FORDOMME FARVER DET, DU SER. Anklageren giver et indblik i, hvordan han arbejder med vidner og beviser. NR. 4 MAJ 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORDOMME FARVER DET, DU SER. Anklageren giver et indblik i, hvordan han arbejder med vidner og beviser. NR. 4 MAJ 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET"

Transkript

1 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 4 MAJ 2014 FORDOMME FARVER DET, DU SER Anklageren giver et indblik i, hvordan han arbejder med vidner og beviser. HUN HAR ALDRIG SAGT NEJ TIL AT FORSVARE ET MENNESKE. PORTRÆT AF ADVOKAT MERETHE STAGETORN

2 INDHOLD LEDER KORT NYT TEMA: VIDNEBEVISET Vidnets oplevelse af virkeligheden kan blive fatal for andre mennesker. Men hvor sikkert er vidnebeviset? OMBESKIKKELSE Advokatrådets Strafferetsudvalg foreslår en praktisk løsning på problemet, der også rækker ind i de advokatetiske regler om klientfiskeri ADVOKAT IND I SJÆLEN: Jeg vil forsvare djævelen selv men ikke hans gerninger. Interview med Merethe Stagetorn. 24 CHRISTIANSBORGKLUMMEN Simon Emil Ammitzbøll (LA) 28 Fagligt EUROPÆISK RETSPOLITIK: Er nærhedsprincippet indholdsløst? 30 VOLDGIFT: INTERNATIONALE GUIDELINES FOR ETIK IBA har vedtaget et sæt guidelines, som kan få betydning for fastsættelse af den etiske standard for advokater i internationale voldgiftssager. 34 ADVOKATNÆVNET: AFREGNING FOR KONTORHOLD Spørgsmålet om, hvorvidt der i forbrugersager kan opkræves særskilt salær for omkostninger så som kontorhold, har været behandlet i Advokatnævnet TÅLT OPHOLD: PÅ UTÅLELIGE VILKÅR Peter Vedel Kessing fra Dansk Institut for Menneskerettigheder har set vilkårene for tålt ophold efter i sømmene. 40 NYE BØGER 44 NYT JOB: Liv Dyrhauge-Klargaard 46 NYT OM NAVNE ADVOKATEN 04/14

3 Digital post Debitor registret OPENING.DK Sikker mail og digital postkasse Det behøver ikke at være kryptisk, selvom det er krypteret. Kryptering og sikker mail er blevet centrale emner i dagens digitale Danmark. Lad Unik Advosys hjælpe dig med at håndtere øget sikkerhed på mailkommunikationen let og enkelt. Kontakt Unik Advosys på , hvis du vil høre mere om vores Advokat løsning og hvordan den let håndterer sikker mail samt digital post. ADVOKATEN 04/14 3 UNIK SYSTEM DESIGN VEJLE KØBENHAVN UNIK.DK

4 KOLOFON Hver en krone går til kræftforskning Bestyrelsen i Dansk Kræftforsknings Fond arbejder gratis, og midlerne fordeles af et ulønnet udvalg af anerkendte kræftforskere. Derfor kan fonden donere hver en krone til landets mest lovende forskningsprojekter. Det Danske Advokatsamfunds formål er efter vedtægten at værne om advokaters uafhængighed og integritet, at påse og håndhæve opfyldelsen af de pligter, der påhviler advokater, at sikre advokaters faglige kompetence, og at virke til gavn for det danske retssamfund. Advokatrådet er det organ, som fastlægger de overordnede linjer og træffer de overordnede beslutninger for Advokatsamfundet. Det gælder opgaverne om at sikre advokaternes integritet og uafhængighed, sikre advokaternes faglige kompetencer, håndhæve de krav, som advokaterne er underlagt, og at arbejde for at gavne retssikkerheden i samfundet. Advokatnævnet behandler klager over advokaters salærer og adfærd. Alle advokater i Danmark er en del af Advokatsamfundet. Advokatnævnet er et lovbestemt og uafhængigt klagenævn, oprettet af Advokatsamfundet efter reglerne i retsplejelovens 144, stk. 1. Advokatnævnet er omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Nævnets medlemmer er undergivet lovgivningens regler om tavshedspligt. ADVOKATEN 93. ÅRGANG DIREKTE KOMMUNIKATIONSORGAN for ca advokater og advokatfuldmægtige. Bladet tilgår endvidere retsudvalget, domstolene, anklagemyndigheden, centraladministrationen og en række abonnenter fra det private erhvervsliv. UDGIVER/REDAKTION: ADVOKATRÅDET Kronprinsessegade København K Telefon Fax Blegdamsvej 28C, 2200 København N, tlf (tirs og tors 9-13) Giro , DØDSBOER KØBES/RYDDES An ka vurderer, køber og totalrydder ALLE slags dødsboer. Gra s og uforpligtende lbud gives fra dag l dag. Rydning kan foretages inden for få dage. Pænere hjem købes l høje priser. Hjem uden værdier ryddes mod betaling. Beliggende på Frederiksberg og Gilleleje, men kører på hele Sjælland. 15 års erfaring med dødsboer. Kontakt Antika, ring , An a - Professionel tømning af dødsboer. CVR-NR Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder Anja Cordes, advokat Ole Dybdahl, landsdommer, Østre Landsret Thomas Elholm, professor, Syddansk Universitet Carsten Fode, advokat REDAKTIONSPANEL: Anne Birgitte Gammeljord, advokat Arne Gram, vicepolitidirektør Svend Bjerg Hansen, landsdommer, Vestre Landsret Rass Holdgaard, advokat Peter Pagh, professor, dr.jur., Københavns Universitet Advokaten er tilmeldt Dansk Oplagskontrol Artikler bragt i Advokaten bliver som hovedregel offentliggjort på Advokatsamfundets hjemmeside. Signerede artikler dækker ikke nødvendigvis redaktionens opfattelse. Redaktionen hæfter ikke for artikelmanuskripter, som er blevet tilsendt uopfordret. For enkelte illustrationer i dette blad har det været umuligt at finde frem til eller komme i kontakt med den retmæssige indehaver af ophavsrettighederne. Såfremt redaktionen på denne måde måtte have krænket ophavsretten, er dette sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelsen i forvejen. MEDLEM AF DANSK FAGPRESSE ISSN ISSN (online) Karsten Havkrog Pedersen, advokat Birgitte Holmberg Pedersen, retspræsident, Helsingør Lars Lindencrone Petersen, advokat Anne Pindborg, advokat Jens Røn, statsadvokat Henrik Stagetorn, advokat Ansvarshavende redaktør: Torben Jensen, Redaktør: Hanne Hauerslev, Redaktionel sekretær: Vibeke Sejer Mølbæk, ANNONCER: FrontMedia Høgevej 5D 3400 Hillerød Telefon Zandra Pihl LAYOUT: Adman Kommunikation Vesterbrogade København V Telefon TRYK: Jørn Thomsen / Elbo AS Essen Kolding Telefon ADVOKATEN 04/14

5 LEDER VELKOMMEN TIL FOLKEDOMSTOLEN 2014 OVERSKRIFTEN KAN MÅSKE give anledning til en række forskellige associationer, men det er nu noget ganske bestemt, jeg her har i tankerne: I år kan vi for tredje år i træk byde velkommen til Folkedomstolen på Bornholm. Det gør vi i tæt samarbejde med repræsentanter for Domstolsstyrelsen og Dommerforeningen, der igen i år er med hele vejen fra planlægningen der starter i vintermånederne til den sommerdag, hvor dommere, advokater, Folketingets Retsudvalg og interesserede besøgende fylder teltet på Havnen i Allinge. Det første år på Folkemødet havde vi fokus på en sag, der udviklede sig fra en sommerflirt til en voldtægt. Sidste år stod den unge, voldsdømte serber til en udvisning. Og i år stiller vi skarpt på et hjemmerøveri, hvor et vidne kommer til at spille en stor rolle. Vidnebeviset er et af de områder, der er forsket mest i inden for bevisretten. Og med god grund. Forskningen viser nemlig, at vi mennesker ikke altid er så gode vidner, som vi selv tror. Uanset hvor sikre vi er på, hvad vi har set, så er vores oplevelse af virkeligheden farvet af både personlig erfaring, fordomme og en række andre faktorer. Et af de bedste eksempler er fra en film, hvor en gruppe ventende togpassagerer uvidende deltog i et eksperiment. De ventede på én perron, mens der på en anden udspillede sig en situation mellem to skuespillere: En ung fyr trækker en stålkam op af lommen, mens han passerer en nydelig ældre herre. Han griber fat i den unge mand, og det udvikler sig til håndgemæng. Det kommer der nogle overraskende vidneudsagn ud af. Mange i gruppen får blandt andet overbevist hinanden om, at den unge trak en kniv op af lommen. Ja, nogle af vidnerne kan oveni købet beskrive, hvor drabelig kniven så ud. Den teknologiske udvikling har naturligvis også haft betydning for bevisførelsen i straffesager, hvor vidnebeviset sjældent er det eneste bevis, men ofte suppleres af tekniske beviser, for eksempel i form af DNA-beviset. Alligevel spiller vidnebeviset fortsat en stor rolle, så derfor vil vi gerne invitere til en test af, hvor godt et vidne, du er. De fleste af os tror, at vi er fremragende vidner. Men er vi nu også det? Jeg vil derfor opfordre til at tjekke vores program for Folkemødet, hvor du blandt andet vil finde et spændende arrangement, hvor du kan teste dine evner som vidne. Der er rigtig mange andre aktiviteter i Advokatsamfundets telt på Havnen i Allinge fra morgen til aften. Vi har masser af debatter om retssikkerheden i samfundet, og de bornholmske advokater stiller også i år op i Advokatvagten, hvor gode råd er gratis. Jeg glæder mig til at byde velkommen i teltet til Folketingets Retsudvalg, der nu for tredje gang stiller talstærkt op som jury for en dag og ikke mindst til de besøgende, der gerne vil være tæt på en retssag, som giver rum til eftertanke. På gensyn på Bornholm! AF SØREN JENSTRUP, FORMAND FOR ADVOKATRÅDET FOTO: MORTEN HOLTUM ADVOKATEN 04/14 5

6 KORT NYT UNDERSØGELSE AF DEN DIGITALE KOMMUNIKATION Danmarks Domstole indførte i oktober 2013 et sæt retningslinjer for brug af i retterne for at skabe øget ensartethed på tværs af retterne, uanset om man er i kontakt med retten i Hjørring eller retten på Frederiksberg. Domstolsstyrelsen vil nu undersøge, i hvilket omfang målene er blevet indfriet og sender i samarbejde med Advokatsamfundet og Danske Advokater et spørgeskema ud til tilfældigt udvalgte advokater og advokatfirmaer, sådan at erfaringerne kan inddrages i det videre arbejde med at forbedre arbejdsprocesser og tekniske løsninger. Halvering af antallet af verserende klagesager i Advokatnævnet Gennem en målrettet indsats og hård prioritering af ressourcerne er det lykkedes Advokatnævnets sekretariat at halvere antallet af verserende klagesager siden foråret 2012, hvor antallet af sager var på sit højeste. - Vi har nu under 900 verserende klagesager, hvoraf en betydelig del er i partshøringsfasen og derfor ikke kan afgøres nu. Endvidere ned bringer vi måned for måned antallet af verserende sager yderligere, siger Advokatnævnets sekretariatschef Nicolai Pii. Advokatnævnets sekretariat har i samarbejde med Advokatnævnet fastsat en målsætning om, at antallet af verserende klagesager i løbet af første halvår 2014 nedbringes med yderligere 300 sager, således at det samlede antal sager vil være på højst 600. Når dette mål er nået, vil antallet af verserende sager i sekretariatet igen være acceptabelt, og oprydningen efter den ophobning af sager, der fandt sted i , vil være afsluttet. Med højst 600 verserende sager skulle det alt andet lige være muligt fremadrettet at nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid til nævnets målsætning på seks måneder. ANSVARSFORSIKRING OG GARANTI ER DU DÆKKET? Alle advokater og advokatselskaber skal være dækket af en ansvarsforsikring og en garanti, som opfylder nogle særlige krav, der er beskrevet i Advokatsamfundets vedtægt. Det er uden betydning, om advokaten arbejder i en advokatvirksomhed, en anden virksomhed, en organisation eller noget helt andet. Det, der for advokater udløser forpligtelsen til at have en forsikring og en garanti, er selve advokatbeskikkelsen. Det er advokaten selv, der er ansvarlig for, at han eller hun er dækket ind. Det er alvorligt for en advokat ikke at have forsikring og garanti, og det kan resultere i, at man mister retten til at drive advokatvirksomhed. Advokatrådet skal derfor opfordre alle advokater til på ethvert tidspunkt at have sikkerhed for, at de har forsikring og garanti. Der kan særligt i forbindelse med jobskifte være anledning til at undersøge, om man er behørigt dækket. Erfaringsmæssigt kan skiftet fra advokatvirksomhed til anden virksomhed resulterer i, at man ikke længere er dækket af forsikring og garanti. Kontakt gerne sekretariatet for nærmere råd og vejledning. 6 ADVOKATEN 04/14

7 FOLKE DOM STOLEN Retten bliver sat på Havnen i Allinge. En mand påstår, at han har været udsat for et hjemmerøveri. Folketingets partier hvirvles ind i en speget sag. Er det et hjemmerøveri? Skal en ung fyr straffes? Og hvor længe? KARSTEN LAURITZEN [V] PETER SKAARUP [DF] PERNILLE SKIPPER [EL] TRINE BRAMSEN [S] JEPPE MIKKELSEN [R] TOM BEHNKE [K] KOM OG DELTAG I DISKUSSIONEN OM VIDNER, BEVIS OG STRAF SAMMEN MED FOLKETINGETS RETSORDFØRERE. BLIV EN DEL AF FOLKETS DOMSTOL, DER AFGØR, OM RETTEN SKAL TRO VIDNERNE OG DØMME EN UNG FYR FOR HJEMMERØVERI. DET ER PÅSTAND MOD PÅSTAND OG SPØRGSMÅLET ER, HVEM DER LYVER. FREDAG 13. JUNI 2014 KL ADVOKATRÅDETS TELT PÅ HAVNEN I ALLINGE, KÆMPESTRANDEN ADVOKATEN 04/14 7

8 TEMA: VIDNEBEVISET 8 ADVOKATEN 04/14

9 JEG SÅ DET SKE Vidnets oplevelse af virkeligheden kan blive fatal for andre mennesker. Men hvor sikkert er vidnebeviset? Vi mennesker fylder hukommelsens huller ud og digter ubevidst videre på det, vi har set. Og når hjernen først har dannet sig et billede af bænken, manden eller cyklen, ændrer vi det ikke igen. Professoren, psykologen, dommeren, forsvareren og anklageren fortæller om deres forskning og overvejelser, når det gælder vidnebeviset. TEMAET ER SKREVET AF HANNE HAUERSLEV FOTO: CAMILLA SCHIØLER OG SHUTTERSTOCK ADVOKATEN 04/14 9

10 TEMA: VIDNEBEVISET FØLELSER, FORDOMME OG ERFARINGER PÅVIRKER VIDNEBEVISET Ja, det var far, der gjorde det! Et vidneudsagn kan være fatalt. Men er det nu altid rigtigt? Vidnebeviset bliver påvirket af følelser, fordomme og erfaringer. Og så er det helt afgørende, hvordan politiet stiller spørgsmål til vidnet. Professor emerita Eva Smith fortæller om sin forskning og historien om pigen, der pegede på far, fordi hun vidste, at han ikke ville blive vred. Kvinder er elendige bilister. Kinesere ligner hinanden. Der er flere kriminelle blandt indvandrere. Mennesker trækker på deres holdninger og erfaringer, når de vidner i retten. Det er ikke af ond vilje, men hukommelsen er skrøbelig. Det skal der tages højde for i en retssag, mener professor emerita Eva Smith, der har forsket i og beskæftiget sig med emnet i 30 år. Hun deler vidneudsagnet op i tre dele. Første del er iagttagelsen altså spørgsmålet, om vidnet ser virkeligheden, som den er. - Mennesker bygger iagttagelser på egne opfattelser af virkeligheden, og det farver opfattelsen af, hvad der er sket. Det sker helt ubevidst. Så hvis vidnet har en opfattelse af, at kvinder er dårlige bilister, så risikerer man, at vidnet fortolker et biluheld i dette lys, selvom uheldet måske var den anden parts skyld, siger Eva Smith. I en stor norsk undersøgelse så man på passagerernes vidneudsagn. Ud af de uheld, der indgik i undersøgelsen, fjernede man de uheld, hvor passageren var skadet. Blandt de resterende passagerer var der kun 15, der vidnede mod føreren af den bil, han selv befandt sig i. - Det er en naturlige reaktion, at du er solidarisk over for føreren. Men det betyder, at din iagttagelse bliver, at det er de andre billister, der kører helt fjollet, siger Eva Smith. FORSKYDNING AF VIRKELIGHEDEN Den anden del af vidneudsagnet bygger på hukommelsesprocessen. Der kan gå lang tid, før vidnet kommer i retten, og det giver mulighed for, at der kan komme nye tanker på banen. - Det sker heller ikke bevidst, men jo mere du tænker over en sag og bearbejder oplevelserne, des større mulighed er der for en forskydning af virkeligheden. Det skete for eksempel for en mor, der kom gående på en villavej med sit barn i hånden. Barnet river sig løs og løber ud på vejen. Barnet bliver påkørt, og da moderen skal afgive forklaring i forbindelse med ulykken, forklarer hun, at bilisten ikke kørte særlig hurtigt. Fem måneder senere, hvor hun skal afgive vidneforklaring i retten, havde hun været igennem et svært forløb med pigen, som var blevet alvorligt skadet. - I mellemtiden havde hun talt med venner om ulykken, hun følte skyld og selvfølgelig sorg. Hendes vidneforklaring havde nu ændret sig til, at bilen kom farende, at den kom alt for hurtigt. Og grunden var altså, at virkeligheden havde forandret sig for kvinden på de få måneder. 10 ADVOKATEN 04/14

11 Den tredje del af vidneudsagnet er den forskydning, der kan ske, når vidnet skal sætte ord på iagttagelsen. Forskningen viser, at det er vanskeligere, end man tror. Et forskningsprojekt gav en række personer til opgave at forholde sig til en plakat fra et venteværelse, hvor de havde siddet. En gruppe fik forevist en plakat, da de forlod venteværelset, og blev spurgt, om det var den samme, de havde set i venteværelset. 89 procent svarede korrekt ja til spørgsmålet. En anden gruppe blev bedt om først at forklare, hvordan plakaten så ud. Herefter fik de den præsenteret, og skulle vurdere, om det var den, de havde set i venteværelset, og her kunne kun 25 procent genkende plakaten. - Det er jo en skræmmende undersøgelse for jurister, for vi er afhængige af vidner. Undersøgelsen viser, hvor skrøbelig hukommelsen er, og hvor nemt det er at ødelægge den. RISIKOEN FOR JUSTITSMORD ER STØRST Ifølge Eva Smith skal der meget lidt til, før et spørgsmål bliver ledende. Det er der forsket en del i. Blandt andet har forskere vist en gruppe mennesker en film af et haveselskab, og stillet gruppen spørgsmål om detaljer i filmen. - Det viste sig, at det havde stor betydning, hvilke ordvalg der blev anvendt i spørgsmålene. For eksempel påvirkede spørgsmålet om filmen var kort svarene anderledes, end hvis der blev spurgt om filmen var lang, siger Eva Smith og konkluderer, at det derfor er vigtigt at sammenholde vidneudsagn med objektive fakta som overvågningskameraer, tidspunkter eller tekniske vurderinger. Den påvirkning er børn mere følsomme overfor end voksne, og håndteringen af barnet som vidne i især sager om overgreb er ifølge Eva Smith frygtelig svær. - På den ene side tror jeg, at der er mange sager om overgreb, der ikke bliver opklaret, fordi børnene ikke fortæller, hvad der sker, enten fordi de skammer sig eller af hensyn til krænkeren, som ofte er en person, de står nær. På den anden side er det på det område, risikoen for justitsmord er størst, siger hun. - Det er klart, at du som forælder skal forholde dig til din lille datter, hvis hun kommer hjem og siger, at pædagogen har rørt hende på benene. Men det er nemt som forælder at komme til at stille ledende spørgsmål og dermed sætte en proces i gang. Måske har den mandlige pædagog tørret is af låret på pigen en varm sommerdag, hvor hun har bare ben. I en konkret sag havde en ung, mandlig pædagog tumlet rundt med nogle drenge. Han havde haft shorts på. Drengene går så hjem og fortæller, at de har set hans kønsorganer, og det var faktisk sket men på grund af shortsene. Ikke fordi der var sket et overgreb. - Men historien kan nemt blive trukket i den retning, hvis den bliver håndteret forkert af den betjent, der har en forudfattet opfattelse. Derfor mener jeg, at man burde overveje, om forsvareren ikke skulle have adgang til afhøring af de større børn, når vi ved, at afhørerens forventninger kan påvirke vidnets forklaring. Det største problem med vidneafhøring af børn er ifølge Eva Smith, at de ofte har en helt anden dagsorden end den juridiske. En straffesag figurerer ikke i deres verden, derimod er det vigtigt at beskytte familien. Det var for eksempel tilfældet i en norsk sag. JEG SAGDE, AT DET VAR DIG, FAR! En otteårig pige var på weekend hos sin far. Forældrene var skilt. Da pigen kom hjem til sin mor skulle hun i bad, og hun blødte fra kønsorganerne. Tydeligvis havde der fundet et overgreb sted. Politiet kom ind i sagen og spurgte pigen, som ikke ville svare. Til sidste spurgte de hende, om det var hendes far, og hun svarede, ja, det var far. Herefter blev hendes far konfronteret med pigens forklaring, og han benægtede, at han nogensinde kunne forgribe sig på hende. De havde netop haft en dejlig weekend med masser af gode oplevelser. Hvordan det var sket, var et mysterium for ham. På trods af det sad han varetægtsfængslet i tre uger. Under varetægtsfængslingen skete det igen. - Så viser det sig, at det er moderens samlever, der er den skyldige. Men han har truet pigen med at slå moderen ihjel, hvis hun fortæller det. Og som pigen senere forklarede: Jeg sagde, det var dig, far, for jeg vidste, at du ikke ville blive vred på mig. - Hvad skal barnet stille op? Hun ved, at hendes far er voksen, og hun har tillid til, at han kan klare situationen. Det er blot et eksempel på, at børn lever i et andet univers, og naturligvis ikke forstår rækkevidden af et vidneudsagn. Derfor er det altid vigtigt at undersøge, om der ligger noget andet bag, siger Eva Smith, der også ser videoafhøringer som problemfyldte for vidnebeviset. - Videoafhøringer er nødvendige, når det drejer sig om børn, for at sikre, at forklaringen afgives i trygge og rolige omgivelser, men jeg kan blive lidt bekymret over anvendelsen af videoafhøringer, når det drejer sig om voksne vidner. Jeg tror, det gør en stor forskel, om du sidder foran en dommer eller foran et kamera og afgiver vidneforklaring. Når du sidder i retten, føler du et stort ansvar for at sige sandheden. Samtidig kan Hvad skal barnet stille op? Hun ved, at hendes far er voksen, og hun har tillid til, at han kan klare situationen. Det er blot et eksempel på, at børn lever i et andet univers, og naturligvis ikke forstår rækkevidden af et vidneudsagn. dommeren nemmere vurdere, om et vidne lyver jeg tror simpelthen, at det kræver, at du sidder over for vedkommende. I det hele taget mener jeg, at det har en stor værdi, at alle parter sidder sammen ansigt til ansigt. Alle kan stille spørgsmål og tage emner op, som er vigtige for sagen. Det er fint med teknik men du kan aldrig skabe det samme via et kamera. ADVOKATEN 04/14 11

12 TEMA: VIDNEBEVISET VIDNEBEVISET HAR FÅET MINDRE BETYDNING DNA-analyse, videoovervågning og det mobile net. Ny teknik har i løbet af især de seneste ti år givet vidnebeviset en meget mindre central rolle. I dag er det oftest i sager om seksuelle krænkelser, at vidnet bliver afgørende, mener anklageren, der giver et indblik i, hvordan han arbejder med vidnebeviset. Historisk set er vidnebeviset altid blevet understøttet af objektive, tekniske beviser. Med tiden har teknikken udviklet sig i en grad, som betyder, at det bevis aldrig har været stærkere end i dag. Det mener vicestatsadvokat Anders Riisager, Statsadvokaten København, der har været anklager i mere end tyve år. - Du kan ikke gå en tur en sen aftentime på Nørrebrogade uden at blive fanget af et eller andet kamera fra en bank. Bare du køber en pakke tyggegummi i en kiosk, vil du være filmet. Har du en mobil på dig, kan vi kortlægge din færden fuldstændig. Så hvor et vidnes troværdighed og opfattelse af en situation før havde stor og afgørende betydning, har den slet ikke samme vægt i dag som for 50 år siden, hvor vidnebeviset i sig selv var helt centralt og afgørende. På et punkt har vidnebeviset dog ofte stadig stor betydning. - Det gælder især i sager om seksuel krænkelse for eksempel i de grovere voldtægtssager, hvor manden har erkendt at være sammen med kvinden, og derfor er sædrester ikke i sig selv et bevis. Sagen vil handle om, hvorvidt det har været frivilligt eller ej, og derfor spiller vidnebeviset en rolle sammen med de objektive beviser som eksempelvis tegn på vold, anmeldelse af episoden, kontakt til pårørende. - Når sådan en sag kommer ind, er den svær at bedømme på grundlag af politirapporterne. Jeg skal have vidner ind i retten og afgive forklaring, siger Anders Riisager, hvis arbejde med vidner først og fremmest går ud på at stikke en finger i jorden for at vurdere, hvordan han bedst muligt får vidnet til at fortælle sandheden. - Det betyder, at vi under afhøringen må vurdere, hvem der tåler en mere hård og konfrontatorisk stil, og hvem der er så stærkt følelsesmæssigt belastet, at det kræver en helt anden tilgang. Det er klart, at der er stor forskel på, om du afhører en 14-årig pige, der er blevet voldtaget, eller et bandemedlem, der har overværet et slagsmål klokken fire om morgenen. PÅKLÆDNING OG ATTITUDE - Mens forsvarerens rolle er at forsvare klientens interesse, er anklagerens arbejde idealbetonet i den forstand, at retsplejeloven forudsætter, at vi er objektive i sagen. Hvis blot retten finder frem til den materielle sandhed, har vi gjort vores arbejde godt, netop fordi vi arbejder i objektivitetens tjeneste. Det stiller også krav til afgørelsen af, hvilke vidner der skal indkaldes, for vi skal hele vejen rundt om, hvad der for eksempel er sket under slåskampen. Som anklager har Anders Riisager derfor også hele tiden øje for vidnets troværdighed. - Noget af det, jeg ser på, er konsistensen i afhøringerne. Er der sagt det samme hele vejen igennem alle afhøringerne, og bliver det gentaget i retten eller husker vidnet pludselig en jakke som blå i stedet for grøn. Du kan ikke gå en tur en sen aftentime på Nørrebrogade uden at blive fanget af et eller andet kamera fra en bank. Bare du køber en pakke tyggegummi i en kiosk, vil du være filmet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan gå lang tid måneder før en sag kommer i retten, og at det kan betyde noget helt afgørende for vidnets hukommelse, siger Anders Riisager, der også ser på vidnets fremtoning i det hele taget. - Måske bliver hele vurderingen af troværdigheden bedømt på de fem minutter, du sidder i vidneskranken. Det er klart, at påklædning og attitude alt sammen er noget, som har betydning for den samlede vurdering men når det er sagt, så skal man ikke undervurdere dommerens erfaring med at se igennem de ting. 12 ADVOKATEN 04/14

13 ANDERS RIISAGER Vicestatsadvokat ved Statsadvokaten i København siden ADVOKATEN 04/14 13

14 THOMAS RØRDAM Højesteretsdommer. Tidligere forsvarsadvokat. Forfatter til flere juridiske værker, blandt andet Forsvareren. Underviser advokater og dommere på efteruddannelseskurser. 14 ADVOKATEN 04/14

15 TEMA: VIDNEBEVISET LØGNETEORIER ER EN FARLIG TANKEGANG Nervøse trækninger, urolige ben eller fødder der peger hen mod døren. Der er mange teorier om, hvordan en løgn kan afsløres. Men det er en farlig tankegang og en kilde til justitsmord, mener Thomas Rørdam, der har beskæftiget sig med vidnebeviset i mere end 20 år. D et er en menneskelig erfaring, at løgnere bedre kan styre deres tunge end deres blik; og utilpashed over en letfærdig omgang med sandheden afsløres ofte af uro i stolesædet og benenes nervøse bevægelser på gulvet; smukke dameben kan i retssalen røbe en sort sjæl. Sådan skrev landsdommer Hans-Otto Vollmond, som var medforfatter til andenudgaven af Proceduren, som, siden den først udkom for snart 40 år siden, har været et centralt værk for praktikere i retssystemet. Det synspunkt tager Thomas Rørdam stærkt afstand fra. Han er i dag højesteretsdommer, men har en baggrund som forsvarsadvokat, har undervist på Københavns Universitet og har skrevet bogen Forsvareren. I dag underviser han blandt andre advokater og dommere om vidnebeviset. - Nogle mennesker tror, at de er udstyret med evner til at gennemskue løgnagtige vidner. Men der er en stor fare forbundet med en tankegang, der bygger på, at en løgn kan afsløres ved, at vidnet sidder uroligt eller vender sine fødder mod udgangen. Jeg tror ikke på det, og der findes i øvrigt intet sikkert videnskabeligt belæg for disse teorier, siger Thomas Rørdam. Der føres ikke vidner i Højesteret, men Thomas Rørdam har i sit arbejde som forsvarer ofte oplevet, at vidner er nervøse, påvirkede af den højtidelige situation i retten og har følt ubehag ved at vidne. - Hvis du som dommer tror, at du efter tyve års retssalserfaring har fået så stor indsigt i den menneskelige kundskab, at du kan udpege det vidne, som lyver, så vil jeg sige, at det er en kilde til justitsmord, for der vil være en stor risiko for, at du stempler vidnet forkert. Som dommer skal man være ydmyg og holde sig fra at bedømme folk på deres fremtoning. AFHØRINGEN KAN AFSLØRE LØGNEN Rørdam peger i stedet på afhøringsteknikker til at afsløre det vidne, som bevidst lyver. En af dem går ud på at stille mange spørgsmål i hurtig rækkefølge, sådan at der ikke er tid til at digte svarene undervejs, og spørge om detaljer, som vidnet ikke har været forberedt på at skulle stå til regnskab for. -Teknikken giver ikke vidnet tid til at tænke sig om, og når du senere vender tilbage til spørgsmålene, så vil vidnet have meget svært ved at huske svarene, hvis de er opdigtede, siger Thomas Rørdam. Han understreger, at det naturligvis kun gælder vidner, som bevidst lyver. Der er imidlertid også væsentlige fejlkilder ved vidnebeviset i situationer, hvor vidnet selv tror, at vidnet fortæller sandheden. Man kan for eksempel have opfattet situationen forkert, eventuelt på grund af fordomme, man kan være blevet påvirket af andre, og man kan have blandet erindringen sammen med andre indtryk. - Det er vigtigt, at alle aktører i retssalen er opmærksomme på de fejlkilder, der knytter sig til vidnebeviset. Faktisk er det tankevækkende, hvor dårlige vidner, vi kan være, siger Rørdam og kommer med et eksempel fra et eksperiment, hvor en række ventende på en togperron blev ufrivillige vidner. På den ene perron står der en gruppe personer. På den anden perron udspiller der sig en episode mellem to skuespillere den ene er en nydelig herre, den anden en ung fyr. Idet den unge passerer den ældre trækker han en stålkam op af lommen. Den ældre griber fat i den unge fyrs arm, de kommer ned at ligge, indtil den unge får vristet sig fri og løber væk. - Langt over halvdelen mener, at de har set den unge fyr overfalde den ældre herre. Nogle har endda set en kniv og kan detaljeret beskrive den. Her spiller fordommene en stor rolle, vores forudfattede holdninger og samtalen i gruppen, hvor man bekræfter hinanden. Det uhyggelige er, at når hjernen først har dannet billedet af kniven, så er skaden sket, fordi dit erindringsbillede Som dommer skal man være ydmyg og holde sig fra at bedømme folk på deres fremtoning. har ændret sig, og det er ikke muligt for hjernen at genskabe den oprindelige og korrekte iagttagelse. - For de professionelle aktører i retssalen betyder det, at de skal være kritiske. Det kan godt være, at den betjent som vidner i en sag, hvor unge har kastet med sten til demonstration, er helt sikker på, at han kan genkende den, der kastede stenen. Men vi ved, at der var mange mennesker samlet, de stod tæt, og at situationen var forvirret. Derfor kan det være, at betjenten tager fejl. Som forsvarer er det din opgave at gøre opmærksom på, at muligheden for fejltagelser er betydelig, og at man derfor ikke kan basere en domfældelse på dette vidne alene. ADVOKATEN 04/14 15

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM SEKSUELLE OVERGREB RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN Børn som vidner i sager om seksuelle overgreb BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM

Læs mere

Advokater splittede om blinde domsmænd

Advokater splittede om blinde domsmænd Advokater splittede om blinde domsmænd 23-06-2008 Må en højt begavet blind person afvises som domsmand, mens en småt begavet - seende - person godt kan dømme i en sag? Advokater og dommere er rygende uenige.

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Vold i hjemmet. 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider

Vold i hjemmet. 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider Vold i hjemmet 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider Indholdsfortegnelse Indledning Side 2 Problemformulering Side 2 Vold mellem ægtefæller og kærestepar Side 3 Voldelige mænd Side 3 Voldelige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 KONFLIKTLØSNING Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring Af

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

VOLDTÆGT AF ANITTA GULDBERG

VOLDTÆGT AF ANITTA GULDBERG VOLDTÆGT AF ANITTA GULDBERG ILLUSTRATIONER: LISBETH E. CHRISTENSEN 14 PSYKOLOG NYT En voldtægt er belastende i sig selv men det kan det efterfølgende forløb også være. Hvordan kvinden, der anmelder overgrebet,

Læs mere

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene?

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene? Du har en samtale med forældrene til Sofie på tre år. Under samtalen fortæller familien, at det altid er faderen, som bader Sofie. Faderen forguder Sofie og tiltaler hende som sin lille kæreste. Når han

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER HASSERISVEJ 174 9000 AALBORG FAX 98 12 98 55 TELEFON 98 12 98 00 26.02.2015 MORTEN JENSEN (H) JAN HELLMUND JENSEN (L) THOMAS SCHULTZ (L) STEPHAN MUURHOLM (H) MIKKI NIELSEN (H) ULLA SKOV (H) PREBEN BANG

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed.

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed. UPR-FOLKEHØRING I NUUK 2015 OM RETSSIKKERHED 2 2. M A J 2 0 1 5 Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Naalakkersuisut (den grønlandske regering)

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Fælles ansvar - fælles pligt

Fælles ansvar - fælles pligt UNDERVISNINGSMATERIALER Fælles ansvar - fælles pligt SYDDJURS SKOLEVÆSEN Indledning I skolen benyttes en lang række undervisningsmaterialer. Der bruges bøger, hefter, computere, kridt osv. ipaden er i

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Projektrapport Døm selv - brugerinvolvering som middel til at formidle nutidig retspraksis i autentiske rammer

Projektrapport Døm selv - brugerinvolvering som middel til at formidle nutidig retspraksis i autentiske rammer Projektrapport Døm selv - brugerinvolvering som middel til at formidle nutidig retspraksis i autentiske rammer Støttet af Kulturstyrelsens formidlingspulje 2013 1 Formål Da Arresten genåbnede med ny permanent

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 4/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 4/2014 1. ÅRGANG 24. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES OPLEVELSER PÅ NETTET UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET Halvdelen af eleverne

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU:

Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU: Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 289 Offentligt Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU: Mit navn er Tom Lisborg. Jeg er adm. direktør for Divine Business Solutions ApS (Divine). Jeg vil

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

Sidste led i borgernes retssikkerhed

Sidste led i borgernes retssikkerhed Sidste led i borgernes retssikkerhed Af Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen Den 1. februar i år tiltrådte jeg stillingen som Folketingets Ombudsmand og afløste samtidig Hans Gammeltoft-Hansen,

Læs mere

ANKLAGER. gå selv? Så har vi det rette job

ANKLAGER. gå selv? Så har vi det rette job ANKLAGER Er du en holdspiller, der kan gå selv? Så har vi det rette job mange muligheder Anklagemyndigheden er en del af Justitsministeriet. På hele ministerområdet har vi fokus på en bred og målrettet

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Socialpædag oger får trusler og tæsk

Socialpædag oger får trusler og tæsk Politiken, 8. juni 2013 Socialpædag oger får trusler og tæsk Mens socialpædagogerne klager over vold på jobbet, er fagfolk bange for et stigende antal politianmeldelser af, hvad de ser som fejlbehandlede

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Klager over snerydning smelter væk

Klager over snerydning smelter væk Klager over snerydning smelter væk Klager du over naboens snerydning til Aalborg Kommune, skal du ikke forvente, at sneen ryger væk med det samme. Advarsler og lange frister gør, at der kan gå op til en

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

Det Store, Venskabelige, men dog grav alvorlige, Sommerdystkonkurrence-show

Det Store, Venskabelige, men dog grav alvorlige, Sommerdystkonkurrence-show Det Store, Venskabelige, men dog grav alvorlige, Sommerdystkonkurrence-show 2014 Alle som én deltog i konkurrencen. Tak for det. Dommerne havde 130 billeder at forholde sig til og gav dem point fra 1-5.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER 1 Juni 2011 Domstolsstyrelsen Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 12.800 stk.

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 7. december 2011 Sagsnr: 2011-010742 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Klage over myndigheders behandling

Klage over myndigheders behandling Herning 18.10.05. Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Klage over myndigheders behandling Undertegnede skal hermed klage over diverse myndigheders behandling og afgørelser i forbindelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

LÆGESEKRETÆRELEVERNES KONFERENCE 2014

LÆGESEKRETÆRELEVERNES KONFERENCE 2014 LÆGESEKRETÆRELEVERNES KONFERENCE 2014 Forbryderens værste fjende Tid: 26. februar 2014 kl. 09.00 14.30 Sted: Handelsfagskolen i Skåde Arrangører: Hold 39 Antal deltagere: 76 Konferencier: Camilla Østergaard

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Det Kriminalpræventive Råd Denne folder er til dig...... som måske er usikker på, hvordan du vil reagere på en mulig voldelig situation. Faren for at blive udsat for vold

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere