Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000"

Transkript

1 P R E S S E M E D D E L E L S E Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000 I 2010 er nettoudlånet faldet til blot 38,2 mia. kr., som er det laveste siden år Det dækker over en stigning i variabelt forrentede lån på 108 mia. kr. og et fald i fastforrentede lån på 70 mia. kr. Den samlede mængde udestående fastforrentede lån er dermed faldet med over 10 pct. i Nettoudlånet til boligejere gennemgik et skifte i 2010, hvor boligejerne specielt i 1. halvår omlagde fastforrentede lån til variable for 61 mia. kr. pga. den lave rente. I 2. halvår nedtonedes billedet, idet boligejere "kun" omlagde for 9 mia. kr. fastforrentede lån til variable: Dette hænger sammen med, at man i visse perioder kunne optage 4 pct. lån i stedet for 5 pct., som var toneangivende i 1. halvår. "Der har i 2010 været stor låneaktivitet i form af et bruttoudlån til ejerboliger på over 300 mia. kr., men langt den største del af nye lån er brugt til indfrielse af andre realkreditlån. Nettoudlånet er derfor beskedne 38 mia. kr., hvilket er betydeligt lavere end de foregående år. Nedgangen i nettoudlånet skyldes primært lavere handelsaktivitet, stagnerende friværdier samt boligejere, der generelt ønsker at spare mere op," siger direktør i Realkreditforeningen Karsten Beltoft. 19. januar 2011 Finanssektorens Hus Amaliegade København K Telefon Fax Journalnr. 115/80 Dok. nr v1 "Jeg forventer, at handelsniveauet stiger svagt i 2011, at priserne stabiliserer sig, og at tendensen til, at boligejerne vil sætte penge til side, fortsætter. Det betyder, alt i alt, at 2011 formentlig også bliver på det jævne med hensyn til udlånsvæksten," tilføjer Karsten Beltoft. Yderligere information: Direktør Karsten Beltoft, Realkreditforeningen, tlf

2 Side 2 Laveste nyudlån til private boligejere siden år mia. kr ,5 38, Antal bolighandler siden antal Anm.: 2010 tallene er prognosetal, da vi kun har de foreløbige handelstal for kvartal 2010.

3 Side 3

4 Realkreditudlånet 4.. kvartal januar 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 14,1 mia. kr. i 4. kvartal 2010 og udgør nu 2.363,0 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde et bruttoudlån på 127,2 mia. kr. i 4. kvartal Bruttoudlånet er steget med 1,5 mia. kr. i forhold til samme periode i 2009, og steget med 10,8 mia. kr. i forhold til 3. kvartal Indfrielserne var på 101,2 mia. kr. i 4. kvartal 2010, hvilket er en stigning på 10,8 mia. kr. i forhold til 3. kvartal Samtidig lå de ordinære afdrag på 13,3 mia. kr., som er steget med 3,9 mia. kr. i forhold til sidste kvartal. Nettoudlånet lå på 12,6 mia. kr. i 4. kvartal 2010 og er dermed faldet i forhold til samme kvartal sidste år, hvor det lå på 15,3 mia. kr. Nettoudlånet er faldet med 4,0 mia. kr. i forhold til 3. kvartal 2010, hvor nettoudlånet lå på 16,6 mia. kr. Af det samlede bruttoudlån i 4. kvartal 2010 var 38,1 pct. fastforrentet lån. Dette er en stigning i forhold til samme tid sidste år, hvor 15,2 pct. af det samlede bruttoudlån var fastforrrentet. For bruttoudlånet til boligejere isoleret set var 47,1 pct. fastforrentet lån i 4. kvartal Bruttoudlånets stigende andel af fastforrentet lån har ikke rykket ved strukturen på den samlede obligationrestgæld fordelt på lånetyper. Ved udgangen af 4. kvartal 2010 udgjorde fastforrentede lån 34,7 pct. af den samlede obligationrestgæld til boligejere. For et år siden var andelen 40,6 pct. Lån med afdragsfrihed til de danske boligejere udgjorde ved udgangen af 4. kvartal 54,0 pct. af de samlede udestående lån til boligejerne. Det er en stigning i forhold til samme tid sidste år, hvor 51,8 pct. af lånene var afdragsfrie. Rentetilpasningslån og variabelt forrentede lån med afdragsfrihed udgjorde 42,9 pct. af det samlede udlån til boligejerne ved udgangen af 4. kvartal Til sammenligning udgjorde rentetilpasningslån og variabelt forrentede lån med afdragsfrihed 37,6 pct. på samme tidspunkt sidste år. Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

5 F N33 4 O C F L C O3213 E15 3?3? :F P C LC3 11 ()""*)./01 /"&#GHI&$JHK%#H&&&KH B343 8F7=>597>8587<65:7=95:769658,-""*)./01 A ;859>5665=;58656<5:659>5895> B?C9 D E :65; < 1 434=56659>56856;5685:>588586:5>656 M&GH'&IH'&JHG&KHK&#HK ()""*+,-""*+()""*+,-""*+()""*+,-""*+()""*+,-""*+()""*+,-""*+ )./01)./01)./01)./01)./01)./01)./01)./01)./01)./01!" #$$%&!" #$&$#!" #$&$'!" #$&$ &#IH#!" #$&$

6 F M33 4 N =C ;F K13 = C N >F E F O =C KC3 11 >F7995:79;5<7>45879<587995; '())*(./01 /)G"%H B343 ;F7;6>567;9;547;<4587>;65<7>>856,-))*(./01 GL&"&HG&#&H$&I"H A12 =89> :58;8588;5?;9589:54;<5:><5995? =86;5;65>6;54> ;8567<566<56>58 D 3>656665>9456;;5?665:9;5?945>;>5< E F95665;95?;5<>5:659>5;<5:?59>58 74 = ;85>9656;>5<>95>645:>6546<5>>?5;:5? : ;7;54:5<7;59 '())*+,-))*+'())*+,-))*+'())*+,-))*+'())*+,-))*+'())*+,-))*+ (./01(./01(./01(./01(./01(./01(./01(./01(./01(./01!!" GI"H#G!IH!!#!!$ G#"H!!%&!%H#"IH! GGGHJ!&!

7 5F P33 4 Q B F L B C41Q =F E16 3?3? <F R B ?3 91 B O B E7 L N33437 O B3 191? LB3 11 =FC<6C<6=C<6:C<68C:6: ()""*)./01 /"&$GHG%IH#J'HGG$HKJKHJ A <68>65<6;86>=69<6966:86>668 A?B9 776>C =76>=6<567 D 35569<67>6=:6=>65:6996==6=5=68=69 E F76:76=76;76956=76:56<76; :76;56576<56776= 1 434>6>668967=6;865=69:69=67;6;66: 33243?39=68<;65896<<;6<967=76==;6:5<67<66<5<68 MI%H#GGH# ()""*+,-""*+()""*+,-""*+()""*+,-""*+()""*+,-""*+()""*+,-""*+ )./01)./01)./01)./01)./01)./01)./01)./01)./01)./01!" #$$%&!" #$&$#!" #$&$'!" #$&$ GH%# H%#IHK!" #$&$

8 E M33 4 N :3 B F)(* J'K-+ L ')(* 04 &'?12 A >B:9 C D3 333 :7335<335<335< A >B:9 : C D E =85< : ;536665;6675<66<5;66= > =376445;3768<56376<<5; 9:1 4343;5;3;533;533;533; >34=564=564=534=564=56 ( ')(* ($""G"$""G"$""G"$""G"$""G", +/-( '+,-, '+,-, *.(/ ( *.(/-+!""#$!!#!G!%$!G"!%%"G%!%HG#!%I%G"!"$"!!"$"%!"$"!"$"

9 ?I R47 1R3 93S47 L,/ /0.1/, MN O/0.1/ H13393 H13393 *+,-"., ". / <33414 J <33414 J K39? J3? 4 K39 D J J K K39? J3? 4 K J3 D?CAF?CA>?CAB?CAE?GA> J K39 334??BA???CA???GAG??GAC??GAG J K39 1K 0MN PQ!"# $ 0121, / 0MN,+,-"., ". /,+,-"., ". / 0121, 0121,7(437%477)4(7)4#7#4& %&&'( $ ())345()#64%()7'4%()6(43()3(46 5'%436&64'6%(4)6)%436#54& %&(&% $ %&(&) $ %&(&# $ %&(&

10 !

11 $ 6!"# $#(#'$!(#&6!"!$6))'&"!(!("!7 %97 6&$7 % $ 67 %97 6 $ '7 %97 6 $!7 %97 6 $

12 "# $!"("6()6*"'(# "7 %&7! '"7 %&7!(

13 +,-./ :;<0=9,/>? "#!!()"'(! 67 $%7! &67 $%7! "*'" '

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Stort skattesmæk truer boligejerne

Stort skattesmæk truer boligejerne NR. 10 DECEMBER 2012 Stort skattesmæk truer boligejerne Realkreditinstitutternes refinansieringsauktioner i november og december betyder, at boligejere med rentetilpasningslån og boligejere der har konverteret

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Flyt og spar millioner

Flyt og spar millioner NR. 3 MARTS 2014 Flyt og spar millioner Boligpriserne i hovedstaden er steget de seneste kvartaler, hvorfor du sagtens kan spare en million ved at flytte lidt uden for centrum. I forrige uge udkom Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede.

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede. NR. 3 APRIL 2011 Der er håb for boligejere der har købt på toppen Der kan godt være lys for enden af tunnelen, selv om man har købt bolig på toppen af markedet. En ny analyse fra Realkreditforeningen viser,

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Betal afdrag med samme ydelse som på et afdragsfrit lån i 2009

Betal afdrag med samme ydelse som på et afdragsfrit lån i 2009 NR. 5 JUNI 2013 Betal afdrag med samme ydelse som på et afdragsfrit lån i 2009 Realkreditforeningens beregninger viser, at de boligejere som optog afdragsfrie lån i 2003 bør være i stand til at betale

Læs mere

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Hvad er et afdragsfrit lån? Hos Realkredit Danmark kan du få disse låntyper med afdragsfrihed: fastforrentede lån, FlexGaranti og FlexLån. I de

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 43 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt...2 2. Lånetyper...3 2.1. Obligationslån...3 2.2. Kontantlån...3 2.3. Rentetilpasningslån (Flelån)...3 2.4. Lån med renteloft...3 2.5.

Læs mere

BOLIGPRISSTIGNINGERNE BELYST VED EN YDELSESMODEL

BOLIGPRISSTIGNINGERNE BELYST VED EN YDELSESMODEL 27. marts 2006 af Jens Asp direkte tlf. 33557727 BOLIGPRISSTIGNINGERNE BELYST VED EN YDELSESMODEL Boligprisstigningerne har ikke været ude af takt med udviklingen i købernes købsmulighed. Det viser en

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Nye tal viser, at man nu kan bo i en ejerlejlighed for under det halve af, hvad det koster at bo til leje eje eller leje Af Louise Kastberg, oktober 2012 03 Dyrt

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Danske husholdninger på dybt vand

Danske husholdninger på dybt vand Danske husholdninger på dybt vand Resultater fra en undersøgelse blandt 2.386 husholdninger Morten Skak og Gintautas Bloze Februar 2013 Danske husholdninger på dybt vand Resultater fra en undersøgelse

Læs mere