FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1"

Transkript

1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001 Opgave nr. 1 Nytårsaften 1999 mødte Bo og Lena hinanden til en stor fest i Risskov. Næste dag flyttede Bo ind i Lena s lejlighed i Egå. Lørdag den 22. januar 2000 blev Bo og Lena gift på rådhuset. Om mandagen tog de ud for at kigge på biler, da Lena havde brug for en bil til at køre til sin nye arbejdsplads, et privat konsulentfirma i Skanderborg. De blev begejstrede for en 8 år gammel Toyota Corolla, der kostede kr. Købesummen blev betalt kontant ved optagelse af et lån i banken, og Bo og Lena underskrev begge som debitorer et gældsbrev. Bilen blev indregistreret i Lena s navn, og alene Lena kom til at stå som ejer på slutseddelen og i forsikringspolicen. De månedlige afdrag på lånet, kr., skulle betales over en i begges navne oprettet budgetkonto, som samtidig blev oprettet til betaling af huslejen og de øvrige udgifter til bilen. I februar fik Bo, der var arbejdsløs, den idé at starte sit eget gulvafslibningsfirma. Lena overlod ham en trailer, som hun havde købt for kr. med lønmidler, hun havde fået udbetalt i slutningen af januar. Bo satte traileren bag på en varebil, som han havde lånt af en ven. Lena gav Bo lov til at føre firmaets regnskaber m.v. på den computer, som hun havde fået i julegave af sin far og netop var gået i gang med at benytte. Computeren stod i lejlighedens opholdsstue. Da firmaet var nyetableret, aftalte de, at det kun var Lena, der skulle sætte penge ind på budgetkontoen, pr. måned kr. Lena havde efter aftale også betalt dette beløb som første indbetaling. I begyndelsen af april 2000 kørte Lena afsted i Corollaen til en længerevarende konsulentopgave i Norge. Medens hun var væk, opgav Bo at drive firmaet, da han ikke kunne betale sine kreditorer. Bo fik kontakt med Hans Anker, der var indehaver af et konkurrerende firma. Anker tilbød at købe traileren for kr. samt gulvafslibningsmaskiner og olie, lak-og voksbøtter mv. for kr. Bo accepterede tilbuddene og fortalte Anker, at han ejede alle firmaets aktiver bortset fra varebilen. Bo oplyste også, at han havde en computer, som Anker kunne købe. Anker var interesseret, og da han så computeren i Lena s lejlighed, enedes de om, at Anker skulle købe computeren for dens værdi kr. Anker tog straks computeren med sig. I stedet for at betale sine kreditorer

2 tog Bo på væddeløbsbanen, hvor han i håb om at opnå den store gevinst spillede alle pengene op. Den 3. maj 2000 vendte Lena hjem fra Norge og fandt et brev fra Bo, hvor han fortalte, at han var flyttet. Bo skrev videre, at han havde afviklet sit firma, og at han intet ejede. Ved siden af brevet lå oplysninger om salget af aktiverne til Hans Anker. Lena ringede straks til en advokat for at høre, om hun kunne få traileren og computeren tilbage fra Hans Anker. Samtidig ønskede hun oplyst, om Bo s eventuelle kreditorer ville kunne gøre udlæg i Toyota Corollaen. Hvad skal advokaten svare? Bo og Lena blev separeret ved bevilling den 25. maj Hvordan skal ægtefællernes bo kvantitativt gøres op og eventuelle mellemværender afregnes, når det oplyses, at ægtefællerne har formuefælleskab, at værdien af det indbo, Lena medbragte i ægteskabet, er kr. (eksklusive computer), at værdien af Toyota Corollaen sættes til kr., at Lena i februar 2000 havde arvet en buste af Kai Nielsen til en værdi af kr, at der indestår kr. på budgetkontoen, at banklånet er nedbragt til kr, at Bo ingen værdier medbragte i ægteskabet og nu har en forretningsgæld på kr. og at begge ønsker mest muligt? 2

3 Løsningsvejledning til opgave nr. 1 Salg af trailer og computer. Traileren, der tilhører Lena s bodel, er med Lena s samtykke overladt til Bo til brug i hans nyoprettede firma. Salget er derfor bindende for Lena, medmindre Anker er i ond tro ved aftalens indgåelse, jf. RVL 14. Anker må anses for ikke at være i ond tro, da der intet er ved denne handel, der giver Anker anledning til mistanke. Anderledes vedrørende computeren, der ikke er blevet inddraget til benyttelse i Bo s virksomhed, men står i lejligheden og benyttes af begge parter. Salget af computeren er ikke omfattet af RVL 14, og Lena kan kræve den tilbageleveret i medfør af grundsætningen i DL , og 5-7-4, uafhængig af om Anker er i god tro. Lena kan gøre et erstatningskrav på kr. gældende imod Bo for salget af traileren, hvilket beløb i boopgørelsen opføres som et aktiv hos Lena og et passiv hos Bo. Da Anker må levere computeren tilbage, kan han gøre et krav på kr. gældende imod Bo. Dette krav vil i boopgørelsen blive opført som et passiv i Bo s bodel. Litteratur: Familieret, 1996, s. 463, s og s. 605 f. Eventuelt udlæg i Toyota Corollaen. Da alle papirer vedr. Toyota Corollaen, er udfærdiget i Lena s navn, er Lena den formelle ejer. Intet tyder på, at registreringen af Lena som den formelle ejer er proforma. Det forhold, at der er optaget et lån, hvor begge er debitorer, til betaling af bilen, kan ikke i sig selv føre til, at bilen anses for at være i sameje. Det må lægges til grund, at bilen er købt til Lena s brug, og at Lena har betalt afdragene på billånet via budgetkontoen. At budgetkontoen er oprettet i begges navne, har ingen betydning for ejerforholdet, da budgetkontoen kun er udtryk for en betalingsmåde. Afgørende er, hvem der rent faktisk betaler af på billånet. Bilen må derfor anses for alene at tilhøre Lena. Bo s eventuelle kreditorer kan derfor ikke gøre udlæg i bilen eller i en andel af denne. Litteratur: Familieret, 1996, s. 336 ff. Bankgælden. I forhold til banken hæfter både Bo og Lena, da de begge har underskrevet gældsbrevet. Da Lena er eneejer af bilen, må lånet i parternes indbyrdes forhold udelukkende påhvile Lena. I boopgørelsen opføres hele bankgælden som et passiv hos Lena. Da begge hæfter udadtil for banklånet, kan Bo kræve, at Lena under skiftet betaler/stiller sikkerhed for gældens betaling, jf. FSKL 65 a. Litteratur: Familieret, 1996, s. 462 og s

4 Bo s forbrug af kr. på væddeløbsbanen. Bo har ved sin adfærd på uforsvarlig måde i væsentlig grad formindsket sin del af fællesboet, jf. RVL 23, stk. 1. Da Bo imidlertid på skiftetidspunktet har en negativ bodel, der er større end kr., kan Lena ikke gøre noget krav gældende. Litteratur: Familieret, 1996, s Budgetkontoen. Budgetkontoen var oprindelig tænkt som en fælles konto til betaling af fælles udgifter. Imidlertid har alene Lena ifølge parternes aftale betalt beløb ind på kontoen, og disse beløb er gået til at betale husleje i Lena s lejlighed og biludgifter herunder afdrag på lån til en bil, som Lena er ejer af. På trods af at kontoen står i begges navne, må det indestående beløb antages at tilhøre Lena. Litteratur: Familieret, 1996, s. 346 f. Skævdeling. Da ægteskabet og det forudgående samliv har varet i under ½ år og har været uden økonomisk fællesskab af betydning, og da Lena har indbragt den væsentligste del af fællesboet, må en ligedeling anses for åbenbart urimelig. Lena kan derfor begære, at delingen kommer til at ske i medfør af skævdelingsreglen i FSKL 69 a. Ægteskabet har været meget kortvarigt, og Bo har bidraget meget lidt økonomisk, hvorfor det må være mest rimeligt at bestemme maksimal skævdeling. I overensstemmelse med principperne i 69 kan Lena forlods udtage værdien af de aktiver, hun har indbragt ved ægteskabets indgåelse, d.v.s. værdien af indbo mv. til kr., og værdien af computeren til kr. Ligeledes kan Lena udtage værdien af den buste af Kai Nielsen til kr., som hun har arvet under ægteskabet. Restbeløbet i Lena s bodel deles lige mellem parterne. Da Bo ingen værdier medbragte i ægteskabet, kan han intet udtage forlods. Litteratur: Familieret, 1996, s

5 Boopgørelse. Lena Bo Computer Indbo m.v Buste Corolla Budgetkonto Trailer Banklån (FSKL 65 a) Forretningsgæld Krav fra Anker Nettobodele Forlodskrav, FSKL 69a jf Rest til ligedeling : boslodskrav Lena skal som led i bodelingen aflevere kr., i hvilket beløb hun kan modregne kravet på kr. mod Bo som følge af salget af traileren. Litteratur: Familieret, 1996, s. 605 f. 5

6 Opgave nr. 2 Martin og Heidi blev gift den 1. juli Martin ejede ved ægteskabets indgåelse bl.a. en villa, som han havde arvet efter sin ugifte bror i Heidi flyttede ind hos Martin, og villaen tjente herefter til familiens bolig under hele ægteskabet. Umiddelbart før ægteskabet havde Martin og Heidi oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter villaen var særeje. Martins og Heidis øvrige formue var fælleseje. Martin og Heidi fik i årene derefter 2 børn, en søn født den 1. oktober 1981 og en datter født den 6. maj Heidi havde under ægteskabet deltidsarbejde på en systue, og hendes indtægt blev anvendt til familiens løbende udgifter, mens Martins løn som tømrer fortrinsvis blev brugt til terminsydelser på villaen samt køb af indbo og større aktiver. I 1991 foretog Martin og Heidi en formgyldig ændring af den tidligere oprettede ægtepagt. Af ændringen fremgik, at villaen herefter var ½ fuldstændigt særeje og ½ skilsmissesæreje. Ægteskabet gik efterhånden dårligt, og den 1. januar 1999 flyttede Martin fra hjemmet. Den 30. juni 1999 blev Martin og Heidi separeret. Heidi fik forældremyndigheden over de to børn, og Martin og Heidi aftalte, at Heidi skulle have kr. efter ÆL 56. Fællesboet bestod alene af Martins bodel. Under bodelingen, som fandt sted den 1. december 1999, viste det sig, at Martin 3 dage forinden til en af byens guldsmede for kr. havde solgt nogle smykker, som han havde arvet efter sin mor. Heidi havde i løbet af det 19 år lange ægteskab brugt smykkerne ved alle større selskabelige lejligheder. Smykkerne var vurderet til kr. Derudover havde Martin den 28. november 1999 solgt et kostbart kniplebræt, som ligeledes var gået i arv fra Martins mor. Kniplebrættet var blevet flittigt brugt af Heidi, der havde taget det med hen på systuen, hvor hun kniplede og solgte en hel del kniplinger på bestilling. Martin havde hentet brættet uden Heidis vidende og solgt det til en antikvitetshandler for vurderingsbeløbet, kr. Udover ovennævnte aktiver kan det oplyses, at villaen har en friværdi på 2 mio kr., at der i fællesboet er indbo m.v. for kr., at der i Nordbank findes 3 bankkonti (2 børneopsparingskonti med Martin som indskyder på hver kr. samt en lønkonto 6

7 på kr.), at ingen af parterne har yderligere gæld, og at Martin nægter at betale de børnebidrag, svarende til normalbidrag, som fra 1. januar 1999 er ham pålagt af statsamtet. Gør parternes kvantitative mellemværende op under hensyntagen til, at begge ønsker mest muligt, og tag herunder stilling til hvor meget Martin skylder i børnebidrag. Det kan oplyses, at normalbidraget for 1999 er kr. årligt. Heidi ønsker at få smykkerne og kniplebrættet udlagt. Har Heidi mulighed herfor mod de handlendes og Martins protester? Kunne Heidi have fået smykkerne og kniplebrættet udlagt, hvis Martin ikke havde solgt dem? Heidi ønsker derudover villaen og alt indbo udlagt, idet hun anfører, at de 2 børn er særdeles knyttede til området, hvor de har boet hele deres liv. Kan hun få villa og alt indbo udlagt? 7

8 Løsningsvejledning til opgave nr. 2 1) Ægtepagten. Villaens formueart har hjemmel i RVL 28, stk. 1 og 2. Da skiftet er et skilsmisseskifte, holdes hele villaen udenfor bodelingen. Litteratur: Familieret (1996) s ) Smykkerne og kniplebrættet. Både smykkerne og kniplebrættet tilhører Martin og er fælleseje. Smykkerne er ikke omfattet af RVL 19, og der er derfor ingen mulighed for omstødelse af handelen efter denne bestemmelse. En mulighed for Heidi kunne inden salget evt. have været forlods udtagelse efter FSKL 68 a, da smykkerne udelukkende tjente til hendes personlige brug. Da værdien af smykkerne må antages at stå i misforhold til ægtefællernes formueforhold, ville forlods udtagelse efter FSKL 68 a ikke komme på tale. Krydsende udtagelse efter FSKL 70 a, stk. 2, 2. pkt., nr. 5 ville antageligt heller ikke have været muligt. Bestemmelsen omfatter genstande, der hovedsageligt har tjent ikke-ejer ægtefællens særlige behov, men alene genstande tilhørende det fælles hjem. Heidi ville således ikke kunne få smykkerne udlagt mod Martins protest. Kniplebrættet er et nødvendigt arbejdsredskab for Heidi og er dermed omfattet af RVL 19. Uanset salget er sket efter skæringsdagen, kræves Heidis samtykke til salg, indtil det på skiftet er afgjort, hvem der får aktivet udlagt, jvf. retspraksis. Da Heidi ikke har samtykket til salget, kan handelen omstødes efter 19, stk. 2, med mindre antikvitetshandleren må anses for at være i god tro. 19, stk. 2 kræver begrundet god tro, og bevisbyrden er hos køber, hvilket betyder at køber skal godtgøre, at denne har særlig grund til at tro, at Heidis samtykke forelå, eller at samtykke ikke var nødvendig. Da antikvitetshandleren må antages ikke at kunne løfte denne bevisbyrde, kan handelen omstødes, forudsat Heidi anlægger sag indenfor tidsfristerne i 19, stk. 2, 2. pkt. Heidi kan ikke udtage kniplebrættet forlods efter FSKL 68 a, da arbejdsredskaber ikke er omfattet af bestemmelsen. Martin har som ejer fortrinsret til at få udlagt kniplebrættet på skiftet, jvf. FSKL 70 a, stk. 2, 1. pkt. Heidi har mulighed for krydsende udtagelse efter 70 a, stk. 2, 2. pkt. nr. 4, hvis dette skønnes rimeligt af hensyn til fortsættelse af hendes erhverv. Martin har ikke vist interesse i at beholde brættet (ønsker at sælge), og det udlægges til Heidi. Heidi kunne også inden salget få brættet udlagt ved krydsende udtagelse, jvf. ovenfor. Smykkerne er solgt for kr., dvs. for kr. under deres værdi. Både smykker og kniplebræt er imidlertid solgt efter skæringstidspunktet, og skal derfor medtages i boopgørelsen (til en værdi af henholdsvis kr. og kr.). Der er som følge heraf ikke sket en formindskelse af fællesboet, og dermed intet vederlagskrav. Litteratur: Familieret (1996) s , , , ,

9 3) Villa og indbo. Martin ejer både villa og indbo. Heidis muligheder for at få aktiverne udlagt, skal findes i krydsende udtagelse efter FSKL 70 a, stk. 2, 2. pkt. FSKL 70 a, stk. 2 kan ikke anvendes i relation til villaen, da denne er i brøkdelssæreje udelukkende bestående af særejearter. Indboet er derimod fælleseje, og 70 a, stk. 2 er anvendelig. Martin er ejer og har som følge heraf fortrinsret til aktiverne under skiftet, jvf. 70 a, stk. 2, 1. pkt. Heidi kan efter 70 a, stk. 2, 2. pkt. nr. 5, kun få udlagt bohave i det omfang, det skønnes rimeligt af hensyn til opretholdelse af hjemmet. Litteratur: Familieret (1996) s , ) Boopgørelse. Børneopsparingskontiene tilhører børnene, og skal derfor ikke inddrages under skiftet. Med hensyn til børnebidrag har Martin efter BL 13, stk. 1 og 2 pligt til at betale normalbidrag som pålagt af statsamtet. Med mindre andet er bestemt, erlægges børnebidrag halvårsvis forud, jvf. BL 14, stk. 4, og Martin skylder således børnebidrag for hele Han er fra 1. oktober kun bidragspligtig til datteren, da sønnen på dette tidspunkt fylder 18 år, BL 14, stk. 2. Martin skylder børnebidrag til 2 børn for 9 måneder, og yderligere bidrag til 1 barn for 3 måneder, dvs. i alt kr. (21 måneder). De skyldige bidrag inden skæringsdagen, dvs. for januar til og med juni, skal medtages som et passiv i Martins bodel, men ikke som et aktiv hos Heidi, da bidraget tilkommer børnene, jvf. BL 18, stk. 1. Skyldige bidrag efter skæringstidspunktet er boopgørelsen uvedkommende. Heidis krav på kr. efter ÆL 56 medregnes ikke ved opgørelsen, FSKL 65, stk. 3. Martin Heidi særeje bodel bodel Villa 2 mio Indbo Smykker Kniplebræt Bankkonto Børnebidrag Nettobodele Boslodder Heidi kan efter FSKL 67 a kræve at få sit krav efter ÆL 56 dækket af Martins boslod 9

10 og skal derfor have i alt kr. Martin skal aflevere kr. til Heidi, og skylder herefter kr. i børnebidrag (børnebidrag er ikke omfattet af FSKL 67 a, jvf. 65, stk. 3). Litteratur: Familieret (1996) s. 617, note 16, ,

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave nr. 1 I julen 1987 mødte arkitekten Lone den charmerende aftenskolelærer Bent, i marts 1988 blev de gift, og i januar 1989 fødte Lone fællesbarnet Nils. I formuefællesskabet

Læs mere

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB III Indgåelse af ægteskab FAMILIERETTEN III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB 1.1 Forlovelse Inden vielsen skal det attesteres at ægteskabsbetingelserne er opfyldt, ellers så kan vielsesmyndigheden afvise udførelsen

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S).

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). Side 1 af 8 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). K mod Statsautoriseret revisor R Ved skrivelse af 1. juli 2004 har statsautoriseret

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

Hå ndbog for økonomirå dgivere

Hå ndbog for økonomirå dgivere Hå ndbog for økonomirå dgivere 1. udgave Udarbejdet af; Økonomirådgivningen, Imagine Horsens 1-3-2015 FORORD Økonomirådgivningen i Imagine Horsens det boligsociale sekretariat har gennem 2 år opbygget

Læs mere

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 INDHOLD Generelt 3 Den indledende fase 5 Den udførende fase 7 Den afsluttende fase 8 Boer, hvor der er en efterlevende ægtefælle 9 Skatteforhold 10 Retsafgift,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 Sag 18/2012 (1. afdeling) A (advokat Ole Sigetty) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Arbejdsløshedsdagpenge og efterløn Medlemskrav arbejdsløshedsdagpenge For at være berettiget til dagpenge skal man opfylde følgende betingelser: 1. man

Læs mere

Når I skal separeres eller skilles

Når I skal separeres eller skilles Rigsombudsmanden i Grønland Når I skal separeres eller skilles En pjece om separation og skilsmisse Rigsombudsmanden i Grønland Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi Indaleeqqap Aqqutaa 3 Telefon: (+299)

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere