BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BBR-Kommune. BBR-Meddelelse"

Transkript

1 BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Forord Formål Adgang Opbygning af vejledningen Skærmbillede BBR-Meddelelse-data Årsagskoder Hændelser som udløser automatiske udskrifter Udskrivningsmuligheder Automatisk udskrivning af meddelelser Ad hoc-udskrivning af meddelelser Centrale og decentrale udskrifter Udskrivning af BBR-Meddelelser for en ejendom Valg af ejendom via fanen Bygninger og boliger Valg af ejendom via fanen BBR-Meddelelse Skærmbillede Udskriv BBR-Meddelelse Valg af type og niveau Grund Bygning Enhed/Ejerlejlighed Udskrivning af en enkelt BBR-Meddelelse Decentral udskrivning Central udskrivning Masseudskrivning af BBR-Meddelelser Søgning på fanebladet BBR-Meddelelse Skærmbillede Udskriv BBR-Meddelelse Udskrivningsmuligheder Central print Følgeskrivelser Fast vejledning fra EBST Kommunespecifikt bilag Krav til det kommunespecifikke bilag Historik Design af BBR-Meddelelsen Genvejstaster Genvejstaster på fanebladet BBR-Meddelelser Hjælp BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 2 af 30

3 1. Indledning 1.1. Forord Denne vejledning giver et overblik over de muligheder du har for at se og udskrive BBR-Meddelelser. Dine muligheder er afhængig af hvilke(n) profil(er) du er tilknyttet (se evt. brugervejledning for Brugeradministration for at se hvilke brugerprofiler der har adgang til BBR-Meddelelser). Den nyeste udgave af vejledningen vil altid være tilgængelig på Formål Der findes overordnet set to former for BBR-Meddelelser: Et skærmbillede BBR-Meddelelse-data, som viser en on-line BBR- Meddelelse, fundet frem ved en søgning under fanen Bygninger og boliger. Skærmbilledet er til brug i den interne sagsbehandling. Officielle BBR-Meddelelser, som udskrives til borgerne eller benyttes i den interne sagsbehandling. Disse BBR-Meddelelser dannes eller udskrives via fanen BBR-Meddelelse. Her skelnes mellem 3 typer meddelelser: BBR-Meddelelse, BBR-Andelsboligudskrift og BBR-Registerudskrift. Denne brugervejledning indeholder en beskrivelse af alle typer BBR- Meddelelser samt mulighederne for at få dem vist, bestilt og udskrevet Adgang Fanebladet BBR-Meddelelse er rettet mod både BBR sagsbehandlere og kommunens medarbejdere i borgerservicebutikken. Skærmbilledet BBR- Meddelelse-data er primært rettet mod byggesagsbehandlere, og giver dig adgang til at se BBR Meddelelses data selvom der ikke er adgang til fanebladet BBR-Meddelelser. En BBR-sagsbehandler (rolle BBRsagsbehandler) har adgang til alle i dette dokument beskrevne muligheder og dermed både til Bygninger og Boliger fanebladet og BBR-Meddelelse fanebladet. En Borgerservice medarbejder (rolle Borgerservice) har kun adgang til fanebladet BBR-Meddelelse og vil herunder ikke kunne angive, at der gemmes oplysninger om en decentral udskrift. En Borgerservice medarbejder vil heller ikke kunne bestille meddelelser med type BBR-Registerudskrift. En byggesagsbehandler (rolle Byggesagsbehandler) vil kun have adgang til Bygninger og Boliger fanebladet, herunder skærmbilledet BBR-Meddelelsedata. Hvis du mangler adgangsrettigheder til fanebladet BBR-Meddelelse, skal du kontakte Brugeradministratoren i din kommune eller i din forvaltning Opbygning af vejledningen Skærmbilledet BBR-Meddelelse-data, som er tilgængelig via fanen Bygninger og boliger, er beskrevet i kapitel 2. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 3 af 30

4 I kapitel 3 beskrives der, hvilke årsagskoder meddelelserne kan have, samt hvilke hændelser der udløser de forskellige årsagskoder. De efterfølgende kapitler omhandler funktionaliteten, som er til rådighed under fanen BBR-Meddelelse. BBR-Meddelelserne kan blive udskrevet automatisk, hvis der sker ændringer i BBR-data, eller ad hoc igennem sagsbehandlerdialogen. Derudover skelnes mellem central og decentral udskrivning. Kapitel 4 giver et overblik over disse udskrivningsmuligheder. Kapitel 5 og 6 giver en udførlig beskrivelse af ad hoc bestilling/udskrivning af BBR-Meddelelser. Kapitel 5 beskriver mulighederne ved valg af en enkel grund, bygning eller enhed, og kapitel 6 beskriver udskrivningsmulighederne ved masseudskrivning. Det centrale print af BBR-Meddelelserne er beskrevet i kapitel 7. I kapitel 8 beskrives der, hvilke oplysninger, der gemmes for de udskrevne meddelelser. Det overordnede design af BBR-Meddelelsen er beskrevet i kapitel 9. Kapitel 10 giver en vejledning til, hvordan man kan få yderligere hjælp til fanebladet BBR-Meddelelse. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 4 af 30

5 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data Skærmbilledet BBR-Meddelelse-data giver dig mulighed for at se BBR- Meddelelses data. Skærmbillede tager udgangspunkt i BBR-Meddelelsen og de viste BBR-oplysninger vil svare til dem, som bliver vist på en BBR-Meddelelse. Niveauet for skærmbilledet vil altid være det niveau (grund, bygning, enhed hhv. ejerlejlighed) du har åbnet i dialogen. Skærmbilledet er tilgængeligt for alle, også byggesagsbehandlere, som ikke har adgang til at udskrive BBR-Meddelelser via fanen BBR-Meddelelse. For at se skærmbillede BBR-Meddelelse-data for et niveau (grund, bygning, enhed) udføres der først en søgning under fanen Bygninger og boliger. Dernæst udvælges en grund, bygning eller enhed og til sidst vælges knappen BBR-Medd-data i højresiden. Skærmbilledet BBR-Meddelelse-data for en grund er vist nedenfor: BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 5 af 30

6 3. Årsagskoder Ved udskrivning af BBR-Meddelelser og BBR-Andelsboligudskrifter skal der maskinelt eller manuelt vælges en årsagskode, der beskriver, hvorfor meddelelsen udskrives. Der findes de nedenfor listede 14 globale årsagskoder, som er ens for alle kommuner. 20 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af ejerskifte. 30 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet efter rekvisition. 31 Denne BBR-Andelsboligudskrift er udskrevet på grund af rekvisition. 40 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af afsluttet byggesag. 41 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af indflytning. 43 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af hel eller delvis nedrivning. 45 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af ændring uden byggesag. 46 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af opdeling af lejligheder. 47 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af sammenlægning af lejligheder. 48 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af opdeling/ændret opdeling i ejerlejligheder. 50 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af, at kommunen har foretaget rettelser af registreringen i BBR. 51 De har til kommunen anmeldt et byggeri som ikke er færdigmeldt. Denne BBR-Meddelelse udskrives for at gøre opmærksom på, at kommunen nu formoder, at byggeriet er færdigt og derfor har registreret det som fuldført. Er byggeriet ikke færdigt, bedes De orientere kommunen herom. 60 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af adresseændringer. 70 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af matrikulære ændringer. Der prioriteres mellem de globale årsagskoder ved den centrale udskrivning af meddelelser. Formålet med denne prioritering er, at der kun udskrives én meddelelse pr. ejer i løbet af en udskrivningsperiode. Jo lavere årsagskoden er, desto højere prioriteres bestillingen. Ved den automatiske bestilling af BBR-Meddelelser benyttes alle globale årsagskoder undtagen årsagskode 30 og 31. Det er hændelsen i BBR, som afgør, hvilken global årsagskode, der kommer på meddelelsen. Det kan både være hændelser i BBR eller i ESR (se afsnit 8.1). Som eksempler kan nævnes: En fejlrettelse i BBR udløser en BBR-Meddelelse med årsagskode 50, en ændring i BBR udløser en BBR-Meddelelse med årsagskode 45, et ejerskifte i ESR udløser en automatisk udskrift til de nye ejere med årsagskode 20. Der vil altid blive bestilt en BBR-Meddelelse ved mindre du aktivt fravælger udskriften. Dette gælder for alle årsagskoder, som benyttes ved automatisk bestilling. Automatiske udskrifter kan fravælges ved at afkrydse tjek-boksen Udskriv ikke automatisk BBR-Meddelelse ved denne rettelse/afslutning af sag. Ud over de globale årsagskoder kan kommunen oprette kommunespecifikke årsagskoder samt vælge en individuel årsagskode. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 6 af 30

7 Kommunespecifikke årsagskoder kan have værdierne 1 til 98, bortset fra de koder fra listen ovenfor, som allerede er optaget af de globale årsagskoder. Den individuelle årsagskode har værdien 99. Til denne skal du selv tilføje en årsagskodetekst. Ved ad hoc-bestilling af meddelelser igennem sagsbehandlerdialogen kan alle årsagskoder vælges, på nær årsagskode 20, idet denne globale årsagskode er forbeholdt ændringer som kommer fra ESR. Bestiller du en eller flere centrale udskrifter igennem sagsbehandlerdialogen, kan du vælge mellem de forskellige årsagskoder. Vælger du en global årsagskode, indgår bestillingen på lige fod med de automatisk bestilte BBR- Meddelelser. Vælger du en kommunespecifik eller den individuelle årsagskode, vil bestillingen ikke indgå i den ovenfor beskrevne prioritering af årsagskoder, og meddelelserne vil altid udskrives uafhængigt af, om der er bestilt yderligere meddelelser til den samme ejendom med andre årsagskoder. Ved decentral udskrift udskrives der altid, og der foretages ingen prioritering Hændelser som udløser automatiske udskrifter Årsagskode 20 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af ejerskifte. Der bestilles udskrift af en BBR Meddelelse med årsagskode 20, når en ejendom eller ejerlejlighed skifter ejer i ESR. Årsagskode 40 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af afsluttet byggesag. Der bestilles udskrift af en BBR-Meddelelse med årsagskode 40, når en byggesag afsluttes og ændringsdata dermed overgår til at være stamdata. Det gælder både nybygning, til/om-bygning og nedrivning og det gælder ved delvis ibrugtagning, fuldførelse, ibrugtagning og gennemført nedrivning. Årsagskode 41 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af indflytning. Der bestilles udskrift af en BBR-Meddelelse med årsagskode 41, når en nybygningsenhed påføres indflytningsdato og dermed overgår til stamdata. Årsagskode 43 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af hel eller delvis nedrivning. Der bestilles udskrift af en BBR-Meddelelse med årsagskode 43, når en nedrivningssag (hel eller delvis) afsluttes, hvorved entiteten fjernes fra stamdata. Årsagskode 45 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af ændring uden byggesag. Der bestilles udskrift af en BBR Meddelelse med årsagskode 45, når der foretages ændring af registreringen i stamdata, uden at der har været byggesagsbehandling, men der rent faktisk er sket ændringer på ejendommen. (sagstype 5). BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 7 af 30

8 Der bestilles kun en udskrift når der er blevet ændret data, dog ikke ved ændring af kommunespecifikke felter, idet disse aldrig vises på en BBR- Meddelelse. Årsagskode 46 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af opdeling af lejligheder. Der bestilles udskrift af en BBR-Meddelelse med årsagskode 46, når der i forbindelse med opdeling af en lejlighed foretages sletning eller oprettelse af lejligheder (enheder) direkte i stamdata. Årsagskode 47 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af sammenlægning af lejligheder. Der bestilles udskrift af en BBR-Meddelelse med årsagskode 47, når der i forbindelse med sammenlægning af flere lejligheder foretages sletning eller oprettelse af lejligheder (enheder) direkte i stamdata. Årsagskode 48 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af opdeling/ændret opdeling i ejerlejligheder. Der bestilles udskrift af en BBR-Meddelelse med årsagskode 48, når der i forbindelse med opdeling hhv. sammenlægning af ejerlejligheder foretages sletning eller oprettelse af ejerlejligheder (enheder) direkte i stamdata. Årsagskode 50 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af, at kommunen har foretaget rettelser af registreringen i BBR. Der bestilles udskrift af en BBR-Meddelelse med årsagskode 50, når der foretages en ændring af data i stamdata på grund af en fejlregistrering. Dvs. de faktiske forhold er ikke ændret, men registreringen af dem har været forkerte og bliver rettet (sagstype 4). Der bestilles kun en udskrift når der er blevet ændret data, dog ikke ved ændring af kommunespecifikke felter, idet disse aldrig vises på en BBR- Meddelelse. Årsagskode 51 De har til kommunen anmeldt et byggeri som ikke er færdigmeldt. Denne BBR-Meddelelse udskrives for at gøre opmærksom på, at kommunen nu formoder, at byggeriet er færdigt og derfor har registreret det som fuldført. Er byggeriet ikke færdigt, bedes De orientere kommunen herom. Der bestilles udskrift af en BBR Meddelelse med årsagskode 51, når kommunen selv fuldfører anmeldelsessager efter sagen har eksisteret i den af kommunen fastsatte periode og derfor formodes at være færdig. Sagsdata overgår herved til stamdata. Årsagskode 60 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af adresseændringer. Der bestilles udskrift af en BBR Meddelelse med årsagskode 60, når der ændres i adressedelen af BBR på adresser som berører stamdata. Der udskrives da for alle de ejendomme/ejerlejligheder, som har den berørte adresse tilknyttet. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 8 af 30

9 Årsagskode 70 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af matrikulære ændringer. Der bestilles udskrift af en BBR-Meddelelse med årsagskode 70, når der modtages en meddelelse om endelig approbation fra ESR, dvs. når matrikler med artskode 00 eller 01 enten bliver oprettet, slettet eller ændret. Der udskrives data for den ejendom, som ligger på den berørte matrikel. Automatisk udskrivning af BBR-Meddelelser foretages efter følgende regler: Ejerskifte: Der udskrives en BBR-Meddelelse til den nye ejer/de nye ejere. Øvrige udskrifter: Hvis ejendommen har fast administrator sendes en BBR-Meddelelse til administratoren. Ellers skrives til alle ejere. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 9 af 30

10 4. Udskrivningsmuligheder Hvis du er BBR sagsbehandlere eller medarbejdere i borgerservice kan du danne og udskrive BBR-Meddelelser via fanen BBR-Meddelelse. Her beskrives de forskellige udskrivningsmuligheder Automatisk udskrivning af meddelelser Automatiske udskrifter genereres som følge af hændelser, som ændrer data i BBR eller i data, som har betydning for BBR. Det kan f.eks. være en fejlrettelse på et niveau (fx en grund eller en bygning) eller et ejerskifte i ESR. Hvorvidt der skal udskrives automatiske BBR-Meddelelser, styres af et sæt regler. Der udskrives fx automatisk en meddelelse, når en ejendom skifter ejer, eller når der sker ændringer i BBR-data. Alt efter hændelse vil meddelelsen få tilknyttet en årsagskode. Mulige årsagskoder ved den automatiske udskrivning af BBR-Meddelelser er beskrevet i kapitel 3.1. Automatisk genererede BBR-Meddelelser er totale udskrifter for hele ejendommen (dvs. for en vurderingsejendom eller en ejerlejlighed), og disse udskrives altid centralt. Automatiske udskrifter udskrives altid ved den næste planlagte centrale udskrivningskørsel. Hvis der i den mellemliggende periode forekommer flere hændelser, som resulterer i en BBR-Meddelelse for en bestemt ejendom, gemmes kun bestillingen af den vigtigste globale årsagskode. Du kan læse mere om årsagskoder i kapitel Ad hoc-udskrivning af meddelelser Ud over den automatiske udskrift af meddelelser kan du igangsætte udskrivningen af BBR Meddelelser, BBR-Andelsboligudskrifter og BBR- Registerudskrifter ad hoc via sagsbehandlerdialogen. Meddelelserne kan enten udskrives for en enkel ejendom (hhv. grund, bygning eller enhed) eller som en slags masseudskrivning, hvor de udskrives for en eller flere ejendomme (hhv. ejerlejligheder), som er fundet frem ved søgning. Førstnævnte mulighed er beskrevet under kapitel 5 og sidstnævnte under kapitel Centrale og decentrale udskrifter Meddelelser kan udskrives decentralt (lokalt ved din arbejdsplads) eller centralt. Hvis du ønsker at aflevere en meddelelse i e-boks, vælger du den centrale udskrift, hvor meddelelsen automatisk sendes til e-boks, hvis modtageren er tilmeldt e-boks for BBR. Centrale udskrifter dannes først på det tidspunkt, der er angivet som næste udskriftsdato (se brugervejledningen Systemadministration ). Det betyder at ændringer i ejendommen, som sker i tidsrummet mellem bestillingen og selve udskrivningen, vil komme med på udskriften. En decentral udskrift genereres som et PDF-dokument, og du har mulighed for at udskrive PDF-dokumentet, sende det pr. eller blot at få vist det BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 10 af 30

11 på skærmen. En decentral udskrift/visning er kun mulig, hvis du har udvalgt en enkel ejendom eller en del af denne (grund, bygning eller enhed). BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 11 af 30

12 5. Udskrivning af BBR-Meddelelser for en ejendom Når du vælger at udskrive BBR-Meddelelser for en enkel ejendom, eller en del af denne, har du mulighed for enten central og decentral udskrivning. Der findes to muligheder for at fremfinde en ejendom eller en del af denne Valg af ejendom via fanen Bygninger og boliger For at udskrive BBR-Meddelelser for en enkel ejendom eller en del af denne kan du lave en søgning på Bygninger og boliger søgebilledet, og bagefter vælge den grund, bygning eller enhed, som du ønsker at udskrive en BBR- Meddelelse for. På skærmbilledet for den pågældende grund/bygning/enhed vælges knappen BBR-Meddelelse, som vist i følgende skærmbillede: Klikker du på knappen BBR-Meddelelse, vil du blive ført til skærmbilledet Udskriv BBR-Meddelelse under fanebladet BBR-Meddelelse Valg af ejendom via fanen BBR-Meddelelse For at udskrive meddelelse for en enkelt ejendom eller en del af denne kan du også lave en søgning på BBR-Meddelelse søgebilledet, og bagefter vælge den grund, bygning eller enhed, som du ønsker at udskrive en BBR- Meddelelse for. Herved vises skærmbilledet Udskriv BBR-Meddelelse direkte. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 12 af 30

13 5.3. Skærmbillede Udskriv BBR-Meddelelse På skærmbilledet Udskriv BBR-Meddelelse kan du se hvilken grund/bygning/enhed, du har valgt, og du kan angive forskellige indstillinger for BBR-Meddelelsen: Feltnavn Type Niveau Årsagskode Kort feltbeskrivelse Hvilken type meddelelse bestilles. Der findes 3 typer meddelelser: BBR-Meddelelse, BBR-Andelsboligudskrift og BBR- Registerudskrift. Valgmulighederne er afhængige af den valgte grund/bygning/enhed. Ved masseudskrivning kan der kun vælges type BBR-Meddelelse. Feltet viser niveau for meddelelsen. Der findes 4 forskellige niveauer: Vurderingsejendom, grund, bygning og enhed hhv. ejerlejlighed. Vælger du niveau Vurderingsejendom eller Ejerlejlighed vil udskrifterne være hele udskrifter. I de andre tilfælde vil der på udskriften stå Denne udskrift vedrører kun en del af ejendommen. Ved masseudskrivning kan der vælges niveau Vurderingsejendom eller Ejerlejlighed. Vælger du niveau Vurderingsejendom, bestilles en BBR- Meddelelse for alle vurderingsejendomme i søgeresultatet. Vælger man niveau Ejerlejlighed, bestilles en BBR-Meddelelse for alle ejerlejligheder i søgeresultatet. Feltet angiver årsagskoden for BBR-Meddelelsen. Her kan du vælge mellem de globale årsagskoder og de kommunespecifikke årsagskoder. Ved BBR-Andelsboligudskrifter er årsagskoden altid 31, og ved BBR-Registerudskrifter angives ingen årsagskode. Ud over at du kan vælge en global eller kommunespecifik årsagskode, vil du kunne benytte dig af en individuel årsagskode. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 13 af 30

14 Årsagskodetekst Modtager Når du har valgt individuel årsagskode 99 i feltet årsagskode skal du indtaste en individuel årsagskodetekst i feltet Årsagskodetekst. Her vælger du modtager(e) for BBR-Meddelelsen. Ved udskrift for et enkelt niveau kan du vælge at udskrive til en eller flere ejere, til en evt. administrator, til kommunen eller til en anden modtager. Ved masseudskrivning kan du vælge mellem at udskrive for alle hovedejere, alle ejere eller til kommunen selv. I sidstnævnte tilfælde bliver meddelelserne ikke adresseret. Som modtager kan der vælges: Ejer: Der vises en liste af ejere for ejendommen, og du kan til- og fravælge, hvem der skal skrives ud til. Ingen adressering: Der udskrives til kommunen selv. Til anden modtager: Du skal indtaste en modtagers navn og adresse for en person, som ikke er ejeren (relevant for eksempelvis andelsboligudskrifter) Valg af type og niveau Grund Alt efter om du har udsøgt en grund, en bygning eller en enhed, har du mulighed for at vælge type og niveau for udskrivningen. På denne måde er det bl.a. muligt at udskrive en BBR-Meddelelse for en del af en ejendom. Mulighederne er beskrevet nedenfor. Hvis du vælger Udskriv BBR-Meddelelse på en grund, har du efterfølgende mulighed for at udskrive følgende 2 typer meddelelser: 1. BBR-Meddelelse Ved valg af BBR-Meddelelse kan du vælge følgende niveauer: Vurderingsejendom: Der dannes en BBR-Meddelelse for hele vurderingsejendommen, som kan have flere grunde. Grund: Der dannes en BBR-Meddelelse for den valgte grund. Hvis vurderingsejendommen kun består af denne ene grund, svarer udskriften til den tilsvarende udskrift for niveauet Vurderingsejendom. Hvis det ikke er tilfældet, markeres udskriften med bemærkningen Denne udskrift vedrører kun en del af ejendommen. 2. Registerudskrift Ved valg af BBR-Registerudskrift, kan du kun vælge niveauet Vurderingsejendom. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 14 af 30

15 Bygning Ved valg af Udskriv BBR-Meddelelse på en bygning har du efterfølgende mulighed for at udskrive følgende 2 typer meddelelser: 1. BBR-Meddelelse Ved valg af BBR-Meddelelse, kan du vælge følgende niveauer: Vurderingsejendom: Der dannes en BBR-Meddelelse for hele den vurderingsejendom, som denne bygning hører til. Vurderingsejendommen kan have flere bygninger. Bygning: Der dannes en BBR-Meddelelse for den valgte bygning. Hvis vurderingsejendommen kun har en grund og en bygning, svarer udskriften til den tilsvarende udskrift for niveauet Vurderingsejendom. Hvis det ikke er tilfældet, markeres udskriften med bemærkningen Denne udskrift vedrører kun en del af ejendommen. 2. Registerudskrift Ved valg af BBR-Registerudskrift, kan du kun vælge niveauet Vurderingsejendom Enhed/Ejerlejlighed Ved valg af Udskriv BBR-Meddelelse på en enhed har du efterfølgende mulighed for at udskrive følgende 3 typer meddelelser: 1. BBR-Meddelelse Ved valg af BBR-Meddelelse, kan du vælge følgende niveauer: Vurderingsejendom: Der dannes en BBR-Meddelelse for hele den vurderingsejendom, som denne enhed hører til. Vurderingsejendommen kan have flere bygninger og enheder end den valgte, og alle disse udskrives. Hvis enheden er en ejerlejlighed, dannes meddelelsen for moderejendommen. Enhed/Ejerlejlighed: Der dannes en BBR-Meddelelse for den valgte enhed. Hvis enheden er en ejerlejlighed, udskrives der en meddelelse for ejerlejligheden. Hele ejerlejligheden udskrives altid. Hvis enheden ikke er en ejerlejlighed, udskrives en BBR- Meddelelse, som kun indeholder denne ene enhed. Hvis vurderingsejendommen kun har en grund, en bygning og en enhed, svarer udskriften til udskrift for niveauet Vurderingsejendom. Hvis det ikke er tilfældet, markeres udskriften med bemærkningen Denne udskrift vedrører kun en del af ejendommen. 2. Registerudskrift Ved valg af BBR-Registerudskrift, kan du vælge niveauet Vurderingsejendom. Hvis enheden er en ejerlejlighed, kan du yderligere vælge niveauet Enhed, og registerudskriften dannes for ejerlejligheden. 3. Andelsboligudskrift Hvis enheden er en andel, har du mulighed for at vælge typen Andelsboligudskrift. Ved valg af BBR-Andelsboligudskrift, kan du kun vælge niveauet Enhed, som resulterer i, at der dannes en andelsboligudskrift for enheden. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 15 af 30

16 5.5. Udskrivning af en enkelt BBR-Meddelelse Du har både mulighed for at sende bestillingen til central udskrift eller at få den udskrevet/vist lokalt Decentral udskrivning Vælger du at få BBR-Meddelelsen udskrevet/vist lokalt, har du følgende muligheder: Decentral visning/udskrivning Når du vælger at udskrive decentralt, genereres et PDF-dokument for den bestilte meddelelse. Du vælger en decentral BBR-Meddelelse ved at klikke på knappen Vis PDF. Der åbnes et nyt vindue i Adobe Acrobat Reader, hvorfra du har mulighed for at benytte de udskrivningsmuligheder, der findes der. Forsendelse som Vælger du at sende meddelelsen som , åbnes et nyt vindue, hvor modtagerens -adresse skal indtastes sammen med emne og en evt. meddelelse til modtageren. BBR-Meddelelsen vil blive tilknyttet en som vedhæftet fil. Du vælger en forsendelse ved at klikke på knappen Send . Der fremkommer følgende skærmbillede: BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 16 af 30

17 Ved den decentrale udskrift tilknyttes ingen bilag, og du må selv sørge for at udskrive disse eller vedhæfte dem i en given mail. Den faste vejledning fra EBST er automatisk vedlagt (og kan ikke fravælges). Den lille tjekboks Historik benyttes i de tilfælde, hvor du ønsker at gemme oplysninger om udskriften. Oplysninger om udskriften vil blive gemt i et år, og udskriften vil figurere på eventuelle kvitteringslister. I de tilfælde hvor der udskrives en total BBR-Meddelelse til ejeren bliver den gemt som Sidst udskrevne meddelelse. Hvis du ikke er interesseret i at BBR-Meddelelsen gemmes som udskrift, undlader du at sætte flueben i tjekboksen Central udskrivning Vælger du at sende bestillingen til central udskrivning, skal du vælge en modtager. Sendes der til ejere(n), skal du i tjekboksen foran de enkelte ejere markere hvilke(n) ejer BBR-Meddelelsen bestilles til. Ved print via den automatiske udskrift vil den faste følgeskrivelse fra EBST altid blive udskrevet som det sidste i BBR-Meddelelsen. Ved e-boks vil følgeskrivelsen være tilgængelig via et link i tilknytning til BBR-Meddelelsen. Når du sender bestillingen til central udskrivning, vil den blive udskrevet ved den næste planlagte centrale udskriftskørsel. Hvis modtageren er tilmeldt e- Boks, sendes meddelelsen til e-boks. Hvis modtageren ikke er tilmeldt e- Boks, udskrives meddelelsen, hvorefter den enten sendes til kommunen eller bliver kuverteret. Oplysninger om udskriften vil blive gemt i et år. I de tilfælde hvor der udskrives en total BBR-Meddelelse til ejeren bliver den gemt som Sidst udskrevne meddelelse. Bestillingen gennemføres ved at klikke på knappen Central udskrivning. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 17 af 30

18 6. Masseudskrivning af BBR-Meddelelser Hvis du ønsker at udskrive meddelelser for mere end en ejendom, fx for alle ejendomme med en bestemt anvendelseskode på en bestemt vej, kan du benytte Masseudskrift Søgning på fanebladet BBR-Meddelelse For at lave udskrifter for flere ejendomme ad gangen laves en søgning på BBR-Meddelelse -søgebilledet: BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 18 af 30

19 Søgeresultatet vises i resultatlisten til venstre, illustreret i følgende skærmbillede: Hvis søgningen resulterer i mere end 100 resultater, vises disse ikke alle sammen i resultatlisten. Et efterfølgende valg af knappen Masseudskrift vil dog give mulighed for udskrivning af enten alle vurderingsejendomme eller ejerlejligheder, som opfylder søgekriterierne, også selv om de ikke vises i resultatlisten. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 19 af 30

20 6.2. Skærmbillede Udskriv BBR-Meddelelse Når du har foretaget en søgning og valgt Masseudskrift, vises følgende skærmbillede: Søgekriterier og antal fundne ejendomme/ejerlejligheder vises i resultatlisten til venstre, og på højre side kan du angive diverse indstillinger for den centrale udskrivning. Det er muligt at vælge: Feltnavn Type Niveau Årsagskode Kort feltbeskrivelse Hvilken type meddelelse bestilles. Der findes 3 typer meddelelser: BBR-Meddelelse, BBR-Andelsboligudskrift og BBR- Registerudskrift. Valgmulighederne er afhængige af den valgte grund/bygning/enhed. Ved masseudskrivning kan der kun vælges type BBR-Meddelelse. Feltet viser niveau for meddelelsen. Der findes 4 forskellige niveauer: Vurderingsejendom, grund, bygning og enhed hhv. ejerlejlighed. Vælger du niveau Vurderingsejendom eller Ejerlejlighed vil udskrifterne være hele udskrifter. I de andre tilfælde vil der på udskriften stå Denne udskrift vedrører kun en del af ejendommen. Ved masseudskrivning kan der vælges niveau Vurderingsejendom eller Ejerlejlighed. Vælger du niveau Vurderingsejendom, bestilles en BBR- Meddelelse for alle vurderingsejendomme i søgeresultatet. Vælger man niveau Ejerlejlighed, bestilles en BBR-Meddelelse for alle ejerlejligheder i søgeresultatet. Feltet angiver årsagskoden for BBR-Meddelelsen. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 20 af 30

21 Årsagskodetekst Modtager Her kan du vælge mellem de globale årsagskoder og de kommunespecifikke årsagskoder. Ved BBR-Andelsboligudskrifter er årsagskoden altid 31, og ved BBR-Registerudskrifter angives ingen årsagskode. Ud over at du kan vælge en global eller kommunespecifik årsagskode, vil du kunne benytte dig af en individuel årsagskode. Når du har valgt individuel årsagskode 99 i feltet årsagskode skal du indtaste en individuel årsagskodetekst i feltet Årsagskodetekst. Her vælger du modtager(e) for BBR-Meddelelsen. Ved udskrift for et enkelt niveau kan du vælge at udskrive til en eller flere ejere, til en evt. administrator, til kommunen eller til en anden modtager. Ved masseudskrivning kan du vælge mellem at udskrive for alle hovedejere, alle ejere eller til kommunen selv. I sidstnævnte tilfælde bliver meddelelserne ikke adresseret. Bestillingen gennemføres ved at klikke på knappen Central udskrivning Udskrivningsmuligheder Ved masseudskrivning kan du kun vælge typen BBR-Meddelelse, og du kan vælge mellem niveauerne Vurderingsejendom og Ejerlejlighed. Førstnævnte resulterer i en BBR-Meddelelse for alle vurderingsejendomme i resultatlisten og sidstnævnte resulterer i en BBR-Meddelelse for hver ejerlejlighed i resultatlisten. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 21 af 30

22 7. Central print Kommunen kan under Systemadministration angive en række indstillinger for BBR-Meddelelserne: Udskriftsinterval i uger. Kørslen startes op hver fredag nat. For at sikre at så mange ejeroplysninger (til adressering af BBR-Meddelelsen) som muligt er på plads i OIS vil der kun blive udskrevet de meddelelser på bestillinger der ligger indtil 2 dage før kørselstidspunktet. Om BBR-Meddelelserne skal kuverteres fra centralt hold. Hvis ejerforholdskoden = 50 (kommunale ejendomme) kuverteres BBR-Meddelelsen ikke, og sendes altid til kommunen. Om BBR-Meddelelserne skal sendes til kommunen eller til postvæsenet Angive op til fire årsagskoder som ikke skal kuverteres. Indberette kommunale årsagskoder med tilhørende årsagstekst. For en beskrivelse af skærmbilledet Systemadministration-Indstillinger for BBR-Meddelelse henvises til brugervejledningen for Systemadministration. Bestillingen af centralt print havner i 4 forskellige bunker, alt efter hvilke indstillinger, der er valgt under Systemadministration eller igennem sagsbehandlerdialogen: Ikke kuverterede BBR-Meddelelser, som sendes til kommunen De BBR-Meddelelser som sendes til kommunen vil være sorteret i årsagskode og adresseorden. Kuverterede BBR-Meddelelser (B-post) som skal sendes til kommunen BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 22 af 30

23 Kuverterede BBR-Meddelelser (B-post) som skal sendes til modtageren via postvæsenet BBR-Meddelelser leveret til modtagerens eboks. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 23 af 30

24 8. Følgeskrivelser 8.1. Fast vejledning fra EBST EBST har lavet en vejledning til BBR-Meddelelsen. Denne vejledning sendes automatisk med ved alle udskrifter, uanset om der er tale om centralt print, levering i e-boks eller forsendelse pr. mail. Ved decentralt print skal du selv huske at udskrive vejledningen. Den er tilgængelig via et link i venstre side Kommunespecifikt bilag Kommunen har mulighed for at medsende et kommunespecifikt bilag. Hvis kommunen har valgt at have et kommunespecifikt bilag medsendes det altid ved centralt print og levering i e-boks. Ved forsendelse af en BBR-Meddelelse via mail er det kommunespecifikke bilag automatisk forvalgt, men kan vælges fra inden mailen sendes Krav til det kommunespecifikke bilag Når kommunen vælger at medsende et kommunespecifikt bilag skal dette sendes til KMD Service, hvorefter KMD klargør dokumentet. Derefter vil det blive printet/sendt sammen med selve BBR-Meddelelsen efter ovenstående regler. Dokumentets navn benyttes på skærmbilledet. Reglerne for hvad det kommunespecifikke bilag skal overholde er følgende: Max. 150 dpi Farveområde: srgb Sideformat: A4 Logo er, grafik og billeder må ikke være opdelt i lag eller bestå af flere segmenter. Det skal være et samkopieret billede. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 24 af 30

25 9. Historik Oplysninger om alle centralt udskrevne meddelelser gemmes i 13 måneder. Udskrives meddelelsen lokalt, vil oplysningerne kun blive gemt i 13 måneder, hvis du har sat et flueben i tjekboksen Historik, som beskrevet i kapitel 5.6. For hver meddelelse gemmes følgende: ejendomsnummer (hhv. ejerlejlighedsnummer eller bygnings- eller enhedsnummer alt efter niveau) meddelelsestype udskriftsdato årsagskode udskriftssted (decentralt eller centralt) modtageren For at kunne vise hvilke data der er rettet siden seneste udskrift, gemmes oplysningen om den senest udskrevne BBR-Meddelelse for den enkelte ejer. Der gøres opmærksom på at det er for hver enkelt ejer det betyder at flere ejere på samme ejendom kan få forskellige udseende BBR-Meddelelser mht. kursivskrift hvis de ikke alle får BBR-Meddelelser hver gang der skrives ud til den aktuelle ejendom. Dette gælder for meddelelser af typen BBR-Meddelelse, som er blevet sendt til ejeren, og som berører hele ejendommen (vurderingsejendom eller ejerlejlighed). Oplysninger om seneste udskrift bliver gemt, indtil der næste gang udskrives en hel meddelelse for samme ejendom og ejer, eller indtil ejendommen skifter ejer. Disse oplysninger kan således blive gemt længere tilbage i tiden end 13 måneder, hvis der ikke bliver udskrevet nye meddelelser. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 25 af 30

26 10. Design af BBR-Meddelelsen For at beskrive det overordnede design af BBR-Meddelelsen kan oplysningerne inddeles i grupper, som vist på nedenstående BBR-Meddelelse. 1. gruppe 2. gruppe 3. gruppe Data for de forskellige entiteter Sidefod BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 26 af 30

27 Første gruppe oplysninger er kommunens navn og logo samt oplysninger om ejendommen, kommunen samt udskrivningsdato. Hvis der er tale om en delvis udskrift vil der være en * ved ejendomsnummeret. Anden gruppe indeholder oplysninger om modtageren og en beskrivelse af, hvilken type meddelelse det drejer sig om: BBR Meddelelse, BBR-Andelsboligudskrift eller BBR-Registerudskrift. Tredje gruppe indeholder generelle oplysninger om bl.a. årsagen til udskriften samt informationer til borgeren med hensyn til eventuel kontakt til kommunen (via telefon eller ). I de efterfølgende grupper vil data blive præsenteret. Data for de forskellige entiteter grupperes, sådan at der vil være en hovedoverskrift for hver type entitet: Oplysninger om grunde Oplysninger om tekniske anlæg Oplysninger om bygninger Oplysninger om enheder Oplysninger om brugsenheder Oplysninger om nybyggeri Oplysninger om byggesager For BBR-Registerudskrifter vil der også være mulighed for følgende overskrifter: Oplysninger om etager Oplysninger om opgang/indgang For ejerlejligheder vil der være mulighed for følgende overskrifter: Oplysninger om ejerlejligheden Oplysninger om rum Oplysninger om bygninger Oplysninger om nybyggeri Oplysninger om byggesager For andelsboliger vil der være mulighed for følgende overskrifter: Oplysninger om andelsboligen Oplysninger om rum Oplysninger om bygninger Oplysninger om nybyggeri Oplysninger om byggesager Ikke alle felter fra dialogen i BBR-Kommune vil fremgå af BBR-Meddelelsen. Generelt vil der være flere informationer på en BBR-Registerudskrift. På meddelelser af typen BBR-Meddelelse udskrives kommunespecifikke felter ikke. Med hensyn til notatlinjer, afgør kommunen selv (under Systemadministration), hvilke notatlinjer, der skal vises. På meddelelser af typen BBR-Registerudskrift vises kommunespecifikke felter og notatlinjer altid. Enheder vises under den bygning de hører til. Hvis der findes flere enheder, vil disse blive vist i en enhedsmatrix hvor der kun vil være nogle få oplysninger for hver enhed. Hvis der kun findes én enhed vil den blive foldet ud og der vises flere oplysninger. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 27 af 30

28 Arealoplysninger vises normalt kun hvis de er forskellige fra 0. I arealmatricen på bygningsniveau vil værdien dog være angivet med 0. Sidefoden vises på alle sider og indeholder oplysninger om ejendommens beliggenhed og ejendomsnr., kommunen samt udskrivningsdato og sideoplysninger. Derudover skrives BBR med fed skrift for at tydeliggøre sidens tilhørsforhold. På en BBR-Meddelelse for en vurderingsejendom, som udskrives til en ejer, vil ændringer siden sidste udskrift til samme ejer og samme vurderingsejendom blive markeret med kursiv skrifttype. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 28 af 30

29 11. Genvejstaster Genvejstaster på fanebladet BBR-Meddelelser BBRMedData.aspx Tekst Genvejstast Ok 2 BBRMeddelelse.aspx Tekst Genvejstast Vis PDF P Send M * Central udskrivning U luk vinduet L Annuller X Send M (anden knap) dobbelt M-acceskey Default.aspx Tekst Masseudskrift Ryd Søg Genvejstast U R Q BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 29 af 30

30 12. Hjælp Kontakt den BBR-ansvarlige i din kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommunes Brugervejledning Side 30 af 30

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...5

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne Indholdsfortegnelse 5. Udskrifter til borgerne... 2 5.1 Udskriftsmuligheder... 4 5.1.1 Central udskrift... 4 5.1.2 Decentral visning/udskrift/e-mail... 5 5.1.3 Skærmbillede BBR-Meddelelses-data... 5 5.2

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning... 5 2.1. Startbillede...

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning...5 2.1. Startbillede...

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning...4 2.1. Fanebladet Rapporter...

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. BBR-Kommunes bestanddele... 4 1.5. BBR-Kommunes opbygning...

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune og

Læs mere

Beskrivelse af de 12 faste rapporter

Beskrivelse af de 12 faste rapporter Beskrivelse af de 12 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 12 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 12

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning...5 2.1. Startbillede...

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Tekniske anbefalinger... 3 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i sammenhæng... 5 2.1.

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i

Læs mere

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1 Brugerdialog Bilag 1 0. Sitemap... 2 5. Bygninger og boliger... 3 5.1 Søg... 3 5.2 Grund... 4 5.3 Matrikel... 5 5.4 Bygning... 6 5.5 Enhed... 8 5.6 Opgang/indgang... 11 5.7 Etage... 12 5.8 Rum... 13 5.9

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund...5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen...6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Beskrivelse af de 10 faste rapporter

Beskrivelse af de 10 faste rapporter Beskrivelse af de 10 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 10 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 10

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Forord... 5 1.2. Formål... 5 1.3. Anvendelse... 5 1.4. Adgang... 6 2. Skærmbilledets opbygning...7 2.1. Datoformat...

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

BBR-Kommune. Bygning og bolig

BBR-Kommune. Bygning og bolig BBR-Kommune Bygning og bolig Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 7 1.1. Forord... 7 1.2. Formål... 7 1.3. Adgang... 7 2. Skærmbilledernes opbygning... 8 2.1.

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Tekniske anbefalinger... 3 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Indholdsfortegnelse 4. Brugerdialog... 2 4.1 Skabelon for det enkelte skærmbillede med navigationsstruktur... 2 4.1.1 Skabelonen... 2 4.1.1.1 Faneblade/menu(bjælke)... 3 4.1.1.2 Værktøjslinje... 3 4.1.1.3

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Tekniske anbefalinger... 4 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

Internt notatark. Emne: Ejendom Decentral. Søg på en adresse og find ejer: Opgave nr. 1: Åben Ejendom Decentral. Gå i Filer Åben kort tryk F3:

Internt notatark. Emne: Ejendom Decentral. Søg på en adresse og find ejer: Opgave nr. 1: Åben Ejendom Decentral. Gå i Filer Åben kort tryk F3: Internt notatark Teknisk Forvaltning Dato 21. november 2005 Sagsbehandler Anne Christensen Direkte telefon 79 30 13 91 E-mail acac@kolding.dk Emne: Ejendom Decentral Opgave nr. 1: Søg på en adresse og

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

BBR-Kommune. Brugeradministration

BBR-Kommune. Brugeradministration BBR-Kommune Brugeradministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning... 4 2.1. Startbillede...

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

BBR-Kommune. Brugeradministration

BBR-Kommune. Brugeradministration BBR-Kommune Brugeradministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning... 4 2.1. Startbillede...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 02-03 04-12 13-14 15-24 25-27 28 29 30 31 32 33-36 37-41 42-47 48-57 58-59 60 61-62 63 64 65-72.

Indholdsfortegnelse 02-03 04-12 13-14 15-24 25-27 28 29 30 31 32 33-36 37-41 42-47 48-57 58-59 60 61-62 63 64 65-72. Indstilling af Søgebilledet Anvendelse af Søgebilledet Søgebilledet overførsel til regneark mv. Sagsoprettelse Aktiviteter Noter til Aktiviteter Tilknytninger Ny tilknytning Interessenter Ny interessent

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

BBR-Kommune. Bygning og bolig

BBR-Kommune. Bygning og bolig BBR-Kommune Bygning og bolig Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 5 2. Inddataboksen set i

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Baggrund... 4 1.3. Adgang... 5 1.4. Opbygning af vejledningen... 5 2. Definitioner...6 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Brugervejledning til Dyreregistrering

Brugervejledning til Dyreregistrering Brugervejledning til Dyreregistrering Dansk Kvæg 25. februar 2005 Brugervejledning til Dyreregistrering 1/13 Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Tekniske anbefalinger... 3 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

Lokal brugeradministration i SKS. Side 1 af 21

Lokal brugeradministration i SKS. Side 1 af 21 Lokal brugeradministration i SKS Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Side 2 af 21 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse af den lokale brugeradministratorrolle i SKS... 3 2.1. STANDARD LOKAL BRUGERADMINISTRATOR

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR nyhedsbrev nr. 7

BBR nyhedsbrev nr. 7 Februar 2012 Sagsid. BBR Ref. jmn BBR nyhedsbrev nr. 7 Release på Nyt BBR version 1.4 idriftsættes torsdag den 9. februar 2012. Versionens indhold er meget omfangsrigt, og der er megen ny funktionalitet.

Læs mere

Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren.

Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren. Følgesedler Udskrivning af følgesedler. Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren. Masseudskrift af følgesedler. Hvis

Læs mere

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1 Brugerdialog Bilag 1 0. Sitemap... 3 1. Bygninger og boliger... 4 1.1 Søg... 4 1.2 Grund... 5 1.3 Matrikel... 6 1.4 Bygning... 7 1.5 Enhed... 10 1.6 Opgang/indgang... 13 1.7 Etage... 14 1.8 Rum... 15 1.9

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse Rapporter

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse Rapporter Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur... 2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR... 3 10.3 Faste BBR-rapporter... 4 10.3.1 Kort beskrivelse af de 25 faste rapporter...

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har.

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. FaktaNet live! Hjælp Knap menu. Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. Klik her for at åbne FaktaNet live! Søgemodul.

Læs mere

DataFraGraf menuen 17.1

DataFraGraf menuen 17.1 DataFraGraf menuen 17.1 17. DATA FRA GRAF Forord Data fra Graf modtager adresser fra Graf til viderebehandling i FAS, hvor der for disse adresser i FAS kan Sendes SMS Sendes e-mail Udskrives breve Flyttes

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44

vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44 vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Systemadministration... 3 2.1 Opret en ny bruger... 4 2.1.1 Trin 1: Brugeroplysninger... 5

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Version 1.0, jnr.: 1084-V0667-11 Løsningsbeskrivelse Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse 1. Manuel bestilling af SMS-notifikation... 3 1.1 Løsningens

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

WebLager brugervejledning. Version 2.00

WebLager brugervejledning. Version 2.00 WebLager brugervejledning Version 2.00 Opdateret 2016-05-17 af Solveig Ketelsen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Log på WebLager.dk... 4 3 Mit hus... 5 3.1 Visning af søgeresultater... 5 4 Hjælp...

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber

Læs mere

For plottet skal der også vælges en skabelon, i skabelonen er angivet en række grundindstillinger så som log, standardtekster og felter.

For plottet skal der også vælges en skabelon, i skabelonen er angivet en række grundindstillinger så som log, standardtekster og felter. AGS/Plot ARTOGIS AGS/Plot giver mulighed for at generere plot/print fra en web-applikation i høj eller lav kvalitet på baggrund af et område eller en rute der markeres i kortet. De genererede plots bliver

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Forsendelse af breve med Doc2Mail

Forsendelse af breve med Doc2Mail Forsendelse af breve med Doc2Mail Introduktion Med Doc2Mail kan du aflevere dokumenter fra dine alm. programmer direkte til modtageres digitale postkasse eller til KMD s printerservice. Printerservice

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Modtagelse af ansøgninger for institutionsmedarbejdere på videregående uddannelser

Modtagelse af ansøgninger for institutionsmedarbejdere på videregående uddannelser Modtagelse af ansøgninger for institutionsmedarbejdere på videregående uddannelser 1.0 Modtagerrollen i Administrationsmodulet Forudsætningen for at du kan se og hente ansøgninger i Institutionsmodulet

Læs mere

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN...

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN... 2017 BI Fodbold Guide til brug af Conventus. Billund Idrætsforenings medlemssystem for trænere og holdledere. Indhold FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN... 4 Vis info... 5 Log... 5

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

for institutionsmedarbejdere på videregående uddannelser

for institutionsmedarbejdere på videregående uddannelser Modtagelse af ansøgninger for institutionsmedarbejdere på videregående uddannelser 1.0 Modtagerrollen i Administrationsmodulet Forudsætningen for at du kan se og hente ansøgninger i Institutionsmodulet

Læs mere

Guide til digital ansøgning

Guide til digital ansøgning Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse til eller

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Opret bruger. Du kan oprette en bruger ved at klikke på Opret bruger enten i topmenuen eller på knappen Opret bruger nederst i brugeroversigten.

Opret bruger. Du kan oprette en bruger ved at klikke på Opret bruger enten i topmenuen eller på knappen Opret bruger nederst i brugeroversigten. Generelt Du kan oprette en bruger ved at klikke på Opret bruger enten i topmenuen eller på knappen Opret bruger nederst i brugeroversigten. Afhængig af indholdet af din Business Online aftale skal du igennem

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

Manual til ECOonline

Manual til ECOonline Manual til ECOonline Udarbejdet af Carina Gejl Nielsen 25-4-2016 Indhold Oprettelse af lokale... 5 Oprettelse af ny bruger... 7 Tildeling af Kemi til et lokale... 9 Oprettelse af arbejdspladsbrugsanvisning...

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Pensioneringsprocessen for institutioner

Pensioneringsprocessen for institutioner Public Release PENSAB Pensioneringsprocessen for institutioner Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Start en pensioneringssag for en tjenestemand... 3 2.1 Udfyld pensionsskemaet... 3 2.2

Læs mere

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger 29-10-2007/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fremsøgning af elever Opret (nye) kontaktlærertilknytninger

Læs mere

Meddelelsescenter. Sådan finder du meddelelsescenteret. I Meddelelsescenteret er der tre faneblade:

Meddelelsescenter. Sådan finder du meddelelsescenteret. I Meddelelsescenteret er der tre faneblade: Introduktion I denne vejledning kan du finde hjælp til, hvordan du abonnerer på meddelelser via e-mail, sms og i Business Online. Vejledningen beskriver hvor du finder meddelelsescenteret hvordan du registrerer

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

1 Forside. Side 1 af 15

1 Forside. Side 1 af 15 Side 1 af 15 1 Forside Fra forsiden af Byg & Miljø, er der flere 'indgange' til både mere viden og muligheder for at ansøge. BEMÆRK - På forsiden af Byg & Miljø kan du blive mødt af forskellige fejlmeddelelser,

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Indledning. Adgang til systemet

Indledning. Adgang til systemet Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Indhold Indledning... 1 Find lokalitet og baggrundskort... 1 Opret arbejdsområdet og tegn arealer m.v.... 4 Mål areal eller længde...

Læs mere

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Denne version er senest opdateret: 09.01.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sådan logger du på... 2 Rediger brugerprofil...

Læs mere

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Hvordan fungerer e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø i praksis? Hvordan anvendes funktionerne?. Dette og meget mere gives der svar

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER

STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER Åbn CM og vælg funktioner, indstillinger Fanebladet: generelt Fanebladet: søgning Fanebladet: filer Fanebladet: notificer Fanebladet: visning Fanebladet: påmindelse Fanebladet:

Læs mere

for institutionsmedarbejdere på ungdomsuddannelser og 10.klasse

for institutionsmedarbejdere på ungdomsuddannelser og 10.klasse Modtagelse af ansøgninger for institutionsmedarbejdere på ungdomsuddannelser og 10.klasse 1.0 Modtagerrollen i Administrationsmodulet Forudsætningen for at du kan se og hente ansøgninger i Institutionsmodulet

Læs mere