Vejledning. til. Billedet Sundhed_V. Dyreregistrering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. til. Billedet Sundhed_V. Dyreregistrering"

Transkript

1 Vejledning til Billedet Sundhed_V i Dyreregistrering Herunder Ny Sundhedsrådgivning Dansk Kvæg 3. januar 2006

2 Introduktion Nedenfor er beskrevet, hvordan fanerne generelt skal bruges, samt hvordan du som henholdsvis landmand og dyrlæge skal indberette i forhold til Ny Sundhedsrådgivning. Billeder til registrering af sygdom og medicin Fanerne Sygdom, Medicin, Klinisk/Velfærdsreg og Dokumenter J er faner, som kan anvendes af alle brugere, uanset om de har en sundhedsrådgivningsaftale. Sygdom og Medicin lå tidligere under billedet Besætning som hhv. Sund og Medicin, men er flyttet til Sundhed_V for at samle alt omkring sygdoms- og medicinregistrering under en fane. Funktionen af disse billeder er den samme som tidligere, dvs. der kan indberettes, rettes og slettes sygdoms- og medicinregistreringer. Det er også i disse billeder dyrlæger kan rette evt. fejlindberetninger, der er overført fra deres administrative systemer. I billedet Sygdom og Medicin under Funktioner i menulinien er der desuden mulighed for at dyrlæger kan indlæse data direkte i Kvægdatabasen. Indlæsningen er baseret på, at der er foretaget et dataudtræk fra dyrlægens administrative system. Beskrivelse af dette findes i en særskilt vejledning, som kan hentes på Klinisk/Velfærdsreg er en ny fane, hvor indholdet svarer til de registreringer, der har kunnet foretages i Pilotprojektet f.eks. indberetning af huld. Dokumenter J anvendes til upload af dokumenter. Den skal bruges til upload af f.eks. besøgsrapporter, men kan i princippet anvendes af alle, der er legaliseret til besætningen. Ved upload foretages en konvertering til pdf format. Der kan uploades de mest almindelige dokumenttyper. Billeder til Ny Sundhedsrådgivning Landmand Som landmand skal du bruge fanerne Symptomreg. og Behandlinger til indberetning af egne behandlinger I billedet Symptomreg. skal du registrere de behandlinger, du starter ud fra en besætningsdiagnose. Det er i dette billede du indberetter det/de dyr, der indgår i behandlingen, og registrerer symptomerne ud fra Sorteringsmanualen. Hvis der indgår flere dyr i behandlingen, så er der mulighed for massebehandling, dvs. først registrere behandlingen på et dyr og derefter markere de øvrige dyr, som har fået samme behandling. Ud fra oplysningerne i billedet Symptomreg. dannes automatisk de behandlinger der skal udføres ud fra dyrlægens indberetning til Besætningsdiagnosen. Dette registreres i billedet Behandlinger hvor du også kan registrere efterbehandling af behandlinger startet af dyrlægen. 2

3 Dyrlæge Som dyrlæge skal du bruge billedet Besætningsdiagnoser samt naturligvis fortsat indberette data via dit administrative system. I billedet Besætningsdiagnoser skal du indberette besætningsdiagnoser, dvs. indberette diagnosen, perioden landmanden må foretage behandlinger, skrive Behandlingsvejledning, Problemerkendelse, Konklusion, Målsætning og Handlingsplan samt tilknytte præparater til den pågældende diagnose. På billedet Besætningsdiagnoser kan der udskrives en Sorteringsmanual ved at klikke på knappen nederst i fanen. Udskriften dannes som pdf-udskrift og skal udskrives via Hovedmenu, Vis udskrifter. Med hensyn til kliniske registreringer kan disse indberettes i billedet Kliniske/velfærdsreg eller de kan overføres fra det administrative system, hvis det pågældende firma har denne facilitet. Upload af Besøgs-, Kvartals- og Årsrapporter m.m. foretages i fanen Dokumenter J Udskrifter både landmand og dyrlæge Der er udviklet en række forskellige udskrifter til Ny Sundhedsrådgivning. Det er primært udskrifter, der har været anvendt i Pilotprojektet. Udskrifterne bestilles i Dyreregistrering på samme måde som øvrige Styringslister. Der er også mulighed for at udskrive forskellige typer udskrifter, som Fødevarestyrelsen anvender til kontrol. Udskrifterne bestilles under Hovedmenu i 'Bestil lokal udskrifter' og udskrives i 'Vis udskrifter.' Udskrifterne i 'Bestil lokal udskrifter' ligger i alfabetisk orden, og alle udskrifter til Ny Sundhedsrådgivning starter med 'NySr-' 3

4 Billedet Sundhed V Sygdom På dette billede kan du indberette, rette og slette sygdoms- og medicinregistreringer på enkeltdyr. Indberetningerne kommer enten fra dyrlæge eller landmand. I billedet har du alt efter skærmopsætning mulighed for at indberette følgende Dyrnr dyrets CKR-dyrnummer Hvis dyret er født i besætningen behøver du kun at skrive dyrets løbenummer. Hvis du dobbeltklikker i feltet så får du en oversigt over alle levende dyr i besætningen, og kan vælge det ønskede dyr ved at dobbeltklikke på det. Dato datoen for sygdommen Sygdomskode og/eller tekst vælg koden eller teksten for sygdommen DLsygkode skriv evt. en alternativ sygdomstekst Genbehandling marker feltet, hvis der er tale om en genbehandling. Behandler vælg behandlerkode eller tekst skriv behandlernr: dyrlæge = praksisnr landmand = 1 skriv autnr (autorisationsnummer), gælder kun dyrlæger 4

5 Medicinoplysninger Hvis der er flueben i dette felt, så er der indberettet medicinoplysninger. Print Du kan få et print af de oplysninger du har på billedet ved at klikke på printikonet øverst til højre i billedet Jeg synes pilen forvirrer da den jo peger på VIS udskrift og IKKE på print. "Knapper"i nederst i billledet Vis flere Ønsker du at se tidligere sygdomsindberetninger klik på knappen Vis flere. Indtast dato for den ønskede søgeperiode Klik på Søg Herefter vises alle sygdomsindberetninger for den valgte periode. Hvis du efterfølgende ønsker at sortere registreringerne så f.eks. alle yverbetændelser står listet sammen, så kan du klikke i kolonneoverskriften Sygdom, Kode og derved sortere dataene. Det samme kan du gøre ved øvrige felter. Vis medicinoplysninger Hvis der er flueben i feltet medicinoplysninger, så kan du ved at klikke på Vis medicinoplysninger se disse oplysninger. Der kan også rettes eller indberettes nye oplysninger. 5

6 Medicin vælg nordisk varenr eller navn på præparatet, der er anvendt Anvendelse vælg kode eller tekst for anvendelse (forbrugt, udleveret eller ordineret) Mængde angiv mængde der er forbrugt, udleveret eller ordineret Enhed angiv enhed for den forbrugte mængde Beregnet Den indberettede mængde og enhed omregnes til en beregnet mængde og enhed. Ordinationsgruppe vælg kode eller tekst for ordinationsgruppe. Ordinationsgruppe er identifikationen hos Vetstat. Hvis feltet sygdom er udfyldt behøves ordinationsgruppe ikke være udfyldt, da der sker en automatisk konvertering af LK-kode til ordinationsgruppe. Tilbageholdelsesfrist kød og mælk angiv antal samt tekst Print Du kan få et print af de oplysninger du har på billedet ved at klikke på printikonet (10) 6

7 Sygdomsfejl Data i dette billede stammer fra overførsel af data fra dyrlægens administrative system. Data kan rettes direkte i billedet, men vil også blive rettet, hvis der overføres en rettelse fra det adm. system. Ud for hver registrering står en fejltekst, som beskriver hvorfor registreringen er fejlbehæftet. Hvis du dobbeltklikker i feltet Dyrnr, Dato eller Sygdom, så får du en liste over alle levende dyr i besætningen. Medicindyr fejl Data i dette billede stammer fra overførsel af data fra dyrlægens administrative system. Data kan rettes direkte i billedet, men vil også blive rettet, hvis der overføres en rettelse fra det adm. system. 7

8 Hvis du retter en sygdom, som f.eks. er indberettet med forkert dyrnr, så bliver medicinregistreringen automatisk rettet. 8

9 Billedet Sundhed_V Medicin Indberetning på billedet Medicin kan kun foretages af dyrlæger. Anvendes til indberetning af og opslag på flokbehandling, ordinationer og regulering af medicin. I billedet har du alt efter skærmopsætning mulighed for at indberette følgende Dyregruppe vælg dyregruppekode eller tekst Antal antallet af dyr der er behandlet Dato dato for behandling Sygdom vælg sygdomskode eller tekst Ordinationsgruppe vælg kode eller tekst for ordinationsgruppe. Ordinationsgruppe er identifikationen hos Vetstat. Hvis feltet sygdom er udfyldt behøves ordinationsgruppe ikke være udfyldt, da der sker en automatisk konvertering af LK-kode til ordinationsgruppe. Medicin vælg nordisk varenr eller navn på præparater, der er anvendt. Der kan søges på navnet på præparatet. Anvendelse vælg kode eller tekst for anvendelse (forbrugt, udleveret, ordineret eller reguleret) 9

10 Mængde angiv mængde på præparatet Enhed angiv enhed tilhørende den angivende mængde Udleveret antal dage der er udleveret medicin til Tilbageholdelsesfrist kød og mælk angiv antal samt tekst Dyrlægens egen diagnose tilføjelse af bemærkninger Behandler indtast kode 2 eller vælg teksten Dyrlæge indtast praksisnr indtast aut.nr (autorisationsnummer) 10

11 "Knapper" nederst i billedet Vis Flere Ønsker du at se tidligere indberetninger klik på knappen Vis flere Medicinfejl besætning Data i dette billede stammer fra overførsel af data fra dyrlægens administrative system. Data kan rettes direkte i billedet, men vil også blive rettet, hvis der overføres en rettelse fra det adm. system. Ønsker du at rette fejlindberetninger på medicinregistreringer, klik på knappen Medicinfejl besætning I boksen der fremkommer, kan du se fejltekst på enkeltregistreringer. Der kan ændres i alle felter. Når du har rettet, så skift linie eller klik på Luk, så bliver registreringen ajourført. 2

12 Billedet Sundhed_V Klinisk/velfærdsreg. I dette billede kan du indberette, rette og slette kliniske- eller velfærds observationer. Indberetningerne kommer enten fra dyrlæge eller landmand. Kliniske registreringer foretages på enkeltdyr mens velfærdsregistreringer er besætningsobservationer. Vælg Registrerings grp. = Klinisk eller Velfærd afhængig af hvad du ønsker at se / indberette I billedet har du alt efter skærmopsætning mulighed for at indberette følgende: Dyrnr dyrets CKR-dyrnummer Hvis dyret er født i besætningen behøver du kun at skrive dyrets løbenummer. Hvis du dobbeltklikker i feltet, får du en oversigt over alle levende dyr i besætningen, og kan vælge det ønskede dyr ved at dobbeltklikke på det. Dato dato for observationen Parameter vælg kode eller tekst for observationen, og indtast evt. værdien Behandler vælg behandlerkode eller tekst skriv behandlernr: dyrlæge = praksisnr landmand = 1 skriv autnr (autorisationsnummer), gælder kun dyrlæger 3

13 "Knapper" nederst i billedet Vis flere Ønsker du at se tidligere indberetninger, klik på knappen Vis flere. Fejlregistreringer Data i dette billede stammer fra overførsel af data fra dyrlægens administrative system. Data kan rettes direkte i billedet, men vil også blive rettet, hvis der overføres en rettelse fra det adm. system. Det er muligt at rette fejlindberetninger vedr. kliniske observationer. I boksen der fremkommer, kan du rette fejlene. Indtast I dette billede kan der indtastes uden at der foretages nogen aflusning eller ajourføring. Dette sker først når billedet lukkes (klik på Luk). Formålet med billedet er, at du kan indberette en stor mængde data hurtigt. 2

14 Billedet Sundhed_V Besætningsdiagnoser På denne fane kan dyrlæger oprette nye besætningsdiagnoser samt administrere eksisterende diagnoser. Der skal være registreret en sundhedsrådgivningsaftale hos Fødevarestyrelsen mellem dyrlæge og landmand før billedet kan anvendes. Herefter forudfyldes billedet med de oplysninger der findes til pågældende besætning. I øverste halvdel af billedet kan du indberette oplysninger til Besætningsdiagnoser: Diagnose Vælg diagnose ud fra de mulige besætningsdiagnoser, der vises når du klikker i feltet. Mulige besætningsdiagnoser er fastlagt af Fødevarestyrelsen. Gyldighed Dato for det tidspunkt, hvor besætningsdiagnosen kan benyttes fra og til. En besætningsdiagnose kan max gælde 1 år. Dyrlæge Dyrlægens autorisationsnummer, feltet forudfyldes automatisk med autorisationsnr. på den dyrlæge, der har indgået aftalen om NySr på pågældende besætning. 3

15 Behandlingsvejledning Der skal indberettes en behandlingsvejledning til landmanden. Behandlingsvejledningen udskrives på Sorteringsmanualen. Når du dobbelt-klikker på feltet fremkommer nedenstående billede. I dette billede skal du også indberette Problemerkendelse, Konklusion, Målsætning og Handlingsplan. Ref. dokument Der kan tilknyttes et dokument til besætningsdiagnose, som derved kan bruges til dokumentation. Dokumentet skal først uploades i Dyreregistrering i billedet Dokumenter se beskrivelse under dette punkt. Når besætningsdiagnosen er indberettet, kan der tilknyttes et eller flere præparater til hver diagnose (6): I nederste halvdel af billedet kan du indberette oplysninger til Tilknyttede præparater: Brug scrollbar og få sidste del af billedet 4

16 Medicin skriv nordisk varenr på tilknyttede præparater. Der kan søges på medicinnavn. Tilbageholdelsesfrist kød og mælk angiv om det er dage, timer samt det antal dage/timer der skal være i tilbageholdelsesfrist. Mængde Angiv den mængde, landmanden skal anvende pr. behandling / pr. kg legemsvægt. Skal svare til beskrivelsen i Behandlingsvejledningen. Enhed Angiv den enhed, der hører til pågældende præparat Antal gange dagligt Angiv hvor mange gange dagligt behandlingen skal foretages. Sammenhængen mellem felterne Antal gange dagligt, Antal dage mellem behandling og vejl beh. dage kan ses herunder: Antal gange dagligt Antal dage mellem behandling (hvor ofte) Vejledende behandlingsdage (ialt) 1 Dagligt (1 dag) 1 gang 2 Hver 2. dag 2 gange 3 Hver 3. dag 3 gange Hver 4. dag Hver 5.dag Hver 7. dag Hver 14.dag 4 gange 5 gange 6 gange 7 gange Antal dage mellem behandling Angiv hvor mange dage der skal være mellem behandlingerne. 1 = hver dag i det antal dage behandlingen varer. Bemærk: Hvis der skal behandles hver dag i et antal dage, så skal feltet udfyldes med værdien 1 Vejl. beh. dage Angiv det antal dage behandlingen skal foretages 5

