UOPSIGELIG PROJEKTKONTRAKT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UOPSIGELIG PROJEKTKONTRAKT"

Transkript

1 UOPSIGELIG PROJEKTKONTRAKT mellem Andelsselskabet Coraҫã o do Algarve CVR.nr Tyrsbjergvej Odense NV (Herefter kaldet projektkøberen) Og Authentic Residence-2 ApS CVR.nr Tyrsbjergvej Odense NV (herefter kaldet projektmageren) Nærværende aftale inkl. bilag er endeligt godkendt mellem parterne den 1

2 RESUMÉ AF PROJEKTAFTALENS INDHOLD OG FORMÅL: Andelsselskabet Coraҫão do Algarve har sikret sig en købsaftale der er bindende for sælger vedr. ejendommen Poço dos Ferreiros, S. Brás de Alportel sogn, S. Brás de Alportel kommune, beskrevet under nr / i S, samt diverse løsøre for at stille dette til rådighed for Andelsselskabets 200 medlemmer. Authentic Residence-2 ApS skal i henhold til denne projekt kontrakt forestå en lang række af de praktiske forhold i denne proces, herunder ombygning, godkendelser, indretning, markedsføring, administration, samt kontakt til eksterne rådgivere som advokat, revisor, byggesagkyndige, håndværkere, myndigheder i Danmark og Portugal, personale m.v. Projektet har således til formål at omdanne ejendommen, der hidtil har været benyttet som statsligt hotel (Pousada São Brás) til Apartmenthotellet Coração do Algarve med lejligheder i forskellig størrelse samt fællesområder der tænkes udlagt til restaurant, lounge, bar, vaskeri, personaleafdeling, aktivitetsrum, kursuslokale, depot for golfbags og cykler mv. Projektet er beskrevet af Arkitekt Antonió Guedes, Lissabon og ingeniør Luis Leal, og er godkendt af Tourist Department og nu videresendt til godkendelse af brand- og handicapforhold hos de kommunale myndigheder i beliggenhedskommunen São Brás de Alportel. Efter denne godkendelse skal konstruktive ændringer, vand- og kloakføring mv godkendes samme steds. Ejendommen vil blive godkendt som apartmenthotel og få tildelt stjerner alt efter indretning og det ønskede serviceniveau. Såfremt projektet igangsættes primo 2013 forventes det færdigt medio

3 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF PROJEKTAFTALENS INDHOLD OG FORMÅL:... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM PROJEKTOPGAVEN BESKRIVELSE AF DELPROJEKTER BESKRIVELSE AF LEJLIGHEDERNE: PROJEKT MATERIALET TIDSPLANER UDSKUDTE ARBEJDSOPGAVER EKSTRA ARBEJDER AFLEVERING PROJEKTKØBERS FORPLIGTELSER ANSVARSFORDELINGEN KOMPETANCEFORDELINGEN BETALINGER VEDERLAG FORSIKRINGER MISLIGHOLDELSE FRA PROJEKTMAGERS SIDE MISLIGHOLDELSE FRA PROJEKTKØBERS SIDE ÆNDRINGER TIL KONTRAKTEN VOLDGIFT: SOM BINDENDE MEDDELELSESMIDDEL UOPSIGELIGHED PARTERNES UNDERSKRIFT BILAGSLISTE

4 1 GENERELT OM PROJEKTOPGAVEN GENEREL BESKRIVELSE Projektet går ud på, at Andelsselskabet Coraҫão do Algarve erhverver en større ejendom, der efterfølgende konverteres til et apartmenthotel for andelshaverne. Konverteringsprocessen forestås af projektselskabet Authentic Residence-2 ApS. Nærværende projektaftale beskriver de opgaver og pligter der er aftalt mellem de to selskaber. Andelsselskabet Coraҫão do Algarve har d sikret sig en købsaftale der er bindende for sælger vedr. ejendommen Poço dos Ferreiros, S. Brás de Alportel sogn, S. Brás de Alportel Kommune, beskrevet under nr / i S, samt diverse løsøre for at stille dette til rådighed for Andelsselskabets 200 medlemmer. Authentic Residence-2 ApS skal i henhold til denne projektkontrakt forestå en lang række af de praktiske forhold i denne proces, herunder ombygning, godkendelser, indretning, markedsføring, administration, samt kontakt til eksterne rådgivere som advokat, revisor, byggesagkyndige, håndværkere, myndigheder i Danmark og Portugal, personale m.v. Projektet således til formål at omdanne ejendommen, der hidtil har været benyttet som statsligt hotel (Pousada São Brás) til Apartmenthotellet Coração do Algarve med lejligheder i forskellig størrelse samt fællesområder der tænkes udlagt til restaurant, lounge, bar, vaskeri, personaleafdeling, aktivitetsrum, kursuslokale, depot for golfbags og cykler mv. ARKITEKTONISKE OG BYGGETEKNISKE FORHOLD Projektmageren forestår ombygning og indretning i henhold til det af Arkitekt Antonió Guedes, Lissabon og ingeniør Luis Leal, Faro udarbejdede tegningsmateriale, således som det er indleveret og siden godkendt af Tourist Department i Lissabon d. 29.januar 2013 og indleveret til behandling af brand- og handicapforhold i São Brás Kommune d. 20.feb 2013 og siden vil blive indleveret samme steds for forhold vedr. konstruktion, vand, afløb mv. Nuværende tegningsmateriale er vedlagt nærværende aftale som bilag. GODKENDELSE I SÃO BRÁS KOMMUNE OG ANDRE RELEVANTE MYNDIGHEDER Efter gennemførelse af ombygninger forestår Projektmageren at de relevante dokumenter, samt eventuelle tilkomne ændringer, indleveres til endelig godkendelse, således at ejendommen godkendes til apartmenthotel og får tildelt stjerner alt efter indretning og service niveau. MARKEDSFØRING I forbindelse med projektkøbers salg af andele i andelsselskabet, står projektmager for håndtering af annoncering, salgshjemmeside, tilstedeværelse på sociale medier, afholdelse af informationsmøder, håndtering af besigtigelser og lignende aktiviteter. EJENDOMSMÆGLER Projektmager står for håndtering af kontakten til ejendomsmæglerne Gørtz og Jespersen, Hollufgårds Allé 9, 5220 Odense SØ, der varetager salg af andele. 4

5 ADVOKAT: Projektmager står for håndtering af kontakten til projektkøbers advokat, Advokat Jacob Christoffersen, Adelgade 90, 5400 Bogense. Hos advokaten deponeres løbende købesum for andele og transaktionsomkostninger, samt frigives midler iht. projektaftalen. 2 - BESKRIVELSE AF DELPROJEKTER Til opfyldelse af de ovenfor beskrevne generelle rammer og nærværende kontrakt i sin helhed, har parterne aftalt de nedenfor bekskrevne 50 delmål til opfyldelse af kontrakten. Når disse delmål er opfyldt har projektmageren leveret rette ydelse. Delmålene leveres hver for sig og i henhold til tidsplanen, Bilag 5, og altså ikke nødvendigvist i nedennævnte rækkefølge. For en del af de 50 delmål henvises der til beskrivelsen der fremgår af projekttegningerne. For lejlighederne henvises der til nedenstående generelle beskrivelse af indretningen. 01 Dokumenter og registreringer. Projektmageren udarbejder følgende dokumenter og forestår de beskrevne registreringer: A. Stiftelse samt registrering af Andelsselskabet Coração do Algarve, d B. Udarbejdelse af Andelsselskabets vedtægter samt seneste godkendelse heraf C. Indhentelse af cvr-nr.: tildelt d D. Hjemmeside: og domænet E. Facebookside: F. Udarbejdelse af salgsmateriale til andele, indeholdende: Tegningsaftale / Betinget Tegningsaftale med underbilag. Bilag 1: Andelsselskabets stiftelsesdokument. Bilag 2: Andelsselskabets vedtægter samt sammenskrevet resume og cvr.nr. Bilag 3: Projekttegninger (suppleres løbende med yderligere detailmateriale). Bilag 4: Projektaftale mellem Authentic Residence-2 ApS og sælger. Bilag 5: Vejledende tidsplan for gennemførelse af projektaftalen. Bilag 6: Driftsbudget og betaling til driften af Andelsselskabet. Bilag 7: Forbrugsbudget og a conto betaling. Bilag 8: Ejendomsdata. Bilag 9: Valuar vurdering af ejendom mhp forsikring. Bilag 10: Bindende svar fra Skat om ejendomsværdiskat af en anden ejendom i Portugal, ejet af et dansk andelsselskab. Bilag 11: Rapport om Ejendommens Tilstand (General Condition Report). Bilag 12: Gældende forsikringsdokumenter og tilbud om forsikring af. Bilag 13: Beskrivelse af bookingret, bookingsystem og rulleplan Bilag 14: Fortrydelsesret. Bilag 15: Eksempel på afleveringsprotokol. 5

6 02 Købsskat Projektmager forestår at IMT (købsskat) betales på vegne af Andelsselskabet Coraҫão do Algarve 03 Handel med Enatur: Projektmager forestår forhandlinger og udarbejdelse af dokumenter så forhåndsaftale, samt endelig købsaftale og skøde indgås med ENATUR - Empresa Nacional de Turismo, S.A. Bindende forhåndsaftale er indgået Organisation, bookingsystem, hjemmeside, regnskabssystem, kontor mv. Projektmager forestår at Bookingsystem oprettes, hjemmeside til andelsselskabet oprettes, regnskabssystem til andelsselskabet etableres, opkrævningssystem etableres for drift, forbrug, rengøring, vask mv. Endvidere forestår projektmageren, at bestyrelse for andelsselskab etableres, personale ansættes, firmaer tilknyttes til varetagelse af vedligehold mv, firmanavn godkendes og beskyttes, vedligeholdelsesplan etableres, regnskabssystem etableres, portugisisk firma oprettes til varetagelse af lokale lønninger og lokale udgifter og indtægter, kontor og reception etableres mv. 05 Arkitekt og ingeniør Projektmageren forestår, at arkitekt- og ingeniørprojekt udarbejdes. Godkendelse i Tourist Department, Lissabon af foreligger. Projektet er herefter indleveret i São Brás de Alportel Kommune til godkendelse i to etaper, først handicapadgang og brandforhold, derefter konstruktioner samt vand og afløb mv. 06 Aircondition Aircondition gennemgås, afprøves og udbedres hvor nødvendigt. Erklæring fra VVS-firma om systemet udarbejdes og oversættes til dansk. 07 Vand og Gas Installationerne for varmt og koldt vand gennemgås og udbedres hvor nødvendigt. Installationerne for gas gennemgås og udbedres hvor nødvendigt. Erklæring fra VVS-firma udarbejdes for både vand og gas samt oversættes til dansk. 08 Solfangeranlæg Projektmagere forestår, at Solfangeranlæg genetableres i samme omfang som, og på samme sted hvor det tidligere anlæg var monteret og tilkobles, så det bliver funktionsdygtigt og godkendt. 09 El, internet, TV, mv. Projektmager forestår at El- installationer gennemgås og udbedres hvor nødvendigt. Endvidere etableres internet så alle lejligheder samt alle fællesområder er omfattet af adgang til internet, enten som trådløs løsning eller som kabelløsning efterhånden som de tages i brug. TV-signal og skærm etableres i alle lejligheder. Dette etableres når der er 100 andelshavere og stilles herefter til rådighed i de ibrugtagne lejligheder og i de resterende lejligheder, efterhånden som de tages i brug. 6

7 10 Brandkrav Projektmager forestår, at vandforsyning til brandslanger fungerer, at der er brandalarm ved reception, at der er tilstrækkelige og funktionelle branddøre og brandudgange etableret i hovedbygning. Det overordnede brandsikkerhedsprojektet er en del af det ansøgte projekt og godkendes af myndighederne i forbindelse med den afsluttende godkendelse af apartmenthotellet efter færdiggørelsen af ombygningen. 11 Udbedring i henhold til Rapport om Ejendommens Tilstand Projektmager forestår at de anmærkninger der er i rapporten udbedres. Rapporten vedlægges som bilag Udvendig maling Projektmager forestår at hovedbygningen, teknikhuset og personaleafdelingen males udvendigt. Dette gælder murværk, samt metalkonstruktionerne på altanerne. 13 Boring, lagertank og kunstvanding Projektmageren forestår at vandboringen genetableres, at den eksisterende lagertank mellem tennisbanen og pumpehuset tilkobles ny pumpe og at kunstvandingsanlæg i parken genetableres. Dette anlæg skal kunne fungere uafhængigt af det kommunale vandforsyningsanlæg. 14 Park og veje Projektmager forestår, at park, plæner, buske, træer, beplantning, veje og tilkørselsvej trimmes så det fremstår indbydende i forbindelse med overdragelsen til andelsselskabet samtidig med udstedelse af skøde til andelsselskabet. 15 Lounge, hall, bar, reception, morgenmadskøkken og spisesal Projektmager forestår, at lounge, hall, bar, reception, morgenmadskøkken og spisesal klargøres til brug for andelshaverne. Områderne males, eksisterende møbler repareres, dekorationer, gardiner, belysning mv udbedres eller etableres. Morgenmadskøkken etableres i lille køkken bag baren. Der stilles bestik og service til rådighed til morgenmad for andelshaverne. 16 Pool og poolbar samt fliseområde Projektmager forestår, at Pool renses og rengøres, Poolens teknik klargøres eller udskiftes hvor det er nødvendigt, fliseområdet ordnes/renoveres, og poolbaren gøres klar til brug. Der etableres aftale med firma om løbende kontrol og pasning af poolens tekniske udstyr og vandkvalitet. 17 Handicapindretning Projektmager forestår handicapindretning i henhold til projekttegningerne, med handicaptoilet nær restaurant, handicaplejlighed, handicaptoilet ved pool og ved kursusafdeling samt handicaprampe ved pool. 18 Restaurationskøkken Projektmager forestår at restaurationskøkkenet gøres funktionsklart hvad følgende maskiner angår: Ovne, emhætte, gasblus, køleskabe, frysere, varmeskabe, opvaskemaskine. Energiforbrug fra Gas i køkken med maximum på 70 Kw. Energiforbrug fra El i køkken med maximum på 250 Kw. 7

8 Der etableres endvidere separate el-, vand-, og gasmålere for at muliggøre fremtidig afregning ved forpagter. Fremtidig forpagter kommer selv med service og køkkengrej. 19 Spisesal/Restaurant Projektmager forestår at spisesal/restaurant klargøres og godkendes til brug hvad angår brandkrav mv. Aircondition system og andre tekniske installationer skal virke. Bestående indretning med borde, stole, gardiner, lamper og udsmykning repareres, hvor det er nødvendigt og gøres funktionsklar. Kommende forpagter medbringer selv duge, bestik og service, kasseapparat mv 20 Kursusrum m handicaptoilet Projektmager forestår, at der i henhold til tegningerne indrettes et kursusrum i det der på tegningerne kan ses som kursuslokalet mod syd. Der etableres indgangsparti. Der møbleres til 20 kursister. Der opsættes projektor m. lærred, TV og internetadgang. Der indrettes handicaptoilet i tilknytning til kursuslokalet. 21 Aktivitetsrum Projektmager forestår, at der iht. det der på tegningerne ses som kursuslokalet mod nord, etableres aktivitetsrum med spillemuligheder og møblering i den vestlige del og lagerrum for cykler, golfbags mv. i den østlige del. Endvidere etableres I henhold til tegningerne kondirum med tilhørende toiletter. Der indkøbes løbebånd, kondicykel, crosstrainer, romaskine, ribbe samt håndredskaber. 22 Personaleafdeling Projektmager forestår at der i henhold til tegning etableres personaleafdeling med toiletter, omklædningsrum og opholdsrum. 23 Autocamper Projektmageren forestår, at Autocamper købt i henhold til vedtægterne omregistreres og forsikres i Andelsselskabets navn, samt at nøgle og registreringsattest overdrages til værtsparret. Autocamperen må kun køres af andelshaverne. Der etableres en særskilt udgiftskonto med et indestående på kr til drift af autocamperen. Der etableres autohjælp ordning samt aftale med lokalt autoværksted om service Lejligheder 24. E-302 et-værelses lejlighed, niveau T1-303 to-værelses lejlighed, niveau T1-305 to-værelses lejlighed, niveau E-307 et-værelses lejlighed, niveau T1-308 to-værelses lejlighed, niveau E-304 købslejlighed, et-værelses, niveau E-306 købslejlighed, et-værelses, niveau T1-202 to-værelses lejlighed, niveau T1-101 to-værelses lejlighed, niveau T1-102 to-værelses lejlighed, niveau 1 8

9 34. E-105 et-værelses lejlighed, niveau T1-201 købslejlighed, to-værelses, niveau E-301 et-værelses lejlighed, niveau T1-103 købslejlighed, to-værelses, niveau E-104 købslejlighed, et-værelses, niveau E-106 et-værelses lejlighed, niveau E-107 et-værelses lejlighed, niveau T1-109 to-værelses lejlighed, niveau T1-108 købslejlighed, to-værelses, niveau T1-203 købslejlighed, to-værelses, niveau T1-204 to-værelses lejlighed, niveau T1-205 to-værelses lejlighed, niveau T1-206 to-værelses lejlighed, niveau T2-207 tre-værelses lejlighed, niveau T2-110 tre-værelses lejlighed, annex 49. T1-111 to-værelses lejlighed, annex 50 Endelig godkendelse Endelig godkendelse fra São Brás Kommune og andre myndigheder af ejendommen som apartmenthotel med baggrund i de ændringer der er foretaget i løbet af ombygningen. 3 BESKRIVELSE AF LEJLIGHEDERNE: Lejlighederne laves i tre typer: E = et-værelses/studiolejligheder T1= to-værelseslejligheder T2= tre-værelseslejligheder Lejlighedsnumrene (f.eks. T1-101) henviser til numrene på tegningerne. T1 = to-værelses lejlighed. 101 = lejlighed nummer 1 på niveau 1. Alle lejligheder har et mindre køkken med to kogeplader, emhætte, vask og køleskab samt bestik mv til 4, 6 eller 8 personer alt efter lejlighedernes størrelse. Alle lejligheder har eget badeværelse, nogle lejligheder har to, hvordan de er udstyret, fremgår af tegningerne. Alle lejligheder har udgang til balkon eller terrasse, som det fremgår af tegningerne. Et-værelses lejligheder har to sengepladser i køkken/alrummet. To-værelses lejligheder har et soveværelse med to sovepladser samt mulighed for i stuen at have to opredninger. 9

10 Tre-værelses lejligheder har to soveværelser med to sovepladser i hver samt mulighed for i stuen at have to opredninger. Der er dyner, hovedpuder, sengelinned og håndklæder til alle lejligheder til antallet af mulige opredninger. Der vil være bord og stole til henholdsvis 2, 4 eller 6 personer alt efter type af lejlighed. Hertil kommer lænestole, sofaborde, sengeborde, små skriveborde, tøjskabe mv. Lejlighederne er forsynet med lamper og udsmykning. Dørene er forsynet med låse. Der er gardiner for vinduerne. Lejlighederne er nymalede ved overdragelsen. Møblering og indretning på projektbeskrivelserne, skal kun betragtes som et udkast og vil blive gennemført med individuelle hensyn til hver enkelt lejligheds muligheder. På projekttegningerne betyder gul markering at elementet nedtages, rød markering betyder at elementet etableres. Anviste løsninger for vand og afløb er ligeledes kun anvisninger og vil i praksis ofte blive udført på en anden måde. I løbet af processen vil der forekomme ændringer i forhold til projekttegningerne, der enten nødvendiggøres af de konkrete forhold eller vurderes som bedre løsninger. Disse ændringer vil blive indført i de endelige projekttegninger, der indsendes, når hele projektet er ombygget for at opnå ibrugtagningstilladelsen som apartmenthotel. 4 - PROJEKT MATERIALET Projektets materiale består af denne kontrakt med bilag, samt de dokumenter der undervejs måtte være bindende for parternes udførelse af de nævnte opgaver, medmindre indholdet i disse dokumenter ikke var forudsigelige på tidspunktet for aftalens indgåelse. Hvis ikke andet fremgår af aftalen mellem parterne, så er standarden for de arbejder der udføres god lokal portugisisk standard, således at der kan opnås lokale godkendelser af de udførte arbejder i Portugal. 5 - TIDSPLANER Da der i vidt omfang er tale om papirgange ved det offentlige, samt renovering af en ældre bygning har projektmageren ikke fuldt herredømme over projektforløbet. Derfor er der mellem parterne aftalt videst mulige rammer for tidsmæssige overskridelser, der ikke kan tilregnes projektmagerens passivitet. Den i bilag 5 vedlagte tidsplan er således alene vejledende og forventes revideret løbende, både for så vidt angår både rækkefølgen af delprojekter og selve projektets fremadskriden. Projektmageren er berettiget til at afslutte sine opgaver tidligere og dermed kræve betaling tidligere. Projektkøber kan ikke gøre misligholdelse gældende for forsinkelser medmindre forsinkelsen skyldes groft uagtsom adfærd eller passivitet fra projektmagers side. 6 - UDSKUDTE ARBEJDSOPGAVER Projektkøber og Projektmager kan aftale at en delopgave afleveres på en sådan måde, at en del af arbejdes bliver udskudt og afregningen reduceres med betalingen for den udskudte del af opgaven. 10

11 For at kunne tilrettelægge arbejdet mest hensigtsmæssigt, er Projektmager berettiget til at udskyde en arbejdsopgave på samme vis som ovenfor beskrevet, medmindre det har en konkret økonomiske begrundet skadevirkning for projektkøber. 7 - EKSTRA ARBEJDER Såfremt der undervejs opstår behov for at Projektmager løser opgaver udover det i nærværende kontrakt beskrevne, aftales dette skriftligt mellem parterne, herunder termin og betaling. korrespondance er i den sammenhæng tilstrækkelig skriftlig aftaleindgåelse, når blot det tydeligt fremgår, hvad opgaven er, hvornår den skal være færdig, og hvad der skal afregnes. Endvidere må korrespondancen være mellem eller bekræftet af tegningsberettigede personer. 8 - AFLEVERING Når projektmager har afsluttet et delprojekt, varsler han projektkøber om afleveringsforretning, og parterne aftaler en tid for afleveringsforretningen. Begge parter kan møde ved stedfortræder, og begge parter kan have bisidder. Såfremt parterne ikke kan blive enige om tidspunktet for afleveringsforretning, kan projektmager varsle en dato med 14. dages varsel - fremsendt med anbefalet brev. Såfremt ingen møder for projektkøber betragtes afleveringen som mangelfri. Ved afleveringsforretningen udfyldes bilag 15, afleveringsprotokol. Når alle 50 delprojekter er afleveret, er der sket endelig aflevering af hele projektet. 9 - PROJEKTKØBERS FORPLIGTELSER Projektkøber skal sørge for at projektejendommen erhverves endeligt og ubetinget senest den , eller til en anden skriftligt mellem parterne aftalt dato. Dette er en forudsætning for projektmagers forpligtelser. Projektkøber skal understøtte projektmagers arbejde i videst muligt omfang, herunder ved uden tøven at afgive relevante oplysninger og foretage relevante administrative og retlige tiltag. Endvidere skal projektkøber betale rettidigt ANSVARSFORDELINGEN Projektmager handler i eget navn og for egen regning, medmindre der er tale om aftaleforhold, der vedrører ejendommens drift efter overdragelsestidspunktet. I så fald handler projektmager i projektkøbers navn og for projektkøber regning. Om nødvendigt udsteder projektkøber relevant fuldmagt for forholdet og allokere de nødvendige midler uden ugrundet ophold. Projektmager hæfter overfor projektkøber for groft uagtsomme forhold og under betingelse af de almindelige erstatningsbetingelsers opfyldelse. Projektmager kan aldrig hæfte for mere end det allerede modtagne salær og aldrig for følgeskader eller indirekte skader af nogen art. Endvidere hæfter projektmageren ikke for underleverandører. 11

12 Såfremt det aftales, at projektmageren skal udføre ekstraarbejder, og dette medfører anvendelsen af tredjemand, indgås sådanne aftaler i projektkøbers navn og for projektkøbers regning, medmindre andet er skriftligt aftalt. 11 KOMPETANCEFORDELINGEN Når en opgave iht. denne aftale er pålagt projektmageren, så er der tale om en enekompetance, således forstået, at projektkøber eller andre er uberettigede til at blande sig i opgaven, løse opgaven eller lignende BETALINGER Generelt afholder projektmageren alle udgifter i tilknytning til opfyldelse af denne kontrakts opfyldelse, herunder køb af ejendom, aflønning af rådgivere, offentlige udgifter, transaktionsomkostninger, transportomkostninger, håndværkeromkostninger og alle andre udgifter, der ikke er knyttet til ejendommens drift. Såfremt en udgift skal betales af projektkøber, skal dette aftales skriftligt, herunder pr. mail, mellem projektkøber og projektmager, før udgiften afholdes. Når der sælges andele skal betalingen for andelene samt transaktionsomkostninger indsættes/deponeres på klientkonto hos Advokat Jacob Christoffersen, 5400 Bogense, iht. tegningsaftalen. 13 VEDERLAG Projektkøber, Andelsselskabet Coração do Algarve vil i alt ved tegning af 200 andele få indbetalt 200 x kr = kr. Med etableringen af denne aftale fastsættes Andelsselskabet Coração do Algarves gældsforpligtelse til projektmager, Authentic Residence-2 ApS, for hele projektet derfor til kr ,- (skriver kroner syvogtyvemilioner 00/100) Projektet afleveres i de ovenfor beskrevne 50 deletaper af Authentic Residence-2 ApS. Dette foregår løbende og ikke nødvendigvis i den opstillede rækkefølge. Når en delopgave er færdig, afleveres den ved afleveringsforretning til projektkøbers bestyrelse, eller deres repræsentant, hvorefter delmålets betaling udløses. Bestyrelsen skal foranledige, at Advokat Jacob Christoffersen senest 7 dage efter en afleveringsforretning overdrager kr pr. færdigt delprojekt til Authentic Residence-2 ApS for gradvis indløsning af gælden. Projektmager kan konvertere evt. tilgodehavende til andele i projektkøber. 14 FORSIKRINGER Projektmager tegner relevante forsikringer i projektkøbers navn og med projektkøber som sikret og som betaler. Der tegnes ejendomsforsikring (brand, storm, mv) med udgangspunkt i valuarvurdering af ejendommen. Der tegnes i tilknytning hertil løsøreforsikring. Der tegnes arbejdsskadeforsikring i det omfang 12

13 der er ansatte. Der tilbydes forsikring så andelshaverne kan have specifikke personlige ejendele (cykler, golfsæt mv) forsikret. Projektkøber kan til enhver tid forlange yderligere forsikringer tegnet for projektkøbers regning MISLIGHOLDELSE FRA PROJEKTMAGERS SIDE Hvis projektmager kan se, at der vil opstå forsinkelse, eller er der opstået forsinkelse, skal projektkøber straks underrettes skriftligt. Det samme gælder mangler. Projektkøber er berettiget til at tilbageholde betaling for ydelser, hvorom der er enighed om forsinkelse eller mangler. Er parterne uenige om, hvorvidt der er mangler eller forsinkelse med projektmagers ydelse, kan projektkøber ikke holde betalingen tilbage, men må søge tvisten afgjort ved opmand: bygningsingeniør Peter Dallerup, Odense, hvis afgørelse kan indbringes for voldgift MISLIGHOLDELSE FRA PROJEKTKØBERS SIDE Såfremt projektkøber ikke betaler rettidigt forrentes det skyldige beløb med 2% pr. påbegyndt måned fra forfald. Projektmager har endvidere mulighed for at forlange sig betalt med ledige andele efter eget valg, således at det skyldige beløb gøres op i andele rundet op til nærmeste hele, og uden transaktionsvederlag. Endvidere er projektmager berettiget til at frigøre sig ansvarsfrit fra projektet, såfremt betalingsmisligholdelsen varer længere end 3 måneder. I så fald skal projektkøber betale projektmager et dækningsbidrag på 35% af det resterende vederlag på kontrakten. Denne betaling er forfalden ved udløbet af de tre måneder ÆNDRINGER TIL KONTRAKTEN Ændringer til kontrakten skal være skriftligt aftalt og bekræftet mellem parterne. Passivitet kan ikke statuere aftaleindgåelse VOLDGIFT: Såfremt der mellem parterne opstår tvist, skal denne søges bilagt i mindelighed og hver part er forpligtet til i en god ånd at deltage i forligsdrøftelser. Såfremt parterne ikke kan blive enige, skal enhver tvist mellem parterne afgøres ved voldgift. Voldgiftsaftalen indebærer ikke afkald på anvendelse af foreløbige retsmidler såsom arrest og forbud. Medmindre parterne enes om andet, udpeger parterne til en voldgiftsret hver et sagkyndigt medlem, og disse udpeger i fællesskab formanden for voldgiftsretten. I mangel af enighed udpeges formanden af præsidenten for Østre Landsret blandt rettens dommere. Den, der ønsker en tvist afgjort, fremsender til den anden part et klageskrift eller et foreløbigt klageskrift, som angiver, hvilke spørgsmål, der søges afgjort. Klageskriftet skal indeholde partens valg af voldgiftsmand samt opfordring til den anden part om at udpege sin voldgiftsmand. 13

14 Såfremt den anden part ikke inden 14 dage fra modtagelsen af klageskriftet overfor den anden part har udpeget sin voldgiftsmand, udpeges denne af præsidenten for Østre Landsret. Medmindre parterne og voldgiftsretten bliver enige om andet, afholdes den mundtlige voldgiftsforhandling i Odense. Voldgiftsretten fastsætter de nærmere regler for proceduren for voldgiftsrettens behandling af tvister. Begge parter forpligter sig til at deponere et beløb, der fastsættes af voldgiftsretten, til dækning af voldgiftsrettens honorar og omkostninger. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og hemmelig. I øvrigt gælder lov om voldgift. 19 SOM BINDENDE MEDDELELSESMIDDEL Det er aftalt mellem parterne, at følgende adresser er bindende meddelelsesmiddel, forstået således at mail modtaget på disse adresser anses for at være kommet frem til modparten i juridisk forstand. Det er parternes eget ansvar, at holde disse mail adresser funktionsdygtige, samt at kontrollere om der er modtaget post. For Andelsselskabet Coração do Algarve: For Authentic-2 ApS: 20 UOPSIGELIGHED Nærværende aftale er uopsigelig mellem parterne PARTERNES UNDERSKRIFT Underskrevet sted dato Authentic Residence -2 Aps: Bestyrelsen for Andelsselskabet Coração do Algarve: Formand: Øvrige: 14

15 22 BILAGSLISTE Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Bilag 11: Bilag 12: Bilag 13: Bilag 14: Bilag 15: Andelsselskabets stiftelsesdokument. Andelsselskabets vedtægter samt sammenskrevet resume og cvr.nr. Projekttegninger (suppleres løbende med yderligere detailmateriale). Projektaftale mellem Authentic Residence-2 ApS og sælger. Vejledende tidsplan for gennemførelse af projektaftalen. Driftsbudget og betaling til driften af Andelsselskabet. Forbrugsbudget og a conto betaling. Ejendomsdata. Valuar vurdering af ejendom mhp forsikring. Bindende svar fra Skat om ejendomsværdiskat af en anden ejendom i Portugal, ejet af et dansk andelsselskab. Rapport om Ejendommens Tilstand (General Condition Report). Gældende forsikringsdokumenter og tilbud om forsikring af. Beskrivelse af bookingret, bookingsystem og rulleplan Fortrydelsesret. Eksempel på afleveringsprotokol. Bilag 1-15 Oversat til portugisisk. 15

BETINGET TEGNINGSAFTALE

BETINGET TEGNINGSAFTALE BETINGET TEGNINGSAFTALE Andelsselskabet Coração do Algarve, CVR-nr. 35026703 1. Parterne og Andelen Nærværende aftale angår nytegning af andele i Andelsselskabet Coração do Algarve, CVR.nr. 35026703, med

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref.

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref. Ref. 261749-6 jb/as Købsaftale Mellem Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre og [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed Side 1 af 17 1. Parterne Undertegnede Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre P. Malmkjærs

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN 26.07.2013 V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET 1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Formål Stk. 1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. Åboulevard 41, 41 A, 43, 43 A, B; 1960 Frederiksberg C Svanemosegårdsvej 2A, B og C; 1967 Frederiksberg C Gældende fra

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS V E D T Æ G T E R FOR A/B THYGESENS HUS ØSTBANEGADE 55. 2100 KØBENHAVN Ø. TLF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01 NT@ NTADVOKATER.DK. WWW.NTADVOKATER. DK 2/23 N a v n o g h j e m s t e d 1. (1.1) Foreningens

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Broparken af 1986. Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986.

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Broparken af 1986. Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986. VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Broparken af 1986 Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986. 1.2 Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. Formål 2. 2.1 Foreningens

Læs mere