TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VÅRSÆD Bestil din vårsæd nu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VÅRSÆD2 009. Bestil din vårsæd nu"

Transkript

1 TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VÅRSÆD2 009 Bestil din vårsæd nu

2 FORÆDLING AF SORTER - en nødvendighed for landbruget Ældre sorter mister pusten og går ned i udbytte Det er vigtigt, at der til stadighed forædles nye sorter til markedet. Det er grundlaget for, at det bedst mulige udbytte opnås i landbruget. Årsagen til gamle sorters udbyttenedgang er, at sygdommene tilpasser sig til de sorter, der dyrkes. Jo større sorten er, jo større er denne tilpasning og dermed risikoen for, at sorten bliver angrebet af sygdomme, og derved mister noget af sit udbytte. Det ses ofte at nye sorter, der er modstandsdygtige overfor sygdomme, f.eks meldug, bladplet og rust senere bliver mere modtagelige for sygdommene, når de får større udbredelse Relativ udbytte Keops Power Prestige Det er kendt i landbruget, at når nye sorter introduceres på markedet, har de et højt udbytte, men deres udbytte falder over årene. Figur 1. viser tydeligt denne tendens. Figur 1. Prestiges, Powers og Keops relative udbytte i landsforsøgene fra 2004 til Kilde: Sortinfo, landsforsøgene NYE SORTER FASTHOLDER et højt udbytteniveau Høje omkostninger og lovmæssige begrænsninger for anvendelser af gødning og pesticider i landbruget gør, at vore planter ikke bliver udnyttet optimalt. Dette i kombination med nogle årlige meget varierende klimatiske dyrkningsforhold har bevirket, at vårbygudbyttet er faldet de seneste år. Det ses af figur 2, at vårbyg i landsforsøgene siden 2005 har ydet 3,3 hkg mindre per år, men især 2008 trækker meget ned. Forbedrede dyrkningsforhold for planterne samt et fornuftigt sædskifte vil modvirke det tab. Valget af den rigtige sort er den mest afgørende faktor til at fastholde et højt udbytte. Det ses at de 2 gamle sorter Prestige og Class udbytte er faldet til 50 hkg/ha i 2008, medens den nye sort Varberg har ydet 61 hkg/ha - altså et plus på 11 hkg i De nye sorter fremkommer ved den intensive planteforædling, der udføres både i Danmark og i mange andre lande. Planteforædlingen finansieres af den forædlerafgift, som er pålagt al udsæd. Forædlerafgiften er forædlernes væsentligste indtægt. Uden denne forædlerafgift vil fremtidig planteforædling ikke være økonomisk rentabelt og må opgives. Når du køber certificeret sædekorn er forædlerafgiften indeholdt i prisen. Dermed er du automatisk med til at Udbytte i hkg 65 Varberg 60 Quench Lineær (Middel) 55 Henley Middel 50 Class Figur 2. Udbytte i hkg per ha for sorter Quench, Varberg, Henley, Class, Middel udbytte af disse sorter og lineær gennemsnit af sorterne. Kilde: Sortinfo, landsforsøgene betale for udviklingen af nye sorter, der til stadighed udvikles til gavn for landbruget. Ved at købe certificeret sædekorn sikrer landmanden sig sædekorn med de højeste certificeringskrav i Europa. Udsæden er desuden bejdset mod spirehæmmende svampe, samt de udsædsbårne sygdomme stribesyge i byg og stinkbrand i hvede. Endvidere er certificeret sædekorn garanteret fri for goldhejre og flyvehavre. Er uheldet ude, er der automatisk erstatningspligt på certificeret sædekorn Kun i Danmark! Tekst: Chefforædler Hans Haldrup, Nordic Seed 2

3 CERTIFICERET DANSK SÅSÆD er Europas bedste Garanti og tryghed for et bedre dækningsbidrag De danske kvalitetsnormer for certificeret såsæd er højere end EU-normen. Dermed er du sikret kvalitetsudsæd, når du køber dansk certificeret udsæd. Alle kvalitetsnormer kontrolleres af Plantedirektoratet. Dansk certificeret sædekorn er din garanti for: Ingen udsædsbårne sygdomme (bejdsning eller bejdsebehovsanalyse). Høj tusindekorns vægt. Automatisk indbetaling af forædlerafgift og dermed nye sorter også i fremtiden. Erstatning til dig, hvis normer ikke er overholdt. Spireevne Byg Dansk norm 95% EU norm 85% Renhed Byg Dansk norm 99,9% EU norm 98 % Indhold af anden kornart og frø fra andre planter Byg Dansk norm max. 7 frø/kerner pr. kg. EU norm max. 14 frø/kerner pr. kg. Kontakt os og få et godt tilbud på certificeret såsæd 3

4 VÅRBYG MALT Efter et år med kvalitetsproblemer i maltbygavlen må vi se tilbage på året som et unormalt år, hvor proteinprocenten toppede efter mange år med en lav spireprocent. Det nye år vil byde på samme gode grunde til at så maltbyg, som vi kender. Oven i det har vi nu maltbygsorter, der yder et udbytte fuldt på højde med selv de bedste foderbygsorter. PUBLICAN Er nu fuldt accepteret som maltbygsort af maltindustrien Publican har i årene vist sin styrke med en særdeles høj sortering og et godt udbytte. Publican har et godt strå og har vist særdeles gode udbytter og høj sortering på selv de lidt lettere jorder. Publican har dobbelt nematoderesistens samt Mlo resistens mod meldug. Dette sammen med den gode stråstyrke gør Publican til en særdeles dyrkningssikker og attraktiv sort. QUENCH Højt udbytte og gode maltegenskaber Quench har i alle afprøvningsårene ligget meget højt i udbytte og kan måle sig med de bedste foderbygsorter. Quench er nu anerkendt af de europæiske malterier og har en stor udbredelse i det meste af Nordeuropa. Quench har gode dyrkningsegnskaber, hvor de eneste minuser er sortering og en lidt høj angrebsgrad af bygrust. HENLEY God udbyttestabilitet og sikre maltegenskaber Henley har vist gode og sikre maltegenskaber alle år. Henley har med sine gode dyrkningsegenskaber klaret sig igennem svære år med gode resultater. Vi oplevede i 2008 en større godkendelsesprocent af Henley sammenlignet med andre sorter. Dyrkningsegenskaber for maltbyg Målte dyrkningsegenskaber Sygdomme Dyrkningsegenskaber (Fra udbytteforsøg) (Observationsparceller) (Observationsparceller) Råprotein Stivelse, Sortering, Meldug Bygrust Skoldplet Bladplet Strå- Nedknækn. Nedknækn. i ts. pct. af kerner dækning dækning dækning dækning længde aks strå tørstof over 2,5 mm (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (cm) (kar.0-10) (kar.0-10) Publican 12,1 62,0 99 0,01 11,0 0,8 0, ,5 1,5 Henley 12,4 61,0 99 0,01 22,0 17,0 0, ,0 0,5 Quench 11,8 61,9 98 0,01 20,0 0,3 0, ,5 0,5 Iron 12,0 62,2 99 3,20 1,1-0, ,0 1,5 Calcule 12,4 60,9 99 0,50 1,3-0, ,5 1,0 Kilde: Landsforsøgene 4

5 Maltbyg - udbytter Kilde : Landsforsøgene Publican Henley Quench Iron Calcule Gns. Sortering - procent kerner over 2,5 mm Kilde : Landsforsøgene Publican Iron Calcule Henley Quench Gns. 5

6 VÅRBYG MALT Nordic Seed forædler og afprøver til stadighed nye maltbygsorter, som både kan opfylde landbrugets krav til gode dyrkningsegenskaber og højt udbytte. De nyeste sorter, som skal i fremavl og i opformering til malterierne er sorterne IRON, CALCULE og TAM TAM. IRON Nye maltbygsorter Ny maltbygsort med højt udbyttepotentiale Iron har i afprøvningerne vist et højt udbytte. Iron har en god sortering og et godt strå. Samtidigt har Iron gode resistensegenskaber og nematoderesistens for race 1 og 2. Iron deltager i afprøvninger i flere europæiske lande. Iron vil til kommende sæson kun blive udbudt til fremavl og en mindre mængde på maltbygkontrakter. CALCULE Ny lovende maltbygsort med internationale perspektiver Calcule har gode malt- og særdeles gode dyrkningsegenskaber med en stærk resistens mod alle tabsgivende sygdomme. Calcule er under afprøvning i de fleste europæiske lande og forventes at slå igennem de kommende år som en af Europas nye store maltbygsorter. Calcule vil kun blive udbudt til fremavl og en mindre mængde på maltbygkontrakter. TAM TAM Ny maltbyg med international klasse Tam Tam er højestydende maltbyg i Landsforsøgene Den er nummer 1. i F, D, PL og DK. Altså den nye nr. 1" i Europa. Tam Tam har gode dyrkningsegenskaber og en særdeles god sygdomsresistens, samt nematoderesistens mod race 1 og 2. Sorten viser meget fine maltningsresultater. Der vil kun være udsæd til fremavl i meget begrænset mængde. 6

7 Nordic Seeds forædlingsstation i Dyngby ved Odder. 7

8 VÅRBYG FODER Flest mulige foderenheder til svin/ha må være det betingelsesløse mål, når der skal vælges foderbygsort og kornet skal fodres op i egen besætning. VARBERG Danmarks nr.1 (min. 450 FE mere pr ha end Simba) Varberg er både den bedste foderbygsort når det gælder FEsv/ha og når det gælder Hkg kerneudbytte/ha. Altså det ultimative valg når der skal sættes navn på årets foderbygsort. Varberg har gode dyrkningsegenskaber med stærk resistens mod ramularia, bygrust og skoldplet. Varberg har i alle afprøvningsårene ligget blandt de højestydende sorter målt i FEsv/ha. Foderværdi i bygsorter FHT FEsv FEsv pr. 100 kg. pr. Ha Varberg , Ingmar , JB Flavour , Simba , Keops , Kilde: Landsforsøgene 8

9 JB FLAVOUR Højt udbytte kombineret med særdeles gode dyrkningsegenskaber JB Flavour har nu været i landsforsøgene de sidste 2 år med et gennemsnit udbytte på 103 samt en høj foderværdi. JB Flavour har unikke dyrkningsegenskaber samt en god stråstyrke. Sammen med udbyttestabiliteten er JB Flavour et godt valg, når det gælder foderbyg. INGMAR Højeste foderværdi målt i FEsv /hkg Ingmar har god resistens mod meldug og er dobbeltnematoderesistent. Ingmar har i afprøvningerne vist den højeste foderværdi i FEsv/hkg. Dog har Ingmar ikke opnået et tilfredsstillende udbytteforholdstal i Årsagen tilskrives de dårlige vækstbetingelser vi havde i 2008 og vi håber at se Ingmar tilbage på forholdstal 103 igen i SIMBA Højt stabilt udbytte - velegnet til helsæd Simba har de seneste 7 år givet et højt udbytte. Simba har gode strå- og resistensegenskaber. Simba er Mlo resistens mod meldug, samt dobbelt nematoderesistent. Simba er velegnet til helsæd. Foderbyg Udbytter Kilde : Landsforsøgene Varberg Simba JB Flavour Ingmar Keops Gns. Dyrkningsegenskaber for foderbyg Målte dyrkningsegenskaber Sygdomme Dyrkningsegenskaber (Fra udbytteforsøg) (Observationsparceller) (Observationsparceller) Råprotein Stivelse, Sortering, Meldug Bygrust Skoldplet Bladplet Strå- Nedknækn. Nedknækn. i ts. pct. af kerner dækning dækning dækning dækning længde aks strå tørstof over 2,5 mm (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (cm) (kar.0-10) (kar.0-10) Varberg 11,6 62,1 98 1,70 1,8 0,4 0, ,5 0,5 Simba 12,2 60,9 99 0,01 1,2 2,0 2, ,0 2,0 JB Flavour 11,9 61,7 98 0,40 0,5-3, ,5 6,5 Ingmar 12,6 60,8 99 0,00 7,0-0, ,5 5,0 Keops 11,9 61,3 97 0,00 14,0 2,1 0, ,5 0,0 Kilde: Landsforsøgene 9

10 HAVRE Havre Udbytter DOMINIK Danmarks eneste dobbeltnematoderesistente havresort En kombination af højt udbytte, gode dyrkningsegenskaber og samtidigt dobbelt nematoderesistens gør Dominik til det suverænt bedste sortsvalg i havre. Dominik er den eneste dobbeltnematoderesistente sort i landsforsøgene og bør derfor vælges, hvis der er den mindste tvivl om, at der er nematoder i marken. Dominik har ligeledes et højt indhold af FEsv/hkg, hvilket gør den attraktiv i foderblandingerne. IVORY Bedste industrihavre Ivory er særdeles attraktiv som havre til gryn, da sorten er nem at afskalle og har en meget lav skalprocent. Ivory har ligeledes den højeste foderværdi til svin, hvilket løfter udbyttet 4-5% målt i FEsv/ha. Ivory er nematoderesistent for race 1. Kerneudbytter og dyrkningsegenskaber Dominik Ivory Duffy Gns. DUFFY Kilde : Landsforsøgene Høj hektolitervægt Duffy har i forsøgene vist den højeste hektolitervægt og har de seneste år givet et godt udbytte. Dog var udbyttet i 2008 ikke tilfredsstillende sammenlignet med de foregående år. Resultatet kan formentlig i en vis grad tilskrives de dårlige vækstbetingelser vi havde i 2008 for vårsæden. Dyrkningsegenskaber Sygdomme Kerneudbytte Hektolitervægt Strå- Lejesæd Meldug Bladplet længde dækning dækning (hkg/ha) (kg/hl) (cm) (kar. 0-10) (%) (%) Dominik 52,8 57,7 64 1, Ivory 50,7 57,5 69 3, Duffy 48,8 57,5 70 4,8 7 7 Kilde : Landsforsøgene 10

11 VÅRHVEDE TRAPPE Topudbytte år efter år Trappe har igen i år været blandt de højestydende vårhveder i landsforsøgene med et udbytte forholdstal på 115. Trappe har særdeles gode resistensegenskaber og en god stråstyrke. Trappe er modtagelig for gulrust og bør derfor behandles mod dette. AMARETTO Højt udbytte og god kvalitet Amaretto har igen givet et højt udbytte i landsforsøgene på forholdstal 108. Sammen med Amarettos gode kvalitets- og dyrkningsegenskaber er Amaretto et godt valg. Amaretto vårhvede sælges ofte med gode tillæg i prisen som brødhvede. Vårhvede - udbytter og dyrkningsegenskaber Udbytteforsøg Dyrkningsegenskaber Sygdomme Kerneudb. Kerneudbytte Hekto- Strå- Lejesæd Meldug Septoria Gulrust Brunrust Hvedebladplet, forholdstal litervægt længde dækning dækning dækning dækning dækning (fht) (hkg/ha) (kg/hl) (cm) (kar.0-10) (%) (%) (%) (%) (%) Trappe ,9 81, ,90 2,2 10,00 2,4 0,5 Amaretto ,0 80, ,50 1,4 0,10 10,0 2,0 Vinjett ,5 79, ,01 7,0 0,01 4,3 2,0 Kilde : Landsforsøgene ÆRTER Til modenhed, konsum og helsæd Der er mulighed for fremavl af Javlo. Ring og hør nærmere... JAVLO Danmarks bedste helsædsært Javlo er med sin høje fordøjelighed det bedste valg, når der skal vælges ærter til helsæd. Enten i blanding med byg eller som grønært. Javlo giver ligeledes et højt udbytte til modenhed. VÅRRAPS Hunter Højt udbytte Hunter har i gennemsnit af afprøvningsårene givet et forholdstal på 102. Hunter er kort og godt Danmarks bedste vårrapssort. 11

12 MAJS Nordic Seed sortimentsoversigt 2009 Meget tidlige sorter Forholdstal for udbytte Udbytte stivelse Tørstof % Kg tørstof pr. FE FK NDF Plantehøjde Kaspian (KXA6005) ,8 42,1 1,10 1,15 62,4 60,3 220 LG ,9 36,3 1,12 1,23 1,14 61,1 56,9 58,7 230 Chalice ,5 34,8 1,17 1,25 1,12 61,6 57,7 61,1 233 MAS09A ,8 36,8 1,16 1,21 1,16 60,5 58,3 58,3 219 Adept ,3 34,5 1,09 1,19 1,11 63,7 61,2 61,4 216 Treasure ,0 36,0 1,14 1,21 1,16 61,1 59,5 60,2 231 ES Regain ,4 35,7 1,12 1,22 1,15 60,6 57,5 57,6 225 Hawk ,0 35,1 1,13 1,26 1,13 60,2 57,5 58,8 233 Destiny ,0 36,5 1,15 1,25 1,14 59,1 55,9 58,8 228 Tidlige sorter Forholdstal for udbytte Udbytte stivelse Tørstof % Kg tørstof pr. FE FK NDF Plantehøjde Beethoven ,4 32,3 1,17 1,25 1,15 59,2 57,4 59,1 242 Pavarotti ,5 32,4 1,13 1,20 1,14 62,8 59,9 61,4 219 Patrick ,2 31,7 1,16 1,27 1,17 59,2 56,9 58,2 229 Katy * * 34,0 33,2* 1,16 1,23* 60,7 57,4* 237 Podium (KXA 5311) ,5 1,14 59,5 217 Beacon ,3 34,0 1,16 1,22 60,0 57,7 230 Anvil ,1 32,8 1,14 1,21 1,14 59,7 57,8 58,8 236 Claxxon ,8 32,3 1,12 1,22 1,12 60,9 57,7 60,1 214 * Lovbestemt værdiafprøvning 2007 Middeltidlige sorter Forholdstal for udbytte Udbytte stivelse Tørstof % Kg tørstof pr. FE FK NDF Plantehøjde Ravenna ,5 31,9 1,12 1,21 1,11 62,8 60,0 61,8 223 Saludo ,9 31,2 1,13 1,23 1,16 60,3 57,5 58,7 244 NK Bull ,7 30,8 1,11 1,19 1,12 60,7 57,9 59,1 212 NK Jasmic ,6 30,8 1,15 1,23 59,6 57,8 234 Tiberio ,7 1,17 58,1 242 Dualto ,8 1,15 60,5 224 Rosalie ,0 31,3 1,14 1,23 1,14 61,6 59,2 60,2 224 Tassilo ,0 31,7 1,15 1,22 1,14 59,5 58,5 59,2 223 Sildige sorter Forholdstal for udbytte Udbytte stivelse Tørstof % Kg tørstof pr. FE FK NDF Plantehøjde Ambrosini (KXA 6301) ,6 31,0 1,18 1,25 57,4 55,8 232 Formula ,9 30,8 1,10 1,20 1,12 62,8 59,5 61,6 217 Cerruti ,0 31,0 1,12 1,18 1,14 64,0 61,2 61,1 218 Banguy ,0 29,7 1,15 1,20 1,15 60,7 58,6 59, Kilde : Landsforsøgene

13 Anvendelse og bejdsning Majs til Kolbemajs/ Kerne-/ Standard Mesurol Ubejdset ensilage (CCM) modenhed bejdset bejdset Meget tidlige sorter Kaspian (KXA 6005) LG3181 Chalice MAS09A Adept Treasure ES Regain Tidlige sorter Beethoven Pavarotti Patrick Katy Podium (KXA 5311) Beacon Middeltidlige sorter Ravenna Saludo NK Bull NK Jasmic Tiberio Dualto Rosalie Anjou 209 Sildige sorter Ambrosini (KXA 6301) Formula Cerruti CCM- og kernemajs Interessen for CCM- og kernemajs blev aktuel, da priserne på korn tog en himmelflugt i høsten Dette kombineret med at 6-8 tons kernemajs eller 8-10 tons CCM majs pr. ha er en stærk konkurrent til 3,5-4 tons vårbyg pr. ha på de lettere jorde. Flere og flere udnytter den mulighed, at de udover majsensilage supplerer med kolbeensilage eller dyrker så mange majs, at der de gode år bliver et overskud af majs, som kan høstes som kernemajs. For at en sort egner sig til CCM majs, skal den kunne stå noget længere i marken, have et lukket svøb og kunne opnå en tørstofprocent på min. 50% i kolben. En sort til kernemajs skal kunne stå endnu længere i marken uden at vælte og kunne tærskes med et tørstofindhold på ca. 70%. I skemaet har vi angivet, hvilke sorter der egner sig til CCMog kernemajs. 13

14 Gødningsoversigt 2008/09 Typebetegnelse Oprindelse Kvælstof (N) Fosfor (P) Total N NO3-N NH4-N Citrat- og vandopl. P Total K % % % % % N-gødninger Flydende ammoniak Yara 82,2 82,2 NS 24-7 m/mg Yara 24,0 12,0 12,0 NS 27-4 m/k, Mg, B, Se Yara 27,0 12,5 14,5 1,0 NS 27-4 m/mg Yara 27,0 13,5 13,5 NS m/mg Yara 26,0 7,5 18,5 Entec NS Compo 26,0 7,5 18,5 NS 27-5 Litauen 27,0 13,5 13,5 NS 27-4 Polen 27,0 13,5 13,5 Kalkammon 27 + Mg. Polen/Litauen 27,0 13,5 13,5 N 34 Litauen 34,4 17,2 17,2 Svovlsur ammoniak Polen 21,0 21,0 Kalksalpeter Yara 15,5 14,4 1,1 Bor - Kalksalpeter Yara 15,4 14,1 1,3 NP-gødninger MAP Rusland 11,6 11,6 22,6 DAP Rusland 18,0 18,0 20,0 NP m/s, B mek.bl. DLA Agro 19,7 9,9 NP m/s, Mg, B mek.bl. DLA Agro 19,6 4,6 NK-gødninger NK m/s mek.bl. DLA Agro 18,0 9,0 9,0 16,0 NK , m. Mg, S, B, Zn Yara 20,0 8,9 11,1 15,0 NPK-gødninger NPK m/s, Mg Polen 4,6 4,6 7,6 19,6 NPK Polen 5,6 5,6 8,6 24,6 NPK m/mg, S Polen 11,6 11,6 3,6 13,6 NPK m/s Holland 13,0 4,2 8,8 3,0 12,0 NPK S Rusland 17,0 3,0 14,0 2,5 11,5 NPK m. Mg, S, B Yara 18,0 7,2 10,8 3,6 13,6 NPK m. Mg, S, B, Se Yara 20,0 9,5 10,5 2,0 12,0 NPK m/mg, S, B Yara 20,6 9,0 11,6 2,6 9,6 NPK m/s Yara 21,6 9,5 12,1 2,6 7,6 NPK m. Mg, S Yara 25,6 11,6 14,0 1,8 6,6 NPK - klorfattig Entec NPK m/s, Mg, B, Zn Compo 14,0 5,5 8,5 3,0 14,0 NPK m/s, Mg, B, Cu Yara 14,0 5,7 8,3 3,0 15,0 NPK m/mg, S, B, Mn, Zn, Se Yara 22,0 9,9 12,7 3,0 6,0 P-, K- og PK gødninger PK m/s, Mg Holland 4,0 21,0 PK m/s, Mg, Cu Holland 4,0 21,0 PK m/mg + S Holland 3,0 19,6 Tripelsuperfosfat 18 Polen 17,5 Tripelsuprfosfat 20,8 Holland 20,8 Kali 50 Tyskland 49,8 Patent Kali Tyskland 24,9 Korn Kali Tyskland 33,2 Kiserit 15, granuleret Tyskland Kaliumsulfat 41, granuleret klorfattig Tyskland 41,5 14

15 Kalium (K) Sekundære- og mikronæringsstoffer Selen Kornstyrke Rumvægt Storsække Total S Total Mg Total Cu Total B Total Mn Total Zn total Na Total Se Min. Kg Kg/liter Vægt % løsvare 6,5 0,5 5,0 1, kg 4,0 1,0 0,02 0,0015 5,0 1, kg 3,7 0,5 5,0 1, kg 14,0 0,3 5,0 0, kg 13,0 4,0 0, kg 4,5 4,0 1, kg 4,0 5,0 0, kg 2,4 2,5 0, kg 1,4 0, kg 24,0 6,0 1, kg 5,0 1, kg 0,30 5,0 1, kg 2,3 6,0 1, kg 2,3 6,0 1, kg 8,9 0,10 4,0 650 kg 8,6 2,0 0,10 4,0 650 kg 4,0 4,0 650 kg 3,6 1,0 0,02 0,10 5,0 1, kg 3,0 2,0 4,0 0, kg 3,6 4,0 0, kg 10,0 1,0 4,0 0, kg 6,0 4,0 650 kg 12,0 4,0 1, kg 3,0 1,0 0,02 5,0 1, kg 2,0 0,5 0,02 0,0015 5,0 1, kg 3,6 1,0 0,02 5,0 1, kg 2,6 5,0 1, kg 2,6 0,6 5,0 1, kg 10,0 1,2 0,02 0,01 5,0 1, kg 10,0 2,5 0,09 0,02 5,0 1, kg 6,0 1,0 0,05 0,3 0,05 0,0015 5,0 1, kg 5,7 1,2 3,6 1, kg 6,6 1,2 0,1 4,6 1, kg 13,8 4,0 4,0 1, kg 4,0 4,0 1, kg 8,0 1, kg 17,0 6,0 8,0 1, kg 4,0 3,6 3,0 8,0 1, kg 20,0 15,0 5,0 1, kg 18,0 5,0 1, kg 15

16 VÅRSÆD2 009 For yderligere information, kontakt da venligst en af nedenstående: Color Print Danish Agro, tlf S.A.B. Landbrugets Andel, tlf Vestjyllands Andel, tlf Nordjysk Andel, tlf Hindrichsens Eftf., tlf LH Foder, tlf Næsbjerg Foderstofforening, tlf Salling Grovvarer, tlf Vejrup Andels Grovvareforening, tlf Nordvest Foder, tlf Hedegaard Agro, tlf HC Handelscenter, tlf J.B. Møller, tlf NAG, tlf Nielsen & Smith, tlf Mollerup Mølle, tlf

Vælg din vårsæd med omhu...

Vælg din vårsæd med omhu... Til samtlige jordbrugere Forædling og DLA Group side 2-3 Vårbyg - Malt side 4-5 Vårbyg - Foder side 6-7 Havre, vårhvede, raps og ærter side 8-9 Sortimentsoversigt majs side 10 Anvendelse og bejdsning majs

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vedsted Mølle A/S Tøndervej 31, Vedsted 6500 Vojens 74545106 Vedstedmoelle@post.tele.dk 1 Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som både

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder økologi produktinformation 2015 Stærkt sortiment af økologisk vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder produktinformation 2015 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014 Evergreen Unik sundhed

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VALG AF VÅRBYG Sortsvalget

Læs mere

Produktinformation 2013

Produktinformation 2013 Produktinformation 2013 Vårsæd og efterafgrøder Valg af vårbyg Vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelses- og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VÅRBYG VALG AF VÅRBYG

Læs mere

Optimer dit grovfoder

Optimer dit grovfoder C M Y CM MY CY CMY K Hunsballe.pdf 03/05/04 8:46:37 AgrowMaize / AgrowGrass konceptet 2-3 Meget tidlige majssorter 4 Tidlige majssorter 5 Middeltidlige majssorter 6 Sildige majssorter 7 Kernemajs / Græs

Læs mere

Produktinformation 2012

Produktinformation 2012 Produktinformation 2012 Vårsæd og efterafgrøder Valg af vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelse og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt at overveje

Læs mere

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder v/ Morten Haastrup 1 KWS Cereals Endnu mere kvælstof til 2017! Men husk nu også Kvælstof gør det ikke alene! De udbyttebegrænsende faktorer er ofte: Jordstruktur

Læs mere

Produktinformation 2013

Produktinformation 2013 Produktinformation Vå rs æ d og e ft e ra fgrø de r Valg af vårbyg Vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelses og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering.

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering. HAVRE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg To nummersorter NORD 14/314 og Nord 14/124 giver med forholdstal for udbytte på 4 og 2 de største udbytter i landsforsøgene med havresorter. De følges

Læs mere

MAJS 2015. Kim Bonde, Nordic Seed

MAJS 2015. Kim Bonde, Nordic Seed MAJS 2015 Kim Bonde, Nordic Seed EMNERNE I DAG Vækstsæson 2014 Sortsvalg 2015 Helsæd Kerne Hvordan ser Jeres majsanalyser ud? Fra Teosinte til superliga, hvordan? MAJSSÆSON 2014 Tidlig og tørt forår Varm

Læs mere

Stort udbytte og høj FK NDF til malkekøer

Stort udbytte og høj FK NDF til malkekøer sorter til helsæd Stort udbytte og høj FK NDF til malkekøer Den dyrkede sort Aastar er topscorer i afprøvningen i 2009, både med hensyn til udbytte og FK NDF. Se mere på www.sortinfo.dk Figur 1 viser de

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 214 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 214 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

HAVRE SORTER OG AFSKALNING KONSULENT, PLANTEPRODUKTION DARRAN ANDREW THOMSEN SEGES ØKOLOGI

HAVRE SORTER OG AFSKALNING KONSULENT, PLANTEPRODUKTION DARRAN ANDREW THOMSEN SEGES ØKOLOGI HAVRE SORTER OG AFSKALNING KONSULENT, PLANTEPRODUKTION DARRAN ANDREW THOMSEN SEGES ØKOLOGI INDHOLD Havre Afskalning af havre Landsforsøg 2015 Foderværdi afskallet havre 2... HAVRE STYRKER Høj ukrudtskonkurrenceevne

Læs mere

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vintersæd 216/17 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Nye svampemidler i korn 2010 1,5 l Ceando = 1,0 l Opus + 0,5 l Flexity 1,0 l Prosaro

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

De bedste sorter med de bedste bejdsninger

De bedste sorter med de bedste bejdsninger Vintersæd 2010 Vinterraps side 2-3 Foderhvede side 4-5 Industri-, brød- og hybridhvede side 6-7 Vinterbyg side 8-9 Rug, hybridrug og triticale side 10-11 Efterafgrøder side 12-13 Sortimentsoversigt side

Læs mere

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre er ikke bare havre Ivory Grynhavresort 14355 Low lignin Lavlignin-sort 2... Sort Sorter til grynhavre Rumvægt, kg pr. hl Skaller i pct. vægt

Læs mere

vintersæd 2014 produktinformation

vintersæd 2014 produktinformation vintersæd 2014 produktinformation Stærke vintersædssorter til sæson 2014/2015. Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber. Danish valg af agros rapssort kvægfoderprogram 2014 Vinterraps - kort og

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt, uanset lokalitet. Nem at høste

Læs mere

Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug?

Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug? Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug? FØJO II - projektet : Egenskaber ved sorter af vårbyg til økologisk dyrkning Risø DJF KVL Økologiske dyrkningsforhold indebærer ofte mindre end optimale forhold:

Læs mere

Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug

Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Hvorfor dyrke hestebønner? God vekselafgrøder forfrugtsværdi Proteinkilde

Læs mere

BREEDING YOUR PROFIT KERNEmajs 2010

BREEDING YOUR PROFIT KERNEmajs 2010 BREEDING YOUR PROFIT Kernemajs 2010 2 kernemajs Majs til modenhed er en realitet i Danmark. Det gunstigere klima og ikke mindst forædlingen af tidligere sorter, har gjort kernemajs til en yderst interessant

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

Aktuelt nyt om dyrkning af majs. v. Martin Mikkelsen

Aktuelt nyt om dyrkning af majs. v. Martin Mikkelsen Aktuelt nyt om dyrkning af majs v. Martin Mikkelsen Aktuelt nyt om majs Sorter Plantetal Rækkeafstande Gødskning Efterafgrøder Høsttider Snitlængde Kolbemajs og moden majs? Majssorter 2001-02 FK NDF 65,0

Læs mere

Majssortiment Nyhed. Nyhed. Nyhed. Nyhed. Silomajs/majshelsæd MJ/TS NEL20 FK NDF. Stivelse. Kg TS/FE. Landsforsøg. NEL20 Fht. fht.

Majssortiment Nyhed. Nyhed. Nyhed. Nyhed. Silomajs/majshelsæd MJ/TS NEL20 FK NDF. Stivelse. Kg TS/FE. Landsforsøg. NEL20 Fht. fht. Majssortiment 2015 Silomajs/majshelsæd Augustus Tidlighed - helt i front Udbytte - højere end alle andre Eneste sort med over 40 stivelse Fht. 6,24 6,28 59,6 61,2 1,10 40,2 40,6 113 2013 - MAS06T Exxtens

Læs mere

Præsentation af årets topsorter

Præsentation af årets topsorter Til samtlige jordbrugere Foderhvede side 2-3 Industri-, brød- og hybridhvede side 4-5 Raps side 6-7 Foder- og maltbyg side 8-9 Sortimentsoversigt side 10-11 Rug og triticale side 12-13 Sprøjteplaner side

Læs mere

Sortsforsøg Kolbemajs 2011

Sortsforsøg Kolbemajs 2011 sforsøg Kolbemajs 211 BJAgro har i 211 afprøvet en række majssorter fra 6 forskellige leverandører, for deres egnethed til kolbemajs under danske forhold. Dette er yderst relevant, da denne type foder

Læs mere

Er hveden regnet væk? Hvededyrkning fra A til Z v. Planteavlskonsulent Jacob Møller

Er hveden regnet væk? Hvededyrkning fra A til Z v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Er hveden regnet væk? Hvededyrkning fra A til Z v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Foderhvede er stadig en vinderafgrøde Forudsætninger for succesfuld dyrkning af vinterhvede Produktion af mest mulig

Læs mere

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2015/16

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2015/16 Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2015/16 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V., Tlf. 33 95 80 00 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bestemmelser vedrørende

Læs mere

Hjemmeavlet majs er fremtidens fodermiddel til svin i Danmark

Hjemmeavlet majs er fremtidens fodermiddel til svin i Danmark KerneMAJS 2012 Hjemmeavlet majs er fremtidens fodermiddel til svin i Danmark Er du begyndt at fodre med kernemajs? En højere selvforsyningsgrad, en bedre fodringsøkonomi, højere tilvækst og bedre sundhed

Læs mere

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn?

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? DLG VækstForum 2012 Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? Fungicider Hvordan sikrer vi fremtiden? Vinterhvede Anvend de redskaber der findes i kassen Se på midlernes stærke sider Skift

Læs mere

Guf og søde sager til højtydende malkekøer

Guf og søde sager til højtydende malkekøer Guf og søde sager til højtydende malkekøer? De grønne afgrøder ved Karsten A. Nielsen Økonomi i grovfoderproduktionen Dyrkning af græs Dyrkning af grønkorn Dyrkning af helsæd Forskel mellem de bedste 25

Læs mere

Danmarks salg af handelsgødning 2012/2013

Danmarks salg af handelsgødning 2012/2013 Danmarks salg af handelsgødning 2012/2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Danmarks salg af handelsgødning 2012/2013 Denne statistik er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Afsnit 11. NFTS nr. er et unik nummer for hvert enkelt parameter i Nordic Field Trial System, og er kun af interesse for AgroTech.

Afsnit 11. NFTS nr. er et unik nummer for hvert enkelt parameter i Nordic Field Trial System, og er kun af interesse for AgroTech. Nedenfor findes en oversigt over nogle af de beregninger der foretages i Landsforsøgene af Nordic Field Trial System. NorFor beregninger foretages ikke af Nordic Field Trial System, ønskes specificering

Læs mere

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002 Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002 020200808 Gødskning af vårsæd, forfrugt kløvergræs Til Oversigt Landscentret, Planteavl Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N. Forsøgsplanen er sidst opdateret

Læs mere

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Fusarium angrebne hhv. uangrebne planter 2... 20. november 2014 Forsøg

Læs mere

LHN Darran Andrew Thomsen SEGES ØKOLOGI HAVRE AFSKALNING TIL FODER

LHN Darran Andrew Thomsen SEGES ØKOLOGI HAVRE AFSKALNING TIL FODER LHN 6.1.2016 Darran Andrew Thomsen SEGES ØKOLOGI HAVRE AFSKALNING TIL FODER AGENDA Hvorfor havre? Lidt om dyrkning Landsforsøg 2015 Afskalning af alm havre Fjerkræfoder Kvægfoder Spørgsmål 2... HAVRE SUVERÆN

Læs mere

Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug?

Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug? Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug? FØJO II - projektet : Egenskaber ved sorter af vårbyg til økologisk dyrkning Risø DJF KVL Økologiske dyrkningsforhold indebærer ofte mindre end optimal forsyning

Læs mere

Sidste nyt. » Læs mere på side 4. » Læs mere på side 9. » Læs mere på side 17. » Læs mere på side 21

Sidste nyt. » Læs mere på side 4. » Læs mere på side 9. » Læs mere på side 17. » Læs mere på side 21 Sidste nyt LG AnIMAL NUTRITION» Læs mere på side 4 merværdi Ved valg af den rigtige majssort» Læs mere på side 9 MAJS TIL BIOGAS» Læs mere på side 17 Kernemajssorter LG anbefaler» Læs mere på side 21 majs

Læs mere

Danmarks salg af handelsgødning

Danmarks salg af handelsgødning Danmarks salg af handelsgødning 2008/2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2010

Læs mere

Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft?

Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft? Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft? Andreas Østergaard, agronom, DLG Øst Gevinster i jagten på et nyt udbytterløft Stort set alle undergødsker

Læs mere

Uddannelsemæssigt og forskningsmæssigt må der oprustes for at have tilstrækkelig dansk kompetence på frøområdet. Kurt hjortsholm

Uddannelsemæssigt og forskningsmæssigt må der oprustes for at have tilstrækkelig dansk kompetence på frøområdet. Kurt hjortsholm Sortsejernes og erhvervsvirksomhedernes forventninger til øget samarbejde i branchen., Formand for Sammenslutningen af Danske Sortsejere. Frøet udgør starten på fødevarekæden og er samtidig en fantastisk

Læs mere

ATR LANDHANDEL S MAJSSORTIENT 2015

ATR LANDHANDEL S MAJSSORTIENT 2015 ATR LANDHANDEL S MAJSSORTIENT 2015 KWS HELSÆD KOLBEMAJS KERNEMAJS RAMIREZ FAO 170 X X X TRITON FAO 180 X X LIMAGRAIN YUKON FAO 160 X LZM 163/81 FAO 160 X X GLORY FAO 170 X X X AMBITION FAO 180 X X X Monty

Læs mere

Præsentation af årets topsorter

Præsentation af årets topsorter TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE VINTERSÆD 2 007 ØST DANMARK Præsentation af årets topsorter NYHED Så Ambition hvede og tjen 500 kr. mere pr. ha Ambition manganbejdset uden merpris NYHED MAXI Mn vinterbyg: Manganberiget

Læs mere

DLG-FORRETNINGER. Nordjylland V. Ringvej Vrå Tlf Østjylland Rapsgade Randers Tlf

DLG-FORRETNINGER. Nordjylland V. Ringvej Vrå Tlf Østjylland Rapsgade Randers Tlf F15001 DLG-FORRETNINGER Nordjylland V. Ringvej 21 9760 Vrå Tlf. 3368 7000 Østjylland Rapsgade 1 8900 Randers Tlf. 3368 6300 Vestjylland Nørgårdsvej 1 7570 Vemb Tlf. 3368 7250 Sydjylland Mjølsvej 60 6230

Læs mere

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE?

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Kolding 3/2 2016 Jens Elbæk Seges I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Lav plads på kontoen 2,2 mia. er på vej! Ca. 800 kr/ha i gennemsnit Det kommer ikke alt

Læs mere

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2013/14

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2013/14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2013/14 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V., Tlf. 33 95 80

Læs mere

FULDT UDBYTTE AF MERE KVÆLSTOF. Direktør Ivar Ravn, SEGES Planter & Miljø 2. februar 2016

FULDT UDBYTTE AF MERE KVÆLSTOF. Direktør Ivar Ravn, SEGES Planter & Miljø 2. februar 2016 FULDT UDBYTTE AF MERE KVÆLSTOF Direktør Ivar Ravn, SEGES Planter & Miljø 2. februar 2016 NU ER DER GÅET HUL PÅ GØDNINGSSÆKKEN! Udbytte (ton pr. ha) MANGE ÅRS UNDERGØDSKNING 1994 N kvoter indføres i DK

Læs mere

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN?

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? Forskel på succes og fiasko i hvededyrkning hvad er det lige der gør, at man tjener penge? v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Resultater VKST-konkurrence Firma Sort Kg N pr.ha

Læs mere

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg Økologisk dyrkning Konklusioner Artsvalg Artsvalg i korn og oliefrø I fem forsøg med vintersædsarter har der i 2006, i modsætning til tidligere år, ikke været signifikant forskel på udbytterne. Se tabel

Læs mere

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder I det moderne, europæiske landbrug kan hybridrug komme til at spille en afgørende rolle. På mildere og

Læs mere

Grovfoderdag. Torsdag d. 20. september 2012 kl. 10.00-15.00. Oversigtskort

Grovfoderdag. Torsdag d. 20. september 2012 kl. 10.00-15.00. Oversigtskort Grovfoderdag Torsdag d. 20. september 2012 kl. 10.00-15.00 Oversigtskort 1 Oversåning forår med ForgageMax genetableringsblanding, 20 kg/ha Græsdemo, Hellevad, udlæg forår 2010 Rivendel ForageMax 42 Klondike

Læs mere

Foders klimapåvirkning

Foders klimapåvirkning Foders klimapåvirkning Fodringsseminar 2010 Torsdag d. 15. april, Herning Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet

Læs mere

Afgrødernes næringsstofforsyning

Afgrødernes næringsstofforsyning Afgrødernes næringsstofforsyning Temadag om jordfrugtbarhed 12. okt. 2016 Jørgen Eriksen Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Minimumsloven (Liebig s lov): Udbyttet bestemmes af den vækstfaktor

Læs mere

Danmarks salg af handelsgødning 2011/2012

Danmarks salg af handelsgødning 2011/2012 Danmarks salg af handelsgødning 2011/2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Danmarks salg af handelsgødning 2011/2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Produktion af maltbyg

Produktion af maltbyg Produktion af maltbyg Agerskov Kro 28. januar 2008 Niels Frandsen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Kilder: Landsforsøgene Danish Malting Group A/S Kvalitetskrav byg til malt Udskrevet d. 29. januar

Læs mere

Det første nye aktivstof i 10 år!

Det første nye aktivstof i 10 år! Det første nye aktivstof i 10 år! Siden introduktionen af strobilurinerne for 10 år siden har der ikke været nye og alternative aktive stoffer til rådighed for bekæmpelse af svampesygdomme i korn. Med

Læs mere

Afgrødernes indbyrdes konkurrenceforhold

Afgrødernes indbyrdes konkurrenceforhold Afgrødernes indbyrdes konkurrenceforhold Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 v. Torben FønsF Kilde: Søren S kolind Hviid, LC Disposition Generelle betragtninger vedr. afgrødevalg Vinterraps eller

Læs mere

Danmarks forbrug af handelsgødning 2004/05 (1/8-31/7)

Danmarks forbrug af handelsgødning 2004/05 (1/8-31/7) Danmarks forbrug af handelsgødning 2004/05 (1/8-31/7) Danmarks forbrug af handelsgødning 2004/05 er vist i nedenstående tabel 1, hvor forbruget af de enkelte gødninger er angivet i 1.000. Til belysning

Læs mere

Græs og grønne afgrøder

Græs og grønne afgrøder Konklusioner Græs og grønne afgrøder Konklusioner svalg De nye rajsvingelsorter Hykor, Felopa og Perun samt den tidlige alm. rajgræssort Betty har givet meget store udbytter af afgrødenheder, især i renbestand

Læs mere

RGT PLANET. A new world!

RGT PLANET. A new world! RGT PLANET A new world! DLG VækstForum 2016 RAGT NORDICS Else Bøje Nielsen Produktchef RAGT Nordics RAGT HOVEDSÆDE I RODEZ 4 regioner danner navnet R A G T Rouergue Auvergne Gévaudan Tarnais RAGT FORÆDLER

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Jan Baunsgaard Pedersen, BJ-Agro Høje udbytter I melkartofler der får du som regel det udbytte du fortjener Udbyttet afhænger af en lang række faktorer. Jo flere

Læs mere

Danmarks salg af handelsgødning 2010/2011

Danmarks salg af handelsgødning 2010/2011 Danmarks salg af handelsgødning 2010/2011 Kolofon Danmarks salg af handelsgødning 2010/2011 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Fotograf(er): Colurbox.com

Læs mere

Gødskning af stivelseskartofler. Kasper K. Jensen SAGRO kartofler

Gødskning af stivelseskartofler. Kasper K. Jensen SAGRO kartofler Gødskning af stivelseskartofler Kasper K. Jensen SAGRO kartofler Gødskning af stivelseskartofler Det handler om balance Minimumsloven Kvælstof Væsentlig bestanddel (protein, klorofyl) Afgørende for knoldudbyttet

Læs mere

Kernemajs dyrkning og fodring i praksis

Kernemajs dyrkning og fodring i praksis Kernemajs dyrkning og fodring i praksis Af Planteavlskonsulent Hans Kristian Skovrup, Sønderjysk Landboforening Svineproduktionsrådgiver Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning Kongres 26. oktober 2010,

Læs mere

Cerealienetværkets årsmøde 2017 KOBÆK STRAND BØRSEN

Cerealienetværkets årsmøde 2017 KOBÆK STRAND BØRSEN Cerealienetværkets årsmøde 2017 KOBÆK STRAND 13-03-2017 BØRSEN Kornproduktion 2016 Afgrøde 2015 2016 est. 2017 Areal 1000 ha 621 583 641 Hvede Udbytte Hkg/ha 81 72 78 Produktion 1000 tons 5.010 4.112 5.000

Læs mere

Innovationsmester i hvededyrkning 2017

Innovationsmester i hvededyrkning 2017 Innovationsmester i hvededyrkning 2017 6 FLOTTE FYRE KLAR TIL KAMP 2 Placering: Sejet Planteforædling 2016/17 i forbindelse med DLG innovation 2017 Sortsvalg: Benchmark, Sheriff, Pistoria, Creator Pleje

Læs mere

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af:

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo. 2010 Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Kvægafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden

Læs mere

TourTurf Liquid Feed Special (FS)

TourTurf Liquid Feed Special (FS) TourTurf Liquid Feed Special (FS) DK: NK 7-0-9 EU: NK 7-0-11 TourTurf Liquid Feed Special (FS) NK 7-0-9 er en flydende NK-gødning til alle græsarealer på golf- og fodboldbaner. Udbringes med marksprøjte.

Læs mere

Oversigt over analyser af gødning i 2014 efter prøveudtagningssteder

Oversigt over analyser af gødning i 2014 efter prøveudtagningssteder Agros Aps Prøve nr.: 14-803770 EB05 NP-gødning 18-20-0 Agros Aps 19,4 19,32 17,1 16,5 Prøve nr.: 14-803771 CG01 Kaliumchlorid 49 Agros Aps 48,9 48,59 Prøve nr.: 14-803772 AR04 Ammoniumnitratgødning 27

Læs mere

Strategi for dyrkning af Majshelsæd 4. Marts 2015

Strategi for dyrkning af Majshelsæd 4. Marts 2015 Strategi for dyrkning af Majshelsæd 4. Marts 2015 Strategi for dyrkning af Majshelsæd Jordbearbejdning forud for majs Plante antal Sortsvalg Placering af Fosfor Gødskning med Kalium Ukrudtsstrategi Svampestrategi

Læs mere

Majs på mange måder. Konservering, foderværdi og pris

Majs på mange måder. Konservering, foderværdi og pris Majs på mange måder. Konservering, foderværdi og pris Dansk Kvægs Kongres 2007 Tirsdag den 27. februar i Herning Kongrescenter V/ konsulent Jens Møller Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden 1.000 ha 160

Læs mere

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Nyt fra Landsforsøgene: Strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

Plantenæringsstoffer -mangel. Østdansk LandbrugsRådgivning En del af Dansk Landbrugsrådgivning

Plantenæringsstoffer -mangel. Østdansk LandbrugsRådgivning En del af Dansk Landbrugsrådgivning Plantenæringsstoffer -mangel Næringsstof tilgængelighed Næringsstof tilgængelighed i jorden, påvirkes for en række næringsstoffer af jordes surhedsgrad. Rigtig reaktionstal sikre optimal optagelse. Mobilisering

Læs mere

Rigtig god majshøst 2014 og igen 2015

Rigtig god majshøst 2014 og igen 2015 KWS majssorter 2015 Velkommen til KWS sortskataloget 2015 Det er en fornøjelse at præsentere vores nye sortskatalog. KWS majsforædling har igen skabt flere nye topsorter, som vi glæder os til at se i markerne.

Læs mere

Kontrol af gødning. Analyseresultater Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. NaturErhvervstyrelsen

Kontrol af gødning. Analyseresultater Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. NaturErhvervstyrelsen Kontrol af gødning Analyseresultater 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Kontrol af gødning Analyseresultater 2013 Denne offentliggørelse er udarbejdet af

Læs mere

Salg af handelsgødning i Danmark 2013/2014

Salg af handelsgødning i Danmark 2013/2014 Salg af handelsgødning i Danmark 2013/2014 Juni 2015 SALG AF HANDELSGØDNING I DANMARK 2013/2014 Kolofon Salg af handelsgødning i Danmark 2013/2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Nye afgrøder fra mark til stald?

Nye afgrøder fra mark til stald? Nye afgrøder fra mark til stald? Ved planteavlskonsulent Vibeke Fabricius, LMO Viborg Fodringsseminar VSP april 2014 Overvejelser ved optimering af afgrøde- og sædskiftevalg? Korn Byg og hvede det, vi

Læs mere

MARKVANDRING PÅ BORNHOLM HAVRESORTER TIL AFSKALNING, DYRKNING AF HESTEBØNNER, RÆKKEDYRKNING OG RADRENSNING. 14. juli 2016

MARKVANDRING PÅ BORNHOLM HAVRESORTER TIL AFSKALNING, DYRKNING AF HESTEBØNNER, RÆKKEDYRKNING OG RADRENSNING. 14. juli 2016 MARKVANDRING PÅ BORNHOLM HAVRESORTER TIL AFSKALNING, DYRKNING AF HESTEBØNNER, RÆKKEDYRKNING OG RADRENSNING 14. juli 2016 1 Sortsforsøg med havre med højt indhold af fedt eller protein Formålet med forsøgene

Læs mere

Optimeret brug af svampemidler i korn

Optimeret brug af svampemidler i korn Optimeret brug af svampemidler i korn AgroPro Planteavlsdag Comwell 31. Januar 2018 v/hans Jørgen Bak, agropro Historiske merudbytter i 2017 Ikke set større siden 1998 Skyldes det fugtige år, med stort

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Side 1 af 6 Havre Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Foto: Jens Tønnesen Markplan/sædskifte Havre kan dyrkes på alle jordtyper. Ved dyrkning

Læs mere

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug HVEDE: Septoria DTR Hvedemeldug BYG: Bygmeldug Så let kan det gøres To midler til alt korn Agricultural Products The Chemical Company pera og pus Team dækker samtlige behov for svampebekæmpelse i korn!

Læs mere

nyheder og information fra danish agro November 2011 læs om

nyheder og information fra danish agro November 2011 læs om nyheder og information fra danish agro November 2011 læs om Danish Agro lancerer ny hjemmeside Hent dine produktkort på svinefoderblandinger på kundeportalen Nye tabelværdier for sojaproteinkoncentrater

Læs mere

Spark afgrøden i gang!

Spark afgrøden i gang! Spark afgrøden i gang! Agronom Andreas Østergaard DLG Qvade Vækstforum 18.-19. Januar 2012 Spark afgrøden i gang! Så tidligt i et godt såbed Brug sund og certificeret udsæd Sørg for at planterne har noget

Læs mere

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering HESTEBØNNER En afgrøde med muligheder Gitte Rasmussen Dagsorden Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering 2 1 Hvorfor dyrke hestebønner Behov for nye vekselafgrøder i kornrige sædskifter

Læs mere

Frøbårne sygdomme- Skadetærskler samt nye muligheder for diagnostik

Frøbårne sygdomme- Skadetærskler samt nye muligheder for diagnostik Frøbårne sygdomme- Skadetærskler samt nye muligheder for diagnostik Bent J. Nielsen DJF, Forskningscenter Flakkebjerg DanSeed Symposium Vissenbjerg 20. marts 2007 Baggrund Udsædsbårne sygdomme hyppige

Læs mere