17 Kg legemsvægt Angiv kg legemsvægt, som mængden afhænger af (ifølge behandlingsvejledningen). Når landmanden registrerer symptomer på dyr, så vil programmet beregne dyrets levende vægt og dermed udregne den mængde der skal anvendes ialt til pågældende dyr. (Et dyr vejer 60 kg og der skal gives 10 ml. pr. 15 kg legemsvægt, dvs. dyret skal have 40 ml). Bemærk, at feltet kun udfyldes i forbindelse med kalve/ungdyr, og ikke ved køer. Ændring af besætningsdiagnose Du kan ændre i besætningsdiagnosen så længe landmanden ikke har påbegyndt behandling. Når landmanden har påbegyndt behandling så kan du ikke rette i Besætningsdiagnosen, men skal indberette en ny. Indberetning af en ny besætningsdiagnose sker ved at klikke på ny linie og indberette oplysningerne. Hvis fradato ligger før dags dato så afluses for, om landmanden har registreret behandlinger på dette tidspunkt. Er der det kan du ikke tilbagedatere besætningsdiagnosen. Der kan godt dannes ny besætningsdiagnose selv om landmanden har startet behandling i dag. Denne behandling gøres færdig efter forudsætningerne i den tidligere besætningsdiagnose. Når du indberetter ny besætningsdiagnose sættes tildato i den tidligere besætningsdiagnose automatisk dagen før den nye besætningsdiagnoses fradato. Bemærk Ændret pr Afslutning af en besætningsdiagnose Tildato på den enkelte besætningsdiagnose er blevet åben for indberetning. Du kan hermed lukke en besætningsdiagnose ved at sætte dags dato i tildato. 6

18 Kopiering af en besætningsdiagnose En besætningsdiagnose kan kopieres ved at bruge højremusetast og klikke på 'Kopier diagnose'. Hermed præsenteres en ny linie med samme oplysninger som i den eksisterende. Når du opdaterer den nye besætningsdiagnose (ved at klikke et andet sted på siden så der skabes kontakt til databasen, klik f.eks. i linien ovenfor) så vil alle oplysninger fra den besætningsdiagnose du kopierer fra inkl. medicin (tilknyttede præparater) bliver kopieret. Du kan herefter tilrette besætningsdiagnosen med de ændringer du ønsker i forhold til den du har kopieret fra. Fradato på den nye besætningsdiagnose bliver 'i morgen'. Den tidligere besætningsdiagnose bliver lukket ved at programmet automatisk sætter dags dato i tildato. "Knapperne" nederst i billedet Vis Flere Ønsker du at se tidligere indberetninger af besætningsdiagnoser, klik på knappen Vis flere Sorteringsmanual Det er muligt at udskrive en sorteringsmanual for hver besætningsdiagnose. Det gøres på følgende måde: 7

19 Klik på den besætningsdiagnose du ønsker at udskrive en sorteringsmanual på Klik herefter på knappen Sorteringsmanual Klik på Hovedmenu i menulinien øverst til venstre i Dyreregistrering Klik på Vis udskrifter I boksen der fremkommer vises de udskrifter der ligger klar til print. Hvis der i billedet endnu ikke er dukket en linie op med udskriftsnavnet Sorteringsmanual, klik på knappen Søg Marker udskriften med et flueben i feltet Udskriv For at få udskriften vist og printet i Acrobat Reader klik på knappen Vis udskrifter Ønsker du ikke at se udskriften førend den printes, kan du i stedet klikke på knappen Udskriv. 8

20 Billedet Sundhed_V Symptomreg I dette billede kan landmænd indberette, rette og slette start af behandlinger og symptomregistrere. Der skal være registreret en sundhedsrådgivningsaftale hos Fødevarestyrelsen mellem dyrlæge og landmand før billedet kan anvendes. Start af behandlinger Dato Dato for behandling Besætningsdiagnose Vælg besætningsdiagnose der skal indberettes behandling på. Der er mulighed for at vælge blandt aktive besætningsdiagnoser oprettet af dyrlægen. Med aktiv menes, at til-dato på besætningsdiagnosen ikke er overskredet (se billedet Besætningsdiagnoser) 9

21 Dyrnr dyrets CKR-dyrnummer Hvis dyret er født i besætningen behøver du kun at skrive dyrets løbenummer. Hvis du dobbeltklikker i feltet så får du en oversigt over alle levende dyr i besætningen, og kan vælge det ønskede dyr ved at dobbeltklikke på det. Hvis der inden for samme besætningsdiagnose skal behandles flere dyr, kan det indberettes på følgende måde: Klik i feltet Dyrnumre, ret/tilføj (6) og nedenstående billede fremkommer: Indtast CKR-dyrnummer på alle dyr, der er behandlet for den angivne besætningsdiagnose. Ét dyr pr linie. Klik herefter på Luk. Hvis du dobbeltklikker i feltet så får du en oversigt over alle levende dyr i besætningen, og kan vælge det ønskede dyr ved at dobbeltklikke på det. Hvis der er indberettet flere dyr til en besætningsdiagnose, så vil der være et "flueben" i feltet Flere. Bemærk: Når du har foretaget symptomregistrering og trykket Godkend, så kan du ikke tilføje flere dyr. Hvis du har glemt nogen, så skal du oprette en ny registrering til disse dyr Afsluttet Når behandlingen er afsluttet, markeres dette felt ved at dobbeltklikke med musen i feltet Afslut Det anbefales, at du husker at markere en behandling som afsluttet, når du er færdig med at behandle dyret. Dermed har du altid kun de igangværende behandlinger fremme i billledet. Bemærk: Klik herefter på knappen Tilknyttede oplysninger (7) for at indberette symptomregistreringer (8) eller fremsøge tidligere indberetninger. 10

22 Symptomregistrering Symptom Her er opstillet alle de symptomer, der hører til en given besætningsdiagnose. Der skal tages stilling til samtlige symptomer, dvs. også normale symptomer skal registreres. De mulige symptomer varierer afhængig af besætningsdiagnosen. Observation Ud for hvert enkelt symptom skal du klikke under Observation og vælge den, der passer til det du har observeret hos dyret. Muligheden for hvilke der kan vælges varierer ud fra besætningsdiagnosen. På skærmen vil farven på de enkelte linier afhænge af dine indberetninger: Hvis observationen er en normal observation bliver linien grøn. Hvis observationen er kritisk bliver linie rød, og der kommer følgende tekst : Ved øvrige observationer forbliver linien i almindelig 'dyreregistrerings-farve' Værdi Ved nogle symptomer, skal du indberette en værdi, f.eks. ved CMT måling. I feltet Værdi kan indberettes CMT måling for alle 4 kirtler på een gang. Rækkefølgen skal være sådan: Først værdien for venstre for, dernæst højre for, venstre bag og højre bag. Felterne VF HF VB HB For de symptomer, hvor der skal tages stilling for f.eks. hvert ben, så anvendes disse felter. 2

23 Når du er færdig med symptomregistreringen skal du klikke på Godkend nederst i billedet Programmet tjekker herefter, at der er indberettet en observation/værdi på samtlige symptomer. Er der mangler, vil der komme en fejlmeddelelse. Skal du foretage en rettelse af symptomerne, kan du klikke i den og vælge en anden observation. Du kan også klikke på linien med højre musetast og vælge 'Slet' hvorefter registrering slettes og du kan indberette igen. Når alle symptomer er registreret og du klikker på Godkend, så danner programmet medicinregistreringer ud fra de præparater dyrlægen har tilknyttet i besætningsdiagnosen og det/de dyr landmanden har registreret symptomerne på. Disse registreringer findes på billedet Behandlinger, hvor landmanden efterfølgende skal vinge af, når behandlingen har fundet sted. Husk, at du kun har 2 dages indberetningsfrist på registrering af symptomer "Knapperne" nederst i billedet Vedr. Godkend, se lige ovenfor Vis flere Ønsker du at se tidligere indberetninger, klik på knappen Vis flere se evt. side? Felterne i søgebilledet kan kombineres efter eget ønske. Ønsker du at se de behandlinger der er afsluttet marker feltet Afsluttet beh. med et flueben, ved at dobbeltklikke med musen i feltet. 3

24 4

25 Billedet Sundhed_V Behandlinger På dette billede kan landmænd indberette, rette og slette behandlinger til besætningsdiagnoser, samt efterbehandlinger til behandlinger startet af dyrlægen. Der skal være registreret en sundhedsrådgivningsaftale hos Fødevarestyrelsen mellem dyrlæge og landmand før billedet kan anvendes. Behandlinger tilknyttet en besætningsdiagnose Når der på billedet Symptomreg er startet en behandling og trykket på Godkend, så er der dannet de registreringer behandlinger som forventes at blive foretaget ud fra de præparater dyrlægen har tilknyttet. Disse registreringer vises i øverste halvdel af billedet Behandlinger Bemærk, at når du kommer ind i billedet vises behandlinger dags dato. Skal du f.eks. registrere behandlinger fra i går, så skal du klikke på 'knappen' nederst i billedet "Vis flere behandlinger tilknyttet en besætningsdiagnose" hvor du kan skrive hvornår du vil se data fra. Du kan max. hente data 8 dage tilbage i tiden. 2

26 Felterne i billedet er forudfyldt, og hvis dyret er behandlet, som det står i billedet, så skal der kun klikkes i feltet Ok, så bliver registreringen gemt i databasen. Bemærk at feltet 'Ok' ikke bliver opdateret, men du kan se at registreringen er gemt ved, at dit brugernavn og dato bliver opdateret i feltet 'Ajourført' Hvis dyret er behandlet anderledes kan der foretages ændringer og herefter klikkes i OK. Der kan ikke indberettes nye behandlinger i denne del af billedet. Dvs. det er kun forudfyldte behandlinger ud fra Symptomreg. der kan indberettes her. Husk, at du kun har 2 dages indberetningsfrist på registrering af behandlinger (afsluttede behandlinger). Behandlinger startet / ændret af dyrlæge I nederste halvdel af billedet kan der foretages indberetning af efterbehandlinger til behandlinger startet af dyrlægen. Der kan også indberettes behandlinger hvor dyrlægen har ændret på behandlingen i forhold til besætningsdiagnosen, men hvor dyrlægens indberetning under Besætningsdiagnose endnu ikke er rettet. Dyrnr dyrets CKR-dyrnummer Hvis dyret er født i besætningen behøver du kun at skrive dyrets løbenummer. Hvis du dobbeltklikker i feltet så får du en oversigt over alle levende dyr i besætningen, og kan vælge det ønskede dyr ved at dobbeltklikke på det. Dato dato for forbrug af medicin Sygdomskode og/eller tekst vælg koden eller teksten for sygdommen Nordisk varenr skriv nordisk varenummer på det anvendte præparat kan findes på emballagen på medicinen. Mængde angiv mængde på præparatet Enhed enhed hørende til det nordiske varenummer påsættes automatisk. Ønsker du at se tidligere indberetninger, klik på knappen Vis flere Under Vis flere vises kun indberetninger foretaget af landmanden. 3

27 "Knapperne" nederst i billedet For begge knapper er der en søgefunktion på periode 2

28 Billedet Sundhed_V Dokumenter J Dyrlæger skal bruge billedet Dokumenter til upload af besøgsrapporter, kvartalsrapporter, årsrappoter mv. men både dyrlæger, landmænd og andre kan anvende faciliteten til at lægge materiale op i Kvægdatabasen. I billedet har du alt efter skærmopsætning mulighed for at få vist dokumenter der er uploadet på besætningen. Vælg dokumentgruppe Indtast den periode du ønsker at få vist dokumenter fra. Tast en fradato og en tildato Klik på knappen Søg Dokumenter der er tilgængelige i den angivne periode vises nu. Marker det dokument du ønsker at læse ved at dobbeltklikke med musen i feltet Vælg. Klik på knappen Vis valgte. Dokumentet vises i Acrobat Reader. Ønsker du at tilføje et nyt dokument, klik på knappen Tilføj dokument 3

29 Behandlerkode hvis feltet ikke allerede er udfyldt, vælg behandlerkode Behandlernr skriv praksisnr Aut.nr skriv aut.nr gælder kun dyrlæger Navn feltet udfyldes automatisk Ref.dato indtast dato for den aktivitet dokumentet omhandler Dokumentgruppe vælg gruppe for dokumentet Placering skriv stien for hvor dokumentet kan findes på pc en, eller find dokumentet vha. knappen Gennemse Klik herefter OK og dokumentet uploades. Der kan gå op til et par minutter, inden dokumentet kan søges frem i billedet Dokumenter --- 4

Vejledning til landmænd. Sådan indberetter du. Obligatorisk SundhedsRådgivning (OSR) I Dyreregistrering

Vejledning til landmænd. Sådan indberetter du. Obligatorisk SundhedsRådgivning (OSR) I Dyreregistrering Vejledning til landmænd Sådan indberetter du Obligatorisk SundhedsRådgivning (OSR) I Dyreregistrering Introduktion Indberetning af behandlinger og medicin i Dyreregistrering er nu gjort væsentlig nemmere.

Læs mere

Brugervejledning til Dyreregistrering

Brugervejledning til Dyreregistrering Brugervejledning til Dyreregistrering Dansk Kvæg 25. februar 2005 Brugervejledning til Dyreregistrering 1/13 Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Ud fra oplysningerne i >BEH Start<, dannes der automatisk de behandlinger der skal udføres ud fra dyrlægens indberetninger til Besætningsdiagnosen.

Ud fra oplysningerne i >BEH Start<, dannes der automatisk de behandlinger der skal udføres ud fra dyrlægens indberetninger til Besætningsdiagnosen. Behandling start: Skal du starte en ny sygdomsbehandling, skal du bruge knappen >BEH. Start< til indberetning af egne behandlinger, samt knappen >SYGdom Medicin< til at lave genbehandlinger som dyrlægen

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Medicinkontrol og supervision af dyrlæger 2010 J.nr.: 2010-V4-74- / (journaliseres) (initialer) Stamoplysninger Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Internt arbejdsdokument til brug for 1 Besøgsdato:

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med Produktionsbudgettet Dette hæfte er en introduktion til produktionsbudgettet. Produktionsbudgettet er det faglige og tekniske grundlag for

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Vejledning til: Funktioner i WinSvin som kan bruges i forbindelse med egenkontrol.

Vejledning til: Funktioner i WinSvin som kan bruges i forbindelse med egenkontrol. Vejledning til: Funktioner i WinSvin som kan bruges i forbindelse med egenkontrol. 1. Medicinregistrering WinSvin kan registrere medicinske behandlinger, genordinere medicin, beregne restmængde og udskrive

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Malkekøer

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Malkekøer Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Malkekøer Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Malkekøer Dette hæfte er en introduktion til foderplanlægning i DLBR NorFor Foderplan. Med DLBR NorFor får

Læs mere

Manual til ECOonline

Manual til ECOonline Manual til ECOonline Udarbejdet af Carina Gejl Nielsen 25-4-2016 Indhold Oprettelse af lokale... 5 Oprettelse af ny bruger... 7 Tildeling af Kemi til et lokale... 9 Oprettelse af arbejdspladsbrugsanvisning...

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Kom godt i gang med Klovregistrering

Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Denne vejledning giver en introduktion til Klovregistreringsprogrammet, som er udviklet af Dansk Kvæg i samråd med engagerede klovbeskærere.

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

I adressen skrives: indberetninger.uvm.dk. Husk at der ikke skal stå www.foran adressen.

I adressen skrives: indberetninger.uvm.dk. Husk at der ikke skal stå www.foran adressen. I adressen skrives: indberetninger.uvm.dk. Husk at der ikke skal stå www.foran adressen. Skriv Brugernavn og Adgangskode Skolen kan have modtaget flere brugernavne/adgangskoder til forskellige indberetningstyper.

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM11-10-2011 Indholdsfortegnelse: Angiv korrekt borger Åbn medicinmodulet Knyt borgeren til PEM Generelle informationer Præparatregistrering Fast dosering - Medicin til

Læs mere

Vejledning i Logbog for gylletanke

Vejledning i Logbog for gylletanke Vejledning i Logbog for gylletanke Sådan bruger du elektronisk logbog for gylletanke Oversigt 1. Logbog for gylletanke på Landmand.dk 2. Logbogen - Oversigt 3. Opret gylletanke 4. Notér udbringning(er)

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Vejledning Bilindretning

Vejledning Bilindretning http://vanconfig.raaco.com Klik for at acceptere installation af TurnTool værktøj. Start med at lave en ny konfiguration ved at klikke på Start indretning. Du har mulighed for at vælge disse sprog og valuta

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk

Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk 1 Offentlige-selskaber.dk s startside giver direkte adgang til at foretage en indberetning. Som en service

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017 Kvik guide FIONA Online marts 2017 Indholdsfortegnelse Sådan er FIONA Online opbygget... 3 Første side "Indberettere" viser de virksomheder du har adgang til... 4 Indberetningsoversigten... 4 Opret en

Læs mere

Vejledning i håndtering af medicinskema i EKJ

Vejledning i håndtering af medicinskema i EKJ Dokumenttype: Amtslig administrativ vejledning Udarbejdet af: Arbejdsgruppe om medicinhåndtering i Den Fælles Kvalitetsmodel Gældende fra: 15.06.2006 Standarder: Korrekt overførelse af medicinordination;

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet skal bruges til at indberette datafiler med oplysninger om energimærkningerne. Indberetningssystemet fungerer på den måde,

Læs mere

Vejledning til brug af dataudtræk fra Kvægdatabasen

Vejledning til brug af dataudtræk fra Kvægdatabasen Vejledning til brug af dataudtræk fra Kvægdatabasen Datafiler fra Kvægdatabasen trækkes gennem Dyreregistrering som k01-filer. Opsætning af udtræk beskrives andet sted. Denne vejledning dækker kun bestilling

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Indhold Log på indberetningsportalen 2 Navigationsknapper 3 Udfyldelse af skemaet 4 o Indlæs en fil 4 o Gem 5 o Indtastning i

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Indhold Log på indberetningsportalen... 2 Navigationsknapper... 3 Udfyldelse af skemaet... 4 Indlæs en fil... 4 Gem... 5 Indtastning

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema

Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema GS1 Denmark Version 5 Juli 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS om til et alternativt

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 DEN 28. JUNI 2012 INDHOLD Brugernavn og adgangskode til Eksamensdatabasen Opsætning af kørsel Hvornår indberettes der til EXDB Offentliggørelse af karakterer Beskeder

Læs mere

Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3

Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3 Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3 Deadline for bestilling af mad er kl. 9 efter følgende plan. Mandag inden deadline bestilles til tirsdag Tirsdag inden deadline bestilles

Læs mere

Vejledning til Foderplan for Malkekøer i DMS Dyreregistrering

Vejledning til Foderplan for Malkekøer i DMS Dyreregistrering Vejledning til Foderplan for Malkekøer i DMS Dyreregistrering Indhold Vejledning til Foderplan for Malkekøer i DMS Dyreregistrering... 1 Opstart af Foderplan... 2 Opret en Foderplan... 3 Rediger foderplan...

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Vejledning til Foderplan for Kødkvæg i DMS Dyreregistrering

Vejledning til Foderplan for Kødkvæg i DMS Dyreregistrering Vejledning til Foderplan for Kødkvæg i DMS Dyreregistrering Indhold Vejledning til Foderplan for Kødkvæg i DMS Dyreregistrering... 1 Opstart af Foderplan... 2 Opret en Foderplan... 3 Fanen Dyre og Grundoplysninger...

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING

DOKUMENTATION OG VEJLEDNING DOKUMENTATION OG VEJLEDNING VERSION 2 Registrering af oplysninger på personalet Denne vejledning beskriver, hvordan der registreres oplysninger om personalet. Vejledningen er delt op i 2 dele. - Opdatering

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Malkekøer

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Malkekøer Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Malkekøer Dette hæfte er en introduktion til foderplanlægning i DLBR NorFor Foderplan. Med NorFor får du det optimale værktøj til fodervurdering og til en effektiv

Læs mere

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO.

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO. FMK v.1.4.4 Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK 1.4.4 i XMO. Der findes i øjeblikket fire versioner af FMK i drift, version 1.4.0 1.4.2 og 1.4.4 som den nyeste. Seneste

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Undervisningsministeriet Controllerkontoret Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Version 3.0 af 11. marts 2010 side 1 af 8 1. Brugernavn, kodeord og login Institutionen modtager via e-mail

Læs mere

Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata

Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata Quickguide v 1.6 Indhold Log ind-side... 2 Upload ny indberetning... 3 Gennemse tidligere indberetninger og fejlretning... 6 Retning af valideringsfejl...

Læs mere

Tips & Tricks nr. 76 Eksamensdatabasen LUDUS og LUDUS Web

Tips & Tricks nr. 76 Eksamensdatabasen LUDUS og LUDUS Web LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 76 Eksamensdatabasen LUDUS og LUDUS

Læs mere

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer Vagtplan Version 4.0 Kom-godt-i-gang-vejledning Aktiviteter og Kvalifikationer Kom-godt-i-gang-vejledning: Aktiviteter og kvalifikationer Indholdsfortegnelse Aktiviteter - generelt Aktiviteter aktivitets

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Fil-indberetning... 3 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk Manual til indberetning Ventelistelukning.dk Manual til indberetning ventelistelukning.dk Indhold 1. Ventelistelukning.dk 5 Om databasen 5 2. Før du indberetter 6 Superbrugere og almindelige brugere 6

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

HVORDAN INDBERETTER DU TIL ANBRINGELSESSTATISTIKKEN?

HVORDAN INDBERETTER DU TIL ANBRINGELSESSTATISTIKKEN? HVORDAN INDBERETTER DU TIL ANBRINGELSESSTATISTIKKEN? Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 Postboks 9080 2450 København SV T: 33 41 12 00 M: ast@ast.dk 1. Anbringelsesstatistikken For at styrke dokumentationen

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET. - konsekvenser og muligheder

NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET. - konsekvenser og muligheder NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET - konsekvenser og muligheder VETERINÆRFORLIGET Kommissorium: 1. Egenkontrol og de obligatoriske sundhedsrådgivningsaftaler vil sikre løbende vejledning, overvågning og

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk

Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk Dette skal du have klar inden elektronisk indberetning: NemID medarbejdersignatur (kan bestilles gratis på www.medarbejdersignatur.dk)

Læs mere

Hurtig gennemgang af indberetningssiden

Hurtig gennemgang af indberetningssiden Hurtig gennemgang af indberetningssiden Gå til www.indberet.plansystem.dk Efter login ses nedenstående startbillede. Logikken i indberetningssiden er, at brugeren kan bestemme, hvilke planer de ønsker

Læs mere

Portal ledige boliger manual omkring indtastning.

Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Den 22. juni 2005 Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Der er lanceret en portal med ledige almene boliger på BL s hjemmeside, hvor boligsøgende let skal kunne finde ledige boliger ud fra

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Indhold Grundlæggende om systemet... 1 Opstart-login med kort og uden kort... 1 Glemt kortet?... 3 Kopi... 4 Udskrivning... 5 Scan... 7

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Miniguide til e-handel på apoteket.dk

Miniguide til e-handel på apoteket.dk Miniguide til e-handel på apoteket.dk Danmarks Apotekerforening - 1. udgave, 1. oplag, oktober 2011 Indholdsfortegnelse Sådan bestiller du en almindelig apoteksvare side 5 Sådan bestiller du levering til

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Du opretter dig på nedenstående side: http://admin.vucfyn.dk/

Du opretter dig på nedenstående side: http://admin.vucfyn.dk/ Sms-systemet Sms-systemet styres fra HF & VUC FYNs administrationsplatform, der ligger på en hjemmeside. Du skal først oprettes i systemet, hvis det ikke allerede er sket. Hvis du allerede er bruger af

Læs mere