Håndbog for beboere i kollegiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for beboere i kollegiet"

Transkript

1 Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue Aarhus C Tlf:

2 Lidt om kollegiets formål og historie Med denne lille håndbog vil vi byde dig velkommen til kollegiet i Det Grønlandske Hus. Hæftet indeholder mange praktiske oplysninger, men også en række regler, der skal overholdes, for at kollegiet fungerer bedst muligt. Det Grønlandske Hus på Dalgas Avenue blev oprettet i Dengang fungerede Huset mest som et hjem for grønlandske håndværkerlærlinge, der boede her, så længe uddannelsen varede. Da håndværkeruddannelserne blev flyttet hjem til Grønland i slutningen af 1980 erne, blev lærlingehjemmet ændret til et særligt kollegium for grønlandske studerende i Aarhus. Kollegiet her i Huset er på mange måder anderledes end de almindelige kollegier i byen: Det er mindre, med kun 20 værelser, hvor nogle kollegier i Aarhus har flere end 800 værelser. Det er billigere, med en månedlig husleje mellem 1400 kr og 1600 kr. De almindelige kollegier koster ca kr. om måneden. Kollegiet er kun et tilbud til nye, grønlandske studerende, der starter på deres uddannelse. Man kan ikke bo her længere end til 1. juli i det første studieår. Det skyldes, at vi bruger kollegiet som en hjælp i studiestarten, og derfor begynder med et nyt hold beboere hvert år i august. Der er en tættere kontakt mellem personale og beboere end på almindelige kollegier, fordi vi gerne vil give bedst mulige råd og vejledning om studium og vilkår i Danmark i det første studieår. Men personalet ønsker på den anden side ikke at blande sig unødvendigt i beboernes forhold. Så beboere, der ønsker råd eller hjælp fra personalet må selv henvende sig på kontoret. Vi fører ikke opsyn med den enkelte.

3 Huset tager ikke initiativ til at oprette beboerorganisation, brugerråd eller lignende. Gennemsnitligt bor de studerende kun ca. 6 måneder i kollegiet, før de flytter til blivende bolig. Det kan derfor ikke lade sig gøre, at beboerne selv administrerer kollegiets forhold, som det er tilfældet på nogle andre kollegier. Det er til gengæld helt nødvendigt, at beboerne samarbejder godt om den fælles rengøring i køkken, baderum og gange, laver mad sammen, osv. Kollegieværelserne er fuldt møbleret, og det er ikke muligt at bytte kollegiets møbler ud med egne møbler. Det skyldes igen, at beboerne sjældent bor her mere end et halvt år, og Huset har ikke mulighed for at opbevare og flytte værelsesmøblementet frem og tilbage flere gange om året. Aarhus, april 2015 Direktør Jørn Holbech

4 Når du flytter ind i kollegiet Fordeling af værelser: Desværre er værelserne i kollegiet noget forskellige i størrelse. Vi har derfor den regel, at Det Grønlandske Hus fordeler værelserne inden beboerne ankommer. Du kan derfor ikke bestille et bestemt værelse på forhånd. Men når en beboer flytter fra kollegiet, kan du aftale med direktøren, at du flytter ind på det tomme værelse. Depositum og syn af værelset: Inden du flytter ind, skal du betale depositum, for tiden kr. Du får depositum tilbage ved flytning fra kollegiet, med fradrag hvis der er skader eller mangler på værelset, som konstateres ved syn. Huslejebetaling for den første måned: Den månedlige husleje betales forud og skal være betalt senest den dag, du flytter ind. Huslejetaksterne er for tiden: Små værelser (værelse 1, 27 og 28): kr Mellemstore værelser (værelse 3, 4, 11, 20 og 26): kr Store værelser (værelse 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24 og 25): kr Sammen med huslejen opkræves et bidrag på 50 kr mdl. til rengøringsmidler, toiletpapir m.v., der udleveres gratis. Egne møbler og husdyr: Kollegiets værelser er fuldt møbleret, og der er ikke plads til egne møbler, hverken på værelset eller i Husets lagerrum. Derimod kan vi tilbyde at opbevare enkelte papkasser, kufferter o.lign. i et særligt depotrum, så længe du bor i kollegiet. Kæledyr, som hund, kat, hamster m.v. er ikke tilladt. Tilmelding til Folkeregister og Sygesikring: Senest 5 dage efter din indflytning i kollegiet skal du have tilmeldt dig til Aarhus Kommune på Ca. 2 uger efter din tilmelding modtager du et sundhedskort fra Folkeregistret, som sikrer dig gratis lægehjælp m.v., så længe du bor i Danmark. Medielicens: Har du pc, mobil, tablet eller TV, skal du betale medie-licens til Danmarks radio. Se nærmere på hjemmesiden Flyttemeddelelse til Postvæsenet: Meld flytning til det posthus, du brugte på din gamle adresse, så breve til din gamle adresse bliver videresendt til Det Grønlandske Hus. Giv også besked om flytning til dem du plejer at få brev fra.

5 Indboforsikring: Det Grønlandske Hus har en indboforsikring for kollegiets beboere. Forsikringen er gratis for dig, men gælder kun, så længe du har adresse i Huset. Forsikringen dækker dine private ejendele op til en samlet sum af ca kr. Har du ejendele til en samlet sum, der er større end kr, eller enkelte ejendele, der er usædvanligt kostbare, så snak med Husets regnskabsfører om evt. tillægsforsikring. Husk at gemme kvitteringer ved køb af fx computer eller cykel. Internet: Brug af internet i Huset er gratis. Du kan enten bruge Husets trådløse internetforbindelse eller et kabel til stikket på dit værelse. (kablet kan købes i Husets butik). Huset har 2 internetforbindelser: Groenland1 som har WI-FI og Test som kræver kabeltilslutning begge forbindelser har adgangskoden Bemærk, der er ikke en fast IP-adresse til din computer, så det kan ikke lade sig gøre at bruge programmer og tjenester, der kræver en fast IP-adresse. Din pc skal være beskyttet med et antivirusprogram. Du kan hente et gratis virus-sikkerhedsprogram på Microsofts hjemmeside således: Tryk på fanen sikkerhed Tryk på Microsoft Security Essentials Tryk på hent Hvis der er problemer med internettet, skal det straks fejlmeldes på kontoret. Du må ikke selv pille i Husets routere og andre installationer.

6 Mens du bor i kollegiet Som alle andre steder, hvor mange mennesker bor sammen på begrænset plads, har vi også i kollegiet nogle få regler, der skal overholdes. Hvis nedenstående regler bliver overtrådt, kan direktøren eller dennes repræsentant bortvise en beboer med øjeblikkeligt varsel, eller forstanderen kan give en skriftlig advarsel, der medfører bortvisning, hvis overtrædelsen gentager sig. Regler for god opførsel er ganske enkle: 1.Vold eller trussel om vold er forbudt: I ethvert tilfælde, hvor en beboer truer med vold, eller udøver vold mod en anden beboer, en gæst i Huset, eller en medarbejder, vil pågældende beboer øjeblikkeligt blive bortvist fra kollegiet. 2.Tyveri: Også tilfælde af tyveri fra andre beboere, fra Huset eller fra personalet, kan medføre øjeblikkelig bortvisning. 3.Brug af hash eller andre euforiserende stoffer: Også dette er forbudt i kollegiet, og kan medføre bortvisning. 4.Alkohol: Det er ikke forbudt at drikke øl, vin og spiritus i kollegiet, men det må ikke ske i en sådan grad, at du ikke kan overholde de øvrige ordensregler pga. beruselse. Har du gæster, er du ansvarlig for dine gæsters opførsel! 5.Tobak: Det er ikke tilladt at ryge i Det Grønlandske Hus. Rygning kan kun finde sted udendørs, med anvendelse af de opsatte askebægre. Du vil blive afkrævet erstatning, hvis du alligevel ryger på dit værelse, så det skal males om. 6. Brandsikring: Gangene i kollegiet fungerer som flugtveje i tilfælde af brand. Der må derfor ikke sættes noget som helst på gangene, hverken møbler, kasser, fodtøj, flasker, affaldsposer osv. Gangene skal altid være helt tomme. Brandsikringsmidlerne (brandtæppe, pulverslukker, vandslange, brandtryk) må ikke bruges til at lege med. Det er livsfarligt, hvis de ikke fungerer i tilfælde af brand.

7 7. Spar på vand, el og varme: Det er ganske let og af stor økonomisk betydning, at beboerne hjælper med at spare på vand og energi. Sluk for lyset og elektriske apparater, når de ikke bruges, luk for varmen, når du lufter ud. Lad ikke vandet løbe længere end nødvendigt. 8. Tag hensyn til din nabo: Væggene i kollegiet er ikke specielt godt lydisoleret. Tag derfor hensyn til naboer og andre, når du spiller musik eller støjer på anden måde. Husk, at der skal være ro til at læse på et kollegium. Overhold aftaler om stilleperioder i løbet af dagen og om aftenen. 9. Rengøringsordninger: Du har pligt til at tage din del af den fælles rengøring på gange, i køkkenet og i bade/toiletrum. Beboerne opfordres til at aftale og fordele rengøringen mellem sig. Huset kræver, at der til stadighed er rent og ryddeligt i kollegiet, og at alle deltager lige meget i rengøringen. 10. Betaling af husleje: Den månedlige husleje skal være betalt til Huset senest 3. hverdag i måneden. Hvis du af nogen grund har problemer med betalingen, skal du selv henvende dig til direktør eller regnskabsfører. Hvis du betaler for sent, uden at have aftale herom, skal du betale et restancegebyr på 150 kr per måned. Er du bagud med huslejen for mere end én måned, uden at have særlig aftale om det, bliver du øjeblikkeligt sagt op. Kollegiemøder: For at sikre det bedst mulige samarbejde beboerne indbyrdes og mellem beboerne og personalet, holder vi regelmæssige møder med beboerne og repræsentanter for personalet. Der er mødepligt til disse møder, og det er i det hele taget en god ide at deltage, så du selv får indflydelse på de aftaler, der træffes under mødet. Møderne holdes som regel kl en af ugens hverdage. Madlavning: Der er ingen kantine eller anden servering af mad i kollegiet. Beboerne køber selv ind, og laver deres mad i et af de to fælles køkkener på 1. og 2. sal. Køkkenerne er udstyret med komfur, mikrobølgeovn, gryder, pander og alt andet udstyr, der hører til et moderne køkken. Det kan anbefales at beboerne opretter madklubber, der spiser aftensmad i fællesskab det sparer penge og tilskynder til at spise godt og sundt hver dag.

8 Forskellige praktiske oplysninger Nøgle og aflåsning: Den nøgle, du får ved indflytningen, gælder til dit værelse, til dørene fra trappen ind til din gang, til dit køkken, til fordør og bagdør i Huset, og til cykelskuret. Du har altså kun brug for én nøgle. Du bør låse døren til dit værelse, hver gang du forlader det. Hvis værelset ikke har været låst, kan du ikke få erstatning fra forsikringen i tilfælde af tyveri. Yderdørene bliver låst om aftenen, når personalet går hjem. Lad yderdørene blive ved med at være låst om aftenen og om natten, det er det sikreste for alle beboere. Lad være med at åbne yderdørene om natten for personer, du ikke kender. Hvis du mister din nøgle, kan du købe en ny på kontoret for 300 kr. Det er dyrt, fordi der skal omlægges en masse låse, hvis bare én nøgle bliver væk. Du må ikke låne din nøgle ud til andre. Du kan ikke få hjælp fra personalet om natten eller i weekenden, hvis du har mistet din nøgle. Du må enten overnatte hos en kammerat eller tilkalde låsesmed. Fx Byens Låseservice, tlf , eller Aarhus Låseservice, tlf Husk, at en tilkaldt låsesmed skal betales kontant og på stedet, pris ca kr. Post: Breve og pakker til dig kommer med postbudet på hverdage efter kl Det bliver lagt frem på kontoret, og kan afhentes indtil kontoret lukker. Vi kan ikke lægge ud for dig ved modtagelse af opkrævningspakker. De går retur til Posthuset, hvis du ikke er hjemme. Så må du senere hente og betale pakken. Mønttelefon: Der er en mønttelefon på 1. sal i kollegiet, tlf.nr Værelsesudstyr og internet: Alle værelser er udstyret med fri adgang til internet. Du skal naturligvis selv sørge for computer og evt. printer. Der er desuden en pc med printer i stuen til brug for alle Husets beboere og gæster. Alle værelser er møbleret, dvs. har seng, skrivebord, kontorstol, skab, lamper m.v. Der er ikke sengetøj m.v., du skal selv medbringe linned og håndklæder. Du kan købe en pakke af Det Grønlandske Hus med ny dyne, hovedpude og rullemadras til ca. 500 kr, inden du flytter ind. Køkkenudstyr: Køkkenet på 1. og på 2. sal er fuldt udstyret med alle nødvendige køkkenredskaber, service og opvaskemaskine, samt køleskabe og en lille fryser.

9 Vaskeriet i kælderen: Du kan benytte de to vaskemaskiner og tørretumbleren i kælderen. Der er ophængt brugsanvisning, men er du i tvivl, så spørg personalet. Du kan købe vaskemønter på kontoret, 10 kr. for en vaskemønt. Du skal selv medbringe sæbepulver til vaskemaskinen. Der er adgang til vaskemaskinerne døgnet rundt, bortset fra fredag formiddag, hvor Huset bruger maskinerne til håndklæder m.v. Der er tørrestativ i kælderen og i haven. Du bør ikke tørre tøj på værelset, det giver en usund, fugtig luft i værelset. Huset hæfter ikke for dit vasketøj, så pas på det og fjern det, så snart det er tørt. Affald og affaldscontainere: Det er vigtigt, at affald bliver fjernet fra kollegiet med det samme. Skraldeposer må ikke stå i gange og køkken i længere tid. Det lugter! Bag cykelskuret står der tre affaldscontainere til almindeligt affald, en til pap og papir og en til flasker og glas. Læg affaldet i den rigtige container! Cykelskuret og parkering af biler og cykler: Der kommer mange gæster i Det Grønlandske Hus i løbet af dagen, og mange biler med varer og passagerer. Så det er vigtigt, at beboernes cykler ikke står i indkørslen og spærrer adgangen til Huset. Sæt altid din cykel i cykelstalden, så er den også låst inde og i tørvejr. Beboere og gæster til beboere må ikke parkere biler i indkørslen eller i gården. Biler skal parkeres langs Dalgas Avenue, eller på græsset foran Huset. Cykeltrailer: Kollegiet har en anhænger til cykler, der kan benyttes til fx større indkøb, aflevering af pakker på Posthus osv. Anhængeren kan også benyttes som trækvogn uden cykel. Anhængeren er parkeret i cykleskuret, og låst med en hængelås, som åbnes med din værelsesnøgle. Husk at låse anhængeren, når du parkerer den ude i byen det vil være ærgerligt, hvis den bliver stjålet.

10 Brug af lokaler i stuen og kælderen: I kælderen har beboerne kun adgang til vaskerummet, øvrige kælderrum benyttes til værksted og depoter for Husets personale og grønlandske foreninger. Den store stue er til rådighed i dagtimerne, hvis de ikke benyttes til andet formål. Grønlandske og danske aviser ligger fremme i stuen. Lad være at tage dem med op på kollegiet, andre gæster skal også bruge dem. Huller i væggen : Det er ikke tilladt at lave huller i væggene på gange, køkkener og værelser for at hænge billeder, hylder, lamper mv. op. Den beboer, der alligevel borer huller i væggene, kommer til at betale dyrt for det ved udflytning. Tilsvarende med tape og klistermærker, der ikke let lader sig fjerne. Vil du have billeder og lign. op på væggen skal de hænges i snore ned fra skinnerne under loftet. Dine egne gæster: Der er ikke noget i vejen for, at du har gæster på dit værelse, også overnattende gæster. Men bor der nogen hos dig mere end 3 dage, skal det anmeldes til forstanderen, og du vil normalt ikke få tilladelse til at have nogen boende mere end en uge. Kollegiets fællesrum og brandsikring m.v. er beregnet til 20 personer, ikke til 40! Det er ikke tilladt at overnatte på sofaer eller gulvet i gange og køkken. Finder du en fremmed eller en gæst, der sover i køkkenet, skal du straks bede vedkommende om at gå eller fortælle det til personalet.

11 Uindbudte gæster: Det kan desværre ske, at helt uvedkommende personer opholder sig eller søger et sted at sove i kollegiet. De skal straks bortvises. Om nødvendigt kan du få hjælp hos personalet eller politiet. Kollegiet er beboernes private bopæl, og ingen andre har ret til at bruge lokalerne. Det kan ske, at grønlændere eller andre henvender sig til beboerne, mens Huset er lukket, for at få et sted at sove, få penge til mad eller lign. Dem har beboerne ingen mulighed for at hjælpe, de skal simpelthen henvises til at kontakte Huset i åbningstiden. Er der problemer med sådanne personer, er det eneste rigtige at tilkalde Politiet, ring 114. Hvis du bliver syg: Føler du dig skidt tilpas, men rask nok til at blive på kollegiet, så bed en af dine kammerater om at sørge for mad og drikke og tilse, at sygdommen ikke bliver værre. Er du sikker på, at du har akut behov for lægebesøg, så skal du ringe til din egen læge i dagtimerne (kl. 8-16), eller til vagtlægen, tlf , aften, nat, weekend og på helligdage. Egen læge eller lægevagten hjælper dig videre til behandling hos egen læge, lægevagten eller på skadestuen. Skadestuens adresse er Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C. Du skal altid ringe først, inden du får adgang til Skadestuen. Taxa kan bestilles på tlf.: , eller , du skal selv betale. Er du akut og alvorligt syg eller kommer ud for en ulykke, så du omgående bør indlægges på hospital, kan du tilkalde en ambulance, ring alarmnummer 112. Er du syg i længere tid, bør du derimod kontakte din vejleder på kontoret, så I kan aftale løsning på evt. praktiske problemer og evt. problemer med studiet.

12 Kontakt til Husets medarbejdere: I Husets åbningstid er du altid velkommen til at henvende dig til din studievejleder, til direktøren eller til enhver af Husets medarbejdere, som du har lyst. Både ved små praktiske problemer, eller hvis du evt. har et stort problem af nogen art. Hvis du vil, kan du altid bede om en samtale i fuld fortrolighed, hvor det du siger ikke bliver givet videre til nogen anden. Derimod er det ikke så praktisk at henvende sig til direktør eller medarbejdere uden for Husets åbningstid. Vi har ikke nogen vagtordning eller anden service for beboerne, når Huset er lukket. Medarbejderne har ikke adgang til dit værelse: Huset respekterer, at dit værelse er din private bolig, og principielt har hverken direktør eller andre medarbejdere ret til at gå ind på dit værelse. Der kan dog være tilfælde, hvor en håndværker skal tilse eller reparere noget på dit værelse. I disse tilfælde får du et skriftligt varsel om, at håndværkeren en bestemt dato på et bestemt klokkeslæt bliver låst ind på dit værelse. I en absolut nødsituation, hvor det er nødvendigt at gå ind på dit værelse uden varsel, får du en skriftlig besked om, hvad der er sket, og en begrundelse for det. Når du flytter fra kollegiet Der er nogle få, men vigtige ting, du skal være opmærksom på, når du flytter fra kollegiet: Sådan skaffer du den endelige bolig i Aarhus: Hvis du har fået værelse i kollegiet i Det Grønlandske Hus, er der tid nok til at få den endelige bolig i Aarhus. Hvis du vel at mærke selv er aktiv for at skaffe en. På det første kollegiemøde efter din indflytning vil medarbejderne i Huset fortælle, hvor og hvordan du kan søge, og du kan altid henvende dig på kontoret for at få mere at vide. Se også vores hjemmeside under fanen studerende og afsnittet boligsøgning. Kun hvis du udskyder boligsøgningen til allersidste øjeblik, dvs. få måneder før, du skal flytte herfra, vil du få problemer med at skaffe den nye bolig.

13 Opsigelse, syn og depositum retur: Hvis du ønsker at flytte fra kollegiet inden den første juli, skal du med mindst ½ måneds varsel give direktøren en skriftlig besked om, hvornår du flytter. Flytter du senest den 15. i en måned og har du givet rettidigt varsel, skal du kun betale ½ husleje for den måned. Straks efter at du er flyttet, skal dit værelse synes, dvs. at du og en medarbejder sammen kontrollerer, at værelset er i samme stand, som da du flyttede ind. Hvis du ikke kan eller vil deltage i synet af værelset, gennemfører Huset det uden din medvirken. Hvis der er skader eller mangler, bliver de trukket fra dit depositum, inden det udbetales. Er skaderne større end depositum kan dække det, er du alligevel erstatningspligtig for hele skadesbeløbet. Du kan først få dit depositum retur, når værelset er blevet synet, og du har afleveret din nøgle, og evt. ejendele i depot er fjernet. Folkeregister, meddelelse til postvæsen og eftersendelse af breve: Ved udflytning skal du melde din nye adresse til Folkeregistret inden 5 dage. Husk også at give besked på posthuset og til de steder, du plejer at modtage breve fra, at du er flyttet. I ca. 1 måned efter din flytning vil Huset eftersende de breve, der evt. måtte komme til dig. Husk at din studievejleder under alle omstændigheder altid skal have oplyst, hvor du bor. Indboforsikringen dækker ikke længere: Fra den dag, hvor du flytter fra kollegiet, er dine ting ikke længere dækket af husets indboforsikring. Du bør derfor tegne en ny forsikring, inden du flytter, eller sikre dig, at du er dækket ind af egne eller dine forældres forsikringer. Spørg på kontoret, hvis du er i tvivl, se også

14 Husets adresse, telefonnumre m.v., åbningstider og medarbejdere, samt andre nyttige adresser: Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue Aarhus C Tlf.: Åbningstider: Mandag-fredag kl Web-site: Lørdag, søndag og helligdage er Huset lukket Direktør Jørn Holbech Mobiltlf: Sommeråbningstider fra midten af juni til midten af august: Mandag fredag kl Politi: Ring 114, Brandvæsen og Ambulance: ring 112 (der skal ikke mønter i mønttelefon) Vagtlæge og skadestue: DSB: Aarhus Rutebilstation, infocenter: Tlf eller Aarhus Lufthavn, Tirstrup: Københavns Lufthavn: Air Greenland: De Grønlandske Huse i Danmark: Studenterforeningen Avalak: Taxa: Tlf , eller tlf Nærmeste pizza-butik: Marselis Pizzeria, Marselis Boulevard 24, tlf/fax: S: SMS:

15 Medarbejdere i Huset, april 2015: Direktør Jørn Holbech Regnskabsfører Birthe Tinning Udd. vejleder Hanne Vestermark Mejer Udd. vejleder Mette Meilandt Udd. vejleder Anne Clausen Socialrådgiver Simon Lynge Socialvejleder Bolethe Rasmussen Socialformidler Benigne Fleischer

16 Hvis det brænder! Vejledning Godkendt af Aarhus Brand- og Redningsvæsen 22/ Alarmér: Knus glasset og tryk på alarmknappen i de røde alarmbokse på gangen. Ring til Brandvæsenet på 112, brug mønttelefonen på fortrappen, der skal ikke mønter i! Fortæl hvem du er og hvor det brænder. Gå ned på gaden og tag imod Brandvæsenet. 2. Flygt: Hvis brandalarmen lyder, så forlad værelset, hvis det er muligt. Løb uden for, ad enten for- eller bagtrappe. Luk vinduer og døre, men lås dem ikke. Brandalarmen er en høj hyletone, der lyder på gangen og i dit værelse. hvis du ikke kan passere gange og trapper på grund af røg, så bliv på værelset og hold døren lukket, men ikke låst. Råb ud ad vinduet, for at gøre opmærksom på dig selv. 3. Sluk ilden: Hvis det er muligt uden fare for dig selv, så sluk ilden, mens den endnu er en lille brand. Brug vandslangen på gangen, eller brandtæppe eller pulverslukker i køkkenet

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

CHECK-IN hos De Grønlandske Huse

CHECK-IN hos De Grønlandske Huse CHECK-IN hos De Grønlandske Huse København Aalborg Aarhus Odense På uddannelse i Danmark Indholdsfortegnelse Uddannelse i Danmark... 3 Dine rettigheder og pligter... 4 Økonomi... 5 Bolig i Danmark... 7

Læs mere

CHECK-IN hos De Grønlandske Huse

CHECK-IN hos De Grønlandske Huse CHECK-IN hos De Grønlandske Huse København Aalborg Aarhus Odense På uddannelse i Danmark Indholdsfortegnelse Uddannelse i Danmark... 3 Dine rettigheder og pligter... 4 Økonomi... 5 Bolig i Danmark... 7

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Velkommen til Nordhavnsgården -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Indholdsfortegnelse 1. Velkommen Velkommen til Nordhavnsgården! I denne mappe har vi

Læs mere

Dalum Landbrugsskole har desuden en omfattende kursus- og konferencevirksomhed med deltagere fra hele verden.

Dalum Landbrugsskole har desuden en omfattende kursus- og konferencevirksomhed med deltagere fra hele verden. Velkommen til Dalum Landbrugsskole DALUM LANDBRUGSSKOLE Dalum Landbrugsskole er bygningsmæssigt grundlagt i 1862 af den berømte højskolemand Christen Kold, der sammen med Grundtvig udviklede den danske

Læs mere

Rødding Højskole RØDE ENCYCLOPÆDIE

Rødding Højskole RØDE ENCYCLOPÆDIE Rødding Højskole RØDE ENCYCLOPÆDIE Rødding Højskoles Røde Encylopædie Læs opslagsværket som et leksikon med svar på alt omkring Rødding Højskole. Kan med fordel læses forfra, bagfra, i en køre eller som

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

DINE PENGE. Ha styr på dine penge! Job eller uddannelse? SKAT. SU og løn. Udgifter og gæld. Kontanthjælp

DINE PENGE. Ha styr på dine penge! Job eller uddannelse? SKAT. SU og løn. Udgifter og gæld. Kontanthjælp DINE PENGE 1 SIDE 1 / DINE PENGE Ha styr på dine penge! Det er skønt at ha penge! En gang imellem slipper de bare op for hurtigt. Og hvis der ikke er penge nok til husleje eller mad, er det slet ikke fedt.

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger københavns brandvæsen forebyggende afdeling Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte?

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet, hvor galt det kan gå ved ildebrand, og alt for ofte kan vi bagefter se, at med en smule opmærksomhed og omtanke fra de implicerede,

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

UNDGÅ BRAND DERHJEMME

UNDGÅ BRAND DERHJEMME UNDGÅ BRAND DERHJEMME - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger Orientering fra Viborg Brandvæsen 1 2 Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s talerør Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s beboer - information Nyttige tlf. numre. Alarm 112 Nærmeste politi 114 Akut telefon

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere