UOPSIGELIG PROJEKTKONTRAKT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UOPSIGELIG PROJEKTKONTRAKT"

Transkript

1 UOPSIGELIG PROJEKTKONTRAKT mellem Andelsselskabet Coraҫã o do Algarve CVR.nr Tyrsbjergvej Odense NV (Herefter kaldet projektkøberen) Og Authentic Residence-2 ApS CVR.nr Tyrsbjergvej Odense NV (herefter kaldet projektmageren) Nærværende aftale inkl. bilag er endeligt godkendt mellem parterne den 1

2 RESUMÉ AF PROJEKTAFTALENS INDHOLD OG FORMÅL: Andelsselskabet Coraҫão do Algarve har sikret sig en købsaftale der er bindende for sælger vedr. ejendommen Poço dos Ferreiros, S. Brás de Alportel sogn, S. Brás de Alportel kommune, beskrevet under nr / i S, samt diverse løsøre for at stille dette til rådighed for Andelsselskabets 200 medlemmer. Authentic Residence-2 ApS skal i henhold til denne projekt kontrakt forestå en lang række af de praktiske forhold i denne proces, herunder ombygning, godkendelser, indretning, markedsføring, administration, samt kontakt til eksterne rådgivere som advokat, revisor, byggesagkyndige, håndværkere, myndigheder i Danmark og Portugal, personale m.v. Projektet har således til formål at omdanne ejendommen, der hidtil har været benyttet som statsligt hotel (Pousada São Brás) til Apartmenthotellet Coração do Algarve med lejligheder i forskellig størrelse samt fællesområder der tænkes udlagt til restaurant, lounge, bar, vaskeri, personaleafdeling, aktivitetsrum, kursuslokale, depot for golfbags og cykler mv. Projektet er beskrevet af Arkitekt Antonió Guedes, Lissabon og ingeniør Luis Leal, og er godkendt af Tourist Department og nu videresendt til godkendelse af brand- og handicapforhold hos de kommunale myndigheder i beliggenhedskommunen São Brás de Alportel. Efter denne godkendelse skal konstruktive ændringer, vand- og kloakføring mv godkendes samme steds. Ejendommen vil blive godkendt som apartmenthotel og få tildelt stjerner alt efter indretning og det ønskede serviceniveau. Såfremt projektet igangsættes primo 2013 forventes det færdigt medio

3 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF PROJEKTAFTALENS INDHOLD OG FORMÅL:... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM PROJEKTOPGAVEN BESKRIVELSE AF DELPROJEKTER BESKRIVELSE AF LEJLIGHEDERNE: PROJEKT MATERIALET TIDSPLANER UDSKUDTE ARBEJDSOPGAVER EKSTRA ARBEJDER AFLEVERING PROJEKTKØBERS FORPLIGTELSER ANSVARSFORDELINGEN KOMPETANCEFORDELINGEN BETALINGER VEDERLAG FORSIKRINGER MISLIGHOLDELSE FRA PROJEKTMAGERS SIDE MISLIGHOLDELSE FRA PROJEKTKØBERS SIDE ÆNDRINGER TIL KONTRAKTEN VOLDGIFT: SOM BINDENDE MEDDELELSESMIDDEL UOPSIGELIGHED PARTERNES UNDERSKRIFT BILAGSLISTE

4 1 GENERELT OM PROJEKTOPGAVEN GENEREL BESKRIVELSE Projektet går ud på, at Andelsselskabet Coraҫão do Algarve erhverver en større ejendom, der efterfølgende konverteres til et apartmenthotel for andelshaverne. Konverteringsprocessen forestås af projektselskabet Authentic Residence-2 ApS. Nærværende projektaftale beskriver de opgaver og pligter der er aftalt mellem de to selskaber. Andelsselskabet Coraҫão do Algarve har d sikret sig en købsaftale der er bindende for sælger vedr. ejendommen Poço dos Ferreiros, S. Brás de Alportel sogn, S. Brás de Alportel Kommune, beskrevet under nr / i S, samt diverse løsøre for at stille dette til rådighed for Andelsselskabets 200 medlemmer. Authentic Residence-2 ApS skal i henhold til denne projektkontrakt forestå en lang række af de praktiske forhold i denne proces, herunder ombygning, godkendelser, indretning, markedsføring, administration, samt kontakt til eksterne rådgivere som advokat, revisor, byggesagkyndige, håndværkere, myndigheder i Danmark og Portugal, personale m.v. Projektet således til formål at omdanne ejendommen, der hidtil har været benyttet som statsligt hotel (Pousada São Brás) til Apartmenthotellet Coração do Algarve med lejligheder i forskellig størrelse samt fællesområder der tænkes udlagt til restaurant, lounge, bar, vaskeri, personaleafdeling, aktivitetsrum, kursuslokale, depot for golfbags og cykler mv. ARKITEKTONISKE OG BYGGETEKNISKE FORHOLD Projektmageren forestår ombygning og indretning i henhold til det af Arkitekt Antonió Guedes, Lissabon og ingeniør Luis Leal, Faro udarbejdede tegningsmateriale, således som det er indleveret og siden godkendt af Tourist Department i Lissabon d. 29.januar 2013 og indleveret til behandling af brand- og handicapforhold i São Brás Kommune d. 20.feb 2013 og siden vil blive indleveret samme steds for forhold vedr. konstruktion, vand, afløb mv. Nuværende tegningsmateriale er vedlagt nærværende aftale som bilag. GODKENDELSE I SÃO BRÁS KOMMUNE OG ANDRE RELEVANTE MYNDIGHEDER Efter gennemførelse af ombygninger forestår Projektmageren at de relevante dokumenter, samt eventuelle tilkomne ændringer, indleveres til endelig godkendelse, således at ejendommen godkendes til apartmenthotel og får tildelt stjerner alt efter indretning og service niveau. MARKEDSFØRING I forbindelse med projektkøbers salg af andele i andelsselskabet, står projektmager for håndtering af annoncering, salgshjemmeside, tilstedeværelse på sociale medier, afholdelse af informationsmøder, håndtering af besigtigelser og lignende aktiviteter. EJENDOMSMÆGLER Projektmager står for håndtering af kontakten til ejendomsmæglerne Gørtz og Jespersen, Hollufgårds Allé 9, 5220 Odense SØ, der varetager salg af andele. 4

5 ADVOKAT: Projektmager står for håndtering af kontakten til projektkøbers advokat, Advokat Jacob Christoffersen, Adelgade 90, 5400 Bogense. Hos advokaten deponeres løbende købesum for andele og transaktionsomkostninger, samt frigives midler iht. projektaftalen. 2 - BESKRIVELSE AF DELPROJEKTER Til opfyldelse af de ovenfor beskrevne generelle rammer og nærværende kontrakt i sin helhed, har parterne aftalt de nedenfor bekskrevne 50 delmål til opfyldelse af kontrakten. Når disse delmål er opfyldt har projektmageren leveret rette ydelse. Delmålene leveres hver for sig og i henhold til tidsplanen, Bilag 5, og altså ikke nødvendigvist i nedennævnte rækkefølge. For en del af de 50 delmål henvises der til beskrivelsen der fremgår af projekttegningerne. For lejlighederne henvises der til nedenstående generelle beskrivelse af indretningen. 01 Dokumenter og registreringer. Projektmageren udarbejder følgende dokumenter og forestår de beskrevne registreringer: A. Stiftelse samt registrering af Andelsselskabet Coração do Algarve, d B. Udarbejdelse af Andelsselskabets vedtægter samt seneste godkendelse heraf C. Indhentelse af cvr-nr.: tildelt d D. Hjemmeside: og domænet E. Facebookside: F. Udarbejdelse af salgsmateriale til andele, indeholdende: Tegningsaftale / Betinget Tegningsaftale med underbilag. Bilag 1: Andelsselskabets stiftelsesdokument. Bilag 2: Andelsselskabets vedtægter samt sammenskrevet resume og cvr.nr. Bilag 3: Projekttegninger (suppleres løbende med yderligere detailmateriale). Bilag 4: Projektaftale mellem Authentic Residence-2 ApS og sælger. Bilag 5: Vejledende tidsplan for gennemførelse af projektaftalen. Bilag 6: Driftsbudget og betaling til driften af Andelsselskabet. Bilag 7: Forbrugsbudget og a conto betaling. Bilag 8: Ejendomsdata. Bilag 9: Valuar vurdering af ejendom mhp forsikring. Bilag 10: Bindende svar fra Skat om ejendomsværdiskat af en anden ejendom i Portugal, ejet af et dansk andelsselskab. Bilag 11: Rapport om Ejendommens Tilstand (General Condition Report). Bilag 12: Gældende forsikringsdokumenter og tilbud om forsikring af. Bilag 13: Beskrivelse af bookingret, bookingsystem og rulleplan Bilag 14: Fortrydelsesret. Bilag 15: Eksempel på afleveringsprotokol. 5

6 02 Købsskat Projektmager forestår at IMT (købsskat) betales på vegne af Andelsselskabet Coraҫão do Algarve 03 Handel med Enatur: Projektmager forestår forhandlinger og udarbejdelse af dokumenter så forhåndsaftale, samt endelig købsaftale og skøde indgås med ENATUR - Empresa Nacional de Turismo, S.A. Bindende forhåndsaftale er indgået Organisation, bookingsystem, hjemmeside, regnskabssystem, kontor mv. Projektmager forestår at Bookingsystem oprettes, hjemmeside til andelsselskabet oprettes, regnskabssystem til andelsselskabet etableres, opkrævningssystem etableres for drift, forbrug, rengøring, vask mv. Endvidere forestår projektmageren, at bestyrelse for andelsselskab etableres, personale ansættes, firmaer tilknyttes til varetagelse af vedligehold mv, firmanavn godkendes og beskyttes, vedligeholdelsesplan etableres, regnskabssystem etableres, portugisisk firma oprettes til varetagelse af lokale lønninger og lokale udgifter og indtægter, kontor og reception etableres mv. 05 Arkitekt og ingeniør Projektmageren forestår, at arkitekt- og ingeniørprojekt udarbejdes. Godkendelse i Tourist Department, Lissabon af foreligger. Projektet er herefter indleveret i São Brás de Alportel Kommune til godkendelse i to etaper, først handicapadgang og brandforhold, derefter konstruktioner samt vand og afløb mv. 06 Aircondition Aircondition gennemgås, afprøves og udbedres hvor nødvendigt. Erklæring fra VVS-firma om systemet udarbejdes og oversættes til dansk. 07 Vand og Gas Installationerne for varmt og koldt vand gennemgås og udbedres hvor nødvendigt. Installationerne for gas gennemgås og udbedres hvor nødvendigt. Erklæring fra VVS-firma udarbejdes for både vand og gas samt oversættes til dansk. 08 Solfangeranlæg Projektmagere forestår, at Solfangeranlæg genetableres i samme omfang som, og på samme sted hvor det tidligere anlæg var monteret og tilkobles, så det bliver funktionsdygtigt og godkendt. 09 El, internet, TV, mv. Projektmager forestår at El- installationer gennemgås og udbedres hvor nødvendigt. Endvidere etableres internet så alle lejligheder samt alle fællesområder er omfattet af adgang til internet, enten som trådløs løsning eller som kabelløsning efterhånden som de tages i brug. TV-signal og skærm etableres i alle lejligheder. Dette etableres når der er 100 andelshavere og stilles herefter til rådighed i de ibrugtagne lejligheder og i de resterende lejligheder, efterhånden som de tages i brug. 6

7 10 Brandkrav Projektmager forestår, at vandforsyning til brandslanger fungerer, at der er brandalarm ved reception, at der er tilstrækkelige og funktionelle branddøre og brandudgange etableret i hovedbygning. Det overordnede brandsikkerhedsprojektet er en del af det ansøgte projekt og godkendes af myndighederne i forbindelse med den afsluttende godkendelse af apartmenthotellet efter færdiggørelsen af ombygningen. 11 Udbedring i henhold til Rapport om Ejendommens Tilstand Projektmager forestår at de anmærkninger der er i rapporten udbedres. Rapporten vedlægges som bilag Udvendig maling Projektmager forestår at hovedbygningen, teknikhuset og personaleafdelingen males udvendigt. Dette gælder murværk, samt metalkonstruktionerne på altanerne. 13 Boring, lagertank og kunstvanding Projektmageren forestår at vandboringen genetableres, at den eksisterende lagertank mellem tennisbanen og pumpehuset tilkobles ny pumpe og at kunstvandingsanlæg i parken genetableres. Dette anlæg skal kunne fungere uafhængigt af det kommunale vandforsyningsanlæg. 14 Park og veje Projektmager forestår, at park, plæner, buske, træer, beplantning, veje og tilkørselsvej trimmes så det fremstår indbydende i forbindelse med overdragelsen til andelsselskabet samtidig med udstedelse af skøde til andelsselskabet. 15 Lounge, hall, bar, reception, morgenmadskøkken og spisesal Projektmager forestår, at lounge, hall, bar, reception, morgenmadskøkken og spisesal klargøres til brug for andelshaverne. Områderne males, eksisterende møbler repareres, dekorationer, gardiner, belysning mv udbedres eller etableres. Morgenmadskøkken etableres i lille køkken bag baren. Der stilles bestik og service til rådighed til morgenmad for andelshaverne. 16 Pool og poolbar samt fliseområde Projektmager forestår, at Pool renses og rengøres, Poolens teknik klargøres eller udskiftes hvor det er nødvendigt, fliseområdet ordnes/renoveres, og poolbaren gøres klar til brug. Der etableres aftale med firma om løbende kontrol og pasning af poolens tekniske udstyr og vandkvalitet. 17 Handicapindretning Projektmager forestår handicapindretning i henhold til projekttegningerne, med handicaptoilet nær restaurant, handicaplejlighed, handicaptoilet ved pool og ved kursusafdeling samt handicaprampe ved pool. 18 Restaurationskøkken Projektmager forestår at restaurationskøkkenet gøres funktionsklart hvad følgende maskiner angår: Ovne, emhætte, gasblus, køleskabe, frysere, varmeskabe, opvaskemaskine. Energiforbrug fra Gas i køkken med maximum på 70 Kw. Energiforbrug fra El i køkken med maximum på 250 Kw. 7

8 Der etableres endvidere separate el-, vand-, og gasmålere for at muliggøre fremtidig afregning ved forpagter. Fremtidig forpagter kommer selv med service og køkkengrej. 19 Spisesal/Restaurant Projektmager forestår at spisesal/restaurant klargøres og godkendes til brug hvad angår brandkrav mv. Aircondition system og andre tekniske installationer skal virke. Bestående indretning med borde, stole, gardiner, lamper og udsmykning repareres, hvor det er nødvendigt og gøres funktionsklar. Kommende forpagter medbringer selv duge, bestik og service, kasseapparat mv 20 Kursusrum m handicaptoilet Projektmager forestår, at der i henhold til tegningerne indrettes et kursusrum i det der på tegningerne kan ses som kursuslokalet mod syd. Der etableres indgangsparti. Der møbleres til 20 kursister. Der opsættes projektor m. lærred, TV og internetadgang. Der indrettes handicaptoilet i tilknytning til kursuslokalet. 21 Aktivitetsrum Projektmager forestår, at der iht. det der på tegningerne ses som kursuslokalet mod nord, etableres aktivitetsrum med spillemuligheder og møblering i den vestlige del og lagerrum for cykler, golfbags mv. i den østlige del. Endvidere etableres I henhold til tegningerne kondirum med tilhørende toiletter. Der indkøbes løbebånd, kondicykel, crosstrainer, romaskine, ribbe samt håndredskaber. 22 Personaleafdeling Projektmager forestår at der i henhold til tegning etableres personaleafdeling med toiletter, omklædningsrum og opholdsrum. 23 Autocamper Projektmageren forestår, at Autocamper købt i henhold til vedtægterne omregistreres og forsikres i Andelsselskabets navn, samt at nøgle og registreringsattest overdrages til værtsparret. Autocamperen må kun køres af andelshaverne. Der etableres en særskilt udgiftskonto med et indestående på kr til drift af autocamperen. Der etableres autohjælp ordning samt aftale med lokalt autoværksted om service Lejligheder 24. E-302 et-værelses lejlighed, niveau T1-303 to-værelses lejlighed, niveau T1-305 to-værelses lejlighed, niveau E-307 et-værelses lejlighed, niveau T1-308 to-værelses lejlighed, niveau E-304 købslejlighed, et-værelses, niveau E-306 købslejlighed, et-værelses, niveau T1-202 to-værelses lejlighed, niveau T1-101 to-værelses lejlighed, niveau T1-102 to-værelses lejlighed, niveau 1 8

9 34. E-105 et-værelses lejlighed, niveau T1-201 købslejlighed, to-værelses, niveau E-301 et-værelses lejlighed, niveau T1-103 købslejlighed, to-værelses, niveau E-104 købslejlighed, et-værelses, niveau E-106 et-værelses lejlighed, niveau E-107 et-værelses lejlighed, niveau T1-109 to-værelses lejlighed, niveau T1-108 købslejlighed, to-værelses, niveau T1-203 købslejlighed, to-værelses, niveau T1-204 to-værelses lejlighed, niveau T1-205 to-værelses lejlighed, niveau T1-206 to-værelses lejlighed, niveau T2-207 tre-værelses lejlighed, niveau T2-110 tre-værelses lejlighed, annex 49. T1-111 to-værelses lejlighed, annex 50 Endelig godkendelse Endelig godkendelse fra São Brás Kommune og andre myndigheder af ejendommen som apartmenthotel med baggrund i de ændringer der er foretaget i løbet af ombygningen. 3 BESKRIVELSE AF LEJLIGHEDERNE: Lejlighederne laves i tre typer: E = et-værelses/studiolejligheder T1= to-værelseslejligheder T2= tre-værelseslejligheder Lejlighedsnumrene (f.eks. T1-101) henviser til numrene på tegningerne. T1 = to-værelses lejlighed. 101 = lejlighed nummer 1 på niveau 1. Alle lejligheder har et mindre køkken med to kogeplader, emhætte, vask og køleskab samt bestik mv til 4, 6 eller 8 personer alt efter lejlighedernes størrelse. Alle lejligheder har eget badeværelse, nogle lejligheder har to, hvordan de er udstyret, fremgår af tegningerne. Alle lejligheder har udgang til balkon eller terrasse, som det fremgår af tegningerne. Et-værelses lejligheder har to sengepladser i køkken/alrummet. To-værelses lejligheder har et soveværelse med to sovepladser samt mulighed for i stuen at have to opredninger. 9

10 Tre-værelses lejligheder har to soveværelser med to sovepladser i hver samt mulighed for i stuen at have to opredninger. Der er dyner, hovedpuder, sengelinned og håndklæder til alle lejligheder til antallet af mulige opredninger. Der vil være bord og stole til henholdsvis 2, 4 eller 6 personer alt efter type af lejlighed. Hertil kommer lænestole, sofaborde, sengeborde, små skriveborde, tøjskabe mv. Lejlighederne er forsynet med lamper og udsmykning. Dørene er forsynet med låse. Der er gardiner for vinduerne. Lejlighederne er nymalede ved overdragelsen. Møblering og indretning på projektbeskrivelserne, skal kun betragtes som et udkast og vil blive gennemført med individuelle hensyn til hver enkelt lejligheds muligheder. På projekttegningerne betyder gul markering at elementet nedtages, rød markering betyder at elementet etableres. Anviste løsninger for vand og afløb er ligeledes kun anvisninger og vil i praksis ofte blive udført på en anden måde. I løbet af processen vil der forekomme ændringer i forhold til projekttegningerne, der enten nødvendiggøres af de konkrete forhold eller vurderes som bedre løsninger. Disse ændringer vil blive indført i de endelige projekttegninger, der indsendes, når hele projektet er ombygget for at opnå ibrugtagningstilladelsen som apartmenthotel. 4 - PROJEKT MATERIALET Projektets materiale består af denne kontrakt med bilag, samt de dokumenter der undervejs måtte være bindende for parternes udførelse af de nævnte opgaver, medmindre indholdet i disse dokumenter ikke var forudsigelige på tidspunktet for aftalens indgåelse. Hvis ikke andet fremgår af aftalen mellem parterne, så er standarden for de arbejder der udføres god lokal portugisisk standard, således at der kan opnås lokale godkendelser af de udførte arbejder i Portugal. 5 - TIDSPLANER Da der i vidt omfang er tale om papirgange ved det offentlige, samt renovering af en ældre bygning har projektmageren ikke fuldt herredømme over projektforløbet. Derfor er der mellem parterne aftalt videst mulige rammer for tidsmæssige overskridelser, der ikke kan tilregnes projektmagerens passivitet. Den i bilag 5 vedlagte tidsplan er således alene vejledende og forventes revideret løbende, både for så vidt angår både rækkefølgen af delprojekter og selve projektets fremadskriden. Projektmageren er berettiget til at afslutte sine opgaver tidligere og dermed kræve betaling tidligere. Projektkøber kan ikke gøre misligholdelse gældende for forsinkelser medmindre forsinkelsen skyldes groft uagtsom adfærd eller passivitet fra projektmagers side. 6 - UDSKUDTE ARBEJDSOPGAVER Projektkøber og Projektmager kan aftale at en delopgave afleveres på en sådan måde, at en del af arbejdes bliver udskudt og afregningen reduceres med betalingen for den udskudte del af opgaven. 10

11 For at kunne tilrettelægge arbejdet mest hensigtsmæssigt, er Projektmager berettiget til at udskyde en arbejdsopgave på samme vis som ovenfor beskrevet, medmindre det har en konkret økonomiske begrundet skadevirkning for projektkøber. 7 - EKSTRA ARBEJDER Såfremt der undervejs opstår behov for at Projektmager løser opgaver udover det i nærværende kontrakt beskrevne, aftales dette skriftligt mellem parterne, herunder termin og betaling. korrespondance er i den sammenhæng tilstrækkelig skriftlig aftaleindgåelse, når blot det tydeligt fremgår, hvad opgaven er, hvornår den skal være færdig, og hvad der skal afregnes. Endvidere må korrespondancen være mellem eller bekræftet af tegningsberettigede personer. 8 - AFLEVERING Når projektmager har afsluttet et delprojekt, varsler han projektkøber om afleveringsforretning, og parterne aftaler en tid for afleveringsforretningen. Begge parter kan møde ved stedfortræder, og begge parter kan have bisidder. Såfremt parterne ikke kan blive enige om tidspunktet for afleveringsforretning, kan projektmager varsle en dato med 14. dages varsel - fremsendt med anbefalet brev. Såfremt ingen møder for projektkøber betragtes afleveringen som mangelfri. Ved afleveringsforretningen udfyldes bilag 15, afleveringsprotokol. Når alle 50 delprojekter er afleveret, er der sket endelig aflevering af hele projektet. 9 - PROJEKTKØBERS FORPLIGTELSER Projektkøber skal sørge for at projektejendommen erhverves endeligt og ubetinget senest den , eller til en anden skriftligt mellem parterne aftalt dato. Dette er en forudsætning for projektmagers forpligtelser. Projektkøber skal understøtte projektmagers arbejde i videst muligt omfang, herunder ved uden tøven at afgive relevante oplysninger og foretage relevante administrative og retlige tiltag. Endvidere skal projektkøber betale rettidigt ANSVARSFORDELINGEN Projektmager handler i eget navn og for egen regning, medmindre der er tale om aftaleforhold, der vedrører ejendommens drift efter overdragelsestidspunktet. I så fald handler projektmager i projektkøbers navn og for projektkøber regning. Om nødvendigt udsteder projektkøber relevant fuldmagt for forholdet og allokere de nødvendige midler uden ugrundet ophold. Projektmager hæfter overfor projektkøber for groft uagtsomme forhold og under betingelse af de almindelige erstatningsbetingelsers opfyldelse. Projektmager kan aldrig hæfte for mere end det allerede modtagne salær og aldrig for følgeskader eller indirekte skader af nogen art. Endvidere hæfter projektmageren ikke for underleverandører. 11

12 Såfremt det aftales, at projektmageren skal udføre ekstraarbejder, og dette medfører anvendelsen af tredjemand, indgås sådanne aftaler i projektkøbers navn og for projektkøbers regning, medmindre andet er skriftligt aftalt. 11 KOMPETANCEFORDELINGEN Når en opgave iht. denne aftale er pålagt projektmageren, så er der tale om en enekompetance, således forstået, at projektkøber eller andre er uberettigede til at blande sig i opgaven, løse opgaven eller lignende BETALINGER Generelt afholder projektmageren alle udgifter i tilknytning til opfyldelse af denne kontrakts opfyldelse, herunder køb af ejendom, aflønning af rådgivere, offentlige udgifter, transaktionsomkostninger, transportomkostninger, håndværkeromkostninger og alle andre udgifter, der ikke er knyttet til ejendommens drift. Såfremt en udgift skal betales af projektkøber, skal dette aftales skriftligt, herunder pr. mail, mellem projektkøber og projektmager, før udgiften afholdes. Når der sælges andele skal betalingen for andelene samt transaktionsomkostninger indsættes/deponeres på klientkonto hos Advokat Jacob Christoffersen, 5400 Bogense, iht. tegningsaftalen. 13 VEDERLAG Projektkøber, Andelsselskabet Coração do Algarve vil i alt ved tegning af 200 andele få indbetalt 200 x kr = kr. Med etableringen af denne aftale fastsættes Andelsselskabet Coração do Algarves gældsforpligtelse til projektmager, Authentic Residence-2 ApS, for hele projektet derfor til kr ,- (skriver kroner syvogtyvemilioner 00/100) Projektet afleveres i de ovenfor beskrevne 50 deletaper af Authentic Residence-2 ApS. Dette foregår løbende og ikke nødvendigvis i den opstillede rækkefølge. Når en delopgave er færdig, afleveres den ved afleveringsforretning til projektkøbers bestyrelse, eller deres repræsentant, hvorefter delmålets betaling udløses. Bestyrelsen skal foranledige, at Advokat Jacob Christoffersen senest 7 dage efter en afleveringsforretning overdrager kr pr. færdigt delprojekt til Authentic Residence-2 ApS for gradvis indløsning af gælden. Projektmager kan konvertere evt. tilgodehavende til andele i projektkøber. 14 FORSIKRINGER Projektmager tegner relevante forsikringer i projektkøbers navn og med projektkøber som sikret og som betaler. Der tegnes ejendomsforsikring (brand, storm, mv) med udgangspunkt i valuarvurdering af ejendommen. Der tegnes i tilknytning hertil løsøreforsikring. Der tegnes arbejdsskadeforsikring i det omfang 12

13 der er ansatte. Der tilbydes forsikring så andelshaverne kan have specifikke personlige ejendele (cykler, golfsæt mv) forsikret. Projektkøber kan til enhver tid forlange yderligere forsikringer tegnet for projektkøbers regning MISLIGHOLDELSE FRA PROJEKTMAGERS SIDE Hvis projektmager kan se, at der vil opstå forsinkelse, eller er der opstået forsinkelse, skal projektkøber straks underrettes skriftligt. Det samme gælder mangler. Projektkøber er berettiget til at tilbageholde betaling for ydelser, hvorom der er enighed om forsinkelse eller mangler. Er parterne uenige om, hvorvidt der er mangler eller forsinkelse med projektmagers ydelse, kan projektkøber ikke holde betalingen tilbage, men må søge tvisten afgjort ved opmand: bygningsingeniør Peter Dallerup, Odense, hvis afgørelse kan indbringes for voldgift MISLIGHOLDELSE FRA PROJEKTKØBERS SIDE Såfremt projektkøber ikke betaler rettidigt forrentes det skyldige beløb med 2% pr. påbegyndt måned fra forfald. Projektmager har endvidere mulighed for at forlange sig betalt med ledige andele efter eget valg, således at det skyldige beløb gøres op i andele rundet op til nærmeste hele, og uden transaktionsvederlag. Endvidere er projektmager berettiget til at frigøre sig ansvarsfrit fra projektet, såfremt betalingsmisligholdelsen varer længere end 3 måneder. I så fald skal projektkøber betale projektmager et dækningsbidrag på 35% af det resterende vederlag på kontrakten. Denne betaling er forfalden ved udløbet af de tre måneder ÆNDRINGER TIL KONTRAKTEN Ændringer til kontrakten skal være skriftligt aftalt og bekræftet mellem parterne. Passivitet kan ikke statuere aftaleindgåelse VOLDGIFT: Såfremt der mellem parterne opstår tvist, skal denne søges bilagt i mindelighed og hver part er forpligtet til i en god ånd at deltage i forligsdrøftelser. Såfremt parterne ikke kan blive enige, skal enhver tvist mellem parterne afgøres ved voldgift. Voldgiftsaftalen indebærer ikke afkald på anvendelse af foreløbige retsmidler såsom arrest og forbud. Medmindre parterne enes om andet, udpeger parterne til en voldgiftsret hver et sagkyndigt medlem, og disse udpeger i fællesskab formanden for voldgiftsretten. I mangel af enighed udpeges formanden af præsidenten for Østre Landsret blandt rettens dommere. Den, der ønsker en tvist afgjort, fremsender til den anden part et klageskrift eller et foreløbigt klageskrift, som angiver, hvilke spørgsmål, der søges afgjort. Klageskriftet skal indeholde partens valg af voldgiftsmand samt opfordring til den anden part om at udpege sin voldgiftsmand. 13

14 Såfremt den anden part ikke inden 14 dage fra modtagelsen af klageskriftet overfor den anden part har udpeget sin voldgiftsmand, udpeges denne af præsidenten for Østre Landsret. Medmindre parterne og voldgiftsretten bliver enige om andet, afholdes den mundtlige voldgiftsforhandling i Odense. Voldgiftsretten fastsætter de nærmere regler for proceduren for voldgiftsrettens behandling af tvister. Begge parter forpligter sig til at deponere et beløb, der fastsættes af voldgiftsretten, til dækning af voldgiftsrettens honorar og omkostninger. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og hemmelig. I øvrigt gælder lov om voldgift. 19 SOM BINDENDE MEDDELELSESMIDDEL Det er aftalt mellem parterne, at følgende adresser er bindende meddelelsesmiddel, forstået således at mail modtaget på disse adresser anses for at være kommet frem til modparten i juridisk forstand. Det er parternes eget ansvar, at holde disse mail adresser funktionsdygtige, samt at kontrollere om der er modtaget post. For Andelsselskabet Coração do Algarve: For Authentic-2 ApS: 20 UOPSIGELIGHED Nærværende aftale er uopsigelig mellem parterne PARTERNES UNDERSKRIFT Underskrevet sted dato Authentic Residence -2 Aps: Bestyrelsen for Andelsselskabet Coração do Algarve: Formand: Øvrige: 14

15 22 BILAGSLISTE Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Bilag 11: Bilag 12: Bilag 13: Bilag 14: Bilag 15: Andelsselskabets stiftelsesdokument. Andelsselskabets vedtægter samt sammenskrevet resume og cvr.nr. Projekttegninger (suppleres løbende med yderligere detailmateriale). Projektaftale mellem Authentic Residence-2 ApS og sælger. Vejledende tidsplan for gennemførelse af projektaftalen. Driftsbudget og betaling til driften af Andelsselskabet. Forbrugsbudget og a conto betaling. Ejendomsdata. Valuar vurdering af ejendom mhp forsikring. Bindende svar fra Skat om ejendomsværdiskat af en anden ejendom i Portugal, ejet af et dansk andelsselskab. Rapport om Ejendommens Tilstand (General Condition Report). Gældende forsikringsdokumenter og tilbud om forsikring af. Beskrivelse af bookingret, bookingsystem og rulleplan Fortrydelsesret. Eksempel på afleveringsprotokol. Bilag 1-15 Oversat til portugisisk. 15

TEGNINGSAFTALE. Andelsselskabet Coração do Algarve, CVR-nr. 35026703. 1. Parterne og Andelen

TEGNINGSAFTALE. Andelsselskabet Coração do Algarve, CVR-nr. 35026703. 1. Parterne og Andelen TEGNINGSAFTALE Andelsselskabet Coração do Algarve, CVR-nr. 35026703 1. Parterne og Andelen Nærværende aftale angår nytegning af andele i Andelsselskabet Coração do Algarve, CVR.nr. 35026703, med hjemstedsadresse:

Læs mere

BETINGET TEGNINGSAFTALE

BETINGET TEGNINGSAFTALE BETINGET TEGNINGSAFTALE Andelsselskabet Coração do Algarve, CVR-nr. 35026703 1. Parterne og Andelen Nærværende aftale angår nytegning af andele i Andelsselskabet Coração do Algarve, CVR.nr. 35026703, med

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Administrationsaftale for andelsboligforeningen

Administrationsaftale for andelsboligforeningen Sagstype: ADM Administrationsaftale for andelsboligforeningen Sag-vedr. (Herefter foreningen ) og ADLEX Ejendomsadministration ApS Cvr.nr. 31332036 (Herefter ADLEX ) Senest opdateret den 1. januar 2013

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle Regler for brug af Susaadalen. Skelby d. Lejeren betaler et depositum på 1.500 kr. som tilbagebetales

Læs mere

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk 6653-0001 Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS Undertegnede stifter Langeland Forsyning NS Vågebjergvej

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

SLUTSEDDEL. Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg)

SLUTSEDDEL. Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg) SLUTSEDDEL Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg) Dansk Sejlunion håber, at dette udkast kan være til gavn i forbindelse med indgåelse af aftaler. Der kan naturligvis være individuelle forhold,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

CARLSBERG BYEN P/S KØBERVEJLEDNING CARLSBERGBYEN.DK

CARLSBERG BYEN P/S KØBERVEJLEDNING CARLSBERGBYEN.DK CARLSBERG BYEN P/S KØBERVEJLEDNING CARLSBERGBYEN.DK CARLSBERG BYEN P/S 1 NÅR DU KØBER DIN DRØMMEBOLIG I CARLSBERG BYEN... En guide til køb af projektlejligheder Det er en stor beslutning at købe en ny

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Købs- og Leveringsaftale

Købs- og Leveringsaftale Købs- og Leveringsaftale mellem Svendborg Vejbelysning A/S Centrumpladsen 7 5700 Svendborg og Svendborg Kommune Centrumpladsen 7 5700 Svendborg om vejbelysning i de tidligere Egebjerg og Gudme Kommuner

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

SAMEJEKONTRAKT. mellem

SAMEJEKONTRAKT. mellem Xxxxxx Xxxxxx for XX% XXXX ApS ved Xxxxx xxxxx for XX% XXXX A/S ved Xxxxx xxxxx for XX% SAMEJEKONTRAKT mellem Dags dato er der indgået nedenstående samejekontrakt mellem ovenstående parter om ejerskab

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG A D VO KAT OL E F ISCH E R Møderet for Landsret A D VO KAT H ENRIK RA VNILD Møderet for Højesteret Advokat Henrik Ravnild Frederikssundsvej 159 2700 Brønshøj Telefon: 38 28 43 12 Telefax: 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe.

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe. Fremgangsmetoden ved salg af andelslejligheder (boliger) i AB Kornblomsten Under henvisning til vedtægternes 13. udarbejdet 26.5.08 af administrator Bente Naver Ejendomsadministration v/bente Naver Statsaut.

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Oktober 2011 Bestyrelsen i A/B Jæger har udarbejdet nedensta ende retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre byggearbejde

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Husbørsen ApS v/ advokat Tom Bramminge Christensen Albanigade 30, 1 5000 Odense C

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Husbørsen ApS v/ advokat Tom Bramminge Christensen Albanigade 30, 1 5000 Odense C 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Husbørsen ApS v/ advokat Tom Bramminge Christensen Albanigade 30, 1 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om klagerne har krav på, at indklagede tilbagebetaler

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab.

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab. Lejeaftale: Eventhusets Selskabslokale 2-2. Sal Lejeaftale mellem: Udlejer: Eventhusets selskabslokale Industrikrogen 8 2635 Ishøj Og lejer: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Inkluderet i lejeaftalen: Selskabslokalet

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense Bogense Havn og Marina Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG 8. juni 2015 Sagsnummer 480-2015-73954 Dokument nr. 480-2015-222021 BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA Mellem Nordfyns Kommune v/bogense

Læs mere

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I SALGSPROCEDURE 1. Beboeren indleverer vedlagte skema (ANMODNING OM UDTRÆDEN AF ANDELSBOLIGFORENINGEN) til bestyrelsens salgskoordinator. (Se adresse i beboermappens side 1.1). Hvis man vil gøre brug af

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, Conventus og DGI

Samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, Conventus og DGI Parterne Samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, Conventus og DGI 1 Denne aftale finder anvendelse mellem parterne Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, som den ene part og Conventus

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7 Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11456 Udtrædelsesaftale Vejle Kommunes udtræden af Østdeponi Version

Læs mere

Feriefonden for ansatte ved Lemvig Kommune

Feriefonden for ansatte ved Lemvig Kommune Til: Gitte Hyldal Gade Bent Søgaard Lena Birch Lykke Louise Agerbo Birthe Gielsgaard Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 16. oktober 2012 kl. 8.00 1. Godkendelse af referat fra 29. juni 2012 Godkendt.

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag MEDIATIONSPROCEDURE 1. Formål Denne mediationsprocedure er udarbejdet af Danske IT-advokater ( DITA ) og udgør det regelsæt, som regulerer gennemførelsen af en mediation mellem to eller flere parter, hvor

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008 J.nr.: 103522 Ejerlav: Bogense Markjorder Matr.nr.: 18 E Ejerlejlighed nr. 1 og 2 Beliggende: ANMELDER: Advokat Søren Olesen Adelgade 79 5400 Bogense 6481 1666 Rolighedsvej 16 5400 Bogense VEDTÆGTER FOR

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld 1. Parter Aftalevilkårene (herefter aftalen) er gældende for personer (herefter kunden), som DinGæld ApS, Store Torv 10, 2 sal, 8000 Aarhus C, CVR-nummer

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at tinglysningsfristen

Læs mere

Salgsopstilling. Sag.nr. 90304. Ejendommen Danhostel Rønde Vandrerhjem Beliggende Grenåvej 10B, 8410 Rønde udbydes til salg af Syddjurs Kommune.

Salgsopstilling. Sag.nr. 90304. Ejendommen Danhostel Rønde Vandrerhjem Beliggende Grenåvej 10B, 8410 Rønde udbydes til salg af Syddjurs Kommune. Salgsopstilling Ejendommen Danhostel Rønde Vandrerhjem Beliggende Grenåvej 10B, 8410 Rønde udbydes til salg af Syddjurs Kommune. Sag.nr. 90304 Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft 87535000 syddjurs@syddjurs

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Denne vejledning udstikker nogle generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede forpagtnings- & samarbejdsaftale

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Officiel firmaprofil

Officiel firmaprofil Officiel firmaprofil Alanya-hjem er et ejendomsformidlingsselskab der er startede i 2003 som service og udlejning. Vi er beliggende centralt ved Alanyas øst strand Oba, Vi har ikke forretnings kontor men

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Vesterlunds Ejendomskontor Kalundborg ApS Vænget 17 4400 Kalundborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at medtage

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere