Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder. KMD Udbetaling. GF411001Q Version 1.1,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder. KMD Udbetaling. GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015"

Transkript

1 Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder KMD Udbetaling GF411001Q Version 1.1,

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version Brug af snitfladebeskrivelsen Formål og målgrupper Hvad er formålet med standardsnitfladen? Hvem er målgrupperne? Standardsnitfladens arkitektur Systemskitse Servicemål Forretningsmæssigt grundlag Teknisk implementering Beskrivelse Snitfladeoversigt OIO krav Hvilke(t) tegnsæt skal anvendes? Betingelser for anvendelse af standardsnitfladen Tilslutningsaftale Tilslutningsprøve Garantier Protokol for dataudveksling Hvilke datastrukturer skal anvendes? Metode Tjek Metode Hent Fælles typer Feltbeskrivelser Validering af data Hvilke krav stilles der til validiteten af data? Hvordan håndteres fejl? Eksempler på kvitteringer Eksempler på forespørgsler Sikkerhed Autentifikation KMD - Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

3 Indholdsfortegnelse 9.2 Autorisation KMD - Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

4 Ændringer i forhold til forrige version Dokumentrevision Dato Revision Revideret af Ændring Dokument tilrettet efter KOMBIT review JKV Dokument tilrettet efter afsluttet udvikling Side 3

5 1 Brug af snitfladebeskrivelsen Denne snitfladebeskrivelse udgør grundlaget for indgåelse af konkrete aftaler med KMD's kunder om udveksling af data med KMD Udbetaling baseret på standardsnitfladen GF411001Q UdbetalendeEnheder. Grundlag for indgåelse af aftaler. Den er desuden et praktisk arbejdsredskab til støtte for kommunikationen mellem kunderne og KMD om standardsnitfladens anvendelse. KMD forbeholder sig rettighederne til snitfladebeskrivelsen. Snitfladebeskrivelsen kan udlånes til softwareleverandører i forbindelse med etablering af snitfladen samt ved fremtidige ændringer. Udlån til andre leverandører. Snitfladebeskrivelsen må anvendes af KOMBIT i udbudsmateriale. Skemaer (WSDL) udstilles på OIO s site Digitaliser.dk. Webservicen benytter ikke datadefinitioner (XSD). Henvendelser vedrørende standardsnitfladen rettes til: Supportteam Økonomi Telefon Mail Kontakt til KMD Side 4

6 2 Formål og målgrupper 2.1 Hvad er formålet med standardsnitfladen? Formålet med snitfladen er at beskrive kommunikationen mellem det kaldende system og KMD Udbetaling. Snitfladen kan anvendes til at tjekke og hente udbetalende enheder i KMD Udbetaling. 2.2 Hvem er målgrupperne? De primære målgrupper er: De ansvarlige for KMD Udbetaling i KMD Alle anvendere af KMD Udbetaling 3. parts leverandører der har behov for udbetalinger KOMBIT Side 5

7 3 Standardsnitfladens arkitektur 3.1 Systemskitse SKITSE: 3. part service anvender KMD Udbetaling. EWS (External Webservice Server) anvendes til at udstille KMD's webservices til 3. part. BFS (Business Foundation Server) anvendes til al kommunikation fra KMD's decentrale arkitektur (.NET) til KMD's centrale arkitektur (mainframe). 3.2 Servicemål Med dette opgavemix af forretningsprocesser (KMD Udbetaling webservicekald): 50% Straksudbetalinger 35% HentUdbetaling 10% Kreditorinfo 5% UdbetalendeEnheder må svartiden ved en belastning på 100 webservicekald pr. minut ikke overskride 1,75 sekund i 95% af tilfældene. 3.3 Forretningsmæssigt grundlag KMD Udbetaling er baseret på KMD s linieorganisationssystem LOS, og kunden skal definere et udbetalingshierarki i KMD Udbetaling for de administrative enheder, som skal foretage udbetalinger. Kunden skal endvidere definere hvilke udbetalingstyper, der skal kunne udbetales fra hvilke enheder. Det er på kombinationen udbetalende en Side 6

8 hed/udbetalingstype, at kunden laver brugeropsætning vedrørende de specielle karakteristika for netop denne type udbetalinger. Denne service giver mulighed for at tjekke og hente de udbetalende enheder, der er defineret i KMD Udbetaling, og dermed sikre, at der kun sendes udbetalinger til enheder/udbetalingstyper, der er defineret i KMD Udbetaling. Du kan læse mere om KMD Udbetaling på KMD s kundenet under Systembrugere Økonomi KMD Udbetaling Side 7

9 4 Teknisk implementering 4.1 Beskrivelse Webservicen udstiller 2 webmetoder, hvor det kaldende system afleverer forespørgsel eller kontrolforespørgsel til KMD Udbetalingsservicen. Som svar på modtagelse af indberetning, sendes svar retur til kaldende system med relevant information, som kvittering for kaldet af servicen. Hver metode validerer først indberetningens signatur og indhold i forhold til indberetningens skemastruktur, og derefter kontrolleres indberetningen for forretningsmæssige fejl se afsnit 8. Hvis indberetningen er fejlbehæftet, vil retursvaret indeholde relevant information om fejlen. Webservicekaldet mellem det kaldende system og KMD Udbetalingsservicen foregår synkront, og webservicen holder derfor forbindelsen åben i det tidsrum, hvor indberetningen kontrolleres og svaret i form af en kvitteringsbesked er sendt retur. 4.2 Snitfladeoversigt WebService: UdbetalendeEnheder Der er 2 metoder til servicen: Hent, henter UdbetalendeEnheder Tjek, kontrollerer UdbetalendeEnheder 4.3 OIO krav Webservicen skal opfylde kravene givet fra OIO. Der er ikke krav i OIO for Udbetalingsområdet, i modsætning til f.eks. Sagsområdet og ehandel. Det betyder at alle beskrevne felter betragtes som lokale KMD udvidelser. For skemadefinition er angivet en henvisning til namespace, der anvendes for hver formatangivelse. Flg. namespace er anvendt: markeret med xs Der er i NDR 3.2 angivet en række anbefalinger/krav for en snitflade der skal være OIO kompatibel. I udbetalingssnitfladen er der dog benyttet URL notation, ikke URN. Navngivning af webservice og felter følger anbefaling Side 8

10 4.4 Hvilke(t) tegnsæt skal anvendes? OIO standarden forlanger at der benyttes UTF-8 ved kald af KMD Udbetalingsservicen. På mainframe benyttes der EBCDIC (Codepage 227) Side 9

11 5 Betingelser for anvendelse af standardsnitfladen 5.1 Tilslutningsaftale Det er en forudsætning, at kunden har indgået en kundeaftale med KMD om anvendelse af standardsnitfladen. 5.2 Tilslutningsprøve Det er en forudsætning, at der er foretaget en teknisk afprøvning, inden snitfladen kan tages i anvendelse. Der skal gennemføres en tilslutningsprøve pr. kunde pr. løsning, der ønsker at benytte snitfladen Side 10

12 6 Garantier KMD forpligter sig til at vedligeholde standardsnitfladen i overensstemmelse med transitionsaftalen (TSA) med KOMBIT. Ændringer i snitfladen varsles med 3 måneder. Ved lovændringer der påvirker anvendelsen af snitfladen kan de 3 måneders varsel bortfalde Side 11

13 7 Protokol for dataudveksling 7.1 Hvilke datastrukturer skal anvendes? De følgende afsnit specificerer datastrukturerne anvendt i de forskellige operationer. I det sidste underafsnit specificeres fælles typer, som refereres fra de øvrige underafsnit Metode Tjek Benyttes til at tjekke om kunden har oprettet en udbetalende enhed til den aktuelle udbetalingstype i udbetalingshierarkiet i KMD Udbetaling, INDEN ydelsessystemet begynder at sende udbetalinger. Aktuel enhed/udbetalingstype skal findes i KMD Udbetaling. Udbetalingsanmodninger vil blive afvist ved hoveddøren i KMD Udbetaling, hvis kombinationen af enhed/udbetalingstype ikke er oprettet. Request (input): Navn Datatype Mandatory/Optional AfsenderInfo AfsenderInfo M AdministrativEnhedsId xs:int M UdbetalingstypeId xs:short M Response (output): Navn Ok Status Datatype xs:boolean Status Metode Hent Benyttes til at hente en liste med udbetalende enheder fra KMD Udbetaling til evt. visning i brugerdialog i det eksterne system. Listen kan evt. afgrænses til en udbetalingstype og/eller til et Kaldenavn eller en del af et Kaldenavn ved generisk søgning. For lister med et stort antal elementer er det muligt at få leveret listen i dele. Dette sker ved at kalde servicen igen, indtil antal tabelelementer er mindre end Side 12

14 Request (input): Navn Datatype Mandatory/Optional AfsenderInfo AfsenderInfo M SoegeParametre SoegeParametre M SoegeParametre (input): Navn Datatype Mandatory/Optional Filter UdbetalendeEnhedFilter M FortsaetFra UdbetalendeEnhedFilter O Response (output): Navn Enheder Status Datatype UdbetalendeEnheder Status UdbetalendeEnheder (output): Navn Antal Elementer FortsaetFra Datatype xs:int Array Of UdbetalendeEnhed UdbetalendeEnhedFilter UdbetalendeEnhed (output): Navn AdministrativEnhedsId Kaldenavn UdbetalingstypeId Datatype xs:int xs:string xs:short Side 13

15 7.2 Fælles typer Følgende typer anvendes i begge metoderne. AfsenderInfo (input): Navn Datatype Mandatory/Optional DataleverandoerId xs:short M Organisation Organisation M Organisation (input) : Navn Datatype Mandatory/Optional PrimaerKommuneId xs:short M¹) RegionsId xs:short M¹) SelvejendeInstitutionsId xs:short M¹) AndenKommunalOrganisationsId xs:short M¹) AndenRegionalOrganisationsId xs:short M¹) MinisteriumsId xs:short M¹) StatsinstitutionsId xs:short M¹) PrivatVirksomhedsId xs:short M¹) ¹) Et og kun et af disse felter skal være udfyldt UdbetalendeEnhedFilter (input) (output): Navn Datatype Mandatory/Optional ¹) Kaldenavn xs:string O ¹) UdbetalingstypeId xs:short O ¹) ¹) Gælder kun ved import (input) Status (output): Navn Type Kode Datatype xs:string xs:int Side 14

16 Information xs:string Side 15

17 7.3 Feltbeskrivelser AfsenderInfo.DataleverandoerId: Definition Repræsentation Identifikation af det anvendende system, som kan være hos KMD eller ekstern leverandør Numerisk, max 4 cifre Værdisæt Validering Bemærkning Dataleverandør skal være tilsluttet snitfladen Fastlægges af KMD AfsenderInfo.Organisation: Definition Repræsentation Identifikation af Organisation Numerisk, max 4 cifre Værdisæt PrimaerKommuneId (01) RegionsId (19) SelvejendeInstitutionsId (03) AndenKommunalOrganisationsId (04) AndenRegionalOrganisationsId (06) MinisteriumsId (07) StatsInstitutionsId (08) PrivatVirksomhedsId (09) Validering Bemærkning Organisationen skal være tilsluttet snitfladen For PrimaerKommuneId, er det de af Indenrigsministeriet fastlagte kommunenumre. Aalborg Kommune er fx 0851 AdministrativEnhedsId: Definition Repræsentation Identifikation af den udbetalende enhed hos kunden Numerisk, 10 cifre Værdisæt Validering Bemærkning Skal være kendt i KMD Udbetaling. Entydig identifikation af en administrativ enhed på tværs af alle organisationer i KMD. En dum nøgle der genereres af Side 16

18 KMD. UdbetalingstypeId: Definition Repræsentation Angiver hvilken ydelse betalingen vedrører Numerisk, max 3 cifre Værdisæt Validering Udbetalingstypen skal være kendt i KMD Udbetaling Kaldenavn: Definition Repræsentation Værdisæt Validering Bemærkning Identifikation af den udbetalende enhed hos kunden (=KaldenavnKort) Alfanumerisk, 10 tegn Alfanumerisk Skal findes i LOS. Konverteres til AdmEnhedsId i KMD Udbetaling Entydig identifikation af en administrativ enhed indenfor en specifik organisation i LOS. Fastlægges af kunden. FortsaetFra.Kaldenavn: Definition Repræsentation Værdisæt Validering Kaldenavn der skal benyttes ved fortsat søgning, hvis en søgning resulterer i over 200 enheder. Alfanumerisk, 10 tegn Alfanumerisk Skal findes i LOS. Konverteres til AdmEnhedsId i KMD Udbetaling FortsaetFra.UdbetalingstypeId: Definition Repræsentation Udbetalingstype der skal benyttes ved fortsat søgning, hvis en søgning resulterer i over 200 enheder. Numerisk, max 3 cifre Værdisæt Validering Udbetalingstypen skal være kendt i KMD Udbetaling Side 17

19 Status.Type: Definition Repræsentation Værdisæt Kategori for returkoden Alfanumerisk OK Udbetalingsfejl (forretningsmæssige fejl i det udbetalende system) XML-fejl (fejl fanget i EWS en, fx ved skemavalideringen) Teknisk fejl (fx databasefejl og transportfejl) Validering Ingen Status.Kode: Definition Repræsentation Værdisæt Returkode for hvordan kaldet er gået Numerisk Positiv OK, servicekaldet er gennemført Negativ servicekaldet er fejlet Validering Ingen Status.Information: Definition Repræsentation Værdisæt Validering Beskrivelse til returkoden Alfanumerisk Ingen Ingen Side 18

20 8 Validering af data 8.1 Hvilke krav stilles der til validiteten af data? De forretningsmæssige valideringer kan inddeles i: Simpel validering: Datatyper, formater, mandatory data, værdisæt herunder grænseværdier og tilladte værdier fra kodelister, samt periodetjek. Udvidet validering: Sammenhængsvalidering og validering mod tabeller i KMD Udbetaling. Regler for feltudfyldelse og datatyper fremgår af tabeller over datastrukturerne for de enkelte webservicemetoder i afsnit 7 i kolonnen Mandatory/Optional. Regler for dataformater, værdisæt samt generelle regler for de enkelte dataelementer fremgår af feltbeskrivelser i afsnittet 7.3 Feltbeskrivelser. 8.2 Hvordan håndteres fejl? Der kan opstå 3 forskellige typer af fejl i forbindelse med kald til en KMD Udbetaling-webservice: Transportorienterede fejl i forbindelse med eksekvering af den startede transaktion, f.eks. at dele af den benyttede infrastruktur ikke er tilgængelig eller tekniske fejl. Skemavalideringsfejl, hvor den modtagne besked ikke opfylder de krav til format og indhold, som er stillet i den kaldte service skemadefinition Forretningsmæssige fejl, hvor den modtagne besked ikke opfylder de krav til indhold og formalia, som er beskrevet i afsnit 8.1. Hvor intet andet er nævnt vil konsekvensen af et negativt udfald af en validering føre til at transaktionen afvises med en fejlbesked. Sekvensen for validering er flg.: 1. Den indkomne beskeds signatur valideres 2. Beskedens indhold valideres op mod de gældende skemadefinitioner 3. Beskedens indhold valideres efter forretningsmæsssige regler Kun hvis der ikke er konstateret fejl i et trin, fortsættes til næste valideringstrin. Det betyder, at en besked kan indeholde flere fejl end der gives besked om. Hvis der ikke konstateres fejl, udfyldes statusbeskeden med information om, at transaktionen er gennemført succesfuldt (eksempel 1). Hvis der konstateres fejl i den indkomne besked, udfyldes statusbeskeden med relevant information om fejlen (eksempel 2). Hvis der konstateres skemafejl i en indgående besked, sendes en soapfault-fejlbesked retur (eksempel 3) Side 19

21 Nedenfor er der vist nogle eksempler på fejltekster, bemærk at det kun er eksempler og at listen ikke er udtømmende: Type Kode Information Metode Tjek OK +001 OK Udbetalingsfejl -100 Enhed/udbetalingstype findes ikke Metode Hent OK +001 OK OK +002 OK dette er sidste forekomst OK +003 OK der findes flere forekomster XML-fejl -100 Afsenderinfo ikke udfyldt Udbetalingsfejl -101 Ingen enheder fundet Udbetalingsfejl -103 Udbetalingstype findes ikke Teknisk fejl -200 Databasefejl kontakt KMD Alle negative fejl kan have en efterstillet blok med noget supplerende information, som primært er til KMD s brug, hvis brugeren ikke selv kan udbedre fejlen og får behov for at kontakte KMD, fx [GF ] Side 20

22 8.3 Eksempler på kvitteringer Eksempel 1: Udfyldt kvittering med ok-information <s:envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <s:body> <HentResponse xmlns="http://tempuri.org/"> <HentResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/kmd.gf.udbetalendeenheder.hent" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <a:enheder> <a:antal>1</a:antal> <a:elementer> <a:udbetalendeenhed> <a:administrativenhedsid>3067</a:administrativenhedsid> <a:kaldenavn>edi/udb</a:kaldenavn> <a:udbetalingstypeid>91</a:udbetalingstypeid> </a:udbetalendeenhed> </a:elementer> <a:fortsaetfra> <a:kaldenavn/> <a:udbetalingstypeid>0</a:udbetalingstypeid> </a:fortsaetfra> </a:enheder> <a:status xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/kmd.gf"> <b:information>ok</b:information> <b:kode>1</b:kode> <b:type>ok</b:type> </a:status> </HentResult> </HentResponse> </s:body> </s:envelope> Eksempel 2: Udfyldt kvittering med fejlinformation <s:envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <s:body> <TjekResponse xmlns="http://tempuri.org/"> <TjekResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/kmd.gf.udbetalendeenheder.tjek" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <a:ok>false</a:ok> <a:status xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/kmd.gf"> <b:information>enhed/udbetalingstype findes ikke [GF NOT FOUND]</b:Information> <b:kode>-100</b:kode> <b:type>udbetalingsfejl</b:type> </a:status> </TjekResult> </TjekResponse> </s:body> </s:envelope> Side 21

23 Eksempel 3: Soap-fault <s:envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <s:body> <s:fault> <faultcode xmlns:a="http://schemas.microsoft.com/net/2005/12/windowscommunicationfoundation/dispatcher"> a:deserializationfailed</faultcode> <faultstring xml:lang="da-dk">the formatter threw an exception while trying to deserialize the message: There was an error while trying to deserialize parameter The InnerException message was 'There was an error deserializing the object of type KMD.GF.UdbetalendeEnheder.Hent.Request. The value 'X319' cannot be parsed as the type 'Int32'.'. Please see InnerException for more details.</faultstring> </s:fault> </s:body> </s:envelope> 8.4 Eksempler på forespørgsler Eksempel 4: Tjek udbetalende enhed og type <s:envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <s:body> <Tjek xmlns="http://tempuri.org/"> <request xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/kmd.gf.udbetalendeenheder.tjek" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <a:administrativenhedsid>3067</a:administrativenhedsid> <a:afsenderinfo xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/kmd.gf"> <b:dataleverandoerid>1234</b:dataleverandoerid> <b:organisation> <b:andenkommunalorganisationsid>0</b:andenkommunalorganisationsid> <b:andenregionalorganisationsid>0</b:andenregionalorganisationsid> <b:ministeriumsid>0</b:ministeriumsid> <b:primaerkommuneid>899</b:primaerkommuneid> <b:privatvirksomhedsid>0</b:privatvirksomhedsid> <b:regionsid>0</b:regionsid> <b:selvejendeinstitutionsid>0</b:selvejendeinstitutionsid> <b:statsinstitutionsid>0</b:statsinstitutionsid> </b:organisation> </a:afsenderinfo> <a:udbetalingstypeid>91</a:udbetalingstypeid> </request> </Tjek> </s:body> </s:envelope> Side 22

24 9 Sikkerhed 9.1 Autentifikation Når en 3. part service benytter KMD Udbetaling er der krav til Autentifikation og Autorisation til KMD Udbetaling. Kommunikationen mellem serviceaftager og serviceudbyder følger OWSA- T modellen med sikker kommunikation mellem Serviceaftager og Serviceudbyder (KMD) baseret på SSL-kryptering samt autentifikation og autorisation via OCES virksomhedscertifikat indsat i SOAP http-kontekst. For alle webmetoder kræves desuden autentifikation af anvender hos kunden i form af et OCES certifikat. I AuthHeader elementet overføres hele certifikatet og autentifikationen sker ved validering af certifikatet. Hvis der ikke sker lovmæssig logning hos serviceaftager, kræves der et OCES medarbejdercertifikat ved Autentifikation. 9.2 Autorisation For webmetoderne skal den enkelte tilsluttede kundes IT sikkerhedsansvarlige sikre, at OCES certifikaterne (FOCES, MOCES) der ønskes anvendt oprettes i KMD s sikkerhedssystem (KSP-CICS), og her mappes til en KMD-bruger med autorisation til KMD Udbetaling (dvs. hver brugerprofil oprettes og tilknyttes ønskede rolleprofiler defineret af KMD for adgang til KMD Udbetaling). Det er certifikaternes ID (SSN) der benyttes. Herved sikres, at kunden selv kan definere differentieret brugeradgang for den enkelte anvenders arbejde med funktionalitet og dataudsnit i KMD Udbetaling (for eksempel rettigheder til læs henholdsvis opdater); Samtidig får KMD mulighed for specifik logning (og hvis det ønskes : kontering) på kunde- og brugerniveau. Der er kontrol på at en bruger kun har adgang til data indenfor den organisation, som brugeren er sikkerhedsmæssig tilknyttet i KMD s sikkerhedssystem KSP. For at få adgang til KMD Udbetaling webservices skal brugeren have tilknyttet rolleprofilen UDB-EWSALL, og afhængig af webservice og metode kan der være yderligere krav. De generelle rolleprofiler i KMD Udbetaling er beskrevet på KMD s kundenet under Systembrugere Økonomi KMD Udbetaling Vejledninger Side 23

Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015

Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015 Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger KMD Udbetaling GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015 Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst, P13-5 Version 13.0, 24.09.2015 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder. KMD Udbetaling. GF411001Q Version 1.2,

Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder. KMD Udbetaling. GF411001Q Version 1.2, Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder KMD Udbetaling GF411001Q Version 1.2, 15.11.2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg. KMD Boligstøtte Version 0.9.1,

Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg. KMD Boligstøtte Version 0.9.1, Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg (26) KMD Boligstøtte Version 0.9.1, 26.2.2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst Opgørelser (P13-5) Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst Opgørelser (P13-5) Version 1.0, Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst Opgørelser (P13-5) Version 1.0, 21.02.2017 Indholdsfortegnelse 1 Versionsoversigt... 2 2 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 3

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 18.0,

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 18.0, Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst, P13-5 Version 18.0, 15.04.2016 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q KMD Dagpenge Snitfladebeskrivelse til Servicesnitfladen Ydelsesoversigt NY97010Q Version 1.2 27-3-2012 KMD 2012 Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind Snitfladebeskrivelse til Ferie Ind Version 1.1. 06-10-2007 KMD A/S 2003. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Service Kreditorinformation. KMD Udbetaling. GF410001Q Version 1.2,

Snitfladebeskrivelse for Service Kreditorinformation. KMD Udbetaling. GF410001Q Version 1.2, Snitfladebeskrivelse for Service Kreditorinformation KMD Udbetaling GF410001Q Version 1.2, 15.11.2016 KMD Udbetaling Service KreditorInformation Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold

Læs mere

KMD programmer. Snitfladebeskrivelse for. P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration

KMD programmer. Snitfladebeskrivelse for. P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration KMD programmer Snitfladebeskrivelse for P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration Kald af KMD program fra kommunalt valgfrit 3. part program (Hop IND) (Klient til klient) KMD 2012. Alle

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

OIO standardservice til Advis. Generel servicevejledning. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 22. Juli 2013 Version 1.

OIO standardservice til Advis. Generel servicevejledning. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 22. Juli 2013 Version 1. OIO standardservice til Advis Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.1 01-07-2013 KMD A/S Side 1 af 22 Generel servicevejledning til OIO Advis Ekstern standardservice Opdateret 01.07.2013 KMD A/S

Læs mere

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q KMD Dagpenge Snitfladebeskrivelse til Servicesnitfladen Ydelsesoversigt NY97010Q Version 1.0 9-12-2011 KMD 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel. KMD Indkomst Opgørelser (P13-5) Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel. KMD Indkomst Opgørelser (P13-5) Version 1.0, Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel KMD Indkomst Opgørelser (P13-5) Version 1.0, 21-02-2017 Indholdsfortegnelse 1 Versionsoversigt... 3 2 Brug af snitfladebeskrivelsen... 4 3 Formål

Læs mere

KMD Indkomst Indkomstgrænseflade P13-5. Løsningsbeskrivelse. Version 9

KMD Indkomst Indkomstgrænseflade P13-5. Løsningsbeskrivelse. Version 9 KMD Indkomst Indkomstgrænseflade P13-5 Løsningsbeskrivelse Version 9 Internt Indholdsfortegnelse 1 Versionsoversigt... 3 2 Referenceoversigt... 4 3 Formål... 5 4 Konceptuel løsningsmodel... 6 4 Krav til

Læs mere

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1.

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1. KMD Sag II udfasningsassistance Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag Dokumentet er udarbejdet af KMD Version 2.1 Side 1 af 14 Indhold KMD Sag II udfasningsassistance... 1 Bilag G: Grænsefladedokumentation

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 2.0,

Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 2.0, Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel KMD Indkomst, P13-5 Version 2.0, 25-09-2015 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Første version, 19.11.2010 Snitfladebeskrivelser Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-

Læs mere

OIO standardservice til Sag. Generel servicevejledning. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 19. August 2013 Dokumentversion 2.

OIO standardservice til Sag. Generel servicevejledning. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 19. August 2013 Dokumentversion 2. OIO standardservice til Sag Generel servicevejledning KMD Sag Version 2.1 01-08-2013 KMD A/S Side 1 af 19 Generel servicevejledning til OIO Sag Ekstern standard service til KMD Sag Opdateret 01.08.2013

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data...

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug af feltbeskrivelsen... 3 2 Formål og beskrivelse... 4 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4 2.2 Modtagelse af data... 4 2.3 Begreber, definitioner

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

OIO standardsnitflade til Advis. Snitfladevejledning til operationen Advis Importer. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 23

OIO standardsnitflade til Advis. Snitfladevejledning til operationen Advis Importer. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 23 OIO standardsnitflade til Advis Snitfladevejledning til operationen Advis Importer KMD Sag Version 2.0 07-10-2013 KMD A/S Side 1 af 23 Snitfladevejledning til Advis_Importer Ekstern standardsnitflade til

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. KMD Social Pension til Ny Familieydelsesløsning. Version 4.0,

Snitfladebeskrivelse. KMD Social Pension til Ny Familieydelsesløsning. Version 4.0, Snitfladebeskrivelse KMD Social Pension til Ny Familieydelsesløsning Version 4.0, 03.05.2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ændringer i forhold til forrige version... 2 2. Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for. DH300010Q - Transaktioner til KMD Fravær. Version 1.2 05.10.2009

Snitfladebeskrivelse for. DH300010Q - Transaktioner til KMD Fravær. Version 1.2 05.10.2009 KMD Fravær Snitfladebeskrivelse for DH300010Q - Transaktioner til KMD Fravær Version 1.2 05.10.2009 KMD 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR79500 KMD Aktiv standardsnitflade til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR79500 KMD Aktiv standardsnitflade til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse for SR79500 KMD Aktiv standardsnitflade til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv standardsnitflade til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

KMD programmer. Snitfladebeskrivelse for. P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration. Kald fra KMD programmer

KMD programmer. Snitfladebeskrivelse for. P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration. Kald fra KMD programmer KMD programmer Snitfladebeskrivelse for P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration Kald fra KMD programmer til kommunalt valgfrit 3. part program (Hop UD) (Klient til klient) KMD 2012. Alle

Læs mere

Civilstyrelsen. Lovtidende. Generisk webservice til søgning af afgørelser - Vejledning. Version: 0.4 2013-09-03

Civilstyrelsen. Lovtidende. Generisk webservice til søgning af afgørelser - Vejledning. Version: 0.4 2013-09-03 Generisk webservice til søgning af Version: 0.4 2013-09-03 Indhold 1 INTRODUKTION... 3 1.1 BAGGRUND... 3 1.2 REQUEST - SØGEKRITERIA... 3 1.2.1 Understøttelse af operatorer i søgekriteria... 4 1.3 RESPONS...

Læs mere

Vejledning til Fordelingskomponenten

Vejledning til Fordelingskomponenten Vejledning til Fordelingskomponenten Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Revision Nuværende revision: 1.0 Revisionshistorik Revision Dato 0.1 01.02.2016 1.0 14.03.2016 1.0.1 27.05.2016

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 8.0,

Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 8.0, Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel KMD Indkomst, P13-5 Version 8.0, 15-04-2016 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19-05-2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Dato: Ref.: Mellem og KOMBIT A/S Formål Formålet med denne aftale er at fastlægge de tekniske krav til kommunikationen mellem

Læs mere

Integration 1411_A Hent informationer om social pension Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration 1411_A Hent informationer om social pension Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-12-13 PBO 0.1 Første version 2015-03-18 PBO 0.2.1

Læs mere

Rammeaftale vedrørende udfasning af kritiske it-løsninger Underbilag C.4 Krav til snitfladebeskrivelser UNDERBILAG C.4 KRAV TIL SNITFLADEBESKRIVELSER

Rammeaftale vedrørende udfasning af kritiske it-løsninger Underbilag C.4 Krav til snitfladebeskrivelser UNDERBILAG C.4 KRAV TIL SNITFLADEBESKRIVELSER UNDERBILAG C.4 KRAV TIL SNITFLADEBESKRIVELSER 4. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 SUPPLERENDE MÅLINGER... 3 2 BRUG AF SNITFLADEBESKRIVELSE... 3 3 FORMÅL OG MÅLGRUPPE... 3 4 SNITFLADENS ARKITEKTUR...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær.

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær. EfterUddannelse.dk FraværService - systemdokumentation BRUGERDOKUMENTATION: WEB-SERVICE Af: Logica Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Webservice version... 1 1.3 Historik... 1 2. Absence Webservice...

Læs mere

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur 1 ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur Indhold ecpr erstatnings CPR... 1 Indhold... 2 Formål... 3 Overblik... 4 Snitflader... 4 Komponenter... 5 Webservice... 5 Statuskomponent... 5 Forretningslag...

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Service HentUdbetalinger. KMD Udbetaling. GF412001Q Version 1.3,

Snitfladebeskrivelse for Service HentUdbetalinger. KMD Udbetaling. GF412001Q Version 1.3, Snitfladebeskrivelse for Service HentUdbetalinger KMD Udbetaling GF412001Q Version 1.3, 20.12.2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse HentYdelsesInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.2.0,

Snitfladebeskrivelse HentYdelsesInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.2.0, Snitfladebeskrivelse HentYdelsesInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.2.0, 2015.04.22 Brug af snitfladebeskrivelsen Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1. Brug af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik Indholdsfortegnelse 3. Forretningslogik... 2 3.1 Domænemodel... 2 3.1.1 BBR-domænemodel... 2 3.1.1.1 er i BBR-domænemodel... 3 3.1.2 Modtageboks-domænemodel... 8 3.1.2.1 er i modtageboks-domænemodel...

Læs mere

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Vedrører Sundhedsvæsenets organisationsregister, SOR version 1.2.1 30. januar 2009. Indhold 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 1 2.1 SKS-SHAK

Læs mere

ExternalCalendarServiceForDFDG og PlannerExternalCalendarService

ExternalCalendarServiceForDFDG og PlannerExternalCalendarService ExternalCalendarServiceForDFDG og PlannerExternalCalendarService sfortegnelse Forretningsbeskrivelse... 2 Metoder... 3 CreateEvents... 3 UpdateEvents... 3 DeleteEvents... 4 GetEvents... 5 GetResources...

Læs mere

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017 Webservice kald System-til-system integration Ny Easy ATP 1. februar 2017 Side 1 of 9 Dokumenthistorik Revisionshistorik Dato for denne revision: 01.02.2017 Dato for næste revision ukendt Revisions Revisions

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.4,

Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.4, Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger KMD Udbetaling GF415001Q Version 1.4, 15.11.2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer PUBLICPUBLICX Ungebasen Løsningsbeskrivelse Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer 14.09.2012 A414.44.4 [Status] Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Opgave- og Løsningsbeskrivelse. Ydelsesoversigt til UDK

Opgave- og Løsningsbeskrivelse. Ydelsesoversigt til UDK Løsningsbeskrivelse: Ydelsesoversigt Opgave- og Løsningsbeskrivelse Ydelsesoversigt til UDK Indhold 1. Versionsoversigt... 1 2. Formål... 2 3. Opgavebeskrivelse... 2 4. Løsning... 3 4.1. Programkompleks

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument STS Designdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 1 2.1 Eksterne

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

Security Token Service. Snitflade OIO WS Trust

Security Token Service. Snitflade OIO WS Trust Security Token Service Snitflade OIO WS Trust Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Versionsnummer... 3 2. Snitfladebeskrivelse... 3 3. Servicebeskrivelse... 3 3.1 Identity provider... 3 3.2 Supported binding...

Læs mere

OIO standardservice til Sag. Servicevejledning til operationen Sag Laes. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 14

OIO standardservice til Sag. Servicevejledning til operationen Sag Laes. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 14 OIO standardservice til Sag Servicevejledning til operationen Sag Laes KMD Sag Version 2.1 01-08-2013 KMD A/S Side 1 af 14 Servicevejledning til Sag Laes Ekstern standardservice til KMD Sag Opdateret 01.08.2013

Læs mere

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Definitioner...

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. Utility.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. Utility.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Første version, 31.05.2010 3. 06.2010 Tilrettet med vejnavn/streetname i

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet

Læs mere

Beskrivelse af fejlkoder. Version 7.0, KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel

Beskrivelse af fejlkoder. Version 7.0, KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Beskrivelse af fejlkoder KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Version 7.0, 15.04.2016 Senest gemt den 31-08-2016 11:40, ID190-D Indkomstgrænseflade_P13_5

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Contents 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 3 2.1 Eksterne snitflader..................................................

Læs mere

Integration SF Organisation services Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0

Integration SF Organisation services Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-15 TBD 0.1 Første version 2015-04-09 MMT 0.2 Klar

Læs mere

Integration SF1570 - SKAT R75 Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF1570 - SKAT R75 Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-06 DGJ 0.1 Første version 2015-06-29 JJN 0.2 Referencerettelser

Læs mere

Webservice til EUD-indberetning til DVH

Webservice til EUD-indberetning til DVH Webservice til EUD-indberetning til DVH Dato 24-06-2016 Version Status 1.0 Gældende fra og med den 1. juli 2016 Ansvarlig Lars Strange Side 2 af 9 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kontakt Webservicen... 3 3

Læs mere

Beskrivelse af fejlkoder. Version 1.0,

Beskrivelse af fejlkoder. Version 1.0, Beskrivelse af fejlkoder KMD Indkomst Opgørelser (P13-5) WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Version 1.0, 20.02.2017 Indholdsfortegnelse 1. Versionsoversigt...

Læs mere

Vejledning i opsætning af MQ

Vejledning i opsætning af MQ NemKonto KMD Lauritzens Plads 1 9000 Aalborg www.nemkonto.dk support@nemkonto.dk Vejledning i opsætning af MQ 19. februar 2016 Side 1 Beskrivelse af MQ opsætning ved opkobling til KMD Nemkonto 1. Formål

Læs mere

Valg af webservice standard

Valg af webservice standard Valg af webservice standard Agenda Valg til en serviceorienteret infrastruktur Identitetsbaserede Services, Kåre Kjelstrøm Teknologiske trends og udfordringer Debat, spørgsmål og kritik Skal du lave en

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: AddressGeometryService

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: AddressGeometryService BBR OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 17.2.2009 Version 1.1 Opdateret i forhold til _- 20090930.

Læs mere

Integration SF0780 Årsopgørelse Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF0780 Årsopgørelse Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-15 MHO 0.1 Første version 2015-02-20 MHO 0.3.1

Læs mere

DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation)

DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation) 29. feb.2016 version 1.2 Lægemiddelstyrelsens E2B Bivirkningsservice DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation) Dokument historik Version Dato Ændring 1.0 19-06-2014 Final version ifm. idriftsættelse 1.1 29-06-2015

Læs mere

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder DKAL Snitflader REST HTTP returkoder 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 3 A5.2 HTTP RETURKODER 3 A5.3 DKAL FEJLKODER 6 A5.3.1 DKAL XML FEJLFORMAT 7 Bilag A5: REST HTTP returkoder

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Dokument-nr.: Version: V2.3 Forfatter: CE/PSZ/CVS Versionsdato: 15.022.2016 Side 1 af 11 Versionsoversigt Version Dato Oprettet

Læs mere

Kom godt igang - for virksomheder. Digital Post 2

Kom godt igang - for virksomheder. Digital Post 2 Kom godt igang - for virksomheder Digital Post 2 Indholdsfortegnelse 1.1 Målgruppe... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Forudsætninger... 2 1.4 Afprøvning... 3 3.1 Opsætning af afsendersystem via sikker e-mail...

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014

FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014 FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014 LIDT OM MIG SELV Erfaring NIELS-HENRIK HANSEN 35+ års samlet IT erfaring 15+ år som test manager Certificeret Inspection Leader ISEB Foundation

Læs mere

KMD Sag As-Is Integrationsanalyse. KMJ, 19. marts 2014

KMD Sag As-Is Integrationsanalyse. KMJ, 19. marts 2014 KMD Sag As-Is Integrationsanalyse KMJ, 19. marts 2014 Integrationsanalyse Metode og Proces KILDE: Informationerne om integrationer og integrationstyper er tilvejebragt af KMD via udfasningsaftalen. De

Læs mere

SOSI STS Testscenarier

SOSI STS Testscenarier SOSI STS Testscenarier Version 1.0.1 Status: Offentliggjort Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 1.1 Baggrund...2 1.2...2 1.3 Baggrundsmateriale... 2 1.4 Adgang...2 2 Test af STS Webservice... 4 2.1

Læs mere

Webservice til EUD-indberetning til Datavarehuset

Webservice til EUD-indberetning til Datavarehuset Webservice til EUD-indberetning til Datavarehuset Dato 24-02-2017 Version Status 1.1 Gældende fra og med den 1. marts 2017 Ansvarlig Lars Strange Side 2 af 9 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kontakt Webservicen...

Læs mere

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007 Version 1. december 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål med drejebogen... 3 1.2 Mål med tilslutningsprøven... 3 2 Overordnet beskrivelse af tilslutningsprøven...4 2.1 Beskrivelse af hvad

Læs mere

Guide til NemLog-in Security Token Service

Guide til NemLog-in Security Token Service Guide til NemLog-in Security Token Service Side 1 af 10 18. juni 2014 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan benytte NemLog-in s Security Token Service

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014 Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel Marts 2014 1 Indledning Denne præsentation beskriver, på et overordnet plan, følgende områder i forhold til en fremtidig fordelingsmekanisme,

Læs mere

FAQ Integrationsbeskrivelser. Kommunernes Datafællesskab - KDF

FAQ Integrationsbeskrivelser. Kommunernes Datafællesskab - KDF Kommunernes Datafællesskab - KDF 1 FAQ af integrationsbeskrivelser Denne log indeholder spørgsmål/kommentarer fra fagprojekterne til Integrationsbeskrivelser, wsdl-filer, stubbe eller generelt i forhold

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflow

Bilag 3A.2 Løsningsflow Bilag 3A.2 Løsningsflow Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOW... 6 Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 1 1 1 Vejledning

Læs mere

Nets Rettighedsstyring

Nets Rettighedsstyring Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Dokumentation: Nets Rettighedsstyring (Attributtjeneste) P. 1-10 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Webservices. hvad er det og hvad kan det bruges til? Rikke Lose (rlo@dbc.dk) Databasekonsulent, DBC

Webservices. hvad er det og hvad kan det bruges til? Rikke Lose (rlo@dbc.dk) Databasekonsulent, DBC Webservices hvad er det og hvad kan det bruges til? Rikke Lose (rlo@dbc.dk) Databasekonsulent, DBC Forvirret? Web-baserede services services på hjemmesider XML Webservices Teknologi 2 Web-baseret service

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Person

Vejledning til SLS webservice Person Side 1 af 9 Vejledning til SLS webservice Person Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Beskrivelse

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Statistik

Vejledning til SLS webservice Statistik Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Statistik Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur

Læs mere