Håndbog for beboere i kollegiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for beboere i kollegiet"

Transkript

1 Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue Aarhus C Tlf:

2 Lidt om kollegiets formål og historie Med denne lille håndbog vil vi byde dig velkommen til kollegiet i Det Grønlandske Hus. Hæftet indeholder mange praktiske oplysninger, men også en række regler, der skal overholdes, for at kollegiet fungerer bedst muligt. Det Grønlandske Hus på Dalgas Avenue blev oprettet i Dengang fungerede Huset mest som et hjem for grønlandske håndværkerlærlinge, der boede her, så længe uddannelsen varede. Da håndværkeruddannelserne blev flyttet hjem til Grønland i slutningen af 1980 erne, blev lærlingehjemmet ændret til et særligt kollegium for grønlandske studerende i Aarhus. Kollegiet her i Huset er på mange måder anderledes end de almindelige kollegier i byen: Det er mindre, med kun 20 værelser, hvor nogle kollegier i Aarhus har flere end 800 værelser. Det er billigere, med en månedlig husleje mellem 1400 kr og 1600 kr. De almindelige kollegier koster ca kr. om måneden. Kollegiet er kun et tilbud til nye, grønlandske studerende, der starter på deres uddannelse. Man kan ikke bo her længere end til 1. juli i det første studieår. Det skyldes, at vi bruger kollegiet som en hjælp i studiestarten, og derfor begynder med et nyt hold beboere hvert år i august. Der er en tættere kontakt mellem personale og beboere end på almindelige kollegier, fordi vi gerne vil give bedst mulige råd og vejledning om studium og vilkår i Danmark i det første studieår. Men personalet ønsker på den anden side ikke at blande sig unødvendigt i beboernes forhold. Så beboere, der ønsker råd eller hjælp fra personalet må selv henvende sig på kontoret. Vi fører ikke opsyn med den enkelte.

3 Huset tager ikke initiativ til at oprette beboerorganisation, brugerråd eller lignende. Gennemsnitligt bor de studerende kun ca. 6 måneder i kollegiet, før de flytter til blivende bolig. Det kan derfor ikke lade sig gøre, at beboerne selv administrerer kollegiets forhold, som det er tilfældet på nogle andre kollegier. Det er til gengæld helt nødvendigt, at beboerne samarbejder godt om den fælles rengøring i køkken, baderum og gange, laver mad sammen, osv. Kollegieværelserne er fuldt møbleret, og det er ikke muligt at bytte kollegiets møbler ud med egne møbler. Det skyldes igen, at beboerne sjældent bor her mere end et halvt år, og Huset har ikke mulighed for at opbevare og flytte værelsesmøblementet frem og tilbage flere gange om året. Aarhus, april 2015 Direktør Jørn Holbech

4 Når du flytter ind i kollegiet Fordeling af værelser: Desværre er værelserne i kollegiet noget forskellige i størrelse. Vi har derfor den regel, at Det Grønlandske Hus fordeler værelserne inden beboerne ankommer. Du kan derfor ikke bestille et bestemt værelse på forhånd. Men når en beboer flytter fra kollegiet, kan du aftale med direktøren, at du flytter ind på det tomme værelse. Depositum og syn af værelset: Inden du flytter ind, skal du betale depositum, for tiden kr. Du får depositum tilbage ved flytning fra kollegiet, med fradrag hvis der er skader eller mangler på værelset, som konstateres ved syn. Huslejebetaling for den første måned: Den månedlige husleje betales forud og skal være betalt senest den dag, du flytter ind. Huslejetaksterne er for tiden: Små værelser (værelse 1, 27 og 28): kr Mellemstore værelser (værelse 3, 4, 11, 20 og 26): kr Store værelser (værelse 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24 og 25): kr Sammen med huslejen opkræves et bidrag på 50 kr mdl. til rengøringsmidler, toiletpapir m.v., der udleveres gratis. Egne møbler og husdyr: Kollegiets værelser er fuldt møbleret, og der er ikke plads til egne møbler, hverken på værelset eller i Husets lagerrum. Derimod kan vi tilbyde at opbevare enkelte papkasser, kufferter o.lign. i et særligt depotrum, så længe du bor i kollegiet. Kæledyr, som hund, kat, hamster m.v. er ikke tilladt. Tilmelding til Folkeregister og Sygesikring: Senest 5 dage efter din indflytning i kollegiet skal du have tilmeldt dig til Aarhus Kommune på Ca. 2 uger efter din tilmelding modtager du et sundhedskort fra Folkeregistret, som sikrer dig gratis lægehjælp m.v., så længe du bor i Danmark. Medielicens: Har du pc, mobil, tablet eller TV, skal du betale medie-licens til Danmarks radio. Se nærmere på hjemmesiden Flyttemeddelelse til Postvæsenet: Meld flytning til det posthus, du brugte på din gamle adresse, så breve til din gamle adresse bliver videresendt til Det Grønlandske Hus. Giv også besked om flytning til dem du plejer at få brev fra.

5 Indboforsikring: Det Grønlandske Hus har en indboforsikring for kollegiets beboere. Forsikringen er gratis for dig, men gælder kun, så længe du har adresse i Huset. Forsikringen dækker dine private ejendele op til en samlet sum af ca kr. Har du ejendele til en samlet sum, der er større end kr, eller enkelte ejendele, der er usædvanligt kostbare, så snak med Husets regnskabsfører om evt. tillægsforsikring. Husk at gemme kvitteringer ved køb af fx computer eller cykel. Internet: Brug af internet i Huset er gratis. Du kan enten bruge Husets trådløse internetforbindelse eller et kabel til stikket på dit værelse. (kablet kan købes i Husets butik). Huset har 2 internetforbindelser: Groenland1 som har WI-FI og Test som kræver kabeltilslutning begge forbindelser har adgangskoden Bemærk, der er ikke en fast IP-adresse til din computer, så det kan ikke lade sig gøre at bruge programmer og tjenester, der kræver en fast IP-adresse. Din pc skal være beskyttet med et antivirusprogram. Du kan hente et gratis virus-sikkerhedsprogram på Microsofts hjemmeside således: Tryk på fanen sikkerhed Tryk på Microsoft Security Essentials Tryk på hent Hvis der er problemer med internettet, skal det straks fejlmeldes på kontoret. Du må ikke selv pille i Husets routere og andre installationer.

6 Mens du bor i kollegiet Som alle andre steder, hvor mange mennesker bor sammen på begrænset plads, har vi også i kollegiet nogle få regler, der skal overholdes. Hvis nedenstående regler bliver overtrådt, kan direktøren eller dennes repræsentant bortvise en beboer med øjeblikkeligt varsel, eller forstanderen kan give en skriftlig advarsel, der medfører bortvisning, hvis overtrædelsen gentager sig. Regler for god opførsel er ganske enkle: 1.Vold eller trussel om vold er forbudt: I ethvert tilfælde, hvor en beboer truer med vold, eller udøver vold mod en anden beboer, en gæst i Huset, eller en medarbejder, vil pågældende beboer øjeblikkeligt blive bortvist fra kollegiet. 2.Tyveri: Også tilfælde af tyveri fra andre beboere, fra Huset eller fra personalet, kan medføre øjeblikkelig bortvisning. 3.Brug af hash eller andre euforiserende stoffer: Også dette er forbudt i kollegiet, og kan medføre bortvisning. 4.Alkohol: Det er ikke forbudt at drikke øl, vin og spiritus i kollegiet, men det må ikke ske i en sådan grad, at du ikke kan overholde de øvrige ordensregler pga. beruselse. Har du gæster, er du ansvarlig for dine gæsters opførsel! 5.Tobak: Det er ikke tilladt at ryge i Det Grønlandske Hus. Rygning kan kun finde sted udendørs, med anvendelse af de opsatte askebægre. Du vil blive afkrævet erstatning, hvis du alligevel ryger på dit værelse, så det skal males om. 6. Brandsikring: Gangene i kollegiet fungerer som flugtveje i tilfælde af brand. Der må derfor ikke sættes noget som helst på gangene, hverken møbler, kasser, fodtøj, flasker, affaldsposer osv. Gangene skal altid være helt tomme. Brandsikringsmidlerne (brandtæppe, pulverslukker, vandslange, brandtryk) må ikke bruges til at lege med. Det er livsfarligt, hvis de ikke fungerer i tilfælde af brand.

7 7. Spar på vand, el og varme: Det er ganske let og af stor økonomisk betydning, at beboerne hjælper med at spare på vand og energi. Sluk for lyset og elektriske apparater, når de ikke bruges, luk for varmen, når du lufter ud. Lad ikke vandet løbe længere end nødvendigt. 8. Tag hensyn til din nabo: Væggene i kollegiet er ikke specielt godt lydisoleret. Tag derfor hensyn til naboer og andre, når du spiller musik eller støjer på anden måde. Husk, at der skal være ro til at læse på et kollegium. Overhold aftaler om stilleperioder i løbet af dagen og om aftenen. 9. Rengøringsordninger: Du har pligt til at tage din del af den fælles rengøring på gange, i køkkenet og i bade/toiletrum. Beboerne opfordres til at aftale og fordele rengøringen mellem sig. Huset kræver, at der til stadighed er rent og ryddeligt i kollegiet, og at alle deltager lige meget i rengøringen. 10. Betaling af husleje: Den månedlige husleje skal være betalt til Huset senest 3. hverdag i måneden. Hvis du af nogen grund har problemer med betalingen, skal du selv henvende dig til direktør eller regnskabsfører. Hvis du betaler for sent, uden at have aftale herom, skal du betale et restancegebyr på 150 kr per måned. Er du bagud med huslejen for mere end én måned, uden at have særlig aftale om det, bliver du øjeblikkeligt sagt op. Kollegiemøder: For at sikre det bedst mulige samarbejde beboerne indbyrdes og mellem beboerne og personalet, holder vi regelmæssige møder med beboerne og repræsentanter for personalet. Der er mødepligt til disse møder, og det er i det hele taget en god ide at deltage, så du selv får indflydelse på de aftaler, der træffes under mødet. Møderne holdes som regel kl en af ugens hverdage. Madlavning: Der er ingen kantine eller anden servering af mad i kollegiet. Beboerne køber selv ind, og laver deres mad i et af de to fælles køkkener på 1. og 2. sal. Køkkenerne er udstyret med komfur, mikrobølgeovn, gryder, pander og alt andet udstyr, der hører til et moderne køkken. Det kan anbefales at beboerne opretter madklubber, der spiser aftensmad i fællesskab det sparer penge og tilskynder til at spise godt og sundt hver dag.

8 Forskellige praktiske oplysninger Nøgle og aflåsning: Den nøgle, du får ved indflytningen, gælder til dit værelse, til dørene fra trappen ind til din gang, til dit køkken, til fordør og bagdør i Huset, og til cykelskuret. Du har altså kun brug for én nøgle. Du bør låse døren til dit værelse, hver gang du forlader det. Hvis værelset ikke har været låst, kan du ikke få erstatning fra forsikringen i tilfælde af tyveri. Yderdørene bliver låst om aftenen, når personalet går hjem. Lad yderdørene blive ved med at være låst om aftenen og om natten, det er det sikreste for alle beboere. Lad være med at åbne yderdørene om natten for personer, du ikke kender. Hvis du mister din nøgle, kan du købe en ny på kontoret for 300 kr. Det er dyrt, fordi der skal omlægges en masse låse, hvis bare én nøgle bliver væk. Du må ikke låne din nøgle ud til andre. Du kan ikke få hjælp fra personalet om natten eller i weekenden, hvis du har mistet din nøgle. Du må enten overnatte hos en kammerat eller tilkalde låsesmed. Fx Byens Låseservice, tlf , eller Aarhus Låseservice, tlf Husk, at en tilkaldt låsesmed skal betales kontant og på stedet, pris ca kr. Post: Breve og pakker til dig kommer med postbudet på hverdage efter kl Det bliver lagt frem på kontoret, og kan afhentes indtil kontoret lukker. Vi kan ikke lægge ud for dig ved modtagelse af opkrævningspakker. De går retur til Posthuset, hvis du ikke er hjemme. Så må du senere hente og betale pakken. Mønttelefon: Der er en mønttelefon på 1. sal i kollegiet, tlf.nr Værelsesudstyr og internet: Alle værelser er udstyret med fri adgang til internet. Du skal naturligvis selv sørge for computer og evt. printer. Der er desuden en pc med printer i stuen til brug for alle Husets beboere og gæster. Alle værelser er møbleret, dvs. har seng, skrivebord, kontorstol, skab, lamper m.v. Der er ikke sengetøj m.v., du skal selv medbringe linned og håndklæder. Du kan købe en pakke af Det Grønlandske Hus med ny dyne, hovedpude og rullemadras til ca. 500 kr, inden du flytter ind. Køkkenudstyr: Køkkenet på 1. og på 2. sal er fuldt udstyret med alle nødvendige køkkenredskaber, service og opvaskemaskine, samt køleskabe og en lille fryser.

9 Vaskeriet i kælderen: Du kan benytte de to vaskemaskiner og tørretumbleren i kælderen. Der er ophængt brugsanvisning, men er du i tvivl, så spørg personalet. Du kan købe vaskemønter på kontoret, 10 kr. for en vaskemønt. Du skal selv medbringe sæbepulver til vaskemaskinen. Der er adgang til vaskemaskinerne døgnet rundt, bortset fra fredag formiddag, hvor Huset bruger maskinerne til håndklæder m.v. Der er tørrestativ i kælderen og i haven. Du bør ikke tørre tøj på værelset, det giver en usund, fugtig luft i værelset. Huset hæfter ikke for dit vasketøj, så pas på det og fjern det, så snart det er tørt. Affald og affaldscontainere: Det er vigtigt, at affald bliver fjernet fra kollegiet med det samme. Skraldeposer må ikke stå i gange og køkken i længere tid. Det lugter! Bag cykelskuret står der tre affaldscontainere til almindeligt affald, en til pap og papir og en til flasker og glas. Læg affaldet i den rigtige container! Cykelskuret og parkering af biler og cykler: Der kommer mange gæster i Det Grønlandske Hus i løbet af dagen, og mange biler med varer og passagerer. Så det er vigtigt, at beboernes cykler ikke står i indkørslen og spærrer adgangen til Huset. Sæt altid din cykel i cykelstalden, så er den også låst inde og i tørvejr. Beboere og gæster til beboere må ikke parkere biler i indkørslen eller i gården. Biler skal parkeres langs Dalgas Avenue, eller på græsset foran Huset. Cykeltrailer: Kollegiet har en anhænger til cykler, der kan benyttes til fx større indkøb, aflevering af pakker på Posthus osv. Anhængeren kan også benyttes som trækvogn uden cykel. Anhængeren er parkeret i cykleskuret, og låst med en hængelås, som åbnes med din værelsesnøgle. Husk at låse anhængeren, når du parkerer den ude i byen det vil være ærgerligt, hvis den bliver stjålet.

10 Brug af lokaler i stuen og kælderen: I kælderen har beboerne kun adgang til vaskerummet, øvrige kælderrum benyttes til værksted og depoter for Husets personale og grønlandske foreninger. Den store stue er til rådighed i dagtimerne, hvis de ikke benyttes til andet formål. Grønlandske og danske aviser ligger fremme i stuen. Lad være at tage dem med op på kollegiet, andre gæster skal også bruge dem. Huller i væggen : Det er ikke tilladt at lave huller i væggene på gange, køkkener og værelser for at hænge billeder, hylder, lamper mv. op. Den beboer, der alligevel borer huller i væggene, kommer til at betale dyrt for det ved udflytning. Tilsvarende med tape og klistermærker, der ikke let lader sig fjerne. Vil du have billeder og lign. op på væggen skal de hænges i snore ned fra skinnerne under loftet. Dine egne gæster: Der er ikke noget i vejen for, at du har gæster på dit værelse, også overnattende gæster. Men bor der nogen hos dig mere end 3 dage, skal det anmeldes til forstanderen, og du vil normalt ikke få tilladelse til at have nogen boende mere end en uge. Kollegiets fællesrum og brandsikring m.v. er beregnet til 20 personer, ikke til 40! Det er ikke tilladt at overnatte på sofaer eller gulvet i gange og køkken. Finder du en fremmed eller en gæst, der sover i køkkenet, skal du straks bede vedkommende om at gå eller fortælle det til personalet.

11 Uindbudte gæster: Det kan desværre ske, at helt uvedkommende personer opholder sig eller søger et sted at sove i kollegiet. De skal straks bortvises. Om nødvendigt kan du få hjælp hos personalet eller politiet. Kollegiet er beboernes private bopæl, og ingen andre har ret til at bruge lokalerne. Det kan ske, at grønlændere eller andre henvender sig til beboerne, mens Huset er lukket, for at få et sted at sove, få penge til mad eller lign. Dem har beboerne ingen mulighed for at hjælpe, de skal simpelthen henvises til at kontakte Huset i åbningstiden. Er der problemer med sådanne personer, er det eneste rigtige at tilkalde Politiet, ring 114. Hvis du bliver syg: Føler du dig skidt tilpas, men rask nok til at blive på kollegiet, så bed en af dine kammerater om at sørge for mad og drikke og tilse, at sygdommen ikke bliver værre. Er du sikker på, at du har akut behov for lægebesøg, så skal du ringe til din egen læge i dagtimerne (kl. 8-16), eller til vagtlægen, tlf , aften, nat, weekend og på helligdage. Egen læge eller lægevagten hjælper dig videre til behandling hos egen læge, lægevagten eller på skadestuen. Skadestuens adresse er Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C. Du skal altid ringe først, inden du får adgang til Skadestuen. Taxa kan bestilles på tlf.: , eller , du skal selv betale. Er du akut og alvorligt syg eller kommer ud for en ulykke, så du omgående bør indlægges på hospital, kan du tilkalde en ambulance, ring alarmnummer 112. Er du syg i længere tid, bør du derimod kontakte din vejleder på kontoret, så I kan aftale løsning på evt. praktiske problemer og evt. problemer med studiet.

12 Kontakt til Husets medarbejdere: I Husets åbningstid er du altid velkommen til at henvende dig til din studievejleder, til direktøren eller til enhver af Husets medarbejdere, som du har lyst. Både ved små praktiske problemer, eller hvis du evt. har et stort problem af nogen art. Hvis du vil, kan du altid bede om en samtale i fuld fortrolighed, hvor det du siger ikke bliver givet videre til nogen anden. Derimod er det ikke så praktisk at henvende sig til direktør eller medarbejdere uden for Husets åbningstid. Vi har ikke nogen vagtordning eller anden service for beboerne, når Huset er lukket. Medarbejderne har ikke adgang til dit værelse: Huset respekterer, at dit værelse er din private bolig, og principielt har hverken direktør eller andre medarbejdere ret til at gå ind på dit værelse. Der kan dog være tilfælde, hvor en håndværker skal tilse eller reparere noget på dit værelse. I disse tilfælde får du et skriftligt varsel om, at håndværkeren en bestemt dato på et bestemt klokkeslæt bliver låst ind på dit værelse. I en absolut nødsituation, hvor det er nødvendigt at gå ind på dit værelse uden varsel, får du en skriftlig besked om, hvad der er sket, og en begrundelse for det. Når du flytter fra kollegiet Der er nogle få, men vigtige ting, du skal være opmærksom på, når du flytter fra kollegiet: Sådan skaffer du den endelige bolig i Aarhus: Hvis du har fået værelse i kollegiet i Det Grønlandske Hus, er der tid nok til at få den endelige bolig i Aarhus. Hvis du vel at mærke selv er aktiv for at skaffe en. På det første kollegiemøde efter din indflytning vil medarbejderne i Huset fortælle, hvor og hvordan du kan søge, og du kan altid henvende dig på kontoret for at få mere at vide. Se også vores hjemmeside under fanen studerende og afsnittet boligsøgning. Kun hvis du udskyder boligsøgningen til allersidste øjeblik, dvs. få måneder før, du skal flytte herfra, vil du få problemer med at skaffe den nye bolig.

13 Opsigelse, syn og depositum retur: Hvis du ønsker at flytte fra kollegiet inden den første juli, skal du med mindst ½ måneds varsel give direktøren en skriftlig besked om, hvornår du flytter. Flytter du senest den 15. i en måned og har du givet rettidigt varsel, skal du kun betale ½ husleje for den måned. Straks efter at du er flyttet, skal dit værelse synes, dvs. at du og en medarbejder sammen kontrollerer, at værelset er i samme stand, som da du flyttede ind. Hvis du ikke kan eller vil deltage i synet af værelset, gennemfører Huset det uden din medvirken. Hvis der er skader eller mangler, bliver de trukket fra dit depositum, inden det udbetales. Er skaderne større end depositum kan dække det, er du alligevel erstatningspligtig for hele skadesbeløbet. Du kan først få dit depositum retur, når værelset er blevet synet, og du har afleveret din nøgle, og evt. ejendele i depot er fjernet. Folkeregister, meddelelse til postvæsen og eftersendelse af breve: Ved udflytning skal du melde din nye adresse til Folkeregistret inden 5 dage. Husk også at give besked på posthuset og til de steder, du plejer at modtage breve fra, at du er flyttet. I ca. 1 måned efter din flytning vil Huset eftersende de breve, der evt. måtte komme til dig. Husk at din studievejleder under alle omstændigheder altid skal have oplyst, hvor du bor. Indboforsikringen dækker ikke længere: Fra den dag, hvor du flytter fra kollegiet, er dine ting ikke længere dækket af husets indboforsikring. Du bør derfor tegne en ny forsikring, inden du flytter, eller sikre dig, at du er dækket ind af egne eller dine forældres forsikringer. Spørg på kontoret, hvis du er i tvivl, se også

14 Husets adresse, telefonnumre m.v., åbningstider og medarbejdere, samt andre nyttige adresser: Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue Aarhus C Tlf.: Åbningstider: Mandag-fredag kl Web-site: Lørdag, søndag og helligdage er Huset lukket Direktør Jørn Holbech Mobiltlf: Sommeråbningstider fra midten af juni til midten af august: Mandag fredag kl Politi: Ring 114, Brandvæsen og Ambulance: ring 112 (der skal ikke mønter i mønttelefon) Vagtlæge og skadestue: DSB: Aarhus Rutebilstation, infocenter: Tlf eller Aarhus Lufthavn, Tirstrup: Københavns Lufthavn: Air Greenland: De Grønlandske Huse i Danmark: Studenterforeningen Avalak: Taxa: Tlf , eller tlf Nærmeste pizza-butik: Marselis Pizzeria, Marselis Boulevard 24, tlf/fax: S: SMS:

15 Medarbejdere i Huset, april 2015: Direktør Jørn Holbech Regnskabsfører Birthe Tinning Udd. vejleder Hanne Vestermark Mejer Udd. vejleder Mette Meilandt Udd. vejleder Anne Clausen Socialrådgiver Simon Lynge Socialvejleder Bolethe Rasmussen Socialformidler Benigne Fleischer

16 Hvis det brænder! Vejledning Godkendt af Aarhus Brand- og Redningsvæsen 22/ Alarmér: Knus glasset og tryk på alarmknappen i de røde alarmbokse på gangen. Ring til Brandvæsenet på 112, brug mønttelefonen på fortrappen, der skal ikke mønter i! Fortæl hvem du er og hvor det brænder. Gå ned på gaden og tag imod Brandvæsenet. 2. Flygt: Hvis brandalarmen lyder, så forlad værelset, hvis det er muligt. Løb uden for, ad enten for- eller bagtrappe. Luk vinduer og døre, men lås dem ikke. Brandalarmen er en høj hyletone, der lyder på gangen og i dit værelse. hvis du ikke kan passere gange og trapper på grund af røg, så bliv på værelset og hold døren lukket, men ikke låst. Råb ud ad vinduet, for at gøre opmærksom på dig selv. 3. Sluk ilden: Hvis det er muligt uden fare for dig selv, så sluk ilden, mens den endnu er en lille brand. Brug vandslangen på gangen, eller brandtæppe eller pulverslukker i køkkenet

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Vi byder dig velkommen til dit ophold, og vil med denne folder gerne give dig mulighed for at få et overblik over stedet, vores regler

Læs mere

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring facebook.com/ skolehjem Velkommen Kollegiet er en del af skolehjemmet på EUC Nord i Hjørring. Kollegianerne er primært elever på hhx, htx samt lærlingeuddannelserne.

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 Vi vil gerne med denne lille folder ønske dig/jer velkommen til afd. 6. og håber du/i vil falde godt til. I denne folder vil du finde de fleste oplysninger, der er brug

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring FACEBOOK.COM/SKOLEHJEM Velkommen På EUC Nord

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3 BOLIG 3 I egen bolig Det er et stort skridt at flytte i egen bolig. Og der er mange ting at tænke på. Møbler, mad, rengøring, indretning og husleje. Indflytterfest, måske. Og alle de ting som man nu selv

Læs mere

VELKOMMEN TIL BEREDSKABSSTYRELSEN TEKNISK SKOLE

VELKOMMEN TIL BEREDSKABSSTYRELSEN TEKNISK SKOLE Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole Nørremarken 21 6360 Tinglev Telefon 45 90 69 00 Telefax 74 64 40 72 brts@brs.dk www.brs.dk VELKOMMEN TIL BEREDSKABSSTYRELSEN TEKNISK SKOLE Skolen og dens medarbejdere

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider Fælles leveregler En boligafdeling udgør

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Maglehøjen 10, Roskilde UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER!

RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER! RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER! Køkken: Der er køleskab og lille fryser i hvert hus. Der er opvaskemaskine, men I skal selv have sæbe/tabletter med til maskinen og evt. opvaskemiddel. Ovnen og opvaskemaskinen

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn

Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn FACEBOOK.COM/FRHSKOLEHJEM Velkommen På

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

RØNBJERGTUREN 2017 HYTTER!

RØNBJERGTUREN 2017 HYTTER! RØNBJERGTUREN 2017 HYTTER! Køkken: Der er køleskab og lille fryser i hvert hus. Der er opvaskemaskine, men I skal selv have sæbe/tabletter med til maskinen og evt. opvaskemiddel. Ovnen og opvaskemaskinen

Læs mere

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE 2017 Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE Praktiske oplysninger Aarhus Efterskole Brunbakkevej 21 8270 Højbjerg tlf 8627 1777 Udenfor kontorets åbningstid vil man kunne kontakte en vagtlærer på dette

Læs mere

Velkommen til dit lejemål på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Praktiske oplysninger vedr. værelser og lejligheder

Velkommen til dit lejemål på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Praktiske oplysninger vedr. værelser og lejligheder Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Værelse- og lejlighedsadministrationen Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler FM-enheden Bygning 30, 1.sal september 2014 Velkommen til dit lejemål på Bispebjerg

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Vilvorde Roskilde Tekniske Skole Skolehjem Skolehjem Skolehjem Praktiske oplysninger Vi byder dig med denne folder velkommen til Roskilde Tekniske Skoles skolehjem, Ledreborg Allé

Læs mere

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være INFORMATIONER Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder du nyttige informationer og husregler. Vi forventer at du overholder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Velkommen på Herlev Kollegiet

Velkommen på Herlev Kollegiet Velkommen på Herlev Kollegiet Som nyindflytter har du garanteret en masse spørgsmål. Denne folder kan måske klare nogle af dem, men hvis der er spørgsmål ud over dette er du mere end velkommen til at spørge

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Afd. 1006 Karré 6. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

Velkommen til Hvidovre og Brøndby-Huset

Velkommen til Hvidovre og Brøndby-Huset Velkommen til Hvidovre og Brøndby-Huset Værelset: Du tildeles eget værelse og på værelset forefindes: - Seng, dyne, pude, rullemadras samt sengelinned - Et lille bord - En billedhylde - Et klædeskab med

Læs mere

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her.

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. VELKOMMEN TIL BOSTEDET ELLENGÅRDEN Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. På Bostedet Ellengården er ansat; 1 Forstander,

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59.

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59. Velkommen til Søndersøhave! Denne brochure er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Brochuren indeholder en række oplysning i forbindelse med indflytning og ophold i Søndersøhave. Har De spørgsmål,

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Husorden For Lejerbo afdeling 123-0 Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Varmemester: Bjarne V. Christensen e-mail: Afdeling.007-0@net.lejerbo.dk VARMEMESTERKONTORET Engvang 7-9 Telefon: 59430909 Kontoret

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Brøndby 2007 v/ Formand: Freddy Rasmussen 1 Opsigelsen - 3 måneders

Læs mere

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016 Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret 2015-2016 2 Infofolder Udgave pr. 11. maj 2015 Praktiske oplysninger Kontakt Vejlefjordskolens telefonnummer: 7589 5202 Vejlefjordskolens e-mail: info@vejlefjordskolen.dk

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 13. SEPTEMBER 2004 REV. PÅ BEBOERMØDET DEN 26. FEBRUAR 2013 1. Anlægget Skån de grønne områder - alle vil gerne

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Velkommen. til skoleåret 2012-13

Velkommen. til skoleåret 2012-13 Velkommen til skoleåret 2012-13 PRAKTISKE OPLYSNINGER Skolens adresse Halvorsmindevej 107-109, 9800 Hjørring (www.halvorsminde.dk.) Skolens kontor Kontortid: 9.00 14.30 Tlf.: 98 92 12 22 Fax: 98 91 10

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 109 - Ringparken Godkendt på afdelingsmøde den 24.10.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Infotavler...

Læs mere

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET 1 Generelt Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for opretholdelsen af ro og orden på kollegiet. Enhver beboer er forpligtet til at efterkomme de forskrifter,

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Ældreboligerne (plejeboliger) Soldraget 35 & 39 Telefon Hovednummer------------------------------- 45 81 70 55 Centerleder ---------------------------------- 45 99 71

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden Indholdsfortegnelse Forord...3 Affald...4 Altaner...4 Antenneanlæg / Parabol...4 Badning mv...4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v...5 Forurening...5 Fugle og andre dyr...5 Fyrværkeri...5

Læs mere

Husorden i afdeling 37

Husorden i afdeling 37 Husorden i afdeling 37 1 September 2016 Afdelingsbestyrelsen har ansvar for, at husordenen bliver overholdt. De har pligt til, og ejendomsfunktionærerne har ret til, at påtale gældende bestemmelser. Det

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Husorden 1-1029 Møllergården

Husorden 1-1029 Møllergården Husorden 1-1029 Møllergården 1. oktober 2011 2 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om

Læs mere

Refugiet Peder Langes Hus Håndbog

Refugiet Peder Langes Hus Håndbog Refugiet Peder Langes Hus Håndbog for gæster på arbejdsophold Sønderbyvej 1, 7270 Stakroge Side 1 Velkommen til refugiet Peder Langes Hus Ejendommen er privatejet og drives af ejerens private økonomi,

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Information om beboerhuset Skæphøj

Information om beboerhuset Skæphøj Beboerhuset Skæphøj hører til afdeling 88 under Østjysk Bolig. I beboerhuset er der festsal samt gæsteværelse. Festsal og gæsteværelse kan lejes af beboere i Østjysk Bolig Ry afdelingerne, samt medlemmer

Læs mere

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk Informationsmappe Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk Indhold i informationsmappen: 1 indhold 2 nøgler og depositum 3 hvor er kælderen og hvad er der i den? 4 ankomst og afrejse

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 37 www.plejecentretsjaelsoe.dk Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder ---------------------------------- 46

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Værd at vide Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Velkommen Kære nye elev. Hjertelig velkommen til Dalum Landbrugsskole, afd. Korinth. Vi

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Brandstrup Travel ApS & Dane Travel A/S Fraflytning af Pakhuset, Nytorv 7

Brandstrup Travel ApS & Dane Travel A/S Fraflytning af Pakhuset, Nytorv 7 Brandstrup Travel ApS & Dane Travel A/S Fraflytning af Pakhuset, Nytorv 7 SoftSuitCase ApS Baggrund I forbindelse med et udvidet samarbejde mellem SoftSuitCase ApS på den ene side og Brandstrup Travel

Læs mere

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside:

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside: 2017 2018 Telefonnumre mv. Skolens hovednummer 59 31 53 45 Skolens telefon besvares så vidt muligt på hverdage mellem kl. 09.00 og Kl. 15.00. Hvis vi ikke tager telefonen, kan der indtales en besked på

Læs mere

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017 GUDERUP PLEJECENTER Forord. Med denne pjece vil vi gerne byde velkommen til Guderup Plejecenter. Vi vil meget gerne leve op til de forventninger, der måtte være til os og ønsker at løse problemer ved hjælp

Læs mere

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald Husorden afd.3 HUSORDEN: Husordenen er et sæt regler, der er vedtaget af afdelingens beboere. Husordenen handler blandt andet om, hvordan vi beboere skal opføre os for ikke at genere vore naboer eller

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

Kongensgaards elevhåndbog

Kongensgaards elevhåndbog Kongensgaards elevhåndbog Find svar på dine spørgsmål her Kongensgaard Efterskole Alkohol: Det er ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af alkohol på KGE. Heller ikke til og fra skolen. Overtrædelse

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf.

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf. Husorden Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande ned i skakten.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Høsterkøb Forsamlingshus Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Forsamlingshuset er beliggende ved siden af Høsterkøb Skole på Nedenomsvej i Høsterkøb. Det er på ca. 167

Læs mere

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin.

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Informationsmappe Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Indhold i informationsmappen: 1 indhold 2 nøgler og depositum 3 hvor er kælderen og hvad er der i den? 4 ankomst og afrejse 5 manualer, menukort

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 106 - Sønderager Godkendt på afdelingsmøde den 07.09.2017 ETAGEBOLIGER Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 3 Affaldssortering... 3 Støjgener... 3 Parabol...

Læs mere

Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler Lejligheder

Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler Lejligheder Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler Lejligheder Hospitalsenheden Vest November 2014 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Adgang til boligen... 4 Forsikring... 4 Husdyr... 4 Indgangsdøre... 4

Læs mere

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Frederiksberg forenede Boligselskaber For Thielebo-ungdomsboliger Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

BoligKorsør Caspar Brands Plads 3 A, 4220 Korsør Tlf

BoligKorsør Caspar Brands Plads 3 A, 4220 Korsør Tlf Husorden afd. 06 Nic. Rumpsvej 5-11 Et godt klima er meget værd En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, mange ting er man fælles om,

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer)

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden Husorden Pr. 17. juni 2013 (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Reglement for husorden for Afdeling 61 Alabu Bolig Generel opførsel Der skal være plads

Læs mere

Husorden afdeling 78 - Isagervej

Husorden afdeling 78 - Isagervej Indhold Lejlighed... 1 Ventilation... 2 Ændringer... 2 Husdyr... 2 Støj... 2 Fællesområder... 3 Rygeloven... 3 Fællesvaskeriet... 3 Antenneforhold... 3 Affaldshåndtering... 4 Terrasser... 4 Knallerter...

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere