FORDOMME FARVER DET, DU SER. Anklageren giver et indblik i, hvordan han arbejder med vidner og beviser. NR. 4 MAJ 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORDOMME FARVER DET, DU SER. Anklageren giver et indblik i, hvordan han arbejder med vidner og beviser. NR. 4 MAJ 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET"

Transkript

1 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 4 MAJ 2014 FORDOMME FARVER DET, DU SER Anklageren giver et indblik i, hvordan han arbejder med vidner og beviser. HUN HAR ALDRIG SAGT NEJ TIL AT FORSVARE ET MENNESKE. PORTRÆT AF ADVOKAT MERETHE STAGETORN

2 INDHOLD LEDER KORT NYT TEMA: VIDNEBEVISET Vidnets oplevelse af virkeligheden kan blive fatal for andre mennesker. Men hvor sikkert er vidnebeviset? OMBESKIKKELSE Advokatrådets Strafferetsudvalg foreslår en praktisk løsning på problemet, der også rækker ind i de advokatetiske regler om klientfiskeri ADVOKAT IND I SJÆLEN: Jeg vil forsvare djævelen selv men ikke hans gerninger. Interview med Merethe Stagetorn. 24 CHRISTIANSBORGKLUMMEN Simon Emil Ammitzbøll (LA) 28 Fagligt EUROPÆISK RETSPOLITIK: Er nærhedsprincippet indholdsløst? 30 VOLDGIFT: INTERNATIONALE GUIDELINES FOR ETIK IBA har vedtaget et sæt guidelines, som kan få betydning for fastsættelse af den etiske standard for advokater i internationale voldgiftssager. 34 ADVOKATNÆVNET: AFREGNING FOR KONTORHOLD Spørgsmålet om, hvorvidt der i forbrugersager kan opkræves særskilt salær for omkostninger så som kontorhold, har været behandlet i Advokatnævnet TÅLT OPHOLD: PÅ UTÅLELIGE VILKÅR Peter Vedel Kessing fra Dansk Institut for Menneskerettigheder har set vilkårene for tålt ophold efter i sømmene. 40 NYE BØGER 44 NYT JOB: Liv Dyrhauge-Klargaard 46 NYT OM NAVNE ADVOKATEN 04/14

3 Digital post Debitor registret OPENING.DK Sikker mail og digital postkasse Det behøver ikke at være kryptisk, selvom det er krypteret. Kryptering og sikker mail er blevet centrale emner i dagens digitale Danmark. Lad Unik Advosys hjælpe dig med at håndtere øget sikkerhed på mailkommunikationen let og enkelt. Kontakt Unik Advosys på , hvis du vil høre mere om vores Advokat løsning og hvordan den let håndterer sikker mail samt digital post. ADVOKATEN 04/14 3 UNIK SYSTEM DESIGN VEJLE KØBENHAVN UNIK.DK

4 KOLOFON Hver en krone går til kræftforskning Bestyrelsen i Dansk Kræftforsknings Fond arbejder gratis, og midlerne fordeles af et ulønnet udvalg af anerkendte kræftforskere. Derfor kan fonden donere hver en krone til landets mest lovende forskningsprojekter. Det Danske Advokatsamfunds formål er efter vedtægten at værne om advokaters uafhængighed og integritet, at påse og håndhæve opfyldelsen af de pligter, der påhviler advokater, at sikre advokaters faglige kompetence, og at virke til gavn for det danske retssamfund. Advokatrådet er det organ, som fastlægger de overordnede linjer og træffer de overordnede beslutninger for Advokatsamfundet. Det gælder opgaverne om at sikre advokaternes integritet og uafhængighed, sikre advokaternes faglige kompetencer, håndhæve de krav, som advokaterne er underlagt, og at arbejde for at gavne retssikkerheden i samfundet. Advokatnævnet behandler klager over advokaters salærer og adfærd. Alle advokater i Danmark er en del af Advokatsamfundet. Advokatnævnet er et lovbestemt og uafhængigt klagenævn, oprettet af Advokatsamfundet efter reglerne i retsplejelovens 144, stk. 1. Advokatnævnet er omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Nævnets medlemmer er undergivet lovgivningens regler om tavshedspligt. ADVOKATEN 93. ÅRGANG DIREKTE KOMMUNIKATIONSORGAN for ca advokater og advokatfuldmægtige. Bladet tilgår endvidere retsudvalget, domstolene, anklagemyndigheden, centraladministrationen og en række abonnenter fra det private erhvervsliv. UDGIVER/REDAKTION: ADVOKATRÅDET Kronprinsessegade København K Telefon Fax Blegdamsvej 28C, 2200 København N, tlf (tirs og tors 9-13) Giro , DØDSBOER KØBES/RYDDES An ka vurderer, køber og totalrydder ALLE slags dødsboer. Gra s og uforpligtende lbud gives fra dag l dag. Rydning kan foretages inden for få dage. Pænere hjem købes l høje priser. Hjem uden værdier ryddes mod betaling. Beliggende på Frederiksberg og Gilleleje, men kører på hele Sjælland. 15 års erfaring med dødsboer. Kontakt Antika, ring , An a - Professionel tømning af dødsboer. CVR-NR Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder Anja Cordes, advokat Ole Dybdahl, landsdommer, Østre Landsret Thomas Elholm, professor, Syddansk Universitet Carsten Fode, advokat REDAKTIONSPANEL: Anne Birgitte Gammeljord, advokat Arne Gram, vicepolitidirektør Svend Bjerg Hansen, landsdommer, Vestre Landsret Rass Holdgaard, advokat Peter Pagh, professor, dr.jur., Københavns Universitet Advokaten er tilmeldt Dansk Oplagskontrol Artikler bragt i Advokaten bliver som hovedregel offentliggjort på Advokatsamfundets hjemmeside. Signerede artikler dækker ikke nødvendigvis redaktionens opfattelse. Redaktionen hæfter ikke for artikelmanuskripter, som er blevet tilsendt uopfordret. For enkelte illustrationer i dette blad har det været umuligt at finde frem til eller komme i kontakt med den retmæssige indehaver af ophavsrettighederne. Såfremt redaktionen på denne måde måtte have krænket ophavsretten, er dette sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelsen i forvejen. MEDLEM AF DANSK FAGPRESSE ISSN ISSN (online) Karsten Havkrog Pedersen, advokat Birgitte Holmberg Pedersen, retspræsident, Helsingør Lars Lindencrone Petersen, advokat Anne Pindborg, advokat Jens Røn, statsadvokat Henrik Stagetorn, advokat Ansvarshavende redaktør: Torben Jensen, Redaktør: Hanne Hauerslev, Redaktionel sekretær: Vibeke Sejer Mølbæk, ANNONCER: FrontMedia Høgevej 5D 3400 Hillerød Telefon Zandra Pihl LAYOUT: Adman Kommunikation Vesterbrogade København V Telefon TRYK: Jørn Thomsen / Elbo AS Essen Kolding Telefon ADVOKATEN 04/14

5 LEDER VELKOMMEN TIL FOLKEDOMSTOLEN 2014 OVERSKRIFTEN KAN MÅSKE give anledning til en række forskellige associationer, men det er nu noget ganske bestemt, jeg her har i tankerne: I år kan vi for tredje år i træk byde velkommen til Folkedomstolen på Bornholm. Det gør vi i tæt samarbejde med repræsentanter for Domstolsstyrelsen og Dommerforeningen, der igen i år er med hele vejen fra planlægningen der starter i vintermånederne til den sommerdag, hvor dommere, advokater, Folketingets Retsudvalg og interesserede besøgende fylder teltet på Havnen i Allinge. Det første år på Folkemødet havde vi fokus på en sag, der udviklede sig fra en sommerflirt til en voldtægt. Sidste år stod den unge, voldsdømte serber til en udvisning. Og i år stiller vi skarpt på et hjemmerøveri, hvor et vidne kommer til at spille en stor rolle. Vidnebeviset er et af de områder, der er forsket mest i inden for bevisretten. Og med god grund. Forskningen viser nemlig, at vi mennesker ikke altid er så gode vidner, som vi selv tror. Uanset hvor sikre vi er på, hvad vi har set, så er vores oplevelse af virkeligheden farvet af både personlig erfaring, fordomme og en række andre faktorer. Et af de bedste eksempler er fra en film, hvor en gruppe ventende togpassagerer uvidende deltog i et eksperiment. De ventede på én perron, mens der på en anden udspillede sig en situation mellem to skuespillere: En ung fyr trækker en stålkam op af lommen, mens han passerer en nydelig ældre herre. Han griber fat i den unge mand, og det udvikler sig til håndgemæng. Det kommer der nogle overraskende vidneudsagn ud af. Mange i gruppen får blandt andet overbevist hinanden om, at den unge trak en kniv op af lommen. Ja, nogle af vidnerne kan oveni købet beskrive, hvor drabelig kniven så ud. Den teknologiske udvikling har naturligvis også haft betydning for bevisførelsen i straffesager, hvor vidnebeviset sjældent er det eneste bevis, men ofte suppleres af tekniske beviser, for eksempel i form af DNA-beviset. Alligevel spiller vidnebeviset fortsat en stor rolle, så derfor vil vi gerne invitere til en test af, hvor godt et vidne, du er. De fleste af os tror, at vi er fremragende vidner. Men er vi nu også det? Jeg vil derfor opfordre til at tjekke vores program for Folkemødet, hvor du blandt andet vil finde et spændende arrangement, hvor du kan teste dine evner som vidne. Der er rigtig mange andre aktiviteter i Advokatsamfundets telt på Havnen i Allinge fra morgen til aften. Vi har masser af debatter om retssikkerheden i samfundet, og de bornholmske advokater stiller også i år op i Advokatvagten, hvor gode råd er gratis. Jeg glæder mig til at byde velkommen i teltet til Folketingets Retsudvalg, der nu for tredje gang stiller talstærkt op som jury for en dag og ikke mindst til de besøgende, der gerne vil være tæt på en retssag, som giver rum til eftertanke. På gensyn på Bornholm! AF SØREN JENSTRUP, FORMAND FOR ADVOKATRÅDET FOTO: MORTEN HOLTUM ADVOKATEN 04/14 5

6 KORT NYT UNDERSØGELSE AF DEN DIGITALE KOMMUNIKATION Danmarks Domstole indførte i oktober 2013 et sæt retningslinjer for brug af i retterne for at skabe øget ensartethed på tværs af retterne, uanset om man er i kontakt med retten i Hjørring eller retten på Frederiksberg. Domstolsstyrelsen vil nu undersøge, i hvilket omfang målene er blevet indfriet og sender i samarbejde med Advokatsamfundet og Danske Advokater et spørgeskema ud til tilfældigt udvalgte advokater og advokatfirmaer, sådan at erfaringerne kan inddrages i det videre arbejde med at forbedre arbejdsprocesser og tekniske løsninger. Halvering af antallet af verserende klagesager i Advokatnævnet Gennem en målrettet indsats og hård prioritering af ressourcerne er det lykkedes Advokatnævnets sekretariat at halvere antallet af verserende klagesager siden foråret 2012, hvor antallet af sager var på sit højeste. - Vi har nu under 900 verserende klagesager, hvoraf en betydelig del er i partshøringsfasen og derfor ikke kan afgøres nu. Endvidere ned bringer vi måned for måned antallet af verserende sager yderligere, siger Advokatnævnets sekretariatschef Nicolai Pii. Advokatnævnets sekretariat har i samarbejde med Advokatnævnet fastsat en målsætning om, at antallet af verserende klagesager i løbet af første halvår 2014 nedbringes med yderligere 300 sager, således at det samlede antal sager vil være på højst 600. Når dette mål er nået, vil antallet af verserende sager i sekretariatet igen være acceptabelt, og oprydningen efter den ophobning af sager, der fandt sted i , vil være afsluttet. Med højst 600 verserende sager skulle det alt andet lige være muligt fremadrettet at nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid til nævnets målsætning på seks måneder. ANSVARSFORSIKRING OG GARANTI ER DU DÆKKET? Alle advokater og advokatselskaber skal være dækket af en ansvarsforsikring og en garanti, som opfylder nogle særlige krav, der er beskrevet i Advokatsamfundets vedtægt. Det er uden betydning, om advokaten arbejder i en advokatvirksomhed, en anden virksomhed, en organisation eller noget helt andet. Det, der for advokater udløser forpligtelsen til at have en forsikring og en garanti, er selve advokatbeskikkelsen. Det er advokaten selv, der er ansvarlig for, at han eller hun er dækket ind. Det er alvorligt for en advokat ikke at have forsikring og garanti, og det kan resultere i, at man mister retten til at drive advokatvirksomhed. Advokatrådet skal derfor opfordre alle advokater til på ethvert tidspunkt at have sikkerhed for, at de har forsikring og garanti. Der kan særligt i forbindelse med jobskifte være anledning til at undersøge, om man er behørigt dækket. Erfaringsmæssigt kan skiftet fra advokatvirksomhed til anden virksomhed resulterer i, at man ikke længere er dækket af forsikring og garanti. Kontakt gerne sekretariatet for nærmere råd og vejledning. 6 ADVOKATEN 04/14

7 FOLKE DOM STOLEN Retten bliver sat på Havnen i Allinge. En mand påstår, at han har været udsat for et hjemmerøveri. Folketingets partier hvirvles ind i en speget sag. Er det et hjemmerøveri? Skal en ung fyr straffes? Og hvor længe? KARSTEN LAURITZEN [V] PETER SKAARUP [DF] PERNILLE SKIPPER [EL] TRINE BRAMSEN [S] JEPPE MIKKELSEN [R] TOM BEHNKE [K] KOM OG DELTAG I DISKUSSIONEN OM VIDNER, BEVIS OG STRAF SAMMEN MED FOLKETINGETS RETSORDFØRERE. BLIV EN DEL AF FOLKETS DOMSTOL, DER AFGØR, OM RETTEN SKAL TRO VIDNERNE OG DØMME EN UNG FYR FOR HJEMMERØVERI. DET ER PÅSTAND MOD PÅSTAND OG SPØRGSMÅLET ER, HVEM DER LYVER. FREDAG 13. JUNI 2014 KL ADVOKATRÅDETS TELT PÅ HAVNEN I ALLINGE, KÆMPESTRANDEN ADVOKATEN 04/14 7

8 TEMA: VIDNEBEVISET 8 ADVOKATEN 04/14

9 JEG SÅ DET SKE Vidnets oplevelse af virkeligheden kan blive fatal for andre mennesker. Men hvor sikkert er vidnebeviset? Vi mennesker fylder hukommelsens huller ud og digter ubevidst videre på det, vi har set. Og når hjernen først har dannet sig et billede af bænken, manden eller cyklen, ændrer vi det ikke igen. Professoren, psykologen, dommeren, forsvareren og anklageren fortæller om deres forskning og overvejelser, når det gælder vidnebeviset. TEMAET ER SKREVET AF HANNE HAUERSLEV FOTO: CAMILLA SCHIØLER OG SHUTTERSTOCK ADVOKATEN 04/14 9

10 TEMA: VIDNEBEVISET FØLELSER, FORDOMME OG ERFARINGER PÅVIRKER VIDNEBEVISET Ja, det var far, der gjorde det! Et vidneudsagn kan være fatalt. Men er det nu altid rigtigt? Vidnebeviset bliver påvirket af følelser, fordomme og erfaringer. Og så er det helt afgørende, hvordan politiet stiller spørgsmål til vidnet. Professor emerita Eva Smith fortæller om sin forskning og historien om pigen, der pegede på far, fordi hun vidste, at han ikke ville blive vred. Kvinder er elendige bilister. Kinesere ligner hinanden. Der er flere kriminelle blandt indvandrere. Mennesker trækker på deres holdninger og erfaringer, når de vidner i retten. Det er ikke af ond vilje, men hukommelsen er skrøbelig. Det skal der tages højde for i en retssag, mener professor emerita Eva Smith, der har forsket i og beskæftiget sig med emnet i 30 år. Hun deler vidneudsagnet op i tre dele. Første del er iagttagelsen altså spørgsmålet, om vidnet ser virkeligheden, som den er. - Mennesker bygger iagttagelser på egne opfattelser af virkeligheden, og det farver opfattelsen af, hvad der er sket. Det sker helt ubevidst. Så hvis vidnet har en opfattelse af, at kvinder er dårlige bilister, så risikerer man, at vidnet fortolker et biluheld i dette lys, selvom uheldet måske var den anden parts skyld, siger Eva Smith. I en stor norsk undersøgelse så man på passagerernes vidneudsagn. Ud af de uheld, der indgik i undersøgelsen, fjernede man de uheld, hvor passageren var skadet. Blandt de resterende passagerer var der kun 15, der vidnede mod føreren af den bil, han selv befandt sig i. - Det er en naturlige reaktion, at du er solidarisk over for føreren. Men det betyder, at din iagttagelse bliver, at det er de andre billister, der kører helt fjollet, siger Eva Smith. FORSKYDNING AF VIRKELIGHEDEN Den anden del af vidneudsagnet bygger på hukommelsesprocessen. Der kan gå lang tid, før vidnet kommer i retten, og det giver mulighed for, at der kan komme nye tanker på banen. - Det sker heller ikke bevidst, men jo mere du tænker over en sag og bearbejder oplevelserne, des større mulighed er der for en forskydning af virkeligheden. Det skete for eksempel for en mor, der kom gående på en villavej med sit barn i hånden. Barnet river sig løs og løber ud på vejen. Barnet bliver påkørt, og da moderen skal afgive forklaring i forbindelse med ulykken, forklarer hun, at bilisten ikke kørte særlig hurtigt. Fem måneder senere, hvor hun skal afgive vidneforklaring i retten, havde hun været igennem et svært forløb med pigen, som var blevet alvorligt skadet. - I mellemtiden havde hun talt med venner om ulykken, hun følte skyld og selvfølgelig sorg. Hendes vidneforklaring havde nu ændret sig til, at bilen kom farende, at den kom alt for hurtigt. Og grunden var altså, at virkeligheden havde forandret sig for kvinden på de få måneder. 10 ADVOKATEN 04/14

11 Den tredje del af vidneudsagnet er den forskydning, der kan ske, når vidnet skal sætte ord på iagttagelsen. Forskningen viser, at det er vanskeligere, end man tror. Et forskningsprojekt gav en række personer til opgave at forholde sig til en plakat fra et venteværelse, hvor de havde siddet. En gruppe fik forevist en plakat, da de forlod venteværelset, og blev spurgt, om det var den samme, de havde set i venteværelset. 89 procent svarede korrekt ja til spørgsmålet. En anden gruppe blev bedt om først at forklare, hvordan plakaten så ud. Herefter fik de den præsenteret, og skulle vurdere, om det var den, de havde set i venteværelset, og her kunne kun 25 procent genkende plakaten. - Det er jo en skræmmende undersøgelse for jurister, for vi er afhængige af vidner. Undersøgelsen viser, hvor skrøbelig hukommelsen er, og hvor nemt det er at ødelægge den. RISIKOEN FOR JUSTITSMORD ER STØRST Ifølge Eva Smith skal der meget lidt til, før et spørgsmål bliver ledende. Det er der forsket en del i. Blandt andet har forskere vist en gruppe mennesker en film af et haveselskab, og stillet gruppen spørgsmål om detaljer i filmen. - Det viste sig, at det havde stor betydning, hvilke ordvalg der blev anvendt i spørgsmålene. For eksempel påvirkede spørgsmålet om filmen var kort svarene anderledes, end hvis der blev spurgt om filmen var lang, siger Eva Smith og konkluderer, at det derfor er vigtigt at sammenholde vidneudsagn med objektive fakta som overvågningskameraer, tidspunkter eller tekniske vurderinger. Den påvirkning er børn mere følsomme overfor end voksne, og håndteringen af barnet som vidne i især sager om overgreb er ifølge Eva Smith frygtelig svær. - På den ene side tror jeg, at der er mange sager om overgreb, der ikke bliver opklaret, fordi børnene ikke fortæller, hvad der sker, enten fordi de skammer sig eller af hensyn til krænkeren, som ofte er en person, de står nær. På den anden side er det på det område, risikoen for justitsmord er størst, siger hun. - Det er klart, at du som forælder skal forholde dig til din lille datter, hvis hun kommer hjem og siger, at pædagogen har rørt hende på benene. Men det er nemt som forælder at komme til at stille ledende spørgsmål og dermed sætte en proces i gang. Måske har den mandlige pædagog tørret is af låret på pigen en varm sommerdag, hvor hun har bare ben. I en konkret sag havde en ung, mandlig pædagog tumlet rundt med nogle drenge. Han havde haft shorts på. Drengene går så hjem og fortæller, at de har set hans kønsorganer, og det var faktisk sket men på grund af shortsene. Ikke fordi der var sket et overgreb. - Men historien kan nemt blive trukket i den retning, hvis den bliver håndteret forkert af den betjent, der har en forudfattet opfattelse. Derfor mener jeg, at man burde overveje, om forsvareren ikke skulle have adgang til afhøring af de større børn, når vi ved, at afhørerens forventninger kan påvirke vidnets forklaring. Det største problem med vidneafhøring af børn er ifølge Eva Smith, at de ofte har en helt anden dagsorden end den juridiske. En straffesag figurerer ikke i deres verden, derimod er det vigtigt at beskytte familien. Det var for eksempel tilfældet i en norsk sag. JEG SAGDE, AT DET VAR DIG, FAR! En otteårig pige var på weekend hos sin far. Forældrene var skilt. Da pigen kom hjem til sin mor skulle hun i bad, og hun blødte fra kønsorganerne. Tydeligvis havde der fundet et overgreb sted. Politiet kom ind i sagen og spurgte pigen, som ikke ville svare. Til sidste spurgte de hende, om det var hendes far, og hun svarede, ja, det var far. Herefter blev hendes far konfronteret med pigens forklaring, og han benægtede, at han nogensinde kunne forgribe sig på hende. De havde netop haft en dejlig weekend med masser af gode oplevelser. Hvordan det var sket, var et mysterium for ham. På trods af det sad han varetægtsfængslet i tre uger. Under varetægtsfængslingen skete det igen. - Så viser det sig, at det er moderens samlever, der er den skyldige. Men han har truet pigen med at slå moderen ihjel, hvis hun fortæller det. Og som pigen senere forklarede: Jeg sagde, det var dig, far, for jeg vidste, at du ikke ville blive vred på mig. - Hvad skal barnet stille op? Hun ved, at hendes far er voksen, og hun har tillid til, at han kan klare situationen. Det er blot et eksempel på, at børn lever i et andet univers, og naturligvis ikke forstår rækkevidden af et vidneudsagn. Derfor er det altid vigtigt at undersøge, om der ligger noget andet bag, siger Eva Smith, der også ser videoafhøringer som problemfyldte for vidnebeviset. - Videoafhøringer er nødvendige, når det drejer sig om børn, for at sikre, at forklaringen afgives i trygge og rolige omgivelser, men jeg kan blive lidt bekymret over anvendelsen af videoafhøringer, når det drejer sig om voksne vidner. Jeg tror, det gør en stor forskel, om du sidder foran en dommer eller foran et kamera og afgiver vidneforklaring. Når du sidder i retten, føler du et stort ansvar for at sige sandheden. Samtidig kan Hvad skal barnet stille op? Hun ved, at hendes far er voksen, og hun har tillid til, at han kan klare situationen. Det er blot et eksempel på, at børn lever i et andet univers, og naturligvis ikke forstår rækkevidden af et vidneudsagn. dommeren nemmere vurdere, om et vidne lyver jeg tror simpelthen, at det kræver, at du sidder over for vedkommende. I det hele taget mener jeg, at det har en stor værdi, at alle parter sidder sammen ansigt til ansigt. Alle kan stille spørgsmål og tage emner op, som er vigtige for sagen. Det er fint med teknik men du kan aldrig skabe det samme via et kamera. ADVOKATEN 04/14 11

12 TEMA: VIDNEBEVISET VIDNEBEVISET HAR FÅET MINDRE BETYDNING DNA-analyse, videoovervågning og det mobile net. Ny teknik har i løbet af især de seneste ti år givet vidnebeviset en meget mindre central rolle. I dag er det oftest i sager om seksuelle krænkelser, at vidnet bliver afgørende, mener anklageren, der giver et indblik i, hvordan han arbejder med vidnebeviset. Historisk set er vidnebeviset altid blevet understøttet af objektive, tekniske beviser. Med tiden har teknikken udviklet sig i en grad, som betyder, at det bevis aldrig har været stærkere end i dag. Det mener vicestatsadvokat Anders Riisager, Statsadvokaten København, der har været anklager i mere end tyve år. - Du kan ikke gå en tur en sen aftentime på Nørrebrogade uden at blive fanget af et eller andet kamera fra en bank. Bare du køber en pakke tyggegummi i en kiosk, vil du være filmet. Har du en mobil på dig, kan vi kortlægge din færden fuldstændig. Så hvor et vidnes troværdighed og opfattelse af en situation før havde stor og afgørende betydning, har den slet ikke samme vægt i dag som for 50 år siden, hvor vidnebeviset i sig selv var helt centralt og afgørende. På et punkt har vidnebeviset dog ofte stadig stor betydning. - Det gælder især i sager om seksuel krænkelse for eksempel i de grovere voldtægtssager, hvor manden har erkendt at være sammen med kvinden, og derfor er sædrester ikke i sig selv et bevis. Sagen vil handle om, hvorvidt det har været frivilligt eller ej, og derfor spiller vidnebeviset en rolle sammen med de objektive beviser som eksempelvis tegn på vold, anmeldelse af episoden, kontakt til pårørende. - Når sådan en sag kommer ind, er den svær at bedømme på grundlag af politirapporterne. Jeg skal have vidner ind i retten og afgive forklaring, siger Anders Riisager, hvis arbejde med vidner først og fremmest går ud på at stikke en finger i jorden for at vurdere, hvordan han bedst muligt får vidnet til at fortælle sandheden. - Det betyder, at vi under afhøringen må vurdere, hvem der tåler en mere hård og konfrontatorisk stil, og hvem der er så stærkt følelsesmæssigt belastet, at det kræver en helt anden tilgang. Det er klart, at der er stor forskel på, om du afhører en 14-årig pige, der er blevet voldtaget, eller et bandemedlem, der har overværet et slagsmål klokken fire om morgenen. PÅKLÆDNING OG ATTITUDE - Mens forsvarerens rolle er at forsvare klientens interesse, er anklagerens arbejde idealbetonet i den forstand, at retsplejeloven forudsætter, at vi er objektive i sagen. Hvis blot retten finder frem til den materielle sandhed, har vi gjort vores arbejde godt, netop fordi vi arbejder i objektivitetens tjeneste. Det stiller også krav til afgørelsen af, hvilke vidner der skal indkaldes, for vi skal hele vejen rundt om, hvad der for eksempel er sket under slåskampen. Som anklager har Anders Riisager derfor også hele tiden øje for vidnets troværdighed. - Noget af det, jeg ser på, er konsistensen i afhøringerne. Er der sagt det samme hele vejen igennem alle afhøringerne, og bliver det gentaget i retten eller husker vidnet pludselig en jakke som blå i stedet for grøn. Du kan ikke gå en tur en sen aftentime på Nørrebrogade uden at blive fanget af et eller andet kamera fra en bank. Bare du køber en pakke tyggegummi i en kiosk, vil du være filmet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan gå lang tid måneder før en sag kommer i retten, og at det kan betyde noget helt afgørende for vidnets hukommelse, siger Anders Riisager, der også ser på vidnets fremtoning i det hele taget. - Måske bliver hele vurderingen af troværdigheden bedømt på de fem minutter, du sidder i vidneskranken. Det er klart, at påklædning og attitude alt sammen er noget, som har betydning for den samlede vurdering men når det er sagt, så skal man ikke undervurdere dommerens erfaring med at se igennem de ting. 12 ADVOKATEN 04/14

13 ANDERS RIISAGER Vicestatsadvokat ved Statsadvokaten i København siden ADVOKATEN 04/14 13

14 THOMAS RØRDAM Højesteretsdommer. Tidligere forsvarsadvokat. Forfatter til flere juridiske værker, blandt andet Forsvareren. Underviser advokater og dommere på efteruddannelseskurser. 14 ADVOKATEN 04/14

15 TEMA: VIDNEBEVISET LØGNETEORIER ER EN FARLIG TANKEGANG Nervøse trækninger, urolige ben eller fødder der peger hen mod døren. Der er mange teorier om, hvordan en løgn kan afsløres. Men det er en farlig tankegang og en kilde til justitsmord, mener Thomas Rørdam, der har beskæftiget sig med vidnebeviset i mere end 20 år. D et er en menneskelig erfaring, at løgnere bedre kan styre deres tunge end deres blik; og utilpashed over en letfærdig omgang med sandheden afsløres ofte af uro i stolesædet og benenes nervøse bevægelser på gulvet; smukke dameben kan i retssalen røbe en sort sjæl. Sådan skrev landsdommer Hans-Otto Vollmond, som var medforfatter til andenudgaven af Proceduren, som, siden den først udkom for snart 40 år siden, har været et centralt værk for praktikere i retssystemet. Det synspunkt tager Thomas Rørdam stærkt afstand fra. Han er i dag højesteretsdommer, men har en baggrund som forsvarsadvokat, har undervist på Københavns Universitet og har skrevet bogen Forsvareren. I dag underviser han blandt andre advokater og dommere om vidnebeviset. - Nogle mennesker tror, at de er udstyret med evner til at gennemskue løgnagtige vidner. Men der er en stor fare forbundet med en tankegang, der bygger på, at en løgn kan afsløres ved, at vidnet sidder uroligt eller vender sine fødder mod udgangen. Jeg tror ikke på det, og der findes i øvrigt intet sikkert videnskabeligt belæg for disse teorier, siger Thomas Rørdam. Der føres ikke vidner i Højesteret, men Thomas Rørdam har i sit arbejde som forsvarer ofte oplevet, at vidner er nervøse, påvirkede af den højtidelige situation i retten og har følt ubehag ved at vidne. - Hvis du som dommer tror, at du efter tyve års retssalserfaring har fået så stor indsigt i den menneskelige kundskab, at du kan udpege det vidne, som lyver, så vil jeg sige, at det er en kilde til justitsmord, for der vil være en stor risiko for, at du stempler vidnet forkert. Som dommer skal man være ydmyg og holde sig fra at bedømme folk på deres fremtoning. AFHØRINGEN KAN AFSLØRE LØGNEN Rørdam peger i stedet på afhøringsteknikker til at afsløre det vidne, som bevidst lyver. En af dem går ud på at stille mange spørgsmål i hurtig rækkefølge, sådan at der ikke er tid til at digte svarene undervejs, og spørge om detaljer, som vidnet ikke har været forberedt på at skulle stå til regnskab for. -Teknikken giver ikke vidnet tid til at tænke sig om, og når du senere vender tilbage til spørgsmålene, så vil vidnet have meget svært ved at huske svarene, hvis de er opdigtede, siger Thomas Rørdam. Han understreger, at det naturligvis kun gælder vidner, som bevidst lyver. Der er imidlertid også væsentlige fejlkilder ved vidnebeviset i situationer, hvor vidnet selv tror, at vidnet fortæller sandheden. Man kan for eksempel have opfattet situationen forkert, eventuelt på grund af fordomme, man kan være blevet påvirket af andre, og man kan have blandet erindringen sammen med andre indtryk. - Det er vigtigt, at alle aktører i retssalen er opmærksomme på de fejlkilder, der knytter sig til vidnebeviset. Faktisk er det tankevækkende, hvor dårlige vidner, vi kan være, siger Rørdam og kommer med et eksempel fra et eksperiment, hvor en række ventende på en togperron blev ufrivillige vidner. På den ene perron står der en gruppe personer. På den anden perron udspiller der sig en episode mellem to skuespillere den ene er en nydelig herre, den anden en ung fyr. Idet den unge passerer den ældre trækker han en stålkam op af lommen. Den ældre griber fat i den unge fyrs arm, de kommer ned at ligge, indtil den unge får vristet sig fri og løber væk. - Langt over halvdelen mener, at de har set den unge fyr overfalde den ældre herre. Nogle har endda set en kniv og kan detaljeret beskrive den. Her spiller fordommene en stor rolle, vores forudfattede holdninger og samtalen i gruppen, hvor man bekræfter hinanden. Det uhyggelige er, at når hjernen først har dannet billedet af kniven, så er skaden sket, fordi dit erindringsbillede Som dommer skal man være ydmyg og holde sig fra at bedømme folk på deres fremtoning. har ændret sig, og det er ikke muligt for hjernen at genskabe den oprindelige og korrekte iagttagelse. - For de professionelle aktører i retssalen betyder det, at de skal være kritiske. Det kan godt være, at den betjent som vidner i en sag, hvor unge har kastet med sten til demonstration, er helt sikker på, at han kan genkende den, der kastede stenen. Men vi ved, at der var mange mennesker samlet, de stod tæt, og at situationen var forvirret. Derfor kan det være, at betjenten tager fejl. Som forsvarer er det din opgave at gøre opmærksom på, at muligheden for fejltagelser er betydelig, og at man derfor ikke kan basere en domfældelse på dette vidne alene. ADVOKATEN 04/14 15

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet 14. januar 2018 Indhold Forord 2 Straffesagskæden 3 erne 4 Sigtede må ikke vælge en forsvarer,

Læs mere

Detaljer. Detaljer og nøjagtighed. Det er to

Detaljer. Detaljer og nøjagtighed. Det er to Tolke skader sikkerheden i sundhedsvæsenet og retssystemet Ord der misforstås, manglende viden om fagsprog og uvished om etiske regler. Dårlige tolke er en del af hverdagen i de danske retssale og på sygehusene.

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Retsudvalget 2013-14 B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 27. maj 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Kære kollega. Denne folder er ment som en hjælp til dig i forbindelse med Advokatrådets tilsyn.

Kære kollega. Denne folder er ment som en hjælp til dig i forbindelse med Advokatrådets tilsyn. GODT TILSYN Kære kollega Denne folder er ment som en hjælp til dig i forbindelse med Advokatrådets tilsyn. Advokatrådet skal, efter hvidvaskloven og Folketingets ønske, føre et skærpet tilsyn med, at alle

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Karen Hækkerup / Freja Sine Thorsboe 2 Spørgsmål nr. 364 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes oplyse, om

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

K E N D E L S E. [advokat A]

K E N D E L S E. [advokat A] København, den 4. april 2014* Sagsnr. 2013 2030/MLA 3. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 21. juni 2013 (forhold 1 og 2), modtaget i Advokatnævnet den 24. juni 2013, ved

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 116 Offentligt Til Folketingets Retsudvalg Att. Udvalgssekretær Maiken Borch Clausen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Ole Kølle FORMAND

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0250 Dok.: 1339443 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål B

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn

Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn Vicestatsadvokat Michael Møller Hansen Statsadvokaten for Nord- og Østjylland og Kriminalassistent Gitte Christensen Østjyllands Politi Det tværfaglige

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afgivelse af forklaring ved indenretlig afhøring

Forslag til folketingsbeslutning om afgivelse af forklaring ved indenretlig afhøring 2013/1 BSF 80 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2014 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706.

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706. D O M afsagt den 26. november 2013 Rettens nr. 9-4055/2013 Anklagemyndigheden mod T1 T2 T3 T4 A og B Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede].

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. København, den 5. juli 2016 Sagsnr. 2015-3079/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A], der repræsenterede en part

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 Sag 194/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 22. december

Læs mere

Når man begår en forbrydelse, bliver man straffet. Men hvorfor straffer vi?

Når man begår en forbrydelse, bliver man straffet. Men hvorfor straffer vi? Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

til at tro, at den sigtede i praksis i langt de fleste tilfælde vil medvirke til gennemførelsen af en konfrontationsparade,

til at tro, at den sigtede i praksis i langt de fleste tilfælde vil medvirke til gennemførelsen af en konfrontationsparade, - 57 - til at tro, at den sigtede i praksis i langt de fleste tilfælde vil medvirke til gennemførelsen af en konfrontationsparade, hvis politiet - som under den gældende retstilstand - kan meddele, at

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Forord. Klædt af på nettet

Forord. Klædt af på nettet Forord Klædt af på nettet personlige beretninger fra den virtuelle verdens gråzone Morten Bang Larsen Det kan være svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, når man kun er 14 år, og hele verden

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET VOLD I HJEMMET En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet november

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært D O M Afsagt den 16. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Peter Mørk Thomsen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-1388-15: Anklagemyndigheden mod

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Klager over snerydning smelter væk

Klager over snerydning smelter væk Klager over snerydning smelter væk Klager du over naboens snerydning til Aalborg Kommune, skal du ikke forvente, at sneen ryger væk med det samme. Advarsler og lange frister gør, at der kan gå op til en

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene?

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene? Du har en samtale med forældrene til Sofie på tre år. Under samtalen fortæller familien, at det altid er faderen, som bader Sofie. Faderen forguder Sofie og tiltaler hende som sin lille kæreste. Når han

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Naboens søn arver dig

Naboens søn arver dig Socialudvalget 2013-14 B 90 Bilag 1 Offentligt Til Socialudvalget I frustration over min magtesløse situation, og aktualiseret af den diskussion der i i foråret blev ført i pressen, tillader jeg mig hermed

Læs mere

Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi

Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi påkalder sig betydelig og berettiget interesse. Instituttet oplever, at der blandt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

VELKOMMEN TIL RETTEN I HOLBÆK. Indhold:

VELKOMMEN TIL RETTEN I HOLBÆK. Indhold: Vi har lavet denne folder for at give vores brugere et bedre indblik i, hvad vi laver, hvem vi er, og hvordan vores nye retsbygning er indrettet. Folderen indeholder desuden også en del praktiske informationer,

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-373/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A, der repræsenterede

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 245/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Bjarne Frøberg, beskikket), T2 (advokat Hans Kjellund, beskikket), T3 (advokat Bjarne Frøberg,

Læs mere

Rigspolitiet overvejer at melde CSC til politiet efter hacking - Politiken.dk

Rigspolitiet overvejer at melde CSC til politiet efter hacking - Politiken.dk Rigspolitiet overvejer at melde CSC til politiet efter hacking Statens største it-leverandør risikerer at få en sag på halsen. Selv vil CSC rejse et erstatningskrav mod de to tiltalte i sagen. ADGANG.

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL 12. MARTS 2012 DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL Der opstår ikke helt sjældent tvist om, hvorvidt forsikringstagerens tilskadekomst ved slag og lignende vold skal anses som et overfald (der dækkes)

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Underviser: Annette Jäpelt Fag: Natur og teknik Afleveret den 27/2 2012 af Heidi Storm, studienr 21109146 0 Indhold Demokrati i folkeskolen... 2 Problemformulering...

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

22 ADVOKATEN 08/12 NEW YORK

22 ADVOKATEN 08/12 NEW YORK SERIE NEW YORK Advokat i udlandet FARVEL, DANMARK Det kræver sin kvinde eller mand at slå igennem som advokat i udlandet. Ikke bare skal de juridiske kompetencer være på plads. Den juridiske viden skal

Læs mere