UOPSIGELIG PROJEKTKONTRAKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UOPSIGELIG PROJEKTKONTRAKT"

Transkript

1 UOPSIGELIG PROJEKTKONTRAKT mellem Andelsselskabet Coraҫã o do Algarve CVR.nr Tyrsbjergvej Odense NV (Herefter kaldet projektkøberen) Og Authentic Residence-2 ApS CVR.nr Tyrsbjergvej Odense NV (herefter kaldet projektmageren) Nærværende aftale inkl. bilag er endeligt godkendt mellem parterne den 1

2 RESUMÉ AF PROJEKTAFTALENS INDHOLD OG FORMÅL: Andelsselskabet Coraҫão do Algarve har sikret sig en købsaftale der er bindende for sælger vedr. ejendommen Poço dos Ferreiros, S. Brás de Alportel sogn, S. Brás de Alportel kommune, beskrevet under nr / i S, samt diverse løsøre for at stille dette til rådighed for Andelsselskabets 200 medlemmer. Authentic Residence-2 ApS skal i henhold til denne projekt kontrakt forestå en lang række af de praktiske forhold i denne proces, herunder ombygning, godkendelser, indretning, markedsføring, administration, samt kontakt til eksterne rådgivere som advokat, revisor, byggesagkyndige, håndværkere, myndigheder i Danmark og Portugal, personale m.v. Projektet har således til formål at omdanne ejendommen, der hidtil har været benyttet som statsligt hotel (Pousada São Brás) til Apartmenthotellet Coração do Algarve med lejligheder i forskellig størrelse samt fællesområder der tænkes udlagt til restaurant, lounge, bar, vaskeri, personaleafdeling, aktivitetsrum, kursuslokale, depot for golfbags og cykler mv. Projektet er beskrevet af Arkitekt Antonió Guedes, Lissabon og ingeniør Luis Leal, og er godkendt af Tourist Department og nu videresendt til godkendelse af brand- og handicapforhold hos de kommunale myndigheder i beliggenhedskommunen São Brás de Alportel. Efter denne godkendelse skal konstruktive ændringer, vand- og kloakføring mv godkendes samme steds. Ejendommen vil blive godkendt som apartmenthotel og få tildelt stjerner alt efter indretning og det ønskede serviceniveau. Såfremt projektet igangsættes primo 2013 forventes det færdigt medio

3 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF PROJEKTAFTALENS INDHOLD OG FORMÅL:... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM PROJEKTOPGAVEN BESKRIVELSE AF DELPROJEKTER BESKRIVELSE AF LEJLIGHEDERNE: PROJEKT MATERIALET TIDSPLANER UDSKUDTE ARBEJDSOPGAVER EKSTRA ARBEJDER AFLEVERING PROJEKTKØBERS FORPLIGTELSER ANSVARSFORDELINGEN KOMPETANCEFORDELINGEN BETALINGER VEDERLAG FORSIKRINGER MISLIGHOLDELSE FRA PROJEKTMAGERS SIDE MISLIGHOLDELSE FRA PROJEKTKØBERS SIDE ÆNDRINGER TIL KONTRAKTEN VOLDGIFT: SOM BINDENDE MEDDELELSESMIDDEL UOPSIGELIGHED PARTERNES UNDERSKRIFT BILAGSLISTE

4 1 GENERELT OM PROJEKTOPGAVEN GENEREL BESKRIVELSE Projektet går ud på, at Andelsselskabet Coraҫão do Algarve erhverver en større ejendom, der efterfølgende konverteres til et apartmenthotel for andelshaverne. Konverteringsprocessen forestås af projektselskabet Authentic Residence-2 ApS. Nærværende projektaftale beskriver de opgaver og pligter der er aftalt mellem de to selskaber. Andelsselskabet Coraҫão do Algarve har d sikret sig en købsaftale der er bindende for sælger vedr. ejendommen Poço dos Ferreiros, S. Brás de Alportel sogn, S. Brás de Alportel Kommune, beskrevet under nr / i S, samt diverse løsøre for at stille dette til rådighed for Andelsselskabets 200 medlemmer. Authentic Residence-2 ApS skal i henhold til denne projektkontrakt forestå en lang række af de praktiske forhold i denne proces, herunder ombygning, godkendelser, indretning, markedsføring, administration, samt kontakt til eksterne rådgivere som advokat, revisor, byggesagkyndige, håndværkere, myndigheder i Danmark og Portugal, personale m.v. Projektet således til formål at omdanne ejendommen, der hidtil har været benyttet som statsligt hotel (Pousada São Brás) til Apartmenthotellet Coração do Algarve med lejligheder i forskellig størrelse samt fællesområder der tænkes udlagt til restaurant, lounge, bar, vaskeri, personaleafdeling, aktivitetsrum, kursuslokale, depot for golfbags og cykler mv. ARKITEKTONISKE OG BYGGETEKNISKE FORHOLD Projektmageren forestår ombygning og indretning i henhold til det af Arkitekt Antonió Guedes, Lissabon og ingeniør Luis Leal, Faro udarbejdede tegningsmateriale, således som det er indleveret og siden godkendt af Tourist Department i Lissabon d. 29.januar 2013 og indleveret til behandling af brand- og handicapforhold i São Brás Kommune d. 20.feb 2013 og siden vil blive indleveret samme steds for forhold vedr. konstruktion, vand, afløb mv. Nuværende tegningsmateriale er vedlagt nærværende aftale som bilag. GODKENDELSE I SÃO BRÁS KOMMUNE OG ANDRE RELEVANTE MYNDIGHEDER Efter gennemførelse af ombygninger forestår Projektmageren at de relevante dokumenter, samt eventuelle tilkomne ændringer, indleveres til endelig godkendelse, således at ejendommen godkendes til apartmenthotel og får tildelt stjerner alt efter indretning og service niveau. MARKEDSFØRING I forbindelse med projektkøbers salg af andele i andelsselskabet, står projektmager for håndtering af annoncering, salgshjemmeside, tilstedeværelse på sociale medier, afholdelse af informationsmøder, håndtering af besigtigelser og lignende aktiviteter. EJENDOMSMÆGLER Projektmager står for håndtering af kontakten til ejendomsmæglerne Gørtz og Jespersen, Hollufgårds Allé 9, 5220 Odense SØ, der varetager salg af andele. 4

5 ADVOKAT: Projektmager står for håndtering af kontakten til projektkøbers advokat, Advokat Jacob Christoffersen, Adelgade 90, 5400 Bogense. Hos advokaten deponeres løbende købesum for andele og transaktionsomkostninger, samt frigives midler iht. projektaftalen. 2 - BESKRIVELSE AF DELPROJEKTER Til opfyldelse af de ovenfor beskrevne generelle rammer og nærværende kontrakt i sin helhed, har parterne aftalt de nedenfor bekskrevne 50 delmål til opfyldelse af kontrakten. Når disse delmål er opfyldt har projektmageren leveret rette ydelse. Delmålene leveres hver for sig og i henhold til tidsplanen, Bilag 5, og altså ikke nødvendigvist i nedennævnte rækkefølge. For en del af de 50 delmål henvises der til beskrivelsen der fremgår af projekttegningerne. For lejlighederne henvises der til nedenstående generelle beskrivelse af indretningen. 01 Dokumenter og registreringer. Projektmageren udarbejder følgende dokumenter og forestår de beskrevne registreringer: A. Stiftelse samt registrering af Andelsselskabet Coração do Algarve, d B. Udarbejdelse af Andelsselskabets vedtægter samt seneste godkendelse heraf C. Indhentelse af cvr-nr.: tildelt d D. Hjemmeside: og domænet E. Facebookside: F. Udarbejdelse af salgsmateriale til andele, indeholdende: Tegningsaftale / Betinget Tegningsaftale med underbilag. Bilag 1: Andelsselskabets stiftelsesdokument. Bilag 2: Andelsselskabets vedtægter samt sammenskrevet resume og cvr.nr. Bilag 3: Projekttegninger (suppleres løbende med yderligere detailmateriale). Bilag 4: Projektaftale mellem Authentic Residence-2 ApS og sælger. Bilag 5: Vejledende tidsplan for gennemførelse af projektaftalen. Bilag 6: Driftsbudget og betaling til driften af Andelsselskabet. Bilag 7: Forbrugsbudget og a conto betaling. Bilag 8: Ejendomsdata. Bilag 9: Valuar vurdering af ejendom mhp forsikring. Bilag 10: Bindende svar fra Skat om ejendomsværdiskat af en anden ejendom i Portugal, ejet af et dansk andelsselskab. Bilag 11: Rapport om Ejendommens Tilstand (General Condition Report). Bilag 12: Gældende forsikringsdokumenter og tilbud om forsikring af. Bilag 13: Beskrivelse af bookingret, bookingsystem og rulleplan Bilag 14: Fortrydelsesret. Bilag 15: Eksempel på afleveringsprotokol. 5

6 02 Købsskat Projektmager forestår at IMT (købsskat) betales på vegne af Andelsselskabet Coraҫão do Algarve 03 Handel med Enatur: Projektmager forestår forhandlinger og udarbejdelse af dokumenter så forhåndsaftale, samt endelig købsaftale og skøde indgås med ENATUR - Empresa Nacional de Turismo, S.A. Bindende forhåndsaftale er indgået Organisation, bookingsystem, hjemmeside, regnskabssystem, kontor mv. Projektmager forestår at Bookingsystem oprettes, hjemmeside til andelsselskabet oprettes, regnskabssystem til andelsselskabet etableres, opkrævningssystem etableres for drift, forbrug, rengøring, vask mv. Endvidere forestår projektmageren, at bestyrelse for andelsselskab etableres, personale ansættes, firmaer tilknyttes til varetagelse af vedligehold mv, firmanavn godkendes og beskyttes, vedligeholdelsesplan etableres, regnskabssystem etableres, portugisisk firma oprettes til varetagelse af lokale lønninger og lokale udgifter og indtægter, kontor og reception etableres mv. 05 Arkitekt og ingeniør Projektmageren forestår, at arkitekt- og ingeniørprojekt udarbejdes. Godkendelse i Tourist Department, Lissabon af foreligger. Projektet er herefter indleveret i São Brás de Alportel Kommune til godkendelse i to etaper, først handicapadgang og brandforhold, derefter konstruktioner samt vand og afløb mv. 06 Aircondition Aircondition gennemgås, afprøves og udbedres hvor nødvendigt. Erklæring fra VVS-firma om systemet udarbejdes og oversættes til dansk. 07 Vand og Gas Installationerne for varmt og koldt vand gennemgås og udbedres hvor nødvendigt. Installationerne for gas gennemgås og udbedres hvor nødvendigt. Erklæring fra VVS-firma udarbejdes for både vand og gas samt oversættes til dansk. 08 Solfangeranlæg Projektmagere forestår, at Solfangeranlæg genetableres i samme omfang som, og på samme sted hvor det tidligere anlæg var monteret og tilkobles, så det bliver funktionsdygtigt og godkendt. 09 El, internet, TV, mv. Projektmager forestår at El- installationer gennemgås og udbedres hvor nødvendigt. Endvidere etableres internet så alle lejligheder samt alle fællesområder er omfattet af adgang til internet, enten som trådløs løsning eller som kabelløsning efterhånden som de tages i brug. TV-signal og skærm etableres i alle lejligheder. Dette etableres når der er 100 andelshavere og stilles herefter til rådighed i de ibrugtagne lejligheder og i de resterende lejligheder, efterhånden som de tages i brug. 6

7 10 Brandkrav Projektmager forestår, at vandforsyning til brandslanger fungerer, at der er brandalarm ved reception, at der er tilstrækkelige og funktionelle branddøre og brandudgange etableret i hovedbygning. Det overordnede brandsikkerhedsprojektet er en del af det ansøgte projekt og godkendes af myndighederne i forbindelse med den afsluttende godkendelse af apartmenthotellet efter færdiggørelsen af ombygningen. 11 Udbedring i henhold til Rapport om Ejendommens Tilstand Projektmager forestår at de anmærkninger der er i rapporten udbedres. Rapporten vedlægges som bilag Udvendig maling Projektmager forestår at hovedbygningen, teknikhuset og personaleafdelingen males udvendigt. Dette gælder murværk, samt metalkonstruktionerne på altanerne. 13 Boring, lagertank og kunstvanding Projektmageren forestår at vandboringen genetableres, at den eksisterende lagertank mellem tennisbanen og pumpehuset tilkobles ny pumpe og at kunstvandingsanlæg i parken genetableres. Dette anlæg skal kunne fungere uafhængigt af det kommunale vandforsyningsanlæg. 14 Park og veje Projektmager forestår, at park, plæner, buske, træer, beplantning, veje og tilkørselsvej trimmes så det fremstår indbydende i forbindelse med overdragelsen til andelsselskabet samtidig med udstedelse af skøde til andelsselskabet. 15 Lounge, hall, bar, reception, morgenmadskøkken og spisesal Projektmager forestår, at lounge, hall, bar, reception, morgenmadskøkken og spisesal klargøres til brug for andelshaverne. Områderne males, eksisterende møbler repareres, dekorationer, gardiner, belysning mv udbedres eller etableres. Morgenmadskøkken etableres i lille køkken bag baren. Der stilles bestik og service til rådighed til morgenmad for andelshaverne. 16 Pool og poolbar samt fliseområde Projektmager forestår, at Pool renses og rengøres, Poolens teknik klargøres eller udskiftes hvor det er nødvendigt, fliseområdet ordnes/renoveres, og poolbaren gøres klar til brug. Der etableres aftale med firma om løbende kontrol og pasning af poolens tekniske udstyr og vandkvalitet. 17 Handicapindretning Projektmager forestår handicapindretning i henhold til projekttegningerne, med handicaptoilet nær restaurant, handicaplejlighed, handicaptoilet ved pool og ved kursusafdeling samt handicaprampe ved pool. 18 Restaurationskøkken Projektmager forestår at restaurationskøkkenet gøres funktionsklart hvad følgende maskiner angår: Ovne, emhætte, gasblus, køleskabe, frysere, varmeskabe, opvaskemaskine. Energiforbrug fra Gas i køkken med maximum på 70 Kw. Energiforbrug fra El i køkken med maximum på 250 Kw. 7

8 Der etableres endvidere separate el-, vand-, og gasmålere for at muliggøre fremtidig afregning ved forpagter. Fremtidig forpagter kommer selv med service og køkkengrej. 19 Spisesal/Restaurant Projektmager forestår at spisesal/restaurant klargøres og godkendes til brug hvad angår brandkrav mv. Aircondition system og andre tekniske installationer skal virke. Bestående indretning med borde, stole, gardiner, lamper og udsmykning repareres, hvor det er nødvendigt og gøres funktionsklar. Kommende forpagter medbringer selv duge, bestik og service, kasseapparat mv 20 Kursusrum m handicaptoilet Projektmager forestår, at der i henhold til tegningerne indrettes et kursusrum i det der på tegningerne kan ses som kursuslokalet mod syd. Der etableres indgangsparti. Der møbleres til 20 kursister. Der opsættes projektor m. lærred, TV og internetadgang. Der indrettes handicaptoilet i tilknytning til kursuslokalet. 21 Aktivitetsrum Projektmager forestår, at der iht. det der på tegningerne ses som kursuslokalet mod nord, etableres aktivitetsrum med spillemuligheder og møblering i den vestlige del og lagerrum for cykler, golfbags mv. i den østlige del. Endvidere etableres I henhold til tegningerne kondirum med tilhørende toiletter. Der indkøbes løbebånd, kondicykel, crosstrainer, romaskine, ribbe samt håndredskaber. 22 Personaleafdeling Projektmager forestår at der i henhold til tegning etableres personaleafdeling med toiletter, omklædningsrum og opholdsrum. 23 Autocamper Projektmageren forestår, at Autocamper købt i henhold til vedtægterne omregistreres og forsikres i Andelsselskabets navn, samt at nøgle og registreringsattest overdrages til værtsparret. Autocamperen må kun køres af andelshaverne. Der etableres en særskilt udgiftskonto med et indestående på kr til drift af autocamperen. Der etableres autohjælp ordning samt aftale med lokalt autoværksted om service Lejligheder 24. E-302 et-værelses lejlighed, niveau T1-303 to-værelses lejlighed, niveau T1-305 to-værelses lejlighed, niveau E-307 et-værelses lejlighed, niveau T1-308 to-værelses lejlighed, niveau E-304 købslejlighed, et-værelses, niveau E-306 købslejlighed, et-værelses, niveau T1-202 to-værelses lejlighed, niveau T1-101 to-værelses lejlighed, niveau T1-102 to-værelses lejlighed, niveau 1 8

9 34. E-105 et-værelses lejlighed, niveau T1-201 købslejlighed, to-værelses, niveau E-301 et-værelses lejlighed, niveau T1-103 købslejlighed, to-værelses, niveau E-104 købslejlighed, et-værelses, niveau E-106 et-værelses lejlighed, niveau E-107 et-værelses lejlighed, niveau T1-109 to-værelses lejlighed, niveau T1-108 købslejlighed, to-værelses, niveau T1-203 købslejlighed, to-værelses, niveau T1-204 to-værelses lejlighed, niveau T1-205 to-værelses lejlighed, niveau T1-206 to-værelses lejlighed, niveau T2-207 tre-værelses lejlighed, niveau T2-110 tre-værelses lejlighed, annex 49. T1-111 to-værelses lejlighed, annex 50 Endelig godkendelse Endelig godkendelse fra São Brás Kommune og andre myndigheder af ejendommen som apartmenthotel med baggrund i de ændringer der er foretaget i løbet af ombygningen. 3 BESKRIVELSE AF LEJLIGHEDERNE: Lejlighederne laves i tre typer: E = et-værelses/studiolejligheder T1= to-værelseslejligheder T2= tre-værelseslejligheder Lejlighedsnumrene (f.eks. T1-101) henviser til numrene på tegningerne. T1 = to-værelses lejlighed. 101 = lejlighed nummer 1 på niveau 1. Alle lejligheder har et mindre køkken med to kogeplader, emhætte, vask og køleskab samt bestik mv til 4, 6 eller 8 personer alt efter lejlighedernes størrelse. Alle lejligheder har eget badeværelse, nogle lejligheder har to, hvordan de er udstyret, fremgår af tegningerne. Alle lejligheder har udgang til balkon eller terrasse, som det fremgår af tegningerne. Et-værelses lejligheder har to sengepladser i køkken/alrummet. To-værelses lejligheder har et soveværelse med to sovepladser samt mulighed for i stuen at have to opredninger. 9

10 Tre-værelses lejligheder har to soveværelser med to sovepladser i hver samt mulighed for i stuen at have to opredninger. Der er dyner, hovedpuder, sengelinned og håndklæder til alle lejligheder til antallet af mulige opredninger. Der vil være bord og stole til henholdsvis 2, 4 eller 6 personer alt efter type af lejlighed. Hertil kommer lænestole, sofaborde, sengeborde, små skriveborde, tøjskabe mv. Lejlighederne er forsynet med lamper og udsmykning. Dørene er forsynet med låse. Der er gardiner for vinduerne. Lejlighederne er nymalede ved overdragelsen. Møblering og indretning på projektbeskrivelserne, skal kun betragtes som et udkast og vil blive gennemført med individuelle hensyn til hver enkelt lejligheds muligheder. På projekttegningerne betyder gul markering at elementet nedtages, rød markering betyder at elementet etableres. Anviste løsninger for vand og afløb er ligeledes kun anvisninger og vil i praksis ofte blive udført på en anden måde. I løbet af processen vil der forekomme ændringer i forhold til projekttegningerne, der enten nødvendiggøres af de konkrete forhold eller vurderes som bedre løsninger. Disse ændringer vil blive indført i de endelige projekttegninger, der indsendes, når hele projektet er ombygget for at opnå ibrugtagningstilladelsen som apartmenthotel. 4 - PROJEKT MATERIALET Projektets materiale består af denne kontrakt med bilag, samt de dokumenter der undervejs måtte være bindende for parternes udførelse af de nævnte opgaver, medmindre indholdet i disse dokumenter ikke var forudsigelige på tidspunktet for aftalens indgåelse. Hvis ikke andet fremgår af aftalen mellem parterne, så er standarden for de arbejder der udføres god lokal portugisisk standard, således at der kan opnås lokale godkendelser af de udførte arbejder i Portugal. 5 - TIDSPLANER Da der i vidt omfang er tale om papirgange ved det offentlige, samt renovering af en ældre bygning har projektmageren ikke fuldt herredømme over projektforløbet. Derfor er der mellem parterne aftalt videst mulige rammer for tidsmæssige overskridelser, der ikke kan tilregnes projektmagerens passivitet. Den i bilag 5 vedlagte tidsplan er således alene vejledende og forventes revideret løbende, både for så vidt angår både rækkefølgen af delprojekter og selve projektets fremadskriden. Projektmageren er berettiget til at afslutte sine opgaver tidligere og dermed kræve betaling tidligere. Projektkøber kan ikke gøre misligholdelse gældende for forsinkelser medmindre forsinkelsen skyldes groft uagtsom adfærd eller passivitet fra projektmagers side. 6 - UDSKUDTE ARBEJDSOPGAVER Projektkøber og Projektmager kan aftale at en delopgave afleveres på en sådan måde, at en del af arbejdes bliver udskudt og afregningen reduceres med betalingen for den udskudte del af opgaven. 10

11 For at kunne tilrettelægge arbejdet mest hensigtsmæssigt, er Projektmager berettiget til at udskyde en arbejdsopgave på samme vis som ovenfor beskrevet, medmindre det har en konkret økonomiske begrundet skadevirkning for projektkøber. 7 - EKSTRA ARBEJDER Såfremt der undervejs opstår behov for at Projektmager løser opgaver udover det i nærværende kontrakt beskrevne, aftales dette skriftligt mellem parterne, herunder termin og betaling. korrespondance er i den sammenhæng tilstrækkelig skriftlig aftaleindgåelse, når blot det tydeligt fremgår, hvad opgaven er, hvornår den skal være færdig, og hvad der skal afregnes. Endvidere må korrespondancen være mellem eller bekræftet af tegningsberettigede personer. 8 - AFLEVERING Når projektmager har afsluttet et delprojekt, varsler han projektkøber om afleveringsforretning, og parterne aftaler en tid for afleveringsforretningen. Begge parter kan møde ved stedfortræder, og begge parter kan have bisidder. Såfremt parterne ikke kan blive enige om tidspunktet for afleveringsforretning, kan projektmager varsle en dato med 14. dages varsel - fremsendt med anbefalet brev. Såfremt ingen møder for projektkøber betragtes afleveringen som mangelfri. Ved afleveringsforretningen udfyldes bilag 15, afleveringsprotokol. Når alle 50 delprojekter er afleveret, er der sket endelig aflevering af hele projektet. 9 - PROJEKTKØBERS FORPLIGTELSER Projektkøber skal sørge for at projektejendommen erhverves endeligt og ubetinget senest den , eller til en anden skriftligt mellem parterne aftalt dato. Dette er en forudsætning for projektmagers forpligtelser. Projektkøber skal understøtte projektmagers arbejde i videst muligt omfang, herunder ved uden tøven at afgive relevante oplysninger og foretage relevante administrative og retlige tiltag. Endvidere skal projektkøber betale rettidigt ANSVARSFORDELINGEN Projektmager handler i eget navn og for egen regning, medmindre der er tale om aftaleforhold, der vedrører ejendommens drift efter overdragelsestidspunktet. I så fald handler projektmager i projektkøbers navn og for projektkøber regning. Om nødvendigt udsteder projektkøber relevant fuldmagt for forholdet og allokere de nødvendige midler uden ugrundet ophold. Projektmager hæfter overfor projektkøber for groft uagtsomme forhold og under betingelse af de almindelige erstatningsbetingelsers opfyldelse. Projektmager kan aldrig hæfte for mere end det allerede modtagne salær og aldrig for følgeskader eller indirekte skader af nogen art. Endvidere hæfter projektmageren ikke for underleverandører. 11

12 Såfremt det aftales, at projektmageren skal udføre ekstraarbejder, og dette medfører anvendelsen af tredjemand, indgås sådanne aftaler i projektkøbers navn og for projektkøbers regning, medmindre andet er skriftligt aftalt. 11 KOMPETANCEFORDELINGEN Når en opgave iht. denne aftale er pålagt projektmageren, så er der tale om en enekompetance, således forstået, at projektkøber eller andre er uberettigede til at blande sig i opgaven, løse opgaven eller lignende BETALINGER Generelt afholder projektmageren alle udgifter i tilknytning til opfyldelse af denne kontrakts opfyldelse, herunder køb af ejendom, aflønning af rådgivere, offentlige udgifter, transaktionsomkostninger, transportomkostninger, håndværkeromkostninger og alle andre udgifter, der ikke er knyttet til ejendommens drift. Såfremt en udgift skal betales af projektkøber, skal dette aftales skriftligt, herunder pr. mail, mellem projektkøber og projektmager, før udgiften afholdes. Når der sælges andele skal betalingen for andelene samt transaktionsomkostninger indsættes/deponeres på klientkonto hos Advokat Jacob Christoffersen, 5400 Bogense, iht. tegningsaftalen. 13 VEDERLAG Projektkøber, Andelsselskabet Coração do Algarve vil i alt ved tegning af 200 andele få indbetalt 200 x kr = kr. Med etableringen af denne aftale fastsættes Andelsselskabet Coração do Algarves gældsforpligtelse til projektmager, Authentic Residence-2 ApS, for hele projektet derfor til kr ,- (skriver kroner syvogtyvemilioner 00/100) Projektet afleveres i de ovenfor beskrevne 50 deletaper af Authentic Residence-2 ApS. Dette foregår løbende og ikke nødvendigvis i den opstillede rækkefølge. Når en delopgave er færdig, afleveres den ved afleveringsforretning til projektkøbers bestyrelse, eller deres repræsentant, hvorefter delmålets betaling udløses. Bestyrelsen skal foranledige, at Advokat Jacob Christoffersen senest 7 dage efter en afleveringsforretning overdrager kr pr. færdigt delprojekt til Authentic Residence-2 ApS for gradvis indløsning af gælden. Projektmager kan konvertere evt. tilgodehavende til andele i projektkøber. 14 FORSIKRINGER Projektmager tegner relevante forsikringer i projektkøbers navn og med projektkøber som sikret og som betaler. Der tegnes ejendomsforsikring (brand, storm, mv) med udgangspunkt i valuarvurdering af ejendommen. Der tegnes i tilknytning hertil løsøreforsikring. Der tegnes arbejdsskadeforsikring i det omfang 12

13 der er ansatte. Der tilbydes forsikring så andelshaverne kan have specifikke personlige ejendele (cykler, golfsæt mv) forsikret. Projektkøber kan til enhver tid forlange yderligere forsikringer tegnet for projektkøbers regning MISLIGHOLDELSE FRA PROJEKTMAGERS SIDE Hvis projektmager kan se, at der vil opstå forsinkelse, eller er der opstået forsinkelse, skal projektkøber straks underrettes skriftligt. Det samme gælder mangler. Projektkøber er berettiget til at tilbageholde betaling for ydelser, hvorom der er enighed om forsinkelse eller mangler. Er parterne uenige om, hvorvidt der er mangler eller forsinkelse med projektmagers ydelse, kan projektkøber ikke holde betalingen tilbage, men må søge tvisten afgjort ved opmand: bygningsingeniør Peter Dallerup, Odense, hvis afgørelse kan indbringes for voldgift MISLIGHOLDELSE FRA PROJEKTKØBERS SIDE Såfremt projektkøber ikke betaler rettidigt forrentes det skyldige beløb med 2% pr. påbegyndt måned fra forfald. Projektmager har endvidere mulighed for at forlange sig betalt med ledige andele efter eget valg, således at det skyldige beløb gøres op i andele rundet op til nærmeste hele, og uden transaktionsvederlag. Endvidere er projektmager berettiget til at frigøre sig ansvarsfrit fra projektet, såfremt betalingsmisligholdelsen varer længere end 3 måneder. I så fald skal projektkøber betale projektmager et dækningsbidrag på 35% af det resterende vederlag på kontrakten. Denne betaling er forfalden ved udløbet af de tre måneder ÆNDRINGER TIL KONTRAKTEN Ændringer til kontrakten skal være skriftligt aftalt og bekræftet mellem parterne. Passivitet kan ikke statuere aftaleindgåelse VOLDGIFT: Såfremt der mellem parterne opstår tvist, skal denne søges bilagt i mindelighed og hver part er forpligtet til i en god ånd at deltage i forligsdrøftelser. Såfremt parterne ikke kan blive enige, skal enhver tvist mellem parterne afgøres ved voldgift. Voldgiftsaftalen indebærer ikke afkald på anvendelse af foreløbige retsmidler såsom arrest og forbud. Medmindre parterne enes om andet, udpeger parterne til en voldgiftsret hver et sagkyndigt medlem, og disse udpeger i fællesskab formanden for voldgiftsretten. I mangel af enighed udpeges formanden af præsidenten for Østre Landsret blandt rettens dommere. Den, der ønsker en tvist afgjort, fremsender til den anden part et klageskrift eller et foreløbigt klageskrift, som angiver, hvilke spørgsmål, der søges afgjort. Klageskriftet skal indeholde partens valg af voldgiftsmand samt opfordring til den anden part om at udpege sin voldgiftsmand. 13

14 Såfremt den anden part ikke inden 14 dage fra modtagelsen af klageskriftet overfor den anden part har udpeget sin voldgiftsmand, udpeges denne af præsidenten for Østre Landsret. Medmindre parterne og voldgiftsretten bliver enige om andet, afholdes den mundtlige voldgiftsforhandling i Odense. Voldgiftsretten fastsætter de nærmere regler for proceduren for voldgiftsrettens behandling af tvister. Begge parter forpligter sig til at deponere et beløb, der fastsættes af voldgiftsretten, til dækning af voldgiftsrettens honorar og omkostninger. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og hemmelig. I øvrigt gælder lov om voldgift. 19 SOM BINDENDE MEDDELELSESMIDDEL Det er aftalt mellem parterne, at følgende adresser er bindende meddelelsesmiddel, forstået således at mail modtaget på disse adresser anses for at være kommet frem til modparten i juridisk forstand. Det er parternes eget ansvar, at holde disse mail adresser funktionsdygtige, samt at kontrollere om der er modtaget post. For Andelsselskabet Coração do Algarve: For Authentic-2 ApS: 20 UOPSIGELIGHED Nærværende aftale er uopsigelig mellem parterne PARTERNES UNDERSKRIFT Underskrevet sted dato Authentic Residence -2 Aps: Bestyrelsen for Andelsselskabet Coração do Algarve: Formand: Øvrige: 14

15 22 BILAGSLISTE Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Bilag 11: Bilag 12: Bilag 13: Bilag 14: Bilag 15: Andelsselskabets stiftelsesdokument. Andelsselskabets vedtægter samt sammenskrevet resume og cvr.nr. Projekttegninger (suppleres løbende med yderligere detailmateriale). Projektaftale mellem Authentic Residence-2 ApS og sælger. Vejledende tidsplan for gennemførelse af projektaftalen. Driftsbudget og betaling til driften af Andelsselskabet. Forbrugsbudget og a conto betaling. Ejendomsdata. Valuar vurdering af ejendom mhp forsikring. Bindende svar fra Skat om ejendomsværdiskat af en anden ejendom i Portugal, ejet af et dansk andelsselskab. Rapport om Ejendommens Tilstand (General Condition Report). Gældende forsikringsdokumenter og tilbud om forsikring af. Beskrivelse af bookingret, bookingsystem og rulleplan Fortrydelsesret. Eksempel på afleveringsprotokol. Bilag 1-15 Oversat til portugisisk. 15

TEGNINGSAFTALE. Andelsselskabet Coração do Algarve, CVR-nr. 35026703. 1. Parterne og Andelen

TEGNINGSAFTALE. Andelsselskabet Coração do Algarve, CVR-nr. 35026703. 1. Parterne og Andelen TEGNINGSAFTALE Andelsselskabet Coração do Algarve, CVR-nr. 35026703 1. Parterne og Andelen Nærværende aftale angår nytegning af andele i Andelsselskabet Coração do Algarve, CVR.nr. 35026703, med hjemstedsadresse:

Læs mere

BETINGET TEGNINGSAFTALE

BETINGET TEGNINGSAFTALE BETINGET TEGNINGSAFTALE Andelsselskabet Coração do Algarve, CVR-nr. 35026703 1. Parterne og Andelen Nærværende aftale angår nytegning af andele i Andelsselskabet Coração do Algarve, CVR.nr. 35026703, med

Læs mere

Bilag 9. Busoverdragelse. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1

Bilag 9. Busoverdragelse. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1 HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1 Bilag 9 Busoverdragelse 9.1 Beregning af overtagelsespriser for busser ved kontraktudløb... 2 9.2 Procedure og tidsplan for busoverdragelse... 2 9.3

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB)

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Matr.nr. 3 ex Bagsværd Skovdiget 1 Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Formålet er at revidere overenskomsten af 6. og 12.07.1962, med tillæg af 19.01.1963, 24.07.1963, 04.04.1964,

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus)

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus) VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Udarbejdet i henhold til lov om taxikørsel og bekendtgørelse gældende pr. 29. august 2011. Udskrevet 6. maj 2015 Vedtaget 29. april 2015 VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Foreningen Taxi 4x27

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere

SAMEJEKONTRAKT. mellem

SAMEJEKONTRAKT. mellem Xxxxxx Xxxxxx for XX% XXXX ApS ved Xxxxx xxxxx for XX% XXXX A/S ved Xxxxx xxxxx for XX% SAMEJEKONTRAKT mellem Dags dato er der indgået nedenstående samejekontrakt mellem ovenstående parter om ejerskab

Læs mere

Navn: (herefter kaldet sponsor) (herefter kaldet klubben/udøveren)

Navn: (herefter kaldet sponsor) (herefter kaldet klubben/udøveren) STANDARDKONTRAKT SPONSORAFTALE 1 Parter Denne sponsoraftale er indgået mellem: Navn: (herefter kaldet sponsor) Adresse: CVR-/SE-nr.: og Navn: Adresse: (herefter kaldet klubben/udøveren) Evt. CVR-/SE-nr.:

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2010 blev der i sag 107-2009 KK mod ejendomsmægler PP og ejendomsmægler GG og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 2. november 2009 har KK indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver)

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver) Fremlejekontrakt Mellem Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M CVR.nr. 2928 3958 (i det følgende kaldet fremlejegiver) og [Leverandørens navn] [Adresse] [CVR-nummer] (i det følgende kaldet fremlejetager)

Læs mere

Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS.

Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS. Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS. 1. Almindelige vilkår. Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, er nedenstående vilkår gældende for enhver arbejdsopgave udført

Læs mere

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1 Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED... 3 2 INTERESSENTER... 3 3 FORMÅL... 3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER... 3 5 LÅN OG HÆFTELSE...

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

SLUTSEDDEL. Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg)

SLUTSEDDEL. Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg) SLUTSEDDEL Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg) Dansk Sejlunion håber, at dette udkast kan være til gavn i forbindelse med indgåelse af aftaler. Der kan naturligvis være individuelle forhold,

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal betale erstatning til

Læs mere

som er ejer af ejendommen matr.nr. 226a Frederiksberg, vejareal beliggende Sylows Allé, 2000 Frederiksberg.

som er ejer af ejendommen matr.nr. 226a Frederiksberg, vejareal beliggende Sylows Allé, 2000 Frederiksberg. AFTALE OM BYRUM OG TRAFIKLØSNING VED FALKONER CENTRET ( Aftalen ) MELLEM Frederiksberg Kommune, Rådhuset By- og Miljøområdet CVR-nr. 11259979 Smallegade 1 2000 Frederiksberg (Herefter benævnt FK") som

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I SALGSPROCEDURE 1. Beboeren indleverer vedlagte skema (ANMODNING OM UDTRÆDEN AF ANDELSBOLIGFORENINGEN) til bestyrelsens salgskoordinator. (Se adresse i beboermappens side 1.1). Hvis man vil gøre brug af

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Officiel firmaprofil

Officiel firmaprofil Officiel firmaprofil Alanya-hjem er et ejendomsformidlingsselskab der er startede i 2003 som service og udlejning. Vi er beliggende centralt ved Alanyas øst strand Oba, Vi har ikke forretnings kontor men

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Ida og Peter Frølich Hovedgaden 85 4420 Regstrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt

Læs mere

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle Regler for brug af Susaadalen. Skelby d. Lejeren betaler et depositum på 1.500 kr. som tilbagebetales

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Godske Hansen Nørretorv 4B, 2. 6200 Aabenraa

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Godske Hansen Nørretorv 4B, 2. 6200 Aabenraa 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Godske Hansen Nørretorv 4B, 2. 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 19. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Revideret februar 2015 Bestyrelsen i A/B Jæger har fået udarbejdet nedenstående retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Ejerforeningen matr.nr. 53 c Hillerød Bygrunde. Stk. 2. Foreningen er hjemmehørende i Hillerød kommune.

Læs mere

Kendelse. De oprindelige klagere, AA og BB, og to købere indgik aftale om køb af klagernes ejendom beliggende [adresse] i [by].

Kendelse. De oprindelige klagere, AA og BB, og to købere indgik aftale om køb af klagernes ejendom beliggende [adresse] i [by]. Den 7. september 2015 blev der i sag 291 2014-8357 Klagenævnet for Ejendomsformidling mod Ejendomsmægler Jørgen Klug [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 10. oktober 2014 har Klagenævnet

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk 6653-0001 Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS Undertegnede stifter Langeland Forsyning NS Vågebjergvej

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Købs- og Leveringsaftale

Købs- og Leveringsaftale Købs- og Leveringsaftale mellem Svendborg Vejbelysning A/S Centrumpladsen 7 5700 Svendborg og Svendborg Kommune Centrumpladsen 7 5700 Svendborg om vejbelysning i de tidligere Egebjerg og Gudme Kommuner

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Administrationsaftale for andelsboligforeningen

Administrationsaftale for andelsboligforeningen Sagstype: ADM Administrationsaftale for andelsboligforeningen Sag-vedr. (Herefter foreningen ) og ADLEX Ejendomsadministration ApS Cvr.nr. 31332036 (Herefter ADLEX ) Senest opdateret den 1. januar 2013

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Husbørsen ApS v/ advokat Tom Bramminge Christensen Albanigade 30, 1 5000 Odense C

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Husbørsen ApS v/ advokat Tom Bramminge Christensen Albanigade 30, 1 5000 Odense C 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Husbørsen ApS v/ advokat Tom Bramminge Christensen Albanigade 30, 1 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om klagerne har krav på, at indklagede tilbagebetaler

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008 J.nr.: 103522 Ejerlav: Bogense Markjorder Matr.nr.: 18 E Ejerlejlighed nr. 1 og 2 Beliggende: ANMELDER: Advokat Søren Olesen Adelgade 79 5400 Bogense 6481 1666 Rolighedsvej 16 5400 Bogense VEDTÆGTER FOR

Læs mere

Bælternes Pulje Fiskeri. Middelfart d. 16. marts 2009. PULJEOVERENSKOMST VEDRØRENDE Bælternes Puljefiskeri (område 22)

Bælternes Pulje Fiskeri. Middelfart d. 16. marts 2009. PULJEOVERENSKOMST VEDRØRENDE Bælternes Puljefiskeri (område 22) Bælternes Pulje Fiskeri. Middelfart d. 16. marts 2009. PULJEOVERENSKOMST VEDRØRENDE Bælternes Puljefiskeri (område 22) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund, formål og forhold vedrørende parterne 3 2. Navn,

Læs mere

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden 1. Kontakt Når en andelshaver finder ud af at han/hun vil flytte, skal andelshaveren henvende sig skriftlig eller i kontortiden til bestyrelsen. Fra den dag bestyrelsen

Læs mere

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag MEDIATIONSPROCEDURE 1. Formål Denne mediationsprocedure er udarbejdet af Danske IT-advokater ( DITA ) og udgør det regelsæt, som regulerer gennemførelsen af en mediation mellem to eller flere parter, hvor

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub.

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 15. marts 2016 USS/ACH Vilkår for adgang til og brug af DataHub Tredjepart Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 1.

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden Rådgivningsaftale Sagsnr.: KOBERRADGIVNING Dato: 05-04-2015 Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. 1. Parterne Kunden Kunden Navn: Adresse:

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at tinglysningsfristen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, Conventus og DGI

Samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, Conventus og DGI Parterne Samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, Conventus og DGI 1 Denne aftale finder anvendelse mellem parterne Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, som den ene part og Conventus

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Lejekontrakt. Personer. Bopælsadresse

Lejekontrakt. Personer. Bopælsadresse 1 Lejekontrakt Fornavn Efternavn Udlejers oplysninger Personer Lejers oplysninger Fornavn Efternavn Andre Personer By og post nr. Telefon nr. Mobil tlf. Email adr. Udlejers oplysninger Bopælsadresse By

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet mellem Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø CVR nummer: 18 63 22 76 (herefter kaldet Banedanmark) og YY CVR nummer: (herefter kaldet ansøgeren)

Læs mere

Aftale om udlejning af feriehuse og lejligheder til AVM i ishockey

Aftale om udlejning af feriehuse og lejligheder til AVM i ishockey Aftale om udlejning af feriehuse og lejligheder til AVM i ishockey Aftale mellem (Udlejer) (adresse) (postnr. & by) (i det følgende kaldet udlejeren) og VisitHerning Østergade 21 7400 Herning Tlf: 9727

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere