Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus /d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus. 29-01-2011/d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love."

Transkript

1 Love for Sygehjælpernes Brancheklub i Århus

2 1 Stk. 1 Faggruppeklubbens navn er Sygehjælpernes Brancheklub i Århus. Klubben omfatter medlemmer i Århus, Odder og Samsø kommuner, der er regions-, kommunal- eller privat ansatte. Stk. 2 Klubben er underlagt FOA s Århus-afdeling og er således underkastet FOA s love og vedtægter. 2 Klubbens formål er: - - at arbejde for bedre arbejdsforhold og arbejdsmiljø. - at udføre et fremadrettet arbejde, der på langt sigt kan bedre medlemmernes forhold. 3 Stk. 1 Brancheklubbens kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Stk. 2 Kontingentet kan reguleres en gang årligt med maksimum 2 kr. pr. medlem pr. måned, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt. 4 Stk. 1 Generalforsamlingen er brancheklubbens højeste myndighed og afholdes hvert år inden årsmødet i Social- og sundhedssektoren og generalforsamlingen i FOA Århus-afdeling, så eventuelle forslag til generalforsamling(er) i afdeling og årsmøde i sektor kan indsendes rettidigt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med de fremmødte. Adgang til generalforsamlingen har medlemmer, der har betalt

3 kontingent til Sygehjælpernes Brancheklub. Sidst rettidigt indbetalte kontingentbevis forevises ved indgangen. Stk. 2 Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 6 ugers varsel ved annoncering i NYT fra FOA Århus. Stk. 3 Generalforsamlingen annonceres i Sygehjælpernes Brancheklubs medlemsblad Sygehjælper Nu og i Fremtiden så længe medlemsbladet udgives. Stk. 4 Indkomne forslag og lovændringsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være brancheklubben i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Stk. 5 Kandidatforslag til brancheklubbens bestyrelsesposter skal skriftligt være brancheklubbens bestyrelse i hænde senest 28 dage før generalforsamlingen. Liste over opstillede kandidater opstilles på FOA-Århus s hjemmeside under Sygehjælpernes Brancheklub senest 8 dage før generalforsamlingen, hvis der er flere end en kandidat til en eller flere poster. Stk. 6 Kandidater til bilagskontrollant-, fanebærer- og samtlige suppleantposter kan opstilles på generalforsamlingen. Stk. 7 Der udarbejdes en forretningsorden for generalforsamlingen, som skal godkendes af de fremmødte, før generalforsamlingen tager sin begyndelse. Stk. 8 På ordinære generalforsamlinger aflægges beretning om brancheklubbens arbejde. Stk. 9 Brancheklubbens regnskab revideres af et revisionsfirma og skal foreligge revideret på generalforsamlingen. Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december.

4 5 Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 % af medlemmerne indsender skriftlig begæring. Underskriverne af begæringen har mødepligt. Såfremt dette ikke overholdes, suspenderes generalforsamlingen. Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 4 dages varsel. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling annonceres i dagspressen og ved opslag på arbejdspladserne. 6 Stk. 1 For at et lovændringsforslag kan vedtages, kræves det, at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Stk. 2 Alle øvrige afstemninger afgøres ved stemmeflerhed. Stk. 3 Ved personvalg skal afstemningen foregå skriftligt, hvis flere kandidater er opstillet. Stk. 4 Alle øvrige afstemninger finder sted ved håndsoprækning, medmindre et medlem ønsker skriftlig afstemning. 7 Stk. 1 På generalforsamlingen vælges formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bilagskontrollanter og 2 bilagskontrollantsuppleanter, 1 fanebærer og 1 fanebærersuppleant. Valgperioden er 2 år. Bestyrelsesmedlemmerne, bortset fra formand vælges således: 1 ansat i Region Midtjylland, 1 ansat i Kommune. Brancheklubbens bestyrelse består af 1 person i daglig ledelse og 2

5 bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed har formanden 2 stemmer. Stk. 2 Formand, bestyrelsesmedlem A regionsansat - vælges i ulige år. Bestyrelsesmedlem B kommunalansat - vælges i lige år. En bilagskontrollant og en bilagskontrollantsuppleant vælges hvert år. En fanebærer og en fanebærersuppleant vælges i ulige år. Stk. 3 Stemmeafgivning sker personligt på generalforsamlingen. Medlemmer, der er bosat på Samsø, kan stemme pr. brev. Medlemmer, der er forhindret på grund af arbejde, sygdom, kursus eller bortrejse, kan ved indsendelse af dokumentation senest 5 dage før generalforsamlingen få tilsendt stemmesedler. Medlemmer, der bliver kaldt på arbejde på generalforsamlingsdagen, kan på dagen afgive deres stemme personligt på brancheklubbens kontor fra kl Stk. 4 Daglig ledelse består af formand. Formanden ansættes på det antal timer der udgør fuld tid. Ansvaret for det daglige regnskab påhviler formanden. Generalforsamlingen fastsætter løn til formanden. Ved afgang er fuldtidsfrikøbte underlagt funktionærloven.. Bestyrelsens medlemmer kan frikøbes 16 timer pr. måned. Arbejdsledige bestyrelsesmedlemmer fritages for arbejde på kontoret på grund af dagpengeloven. Stk. 5 Brancheklubbens formand er til enhver tid medlem af Social- og sundhedssektorens bestyrelse. Suppleant for formanden til Socialog sundhedssektorens bestyrelse udpeges af brancheklubbens bestyrelse blandt bestyrelsesmedlemmerne. Stk. 6 Faggrupperepræsentanten skal til enhver tid vælges af bestyrelsens midte, brancheklubbens bestyrelse indstiller til valg af faggrupperepræsentant til klubbens generalforsamling.

6 8 Stk. 1 Brancheklubben kan kun opløses ved en generalforsamlingsbeslutning med 2/3 stemmeflerhed og efterfølgende urafstemning blandt medlemmerne ligeledes med 2/3 stemmeflerhed for. Efter urafstemning indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor resultatet fremlægges. Ved opløsning afgør generalforsamlingen, hvorledes brancheklubbens midler skal anvendes. Stk. 2 Klubsammenlægning Generalforsamlingen kan, med 2/3 flerhed og en efterfølgende urafstemning blandt medlemmerne med 2/3 stemmeflerhed for, beslutte at sammenlægge sig med en eller flere klubber, der har interessesammenfald. Efter urafstemningen offentliggøres resultatet i bladet Sygehjælper Nu og i Fremtiden. Såvel inventar som likvide midler vil overgå til den nye klub. 9 Pensionister og efterlønsmodtagere kan deltage i brancheklubbens generalforsamlinger og medlemsmøder med taleret. Således vedtaget på generalforsamlingen den 2. marts 2010

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere