Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 16.Marts 2010 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 16.Marts 2010 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk."

Transkript

1 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 16.Marts 2010 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og Referat af repræsentantskabsmøde nr. 6 Tirsdag den 16. marts 2010, kl. 17 på Nørre Allé 32, 2. sal Tilstede: Anne Kaa, Ronni Mikkelsen, Mette Skipper, Mikkel Thagaard, Rasmus Mogensen, Laura Faunø, Andreas Lodbjerg Madsen, Andreas Kisch Dyrkjær, Axel Bjarke Thomsen, Eva Toustrup Kristensen Dagsorden: 1. Formalia: a) Valg af dirigent og referent. FS indstiller hhv. Anne Kaa og Eva b) Godkendelse af dagsorden, der tilføjes 2 punkter ang. oprettelse af nye udvalg nyt pkt. 9 og parlamentarikerkompensation nyt pkt. 10. c) Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde 5, torsdag d. 18 feb 2010 er udsendt. Godkendelse med rettelse af ændret møde nr. 2. Meddelelser a. Formandskab Møde med Acuta De har 2 redaktører, vil gerne have ansat layouter/ én der tager sig af opsætning. b. Vagtbureau - intet nyt c. Medicinerladens bestyrelse intet nyt. d. ACUTA Acuta var tilfredse med mødet med FS. Computersituationen er vendt, der har været problemer med installeringen af driveren, så der drøftes om det er en tekniker eller nye maskiner vi skal have fat I. Alle er enige om at det skal virke Nye maskiner? Eva kontakter en bekendt datalog, der kan undersøge om det er et problem, der kan løses. e. Lokalt medlemsfordelsudvalg - Mikkel scanner studiekort ind til Fitness World. Kort omtale af ny aftale med Sushi+. f. Mentorordning - intet nyt g. Andre lokale udvalg - PR intet nyt, kursusudvalg - intet nyt h. Hovedforeningen/Hovedbestyrelsen - Seminar i Lund, lavstrukturelt, mange gode idéer, konstruktiv kritik og gode diskussioner i. Overenskomstudvalg midler til efteruddannelse af SPV ere, hvilke muligheder kan vi have? Der oplyses om midlerne, men brugen af disse tages op på et fremtidigt repræsentantskabsmøde møde. Kort snak angående udbuddet af Vt-hold de oprettes ofte mere end én gang pr. år. j. Lægevikargruppen møde d. 17. k. Uddannelsespolitisk udvalg - ny formand Dea, akkreditering af kandidat i Ålborg, uddannelsen er nu blevet akkrediteret. Dea laver og ud sender pressemeddelelse, samt søger om foretræde hos Videnskabsministeren. Har kontakt med MR, YL og Lægeforeningen. l. Andre Hovedforeningsudvalg intet nyt m. FADLs Forlag se punkt 3 3. Fadls forlag. Johanne, der er vores repræsentant i FADLs forlag vil fortælle om hvad status er for tiden. Såfremt man har konkrete spørgsmål til forlagets drift bedes disse sendes til FS, sådan vi kan bede Johanne forberede sig.

2 Kort oprids af strukturen i forlaget. De studerende er ejerne, det er en selvstændig virksomhed i de 3 byer med hovedsæde i Københav, hvor de holder til i det nye Domus FADL. Tilknyttet studerende fra alle 3 byer. Frivilligt arbejde fra studmed er, forlaget knyttes til de studerende og universiteterne, undervisningen. Dermed er det klart en force at have de studerende med. Bestyrelsen består af 4 studmed er. Johanne er godkendt fra Århus. København tradition for rekruttering fra FADLs repræsentantskab, hvilket giver en hvis politisk indsigt. Fungerer godt med både politiske og upolitiske stud.med er. Formanden er fra Odense. Derudover sidder der 2 professionelle. Samlet mere kontinuitet. Formel klar skillelinie mellem bestyrelse og de associerede. De associerede er studerende, er i hver by er tilknyttet forlaget. Bestyrelsens arbejde består bla. i: Strategi, økonomi, ansættelser. Lave og sælge bøger til stud.med. Forlaget og bestyrelsen arbejder sammen, men bestyrelsen har dog trådt i karakter overfor forlaget. For 1 år siden var der skift af revisor, hvilket var en eye-opener med revisionen af 2008 det så rigtigt skidt ud. Den nye revisor gør arbejdet på en ny og mere reel måde =>> Ny direktør, sommer 2009, tilsluttet af ejerne, formanden for bestyrelsen, Emir, var konstituerende direktør frem til ansættelse af ny direktør Luna Hald Sommer. Alt er gennemgået på ny => nye aftaler med forfattere, trykkerier, samarbejdspartnere, nye forhandlinger, nye ansættelses kontrakter, ny bankaftale, nyt bogholderi-økonomi-mæssigt (samarbejde i Domus Fadl =>økonomiske besparelser), ny advokat, opsamling af hængeparti med tidl. ansat (redaktør)- forhold der ikke kunne passe, sagsanlæg. Bestyrelsen er meget glade og fortrøstningsfulde overfor den nye direktør. De ønsker i fremtiden styrkelse af studenterbestyrelse. Medlemmer fra de meget tidlige semestre, så man kan sidde der i mange år (obs. tiltro til professionelle medlemmer det er ikke dem der skal tage beslutningerne). Det behøver ikke være de ældste, der er formand/næstformand. Hvordan hverver man nye associerede? Det er oftest nogen man kender, det virker bedst. Det er svært at få dem på de nye semestre, men det er klart mest fordelagtigt at have en bred vifte. Fadls forlag på GF Det politiske bindeled er stud.med. fra Kbh. Vil vi også have det skal være en politiker fra Århus, det skal helst ikke alle medlemmer. Status: Gode medarbejdere God og fornuftig bankaftale Regnskab - Dårligt resultat, nedskrivninger (et bevidst valg). Oprydning i økonomien. Fx fra bøger, der aldrig er blevet solgt. Hvis vi ikke sidder på forlaget har Munksgaard hele markedet, hvilket ikke er ønskeligt. Der er ikke andre er sælger bøger til stud.med. En tanke: Anatomi-bøger af dårlig kvalitet - >> dårlige associationer på senere semestre mindre salg? Ergo-fys-del er solgt fra til Munksgaard for tre år siden Mulig ny ekspansion -->> Postgraduate bøger? Kontakt Johanne, hvis der er noget, man hører noget etc. Det er primært HB og Kbh-rep, der har aktier i forlaget. Århus har meget få. Internet-udvikling- rettigheder, det er svært, coorporate sale, sponsorering, penge 7. maj GF i Forlaget i Kbh. Ny bestyrelse, nye muligheder 4. Suppleringsvalg

3 Da en del repræsentantskabsmedlemmer har bedt om omkonstituering af deres udvalgspladser, skal der afholdes suppleringsvalg. Posterne der skal vælges er, suppleanter til HB, UPU og post til MFU og UPU. Der informeres kort om udvalgene 2 HB: Opstillede: Mikkel Thagaard(3), Rasmus Mogensen(3), Axel Bjarke (4), Rasmus trækker sig. 2 UPU, opsupplering + omkonstituering: ingen valgte, Eva snakker med MR MFU: ingen opstillede PR (meget på nationalt plan, koster ikke megen tid og rejser, et ide-forum): Andreas DK 1 el. flere 4års-regel-udvalg (oplysning, events, synlighed, andre muligheder): Andreas DK 5. Forhus Diskussion og beslutning om hvorvidt vi skal blive i forhuset. Der kommer på mødet et oplæg fra FS omkring de økonomiske og logistiske aspekter. Har man konkrete ting der ønskes belyst, er man velkommen til at sende spørgsmål til FS inden mødet. Problemer med udlejning, temporerlig lejer vi skal vi blive her permanent. Brug/fordele: Acuta får eget lokale, grupperum, lille mødelokale (MFU, møder med aftale partnere, acuta interview, kontor for rep.medlemmer(fx pr), TR-rum, advokat). Gamle rep. lokale opprioritering af lægekurser. Synlig adskillelse af VB + Rep. Lokale booking lægevikarkurser (flere og bedre). De nye lokaler er til SPV + VB lokaler. Pris er 35kr pr medlem pr. år, penge der allerede er i kontingentet. Udregning er baseret udelukkende på lejeudgifter (ingen indtægter). Ang. Kurser, rep. lokalet er ikke optimalt, men det kan optimeres, hvis rep og acuta ikke skal være der længere. Men har vi brug for pladsen? Princippet nej. Men det vil gøre det lettere evt. mere attraktivt at være her. Udgift: Lejeindtægt indskrænkes med årligt., lige meget, hvordan det krejles i regnskabet, vil det være penge, vi vil kunne have brugt på vores medlemmer. Evt. allokering af midler. Acuta synes: De har ikke været her endnu, men synes ikke det er nogen speciel fordel. Specielt ikke når der mangler køkken. Rep. Er delt i 2 lejre. En gruppe af rep mener: forudsætter, at vi finder en lejer. TR er en god idé, base her godt. Også andre møder. Permanent base + symbolsk-værdi ved adskillelse fra VB. Mere lyst til at være/udføre sin, indenfor FADL, gøremål. Fremad perspektivering, hvilke muligheder giver det? er ikke så meget af 2,5mio. Der er et køkken der kan sættes i (det er i sin tid købt til baghuset), rummene bliver renoveret efter ønske og behov. Vi kan bedre have vores ting for os selv. Vi behøver ikke booke lokaler. Kursusmedarbejder siger han har svært ved at få lokaler. Det kunne være godt med flere lokaler til kurser. Acuta bedre, uoverensstemmelse med VB. Udlejning ikke mulig ved nuværende tilstand, lejere vil ikke tage det uden køkken. Forsøgt udlejet gennem to forskellige udlejere uden succes Der er ikke nok kurser, der mangler supplerende spv-kurser. Vi bygger ekstra lokaler så der er plads til flere spv-kurser og det kan ikke bare antages, at lokalerne kan bruges til lægevikarkurser engang imellem. Den anden gruppe mener

4 Det er mange penge på ingenting og uholdbare faciliteter. Signalværdien er ikke nok. Først kører det rundt med små lokaler, så får de flere, så kører det ikke ordentligt rundt => Dårlig PR på GF. Vi er her ikke nok. Lej det ud et par år, se hvor vi står der. opdelingen af VB og Kredsforening ses ikke, de skal jo alligevel snakkes med Hanne Rohde. Overtagelse af forhus vil virke meget overvældende for medlemmerne. Er rep.lokalet virkeligt totalt overbooket? Evt. kunne man dele forhuset med andre foreninger, men hvem? Hvad hvis vi ikke kan leje overetagen ud, siger underboerne det så op? Fra Mikkel Fode: Der er efter min opfattelse ingen som helst brug for at overtage en del af forhuset permanent. Det har i mine 4 år i rep (incl 2 i formandskabet) fungeret glimrende at være i den "gamle" bygning. I forlængelse heraf er der - efter min opfattelse - absolut intet behov for et specielt rep-lokale eller et formandskabskontor. Specielt i forbindelse med den nye - dyre - udvidelse af ejendommen, vil det være et uacceptabelt spild af medlemmernes penge at inddrage forhuset. Så kan jeg vist ikke udtrykke mig ret meget tydeligere... Der er stemt baghuset (5), Forhuset (4), 1 blank. 6. Lukket punkt Intet 7. Generalforsamling Årets generalforsamling afholdes, som altid, i oktober, og vi skal allerede i gang med forberedelserne nu. Der skal samles et hold, så det kan blive den bedste hidtil. FS foreslår 22. oktober Mikkel Thagaard, Rasmus Mogensen, Laura, Mette Skipper, Axel Bjarke, Eva 8. Underskudsgaranti fra Umbilicus Repræsentantskabet har modtaget en underskudsgarantianmodning fra umbilicus. Denne ønskes behandlet af repræsentantskabet og jf. Vedtægternes 7 stk 4. Bedre udspecificering af detaljer kun ønske fra én, billigere øl som formålet. Kort gennemgang ved Ronni. De får dækket underskuddet, hvis de har et underskud på under kr. hvis de overskrider det lagte budget kan de få det dækket. Anmodning er godkendt. 9. Parlementarikerkompensation Skal ansøges skriftligt og på næste rep. 10. Udvalgsnedsættelse IT, fitnessmedlemskab og bøger betalt via løn samt FADL-rustur Udvalg Muligheder for køb af bøger og fitness medlemskaber via løn, dvs. før skat, har været undersøgt, jævnt teknisk svært ifølge diverse, brug af medlemmers penge på administrativt arbejde? Problem: flere vagter pr måned til betaling af bøger, hvad når der ikke er vagter.der afsættes normalt et fast beløb fra løn, dette kan vi ikke gøre Nyt udvalg: Rasmus Mogensen, Axel Bjarke, Mikkel Thagaard

5 Udvalg for FADL-rustur: Ramus Mogensen, Mikkel Thagaard IT: Andreas DK 11. Ansøgninger om orlov Kristian Kraglund og Anne Bloms ansøgninger om orlov er godkendt. 12. evt. FADL paintball-dyst, Eva tager det med til MR. Rejsegilde på fredag kl. 12 der er øl og pølser Næste møde 15. april

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 1 KæreFADLmedlem! DusiddernumedGeneralforsamlingsskriftet2012ihånden.Herivildufå informationomåretdergikifadlogsamtidigvilvistærktopfordredigtilat

Læs mere

Godkendt referat af repræsentantskabsmøde nr. 4 Mandag d. 26.2.2007 kl 18, Nørre Allé 32, 8000 Århus C

Godkendt referat af repræsentantskabsmøde nr. 4 Mandag d. 26.2.2007 kl 18, Nørre Allé 32, 8000 Århus C Godkendt referat af repræsentantskabsmøde nr. 4 Mandag d. 26.2.2007 kl 18, Nørre Allé 32, 8000 Århus C Tilstede: Nikolaj, Jakob, Mikkel, Søren, Jill, Marianne, Louise, Sofie, Anne, Betty. MR: Peter Dalsgård,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014.

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk GODKENDT REFERAT PÅ MØDET

Læs mere

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine Referat 14. september 2011 kl. 17.00 Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.:26 74 22 84 1) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Det konkluderes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. kredsens vedtægter.

Det konkluderes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. kredsens vedtægter. Ordinær Generalforsamling i FADL København 2014 Fredag den 10.oktober 2014 kl.17.00 i Studenterklubben på Panum Instituttet 1. Valg af dirigent Gunnar Jørgensen vælges. 2. Valg af referenter Amina Nardo-Marino

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening Årsberetning 2010 Polyteknisk Forening 5. april 2011 Indhold 1 Forord 9 2 Organisationen 10 2.1 Bestyrelsen............................. 10 2.1.1 Formand.......................... 10 2.1.2 Næstformand........................

Læs mere

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013 ii Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar 2013. Den består i hovedparten af en række kortere tekster

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR

FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR 2014 HVORFOR ARBEJDE FRIVILLIGT FOR FADL? FÅ SVARET PÅ SIDE 7 2014 ÅRET, HVOR FADL FYLDTE 60! LÆS MERE PÅ SIDE 8-9 GÅ IKKE GLIP AF ARRANGEMENTERNE! SE OG LÆS MERE PÅ SIDE 5 KØBENHAVNS

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO 8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO Hvornår: lørdag den 29. maj 2010 kl. 13.00 17.00 Sted: Kærnehuset, Nedergade 6, 1. sal, 5000 Odense C REFERAT OBS: Det, der står i kursiv, er beslutninger/konklusionsforslag.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere