City Profile Oktober 2010 Århus-området

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "City Profile Oktober 2010 Århus-området"

Transkript

1 City Profile Århus-området ØKONOMI ÅRHUS - ET OVERBLIK ERHVERVSEJENDOMME

2 Introduktion Det glæder os at præsentere vores seneste City Profil for Århus-området. Rapporten er en oversigt over ejendomsmarkedet i Århus og omegn. DTZ Research udgiver en lang række rapporter, der spænder fra globalt til byniveau. Rapporten har tre hovedafsnit. Den første sektion indeholder en oversigt over dansk økonomi, og fokuserer på udviklingen i vækst, arbejdsløshed, import/eksport og privat forbrug. I den anden del, giver vi en oversigt over Århus by, opdelt i demografiske og infrastrukturelle forhold og udviklingsområder. I det afsluttende afsnit fokuserer vi på markedet for fast ejendom. Opdelt i kontor-, detail-, og industrisektorerne, beskriver vi både den historisk og den seneste udvikling I huslejeniveauerne, renter, tomgang og nettooptag, samtidig med en oversigt over den seneste udvikling og transaktioner. 2 DTZ oktober 2010

3 City Profile Århus-området Kontakt DTZ Research Kim McMillan Partner, Dip (gen.surv.) FRICS International, Investering, vurdering og research DTZ Århus Kenneth Pedersen Afdelingsdirektør Statsaut. ejendomsmægler og valuar, MDE Resumé Århus og trekantsområdet udgør tilsammen Vestdanmarks økonomiske og logistiske knudepunkt. Århus kommune vokser fortsat og er hovedbyen i region Midtjylland. I regionen bor der ca mennesker, og det forventes, at regionen vil opleve en vækst i antallet af indbyggere frem mod år 2030 på godt 9%. Århus er i dag den førende region i Danmark, når det kommer til vækst i videnservicevirksomheder, og oplevede i perioden en vækst på 34%. Århus havn er i dag Danmarks største containerhavn, med en markedsandel på ca. 65% af de containere, der omsættes for i danske havne. Havnen vil i de kommende år blive udbygget som erhvervshavn og samtidig er der inddæmmet store områder til også at kunne huse boliger, erhverv og kulturinstitutioner. Som i resten af landet ses stigende tomgangsprocenter på alle segmenter. Denne udvikling ventes at fortsætte eller stagnere de kommende 12 måneder. Lejeniveauerne har ligget relativt stabilt det seneste år, men der kan forventes et mindre fald, specielt på de sekundære beliggenheder. Siden markedet toppede er afkastene steget med basispunkter og primære detailhandelsejendomme skønnes nu at ligge på 5-5,50%, primære kontorer på 5,50% og primære industriejendomme på 7,50%. DTZ oktober

4 Økonomi Danmark har oplevet en periode med recession og vil fortsat være påvirket af den globale økonomiske afmatning. Recessionen i Danmark løb over fire på hinanden følgende kvartaler fra midten af 2008 til midten af 2009, og er nu blevet konverteret til yderst beskeden vækst i de seneste to kvartaler. Udviklingen er blevet hjulpet stærkt på vej af eksterne forhold på den globale økonomi generelt og de økonomiske og politiske initiativer, der er taget rundt om i verden. Danmark kom lige akkurat ud af recessionen i 3. kvartal 2009 med en vækst på 0,5% efterfulgt af 0,2% vækst i 4. kvartal. Prognosen for hele året 2010 er en vækst på ca. 0,9% efterfulgt af 2,2% i Figur 1: Dansk renteniveau % Kortfristet (3mdr) Kilde: Danmarks Nationalbank 10 års statsobligation Selv om dansk økonomi har hvilet på et relativt stærkt grundlag efter en årrække med høj vækst er fundamentet svækket af et voksende underskud på de offentlige finanser. Selv om budgetunderskuddet er øget, primært som følge af regeringens initiativer og bankpakker, er betalingsbalancen fortsat positiv og eksporten begynder igen at vise en opadgående tendens. Budgetoverskuddet på kr. 59,5 mia. i 2008 ser ud til at være på vej til et kr. 95 mia. stort underskud i 2010 (5,5% af BNP). Dette svage opsving er dog stadig meget skrøbeligt og sårbart over for fortsat usikkerhed omkring udviklingen i den globale økonomi, især i Europa, hvor alvorlige problemer i nogle af de europæiske lande risikerer at blive en hæmsko for fremtidig vækst og påvirke Euroen negativt. Mange af de lovende tegn, som de større europæiske økonomier viste i 1. og 2. kvartal, er nu begyndt at blive svagere, selv om Danmarks vigtigste handelspartnere, Tyskland og Sverige ser ud til at klare sig noget bedre. Håbet er, at Danmark vil få gavn af dette spin-off, men vejen til et vedholdende opsving forventes stadig at blive lang og hård. Dansk industri har været særligt hårdt ramt med eksporten nede omkring 9,8% i sidste kvartal af 2009 sammenlignet med samme periode året før. De første to kvartaler af 2010 har dog vist en lille forbedring, ligesom globale forhold gradvist har ændret sig til det bedre. På baggrund af dette, har en række store danske virksomheder annonceret halvårsregnskaber, som er bedre end forventet. Baseret på officielle danske tal, er arbejdsløsheden stadig forholdsvis lav på ca. 4,1%, men forventes at fortsætte den stigende tendens, i takt med, at virksomhederne fortsætter med at operere med overskydende kapacitet, og derfor er der forventning om yderligere arbejdsløshed, der forventes at toppe på omkring 4,75% over de kommende 18 måneder. Boligmarkedet er generelt stadig sløvt og anses for at være tæt på bunden. Mens de seneste statistikker viser en vis forbedring i priserne, forbliver disse 20-30% under toppen. I områder som København, hvor ejendomme produceret gennem ny udvikling i løbet af opgangsperioden stadig er betydelige, er der forskellige meninger om, hvorvidt priserne vil falde yderligere, eller hvornår de vil stabilisere sig. Men det ser ud som om stabilitet og bæredygtige prisstigninger på boliger stadig har et stykke igen. Figur 2: Makroøkonomiske nøgletal (F) 2011 (F) Real BNP vækst -1,1-4,7 1,6 1,7 HICP Inflation 3, ,3 1,9 Arbejdsløshedspct. 1,8 4,3 4,5 4,7 Kilde: Danmarks Nationalbank/Danmarks Statistik Selv om det private forbrug afspejlet i forbrugerkøb var meget svagt i de første to kvartaler af 2010 med et fald i salget på 1,5% i januar og februar baseret på året før, viste tal for marts en kraftig forbedring i salget op omkring 3,6% i forhold til året før. Mange udråbte dette 4 DTZ oktober 2010

5 City Profile Århus-området som begyndelsen på den reelle virkning af skattereformer og bankpakker på markedet. Denne stærke stigning har dog baggrund i et meget lavt niveau og kommer desuden efter en lang og hård vinter. Det er en opmuntrende tendens, men forbrugertilliden er begyndt at svækkes i løbet af sommermånederne, hvilket betyder, at detailhandelen for andet halvår er startet noget usikkert. Forbrugerudgifterne forventes at vokse med omkring 1,2% i 2010 og 1,7% i Dette støttes i øjeblikket af en løs pengepolitik med diskontoen på omkring 0,75% sammenlignet med 2,75% i begyndelsen af Prognosen peger på en fortsat lav, kort rente, som uundgåeligt vil stige, når fremgangen betragtes som værende bæredygtig. Århus - et overblik Århus og trekantsområdet udgør tilsammen Vestdanmarks økonomiske og logistiske knudepunkt. Østjylland er i færd med at udvikle sig til et sammenhængende område med stor befolkningstilvækst og pendling mellem byerne fra Hedensted i Syd til Randers i Nord og ud mod Silkeborg i Vest. Århus kommune, der har en befolkning på indbyggere og som fortsat vokser, er hovedbyen i region Midtjylland. I regionen bor der ca mennesker, og det forventes, at regionen vil opleve en vækst i antallet af indbyggere frem mod år 2030 på godt 9%. En stor andel af befolkningen i Århus kommune er højtuddannet og ligger på niveau med København med 36% højtuddannede personer. Siden 1999 har Århus kommune og amtet/regionen udviklet teknologicentre omkring IT-byen Katrinebjerg, som nu har mere end studerende og hvor virksomheder som f.eks. Google og Microsoft har opsat udviklingscentre. Desuden er Århus Universitet og Århus Handelshøjskole med til at styrke Århus som regionalt videncenter, specielt siden universitetsfusionerne i I Århus er 13% af indbyggerne, ifølge Danmarks Statistik, studerende. I København er tallet 10% og i Odense og Ålborg er 9% af befolkningen studerende. Århus er i dag den førende region i Danmark, når det kommer til vækst i videnservicevirksomheder, og ifølge rapporten Videnservice i Århusområdet udarbejdet af DAMVAD, oplevede regionen i perioden en vækst på 34% mod 27% af tilsvarende virksomheder i Odense og 19% i København/Frederiksberg. I øvrigt ligger Århus ligeledes helt i front, når der sammenlignes med større byer i Nordeuropa. I de kommende år er der planlagt flere større investeringer i Århus. Det er planlagt, at der skal gennemføres en modernisering af infrastrukturen i Århus, bl.a. med en tunnel under Marselis Boulevard (færdig i 2015), Danmarks første letbane, hvor etape 1 ligeledes forventes færdigt i 2015 og som vil forbinde de nye boligområder i Lystrup og Skejby med byen, samt en fortsat udbygning af havnen med den ny Omniterminal, som forventes færdigt i 2010 og skal afløse Multiterminalen. Desuden er det besluttet, at Skejby Sygehus skal udbygges indtil for i alt ca. kr. 8 mia., hvilket p.t. er det største hospitalsbyggeri i Danmark. Århus havn er i dag Danmarks største containerhavn, med en markedsandel på ca. 65% af de containere, der omsættes for i danske havne. Havnen er i dag en såkaldt feederhavn til Europas største og vigtigste havn, Rotterdam. Havnen har i perioden investeret mere end kr. 1,3 mia. i en fortsat udbygning, og har i dag desuden daglige forbindelser til resten af Skandinavien og Baltikum. Havnen vil i de kommende år blive udbygget som erhvervshavn og samtidig er der inddæmmet store områder til også at kunne huse boliger, erhverv og kulturinstitutioner. Der forventes at bo ca mennesker i havneområdet om 10 år. Når havnen er færdigudbygget i 2022 vil den være fordoblet til et areal på ca. 360 Hektar. I perioden realiseredes en vækst i den samlede godsomsætning på 17%, svarende til en årlig vækst på 1,5%. Omsætningen af containere er i perioden vokset med 31% svarende til 3% p.a. Århus lufthavn ligger nordøst for Århus, og havde i passagerer, hvilket er en mindre tilbagegang i forhold til året før. Lufthavnen tilbyder ruter til bl.a. København, Skandinavien, London og Barcelona. Århus kommune har igangsat en plan for at blive en CO2 neutral by i DTZ oktober

6 Udviklingsområder Der er mange udskudte projekter i Århus og omegn. Byen stod netop overfor gennemførelse af mange nye byggeprojekter, da finanskrisen indtraf, og derfor blev et stort antal kvadratmeter projekterede byggerier midlertidigt sat på standby. Husets placering midt på det nye, centrale havnetorv er valgt i et forsøg på at gøre det til et attraktivt samlingssted for kommunens borgere og besøgende. Multimediehuset kommer til at rumme et moderne bibliotek som vil blive kernen i huset. Derudover er det planlagt, at også Borgerservice skal have til huse i bygningen. De fleste planlagte projekter lever stadig, men man afventer bedre tider og muligheder for finansiering. Flere af de projekter, som i første omgang så ud til at ville blive opgivet er i mellemtiden overtaget af nye og mere kapitalstærke hænder. Mange forskellige områder er projekteret og nogle af de projekter, som med sikkerhed gennemføres, er beliggende på De bynære Havnearealer. Med offentlige midler i ryggen er opførelsen af to store projekter, Navitas Park og Multimediehuset, på havnen, på i alt ca m², samt m² parkeringsanlæg garanteret. Navitas Park og Multimediehuset forventes begge at stå færdige og kunne slå dørene op i Navitas Park bliver med sine etagemeter Århus nye centrum for energi, innovation og uddannelse på De Bynære Havnearealer. Byggeriet vil, når det står færdigt, komme til at huse mere end studerende og 300 undervisere, forskere og iværksættere. Bag opførelsen af Navitas Park står Ingeniørhøjskolen i Århus, Århus Maskinmesterskole og INCUBA Science Park. Multimediehuset Multimediehuset på ca etagemeter og m² parkeringsanlæg kommer til at ligge på den sydlige bastion. De Bynære Havnearealer Derudover bygger Bestseller sit nye domicil på havnen. Byggeriet skal huse administration, kontorarealer, showrooms mv. Det er forventningen, at Bestseller placerer ca. 500 arbejdspladser med tilknytning til koncernens selskaber i det nye byggeri, som påbegyndes primo Desuden har Boligforeningen Ringgården netop annonceret, at de vil opføre klimavenlige ungdomsboliger i et 12 etagers højhus på De Bynære Havnearealer. Byggeriet er planlagt påbegyndt næste år og forventes at stå færdigt allerede i For nuværende konkurrerer fem byggekonsortier om projektet. Ringgården overtog tidligere på året grunden i den nye havneby, hvor ungdomsboligerne på sammenlagt m² skal opføres. Udviklingen og byggeriet på Århus havn er således i fuld gang og forventes at ville kunne medvirke til at aktivere udviklingen på resten af De Bynære Havnearealer de kommende år. 6 DTZ oktober 2010

7 City Profile Århus-området Erhvervsejendomme Kontorejendomme Udbuddet af kontorer i Østjylland steg i 2. kvartal med m² og sneg sig dermed op over et samlet udbud på mere end m². Dermed topper Østjylland listen med den højeste tomgangsprocent i landet. Tomgangen på kontorer i Østjylland er ved udgangen af 2. kvartal 2010 oppe på 10,6%, mens landsgennemsnittet til sammenligning nu er 8,2%. Tomgangen er steget støt de sidste fire kvartaler. Fra en tomgang på 7,7% for 12 måneder siden. På landsplan er den steget fra 6,7%. Den stigende tomgang lægger pres på lejepriserne og der ses flere og flere indslusningsrabatter og tilbud om trappeleje. Det overordnede billede af markedet er stadig præget af finanskrisen og de deraf følgende manglende finansieringsmuligheder, og mange virksomheder er stadig afventende og udskyder investeringer og flytninger. Lejeniveauerne for de bedste kontorer i Århus ligger på ca. kr pr. m² p.a., afhængigt af faciliteterne. Nyopførte lokaler i Århus C kan pt. lejes for kr , mens moderne lokaler i den ældre bygningsmasse kan lejes for kr Kontorlokaler på strøget kan til sammenligning pt. lejes i niveauet omkring kr Kun nyopførte kontorlokaler på havnen kommer i øjeblikekt højere op i pris. Vestas er én af de store aktører på kontormarkedet i Århus i øjeblikket. For at få mere plads og samle flere aktiviteter under ét tag, har Vestas besluttet at flytte sit hovedkontor fra Randers til Århus i Det nye hovedkontor vil blive opført ved siden af Vestas Technology R&D s nye udviklingscenter i Skejby, hvor Vestas har købt en grund på ca m², hvorpå der således skal bygges knap m² domicil. Flytningen betyder ny arbejdsplads for omkring 250 medarbejdere, som flytter fra Randers til Århus, samt ansættelse af omkring 400 nye medarbejdere, Vestas forventer at ansætte i sit nye udviklingscenter. Rambøll er også i gang med at opføre et nyt domicil i Skejby. Det forventes, at ca. 400 medarbejdere vil kunne flytte ind i det nye domicil allerede primo I Hasle opføres ZENIT Company House, som, når det er færdigt, vil indeholde m² kontorer. Figur 3: Østjylland kontor tomgang og netto-optag (10.000) (20.000) (30.000) (40.000) ,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 Afkastet på de bedst placerede kontorejendomme i Århus C ligger i niveauet 5,50% op til ca. 6,25%. Udviklingen på lejepriserne forventes naturligt at ville være meget afhængig af udbuddet. Såfremt finansieringsmulighederne forbedres, forventes det, at nogle af de udskudte byggeprojekter vil blive igangsat, og at det deraf følgende større udbud vil lægge øget pres på lejepriserne. Trækker krisen yderligere ud, vil den økonomiske afmatning forventeligt resultere i en vigende efterspørgsel og dermed yderligere pres på lejepriserne. Det er derfor vores forventning, at vi i bedste fald går en tid i møde med stagnerende priser på kontormarkedet. Skejby har i flere år stået for en stor del at udvidelsen af antallet af kontorkvadratmeter i Århus. En udvikling, som ser ud til at fortsætte. (50.000) Nettooptag m2 Tomgang % Kilde: Oline Lokalebørs/DTZ Research Figur 4: Århus primær kontor leje og afkast (E) Primær kontor leje (kr./m2) Primær kontor afkast (%) Kilde: Oline Lokalebørs/DTZ Research 3,00 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 DTZ oktober

8 Lighthouse-projektet på havnen i Århus ser nu ud til at blive en realitet. Projektet, som er mest kendt for én af sine bygninger, nemlig det 142 meter høje tårn, har nu, efter at være igennem en noget turbulent tilværelse, investorer bag sig, som vil realisere projektet og det forventes, at projektet vil være igangsat inden årets udgang. Århus Universitet har planer om at udvide på området, som i Århus er bedst kendt som Barnow-grunden. Det er det stigende antal studerende, som gør udvidelsen nødvendig. Første etape forventes at udgøre ca m² og 2. etape ca m². Advokatfirmaet DELACOUR DANIA flytter inden udgangen af 2011 til nyt domicil på Åboulevarden i det centrale Århus. Området vil blive centrum for den fremtidige byggeaktivitet omkring midtbyens inddragelse af de centrale havnearealer, og åbningen af det sidste stykke af åen ud til havnebassinet. Ejendommen vil forinden flytningen blive gennemgribende ombygget og moderniseret. Ingeniørhøjskolen forventer at flytte 600 IT-studerende til nye omgivelser i en nybygget ejendom på Katrinebjerg i december Dermed samles efterhånden ca it-specialister og studerende i området. Detailhandelsejendomme Antallet af ledige butikslokaler i Østjylland er stadig stigende, og er ved udgangen af 2. kvartal registreret til at være oppe på m 2. Dermed er tomgangsprocenten nu på 5,2 i Østjylland. De samme tal på landsplan er m 2 og en tomgangsprocent på 5,1. Finanskrisens følger og det pressede detailsalg har sat sine tydelige spor i tomgangsprocenterne. Der er dog tegn på, at der er bedring på vej og at markedet begynder at stagnere på de nuværende niveauer. Skejby området er med omdrejningspunktet omkring IKEA i stadig udvikling. I takt med omlægningen af motorvejen bliver det gamle industriområde ved med at tiltrække flere og flere butikker. Senest er Lidl kommet med og er ved at opføre en ca m² butik. Således bliver Lidl nyeste ankomne i området og bliver nabo til SILVAN, som i 2009 flyttede ind i deres nye ejendom og samtidig udvidede deres butik til m². Dette underbygger således den stadige tendens til udvidelse af de eksisterende butiksområder i udkanten af byen langs indfaldsvejene. I Århus midtby har afståelsessummerne været kraftigt under pres og er det stadig. Særligt på sekundære beliggenheder er markedet presset og mulighed for afståelsessummer er mange steder helt væk. 8 DTZ oktober 2010

9 City Profile Århus-området Figur 5: Århus primær detail leje og afkast 6.000, , , ,00 7,00 6,50 6,00 5,50 Lager-, logistik- og produktionsejendomme Tomgangsprocenten for lagerejendomme er steget markant og er nu helt oppe på 6,7 i Østjylland mens den på landsplan er 4, ,00 5, ,00 4,50-4, Primær detail leje (kr./m2) Primær detail afkast (%) Kilde: Oline Lokalebørs/DTZ Research Figur 6: Østjylland detail tomgang og netto-optag (5.000) (10.000) (15.000) (20.000) Nettooptag m2 Tomgang % 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 Det store udbud har også her sat sit præg på lejepriserne, som er under et stadigt pres. Det er særligt umoderniserede og utidssvarende ejendomme, som står tomme. Byggeprisernes fald har også været medvirkende til at holde lejepriserne nede. Derudover har også de sidste par års nyopførte logistikejendomme i området også bidraget til det relativt høje antal tomme etagemeter. Blandt de markedsaktører, som har haft stor betydning, kan især fremhæves en enkelt, nemlig Dansk Supermarked, som har flyttet deres nye non-food lagertil en nyopført ejendom på mere end m² samt Nettos ferskvareterminal på ca m². Generelt er det områderne ved motorvejstilslutningerne, der tiltrækker nye investeringer i ejendomme, og de motorvejsnære logistikområder i Skanderborg - syd for Århus - har de seneste år ligeledes haft en markant vækst. Kilde: Oline Lokalebørs/DTZ Research DTZ oktober

10 Figur 7: Århus primær industri leje og afkast 500,00 475,00 450,00 425,00 400,00 375,00 350,00 325,00 300, Kilde: Oline Lokalebørs/DTZ Research Investeringsmarkedet Generelt Primær industri leje (kr. m2) Primær industri afkast (%) Figur 8: Østjylland industri tomgang og nettooptag (50.000) ( ) ( ) ** Nettooptag m2 Tomgang % Kilde: Oline Lokalebørs/DTZ Research Det danske investeringsmarked har i mange år i et international perspektiv været uigennemskueligt og manglet gennemsigtighed omkring priser og afkast og derfor været domineret af lokale/nationale investorer. Udbuddet af institutionelle investeringsejendomme har været begrænset med mange ejendomme handlet off-market eller solgt i projekteringsfasen til udvalgte investorer. Den resterende del har udgjort et domæne for ejendoms- og investeringsselskaber, investeringskonsortier, familiefonde, formuende enkeltpersoner og skattedrevne investeringsmotorer. 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 International indtrængen på de danske marked fra lande udenfor den nordiske region har været meget mere begrænset end i de andre nordiske lande. Det begyndte i 2004 og amerikanske, britiske, australske og islandske investorer har været aktive indtil midten af Siden da har de grænseoverskridende ejendomsinvesteringer været påvirket af den internationale finanskrise, idet de fleste af disse investorer har trukket sig tilbage til deres kernemarkeder. Det danske marked for ejendomsinvesteringer, har som markederne i øvrigt i Europa, været præget af den finansielle krise de seneste 2 år. Krisen medførte en markant nedgang i antallet af gennemførte transaktioner, og markedet har i de sidste 1½ - 2 år været todelt; et marked hvor forskellige ejendomsselskaber med høj gearing er gået konkurs og overordnet blevet overtaget af selskabernes finansieringskilder, bl.a. ved at hjemtage de belånte ejendomme på tvangsauktion, og et marked, hvor økonomisk stærke ejendomsinvestorer private såvel som institutionelle investorer har efterspurgt mindre og større kvalitetsejendomme. Som følge af, at mange af de danske banker/ pengeinstitutter har måtte tage større nedskrivninger i denne periode, har tilgang til finansiering af ejendomsinvesteringer været sværere, hvilket tillige har været en af årsagerne til det lavere investeringsvolumen i Danmark. tendensen fra de større investeringsmarkeder i første del af 2010, herunder Danmarks nabomarkeder i Sverige og Norge er, at disse markeder er kommet sig hurtigere end det danske, og at volumen igen er begyndt at stige, om end det fortsat er under det gennemsnitlige niveau fra tiden før priserne begyndte at stige markant, dvs. før Århus Selvom renten er lav er Investeringsmarkedet stadig påvirket af finanskrisen og den deraf følgende mangel på finansiering. Finansieringskilderne er stadig meget konservative og marginalomkostningerne er stadig unormalt store. På markedet for boligudlejningsejendomme begynder det at lysne. Der er en stigende efterspørgsel og der gennemføres transaktioner, om end i et beskedent omfang. Efterspørgslen er primært drevet af mindre pri- 10 DTZ oktober 2010

11 City Profile Århus-området vate lokale investorer og det er primært velbeliggende ejendomme af høj kvalitet der efterspørges. Priserne er efter store konstaterede prisfald de sidste par år, nu stagnerende. Der er stadig ufravigelige krav om cashflow og lejesikkerhed fra finansieringskilderne og der er ikke umiddelbart noget, der tyder på opblødning i kreditpolitikerne. Det er som konsekvens heraf stadig vanskeligt at finansiere projekter og markedet for projektejendomme er derfor stadig under massivt pres og kun meget få transaktioner gennemføres. Efterspørgslen på investeringsmarkedet drives således primært af kapitalstærke investorer og pensionskasser, som ikke har særligt store behov for fremmedfinansiering. De høje tomgangsprocenter og de høje krav til egenkapital i handlerne er sammen med de høje finansieringsomkostninger, trods den lave rente, med til at presse priserne. Property Outlook 12 måneders udsigt for leje og afkast Ejendomssegment Kontor primær leje Kontor primær afkast Detail primær leje Detail primær afkast Industri/logistik primær leje Industri/logistik primær afkast Kilde: DTZ Research Trend Metodologi: I betragtning af aktuelle økonomiske og markedsmæssige forhold, giver lokale markedseksperter en indikation af, hvordan de forventer, at leje og afkast på de bedste beliggenheder udvikler sig i løbet af de kommende 12 måneder. è è è è î ì En optøning og genåbning for finansiering er derfor en nødvendighed for at vi igen kan se stigende priser på investerings markedet. DTZ oktober

12 Velkommen til DTZ DTZ Egeskov & Lindquist A/S er ejendomsrådgivere med speciale i erhvervsejendomme. DTZ RESEARCH, vores analyseafdeling, løser opgaver, såsom: Analyser Statistik Markedsrapporter DTZ SALG & UDLEJNING løser opgaver indenfor: Kontor-, lager- og industriejendomme Investeringsejendomme Boligudlejningsejendomme Butikker og butikscentre Sale and lease back Lejerrådgivning/Key Account Management DTZ PROJEKT arbejder specifikt med: Rådgivning om domicilplacering Evaluering og udvikling af byggeprojekter Udlejning og/eller salg af byggeprojekter og nybyggerier Corporate Real Estate Solutions (CRES) DTZ CORPORATE FINANCE arbejder med højt specialiserede og individuelle løsninger inden for: Optimering af kapitalstruktur og finansiering Rådgivning om finansiering og fonde Udvikling af nye investeringsprodukter DTZ VURDERING udfører opgaver inden for: Vurderinger Syn & Skøn Voldgift Disclaimer Denne rapport bør ikke danne udgangspunkt for transaktioner uden yderligere professionel rådgivning. Selvom fakta er nøje uderbygget, kan DTZ ikke tage ansvar for skade eller tab som måtte lides som en konsekvens af utilsigtede unøjagtigheder eller fejl i rapporten. Oplysningerne heri skal ikke helt eller delvis, offentliggøres, reproduceres eller henvises til uden forudgående godkendelse. Enhver sådan reproduktion bør krediteres DTZ.

Markedsrapport efterår 2011

Markedsrapport efterår 2011 Markedsrapport efterår 2011 Aarhus og omegn side 4 Økonomi side 7 side 11 side 12 Udviklingsområder Kontorejendomme industrielle ejendomme side 4 side 11 side 12 side 15 Aarhus - et overblik Erhvervsejendomme

Læs mere

Markedsrapport Efterår 2012 Aarhus & omegn

Markedsrapport Efterår 2012 Aarhus & omegn Markedsrapport Efterår 2012 Aarhus & omegn side 4 side 7 side 10 side 13 Økonomi Udviklingsområder Kontor Industri & Logistik side 6 side 10 side 12 side 14 Aarhus - et overblik Erhvervsejendomme Detail

Læs mere

Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn

Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn 04 økonomi 07 udviklingsområder 11 kontor 12 Industri & logistik 06 aarhus - et overblik 11 erhvervsejendomme 12 detail 13 investering 2 DTZ Egeskov & Lindquist

Læs mere

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Fremgang i den danske økonomi ØKONOMI >. KvARTAL Der var pæn fremgang i den danske økonomi i. kvartal i år. Desværre var der tilbagegang i. kvartal, så selvom væksten måtte fortsætte

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020 Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Indhold Overskrifter kontormarkedet Sammenhæng beskæftigelse tomgang Lejeniveau og markedssituation

Læs mere

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut?

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Værdiansættelsesseminar den 7. november 2013 v/ Peter Winther, Sadolin & Albæk Indhold 1. Sadolin & Albæk 2. Ejendomsmarkedet i de seneste

Læs mere

Ejendomsmarkedet i Danmark

Ejendomsmarkedet i Danmark Ejendomsmarkedet i Danmark Status og forventninger Søren Leth Pedersen Partner, regionsdirektør EDC EDC Poul Erik Bech Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed Etableret i 1978 og beskæftiger i dag 400+

Læs mere

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015 Markedet for erhvervsejendomme Steen Storgaard Møller investeringschef 23.09.2015 1 Poul Erik Bech Danmarks største Etableret i 1978 400+ medarbejdere 16 erhvervscentre 700+ salg/udlejninger 1.000+ vurderinger

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013 Ejendomskonferencen 2013 Aarhus 7. marts 2013 Ejendomsinvestering - muligheder & udfordringer Bricks, hvem er vi Hvad har vi udrettet Eksempler på godt og ondt Styrke & udfordringer I Bricks og ejendomsbranchen

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

Erhvervsudvikling i København

Erhvervsudvikling i København Erhvervsudvikling i København Kenneth Horst Hansen //Fuldmægtig //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Vækst og erhvervsudvikling i København 2. Planlægning for erhvervsudvikling 3. Fremtidens

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

ØGET AKTIVITET PÅ MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING DET GLOBALE EJENDOMSMARKED: NU ER TIDEN INDE TIL AT KØBE

ØGET AKTIVITET PÅ MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING DET GLOBALE EJENDOMSMARKED: NU ER TIDEN INDE TIL AT KØBE juli 2010 2 4 6 7 ØGET AKTIVITET PÅ MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING DET GLOBALE EJENDOMSMARKED: NU ER TIDEN INDE TIL AT KØBE TENDENSER PÅ MARKEDET FOR SALE & LEASE BACK TRANSAKTIONER UDLEJNINGSMARKEDET

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

NAVITAS PÅ AARHUS HAVN. Information om byggeprocessen

NAVITAS PÅ AARHUS HAVN. Information om byggeprocessen NAVITAS PÅ AARHUS HAVN Information om byggeprocessen Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S, Christensen & Co Arkitekter a/s NAVITAS CENTRUM FOR ENERGI, INNOVATION OG UDDANNELSE BYGGEPROJEKTET ER I GANG Første

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Ole Hansens Vej 7 4100 Ringsted. SA-K.90024 www.dtz.dk

Ole Hansens Vej 7 4100 Ringsted. SA-K.90024 www.dtz.dk Ole Hansens Vej 7 4100 Ringsted SA-K.90024 www.dtz.dk Ejendommen kort Offentligt udbud for Ringsted Kommune I alt 3.026 m², hvoraf 1.636 m² udgør ledigt vandrerhjem og 667 m² ledigt kontor. 723 m² er udlejet

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Markedsrapport Forår 2012 Kontor

Markedsrapport Forår 2012 Kontor Markedsrapport Forår 212 Kontor side 3 Markedsoverblik side 8 side 12 side 14 Byggeri og udvikling Muligheder på det sekundære marked og udenlandske investorer Konjunkturcyklus for kontorudlejlning Markedsoverblik

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 September 2008 Colliers Hans Vestergaard A/S Gl. Kongevej 60 DK - 1805 Frederiksberg Kontaktinformation Jonas Sand

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Februar 2014.indd 7 06/02/14 11.28 Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Prisstigninger fra 2012 til 2013

Læs mere

Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015

Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015 Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015 3. december 2014 BENTE LYKKE SØRENSEN OG SØREN BOEL Aarhus Kommune 330.000 325.000 320.000 315.000 310.000 305.000 300.000 295.000 2008K4 2009K4 2010K4 2011K4 2012K4

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt: Ny lejelov hvad kan vi forvente? L97 Ny lejelov 1. behandling

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl.

Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl. Hængebøgen 1-29, 2-42 m.fl. 8620 Kjellerup Erhverv Poul Erik Bech Fredens Torv 1, 1. sal - 8000 Aarhus C - Tlf. 87309930-802@edc.dk Sagsnummer: 80201173 Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Investeringsejendom,

Læs mere

Det fynske erhvervsejendomsmarked. v/ Tony Hamilton

Det fynske erhvervsejendomsmarked. v/ Tony Hamilton Det fynske erhvervsejendomsmarked v/ Tony Hamilton home Erhverv og Danske Bank koncernen home blev stiftet i 1989, og er Danske Bank koncernens ejendomsmæglerkæde. home kæden har godt 800 ansatte. 100%

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

2 De danske forbrugere tøver 4

2 De danske forbrugere tøver 4 Marts 2011 2 De danske forbrugere tøver 4 i København er en solid investering 6 7 Den dyre ende bliver dyrere Udfordringer for sekundære shoppingcentre www.dtz.dk De danske forbrugere tøver På trods af,

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Kontor Markedsrapport Forår 2013

Kontor Markedsrapport Forår 2013 Kontor Markedsrapport Forår 213 4 Markedsoverblik 1 Byggeri og udvikling 17 Tendenser på kontorlejemarkedet 2 Sale & lease back i dagens marked 1 22 Hvorfor lokalisere sig i Storkøbenhavn idag? Executive

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

kket opsving giver nye tomme kontorer

kket opsving giver nye tomme kontorer Kn¾ kket opsving giver nye tomme kontorer Antallet af gabende tomme kontorlokaler stiger atter efter en periode med lidt mere gang i udlejningen først på året. Frygten for en ny nedtur i verdensøkonomien

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

N Y H E D S B R E V Boligudlejningsejendomme

N Y H E D S B R E V Boligudlejningsejendomme 2 4 6 BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME HANDLES IGEN HVILKE INVESTORTYPER ER I ØJEBLIKKET AKTIVE? NYBYGGEDE EJERLEJLIGHEDER SÆLGES SOM UDLEJNINGSEJEN- DOMME? WWW.DTZ.COM/DK handles igen Bunden er nået ifølge seneste

Læs mere

Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav

Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav Ved Claus Asger Olsen, afdelingsdirektør Investeringsejendomme 1 / 28. maj 2015 28. Maj 2015 Hvad skal jeg tale om? Kort om DEAS Hvad fortæller

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag JUNI 2013.indd 7 30/05/13 10.52 Juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side KONTORMARKEDET I STORKØBENHAVN 1 Kontortomgangen ligger på et stabilt

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen 30. maj 2012 1 Aktuelle tendenser på det danske boligmarked Nye kraftige prisfald ramte

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

Research Erhverv Poul Erik Bech. E f t e r å r 2 0 1 5

Research Erhverv Poul Erik Bech. E f t e r å r 2 0 1 5 Research Erhverv Poul Erik Bech Market UPDATE E f t e r å r 2 0 1 5 E f t e r å r 2 0 1 5 Kontakt os: Robert Neble Larsen Adm. Direktør Tlf: 33 30 10 54 Mail: rnl@edc.dk Hovedstadsområdet: Morten Westphal

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2010 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 38 pct. i første kvartal 2010 sammenlignet

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

PenSams ejendomsinvesteringer. Benny Andersen CIO PenSam Asset Allocation netværksmøde 10. juni 2013

PenSams ejendomsinvesteringer. Benny Andersen CIO PenSam Asset Allocation netværksmøde 10. juni 2013 PenSams ejendomsinvesteringer Benny Andersen CIO PenSam Asset Allocation netværksmøde 10. juni 2013 2 Agenda Hvorfor København? Pensionskasser rolle som investor og långiver Partnerskabsmodel ErhvervsPhD

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 Fremtidens penge Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012:

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Kontor Olof Palmes Allé 25 275-2.500 m 2

Kontor Olof Palmes Allé 25 275-2.500 m 2 Kontor Olof Palmes Allé 25 275-2.500 m 2 Markant ejendom beliggende i attraktivt erhvervsområde i Aarhus N Tæt på DR, Journalisthøjskolen, Canon, Vestas, Rambøll, Skejby Sygehus m.fl. Tæt på offentlig

Læs mere

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 6 - Erhvervsstruktur og erhvervsbyggeri Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere