7 skarpe til sproglæreren om prøverne i engelsk, tysk og fransk 9. og 10. klasse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7 skarpe til sproglæreren om prøverne i engelsk, tysk og fransk 9. og 10. klasse"

Transkript

1 7 skarpe til sproglæreren om prøverne i engelsk, tysk og fransk 9. og 10. klasse Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod de afsluttende prøver i engelsk, tysk og fransk i 9. og 10. klasse. De mundtlige prøver FSA og FS10 1. Forudsætninger for at aflægge prøven Har I talt om, hvordan eleverne på baggrund af et af årets temaer og tekster vælger et emne og udarbejder en disposition? Ved dine elever, at rettidig aflevering af dispositionen er en forudsætning for få adgang til at aflægge prøve? 2. Dispositionen Har dine elever tjek på kravene til dispositionens udformning og indhold? Har I aftalt en afleveringsfrist, så den kan være censor i hænde senest 14 dage før prøven? 3. Prøvens opbygning Kender dine elever prøvens to dele? Den består af: Elevens redegørelse for et selvvalgt emne. En samtale. 4. Redegørelsen for det selvvalgte emne Ved dine elever, hvordan de skal gribe redegørelsen an, så den ikke bærer præg af oplæsning? Har I talt om, hvordan eleverne på baggrund af det opgivne stof og kilderne inddrager relevant viden om kultur og samfundsforhold? 5. Samtalen Er dine elever fortrolige med samtalen. Ved de, at samtalen primært foregår mellem lærer og elev, men at censor kan supplere? 6. Bedømmelseskriterier Har du gennemgået bedømmelseskriterierne med eleverne, så de ved, hvad lærer og censor vægter i karakterfastsættelsen? De skriftlige prøver FSA og FS10 1. Opbygning og omfang Har dine elever erfaring med at løse tidligere anvendte opgavesæt, så de ved, at de sammenlagt har 3 timer til at løse opgaverne i de 2 hæfter. 2. Hjælpemidler Har I talt om, hvilke hjælpemidler eleverne må benytte? I 9. klasse må eleverne kun benytte hjælpemidler under anden del af prøven, mens eleverne i 10. klasse frit kan benytte hjælpemidler under hele prøven fx elektroniske og trykte ordbøger, stave og grammatikkontrol og grammatiske oversigter. 3. Lytteforståelse (kun 9. klasse) Er eleverne forberedt på lytteteksternes opbygning og de tilhørende opgavetyper? Har I talt om, hvordan eleverne mest hensigtsmæssigt lytter efter hovedindhold, specifik information og detaljer? 4. Læseforståelse (kun 9. klasse) Er dine elever fortrolige med de forskellige opgavetyper, og ved de, at de kan møde tekster i flere genrer og af forskellig længde? 5. Sprog og sprogbrug (9. og 10. klasse) Har eleverne erfaring med de typiske opgavetyper som fx multiple choice, ordbogsopslag, multiple matching og korrektionsopgaver? 6. Skriftlig fremstilling (9. og 10. klasse) Er eleverne klædt på til at skrive en længere sammenhængende tekst med udgangspunkt i et oplæg, der består af tekst og billede? Kender de forventningerne til besvarelsens omfang? Prøvevejledningen og bedømmelseskriterierne Prøver, Evaluering, Undervisning, hvor du kan læse evalueringen af årets prøver og fagkonsulentens gode råd til undervisningen og prøverne Love og bekendtgørelser Skolestyrelsens publikation Orientering om folkeskolens afsluttende prøver.

2 7 skarpe til fysik/kemilæreren om den afsluttende prøve i fysik/kemi Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej Kender dine elever prøvens opbygning? Prøven indledes med, at eleven trækker et prøveoplæg og efterfølgende laver en kort disposition på basis af prøveoplægget. Prøven skal veksle mellem praksis (forsøg) og teori. Der er 4 6 elever til prøve ad gangen, men eleverne bliver eksamineret individuelt. 2. Prøvens omfang Har du forberedt dine elever på prøvens omfang? Hvis I har valgt prøveform A, har eleverne 120 minutters eksamination inkl. votering. ed prøveform B har eleverne 30 minutters forberedelse og efterfølgende 90 minutters eksamination inkl. votering. Forberedelsen må gerne foregå i grupper, og gruppen har i så fald trukket ét prøveoplæg og forbereder det sammen. Eksaminationen er stadig individuel. 3. Hjælpemidler Har I talt om brugen af hjælpemidler? Til prøven må eleverne anvende alle hjælpemidler som fx noter, bøger, opslagsværker mm. Eleverne må ikke have adgang til internettet, og eleverne må ikke anvende deres mobiltelefoner mv. til at vise evt. billeder eller videoklip. Det er derfor vigtigt, at eleverne få lagt deres materiale over på en usb nøgle. Det gør sig også gældende for animationer, simulationer eller materiale fra internettet. 4. Prøvens sværhedsgrad Har I talt om den stigende sværhedsgrad under prøveforløbet? Det er vigtigt, at såvel forsøg som teori har en stigende sværhedsgrad under prøveforløbet. Det er også vigtigt, at eleven disponerer tiden godt og når både lette og svære forsøg og teori. 5. Sikkerhed Har I talt om vigtigheden af sikkerhed under prøven? Eleverne skal kende og benytte reglerne for anvendelse af sikkerhedsudstyr og bortskaffelse af kemikalier under prøven, da det er en del af prøveforløbet og indgår i vurderingen. Har du læst publikationen Prøver Evaluering Undervisning, som udgives elektronisk på Skolestyrelsens hjemmeside? Her kan du blandt andet læse fagkonsulenternes og censorernes evalueringer og kommentarer til den praktiske prøve. Prøvevejledningen og bedømmelseskriterierne Love og bekendtgørelser om prøverne Skolestyrelsens publikation Orientering om folkeskolens afsluttende prøver.

3 7 skarpe til naturfagslæreren om de afsluttende prøver i biologi og geografi Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod de afsluttende prøver i biologi og geografi. Kender dine elever prøvens opbygning? Har de arbejdet med de eksempelprøver, som ligger på 2. Opgavetyper Har I talt om de forskellige opgavetyper, som fx kan være: Parentesopgave (cloze test): Hvor eleverne skal finde det rigtige ord ud af flere mulige, for at sætningen bliver fagligt rigtig. Multiple choice opgave: Hvor eleverne skal finde det rigtige svar ud af flere mulige. Der kan være ét eller flere rigtige svar til hvert spørgsmål. Antallet af X er, som skal sættes, angives i opgaven. 3. Prøvens omfang Har du forberedt eleverne på prøvens omfang, så de ved, at de i løbet af 30 minutter skal forholde sig til cirka 50 spørgsmål, som er fordelt på 20 opgaver? I den elektroniske udgave, såvel som i papirudgaven, kan eleverne gå tilbage til tidligere opgaver og ændre bevarelsen. Snak med eleverne om, hvilken strategi det vil være hensigtsmæssigt at bruge ved besvarelsen. 4. Opgavernes opbygning Har I talt om opgavernes opbygning? De fleste opgaver indledes med en kort informativ tekst, evt. suppleret med et billede eller en figur. Dernæst følger et spørgsmål og et antal svar muligheder. 5. Prøvens faglige omfang Har I talt om prøvens mulige faglige omfang? Selvom opgavesættet knytter an til et bestemt biologisk eller geografisk tema/emne, vil opgaverne omhandle grundlæggende faglige forhold, som berører adskillige slut og trinmål i de centrale kundskabs og færdighedsområder. Har du læst publikationen Prøver, Evaluering, Undervisning (PEU hæftet), som udgives elektronisk på Skolestyrelsens hjemmeside? Her kan du blandt andet læse fagkonsulentens evaluering og kommentarer til tidligere års afgangsprøver i biologi og geografi? Prøvevejledningen og bedømmelseskriterierne Love og bekendtgørelser om prøverne Skolestyrelsens publikation Orientering om folkeskolens afsluttende prøver.

4 7 skarpe til håndarbejdslæreren om den afsluttende prøve i håndarbejde Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod den afsluttende prøve i håndarbejde i 8. eller 9. klasse. Kender dine elever prøvens opbygning? Håndarbejdsprøven er en praktisk/mundtlig prøve, hvor eleverne fremstiller et produkt i praksis på baggrund af det prøveoplæg, som læreren har udarbejdet med udgangspunkt i fagets centrale kundskabs og færdighedsområder. 2. Prøveoplægget Ved du, at du kun skal udarbejde ét prøveoplæg per hold, der går til prøve samtidig? Prøveoplægget skal inddrage flere af fagets områder, og det skal have flere individuelle løsningsmuligheder. Det vil sige, at opgaven skal kunne udføres af alle elever, og der skal være mulighed for at arbejde ud over det almindelige daglige niveau. 3. Prøvens omfang Har du forberedt eleverne på prøvens omfang? I prøveoplægget skal du skrive, hvor mange lektioner eleverne vil få til at påbegynde den praktiske prøve i undervisningstiden. Læreren kan tildele eleverne op til 8 af de sidste undervisningstimer afhængig af opgavens indhold. De undervisningstimer, som her anvendes, vil man naturligt placere så tæt på prøvedagen som muligt. På selve prøvedagen, hvor censor deltager, skal eleverne have 4 timer til at færdiggøre opgaven. 4. Vurderingskriterier Kender eleverne prøvens vurderingskriterier? Prøven skal give et billede af, hvorvidt eleverne har færdigheder i at formgive og fremstille ting, som har æstetisk og funktionel værdi, og om de har forståelse for samspillet mellem idé, planlægning og udførelse af det praktiske produkt. 5. Teori i håndarbejde Har I talt om, at der også er teori i håndarbejde? Eleverne vil undervejs i prøven blive eksamineret mundtligt blandt andet om valg af materialer, teknikker, fremgangsmåde og æstetiske overvejelser. 6. Prøver Evaluering Undervisning I publikationen Prøver Evaluering Undervisning (PEU hæftet), som udgives elektronisk på Skolestyrelsens hjemmeside, kan du blandt andet læse fagkonsulentens og censorernes evalueringer og kommentarer til prøven i håndarbejde. Prøvevejledningen og bedømmelseskriterierne Love og bekendtgørelser om prøverne Skolestyrelsens publikation Orientering om folkeskolens afsluttende prøver.

5 7 skarpe til hjemkundskabslæreren om den afsluttende prøve i hjemkundskab Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod den afsluttende prøve i hjemkundskab i 8. eller 9. klasse. Er dine elever fortrolige med prøvens opbygning? Hjemkundskabsprøven er en praktisk/mundtlig prøve, hvor eleverne fremstiller et fødevareprodukt i praksis på baggrund af det prøveoplæg, som læreren har udarbejdet med udgangspunkt i fagets centrale kundskabs og færdighedsområder. 2. Prøveoplægget Har I talt om prøveoplægget? Prøveoplæggene skal udformes af læreren, så de tilsammen dækker det opgivne stof. De skal være ukendte for eleven, og den enkelte elev skal have mindst fire prøveoplæg at vælge imellem ved lodtrækningen. 3. Prøvens omfang Har du forberedt eleverne på prøvens omfang? Hjemkundskabsprøven er delt i to: Planlægningsfasen på 1 time (uden censor), hvor eleverne trækker et prøveoplæg, hvorefter de skal beslutte, hvilke retter, eksperimenter og andet praktisk arbejde der skal udføres, skitsering af arbejdsgangen, hvilke indkøb der skal foretages, hvordan maden skal fremstilles og anrettes. Udførelsesfasen er en praktisk/mundtlig prøve på 2 timer, hvor censor er med. Eleverne har mulighed for at arbejde individuelt eller i grupper af to til tre elever. 4. Vurderingskriterier Har I talt om prøvens vurderingskriterier? Eleven/gruppen skal planlægge og kunne gennemføre det praktiske arbejde, så prøvetiden på 2 timer overholdes. Inden for denne tid skal eleven foretage almindelig oprydning på borde samt ved komfur og vask. 5. Teori i hjemkundskab Har I talt om, at der også er teori i hjemkundskab? Eleverne vil undervejs i prøven blive eksamineret mundtligt i forhold til deres rolle som bevidste forbrugere. De skal blandt andet redegøre for valg af fødevarer, teknikker, fremgangsmåde, viden om kost, ernæring og hygiejne. Har du læst publikationen Prøver, Evaluering, Undervisning (PEU hæftet), som udgives elektronisk på Skolestyrelsens hjemmeside? Her kan du blandt andet læse fagkonsulentens evaluering og kommentarer til hjemkundskabsprøven. Prøvevejledningen og bedømmelseskriterierne Love og bekendtgørelser om prøverne Skolestyrelsens publikation Orientering om folkeskolens afsluttende prøver.

6 7 skarpe til sløjdlæreren om den afsluttende prøve i sløjd Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod den afsluttende prøve i sløjd i 8. eller 9. klasse. Kender dine elever prøvens opbygning? Sløjdprøven er en praktisk/mundtlig prøve. Eleverne fremstiller et produkt i praksis på baggrund af det prøveoplæg, som læreren har udarbejdet i relation til fagets centrale kundskabs og færdighedsområder. 2. Prøveoplægget Har I talt om prøveoplægget? Prøveoplægget udarbejdes af læreren, så flere af fagets områder inddrages. Der skal kun udarbejdes én opgave per hold, der går til prøve samtidig. Opgaven skal have individuelle løsningsmuligheder. Det vil sige, at opgaven skal kunne udføres af alle elever. 3. Prøvens omfang Har du forberedt eleverne på prøvens omfang? I prøveoplægget skal læreren skrive, hvor mange lektioner eleverne vil få til at påbegynde den praktiske prøve i undervisningstiden. Læreren kan vælge at lade eleverne få op til 8 af de sidste undervisningstimer hertil afhængigt af opgavens indhold. De undervisningstimer, som her anvendes, vil man naturligt lade ligge så tæt på prøvedagen som muligt. På selve prøvedagen, hvor censor møder op, skal eleverne have 4 timer til at færdiggøre opgaven. 4. Vurderingskriterier Har I talt om prøvens vurderingskriterier? Prøven skal give et billede af, hvorvidt eleverne har færdigheder i at formgive og fremstille ting, som har æstetisk og funktionel værdi, og om de har forståelse for samspillet mellem idé, planlægning og udførelse af det praktiske produkt. 5. Teori i sløjd Har I talt om, at der også er teori i sløjd? Eleverne vil undervejs i prøven blive eksamineret mundtligt om valg af materialer, teknikker, fremgangsmåde, æstetiske overvejelser og lignende områder. Har du læst publikationen Prøver, Evaluering, Undervisning (PEU hæftet), som udgives elektronisk på Skolestyrelsens hjemmeside? Her kan du blandt andet læse fagkonsulentens evaluering og kommentarer til afgangsprøven i sløjd? Prøvevejledningen og bedømmelseskriterierne Love og bekendtgørelser om prøverne Skolestyrelsens publikation Orientering om folkeskolens afsluttende prøver.

7 7 skarpe til matematiklæreren om den afsluttende prøve i skriftlig matematik i 9. klasse Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod den afsluttende prøve i skriftlig matematik i 9. klasse. Har I talt om prøvens opbygning? Prøven i matematiske færdigheder varer 1 time og består af 50 opgaver, der kun kræver et resultat og ingen udregninger eller begrundelser. Prøven i matematisk problemløsning varer 3 timer og består af 25 til 30 spørgsmål fordelt på 4 til 6 opgaver. De fleste opgaver tager udgangspunkt i et tema, de øvrige opgaver har et matematisk udgangspunkt. Besvarelsen kræver ud over resultaterne også udregninger, begrundelser og vurderinger. 2. Opgavetyper Har I talt om de forskellige opgavetyper? Færdighedsprøven: Opgaverne er opdelt i 4 grupper: Tal og algebra med ca. halvdelen af opgaverne og resten indenfor geometri, statistik og sandsynlighed samt matematik i anvendelse. I de fleste opgaver er der et entydigt svar, evt. med forskellige skrivemåder. Problemløsning: Opgaverne følger et bestemt tema, men den sidste opgave kan være helt uden for temaet. Der er en del tekst og illustrationer. Der er både opgaver, hvor en enkelt beregning leder frem til resultatet, og mere komplekse opgaver hvor der skal skrives en forklaring. 3. Hjælpemidler Har I talt om hjælpemidler og arbejdet med dem? Til færdighedsprøven må eleven kun medbringe skrive og tegneredskaber som fx passer, vinkelmåler og lineal. Til prøven i problemløsning er alle hjælpemidler tilladte. 4. Faglig læsning og skriftlig formidling Har I arbejdet med læsning og skriftlig formidling? Afgangsprøven er en særlig genre, som eleverne skal have arbejdet med også rent læseteknisk og forståelsesmæssigt. I problem løsning er det ikke tilstrækkeligt med et facit. Der skal regneudtryk, tekst, evt. valg af data og metode med. Opgaver med undersøgelser besvares med en konklusion og en redegørelse. 5. Aflevering af besvarelsen Har I gennemgået proceduren for aflevering af besvarelsen? Efter 1 time afleveres færdighedsprøven. Der skal kun afleveres det udleverede ark og ikke udregningspapir mv. Problemløsning: Eleven vælger de ark, der skal bedømmes. Der må kun afleveres en version af hver opgave. Det gælder også svararket. Hvert ark (en A4 side eller en foldet A3 side) nummereres, det samlede antal ark skrives, og eleven skriver under på forsiden. 6. Matematikkonferencen i Skolekom Har du besøgt matematikkonferencen på Skolekom? Her kan du finde forslag til løsninger på opgaver, faglige drøftelser og inspiration til undervisningsforløb mv. Love og bekendtgørelser fx prøvevejledningen og bedømmelseskriterierne Prøver, Evaluering, Undervisning, hvor du kan læse evalueringen af årets prøver og fagkonsulentens gode råd til undervisningen og prøverne. Skolestyrelsens publikation Orientering om folkeskolens afsluttende prøver.

8 7 skarpe til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk folkeskolen.dk marts 2011 Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod de afsluttende prøver i dansk i 9. og 10. klasse. Dansk FSA 1. Læsning Har du læst de 7 skarpe til læseprøven på skolestyrelsens hjemmeside? 2. Retskrivning Er dine elever fortrolige med at bruge ordbøger til opslag, og ved de at ordbogen også indeholder regler om grammatik? 3. Skriftlig fremstilling Tilbyder din skole mulighed for en samtalerunde? Er dine elever trænede i at læse opgaverne, så kravene er tydelige for dem? Har dine elever et godt genrekendskab og kender de betydningen af korrektur? 4. Orden Kender dine elever vurderingskriterierne for orden, fx Afsnit Orddeling Et layout, der fremmer kommunikationsværdien af teksten. 5. Mundtlig prøve (prøveform A eller B) Dækker klassens tekstopgivelser og prøveoplæg alsidigt indholdet i danskfagets områder og genrer? Du kan finde inspiration i prøvevejledningen. 6. Vurderingskriterier Har du gennemgået vurderingskriterierne med dine elever, se de kender retningslinjerne for karakterfastfastsættelsen ved de enkelte prøver? Dansk FS10 1. Læsning og sprogbrug Er dine elever fortrolige med at bruge ordbøger? Det er deres vigtigste redskab til prøven. Har du læst de 7 skarpe til læseprøven på skolestyrelsens hjemmeside? 2. Modtagerrettet kommunikation Ved dine elever, at det vigtigste i denne opgave er at sætte sig i modtagerens sted, ramme den relevante sprogtone og udvælge de væsentligste informationer? 3. Skriftlig fremstilling Er dine elever trænede i at læse opgaverne, så kravene er tydelige for dem? Har dine elever et godt genrekendskab, og kender de betydningen af korrektur? 4. Orden Er dine elever opmærksomme på, at ordenskarakteren er afskaffet som selvstændig karakter, så den nu indgår i den samlede vurdering? 5. Mundtlig prøve Dækker klassens tekstopgivelser og prøveoplæg alsidigt indholdet i danskfagets områder og genrer? Du kan finde inspiration i prøvevejledningen. 6. Vurderingskriterier Har du gennemgået vurderingskriterierne med dine elever, se de kender retningslinjerne for karakterfastfastsættelsen ved de enkelte prøver? Prøvevejledningen og bedømmelseskriterierne Prøver, Evaluering, Undervisning, hvor du kan læse evalueringen af årets prøver og fagkonsulentens gode råd til undervisningen og prøverne Love og bekendtgørelser Skolestyrelsens publikation Orientering om folkeskolens afsluttende prøver.

9 7 skarpe til læreren, som underviser i historie, samfundsfag eller kristendomskundskab Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod de afsluttende prøver i historie, samfundsfag og kristendomskundskab. 1. Tekstopgivelser Har du og dine elever drøftet tekstopgivelserne? Opgivelserne kan repræsentere stof fra både 8. og 9. klasse, og i faget kristendomskundskab må de også rumme stof fra 7. klasse. Tekstopgivelserne skal sendes, så de er censor i hænde senest 14 kalenderdage før prøven. 2. Prøveoplægget Har I talt om prøveoplægget? Prøveoplæggene skal udformes af læreren, så de tilsammen dækker det opgivne stof. Det enkelte prøveoplæg baserer sig på kilder med tilhørende spørgsmål. Oplægget skal have sammenhæng med opgivelserne og være ukendte for eleven. En kildetype, der indgår i et oplæg, skal også indgå i opgivelserne. Antallet af prøveoplæg skal være så stort, at den sidste elev har mindst fire prøveoplæg at vælge imellem. 3. Hjælpemidler Ved dine elever, hvilke hjælpemidler de må medbringe til prøven? Eleverne må medbringe optegnelser til eget brug. Optegnelser er ikke store samlede kompendier med perioder, emner, temaer eller lignende fra diverse lærebøger, og det er ikke læste tekster/andre udtryksformer med noter i. Ved forberedelsen må eleverne anvende opslagsværker. Karakteristisk for opslagsværker er, at de enten er alfabetiserede eller kronologiserede. Beskrivelserne skal være kortfattede, og der må ikke være tale om længere periode eller temabeskrivelser. Grundbøger må ikke forefindes i forberedelseslokalet. 4. Prøvens opbygning Er dine elever fortrolige med prøvens opbygning? Til prøven trækker eleven et prøveoplæg, der består af lærerstillede spørgsmål og 1 3 kilder. Når prøvespørgsmålet er trukket, er prøven begyndt, og eleven har 40 minutters forberedelsestid. Under forberedelsen må eleven benytte egne optegnelser. Til eksaminationen afsættes 20 minutter inklusive karakterfastsættelse. 5. Vurderingskriterier Kender dine elever vurderingskriterierne? Det kan være en god forberedelse for eleverne, hvis I sammen gennemgår vurderingskriterierne i prøvevejledningerne til de tre fag, som ligger i elektronisk form på Skolestyrelsens hjemmeside. Har du læst publikationen Prøver, Evaluering, Undervisning (PEU hæftet), som udgives elektronisk på Skolestyrelsens hjemmeside? Her kan du blandt andet læse fagkonsulentens evaluering og kommentarer til afgangsprøverne i de tre fag? Prøvevejledningen og bedømmelseskriterierne Love og bekendtgørelser om prøverne Skolestyrelsens publikation Orientering om folkeskolens afsluttende prøver.

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk folkeskolen.dk marts 2011 7 skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod de afsluttende prøver i dansk i 9.

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Folkeskolens afsluttende prøver. Folkeskolens afgangsprøve. 1. Dansk

Folkeskolens afsluttende prøver. Folkeskolens afgangsprøve. 1. Dansk Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 125 Offentligt Bilag 2 Folkeskolens afsluttende prøver Folkeskolens afgangsprøve 1. Dansk 1.1. Prøven er skriftlig og mundtlig. 1.2. Den skriftlige

Læs mere

Samlet oversigt over Folkeskolens afgangsprøver

Samlet oversigt over Folkeskolens afgangsprøver Bundne prøver: Samlet oversigt over Folkeskolens afgangsprøver Dansk: skriftlig og mundtlig Matematik: Skriftlig Engelsk: Mundtlig Fysik/kemi: Praktisk/mundtlig Prøvefag til udtræk: Engelsk: Skriftlig

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver. Afsnit I. Bundne prøvefag. 1. Dansk

Folkeskolens afgangsprøver. Afsnit I. Bundne prøvefag. 1. Dansk Bilag 1 Folkeskolens afgangsprøver Afsnit I Bundne prøvefag 1. Dansk 1.1. Prøven er skriftlig, jf. pkt. 1.2-1.17, og mundtlig, jf. pkt. 1.18-1.33. 1.2. Den skriftlige del af prøven omfatter en prøve i

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor Januar 2012 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser og prøveoplæg... 5 Eksempel på forløbet

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folkeskolens afgangsprøver () på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folketinget vedtog d. 30. marts 2006 en ny lov for folkeskolen (Lov nr. 313 af 19. april 2006) loven kan ses på Undervisningsministeriets

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Februar 2014 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser... 5 Prøveoplæg... 5 Eksempler på prøveoplæg... 6 Prøven... 7

Læs mere

Terminsprøver og Afsluttende prøver. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole

Terminsprøver og Afsluttende prøver. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole Terminsprøver og Afsluttende prøver Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole 2013 2014 Indholdsfortegnelse 2 Prøveoversigt FSA - 9. klasse... 3 Prøveoversigt FS10 10.klasse... 3 Terminsprøverne... 4 Folkeskolens

Læs mere

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b 9.c 7 elever fra AUT: Dansk, skriftlig fremstilling (FS10) 10. kl. 2 elever fra AUT

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b 9.c 7 elever fra AUT: Dansk, skriftlig fremstilling (FS10) 10. kl. 2 elever fra AUT Til elever og forældre Oversigt over prøverne i maj 2014: I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER Mandag 9.00 10.30 Dansk,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om folkeskolens prøver BEK nr 307 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 011.28V.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Prøver Evaluering UndervisningSamfundsfag maj-juni 2009

Prøver Evaluering UndervisningSamfundsfag maj-juni 2009 Ved fagkonsulent Niels Lysholm Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Kontor for Afgangsprøver, Test og Evalueringer Indhold FORORD... 3 EVALUERINGEN... 3 OPGIVELSERNE... 4 PRØVEOPLÆGGENE...

Læs mere

Hjælpemidler Nedenstående oversigt viser hvilke former for hjælpemidler, der må anvendes ved de enkelte prøver.

Hjælpemidler Nedenstående oversigt viser hvilke former for hjælpemidler, der må anvendes ved de enkelte prøver. Hjælpemidler Nedenstående oversigt viser hvilke former for hjælpemidler, der må anvendes ved de enkelte prøver. Skriftlige prøver Bekendtgørelse nr. 351 af 19. maj 2005, 14, bekendtgørelse nr. 863 af 5.

Læs mere

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer Praktiske og proceduremæssige forhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter. De skriftlige prøver afholdes: Onsdag den 2. maj kl. 09.00-10.00 Matematiske

Læs mere

I alt 321 elever var til mundtlig prøve. Gennemsnitskarakteren var 6,96.

I alt 321 elever var til mundtlig prøve. Gennemsnitskarakteren var 6,96. Den mundtlige prøve Ved prøveterminen 2009 blev engelsk udtrukket som mundtligt prøvefag på 8 skoler. Herudover har elever fra yderligere 10 skoler valgt at gå til den mundtlige prøve i engelsk. I alt

Læs mere

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b. Salen: Øvrige elever 13.30 16.30 Engelsk FS10 10. kl Salen

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b. Salen: Øvrige elever 13.30 16.30 Engelsk FS10 10. kl Salen Til elever og forældre Oversigt over prøverne i maj 2013 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER Mandag 9.00-12.30 D.13.maj

Læs mere

Prøver evaluering undervisning

Prøver evaluering undervisning Prøver evaluering undervisning Fysik/kemi Maj-juni 2012 Ved fagkonsulent Anette Gjervig Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Ministeriet for Børn og Undervisning Indholdsfortegnelse Indledning...3 De formelle

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver I tilslutning til 17 og bilag 3 i bekendtgørelse 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og

Læs mere

Prøver Evaluering Undervisning

Prøver Evaluering Undervisning Fysik/kemi Maj juni 2010 Ved fagkonsulent Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Kontor for Afgangsprøver, Test og Evaluering Indhold Indledning 3 De formelle krav til tekstopgivelser

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 5 2017 I uge 5 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. 10. kl. tirsdag til fredag 9. kl. tirsdag til torsdag Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder,

Læs mere

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 13 Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Indstilling til prøven

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Regelgrundlaget fremgår af 17 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Information om afgangsprøven 2016

Information om afgangsprøven 2016 Information om afgangsprøven 2016 1 Information om afgangsprøverne 2016 Afgangsprøverne afholdes i to omgange. Fra den 2.-17. maj afholdes de skriftlige prøver, mens de mundtlige prøver afholdes i perioden

Læs mere

Prøver Evaluering Undervisning. Hjemkundskab. maj-juni 2009

Prøver Evaluering Undervisning. Hjemkundskab. maj-juni 2009 Af fagkonsulent Bo Ditlev Pedersen Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Kontor for Afgangsprøver, Test og Evalueringer Indhold INDLEDNING...3 PRØVEOPLÆGGENE...4 UNDERVISNINGSBESKRIVELSERNE...4

Læs mere

Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015

Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015 Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015 Elever i 9. klasse skal aflægge 5 bundne prøver og 2 prøver til udtræk. Se nedenfor, hvilke prøver der er bundne

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev om folkeskolens afsluttende prøver 2011/12

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Regelgrundlaget fremgår af 14 og bilag 5 i bekendtgørelse nr. 749 af 13. juli 2009 om folkeskolens afsluttende prøver (Prøvebekendtgørelsen)

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver - orientering til elever og forældre

Folkeskolens afgangsprøver - orientering til elever og forældre K Ø B E N H A V N S K O M M N E Børne og ngdomsforvaltningen 14. maj 200 G R Ø N D A L S V Æ N G E T S S K O L E RØRSANGERVEJ 29-2400 KØBENHAVN NV Kontortid: Mandag - fredag kl. 7:30-15:00 Telefon: 38349350

Læs mere

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver Folkeskolens prøver Hierarki Ansvar for prøverne Prøvebekendtgørelsens opbygning Folkeskolens prøver Hvilke prøver? Hvem retter? Afholder ikke prøver Bestå-krav Elektroniske beviser Prøvemappens opbygning

Læs mere

10. Klasse. Evaluering januar 2013

10. Klasse. Evaluering januar 2013 0. Klasse Evaluering januar 0 Diagramforklaring: Diagrammet efter hvert fag fortæller om karakterspredningen. : Karakteren : Karakteren 0 : Karakteren 7 Dansk: : Karakteren : Karakteren 0 6: Karakteren

Læs mere

Prøver Evaluering Undervisning Historie maj-juni 2009

Prøver Evaluering Undervisning Historie maj-juni 2009 Ved fagkonsulent Niels Lysholm Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Kontor for Afgangsprøver, Test og Evalueringer Indhold FORORD... 3 EVALUERINGEN... 3 OPGIVELSERNE... 4 PRØVEOPLÆGGENE...

Læs mere

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne Afholdelse af Folkeskolens skriftlige og mundtlige afgangsprøver på Skolen ved Søerne 2014 De skriftlige afgangsprøver Fra onsdag den 05. maj 2014 til onsdag den 14. maj 2014 afholdes folkeskolens skriftlige

Læs mere

Vejledning til prøven i valgfaget sløjd

Vejledning til prøven i valgfaget sløjd Vejledning til prøven i valgfaget sløjd Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test April 2014 Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Indstilling til prøven 6 Prøvens form 7 Undervisningsbeskrivelsen

Læs mere

Fælles Prøve. i fysik/kemi, biologi og geografi

Fælles Prøve. i fysik/kemi, biologi og geografi Fælles Prøve i fysik/kemi, biologi og geografi Naturfag i spil den 23. november 2016 Prøver i naturfagene 9. klasse (FP9) 1. Den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi indføres som obligatorisk

Læs mere

Vejledning til fællesfaglig naturfagsprøve 2012

Vejledning til fællesfaglig naturfagsprøve 2012 Vejledning til fællesfaglig naturfagsprøve 2012 Brønshøj Skole 1 Indhold Indledning... 3 Generelt... 3 Undervisningen der danner baggrund for prøven... 3 Det naturfagligt praktiske arbejde... 4 Opgivelseslister...

Læs mere

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 Engstrandskolen Hvidovrevej 440 2650 Hvidovre Tlf: 3649 6511 Samlede bestemmelser for Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 1 10. klasse, Selvvalgt opgave Indholdsfortegnelse Tilmelding:...3

Læs mere

Onsdag d. 7. maj 2014, kl på CFU i Aalborg 1

Onsdag d. 7. maj 2014, kl på CFU i Aalborg 1 Onsdag d. 7. maj 2014, kl. 13.00-16.00 på CFU i Aalborg 1 Fælles: 13.00-13.45 Kaffe: 13.45-14.00 Fagene enkeltvis 14.00-16.00 Fælles: - Afklaring af prøveformer den gamle og de nye. - Fælles formalia om

Læs mere

Prøver Evaluering Undervisning Fysik/Kemi maj-juni 2009

Prøver Evaluering Undervisning Fysik/Kemi maj-juni 2009 Ved fagkonsulent Anette Gjervig Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Kontor for Afgangsprøver, Test og Evalueringer 1 Indhold INDLEDNING... 3 SELVE PRØVEN... 3 Prøvespørgsmålene...

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver 00.363.011 Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver I tilslutning til 17 og bilag 3 i bekendtgørelse 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de

Læs mere

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus)

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Formål Formålet med prøven er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for uddannelsen og dens

Læs mere

I denne skrivelse er beskrevet, i hvilke fag - samt hvornår, eleverne skal til afgangsprøve.

I denne skrivelse er beskrevet, i hvilke fag - samt hvornår, eleverne skal til afgangsprøve. Østerbro, april 2015 Kære elever og forældre i 9. klasserne. I denne skrivelse er beskrevet, i hvilke fag - samt hvornår, eleverne skal til afgangsprøve. Først er oversigter over de skriftlige prøver,

Læs mere

Vejledende karakterbeskrivelser for matematik

Vejledende karakterbeskrivelser for matematik Vejledende karakterbeskrivelser for matematik Folkeskolens Afgangsprøve efter 9. klasse Karakterbeskrivelse for matematiske færdigheder. Der prøves i tal og algebra geometriske begreber og fremgangsmåder

Læs mere

Solhverv Privatskole

Solhverv Privatskole Solhverv Privatskole EKSAMENSFOLDER 2011 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2010/11 på Solhverv Privatskole. Side 1 INDHOLD Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever,

Læs mere

Folkeskolens 9.-klasseprøver. Skoleåret 2015/2016

Folkeskolens 9.-klasseprøver. Skoleåret 2015/2016 Sct. Jørgens Skole Folkeskolens 9.-klasseprøver Skoleåret 2015/2016 Orientering til elever og forældre på Sct. Jørgens Skole om folkeskolens 9.-klasseprøver. Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde

Læs mere

Vejledning til prøven i faget historie

Vejledning til prøven i faget historie Vejledning til prøven i faget historie Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Marts 2014 Indhold Indledning... 3 Den mundtlige prøve... 4 Faglige områder... 5 Angivelse af emner og temaer med problemstilling og

Læs mere

Hjælpemidler ved prøver i 9. klasse

Hjælpemidler ved prøver i 9. klasse Hjælpemidler ved prøver i 9. klasse It-udstyr betyder computer + tablet og/eller smartphone. Vær opmærksom på at tablet og smartphone skal være i FLY-tilstand, da de IKKE må gå på nettet. Computeren må

Læs mere

Prøven i Fysik/kemi. CFU Sjælland

Prøven i Fysik/kemi. CFU Sjælland Prøven i Fysik/kemi CFU Sjælland Dagens program Fælles Mål Løbende evaluering i fysik/kemi Perspektivering Praktisk arbejde i fysik/kemi Prøvebekendtgørelsen Video prøven, et eksempel til diskusion Hvad

Læs mere

ELEVINFORMATION OM AT GÅ TIL TERMINSPRØVE 2011

ELEVINFORMATION OM AT GÅ TIL TERMINSPRØVE 2011 ELEVINFORMATION OM AT GÅ TIL TERMINSPRØVE 2011 MANDAG 12. DEC: 8.30-12.30 FSA MATEMATIK 13.00-17.00 FS10 MATEMATIK TIRSDAG 13. DEC: 8.30-12.00 FSA DANSK, skriftlig fremstilling 12.30-16.30 FS10 DANSK,

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår

Vejledning om aflæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Februar 2015 Vejledning om aflæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår 1. Indhold Denne vejledning erstatter Vejledning om fravigelse af

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre specifikke vanskeligheder kan aflægge folkeskolens afsluttende

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

Elevinformation om at gå til årsprøve

Elevinformation om at gå til årsprøve Elevinformation om at gå til årsprøve TIRSDAG D. 14. MAJ Kl. 8:30 11:30 Engelsk Årsprøve 8. klasse ONSDAG D. 15. MAJ Kl. 8:30 12:00 Dansk, skriftlig fremstilling Årsprøve 8. klasse FREDAG D. 17. MAJ Kl.

Læs mere

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 1 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 2011 Titel: Orientering

Læs mere

Hurra, min klasse træk et kulturfag. Onsdag d. 9. maj 2012, kl. 13.00-16.00 på CFU i Aalborg 1

Hurra, min klasse træk et kulturfag. Onsdag d. 9. maj 2012, kl. 13.00-16.00 på CFU i Aalborg 1 Hurra, min klasse træk et kulturfag. Onsdag d. 9. maj 2012, kl. 13.00-16.00 på CFU i Aalborg 1 Fælles: - Kort om baggrunden for prøven. - Fælles formalia om prøven - herunder opgivelser og prøveafviklingen.

Læs mere

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 1 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 2011 Titel: Orientering

Læs mere

EKSAMEN 2015. Vel mødt til eksamen.

EKSAMEN 2015. Vel mødt til eksamen. EKSAMEN 2015 Dette er ment som en hjælp til alle elever, der skal til eksamen på Solhverv Privatskole. Vi har samlet alle de regler, der gælder ved skriftlig eksamen, og endvidere har vi lavet en liste

Læs mere

Prøvekursus FS10. Aalborg. Tirsdag d. 9/ v. Fagkonsulent Rita Mogensen Side 1

Prøvekursus FS10. Aalborg. Tirsdag d. 9/ v. Fagkonsulent Rita Mogensen Side 1 Prøvekursus FS10 Aalborg Tirsdag d. 9/2 2010 v. Fagkonsulent Rita Mogensen Side 1 Dagens program Prøvens formalia Mundtlig prøve Den forberedende proces Den skriftlige prøve Spørgsmål til FSA Side 2 Prøverne

Læs mere

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013. Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 1

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013. Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 1 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 1 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 Ministeriet for Børn og Undervisning

Læs mere

Konference om mundtlige prøver. PRØV! Et program til de mundtlige prøver (og det daglige arbejde?)

Konference om mundtlige prøver. PRØV! Et program til de mundtlige prøver (og det daglige arbejde?) Konference om mundtlige prøver PRØV! Et program til de mundtlige prøver (og det daglige arbejde?) Faglig læsning for matematiklærere Bekendtgørelse nr. 1824 af 16. december 2015 om folkeskolens prøver

Læs mere

EksamEn avu December 2014

EksamEn avu December 2014 Eksamen avu December 2014 2 Indhold I denne folder kan du læse om en række praktiske ting i forbindelse med både skriftlige og mundtlige prøver. Mundtlige og skriftlige prøveplaner kan også ses på vores

Læs mere

NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER NØRRE ALSLEV SKOLE 2014

NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER NØRRE ALSLEV SKOLE 2014 NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE 2014 Praktiske og proceduremæssigeforhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter for de skriftlige prøver DATO:

Læs mere

Bilag til fritagelse/ fravigelse ved folkeskolens afgangsprøver

Bilag til fritagelse/ fravigelse ved folkeskolens afgangsprøver Bilag til fritagelse/ fravigelse ved folkeskolens afgangsprøver Elevens navn: Cpr. nr.: Klasse: Skole: Bilaget opbevares i elevens sagsmappe på skolen. Fag FP9 Prøve Ekstra forberedelse Forlænget tid under

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag

Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag August 2016 Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag Prøvens lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelsen om den pædagogiske assistentuddannelse

Læs mere

Hvad du (og dine forældre) bør vide om Folkeskolens (Bundne) Skriftlige Afgangsprøve (FSA)

Hvad du (og dine forældre) bør vide om Folkeskolens (Bundne) Skriftlige Afgangsprøve (FSA) Hvad du (og dine forældre) bør vide om Folkeskolens (Bundne) Skriftlige Afgangsprøve (FSA) Herunder står dit navn, klasse og nummer iflg. karakterlisten Dette hæfte er en sammenfatning af de love og bekendtgørelser,

Læs mere

Oversigt over prøverne i maj 2015: I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler.

Oversigt over prøverne i maj 2015: I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. Oversigt over prøverne i maj 2015: I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER + PC behov Mandag 9.00 10.30 Dansk, retskrivning

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Prøver evaluering undervisning

Prøver evaluering undervisning Prøver evaluering undervisning Fysik/kemi Maj juni 2011 Ved fagkonsulent Anette Gjervig Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Ministeriet for Børn og Undervisning 1 Indhold Indledning... 3 De formelle krav til

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver VEJ nr 9729 af 23/11/2005 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 393 af 26/05/2005 14, stk. 9 Senere ændringer

Læs mere

eksamensfolder 2014 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013/14 på Randers Realskole

eksamensfolder 2014 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013/14 på Randers Realskole eksamensfolder 2014 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013/14 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

EKSAMEN Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013 på Solhverv Privatskole.

EKSAMEN Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013 på Solhverv Privatskole. EKSAMEN 2013 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013 på Solhverv Privatskole. Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever, der skal til eksamen på Solhverv Privatskole.

Læs mere

Mandag 7. dec: 8.30-12.00 FP9 Dansk, skriftlig fremstilling 13.30-17.30 FP10 Matematik

Mandag 7. dec: 8.30-12.00 FP9 Dansk, skriftlig fremstilling 13.30-17.30 FP10 Matematik Elevinformation om at gå til terminsprøve på HPR 4.- 10. december 2015. Fredag 4. dec: 10.10-10.40 FP9 Biologi 11.00-11.30 FP9 Geografi 12.00-13.00 FP9 Matematik færdighed Mandag 7. dec: 8.30-12.00 FP9

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen

Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen Indholdsfortegnelse 9. klasse projektopgaven side 3 Tilmelding side 3 Prøvetidspunkt side 3 Sygdom side 3 Hjælpemidler side 3 Skriftlig udtalelse og karakter

Læs mere

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne Afholdelse af Folkeskolens skriftlige og mundtlige afgangsprøver på Skolen ved Søerne 2016 De skriftlige afgangsprøver Fra mandag den 02. maj 2016 til onsdag den 11. maj 2016 afholdes folkeskolens skriftlige

Læs mere

Prøve i uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Prøven er en mundtlig individuel prøve.

Prøve i uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Prøven er en mundtlig individuel prøve. Prøve i uddannelsesspecifikt fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014.

Læs mere

Oversigt over prøverne i maj 2016 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler.

Oversigt over prøverne i maj 2016 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. Oversigt over prøverne i maj 2016 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER D. 2. maj 9.00 12.30 (13.15 elever med samtalerunde/13.30

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2.

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2. Orientering om forhold omkring Folkeskolens Afgangsprøver - Suldrup Skole -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prøvefagene i 9.

Læs mere

Vejledning til prøve med selvvalgt problemstilling i historie, samfundsfag og kristendomskundskab.

Vejledning til prøve med selvvalgt problemstilling i historie, samfundsfag og kristendomskundskab. Vejledning til prøve med selvvalgt problemstilling i historie, samfundsfag og kristendomskundskab. Prøven er enkelfaglig, men denne vejledning gælder for alle tre fag. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Læs mere

Prøver Evaluering Undervisning Håndarbejde maj-juni 2009

Prøver Evaluering Undervisning Håndarbejde maj-juni 2009 Af fagkonsulent Bo Ditlev Pedersen Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Kontor for Afgangsprøver, Test og Evalueringer Indhold INDLEDNING...3 PRØVEOPLÆGGENE...3 UNDERVISNINGSBESKRIVELSERNE...4

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Juli 2016 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

EKSAMEN Vel mødt til eksamen.

EKSAMEN Vel mødt til eksamen. EKSAMEN 2014 Dette er ment som en hjælp til alle elever, der skal til eksamen på Solhverv Privatskole. Vi har samlet alle de regler, der gælder ved skriftlig eksamen, og endvidere har vi lavet en liste

Læs mere

Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Prøven er en mundtlig gruppeeksamen.

Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Prøven er en mundtlig gruppeeksamen. Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen er reguleret af: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (nr. 367 af 19/04/2016) (hovedbekendtgørelsen)

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at:

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at: Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Matematik 2015 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Evaluering af årets matematikprøver 2015 Færdighedsprøven På landsbasis gik 593 folkeskoleelever

Læs mere

Kinesisk A valgfag, juni 2010

Kinesisk A valgfag, juni 2010 Bilag 23 Kinesisk A valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kinesisk er et færdigheds-, videns- og kulturfag. Dets genstandsområde er det kinesiske standardsprog (putonghua), som det tales

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Naturfag. Fælles Prøve WEBINAR OM PRØVERNE I NATURFAG I 9. KLASSE

Naturfag. Fælles Prøve WEBINAR OM PRØVERNE I NATURFAG I 9. KLASSE Fælles Prøve WEBINAR OM PRØVERNE I NATURFAG I 9. KLASSE Webinar som deltager Både computer/tablet/telefon er mulig Husk at kontroller lyd (brug evt. headset) Du/I kan kun skrive (i chat) Video af webinar

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Skriftlige prøver 2010. Silkeborg Ungdomsskole

Skriftlige prøver 2010. Silkeborg Ungdomsskole Skriftlige prøver 2010 Silkeborg Ungdomsskole Hvornår afholdes prøverne? Skriftlige afgangsprøver Mandag d. 03.05.10 Kl.09.00-10.00 Dansk retstavning FSA Kl.10.00-10.30 Dansk læsning FSA Tirsdag d. 04.05.10

Læs mere

Grønlandsk. Evaluering, orientering og vejledning

Grønlandsk. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Grønlandsk 2010 Evaluering, orientering og vejledning Udarbejdet på grundlag af censorers faglige feedback ved prøverne Institut for Læring Afsluttende prøver i grønlandsk

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 1 af 18 Indhold Indledning... 3 Generelt om bevægelser i karakterer... 4 Overblik: Antal elever

Læs mere

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland INDHOLD Den obligatoriske optagelsesprøve... 1 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)... 1 Forløb af obligatorisk

Læs mere

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013

Læs mere