspræmien på denne forsikring betalt af arbejdsgiveren, ville medarbejderen blive beskattet af præmiebetalingen som et personalegode. Hvis begge forsikringer blev tegnet for samme medarbejder, ville forsikringstageren opnå en rabat på 20 pct. vedrørende præmien på forsikringen vedrørende udgifter til de arbejdsrelaterede skader og sygdomme. Præmierabatten var begrundet i det forhold, at forsikringsselskabets omkostningsniveau var lavere, hvis forsikringsdækningen både omfattede arbejdsrelaterede skader og skader mv., der opstod i fritiden. Hvis forsikringsdækningen derimod kun omfattede arbejdsrelaterede skader, stillede dette større krav til forsikringsselskabet i form af kontrolforanstaltninger til afklaring af, om den enkeltes medarbejders skade var omfattet af forsikringsdækning hos selskabet eller ej.

4 - 4 Skatterådets afgørelse Forsikringsselskabet forespurgte nu til de skattemæssige konsekvenser ved etablering af de to respektive ordninger. Skatterådet meddelte her for det første, at medarbejdere skattefrit kunne modtage forsikringsordningen vedrørende udgifter til forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader eller sygdomme m.v. helt i overensstemmelse med de gældende regler. Det lå, som allerede nævnt, klart, at en arbejdsgivers betaling af en forsikring vedrørende udgifter til behandling af en skade mv. opstået i fritiden ville udløse beskatning af den pågældende medarbejder. Men Skatterådet traf hvad der er mere interessant for det andet afgørelse om, at selv om en arbejdsgiver betalte såvel forsikringen vedrørende udgifter til forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader eller sygdomme m.v. som forsikringen vedrørende udgifter til behandling af skader mv. opstået i fritiden, ville kun forsikringen vedrørende skader m.v. i fritiden udløse beskatning af medarbejderen. Dette gjaldt, selv om forsikringsselskabet som udbyder af forsikringen gav en rabat på 20 pct. på forsikringen vedrørende forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader eller sygdomme m.v. Som begrundelse henviste Skatterådet til, at de to forsikringer udgjorde to forskellige forsikrings- eller abonnementsprodukter. Der var således efter Skatterådets opfattelse ikke tale om én forsikring, der indeholdte dækning for både arbejdsrelaterede og privatrelaterede skader eller sygdomme. Skatterådet havde i den forbindelse særligt hæftet sig ved, at der var tale om to forskellige forsikringsaftaler med forskellige vilkår og dækninger, at forsikringerne aktuarmæssigt var prissat forskelligt, og at forsikringen vedrørende forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader eller sygdomme m.v. var obligatorisk for alle medarbejdere ansat hos forsikringsselskabets kunder, dvs. den enkelte erhvervsvirksomhed, hvorimod forsikringen vedrørende skade mv. opstået i fritiden var frivillig.

5 - 5 Det forhold, at en medarbejder fik betalt præmien på forsikringen vedrørende skade mv. opstået i fritiden havde derfor ikke betydning for vurderingen af, at præmie og behandling via forsikringen vedrørende forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader eller sygdomme m.v. kunne modtages skattefrit af medarbejderen. Konsekvenser Skatterådets afgørelse medfører i sagens natur, at arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer for medarbejdere, der omfatter såvel arbejdsrelaterede skader eller sygdomme som private skader, bør deles op på to forskellige forsikringer. o

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Skatteministeriet Betænkning nr. 1296/Juni 1995 Købes hos boghandleren eller hos

Læs mere

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Skat af børns lommepenge

Skat af børns lommepenge - 1 Skat af børns lommepenge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En udmelding fra SKAT om beskatning af børns lommepenge gav i sidste uge anledning til et mindre politisk stormvejr. Flere politikere

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 65 Offentligt Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt fremsendes Statusrapport til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser, december 2005. Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve Side 1 AP NYT September 2010 Velkommen til AP Nyt! AP Nyt er et nyhedsbrev til vores klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret

Læs mere

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vejledning om Fleksible Lønpakker

Læs mere

Fleksible lønpakker INDHOLD

Fleksible lønpakker INDHOLD Fleksible lønpakker Et lønsystem med fleksible lønpakker indebærer, at den enkelte medarbejder har mulighed for at sammensætte sin personlige lønpakke inden for en fastlagt beløbsramme. Ordningen giver

Læs mere

Personaleforeninger. Skat 2015

Personaleforeninger. Skat 2015 Personaleforeninger Skat 2015 Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

Overvejelser og faldgruber ved Bring Your Own Device

Overvejelser og faldgruber ved Bring Your Own Device SIDE "12 HR JURA SOMMER 2014 Overvejelser og faldgruber ved Bring Your Own Device KATJA BRUNBJERG MUFF ADVOKAT ANDREAS EMDAL SØRENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG Bring your own device eller BYOD er et begreb, som

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesministeriet Lovforslag om reform af førtidspension - høringssvar 24.09.2012 takker for muligheden for at blive hørt vedr. lovforslag om førtidspension og fleksjob. Hermed følger vores bemærkninger.

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

siering. Banker og pengeinstitutter har lidt store tab på udlån under krisen, og er derfor blevet mere forsigtige.

siering. Banker og pengeinstitutter har lidt store tab på udlån under krisen, og er derfor blevet mere forsigtige. Information Nr. 58 Juni 2012 Side 2-3 BESKATNING AF PERSONALEGODER: Personalegoder er ikke-kontante goder, som en medarbejder modtager som led i et ansættelsesforhold. Goderne er efter gældende ret udtryk

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2013 2 Indhold Beskatning af personale goder... 3 Skattefri personalepleje... 3 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder 4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere