Et ord fra sognepræsten...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et ord fra sognepræsten..."

Transkript

1 SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 2 / juni-august 2008 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten - s. 1 Meddelelser - s. 3 Menighedens årsmøde - s. 3 Meddelelser fra menighedsråd - s. 5 Sommerprogram - s. 8 Hvor levende er vort sogn? - s. 10 Ungdomshjørne - s. 14 Sognekalender - s. 16 Sognetur til Odense - s. 19 Adresser & telefonnr. - s. 20 Sommer messeplan Se s. 8 Et ord fra sognepræsten... Jeg blev irettesat! Det er ikke hver dag, at man bliver irettesat af en afdød biskop, men jeg følte det sådan. Kort efter det sidste sogneblad kom ud, hvor jeg havde skrevet noget om, at kirken ikke er præstens, kirken er folkets, læste jeg en stil skrevet af biskop Kenneth Untener. Biskop Untener var den højt elskede biskop af Saginaw, Michigan, USA. I mange år var han kendt for mange ting: han var professionel ishockeyspiller inden han blev præst, han havde kun et ben men klarede sig fint alligevel, han spillede klaver og sang til bispemøder, og han var en fremragende taler og foredragsholder. Han skrev også godt. Noget af det sidste, biskop Untener skrev, var forordet til bogen The Parish as Covenant: A Call to Pastoral Partnership, Thomas P. Sweetser SJ, red. (Oxford, Sheed & Ward 2001). Lad mig citere: 1

2 En gang tilhørte sognet øjensynligt sognepræsten. Han kunne behandle det som sin ejendom, og kirkebygningen, den katolske skole og sognets liv blev skabt i hans billede. Nu har tingene ændret sig. I dag er vi fristet til at sige, Kirken er folkets. Men det er forkert! Kirken tilhører ikke folket, mere end den tilhørte præsten. Kirken er Jesu Kristi! Hvert sogn er en del af Kirken, hele Kirken, som er Jesu Kristi legeme. Hvert sogn er et forsøg på at virkeliggøre Jesu Kristi legeme på et bestemt sted. Sognet må aldrig blive bare folkets religiøse selvprojektion, uanset hvor helligt dette folk bliver. Det er ikke det samme som familiens hus, som familien har ret til at indrette efter egen smag og eget behov. Kirken er Guds hus. Sognets lederskab præsterne og folket må være bevidste om den subtile fristelse at forbryde sig mod det første bud, idet vi prøver at omdanne Gud i vort eget billede. Jeg er taknemmelig for denne formaning. Jeg ønsker jer alle sammen en dejlig sommer! Hjertens fred og fryd, p. Bob 2

3 MEDDELELSER Tillykke! Tillykke til Roar Jakobsen, som blev optaget i Den katolske Kirke påskenat, den 23. marts Første Kommunion: Kristi Himmelfarts Søndag, den 4. maj 2008, fik 9 børn deres første hellige kommunion i den romersk-katolske kirke under messen kl. 10. Samme dag fik 8 børn deres første hellige kommunion i den kaldæiske ritus under messen kl. 13:00. Tillykke til: Mads Schou Heisel, Gustav Emil Jedig, Nikolas Doddi Jespersen, Catharina Nguyen-Cong, Lukas Harpøth Riese, Nikolas Harpøth Riese, Marcus Tran, Thomas Tran og Martin Rasmussen og til Fouadi Bagi, Mariam Bashar Bedawed, Lana Adnan Dnaka, Qyana Ghazarians, Sanderla Salem Lazar, Daniel Gorgis Saggo, Josef Gorgis Saggo og Peter Gorgis Saggo Et vellykket menighedsmøde Der var et godt fremmøde til sognets årlige stormøde den 20. maj 2008, hvor 36 deltog trods det gode vejr. Mødet foregik i en hyggelig og afslappet atmosfære. 1. Menighedsrådets beretning Menighedsrådets formand, Nina Lassen bød velkommen. Menighedsrådets skriftlige beretning ( Årsberetningen ) var blevet forberedt i forvejen. Den kan fortsat fås i kirken, i Bogcaféen eller fra sognekontoret. Man kan også læse menighedsrådets detaljerede beretning inkl. regnskab (16 sider) på sognekontoret og i bogcaféen; den kan købes for 20 kr. Det går godt, der er en god ånd i menighedsrådet og i menigheden. Sognet fungerer og lever kun, når vi løser opgaverne sammen. Det er dejligt, at se, at dette ansvar tages op af flere og flere. Dog er der løbende brug for flere frivillige, fx undervisere, nye medlemmer til flygtningeudvalget, Bogcafeen, hjælp til rengør- 3

4 ing af kirke og menighedssal, osv. Det sidste halve år har yderligere været præget af, at p. Bob er alene på franciskanerklostret. For at aflaste Bob er der ordsgudstjeneste om tirsdagen. Menighedsrådet vil udarbejde en sogneevaluering ( tage temperaturen på sognets liv i detaljer ) i løbet af sommeren og input fra menighedsmødet kommer med i evalueringen. Nina sluttede med at takke for alt det, vi sammen gør. 2. Franciskanerklostrets og sognepræstens situation P. Bob fortalte. I 1993 overtog franciskanerne fra den amerikanske provins Consolatrix Afflictorum Roskilde efter Monfortanerne, som kom til Danmark i Amerikanerne ser sig foreløbigt ikke i stand til at sende flere franciskanerne til Skandinavien, derfor bad p. Bobs provins om hjælp på generalkapitlet i Assisi i maj Provinsen Skt. Josef i Rumænien overvejer det. Den rumænske provins skal vælge provinsminister og provinsråd i juli Først til september kan provinskapitlet træffe beslutning, om Roskilde skal være en ny mission for Rumænien. Det en vigtig beslutning, som hele kapitlet skal blive enige om, da de skal beslutte, om de vil påtage sig det overordnede ansvar for Roskilde i mange år. 3. Bygningsprojektet: det nye lydanlæg og indsamling Vedligeholdelsesudvalget havde forberedt en Powerpoint beretning. Byggefirmaet Rambøll Danmark A/S i februar 2008 har udarbejdet en tilstandsrapport over vore bygninger. På baggrund af denne rapport udarbejder vedligeholdelsesudvalget en prioriteret vedligeholdelsesplan. Med hensyn til vort store bygningsprojekt og det nye lydanlæg er vi ved at få indhentet de sidste tilbud. Ansgarstiftelsen/Den katolske Kirke i Danmark (dvs. bispedømmet) ejer bygningerne og er derfor bygherre. Vi venter at projektet kommer op på kr. Bispedømmet vil søge fondsmidler på sognets vegne. Fondsmidlerne vil bidrage med 80 %. Menighedens andel bliver derfor kr. Pr. den 1. maj havde vi indsamlet kr. Den næste indsamling, der træder i stedet for den traditionelle adventsindsamling, kommer medio september. Tak for hjælp og støtte til projektet! 4. Emner fra menighedsmedlemmer Begravelser Ønske om at menighedsrådet skal søge om at få oprettet en fælles urnegravplads på den katolske afdeling på Østre Kirkegård. Det store kors på kirkegården skal males. Vi skal overveje på ny begravelsesordningen med kommunerne, hvis i fremtiden den katolske kirkes skat inddrages af skatteministeriet som kildeskat. 4

