Et ord fra sognepræsten...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et ord fra sognepræsten..."

Transkript

1 SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 2 / juni-august 2008 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten - s. 1 Meddelelser - s. 3 Menighedens årsmøde - s. 3 Meddelelser fra menighedsråd - s. 5 Sommerprogram - s. 8 Hvor levende er vort sogn? - s. 10 Ungdomshjørne - s. 14 Sognekalender - s. 16 Sognetur til Odense - s. 19 Adresser & telefonnr. - s. 20 Sommer messeplan Se s. 8 Et ord fra sognepræsten... Jeg blev irettesat! Det er ikke hver dag, at man bliver irettesat af en afdød biskop, men jeg følte det sådan. Kort efter det sidste sogneblad kom ud, hvor jeg havde skrevet noget om, at kirken ikke er præstens, kirken er folkets, læste jeg en stil skrevet af biskop Kenneth Untener. Biskop Untener var den højt elskede biskop af Saginaw, Michigan, USA. I mange år var han kendt for mange ting: han var professionel ishockeyspiller inden han blev præst, han havde kun et ben men klarede sig fint alligevel, han spillede klaver og sang til bispemøder, og han var en fremragende taler og foredragsholder. Han skrev også godt. Noget af det sidste, biskop Untener skrev, var forordet til bogen The Parish as Covenant: A Call to Pastoral Partnership, Thomas P. Sweetser SJ, red. (Oxford, Sheed & Ward 2001). Lad mig citere: 1

2 En gang tilhørte sognet øjensynligt sognepræsten. Han kunne behandle det som sin ejendom, og kirkebygningen, den katolske skole og sognets liv blev skabt i hans billede. Nu har tingene ændret sig. I dag er vi fristet til at sige, Kirken er folkets. Men det er forkert! Kirken tilhører ikke folket, mere end den tilhørte præsten. Kirken er Jesu Kristi! Hvert sogn er en del af Kirken, hele Kirken, som er Jesu Kristi legeme. Hvert sogn er et forsøg på at virkeliggøre Jesu Kristi legeme på et bestemt sted. Sognet må aldrig blive bare folkets religiøse selvprojektion, uanset hvor helligt dette folk bliver. Det er ikke det samme som familiens hus, som familien har ret til at indrette efter egen smag og eget behov. Kirken er Guds hus. Sognets lederskab præsterne og folket må være bevidste om den subtile fristelse at forbryde sig mod det første bud, idet vi prøver at omdanne Gud i vort eget billede. Jeg er taknemmelig for denne formaning. Jeg ønsker jer alle sammen en dejlig sommer! Hjertens fred og fryd, p. Bob 2

3 MEDDELELSER Tillykke! Tillykke til Roar Jakobsen, som blev optaget i Den katolske Kirke påskenat, den 23. marts Første Kommunion: Kristi Himmelfarts Søndag, den 4. maj 2008, fik 9 børn deres første hellige kommunion i den romersk-katolske kirke under messen kl. 10. Samme dag fik 8 børn deres første hellige kommunion i den kaldæiske ritus under messen kl. 13:00. Tillykke til: Mads Schou Heisel, Gustav Emil Jedig, Nikolas Doddi Jespersen, Catharina Nguyen-Cong, Lukas Harpøth Riese, Nikolas Harpøth Riese, Marcus Tran, Thomas Tran og Martin Rasmussen og til Fouadi Bagi, Mariam Bashar Bedawed, Lana Adnan Dnaka, Qyana Ghazarians, Sanderla Salem Lazar, Daniel Gorgis Saggo, Josef Gorgis Saggo og Peter Gorgis Saggo Et vellykket menighedsmøde Der var et godt fremmøde til sognets årlige stormøde den 20. maj 2008, hvor 36 deltog trods det gode vejr. Mødet foregik i en hyggelig og afslappet atmosfære. 1. Menighedsrådets beretning Menighedsrådets formand, Nina Lassen bød velkommen. Menighedsrådets skriftlige beretning ( Årsberetningen ) var blevet forberedt i forvejen. Den kan fortsat fås i kirken, i Bogcaféen eller fra sognekontoret. Man kan også læse menighedsrådets detaljerede beretning inkl. regnskab (16 sider) på sognekontoret og i bogcaféen; den kan købes for 20 kr. Det går godt, der er en god ånd i menighedsrådet og i menigheden. Sognet fungerer og lever kun, når vi løser opgaverne sammen. Det er dejligt, at se, at dette ansvar tages op af flere og flere. Dog er der løbende brug for flere frivillige, fx undervisere, nye medlemmer til flygtningeudvalget, Bogcafeen, hjælp til rengør- 3

4 ing af kirke og menighedssal, osv. Det sidste halve år har yderligere været præget af, at p. Bob er alene på franciskanerklostret. For at aflaste Bob er der ordsgudstjeneste om tirsdagen. Menighedsrådet vil udarbejde en sogneevaluering ( tage temperaturen på sognets liv i detaljer ) i løbet af sommeren og input fra menighedsmødet kommer med i evalueringen. Nina sluttede med at takke for alt det, vi sammen gør. 2. Franciskanerklostrets og sognepræstens situation P. Bob fortalte. I 1993 overtog franciskanerne fra den amerikanske provins Consolatrix Afflictorum Roskilde efter Monfortanerne, som kom til Danmark i Amerikanerne ser sig foreløbigt ikke i stand til at sende flere franciskanerne til Skandinavien, derfor bad p. Bobs provins om hjælp på generalkapitlet i Assisi i maj Provinsen Skt. Josef i Rumænien overvejer det. Den rumænske provins skal vælge provinsminister og provinsråd i juli Først til september kan provinskapitlet træffe beslutning, om Roskilde skal være en ny mission for Rumænien. Det en vigtig beslutning, som hele kapitlet skal blive enige om, da de skal beslutte, om de vil påtage sig det overordnede ansvar for Roskilde i mange år. 3. Bygningsprojektet: det nye lydanlæg og indsamling Vedligeholdelsesudvalget havde forberedt en Powerpoint beretning. Byggefirmaet Rambøll Danmark A/S i februar 2008 har udarbejdet en tilstandsrapport over vore bygninger. På baggrund af denne rapport udarbejder vedligeholdelsesudvalget en prioriteret vedligeholdelsesplan. Med hensyn til vort store bygningsprojekt og det nye lydanlæg er vi ved at få indhentet de sidste tilbud. Ansgarstiftelsen/Den katolske Kirke i Danmark (dvs. bispedømmet) ejer bygningerne og er derfor bygherre. Vi venter at projektet kommer op på kr. Bispedømmet vil søge fondsmidler på sognets vegne. Fondsmidlerne vil bidrage med 80 %. Menighedens andel bliver derfor kr. Pr. den 1. maj havde vi indsamlet kr. Den næste indsamling, der træder i stedet for den traditionelle adventsindsamling, kommer medio september. Tak for hjælp og støtte til projektet! 4. Emner fra menighedsmedlemmer Begravelser Ønske om at menighedsrådet skal søge om at få oprettet en fælles urnegravplads på den katolske afdeling på Østre Kirkegård. Det store kors på kirkegården skal males. Vi skal overveje på ny begravelsesordningen med kommunerne, hvis i fremtiden den katolske kirkes skat inddrages af skatteministeriet som kildeskat. 4

5 Parkeringspladser Det er et evigt problem! Menighedsrådet vil spørge Roskilde Politi til råds. Eukaristisk Tilbedelse Hvad er den eukaristiske tilbedelses rolle i menighedens liv og hvad kan vi gøre, for at styrke vor respekt for det hellige sakramente? Ærbødighed foran det hellige sakramente skal fremhæves både i VIK og i religionsundervisning. Hvad kan vi gøre, for at sikre, at de syge og de gamle får kommunion? Spejderhytten Menighedsrådet vil udarbejde spilleregler for de unges brug af hytten. Der betales udgifter til maling mm., når de unge går i gang med renoveringsarbejdet. Seniorer Vigtigt at der er to arrangementer for seniorer om året. Kvindernes internationale bededag trænger til yngre kræfter. Indsamling til kirkeloftet pr. den 1. maj Skal indsamles: ,60 Indsamlet: kr ,40 (fra ,00) Resume af menighedsrådsmøde den 4. marts 2008 Bispekontoret og menighedsrådet var begyndt at indhente tilbud til kirkeloftog lydanlægsprojektet. Adventsindsamlingen, hvor vi igen i år vil bede om støtte til kirkeloft- og lydanlægsprojeket, flyttes til medio september. 5

6 Menighedsrådet besluttede at foretage en sogneevaluering i løbet af foråret med henblik på at tage temperaturen på de forskellige dele af sognelivet med henblik på en fremtidig prioritering af indsatsområder. Skatteudvalget vil udsende 3 skattebreve i år til de medlemmer af menigheden, som ikke betaler kirkeskat. Skt. Laurentii Aftener: foredragsrækken for efteråret var planlagt. Resume af menighedsrådsmøde den 31. marts 2008 Stig Bjerregaard Pedersen er trådt ind som medlem af menighedsrådet, da Anni Meinertz er længerevarende syg. En stor tak til Anni for det store arbejde, hun har gjort for menigheden, bl.a. som menighedsrådsformand. Vi glæder os til at se Anni igen, når hun får flere kræfter. Sognets repræsentanter i bestyrelserne for hhv. Skt. Josefs Skole og Skt. Josefs Børnehave gav menighedsrådet sin halvårige orientering om arbejdet i de to bestyrelser. Annelise Nielsen (repræsentant til børnehavens bestyrelse) oplyste blandt andet om det Oplæg til samarbejde mellem Sct. Josefs Børnehave og Skt. Laurentii Kirke, som hun havde fremsat. Pernille Schou Heisel (repræsentant til skolens bestyrelse) fortalte, at det gik godt med den nye ledelse på Skt. Josefs Skole. Skolen er langt med byggeplanerne og venter nu på byggetilladelsen. Tegningerne af byggeriet kan ses på skolens hjemmeside. BJ Assurance- revision og service har gennemgået vore forsikringer og vi har som følge heraf skiftet fra IF forsikring til Nord Forsikring A/S. Forsikringerne er nu udvidet med glas og kummeforsikring samt insekt- og svampeskade forsikring. Hakon Meinertz stod for ordsgudstjenesten fra den 1. april til den 16. april, mens Bob holdt ferie. Hakon skulle samtidig oplære Anne-Marie Hedenborg som gudstjenesteleder. Der er ordsgudstjeneste hver tirsdag indtil sommerferien, så p. Bob får frigivet yderligere tid til at besøge de syge og gamle. Påskegudstjenesterne var velbesøgte. Blandt andet var der 300 til messe palmesøndag, 100 påskenat og 200 påskemorgen. Resume af menighedsrådsmøde den 29. april 2008 Bispedømmets bygningsansvarlige Torben Møller ønskede et andet tilbud til kirkens lydanlæg. Vi drøftede problemet med parkeringspladser. Skt Laurentii har fået en blog: Vi drøftede franciskanerklostrets situation. Den 5. april 2008 deltog medlemmer af menighedsrådet og skatteudvalget i mødet i Næstved vedrørende Kirkens medlemsregister. Der blev udarbejdet en handlingsplan på mødet, så sogents register er ajourført i løbet af et år. Opera- 6

7 tion medlemsregistrering er omtalt i Katolsk Orientering den 2. maj Gert Frederiksen, Hans Riese og Janos Kirkovics har fældet de store træer omkring spejderhytten. En stor tak for det store arbejde. Resume af menighedsrådsmødet den 17. juni 2008 Vi så på regnskab januar april Generelt måtte vi konstatere, at vores indtægter er faldende og ligger under budgettet. Kirkeloftsprojekt: Vi venter på de sidste oplysninger og tilbud fra elektrikeren, et lydanlægsfirma og belysningskonsulenten. Når alle tilbud er i hus, vil bispekontoret udarbejde et samlet budget og søge fonde om medfinansiering. Menighedsrådet evaluerede sognemødet den 20. maj. Det var en god ide med en skriftlig beretning inden mødet, så medlemmerne var orienteret på forhånd. På den måde var der tid til at diskutere emner, som optager menigheden. (Se resume af mødet andetsteds i bladet.) Sogneturen til Odense den 14. juni var en god og lærerig tur. Historikeren Tore Nyberg øste af sin store viden i Skt. Knuds Kirke og ved Gråbrødre Kloster. Vi nød den smukke klosterhave, rundvisningen på Dalum Kloster og messen i klosterkirken. (Se artiklen om turen andetsteds i bladet). Den næste sognetur bliver i 2010, hvor vi tager til Vadstena fra den maj. Ellen Margrethe Birgitta Nelth Messe i Ledreborg Slotskirke flyttes til søndag Fra september 2008 fejres ikke mere menighedsmesse lørdag aften på Ledreborg, men søndag aften kl. 17:00. Vi håber, det er en mere praktisk tidspunkt for de fleste. Den næste menighedsmesse i Ledreborg Slotskirke bliver altså søndag, den 7. september kl. 17:00. Der er ingen menighedsmesse på Ledreborg i juli og august. Nogle billeder fra Åsebakken Valfart den 25. maj

8 Skt. Hans Fest Årets Skt. Hans fest er mandag, den 23. juni. Vi begynder med messen kl. 17:00 med pastor Thomas Birkheuser som celebrant. Grillen er tændt og klar til medbragte grillmad efter messen. Årets båltale holdes af Kaj V. Hansen. Drikkevarer står til rådighed. Pris pr. deltager: 30 kr. Vel mødt! Barnedåb De næste søndagsmesser med barnedåb er: den 20. juli og den 24. august. Sommerprogram Fra den 1. juli til og med den 9. august kører vi med sommerplanen: Søndagsmesse kun kl. 10:00 - der er ingen messe kl. 8:30. Der er ingen hverdagsmesse og ingen ordsgudstjeneste. Der er ingen rosenkrans på onsdage og ingen tilbedelse på fredage. Ordets Brydelse holder pause. Koret holder ikke prøve om sommeren. Der er ikke skriftemåltid på fredage (men der er altid skriftemål efter aftale) Sognekontoret holder lukket - dog vil nogen kontrollerer post & telefonsvarer hver dag. Næste rengøring i kirken: tirsdag d. 12. august (BEMÆRK NY UGEDAG!). Næste rengøring i menighedssalen: fredag d. 1. august 8

9 Skt. Laurentii Aften Den næste Skt. Laurentii Aften er onsdag, den 20. august kl. 19:30 i menighedssalen. Vilhelm Stender taler om sin konversion fra præst i Folkekirken til præstestuderende i Den katolske Kirke. Informationsaften om Den katolske Kirke Hvis du overvejer at blive katolik, eller bare vil høre mere om, hvad den katolske kirke er for noget, tilbyder vi en uforpligtende informationsaften torsdag, den 28. august 2008 kl. 19:30. Mødet foregår i den katolske kirkes sognegård, Frederiksborgsvej 11, Roskilde. Emnet lyder: Den katolske Kirke hvad er det? For flere oplysninger, ring til p. Bob ( ) eller skriv til laurentii.org. VIK VIK begynder igen onsdag den 3. september kl. 19:00. Høstfest Høstgudstjeneste og efterfølgende auktion i menighedssalen bliver den 21. september Vigtig meddelelse Den sidste uge i maj og begyndelsen af juni blev sognets computernetværk sat ude af drift (øjensynligt pga. et rootkit virus angreb). Dette indebar: Sognebladet blev meget forsinket! Hele kalenderen måtte rekonstrueres. Nogle aftaler på kalenderen er muligvis gået tabt. Hvis du har reserveret menighedssalen eller har en aftale med sognepræsten, er det en god ide, at konfirmere det. ALLE s fra den 1. jan 1. juni 2008 er uigenkaldeligt tabt! Hvis du har skrevet til og har en kopi af brevet, vær venlig og sende det igen. Mange tak for forståelsen! 9

10 HVOR LEVENDE ER VORT SOGN? Det kan være godt fra tid til anden, at man standser op og ser sig omkring og spørger, Hvordan går det egentligt? Menighedsrådet syntes, at vi burde gøre det samme. Vi ønsker os et billede af sognets nuværende tilstand, dets stærke sider og svage sider. Det kan hjælpe os bruge vor tid og vore kræfter på den bedste måde. Mange menigheder og mange bispedømmer rundt omkring i verden har gjort lignende. Bispedømmet Rockford i delstad Illinois i USA har produceret nogle brugbare ressourcer til så en sogneevaluering, som vi har hentet. Vi gengiver en dansk oversættelse af et af disse dokumenter, for at give indblik i, hvad for en proces vi har påbegyndt. Indikatorer for hvor levende et sogn er (Oversættelse og lettere tilpasset udgave af indikatorer udarbejdet af Bispedømme Rockford, USA, oprindeligt udgivet april 1997) En væsentlig del af sognekonsultations processen er at bede de troende om at vurdere sogneliv og sjælesorg. Med henblik på at vejlede sognets menighedsråd i evalueringsprocessen, har Bispedømmet udstedt de følgende Indikatorer for et levende sogn. Disse indikatorer stræber mod at afspejle en model for et sogneliv, der er trofast over for såvel karakteren af det kristne fællesskab, der er præsenteret i Det nye Testamente, som de særlige behov, som vores Kirke har i dag, og som er formuleret i dokumenterne fra Andet Vatikanerkoncil. Disse indikatorer skal betragtes som retningslinier, der kan hjælpe et sogn med en selvevaluering. De er fremlagt for at tjene som udgangspunkt for et sogns bestræbelser på at se og anerkende sine styrker og på at finde ud af på hvilke områder, der er behov, som fortjener yderligere opmærksomhed. Disse indikatorer har ikke til formål at dømme enkeltpersoners evner eller at kritisere nogle grupper. De er heller ikke fremsat som rigide standarder, der skal anvendes uden behørig hensyntagen til de mange variabler, der er afgørende for hvert enkelt sogns unikke identitet. Et sognetrosfællesskab vil altid være så meget mere end, hvad der er listet nedenfor. Disse indikatorer tjener derfor alene som en fælles referenceramme, der tillader analyse, planlægning og kreativ fornyelse at tage sin begyndelse. Vi har delt vore overvejelser op i 4 kategorier. 10

11 I. Gudsdyrkelse / Liturgi Da de havde bedt, rystedes det sted, hvor de var forsamlet, og de blev alle fyldt af Helligånden, og de forkyndte Guds ord med frimodighed, Ap.G. 4,31 Kirken har som Moder det store ønske, at alle troende føres frem til den fulde, bevidste og aktive deltagelse i fejringen af liturgien, som selve liturgiens væsen lægger op til og som de - "en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk" (1.Pet. 2,9; jf. 2,4-5) - i kraft af dåben har ret og pligt til. Det er hele folkets fulde og aktive deltagelse, der skal lægges den allerstørste vægt på ved liturgiens fornyelse og fremme: fra denne første og nødvendige kilde skal de troende jo øse den rette kristne ånd. Og sjælesørgerne må i hele deres pastorale arbejde flittigt arbejde hen imod den ved den fornødne undervisning. Men man skal ikke gøre sig noget håb om at opnå dette, medmindre sjælesørgerne i første omgang præges til bunds af liturgiens ånd og kraft og sættes i stand til at undervise i den. Derfor er det meget nødvendigt, at der sørges for gejstlighedens liturgiske uddannelse. Af denne grund har det hellige Koncil besluttet sig til følgende bestemmelser. Konstitution om den hellige Liturgi 14 Fejring af Liturgien Nogle karakteristika for en god liturgi er, at: Eukaristiske liturgier er fejret på en from og ærbødig måde liturgien er fejret med musik, kompetent ledet sang, der inviterer til forsamlingens deltagelse prædikener er instruktive, udfordrende, velforberedte og hjælper sognemedlemmer til at anvende og forstå Skrifterne og kirkens lære i forhold til egne livserfaringer de fysiske rammer (siddepladserne, kunst, lydanlæg, etc.) bidrager til bøn og er i stand til at indpasse kirkens riter forsamlingen er opmuntret til at deltage i sungne, talte og tavse svar messetjenerne (lektorer, eukaristiske tjenere, kantorer, kirketjenere, musikere, etc.) er en regelmæssig del af liturgierne og er passende trænet til at varetage deres tjenester et liturgiudvalg mødes regelmæssigt for at planlægge liturgierne Fejring af Sakramenterne Dimensioner af et levende sakramentalt liv omfatter blandt andet, at: Der dagligt er mulighed for at deltage i den Hellige Ofring af Messen og at modtage den Hellige Kommunion der er passende og regelmæssige muligheder for Forsoningens Sakramente (individuel absolution i både fælles og individuelle rammer) og de Syges Salvelse (fælles og individuelt) der er tilstrækkelig forberedelse til ægteskabets sakramente i samarbejde med de programmer, der tilbydes gennem Bispedømmet der er god forberedelse til modtagelsen af Sakramenterne. Forberedelsen inkluderer 11

12 familiernes deltagelse forskellige former for opbyggelig bøn tilbydes og opmuntres til (f.eks. Rosenkrans, Eukaristisk tilbedelse, Benediktion, Korsvejsandagt) der eksisterer en besøgstjeneste for dem, der er bundet til hjemmet og syge, drager omsorg for de, der sørger, og assisterer i begravelse med medlidenhed og forståelse VIK bliver implementeret og er en del af sognets liturgiske liv Programmer til åndelig vækst Nogle måder at opmuntre til åndelig vækst på er: retræter/fornyelsesprogrammer som nærer personlig åndelig opbyggelse er gjort tilgængelige og der opmuntres til deltagelse heri der forklares om og opmuntres til dannelsen af bedegrupper og små bibelstudiegrupper Bispedømmets programmer for åndelig udvikling bliver brugt II Fællesskab / Menighed I er Kristi legeme og hver især hans lemmer. 1. Kor. 12,27 Dette messianske folk er alligevel den sikreste kim til enhed, håb og frelse for hele menneskeslægten. Kristus indstiftede dette folk som livets, kærlighedens og sandhedens fællesskab, og Han bruger det også som redskab til alles frelse og sender det ud i hele verden som verdens lys og jordens salt Dogmatisk Konstitution om Kirken, 9 Sognet giver et meget tydeligt eksempel på det fælles apostolat. Der finder man alle mulige menneskelige forskelligheder, som dog forenes til ét og føjer sig ind i Kirkens helhed. Dekretet om Lægfolkets Apostolat, 10 Gæstfrihed Nogle illustrationer på et sogns gæstfrihed kan være: kristent familielivs integritet er fremmet og respekteret i enhver sogneaktivitet alle sognemedlemmer er hilst på med gæstfrihed, når de ankommer til den ugentlige gudstjeneste et organiseret velkomstprogram eksisterer for nye sognemedlemmer de ældre indbydes til at deltage i sognelivet fysisk handikappede sognemedlemmer inkluderes i alle aktiviteter og har adgang til alle faciliteter man får unge og unge voksne til at føle sig som en del af sognelivet Den økonomiske forvaltning Nogle kendetegn for økonomisk forvaltning af et sogn er: 12

13 sognet har et udvalg, der promoverer løbende undervisningsaktiviteter, der instruerer sognemedlemmer i, hvorledes de kan dele deres talenter som en troshandling og som en måde at møde de pastorale behov i sognet og i lokalsamfundet på sognet udfører en årlig fundraising og rekruttering af frivillige medarbejdere sognet opmuntrer og opfordrer til en pastoralteologi, som understreger, at kirken er folkets kirke sognet har udarbejdet et budget og svarer sine almindelige udgifter i tide, herunder støtte til præsten, til liturgisk gudsdyrkelse og hjælp til de fattige sognet deltager i særkollekter (nationalt, internationalt, mission) på et niveau, der står i et rimeligt forhold til dets størrelse sognet lever op til sine økonomiske forpligtelser over for Bispedømmet sognet holder sit inventar og sine faciliteter i en god tilstand sognefaciliteterne er tilstrækkelige til at dække medlemmernes og programmernes aktuelle og fremtidige behov sognet arbejder på at komme gæld til livs og betaler renter af gæld i tide sognemedarbejderlønninger er rimelige Sognet promoverer sognemedlemmernes bevidsthed om at donere gaver og skrive testamente til fordel for kirken Evangelisering Nogle aspekter af et evangeliserende sogn er: sognet opmuntrer alle fællesskabets medlemmer til løbende åndelig omvendelse sognet støtter den universelle kirkes missionsaktiviteter, gennem for eksempel Missio Kollekten de enkelte sognemedlemmer føler, at de har frihed til at invitere andre til at deltage i trosfællesskabet sognet rækker på en eller anden måde ud til de ikke-kirkelige, fremmedgjorte, ikkepraktiserende og perifere katolikker Lederskab Nogle karakteristika for lederskab er: sognelederskab identificerer og opmuntrer talenter og interesser blandt de, der er i fællesskabet sognelederskabet forsøger at få en vid forskellighed af mennesker involveret i de forskellige aktiviteter og tjenester sognelederskabet er i stand til at identificere de skiftende behov blandt menighedens medlemmer sognet har tilstrækkeligt kvalificeret personale og programledere sognet har et aktivt menighedsråd, der mådes regelmæssigt hvis sognets størrelse fordrer det, har sognet et aktivt økonomisk udvalg, der mødes regelmæssigt og rådgiver menighedsrådet sognet tilvejebringer og opfordrer menighedsrådsmedlemmer og andre medarbejdere til deltagelse i programmer for kompetenceudvikling og åndelig udvikling Fortsættes i næste nummer af sognebladet... 13

14 Ungdomshjørne. Får du besked om det nyeste blandt kirkens ungdom? Er du med til at planlæge og bestemme programmet? Du skal sende dit navn og mobil nr. til KUK-fon: Sommerlejr på Øm Mikrolej 28. juni 5. juli Børnelejr juli Multilejr juli Familielejr juli Midilejr 26. juli 2. august Juniorlejr august Ungdomslejr august Flere oplysninger: 14

15 . Religionsundervisning Salmesang for de Små vi mødes i kirken efter 10-messen fra den 7. september til og med den 12. oktober (6 søndage). Første Kommunion starter den 7. september. Vi møder i det klasselokale, som hedder VIK Stuen. Første kommunion bliver den 3. maj Første Kommunions undervisning på arabisk endnu ikke helt planlagt, men sandsynligt begynder vi omkr. den 28. september. Midi-KUK starter den 28. september i Spejderhytten. Firmelseshold 2009 (Nina & Silvias gruppe) starter den 7. september. Der er retræte-weekend i spejderhytten den september. Firmelseshold 2008 (Nancy & Mauras gruppe) starter allerede søndag, den 24. august. Vi holder retrætedag lørdag, den 25. oktober. Firmelse er den 26. oktober. God sommer! 15

16 SOGNEKALENDER JUNI søndag 9. ALMINDELIGE SØNDAG 8:30 Messe 3. tirsdag 17:00 Ordsgudstjeneste Der er ordsgudstjeneste hver tirsdag i juni 4. onsdag 9:30 AA Der er AA møde hver onsdag kl i menighedssalen, også i sommer perioden 7. lørdag 17:00 Messe i Ledreborg Slotskapel OBS: Det er sidst lørdagsmesse på Ledreborg. Fra september 2008 er messen i slotskapellet den første søndag i måneden kl søndag 10. ALMINDELIGE SØNDAG 8:30 Messe Der er kateketmøde efter messen. 13. fredag Skt. Antonius af Padova 14. lørdag 8:00 Sogneudflugt til Odense og Dalum 16:00 Koncert i kirken med DiVers 15. søndag 11. ALMINDELIGE SØNDAG 8:30 Messe 17. tirsdag 8:30-11:30 Rengøring i kirken 18:30 Menighedsrådsmøde 20. fredag 9:00-12:00 Rengøring i menighedssalen 21. lørdag 10:00 Menighedsrådets arbejdsdag 12:00 Maxi-KUK: Spejderhytten sættes i stand! 22. søndag 12. ALMINDELIGE SØNDAG 8:30 Messe 23. mandag 17:00 Skt. Hans Messe med pastor Thomas Birkheuser 18:00 Skt. Hans Fest Med bål og båltale, grillmad og dejligt samvær P. Bob er i USA for gråbrødrenes provinskapitel frem til den 28. juni 24. tirsdag 17:00 Ordsgudstjeneste I denne uge er der ordsgudstjeneste tir-fre 26. torsdag 19:00 Skt. Josefs Skoles demission 29. søndag SKT. PETER & SKT. PAUL 8:30 Messe 16

17 JULI tirsdag Program for sommerperioden: Søndagsmesse er kl. 10:00. Ingen søndagsmesse kl. 8:30. Der er ingen hverdagsmesse, ordsgudstjeneste eller eukaristisk tilbedelse på programmet. Der er ikke messe på Ledreborg. Skriftemål er efter aftale. Sognekontoret er ikke åbent, men nogen vil lytte til telefonsvareren hver dag. Dette program gælder til og med lørdag, den 9. august. 5. lørdag 14:00 Bryllup 6. søndag 14. ALMINDELIGE SØNDAG OBS: Ingen messe kl. 8: søndag 15. ALMINDELIGE SØNDAG 15. tirsdag Skt. Bonaventura 19. lørdag 15:00 bryllup 20. søndag 16. ALMINDELIGE SØNDAG med barnedåb 23. onsdag Skt. Birgitta af Vadstena 25. fredag 16:00-16:45 Skriftemål 27. søndag 17. ALMINDELIGE SØNDAG 17

18 AUGUST fredag 9:00-12:00 Rengøring i menighedssalen 3. søndag 18. ALMINDELIGE SØNDAG 6. onsdag Herrens Forklarelses fest 10. søndag 19. ALMINDELIGE SØNDAG 8:30 Messe OBS: så er der messe kl. 8:30 igen 11. mandag Skt. Klara af Assisi 12. tirsdag 10:15 Skt. Josefs Skole holder åbningsgudstjenester 17:00 Ordsgudstjeneste hver tirsdag 13. onsdag 10:15 Skt. Josefs Skoles børnehaveklasse i kirken 16:30 Rosenkrans i kirken hver onsdag 17:00 Messe hver onsdag, torsdag, fredag 14. torsdag Skt. Maximilian Maria Kolbe 8:30-11:30 Rengøring i menighedssalen 15. fredag OBS: i bispedømmet København fejres Mariæ Optagelse på søndag 16:00 Skriftemål hver fredag 19:00-20:30 Eukaristisk Tilbedelse hver fredag 17. søndag MARIAS OPTAGELSE 8:30 Messe 19. tirsdag 8:30-11:30 Rengøring i kirken 20. onsdag 19:30 Skt. Laurentii Aften med Vilhelm Stender 21. torsdag 19:30 Møde i Bogcaféens bestyrelse 22. fredag 9:00-12:00 Rengøring i menighedssalen 24. søndag 21. ALMINDELIGE SØNDAG kollekt for Caritas 8:30 Messe Undervisning begynder for Firmelseshold mandag Skt. Louis IX Konge Lægfranciskanernes værnehelgen 26. tirsdag 18:30 Menighedsrådsmøde 28. torsdag 19:30 Den katolske Kirke Hvad er det? En uforpligtende informationsaften 24. søndag 22. ALMINDELIGE SØNDAG kollekt for Caritas 8:30 Messe med barnedåb Undervisning for Firmelseshold

19 Skt. Laurentii menigheds sogne tur d.14. juni 2008 Med den hellige Frans` solsang i hjertet måtte vi hurtigt sande, at denne dag var det broder sol, som styrede elementerne med sikker hånd, flittigt hjulpet af broder vind, som sendte lette sommer skyer hen over himlen i dejlige formationer. Således velsignet med smukt vejr startede vores sognetur d. 14. juni, hvor 20 glade menigheds medlemmer fra Skt. Laurentii kirke mødte op fulde af forventning til de forestående oplevelser. Turen skulle gå til Odense, hvor vi først skulle se Skt. Knuds kirke og dvæle ved den hellige Knuds jordiske rester, gå tur i bymidten og endelig besøge Dalum Kloster. Vi ankom til Odense, hvor vi parkerede ved Skt. Knuds kirke. Her stod historikeren Tore Nyberg og tog imod os og fortalte spændene detaljer fra det ydre af kirken. Indenfor åbnede sig den skønhed, som en så betagende for en gotisk kirke. Lange slanke søjler, spidsbuer og meget høje vinduer, som tillader lyset at strømme ind. den tids bygmester havde nu fundet teknikker, så det var muligt at hygge på denne himmelstræbende måde. Dette var dog ikke bare en teknik for teknikkens egen skyld nej den havde en dyb åndelig betydning. Kirkebygningen bemægtigede sig universet, hvori de slanke tårne og spir så at sige gennemborede himmelrummet og helliggjorde det til Guds større ære samtidig med at kirkerummet nærmest sugede himlen og lyset ind igennem de store vinduer. Tore Nyberg fortalte os levende og engageret om kirkens historie og hvilke spor Skt. Knud afsatte på den tid. Det var bevægende at stå ved Skt. Knuds sarkofag, som stod nede i krypten under højaltret. Altertavlen var utrolig smuk og spændene og havde en detaljerigdom, som der kunne havde været dvælet ved i længere tid om det havde været muligt. Til vores store glade var hellige Frans inkorporeret i altertavlen sammen med Skt. Bonaventura. Efter kirke besøget slentrede vi sammen med Tore Nyberg omkring i Odense bymidte, hvor vi igen fik udpeget gamle hyggelige torve med historiske bygninger bl.a. gråbrødre kloster. Men vi måtte jo videre og kørte dernæst ud til Dalum kloster, hvor Skt. Hedvig søstrene ventede på os. Dalum kloster er Skt. Hedvigsøsterne moderhus og har været det i 100 år. Vi blev først forevist det smukke kloster. Det er bemærkelsesværdigt, at alene syv ældre søstre formår at holde det så fint, ganske vist med hjælp udefra. Atmosfæren, der møder en, er denne: Her er der godt at være, lad os blive her Vi blev beværtet med dejlig middagsmad og efter en lille pause kunne vi mødes i søsternes kirke, hvor vi fejrede den hellige eukaristi, og dette var et vidunderligt højdepunkt på turen, således blev vi mættet på både legeme og sjæl. Efter messen kunne vi spadsere rundt i den overdådige park, hvor alt var så mageløst velholdt. Selv den mindste lille blomst var der hæget om, således at den kunne tage sig allerbedst ud. Lad os nu ikke glemme dyrene. de var der alle sammen såsom eksotiske fugle dådyr egern køer lam grise katte osv. det var helt paradisisk. Selv i et lille havebassin var der plads til et par ænder med ællinger og andre dyr. Her var det godt nok af plastik, men søde var de og der var der også en enkelt havenisse, som stod og smilede underfundigt. man kan virkelig se, at søstrene har megen humor. Jeg er sikker på, at alle uden undtagelse, har oplevet denne tur som en perlerække af dejlige oplevelser, hvor vi har nydt samværet med hinanden på en helt ny måde, og hvor vi med glæde kan sig Gud var sandelig med os. Judy Thiesen 19

20 KIRKENS ADRESSER Skt. Laurentii Katolske Kirke Tlf Frederiksborgvej Roskilde Hjemmeside: Fax Kontortid: tirsdag-fredag kl Sognepræst: Robert G. Showers OFM Conv. træffetid: tirsdag & torsdag kl. 10:00-12:00 Menighedsrådsformand: Nina Lassen Organist: Annelies van der Meer Gråbrødrenes Bogcafé Åbningstid: tirsdag-fredag kl lukket i juli Tlf FASTE GUDSTJENESTER & AKTIVITETER Søndagsmesse: søndag kl og Der er kirkekaffe i menighedssalen efter messen kl Hverdagsmesse: tirsdag-fredag kl Ledreborg: Messe 1. lørdag i måneden kl i slotskapellet For sommerprogrammet, jfr. s. 8 20

Et ord fra sognepræsten...

Et ord fra sognepræsten... SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 1 / marts-maj 2008 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten - s. 1 Aktiviteter i menigheden - s.

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2010 nr. 3 / september - november 2010 Vigtigt møde om sognets fremtid! søndag, den 19. sept. kl. 11:30 i

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 2 / juni - august 2011 (rev.) Afskedsfest med franciskanerne Lørdag den 28. maj Afskedsmesse kl.

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde Kære Menighed, 201 5 nr. 1 / marts - maj Vi har lige begyndt fastetiden. Fastetiden har i kirkens historie

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå JUNI - JULI 2013 35. årg. Nr. 4 EN GAMMEL MYTE Ikke så sjældent oplever jeg at både almindelige mennesker og medierne bilder sig selv og andre ind at den katolske

Læs mere

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009 Menighed nr. 52 By Roskilde Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde den 3. marts 2009 Til Bispekontoret Gl. Kongevej 15 1610 København V Vedlagt fremsendes: resultatopgørelse og budget for

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 2 juni-august 2013 Kære venner! Nu er sommeren på vej og det bliver dejligt igen at opleve den Danske sommer.

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 3 September-november 2013 Kære venner! Først og fremmest vil jeg gerne takke alle der arbejdede rigtig hårdt

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 3 / september - november 2011 Økumenisk gudstjeneste Roskilde domkirke Søndag d. 4. september kl.

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 16 April - Juli 2013 Kære alle Påsken er nu fejret, og foråret ser ud til at være på vej. Det kan ikke være bedre. Som mange ved, fejrede jeg den 1. april, 2. påskedag,

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT LAURENTII SOGNEBLAD Skt Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr 4 (rev) / december 2011 - februar 2012 JULENS GUDSTJENESTER Børnenes julemesse den 24 dec Kl 15:00

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Kære menighed, Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad marts 2015 Artiklen Det nye katolske Danmarkskort i Katolsk Orientering nr. 1, 2015, har chokeret mange. Ja, ikke alene os, katolikker, men ligeledes

Læs mere

Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015

Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015 Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015 Denne beretning er udarbejdet som forberedelse til menighedsmødet den 26. april 2015 Af indholdet: Kirkestatistik Regnskab for 2014 og budget for

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 21 September - November 2014 Kære venner! Velkommen tilbage efter en dejlig varm sommer. Jeg håber, at I har haft nogle gode feriedage med familie og venner og nu

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Godkendelse af referat. I afsnittet om en ny Facebook side manglede, at også Son meldte sig som medredaktør.

Godkendelse af referat. I afsnittet om en ny Facebook side manglede, at også Son meldte sig som medredaktør. Sankt Ansgars Kirkes Menighedsråd Bredgade 64 1260 København K Referat af menighedsrådsmøde søndag den 10. august 2014. Til stede: Pastor Daniel Nørgaard (DN), pastor Daniel Jiménez Raga (DJR), Ulla Elmquist,

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad 2012 nr. 4 / Dec 2012 Feb 2013 SOGNETS FREMTID! Se side 3 I dette nummer: Fra præsten... s. 1 Om sognets fremtid... s. 3 Meddelelser... s. 4 Vedligeholdsudvalget... s. 6 Skt. Laurentii

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4

Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4 Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4 Giv kirkeskat i stedet for kollekt Sognenes indtægter 2013 kr. %

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Kirke Romersk-katolsk menighed i Roskilde 2015 - nr. 3 September-November 2015 Velkommen til vores nye sognepræst Pastor Marcos Romero Bernús kommer til Roskilde

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 201 4 nr. 3 / september november Kære Menighed, Der føles at det er for sent at holde firmelsesfest, når

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Høringssvar til 2. Høringsrunde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 2. Høringsrunde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 2. Høringsrunde af Det nye Katolske Danmarkskort 2. udgave maj 2015 Indholdsfortegnelse Høringssvar 2. høringsrunde 2. runde Høringssvar Sankt Pauls Kirke, Taastrup... 2 2. runde Høringssvar

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Sogneundersøgelse Sct. Michaels Kirke Kolding.

Sogneundersøgelse Sct. Michaels Kirke Kolding. Side 1 af 6 sider Pastorralrådet har iværksat en sogneundersøgelse, ud fra den intention at være funderet i og at have god kontakt til menighederne. Undersøgelsen er opbygget på flg. Måde: 4 overordnede

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014.

Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014. Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014. Ole bød velkommen Orientering fra menighedsrådet Menighedsarbejdet består mest af orientering fra præsterne om de aktiviteter der

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Ovenstående oversigt, som viser de almindelige driftsomkostninger, viser i de midterste kolonner regnskabet 2014. Differencen viser forskellen mellem budget 2014

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Referat af menighedsrådsmøde søndag den 26. april 2015. Til stede: Afbud fra Pastor Daniel Nørgaard

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 19 April Maj 2014 Kære alle Fasten er begyndt, samtidig som foråret er ved at vise sig med nye skud og knopper på planter og blomster. Nattefrost og sne bekymrer

Læs mere

BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE. Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK

BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE. Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK 2 BETÆNK KIRKEN HVORFOR OPRETTE ET TESTAMENTE NU? Vi mennesker omgiver os med ting og værdier, der betyder meget for os

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD nr. 13, april - juli 2012 Kære alle. Som næsten alle har hørt, døde biskop Hans Martensen tirsdag d. 13. marts. Ved hans død er der en stor del af den moderne Katolske

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013

Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013 Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013 Indledende strøtanker fra formanden Hvor er det dejligt at være en del af en menighed, der netop er et fællesskab; hvor vi støtter op omkring hinanden

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 201 4 nr. 4 / december - februar Kære Menighed, være glade for at være kristne og udleve det i vort hverdags

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej.

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej. Hjerndrup Kirke Tyrstrup-Hjerndrup Pastorat Menighedsrådsmøde torsdag, den 13.8. 2015 i Hjerndrup Sognegård kl. 19.00 Afbud fra Anne Mie, Birthe, Lissi, Anni Dagsorden og referat Punkt Indhold Kommentar

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens www.sctjosef-horsens.dk yderligere kontaktinformation: se bagside sommer 2015

SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens www.sctjosef-horsens.dk yderligere kontaktinformation: se bagside sommer 2015 SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens www.sctjosef-horsens.dk yderligere kontaktinformation: se bagside sommer 2015 27 Lørdag d. 4. juli Kl. 17.30 Kaldæisk barnedåb Søndag d. 5. juli Kl. 10.00

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

En præsentation af Sankt Ansgar Fællesskabet

En præsentation af Sankt Ansgar Fællesskabet En præsentation af Sankt Ansgar Fællesskabet Sankt Ansgar Fællesskabet (SAF) blev stiftet på Kristi Legems Fest torsdag d. 7. juni i år. Det er en gruppe medlemmer af den danske folkekirke, primært i København,

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Budget 2015. Bispedømmet København. Oplæg på Pastoralrådsmøde 91 Magleås 16-11-2014. Ansgarstiftelsens budget 2015 Bemærkninger

Budget 2015. Bispedømmet København. Oplæg på Pastoralrådsmøde 91 Magleås 16-11-2014. Ansgarstiftelsens budget 2015 Bemærkninger Budget 2015 Bispedømmet København Oplæg på Pastoralrådsmøde 91 Magleås 16-11-2014 Bemærkninger Budgettet for 2015 er udarbejdet på baggrund af den fremlagte økonomiske politik og forudsætter implementeringen

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING

VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING side 1 VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING 1. Identitet & hjemsted Navnet på Luthersk Missions Frimenighed i Herning er: (_Navn_). Den har hjemsted i Herning kommune. 2. Grundlag Menigheden bygger

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

-men du afgør hvordan!

-men du afgør hvordan! -men du afgør hvordan! SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål vil alle katolikker vel svare Selvfølgelig!. Stadig flere finder det lige så selvfølgeligt at bidrage til Kirkens opretholdelse,

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere