Overdragelsesaftale. Trekantområdets Brandvæsen I/S. Vejen Kommune. Version 3. juli Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overdragelsesaftale. Trekantområdets Brandvæsen I/S. Vejen Kommune. Version 3. juli 2015. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d."

Transkript

1 Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: Mobil: J.nr CVR: juli 2015 Overdragelsesaftale Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Version 3. juli 2015

2 Indhold 1. Aftalens parter Baggrund for aftalen Det overdragne Overdragelsessummen Overtagelsesdagen og drift frem til overtagelsesdagen Refusionsopgørelse Medarbejdere Løbende aftaler mv Momsreguleringsforpligtelse Forsikringer Vejen Kommunes betingelser Tvister Ikrafttræden og aftalens bortfald Bilagsoversigt... 8 side 2 af 9

3 1. Aftalens parter Trekantområdets Brandvæsen I/S Norgesvej Vejle (CVR nr.???) (i det følgende omtalt som Fællesskabet ) og Vejen Kommune Rådhuspassagen Vejen (CVR nr ) (Fællesskabet og Vejen Kommune betegnes i forening som Parterne) 2. Baggrund for aftalen 2.1 KL og regeringen indgik i 2014, i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi, aftale om, at det kommunale beredskab skulle sammenlægges i fælleskommunale selskaber. 2.2 Mellem Vejle, Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejen Kommuner er der indgået aftale om at etablere et fælles beredskab, Fællesskabet. Fællesskabets vagtenhed med tilhørende operative funktioner placeret i Fredericia Kommune, mens Fællesskabets hovedkvarter (overordnet ledelse og administration) placeres i Vejle Kommune, der tillige fungerer som administrationskommune for Fællesskabet. 2.3 Formålet med Fællesskabet er at styrke det samlede redningsberedskab i de deltagende kommuner og forberede Fællesskabet på de kommende ændringer af beredskabsområdet som aftalen mellem Regeringen og KL forventes at medføre. 3. Det overdragne side 3 af 9

4 3.1 Overdragelsen omfatter Vejen Kommunes beredskabsvirksomhed pr. overtagelsesdagen. Det vil sige aktiver og passiver samt rettigheder og forpligtelser med tilknytning til beredskabet. 3.2 Overdragelsen omfatter følgende aktiver og passiver: Alle de til det kommunale beredskab tilhørende inventar, materiel, værktøjer, lagre og reservedele, herunder også lagre af mundering Alle de til det kommunale beredskab hørende brandhaner, branddamme og betondækningsgrave Alle de til det kommunale beredskab hørende udkaldsanlæg og vagtcentralsystem Elektroniske og trykte materialer om det kommunale beredskab Rettigheder og forpligtelser pr. overtagelsesdagen i henhold til miljøgodkendelse og anden myndighedsgodkendelse i forhold til det kommunale beredskab Verserende retssager og administrative klagesager pr. overtagelsesdagen vedrørende det kommunale beredskab. Overdragne retssager og klagesager er beskrevet i bilag Overdragelsen omfatter ikke følgende aktiver og passiver: Tjenestemandspensionsforpligtelser i forhold til nuværende og tidligere tjenestemandsansatte ved beredskabsområdet Ejendomme med tilknytning til beredskabet, jf. bilag 2. Fællesskabet lejer ejendomme med tilknytning til beredskabet af Vejen Kommune på de vilkår, der fremgår af vedlagte lejeaftale, jf. bilag Køretøjer med tilknytning til beredskabet, som er ejet af Vejen Kommune eller andre, jf. bilag 4. Fællesskabet lejer køretøjer med tilknytning til beredskabet af Vejen Kommune på de vilkår, der fremgår af vedlagte lejeaftale, jf. bilag 5, alternativt over- side 4 af 9

5 tager Fællesskabet eksisterende leasingaftaler indgået af Vejen Kommune med andre. 3.4 Listen over overtagne og undtagne aktiver, som nævnt i pkt , skal ikke anses for udtømmende. Såfremt Parterne bliver bekendt med yderligere aktiver eller passiver, som ikke er beskrevet i pkt , men som ikke desto mindre udgør en del af beredskabet, skal disse overdrages til Fællesskabet. 4. Overdragelsessummen 4.1 Aktiverne overdrages vederlagsfrit. 5. Overtagelsesdagen og drift frem til overtagelsesdagen 5.1 Overtagelsesdagen er fastsat til den 1. januar På overtagelsesdagen overtager Fællesskabet Vejen Kommunes beredskabsaktiviteter. 5.3 På overtagelsesdagen overgår risikoen for vedligeholdelsen af de overdragne aktiver til Fællesskabet. 5.4 I tiden mellem datoen for aftalens underskrift og overtagelsesdagen driver Vejen Kommune beredskabet på sædvanlig vis. 6. Refusionsopgørelse 6.1 Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges af Parterne i fællesskab sædvanlig refusionsopgørelse over beredskabets indtægter og udgifter, idet alle indtægter og udgifter, som kan henføres til tiden før overtagelsesdagen, tilkommer/respektivt afholdes af Vejen Kommune. Refusionsopgørelsen skal udfærdiges senest 90 dage efter overtagelsen. Refusionssaldoen berigtiges kontant umiddelbart efter, at opgørelsen foreligger godkendt af begge parter. side 5 af 9

6 6.2 Refusionssaldoen forrentes ikke. 7. Medarbejdere 7.1 Overdragelsen omfatter de overenskomstansatte medarbejdere og frivillige, som Vejen Kommune beskæftiger inden for beredskabsområdet. Tjenestemandsansatte udlånes af Vejen Kommune til Fællesskabet. Bilag 6 indeholder en fortegnelse over overdragne og udlånte medarbejdere. 8. Løbende aftaler mv. 8.1 Fællesskabet overtager alle rettigheder og forpligtelser i henhold til de af Vejen Kommune indgåede aftaler, der vedrører beredskabet, herunder, men ikke begrænset til: (liste er under udarbejdelse) 8.2 I det omfang, hvori tredjemands godkendelse er nødvendig for Fællesskabet overtagelse af de i punkt 8.1 nævnte aftaler, vil Vejen Kommune bistå Fællesskabet med at opnå en sådan godkendelse. 8.3 Fællesskabet overtager alle Vejen kommunes eventualrettigheder og -forpligtelser vedrørende det kommunale beredskab, jf. bilag Momsmæssige forhold 9.1 Da denne aftale vedrører overdragelsen af en virksomhed, beregnes der ikke moms af de overdragne aktiver, idet Fællesskabet erklærer at være registreret i henhold til merværdiafgiftsloven. Vejen Kommune giver senest 8 dage efter overtagelsesdagen fornøden meddelelse til SKAT om overdragelsen. 10. Forsikringer side 6 af 9

7 10.1 Vejen Kommune forpligter sig til at holde eventuelle forsikringer i kraft, indtil overtagelsesdagen og så vidt muligt opsige gældende forsikring med virkning fra overtagelsesdagen Fællesskabet forpligter sig til sikre sig, at Vejen Kommunes aktiver kan forsikres på overtagelsesdagen. 11. Vejen Kommunes betingelser 11.1 Aftalen er fra Vejen Kommunes side betinget af, at Fællesskabet på lignende vilkår indgår samtidig aftale med følgende kommuner om overtagelse af det kommunale beredskab: Billund Kommune Fredericia Kommune Kolding Kommune Middelfart Kommune Vejle Kommune 11.2 Aftalen er fra Vejen Kommune endvidere betinget af, at den kommunale Tilsynsmyndighed ikke har væsentlige indsigelser i forhold til vedtægterne for Fællesskabet, som ændrer grundlaget for Vejen Kommunes deltagelse i Fællesskabet. 12. Tvister 12.1 Enhver tvist mellem Fællesskabet og Vejen Kommune om gennemførelse af denne aftale eller om forståelsen eller fortolkningen af de i nærværende aftale indeholdte bestemmelser samt om hvilke regler, der skal finde anvendelse vedrørende forhold, hvorom overdragelsesaftalen ikke indeholder bestemmelser, søges løst ved forhandling og i mindelighed Hvor forhandling mellem Parterne ikke fører til løsning af tvisten, afgøres tvisten ved domstolene, medmindre Parterne aftaler andet. 13. Ikrafttræden og aftalens bortfald side 7 af 9

8 13.1 Aftalen træder i kraft ved dens underskrift Aftalen ophører og falder bort, såfremt den kommunale Tilsynsmyndighed har væsentlige indsigelser i forhold til vedtægterne for Fællesskabet, som væsentlig ændrer grundlaget for Vejen Kommunes deltagelse i Fællesskabet. 14. Bilagsoversigt Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Fortegnelse over verserende retssager og klagesager Ejendomme med tilknytning til det kommunale beredskab i Vejen Kommune Lejeaftale vedrørende ejendomme med tilknytning til det kommunale beredskab i Vejen Kommune Fortegnelse over køretøjet med tilknytning til det kommunale beredskab i Vejen Kommune Lejeaftale vedrørende køretøjer med tilknytning til det kommunale beredskab i Vejen Kommune, som er ejet af Vejen Kommune Fortegnelse over overdragne medarbejdere samt frivillige fra det kommunale beredskab i Vejen Kommune Fortegnelse over eventualrettigheder og -forpligtelser med tilknytning til beredskabet i Vejen Kommune Dato: 2015 Underskrift: Som modtagne selskab: Trekantområdets Brandvæsen I/S side 8 af 9

9 Underskrift: Som overdrager: Vejen Kommune side 9 af 9

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7 Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11456 Udtrædelsesaftale Vejle Kommunes udtræden af Østdeponi Version

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp AFTALE Maj 2013 Aarhus Kommune og [ ] Bassin 7, Aarhus Ø Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 CVR-nr. 25089944 København

Læs mere

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber LBK nr 447 af 21/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-885 Senere

Læs mere

Retlige rammebetingelser

Retlige rammebetingelser Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11074 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed

Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed sat på grundlag af Juristforbundets Formularsamling Tandlægerne NN og XX (i det følgende kaldet interesssenterne) har dags dato indgået følgende: INTERESSENTSKABSKONTRAKT

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune Udbygningsaftale Mellem Landbrug & Fødevarer og Århus Kommune Mellem Landbrug og Fødevarer Axeltorv, Axeltorv 3 1609 København V Cvr. nr. 25529529 (herefter benævnt Ejeren ) og Aarhus Kommune Rådhuset

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere