Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?"

Transkript

1 Arv, gave & testamente Hvem arver dig?

2 Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9 Ægtefælleudlæg og Suppleringsarv 9 Ugifte samlevende 9 Hvad er et testamente? 10 Hvorfor opretter man testamente? 10 Hvor meget kan man råde over ved testamente? 10 Har du brug for testamente? 10 Testamente 10 Sådan opretter du et testamente 14 Er testamentet ajour? 14 Hvad koster det at oprette testamente? 15 Måske kan testamentet ikke stå alene 15 Fælleseje 17 Skilsmissesæreje 17 Fuldstændigt særeje 17 Kombinationssæreje 17 Ægtepagt 17 Livsforsikring og pensionsordninger 18 Gaver mellem ægtefæller 18 Gaver til børn, børnebørn, forældre m.fl. 18 Gaver til svigerbørn 18 Gaver til andre 18 Arveforskud 18 Gaver og arveforskud 18 Brug din Ret&Råd-advokat som rådgiver 20 Information 23 Yderligere information 23 Få oplyst nærmeste Ret&Råd-kontor 23 Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne folder eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret. Har du brug for at trykke eller bruge dele af folderen, så indhent venligst skriftlig tilladelse. 2

3 Nogle ord om denne folder... Den 1. januar 2008 er en ny arvelov trådt i kraft. Herved skiftes de gamle arveregler fra 1963 ud med nye, tidssvarende regler. De nye regler gælder for dødsfald, der sker den 1. januar 2008 eller senere. Hensigten med loven har været at tilpasse arvereglerne til de nye familiemønstre med ugifte samlevende og sammenbragte børn. Som noget nyt, vil ugifte samlevende f.eks. kunne oprette et testamente om udvidet gensidig arveret - et såkaldt udvidet samlevertestamente. Den længstlevende ægtefælles stilling er blevet styrket samtidig med, at arvelader (den, der arves fra) har fået større frihed til at disponere over sin formue ved at oprette et testamente. I sammenhæng med ændringen af arveloven er der sket ændringer af anden lovgivning, som knytter sig til arvereglerne, f.eks. regler om begunstigelser i forsikrings- og pensionsordninger. Hvis du har fået oprettet et testamente inden lovændringen, er det vigtigt, at du får det set igennem af en advokat. Herved kan du sikre dig, at testamentet stadigvæk har den virkning for arven, som falder efter dig, som du ønsker. fordeling af arv. Det samme gælder, hvis du driver selvstændig virksomhed. Et testamente betyder også, at behandlingen af dødsboet kan foregå problemfrit, og at din arv ikke belastes unødigt af afgifter. Advokaten kan også forudse de situationer, som du ikke selv har tænkt over. Det betyder, at testamentet er dækkende næsten uanset, hvordan dine familieforhold udvikler sig. Præcis hvordan dit testamente skal udformes afgøres af dig. Din advokat kender reglerne og skaber det nødvendige overblik, så du får det bedst tænkelige grundlag at beslutte dig på. Driver du virksomhed, råder vi dig til at læse folderen Generationsskifte - Veldrevet virksomhed søger ny ejer. Lever du papirløst, kan du hente yderligere information i folderen Papirløse? Sådan gør I. Hvad der sker efter et dødsfald, og hvordan arvingerne skal forholde sig, kan du læse mere om i folderen Ved dødsfald. Du kan bestille disse foldere via eller dit lokale Ret&Råd-kontor. 10. udgave, januar Arv, gave & testamente Af advokat Dorte Jensen, Ret&Råd Gladsaxe/Gentofte, og advokat Anne Grete Kampmann, Ret&Råd Vest, Struer. Har du ikke oprettet testamente, er det måske netop nu, du skal gøre det, hvor dine muligheder for at disponere over din formue er øget så betydeligt. Derved har du selv indflydelse på, hvordan arven skal fordeles, når du engang dør. Og du skåner din familie for at tage stilling til 4

4 Sådan fordeles arven uden testamente Har du ikke oprettet testamente, bestemmer arveloven, hvordan der arves. Ifølge loven arver ægtefælle og livsarvinger først. Dine livsarvinger er dine børn og deres efterkommere. Først arver børnene. Er de døde, arver børnebørnene osv. Efterlader du kun en ægtefælle og ingen livsarvinger, arver ægtefællen det hele. Efterlader du kun livsarvinger og ingen ægtefælle, arver dine livsarvinger det hele. Er der hverken livsarvinger eller ægtefælle, arver dine slægtninge alt efter, hvilken arveklasse de tilhører. Arveklasserne Arveloven opdeler arvinger i tre klasser. Klasserne viser, hvordan dine slægtninge arver, hvis du ikke har oprettet testamente og IKKE efterlader nogen ægtefælle: 1. arveklasse: Livsarvinger Dine nærmeste slægtsarvinger er dine børn, som arver lige. Er et barn død, arver dets barn i stedet for. På samme måde arver dine fjernere livsarvinger. Er der ingen arvinger i 1. arveklasse, går man videre til 2. arveklasse. 2. arveklasse: Forældre, søskende og nevøer/niecer Dine forældre arver hver halvdelen. Er én eller begge forældre døde, arver forældrenes øvrige børn, hvad enten de er afdødes søskende eller halvsøskende. Er afdødes søskende også døde, arver deres børn, det vil sige afdødes nevøer og niecer. På samme måde arver dine forældres fjernere livsarvinger. Hvis der heller ikke er nogen arvinger i 2. arveklasse, går man videre til 3. arveklasse. 3. arveklasse: Bedsteforældre, far- og morbrødre, fastre og mostre Bedsteforældre på hver af dine forældres side arver halvdelen hver. Er dine bedsteforældre døde, arver deres børn, det vil sige dine far- og morbrødre, fastre og mostre. Men så går man heller ikke videre. Dine fætre og kusiner arver ikke efter loven. Er der heller ingen arvinger i 3. arveklasse, går arven i statskassen. 6

5 Både livsarvinger og ægtefælle Når en gift person dør, går halvdelen af ægtefællernes fælleseje samt alt, hvad afdøde måtte eje som en eller anden form for særeje, i arv. Er der fuldstændigt særeje i ægteskabet, er det kun afdødes særeje, der skal deles mellem arvingerne. Arven fordeles efter loven med 50 % til ægtefællen og 50 % til livsarvingerne. Opretter du testamente, kan du ændre på denne fordeling. Men der er visse tvangsarveregler, du ikke kan komme uden om 1/4 af formuen skal tilfalde tvangsarvingerne, og 3/4 af formuen kan du selv disponere over. Dine tvangsarvinger er din ægtefælle og dine livsarvinger. Hvilke børn arver? Børn arver begge forældre uanset ægteskab. For børn født udenfor ægteskab før 1. januar 1938 er hovedreglen dog, at barnet ikke arver sin far eller dennes slægt. Ved adoption er der siden 1972 arvemæssigt sket et fuldstændigt slægtsskifte fra den biologiske familie til adoptivfamilien. Er adoptionen sket før 1972, vil det være af afgørende betydning, hvad der står i selve adoptionsbevillingen, for reglerne har været meget forskellige gennem tiderne. Arveretten kan naturligvis ændres ved oprettelse af et testamente. Er du i tvivl, om dit adoptivbarn er arveberettiget, eller om dit bortadopterede barn arver dig, bør du kontakte din Ret&Råd-advokat. Uskiftet bo? Sidder du i uskiftet bo, bevarer du den fulde rådighed over alle midlerne i fællesboet uden at skulle udbetale arv til livsarvinger (børn, børnebørn mv.). Disse får først arv efter begge forældre, når den sidste afgår ved døden. Som den længstlevende ægtefælle skal man dog disponere loyalt over for livsarvingerne og må ikke misbruge sin rådighed over boet. Almindeligt brug/forbrug er tilladt, men ikke misbrug. Du kan kun testamentere over den del af det uskiftede bo, som falder i arv efter dig. Det kan have stor indflydelse på din og familiens fremtid, om du vælger at skifte eller at sidde i uskiftet bo. Er du i tvivl, må du tale med din advokat, inden du går i skifteretten. Du kan kun frit vælge at sidde i uskiftet bo med fælles livsarvinger. Hvis din afdøde ægtefælle havde særbørn - altså børn fra tidligere forhold eller ægteskab - skal disse eller deres efterkommere give samtykke til, at du sidder i uskiftet bo. Er særbørnene under 18 år, skal børnenes værge og statsforvaltningen give samtykke til, at du kan sidde i uskiftet bo. Du kan eventuelt skifte med særlivsarvingerne og sidde i uskiftet bo med fælles livsarvinger. Efterlader afdøde sig kun ægtefælle og ingen børn, arver ægtefællen det hele, og der bliver ikke spørgsmål om at sidde i uskiftet bo. Du kan ikke sidde i udskiftet bo med særeje. Ægtefælleudlæg og Suppleringsarv I visse tilfælde, hvor ægtefællernes samlede formue er relativt lille, kan den længstlevende overtage begge ægtefællers samlede formue, uden at børnene skal have arv. Overstiger formuen den gældende beløbsgrænse, kan den efterlevende supplere sin arv op til indkomst beløbsgrænsen. Retten til suppleringsarv går forud for andre arvingers arveret, også livsarvingernes tvangsarveret. Den længstlevende ægtefælle kan benytte reglen, når arven efter afdøde sammenlagt med halvdelen af fællesejet og længstlevendes særeje tilsammen udgør kr.* eller derunder. Forsikringer og pensioner, som den længstlevende ægtefælle får udbetalt i anledning af dødsfaldet, skal indgå i beregningen af beløbet. *Tallet gælder for 2008 og reguleres årligt Ugifte samlevende Den ugifte samlevende arver aldrig, hvis der ikke er oprettet testamente. Se næste side under testamenter. VIL DU VIDE MERE? 8 9

6 Testamente Hvad er et testamente? Et testamente er et dokument, der bestemmer, hvordan arven skal fordeles ved død. Den, der har skrevet eller oprettet testamente, kaldes testator. Enhver, der er fyldt 18 år eller har indgået ægteskab, kan oprette et testamente. Desuden skal man være ved sin fornufts fulde brug, så man er klar over, hvad det er, man beslutter. Hvorfor opretter man testamente? Først og fremmest fordi man ikke ønsker at lade lovgivningen bestemme, hvordan arven efter én skal fordeles. I dagens Danmark har mange mennesker behov for at bestemme en anden fordeling af arven, end arveloven foreskriver. Det gælder især familier med sammenbragte børn, ugifte samlevere og barnløse. Hvor meget kan man råde over ved testamente? Du kan altid oprette testamente. Ægtefælle og livsarvinger (børn, børnebørn mv.) er tvangsarvinger, og dem kan du efter loven ikke gøre arveløse. Hvis du har tvangsarvinger, har du mulighed for efter dit eget valg at råde over 3/4 af, hvad du ejer. Har du ingen tvangsarvinger, kan du råde over det hele. Har du brug for testamente? Denne folder kan som nævnt indledningsvis ikke være udtømmende. Derfor omfatter den kun nogle af de mest typiske situationer, hvor der er behov for testamente. Generelt kan man dog sige, at en række familiesituationer og problemstillinger skærper behovet for at overveje testamente. Normalt anbefaler vi, at et testamente gennemses af en advokat hvert femte år. Den nye arvelov, som trådte i kraft fra den 1. januar 2008, indebærer så omfattende ændringer af reglerne, at det vil være vigtigt at få gennemset et testamente, som er oprettet i tiden før lovens ikrafttræden. Ugifte samlevende Man arver ikke noget efter hinanden, når man lever sammen uden at være gift, medmindre man har oprettet testamente til fordel for hinanden. Det gælder uanset hvor mange år, man har boet sammen. Udvidet samlevertestamente Efter den nye arvelov har visse grupper af ugifte samlevende nu mulighed for at oprette et udvidet samlevertestamente. Dette indebærer, at man ved testamente kan bestemme, at man helt eller delvist vil stilles som om, man er ægtefæller i arveretlig henseende, alt efter ens individuelle behov. Man kan dog ikke bestemme, at arvelovens regler om fælleseje skal gælde, og derfor kan ugifte samlevende ikke komme til at sidde i uskiftet bo. Hvis du er i en af nedenstående familiesituationer, bør du sammen med en advokat overveje, om du skal oprette testamente: Ugifte samlevende Enker/enkemænd/fraskilte, der bor sammen Gifte eller ugifte med særbørn, som er en del af familien Gifte eller ugifte med særbørn, som der ikke er kontakt til Enlige eller par uden børn Arven skal være særeje for arvingen Den ene i parforholdet er insolvent/har kreditorer Formuegenstande skal øremærkes til bestemte arvinge For at kunne oprette et udvidet samlevertestamente, skal visse betingelser være opfyldt. Hvis du som ugift samlevende ønsker ar oprette et udvidet samlevertestamente, bør du kontakte din advokat. Den efterladte skal betale boafgift af arven. Boafgiften for ugifte er 36,25 % - dog 15 % for ugifte, der har levet sammen i minimum 2 år - eller har, har haft eller venter barn. Fuldstændig afgiftsfrihed som for gifte kan man aldrig opnå. Hvis du eller din ægtefælle har særbørn Særbørn er børn af tidligere forhold eller ægteskaber. Alle, der har særbørn, bør i forbindelse med ægteskab overveje at oprette testamente. Med et testamente kan du udvide eller begrænse fordelingen af arven, i forhold til hvad der følger af loven. Du kan for eksempel sikre din ægtefælle og begrænse børnenes arv til den såkaldte tvangsarv på 1/8 af dødsboets formue eller 1/16 af hele fællesformuen. Hvis denne løsning føles som en skævhed, kan det bestemmes, at børnene skal have noget i arv efter den længstlevende stedmor eller far. Som noget nyt, kan du begrænse arven til hvert af dine børn til kr., så det bliver lettere at ligestille sammenbragte børn. Børnene kan også tilgodeses mest muligt, så de tilsammen arver 7/8 af dødsboets formue. Ved at oprette ægtepagt kan du yderligere forøge eller formindske arven, som falder efter dig

7 I mange situationer kan man få parternes særbørn til at give samtykke til, at den længstlevende sidder i uskiftet bo. Dette kan tilrettelægges længe før man dør og som en familiær pakkeløsning, der svarer til den situation, at ægtefællerne havde fællesbørn. Man kan naturligvis også ved testamentet opfylde et ønske om at give arv til sin ægtefælles særbarn, der er vokset op i hjemmet som fælles barn. Barnløst ægtepar Når den første ægtefælle i et barnløst ægteskab dør, arver den anden ægtefælle det hele. Hvis længstlevende dør, uden at der er oprettet testamente, vil halvdelen af arven falde tilbage til den førstafdødes slægt, for eksempel søskende, nevøer eller niecer. Kun den anden halvdel af arven går til længstlevendes egne slægtninge. Hvis længstlevende ikke har kontakt med førstafdødes familie, vil der meget ofte være et ønske om, at formuen efter længstlevende alene skal tilfalde hans eller hendes familie. Måske skal formuen gå til andre personer eller formål, herunder velgørende organisationer? Den længstlevende bør oprette testamente, hvoraf det klart fremgår, hvad der ønskes. Undgå statskassen Er der ingen arvinger i 1., 2. eller 3. arveklasse, jf. side 6, og er der ikke oprettet et testamente, går hele arven direkte i statskassen. Den eneste måde at undgå dette på er at oprette testamente, hvor der står, hvem der skal arve. Arv som særeje Ved testamente kan man bestemme, at en arving får sin arv som særeje. Dette betyder, at arven vil være særeje i arvingernes ægteskab. Dermed skal arvingen ikke dele sin arv med sin ægtefælle, hvis de måtte blive skilt. Man kan vælge mellem flere former for særeje. Se side 17. Båndlagt arv Du kan ved testamente bestemme, at arv skal båndlægges, hvis du finder, at det er bedst for en arving. Ægtefællers tvangsarv kan dog ikke båndlægges og som noget nyt, kan en livsarvings tvangsarv kun båndlægges indtil livsarvingen fylder 25 år. Båndlæggelse af tvangsarv indebærer bl.a., at arvingen ikke kan råde over arven men kun hæve renter og indtægter af den. Arvingens kreditorer kan heller ikke søge fyldestgørelse i den. Ved båndlæggelse af friarv (den arv, som du frit kan testamentere over) har du dog større mulighed for at bestemme vilkårene for båndlæggelsen. Arveafkald Inden den person, man skal arve, afgår ved døden, kan man overfor vedkommende give afkald på arv. Det hedder afkald på forventet arv. Der kan også gives afkald på arv, når den person, man skal arve, er død. Det hedder afkald på falden arv. Både arvinger, som arver efter loven, og arvinger, som arver efter testamente, kan give arveafkald. Hvis man ønsker det, kan man i forbindelse med sit afkald på arv vælge at lade arven gå videre til næste generation. Der findes nærmere regler for, hvordan afkald på arv skal udformes. Bobestyrer I dit testamente kan du bestemme, hvem der skal behandle dit dødsbo. Det sker ved at indsætte en bobestyrer, almindeligvis en advokat. Begrundelsen kan være, at der kan forudses mulige konflikter mellem arvingerne, at du har tillid til vedkommende, og at denne nøje kender dine ønsker, eller blot at du ønsker at aflaste arvingerne for papirarbejdet og gerne vil sikre, at alt går, som det skal. Boafgift Endvidere kan du beslutte, hvem af flere arvinger, der skal betale den boafgift, som dødsboet skal af med. Ved en rigtig tilrettelæggelse af fordelingen af arv og boafgift, kan du foranledige, at boet totalt sparer væsentlige beløb i afgift til staten. Der vil typisk kunne spares store afgiftsbeløb, hvis en arv til for eksempel søskendebørn kombineres med et mindre legat til en afgiftsfri velgørende forening. 12

8 Sådan opretter du et testamente HUSK! Der er ikke noget, der hedder et standardtestamente. Et testamente er individuelt og skal altid skræddersyes efter netop dine forhold og ønsker. Sker det ikke, kan testamentet få helt utilsigtede virkninger. Desuden skal testamentet for at være gyldigt opfylde nogle krav, der er fastsat i arveloven. Ønsker du at oprette testamente, er den sikreste fremgangsmåde at kontakte en advokat. Advokaten lytter til dine ønsker og foreslår på baggrund heraf, hvad der skal stå i dit testamente. Når I er enige om testamentets indhold, underskrives det hos notaren, ofte sammen med advokaten. Notaren er en særligt uddannet medarbejder ved den lokale ret. Notaren indberetter til et centralt register for alle landets testamenter, at du har oprettet testamente. Dermed kan du være sikker på, at testamentet kommer frem, når du afgår ved døden. Og det er selv om dit eksemplar er blevet væk eller fjernet, eller du er flyttet til en anden by. Derfor er notartestamentet at foretrække frem for de andre typer testamenter - vidnetestamente eller nødtestamente - der er nævnt i arvelovgivningen. Er testamentet ajour? Den nye arvelov har virkning fra 1. januar 2008 og indeholder omfattende ændringer af den tidligere arvelov fra Hvis du tidligere har oprettet et testamente, er det vigtigt, at du får en advokat til at gennemgå det med dig. Herved kan du være sikker på, at den nye lovgivning stadig opfylder de ønsker, du har vedrørende din arv. Du skal hele tiden være opmærksom på, at dit testamente er ajour. Et testamente kan normalt altid ændres. Hvis de økonomiske eller familiemæssige forhold har forandret sig væsentligt, bør du tage dit testamente frem og overveje, om det skal ændres, eller om noget skal tilføjes. Eventuelt skal andre eller flere personer begunstiges? Muligvis er personer, der skulle have arvet, afgået ved døden? Der kan også være andre grunde til at ændre testamentet, herunder nye afgiftsregler. Specielt virksomhedsejere bør sikre sig, at testamentet og en eventuel ægtepagt er koordineret med virksomhedens strategi og fremtidsplaner. Se herom i folderen fra Ret&Råd Erhverv Generationsskifte - Veldrevet virksomhed søger ny ejer. Hvad koster det at oprette testamente? Der er ikke nogen standardpris for et testamente. For et testamente kan aldrig blive nogen hyldevare. Et testamente skal altid laves til den enkelte. Advokaten kan give dig en pris, når han eller hun har fået et overblik over din situation. Prisen fastsættes efter den af advokaten ydede rådgivning, den medgåede tid, det med opgaven forbundne ansvar og det for kunden opnåede resultat. Ring derfor til advokaten og få et prisoverslag. Hvis din husstands indkomst ikke overstiger visse grænser, der løbende ændres, kan du muligvis få et mindre tilskud fra det offentlige. Advokaten kender reglerne og kan forklare nærmere om dem. Husk, at udgiften til testamente ofte vil være meget lille i forhold til den økonomiske sikring af dine nærmeste, som testamentet kan give. Måske kan testamentet ikke stå alene Livsforsikring og pensionsordninger Mange mennesker har tegnet en livsforsikring og indskudt penge på en kapitalpension eller en ratepension. Specielt for yngre mennesker er det utrolig vigtigt at tegne en god livsforsikring, der kan sikre familiens økonomiske grundlag, hvis man pludselig skulle dø i en ung alder. Den, der skal have udbetalt livsforsikringen, kapitalpensionen eller ratepensionen, skal være noteret som begunstiget hos forsikringsselskabet eller banken, ellers så tilfalder forsikrings- eller pensionssummen dine nærmeste pårørende. Hvem, der er dine nærmeste pårørende er nærmere bestemt i lovgivningen. Har du ingen nærmeste pårørende, tilfalder forsikrings- og pensionssummerne dit dødsbo. Det er altså ikke nok at skrive i testamentet, at en bestemt person skal arve din formue, hvis du også ønsker, at vedkommende skal have udbetalt din livsforsikring eller pensionsordning. Du skal selv sørge for, eventuelt gennem din advokat, at få ønsket om begunstigelse af en bestemt person noteret på forsikringspolicen eller i pensionsvilkårene. 15

9 Ægtepagt VIL DU VIDE MERE? Nye regler Fra 1. januar 2008 trådte nye regler for begunstigelser i livsforsikringer og pensionsordninger i kraft. Herefter vil en efterlevende ægtefælle eller livsarving kun kunne få tilsidesat en begunstigelsesbestemmelse, hvis der er reelt økonomisk behov for det. Som noget helt nyt vil en ugift samlevende blive omfattet af begrebet nærmeste pårørende, såfremt visse betingelser omkring samlivsforholdet er opfyldt. Hvis du ikke har indsat en begunstiget i din livsforsikring eller pensionsordning, vil din samlever derfor kunne få udbetalt forsikrings- eller pensionssummen, forud for livsarvinger eller arvinger. De nye begunstigelsesregler gælder kun for de livsforsikringer og pensionsordninger, der er oprettet efter 1. januar Derfor bør du være opmærksom på, om din samlever er indsat som begunstiget i en eksisterende ordning. Du bør også være opmærksom på, at det ikke er alle samlevende, som er begunstigede efter de nye regler. Derfor er det stadigvæk vigtigt at have styr på hvem, der er begunstiget i dine forsikringsog pensionsopsparingsordninger. Ægtepagt Er du gift, kan du kombinere testamentet med en ægtepagt. Derved får du flere muligheder for at tilgodese din ægtefælle, så han eller hun bliver så lidt økonomisk berørt som muligt ved din død. Se nærmere om ægtepagt på de næste sider. Der findes flere forskellige formueordninger for gifte: Fælleseje Ved ægteskab får ægtefællerne automatisk fælleseje, også kaldet almindeligt formuefællesskab. Mens ægtefællerne lever, ejer de hver deres egen formue, ligesom de hver har deres egen gæld. Det kaldes ægtefællernes bodele. Ved separation og skilsmisse eller ved død skal formuen skiftes. Det betyder, at hver ægtefælle skal aflevere halvdelen af det, han eller hun ejer, til den anden ægtefælle eller dennes dødsbo. Har ægtefællerne fælleseje, kan den længstlevende sidde i uskiftet bo med fællesbørn, når den første dør. Ønsker ægtefæller ikke at have fælleseje, kan de oprette ægtepagt. En ægtepagt er et dokument om en særlig formueordning. Ægtepagten skal tinglyses for at være gyldig. Skilsmissesæreje Ved skilsmissesæreje beholder hver ægtefælle sin egen formue (eget særeje), hvis ægtefællerne bliver separeret eller skilt. Går ægtefællerne imidlertid ikke fra hinanden, bortfalder skilsmissesærejet, når den første afgår ved døden. Ved dødsfaldet bliver formuen til fælleseje, og så gælder reglerne om fælleseje og uskiftet bo. Fuldstændigt særeje Fuldstændigt særeje opretholder særejet for hver af ægtefællerne, både ved separation og skilsmisse og ved død. Det betyder, at den længstlevende ægtefælle ikke kan sidde i uskiftet bo men skal skifte ved ægtefællens død. Kombinationssæreje De tre formueordninger - fælleseje, skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje - kan kombineres på forskellig vis. F.eks. kan du holde din egen og din ægtefælles formue adskilt og undgå deling, hvis I bliver separeret eller skilt (særeje). Du kan samtidig sikre, at din ægtefælle ved din død får maksimal rådighed over både hans/hendes formue og din egen formue, ved at din ægtefælles formue forbliver særeje, medens din formue bliver til fælleseje. Denne kombination kaldes for kombinationssæreje. Dette særeje medfører, at længstlevendes formue holdes udenfor bodelingen. Hvis ægtefællernes formuer er lige store, giver det en mulighed for reduktion af børnenes arv helt ned til 1/32 af de samlede formuer. I alle ægteskaber, hvor en eller begge ægtefæller har særbørn - i modsætning til fællesbørn - bør man overveje at oprette ægtepagt om kombinationssæreje. Mange ulykkelige situationer, hvor en enke eller enkemand måtte aflevere en stor del af sin formue til den afdødes børn, kunne være undgået, hvis der havde været taget højde herfor i tide

10 Gaver og arveforskud Der er to afgifter, som arvingerne kan komme til at betale af arv: Boafgift og tillægsboafgift. Disse to afgifter erstatter det, der før hed arveafgift. De fleste arvinger stifter kun bekendtskab med boafgiften. (Se skemaer på næste side) Arv til ægtefælle er fritaget for afgift. Det samme gælder arv til velgørende organisationer. Alle andre skal betale boafgift. Livsforsikring og pensionsordninger Man skal være opmærksom på, at der også skal betales boafgift - og eventuelt tillige tillægsboafgift - af det beløb, den begunstigede i henhold til en livsforsikring eller pensionsordning får udbetalt i forbindelse med dødsfaldet. Gaver mellem ægtefæller Gaver mellem ægtefæller er i enhver henseende afgiftsfri. Men der skal oprettes ægtepagt, som skal tinglyses, hvis gaven er usædvanlig stor. Ellers anses gaven for ugyldig. Hvis gaven overstiger dette beløb, skal der indgives gaveanmeldelse, og der skal betales gaveafgift af det overskydende beløb på 15 %. Højere gaver til stedforældre og bedsteforældre bliver dog belagt med en afgift på 36,25 %. Gaver til svigerbørn For gaver til svigerbørn er den årlige afgiftsgrænse kr *. Også her skal indgives gaveanmeldelse, hvis grænsen overskrides, og der skal betales afgift af overskydende beløb med 15 %. Gaver til andre Gaver til alle andre skal indkomstbeskattes hos modtageren. Arveforskud Arveforskud betragtes som gaver, når det gælder afgifter. Arveforskud skal kunne dokumenteres, så der kan tages højde for det, når arven skal fordeles - ellers betragtes overdragelsen som en gave. Boafgift: Boafgiften beregnes af værdien af afdødes samlede bo, det vil sige den samlede formue. De første kr * er dog fri for boafgift. Arv derudover bliver pålagt boafgift på 15 %. Følgende arvinger betaler kun boafgift: Afdødes livsarvinger (børn, børnebørn mv.) Afdødes stedbørn og deres afkom (børn, børnebørn mv.) Afdødes forældre Afdødes svigerbørn En person, der har haft bopæl sammen med afdøde de sidste to år før dødsfaldet eller som noget nyt, en person, der levede sammen på fælles bopæl med afdøde på tidspunktet for dødsfaldet og venter, har eller har haft et barn sammen med afdøde (der er særlige regler ved institutionsophold) Afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle Tillægsboafgift: Arv, der tilfalder andre end de oven for nævnte personer, belægges både med den almindelige boafgift og en tillægsboafgift på 25 %. Det gælder f.eks. arv til: Fjernere familiemedlemmer Samboende/samlevende, der ikke har haft bopæl sammen med afdøde de sidste to år før dødsfaldet, eller som ikke levede sammen på fælles bopæl med afdøde på tidspunktet for dødsfaldet og venter, har eller har haft et barn sammen med afdøde Ubeslægtede Tillægsboafgiften beregnes af den samlede arv, som tilfalder disse personer. Der er intet bundfradrag, men boafgiften fratrækkes i arven, inden tillægsboafgiften beregnes. Den samlede afgift for deres del af arven bliver således op til 36,25 % Gaver til børn, børnebørn, forældre m.fl. Den kreds af personer, der kan få gaver på særligt lempelige vilkår, er afkom (børn, børnebørn mv.), stedbørn og deres afkom, afdødt barns eller stedbarns efterlevende ægtefælle, personer, som har haft fælles bopæl med gavegiver, forældre, stedforældre og bedsteforældre samt visse plejebørn. Den afgiftsfri grænse for gaver til disse personer er kr *. *Tallet gælder for 2008 og reguleres årligt Visse plejebørn *Tallet gælder for 2008 og reguleres årligt 18 19

11 Brug din Ret&Råd-advokat som rådgiver Ingen af os lever evigt. Derfor er det vigtigt at få drøftet de økonomiske og arvemæssige forhold - mens tid er. Det handler om at vide med sikkerhed, hvad der sker med ejendelene efter ens død, men også om at beskytte sine eventuelle efterladte mod overraskelser og måske meget ubehagelige situationer. Det kunne for eksempel være i forhold til hinanden, til skifteret og skattevæsen. Derfor råder vi dig til at tale fordeling af ejendele og forsikringsordninger igennem med din ægtefælle, samlever, familie eller andre nærmeste - mens I alle er i stand til det, og mens I har hinanden. I kan bruge Ret&Råd-advokaten til at få talt jeres specielle situation og ønsker igennem. Advokaten vil kunne sige jer, hvilke behov I har for testamente, ægtepagt, arveafkald mv. for bedst muligt at tilgodese jeres ønsker. Selv om den nye arvelov i langt højere grad end den tidligere lov tager højde for de nye familiemønstre, er det ikke sikkert, at du er enig med lovgiver i måden at fordele arven på. Det er ikke i en lov muligt, at tage hensyn til alle personers ønsker. I stedet giver den nye arvelov mulighed for, at du i højere grad selv vælger, hvordan du vil fordele arven. Hvis du ønsker at benytte denne mulighed, er det vigtigt, at du får drøftet dine formueforhold og behov med en professionel. Hos Ret&Råd har vi en lang række advokater, der har mange års erfaring og interesse for de forhold, der er vigtige, når man taler arv. Det er ikke kun arveloven, men også forskellige typer skatteforhold og selskabsforhold, forsikrings- og pensionsforhold, m.v., der har stor betydning for, om din sidste vilje får den virkning, som du ønsker. Et testamente er derfor ikke kun et stykke papir, som du kan trække i en automat. Et testamente hos Ret&Råd er langt mere; det er en beskrivelse af et samlet produkt, bestående af en personlig rådgivning og vejledning inden for flere juridiske discipliner. Det betyder, at der bliver lavet et stykke papir, hvor du og dine arvinger kan være sikre på, at din vilje sker fyldest. Al rådgivning fra advokater er i øvrigt dækket af en forsikring. Derfor vil eventuelle fejl i forbindelse med rådgivningen ikke komme til at gå ud over dine arvinger, men dækkes derimod af forsikringsselskabet. Dette er en ekstra sikkerhed for, at din sidste vilje bliver opfyldt. BESØG VORES HJEMMESIDE testamenter 20

12 Information Yderligere information På kan du få mere information om arv, gave og testamente. Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 70 byer landet over yder vi rådgivning inden for både erhverv- og privat. På kan du tilmelde dig vores kurser om den nye arvelov; en arvelov, som på flere måder ændrer en af familiens grundlove. Der holdes kurser i hele landet - og alle privatkurser er gratis. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din og familiens advokat og rådgiver i alle de spørgsmål, man kan støde på livet igennem, herunder: På kurserne kan du høre om betydningen af reglerne i den nye arvelov, som trådte i kraft 1. januar 2008, herunder hvor der er faldgruber i loven, og hvorvidt du/i bør oprette testamente. Kurserne behandler blandt andet: Separation og skilsmisse Ægtefællers styrkede stilling Arvelovens betydning for friheden til at disponere ved testamente Ægteskab og ægtepagt Testamente Ugifte samlevende Død og begravelse Boligrådgivning Erstatning Børn og ægtefællers tvangsarv Pension (og ægtepagt) Hvorfor samlevere fortsat ikke arver hinanden Gældssanering Det nye udvidede samlevertestamente Forsikring Lejekontrakt Få oplyst nærmeste Ret&Råd-kontor Retssager Ret&Råd Innovation/Sekretariatet Nørre Voldgade 16, 4 sal DK-1358 København K Telefon Konfliktmægling 23

13 » Denne brochure omhandler den nye arvelov, som trådte i kraft 1. januar 2008; en lov der på flere måder ændrer en af familiens grundlove. «- Dorte Jensen, Advokat i Ret&Råd Gladsaxe/Gentofte» Den nye arvelov sikrer, at en samlever kan arve som var de gift - det giver ro til at vente med ægteskab, indtil begge er parate og har tid. «- Helle Brandt, Advokat i Ret&Råd Horsens»Jeg har netop fået oprettet testamente. Derved kan jeg bestemme, hvordan arven efter mig skal fordeles. Og det har givet mig ro i sindet, da det skåner min familie fra at tage stilling til fordeling af arv. «- Helle Larsen, kunde i Ret&Råd Glostrup Ret&Råd Innovation/Sekretariatet Nørre Voldgade 16, 4. sal DK-1358 København K Få oplyst nærmeste kontor på:

Arv, gave & testamente Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Indhold.......................................... 2 Nogle ord om denne folder.................... 4 Arveklasserne..................................... 6 Sådan

Læs mere

ARV, GAVE && TESTAMENTE. en folder pjece fra RET&RÅD

ARV, GAVE && TESTAMENTE. en folder pjece fra RET&RÅD ARV, GAVE && TESTAMENTE en folder pjece fra RET&RÅD Indhold Nogle ord om denne folder 3 Testamentet 4 Hvad er et testamente? 4 Hvem kan oprette testamente? 4 Hvorfor opretter man testamente? 4 Sådan fordeles

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Ægtepagt 17 Arveklasserne 6 Livsforsikring og pensionsordninger 18 Gaver mellem ægtefæller 18 Gaver til børn, børnebørn, forældre

Læs mere

Arv, gave & testamente

Arv, gave & testamente Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv Hvem arver dig uden testamente? Hvis man ikke har oprettet testamente, bestemmer reglerne i arveloven fordelingen af arven. Arven tilfalder således en eventuel ægtefælle

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 16-03-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter ÆGTESKABETS

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Introduktion til den nye arvelov

Introduktion til den nye arvelov - 1 06.13 TC Uge 23 2007.06.09 Introduktion til den nye arvelov Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog den 1. juni 2007 en ny arvelov. Arvelovgivningen ændres kun med mange års

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 01-09-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter HVAD RÅDER

Læs mere

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister?

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister? Dødsfald hvad sker der, når vi mister? 1. Når vi har mistet 2. Hvem arver? 3. Valg af skifteform udlevering af boet fra skifteretten 4. Hvordan forløber bobehandlingen? 5. Hvad skal der ske med ejendelene?

Læs mere

Ved dødsfald. Få et overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få et overblik over situationen efter et dødsfald Ved dødsfald Få et overblik over situationen efter et dødsfald Indhold Nogle ord om denne folder Nogle ord om denne folder 3 Forløbet med skifteretten 4 Hos advokaten 5 Hvilke oplysninger er nødvendige?

Læs mere

Information om Begunstigelse

Information om Begunstigelse Information om Begunstigelse - Hvad siger loven? Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning 2. Nærmeste pårørende 3. Navngivet begunstiget 4. Ingen begunstiget 5. Begrænsninger for begunstigelse 6. Hvis

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer 1 Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer Generelt Når man tegner en livsforsikring, vil det oftest være en fordel at anføre, hvem der skal være begunstiget, hvis forsikrede dør i forsikringstiden.

Læs mere

Arv og begunstigelse gift uden børn

Arv og begunstigelse gift uden børn ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER. Drachmann Arv og gave v6.indd 1

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER. Drachmann Arv og gave v6.indd 1 ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER Drachmann - 13999 - Arv og gave v6.indd 1 27/10/13 19.27 Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse

Læs mere

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens ARVRET OG SKIFTERET I. Indledning I tidligere kapitler har vi set, at formuerettigheder kan overdrages i følge en aftale (en kontrakt) eller i følge en kreditorforfølgning. I dette kapitel behandles arveretten,

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

arv og 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme

arv og 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme arv og testamente 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme 3 PTU FORBEDRER LIVET EFTER ULYKKEN 4 Derfor er vi glade for at komme i PTU 6 HVIS DU SELV VIL BESTEMME 6 Hvorfor skal jeg oprette et testamente?

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller - 1 Forskellige former for særejer mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Såvel ved skilsmisse som ved dødsfald kan det have betydning, om der er etableret særeje mellem ægtefællerne.

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Dødsboskifte April 2016

Dødsboskifte April 2016 Dødsboskifte April 2016 Indholdsfortegnelse Når der sker et dødsfald i familien, melder der sig mange spørgsmål om, hvordan dødsboet behandles. I denne folder har vi nogle gode råd om dødsbobehandling.

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Arv og særeje Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge, d. 6. oktober 2012, blev omtalt formueordningen mellem ægtefæller, herunder de forskellige former for særeje. I det følgende

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Om fælles testamenter

Om fælles testamenter - 1 Om fælles testamenter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Både ægtefæller og papirløst samlevende kan have behov for at oprette testamente med en anden arvedeling end foreskrevet i arveloven.

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Testamente. en tanke på eftertiden

Testamente. en tanke på eftertiden Testamente en tanke på eftertiden Indhold Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet, så blindhed undgås Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Forebyggelse af øjensygdomme ved

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Skal vi gifte os? KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Skal vi gifte os, når vi flytter sammen? Den overvejelse kan både yngre og ældre par stå i, når de skal til at opbygge

Læs mere

Arveafkald og afgifter

Arveafkald og afgifter - 1 Arveafkald og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ønsker man en anden arvedeling end lovens ordning, kan et arveafkald være en løsning i nogle tilfælde. Også de skatte- og afgiftsmæssige

Læs mere

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9 2 Indhold Afklaring og omtanke - et smukt træk...5 Om Dansk Skoleskak...6 Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8 Hvordan kan jeg testamentere?...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente?... 10

Læs mere

Samlevertestamenter.

Samlevertestamenter. - 1 Samlevertestamenter. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med arveloven, der trådte i kraft den 1. januar 2008, blev der bl.a. vedtaget regler om de såkaldte samlevertestamenter. Jeg har

Læs mere

Familiens juridiske håndbog

Familiens juridiske håndbog Familiens juridiske håndbog Indhold Tid til et familietjek?.... 3 Fælleseje og særeje.... 4 Ugifte Fælleseje Gæld Særeje Bryllup i udlandet Familiens forsikringer.... 7 Hvem ejer pensionen?... 8 Ønsker

Læs mere

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død Dødsfald Ved Lisbeth Poulsen 2 Rådgivning ved død 1 3 Dødsfald Hvorledes skal boet behandles? Proklama => ikke anmeldte krav prækluderes Privat skifte Arvingerne træffer beslutningerne Hæfter for gæld

Læs mere

Tvangsarv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Tvangsarv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.13.2014-07 (20140215) Tvangsarv Tvangsarv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven indeholder fortsat regler om tvangsarv til børn. Reglerne blev i 2008 lempet, så tvangsarven blev

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Lovafdelingen Dato: 18. juni 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-792-0942

Læs mere

Såvel for arveforhold som for afgiftsforhold kan der etableres væsentlige forbedringer i forhold til disse franske regler.

Såvel for arveforhold som for afgiftsforhold kan der etableres væsentlige forbedringer i forhold til disse franske regler. Franske arveforhold Af Max Ulrich Klinker, advokat, og Bertil Jacobi, advokat Generelt De fleste indehavere af et hus eller en lejlighed i Frankrig i dag er opmærksomme på det fornuftige i at sikre den

Læs mere

Behandling af et fransk dødsbo

Behandling af et fransk dødsbo Behandling af et fransk dødsbo Når en person er fast bosiddende i Frankrig på tidspunktet for sin død, så skal boet efter den pågældende skiftes i Frankrig efter fransk proces- og arveret uanset afdødes

Læs mere

ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk

ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk Brug Forum Advokater ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk VI KÆMPER FOR EN BEDRE TILVÆRELSE FOR MENNESKER MED FØLGER AF POLIO ELLER EN ULYKKE www.forumadvokater.dk

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

ARV OG TESTAMENTE HVORDAN OG HVORFOR?

ARV OG TESTAMENTE HVORDAN OG HVORFOR? ARV OG TESTAMENTE HVORDAN OG HVORFOR? Arv og testamente Hvordan og hvorfor? Alvorlig sygdom kalder på mange tanker, også om, hvad der skal ske med dine kære. Derfor kan det give ro i sindet, hvis du i

Læs mere

Testamente - Eksemplar

Testamente - Eksemplar Testamente - Eksemplar VIII. Eksemplar: Notartestamente (- Eksemplar 1) 1 Undertegnede, cpr nr. xxxxxx-xxxx, der ikke tidligere har oprettet testamente, der ikke er gift og aldrig har været gift, der ikke

Læs mere

Cola -liv, arveret og arveafgift

Cola -liv, arveret og arveafgift - 1 Cola -liv, arveret og arveafgift Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Cola -liv coupels living apart rejser flere juridiske spørgsmål. Ét blandt mange spørgsmål er, hvordan parret er stillet

Læs mere

Testamente. en tanke på eftertiden

Testamente. en tanke på eftertiden Testamente en tanke på eftertiden Indhold 4 5 7 10 13 13 14 Hvorfor skal man oprette et? Hvad siger arveloven? Hvor stor er boafgiften? Hvordan opretter man et? Hvis t skal ændres Hvad koster det at få

Læs mere

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5 ERKLÆRING OM BEGUNSTIGELSE PÅ PENSION Forsikringstagers navn CPR-nr. Forsikringsnr. Agentur nr./reg.nr. Adresse Postnr. By Når forsikringstager og forsikrede er samme person udbetaler vi pengene til forsikringstageren.

Læs mere

SKRIV KRÆFT UD AF HISTORIEN Betænk Kræftens Bekæmpelse i dit testamente

SKRIV KRÆFT UD AF HISTORIEN Betænk Kræftens Bekæmpelse i dit testamente SKRIV KRÆFT UD AF HISTORIEN Betænk Kræftens Bekæmpelse i dit testamente 1 Skriv kræft ud af historien Indhold Din arv kan være med til at finde kuren mod kræft 3 Kræftens Bekæmpelse arbejder for et liv

Læs mere

Fransk arveret og franske arveafgifter

Fransk arveret og franske arveafgifter Fransk arveret og franske arveafgifter De færreste danskere er opmærksomme på, at deres franske bolig er underlagt fransk arveret, selvom der kun er tale om en feriebolig og ejerne er fast bosiddende i

Læs mere

Arveloven 2008. Lov nr. 515 af 06.06.2007. Indholdsfortegnelse:

Arveloven 2008. Lov nr. 515 af 06.06.2007. Indholdsfortegnelse: Arveloven 2008 Lov nr. 515 af 06.06.2007 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Slægtninges arveret 1-8 Kapitel 2 Ægtefællens arveret 9-14 Kapitel 3 Svogerskabsarv efter en længstlevende ægtefælle 15-16 Kapitel

Læs mere

Arv og begunstigelsesregler

Arv og begunstigelsesregler Arv og begunstigelsesregler Arv og begunstigelse 2016 Udbetaling af forsikringen Begunstigelsesbestemmelser Arveregler og testamente Boafgiftsregler Udbetaling af forsikringen Roller på en forsikring Forsikringstager

Læs mere

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS Familieog Arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 7. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 I. Indledning 13 Kapitel 1. Introduktion 15 II. Formueforholdet mellem ægtefæller 17 Kapitel 2. Generelt

Læs mere

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente...

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente... Ægteskabsmanual Indhold Fælleseje og særeje.... 4 Familiens forsikringer.... 6 Hvem ejer pensionen?... 8 Hvem får hvad, hvis I skal skilles?.... 8 Arv og testamente....13 Forældremyndighed....13 Børnetestamente....14

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab To særejeformer Man kan vælge mellem to særejeformer i Danmark: Fuldstændigt særeje og Skilsmissesæreje. Ved skilsmisse og under ægteskabet er de to særejeformer

Læs mere

KØB AF FAST EJENDOM. Information til købere

KØB AF FAST EJENDOM. Information til købere KØB AF FAST EJENDOM Information til købere Kære boligkøber Når du skal købe hus eller ejerlejlighed, er du formentlig i gang med at foretage et af dit livs vigtigste investeringer. Der er mange ting at

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 987 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. maj 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-792-1310

Læs mere

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID Når et familiemedlem afgår ved døden, kan sorgen føles overvældende. Alligevel er der mange spørgsmål, man som pårørende er nødt til at forholde sig til midt i det hele.

Læs mere

n Forsvar for folkestyret og velfærden

n Forsvar for folkestyret og velfærden n Forsvar for folkestyret og velfærden Vi lever i dag i et samfund, hvor vi værdsætter begreber som demokrati, selvbestemmelse og velfærd. Det er værdier, som vi har arvet fra tidligere generationers indsats

Læs mere

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO NJORD LAW FIRM VI TAGER OS AF BOETS BEHANDLING Heldigvis oplever de fleste kun få gange i livet, at en nær pårørende dør, og at de står med ansvaret

Læs mere

FAMILIE- OG ARVERET HAR DU HUSKET AT TAGE STILLING?

FAMILIE- OG ARVERET HAR DU HUSKET AT TAGE STILLING? FAMILIE- OG ARVERET HAR DU HUSKET AT TAGE STILLING? FAMILIE- OG ARVERET Har du husket at tage stilling? FORFATTER Malene Dall Hardt Hansen mdhh@seges.dk Rikke Høgsaa Roding rhr@seges.dk LAYOUT OG GRAFIK

Læs mere

Hvad er et uskiftet bo?

Hvad er et uskiftet bo? - 1 Hvad er et uskiftet bo? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Muligheden for uskiftet bo ved en ægtefælles dødsfald kan have væsentlig økonomisk betydning for den længstlevende. Det uskiftede

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Arvingers råderet over arven

Arvingers råderet over arven - 1 Arvingers råderet over arven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven gør det muligt at træffe visse bestemmelse om arvingers rådighed over arven, f.eks. særeje- og båndlæggelsesbestemmelser.

Læs mere

Særeje efter de nye regler

Særeje efter de nye regler - 1 Særeje efter de nye regler Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i maj 2017 ny lovgivning om ægtefællers formueforhold, der træder i kraft den 1. januar 2018. Hovedelementerne

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

Arv. Hvordan sikrer man bedst en psykisk sårbar arving? Gode råd til dig, der blandt dine arvinger har en eller flere med psykisk sårbarhed.

Arv. Hvordan sikrer man bedst en psykisk sårbar arving? Gode råd til dig, der blandt dine arvinger har en eller flere med psykisk sårbarhed. Hvordan sikrer man bedst en psykisk sårbar arving? Gode råd til dig, der blandt dine arvinger har en eller flere med psykisk sårbarhed. Hvordan sikrer du dig, at dine efterladte får mest og længst mulig

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2016 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

Er testamentet á jourført?

Er testamentet á jourført? - 1 Er testamentet á jourført? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har for nylig truffet afgørelse i en sag om et testamente, hvor arvingerne var meget uenige om testamentets gyldighed.

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE. Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK

BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE. Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK 2 BETÆNK KIRKEN HVORFOR OPRETTE ET TESTAMENTE NU? Vi mennesker omgiver os med ting og værdier, der betyder meget for os

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordning

Tandlægernes Tryghedsordning Muligheder ved pensionsplanlægning Tandlægernes Tryghedsordning Forsidebillede SKAL have størrelse som denne firkant! Pensionsformer Pensionsform Livrentepension Ratepension Kapitalpension Maksimal indbetaling

Læs mere

Forord. Med pjecen ønsker vi først og fremmest at informere vores medlemmer om de arveretlige regler samt om vigtigheden af at få skrevet

Forord. Med pjecen ønsker vi først og fremmest at informere vores medlemmer om de arveretlige regler samt om vigtigheden af at få skrevet Arv og testamente Forord Arv og testamente er emner, som det kan være vanskeligt at forholde sig til og tale om. Ikke desto mindre er det vigtigt, at vi hver især gør op med os selv, hvem der skal arve

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE?

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du kommer godt ud på den anden side. KOM GODT VIDERE Har du mistet en af dine nærmeste, vil der sikkert hurtigt melde sig en række spørgsmål:

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

ARV. Hvem skal have del i din arv?

ARV. Hvem skal have del i din arv? ARV Hvem skal have del i din arv? LAD DIN ARVAFGIFT SKABE GLÆDE OG UDVIKLING Hvis du inkluderer BØRNEfonden i dit testamente er du bl.a. med til at sikre: Bedre livsvilkår for børn og unge i nogle af

Læs mere

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor Morten Elbrønd, Advokat Flemming Schiøler, Advokat

Læs mere