5 Parkeringspladser Det er et evigt problem! Menighedsrådet vil spørge Roskilde Politi til råds. Eukaristisk Tilbedelse Hvad er den eukaristiske tilbedelses rolle i menighedens liv og hvad kan vi gøre, for at styrke vor respekt for det hellige sakramente? Ærbødighed foran det hellige sakramente skal fremhæves både i VIK og i religionsundervisning. Hvad kan vi gøre, for at sikre, at de syge og de gamle får kommunion? Spejderhytten Menighedsrådet vil udarbejde spilleregler for de unges brug af hytten. Der betales udgifter til maling mm., når de unge går i gang med renoveringsarbejdet. Seniorer Vigtigt at der er to arrangementer for seniorer om året. Kvindernes internationale bededag trænger til yngre kræfter. Indsamling til kirkeloftet pr. den 1. maj Skal indsamles: ,60 Indsamlet: kr ,40 (fra ,00) Resume af menighedsrådsmøde den 4. marts 2008 Bispekontoret og menighedsrådet var begyndt at indhente tilbud til kirkeloftog lydanlægsprojektet. Adventsindsamlingen, hvor vi igen i år vil bede om støtte til kirkeloft- og lydanlægsprojeket, flyttes til medio september. 5

6 Menighedsrådet besluttede at foretage en sogneevaluering i løbet af foråret med henblik på at tage temperaturen på de forskellige dele af sognelivet med henblik på en fremtidig prioritering af indsatsområder. Skatteudvalget vil udsende 3 skattebreve i år til de medlemmer af menigheden, som ikke betaler kirkeskat. Skt. Laurentii Aftener: foredragsrækken for efteråret var planlagt. Resume af menighedsrådsmøde den 31. marts 2008 Stig Bjerregaard Pedersen er trådt ind som medlem af menighedsrådet, da Anni Meinertz er længerevarende syg. En stor tak til Anni for det store arbejde, hun har gjort for menigheden, bl.a. som menighedsrådsformand. Vi glæder os til at se Anni igen, når hun får flere kræfter. Sognets repræsentanter i bestyrelserne for hhv. Skt. Josefs Skole og Skt. Josefs Børnehave gav menighedsrådet sin halvårige orientering om arbejdet i de to bestyrelser. Annelise Nielsen (repræsentant til børnehavens bestyrelse) oplyste blandt andet om det Oplæg til samarbejde mellem Sct. Josefs Børnehave og Skt. Laurentii Kirke, som hun havde fremsat. Pernille Schou Heisel (repræsentant til skolens bestyrelse) fortalte, at det gik godt med den nye ledelse på Skt. Josefs Skole. Skolen er langt med byggeplanerne og venter nu på byggetilladelsen. Tegningerne af byggeriet kan ses på skolens hjemmeside. BJ Assurance- revision og service har gennemgået vore forsikringer og vi har som følge heraf skiftet fra IF forsikring til Nord Forsikring A/S. Forsikringerne er nu udvidet med glas og kummeforsikring samt insekt- og svampeskade forsikring. Hakon Meinertz stod for ordsgudstjenesten fra den 1. april til den 16. april, mens Bob holdt ferie. Hakon skulle samtidig oplære Anne-Marie Hedenborg som gudstjenesteleder. Der er ordsgudstjeneste hver tirsdag indtil sommerferien, så p. Bob får frigivet yderligere tid til at besøge de syge og gamle. Påskegudstjenesterne var velbesøgte. Blandt andet var der 300 til messe palmesøndag, 100 påskenat og 200 påskemorgen. Resume af menighedsrådsmøde den 29. april 2008 Bispedømmets bygningsansvarlige Torben Møller ønskede et andet tilbud til kirkens lydanlæg. Vi drøftede problemet med parkeringspladser. Skt Laurentii har fået en blog: Vi drøftede franciskanerklostrets situation. Den 5. april 2008 deltog medlemmer af menighedsrådet og skatteudvalget i mødet i Næstved vedrørende Kirkens medlemsregister. Der blev udarbejdet en handlingsplan på mødet, så sogents register er ajourført i løbet af et år. Opera- 6

7 tion medlemsregistrering er omtalt i Katolsk Orientering den 2. maj Gert Frederiksen, Hans Riese og Janos Kirkovics har fældet de store træer omkring spejderhytten. En stor tak for det store arbejde. Resume af menighedsrådsmødet den 17. juni 2008 Vi så på regnskab januar april Generelt måtte vi konstatere, at vores indtægter er faldende og ligger under budgettet. Kirkeloftsprojekt: Vi venter på de sidste oplysninger og tilbud fra elektrikeren, et lydanlægsfirma og belysningskonsulenten. Når alle tilbud er i hus, vil bispekontoret udarbejde et samlet budget og søge fonde om medfinansiering. Menighedsrådet evaluerede sognemødet den 20. maj. Det var en god ide med en skriftlig beretning inden mødet, så medlemmerne var orienteret på forhånd. På den måde var der tid til at diskutere emner, som optager menigheden. (Se resume af mødet andetsteds i bladet.) Sogneturen til Odense den 14. juni var en god og lærerig tur. Historikeren Tore Nyberg øste af sin store viden i Skt. Knuds Kirke og ved Gråbrødre Kloster. Vi nød den smukke klosterhave, rundvisningen på Dalum Kloster og messen i klosterkirken. (Se artiklen om turen andetsteds i bladet). Den næste sognetur bliver i 2010, hvor vi tager til Vadstena fra den maj. Ellen Margrethe Birgitta Nelth Messe i Ledreborg Slotskirke flyttes til søndag Fra september 2008 fejres ikke mere menighedsmesse lørdag aften på Ledreborg, men søndag aften kl. 17:00. Vi håber, det er en mere praktisk tidspunkt for de fleste. Den næste menighedsmesse i Ledreborg Slotskirke bliver altså søndag, den 7. september kl. 17:00. Der er ingen menighedsmesse på Ledreborg i juli og august. Nogle billeder fra Åsebakken Valfart den 25. maj

8 Skt. Hans Fest Årets Skt. Hans fest er mandag, den 23. juni. Vi begynder med messen kl. 17:00 med pastor Thomas Birkheuser som celebrant. Grillen er tændt og klar til medbragte grillmad efter messen. Årets båltale holdes af Kaj V. Hansen. Drikkevarer står til rådighed. Pris pr. deltager: 30 kr. Vel mødt! Barnedåb De næste søndagsmesser med barnedåb er: den 20. juli og den 24. august. Sommerprogram Fra den 1. juli til og med den 9. august kører vi med sommerplanen: Søndagsmesse kun kl. 10:00 - der er ingen messe kl. 8:30. Der er ingen hverdagsmesse og ingen ordsgudstjeneste. Der er ingen rosenkrans på onsdage og ingen tilbedelse på fredage. Ordets Brydelse holder pause. Koret holder ikke prøve om sommeren. Der er ikke skriftemåltid på fredage (men der er altid skriftemål efter aftale) Sognekontoret holder lukket - dog vil nogen kontrollerer post & telefonsvarer hver dag. Næste rengøring i kirken: tirsdag d. 12. august (BEMÆRK NY UGEDAG!). Næste rengøring i menighedssalen: fredag d. 1. august 8

9 Skt. Laurentii Aften Den næste Skt. Laurentii Aften er onsdag, den 20. august kl. 19:30 i menighedssalen. Vilhelm Stender taler om sin konversion fra præst i Folkekirken til præstestuderende i Den katolske Kirke. Informationsaften om Den katolske Kirke Hvis du overvejer at blive katolik, eller bare vil høre mere om, hvad den katolske kirke er for noget, tilbyder vi en uforpligtende informationsaften torsdag, den 28. august 2008 kl. 19:30. Mødet foregår i den katolske kirkes sognegård, Frederiksborgsvej 11, Roskilde. Emnet lyder: Den katolske Kirke hvad er det? For flere oplysninger, ring til p. Bob ( ) eller skriv til laurentii.org. VIK VIK begynder igen onsdag den 3. september kl. 19:00. Høstfest Høstgudstjeneste og efterfølgende auktion i menighedssalen bliver den 21. september Vigtig meddelelse Den sidste uge i maj og begyndelsen af juni blev sognets computernetværk sat ude af drift (øjensynligt pga. et rootkit virus angreb). Dette indebar: Sognebladet blev meget forsinket! Hele kalenderen måtte rekonstrueres. Nogle aftaler på kalenderen er muligvis gået tabt. Hvis du har reserveret menighedssalen eller har en aftale med sognepræsten, er det en god ide, at konfirmere det. ALLE s fra den 1. jan 1. juni 2008 er uigenkaldeligt tabt! Hvis du har skrevet til og har en kopi af brevet, vær venlig og sende det igen. Mange tak for forståelsen! 9

10 HVOR LEVENDE ER VORT SOGN? Det kan være godt fra tid til anden, at man standser op og ser sig omkring og spørger, Hvordan går det egentligt? Menighedsrådet syntes, at vi burde gøre det samme. Vi ønsker os et billede af sognets nuværende tilstand, dets stærke sider og svage sider. Det kan hjælpe os bruge vor tid og vore kræfter på den bedste måde. Mange menigheder og mange bispedømmer rundt omkring i verden har gjort lignende. Bispedømmet Rockford i delstad Illinois i USA har produceret nogle brugbare ressourcer til så en sogneevaluering, som vi har hentet. Vi gengiver en dansk oversættelse af et af disse dokumenter, for at give indblik i, hvad for en proces vi har påbegyndt. Indikatorer for hvor levende et sogn er (Oversættelse og lettere tilpasset udgave af indikatorer udarbejdet af Bispedømme Rockford, USA, oprindeligt udgivet april 1997) En væsentlig del af sognekonsultations processen er at bede de troende om at vurdere sogneliv og sjælesorg. Med henblik på at vejlede sognets menighedsråd i evalueringsprocessen, har Bispedømmet udstedt de følgende Indikatorer for et levende sogn. Disse indikatorer stræber mod at afspejle en model for et sogneliv, der er trofast over for såvel karakteren af det kristne fællesskab, der er præsenteret i Det nye Testamente, som de særlige behov, som vores Kirke har i dag, og som er formuleret i dokumenterne fra Andet Vatikanerkoncil. Disse indikatorer skal betragtes som retningslinier, der kan hjælpe et sogn med en selvevaluering. De er fremlagt for at tjene som udgangspunkt for et sogns bestræbelser på at se og anerkende sine styrker og på at finde ud af på hvilke områder, der er behov, som fortjener yderligere opmærksomhed. Disse indikatorer har ikke til formål at dømme enkeltpersoners evner eller at kritisere nogle grupper. De er heller ikke fremsat som rigide standarder, der skal anvendes uden behørig hensyntagen til de mange variabler, der er afgørende for hvert enkelt sogns unikke identitet. Et sognetrosfællesskab vil altid være så meget mere end, hvad der er listet nedenfor. Disse indikatorer tjener derfor alene som en fælles referenceramme, der tillader analyse, planlægning og kreativ fornyelse at tage sin begyndelse. Vi har delt vore overvejelser op i 4 kategorier. 10

11 I. Gudsdyrkelse / Liturgi Da de havde bedt, rystedes det sted, hvor de var forsamlet, og de blev alle fyldt af Helligånden, og de forkyndte Guds ord med frimodighed, Ap.G. 4,31 Kirken har som Moder det store ønske, at alle troende føres frem til den fulde, bevidste og aktive deltagelse i fejringen af liturgien, som selve liturgiens væsen lægger op til og som de - "en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk" (1.Pet. 2,9; jf. 2,4-5) - i kraft af dåben har ret og pligt til. Det er hele folkets fulde og aktive deltagelse, der skal lægges den allerstørste vægt på ved liturgiens fornyelse og fremme: fra denne første og nødvendige kilde skal de troende jo øse den rette kristne ånd. Og sjælesørgerne må i hele deres pastorale arbejde flittigt arbejde hen imod den ved den fornødne undervisning. Men man skal ikke gøre sig noget håb om at opnå dette, medmindre sjælesørgerne i første omgang præges til bunds af liturgiens ånd og kraft og sættes i stand til at undervise i den. Derfor er det meget nødvendigt, at der sørges for gejstlighedens liturgiske uddannelse. Af denne grund har det hellige Koncil besluttet sig til følgende bestemmelser. Konstitution om den hellige Liturgi 14 Fejring af Liturgien Nogle karakteristika for en god liturgi er, at: Eukaristiske liturgier er fejret på en from og ærbødig måde liturgien er fejret med musik, kompetent ledet sang, der inviterer til forsamlingens deltagelse prædikener er instruktive, udfordrende, velforberedte og hjælper sognemedlemmer til at anvende og forstå Skrifterne og kirkens lære i forhold til egne livserfaringer de fysiske rammer (siddepladserne, kunst, lydanlæg, etc.) bidrager til bøn og er i stand til at indpasse kirkens riter forsamlingen er opmuntret til at deltage i sungne, talte og tavse svar messetjenerne (lektorer, eukaristiske tjenere, kantorer, kirketjenere, musikere, etc.) er en regelmæssig del af liturgierne og er passende trænet til at varetage deres tjenester et liturgiudvalg mødes regelmæssigt for at planlægge liturgierne Fejring af Sakramenterne Dimensioner af et levende sakramentalt liv omfatter blandt andet, at: Der dagligt er mulighed for at deltage i den Hellige Ofring af Messen og at modtage den Hellige Kommunion der er passende og regelmæssige muligheder for Forsoningens Sakramente (individuel absolution i både fælles og individuelle rammer) og de Syges Salvelse (fælles og individuelt) der er tilstrækkelig forberedelse til ægteskabets sakramente i samarbejde med de programmer, der tilbydes gennem Bispedømmet der er god forberedelse til modtagelsen af Sakramenterne. Forberedelsen inkluderer 11

12 familiernes deltagelse forskellige former for opbyggelig bøn tilbydes og opmuntres til (f.eks. Rosenkrans, Eukaristisk tilbedelse, Benediktion, Korsvejsandagt) der eksisterer en besøgstjeneste for dem, der er bundet til hjemmet og syge, drager omsorg for de, der sørger, og assisterer i begravelse med medlidenhed og forståelse VIK bliver implementeret og er en del af sognets liturgiske liv Programmer til åndelig vækst Nogle måder at opmuntre til åndelig vækst på er: retræter/fornyelsesprogrammer som nærer personlig åndelig opbyggelse er gjort tilgængelige og der opmuntres til deltagelse heri der forklares om og opmuntres til dannelsen af bedegrupper og små bibelstudiegrupper Bispedømmets programmer for åndelig udvikling bliver brugt II Fællesskab / Menighed I er Kristi legeme og hver især hans lemmer. 1. Kor. 12,27 Dette messianske folk er alligevel den sikreste kim til enhed, håb og frelse for hele menneskeslægten. Kristus indstiftede dette folk som livets, kærlighedens og sandhedens fællesskab, og Han bruger det også som redskab til alles frelse og sender det ud i hele verden som verdens lys og jordens salt Dogmatisk Konstitution om Kirken, 9 Sognet giver et meget tydeligt eksempel på det fælles apostolat. Der finder man alle mulige menneskelige forskelligheder, som dog forenes til ét og føjer sig ind i Kirkens helhed. Dekretet om Lægfolkets Apostolat, 10 Gæstfrihed Nogle illustrationer på et sogns gæstfrihed kan være: kristent familielivs integritet er fremmet og respekteret i enhver sogneaktivitet alle sognemedlemmer er hilst på med gæstfrihed, når de ankommer til den ugentlige gudstjeneste et organiseret velkomstprogram eksisterer for nye sognemedlemmer de ældre indbydes til at deltage i sognelivet fysisk handikappede sognemedlemmer inkluderes i alle aktiviteter og har adgang til alle faciliteter man får unge og unge voksne til at føle sig som en del af sognelivet Den økonomiske forvaltning Nogle kendetegn for økonomisk forvaltning af et sogn er: 12

13 sognet har et udvalg, der promoverer løbende undervisningsaktiviteter, der instruerer sognemedlemmer i, hvorledes de kan dele deres talenter som en troshandling og som en måde at møde de pastorale behov i sognet og i lokalsamfundet på sognet udfører en årlig fundraising og rekruttering af frivillige medarbejdere sognet opmuntrer og opfordrer til en pastoralteologi, som understreger, at kirken er folkets kirke sognet har udarbejdet et budget og svarer sine almindelige udgifter i tide, herunder støtte til præsten, til liturgisk gudsdyrkelse og hjælp til de fattige sognet deltager i særkollekter (nationalt, internationalt, mission) på et niveau, der står i et rimeligt forhold til dets størrelse sognet lever op til sine økonomiske forpligtelser over for Bispedømmet sognet holder sit inventar og sine faciliteter i en god tilstand sognefaciliteterne er tilstrækkelige til at dække medlemmernes og programmernes aktuelle og fremtidige behov sognet arbejder på at komme gæld til livs og betaler renter af gæld i tide sognemedarbejderlønninger er rimelige Sognet promoverer sognemedlemmernes bevidsthed om at donere gaver og skrive testamente til fordel for kirken Evangelisering Nogle aspekter af et evangeliserende sogn er: sognet opmuntrer alle fællesskabets medlemmer til løbende åndelig omvendelse sognet støtter den universelle kirkes missionsaktiviteter, gennem for eksempel Missio Kollekten de enkelte sognemedlemmer føler, at de har frihed til at invitere andre til at deltage i trosfællesskabet sognet rækker på en eller anden måde ud til de ikke-kirkelige, fremmedgjorte, ikkepraktiserende og perifere katolikker Lederskab Nogle karakteristika for lederskab er: sognelederskab identificerer og opmuntrer talenter og interesser blandt de, der er i fællesskabet sognelederskabet forsøger at få en vid forskellighed af mennesker involveret i de forskellige aktiviteter og tjenester sognelederskabet er i stand til at identificere de skiftende behov blandt menighedens medlemmer sognet har tilstrækkeligt kvalificeret personale og programledere sognet har et aktivt menighedsråd, der mådes regelmæssigt hvis sognets størrelse fordrer det, har sognet et aktivt økonomisk udvalg, der mødes regelmæssigt og rådgiver menighedsrådet sognet tilvejebringer og opfordrer menighedsrådsmedlemmer og andre medarbejdere til deltagelse i programmer for kompetenceudvikling og åndelig udvikling Fortsættes i næste nummer af sognebladet... 13

14 Ungdomshjørne. Får du besked om det nyeste blandt kirkens ungdom? Er du med til at planlæge og bestemme programmet? Du skal sende dit navn og mobil nr. til KUK-fon: Sommerlejr på Øm Mikrolej 28. juni 5. juli Børnelejr juli Multilejr juli Familielejr juli Midilejr 26. juli 2. august Juniorlejr august Ungdomslejr august Flere oplysninger: 14

15 . Religionsundervisning Salmesang for de Små vi mødes i kirken efter 10-messen fra den 7. september til og med den 12. oktober (6 søndage). Første Kommunion starter den 7. september. Vi møder i det klasselokale, som hedder VIK Stuen. Første kommunion bliver den 3. maj Første Kommunions undervisning på arabisk endnu ikke helt planlagt, men sandsynligt begynder vi omkr. den 28. september. Midi-KUK starter den 28. september i Spejderhytten. Firmelseshold 2009 (Nina & Silvias gruppe) starter den 7. september. Der er retræte-weekend i spejderhytten den september. Firmelseshold 2008 (Nancy & Mauras gruppe) starter allerede søndag, den 24. august. Vi holder retrætedag lørdag, den 25. oktober. Firmelse er den 26. oktober. God sommer! 15

16 SOGNEKALENDER JUNI søndag 9. ALMINDELIGE SØNDAG 8:30 Messe 3. tirsdag 17:00 Ordsgudstjeneste Der er ordsgudstjeneste hver tirsdag i juni 4. onsdag 9:30 AA Der er AA møde hver onsdag kl i menighedssalen, også i sommer perioden 7. lørdag 17:00 Messe i Ledreborg Slotskapel OBS: Det er sidst lørdagsmesse på Ledreborg. Fra september 2008 er messen i slotskapellet den første søndag i måneden kl søndag 10. ALMINDELIGE SØNDAG 8:30 Messe Der er kateketmøde efter messen. 13. fredag Skt. Antonius af Padova 14. lørdag 8:00 Sogneudflugt til Odense og Dalum 16:00 Koncert i kirken med DiVers 15. søndag 11. ALMINDELIGE SØNDAG 8:30 Messe 17. tirsdag 8:30-11:30 Rengøring i kirken 18:30 Menighedsrådsmøde 20. fredag 9:00-12:00 Rengøring i menighedssalen 21. lørdag 10:00 Menighedsrådets arbejdsdag 12:00 Maxi-KUK: Spejderhytten sættes i stand! 22. søndag 12. ALMINDELIGE SØNDAG 8:30 Messe 23. mandag 17:00 Skt. Hans Messe med pastor Thomas Birkheuser 18:00 Skt. Hans Fest Med bål og båltale, grillmad og dejligt samvær P. Bob er i USA for gråbrødrenes provinskapitel frem til den 28. juni 24. tirsdag 17:00 Ordsgudstjeneste I denne uge er der ordsgudstjeneste tir-fre 26. torsdag 19:00 Skt. Josefs Skoles demission 29. søndag SKT. PETER & SKT. PAUL 8:30 Messe 16

17 JULI tirsdag Program for sommerperioden: Søndagsmesse er kl. 10:00. Ingen søndagsmesse kl. 8:30. Der er ingen hverdagsmesse, ordsgudstjeneste eller eukaristisk tilbedelse på programmet. Der er ikke messe på Ledreborg. Skriftemål er efter aftale. Sognekontoret er ikke åbent, men nogen vil lytte til telefonsvareren hver dag. Dette program gælder til og med lørdag, den 9. august. 5. lørdag 14:00 Bryllup 6. søndag 14. ALMINDELIGE SØNDAG OBS: Ingen messe kl. 8: søndag 15. ALMINDELIGE SØNDAG 15. tirsdag Skt. Bonaventura 19. lørdag 15:00 bryllup 20. søndag 16. ALMINDELIGE SØNDAG med barnedåb 23. onsdag Skt. Birgitta af Vadstena 25. fredag 16:00-16:45 Skriftemål 27. søndag 17. ALMINDELIGE SØNDAG 17

18 AUGUST fredag 9:00-12:00 Rengøring i menighedssalen 3. søndag 18. ALMINDELIGE SØNDAG 6. onsdag Herrens Forklarelses fest 10. søndag 19. ALMINDELIGE SØNDAG 8:30 Messe OBS: så er der messe kl. 8:30 igen 11. mandag Skt. Klara af Assisi 12. tirsdag 10:15 Skt. Josefs Skole holder åbningsgudstjenester 17:00 Ordsgudstjeneste hver tirsdag 13. onsdag 10:15 Skt. Josefs Skoles børnehaveklasse i kirken 16:30 Rosenkrans i kirken hver onsdag 17:00 Messe hver onsdag, torsdag, fredag 14. torsdag Skt. Maximilian Maria Kolbe 8:30-11:30 Rengøring i menighedssalen 15. fredag OBS: i bispedømmet København fejres Mariæ Optagelse på søndag 16:00 Skriftemål hver fredag 19:00-20:30 Eukaristisk Tilbedelse hver fredag 17. søndag MARIAS OPTAGELSE 8:30 Messe 19. tirsdag 8:30-11:30 Rengøring i kirken 20. onsdag 19:30 Skt. Laurentii Aften med Vilhelm Stender 21. torsdag 19:30 Møde i Bogcaféens bestyrelse 22. fredag 9:00-12:00 Rengøring i menighedssalen 24. søndag 21. ALMINDELIGE SØNDAG kollekt for Caritas 8:30 Messe Undervisning begynder for Firmelseshold mandag Skt. Louis IX Konge Lægfranciskanernes værnehelgen 26. tirsdag 18:30 Menighedsrådsmøde 28. torsdag 19:30 Den katolske Kirke Hvad er det? En uforpligtende informationsaften 24. søndag 22. ALMINDELIGE SØNDAG kollekt for Caritas 8:30 Messe med barnedåb Undervisning for Firmelseshold

19 Skt. Laurentii menigheds sogne tur d.14. juni 2008 Med den hellige Frans` solsang i hjertet måtte vi hurtigt sande, at denne dag var det broder sol, som styrede elementerne med sikker hånd, flittigt hjulpet af broder vind, som sendte lette sommer skyer hen over himlen i dejlige formationer. Således velsignet med smukt vejr startede vores sognetur d. 14. juni, hvor 20 glade menigheds medlemmer fra Skt. Laurentii kirke mødte op fulde af forventning til de forestående oplevelser. Turen skulle gå til Odense, hvor vi først skulle se Skt. Knuds kirke og dvæle ved den hellige Knuds jordiske rester, gå tur i bymidten og endelig besøge Dalum Kloster. Vi ankom til Odense, hvor vi parkerede ved Skt. Knuds kirke. Her stod historikeren Tore Nyberg og tog imod os og fortalte spændene detaljer fra det ydre af kirken. Indenfor åbnede sig den skønhed, som en så betagende for en gotisk kirke. Lange slanke søjler, spidsbuer og meget høje vinduer, som tillader lyset at strømme ind. den tids bygmester havde nu fundet teknikker, så det var muligt at hygge på denne himmelstræbende måde. Dette var dog ikke bare en teknik for teknikkens egen skyld nej den havde en dyb åndelig betydning. Kirkebygningen bemægtigede sig universet, hvori de slanke tårne og spir så at sige gennemborede himmelrummet og helliggjorde det til Guds større ære samtidig med at kirkerummet nærmest sugede himlen og lyset ind igennem de store vinduer. Tore Nyberg fortalte os levende og engageret om kirkens historie og hvilke spor Skt. Knud afsatte på den tid. Det var bevægende at stå ved Skt. Knuds sarkofag, som stod nede i krypten under højaltret. Altertavlen var utrolig smuk og spændene og havde en detaljerigdom, som der kunne havde været dvælet ved i længere tid om det havde været muligt. Til vores store glade var hellige Frans inkorporeret i altertavlen sammen med Skt. Bonaventura. Efter kirke besøget slentrede vi sammen med Tore Nyberg omkring i Odense bymidte, hvor vi igen fik udpeget gamle hyggelige torve med historiske bygninger bl.a. gråbrødre kloster. Men vi måtte jo videre og kørte dernæst ud til Dalum kloster, hvor Skt. Hedvig søstrene ventede på os. Dalum kloster er Skt. Hedvigsøsterne moderhus og har været det i 100 år. Vi blev først forevist det smukke kloster. Det er bemærkelsesværdigt, at alene syv ældre søstre formår at holde det så fint, ganske vist med hjælp udefra. Atmosfæren, der møder en, er denne: Her er der godt at være, lad os blive her Vi blev beværtet med dejlig middagsmad og efter en lille pause kunne vi mødes i søsternes kirke, hvor vi fejrede den hellige eukaristi, og dette var et vidunderligt højdepunkt på turen, således blev vi mættet på både legeme og sjæl. Efter messen kunne vi spadsere rundt i den overdådige park, hvor alt var så mageløst velholdt. Selv den mindste lille blomst var der hæget om, således at den kunne tage sig allerbedst ud. Lad os nu ikke glemme dyrene. de var der alle sammen såsom eksotiske fugle dådyr egern køer lam grise katte osv. det var helt paradisisk. Selv i et lille havebassin var der plads til et par ænder med ællinger og andre dyr. Her var det godt nok af plastik, men søde var de og der var der også en enkelt havenisse, som stod og smilede underfundigt. man kan virkelig se, at søstrene har megen humor. Jeg er sikker på, at alle uden undtagelse, har oplevet denne tur som en perlerække af dejlige oplevelser, hvor vi har nydt samværet med hinanden på en helt ny måde, og hvor vi med glæde kan sig Gud var sandelig med os. Judy Thiesen 19

20 KIRKENS ADRESSER Skt. Laurentii Katolske Kirke Tlf Frederiksborgvej Roskilde Hjemmeside: Fax Kontortid: tirsdag-fredag kl Sognepræst: Robert G. Showers OFM Conv. træffetid: tirsdag & torsdag kl. 10:00-12:00 Menighedsrådsformand: Nina Lassen Organist: Annelies van der Meer Gråbrødrenes Bogcafé Åbningstid: tirsdag-fredag kl lukket i juli Tlf FASTE GUDSTJENESTER & AKTIVITETER Søndagsmesse: søndag kl og Der er kirkekaffe i menighedssalen efter messen kl Hverdagsmesse: tirsdag-fredag kl Ledreborg: Messe 1. lørdag i måneden kl i slotskapellet For sommerprogrammet, jfr. s. 8 20

Et ord fra sognepræsten...

Et ord fra sognepræsten... SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 1 / marts-maj 2008 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten - s. 1 Aktiviteter i menigheden - s.

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2010 nr. 2 / juni - august 2010 Skal jeg til at skamme mig? Et ord fra sognepræsten... BØRNEMESSE søndag,

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2009 nr. 2 / juni - august 2009 I dette nummer: Meddelelser... s. 3 Referat fra årsmødet... s. 4 Skt. Hans

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2012 nr. 2 / juni august 2012 Et ord fra sognepræsten... MENIGHEDSMØDE SØNDAG 3. Juni og SØNDAG 26. august

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2010 nr. 3 / september - november 2010 Vigtigt møde om sognets fremtid! søndag, den 19. sept. kl. 11:30 i

Læs mere

LEDERNES HÅNDBOG. Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse på barnedåb. Lidt baggrund. Kære medlem af lederholdet,

LEDERNES HÅNDBOG. Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse på barnedåb. Lidt baggrund. Kære medlem af lederholdet, Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse på barnedåb. LEDERNES HÅNDBOG Kære medlem af lederholdet, Tak, fordi du vil hjælpe med at forberede andre familier til deres barns dåb. Hvert

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2009 nr. 3 / sept.-nov. 2009 Et ord fra sognepræsten... Menighedsråd indkalder til et møde med UNGE FAMILIER

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2009 nr. 1 / marts - maj 2009 Om fasten jfr. S. 5 Om påske jfr. S. 7 Fra menighedsrådet jfr. s. 3 Årsregnskab

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad november 2014 Kære menighed, Hvis I har læst artiklen Menighedssammenlægninger i øjenhøjde i sidste nummer af Katolsk Orientering (nr. 13) eller har hørt beretningen

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 2 / juni - august 2011 (rev.) Afskedsfest med franciskanerne Lørdag den 28. maj Afskedsmesse kl.

Læs mere

Et ord fra sognepræsten...

Et ord fra sognepræsten... SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 4 / december 2008 - februar 2009 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten... Et ord fra sognepræsten

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015 Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015 Lige efter sommerferien fik vi fra generalvikar Niels Engelbrecht den glade meddelelse, at Kasper Baadsgaard-Jensen efter sin diakonvielse den 28. august

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2012 nr. 3 / september november 2012 Gud elsker os gennem andre mennesker. Vi elsker Gud gennem andre mennesker

Læs mere

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009 Menighed nr. 52 By Roskilde Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde den 3. marts 2009 Til Bispekontoret Gl. Kongevej 15 1610 København V Vedlagt fremsendes: resultatopgørelse og budget for

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå AUGUST - SEPTEMBER 2014 36. årg. Nr. 5 MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN D. 15. august fejrer Kirken Festen for Marias optagelse i Himlen; i Danmark og en del andre

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå DECEMBER 2012 JANUAR 2013 35. årg. Nr. 1 ADVENT, EN NY REJSE I TROEN Ved Guds nåde åbner 1. søndag i advent, som begynder et nyt liturgisk år, en sæson for forberedelse

Læs mere

"et lys til åbenbaring for hedninger"

et lys til åbenbaring for hedninger FEBRUAR MARTS 2012 34. årg. Nr. 2 Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel (Luk 2,32.34) På dagens fest (søndag d. 5. februar) betragter vi Jesus, som Maria og Josef bringer

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå JUNI - JULI 2013 35. årg. Nr. 4 EN GAMMEL MYTE Ikke så sjældent oplever jeg at både almindelige mennesker og medierne bilder sig selv og andre ind at den katolske

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 27.05.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde Kære Menighed, 201 5 nr. 1 / marts - maj Vi har lige begyndt fastetiden. Fastetiden har i kirkens historie

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Helle Bjerre Jette Svane Hansen Julietta Nielsen Malee Larsen

Helle Bjerre Jette Svane Hansen Julietta Nielsen Malee Larsen Vor Frue og Sankt Antoni Menighed Menighedsrådet Referat nummer: 11 Dato: 19-08-15 Tidspunkt 19:30 Kommer med kage Ann Til stede: p. Frederick Anton Thervaraj (Theva) p. Allen Courteau Franz Igwebuike

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia

Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia Advent. Jul. Nytår - 2012 Adventskransens oprindelse I alle kristne kirker finder man en adventskrans. Med første søndag i advent begynder

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 2 juni-august 2013 Kære venner! Nu er sommeren på vej og det bliver dejligt igen at opleve den Danske sommer.

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 3 September-november 2013 Kære venner! Først og fremmest vil jeg gerne takke alle der arbejdede rigtig hårdt

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 3 / september - november 2011 Økumenisk gudstjeneste Roskilde domkirke Søndag d. 4. september kl.

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå DECEMBER 2014 JANUAR 2015 37. årg. Nr. 1 ADVENTSKRANSENS OPRIN- DELSE I alle kristne kirker finder man en adventskrans. Med første søndag i advent begynder et

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 16 April - Juli 2013 Kære alle Påsken er nu fejret, og foråret ser ud til at være på vej. Det kan ikke være bedre. Som mange ved, fejrede jeg den 1. april, 2. påskedag,

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2010 nr. 1 / marts-maj 2010 Et ord fra sognepræsten... VALG TIL MENIGHEDSRÅD søndag den 21. marts 2010 kl.

Læs mere

Jesu Hjerte Kirke i Randers. Sogneblad

Jesu Hjerte Kirke i Randers. Sogneblad Jesu Hjerte Kirke i Randers Sogneblad Marts - April - Maj 2016 Hvad laver en sognepræst? For nylig spurgte en firmand mig: Er det her dit eneste arbejde? Hvad laver en sognepræst egentlig, når det ikke

Læs mere

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen.

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen. Jeg er så glad for min cykel Sådan sang Povl Kjøler og vi synger gerne med, når vi hører sangen i radioen. Søndag den 25. august får vi mulighed for at lufte vores elskede cykler, når vi samme drager ud

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 2 2011 april

Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 2 2011 april Sognebladet Jesu Hjerte Kirke Nr. 2 2011 april 1 Sognebladets redaktion Bente Nielsen (redaktør) p. Gerhard Sanders S. J. (ansvarshavende) Elisabeth McOwan Sognebladets e-mail er: sogneblad@stenosgade.dk

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå DECEMBER 2015 38. årg. Nr. 1 ADVENTSBETRAGTNING FRA DANSK SENMIDDELALDER Menneske, ihukom, at det er nu, Gud kommer til menneskenes hjerte for at oplyse enhver,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Et ord fra sognepræsten...

Et ord fra sognepræsten... SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 3 / september november 2008 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten - s. 1 Meddelelser - s. 4 Hvor

Læs mere

Workshop på årsmøde 2017: Gudstjenesteliturgi v. Karen Stubkjær

Workshop på årsmøde 2017: Gudstjenesteliturgi v. Karen Stubkjær Workshop på årsmøde 2017: Gudstjenesteliturgi v. Karen Stubkjær Oplæg: Gudstjenester, der er folkekirkens vigtigste kerneydelse, er en fælles opgave for præster og menighed. Hvordan skal vi udvikle gudstjenestelivet

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Hvem er vi? Kristi Legeme!

Hvem er vi? Kristi Legeme! Hvem er vi? Kristi Legeme! I er Kristi legeme og hver især hans lemmer. Og i kirken har Gud sat nogle til at være for det første apostle, for det andet profeter, for det tredje lærere, endvidere nogle

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT LAURENTII SOGNEBLAD Skt Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr 4 (rev) / december 2011 - februar 2012 JULENS GUDSTJENESTER Børnenes julemesse den 24 dec Kl 15:00

Læs mere

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 1 11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 Åbningshilsen Skoleferien er slut, de fleste er ved at være tilbage fra

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Jesu Hjerte Kirke. Kirkeblad. 2013, marts-maj

Jesu Hjerte Kirke. Kirkeblad. 2013, marts-maj Jesu Hjerte Kirke Kirkeblad 2013, marts-maj Hvorfor helligdage og skriftemål? Påbudte søn- og helligdage. Fra apostlenes dage har man fejret søndagen, Herrens Dag, som mindefest for Herrens lidelse, død

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10).

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Indledning Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Begrebet forvalter indeholder en stor bibelsk dybde. Det angiver,

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2012 nr. 1 / marts - maj 2012 MENIGHEDSMØDE SØNDAG DEN 11. MARTS 2012 KL. 11:30 I MENIGHEDSSALEN Om Bispedømmets

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge Kend Kristus Discipelskab Målrettet 16-18 år Troy Fitzgerald Unge Kend Kristus Troy Fitzgerald Unge 16-18 år 3 Originaltitel: ChristWise 2013 Dansk Bogforlag Grafisk bearbejdning: Sat med: ITC Century

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Kære menighed, Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad marts 2015 Artiklen Det nye katolske Danmarkskort i Katolsk Orientering nr. 1, 2015, har chokeret mange. Ja, ikke alene os, katolikker, men ligeledes

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

Vor Frue og Skt. Antoni Sogn

Vor Frue og Skt. Antoni Sogn Vor Frue og Skt. Antoni Sogn Sogneblad nr. 22 December 2014 - Februar 2015 Kære venner! Så er vi godt i gang med efterårets mørke side med regn og blæst og faldende aftentemperatur. Vi længes efter solen

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Det er i dag den 1. april. Som det nok vil være bekendt, har jeg siden den 1. april 1988 været fast ansat som sognepræst i Galtrup, Øster Jølby og Erslev i de sidste par

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Sogneblad Jesu Hjerte Kirke Randers 2015 Fastetiden Påske Kristi Himmelfart Første Kommunion Øm Valfart

Sogneblad Jesu Hjerte Kirke Randers 2015 Fastetiden Påske Kristi Himmelfart Første Kommunion Øm Valfart Sogneblad Jesu Hjerte Kirke Randers 2015 Fastetiden Påske Kristi Himmelfart Første Kommunion Øm Valfart Uddrag af Jesu Hjerte menigheds høringssvar til bispedømmet vedrørende det nye katolske landkort.

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2010 nr. 4 / december 2010 - februar 2011 JULENS GUDSTJENESTER Børnenes julemesse den 24. dec. Kl. 16:00

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

For Matthæus er Guds kald og udvælgelse i sig selv betingelsesløs

For Matthæus er Guds kald og udvælgelse i sig selv betingelsesløs DECEMBER 2010 JANUAR 2011 33. årg. Nr. 1 Slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn. (Matt 1,1) Slægtsforskning er meget trendy for tiden, dels fordi globalisering og ny teknologi gør det muligt

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Er en ny dag på vej over Roskilde?

Er en ny dag på vej over Roskilde? Er en ny dag på vej over Roskilde? Lørdag den 25. oktober er der igen arbejdsdag i og ved kirken. Vi starter kl. 9 med kaffe og brød. Vi opfordrer så mange som muligt til at deltage. Henrik holder ferie

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

Godt Nyt. Juni 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Juni 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Juni 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Arbejdslørdag Så er tiden kommet, hvor vi får chancen for endnu en dag sammen i vore skønne omgivelser på Hedegade 29

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby IMPULS Marts - april 2012 Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby Valby AT TAGE PÅ FERIE Den sidste uge i januar havde vi muligheden for at tage på ferie. Og jeg, Anders, tror at de fleste af os kobler ordet

Læs mere

Kirken har fødselsdag!

Kirken har fødselsdag! maj / juni 2013 Kirken har fødselsdag! Pinsedag for næsten 2000 år siden, blev kirken født med de første kristne i Jerusalem. Hvis vi skruer tiden frem og flytter vores blik til Danmark, så kan vi se at

Læs mere

SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens www.sctjosef-horsens.dk yderligere kontaktinformation: se bagside marts 2016

SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens www.sctjosef-horsens.dk yderligere kontaktinformation: se bagside marts 2016 SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens www.sctjosef-horsens.dk yderligere kontaktinformation: se bagside marts 2016 8 Fredag d. 26. feb. Kl. 14-16 Åben Kirke Lørdag d. 27. feb. Kl. 13.30 Kl. 16.00

Læs mere

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Jeg vil fortælle lidt om væksthuset. Væksthuset lever og har det godt. Vi mødes mindst en gang om måneden. Vi beder sammen, og taler om åndens gaver og tjenester. Vi øver os i at tjene sammen, fordi vi

Læs mere

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham.

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 9 Det store, store træ Ugens tekst og referencer: Matt 13,31-32. Christ s Object Lessons, side 76-79. Huskevers: Voks i Jesu nåde (2 Pet 3,18) Hovedformålet er, at børnene

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Sakramenterne og dåben

Sakramenterne og dåben Lektion 17 Sakramenterne og dåben Dåb og nadver er mere end vand, vin og brød. Kristne tror at både dåben og nadveren har afgørende betydning i den kristne tro. Hverken dåb eller nadver er til at forstå,

Læs mere

Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420

Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420 1 Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420 Åbningshilsen I dag deltager mindst 14 diakoner i højmessen. I marts 1974 blev de 14 indviet her

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Ovenstående oversigt, som viser de almindelige driftsomkostninger, viser i de midterste kolonner regnskabet 2014. Differencen viser forskellen mellem budget 2014

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Sankt Knuds Kirke. Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia og Assens April - august 2014

Sankt Knuds Kirke. Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia og Assens April - august 2014 Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia og Assens April - august 2014 Menighedsrådvalg søndag d. 6. april Ved det afholdt menighedsrådsvalg, blev følgende valgt: Beth Veronica

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere