City Profile Oktober 2010 Århus-området

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "City Profile Oktober 2010 Århus-området"

Transkript

1 City Profile Århus-området ØKONOMI ÅRHUS - ET OVERBLIK ERHVERVSEJENDOMME

2 Introduktion Det glæder os at præsentere vores seneste City Profil for Århus-området. Rapporten er en oversigt over ejendomsmarkedet i Århus og omegn. DTZ Research udgiver en lang række rapporter, der spænder fra globalt til byniveau. Rapporten har tre hovedafsnit. Den første sektion indeholder en oversigt over dansk økonomi, og fokuserer på udviklingen i vækst, arbejdsløshed, import/eksport og privat forbrug. I den anden del, giver vi en oversigt over Århus by, opdelt i demografiske og infrastrukturelle forhold og udviklingsområder. I det afsluttende afsnit fokuserer vi på markedet for fast ejendom. Opdelt i kontor-, detail-, og industrisektorerne, beskriver vi både den historisk og den seneste udvikling I huslejeniveauerne, renter, tomgang og nettooptag, samtidig med en oversigt over den seneste udvikling og transaktioner. 2 DTZ oktober 2010

3 City Profile Århus-området Kontakt DTZ Research Kim McMillan Partner, Dip (gen.surv.) FRICS International, Investering, vurdering og research DTZ Århus Kenneth Pedersen Afdelingsdirektør Statsaut. ejendomsmægler og valuar, MDE Resumé Århus og trekantsområdet udgør tilsammen Vestdanmarks økonomiske og logistiske knudepunkt. Århus kommune vokser fortsat og er hovedbyen i region Midtjylland. I regionen bor der ca mennesker, og det forventes, at regionen vil opleve en vækst i antallet af indbyggere frem mod år 2030 på godt 9%. Århus er i dag den førende region i Danmark, når det kommer til vækst i videnservicevirksomheder, og oplevede i perioden en vækst på 34%. Århus havn er i dag Danmarks største containerhavn, med en markedsandel på ca. 65% af de containere, der omsættes for i danske havne. Havnen vil i de kommende år blive udbygget som erhvervshavn og samtidig er der inddæmmet store områder til også at kunne huse boliger, erhverv og kulturinstitutioner. Som i resten af landet ses stigende tomgangsprocenter på alle segmenter. Denne udvikling ventes at fortsætte eller stagnere de kommende 12 måneder. Lejeniveauerne har ligget relativt stabilt det seneste år, men der kan forventes et mindre fald, specielt på de sekundære beliggenheder. Siden markedet toppede er afkastene steget med basispunkter og primære detailhandelsejendomme skønnes nu at ligge på 5-5,50%, primære kontorer på 5,50% og primære industriejendomme på 7,50%. DTZ oktober

4 Økonomi Danmark har oplevet en periode med recession og vil fortsat være påvirket af den globale økonomiske afmatning. Recessionen i Danmark løb over fire på hinanden følgende kvartaler fra midten af 2008 til midten af 2009, og er nu blevet konverteret til yderst beskeden vækst i de seneste to kvartaler. Udviklingen er blevet hjulpet stærkt på vej af eksterne forhold på den globale økonomi generelt og de økonomiske og politiske initiativer, der er taget rundt om i verden. Danmark kom lige akkurat ud af recessionen i 3. kvartal 2009 med en vækst på 0,5% efterfulgt af 0,2% vækst i 4. kvartal. Prognosen for hele året 2010 er en vækst på ca. 0,9% efterfulgt af 2,2% i Figur 1: Dansk renteniveau % Kortfristet (3mdr) Kilde: Danmarks Nationalbank 10 års statsobligation Selv om dansk økonomi har hvilet på et relativt stærkt grundlag efter en årrække med høj vækst er fundamentet svækket af et voksende underskud på de offentlige finanser. Selv om budgetunderskuddet er øget, primært som følge af regeringens initiativer og bankpakker, er betalingsbalancen fortsat positiv og eksporten begynder igen at vise en opadgående tendens. Budgetoverskuddet på kr. 59,5 mia. i 2008 ser ud til at være på vej til et kr. 95 mia. stort underskud i 2010 (5,5% af BNP). Dette svage opsving er dog stadig meget skrøbeligt og sårbart over for fortsat usikkerhed omkring udviklingen i den globale økonomi, især i Europa, hvor alvorlige problemer i nogle af de europæiske lande risikerer at blive en hæmsko for fremtidig vækst og påvirke Euroen negativt. Mange af de lovende tegn, som de større europæiske økonomier viste i 1. og 2. kvartal, er nu begyndt at blive svagere, selv om Danmarks vigtigste handelspartnere, Tyskland og Sverige ser ud til at klare sig noget bedre. Håbet er, at Danmark vil få gavn af dette spin-off, men vejen til et vedholdende opsving forventes stadig at blive lang og hård. Dansk industri har været særligt hårdt ramt med eksporten nede omkring 9,8% i sidste kvartal af 2009 sammenlignet med samme periode året før. De første to kvartaler af 2010 har dog vist en lille forbedring, ligesom globale forhold gradvist har ændret sig til det bedre. På baggrund af dette, har en række store danske virksomheder annonceret halvårsregnskaber, som er bedre end forventet. Baseret på officielle danske tal, er arbejdsløsheden stadig forholdsvis lav på ca. 4,1%, men forventes at fortsætte den stigende tendens, i takt med, at virksomhederne fortsætter med at operere med overskydende kapacitet, og derfor er der forventning om yderligere arbejdsløshed, der forventes at toppe på omkring 4,75% over de kommende 18 måneder. Boligmarkedet er generelt stadig sløvt og anses for at være tæt på bunden. Mens de seneste statistikker viser en vis forbedring i priserne, forbliver disse 20-30% under toppen. I områder som København, hvor ejendomme produceret gennem ny udvikling i løbet af opgangsperioden stadig er betydelige, er der forskellige meninger om, hvorvidt priserne vil falde yderligere, eller hvornår de vil stabilisere sig. Men det ser ud som om stabilitet og bæredygtige prisstigninger på boliger stadig har et stykke igen. Figur 2: Makroøkonomiske nøgletal (F) 2011 (F) Real BNP vækst -1,1-4,7 1,6 1,7 HICP Inflation 3, ,3 1,9 Arbejdsløshedspct. 1,8 4,3 4,5 4,7 Kilde: Danmarks Nationalbank/Danmarks Statistik Selv om det private forbrug afspejlet i forbrugerkøb var meget svagt i de første to kvartaler af 2010 med et fald i salget på 1,5% i januar og februar baseret på året før, viste tal for marts en kraftig forbedring i salget op omkring 3,6% i forhold til året før. Mange udråbte dette 4 DTZ oktober 2010

5 City Profile Århus-området som begyndelsen på den reelle virkning af skattereformer og bankpakker på markedet. Denne stærke stigning har dog baggrund i et meget lavt niveau og kommer desuden efter en lang og hård vinter. Det er en opmuntrende tendens, men forbrugertilliden er begyndt at svækkes i løbet af sommermånederne, hvilket betyder, at detailhandelen for andet halvår er startet noget usikkert. Forbrugerudgifterne forventes at vokse med omkring 1,2% i 2010 og 1,7% i Dette støttes i øjeblikket af en løs pengepolitik med diskontoen på omkring 0,75% sammenlignet med 2,75% i begyndelsen af Prognosen peger på en fortsat lav, kort rente, som uundgåeligt vil stige, når fremgangen betragtes som værende bæredygtig. Århus - et overblik Århus og trekantsområdet udgør tilsammen Vestdanmarks økonomiske og logistiske knudepunkt. Østjylland er i færd med at udvikle sig til et sammenhængende område med stor befolkningstilvækst og pendling mellem byerne fra Hedensted i Syd til Randers i Nord og ud mod Silkeborg i Vest. Århus kommune, der har en befolkning på indbyggere og som fortsat vokser, er hovedbyen i region Midtjylland. I regionen bor der ca mennesker, og det forventes, at regionen vil opleve en vækst i antallet af indbyggere frem mod år 2030 på godt 9%. En stor andel af befolkningen i Århus kommune er højtuddannet og ligger på niveau med København med 36% højtuddannede personer. Siden 1999 har Århus kommune og amtet/regionen udviklet teknologicentre omkring IT-byen Katrinebjerg, som nu har mere end studerende og hvor virksomheder som f.eks. Google og Microsoft har opsat udviklingscentre. Desuden er Århus Universitet og Århus Handelshøjskole med til at styrke Århus som regionalt videncenter, specielt siden universitetsfusionerne i I Århus er 13% af indbyggerne, ifølge Danmarks Statistik, studerende. I København er tallet 10% og i Odense og Ålborg er 9% af befolkningen studerende. Århus er i dag den førende region i Danmark, når det kommer til vækst i videnservicevirksomheder, og ifølge rapporten Videnservice i Århusområdet udarbejdet af DAMVAD, oplevede regionen i perioden en vækst på 34% mod 27% af tilsvarende virksomheder i Odense og 19% i København/Frederiksberg. I øvrigt ligger Århus ligeledes helt i front, når der sammenlignes med større byer i Nordeuropa. I de kommende år er der planlagt flere større investeringer i Århus. Det er planlagt, at der skal gennemføres en modernisering af infrastrukturen i Århus, bl.a. med en tunnel under Marselis Boulevard (færdig i 2015), Danmarks første letbane, hvor etape 1 ligeledes forventes færdigt i 2015 og som vil forbinde de nye boligområder i Lystrup og Skejby med byen, samt en fortsat udbygning af havnen med den ny Omniterminal, som forventes færdigt i 2010 og skal afløse Multiterminalen. Desuden er det besluttet, at Skejby Sygehus skal udbygges indtil for i alt ca. kr. 8 mia., hvilket p.t. er det største hospitalsbyggeri i Danmark. Århus havn er i dag Danmarks største containerhavn, med en markedsandel på ca. 65% af de containere, der omsættes for i danske havne. Havnen er i dag en såkaldt feederhavn til Europas største og vigtigste havn, Rotterdam. Havnen har i perioden investeret mere end kr. 1,3 mia. i en fortsat udbygning, og har i dag desuden daglige forbindelser til resten af Skandinavien og Baltikum. Havnen vil i de kommende år blive udbygget som erhvervshavn og samtidig er der inddæmmet store områder til også at kunne huse boliger, erhverv og kulturinstitutioner. Der forventes at bo ca mennesker i havneområdet om 10 år. Når havnen er færdigudbygget i 2022 vil den være fordoblet til et areal på ca. 360 Hektar. I perioden realiseredes en vækst i den samlede godsomsætning på 17%, svarende til en årlig vækst på 1,5%. Omsætningen af containere er i perioden vokset med 31% svarende til 3% p.a. Århus lufthavn ligger nordøst for Århus, og havde i passagerer, hvilket er en mindre tilbagegang i forhold til året før. Lufthavnen tilbyder ruter til bl.a. København, Skandinavien, London og Barcelona. Århus kommune har igangsat en plan for at blive en CO2 neutral by i DTZ oktober

6 Udviklingsområder Der er mange udskudte projekter i Århus og omegn. Byen stod netop overfor gennemførelse af mange nye byggeprojekter, da finanskrisen indtraf, og derfor blev et stort antal kvadratmeter projekterede byggerier midlertidigt sat på standby. Husets placering midt på det nye, centrale havnetorv er valgt i et forsøg på at gøre det til et attraktivt samlingssted for kommunens borgere og besøgende. Multimediehuset kommer til at rumme et moderne bibliotek som vil blive kernen i huset. Derudover er det planlagt, at også Borgerservice skal have til huse i bygningen. De fleste planlagte projekter lever stadig, men man afventer bedre tider og muligheder for finansiering. Flere af de projekter, som i første omgang så ud til at ville blive opgivet er i mellemtiden overtaget af nye og mere kapitalstærke hænder. Mange forskellige områder er projekteret og nogle af de projekter, som med sikkerhed gennemføres, er beliggende på De bynære Havnearealer. Med offentlige midler i ryggen er opførelsen af to store projekter, Navitas Park og Multimediehuset, på havnen, på i alt ca m², samt m² parkeringsanlæg garanteret. Navitas Park og Multimediehuset forventes begge at stå færdige og kunne slå dørene op i Navitas Park bliver med sine etagemeter Århus nye centrum for energi, innovation og uddannelse på De Bynære Havnearealer. Byggeriet vil, når det står færdigt, komme til at huse mere end studerende og 300 undervisere, forskere og iværksættere. Bag opførelsen af Navitas Park står Ingeniørhøjskolen i Århus, Århus Maskinmesterskole og INCUBA Science Park. Multimediehuset Multimediehuset på ca etagemeter og m² parkeringsanlæg kommer til at ligge på den sydlige bastion. De Bynære Havnearealer Derudover bygger Bestseller sit nye domicil på havnen. Byggeriet skal huse administration, kontorarealer, showrooms mv. Det er forventningen, at Bestseller placerer ca. 500 arbejdspladser med tilknytning til koncernens selskaber i det nye byggeri, som påbegyndes primo Desuden har Boligforeningen Ringgården netop annonceret, at de vil opføre klimavenlige ungdomsboliger i et 12 etagers højhus på De Bynære Havnearealer. Byggeriet er planlagt påbegyndt næste år og forventes at stå færdigt allerede i For nuværende konkurrerer fem byggekonsortier om projektet. Ringgården overtog tidligere på året grunden i den nye havneby, hvor ungdomsboligerne på sammenlagt m² skal opføres. Udviklingen og byggeriet på Århus havn er således i fuld gang og forventes at ville kunne medvirke til at aktivere udviklingen på resten af De Bynære Havnearealer de kommende år. 6 DTZ oktober 2010

7 City Profile Århus-området Erhvervsejendomme Kontorejendomme Udbuddet af kontorer i Østjylland steg i 2. kvartal med m² og sneg sig dermed op over et samlet udbud på mere end m². Dermed topper Østjylland listen med den højeste tomgangsprocent i landet. Tomgangen på kontorer i Østjylland er ved udgangen af 2. kvartal 2010 oppe på 10,6%, mens landsgennemsnittet til sammenligning nu er 8,2%. Tomgangen er steget støt de sidste fire kvartaler. Fra en tomgang på 7,7% for 12 måneder siden. På landsplan er den steget fra 6,7%. Den stigende tomgang lægger pres på lejepriserne og der ses flere og flere indslusningsrabatter og tilbud om trappeleje. Det overordnede billede af markedet er stadig præget af finanskrisen og de deraf følgende manglende finansieringsmuligheder, og mange virksomheder er stadig afventende og udskyder investeringer og flytninger. Lejeniveauerne for de bedste kontorer i Århus ligger på ca. kr pr. m² p.a., afhængigt af faciliteterne. Nyopførte lokaler i Århus C kan pt. lejes for kr , mens moderne lokaler i den ældre bygningsmasse kan lejes for kr Kontorlokaler på strøget kan til sammenligning pt. lejes i niveauet omkring kr Kun nyopførte kontorlokaler på havnen kommer i øjeblikekt højere op i pris. Vestas er én af de store aktører på kontormarkedet i Århus i øjeblikket. For at få mere plads og samle flere aktiviteter under ét tag, har Vestas besluttet at flytte sit hovedkontor fra Randers til Århus i Det nye hovedkontor vil blive opført ved siden af Vestas Technology R&D s nye udviklingscenter i Skejby, hvor Vestas har købt en grund på ca m², hvorpå der således skal bygges knap m² domicil. Flytningen betyder ny arbejdsplads for omkring 250 medarbejdere, som flytter fra Randers til Århus, samt ansættelse af omkring 400 nye medarbejdere, Vestas forventer at ansætte i sit nye udviklingscenter. Rambøll er også i gang med at opføre et nyt domicil i Skejby. Det forventes, at ca. 400 medarbejdere vil kunne flytte ind i det nye domicil allerede primo I Hasle opføres ZENIT Company House, som, når det er færdigt, vil indeholde m² kontorer. Figur 3: Østjylland kontor tomgang og netto-optag (10.000) (20.000) (30.000) (40.000) ,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 Afkastet på de bedst placerede kontorejendomme i Århus C ligger i niveauet 5,50% op til ca. 6,25%. Udviklingen på lejepriserne forventes naturligt at ville være meget afhængig af udbuddet. Såfremt finansieringsmulighederne forbedres, forventes det, at nogle af de udskudte byggeprojekter vil blive igangsat, og at det deraf følgende større udbud vil lægge øget pres på lejepriserne. Trækker krisen yderligere ud, vil den økonomiske afmatning forventeligt resultere i en vigende efterspørgsel og dermed yderligere pres på lejepriserne. Det er derfor vores forventning, at vi i bedste fald går en tid i møde med stagnerende priser på kontormarkedet. Skejby har i flere år stået for en stor del at udvidelsen af antallet af kontorkvadratmeter i Århus. En udvikling, som ser ud til at fortsætte. (50.000) Nettooptag m2 Tomgang % Kilde: Oline Lokalebørs/DTZ Research Figur 4: Århus primær kontor leje og afkast (E) Primær kontor leje (kr./m2) Primær kontor afkast (%) Kilde: Oline Lokalebørs/DTZ Research 3,00 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 DTZ oktober

8 Lighthouse-projektet på havnen i Århus ser nu ud til at blive en realitet. Projektet, som er mest kendt for én af sine bygninger, nemlig det 142 meter høje tårn, har nu, efter at være igennem en noget turbulent tilværelse, investorer bag sig, som vil realisere projektet og det forventes, at projektet vil være igangsat inden årets udgang. Århus Universitet har planer om at udvide på området, som i Århus er bedst kendt som Barnow-grunden. Det er det stigende antal studerende, som gør udvidelsen nødvendig. Første etape forventes at udgøre ca m² og 2. etape ca m². Advokatfirmaet DELACOUR DANIA flytter inden udgangen af 2011 til nyt domicil på Åboulevarden i det centrale Århus. Området vil blive centrum for den fremtidige byggeaktivitet omkring midtbyens inddragelse af de centrale havnearealer, og åbningen af det sidste stykke af åen ud til havnebassinet. Ejendommen vil forinden flytningen blive gennemgribende ombygget og moderniseret. Ingeniørhøjskolen forventer at flytte 600 IT-studerende til nye omgivelser i en nybygget ejendom på Katrinebjerg i december Dermed samles efterhånden ca it-specialister og studerende i området. Detailhandelsejendomme Antallet af ledige butikslokaler i Østjylland er stadig stigende, og er ved udgangen af 2. kvartal registreret til at være oppe på m 2. Dermed er tomgangsprocenten nu på 5,2 i Østjylland. De samme tal på landsplan er m 2 og en tomgangsprocent på 5,1. Finanskrisens følger og det pressede detailsalg har sat sine tydelige spor i tomgangsprocenterne. Der er dog tegn på, at der er bedring på vej og at markedet begynder at stagnere på de nuværende niveauer. Skejby området er med omdrejningspunktet omkring IKEA i stadig udvikling. I takt med omlægningen af motorvejen bliver det gamle industriområde ved med at tiltrække flere og flere butikker. Senest er Lidl kommet med og er ved at opføre en ca m² butik. Således bliver Lidl nyeste ankomne i området og bliver nabo til SILVAN, som i 2009 flyttede ind i deres nye ejendom og samtidig udvidede deres butik til m². Dette underbygger således den stadige tendens til udvidelse af de eksisterende butiksområder i udkanten af byen langs indfaldsvejene. I Århus midtby har afståelsessummerne været kraftigt under pres og er det stadig. Særligt på sekundære beliggenheder er markedet presset og mulighed for afståelsessummer er mange steder helt væk. 8 DTZ oktober 2010

9 City Profile Århus-området Figur 5: Århus primær detail leje og afkast 6.000, , , ,00 7,00 6,50 6,00 5,50 Lager-, logistik- og produktionsejendomme Tomgangsprocenten for lagerejendomme er steget markant og er nu helt oppe på 6,7 i Østjylland mens den på landsplan er 4, ,00 5, ,00 4,50-4, Primær detail leje (kr./m2) Primær detail afkast (%) Kilde: Oline Lokalebørs/DTZ Research Figur 6: Østjylland detail tomgang og netto-optag (5.000) (10.000) (15.000) (20.000) Nettooptag m2 Tomgang % 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 Det store udbud har også her sat sit præg på lejepriserne, som er under et stadigt pres. Det er særligt umoderniserede og utidssvarende ejendomme, som står tomme. Byggeprisernes fald har også været medvirkende til at holde lejepriserne nede. Derudover har også de sidste par års nyopførte logistikejendomme i området også bidraget til det relativt høje antal tomme etagemeter. Blandt de markedsaktører, som har haft stor betydning, kan især fremhæves en enkelt, nemlig Dansk Supermarked, som har flyttet deres nye non-food lagertil en nyopført ejendom på mere end m² samt Nettos ferskvareterminal på ca m². Generelt er det områderne ved motorvejstilslutningerne, der tiltrækker nye investeringer i ejendomme, og de motorvejsnære logistikområder i Skanderborg - syd for Århus - har de seneste år ligeledes haft en markant vækst. Kilde: Oline Lokalebørs/DTZ Research DTZ oktober

10 Figur 7: Århus primær industri leje og afkast 500,00 475,00 450,00 425,00 400,00 375,00 350,00 325,00 300, Kilde: Oline Lokalebørs/DTZ Research Investeringsmarkedet Generelt Primær industri leje (kr. m2) Primær industri afkast (%) Figur 8: Østjylland industri tomgang og nettooptag (50.000) ( ) ( ) ** Nettooptag m2 Tomgang % Kilde: Oline Lokalebørs/DTZ Research Det danske investeringsmarked har i mange år i et international perspektiv været uigennemskueligt og manglet gennemsigtighed omkring priser og afkast og derfor været domineret af lokale/nationale investorer. Udbuddet af institutionelle investeringsejendomme har været begrænset med mange ejendomme handlet off-market eller solgt i projekteringsfasen til udvalgte investorer. Den resterende del har udgjort et domæne for ejendoms- og investeringsselskaber, investeringskonsortier, familiefonde, formuende enkeltpersoner og skattedrevne investeringsmotorer. 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 International indtrængen på de danske marked fra lande udenfor den nordiske region har været meget mere begrænset end i de andre nordiske lande. Det begyndte i 2004 og amerikanske, britiske, australske og islandske investorer har været aktive indtil midten af Siden da har de grænseoverskridende ejendomsinvesteringer været påvirket af den internationale finanskrise, idet de fleste af disse investorer har trukket sig tilbage til deres kernemarkeder. Det danske marked for ejendomsinvesteringer, har som markederne i øvrigt i Europa, været præget af den finansielle krise de seneste 2 år. Krisen medførte en markant nedgang i antallet af gennemførte transaktioner, og markedet har i de sidste 1½ - 2 år været todelt; et marked hvor forskellige ejendomsselskaber med høj gearing er gået konkurs og overordnet blevet overtaget af selskabernes finansieringskilder, bl.a. ved at hjemtage de belånte ejendomme på tvangsauktion, og et marked, hvor økonomisk stærke ejendomsinvestorer private såvel som institutionelle investorer har efterspurgt mindre og større kvalitetsejendomme. Som følge af, at mange af de danske banker/ pengeinstitutter har måtte tage større nedskrivninger i denne periode, har tilgang til finansiering af ejendomsinvesteringer været sværere, hvilket tillige har været en af årsagerne til det lavere investeringsvolumen i Danmark. tendensen fra de større investeringsmarkeder i første del af 2010, herunder Danmarks nabomarkeder i Sverige og Norge er, at disse markeder er kommet sig hurtigere end det danske, og at volumen igen er begyndt at stige, om end det fortsat er under det gennemsnitlige niveau fra tiden før priserne begyndte at stige markant, dvs. før Århus Selvom renten er lav er Investeringsmarkedet stadig påvirket af finanskrisen og den deraf følgende mangel på finansiering. Finansieringskilderne er stadig meget konservative og marginalomkostningerne er stadig unormalt store. På markedet for boligudlejningsejendomme begynder det at lysne. Der er en stigende efterspørgsel og der gennemføres transaktioner, om end i et beskedent omfang. Efterspørgslen er primært drevet af mindre pri- 10 DTZ oktober 2010

11 City Profile Århus-området vate lokale investorer og det er primært velbeliggende ejendomme af høj kvalitet der efterspørges. Priserne er efter store konstaterede prisfald de sidste par år, nu stagnerende. Der er stadig ufravigelige krav om cashflow og lejesikkerhed fra finansieringskilderne og der er ikke umiddelbart noget, der tyder på opblødning i kreditpolitikerne. Det er som konsekvens heraf stadig vanskeligt at finansiere projekter og markedet for projektejendomme er derfor stadig under massivt pres og kun meget få transaktioner gennemføres. Efterspørgslen på investeringsmarkedet drives således primært af kapitalstærke investorer og pensionskasser, som ikke har særligt store behov for fremmedfinansiering. De høje tomgangsprocenter og de høje krav til egenkapital i handlerne er sammen med de høje finansieringsomkostninger, trods den lave rente, med til at presse priserne. Property Outlook 12 måneders udsigt for leje og afkast Ejendomssegment Kontor primær leje Kontor primær afkast Detail primær leje Detail primær afkast Industri/logistik primær leje Industri/logistik primær afkast Kilde: DTZ Research Trend Metodologi: I betragtning af aktuelle økonomiske og markedsmæssige forhold, giver lokale markedseksperter en indikation af, hvordan de forventer, at leje og afkast på de bedste beliggenheder udvikler sig i løbet af de kommende 12 måneder. è è è è î ì En optøning og genåbning for finansiering er derfor en nødvendighed for at vi igen kan se stigende priser på investerings markedet. DTZ oktober

12 Velkommen til DTZ DTZ Egeskov & Lindquist A/S er ejendomsrådgivere med speciale i erhvervsejendomme. DTZ RESEARCH, vores analyseafdeling, løser opgaver, såsom: Analyser Statistik Markedsrapporter DTZ SALG & UDLEJNING løser opgaver indenfor: Kontor-, lager- og industriejendomme Investeringsejendomme Boligudlejningsejendomme Butikker og butikscentre Sale and lease back Lejerrådgivning/Key Account Management DTZ PROJEKT arbejder specifikt med: Rådgivning om domicilplacering Evaluering og udvikling af byggeprojekter Udlejning og/eller salg af byggeprojekter og nybyggerier Corporate Real Estate Solutions (CRES) DTZ CORPORATE FINANCE arbejder med højt specialiserede og individuelle løsninger inden for: Optimering af kapitalstruktur og finansiering Rådgivning om finansiering og fonde Udvikling af nye investeringsprodukter DTZ VURDERING udfører opgaver inden for: Vurderinger Syn & Skøn Voldgift Disclaimer Denne rapport bør ikke danne udgangspunkt for transaktioner uden yderligere professionel rådgivning. Selvom fakta er nøje uderbygget, kan DTZ ikke tage ansvar for skade eller tab som måtte lides som en konsekvens af utilsigtede unøjagtigheder eller fejl i rapporten. Oplysningerne heri skal ikke helt eller delvis, offentliggøres, reproduceres eller henvises til uden forudgående godkendelse. Enhver sådan reproduktion bør krediteres DTZ.

Markedsrapport efterår 2011

Markedsrapport efterår 2011 Markedsrapport efterår 2011 Aarhus og omegn side 4 Økonomi side 7 side 11 side 12 Udviklingsområder Kontorejendomme industrielle ejendomme side 4 side 11 side 12 side 15 Aarhus - et overblik Erhvervsejendomme

Læs mere

Markedsrapport Efterår 2012 Aarhus & omegn

Markedsrapport Efterår 2012 Aarhus & omegn Markedsrapport Efterår 2012 Aarhus & omegn side 4 side 7 side 10 side 13 Økonomi Udviklingsområder Kontor Industri & Logistik side 6 side 10 side 12 side 14 Aarhus - et overblik Erhvervsejendomme Detail

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 15 Økonomi Opsvinget har bidt sig fast Den danske økonomi er vokset de seneste syv kvartaler i træk, hvilket afspejler, at opsvinget i den danske økonomi nu for alvor har bidt

Læs mere

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Investeringer og udvikling i Horsens Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Den økonomiske udvikling 2 Den økonomiske udvikling Økonomi i lavt gear Lav økonomisk vækst i 2012 Forventninger

Læs mere

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012 Colliers STATUS. KVARTAL Lav økonomisk vækst ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske aktivitet i Danmark er stagneret det seneste halvandet år. BNP faldt med, pct. i. kvartal efter en stigning på, pct. i kvartalet

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn

Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn 04 økonomi 07 udviklingsområder 11 kontor 12 Industri & logistik 06 aarhus - et overblik 11 erhvervsejendomme 12 detail 13 investering 2 DTZ Egeskov & Lindquist

Læs mere

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Fremgang i den danske økonomi ØKONOMI >. KvARTAL Der var pæn fremgang i den danske økonomi i. kvartal i år. Desværre var der tilbagegang i. kvartal, så selvom væksten måtte fortsætte

Læs mere

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020 Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Indhold Overskrifter kontormarkedet Sammenhæng beskæftigelse tomgang Lejeniveau og markedssituation

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal Skuffende eksport svækkede økonomien. Årlig realvækst i BNP

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal Skuffende eksport svækkede økonomien. Årlig realvækst i BNP Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Skuffende eksport svækkede økonomien Danmarks vækst har taget en markant opbremsning. Efter otte kvartaler i træk med vækst faldt BNP med, % i. kvartal 1. BNP-faldet

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Colliers STATUS. Håb om opsving forude 1. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Håb om opsving forude 1. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Håb om opsving forude ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske vækst er stadig lav i Danmark såvel som i en stor del af resten af Europa. Perioden med lav økonomisk vækst har i denne

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut?

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Værdiansættelsesseminar den 7. november 2013 v/ Peter Winther, Sadolin & Albæk Indhold 1. Sadolin & Albæk 2. Ejendomsmarkedet i de seneste

Læs mere

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015 Markedet for erhvervsejendomme Steen Storgaard Møller investeringschef 23.09.2015 1 Poul Erik Bech Danmarks største Etableret i 1978 400+ medarbejdere 16 erhvervscentre 700+ salg/udlejninger 1.000+ vurderinger

Læs mere

Colliers STATUS 1. kvartal 2014

Colliers STATUS 1. kvartal 2014 Colliers STATUS 1. kvartal 1 ØKONOMI Positiv men beskeden vækst Tallene for nationalregnskabet viser positiv økonomisk vækst i både. og. kvartal i 1. Det forventes, at væksttallene i. kvartal også vil

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

Ejendomsmarkedet i Danmark

Ejendomsmarkedet i Danmark Ejendomsmarkedet i Danmark Status og forventninger Søren Leth Pedersen Partner, regionsdirektør EDC EDC Poul Erik Bech Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed Etableret i 1978 og beskæftiger i dag 400+

Læs mere

Colliers STATUS. Forventning om svag positiv vækst i 2013 2. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Forventning om svag positiv vækst i 2013 2. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Forventning om svag positiv vækst i ØKONOMI >. KvARTAL blev et år med svag negativ vækst i den danske økonomi. Set over hele året faldt bruttonationalproduktet med en halv procent.

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013 Ejendomskonferencen 2013 Aarhus 7. marts 2013 Ejendomsinvestering - muligheder & udfordringer Bricks, hvem er vi Hvad har vi udrettet Eksempler på godt og ondt Styrke & udfordringer I Bricks og ejendomsbranchen

Læs mere

Colliers STATUS. Flere lyspunkter 3. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Flere lyspunkter 3. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Flere lyspunkter ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske aktivitet er stort set konstant. Væksten i, og er tæt på nul lidt positiv i og, men negativ i. I forventes væksten igen at være

Læs mere

Fremtidens hot spots. IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS. Den 27. februar 2013

Fremtidens hot spots. IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS. Den 27. februar 2013 Fremtidens hot spots IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS Den 27. februar 2013 Investeringer i erhvervsejendomme Hvordan ser den overordnede investeringslyst ud? Tidshorisont er ca. 3 år

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Fald i økonomisk tomgang Den økonomiske tomgang for investeringsejendomme er i oktober 2015

Læs mere

Danica Pension. Konference. Investering i og udvikling af Lyngby

Danica Pension. Konference. Investering i og udvikling af Lyngby Danica Pension Konference om Investering i og udvikling af Lyngby Danica Pension En af Lyngbys store virksomheder Danica Pension er en del af Danske Bank koncernen, Danica Pension har hovedkontor i Lyngby

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

WWW.DTZ.COM/DK. Midsize Investeringsejendomme TEMPERATURMÅLING AF INVESTERINGSMARKEDET NETOP NU

WWW.DTZ.COM/DK. Midsize Investeringsejendomme TEMPERATURMÅLING AF INVESTERINGSMARKEDET NETOP NU NYHEDSBREV 3 4 6 7 TEMPERATURMÅLING AF INVESTERINGSMARKEDET NETOP NU EN FORDOBLING AF DEN GLOBALE INVESTERINGSVOLUMEN VENTES I 2010 VURDERING AF EJENDOMME I ET MARKED UDEN HANDLER UDLEJNINGSMARKEDET I

Læs mere

Colliers STATUS. 3. kvartal 2016 ØKONOMI. Pæn vækst i eksport og forbrug. Årlig realvækst i BNP

Colliers STATUS. 3. kvartal 2016 ØKONOMI. Pæn vækst i eksport og forbrug. Årlig realvækst i BNP Colliers STATUS. kvartal ØKONOMI Pæn vækst i eksport og forbrug Reviderede beregninger fra Danmarks Statistik viser, at bruttonationalproduktet er steget med, % i. kvartal, når der korrigeres for prisudvikling

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Ejendomsmarkedet. Status og forventninger. Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk

Ejendomsmarkedet. Status og forventninger. Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk Ejendomsmarkedet Status og forventninger Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk Markedet Økonomien: 2012 endnu et bump på vejen mod fremgang? 2011 2012-2 - Eller skal

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Økonomisk Barometer for Region Midtjylland, marts 2013

Økonomisk Barometer for Region Midtjylland, marts 2013 Økonomisk Barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA., MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

Økonomisk barometer for Region Nordjylland, marts 2013

Økonomisk barometer for Region Nordjylland, marts 2013 Økonomisk barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

N Y H E D S B R E V UDVIKLING I DANSK INDUSTRI OG INDUSTRI- EJENDOMME MARKEDSUDVIKLING I PERSPEKTIV UDVIKLINGEN I DANMARKS NÆRMARKEDER

N Y H E D S B R E V  UDVIKLING I DANSK INDUSTRI OG INDUSTRI- EJENDOMME MARKEDSUDVIKLING I PERSPEKTIV UDVIKLINGEN I DANMARKS NÆRMARKEDER N Y H E D S B R E V Lager-, logistik- og produktionsejendomme APRIL 2010 3 5 UDVIKLING I DANSK INDUSTRI OG INDUSTRI- EJENDOMME MARKEDSUDVIKLING I PERSPEKTIV 7 UDVIKLINGEN I DANMARKS NÆRMARKEDER 9 OUTLOOK

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Økonomisk barometer for Region Syddanmark, marts 2013

Økonomisk barometer for Region Syddanmark, marts 2013 Økonomisk barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

NAVITAS PÅ AARHUS HAVN. Information om byggeprocessen

NAVITAS PÅ AARHUS HAVN. Information om byggeprocessen NAVITAS PÅ AARHUS HAVN Information om byggeprocessen Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S, Christensen & Co Arkitekter a/s NAVITAS CENTRUM FOR ENERGI, INNOVATION OG UDDANNELSE BYGGEPROJEKTET ER I GANG Første

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Colliers STATUS. Økonomi i lavt gear 3. KVARTAL 2012

Colliers STATUS. Økonomi i lavt gear 3. KVARTAL 2012 Colliers STATUS. KVARTAL Økonomi i lavt gear ØKONOMI >. KVARTAL Den danske økonomi kører fortsat i lavt gear. Ifølge Danmarks Statistik var væksten i. kvartal på, procent, mens den i andet kvartal var

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 214 Norge Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Erhvervsudvikling i København

Erhvervsudvikling i København Erhvervsudvikling i København Kenneth Horst Hansen //Fuldmægtig //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Vækst og erhvervsudvikling i København 2. Planlægning for erhvervsudvikling 3. Fremtidens

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal Lysere udsigter. Årlig realvækst i BNP. > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal Lysere udsigter. Årlig realvækst i BNP.  > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 1 Økonomi Lysere udsigter Flere og flere nøgletal peger nu på, at der er stigende økonomisk vækst på vej i Danmark. I første halvår af 1 er den økonomiske vækst opgjort til,5

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

Salgsdirektør Jesper Damborg. Ejendomsinvestering. 6. december 2005

Salgsdirektør Jesper Damborg. Ejendomsinvestering. 6. december 2005 Salgsdirektør Jesper Damborg Ejendomsinvestering 6. december 2005 Penge alene gør ingen lykkelig. Man må også have aktier, guld og fast ejendom Danny Kaye Proark Koncern Michael Kaa Andersen ei invest

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Victoria Properties A/S Adm. direktør Michael Sehested

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag Victoria Properties A/S Adm. direktør Michael Sehested Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2009 Victoria Properties A/S Adm. direktør Michael Sehested Samlet portefølje Frankfurt Hamburg Berlin Hvorfor Tyskland hvorfor nu? Tyskland har stor økonomisk

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed Ejer og driver 200 kontor-, bolig- og detailejendomme Samlet værdi DKK 16,6 mia. og

Læs mere

Letbane i Århus. Jernbanen på vej mod 2020 Projektleder Ole Sørensen, Midttrafik Letbanesekretariatet www.letbanerimidttrafik.dk. letbanesekretariatet

Letbane i Århus. Jernbanen på vej mod 2020 Projektleder Ole Sørensen, Midttrafik Letbanesekretariatet www.letbanerimidttrafik.dk. letbanesekretariatet Letbane i Århus Jernbanen på vej mod 2020 Projektleder Ole Sørensen, Midttrafik Letbanesekretariatet www.letbanerimidttrafik.dk Letbanesamarbejdet Region Midtjylland Århus Kommune Odder Kommune Transport-

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Det fynske erhvervsejendomsmarked. v/ Tony Hamilton

Det fynske erhvervsejendomsmarked. v/ Tony Hamilton Det fynske erhvervsejendomsmarked v/ Tony Hamilton home Erhverv og Danske Bank koncernen home blev stiftet i 1989, og er Danske Bank koncernens ejendomsmæglerkæde. home kæden har godt 800 ansatte. 100%

Læs mere

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT 31. oktober 28 Jeppe Druedahl og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT De seneste tal fra Realkreditrådet viser et fortsat fald i boligpriserne på landsplan. Udviklingen

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

MAKRO OPDATERING: FREMGANG MED RISICI

MAKRO OPDATERING: FREMGANG MED RISICI Maj 2014 MAKRO OPDATERING: FREMGANG MED RISICI Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Markedsføringsmateriale NY DANSK REGERING side 1 GLOBAL ØKONOMI: FREMGANG MED RISICI 65 ØKONOMISKE

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

Colliers STATUS. 2. kvartal 2016 ØKONOMI

Colliers STATUS. 2. kvartal 2016 ØKONOMI Colliers STATUS. kvartal ØKONOMI Industri og forbrug løfter væksten Foreløbige beregninger fra Danmarks Statistik viser at BNP er steget med, % i. kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonudsving.

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Makroøkonomi: Det danske boligmarked

Makroøkonomi: Det danske boligmarked Makroøkonomi: Det danske boligmarked den 23. januar 2017 Prisen på lejligheder er på det højeste niveau nogensinde, mens prisen på huse nærmer sig toppen i 2007 Det københavnske lejlighedsmarked udgør

Læs mere

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S Investér i fast ejendom i Tyskland og få del i det økonomiske opsving Tysklands turnaround har dette en meget fokuseret strategi, da der investeres i boligejendomme på attraktive

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

ØGET AKTIVITET PÅ MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING DET GLOBALE EJENDOMSMARKED: NU ER TIDEN INDE TIL AT KØBE

ØGET AKTIVITET PÅ MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING DET GLOBALE EJENDOMSMARKED: NU ER TIDEN INDE TIL AT KØBE juli 2010 2 4 6 7 ØGET AKTIVITET PÅ MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING DET GLOBALE EJENDOMSMARKED: NU ER TIDEN INDE TIL AT KØBE TENDENSER PÅ MARKEDET FOR SALE & LEASE BACK TRANSAKTIONER UDLEJNINGSMARKEDET

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Markedsrapport Forår 2012 Kontor

Markedsrapport Forår 2012 Kontor Markedsrapport Forår 212 Kontor side 3 Markedsoverblik side 8 side 12 side 14 Byggeri og udvikling Muligheder på det sekundære marked og udenlandske investorer Konjunkturcyklus for kontorudlejlning Markedsoverblik

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

Stærkt M&A-marked i Danmark i 2013 og positive forventninger til 2014

Stærkt M&A-marked i Danmark i 2013 og positive forventninger til 2014 Stærkt M&A-marked i i 2013 og positive forventninger til 2014 Johannes Vasehus Sørensen Managing Partner Corporate Finance Uffe Ambjørn Director Corporate Finance Resumé Det danske M&A-marked har været

Læs mere

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Gennem de sidste måneder er vækstskøn for flere lande blevet nedjusteret. De nyeste forventninger til den økonomiske vækst tegner et mere pessimistisk

Læs mere

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vi giver her en kort oversigt over den seneste måneds udvikling i de vigtigste nøgletal for dansk økonomi. De danske nøgletal giver fortsat et indtryk af, at

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2012

Øjebliksbillede 2. kvartal 2012 Øjebliksbillede 2. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 2. kvartal 212 Denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker 2. kvartal. I rapporten vil TUN beskrive samfundsudviklingen og dens betydning for trælasthandlere

Læs mere

Erhvervsejendomsmarkedet tendenser og prognoser

Erhvervsejendomsmarkedet tendenser og prognoser Erhvervsejendomsmarkedet tendenser og prognoser Erhvervsforum og Privat Boligforum Præsentation ved Peter Winther, Sadolin & Albæk 2 Intet er som før finanskrisen. eller ser vi ind i den næste boble? 3

Læs mere