Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand"

Transkript

1 MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Direktør J. A. KØRBING-, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn ERIK BORG, R 1. Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn. h.c. H. P. CHRISTENSEN, S. K., DM. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* Direktør, cand. jur. KNUD OLDENDOW, K., DM. Kaptajn J. KASTPUP OLSEN, R., DM. Direktør SVEND STORM-JØRGENSEN, R 1. Grosserer, generalkonsul VIGTOR B. STRAND*, K. Skibsreder A. E. SØRENSEN, R 1. Overlærer E. GETHER SØRENSEN Direktør TAGE G. SØRENSEN*, R. Komiteens sekretær: Ekspeditionssekretær i Handelsministeriet, cand. jur. E. ASSENS De med * betegnede er tillige medlemmer af forretningsudvalget. PERSONALE Museets leder: Museumsdirektør, dr. phil. HENNING HENNINGSEN Museumsinspektør: Museumsassistent: Mag. art. fru HANNE POULSEN ERIK DANNESBOE Konservator: CHRISTIAN NIELSEN Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN Sekretær: Fru JOHNNA HENRIKSEN Ar kiv assistent: Fru ELISABETH HENNINGSEN Bogholder: Fru KAYA HANSEN Kustoder: SVEN JOHANNESSEN og HANS HENNING JØRGENSEN

2 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET BERETNING FO^R REGNSKABSÅRET I ÅRETS LØB har museet som sædvanligt modtaget en lang række gaver. Den mest bemærkelsesværdige af disse er vel nok den i de maritime småartikler her i årbogen omtalte skibsklokke fra ostindiefareren Constantia Maria", som nu er kommet tilbage til Danmark, efter at skibet blev prisedømt i England for 165 år siden (gave fra Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner). En usædvanlig gave er en samling på ca. 200 blankmønter eller Manchetter, opfisket fra vraget af Den gyldne Sol", som sank ved Bornholm Det er små runde kobberskiver, der blev eksporteret som råmateriale fra Sverige tii England, hvor de har skullet præges til rigtige mønter (gave fra Den kgl. mønt- og medaillesamling, Nationalmuseet). Fra Jørgen Nielsen, 0. Nordlunde ved Nakskov, er modtaget en byggeplade af messing fra Rødby Havns Dok & Skibsværfts byggenummer 8, M/S Carl" af København, bygget 1924 til De danske Sukkerfabrikker; 338 brt. Skibet forliste 11. nov i Østersøen. En righoldig samling konstruktionstegninger og opmålinger er foræret museet af arkitekt Jens Friis-Pedersen, Lyngby. Den omfatter en del originaler, blandt hvilke især følgende bør fremhæves: tegninger til detaljer på orlogsskibet Mars", af Henrik Gerner 1785; dæksplaner til kinafareren Cron Printzen"; gennemsnit og dæksplan til orlogsfregat Hvide Ørn"; tegninger til en hækbåd 1811; sejltegn. til H/S Geiser" (bygget på Nyholm 1844); en del tegninger af skibsbygmester H. P. Hansen, Svendborg, bl. a. til brig Oscar"

3 og til en ubenævnt skonnert 1843; tegninger til jagtskonnert af E. C. Benzon, Nykøbing, Hertil kommer en del kopier af ældre konstruktionstegninger og nogle af giverens egne opmålinger, bl. a. af Grønlandske Handels bark Nordlyset". Disse tegninger (fra 1928) blev i sin tid brugt af museets konservator Christian Nielsen, da han byggede modellen af barken. Hertil slutter sig en del af giverens blyants- og tuschtegninger, portrætterende forskellige sejlskibe, samt en va^rdifuld samling negativer. Museet havde håbet at kunne redde et par kahytsinteriører fra Københavns Havnevæsens isbryder Væderen" fra 1916, som blev ophugget i Desværre var der så mange vanskeligheder forbundet dermed, at det måtte nøjes med at modtage isbryderens nathus (gave fra Københavns Havnevæsen ved havnekaptajn R. Hedegaard Jensen). Fra direktør Bjørn Madsen, Wiibroes Bryggeri, Helsingør, er modtaget et af de på de sidste store sejlskibe så almindelige filtrér apparater til at rense kaptajnens og officerernes drikkevand for urenheder. Det er af stengods og er fremstillet af C. Eduard Lewens, Hamborg. Afdøde sygeplejerske Paula Dahl, Helsingør, har testamenteret museet et stort maleri af Vilhelm Arnesen 1929, forestillende Helsingør set fra Sundet med flere sejlskibe og en af de gamle hjulfærger. En ganske morsom gave er en stor navnedug, som giveren, fru Aase Fenger, Hillerød, har forsynet med ca. 700 påbroderede navne på personer, især søens folk, der besøgte det danske konsulat i Rouen, hvor hendes mand, skibsmægler Douglas Fenger, var dansk konsul Gæsterne skrev deres navne på dugen, og fru Fenger broderede derpå navnetrækkene, hvert år i sin farve. En fortegnelse over alle navnene i denne noget usædvanlige gæstebog medfulgte. Ved køb er bl. a. erhvervet et par af de såkaldte skipperskeer. Museet har i nogle år interesseret sig for disse tidligere oversete vidnesbyrd om handelsveje og -forbindelser. Det var i reglen sølvspiseskeer, som blev givet som en slags reklamegaver fra skibsmseglere og firmaer, især i østersøhavnene fra Stettin til St. Petersborg, til skippere, som havde forretninger med dem (jfr. artiklen om kaptajns-

4 233 Opspantet orlogsfregat på stabelen på Gammelholm. Denne enestående farvelagte tegning af skibsbygmester på Holmen Zacharias Petersen 1833 er foræret af arkitekt J. Friis-Pedersen. I forvejen har museet en farvelagt tegning dateret 1834, også af Zach. Petersen, der viser samme fregat opplanket, parat til at løbe af. Frigate on building-berth in the Naval Dockyard, Copenhagen, gaver i årbog 1964, 132 ff.). Vore to skeer stammer fra det kendte firma H. Lorck i Konigsberg og er dateret I gavelisten sidst i beretningen anføres de mange andre givere af museumsgenstande, fotos og bøger. Museet udtrykker sin tak til giverne, uden hvis interesse og hjælp vi aldrig ville kunne indsamle dette materiale og sikre det for fremtiden. Langt de fleste af museets nyerhvervelser er gaver. De penge, der i budgettet er afsat på kontoen nyerhvervelser, bruges for størstedelen til fotoarbejder og bøger. Museet retter også en tak til de firmaer, fonds og institutioner, som har vist deres interesse for dets arbejde ved at støtte det med bidrag i I regnskabet er der givet en specifikation af disse bidrag. Med de stadig stigende priser er det for museet livsvigtigt, at denne interesse også i fremtiden giver sig udtryk i hjælp af økonomisk art. Som det. vil ses af regnskabet, betaler staten museets lønninger, som

5 234 efterhånden er blevet en stadig større procentdel af udgifterne. Hvad museet ellers har brug for til drift, administration og samlingerne må skaffes gennem entréindtægter og private bidrag. Museets særudstilling i 1971, Fra det gamle Grønland", skulle have været taget ned ved udløbet af efterårsferien, men blev efter flere opfordringer, især fra skoler, forlænget et stykke ind i november. Som emne for særudstillingen i 1972 valgte man færgefarten, idet det i år var 100 år siden, den første jernbanefærge, Lillebelt", blev indsat på ruten Strib-Fredericia. I samarbejde med De danske Statsbaner blev udstillingen DSB-færger i8j2-ig72 Ci bygget op. Den indledes med glimt fra ældre tiders primitive færgeforhold og belyser ved hjælp af modeller, billeder, fotos, tekster og kort udviklingen af DSB-færgerne fra de første små hjulfærger til de moderne store motorfærger, der overfører jernbanetog og biler. En del udstillede originalgenstande fra ældre tiders færger vækker minder hos de ikke helt unge af gæsterne. Udstillingen åbnedes 19. maj 1972 af Hans kgl. Højhed Arveprins Knud i nærværelse af Arveprinsesse Caroline Mathilde, generaldirektør Poul Hjelt, kontorchef M. B. Hedegaard, DSB, og en række andre inviterede gæster. Jernbaneorkesteret trak op med fuld musik gennem byen og gav koncert i Kronborg slotsgård. Museet takker DSB's embedsmænd, Jernbanemuseet, Helsingør Skibsværft og C. Wiibroes Bryggeri for velvillig hjælp til udstillingen og åbningsarrangementet. Til samme lejlighed er museets model af M/F Sjælland" blevet restaureret på DSB's bekostning. Den internationale Kap Horn-forenings kongres blev holdt i København juni 1972, og 7. juni tog den på udflugt til Kronborg med ca. 730 deltagere, som skulle se Søfartsmuseet. I anledning af det ærefulde og fornøjelige besøg havde museet arrangeret en lille Kap SI om-udstilling med modeller af de sidste storsejlere, med billeder, fotos og genstande til belysning af sejladsen rundt Kap Horn og forholdene ombord, med linjedåbsattester, frivagtsarbejder, tatoveringsmønstre, og selvfølgelig også med en udstoppet albatros (venligst udlånt fra Zoologisk Museum). Udstillingen blev en stor succes

6 235 blandt Kap Hornerne, og det besluttedes at lade den stå til efteråret til glæde for museets mange gæster. At lave udstillinger er en mere tidsrøvende affære, end publikum sædvanligvis forestiller sig, og det kan også være dyrt, især når man skal opspore, låne, transportere og forsikre genstande udefra. Med henblik på museets beskedne medarbejderstab og små pengemidler er det en så krævende opgave, at det volder store betænkeligheder at planlægge og gå i gang med alt for store programmer. Udstillinger skal selvfølgelig have en vis kvalitet og et omfang, så publikum ikke går skuffet derfra. Men uden tvivl er udstillingstanken meget kraftigt fremme i tiden, og museet vil gerne, så vidt dets kræfter rækker, imødekomme den. Museet har leveret materiale i større eller mindre omfang til fremmede udstillinger, således til en afdeling om huse i Grønland før og nu, i forbindelse med Charlottenborgudstillingen marts 1972; dele af materialet blev senere vist på en dansk udstilling i Dortmund. Museet deltog i sommeren 1971 i en udstilling Seefahrt einst und heute" på Stådtisches Museum i Flensborg, og i den forbindelse holdt Henning Henningsen et foredrag med farvelysbilleder om den danske vestindiefart. I anledning af Olympiaden 1972 har man i Kiel, hvor sejlsportsprogrammet afvikles, arrangeret en stor, international søfartsudstilling, Olympia-Ausstellung Mensch und Meer, hvortil museet har udlånt materiale, bl. a. ældre billeder fra dansk sejlsports barndom, modeller og flere skibsportrætter. Til en udstilling Helsingør en by i sundtoldtiden, arrangeret af de biblioteksstuderende Annette Hansen og Anne Lise Konradsen som eksamensopgave og vist i maj 1972 på Helsingør kommunes nybyggede hovedbibliotek, har museet ligeledes udlånt stof fra sine righoldige Helsingør-samlinger. I 1968 deponerede Deres Majestæter Kong Frederik IX og Dronning Ingrid på museet en umiak (konebåd) fra Nanortalik, de havde fået som gave under deres besøg på Grønland samme år (jfr. årbog 1969, 143). Det drejer sig formentlig om den sidste båd af denne

7 236 type, der er og vil blive bygget i Grønland, en ca. 8 m lang skindbåd på et træskelet. Desværre er denne kostbare gave blevet lidt af et problembarn for museet, idet et bakterieangreb havde ødelagt skindene i bunden, ligesom den stadig vekslende temperatur og fugtighedsgrad i Kronborgs rum forårsagede, at skindene revnede op ad siderne. Ved stor imødekommenhed fra Nationalmuseets konserveringsans talt ved ledende konservator Knud Holm blev den taget under kyndig behandling i Brede. Kuren, der var meget omstændelig og medførte en række eksperimenter, varede otte måneder. Nu er patienten kommet tilbage til Kronborg, hvor den til stadighed overvåges. Takket være et tilskud fra Fonden til Fædrelandets Vel og et bidrag fra Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner er det lykkedes os at dække de ret store udgifter til konserveringen. Vi er nu spændt på, hvorledes det går med den i fremtiden. Nationalmuseet har ligeledes bistået museet ved restaurering af nogle mindeplader af jern, stammende fra Vester Vandet kirke, hvor de blev opsat over medlemmer af egnens skudeskipperslægter (jfr. årbog 1960, s. XVII). Pladerne er blevet rustbehandlet, og malingen, der var ved at skalle af, er blevet fikseret. Museet har deponeret en samling tegninger af islandske landskaber, bygninger og folketyper på Islands Nationalmuseum i Reykjavik. Museumsinspektør Robert Brown, daglig leder af plantagemuseet Whim Greathouse, St. Croix, opholdt sig i efteråret 1971 nogle uger på museet for at gennemgå dets materiale fra Vestindien og sætte sig ind i dets katalogiseringsteknik. Københavns Universitet, der som tidligere omtalt udsendte Sømand, fisker, skib og værft" som en håndbog i maritim etnologi (jfr. årbog 1971, 150), har nu udgivet den i engelsk oversættelse: Ships and Shipyards, Sailors and Fishermen". Den er udarbejdet af den Nordiske maritim-etnologiske Arbejdsgruppe og har bidrag af flere af forfatterne til nærværende årbog. Ved juletid 1971 udgav museumsinspektør Hanne Poulsen bogen Jes Jessen, Maleren fra Åbenrå" (208 s., hvoraf 63 plancher i

8 Konebåden fra Nanortalik hjemkommet fra Nationalmuseets Konserveringsanstalt, stående i Kronborg slotsgård 22. juni Nat.-mus. foto. The Umiak (women's boat) from Nanortalik, in the court-yard of Kronborg Castle, after restoration by the National Museum. sort-hvidt samt 3 farvepl., udg. Historisk Samfund for Sønderjylland, Åbenrå; bogladepris kr. 31.-). Den folkelige maler Jes Jessen ( ) malede bl. a. skibsbilleder samt portrætter af kaptajner, købmænd og skibsredere i Åbenrå og Randers. I 1954 udsendte Den nordsjællandske Lejrskole i sit årsskrift en del opgaver til brug under skolebørns besøg på museet. Opgaverne er nu blevet reviderede og forøget med et sæt om Asiatisk kompagni (ved museumsdirektør Knud Klem) og er blevet trykt i lejrskolens årsskrift Det er et ønske, at disse opgaver sammen med Helsingør skolevæsens opgaver (jfr. årbog 1971, 159 f.) vil fremme interessen for museet hos skolerne. Desværre har museets fåtallige personale ikke nogen mulighed for personligt at assistere lærere ved skolebesøg,

9 238 ligesom det heller ikke har undervisnings- eller mødelokaler. Et ønske for museet er det engang med tiden at få ansat en museumspædagog, som bl. a. kan tage sig af denne meget vigtige del af museets kundskabs- og kulturformidling. D/S Øresund har planlagt en serie kompasplatter med afbildninger i farver af ældre kompasroser i museets samlinger og fremstillet på Den kgl. Porcelainsfabrik. Serien skal omfatte seks forskellige platter, og foreløbig er udsendt to (1970 og 1971). Takket være selskabets velvilje har museet på favorable vilkår kunnet overtage et antal af disse smukke platter til salg på museet. Platterne, der er nummererede, er blevet en stor succes. Museets direktør var i aug deltager i Skandinavisk Museumsforbunds kongres i Island, og sammen med museets inspektør deltog han i det Fjerde nordiske maritim-historiske arbejdsmøde i Helsingfors i sept. 1971, arrangeret af de skandinaviske søfartsmuseer. Museets direktør og inspektør har medvirket i følgende radioudsendelser: Grønland, Kina- og ostindiefarten og Øresundstoldens historie. I sommeren 1972 var direktøren og konservatoren med i en farveudsendelse i TV om de gamle øresundsbådtyper og ældre tiders kadrejeri. Den lille vagtbygning i Helsingborgs ravelin, som museets konservator har sin tegnestue og sit værksted i, er blevet gennemgribende restaureret og ombygget. Et af museets allerstørste problemer har i hele dets tid været det manglende elektriske lys på Kronborg. På overskyede dage ruger en mørkestemning over salene, og museet har derfor set. sig nødsaget til at anskaffe et parti stavlygter, som lånes ud til besøgende, der kommer for at studere detaljer i udstillingen. Uden elektrisk lys kan man i virkeligheden ikke lave et museum. Det har derfor i årevis været museumsgæsternes og ledelsens store ønske at få installeret lys i lokalerne, men da det er et særdeles kostbart arrangement, synes der ikke for tiden at være nogen udsigt hertil. De mørke vindeltrapper er yderst farlige for gæsterne, især nedgangs trappen i slottets nordøsthjørne. Takket være Boligministeriets velvilje er der nu opsat

10 239 en lyskuppel på denne, således at der ikke skulle kunne ske ulykker her på grund af manglende lys. Efter en pause er der nu atter udstationeret civile værnepligtige på museet, således at det til stadighed vederlagsfrit kan beskæftige én å to militærnægtere. Under hensyn til museets mange opgaver er det en ikke uvigtig hjælp i det daglige arbejde. Fhv. oversygeplejerske Inger Preisler, Helsingør, har som sidste år uden vederlag arbejdet en dag om ugen med at katalogisere nytilkomne bøger og ordne biblioteket. Besøgstallet har i ligget på , hvilket er en beskeden, men glædelig stigning siden sidste år. H.H. GAVELISTE Skibsbilleder, konstruktionstegninger m. m. Ark. /.. Friis-Pedersen, Lyngby: farvelagt tegning af Zach. Petersen 1833: opspantet orlogsfregat på stabel på Gl.-holm; tommestok.; klodser og holdere til kurver; overmatros Jens Chr. Hald (f), Skovlunde: farvelagt tegning af G. Johansen 1901: brig Medor" af Fanø; Schiffbauingenieur Werner Jaeger, Duisburg: opmålinger af to Kåhne" fra Slien; konstruktionstegning af G. E. Wunderlich 1848: dæksbåd Helsingør"; civiling. H. M. Kisling, Hillerød: konstruktionstegninger af skibsbygm. Anders Jensen, Øxenbjerg, ca. 1915: 3-m. slettopskonn. Edith", Bris" og Amata"; ark. A. J. Mark-Nielsen (f) : sejltegn. til skonn. Jason" (1874) g skonn. Nancy"; tegn. til skruefregat Niels Juel" 1866; husflidsmodel af brig Johanne"; målestok på 1 fod; overlærer Claus Nielsen, Sønderborg: 4 kobberstukne plancher fra fransk maritimt værk (1700-tallet); Stockholms Rederi A-B. Svea, Stockholm: kunstmappe med ti farvetryk af rederiets skibe (Bjorn Landstrom); ing. Søren Thorsøe, Helsingør: konstruktionstegn. til H/S Hermod" (1890). Arkivalier, manuskripter, tryksager m. m. Maskinmester A.M. Gammelgaard Christensen, Esbjerg: manuskripter: erindringer fra hans søfartstid ; Rømø færgeris historie ; kort; fru Elsemarie Christensen, Kokkedal: papirer, levnedsbeskrivelse m. v. vedr. kaptajn H. K. Christensen; Gisela og Peter Fjelrad, Hareskov: papirer og selvbiografi vedr. kapt. Mads Sørensen; /. Frederiksen, Nyborg: levnedsskildring af kapt. L. P. H. Jensen, 1955; Kgl. Grønlandske Handel: førstedags-

11 240 kuverter med nyudgivne grønlandske frimærker; overmatros Jens Chr. Hald (f), Skovlunde: søfartsbøger og papirer; Kai Jønsson, Brønshøj: personlige papirer; ark. Bodil Krohn, Gentofte: papirer vedr. lods Emanuel Rasmussen, Nakskov; dir. Preben Larsen, Helsingør: papirer vedr. kapt. Hans Jensen Larsen; frk.nerne Oda og Astrid Madsen: afskedsadresse til dir. Egil Christensen, Ø.K., Durban 1934; ark. A. J. Mark-Nielsen (f): skibsjournal ; regnskabsbog for skonn. Elfrida", Jason" og Nancy" ; papirer vedr. kapt. Søren Juul Nielsen (f. 1836) og søn Søren William Mark-Nielsen; trykte anordninger om internationale søvejsregler ; ing. Søren Thorsøe, Helsingør: papirer vedr. maskinm. Julius Pii. Handel og søfart; ældre danske besiddelser Fru Ria Christoffersen: Capitulation" for artillerist Christopher Pedersen Pederstrup, St. Croix 1851; kapt. K. Mullertz, Devonport, New Zealand: brev 1839 fra mæglerfirmaet Ghr. Grammann & Sohn, Lubeck; stud. mag. Anders Monrad Møller: Københavns handelsflåde (manus); ark. Tage Pullich, Helsingør: klareringsdokument 1857; dir. Jens Vibæk: ældre aktiebreve. Navigation, sø- og landkort Fru Elsemarie Christensen, Kokkedal: kort over 5-m. bark København"'s rejser; Dr. A. W. Lang, Juist: fototypier af ældre søkort over Helgolandsbugten; kapt. K. Mullertz, Devonport, New Zealand: kobberstukne kort af Sr. Robert: postruter gennem Tyskland (1757) og Frankrig (1758); sekstant til brug i luftfarten; arkivar Arne Poulsen, Brøndbyvester: kort over sejlskibsruter. Diverse Fru Ina Abrahams: blyantstegning af ubk. 1858: Hornbæk; Bergens Sjøfartsmuseum: farvereproduktion efter Johan Bennetter 1858: Storm på Vågen; dir. K. Bornæs, D/S Øresund: to Georg Stage" platter; toldvagtmester M.K.Boye, Vordingborg: anskuelsestavle til bygning af flaskeskibe; ark. /. Friis-Pedersen, Lyngby: øsekop fra Drejø; G. E. C. Gads forlag (ved overbibliotekar dr. phil. Erik Dahl): 23 xylografiske stokke, de fleste fra Illustreret Tidende (1800-tallet); fru Anna Green-Nielsen: bøjlelås til køjesæk; Kgl. Grønlandske Handel: Hans Egede platten 1971; apoteker Preben Hahn- Thomsen, Hovedgård: berlok med indgraveret skibsfremstilling, har tilhørt skipper Hans Thomsen, Fredericia (f 1751); rigger Edv. Jensen, Helsingør: lærlingekontrakt; frk.nerne Oda og Astrid Madsen: broncemedalje for ekspeditionsskibet Dana".

12 241 Fotos Svend Andersen, Carmel, Calif., USA; lektor Grete Bondesen, Hillerød; Burmeister & Wain A/S; fru Elsemarie Christensen, Kokkedal; slotsbetjent Aage Danielsen, Kronborg; prokurist Peter Degn; ark. /. Friis-Pedersen, Lyngby; Frederikshavn Værft og Tørdok A/S; J. Frederiksen, Nyborg; fhv. ORS Johannes Gottlieb, Helsingør; Kgl. Grønlandske Handel; Vagn Hansen, Hillerød; Helsingør Skibsværft S/S; sagfører, dr. jur. Hugo Krohn, Kiel; dir. Preben Larsen, Helsmgør; fotograf Arne Magnussen, Helsingør; ark. A.J. Mark-Nielsen (f); Nakskov Skibsværft A/S; Nationalmuseets 3. afd.; Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum, Amsterdam.; fru Anna Green- Nielsen; toldinspektør A. Nissen, Varde; Odense Stålskibsværft A/S (og Lindøværftet); reklamechef Erling Pade; Peabody Museum, Salem, Mass., USA.; redder Arne Petersen, St. Heddinge; arkivar Arne Poulsen, Brøndbyvester; S c hl.-holstemis che s Landesmuseum, Slesvig; C.-H. Gottfr. Schmiit, Wentorf b. Hamburg; S. Simonsen, Lyngby; Statens sjohistoriska Museum, Stockholm; Ivar Sørensen, Tilsted; højskolelærer Henning Thalund, Højbjerg; politiass. C. Wichmann, Hammel; Arne With, Birkerød; Aalborg Værft Å/S; Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S. Bøger Grosserer Elias Amundsen, Larvik; konservator Arne Bang Andersen, Stavanger; intendent Sven Andersson, Åbo, Finland; Sv. Bech, Valby; skoleinsp. Jørgen Berg, Nærum; maskinm. A. M. Gammelgaard Christensen, Esbjerg; mus.-insp. Ole Crumlin-Pedersen, Roskilde; slotsbetjent Aage Danielsen, Kronborg; Dansk Esso A/S; Foreningen til Søfartens Fremme; ark. J. Friis-Pedersen, Lyngby; Find Graucob, Elland, England; civiling. Palle Gravesen, Køge; Grimstad Kommune, Norge; Kgl. Grønlandske Handel; Helsingør Kommune; Hørsholm Egns Museum; mus.dir. Rob. Bruce Inverarity, Philadelphia, USA; lærer Preben Ipsen; Birger Isaksen, Odense; kgl. bygningsinsp. Peter Koch; konsulent Aage Lauritzen, fyrdir. A. Legind; Dr. Siegfried Lehmann, Giessen-Wieseck, Tyskland; forfatterinden Florence Lewisohn, Yorktown Heights, New York, USA; Lloyds Register of Shipping, Crawley' England; kontorchef, kapt. Kaj Lund; forfatteren M. Mickiewicz, Warszawa, Polen; Arvid Moberg, Luleå, Sverige; Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum, Amsterdam; dir. E. J. Wøldike Nielsen, Charlottenlund; Øyvind Bryde Nielsen, Humlebæk; Det norske Veritas, Oslo; stud. theol. Anders Nørgaard; Orlogsmuseet; intendent David Papp, Stockholm; boghdlr. Orla Petersen, Helsingør; Politikens Forlag; oversygeplejerske Inger Preisler, Helsingør; overinsp. M. Rosell; læge Mogens Seidelin, Odense; Spare- og Låne- 16 Årbog 1972

13 242 kassen for Løkken og Omegn; Stadtarchivar H.-Fr. Schiitt, Flensborg; Statens sjohistoriska Museum, Stockholm; Robert Sténuit, Bruxelles; ing. Søren Thorsøe, Helsingør; Det Østasiatiske Kompagni; dir. Leif Aandahl; Aarhus Havnevæsen. Hvor adressen i ovennævnte lister ikke er angivet, er den København.

14 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG DRIFTSREGNSKAB i. APRIL MARTS 1972 Indtægter Indtægt ved forevisning x Statens tilskud Private bidrag ifølge specifikation Renter Fortjeneste ved salg af Søhistoriske Skrifter, kort, billedbog, postkort, platter m. v Modtaget bidrag til køb af stålskabe, hvor udgiften er afholdt Modtagne bidrag til Grønlandsudstilling og restaurering af grønlandsk konebåd Modtagne bidrag til indretning af kontorlokaler, hvor udgifterne er afholdt 0 Kr Administration og drift: Udgifter Lønninger, honorarer, pensionsudgifter rn. m Rengøring Opvarmning I-500 Kontorhold, køb af stålskabe og diverse Kørsel og transport 478 Assurance, ATP og sygeløn Museets samlinger: Nyerhvervelser og opstillinger Særopgaver (udstillinger og restaurering) Underskud, der overføres til kapitalkonto -y Kr *

15 244 Specifikation af private bidrag i 1971/72 Blæsbjerg & Go. 100,00 Braminers boghandel, Helsingør 100,00 Danmarks Rederiforening 5.000,00 A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab 1.000,00 Helsingør kommune (2 år) 9.000,00 J. C. Hempel's Legatfond 1.000,00 Rederiet Holm & Wonsild 500,00 Rederiet M. Jebsen 200,00 Rederiet A. P. Møller ,00 Dampskibsselskabet Norden A/S 300,00 Dampskibsselskabet Orient 300,00 Store Nordiske Telegraf-Selskab 200,00 A/S EM. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise 250,00 Weco-Shipping I/S.. 500,00 Kryolitselskabet Øresund A/S 1.000,00 Kr ,00 De efter 1. april 1972 indgåede bidrag vil blive optaget i næste års regnskab.

16 245 STATUS PR. i. APRIL 1972 Aktiver Samlingen: Saldo pr. 1. april Nyerhvervelser og opstillinger m.v. i 1971/ Modtagne genstande m.m. i 1971/ Likvide midler: Kassebeholdning Landmandsbanken Udestående fordringer Beholdning af kataloger, farvepostkort, platter og bøger Inventar: Anskaffelsessum i 1971/ Kr Passiver Diverse kreditorer: I/S Øresund (platter) Omkostninger Tilbageholdelse af del af dyrtidsportioner Modtagne tilskud til specialopgaver, hvortil udgifterne endnu ikke er afholdt Kapitalkonto: Saldo pr. 1. april Nyerhvervelser og opstillinger m. v. i 1971/ Modtagne genstande m. v i 1971/ Underskud ~ Kr Foranstående regnskab er i overensstemmelse med museets bøger, som vi har revideret. København, den 15. maj 1972 A. ENGELL-NIELSEN EIGIL BRUHN statsaut. revisor statsaut. revisor

17 Hvorledes forøges Handels- og Søfartsmuseets samling er f Museets samlinger forøges ikke alene gennem indkøb, men tillige i høj grad ved gaver indsendt fra privatpersoner og firmaer, navnlig naturligvis fra rederier og handelsforetagender. Museets samlinger omfatter: Skibsmodeller og andre modeller, bl. a. skibsmaskiner. Skibsornamentik, f. eks. gallionsfigurer. Skibsinventar. Skibsbilleder, malerier, akvareller, tegninger. Portrætter af handelens og skibsfartens folk, stik og fotografier. Billeder og genstande fra de gamle danske besiddelser samt Grønland. Nautiske instrumenter og søkort. Skibstømrer- og bådebyggerredskaber, sejlmagersager. Arkivalier, herunder konstruktionstegninger af ældre og nyere skibe, skibsjournaler, dagbøger, breve, søfartsbøger, levnedsskildringer, memoirer osv. I det hele taget alt, som har forbindelse med handelens og skibsfartens historie, herunder skibmandsarbejde, skibsbygning, fyr- og vagervæsen, rednings- og bjergningsvæsen, toldvæsen, lodsvæsen, livet ombord og i land osv. Gaver deposita eller tilbud om salg af genstande, der falder ind under museets interesseområde, modtages med taknemmelighed. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg 3000 Helsmgør - Tlf. (03)

18 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER BERETNING FOR DEN årlige generalforsamling afholdtes mandag den 28. august 1972 kl. 16 i Kongens Kammer på Kronborg slot. Ga. 80 medlemmer havde givet møde. Formanden, museumsdirektør Knud Klem, bød velkommen. Arkitekt Mads Drosted valgtes til dirigent. I sin årsberetning meddelte formanden, at den på sidste generalforsamling foreslåede lovændring, hvorefter selskabets regnskabsår af praktiske grunde i stedet for kalenderåret skulle være finansåret, var blevet vedtaget enstemmigt på en ekstraordinær generalforsamling 28. september 1971 (jfr. årbog 1971, s. 161). Formanden nævnede derefter de mange gaver, selskabet havde givet museet i den forløbne periode. Den største gave var som sædvanligt årbogen, af hvilken der nu var kommet 30 bind. Indeværende års årbog, bind 31, forelå tildels i 2. korrektur. Den anselige række af bind er blevet karakteriseret som en hel skatkiste af søhistorisk viden; redaktionen nedlægger et stort arbejde i at gøre hver årbog så afvekslende og fængslende som muligt og at finde egnede forfattere. I et lille land som Danmark er kredsen af maritime skribenter desværre begrænset, men heldigvis har redaktionen fået løfte om en række gode artikler til de kommende bind. Vi håber, at medlemmerne stadig er interesseret i denne publikation. Den når ud over hele verden til medlemmer og institutioner. Museet har bytteforbindelse med flere hundrede museer, biblioteker osv. og modtager på den måde mange hjemlige og fremmede publikationer til sit bibliotek, der nu omfatter ca bind.

19 248 Af direkte gaver til museet omtaltes venneselskabets andel i det i sidste årbog nævnte og afbildede portræt af formanden, malet af Gunner Ditlefsen. Formanden fortalte om de øvrige gaver, selskabet har givet museet, nemlig skibsklokken fra ostindiefareren Constantia Maria" af København 1801 og sølvaltersættet, fremstillet af den københavnske sølvsmed Jonas Henrich Jonassen til brug på Asiatisk kompagnis skibe. Dette sæt ejedes af Vestre fængsel og brugtes i dets kirke. Takket være velvilje fra fængselsinspektør Aage Worm, fængselspræsterne G. Borg-Hansen og P. J. Nicolaisen samt Indenrigsministeriet kunne sættet erhverves ved bytte med et modeme altersæt, fremstillet af sølvsmedene Helga og Bent Exner og betalt af venneselskabet. Formanden overdrog museet disse kostbare, historiske genstande, som ledsagedes af gavebreve, der blev læst op. Museumsdirektør Hennmg Henningsen udtalte museets varme tak derfor. Fængselsinspektøren og fængselspræsterne gjorde selskabet den glæde at overvære overdragelsen. Medlemmerne havde lejlighed til at se det gamle og det nye altersæt ved siden af hinanden. Om skibsklokkens og altersættets historie henvises til de maritime småartikler i denne årbog (s. 215 ff.). Selskabet har på anden måde hjulpet museet, nemlig ved at bevilge et beløb på knapt kr. til betalingen af et restbeløb tii den 1 museets årsberetning i denne årbog (s. 235 f.) omtalte restaurering af den grønlandske konebåd. Selv om selskabets opgave først og fremmest er at give gaver, har det også mulighed for at bidrage til restaurering af museumsgenstande ifølge lovene. Efter en omtale af medlemstallet, der ligger på 1399 (1245 årsmedlemmer og 154 livsvarige), gav formanden nogle meddelelser fra museets arbejdsområde. Han nævnte årets to særudstillinger D.S.B.- færger " og Kap Horn-udstillingen (beskrevet i museets årsberetning s. 234) og nævnte, at der foruden de på sidste generalforsamling af Helsingør skolevæsen ved skolebiblioteksinspektør St. Bering Jacobsen og viceskoleinspektør Flemming Hjorth udarbejdede opgaver til brug ved skolebesøg i museet nu var fremkommet andre opgavesæt i Den nordsjællandske Lejrskoles årsskrift Disse

20 249 bestod dels af nogle af afdøde lektor G. A. Ullerups opgaveserier, trykt i Lejrskolens årsskrift 1954, i revideret skikkelse, dels af nye opgaver, udarbejdet af formanden. Yderligere omtalte og foreviste formanden den af D/S Øresund i forbindelse med museet udsendte smukke kompasplatte 1971, som kan købes på museet, ligesom han nævnede, at de gennem fiere år foretagne forberedelser til udsendelsen af en bog med et udvalg af konservator Christian Nielsens opmålinger af lokale danske bådtyper nu var så langt fremskredne, at den kan forventes udsendt i april Bogen vil indeholde en af Palle Christiansen skrevet tekst om bådtyperne, deres historie og brug. Selskabets medlemmer vil kunne købe bogen tii favørpris ved rettidig bestilling; brochurer herom vil blive udsendt efter nytår. Formanden sluttede rned en tak til annoncører og bidragydere for deres støtte til udgivelsen af årbogen og rettede ligeledes en tak til pressen for velvillig behandling og til medlemmerne for deres interesse for selskabet. Formandens beretning godkendtes uden diskussion, hvorefter kassereren forelagde det reviderede regnskab gældende for tidsrummet 1. januar 1971 til 31. marts 1972, altså fem kvartaler (trykt på de følgende sider). Driftsregnskabet balancerede med kr og sluttede med et overskud på kr Skibsfører Barfoeds legat var vokset til kr Regnskabet godkendtes. På valg til bestyrelsen var bankdirektør Ernst von Kauffmann, museumsdirektør Knud Klem og borgmester Ove Thelin, der alle genvalgtes. Som revisorer genvalgtes de statsautoriserede revisorer A. Engell-Nielsen og Eigil Bruhn. Efter generalforsamlingen var der som sædvanligt hyggeligt samvær under indtagelsen af en lille forfriskning i museet, hvorefter deltagerne havde lejlighed til en rundgang i samlingerne under ledelse af Hanne Poulsen og Henning Henningsen. Man beså bl. a. den omtalte gave, skibsklokken, og den reparerede konebåd, ligesom begge de nævnte udstillinger blev forevist. H.H.

21 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER DELIFTSREGNSKAB FOR TIDEN i. JANUAR 1971 TIL 31. MARTS 1972 Indtægter Kontingenter og bidrag: Arsbetalende medlemmer 43-98g Livsvarige medlemmer Renter af bank, postgiro og obligationer Gave fra fhv. skibsfører Harald Læssøe Barfoeds Legat Udgifter: Gaver og tilskud til Handels- og Søfartsmuseet: Årbog 1971: Udgivelse af årbog Porto til udsendelse ^ salg af årbøger og særtryk annoncer og tilskud til årbog Gaver i øvrigt til Handels- og Søfartsmuseet Diverse omkostninger: Porto, fragt m. v t-573 Kontorhold Revision og regnskabsassistance for Diverse udgifter Henlæggelse til reservefonden iflg. vedtægternes Overskud, der overføres til kapitalkonto 4.869

22 251 STATUS PR. i. APRIL 1972 Aktiver Likvide midler: Kassebeholdning 5 i Den Danske Landmandsbank, Helsingør, checkkonto Postgiro Debitorer: Tilgodehavender vedr. årbog 454 Tilgodehavende moms Obligationer: Kr % Østift. Kreditf. 15. s. 4 å 67/ Kr % Østift. Kreditf. 18. s å 70A. 7-5Q Kr % Østift. Kreditf. 16. s. 4 å 65/ Kr % Københ. Kreditf. 15. s. 1. a. å Kr Passiver Diverse kreditorer 385 Mellemregning med Handels- og Søfartsmuseet Vedtagne, endnu ikke ydede gaver: Saldo pr. 1. januar Reservefond: Saldo pr. 1. januar henlagtiflg. driftsregnskab Kapitalkonto: Saldo pr. 1. januar overskud iflg. driftsregnskab kursregulering af obligationer Kr JENS M. BARFOED NIELS HAHN-PETERSEN ERNST VON KAUFFMANN KNUD KLEM AXEL LEGIND OVE THELIN HENNING HENNINGSEN Foranstående regnskab er i overensstemmelse med selskabets bøger, som vi har revideret. Obligationsbeholdningens tilstedeværelse er kontrolleret, ligesom bank- og postgiroindestående er afstemt. København, den 8. august A. ENGELL-NIELSEN EIGIL BRUHN statsaut. revisor statsaut. revisor

23 FHV. SKIBSFØRER HARALD LÆSSØE BARFOEDS LEGAT DRIFTSREGNSKAB FOR TIDEN i. JANUAR 1971 TIL 31. MARTS 1972 Indtægter Renter og udbytter: Bankindestående Obligationer Udgifter Gave til Handels- og Søfartsmuseet overført gennem Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner Vedtagne, endnu ikke ydede gaver til Handels- og Søfartsmuseet Depotgebyrer 11 o Underskud, der overføres til gevinst- og tabskonto.... Kr

24 253 STATUS PR. i. APRIL 1972 Aktiver Likvide midler: Den Danske Landmandsbank, Helsingør, bankbog. Værdipapirer: Obligationer til kursværdi pr. 1. marts 1967, resp. købspris i 1970: kr % Østift.Kreditf kr % Østift.Kreditf kr % Jydsk Hypotekf. 8.. kr % Jydsk Hypotekf. 9. kr % Jydsk Hypotekf. 11. kr % Grundej. Hypotekf. 8. kr % Grundej. Hypotekf. 7. kr A % Husm. Hypotekf. 3. kr % Danske Statslån S kr % Østift. Kreditf (kursværdi pr. 1. april 1972 kr ). 5-3io I ( Kr Passiver Vedtagne, endnu ikke ydede gaver Kapitalkonto: Legat ifølge testamente Gevinst og tabskonto: Saldo pr. 1. januar f- underskud iflg. driftsregnskab Kr JENS M. BARFOED NIELS HAHN-PETERSEN ERNST VON KAUFFMANN KNUD KLEM AXEL LEGIND OVE THELIN HENNING HENNINGSEN Foranstående regnskab er i overensstemmelse med legatets bøger, som vi har revideret. Værdipapirbeholdningens tilstedeværelse er kontrolleret, ligesom bankindestående er afstemt. København, den 8. august A. ENGELL-NIELSEN EIGIL BRUHN statsaut. revisor statsaut. revisor

25 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER (Stiftet 1940) Tegn venligst nye medlemmer derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedring af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. - Indmeldelse modtages på museet (tlf. (03) ). - Selskabets girokonto M edlem-mernes rettigheder: Gratis adgang til Handels- og Søfartsmuseets samlinger på Kronborg slot. Gratis adgang til Orlogsmuseet i Nikolaj kirke, Kbh. Selskabet yder gratis sine medlemmer en smuk og interessant illustreret årbog, hvis værdi overstiger minimumskontingentet. Medlemmerne kan for betydeligt nedsat pris købe de af museet udgivne Søhistoriske skrifter (se omslagets tredie side), samt ældre årbøger, pr. stk. kr. 4.25, pr. stk. kr. 6.25, pr. stk. kr. 8.75, kr , 1971 kr Alle priser inkl. moms. Årbog 1942, 1961 og er udsolgt. Bestillinger modtages på Handels- og Søfartsmuseet. Minimums kontingent er: Arsmedlemmer kr. 25- årligt for personer, kr for institutioner eller firmaer. Personer kan blive livsvarige medlemmer for et minimumsbeløb af kr én gang for alle.

26 SELSKABET HANDELS- OG SØFART; MUSEETS VENNER BESTYRELSE Museumsdirektør, cand. mag. KNUD KLEM, formand. Direktør, civiling. JENS M. BARFOED, R. Direktør, skibsreder NIELS HAHN-PETERSEN. Bankdirektør ERNST V. KAUFFMANN, R., DM. Fyrdirektør, kommandørkaptajn AXEL LEGIND, K., DM. Borgmester OVE THELIN. Museumsdirektør, dr. phil. HENNING HENNINGSEN, kasserer og sekretær. NYTILKOMNE MEDLEMMER (fra i. sept til 31. aug. 1972) LIVSVARIGE MEDLEMMER Friehling. E., Irs., Hellerup. Håggmark, Gunnar, fil. stud., Stockholm. Rasmussen, Kirsten, tekn. ass., Lyngby. Troensegaard, Torben, skovejer, Mariager. ARSMEDLEMMER Ahlmann-Lorentzen, Malte, Vodskov. Andersen, Henning, bådebygger, Jyllinge. Andersen, Mogens Steen, fisker, Kerteminde. Andersen, Niels, ingeniør, Hvidovre. Boas, Torben, stud. jur., København. Bohm, John, Humlebæk. Brinch, Carlo, lærer, Herning. Broch, Ellinor, forfatterinde, Espergærde. Brown, ELobert, director, Frederiksted, St. Croix. Bruun, Frits Dybvad, Irs., København. Carlsen, Jette, bibliotekar, Humlebæk. Caspersen, Per Bo, Holbæk. Castella, Ole, Tåstrup.

27 256 Christensen, Benny, stud. mag., København. Christensen, Bjarne Winther, stud. jur., København. Christensen, Ole, arkitekt, Århus. Christiansen, Ferdinand, kedelpasser, Helsingør. Dalsgaard, Kristian, Helsingør. Dankau, G., pens. toldkontrollør, København. E'ehn, Christian, servicechef, Tåstrup. Eriksen, Asger, tømrer, Jyllinge. Ferlov, P., ingeniør, København. Franch, Erik, maskinmester, Køge. Frølich, Steffen, stud. jur., København. Grjøi, Poul, stud. scient., Glostrup. Grube, Bertel, Nakskov. Hansen, Poul Erik, fisker, Gilleleje. Hansen, Preben, direktør, Fredensborg. Henriksen, Ulla, tekn. tegner, Helsingør. Hermansen, Mogens, skuespiller, Hellerup. Harpsøe, Freddy, skibssnedker, Brabrand. BCvidsteen, Pavia Vigga, Charlottenlund. Håkansson, Anders, speditør, Helsingborg. Jacobsen, C. H., skibsfører, Espergærde. Jacobsen, Ivar, ingeniør, Bjerreby. Jensen, Bjørn Hagen, advokatfuldmægtig, København. Jensen, Hans Peter, adjunkt, København. Jensen, Kaj Lykke, Korsør. Jensen, Svend Aage, bogbinder, Helsingør. Jonsson, N.-G6ran, ingeniør, Lomrna, Sverige. Jørgensen, Kjeld Christian, Brønshøj. Jørgensen, Rudolf, direktør, Espergærde. Kruse, Lars, stud. med., Århus. Kure, Kaj, Veksø. Larsen, Anne, studerende, Helsingør. Larsen, Gunnar, bryggeriarbejder, København. Lund, Claus Hemmert, lærer, Holbæk. Lund, Vibeke, stud. mag., Kokkedal. Madsen, Knud V., assistent, Humlebæk. Matthiesen, Lone, skoleelev, Humlebæk. Munch, Erik, cand. polit., København. Muller, Jan, civilingeniør, Svenstrup. Myrvold, Åge, maskinkonsulent, Højbråten, Norge. Møller, Jens Christian, Sæby. Møller-Pedersen, V., lokomotivfører, Randers. Nielsen, Jens, læge, Solrød. Nielsen, Ole Dybdal, murer, Helsingør.

28 257 Nielsen, Rich., Fredericia. Petersen, Willi, fritidspædagog, Hals. Plesner, J. S., pensionist, Esbønderup. Rasmussen, Birgit Lorin, Århus. Rasmussen, Edmund, kontorfuldmægtig, Stege. Rasmussen, Jørgen Normann, repræsentant, Slangerup. Rolander, Louis, Århus. Rottensten, Niels Oluf, orlogskaptajn, København. Schiellerup, antikvitetshandler, Helsingør. Schubell, Georg, Stadil. Stockmann, H. F., København. Svensson, Jan-Olov, ingeniør, Malmo. Thanning, Jørgen, befragtningschef, Rungsted Kyst. Visnek, Per, murermester, Snekkersten. Aarup, Regnar, møbelhandler, Højbjerg. 17 Årbog 197a

29 TAKKET VÆRE den forståelse for museets kulturhistoriske opgaver, der er vist af søfarten og de kredse, som står i nær tilknytning til dette erhverv, er det lykkedes i væsentlig grad at få dækket de med udgivelsen af denne årbog forbundne udgifter. Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner udtrykker herved sin hjerteligste tak til følgende firmaer og institutioner, der ved tegning af annoncer eller ved gaveydelser har støttet udgivelsen af denne for museets arbejde så betydningsfulde publikation: Alfragt A/S Anker-M^odeller Sophus Berendsen A/S A/S Burmeister & Wain Carlsberg Bryggerierne Danmarks Nationalbank Den danske Landmandsbank A/S Dansk Esso A/S Det danske Staalvalseværk A/S Fjerde Søforsikringsselskab, Lmt. Frederikshavns Værft og Tørdok A/S Peter F. Heering Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S Firmaet Thor Jørgensen Det kongelige octroierede almindelige Brandassurance-Compagni Å/S Kjøbenhavns Handelsbank Københavns Frihavns-Aktieselskab Københa.vns Havnevæsen LB-Færgerne Lemvigh-Miiller & Munck A/S Løvens kemiske Fabrik K. F. Marstrands Eftf. A/S

30 259 E. Nobel, Cigar- & Tobaksfabrikker A/S Nordhavns-Værftet A/S Pensionsforsikringsanstalten A/S Privatbanken i Kjøbenhavn A/S J. Ring-Andersens Træskibsværft A/S Thomas Ths. Sabroe & Co. Skandinavia Selskaberne Sundbusserne A/S Toms Chokolade-Fabrikker Topsøe-Jensen & Schrøder A/S A/S Tuborgs Bryggerier C. Wiibroes Bryggeri A/S 17*

31 0 ANKER F. OVERGAARD Jernbane Allé 27 Tlf. (01) BOGHANDEL 2720 Vanløse Landets ældste og eneste specialfirma for skibsmodeltegninger Alle vore tegninger er historisk korrekte, idet de for en stor dels vedkommende er tegnet efter originaler på Rigsarkivet, Handels- og Søfartsmuseet og Orlogsmuseet samt rederier og skibsværfter Vi råder over et arkiv på ca skibstegninger Katalog fremsendes mod svarporto

32

33 B&W-museet, er indrettet i et tidligere pakhus, som oprindelig blev opført i B&W-MUSEET afspejler Danmarks industrielle udvikling Burmeister & Wain's 125-årige historie er levendegjort i museets tre etager med minder og souvenirs fra historiske begivenheder, modelleraf bygninger og skibe, arbejdende modeller af dieselmotorer, etc. Burmeister & Wain's Museum, Strandgade 4, hverdage 10-13, undt. lørdag, tirsdag tillige søndag. i hver måned

34

35 h U g BS ft em * S "* k_< pi fy IS M S A ft A pa w tap jp* tap ly rf ft ft ft 3 M SI 2 pk ft

36 C6 tb (6 ÅKTI E SE LS KABET

37 H AKTIESELSE1B ELSINORE SHIPBUILDING AND ENGINEERING CO. LTD.

38 ^ f.\'aa ;;".'.. ' \ i-f. i-'-. : ' \. A,.;. *. -.&.'i,'" - *&*?-' A :. 4>.1. ' J-," -;.. *..' «. «<* **?. v ---..*"'/.- '"., * V -'V' ; A-*"' " A'i S'"'h " - ;A<.i Frihavnen i fugleperspektiv Støirste s hyrtigste og billigste frihavn i Nordeuropa Driftsledelse: Københavns Frihavns-Aktieselskab Tlf.: (01) Telex Telegramadresse: Frihavnen, København

39 ' J l ' l. ' 1 i, 1-1 / 7 AA.) I v.v A 'A~l i A" / I ^,../ ^MA isytss' f*may s \ i-.----! ^J! I.- ' *» -. : *.'

40 r K #

41

42 TAG \ts<t ruten fra Kronborg - den naturlige bilvej over SUNDET - specialbyggede passager- og bilfærger! HELSINGØR - HELSINGBORG LB-FÆRGERNE Helsingør: (03) Telex 41121

43 A A *7i';l;fc- ANTIBIOTIKA HEPARIN ENZYM: ER HORMONER DIURETIKA SYNTETIKA LØVENS KEMISKE FABRIK - KØBENHAVN

44 TELEGRAM ADR MARSTRANDS TELEFON NR. (03) * PROVIANT-SPEDITION-KLARERING Strandgade (over for toldboden) Postbox nr. 1 HELSINGØR LLOYD'S AGENCY K. F. MARSTRANDS EFTF. A/S er det sidste af de mange skibsklareringsfirmaer, som prægede Helsingør i sundtoldstiden 18 Årbog 1972

45

46

47

48 aienei s i millioner kr - herunder i pensionisttillæg 38% af den med bonus opskrevne pension MA ' / "\ PENSIONSFORSIKRINGER RATEFORSIKRINGER KAPITALFORSIKRINGER GRUPPELIVSFORSIKRINGER B O f orsiknngs anstalten ais oprettet 1917 af danske erhvervs- og funktionærorganisationer

49

50 < JL < u CZ 0 UJ iz * i c Ol U_ c Z *! o S«

51 0> ^ A & S.

52

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Dannebrogsriddernes forening af 1888

Dannebrogsriddernes forening af 1888 Dannebrogsriddernes forening af 1888 CVR-nr. 61 13 86 95 Årsrapport for 2014 Foreningens adresse er. Torben P. Vonsild Vagtelvej 67, 2. tv. 2000 Frederiksberg Tlf. 38 19 20 31 Foreningens girokonto: 2

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Hans Majestæt Kong Frederik IX, Handels- og Søfartsmuseets protektor.

Hans Majestæt Kong Frederik IX, Handels- og Søfartsmuseets protektor. *vl^ tåspid Fot. Elfelt Hans Majestæt Kong Frederik IX, Handels- og Søfartsmuseets protektor. o 1966 Udgivet af SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER",^OEL5-0 '^va^' HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar Bilag 28. 24. november Tabel 28. Udnævnelser til bestyrelser, fonde, udvalg, nævn, kommissioner, institutter, centre m.v. på Trafikministeriets område Danmarks TransportForskning Nina Smith Professor -2007

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Hermed fremsendes referat af generalforsamlingen d. 20 maj 2017, samt regnskab. Af referatet fremgår den nye bestyrelse.

Hermed fremsendes referat af generalforsamlingen d. 20 maj 2017, samt regnskab. Af referatet fremgår den nye bestyrelse. 23. maj 2017 Til medlemmer af Det grønlandske Selskab Kære Medlem Hermed fremsendes referat af generalforsamlingen d. 20 maj 2017, samt regnskab. Af referatet fremgår den nye bestyrelse. Beretning for

Læs mere

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Årsregnskab 2000 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsens årsberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens Caroline og de andre REDIGERET AF HOLGER MUNCHAUS PETERSEN, HANNE POULSEN m.fl. UDGIVET AF HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG SØHISTORISKE SKRIFTER XVIII Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 1-34 Bilagtilselvangivelsen 2013 1-10 Side Selvstændige legater under

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017.

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017. Politiets Sprogforbund, H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th. 1553 København V. Telefon 45 15 20 88. Telefax 33 14 81 15. E-mail: mail@politiets-sprogforbund.dk * www.politiets-sprogforbund.dk Den 30. marts

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling. Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet..

Indkaldelse til generalforsamling. Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet.. NYHEDSBREV Januar 2010 15. årgang Nr.1 Dagsorden Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet.. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Silkeborg d.4.april 2011 Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Rosengaardscentret Mandag d. 4. april 2011. kl.19 00 Til stede var: Andelsboligforeningen nr. Mødt Alice & Lars Steinicke

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015

Resultatliste - DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015 Side 1 af 8 01-03-2015 21:46:51 - DDS SP v.3.14.3.1 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015 Holdkonkurrence: Senior Ung Hold 1 Stege Ndr. Skytteforening 53091 Line N. With Klasse: 1 191/04

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2011

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2011 Venstres Landsorganisation Årsregnskab 2011 Venstres Landsorganisation Indholdsfortegnelse Side Regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Intern revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Seniorafdelingen. af 01.01.2003. Medlemsliste 2014.

Seniorafdelingen. af 01.01.2003. Medlemsliste 2014. Seniorafdelingen af 01.01.2003 Medlemsliste 2014. Seniorudvalget 2014. Knud & Lilli Madsen 48263381 Bryggerengen 34 bil 24275958 3210 Helsinge knud@mgv.dk (Formand) ansvarlig for julefrokost Erling Andersen

Læs mere

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter)

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) 1966-67 30.10.66 24.9.67 1967-68 24.9.67 28.9.68 1968-69 28.9.68 27.9.69 1969-70 27.9.69 26.9.70 1970-71 26.9.70 1971-72 uden dato 24.9.72

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Chef i teknik og miljø

Chef i teknik og miljø Deltagerliste Chef i teknik og miljø /SKS TCH080305-DKH 95 deltagere Onsdag den 05.03. - torsdag den 06.03.2008 Navn og stilling Jens Dicksen Jensen Chef for Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Chef for

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 og Budget 2011 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver , 2012, 2 Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver Organisationer Danmarks Rederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart Søfartsrådet Skibsværfter

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017

RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017 10-03-2017 13:26:24 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017 Standardpistol, 15m. - Klasse Børn 1 123576 Julius Trap 18-045 Frederiksværk Skytteforening 256/91 2 123588

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

R E S U L T A T L I S T E

R E S U L T A T L I S T E F.A.S. Geværterrænskydning Søndag den 24. marts 2002 (revideret maj 2002) RIF & Hillerød s skytteforeninger siger tak for det pæne fremmøde Patronpræmie 500 stk. Norma Diamond Line Fält Den heldige vinder

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT 01-07-1983 Oslo Oslo, Norge nr. Allan Hansen 3.42,56 23-09-2007 H.C. Andersen 02 Odense nr. 58 H 50-54 552 Bent Christensen 2.53,42 10-10-2004 H.C. Andersen Odense nr. 12 H 40-44 459 3.03,46 18-06-2006

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve 1058 Søren Rosendal Dronninglund 2,23 1034 Christian Dissing Vrå 2,23 1003 Helle Carlsen Frederikshavn 2,23 1004 Anders Pedersen Hjørring 2,23 985 Frank Jessen Aalborg 2,23 977 Else Ramsgaard Gistrup 2,23

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011 20-08-2011 19:53:08 - DDS SP v.3.11.7.12 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011 Gevær, 200m. - Mesterskab BK 1 87623 Daniel Filtenborg Binder 05-101 Randers Skyttekreds 149/06 149/11 298/17

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening RESULTATLISTE FOR 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening Vindere af præmiechecks: Kr. 250,00 klassegruppe BK: Magnus Nielsen, Vallensbæk IF af 1939 399/20 Kr. 250,00 klassegruppe JUN: Nicolai

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

RESULTATLISTE Karup 2014

RESULTATLISTE Karup 2014 RESULTATLISTE Karup 2014 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 67 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 60 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GP32, 65 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2012 samt budget for året 2013 og 2014

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

SELSKABETS BESTYRELSE: Lars Christian Lilleholt, Anker Boye, Steen Møller, Helge Erling Pasfall samt Thomas Funding Therkildsen

SELSKABETS BESTYRELSE: Lars Christian Lilleholt, Anker Boye, Steen Møller, Helge Erling Pasfall samt Thomas Funding Therkildsen J.nr. 11690-LR-RAS Advokat Lars Rasmussen. Udkast af den 13. august 2007. Karsten Thygesen Jens Peter Henriksen Kaj Møller Nielsen Grethe Laursen Holger Svanberg Jan Hollmén Olesen Jørn Frøhlich Lars Rasmussen

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10 Navn/Turnering Fra Klub Holbæk Løvfald 11/9-13/9 Greve EMT 7/9-28/9 Næstved Høst 24/8-5/10 Dianalund Open 11/9-9/10 Xtracon GM 2015 12-18/10 Nordfalster opstart 15/9-20/10 Maribo By 9/9-21/10 Faxe efterm.

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Badmintonstævne for 60+`ere

Badmintonstævne for 60+`ere Badmintonstævne for 60+`ere hallerne Kongens Enge 42 2690 Tlf.: 46 15 16 76 Torsdag d. 8. november 2012 kl. 09.00 Der deltager ialt 104 spillere fra 11 foreninger. Der er én præmie pr. påbegyndt 5 deltagere

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere