SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET"

Transkript

1 REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva Futtrup Maksten, Lisa Iversen, Peter Morthorst-Jensen, Georg Hoxer Kjeldsen, Jørgen Lasgaard, Johanne Pedersen Markvart, Karsten Andersen, Flemming Baatz Kristensen, Annette Baldus Vestergaard, Finn Bruun Ravnsbæk, Lona Meisnow og Karsten Thorlund (referent). Afbud: Mogens Skjøth Indledning ved: Erik Dybdal Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter REFERAT: Dagsorden godkendt. Afbud fra Mogens Skjøth blev meldt sent pga. sygdom, hvorfor suppleant ikke var indkaldt. 2. Økonomi 2.1. Godkendelse af årsregnskab for 2014 (Til beslutning Bilag 1A og 1B - eftersendes) Der afsættes 20 minutter til gennemgang af årsregnskabet og 30 minutter til spørgsmål. Der foreligger udkast til årsregnskab fra regnskabsførerkontoret. Når der ses bort fra renter på anlægsaktiver udviser regnskabet et underskud på kr. Dette beløb sammenlignes med det budgetterede beløb på kr. fra 23. september Menighedsrådet har anvendt kr. mere end budgetteret i Forretningsudvalget indstiller udkastet til godkendelse og at de frie midler reserveres til hhv. periodeforskydning af den nye halvtidspræstestilling på kr kr. samt følgeudgifter i forbindelse med byggeriet på kr. Forretningsudvalget indstiller på den baggrund regnskabet til godkendelse.

2 REFERAT: Årsregnskab for 2014 blev godkendt (Sankt Pauls Sogns Menighedsård, CVR-nr , regnskab 2014, dateret , 08:04). 2.2 Godkendelse af budgetændringer til budget 2015 (Til beslutning Bilag 2) Der er fremkommet forslag til budgetudvidelser. Forretningsudvalget indstiller, at Menighedsrådet bevilger budgetudvidelserne fra de frie midler. Det foreslås endvidere at der afsættes kr. til uforudsete udgifter. Beløbet finansieres af konto Den resterende del af konto 3003 foreslås afsat til disponering senere evt. som opfølgning på initiativer fra visionsdagen. REFERAT: Forslag om højere budget på konto 3206, 3326, 6102 og 6105 blev godkendt. Endvidere afsættes der kr til besøg af kirkekor fra Skt. Pauli, Göteborg - i alt en budgetudvidelse på kr Derudover blev forslaget om en pulje til uforudsete udgifter på kr godkendt Budgetudvidelser tages fra konto Orientering om budgetsamråd (Til orientering - Bilag 3) Udmelding om provstiudvalgets driftsramme for Sct. Pauls Kirke for 2015 mv. REFERAT: Orientering taget til efterretning. 2.4 Underskrift af revisionsbilag (Til orientering - Bilag 4) På seneste møde blev revisionsbilaget godkendt. Bilaget skal underskrives af alle medlemmer. REFERAT: Bilag blev underskrevet af de tilstedeværende medlemmer af menighedsrådet. 2.5 Orientering om procedure for 2016 budgettet (Til orientering )

3 REFERAT: Budgetønsker for 2016 fremsendes til Georg Hoxer Kjeldsen senest 17. april. Budget behandles på menighedsrådsmødet d. 11. maj. 3. Næste fase i udbygning af Sct. Pauls Kirke (Til beslutning) Myndighedsprojektet er til godkendelse hos Aarhus Kommune. Såfremt der foreligger tilladelse inden mødet indstiller Byggeudvalget at Hovedprojektet igangsættes. REFERAT: Byggeudvalget har afholdt møde med E+N Arkitekter og der forventes en byggetilladelse umiddelbart efter påske. Byggeudvalget bemyndiges til at igangsætte udarbejdelse af hovedprojekt så snart byggetilladelse foreligger. Byggeudvalget får desuden til opgave at samle projektmateriale til offentliggørelse på hjemmesiden. 4. Orientering ansættelse af personale til kirkebogsføring (Til orientering) REFERAT: Bemærkninger er anført under punkt Nyt fra udvalgene (til orientering) 5.1 Evt. nyt fra aktivitets- og kunstudvalg 5.2 Evt. nyt fra Åben Kirke og hverdagsaltergangsudvalget 5.3 Evt. nyt fra Byggeudvalget 5.4 Evt. nyt fra Børneudvalget 5.5 Evt. nyt fra Kirkeudvalget og Kirkeværgen 5.6 Evt. nyt fra Omsorgsudvalget 5.7 Evt. nyt fra Kommunikationsudvalget 5.8 Evt. nyt fra Koncertudvalget REFERAT: Ingen bemærkninger fra udvalgene udover hvad der er noteret under øvrige dagsordenspunkter. 6. Nyt fra kontaktpersonen og arbejdsmiljøudvalget REFERAT: Der er indgået aftale med Hans Henrik Christensen om en delt ansættelse på kontoret og som kirketjener.

4 Fordelingen lyder på 18 timer ugentligt på kontoret og 19 timer ugentligt som kirketjener. Det er endvidere aftalt at Jakob Sheppards ansættelse er udvidet til fuld tid. Jakob Sheppard skal primært arbejde som kirketjener, men får dog også 4 timer ugentligt på kontoret. Endelig er der indgået aftale med Kirsten Steensig om, at hun efter behov kan arbejde på kontoret som vikar. Michael Rosenfeldt Jespersen er ansat som assisterende organist i perioden fra 1. marts 31. oktober Michael Rosenfeldt Jespersen ansættelse lyder på 11 timer ugentligt. Fra 1. november bliver David Peter Schmidt ansat som assisterende organist ligeledes 11 timer ugentligt. Alle ovennævnte timetal er gennemsnitlige og udmøntes i praksis under hensyn til ferie og fravær. Minikonfirmandundervisning for 3.x fra Forældreskolen rykkes til om tirsdagen i efteråret Som følge heraf rykkes Lissi Winthers fridag til onsdag og det medfører at børnerytmik om onsdagen aflyses. Børneudvalget arbejder videre med udmøntning af de frigjorte timer. Der er fra personalet udtrykt ønske om flere ressourcer til kommunikationsarbejdet, da ønsker til hjemmeside, Facebook, plakater, annonceringer m.m. overstiger de nuværende ressourcer. Det blev aftalt at kommunikationsudvalget udarbejder et oplæg til en prioritering af kommunikationsindsatsen, herunder også muligheder for eventuel nedprioritering af arbejdsopgaver. Kommunikationsudvalget bedes fremsende oplæg til forretningsudvalget senest 29. april, så det kan drøftes på menighedsrådsmødet 11. maj. 7. Nyt fra Præsterne (til orientering) REFERAT: Flemming Baatz Kristensen orienterede om, at sognerejsen til Rom bliver gennemført, da der nu er nok tilmeldte.

5 Der bliver 2 sogneaftener i april som oplæg til turen. Flemming Baatz Kristensen orienterede derudover om 2 DR K gudstjenester d. 19. april og d. 10. maj Nyt fra formanden - Orientering om møde med provstiet REFERAT: Der har været afholdt et positivt møde med provstiet vedrørende eventuel fortsættelse af puljemidler til aktiviteter. 9. Post til Menighedsrådet (Til orientering Bilag 5) Henvendelser findes på IT-skrivebordet. - Se Invitation til Bispevalgmøde aftale om koordineret tilmelding? REFERAT: Formanden opfordrede til at alle deltager i debatmøde forud for bispevalget. Mødet afholdes tirsdag d. 14. april kl på Aarhus Efterskole, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg. 10. Eventuelt (til orientering) Georg Hoxer Kjeldsen uddelte oplæg til en markering af julens budskab i bybilledet. Gerne i samarbejde med alle kirker, skoler, kirkelige børne- og ungdomsorganisationer m.m. Anita Holmgaard og Finn Bruun Ravnsbæk foreslår at menighedsmødet afholdes 20. september i forbindelse med høstgudstjenesten. Næste menighedsrådsmøde er tirsdag den 28. april 2014 kl i Sct. Pauls Kirkes Sognehus.

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Torsdag den 19. september 2013 kl. 19.00 i Skt. Lukas Kirkes Sognehus Sal 1 Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne Pedersen Markvart, Flemming Baatz Kristensen, Lona Meisnow,

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 22.08.2013

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter.

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde Tidspunkt: Deltagere: Afbud: Ej mødt: Referent: Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Lars Green Bach (LGB), Jan Frisell (JF),

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Mandag den 24. juni på lærerværelset Tidspunkt: 19.00 22.00

Skolebestyrelsesmøde Mandag den 24. juni på lærerværelset Tidspunkt: 19.00 22.00 Skolebestyrelsesmøde Mandag den 24. juni på lærerværelset Tidspunkt: 19.00 22.00 Glumsø den 24. juni 2013 REFERAT Mødeleder: Henrik Deltagere: Dorthe, Henrik, Helle, Rikke, Alex, Lasse, Anne, Lene, Pia,

Læs mere

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. På mødet blev følgende dagsorden behandlet: 2015,010 Godkendelse

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 13. september 2012 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud til mødet fra: Anette Kaas Ole Pagels

Læs mere

Referat fra mødet i HovedUdvalget

Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødedato: 13. april 2015 kl. 9.30-12.15 Mødested: Møderum 2 Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol Blad nr. 55 REFERAT fra bestyrelsesmøde i onsdag den Til stede: Søren Fibiger Olesen (formand), Carsten Jørgensen (næstformand), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Per Henriksen (f. Bente Gertz), Lisbeth

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Mødedeltagere: Afbud: Fra Stiftet: Tine Lindhardt, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30 Afbud fra Inger Boes Punkt 1 Nyt fra sognepræsterne: D. 04.12.: Fyraftensgudstjeneste med Mandskor og julekål. Grete Sørensen har et hold af hjælpere. Råvarer er indkøbt. D. 07.12.: Ni Læsninger. Forfriskninger

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Søndersø. Søndersø Sogns Menighedsråd. Bogense Provsti. Nordfyns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Søndersø. Søndersø Sogns Menighedsråd. Bogense Provsti. Nordfyns Kommune ÅRSBUDGET 215 for Søndersø under Søndersø Sogns Menighedsråd i Bogense Provsti i Nordfyns Kommune Myndighedskode: 7867 CVR nummer: 3817919 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Søndersø den 25 / 9 21

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen

REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen Mødeleder: Tommy Hvedhaven Referent: Else Gjedde Afbud: Lissy Larsen, Christian B. Steen 1. Godkendelse

Læs mere